van Keulen

14/15 WILLEM VAN KEULEN geb Zandvoort aan Zee 28 juli 1880 duinopzichter  overl Zandvoort aan Zee  22 november 1976 bijnaam: de lange waarheid tr Zandvoort aan Zee 2 februari 1905 ELISABETH BOS  geb Zandvoort aan Zee  15 september 1881 tante Bets overl Zandvoort aan Zee 27 november 1956 getuigen bij huwelijk:: Evert Bol 77 arbeider grootvader van de bruid, Teunis Keur 73 arbeider grootvader bruidegom, Willem Terol 24 arbeider zwager bruidegom, Albertus ter Heijden 54 kuiper Den Haag oom bruid Willem was jachtopziener in de duinen bij jhr Quarles van Ufford, 1905  arbeider, 8.4.1905 aanstelling als agent van politie door de burgemeester, mei 1913 eervol ontslag door de CdK van Noord Holland  als buitengewoon gemeente veldwachter, later werkzaam bij de Haarlemmer tram en strandjutter geboren in de Noordbuurt  akte 76 en woonde Koningsstraat 41, ca 1920 verhuisden zij op last van jhr Quarles van Ufford naar de Zandvoortselaan, omdat Willem dicht bij zijn werk in het duin moest wonen. na 1 jaar terug naar de Koningsstraat, ca  1922  naar de Emmaweg  in 1936 terug naar de Koningsstraat 41 omdat hij de erfpacht niet kon opbrengen. Willem leerde op latere leeftijd lezen en schrijven voor zijn werk bij de Haarlemmer tram. Willem van Keulen kreeg in 1920 november  een telefoonaansluiting nr 306 in de Koningsstraat 41 14.12.1918 Zandvoortse Courant:   Jachtwet …. door de onbezoldigde rijksveldwachters  jachtopzichters ……..W. van Keulen  is proces verbaal opgemaakt tegen  J.v.d.L.  wonende te Haarlem wegens het pogen om wild te bemachtigen door middel van een carbid lantaarn in de duinen zijnde jachtveld , de carbidlantaarn werd in beslag genomen, dergelijke meldingen komen regelmatig in de Zandv courant voor, Willem van Keulen was volgens zijn eigen verhalen een actieve jachtopziener Elisabeth gaf haar dochter Adriana op zondag altijd een dubbeltje . Willem va Keulen 84 jaar was getuige bij het huwelijk in 1964 van zijn kleindochter Maartje Paap en J.L.W. Grootenboer en na de ceremonie ging hij in zijn smoking jutten op het strand. Kinderen: 1 Marijtje van Keulen geb Zandvoort aan Zee 22 december 1905  NH  overl Zandvoort aan Zee 6 november 1998  bejaardenhuis Huis in de Duinen, werkster bij de burgemeester van Zandvoort, tr Zandvoort aan Zee 30 mei 1929 Gerard de Wid geb Zandvoort aan Zee     16 augustus 1905 melkboer overl Appelscha 6 maart 1944 het bruidspaar  werd in de NH kerk te Zandvoort toegezongen door haar zus Adriana (Jaan), in 1942 geëvacueerd naar Oude Pekela Friesland, daarna Appelscha en Smilde, de meeste Zandvoorters moesten van de Duitse bezetter in WO II hun huizen verlaten,  na de oorlog woonden zij Willemsstraat 25.  Kinderen:  1a Dirkje de Wid  werkz bij het gas en waterl bedrijf gem Zandvoort, op de Watertoren   tr Arie Citroen    1b levenloos geb/overl Haarlem 5 maart 1935  1c Elizabeth de Wid                   1d Gerard de Wid      2 ADRIANA VAN  KEULEN  tr WILLEM PAAP  6/7 3 Jan Hendrik van Keulen   geb Zandvoort aan Zee  24 september 1909  timmerman overl Zandvoort aan Zee 2 september 1991 tr Zandvoort aan Zee 8 december 1932  Maria  Eichenauer  geb Berlijn  23 maart 1904  Rita overl  zij woonden in de Noorderstraat, d.v. Rudolf Eichenauer en Paula Hildegard Brumme  Rita kwam als werkster uit Duitsland naar Zandvoort, zoals voor 1940 veel voorkwam.  Kinderen:  3a Jan Rudolf  van Keulen              3b Willem Hendrik van Keulen geb Leiden 9 augustus 1934 Henk, Hedy overl  Haarlem 1 februari 2018  crem Driehuis Westerveld  tr Clara Adriana Anna Maria Stokman, Ada geb Zandvoort aan Zee  20 augustus 1938  overl Heemstede 29 november 2012 crem Driehuis Westerveld  3c Anneliese                 3d Rita Adriana          3e Elizabeth Charlotte                     3f Liselot            4 Willem van Keulen geb Zandvoort aan Zee 28 mei 1915   fabrieksarbeider overl Zandvoort aan Zee 20 oktober 1990  otr Haarlem 31 mei 1939 tr Haarlem 17 juni 1939  Anna Goijaarts geb Amsterdam 19 januari 1915   Ans overl Zandvoort aan Zee  1 juni 1985  los arbeider, woonde Emmaweg 11, Willemsstr 25 en Zandvoort noord Kinderen:  4a Willem Johannes  geb Amsterdam 30 december 1939  volgens Maasbode 3.1.1940 4b Willem van Keulen  geb Amsterdam 16 december 1944 electromonteur  overl  2003 tr      Anna Elisabeth de Ridder             4c Katharina van Keulen tr Johannes Zonneveld       4d Gerharda Johanna van Keulen  geb Zandvoort aan Zee 15 april 1953 Gerda overl Zandvoort aan Zee 1 maart 1999  otr 1e Zandvoort aan Zee 29 maart 1973 gesch       Johannes van Norde   tr /gesch 2e   Cornelis  Brands   5 Eva van Keulen  geb Zandvoort aan Zee 25 juni 1911 overl Zandvoort aan Zee  24 augustus 1911 6 Trijntje van Keulen  geb Zandvoort aan Zee 15 augustus 1916 otr/tr  Haarlem  24 mei/juni 1935   Jaap Kraayenoord  geb Zandvoort aan Zee 7 september 1911 de Rot,  fabr arbeider      overl Zandvoort aan Zee 24 januari 1977 65 jr  z.v. Albert Kraaijenoord en Willempje Keur zij woonden Dr Gerkestr 19 en Schelpenplein 15.    Kinderen:   6a Albert  Kraayenoord            6b Willy Elizabeth Kraayenoord 6c Willem Kraayenoord            6d Maartje Jacoba Kraayenoord    6e Elisabeth         6f Jacob        7 Elizabeth van Keulen geb Zandvoort aan Zee 15 januari 1921  Lies overl Zandvoort aan Zee 30 december 1998  crem Driehuis/Velsen 5 januari 1999 tr Zandvoort aan Zee 26 december 1945  Klaas Zwemmer  geb Zandvoort aan Zee 27 juni 1914  opperman  bijnaam: de grutter overl Zandvoort aan Zee 28 augustus 1997  Klaas was ook caddy op de golfbaan  te Zandvoort  Lies was werkster op de watertoren en zij woonden M.Molenaarstr 4 in het zg Tranendal  Kinderen: 7a Cornelia Catherina Elisabeth Zwemmer                                                7b Jan Willem Edward Zwemmer geb Zandvoort aan Zee 14 april 1950 automonteur overl Zandvoort aan Zee  12 augustus 2007 tr Henriette Jacoba Hijacintha Slop   7c Nico Hans Zwemmer  tr Margreth  Kramer               7d Ronald Zwemmer  tr  Antonia Elisabeth Yvonne Spa     

28/29 JAN HENDRIK VAN KEULEN geb Heemstede  9 november 1858 poetser bij Haarlemse tram, broodbakker overl Zandvoort aan Zee  9 oktober 1935  tr Zandvoort aan Zee  21 december 1879 MARIJTJE KEUR  geb Zandvoort aan Zee  9 juni 1860 visloopster   overl Haarlem 14 februari 1945 getuigen bij huwelijk: Jacob Voorn 36 jr broodbakker geen verwante, Frits van Keulen 23 jr smid broer bruidegom, Pieter Drommel 43 jr arbeider oom, Gijsbert Bol 29 jr arbeider behuwdbroer van bruid Jan Hendrik was 1879 broodbakkers knecht, 1881 arbeider, 1894 bakkersknecht, 1903 arbeider, 1912 bakker, 1913 arbeider, 1916 spoorweg beambte hij poetste het koper, lampen, naamborden, e.d.  bij de Haarlemse tram. 1919 arbeider, 1922 trambestuurder zij woonden in de L’Amistraat, Zandvoort aan Zee. Marijtje woonde na het overlijden van Jan Hendrik na juli 1937 Leidsevaart 362 Haarlem, feb 1938 Noorderstraat 10  Zandvoort, later Diaconiehuisstraat 5, na 1943 bij haar zoon Coen  Geweerstr 25 Haarlem. Marijtje  bracht vis – in een bot met een zijger- over het visserspad van  Zandvoort naar Haarlem, daar had zij een  stal  onder het dak op de vismarkt tegen de Bavokerk in Haarlemse vishallen. bot = lange mand, die op de rug werd gedragen  zijger = roosterachtige afdekplaat van twijgen op het bot. zie artikel Zandv Courant 4.2.1922 40 jaar Marijtje Keur op Vismarkt in Haarlem Zandv Courant december 1935 Krasse oudjes “je kent ze wel, het echtpaar van Keulen uit de L’Amistraat, zij is de meest krasse van de twee en beter bekend onder haar Haarlemse naam ‘Zwarte Mary’ we zeggen haar Haarlemse naam expres want we herinneren ons nog goed hoe we eens een eindje met haar opliepen in de Grote Houtstraat. Dan moet je zien, half Haarlem kent haar en zij kent half Haarlem. Van Keulen zelf is meer op Zandvoort bekend door zijn vroegere werkkring. Hun gouden huwelijksfeest vijf jaar geleden werd onder algemene en grote belangstelling gevierd. Nu hoopt het echtpaar hun huwelijksdag van vijf en vijftig jaar te herdenken. Kinderen allen geboren in de Noordbuurt 1 WILLEM VAN KEULEN tr ELIZABETH  BOS  14/15 2 Aagtje van Keulen  geb Zandvoort aan Zee  27 september 1881 overl Zandvoort aan Zee 9 februari 1961 tr Zandvoort aan Zee 16 april 1903 Willem Terol geb Zandvoort aan Zee      4 mei 1880  arbeider, Wullum de schele overl Zandvoort aan Zee 1 augustus 1959  z.v. Hendrik Terol en Willemtje Zwemmer, woonden Da Costastr 1  Aagtje Terol van Keulen: zie Zandv courant  14.4.1953  artikel betr 50 jr huwelijksfeest      Kinderen                 2a Marijtje Terol geb Zandvoort aan Zee 10 maart 1904  overl Zandvoort  28 januari 2000 2b Hendrik Terol  geb Haarlem augustus 1905 overl Haarlem  20 november 1906                2c zoon geb Zandvoort aan Zee  21 juni 1907 2d Jan Hendrik Terol  geb Zandvoort  oktober 1908                                                                               overl Zandvoort  3 juni 1909   2e Jan Hendrik Terol  geb Zandvoort aan Zee  november 1909                 2f zoon geb  Zandvoort  28 oktober 1911 2g Pieter Coenraad Terol  geb Zandvoort aan Zee 14 september 1913  overl Zandvoort  19 maart 2002 tr 1e   Eszter Szaraz  geb Budapest  1910 overl Zandvoort  9 april 1954 d.v. Antal Szaraz en Maria Szabotr 2e Zandvoort 4 juni 1956 Johanna Elizabeth Bos geb Zandvoort 21 augustus 1915  overl Zandvoort 6 november 2009 2h Gerard Terol  geb Zandvoort aan Zee  5 november 1915                2i Lodewijk Terol  geb Zandvoort  november 1922                2j Cornelis  Terol geb Zandvoort  november 1925 3 Pieter van Keulen geb Zandvoort aan Zee 19 februari 1883 overl Zandvoort aan Zee 19 september 1883 4 Teunis van Keulen geb Zandvoort aan Zee 13 augustus 1884 trambestuurder  bij Haarlemse tram overl tr Amsterdam 20 november 1907 Jeanette Elisabeth Marretje Solleveld geb Amsterdam  13 april 1886 Jans overl Haarlem 18 november 1940 54jr  d.v. Hendrik Adolph Solleveld, portier en Johanna Petronella Ruijter, Teunis  woonde Pijlstraat Haarlem  Teunis was loteling soldiers arch 23.234 in 1904                Kinderen:                4a Johanna Petronella van Keulen  geb Heemstede  18 juni 1908 overl Haarlem 20 maart 1938 29 jr  tr Heemstede  9 februari 1927 Dirk Dam geb Enkhuizen 10 juli 1903  metselaar, z.v. Pieter Dam en Wijntje van Doornik Enkhuizen                            4b Jan Hendrik van Keulen  geb Heemstede 1 maart 1910 5 Johanna Petronella van Keulen geb Zandvoort aan Zee  29 maart 1887   tr Zandvoort aan Zee 12 augustus 1909  Klaas Paap  geb Zandvoort aan Zee Noordbuurt 11 november 1882  ‘Klaassieaan’/Klaas van Arie de kortstaart overl Haarlem 23 februari 1941  opperman z.v. Arie Paap en Adriana Schaap  getuigen bij huwelijk: Willem van Keulen, agent van politie broer bruid, Samuel Behrens 64 gemeentebode Zandvoort, Jan Paap 24 arbeider broer bruidegom, Cornelis Paap 23 zwager bruidegom                Kinderen                5a Arie Paap geb Zandvoort aan Zee 29 december 1909 vishandelaar bij het oude postkantoor Haltestraat overl Zandvoort aan Zee25 januari 1965 5b Arend  Paap  geb Zandvoort aan Zee  26 oktober 1911 overl  Zandvoort 13 februari 1995 5c Jan Hendrik Paap  geb Zandvoort 5 april 1914   varensgezel ged Zandvoort 9 mei 1915 tr Zandvoort 28 april 1932 gesch 9 mei 1935 Marthe Elfride Gorecki geb Werne Dld  1911 5d Adriaan Paap geb Zandvoort 3 augustus 1917 overl Zandvoort  13 juni 1920 5e Adriaan  Paap  geb Zandvoort aan Zee 29 augustus 1921 opperman, betonwerker  ‘Klaassieaan’, 1941 ingeschreven militaire dienstplicht Zandvoort                     6 Pietje van Keulen geb Zandvoort aan Zee  22 februari 1889   tante Pietje  overl Zandvoort aan Zee 12 februari 1980 90jr tr Zandvoort aan Zee 28 november 1912  getuigen: Willem van Keulen 32 jachtopziener broer, Teunis van Keulen 28 wegwerker broer, Willem Terol 32   arbeider zwager, Arie Koper 53 timmerman oom  Arie Koper geb Zandvoort aan Zee 2 augustus 1890 metselaar Arie de Kruk  overl Zandvoort aan Zee 5 februari 1927  z.v. Willem Koper en Maria Catrharina Temmerman    woonden Koningsstraat Zandvoort aan Zee. Kinderen                 6a Wilhelmina Maria Catharina geb Zandvoort aan Zee 22 maart 1914 ged Zandvoort aan Zee 7 juni 1914 tr Zandvoort 1 mei 1935 Jan Jansz Keesman  6b Jan Hendrik Koper geb Zandvoort aan Zee 26 juli 1916 overl Amsterdam 26 januari 1996 tr Zandvoort  14 november 1935 Hedwig Weinrauch geb Hollesterhausen Dld  25 augustus 1913 overl Zandvoort 25 april 2009  6c Willem Koper geb Zandvoort aan Zee april 1920 tr Jasperine Gillebaard  geb Watergraafsmeer 20 november 1920 overl Amsterdam  26 april 1963 begr Nieuwe Oosterbegr pl                  6d Marijtje Koper geb Zandvoort aan Zee 21 maart 1924 overl Zandvoort 17 april 1985 tr Zandvoort 2 oktober 1947 Simon Kooper geb Zandvoort 2 oktober 1918 barkeeper overl Zandvoort 21 december 1995                6e Arie Koper geb Zandvoort aan Zee oktober 1926 7 Marijtje van Keulen  geb Zandvoort aan Zee  24 januari 1891   ‘Marie Ogge’, ze zei altijd ‘och,och’  overl Haarlem 31 juli 1986 tr Zandvoort aan Zee  26 juni 1913 Jacob Koper Wzn geb Zandvoort aan Zee Noordbuurt  27 december 1885  ‘Ogge’  grondwerker overl Zandvoort aan Zee 12 mei 1940  z.v. Willem Koper en Hendrika Schilpzand,  woonden  Koningsstraat 54 Zandvoort, otr Zandvoort  28 april 1942 tr 2e Zandvoort  17 mei 1942  Frederik Douwe Joustra geb Haarlem 28 februari 1885  letterzetter ged Haarlem 1 november1903 overl Haarlem  19 december 1964  wed van tr Haarlem 1.12.1909 Elberdina Bos 1882-1941, hij was brugwachter op de Gravesteenenbrug over het Spaarne  te Haarlem, agent gemeentepolitie, woonden Da Costastr 26 Haarlem, 1976 Boerhaavestr 50 Haarlem  Kinderen:   7a Willem Koper geb Zandvoort aan Zee 15 oktober 1914  Wim van Ogge  ged Zandvoort   11 april 1915 overl Zandvoort 17 april 1988 7b Marijtje Koper geb Zandvoort aan Zee september 1919  getuigen bij huwelijk: Willem van Keulen 32 duinopzichter broer, Willem Terol 33 arbeider zwager, Cornelis   Koper 43 broer bruidegom, Willem Koper 35 arbeider broer bruidegom 8 Jan Hendrik van Keulen geb Zandvoort aan Zee 28 oktober 1892  electricien  overl Zandvoort aan Zee 19 november 1979 87jr  tr  Zandvoort aan Zee 11 mei 1916  getuige Willem van Keulen, broer 35 jr  aantekening bij hun huwelijk: moeder van de bruid kan niet schrijven  Adriana de Roode geb Zandvoort aan Zee  20 januari 1894  Jans overl Zandvoort aan Zee  27 december 1940  d.v. Jan de Roode overl 5.2.1929 en Dina Slagveldt overl Zandvoort 7.5.1947 tr 2e Zandvoort aan Zee 14 december 1948 Louisa Christina van der Ben geb Amsterdam   3 maart 1899  overl Zandvoort aan Zee 29 april 1986 87 jr  zij woonden Koninginneweg 30 Zandvoort,  maar hadden daarvoor een radio- en witgoedzaak in de   Diaconiehuisstraat 24 Zandvoort, bestuurslid Zandvoortse Reddingbrigade               Kinderen         8a Jan van Keulen  geb Zandvoort aan Zee september 1917 overl Zandvoort aan Zee   13 oktober 1917 8b Jan Hendrik van Keulen geb Zandvoort aan Zee december 1919  9 Aaltje van Keulen  geb Zandvoort aan Zee  23 juni 1894  Alie overl Zandvoort aan Zee Noordbuurt  26 juni 1894 10 Maarten van Keulen geb Haarlem   23 juni 1894 overl Haarlem Noordbuurt  27 juni 1894        11 Pieter van Keulen  geb Zandvoort aan Zee 8 april 1896 overl Beverwijk 5 februari 1951  banketbakker tr Zandvoort aan Zee 20 april 1916  Susanna Johanna Vermeren                          geb Haarlem 23 juni 1894  tante Suus  of 1 november 1893??  d.v. Johannes Vermeren en Margaretha Bernardina ter Wolbeek Kinderen 11a Margaretha Bernardina   geb Zandvoort 1921 overl Beverwijk  10 oktober 1944 11b Johannes van Keulen geb Zandvoort aan Zee  4 augustus 1916 12 Alida van Keulen geb Zandvoort aan Zee  25 oktober 1897  Aaltje overl Zandvoort aan Zee 16 juni 1973  tr Zandvoort aan Zee 25 september 1919  getuigen bij huwelijk  Willem van Keulen 39 jachtopziener broer, Thomas 12 Antoon Balledux 27   spoorwegarbeider Zeist broer bruidegom Lodewiijk Balledux geb Zeist  6 juni 1894  Lo, behanger overl Zandvoort aan zee 5 juli 1986  z.v. Albertus Balledux en Clasina Wilhelmina Klomp uit Zeist Lo kwam van Zeist, was soldaat WO I, hij dreef een meubel- en gordijnenzaak in de Haltestraat Kinderen               12a Albertus Balledux geb Zandvoort aan Zee 20 mei 1921 tr Cornelia Alida Koper geb Zandvoort 1921 d.v.  Teunis Koper en Aagje Cornelis van der Werff  Zandvoorts trommelcorps.: Bertus Balledux had de ‘Sandevoerdemars’ gecomponeerd en maakte van zijn eigen corps de eerste uitvoering mee – de Klink                12b Lodewijk Balledux geb Lootje   tr Helena B Schut  geb    Leniezij kwam in 1966 in de vishandel van haar vader in de Kerkstraat 21 Zandvoort , samen dreven zij de viszaak,  later annex goed florerend visrestaurant, in 1992 werd de zaak overgedaan aan schoonzoon San Sin. In 2000 werd het visrestaurant gesloten Klink herfst 2014                12c Nico Balledux  geb Zandvoort   25 april 1925 overl Zandvoort  2 maart 2015  tr Zandvoort   11 januari 1954  Manny Kappelhof  geb  17 maart 1930  overl Zandvoort    23 december 2018    Nico zette de meubelzaak van zijn vader voort.               12d Jan Hendrik. Balledux  geb Zandvoort aan Zee 4 mei 1923 tr Haarlem 29 augustus 1950  H.J. Stuut  geb 12e Jannetje Balledux  geb Zandvoort  31 januari 1928  Janny tr Zandvoort  5 februari  1950 Arthur Rowland Todd  geb Barrington Borough USA  28 september 1920 Jim overl Zandvoort 1 januari 2006  13 Willem Hendrik Coenraad van Keulen  geb Zandvoort aan Zee  28 juni 1899 Coen,  wagenvoerder 1922  overl Haarlem  21 augustus 1966  bij Haarlemse tram tr Zandvoort aan Zee 15 juni 1922  Geertruida Maria Albers geb Utrecht  27 februari  1900 overl Nijmegen 21 april 1945  Marie “de Kat”, costumière, zij werd door de familie gemeden omdat zij zo deftig deed.  d.v. Jan Albers en Jannigje de Kuyer  getuigen bij huwelijk: Willem van Keulen 41 jachtopziener broer, Willem Terol 42 arbeider zwager bruidegom zij woonden Geweerstr 25 Haarlem, W.H.C. heeft dienstplicht vervuld bij reg. Jagers 2e bat 3e comp1 14 Elizabeth van Keulen  geb Zandvoort aan Zee  14 juni 1903  overl Zandvoort aan Zee  Kanaalweg 16 juni 1903 15 Frits van Keulen geb Zandvoort aan Zee  juni 1906  overl Zandvoort aan Zee  15 september 1907 aan de Kanaalweg Vis maakte eeuwenlang een belangrijk deel uit van het dagelijkse voedselpakket. Verse zeevis was ruim voorhanden en goedkoop. Zo kostte rond 1650 een paar bokkingen of gerookte haringen slechts een duit = 1/8 stuiver. Tot ver in de 17e eeuw was de aanvoer van zeevis groot. Deze vis kwam hoofdzakelijk van schepen die vlakbij  voor de Noordzeekust visten. Uit de zuidelijke en noordelijke zeedorpen en zelfs van Vlieland werden grote hoeveelheden vis aangevoerd en in Haarlem en verkocht in de vishal op de Grote Markt. Het leeuwendeel van de vis was afkomstig uit Zandvoort. Vanaf de 18e eeuw nam de visconsumptie af door overbevissing en vervuiling en de kustdorpen werden getroffen door hevige stormvloeden en het verstuiven van de duinen. Vroeg in de ochtend verzamelden de vishandelaren zich op het strand en nadat de bomschuiten waren “gestrand” werd de vis uitgestald. De handelaren kochten partijen op in de afslag waarna de vis in rieten manden werd gestapeld. Tot in de 19e eeuw kon men er dagelijks getuige van zijn hoe in de vroege ochtend de hele handel door de visvrouwen naar Haarlem  werd vervoerd. Om op tijd  voor de afslag  te zijn moest men voor 10 uur in de vishal zijn. Op blote voeten en rieten manden op de rug trokken zij over het zanderige Visserspad naar Haarlem, vanaf de herberg Kraantje Lek werd de tocht op klompen voortgezet. De vishal in Haarlem op de Grote Markt tegen de Bavo kerk aan is in 1603 gebouwd, in die periode wordt vermeld dat de viswijven bij het stadsbestuur hadden geklaagd dat ze het ’s winters wanneer de wind uit het noorden of oosten kwam zeer koud hadden. De afslager was niet alleen verantwoordelijk  voor een zo goed  en eerlijk verloop van de afslag, hij behoorde ook toe te zien op de kwaliteit van de vis. Bij twijfel moesten zij de keurmeesters waarschuwen. De Klink 13e jaargang  nr 13                          

56/57 WILLEM PIETERS VAN KEULEN  geb Heemstede 16 september 1824 bakkersknecht, huisknecht overl Haarlem 30 juli 1884 tr Heemstede 5 januari 1845 JOHANNA PETRONELLA HIRDES geb Heemstede 12 maart 1823 landbouwster begr Heemstede  23 juni 1880 Willem getuige bij huwelijk Jan Hendrik Hirdes en Johanna Geeven 114/115-8 Kinderen 1 Pieter van Keulen  geb Heemstede 4 februari 1845 overl Warnsveld Gld 10 augustus 1901  tr 1e Amsterdam 26 november 1890  Antje Hamrenga geb Sneek 24 maart 1843 overl Schellingwoude 5 mei 1894 tr 2e Rheden 29 oktober 1896 Heintje Wessels geb Warnsveld 14 oktober 1857 overl Warnsveld  23 mei 1920 2 Johanna Petronella Wilhelmina van Keulen geb Heiloo 11 april 1847  overl  Heemstede 21 augustus 1867 3 Willem van Keulen geb Heemstede  3 juni 1851 overl Vollenhove Ov 21 november 1935 tr 1e Oldebroek 10 oktober 1874  Jannetje Roelofs geb Oldebroek 26 april 1849 overl Oldebroek 4 maart 1877 tr 2e Vollenhove 30 april 1881 Everdiena Dikken                                        geb Vollenhove 17 mei 1841 overl Vollenhove 5 februari 1919 Willem was milicien bij het regiment grenadiers en jagers lichting 1871 4 Jan Hendrik van Keulen geb Heemstede 30 maart 1854 overl Heemstede 27 februari 1858  5 Frederik van Keulen geb Heemstede 2 februari 1856  Frits, smid, bankwerker overl Schoten Haarlem 8 juni 1911 tr 1e Haarlem 14 april 1875  Cornelia Klingers geb Den Helder 24 juni 1853 overl Haarlem 21 november 1942  d.v. Johannes Klingers en Janna Woerdhuis tr 2e Haarlem 23 augustus 1882 Cornelia van Tol geb Haarlemmermeer 2 februari 1858 overl Haarlem  23 juli 1896  38jr  d.v. Abraham van Tol en Arnolda de Bie tr3e Haarlem 23 maart 1898  Cornelia Klingers voor de tweede keer, ex 1e vrouw, zie boven  nu gescheiden  van Philippus Willemse, waarvan zij twee kinderen  heeft 6 JAN HENDRIK VAN KEULEN tr  MARIJTJE KEUR 28/29 7 Hendrik Coenraad van Keulen geb Heemstede 8 augustus 1860 overl Heemstede 4 maart 1861 8 Petronella van Keulen  geb Heemstede 17 maart 1862  overl Heemstede 8 juni 1863 9 Hendrik Coenraad van Keulen geb  Heemstede 29 augustus 1864  overl Heemstede 7 april 1865  8 mnd 10 Hendrik Coenraad van Keulen geb Heemstede 1 mei 1867 overl Heemstede 8 oktober 1867 11 Willem Hendrik Coenraad van Keulen geb Heemstede Zandvoort  7 november 1868 blikslager getuigen bij geb  Rudolf Schellenberg 59jr veldwachter, Pieter van Deursen timmerman 27jr overl Haarlem 22 januari  1955 tr Haarlem 25 mei 1895  Grietje Dijksterhuis geb Haarlem  4 januari 1872 overl Haarlem  21 juli 1945  d.v. Reinder Kornelis Dijksterhuis en Foskea Cornelia Warmolts  Willem Hendrik C. heeft tot 1891 in het Luthers weeshuis Haarlem gewoond    Kinderen  11a Hendrik Coenraad van Keulen  geb Haarlem 7 mei 1899  procuratiehouder overl  Haarlem 27 augustus 1964 directeur Twentsche Bank Santpoort      tr Haarlem 19 mei 1933 Johanna Maria Grund geb Rotterdam  23 januari 1911 overl Haarlem 19 mei 1992 d.v. Johann George Philippus Grund en Sophia Maria Straetemans           

30/31 JAN BOS  geb Zandvoort aan Zee  12 juli 1853 arbeider 1881  get Arie Jans Kraijenoord Jan Jans Bos overl Zandvoort aan Zee 21 december 1933 aan de Willemstraat aang Berend Pieter Oudkerk, Klaas Terol  tr Zandvoort aan Zee  24 april 1881 get: Albert Loos 62 arbeider oom bruidegom, Jacob Bos arbeider 59 oom bruidegom, Gijsbert Bol 30 arbeider broer bruid, Arie Bol 27 arbeider broer ADRIANA BOL  geb  Zandvoort aan Zee  5 september 1857 get Pieter Schaap, Hendrik Schaap overl Zandvoort aan Zee  7 juli 1933  aan de Willemstraat  aang Berend Pieter Oudkerk, Klaas Terol zij woonden Willemstraat 25 Zandvoort aan Zee Kinderen allen geboren in de Noordbuurt 1 ELIZABETH BOS   tr    WILLEM VAN KEULEN 14/15 2 Jan Bos  geb Zandvoort 21 januari 1883 werkman,  jachtopziener  tr Zandvoort  30 maart 1905 de ouders van de bruidegom en de vader van de bruid hebben de akte niet ondertekend, zij  konden niet schrijven Jansje Paap   geb Zandvoort  30 oktober 1878 Jans ‘van Kieten’ omdat zij  nogal piekeurig = netjes was d.v. Gerrit Paap en Aaltje Schaap zij woonden in Oegstgeest              Kinderen             2a Adriana  geb Zandvoort   januari 1906  overl Haarlem 14 mei 1906 2b Ger Bos             2c Alie Bos     2d Jan Bos geb Zandvoort  7 januari 1911  kapper  overl  Leiden  8 februari 1932  21 jr 3 Trijntje Bos geb Zandvoort  5 januari 1885  Katherine Rykbos overl Norfolk   16 september 1958  Forest lawn cemetery   tr Zandvoort  10 februari 1910 Everardus Rijkbosch geb Amsterdam   4 november 1885 Edward  Rykbos,  matroos  overl Norfolk 19 juli 1953 Forest lawn cemetery Gegevens  1940 census USA z.v. Bernardus Johannes Rijkbosch en Margaretha van der Valk vertrokken naar U.S.A. Trijntje  arriveert op Ellis Island  20.9.1915 met  ss ‘Rotterdam’ HAL, zij gaat dan terug naar Nederland en komt  – zij noemt zich intussen Katherine Rykbosch – op 3.9.1921 met ss ‘Rijndam’ HAL uit Rotterdam op Ellis Island aan met haar kinderen Edward 1 jr en John 4 jr,  zij zijn dan al US citizen. Edward arriveert  20.12.1920 met ms ‘Aquarius’  US shipping board op Ellis Island uit Plymouth en heeft de nederlandse  nationaliteit en arriveert op Ellis Island op 30.4.1921 als   bemanningslid van het ms  “Western Glenn”, hij is dan  ongetrouwd en 37 jaar oud.  Opm: ss “Rotterdam” HAL gebouwd 1908, tijdens WO I opgelegd, 1940 verschroot  ms “Aquarius” gebouwd 1920 US Shipping Board op Plymouth New York dienst, verkocht aan Rusland ‘Timiriazev’ 1960 verschroot Trijntje is met haar zoon Edward in 1948 nog een keer in Nederland geweest bij haar zuster  Elisabeth van Keulen, tante Trijn bracht toen nylonkousen mee voor de familie na WOII een schaars product   Kinderen 3a John Rykbosch   geb New Jersey  9 juli 1916  overl Virginia Beach Virg 23455 15 december 1004 z.v. Edward Rykbos en Catrina Rykbos tr Olive Rykbos  Kind: John Jr Rykbos             3b Eduard Rijkbosch  geb 1920 Eddy 4 Evert Bos geb Zandvoort  13 juni 1887 overl Zandvoort 28 juli 1889 5 Maartje Bos  geb Zandvoort 13 augustus 1889 overl Zandvoort  1 december 1889 6 levenl zoon  geb Zandvoort 22 november 1895 7 Evert Bos  geb Zandvoort 20 februari 1897 overl Zandvoort  5 maart 1897

56/57 WILLEM PIETERS VAN KEULEN  geb Heemstede  16 september 1824 bakkersknecht, huisknecht overl Haarlem  30 juli 1884  tr Heemstede  5 januari 1845 JOHANNA PETRONELLA HIRDES  geb Heemstede  12 maart 1823 landbouwster  begr Heemstede 23 juni 1880 Willem getuige bij huwelijk Jan Hendrik Hirdes en Johanna Geeven 114/115-8 Kinderen 1 Pieter van Keulen   geb Heemstede  4 februari 1845  overl Warnsveld Gld  10 augustus 1901 tr 1e Amsterdam 26 november 1890 Antje Hamrenga  geb Sneek 24 maart 1843 overl Schellingwoude  5 mei 1894 tr 2e Rheden 29 oktober 1896 Heintje Wessels  geb Warnsveld 14 oktober 1857 overl Warnsveld  23 mei 1920 2 Johanna Petronella Wilhelmina van Keulen  geb Heiloo 11 april 1847 overl  Heemstede 21 augustus 1867 3 Willem van Keulen  geb Heemstede 3 juni 1851 overl Vollenhove Ov  21 november 1935 tr 1e Oldebroek   10 oktober 1874 Jannetje Roelofs  geb Oldebroek  26 april 1849 overl Oldebroek  4 maart 1877 tr 2e Vollenhove   30 april 1881 Everdiena Dikken  geb Vollenhove 17 mei 1841 overl Vollenhove  5 februari 1919 Willem was milicien bij het regiment grenadiers en jagers lichting 1871 4 Jan Hendrik van Keulen geb Heemstede  30 maart 1854  overl Heemstede 27 februari 1858  5 Frederik van Keulen geb Heemstede  2 februari 1856 Frits, smid, bankwerker  overl Schoten Haarlem  8 juni 1911 tr 1e Haarlem  14 april 1875 Cornelia Klingers geb Den Helder 24 juni 1853 overl Haarlem 21 november 1942 d.v. Johannes Klingers en Janna Woerdhuis tr 2e Haarlem 23 augustus 1882 Cornelia van Tol  geb Haarlemmermeer 2 februari 1858 overl Haarlem  23 juli 1896   38jr d.v. Abraham van Tol en Arnolda de Bie  tr3e Haarlem  23 maart 1898 Cornelia Klingers  voor de tweede keer, ex 1e vrouw, zie boven nu gescheiden  van Philippus Willemse, waarvan zij twee kinderen  heeft 6 JAN HENDRIK VAN KEULEN tr  MARIJTJE KEUR 28/29 7 Hendrik Coenraad van Keulen  geb Heemstede  8 augustus 1860 overl Heemstede  4 maart 1861 8 Petronella van Keulen geb Heemstede 17 maart 1862 overl Heemstede  8 juni 1863 9 Hendrik Coenraad van Keulen  geb  Heemstede  29 augustus 1864 overl Heemstede  7 april 1865   8 mnd 10 Hendrik Coenraad van Keulen geb Heemstede  1 mei 1867  overl Heemstede  8 oktober 1867 11 Willem Hendrik Coenraad van Keulen geb Heemstede Zandvaart  7 november 1868 blikslager  getuigen bij geb  Rudolf Schellenberg 59jr veldwachter, Pieter van Deursen timmerman 27jr  overl Haarlem 22 januari  1955 tr Haarlem  25 mei 1895 Grietje Dijksterhuis  geb Haarlem 4 januari 1872 overl Haarlem  21 juli 1945 d.v. Reinder Kornelis Dijksterhuis en Foskea Cornelia Warmolts  Willem Hendrik C. heeft tot 1891 in het Luthers weeshuis Haarlem gewoond    Kinderen 11a Hendrik Coenraad van Keulen  geb Haarlem 7 mei 1899 procuratiehouder  overl  Haarlem   27 augustus 1964 directeur Twentsche Bank Santpoort  tr Haarlem 19 mei 1933     Johanna Maria Grund  geb Rotterdam  23 januari 1911  overl Haarlem  19 mei 1992 d.v. Johann George Philippus Grund en Sophia Maria Straetemans  Kinderen  van Keulen            a Willem Hendrik Coenraad geb Haarlem 9.3.1933 b Hendrik Coenraad   geb Haarlem 11.4.1937 c Sophie Mariegeb Haarlem 30.7.1939 d Johan Hendrik geb Haarlem 20.4.1941

58/59 TEUNIS KEUR  geb Zandvoort aan Zee  12 oktober 1831 arbeider get Cornelis Arendsz Keur, Engel Teunisz Keuroverl Zandvoort aan Zee 1 augustus 1912 aangifte Gijsbert Bol Jan Hendrik van Keulentr  Zandvoort aan Zee  6 november 1853 getuigen Maarten Mat 63j veldwachter bekende bruidegom, Volkert Koning 27j vischkooper bekende bruidegom, Willem Koper 39j arbeider oom bruid, Klaas Drommel 26j arbeider broer bruid, allen wonende te Zandvoort de plaats van de ouders van de bruidegom werd vervuld door Kornelis Keur en Arie Koper arbeiders, zij waren de wettig aangestelde voogden van Teunis Keur AAGJE DROMMEL  geb Zandvoort aan Zee   16 november 1833  get Arij Jansz Bol, Arij Engele Groen overl Zandvoort aan Zee  3 januari 1919 in de l’Amistraat Kinderen 1 Maartje Keur  geb Zandvoort  8 april 1854 overl Zandvoort  17 juni 1920 in de Diaconiehuisstr tr 1e Zandvoort  5 november 1876 Engel Kerkman  geb Zanvdoort 11 maart 1851 arbeider overl Zandvoort  16 augustus 1877 z.v. Jan Kerkman en Leentje Eeltjes  tr 2e Zandvoort  13 juli 1879 Gijsbert Bol geb Zandvoort  11 november 1850  arbeider overl Zandvoort  1 oktober 1934  83 jr wed tr Zandvoort 12.7.1874 Maria van Duivenboden geb Zandvoort 17.9.1854 overl Zandvoort 4.6.1875 z.v Ewit Bol en Elizabeth Schaap, 2 Pieter Keur geb Zandvoort 3 september  1856 overl Zandvoort 5 april 1869 3 Mietje Keur  geb Zandvoort 29 maart 1859   overl Zandvoort   5 april 1859 4  MARIJTJE KEUR   tr   JAN HENDRIK  VAN KEULEN   28/29 5 Agatha Catharina Keur geb Zandvoort 11 oktober 1863 overl Zandvoort  24 oktober 1863 6 Wilhelmina Keur geb Zandvoort 20 oktober 1864 Mietje overl Zandvoort 13 november 1869 7 Gerritje Keur geb Zandvoort 6 februari 1868 overl Zandvoort 13 juli 1868 8 Cornelia Keur geb Zandvoort 2 april 1869  overl Zandvoort  12 maart 1906 tr Zandvoort  5 september 1889 Willem Zwemmer geb Zandvoort  27 september 1865  vishandelaar  overl Diepenheim Ov  27 juli 1945 Wullem van Jampie, woonde Duinsteeg 6 Zandvoort z.v. Jan Zwemmer en Trijntje Koning 9 Pietje Keur  geb Zandvoort  29 januari 1872 overl/begr Amsterdam 18/22 december 1965 tr Amsterdam 13 augustus 1896 Jacob Evert Kooij geb Weesp 28 oktober 1872 werkman overl/begr Amsterdam 14/18 juli 1953 10 Aaltje Keur geb Zandvoort  15 februari 1875 overl Zandvoort  9 februari 1877

60/61 JAN BOS JR   geb Zandvoort aan zee 17 januari 1818 arbeider 1849 overl  Zandvoort 14 mei 1871 tr  kerk Zandvoort aan zee  1 november 1849 get. Arie Kraijenoord 38j zwager bruidegom, Jacob Bos27j broer bruidegom, Dirk van der Mije 40j broer bruid, Albert Loos 30j zwager bruid TRIJNTJE VAN DER MIJE  geb Bloemendaal 26 oktober 1820 werkster overl Zandvoort 23 juni 1890 van de bruid staat vermeld dat ze is geboren in Bloemendaal, de geboorte akte vermelde dat zij in Zandvoort is geboren Kinderen 1 Jan Bos  geb Zandvoort 12 oktober 1849 overl Zandvoort  31 oktober 1849 2 Klaartje Bos  geb Zandvoort  30 januari 1851 overl Zandvoort  6 februari 1851 3 Jan Bos geb Zandvoort  3 juni 1852 overl Zandvoort 3 juni 1852 4 JAN BOS  tr   ADRIANA BOL 30/31 5 Maartje Bos  geb Zandvoort  17 oktober 1855 overl Zandvoort  27 april 1859 6 Klaartje Bos  geb Zandvoort  30 oktober 1857  overl Den Haag  15 maart 1933 tr Den Haag  6 september 1882 Albert ter Heide geb Steenwijk buiten Woldpoort     27 november 1851 kuiper  overl Den Haag 27 november 1908 z.v. Geert ter Heide schipper en Geertje Geerts 7 Korstiaan Bos geb Zandvoort  30 november 1859 overl Zandvoort  18 februari 1860 8 Maartje Bos   geb Zandvoort 9 november 1860 overl Zandvoort  8 oktober 1869 9 Jacob Bos  geb Zandvoort  30 juli 1863  schoenmaker  overl Zandvoort  6 april 1887 tr Zandvoort  22 mei 1886  Elisabeth Vogthenrich geb Harlingen  13 augustus 1855 overl Zandvoort  25 januari 1945  d.v. Johan Friederich Vogthenrich tr Harlingen 25.9.1851 Dirkje Feit  Kinderen : 5 o.a. Johan Frederik Bos geb Zandvoort 20.12.1886 Elisabeth  tr 2e 9.7.1891 wed Arie Molenaar  z.v. Jacob Molenaar en Klaartje Keur geb Zandvoort 30.11.1859 overl Zandvoort 7.1.1919  Arie tr 1e  23.10.1881 Sijbrigje Vogthenrich  geb Harlingen ca 1857 overl Zandvoort 13.5.1890  Elisabeth en Arie Molenaar hadden 4 kinderen

62/63 EVERT BOL  ged Zandvoort 26 oktober 1827 Ewit-erop arbeider sloper get  Hendrik Velzen, Jacob Cornelisz Draijer overl Zandvoort 28 april 1908 aang Engel Bol, Gijsbert Bol tr Zandvoort  18 november 1849 ELISABETH SCHAAP geb Zandvoort 10 oktober 1828 Lijsje Schaap  get Jacob Arentsz Paap, Pieter Corsz Paap overl Zandvoort  24 april 1879 aang Hendrik Arijsz van Duijn, Evert Draijer zij woonden Smedestraat Zandvoort 1851 arrondisementsrechtbank Haarlem veroordeeld voor het rooien van aardappelen van ene Driehuizen. Kinderen 1 Gijsbert Bol  geb Zandvoort  11 november 1850  arbeider, visdroger  overl Zandvoort 1 oktober 1934 tr 1e Zandvoort  12 juli 1874  Maria van Duivenboden  geb Zandvoort 17 september 1854 overl Zandvoort 4 juni 1875 d.v. Arie van Duivenboden en Marijtje Koning  tr 2e Zandvoort  13 juli 1879 Maartje Keur geb Zandvoort 8 april 1854 overl Zandvoort 17 juni 1920 wed van Engel Kerkman, zij woonden Diaconiehuisstraat Zandvoort 2 Marijtje Bol geb Zandvoort 2 oktober 1852  overl Zandvoort  12 mei 1854 3 Arie Bol geb Zandvoort 24 januari 1854 stoker gasfitter overl Zandvoort 6 maart 1898 tr1e Zandvoort 24 november 1878 Cornelia Paap geb Zandvoort 26 april 1854 overl Zandvoort 17 oktober 1879  tr 2e Zandvoort 11 december 1881 Badje Paap geb Zandvoort  27 september 1859 overl Zandvoort  28 maart 1936 76j aang Klaas Terol aanspreker d.v. Pieter Paap en Antje Koper            4 ADRIANA BOL    tr   JAN BOS 30/31 5 Cornelis Bol  geb Zandvoort 3 januari 1860 arbeider overl Zandvoort  26 augustus 1944 tr Zandvoort 26 mei 1883 Dirkje Keesman geb Zandvoort  14 september 1857 overl Zandvoort 10 maart 1929 Hobbemastr, d.v. Leendert Keesman en Klaasje Molenaar 6 Marijtje Bol  geb Zandvoort  8 maart 1862 overl Zandvoort  18 september 1931 tr Zandvoort  4 december 1881  Willem Bos  geb Zandvoort 11 januari 1859  Pronkie overl Zandvoort 24 september 1930  Kinderen 6a Jacob Bos  geb Zandvoort 18 maart 1882 6b Evert Bos  geb Zandvoort  10 september 1884 tr Marijtje Paap  26/27-5 6c Willem Bos  geb Zandvoort  29 december 1898  6d Piet Bos 7 Volkert Bol  geb Zandvoort 3 juni 1864 overl Zandvoort 10 december 1937 tr Zandvoort 10 oktober 1885 gesch 13 augustus 1915 vonnis Haarlem 15.9.1914  Jannetje Koper geb Zandvoort 13 augustus 1861 overl Zandvoort 26 november 1940 8 Willem Bol  geb Zandvoort 31 oktober 1866  Willem van Ewit erop  overl Leiden  8 januari 1939  arbeider   tr Zandvoort  29 oktober 1887  Adriana Kemp geb Zandvoort  6 december 1865 overl Zandvoort  23 februari 1927  Willem had handel in tabak 1869 zie De Klink  zomer 2012 bl 26 9 Jannetje Bol geb Zandvoort  9 mei 1868 overl Zandvoort 10 april 1943 tr Zandvoort 13 maart 1890  Willem Koper geb Zandvoort 7 maart 1868  arbeider overl Zandvoort 13 maart 1935 10 Hendrik Bol geb Zandvoort  17 augustus 1870  Henk van Ewit eropoverl Zandvoort  17 december 1949  tr Zandvoort 31 oktober 1889  Aaltje Paap geb Zandvoort  29 april 1869 overl Zandvoort  4 juli 1901 d.v. Pieter Paap en Jansje Terol 11 Engel Bol geb Zandvoort 24 augustus 1873  Engel van Ewit erop overl Zandvoort 18 januari 1948  strandexploitant tr Zandvoort 18 oktober 1894  Aaltje Schuiten geb Zandvoort 8 september 1873 overl Zandvoort   21 juli 1939  vonnis 31.1.1906 samen met broer Hendrik veroordeeld voor “stropen” met zeven dagen hechtenis voor  gebeurtenis 20.10.1905 met vier man dit werd om eten op tafel te krijgen regelmatig gedaan door Zandvoorters

112/113 PIETER VAN KEULEN JR  ged Heemstede 29 mei 1794 landbouwer, bloembinder                 overl Heemstede  28 augustus 1854 aan het Begijnehof 4a  tr Heemstede 24 december 1815 ELISABETH THEODORA VAN DER TOORN geb Heemstede 22 juni 1795 overl Heemstede   14 augustus 1852 Pieter getuige bij huwelijk Jan Hendrik Hirdes en Johanna Geeven 114/115-8 Kinderen 1 Pieter van Keulen geb Heemstede 7 november 1816 timmerman overl Haarlem 14 januari 1904 tr Heemstede 2 februari 1842Jozina Provoost geb Haarlem 12 februari 1815 overl Amsterdam 9 december 1891  d.v. Abraham Provoost en Hendrika Pothoven Kinderen 1a Elisabeth van Keulen geb Heemstede 28 juni 1842 dienstbode overl Heemstede  3 januari 1897 tr Haarlem 21 augustus 1878 Gerrit Bouman geb Haarlem                                        19 maart 1849 agent van politie  overl Heemstede 19 november 1923 1b Pieter van Keulen geb Heemstede  9 juli 1844 overl Heemstede 26 februari 1849 1c Johannes  van Keulen  geb Heemstede  6 juli 1846  smid   overl Haarlem 29 september 1914  tr Haarlemmermeer 5 november 1873 Lena Vervoorn geb Veen 20 september 1839 overl Haarlem 27 januari 1909                1d Gezina Catharina van Keulen geb Heemstede  25 april 1849 overl Haarlem 4 juli 1933 tr Heemstede 17 augustus 1870 Willem Johannes Kruijer geb Haarlem 1 januari 1846 overl Haarlem 28 januari 1922 1e Pieter van Keulen geb Heemstede 9 januari  1852 overl Haarlem 3 februari 1942 90jr tr Heemstede 8 mei 1878 Cornelia van Dalen geb Haarlem 21 januari 1840 overl Haarlem  2 mei 1921 81jr 1f Hermina Theodora van Keulen geb Heemstede 10 juni 1854 overl Haarlem 11 mei 1943 tr  Haarlem 1 augustus 1883 Pieter Stoelman geb Haarlem 18 augustus 1861 overl Haarlem 29 juli 1921 59jr 1g Willem van Keulen geb Heemstede 30 maart 1858 overl Heemstede 7 november 1861               1h Pieter van Keulen geb Heemstede 30 maart 1858  tweelingbroer van 1g 2 Magdalena van Keulen geb Heemstede 19 mei 1818 overl Heemstede  16 januari 1819 3 Elisabeth Johanna van Keulen geb Heemstede 15 mei 1820 tr Bennebroek 22 mei 1842  Carel Lodewijk Meijer geb Bennebroek 17 september 1819  timmerman  overl Leiden 12 november 1863  4 Jan van Keulen  geb Heemstede 3 juli 1822 overl Heemstede  20 december 1854 5 WILLEM VAN KEULEN tr JOHANNA PETRONELLA HIRDES 56/57 6 Rudolph van Keulen geb Heemstede 3 oktober 1826 overl Heemstede 1 februari 1833 7 Hermannus van Keulen geb Heemstede 8 december 1828 smid  overl Haarlemmermeer   22 november 1918  tr 1e Haarlemmermeer 14 maart 1861 Johanna Poot geb Bloemendaal 27 maart 1833 overl Haarlemmermeer 22 februari 1872  d.v. Arie Poot en Anna de Rooij, wed van Lammert van Lier tr 2e Haarlemmermeer 29 november 1872 Elida Maria Koolhaas geb Veen 28 oktober 1839 overl Haarlemmermeer 13 juni 1916  wed van Adrianus van Rijswijk d.v Cornelis Koolhaas en Catrina van Herwaarden                 Kinderen 1e 7a Johanna van Keulen  geb Haarlemmermeer 26 december 1862 overl Aalsmeer 30 augustus 1945 82jr tr Haarlemmermeer 17 september 1890 Jan den Ouden geb Moerkapelle 1844   timmerman overl Haarlemmermeer 22 april 1924  wed van Antje Hoogendoorn                       7b Elisabeth van Keulen geb Haarlemmermeer 23 september 1866 overl Muiden 20 augustus 1950 tr 1e Haarlemmermeer 3 april 1891 Jacob Rebel geb Muiden 30 augustus 1870 smid overl Weesp 2 januari 1893 22jr tr 2e Weesp 8 juli 1897   Bertus van Capelle  geb Muiden 1865  overl  Muiden 11 maart 1942 wedn van Dirkje Batelaan z.v. Jan van Capelle en Antje Vis                Kinderen 2e                7c  Hermanus van Keulen  geb Haarlemmermeer 8 oktober 1875 fabrikant overl Amsterdam 4 januari 1938 1931 Amsterdam Eureka wasfabriek van Ostadestraat 90 hs tr Haarlemmermeer15 juli 1931Maria van Andel geb Haarlemmermeer 15 maart 1872 overl Amsterdam 13 januari 1938  d.v. Johannis Van Andel en Johanna Kardol                7d Joost van Keulen geb Haarlemmermeer 31 maart 1881 schilder overl Haarlemmermeer 18 augustus 1944 begr  Iepenhof Hoofddorp tr Haarlemmermeer 18 september 1901 Anna Sophia Avis geb Alkemade 6 juli 1878 overl Haarlemmermeer 24 juli 1979   8 Frederik van Keulen geb Heemstede 5 januari 1831 9 Rudolph van Keulen geb Heemstede 4 maart 1833 beambte aan den Hollandsen Spoorweg overl Delft 7 september 1914 tr Leiden 22 februari 1867 Johanna Klok geb Leiden 3 maart 1833 dienstbode overl Delft 3 mei 1917 d.v NN en Klaasje Klok zij woonden Leiden Galgstraat op heden den twaalfden december des jaars 1800 zevenendertig hebben wij Mr Pieter Elias fungerende vrederegter van het kanton Heemstede arrondissement Haarlem, provincie Noord Holland geassisteerd met onze griffier gehoord den persoon van Pieter van Keulen bloemkweeker woonachtig in Heemstede te kennen gevende dat in den nacht van den negenden op den tienden dezer maand vijf ossen hebben geloopen in een hem toebehorend stuk bloemenland liggende op Heemstede overwegende dat daardoor schade is ontstaan en er alzo deskundigen behoren te worden benoemd ten einde dezelfde te begroot en gezien artikel  475 no 10 van het wetboek van Strafregt  en artikel 148 van het wetboek van Strafvordering benoemd als fungerende deskundigen teneinde op te nemen ofte waarderen de hoegrootheid der aangerigte schade de Heeren Barend Zwarte bloemkweker en Mathijs  Peperkoorn tuinier en bloemkweker beide wonende de te Heemstede alsdus gedaan door de vrederegter voornoemd tendage en jare voormeld Get: P Elias geregistreerd te Haarlem den dertienden december  1800 zevenendertig deel drie folio honderdvieren dertig van twee ontvangen ..zegt tachtig cents met de …of achtennegentig en een halve cent een blad Leendert Dorrepaal  bezat 10 morgen landerijen tussen Groenendaal en de Voorweg, die  tot het grondbezit van Meer en Bosch hadden behoord. In 1819 ging hij een hypothecaire geldlening aan bij Gerrit Munk met het huis en landerijen als onderpand. een deel van de boedel ging naar Gerrit Munk als aflossing, in 1824 verkocht deze twee stukken weide en hooiland aan de westzijde van de Voorweg aan Jan de Faesch eigenaar van Nieuw Westermeer. In 1836 verkocht aan Henry Philip Hope eigenaar van Bosbeek/Groenendaal die in 1838 ook grond kreeg tegenover het Wapen van Heemstede, deel van de buitenplaats Valkenburgh en tot 1836 in bezit van Petronella Smeerzaal. Pieter van Keulen Jr 114/115 gebruikte de nog resterende gronden voor de teelt van aardappelen, groenten en bloembollen. Inmiddels was het huis voor een gedeelte verhuurd aan de vleeshouwer Jacob Levi Leuw die in het wagenhuis zijn slachtplaats had. In de stal was plaats voor 7 koeien, achter het huis doorlopend achter de panden van Moorhoff en Hirdes lag een moestuin en boomgaard. In 1853 verkocht Pieter van Keulen de landerijen aan Adrian Elias Hope. Kort voor zijn overlijden in 1854 verkocht hij ook zijn huis en wagenhuis, stal, moestuin en boomgaard aan de slager Jacob Leeuw.

 114/115 JOHANN HENDRIK HIRDES  geb Heemstede  30 september 1783 Jan Hendrik meestersmid get Wilmtje  van Voorst ged Heemstede 5 oktober 1783 overl Heemstede  9 mei 1836 otr Amsterdam 23 november 1810 PETRONELLA VAN WEEMER  geb Haarlem  24 februari 1790 overl Heemstede Dorp 57 5 april 1858 Petronella is waarschijnlijk het buurmeisje geweest van Jan Hendrik, haar toekomstige echtgenoot, bij het overlijden van Jan Hendrik is Hendrik van Weemer  gebuur van de overledene. In de overlijdensakte van Hendrik Coenraad Hirdes 114/115 1 werd Hendrik van Weemer genoemd als de grootvader van deze. Johann Hendrikus is in 1830 ouderling en tussen 1825 en 1636 raadslid in de gemeente Heemstede. Hij woonde Heemstede op het dorp. Per 4.4.1829 verwierf hij een eigen graf op de Nieuwe Burgerlijke Begraafplaats in de Gemeente Heemstede, graf nr 16 Kinderen 1 Hendrik Coenraad Hirdes  geb Heemstede 15 maart 1812 overl Heemstede 10 december 1838 tr Harderwijk   11 november 1836  Evertje Jongeneel  geb Harderwijk 2 juni 1813  dienstbaar  overl Apeldoorn ´t Loo  22 december 1887 74jr  d.v.  Rookes Jongeneel touwslager en Lubbertje Klaassen, Evertje,  tr 2e 8.4.1846  Johann Georg Pfeil slachter geb Nieder Kaufungen Keur Hessen tr 3e Amsterdam 23.5.1867 Jan Fredrik Doornmeijer 2 Margaretha Sophia Hirdes geb Heemstede 24 juli 1813  overl Hoorn 3 juni 1850 tr Heemstede  29 mei 1842  Pieter Abraham Kusel  geb/ged Amsterdam  15/18 februari 1807  Pieter Kuvel overl Medemblik  22 januari 1880  z.v. Abram Kusel of Kuvel en Johanna Butenith, Butenuth of Baternuch  Pieter Kusel tr 2e Hoorn 13.7.1851 Anna Olij geb Medemblik overl Medemblik 10.2.1876 3 Wilhelmina Hendrika Hirdes  geb Heemstede  28 februari 1816 ged Heemstede 1 maart 1816 overl Heemstede  19 april 1899 tr  Amsterdam  4 augustus 1847  Hermanus Warnar geb Amsterdam 8 maart 1794  kleermaker overl Amsterdam  19 oktober 1877 4 Elisabeth Hirdes  geb Heemstede  12 augustus 1818 overl Heemstede  24 mei 1894 ongehuwd  zij werd lidmaat van de gereformeerde kerk op 25.3.1836 zij woonde samen met haar zuster Wilhelmina 3 op behuizing nr 137 Heemstede 5 Johanna Petronella Hirdes  geb Heemstede  6 november 1821 overl Heemstede 26 november 1821 6 JOHANNA PETRONELLA HIRDES  tr WILLEM VAN KEULEN   56/57 7 Willem Hendrik Hirdes  geb Heemstede  29 mei 1826 overl Bloemendaal  2 februari 1870 ongehuwd Willem wordt op 16.3.1845 lid van de gereformeerde kerk, vertrekt in 1858 naar Amsterdam, op 15.12 1861 komt hij weer terug in Heemstede hij wordt op 8.1.1870 geplaatst in de Provinciale Zenuwinrichting te Bloemendaal, thans Santpoort getuige bij zijn geboorte was Hendrik van Weemer 8 Jan Hendrik Hirdes geb Heemstede 2 april 1830 tapper, smid, geref  overl Heemstede 23 februari 1874 43 jr tr  Heemstede 12 maart 1851 de huw. akte is niet ondertekend door de bruid die verklaarde niet te kunnen schrijven Johanna Geeven geb Heemstede 17 mei 1821 tapster  overl Amsterdam 23 juli 1865 wed van Johannes Albertus van Houten d.v.  Pieter Geeven en Margaretha Visser, werkster te Heemstede o/tr 2e Amsterdam  16/29 juni 1870  Cornelia Berendina Rijpeling  geb ’s Gravenhage  29 juni 1834  dienstbode overl Den Haag 17 februari 1912  wed v Pieter Raasveld tr Den Haag 7.5.1862, Cornelia hertr 3e Den Haag 5.11.1884 Pieter Hendrik Doorschodt Jan is lid van de gereformeerde kerk en vertrekt 1855 naar Amsterdam en woont daar Grote Oostenburgerstraat en 1861 Muidergracht            Kinderen 1e      8a Jan Hendrik Hirdes  geb Heemstede  9 augustus 1851            8b Hendrik Coenraad Hirdes geb Heemstede 6 april 1853  smid overl Amsterdam 25 februari 1937 tr Amsterdam 9 juni 1880  Johanna Helena Carolina Schroder geb Heemstede  22 maart 1853  Johanna vertr 16.9.1908 naar Vlissingen             8c Willem Hendrik Hirdes geb Heemstede   28 januari 1855 kleermaker overl Ermelo Veldwijk 29 december 1925 tr Haarlem 9 april 1890   Elisa Christina Quint  geb Heemstede 29 oktober 1861   dienstbode overl Amsterdam  7 april 1952             8d Johanna Petronella Hirdes geb Heemstede  30 augustus 1857             8e Albertus Hirdes  geb Heemstede  16 februari 1861 overl Amsterdam28 oktober 1865 Opregte Haarlemmer Courant 16.8.1851 Bij vonnis van de Arrondissements regtbank te Haarlem van den 12den augustus 1851 is Petronella van Weemer weduwe van Jan Hendrik Hirdes wonende te Heemstede de smids affaire uitgeoefend hebbende verklaard te zijn in staat van faillissement aanvangende den 4den augustus met benoeming van den edelachtbaren heer regter Mr Floris Willem Herman baron van Styrum tot regter commissaris en MrGeerlings Cz tot curator…. get H. Gerlings Cz 15.10.1855 naar Amsterdam Grote Oostenburgerstraat 77a, 18.2.1861 Muidergracht 182. Willem Hendrik en Johanna Petronella juli 1865 Oostenburgergracht 33 bij echtpaar Samuel Vosmeer en Sara Margaretha Senkeldam,
Jan Hendrik en zoon Hendrik Coenraad november 1865 naar Enge Kapelsteeg 18 dec 1869 naar tante Wilhelmina en oom Warnar op nr 7 Willem Hendrik verhuist november naar Korte Leidsedwarsstraat 161 bij Jean Louis Affourtit en Maria Pieternella Rijpeling zwager en schoonzus van Jan Hendrik, op 6.11.1871 komt hier wonen Cornelia Berendina Rijpeling uit Middelburg met vermelding dat haar man is Jan Hendrik Hirdes te Middelburg. loteling no. 28. Signalement: Lengte 1 el 8 pm 4 duim St 5 Aangezigt: ovaal, Voorhoofd: rond, Ogen: grijs, Neus dik. Verhuist van Dorp 57 naar Dorp 58, kad. 124 , t.g.v. huwelijk met J. Geeve.  4.8.1855 naar A’dam, 15.10.1855 vertr Heemstede naar Amsterdam Grote Oostenburger straat 77a 7.2.1873 Heemstede komend uit Middelburg info 8c domicilie: Dorp 58, kad. 124 Heemstede Vertrekt in 1855 met ouders naar Amsterdam. 5.3. 1873 uit Middelburg met zuster Johanna Petronella  8d, vestigt zich Enge Kapelsteeg 7 bij tante Wilhelmina Hendrika en “oom” Warnar, de kleermaker. M 264 fol 1075 en 964 Bev. reg A’dam huwelijksbijlage:  loteling. 12.5.1875 ingelijfd,  11.5.1880 ontslagen. 1.8.1877 Marnixstraat 13H bev.reg. A’dam,  januari 1879: Bloemstraat 8 (deel 41 fol 248) mei 1879 Regtboomsloot 17 (deel 409 fol 42) augustus 1879 Langestraat 96 (deel 240 fol 96) maart 1880 Singel 4 (deel 448 fol 244) september 1880 Grote Wittenburgerstraat 48 (deel 579 fol 205) 11.4.1881 naar Krankzinnigengesticht “Meerenberg” Op 9.9.1884 woonachtig Blindemanssteeg tussen Reguliersbreestraat en Reguliersdwarsstraat. 6.11.1888 komt hij uit Beverwijk naar de Elandsgracht 71 bovenste achterkamer, december 1888 Buiten Brouwerstraat 6  april 1889 Hazenstraat 26 onderste bovenhuis, 9.4.1890 na zijn huwelijk Hazenstraat 29. 19.7.1901 Lijnbaansgracht 319. Op dit adres zijn W.Quint, woonachtig en 4 kostgangers o.a. Simon Kort en H.Stolz. Deze zijn meeverhuisd 4.4.1907 1e Jan Steenstraat 24 1hg Hier 4 kostgangers, o.a. S.Kort, M.Eggerding  J.Segeler. Bij de boedelscheiding werd zoon Jan Hendrik eigenaar van het huis, de smederij aan de Voorweg waar hij met zijn zus Harmijntje en loodgieter Johannes Schuit heeft gewoond.  Elisabeth Hirdes en schilder Bruin van Hilten woonden Binnenweg Bennebroek. Jan Hendrik Hirdes en Petronella van Weemer 114/115 woonden Voorweg Heemstede, haar zoon Hendrik Coenraad zette het bedrijf voort. 1838  broer Willem Hendrik zet bedrijf voort.  Het er naast gelegen woonhuis was eigendom van de ongetrouwde zuster Elisabeth Hirdes. Willem Hendrik bleef ongetrouwd en in 1870 op Meer en Berg te Santpoort gestorven In 1888  gaat smederij naar Jan Hendrik  en Johanna Geeven . Jan Hendrik Hirdes is tot 1926 laatste eigenaar

116/117 CORNELIS TEUNISZ KEUR  geb Zandvoort 19 juli 1795 viskoper overl Zandvoort  12 januari 1834 tr Zandvoort  14 september 1823 MAARTJE TEUNISDR KOOPER  geb Zandvoort 29 december 1791 visloopster overl Zandvoort  18 augsutus 1849 d.v. Teunis Volckerts Koper en Trijntje Arijsd Schaap Kinderen 1 Teunis Cornelis Keur geb Zandvoort 8 juli 1824 overl Zandvoort  14 juli 1824 2 Trijntje Cornelis Keur geb Zandvoort 28 februari 1826 overl Zandvoort 10 november 1887 tr Zandvoort 25 augustus 1850 Arend Koning  geb Zandvoort 12 augustus 1824  arbeider overl Haarlem 6 februari 1906 z.v Willem Leenderts Koning enTeunisje Janes Paap 3 Aaltje Cornelis Keur  geb Zandvoort   19 februari 1829 overl Zandvoort 1894 tr Zandvoort 2 februari 1849  Arij Keur geb Zandvoort  18 december 1822  mandenmaker overl Zandvoort  20 mei 1910  z.v. Cornelis Gijsbertsz Keur en Trijntje Arysdr Berendregt  bij de bruid werd vermeld: ‘worden de plaats der ouders vervuld door Kornelis Keur van   beroep arbeider en Arie Koper van beroep arbeider wonende te Zandvoort wettig   aangestelde voogden hierbij tegenwoordig en hunne toestemming gevende’ 4 TEUNIS KEUR  tr  AAGJE DROMMEL  58/59

118/119 PIETER PIETERSZ DROMMEL geb Zandvoort 17 januari 1799 visser 1823 visloper arbeider ged Zandvoort 17 februari 1799 geref get. Aagje (Altje) Dirks Zuijderduijn z.v Petrus Trommels en Aaltje Dircksd Zuijderduijn uit onegt geboren voor de vader opgegeven Pieter Drommers overl Zandvoort 14 juni 1869tr 1e Zandvoort 14 september 1823 get Leendert Zuijderduijn 57 jr visscher Zandvoort, oom van de bruidegom Dirk Keesman 41 jr visscher, Zandvoort bekende van bruidegom Arie Kooper 38 jr visscher Zandvoort buur van de bruid Huijg Moolenaar 46 jr visscher Zandvoort buur van de bruid Jannetje Ewitsdr Schaap geb/d Zandvoort  2/6 januari 1801 visloopster 1823 geref overl Zandvoort 17 augustus 1824 d.v Ewit Arijsz Schaap en Ariaantje Cornelisd Keur  tr 2e Zandvoort 16 oktober 1825 MARIJTJE KLAASDR PAAP geb/d Zandvoort 26/28 november 1802 visloopster  overl Zandvoort 1 juni 1889 d.v. Klaas Engele Paap en Mengsje Engel Koper Kinderen 1 Aaltje Drommel geb Zandvoort  18 augustus 1826 overl Zandvoort  25 augustus 1826 2 Klaas Drommel geb Zandvoort 20 maart 1828  viskoper, barbier overl Zandvoort 18 januari 1901 tr Zandvoort 24 februari 1850  Guurtje Keur  geb Zandvoort  11 augustus 1827  visverkoopster overl Zandvoort  10 mei 1866  bij de bruidegom is vermeld … ‘Marijtje Paap welke door ongesteldheid verhinderd  werd hierbij tegenwoordig te zijn” 3 Aaltje Drommel  geb Zandvoort  31 augustus 1829 overl Zandvoort 23 juli 1849 4 Mensie Drommel geb Zandvoort 27 juli 1831 overl Zandvoort  26 maart 1912 tr Zandvoort  26 juli 1857  Jacob Flore Molenaar geb Zandvoort  27 februari 1817  visser, visomroeper overl Zandvoort  9 november 1904 106/107 1 5 AAGJE DROMMEL   tr    TEUNIS KEUR  58/59 6 Pieter Drommel  geb Zandvoort  8 juni 1836  arbeider overl Zandvoort 3 juni 1895 tr 1e Zandvoort 30 januari 1859  Aaltje Snijder geb Zandvoort  4 januari 1838 overl Zandvoort 14 oktober 1868 tr 2e Zandvoort 5 september 1869  Gerritje Keur geb Zandvoort 22 april 1846 overl Zandvoort 20 mei 1894  d.v  Gijsbert Keur, kuiper en Elisabeth Gerritsd Proeme, visverkoopster 21.11.1865 krijgt  Pieter 1 jaar celstraf wegens konijnen delven (stropen)7 Antje Drommel geb Zandvoort  13 augustus 1839  overl Zandvoort  19 augustus 1839 8 Dirk Drommel geb Zandvoort  13 augustus 1840  bediende overl Leiden 8 oktober 1873 9 Arie Drommel geb Zandvoort  31 maart 1843  spoorwegarbeider  overl Zandvoort 6 maart 1924 tr 1e Zandvoort 29 december 1869 get Jan van der Mije, zonder beroep 78 jr Zandvoort grootvader vaderszijde van de bruid, die desgevraagd verklaard heeft toestemming tot dit huwelijk te geven.  Saartje van der Mije geb Zandvoort 12 mei 1845 overl Zandvoort 7 mei 1874  d.v Leendert van der Mije en Cornelia Hollestelle tr 2e Harlingen  6 december 1874  Trijntje Dijkstra   geb Harlingen 29 mei 1853   Teuntje overl Zandvoort   6 maart 1924  Spoorbuurtstraat  d.v Sijbren Dijkstra en Trijntje de Vries 10 Mietje Drommel  geb Zandvoort  18 januari 1846 overl Zandvoort  29 juli 1849

120/121 JAN JANSZ BOS  geb Zandvoort  12 september 1791 visser  overl Zandvoort  17 oktober 1854 tr 1e Zandvoort  8 maart 1818 KLAARTJE JACOBSD PAAP geb Zandvoort  10 juni 1799 visloopster  overl Zandvoort  18 februari 1828 tr 2e Zandvoort 23 april 1848 Jannetje Hendricksd Schaap  geb Zandvoort  31 januari 1801 visloopster overl Zandvoort  6 augustus 1849 wed van Volkert Jansz Keesman geb 18.10.1797 overl 3.5.1831 tr 7.8.1825, 4 kinderen: Jan Keesman  tr Sijtje Paap, Elisabeth Keesman, Neeltje Keesman tr Klaas Snijders en Elisabeth Keesman tr Simon Hollenberg  d.v Hendrik Arijsz Schaap en Lijsbethje Volkertsdr Loos Kinderen 1 JAN BOS JR    tr   TRIJNTJE VAN DER MIJE 60/61 2 Jacob Bos  geb Wijk aan Zee en Duin  11 december 1821  viskoper overl Zandvoort   3 mei 1904  tr Zandvoort  5 november 1843 Jacoba Paap geb Zandvoort 29 juli 1822 overl Zandvoort  25 juli 1907  d.v. Willem Jacobs Paap en Kornelia Willemsdr Paap 3 Anna Bos   geb Zandvoort 15 november 1823 overl Zandvoort 17 mei 1888 tr Zandvoort 8 december 1844 Leendert Paap geb Zandvoort  26 april 1819  winkelier overl Zandvoort 2 december 1885  z.v. Gerrit Willems Paap en Kornelia Leendertsdr Koper 4 Klaartje Bos  geb Zandvoort  30 april 1826 overl Zandvoort  6 mei 1826 5 Jacoba Bos  geb Zandvoort   16 juli 1827 overl Zandvoort  16 december 1828

122/123 KORSTIAAN JACOBSZ VAN DER MIJE  geb/d Zandvoort  23/26 september 1784 geref voerman, werkman get. Anna Jansd Waasdorp overl Zandvoort 17 mei 1845 o/tr Zandvoort 10/25 november 1804 MAARTJE JACOBS KRAAIJ  geb/d Zandvoort  8/10 oktober 1784  get Maarten Klaas Molenaar i.p.v. vader op zee   overl Zandvoort 17 juli 1849 Kinderen 1 Jacob Korstiaansz van der Mije  geb/ged Zandvoort 22/28 april 1805  overl Wijk aan Zee  28 mei 1831 tr kerk Beverwijk  23 februari 1828 Jacob ondertekent met van der Mey, zijn vader met van der Mije Catharina Heymans  geb Beverwijk 21 januari 1808 RK dienstbode overl  Wijk aan Zee 10 maart 1832 d.v. Joseph Heymans en Catharina Glas 2 Klaas Korstiaans van der Mije   geb Zandvoort  20 januari 1807  flankeur 3e comp 3e batt 10e afd infanterie  overl Antwerpen  16 november 1832  woonde enige tijd  in Beverwijk 3 Jan Kortstiaans van der Mije  geb/d  Zandvoort  24 april/1 mei 1808 overl Wijk aan Zee  23  januari 1823 4 Dirk Korstiaans van der Mije geb/d Zandvoort aan zee 6/13 augustus 1809 arbeider overl Zandvoort 11 oktober 1854  tr Zandvoort 9 september 1838 Jacomijntje Berendregt geb Zandvoort 10 mei 1812 overl Zandvoort 31 januari 1881 d.v. Willem Berendregt en Elisabeth Loos 5 Geertje Korstiaans van der Mije geb/ged Zandvoort 13/28 februari 1811 overl Wijk aan Zee  21 april 1831 20jr 6 Korstiaan van der Mije geb Zandvoort 22 november 1812 overl Zandvoort  28 november 1812 7 Korstiaan van der Mije jr geb Zandvoort 25 november 1813 overl Zandvoort 7 april 1866 tr Zandvoort aan zee 23 september 1838  Grietje Keur geb Zandvoort  19 september 1818  naaister  overl Zandvoort  7 mei 1853  d.v. Kornelis Keur en Trijntje Berendrecht 8 Florus van der Mije   geb Zandvoort 6 maart 1815 overl Zandvoort 24 juli 1816 9 Florus van der Mije   geb Zandvoort 3 december 1816 overl Zandvoort  27 augustus 1827 10 Sijtje van der Mije  geb Zandvoort aan zee 10 maart 1818 overl Zandvoort  20 januari 1890 tr Zandvoort aan zee 14 september 1845 Albert Loos  geb Zandvoort aan zee 9 maart 1819  arbeider overl Zandvoort 20 juli 1883 woonden Noordbuurt  z.v. Jan Loos en Arendje Groen 11 Arie Korstiaans van der Mije  geb Bloemendaal  24 juni 1819  schulper, karreman  overl Zandvoort 1 februari 1893  tr Zandvoort aan zee  9 april 1843  Margaretha Teekman  geb Zandvoort aan zee  5 januari 1820  naaister  overl Zandvoort 14 januari 1900  d.v. Martinus Teekman en Trijntje Koning Kind erkend bij huwelijk genoemd met Grietje Teeken als moeder 11a Maartje  van der Mije   geb Zandvoort   16 maart 1843 12 TRIJNTJE VAN DER MIJE   tr  JAN BOS  60/61 13 Jan van der Mije  geb Zandvoort  3 januari 1824  overl Zandvoort  26 maart 1873 14 Aaltje van der Mije  geb Zandvoort 20 oktober 1828 overl Zandvoort   11 januari 1899

124/125 GIJSBERT CORNELIS BOL  geb/d Zandvoort aan Zee 25/26 oktober 1783 1813 seinwachter 1820 visloper overl Zandvoort aan Zee 13 augustus 1849 o/tr Zandvoort aan Zee  6/20 oktober 1805 MARIJTJE CORNELISDR MOOLENAAR viskoopster geb/d Zandvoort aan Zee 5/7 december 1783   overl Zandvoort aan Zee 9 juli 1859 deselven zijn niet kerkelijk getrouwt bij geleegentheijd van een vacature en dat dominee van Wijk niet komen preken is Kinderen 1 Francina Gijsbertsd Bol  geb Zandvoort aan Zee  14 april 1806 overl Zandvoort aan Zee 18 oktober 1880  tr Zandvoort aan Zee  13 december 1829  Klaas Flore Jacob Molenaar geb Zandvoort aan Zee  4 april 1809  visser/viskoper, geref overl Zandvoort aan Zee  16 november 1868  z.v Floris Claas Molenaar en Aaltje Jansdr Hollenberg 2 Cornelis Bol  geb Zandvoort aan Zee  15 september 1810  visdroger overl Zandvoort aan Zee 24 augustus 1848 3 Gerrit Bol geb Zandvoort aan Zee  12 augustus 1814  arbeider overl Zandvoort aan Zee 14 november 1874 4 Maartje Bol geb Zandvoort aan Zee 8 mei 1819 overl Zandvoort aan Zee 26 juli 1880 tr Zandvoort aan Zee  30 augustus 1846  Hendrick Arijsz van Duyn  geb Zandvoort aan Zee  5 mei 1811  ‘Haintje Knars’, visdroger  overl Zandvoort aan Zee  27 januari 1890    z.v. Arij Arisz van Duijn en Jannetje Jansdr Slagveldt   5 Sara Bol  geb Zandvoort aan Zee   15 november 1822 overl Velsen 1 januari 1899  viskoopster  tr Zandvoort aan Zee 13 december 1848  Evert Draijer geb Zandvoort aan Zee 7 maart 1821  arbeider  overl Zandvoort aan Zee 21 augustus 189  z.v. Cornelis Ewitsz Draijer en Jobje Jacobsdr Paap 6 EVERT BOL  tr  LIJSJE SCHAAP    62/63

126/127 VOLKERT HENDRIKS SCHAAP   geb Zandvoort  7 februari 1803 arbeider overl Zandvoort 15 november 1866 tr 1e Zandvoort  21 oktober 1827 ARIJAANTJE PIETERSD PAAP geb Zandvoort 8 oktober 1809 visloopster overl Zandvoort  27 juli 1849 tr 2e Zandvoort 25 juli 1850 “overlegd ten derde en bewijsbrief van ZM de Koning waarbij aan de eerste comparant vergunning wordt verleend met zijnen schoonzuster een huwelijk aan te gaan” Aaltje Paap  geb Zandvoort 19 november 1820 overl Zandvoort  15 november 1910 Aaltje Paap is de zuster van Arijaantje Paap, d.v. Pieter Corsz Paap en Jannetje Krijnsd Barnhoorn, Aaltje tr 2e met NN  254/255-6 Kinderen 1e 1 LIJSJE SCHAAP   tr  EVERT BOL   62/63 2 Hendrik Schaap  geb Zandvoort  29 oktober 1830  arbeider, ‘de beer’  overl Zandvoort 1 mei 1916 tr Noordwijk   15 februari 1850  Adriana van der Niet  geb Noordwijk 11 april 1825 overl Zandvoort 4 december 1908 d.v. Arie van der Niet en Willempje Barnhoorn 3 Pieter Schaap  geb Zandvoort  26 maart 1833  vishandelaar, ‘zwarte piet’ overl Zandvoort 13 januari 1916 tr Zandvoort  28 oktober 1855  Marijtje Terol  geb Zandvoort 2 april 1836  overl Zandvoort  4 januari 1919 4 Korstiaan Schaap geb Zandvoort  27 september 1836 5 Jan Schaap geb Zandvoort 20 augustus 1838 overl Zandvoort  11 oktober 1868 tr Zandvoort   10 november 1861  Jansje Terol geb Zandvoort 26 juli 1832  winkelierster overl Zandvoort 30 november 1890  Jansje Terol tr 2e 27.8.1871  met Jacob Schuiten geb Zandvoort 29.11.1842 overl Zandvoort   3 .9.1927 6 Volkert Schaap geb Zandvoort  24 november 1841 ‘grote Vok’   overl Zandvoort 14 februari 1910  tr Zandvoort   18 mei 1862  Gerritje Koper  geb Zandvoort  21 december 1841 overl Zandvoort  30 maart 1928 7 Jannetje Schaap   geb Zandvoort    14 juli 1845  dienstbode  overl Haarlem 19 april 1922 75jrtr Haarlem  17 november 1875  Hermanus Lijnzaad  geb Haarlem  3 juli 1842  katoendrukker overl Haarlem  7 februari 1908  wed v Anna Catrina Janssens z.v. Hermanus Lijnzaad en Adriana Pifrat 8 Willem Schaap  geb Zandvoort  24 juli 1847 overl Zandvoort 17 augustus 1847 Kinderen  2e 9 Arie Schaap  geb Zandvoort 21 augustus 1850  koopman  ‘lange Arie’ overl Zandvoort 11 november 1900 tr Zandvoort  12 maart 1871 Jacoba van de Schinkel geb Zandvoort 18 juli 1853 overl Zandvoort  27 februari 1876  d.v. Ewit Maartensz van de Schinkel en Elisabeth Ewitsd Schilpzand 10 Engeltje Schaap geb Zandvoort  14 juli 1854 overl Zandvoort  22 maart 1869 11 Ewit Schaap  geb Zandvoort  27 december 1857  ‘eep de laars’   overl Zandvoort   29 januari 1940 tr Zandvoort   26 december 1880  Dijna Loos geb Zandvoort  8 september 1857 overl Zandvoort   29 maart 1929 aan de Pakveldstraat overl Zandvoort  10 september 1858 12 Kornelis Schaap geb Zandvoort  27 december 1857 overl Zandvoort 10 september 1858 13 Corrnelis Schaap   geb Zandvoort  25 september 1862   kruidenier ‘kees de laars’  overl Zandvoort   23 april 1919 tr Zandvoort 9 december 1883  Anna Maria van Doorneveld geb Amsterdam  ca 1862 overl Zandvoort 12 mei 1919 Kinderen uit 2e huwelijk van Aaltje Paap en NN 1 Jannetje  Paap  geb Zandvoort  3 november 1839 dienstbode  in onecht geboren overl Zandvoort  17 mei 1907 tr Zandvoort  19 mei 1872 Gerrit Loos  geb Zandvoort  16 december 1847  wagenaar, voerman   overl Bloemendaal 3  juli 1919   z.v. Jacob Loos en Maartje Vooijs,  tr 2e 25.9.1907 Maria Louisa Voges 2 Pieter Paap  geb Zandvoort   13 september 1843 overl Zandvoort aan Zee   12 augustus 1849 3 Aaltje Paap geb Zandvoort  1 augustus 1849  overl Zandvoort aan Zee` 7 januari 1916 tr Zandvoort   9 november 1873 Pieter Schaap geb Zandvoort 11 augustus 1842 arbeider  overl Zandvoort  1 juli 1874

224/225 PIETER LEENDERTS VAN KEULEN ged Bennebroek  21 augustus 1757 herbergier, kerkmeester  overl Heemstede 6 mei 1815 10 uur avond na 7 weken bedlegerig  in huis  nr 27 waar hij herbergier was, woonde bij huwelijk in Lisse tr 1e Heemstede 29 juni 1793 ELISABETH JOHANNA TAAIJ ged Amsterdam 7 juli 1756 ged Noorderkerk pastor Ernestus Philippus G. van Essen get bij geb E.J. Taaij, Aart Taaij, Jannetje Koop wed van Pieter Storck geb Amsterdam 18 .3.1759 overl Amsterdam 31.5.1782 tr Amsterdam 27.4.1781, overl Heemstede 24 juli 1796 woonden in Heemstede  tr 2e  Heemstede 12 november 1797 Petronella Maria Smeerzaal ged Baambrugge 22 december  1771 overl Leiden 16 juni 1855 Pieter was sinds 1799 uitbater van  het  ‘Wapen van Heemstede’ en als ambtenaar van het dorp ook taxateur van het slachtvee, hij stond in de Franse tijd aan de patriotten kant Pieter Storck was sinds 1788 uitbater van het “Wapen van Heemstede”, Petronella Smeersaal verkoopt het Wapen op 22 juli 1837 Kinderen 1e 1 Leendert van Keulen geb/d Heemstede 2/9 september 1792 getuige was Christina van Keulen, tante  overl hospitaal Pleskow Rusland 22 november 1813  ingelijfd bij 12e regiment Infanterie van Ligne, hij is met het leger van Napoleon Rusland binnengevallen 2 PIETER PIETERS VAN KEULEN tr   ELISABETH THEODORA VAN DER TOORN   112/113   3 Catharina Maria van Keulen ged Heemstede11 juli 1795 get Catharina Maria Taaij, Paulus Taaij overl Haarlem 20 december 1863 tr 1e Heemstede 13 augustus 1815 Frederik van der Bunt geb Heemstede 1786  timmerbaas overl Heemstede 23 augustus 1817  op de Elandsgracht Amsterdam  z.v. Arend van der Bunt en Josina van Coevorden tr 2e  Heemstede  25 augustus 1819  Jan Labaar geb Haarlem 7 september 1788 overl Haarlem 7 september 1821 34jr  z.v. Barend Labaar en Trijntje Carels tr 3e  Heemstede 11 augustus 1824  Hendrik van Gendt  geb Haarlem 11 augustus 1795 metselaarsknecht overl Haarlem  3 januari 1834  z.v Pieter van Gendt en Catharina Molenaar, wed van Johanna Bellard Kinderen 2e 4 Elisabeth Johanna van Keulen ged Heemstede 12 augustus 1798 overl Heemstede 12 november 1800 5 Christina van Keulen ged Heemstede 25 april 1800 overl Leiden 8 september 1874 tr Heemstede 6 november 1836  Nicolaas de Haan geb Lisse  12 januari 1801  broodbakker overl Leiden 5 maart 1868 6 Maria van Keulen  ged Heemstede 18 oktober 1801 overl Leiden 8 januari 1878 tr Leiden  15 april 1857  Antonius Sloot ged Leiden 17 juni 1800  RK, koopman  doopboek S Jorissteeg  wedn van Geertrui Leereveld overl 9.9.1856 z.v. Gerrit Sloot en Maria Wijnhof  woonde 1857 Varkensmarkt Leiden 7 Jan van Keulen ged Heemstede 2 maart 1803 overl Leiden 10 december 1827 8 Hermanus van Keulen  ged Heemstede 13 februari 1805 overl Heemstede 21 juli 1857 tr 1e Heemstede 12 oktober 1828  Johanna van Daalen geb Nieuwer Amstel 1803  Jannetje  overl Breukelen Nijenrode 1 maart 1831 tr 2e  Kockengen  25 december 1832  Aagje Berghoef geb Beets 8 juli 1802 overl Heemstede 22 maart 1868  d.v. Willem Berghoef en Beeletje de Haan 9 Elisabeth Johanna van Keulen ged Heemstede  3 januari 1807 overl Haarlem  25 mei 1860 tr  Heemstede 7 juli 1831  Jan Hendrik Visser  geb Bloemendaal  23 september 1808 overl Haarlem16 maart 1845 10 Rudolph van Keulen ged Heemstede 28 mei 1808 overl Heemstede 25 juni 1831 11 Willem van Keulen ged Heemstede 22 januari 1811 overl Haarlem 29 januari 1888 tr 1e  Haarlem 31 juli 1839  Elisabeth Folmer geb Scherpenzeel 10 oktober 1807 overl Haarlem 4 januari 1842 tr 2e  Haarlem 17 september 1845 Johanna Rikkinga  geb Haarlem                        10 september 1807 begr Haarlem 20 februari 1885 77jr  wed van Johan Carel Guise tr Haarlem 9.3.1835 Kinderen Elisabeth Johanna Taay en Pieter Storck Rudolf Storck geb Amsterdam 10 juli 1782 Noorderkerk voogd over minderjarige Pieter en Catharina Maria van Keulen 1815 Barend Storck ged Amsterdam 25 januari  1784 Westerkerk get Paulus Taaij, Catharina Maria Taaij Catharina Maria Storck ged Amsterdam 24 april 1785 Nieuwe kerk overl Amsterdam  10 september 1787 Het Wapen van Heemstede in de Franse tijd 1795–1813. Het einde van de 18de eeuw en het begin van de 19de eeuw was de tijd van de overgang van de oude federale Staatsinrichting naar de eenheidsstaat  In 1795 hadden de Patriotten, gesteund door Franse troepen, de overhand, de Prinsgezinden stonden na het vertrek van stadhouder Willem V naar Engeland ,voorlopig buiten spel. In Heemstede werden de schoolmeester Jan ter Wogt en de dorpsvroedvrouw Marijtje Lockers ontslagen vanwege hun Oranjegezindheid. De herbergier Pieter van Keulen, die zich eerder misprijzend over de patriotten had uitgelaten en als taxeerder van het slachtvee ambtenaar van het dorp was, kwam ook op de zwarte lijst .Pieter van Keulen was kastelein van Het Wapen van Heemstede. In 1788 had Pieter Stork het huis met stal, kolfbaan, erf en tuin, zijnde een herberg `Het Wapen van Heemstede` overgenomen van het echtpaar Frederik Adolf Vogelenzang en Aaltje Laa. Toen Pieter Stork in 1791 overleed, zette zijn weduwe Elisabeth Johanna Taay, de zaak voort. Zij hertrouwde met Pieter van Keulen en liet bij haar overlijden in 1796 vijf kinderen na, twee uit haar huwelijk met Pieter Stork, en drie kinderen, Leendert, Pieter en Catharina van Keulen uit haar tweede huwelijk. Blijkbaar overtroffen de schulden de revenuen, Paulus Taaij en Bernardus Prins, in hun kwaliteit van Voogden over Rudolf en David Stork verklaarden van de erfenis te abandonneren oftewel af te zien; Pieter van Keulen heeft tenslotte `na lang delibreren` in 1799 de erfenis voor zich en zijn kinderen aanvaard. Hij kreeg `Het Wapen van Heemstede` officieel op naam. Inmiddels was hij hertrouwd met Petronella Maria Smeerzaal bij wie hij nog zeven kinderen kreeg. Tegen over `Het Wapen van Heemstede` en langs de Camplaan lag de buitenplaats Valkenburg. Toen de eigenares Wilhelmina Maria de Wilde in 1799 was overleden, werd haar zoon Johan Christiaan Meijer, die in 1803 `de Hartekamp` zou aankopen, door zijn broer en mede-erfgenaam gemachtigd de buitenplaats van de hand te doen, het Herenhuis werd afgebroken, de gronden werden verkaveld en verkocht. Pieter van Keulen kocht in 1804 de grond tegenover `Het Wapen van Heemstede` die tot weiland werd ingericht. Aangrenzende percelen werden verkocht door Jan van der Toorn, mr. metselaar en de mr. timmerman Gerrit Munnik Jr. die beiden hun woning en bedrijf aan de overkant van de Camplaan  hadden. In 1810 kocht Pieter van Keulen van Mr.Johan Valckenaar de landerijen tussen de Voorweg en de Vaart van Groenendaal die tot dan bij Meer en Bosch  hoorden. Acte van Voogdij en Executeurschap Pieter van Keulen 28 Julij 1796 Op heeden den 28 julij 1796 compareerde voor mij Willem Dolleman openbaar Notaris bij den Hove van
Holland geadmitteert te Heemstede residerende en voor de na te noeme getuijgen:
Den burger Pieter van Keulen weduwnaar van Elisabeth Johanna Taaij, casteleijne in de Herberg het Wapen van Heemstede alhier op het Dorp, mij Notaris bekend.
En de verklaarde hij Comparant bij deesen op zijn overlijden te verzoeken en aan te stellen Tot excecuteurs zijner nalatenschap ,directrices van sijn sterffhuijs en begraving en omme  sijn Boedel en Nalatenschap to Effenheid en liquiditeit te brengen mitsgaders nog zoo voor zig als uijt kragte van de magt aan Hem bij den testamente door hun en zijn overledene huijsvrouw boven genoemd Elisabeth Johanna Taaij op den 15 Augustus
1792 ten overstaan van mijn Notaris en getuijgen alhier gepasseerd gegeven en verleend tot voogden over zijne minderjarige erfgenamen ab intestato  En tot administrateurs der zelver soo vaderlijke als moeder en zijn broeder Anthonie van Keulen wonende te Lisse, zijn behuwde broeder de Heer Paulus Taaij wonende te Amsterdam en zijn behuwd broeder Leendert Boon wonende te Bennebroek.
Gevonden en Verleenende hij comparante aan de zelver zodanigen ampele generale en speciale last, magt en Authoriteijd  als tot die commissien vereijst of te na rechten gegeven kan worden en wel Speciaal mede de magt van adsumptie, surrogatie en substitutie tot den uit eijnde van gedachten commissie toen en dat alleen bij cte, notariaal sonder  Eenige qualificatie van den Rechter nodig te hebben.
Alles en in allen gevalle met seclusie van de weeskamer en gerechte dezer Heerlijkheijd mitsgaders van de plaatse daar hij comparant koomen te overlijden, goederen gelegen off minderjarige woonagtig zullen mogen zijn. Gepasseerd te Heemstede voornoemd Present Jan Vermeer en Pieter Kluijt als getuijgen.
(handtekeningen) Pieter van Keulen Jan Vermeer Pieter Kluijt Willem Dolleman

226/227 JAN VAN DER TOORN  geb Lisse  28 november 1762 overl Heemstede  1 juli 1806 tr Heemstede  30 mei 1794 MAGDALENA VAN THIEL geb Gouda  12 november 1762  overl Heemstede  30 december 1843 81 jr Kinderen 1 ELISABETH THEODORA VAN DER TOORN  tr PIETER VAN KEULEN  112/113 2 Grietje van der Toorn  ged Heemstede 5 april 1797 overl Heemstede  3 november 1798 3 Willem van der Toorn  geb Heemstede 7 september 1798 overl Heemstede 26 juni 1856 39 jr tr Haarlem  31 januari 1838  Catharina Bouman   geb Haarlem  1798 overl Heemstede 24 augustus 1850  d.v. Pieter Bouman en Lena van Gelder   wed van Johan Verweyde geb Haarlem 22.1.1795, overl Haarlem 22 december 1832 4 Magdalena van der Toorn  geb Heemstede 7 september 1802 overl Heemstede 3 februari 1813

228/229 HENDRIK COENRAAD HIRDES  geb Breuna Hessen  1748 meestersmid overl Heemstede 11 maart 1828 80jr tr 1e Heemstede  23 augustus 1777 kerk afk huw  24.8, 31.8, 7.9.1777 Josina Outhoff   ged Heemstede  23 januari 1731 wed v Kasper Drokan begr Heemstede  2 juli 1782 d.v. Hendrik Oudhoff en Angeniesje van Duyst overl 1751 Josina 46 Hendrik Coenraad 29 bij hun huwelijk tr 2e huw afk Haarlem 20 oktober 1782  huw afk Heemstede 3 november 1782 WILLEMIJNTJE CLAASSEN  ged Deventer 23 januari 1754 overl Heemstede 5 mei 1827 Willemijntje woonde in de Grote Houtstraat Haarlem en deed belijdenis 25.12.1772 in de Booterstr, zij komt uit Deventer op 5.5.1777 in Amsterdam, in de aannemingsakte wordt zij Willema genoemd Kerstmis 1750 Josina was lidmaat geworden van de geref kerk, Hendrik Coenraad werd benoemd als voogd over Hendrica en Agnietje Drokan, waarschijnlijk moesten de minderjarige kinderen van Kasper Drakan worden uitbetaald want op 4.2.1776 ‘accorderen schout en schepen voor een publieke verkoping van huis en grond’ opbrengst fl 900,–, 8/10e voor Josina,  2/10e voor de minderjarige kinderen op 15.12 1776 boedelscheiding n.a.v. het overlijden van Casper Drakan, waarde bezit na aftrek schulden fl 6002.2.15 waarvan de moeder Josina 4801.16.11  toekomt o.a. 1900 smidsgereedschap en onderhanden werk 1000 taxatie van een ‘kuiperije met woningen t.o. de smederij’ 900 opbrengst van publiek verkocht huis in het Wapen van Heemstede op 23.10.1776 2363 meubelen gereedschappen en andere goederen verkocht op de publieke veiling Opregte Haarlemmer Courant 11.3.1828 bij overl Hendrik Coenraad …. de affaire  zal door ondergetekende worden gecontinueerd verzoeke een ieder  gunst en recommandatie met belofte van ene prompte en civiele bediening … Kinderen 2e 1 JOHANN HENDRIKUS HIRDES   tr PETRONELLA VAN WEEMER    114/115 2 Harmijntje Hirdes ged Heemstede 31 januari 1785 overl Heemstede  13 september 1791 3 Hendrik Hirdes  geb/d Heemstede  30 mei/3 juni 1787  koperslager overl Haarlem  5 december 1828 tr Haarlem  16 juli 1809  Anna Maria Schmitz   ged Elberfeldt Pruissen  2 mei 1791  hoedenmaakster overl  Haarlem  6 april 1863  Anna Maria tr 2e Haarlem 12.10.1836 Klaas van Beek geb Oosthuizen 1792 broodbakker 4 Elisabeth Hirdes ged Heemstede  28 november 1789  begr Bennebroek 21 januari 1845 tr Heemstede  21 juni 1812  Bruin van Hilten   ged Nederhorst den Berg 29 juni 1765  meesterschilder  overl Bennebroek 25 juni 1828  bij overl Opregte Haarl Courant 1.7.1828 ….de schildersaffaire zal door de weduwe   gecontinueerd worden, zij verzoekt daarom verder in de gunst van hen die haren Echtgenoot   begunstigd hebben te mogen deelen… 5 Harmijntje Hirdes  ged Heemstede  17 november 1793 overl Haarlem 11 oktober1852 tr Heemstede 7 februari 1816  Johannes Philippus Schuit  geb Heemstede 1790  loodgieter overl Heemstede 20 maart 1840   Kinderen             5a Hendrika Schuit geb Heemstede 16 januari 1816 zij is bij het huwelijk in februari geëcht Kinderen Josina Outhoff  en Kaspar Drokan: Hendrika Drokan  geb Heemstede 17.4.1761 Daniel geb Heemstede 3.4.1764 Daniel Drokan geb Heemstede 7.4.1766 Johannes Drokan geb Heemstede 8.4.1768 Agnieta  Drokan geb Heemstede 8.2.1770 Ook bijlage bij 114/115 Op de Voorweg te Heemstede stond direct naast de kerk de dorpsschool. Begin 19e eeuw was alleen de oostkant van de Voorweg bebouwd. In het zuideinde van het dorp lagen hier naast elkaar de schilders- en glazenmakersplaats van Oudhoff, de smederij van Hirdes en het huis met wagenhuis, koeien- en paardenstal van de landbouwer Pieter van Keulen. Uitzicht over de landerijen tot  aan de vaart van Groenendaal. 1716  Barend van Duyst eigenaar van de glazenmakerij. 19.7.1721 Hendrik Oudhoff met attestatie van Maarssen in het lidmaatregister van de gereformeerde gemeente opgenomen, hij was getrouwd met Angeniesje van Duyst d. v Hendrik van Duyst en zette de ‘schilders- en glazenmakers affaire’ van zijn schoonvader voort., in 1750 was een van de twee dochters Josina Oudhof getrouwd met de buurman, de smid Caspar Drokan. Na overlijden van Hendrik Oudhoff 1763 werd het bedrijf voortgezet door zoon Hendrik die trouwde in 1771 met Maria Meijerink uit Amsterdam. Zij krijgen een zoon Hendrik. Hendrik doet in 1805 het schildersbedrijf over aan zijn schoonzoon Hendrik Moorhoff De smid aan de Voorweg verkocht in 1750 de smidswinkel met twee travailles, een in de winkel en de ander aan de overkant van de Dorpsweg aan meestersmid Caspar Drokan, schepen, diaken, ouderling. Deze tr 1e Hendrina Kaaleveld , tr  2e zijn buurvrouw Josina Oudhoff. Josina blijft achter met twee minderjarige kinderen en hertrouwt Hendrik Coenraad Hirdes. Na overlijden van Josina wordt Hendrik Coenraad Hirdes eigenaar van de smederij. Hij hertrouwt  Willemijntje Claassen. Hendrik Coenraad was diaken, ouderling en schepen in de Heerlijkheid, in de Franse tijd is hij lid van de Commissie voor Afwikkeling van Zaken in Verband met de Heerlijke Rechten. Bij de boedelscheiding werd de oudste zoon Jan Hendrik eigenaar van het huis, de smederij aan de Voorweg waar hij met zijn zuster Harmijntje en loodgieter Johannes Schuit heeft gewoond.  Elisabeth Hirdes en schilder Bruin van Hilten woonden Binnenweg te Bennebroek. Jan Hendrik Hirdes en Petronella van Weemer  114/115 woonden Voorweg Heemstede, haar zoon ook Hendrik Coenraad zette het bedrijf voort.  1838  de jongere broer Willem Hendrik zet bedrijf voort.  Het er naast gelegen woonhuis was eigendom van de ongetrouwde zuster Elisabeth Hirdes. Willem Hendrik bleef ongetrouwd in 1870 op Meer en Berg te Santpoort gestorven In 1888  gaat smederij naar Jan Hendrik  en Johanna Geeven. Jan Hendrik Hirdes is tot 1926 laatste eigenaar 1817 Pieter van Keulen landbouwer eigenaar huis, paardenstal en moestuin, gekocht van Leendert Dorrepaal bezat  10 morgen landerijen tussen Groenendaal en de Voorweg, die  tot het grondbezit van Meer en Bosch hadden behoord. In 1819 ging hij een hypothecaire geldlening aan bij Gerrit Munk met het huis en landerijen als onderpand. Daarna ging een deel van de boedel naar Gerrit Munk als aflossing, in 1824 verkocht deze twee stukken weide en hooiland aan de westzijde van de Voorweg aan Jan de Faesch eigenaar van Nieuw Westermeer. In 1836 verkocht aan Henry Philip Hope eigenaar van Bosbeek/ Groenendaal die in 1838 ook grond kreeg tegenover het Wapen van Heemstede, deel van de buitenplaats Valkenburgh en tot 1836 in bezit van Petronella Smeerzaal. Pieter van Keulen Jr 114/115 gebruikte de nog resterende gronden voor de teelt van aardappelen, groenten en bloembollen. het huis was deels verhuurd aan vleeshouwer Jacob Levi Leeuw die in het wagenhuis zijn slachtplaats had. In de stal was plaats voor 7 koeien, achter het huis en achter de panden van Moorhoff en Hirdes lag een moestuin en boomgaard. In 1853 verkocht Pieter van Keulen de landerijen aan Adrian Elias Hope. Kort voor zijn overlijden in 1854 verkocht hij zijn huis en wagenhuis, stal, moestuin en boomgaard aan Jacob Leeuw.

230/231 HENDRIK VAN WEEMER  geb Haarlem  30 december 1761 Wemer, rijksdeurwaarder overl/begr Heemstede 18/22 oktober 1846 84jr  tr 1e 1789 MARGARETHA SOPHIA SCHIPPERS geb Haarlem 3 april 1764  overl Haarlem  9 maart 1794  tr 2e Willemijntje Wolleswinkel ged Baambrugge 16 november 1749 Willemijntje van Wolfswinkel               overl Heemstede 22 mei 1821 71jr wed van Jan van der Vegt tr Haarlem, d.v. Pieter Wolleswinkel en Geertruy Brisser/Besser Willemijntje vertrekt met haar ouders  27.1.1764 van Baambrugge naar Haarlem, het paar  van der Vegt Wolleswinkel vertrekt met attestatie 2.12.1776 naar Abcoude en 20.12.1778 naar Heemstede Kinderen 1 PETRONELLA VAN WEEMER  tr JOHANN HENDRIK HIRDES   114/115 Besluiten der Eerste Kamer des Bataafschen volks 27e deel oct 1800 notitie op t getal der pensioenen in dienste van de Gemeenelands Collectieve middelen over Haarlem en Dorpen aan het Hoog onder deselve stad resorteerende alsmede derselver Belooningsged in de jaare 1799 Onder toesienders: Hendrik van Wemer f 312.0.0

232/233 TEUNIS JACOBSZ KEUR geb Zandvoort 24 april 1763 arbeider overl Zandvoort 22 oktober 1817 tr Zandvoort 4 maart 1787 AALTJE ENGELE KEMP  geb Zandvoort 22 juli 1764 overl Zandvoort  22 februari 1848 Kinderen 1 Trijntje Teunisd Keur  geb Zandvoort 9 september 1787overl Zandvoort  13 november 1859 tr Zandvoort 20 januari 1811  Willem Pieters Koning geb Zandvoort 26 oktober 1755 visser overl Zandvoort  2 april 1845 2 Jacob Teunis Keur  geb Zandvoort  19 november 1789 overl Utrecht  20 augustus 1817 opgenomen in het militair hospitaal Utrecht 20.8.1817 en overleden aan de gevolgen van zenuw teering , fuselier bij de 4 comp Bat Inf National Militie  no 7 3 Engel Teunis Keur geb Zandvoort  17 juli 1792  viskoper overl Zandvoort  13 januari 1847 tr Zandvoort 8 januari 1815  Jobje Jeroensd Mat geb Zandvoort  1 april 1789  visventster  overl Zandvoort  25 mei 1870  d.v. Jeroen Pietersz Mat en Pietertje Engele Paap 4 CORNELIS TEUNIS KEUR  tr   MAARTJE TEUNISDR KOOPER 116/117 5 Guurtje Keur  geb Zandvoort  12 oktober 1798 overl Zandvoort  11 september 1803 6 Dijna Teunisd Keur geb Zandvoort 13 maart 1800 overl Zandvoort  30 maart 1869 tr Zandvoort 30 september 1827 Cornelis Arendsz Keur geb Zandvoort  15 september 1804  arbeider overl Zandvoort  12 mei 1878  z.v Arend Cornelisz Keur en Arieaantje Arisd Schaap 7 Guurtje Teunisd Keur  geb Zandvoort  11 september 1803overl Zandvoort  24 september 1819

234/235 TEUNIS VOLKERSZ KOPER geb Zandvoort  2 oktober 1768 overl Zandvoort 12 december 1812 tr Zandvoort 17 juli 1791 TRIJNTJE ARISDR SCHAAP  geb Zandvoort  8 juli 1764 visloopster  overl Zandvoort 6 oktober 1835 Kinderen 1 MAARTJE TEUNISD KOPER  tr  CORNELIS TEUNISZ| KEUR  116/117 2 Jannetje Teunisd Koper  geb Zandvoort  22 november 1793 3 Volkert Teunis Koper  geb Zandvoort 14 augustus 1795 tr Oosterhout  4 juni 1835 Elisabeth van den Broek  geb Amsterdam  23 oktober 1788 4 Jannetje Teunisd Koper geb Zandvoort 15 november 1798  dienstbode  overl Haarlem 10 februari 1862 tr Haarlem  1 februari 1826 Jacobus Uilenburg geb Haarlem  1797  koopman overl Haarlem   14 augustus 1868  z.v Jan Uilenburg en Alida Schippers 5 Gertje Teunisd Koper  geb Zandvoort  27 maart 1801 6 Arij Teunisz Koper  geb Zandvoort  14 maart 1804 overl Zandvoort 17 april 1874 7 Willem Teunis Koper geb Zandvoort  29 oktober 1807 arbeider overl Zandvoort 13 augustus 1849 tr Zandvoort  11 mei 1834 Guurtje Paap geb Zandvoort  8 mei 1812 visverkoopster overl Zandvoort  18 september 1873 d.v. Willem Jacobs Paap en Kornelia Willemsd Paap

 236/237 PETRUS TROMMELS geb Loon op Zand  16 augustus 1771 RK schoenmaker, militair overl S. Eustatius  1803 z.v Petrus Trommelen en Gertrudis Verheijen tr AALTJE DIRKSD ZUIJDERDUIJN visloopster, geref geb/d Zandvoort 16/20 oktober 1776 get. Anna Aalbertsd Groen overl Zandvoort huis 129 8 juni 1813 d.v Dirk Leenderts Zuijderduijn en Marijtje Dircksd Koning Petrus tekende 16.9.1802 zes jaar militaire dienst, gezien de datum heeft hij onder Napoleon gediend en zal aan de Franse veldtochten hebben deelgenomen en aan Franse acties in de Caraïbische Zee en is zodoende op S Eustatius terecht gekomen. Bij zijn keuring was zijn lengte 5 voeten en 8 duim, had hij blauwe ogen en bruin haar Kinderen 1 PIETER PIETERSZ DROMMEL    tr MAARTJE KLAASD PAAP 118/119

238/239 KLAAS ENGELE PAAP  geb Zandvoort   7 maart 1771 overl Zandvoort  31 december 1836 tr Zandvoort  1 juni 1800 MENGSJE ENGELE KOPER  geb Zandvoort 19 december 1778 overl Zandvoort 22 augustus  1845 stamouders  ‘gladzak’, ‘hakker’ en ‘dirkom’ tijdens een veiling gehouden op 28 juni 1801 koopt Klaas een huis in de Kerkstraat ten zuiden van het kerkhof voor 7800. voor zijn moeder weduwe verkoopt hij in 1811 een huis en erf ten westen van het Zeeduijn aan Maarte Math voor 900. Na het overlijden van Klaas bleek hij volgens de Memorij van Successie eigenaar van een huis te zijn. “Dit woonhuis is door de storm van 29 november onbewoonbaar geworden en zal gedeeltelijk worden afgebroken” Kinderen 1 Engel Klaasz Paap   geb Zandvoort  14 maart 1801  visser overl Zandvoort  6 maart 1885 tr Zandvoort  19 september 1826  Jannetje Pieters van Duijn geb Zandvoort 19 september 1804 overl Zandvoort 11 juli 1865  z.v. Pieter Rochus van Duijn en Antje Dircksd van de Schinkel 2 MARIJTJE KLAASD PAAP  tr   PIETER PIETERS DROMMEL   118/119 3 Pieter Klaasz Paap geb Zandvoort  16 mei 1806  visser  overl Zandvoort  2 januari 1848 tr Zandvoort  19 november 1839  Ariaantje Ariesd Kraaij  geb Zandvoort   9 april 1811 overl Zandvoort  21 juni 1867 d.v. Arie Jacobsz Kraaij en Elsje Pietersd Lakeman 246/247-2 4 Arie Klaasz Paap   geb Zandvoort 7 september 1810  visser/winkelier  overl Zandvoort 26 september 1903 tr Zandvoort 6 juli 1834  Arentje Arendsd Keur geb Zandvoort                     5 september 1811 overl Zandvoort  24 augustus 1880  d.v. Arend Cornelis Keur en Arieaantje Arisd Schaap 5 Jobje Paap  geb Zandvoort  8 april 1816 overl Zandvoort  13 maart 1895 tr Zandvoort 5 mei 1839  Willem Koper  geb Zandvoort 16 september 1815  nettenbreijer  overl Zandvoort  28 september 1893  z.v. Arij Jansz Koper en Maartje Willemsd Koning

240/241 JOHANNES CORNELISZ BOS    geb Zandvoort  16 april 1752 geref, visloper  overl Zandvoort 7 november 1839 tr Zandvoort   20 juni 1784 Leuntje Crijne Koper geb Zandvoort  4 oktober 1761 overl Zandvoort  13 juni 1789 tr 2e Zandvoort 21 november 1790 JAKOBA MARIA KERKMAN  geb Zandvoort   5 juni 1768 overl Zandvoort   16 mei 1829 d.v. Jacob Willemsz Kerkman en  Pieternelletje Gerritsd van der Rassel Kinderen 1e 1 Kornelis Jansz Bos   geb Zandvoort   9 oktober 1785 overl Zandvoort  9 oktober 1785 2 Lijsje Jansd Bos  geb Zandvoort  5 oktober 1787 visloper  overl Zandvoort  23 september 1877 tr Zandvoort  28 juli 1825 Jacob Pieters Schaap  geb Zandvoort  3 februari 1797 visser overl Zandvoort   30 juli 1849 Kinderen 2e 3 JAN JANS BOS  tr   KLAARTJE JACOBS PAAP  120/121 4 Pieternelletje Jansz Bos  geb Zandvoort  5 augustus 1793 overl Zandvoort 3 oktober 1812 tr Zandvoort 30 december 1810  Jan Maartensz Moolenaar   geb Zandvoort 5 juli 1791  logementhouder, visser, wagenaar  overl Zandvoort   18 augustus 1849 en viskoper 5 Cornelis Jansz Bos    geb/ged Zandvoort   14/18 februari 1810

242/243 JACOB SIJMONSZ PAAP geb Zandvoort 23 januari 1763 viskoper 7-1818 overl Zandvoort 14 oktober 1842 z.v. Sijmon Jane Paap en Claartje Ewouts Molenaar o/tr Zandvoort 4/9 augustus 1790 ANNA ARIJSD GROEN  geb Zandvoort  27 mei 1770 overl Zandvoort 30 december 1847 d.v. Arij Volkerts Groen en Jopje Claasd Loos Kinderen 1 Jopje Jacobsd Paap   geb/d Zandvoort  17/30 oktober 1791 visverkoopster overl Zandvoort  22 januari 1838 tr Zandvoort  30 december 1810 Cornelis Ewitsz Draijer geb/d Zandvoort  15/20 februari 1791 visverkoper  overl Zandvoort  31 augustus 1849 z.v. Ewit Cornelis Draijer en Dirkje Dirks Schaap 2 Simon Jacobsz Paap  geb/d Zandvoort  19/25 november 1792  visdroger. visloper overl Zandvoort   17 oktober 1845 tr Zandvoort  26 juli 1818  Leuntje  Ewitsd Groen geb/d Zandvoort 10/13 februari 1790  viskoopster  overl Zandvoort  10 augustus 1849 d.v. Ewert Arentsz Groen en Aagje Jacobsd Groen 3 KLAARTJE JACOBSD PAAP  tr  JAN JANSZ BOS  120/121 4 Arie Jacobsz Paap  geb Zandvoort    23 februari 1806 ged Zandvoort   2 maart 1806

244/245 JACOB KORSTIAANSZ VAN DER MIJE geref  ged Zandvoort 10 oktober 1745 overl Zandvoort  26 november 1834 aang: Jan Koning onderwijzer der jeugd, 48 j Zandvoort aangehuwde zoon van de overledene tr Zandvoort 7 augustus 1774 GEERTJE JANSD VAN DER KODDE ged Zandvoort  25 oktober 1750 overl Zandvoort 23 januari 1811 in testament benoemen ze elkaar al erfgenaam en voogd over de kinderen. Kinderen 1Trijntje Jacobsd van der Mije geb Zandvoort 15 juni 1775 overl Woerden 25 december 1847 2 Cornelia Jacobsdr van der Mije geb/d Zandvoort 23/29 september 1776 o/tr Zandvoort 11/29 april 1798 Jacob Jansz Koning geb Zandvoort 28 september 1776 overl Zandvoort 7 september 1850 Jacob vertrok maart 1795 met attestatie naar ‘s Gravenhage maar keert op 7.12.1795 naar Zandvoort terug 3 Jannetje Jacobsd van der Mije  geb/d Zandvoort  16/20 september 1778 overl Overveen 2 maart 1853 tr Zandvoort 3 juni 1804  Åke Santberg  geb Kristianstadt Zweden 8 september 1770 tuinman van de Zweedse consul  overl Amsterdam 18 november 1861  hij verzorgde de groenvoorziening rond de Zweedse ambassade 4 Katharina Jacobsd van der Mije  geb/d Zandvoort  2/4 februari 1781 overl Zandvoort 5 februari 1865 tr Zandvoort  9 december 1804 Arie Engele Kemp geb/d Zandvoort  17/24 september 1769 voerman overl Zandvoort  9 januari 1849 5 KORSTIAAN JACOBS VAN DER MIJE  tr MAARTJE JACOBSD KRAAIJ  122/123 6 Sophia Jacobsd van der Mije    geb Zandvoort   9 april 1788 overl Zandvoort  11 maart 1874 tr Zandvoort  14 februari 1808 Jan Jans Koning geb Zandvoort   09 juli 1786 overl Zandvoort   22 september 1861 Jan was in 1812 maire, 1815 burgemeester van Zandvoort, 1817 schout 1826 weer burgemeester, 1849 onderwijzer 7 Jan Jacobs van der Mije geb Zandvoort 8 juni 1791 arbeider overl Zandvoort 19 juli 1876 tr Zandvoort   19 mei 1816 Arendje Leendertsd Koning  geb Zandvoort  18 november 1792  visloopster  overl Zandvoort  16 april 1866

246/247 JACOB DIRCKSZ KRAAIJ   geb Zandvoort   21 september 1755 geref  tr Zandvoort 14 december 1783 SIJTJE CLAASD MOLENAAR  geb Zandvoort  18 februari 1756 Kinderen

1 MAARTJE JACOBSD KRAAIJ     tr KORSTIAAN JACOBS VAN DER MIJE  122/123

2 Arij Jacobs Kraaij geb Zandvoort 8 oktober 1785 overl Zandvoort 7 april 1811 tr Zandvoort 5 februari 1804 Elsje Pieters Lakeman   geb/ged Krommenie 29 april/1 mei 1785  ned geref, winkelierster   overl Zandvoort  12 augustus 1846 Elsje tr 2e Zandvoort 23.1.1813 Maarten Cornelisz Mat geb 31.8.1790 overl Zandvoort 9.10.1858 , arbeider , veldwachter  huwelijks toestemming 13 januari 1804 jm van Zandvoort jd van Krommenie 3 Klaas Jacobs Kraaij  geb Zandvoort 25 juli 1791   Klaas Mut   de doopinschrijving vermeld ’Mut’ waarschijnlijk is dat later bijgeschreven i.v.m. het verschil in handschriften

248/249 CORNELIS GERRITS BOL  geb Wijk aan Zee 27 augustus  1758 dagloner stuurman visser overl Zandvoort  18 augustus 1845   o/tr Zandvoort  3/25 februari 1781 FRANCIJNTJE GIJSBERTS VAN DUIJVENBODEN  geb Zandvoort  27 september 1761  overl Zandvoort  25 juli 1851 Kinderen 1 Gerrit Cornelisz Bol  geb Zandvoort  24 januari 1782 2 GIJSBERT CORNELIS BOL   tr MARIJTJE CORNELISD MOLENAAR  124/125 3 Willem Cornelis Bol  ged Zandvoort  10 mei 1789  boerenknecht  vader was bij de doop in zee  overl Beverwijk  5 april 185 5tr Beverwijk   9 november 1833  Anna Hogenbos  geb Spaarnwoude 1791   Antje, werkster overl Beverwijk 26 oktober 1848 56j 4 Cornelia Cornelisdr Bol  geb/d Zandvoort   18/24 januari 1796  visventster  overl Zandvoort  3 februari 1870 tr Zandvoort  25 april 1847

250/251 CORNELIS CLAAS MOLENAAR  geb Zandvoort  17 oktober 1751 visser, stuurman 1788 geref, overl voor 1812 schepen van Zandvoort  otr Zandvoort  17 juni 1780 tr Zandvoort 2 juli 1780 MAARTJE EWOUTSD VAN DER SCHINKEL Maartje Ewitsdr   geb Zandvoort 19 juli 1750   bij de doop van Maartje was vader ter haringh overl  voor 1812 Kinderen 1 Saartje Cornelisd Molenaar geb Zandvoort 29 oktober 1781 overl Zandvoort  8 augustus 1849 tr Zandvoort 25 november 1804 Rokus Cornelis Zwemmer geb Zandvoort  24 september 1780  visser overl Zandvoort 9 augustus 1858  z.v. Cornelis Rokus Zwemmer en Margrietje Claasd Molenaar 2 MARIJTJE CORNELISD MOLENAAR  tr GIJSBERT CORNELIS BOL   124/125 3 Klaasje Molenaar  geb Zandvoort   25 december 1786 overl Zandvoort  20 maart 1862 4 Ewit Cornelis Molenaar geb Zandvoort11 december 1789 overl Zandvoort  3 oktober 1812 tr Zandvoort 30 december 1810  Aagtje Claasd Moolenaar   geb Zandvoort  20 juli 1790 overl Zandvoort 6 mei 1876  d.v. Claas Arijs Molenaar en Aagtje Arijsd Koper  Aagtje Claas Molenaar  tr 2e 12 juni 1815 met Jane Arends Paap geb Zandvoort 6 januari  1788 overl 25 juli 1849  96/97 5 Willemtje Cornelis Molenaar  geb Zandvoort   22 oktober 1793 overl Zandvoort 22 september 1812

252/253 HENDRIK ARIJSZ SCHAAP  geb Zandvoort  3 september 1769 overl Zandvoort 1 februari 1809r Zandvoort  15 juni 1800 LIJSJE VOLCKERTS LOOS geb Zandvoort 14 september 1779 Lijbetje, visloopster overl Zandvoort 16 maart 1861 Lijsje tr 2e 4..8.1811 Willem Cornelis Barendregt geb 4.9.1763 overl 30.11.1830 wed van Lijsbeth Jacobs Groen Kinderen 1 Jannetje Hendriksdr Schaap geb Zandvoort 31 januari 1801 overl Zandvoort  6 augustus 1849 tr Zandvoort 7 augustus 1825  Volkert Jans Keesman  geb Zandvoort 18 oktober 1798 overl Zandvoort 3 mei 1831  z.v. Jan Volckerts Keesman en Neeltje Jans de Jongh 2 VOLCKERT HENDRIKS SCHAAP    tr   ARIJAANTJE PIETERS PAAP  126/127 3 Elisabeth Hendricksd Schaap  geb Zandvoort 3 november 1805 overl Zandvoort 20 januari 1893 tr Zandvoort  22 november 1829 Cornelis Arijsz Molenaar geb Zandvoort 8 juli 1803 overl Zandvoort   4 juli 1887  z.v. Arij Flore Molenaar en Annetje Cornelisd Keesman 4 Arij Hendricks Schaap geb Zandvoort 31 december 1807 overl Haarlem 2 mei 1853 Kinderen  van Lijsje Volckerts. Loos en Willem Cornelis. Barendregt 1 Jacomijntje Berendregt  geb Zandvoort  10 mei 1812 overl Zandvoort 31 januari 1881 tr  Zandvoort 9 september 1838  Dirk Korstiaansz van der Mije  geb Zandvoort  6 augustus 1809  overl Zandvoort  11 oktober 1854 2 Jan Berendregt geb Zandvoort 30 november 1814 3 Maartje Berendregt geb Zandvoort 3 april 1820  overl Zandvoort 27 januari 1852tr Zandvoort  4 februari 1844  Jacob Jansz Kraaijenoord  geb Zandvoort  5 februari 1808 overl Zandvoort  24 oktober 1883

254/255 PIETER CORSZ PAAP geb Zandvoort  25 februari 1786 visser overl Zandvoort 4 maart 1867 tr Zandvoort 2 augustus 1807JANNETJE KRIJNSD BARNHOORN geb Katwijk aan Zee 14 oktober 1787 overl Zandvoort 18 december 1863 Kinderen 1 Arijaantje Pietersd Paap  geb Zandvoort  1 september 1808 2 ARIJAANTJE PIETERSD PAAP tr  VOLCKERT HENDRICKS SCHAAP  126/127 3 Krijn Pieters Paap geb Zandvoort  9 oktober 1812 schoenmaker overl Zandvoort 13 december 1889 tr Zandvoort 4 juni 1837 Aagtje Keur geb Zandvoort  27 maart 1819 overl Haarlem   voor oktober 1888 4 Korstiaan Pieters Paap geb Zandvoort  20 oktober 1815  zeeman  overl Katwijk  27 november 1854  tr  Noordwijk 10 april 1841  Jannetje Spaan  geb Noordwijk  3 september 1816  naaister overl Zandvoort  4 april 1887  wed van Leendert van Beveren, zij hertr Jacob van Duivenboden  d.v. Barend Jans van der Spaan en Dirkje Bel 5 Kornelis Pieters Paap geb Zandvoort 17 augustus 1818 overl Zandvoort  18 september 1819 6 Aaltje Paap  geb Zandvoort 19 november 1820 overl Zandvoort 15 november 1910 tr Zandvoort 25 juli 1850 Volkert Hendricks Schaap wed van Arijaantje Pietersd Paap                  126/127 Aaltje hertr NN  vergunning bij huwelijk aan Volckert Hendricks Schaap:  Volckert Hendricks Schaap, vergunning wordt verleend met zijnen schoonzuster in het huwelijk te treden 7 Dirk Paap geb Zandvoort  16 juli 1824 overl Zandvoort 28 juli 1824 8 Dirk Paap geb Zandvoort 15 juli 1825 overl Zandvoort  21 juli 1825 9 Pieternelletje Paap geb Zandvoort 23 augustus 1826 overl Zandvoort 23 augustus 1826 10 Pieter Paap   geb Zandvoort 15 december 1827 visser overl Zandvoort 7 februari 1911 tr Zandvoort 25 november 1849  Antje Kerkman  geb Zandvoort  23 oktober 1826 overl Zandvoort 11 maart 1885 d.v. Arij Gerritsz Keesman en Jannetje Pietersd Paap

448/449 LEENDERT JANS VAN KEULEN ged Meppel 23 januari 1718 Keerlen van de Keulen overl Lisse 14 augustus 1772 tr Bennebroek 8 juni 1742 HENDRICA KRAMER   geb  Neuenhaus Dld 1718 weduwe van Leendert van Deijl  overl Bennebroek 19 november 1786 d.v. Christiaan Kramer Leendert was eigenaar van de ‘Geleerde Man’ te Heemstede en had hiervoor een tapvergunning,‘  is thans een restaurant hij woonde in Haarlem en  was kerkmeester te Heemstede Kinderen 1 Johanna Margaretha Leenderts van Keulen geb Bennebroek 30 augustus 1744overl Haarlem 26 april 1795 tr Bennebroek  22 april 1763  Simon van der Voorn geb Koudekerk november 1734 overl Bennebroek 16 februari 1791  z.v. Leendert Cornelisz van der Voorn en Pietertje Sijmons van Poelgeest  Kinderen  1a Leendert Simons van der Voorn geb Bennebroek 19 februari 1769 2 Cornelia van Keulen geb Bennebroek 10 oktober 1745  getuige Cornelia Kramer, tante begr Bennebroek  11 oktober 1745 3 Jan Leenderts van Keulen geb Bennebroek  26 februari 1747  overl Bennebroek 9 december 1779 tr Bennebroek 12 januari 1773  Petronella van Son geb  Jan volgt zijn vader Leendert op in de tapperij de Geleerde Man4 Hendrik Leenderts van Keulen ged Bennebroek  19 mei 1748  nh getuigen Theunis Cebel en Anna Elisabeth Kramer, tante overl Bennebroek 27 maart 1770 5 Cornelia Leenderts van Keulen ged Bennebroek 14 december 1749 o/tr Lisse 12/28 maart 1773  Cornelis Duyndam  geb Haarlem 6 Teunis Leenderts van Keulen ged Bennebroek 17 januari 1751 overl Bennebroek 28 februari 1751 7 Teunis Leenderts van Keulen ged Bennebroek  9 juli 1752 Anthony, diaken, kweker overl Lisse  24 januari 1824 tr  Jannetje Baas  geb Alkemade  1759 overl Lisse 12 januari 1845  d.v. Engel Baas en Marijtje Heemskerk 8 Christiaen Leenderts van Keulen  ged Bennebroek 25 november 1753 overl Bennebroek 25 april 1754 9 Christina van Keulen ged Bennebroek 15 februari 1756 tr  Leendert Boon geb ca 1755 overl Bennebroek  21 februari 1806  Leendert Boon verkreeg ‘de Geleerde Man’ na zijn zwager Jan Leenderts van Keulen  NH arch 552 – 1820 akte van transport  door Cristina van Keulen wed van Leendert Boon van een stuk teellland en een stuk duingrond               Kinderen 9a Jan Boon geb Bennebroek  28 maart 1792  landbouwer  overl Bennebroek 26 juni 1821   19 juni 1789                9b Leendert Boon geb Bennebroek 16 maart 1795 koopman overl Haarlem 1 augustus 1855 tr Heemstede 12 maart 1815 Maria Cornelia van der Berg geb Bennebroek 1796  d.v. Jan van den Berg en Margaretha Catharina de Waal Malefijt, lijnwaadbleekster            9c Elizabeth Johanna geb Bennebroek 17 mei 1797 overl  Bennebroek 16 februari 1798 10 PIETER VAN KEULEN  tr  ELISABETH  JOHANNA TAAIJ  224/225 Bennebroek den 3 meij 1747. Aan de Weled.Heer van Bennebroek Wij burgers versoeken vrindelijk konsent van Uwe Ed. Heer van Bennebroek om ter eeren van den Weled.Heer van Bennebroek en sijn Hoogheit den prinse van oranijen op de heereweg over de laen te moogen stellen een booge gevlogte en daer onder gehangen een kroon en het geen verder daer toe vereist; verwagtende hierop konsent en blijve Weled.Heer uw weled.dienaer
Leendert van Ceulen
Door order Fiat het versogts H.D.Bruijn 5 mei 1755. Requeste aan den Weledele Heer Willem de Bruijn Heer van Bennebroek.
Geeft met schuldige eerbiet te kennen Marinus van Drunen Predikant in uweledele Heerlijkheijt, hoe hij Supplieert tot sijner bewooning gesien heeft dat Leendert van Keulen mijn Over buurman en Hospes in de Swarten hond, sig niet omsien heeft het deze een aangenaamste gesigt den Pastorie, siende over de Bennebroeker laan, op ongepermitteerde wijse te betimmeren, met een schut te setten over de voorkamer van gemelden pastorie bij en halver wegen de Linden Boom van u weled: laat; en des verder als hij van Keulen vermag. Sou ik, dat hij suppliant sig in deze overmoedig wend tot u weled. Om na genoemde inspectie en informatie gemelde mijn over buurman Leendert van Keulen, te laten aanlegen, het gemelde schut op de hoogte soo als het te voren geweest is van doen verklijnen. ’t Welk doen de Weledelen Heer U Weledelen verpligten Dienaar.
Marinus van Drunen V.D.M. te Bennebroek
Bij den mutuelen testamente van wijlen mijn vader en moeder op den 10 july 1772 voor den notaris Willem Jacobus Sennepart en getuijgen Alhier te Lisse gepasseert door ondergeteekende gemaakt en de besproken zijnde een gelijk regt met mijne broeder Anthony van Keulen, Op de herberg de Witte Zwaan cum annexis Alhier te Lisse Staande ende geleegen hebbe ik ondergeteekende uijt bysonderen consideratie voor mijnen opgemelde broeder en de ten behoeve en in faveure van hem Wel Willen Desisteren, van voorgemelde Keuze of regt aan mij bij bovengemelde dispositie testamentair besproken. Zo als ik ben Doende bij deezen ten Welken zijnde en op dat daar van ten allen tijde zonder kunnen blijken Deeze met mijne na anteeckening  bekragtid hebben in Lisse den 8 December 1786  Jan Leenders van Keulen 3 Jan Leenderts van Keulen  Verzoek schenken wijn Zwarte Hond door Jan van Keulen aan de heer van Bennebroek 21 Aug 1772  Zw. Hond
Wij Johannes Nutges Heere van Bennebroek gelet hebbende op het verzoek bij Requeste aan ons gedaan door den Persoon van Jan van Keulen Hospes in t Rechthuijs te Bennebroek hebbende na deliberatie goedgevonden en verstaan de voorsz. Jan van Keulen te qualificeeren en te authoriseeren bij deesen dezelve tot het verkoopen van wijnen in de bovengemelde Herbergt mits den Suppliant zich zal hebben te gedragen na de ordonantie en keure op het stuk de Herbergen in Bennebroek gemaakt of nog te maaken en dat tot wederzeggen toe als mede zicht te Reguleren van de ordonantie van den impost de imposten der voorsz. wijnen Laatstele gear resteerdt of nog te arresteeren. In Teeken der Waarheidt hebben wij deese met ons gewoonlijke Handt en Lacket bevestigt op … Huyse van Bennebroek den 24 Aug. 1772 Johannes Nutges Heere van Bennebroek
Verzoek fiool spelen en kat knuppen door Jan van Keulen. 19 sept 1772  Fiat op  versogte mist geen onordentelijkheide geschieden actum op den huijs te bennebroek den 19 sep 1772
Johannes Nutges Heere van Bennebroek.
Aan de Weledel gebore Heer J: Nuges Heere van Bennebroek Geeft met schuldige eerbiedigheijt en verpligting te kennen J: v. Keulen woonagtig in t Regthuijs in uw weledele heerlikheijt Bennebroek dat hij suppliant willende inklineren op de aanstaande kermis op de fiool te laaten speelen en de kat te laeten knuppelen. E dog wel wettende suppliant niet kan geschiede sonder de gunstige toestemming van weledele soo keert den suppliant sig tot u weledel de goedheijd geliefe te hebbe het voornoemde versoek op dese onse aanstaande kermis te permiteren. L Welk doende J. V. Keulen Actum Bennebroek Den 16 September 1772
Verzoek uitvoeren tapneering zwarte hond door Jan van Keulen  Zwarte hond. De Kempenaer 1772
Aan den Weledele Geborene Heer Johannes Nutges Heere van Bennebroek &:  Geeft met alle verschuldigde Eerbiedt en onderdanigheidt te kennen Jan van Keulen gewonne en Geboren binnen uwe weledele geoborenen voorsz.Heerlijkhedt thans woonende in den Regthuijs te Bennebroek van welke Herbergh gemelde suppliant thans Pocesseur is geworden in hij suppliant gemelde Herbergh op sloop heeft gekogt met intentie om de tapneering daar inne te exerceeren dog volkomen gersuadeert sijnde dat de gemelde Neeringe aldaar niet mach worden gedaan sonder uw welede geborene gunstige toestemmingen. Soo ist dat hij meergemelde suppliant zich dan mits deezen is keerende tot uwe weledele geborene …. verzoekende dat hij in meer gemelde Herbergh met uwe weledele geborene gunstige toestemminge en volkomen approbatie de tapneeringe aldaar mach excerceeren
Een bijzondere herbergier was Leendert (ofwel Keerlen) van de Keulen die in 1750 overstapte van herberg De Swarte Hondt naar de Oude Geleerde Man. De Swarte Hondt lag op de hoek van de Bennebroekerlaan met de Schoollaan; schout en schepenen vergaderden er regelmatig. Maar toen Keerlen overstapte naar de Geleerde Man gingen alle bestuurders mee om daar hun beraadslagingen voort te zetten met Leendert eerst achter de tapkast en later zelf als schepen van Bennebroek. Vijf jaar later ging Leendert naar De Swarte Hondt terug en ook nu volgden schout en schepenen hem weer. Vergunning verleend door Willem de Bruyn, heer van Bennebroek aan Leendert van Keulen tot het plaatsen van een ereboog op de Herenweg ter ere van de prins van Oranje 17475.3.2. De Zwarte Hond, Rechthuis, Wapen van Bennebroek. 88. Verzoekschriften aan de ambachtsheren/vrouwen voor het uitoefenen van de tapnering met de verleende vergunningen 1743-1784a Gijsbert van Vulpen namens zijn minderjarige dochter Cornelia 1743b Jan Le Roop 1746c Hendrik Reiniersen Penning 1750d Klaas IJselendoorn 1752e Leendert van Keulen 1755f Jan van Keulen 177890. Verzoekschriften aan de resp ambachtsheren en vrouwen van Bennebroek om sterke drank in het klein te mogen verkopen met verleende vergunningen 1752-1784a Jannetje Nieuwenbeek weduwe van Willem Sebel 1752 en 1761b Joost van Rees 1752c Pieter Gelijn 1753d Pieter Schepers 1758 en z.d. e Jan van Keulen 1772f Evert en Willemijntje Sebel 1778 en z.d.g Maarten Tibboel 1778h Willem van Schoten 1784i Leendert van Keulen zonder datum ‘Geleerde Man en Rechthuis en Zwarte Hond’ eerst in handen van Leendert van Keulen, daarna zijn zoon Jan en daarna Leendert Boon zijn schoonzoon en waarschijnlijk ook een deel van het land. Leendert van Keulen 1784 Organisatie van vermakelijkheden Leendert 1743/44 Ambachtsheerlijkheid Bennebroek 1653-18995.2.5. Aankopen door Arnoud David Willink 1818-1820552. Akte van transport door Cristina van Keulen, weduwe van Leendert Boon van een stuk teelland en een stuk duingrond 1820 met bijlagen 95. Stukken betreffende nalatenschap en voogdij 1729 en 1785-1808A Geertrui Teunis de Groot 1729B Hendrika Kramer, weduwe van Leendert van Keulen 1785-1787 Vergunning verleend door Willem de Bruyn, heer van Bennebroek aan Leendert van Keulen tot het plaatsen van een ereboog op de Herenweg ter ere van de prins van Oranje 17475.3.2. De Zwarte Hond, Rechthuis, Wapen van Bennebroek. 88. Verzoekschriften aan de ambachtsheren/vrouwen voor het uitoefenen van de tapnering met de verleende vergunningen 1743-1784a Gijsbert van Vulpen namens zijn minderjarige dochter Cornelia 1743b Jan Le Roop 1746c Hendrik Reiniersen Penning 1750d Klaas IJselendoorn 1752e Leendert van Keulen 1755f Jan van Keulen 177890. Verzoekschriften aan de resp ambachtsheren en vrouwen van Bennebroek om sterke drank in het klein te mogen verkopen met verleende vergunningen 1752-1784a Jannetje Nieuwenbeek weduwe van Willem Sebel 1752 en 1761b Joost van Rees 1752c Pieter Gelijn 1753d Pieter Schepers 1758 en z.d. e Jan van Keulen 1772f Evert en Willemijntje Sebel 1778 en z.d.g Maarten Tibboel 1778h Willem van Schoten 1784i Leendert van Keulen zonder datum ‘Geleerde Man en Rechthuis en Zwarte Hond’ eerst in handen van Leendert van Keulen, daarna zijn zoon Jan en daarna Leendert Boon zijn schoonzoon en waarschijnlijk ook een deel van het land. Leendert van Keulen 1784 Organisatie van vermakelijkheden Leendert 1743/44 Ambachtsheerlijkheid Bennebroek 1653-18995.2.5. Aankopen door Arnoud David Willink 1818-1820552. Akte van transport door Cristina van Keulen, weduwe van Leendert Boon van een stuk teelland en een stuk duingrond 1820 met bijlagen95. Stukken betreffende nalatenschap en voogdij 1729 en 1785-1808A Geertrui Teunis de Groot 1729B Hendrika Kramer, weduwe van Leendert van Keulen 1785-1787

Vergunning verleend door Willem de Bruyn, heer van Bennebroek aan Leendert van Keulen tot het plaatsen van een ereboog op de Herenweg ter ere van de prins van Oranje 1747 5.3.2. De Zwarte Hond, Rechthuis, Wapen van Bennebroek. 88. Verzoekschriften aan de ambachtsheren/vrouwen voor het uitoefenen van de tapnering met de verleende vergunningen 1743-1784 a Gijsbert van Vulpen namens zijn minderjarige dochter Cornelia 1743 b Jan Le Roop 1746 c Hendrik Reiniersen Penning 1750 d Klaas IJselendoorn 1752 e Leendert van Keulen 1755 f Jan van Keulen 1778 90. Verzoekschriften aan de resp ambachtsheren en vrouwen van Bennebroek om sterke drank in het klein te mogen verkopen met verleende vergunningen 1752-1784 a Jannetje Nieuwenbeek weduwe van Willem Sebel 1752 en 1761 b Joost van Rees 1752 c Pieter Gelijn 1753 d Pieter Schepers 1758 en z.d. e Jan van Keulen 1772 f Evert en Willemijntje Sebel 1778 en z.d. g Maarten Tibboel 1778 h Willem van Schoten 1784 i Leendert van Keulen zonder datum ‘Geleerde Man en Rechthuis en Zwarte Hond’ eerst in handen van Leendert van Keulen, daarna zijn zoon Jan en daarna Leendert Boon zijn schoonzoon en waarschijnlijk ook een deel van het land. Leendert van Keulen 1784 Organisatie van vermakelijkheden Leendert 1743/44 Ambachtsheerlijkheid Bennebroek 1653-1899 5.2.5. Aankopen door Arnoud David Willink 1818-1820 552. Akte van transport door Cristina van Keulen, weduwe van Leendert Boon van een stuk teelland en een stuk duingrond 1820 met bijlagen 95. Stukken betreffende nalatenschap en voogdij 1729 en 1785-1808 A Geertrui Teunis de Groot 1729 B Hendrika Kramer, weduwe van Leendert van Keulen 1785-1787

Notities bij Hendrica Kramer Henrica Kraamer is geboren in Nieuwenhuijsen in Duitsland. Neuenhaus is een gemeente in het district Grafschaft Bentheim van de Duitse deelstaat Nedersaksen. Verpandingen uit de nedergerechten De verpandingen van de weduwe L: van Keulen zijn overgeteekent op deselfs Erfgenamen in den Jaaren 1786. bevestiging ontvangen rente Hendrika Kramer Ik ondergetekende bekenne ontfange te hebbe uijt hande van Cornelis Zeestraate de somme 66 gulden en 50 stuijvers van een jaar intereste van duissent negen hondert gulde op de n 29 maard 1786. Handtekening Henricka Cramer
1786 Declaratie van Salaris Competeerde de mr. H.B. Luijke adsistent ten laste de heeren Willem Dolleman te Heemstede en Jacob Hille te Bennebroek executair van ….. de weduwe L. van Keulen.
Def. S van…… den heer Dolleman tolder… f2,16 Hierna van lakpij……. f2,16 Den Inhoud deeses voldaan worden door den Heer S.H. Proi.. ’t sal teegens mij valideren, Amsterdam 1 april 1787 handtekening H. B. Luijken voldaan J.H. …….
Kwitantie uit de nedergerechten Ik ondergetekende Hendricka Kraamer weduwe van Leendert van Keulen De somma van hondert guldens Van Cornelis …straate woonende op teeltenberg in de voogellezang onder overstaan op den 20 junij 1783. Ontvangen zegge de somma van 100 gulden. Handtekening van Hendrica Cramer Verticaal geschreven: ….kwitantie Henrica Kramer 1788-178..

 450/451 BARENT TAAIJ   geb Tiel ca 1720 z.v. Aart Taaij overl Amsterdam  6 maart 1789 tr Amsterdam 17 mei 1748 CATHARINA MARIA KOOP ged Amsterdam  1 mei 1725 begr Amsterdam  15 juni 1758  in de Nieuwe Zijds kapel Kinderen 1 Paulus Taaij   ged Amsterdam Westerkerk  6 juli 1749  NH                                         2 Paulus Taaij  ged Amsterdam Westerkerk   15 januari 1751  NH overl Amsterdam 31 oktober 1806  hij overleed ‘aan eene bezetting op de borst en spoedige verzwakking 56 jaren’ oprechte   haarlemse courant vermeld als de behuwd broeder wonende te Amsterdam in acte van voogdij 28.7.1796 voor  zijn zuster Elisabeth 3 ELISABETH JOHANNA TAAIJ  tr   PIETER VAN KEULEN    224/225 4 Catharina Maria Taaij ged Amsterdam Westerkerk 13 april 1753  NH overl Amsterdam  25 september 1837 tr 1e Amsterdam 22 juli 1779  Jelis van Willis  ged Nijkerk  1748  Jillis  begr Amsterdam Westerkerk 21 juli 1800  z.v. Bart Geurtsen van Willis tr 2e Amsterdam  26 januari 1798  Jacobus Heedenrijk geb   begr  Amsterdam 17 oktober 1834   wedn tr 2e  15.1.1779  Arsje (Ernstje) Bouman, tr 1e 15.4.1774 Henderina Jacoba de Meij  Kinderen 1e  4a Barend van Willes  ged Amsterdam Oude kerk 10 juni 1781 grutter overl Amsterdam 22 augustus 1859  4b Jillis  van Willis ged Amsterdam Nieuwe kerk  3 mei 1789 Kinderen 2e  4b Jacobus Heedenrijk geb/d Amsterdam 17 april/8 mei 1799 ged Westerkerk 29.4.1808 Brand van Willes zoon van Jelis van Willes en Catharina Maria Taaij en Philip Schouten gevolmachtigde van Jacobes Hedenrijk en gemelde C.M. Taaij echtel wonende te Amsterdam vroeger weduwe van Jelis van Willes voornoemd en bij diens testament 22 mei 1781 als voogdes aangewezen. Ze hebben 2 september 1807 publiek verkocht en transporteren aan Wulfert van Winkoop en Neeltje van Staveren echtel een erfpachtscanon enz enz ……..protocolboek Nijkerk deel T 1804 .11 bl 16 rijksarch Arnhem 11.5.1779 transportacte J van Willis Rozenstraat koopt van  Jan Gelderblom een huis met grutterij bij de Lijnbaansgracht 7.9.1802 transportacte Jacobus Hedenrijk Rozenstraat koopt van de Erven J. Mens stalling voor 3 paarden nu slachterij voorbij de 2e dwarsstraat 16.07.1807 verkoper ten Brink, Erven Jan verkoper ten Brink, Wijbrina verkoper ten Brink, Petronella Adriana  koper Heedenrijk, Jacobus straatnaam Haarlemmerdijk omschrijving: De Graadboog in de gevel, huis en erf, schuin over de Mouthaansteeg

 452/453 WILLEM GERRITSZ VAN DEN TOORN geb Lisse 23 december 1731 tr 1e NN tr 2e Lisse 30 september 1757 GRIETJE JANS VAN WATERINGEN  ged Lisse   16 april 1730 Kinderen 1e 1 Maartje van der Toorn geb Lisse  23 maart 1751 Kinderen 2e 2 Gerrit van den Toorn ged Lisse 23 juli 1758 3 JAN VAN DER TOORN tr MAGDALENA VAN THIEL 226/227 4 Arij van den Toorn ged Lisse 15 januari 1769

454/455 DANIEL VAN THIEL ged Gorcum  31 mei 1733 woonde Gouda 1757  otr Rotterdam 30 oktober 1757 tr Rotterdam  20 november 1757 MAGDALENA ROMME ged Rotterdam   19 december 1728 Kinderen 1 MAGDALENA VAN THIEL  tr    JAN VAN DEN TOORN 226/227

 456/457 JAN HENDRIK HIRDES  tr DOROTHEA ELISABETH FRITSE  geb   voor 1748 Kinderen 1 HENDRIK COENRAAD HIRDES    tr WILLEMIJNTJE CLAASSEN 228/229

 458/459 JOOST BALTHSER CLAASSEN Clasen, Klasen, Claesen  begr Deventer 29 juli 1799  in de Bergkerk huwelijksafkondiging  22 februari 1749 tr Deventer  16 maart 1749 HERMIJNTJE ROESINK ged Deventer  6 mei 1732 Roesings, Roussink  begr Deventer 8 december 1800 zij woonden Grote Overstraat in Deventer 1754 en aan de Houtmarkt Kinderen 1 Anna Catrina Claas   ged Deventer 9 mei 1750 2 WILLEMIJNTJE CLAASSEN  tr  HENDRIK COENRAAD HIRDES     228/229 3 Catrina   ged Deventer  23 januari 1754 zij is de tweelingzus van Willemijntje 4 Teuntjen  geb Deventer 27 juli 1751    5 kind van Joost Claassen  begr Deventer  22 juli 1754  agter de mueren begraven op het kerkhof van den armen    6 Derk Harmsen geb Deventer  9 november 1755 7 Gardina  geb Deventer 31 maart 1757 Joost Balthser Claassen met echtgenoot en kinderen krijgen permissie van inwoning in de stad Deventer op 12.11.1763. Ze woonden er al, maar meestal heb je zo`n papiertje nodig als je een beroep wilde gaan uitoefenen of een handeltje wilde beginnen. Joost Balthser Claasen is niet uit Deventer afkomstig is, want Deventernaren hadden zo`n papiertje niet nodig. Harmina Willemina zal afkomstig zijn, zij  had een zus  Aaltje  in de kerkeraads notulen van de Ned Hervormde Kerk vermeld. Aaltje Roussink 04.02.1793; Diaken Brinkhorst deelt mee, dat zij, weduwe van Klaas Vrolijk, bij testament aan Diaconie en huisarmen 350 gulden heeft gelegateerd, mits wekelijks 30 st wordt uitgekeerd aan haar zuster Harmina Roussink, vrouw van Joost Klaasen. Van het echtpaar Vrolijk-Roussink is ook een boedelinventaris. Aaltje Roussink was de 2de vrouw van Claas Vrolijk.

460/461 NICOLAAS VAN WEEMER geb Haarlem 12 februari 1733 overl Haarlem  28 november 1796 tr PETRONELLA WILLEMS  geb Harlingen 1738 overl Haarlem 20 oktober 1813 75jr ziekenmoer in het Diaconiehuis Korte Magdalenensteeg  Haarlem Kinderen 1 Eva van Weemer  geb  Haarlem   8 augustus 1759   overl Haarlem  23 januari 1793 2 HENDRIK VAN WEEMER  tr   MARIA SOPHIA SCHIPPER  230/231 3 Willem van Weemer geb Haarlem  26 oktober 1763 overl Haarlem  21 november 1763 4 Willem van Weemer  geb Haarlem  28 februari 1771 overl Haarlem  3 september 1786 5  Nicolaas van Weemer   geb Haarlem 21 oktober 1773 overl Haarlem 9 juli 1774

464/465 JACOB CORNELISZ KEUR geb Zandvoort 25 juni 1730 overl Zandvoort 8 augustus 1781 51jr tr Zandvoort 22 april 1753 hij noemt zich bij huwelijk Keur DIJNA GIJZE HAASNOOT geb Wijk aan Zee 11 september 1729 Haesneut, nh  overl Zandvoort aan Zee 28 september 1796 zij woonde 1753  in Katwijk aan Zee Kinderen 1 Neeltje Jacobsd Keur  geb Zandvoort  4 november 1753 2 Cornelis Jacobs Keur geb Zandvoort  27 februari 1757 overl Zandvoort  1 juli 1844 tr Zandvoort 2 januari 1780 Marijtje Rochusd van Duyn geb Zandvoort  22 april 1753 overl Zandvoort 10 december 1841 3 Gijsbert Jacobs Keur geb Zandvoort 20 januari 1760 zeilmaker overl Zandvoort 10 februari 1847 tr Zandvoort 4 september 1785 Grietje Jansd Koper geb Zandvoort 15 november 1761 overl Zandvoort 17 februari 1842 d.v. Jan Cornelis Koper en Maartje Pieters Paap 4 TEUNIS JACOBS KEUR   tr   AALTJE ENGELE KEMP   232/233 5 Dirk Jacobs Keur geb Zandvoort ca 1765 visser overl Zandvoort 23 april 1840 tr Zandvoort  21 juni 1794 Jannetje Jansd Koper geb Zandvoort  23 november 1766 overl Zandvoort  7 januari 1850 d.v. Jan Cornelis Koper en Maartje Pieters Paap 6 Ariaantje Jacobsd Keur  geb Zandvoort 20 december 1767 visverkoopster overl Zandvoort  17 mei 1839 tr Zandvoort 15 juni 1794 Pieter Arijsz Schaap geb Zandvoort  27 september 1767 visser, z.v. Arij Hendriks Schaap en Jannetje Arijsd Schuijten 7 Willemijntje Jacobsd Keur geb Zandvoort 15 april 1770

466/467 ENGEL ARENDSZ KEMP  geb Zandvoort 31 maart 1742 overl Zandvoort  16 november 1790 tr1e Zandvoort 4 december 1763 CRIJNTJE ARISD KRAAIJ  geb Zandvoort 21 augustus 1740 Krijntje Aris Duijn overl Zandvoort 10 oktober 1783 tr 2e Zandvoort 29 april 1787 toestemming verkregen Zandvoort 30.3.1787 Maria Numans geb Van Meurs ca 1766 zij woonde 1787  in Amsterdam Kinderen 1 AALTJE ENGELE KEMP tr   TEUNIS JACOBS KEUR    232/233 2 Annetje Engele Kemp geb Zandvoort 27 juli 1766 3 Annetje Engele Kemp  geb Zandvoort 20 september 1767 visloopster  overl Zandvoort 16 maart 1840 haar moeder  is vermeld als Krijntje Arijs van Duyn tr Zandvoort 3 februari 1788  Gerrit Jacobs Kerkman  geb Zandvoort 29 januari 1764 seinwagter overl Zandvoort 4 september  1813 4 Arie Engele Kemp geb/d Zandvoort 17/24 september 1769 overl Zandvoort  8 januari 1849 tr Zandvoort 9 december 181o Katharina Jacobsd van der Meije geb/d Zandvoort 2/4 februari 1781 overl Zandvoort 5 februari 1865 d.v. Jacob Korstiaans van der Mije en Geertje Jansd van de Kodde 5 Guurtje Engele Kemp geb Zandvoort  20 maart 1772 6 Jacob Engele Kemp  geb Zandvoort 1 april 1774 7 Arendje Engele Kemp geb/d Zandvoort 14/18 juni 1775  visverkoopster overl Zandvoort 11 augustus 1835 tr Gerrit Matthijsz Proemôe geb ca 1752 overl Zandvoort 6 januari 1815 z.v. Matthijs Proemôe en Sabille Schreuder 8 Marijtje Engele Kemp geb Zandvoort  25 februari 1778 ged Zandvoort  01 mrt 1778 doopcedul gehaald den 10 April 1801 get. Marijtje Arisd Kraaij

468/469 VOLKERT WILLEMS KOPER ged Zandvoort 20 juli 1744 geref  overl Zandvoort 13 december 1812 tr Zandvoort 22 maart 1767 HENDRICKJE VOLCKERTSD GROEN ged Zandvoort 8 november 1744 overl Zandvoort 23 februari 1813 bij de doop inschrijving werd de familienaam Groeneveldt vermeld Kinderen 1 Willem Volkerts Koper  geb Zandvoort   19 juli 1767 2 TEUIS VOLKERTS KOPER  tr  TRIJNTJE ARISSE SCHAAP 234/235 3 Pieter Volkerts Koper geb Zandvoort  19 augustus 1779 4 Maartje  Volkertsd Koper  geb Zandvoort  3 juni 1772 5 Jobje  Volkertsd Koper geb Zandvoort 15 februari 1775 6 Volkert Volkerts Koper geb Zandvoort 9 augustus 1777 overl Amsterdam  25 januari 1818 tr Zandvoort 21 oktober 1804 Dirkje Rochusd van Duijn geb Zandvoort 12 januari 1786 visverkoopster  overl Zandvoort 8 april 1812 7 Jannetje Volkertsd Koper  geb Zandvoort  20 maart 1781 8 Willem Volkerts Koper  geb Zandvoort  19 november 1784 tr Zandvoort 12 juli 1807 Dirkje Cornlisd Groen  geb Zandvoort  26 juni 1787 overl Zandvoort 30 december 1866 Dirkje tr 2e  9.9.1810 Ewit Teunis van Duivenboden geb 11.6.1783 overl 31.12.1854  Zandvoort  Kinderen 2e: 2

470/471   504/505 ARIJ HENDRICKS SCHAAP  geb Zandvoort  25 november 1738  overl Zandvoort 25 maart 1824 o/tr Zandvoort 8/22 mei 1763 JANNETJE ARIJSD SCHUITEN geb Zandvoort 29 juni 1737 overl Zandvoort  24 juli 1811 Arij Hendricks Schaap verschijnt in  1811 voor het vredegerecht in Heemstede samen met Willem Jacobs Paap, Pieter Elias Kraaij, Cornelis Berendregt, Elisabeth Jacobs Groenevelt, Willem Berendregt, Jane Willems Paap, Elias Cornelis Schuijten, Jacob Cornelis Schuijten, allen wonende te Zandvoort Kinderen 1 TRIJNTJE ARIJSD SCHAAP   tr   TEUNIS VOLKERTS KOPER  234/235 2 Arij Arisz Schaap    geb Zandvoort  5 januari 1766 3 Pieter Arijsz Schaap  ged Zandvoort 27 september 1767 visser overl Zandvoort  1854 tr Zandvoort 15 juni 1794 Ariaantje Jacobsd Keur  geb Zandvoort  20 december 1767  overl Zandvoort 17 mei 1839 d.v. Jacob Cornelis Keur en Dijna Gijze Haasnoot 4 HENDRIK ARIJSZ SCHAAP    tr    LIJSBETJE VOLKERTSD LOOS     252/253 5 Ewit Arisz Schaap  geb Zandvoort  19 maart 1771  visser aardwerker winkelier  overl Zandvoort  7 september 1839 tr Zandvoort  26 mei 1799  Ariaantje Cornelisd Keur geb Zandvoort 28 april 1773 overl Zandvoort 4 augustus 1840  d.v. Cornelis Cornelisz Keur en Annetje Matthijsd Kraaijenoord 6 Aaltje Arijsd Schaap  geb/ged Zandvoort  28/31 oktober 1773  Alida  begr Bloemendaal  21 april 1804 tr Bloemendaal 2 februari 1800  Willem Redeker  ged Velsen  18 januari 1776  schippersknecht begr Haarlem 20 februari 1841  Willem hertr  Aagje Barjart (Baijer), en daarna 26.9.1813 Amsterdam Anna Voogelaar   Kinderen  6a Jan   geb Bloemendaal  ca 1800  6b Arie  geb Bloemendaal  ca 1801 overl Velsen  29 juli 1865  6c Frans  geb Bloemendaal  23 februari 1802 overl Bloemendaal  30 januari 1866  6d uit derde huwelijk met A. Vogelaar een zoon Pieter geb 1814 7 Ariejaantje Arisd Schaap  geb Zandvoort  12 augustus 1776  visloopster overl Zandvoort 28 februari 1847 tr Zandvoort 10 augustus 1800  Arend Cornelisz Keur  geb Zandvoort  22 maart 1779 overl Enkhuizen  26 maart 1813 Arend was op 23.3.1813 opgenomen in het maritiem hospitaal in Enkhuizen en is daar overleden  Na het VOC  faillissement 1796 nam de Marine het Oost Indisch Huis Enkhuizen over. Eerst  werd er een opleidinginstituut in gevestigd en in 1812 een Marinehospitaal. 11.6.1816   brandde het gebouw af. De Enkhuizers waren er zo van onder de indruk dat zelfs de   feestelijkheden ter herdenking van de slag bij Waterloo erbij inschoten. Een kerkdienst was  voldoende   z.v. Cornelis Cornelisz Keur en Annetje Matthijsd Kraaijenoord 8 Klaartje Arisd Schaap  geb Zandvoort  20 januari 1780 overl Zandvoort  1 september 1816 tr Zandvoort 9 juni 1803 Gerrit Willemsz Paap geb Zandvoort 18 november 1778 visser overl Zandvoort 5 december 1862 z.v. Willem Engele Paap en Elisabeth Gerritsd Keesman 5 Stijntje Arisd Schaap   geb Zandvoort 23 oktober 1784 viskoopster  overl Zandvoort 5 juni 1853  tr Zandvoort 26 juni 1808 Arent Ewits Groen  geb Zandvoort 13 juli 1784 overl Zandvoort  5 maart 1828 z.v. Ewert Arentsz Groen en Aagje Jacobsd Groen

472/473 PETRUS TROMMELEN geb Oosterhout 19 juni 1735 RK soldaat begr Besoyen 9 oktober 1797 z.v. Pieter Trommelen en Catharina Dingeman Philipsen  otr Loon op Zand 15  september 1759 tr 1e Loon op Zand 11 oktober 1759 get: Walterus Aertse en  Anna Lourysse Maria Beunis(se) geb Loon op Zand 6 juli 1732 overl Loon op Zand  25 mei 1770 d.v. Theodorus Leendertsz Beunisse en Petronella Petersd Timmer tr 2e  Loon op Zand  12 augustus 1770 GERTRUDIS VERHEIJDEN  geb Loon op Zand 4 mei 1735 overl/begr Besoijen  7/11 mei 1789 wed van Adriaan Boeler, d.v. Gerhardus Verheijden en Pitronella van der Wouw Petrus Trommelen was soldaat in het regiment van luitenant-generaal van Glinstra, garnizoen Nijmegen. zij woonden in Loon op Zand en Nijmegen Rechterlijk Arch Loon op Zand, invnr105 Fol10 Inventaris van de nalatenschap van Maria Beunis, nu in tocht bij Pieter Trommels en later eigendom van hun vier kinderen. 28.7.1770
Folio 13v  Peter Trommels, wed.v. Maria Beunis, wonende in het Hoekje, vernietigt de inventaris die op 28 juli 1770 gemaakt is en doet afstand van zijn tocht op de goederen uit de nalatenschap van zijn vrouw ten behoeve van hun vier kinderen. 11.8.1770
Register van Voogden 1760-1808 Arch schepenbank Loon op Zand, inv.nr201 Fol17v 12.9.1770 Simon Beunis, wonende te Loon op Zand, wordt aangesteld als voogd over de vier kinderen van Peter Trommels en wijlen Maria Beunis. Kinderen 1e 1 Catharina Trommels  ged Loon op Zand 30 september 1759 overl Waalwijk/Besoijen 15 januari 1823 tr Anthonie Duquesnooij geb Besoijen  1755 schoenmaker  ged Besoijen 8 september 1759 overl Waalwijk 27 september 1837 z.v. Adriaan Duquesnooij en Adriana Wets          Kinderen 1a Peter Duquesnooij geb Besoijen  1800 schoenmaker 2 Petrus Trommels  geb Loon op Zand 30 oktober 1761 Peeter overl Besoijen 15 april 1837 tr Waalwijk 5 juni 1797 Anthonia van Oudheusden geb Waalwijk ca 1757 overl Waalwijk 4 november 1835 3 Dingemannus Trommels  geb Loon op Zand 5 juli 1763 overl Waalwijk  30 september 1831 tr Drunen Maria van der Velden overl Drunen 12 november 1838 4 Francisca Trommels  geb Loon op Zand  6 mei 1765 begr Loon op Zand 27 mei 1767    5 Simon Trommelen geb Loon op Zand  11 juli 1767 overl Oosterhout 24 juni 1839 tr Oosterhout  7 november 1790 Adriana Hasemans ged Oosterhout 21 juli 1763 overl Oosterhout  25 april 1840 6 Petronella Trommels geb Loon op Zand 24 mei 1770 begr Loon op Zand 31 met 1770  indemniteitsbrief Teeteringen 26.4.1805 Kinderen 2e 7 PETRUS TROMMELS     tr  AALTJE DIRCKSD ZUIJDERDUIJN    236/237 8 Godefrieda Trommels  geb Loon op Zand  7 mei 1773 overl Loon op Zand  3 januari 1774 9 Joanna Trommels geb Loon op Zand 21 oktober 1774 RK overl Loon op Zand 10 februari 1801 lid van de RK broederschap van de Sint Jan baptistkerk te Waalwijk in 1794 781 nr 107 blz. 13v. Borgbrief Alsoo Petrus Trommels met sijne vier kinderen met name Dingeman en Petrus Trommels waarvan moeder was Maria Beunis, ende Petrus en Johanna Trommels waar moeder van was Geertruij Verheijden gebooren en gedoopt alhier en zij meterwoon willende nederzetten tot de heerlijkheijt Besoijen (of elders) en nadien Heeren Regenten van Besoijen voort dugtende mogte zijn dat de voors: personen door siekte of ander qwade toevallen tot decadentie ofte armoede mogte komen te geraken en den arme van Besoijen of andere daar door zouden benadeelt worden zoo verklaren wij ondergetekenden Regenten van Venloon dat wanneer de voorn: personen door ziekte of ander qwade toevallen tot decadentie ofte armoede mogte komen te vervallen dezelven naar vermogen onser armen cassen te sullen alimenteeren en onderhouden en de armen van Besoijen ende anderen daarvan te sullen ontheffen ende ontlasten mitsgaders koste en schadeloos houden onder verband als naar regjhten Aldus gedaan en gegeven binnen de heerlijkheijt Venloon den 6 mei 1776 bij ons ondergetekende regenten. J.L. Hulsen, F.J. Hannen, Mij present B. Hilsdorp. gezien de borgbrief is het aannemelijk dat Catharina en Simon bij derden worden opgevoed Rechterlijk Archief Loon op Zand, inv.nr. 103 fol15 2.3.1765 Drossaard en schepenen bekijken het huis van Pieter Tromels, staande in het Hoekje, dat hij gekocht heeft van Jenneke Verbruggen, wed. van Jan Arieze Colster. Het huis is zonder reparaties onbewoonbaar.

474/475 DIRK LEENDERTS ZUIJDERDUIJN  ged Katwijk aan Zee  4 juni 1739 Suiderduin overl Noordwijkerhout 13 oktober 1806 matroos 1760, kok op het schip ‘De Jonge Juffrouw’ 1763, visser te Zandvoort tr Zandvoort 5 januari 1766 MAARTJE DIRCKS KONING ged Zandvoort  1 december 1743 begr Zandvoort 12 juli 1796 Dirk Suiderduin koopt op 6.1.1782 huis en erve van de weduwe Neeltje Moolenaar Loos in de Kerkstraat Zandvoort voor fl 55.- zij wonen in Zandvoort 1766 – 1797 en in Noordwijkerhout 1797 – 1806 Kinderen 1 Leendert Dircks Zuijderduijn  ged Zandvoort  7 september 1766 visser overl Zandvoort  19 juni 1845 tr Zandvoort 30 juni 1793 Klaasje Ewitsd Schaap  ged Zandvoort  11 maart 1766 overl Zandvoort  11 augustus 1849 Leendert voer uit ter walvisvaart op Groenland in zijn jeugd, 1804 op bomschuit ZV11, hij werd op 16.5.1815 beëdigd als stuurman 2 Ermptje Dircksd Zuijderduijn  ged Zandvoort 24 september 1768 begr Zandvoort 8 juli 1796 3 Aagtje Dircksd Zuijderduijn  geb/d Zandvoort 12/17 november 1771 viskoopster, geref get. Aaltje Krijne Schilpzand overl Zandvoort 5 november 1830  aang Maarten Mat veldwagter, 30j bekende van de overledene tr Zandvoort  7 juli 1793  Johannis Gijsbertsz van Duijvenboden geb Zandvoort  26 augustus 1764 get. Willem Veldhuijsen, Amelia van der Hoeff z.v Gijsbert Jansz van Duivenboden en Saartje Veldhuizen 4 Dirck Dircks Zuijderduijn ged Zandvoort 29 augustus 1775 5 AALTJE DIRCKSD ZUIJDERDUIJN tr PETRUS TROMMELS 236/237 6 Dirck Dircks Zuijderduijn  geb Zandvoort  18 juni 1780 RK, jager doopcedul afgehaald 24.2.1804 ged Noordwijkerhout  3 januari 1803 overl Noordwijkerhout  28 september 1849 tr Noordwijkerhout 2 januari 1803 Marijtje Pietersd Oos(t)dam  geb Noordwijkerhout 23 maart 1787 overl Noordwijkerhout  11 november 1862 7 Krijn Dircks Zuijderduijn  geb Zandvoort 25 juli 1784 overl Zandvoort  14 augustus 1817

 480/481 CORNELIS CORNELISZ BOS geb Zandvoort 22 oktober 1724 get Jacob Jansz Bos, Albertje Willemstr Zandvoort  21 juli 1748 LIJSJE JANSD KROEZE  ged Amsterdam Amstelkerk  13 februari 1729 Elisabeth Croesen  get Harmanus Woelters, Geertruij de Vriesd.v. Jan Kroeze en Margaretha de Vries ‘sijnde onse  vroetvrouw van Zandvoort’, geref Kinderen 1 Jannetje Cornelisd Bos  geb Zandvoort 1 juni 1749 2 Margrietje Cornelisd Bos geb Zandvoort 6 december 1750tr Zandvoort  10 april 1785 Jacobus van Houten geb Warmond 3 JOHANNES CORNELISZ BOS   tr  LEUNTJE CRIJNE KOPER 240/241 4 Jannetje Cornelisd Bos ged Zandvoort 1 juni 1749 overl  voor 1783 o/tr Zandvoort 16/31 december 1775 Klaas Leendertsz Lakeman geb Noordwijk 13 oktober 1751  schoenmaker overl Zandvoort  19 juli 1829 Klaas Lakeman hertr  Zandvoort 8.6.1783 Annetje Klaasdr Groen 5.3.1754 – 20.11.1835 5 Rijntje Cornelisd Bosch  geb Zandvoort 20 januari 1754 overl Zandvoort  16 februari 1829 tr Zandvoort 13 juni 1784 Pieter Leendertsz Lakeman ged Noordwijk 18 september 1757 viskoper overl Zandvoort  28 januari 1834 6 Hermanus Cornelis Bosch geb Zandvoort 11 januari 1756  voerman  overl Zandvoort 16 maart 1817 tr Zandvoort  11 mei 1777  Cornelia Korstiaansd van der Mije  geb Zandvoort 18 december 1740 d.v. Korstiaan Jacobsz van der Mije en Catharijntje Willebrordsdr Mazelingh 488/489 7 Cornelia Cornelisz Bosch geb Zandvoort  12 maart 1758 8 Jacob Cornelisz Bosch geb Zandvoort 10 mei 1761 overl Zandvoort 27 oktober 1822 o/tr Zandvoort 5/21 december 1788 Claasje Dircksd Schaap geb Zandvoort 26 september 1756 overl Zandvoort 27 januari 1832 Claartje wed tr 1e 9.6.1782 Pieter Engele Paap geb Zandvoort 18.11.1759 9 Cornelis Cornelisz Bosch geb Zandvoort 27 februari 1763 visloper overl Zandvoort 7 mei 1824 10 Annetje Cornelisd Bosch geb Zandvoort   30 maart 1766 11 Maartje Cornelisd Bosch geb Zandvoort   19 augustus 1771

482/483 JACOB WILLEMS KERKMAN geb Zandvoort 21 juni 1733 overl Zandvoort  10 april 1792 tr Zandvoort 5 juni 1757 PIETERNELLETJE GERRITSD VAN DER RASSEL ged Scheveningen 11 november 1725 overl Scheveningen  5 mei 1798 Kinderen 1 Hendrina Jacobsd Kerkman geb Zandvoort 30 oktober 1757 2 Willem Jacobs Kerkman   geb Zandvoort 14 oktober 1759 3 Pietertje Jacobsd Kerkman  geb Zandvoort   11 oktober 1761 visloopster overl Zandvoort  13 december 1839 tr Zandvoort 13 september 1794 Gerrits Jansz Oud geb Wijk aan Zee overl Spaarndam 10 augustus 1806 4 Gerrit Jacobsz Kerkman  geb Zandvoort  29 januari 1764 overl Zandvoort 4 september 1813 tr Zandvoort3 februari 1788 Annetje Engele Kemp geb Zandvoort 20 september 1767 overl Zandvoort 16 maart 1840 5 Hendrijntje Jacobsd Kerkman   geb Zandvoort 9 maart 1768 viskoopster overl Zandvoort 22 september 1813 6 JACOBA JACOBSD KERKMAN  tr  JOHANNES KORNELIS BOS  240/241        

 484/485 SIJMON JANE PAAP  ged Zandvoort 18 februari 1731 geref, molenaar ‘moeder self als peet’  overl Zandvoort  9 september 1813 tr 1e Zandvoort 4 mei 1755 CLAARTJE EWOUTSD MOLENAAR ged Zandvoort  27 april 1732 tr 2e Zandvoort 9 oktober 1774 Aaltje Jansd Kroeze  geb Amsterdam   13 december 1726 overl Zandvoort  15 maart 1796 d.v. Jan Croese en Margaretha de Vries Aaltje tr 1e 8.12.1748 Claas Maarten Molenaar  tr 2e 23.8.1767 Dirk Hendriks Schaap begin stam ‘Snippertje mens’ Kinderen 1 Jane Sijmons Paap   ged Zandvoort  15 februari 1756   geref  overl Zandvoort 4 februari 1838 otr Zandvoort 16 november 1782 tr Zandvoort 1 december 1782 Jannetje Dirksd Kraay ged Zandvoort  11 september 1746 overl  Zandvoort  16 april 1819  d .v. Dirk Crijne Kraaij en Marijitje Cornelisd Bosch   Kinderen 1a Klaartje Jane Paap   geb Zandvoort   1 oktober 1783 visloopster  overl Zandvoort   12 juni 1819 tr Zandvoort 12 juli 1807 Jacob Jansz Hollenberg     geb Zandvoort 3 april 1784     visser, arbeider, badmeester overl Zandvoort  3 januari 1858 1b Maartje Jane Paap  geb Zandvoort   22 december 1784 overl Zandvoort 11 november 1871 tr Zandvoort 24 februari 1811  Pieter Eliasz Kraay  geb Zandvoort  16 oktober 1789  visser, reiziger overl Zandvoort 22 juni 1818 weduwe Maartje Kraaij-Paap trof in november 1820 een zekere Roderkerk, welke familienaam in Beverwijk veel voorkwam, raakte zwanger en kreeg een dochter Maartje Roderkerk  “buiten de echt geteeld”. Maartje trouwt 1842 Arie “De Ruifel” Zwemmer 1824-1869  Arie z.v. Willem Zwemmer 1803-1877 en Mengsje van Duivenboden 1801-1870. Arie en Maartje kregen vier kinderen. Hun werd als derde kind een meisje geboren: Mengsje Zwemmer 1845-1900
1c Simon Jane Paap geb/ged  Zandvoort 25/31 mei 1789 get bij geb: Neeltje Dirksd Kraaij overl Dendermonde België  2 december 1828  aan longontsteking begr Zandvoort in ger kerk   12 december 1828 Simon Jane Paap was een dwerg nadat hij na zijn 4e levensjaar niet meer groeide. Hij bereikte een lengte van 30 ¼ oude Amsterdamse duimen (76 ½ Nederlandse duim) en was  op kermissen tegen geld te bezichtigen, ook in het buitenland. Op 12 december 1828 werd zijn lichaam in de kerk te Zandvoort begraven, op 6 mei 1829 werd zijn lichaam in een graf in het koor van de kerk geplaatst. In 1840 bleek er wetenschappelijke belangstelling voor de resten van zijn lichaam te zijn. Prof Broer uit Leiden verzocht namens het Natuurkundig Kabinet de nabestaanden het lichaam aan hem te verkopen. Tijdens de onderhandelingen zou het stoffelijk overschot al in bezit zijn van het Anatomisch Kabinet van Prof Hendriks te Zuidburg bij Voorburg. Een onderzoek werd ingesteld en na opgraving van de kist bleek niet het stoffelijk overschot van Simon doch de resten van een 6 jarig kind in de kist aanwezig. Na de dood van Prof Hendriks werd zijn Anatomisch kabinet  geveild en bleek het geraamte van Simon Jane Paap aan de meest biedende te zijn verkocht. Het is niet bekend wie de hoogste bieder was en het is ook niet bekend waar het geraamte zich nu bevindt ‘Curiositeiten van allerlei aard’  uitg Fa R.C. Meijer 1876 deel 35 en 36 2 Ewit Sijmons Paap   ged Zandvoort  13 maart 1757 3 Ewit Sijmons Paap   ged Zandvoort  27 augustus 1758 4 JACOB SIJMONS PAAP   tr  ANNA ARIJSD GROEN    242/243

488/489 KORSTIAAN JACOBS VAN DER MIJE RK-S Bavo ged Bloemendaal 14 oktober 1715 begr Zandvoort 9 november 1799  tr Zandvoort 22 november 1739 TRIJNTJE WILLEBRORDSDR MASELINGH  ged Zandvoort  22 december 1720 Kinderen 1 Cornelia Korstiaansd van der Mije  ged Zandvoort   18 december 1740 tr Zandvoort 11 mei 1777   Hermanus Cornelis Bosch ged Zandvoort   11 januari 1756   geref. voerman overl Zandvoort 16 maart 1817 480/481 2 Jacob Korstiaans van der Mije  ged Zandvoort  8 juli 1742 3 Marijtje Korstiaansd van der Mije  ged Zandvoort   12 april 1744 4 JACOB KORSTIAANS VAN DER MIJE  tr GEERTJE JANSD VAN DER KODDE 244/245 5 Willebrord Korstiaans van der Mije ged Zandvoort 17 september 1747 broodbakker overl Zandvoort 7 augustus 1817 otr Zandvoort  29 oktober 1802 tr Zandvoort 13 november 1802 Niesje Dircksd Kraaij  ged Zandvoort 28 januari 1748 overl Zandvoort 10 februari 1815 d.v. Dirck Crijne Kraaij en Marijtje Cornelisd Bosch beiden genoemd als j.m. en j.d. van Zandvoort 6 Jan Korstiaans van der Mije  ged Zandvoort  25 januari 1750 duinmaijer overl Zandvoort  26 april 1819 o/tr Zandvoort  19/juni/4 juli 1779 Antje Jansd Waasdorp  ged Zandvoort  14 november 1756 overl Zandvoort  13 september 1805 7 Maria Korstiaansd van der Mije ged Zandvoort  12 maart 1752 8 Adrianus Korstiaans van der Mije  ged Zandvoort 25 december 1756 9 Adrianus Korstiaans van der Mije   ged Zandvoort  23 juli 1758

 490/491 JAN SIMONSZ VAN DER KODDE  ged Rijnsburg 23 september 1705 geref  overl Zandvoort 29 april 1794  tr 1e Maria Cornelisd Schilpzand  geb Zandvoort  4 september 1718 otr Rijnsburg   15 september 1736 huwelijkstoestemming tr 2e Noordwijk aan zee  30 september 1736 CORNELIA WILLEMSD TRUFF  ged Noordwijk aan Zee  14 juli 1709 d.v. Willem Cornelisse en Jannetje Leenderts, doopget Trijnje Corrnelis en Lijsbeth Leenderts, ‘lidmaat reg Zandvoort 1-160 17.4.1737 Cornelia Willems Truff “woonend op ’t Grote Bentveld” Kinderen 1 Maartje Jansd van der Kodde  ged Zandvoort 15 december 1737  overl Zandvoort  25 augustus 1802 tr Zandvoort  13 juni 1756 Arij Willemsz Schilpzand   ged Zandvoort  21 september 1732 overl Zandvoort  9 mei 1759   z.v. Willem Arijsz Schilpzand en Jannetje Dircksd van der Werff 2 Dirck Jansz van der Kodde  ged Zandvoort 4 mei 1739 overl Zandvoort 3 januari 1827 tr 1e Zandvoort 29 april 1764 Clasina Ottens geb Bloemendaal Oltens, Ottings overl Zandvoort 1764-1776 tr2e Zandvoort 27 april 1777 Elisabeth Kwakernaat geb Heemstede 13 februari 1752 overl Zandvoort 6 december 1789 tr 3e Hillegom 12 juni 1791 Jannetje van der Bron  geb Lisse  1750 tr 4e  Haarlem 24 juni 1804 Marijtje van der Burg  geb Haarlem  5 februari 1758   Mietje  overl  Nieuwer Amstel   15 december 1829 3 Sijme Jans van der Kodde  ged Zandvoort 26 februari 1741 4 Sijme Jans van der Kodde  ged Zandvoort 10 juni 1742 Simon, woont in Schalkwijk tr 1e Zandvoort 25 juni 1775 Trijntje Pietersd Ferverdam  geb Ameland tr 2e Bloemendaal  19 juni 1788 Jannetje Kramwinkel/Cramwinkel  geb Nijmegen 5 Willem Jans van der Kodde ged Zandvoort   21 februari 1745 6 Jan Jans van der Kodde  ged Zandvoort   7 mei 1747 7 GEERTJE JANSD VAN DER KODDE  tr  JACOB KORSTIAANS VAN DER MIJE 244/245 077 bij de weeskamer wordt geld gedeponeerd t.b.v. de kinderen van Simon Jansz van de Kodde en Maartje Cornelisdr Vromans, het komt uit de nalatenschap van hun grootmoeder Aaltje Cornelisd Schrama wed van Cornelis Vroman, deze kinderen Jan en Aaltje Simonsz van de Kodde lichten deze penningen op 21.1.1734 en 14.5.1735 – weeskamer Rijnsburg 1686-1771   980/981

492/493 DIRCK CRIJNE KRAAIJ  ged Zandvoort  16 juli 1713  tr Zandvoort  10 november 1743 MARIJTJE CORNELIS BOSCH  ged Zandvoort 9 oktober 1718 Kinderen 1 Crijn Dircks Kraaij ged Zandvoort 1 augustus 1745 2 Jannetje Dircksd Kraaij   ged Zandvoort  11 september 1746  overl Zandvoort 16 april 1819  tr Zandvoort  1 december 1782 Jane Sijmonsz Paap ged Zandvoort  15 februari 1756  overl Zandvoort 4 februari 1838 3 Niesje Dircks Kraaij ged Zandvoort  28 januari 1748  overl Zandvoort  10 februari 1815  tr Zandvoort 13 november   Willebrord Korstiaan van der Mije ged Zandvoort  17 september 1747 overl Zandvoort  7 augustus 1817 4 Cornelis Dircks Kraaij ged Zandvoort 22 maart 1750 visdroger  overl Zandvoort  1 juni 1826  tr Zandvoort  11 juni 1780 Marijtje Hannesdr van der Hulst     ged Zandvoort  23 januari 1752  overl Zandvoort  12 juni 1829 5 Crijn Dircks Kraaij  ged Zandvoort  23 januari 1752 overl Zandvoort 5 maart 1817 6 Sijmon Dircks Kraaij ged Zandvoort  21 oktober 1753 7 JACOB DIRCKS KRAAIJ  tr  SIJTJE CLAASDR MOLENAAR  246/247 8 Arij Dircks Kraaij ged Zandvoort   20 november 1757  overl Zandvoort 13 oktober 1826 tr Zandvoort 31 mei 1795 Aaltje Jascobsdr Groen  ged Zandvoort  11 december 1757 overl Zandvoort  13 oktober 1826   Aaltje woonde voor haar huwelijk in 1795 in Heemstede 9 Rijntje Dircksd Kraaij ged Zandvoort 14 september 1760 overl Zandvoort 7 februari 1816

494/495 CLAAS MAARTENS MOLENAAR  ged Zandvoort  28 september 1721 geref  tr Zandvoort 8 december 1748 AALTJE JANSD KROEZE  geb Amsterdam 13 december 1726 overl Zandvoort 15 maart 1796 Aaltje tr 2e 23.8.1767 Dirk Hendricks Schaap Aaltje tr 3e  Sijmen Jane Paap zie 484/485 d.v. Jan Croese en Margareta deVries 962/963-3 990/991 Kinderen 1 Maarten Claas Molenaar  ged Zandvoort  9 november 1749   geref overl Zandvoort 13 juli 1827 tr Zandvoort  15 mei 1774   Leentje Jansdr van Veen ged Zandvoort 19 april 1750 overl Zandvoort  13 februari 1799   d.v. Jan Davidsz van Veen en Trijntje Leenderts Koning 2 Margrietje Claasdr Molenaar  ged Zandvoort  14 februari 1751 overl Zandvoort  april 1785 tr Zandvoort  2 juni 1776 Cornelis Rochusz Zwemmer  ged Zandvoort  14 oktober 1742 hertr 17.4.1785 Annetje Albertsd Groen, z.v. Rochus Willems Zwemmer en Grietje   Cornelisdr de Jongh 3 Anna Claasd Molenaar  ged Zandvoort 20 januari 1754 4 SIJTJE CLAASD MOLENAAR   tr JACOB DIRCKS KRAAIJ  246/247 5 Jan Claas Molenaar ged Zandvoort  15 oktober 1758

496/497 GERRIT JANS BOL  geb/d Wijk aan Zee  1721 NH, commandeur walvisvaart  begr Wijk aan Zee en Duin  1 juli 1782 impost f 6.0.0 tr Wijk aan Zee Duin   25 oktober 1750 TRIJNTJE GERRITSD ZUIJEN  geb Wijk aan Zee Duin 13 april 1721 NH, Gerritzen Besuijen  ged Wijk aan Zee  19 juli 1722 begr Wijk aan Zee Duin   6 maart 1775 impost f 3.0.0 Kinderen 1 Gerrit Gerrits Bol  ged Wijk aan Zee  20 augustus 1752 walvisvaarder commandeur            overl Wijk aan Zee  juli 1782 hij gaat in 1780 naar Zaandam 2 Jan Gerrits Bol   ged Wijk aan Zee 14 oktober 1753 walvisvaarder commandeur  overl Zandvoort   13 januari 1830 tr 1e Wijk aan Zee Duin   9 september 1779   Sijmetje Claasdr Bakkenhoven geb Wijk aan zee  18 augustus 1753 overl Wijk aan Zee  voor augustus 1794 tr 2e Sloterdijk  22 september 1794 Marijtje Ewitsdr van Duijn  ged Zandvoort  4 december 1763 overl Zandvoort  12 maart 1825  vertrekt rond 1800 naar Zandvoort d.v. Ewit Pieters van Duijn 1733-1809 en Leuntje Ewitsdr Groen 1735 3 Cornelia Geritsd Bol  ged Wijk aan Zee  22 december 1754 overl Lisse  7 januari 1789 begr Zandvoort  13 januari 1789 tr Zandvoort  19 november 1780 Leendert Willems van de Werff  ged Zandvoort 23 januari 1757 schepen van Zandvoort 1784 overl Oegstgeest 10 januari 1809 4 Aaltje Bol  ged Wijk aan Zee  22 december 1754 begr Wijk aan Zee  11 december 1756 5 CORNELIS GERRITS BOL tr FRANCIJNTJE GIJSBERTS VAN DUIJVENBODEN  248/249 6 Klaas Bol  ged Wijk aan Zee 21 oktober 1759 7 Arye Bol ged Wijk aan Zee 1 augustus 1762 begr Wijk aan Zee 28 februari 1763 8 Marijntje Bol  ged Wijk aan Zee  27 november 1763 begr Wijk aan Zee  19 juni 1768 geg doopregister geref gemeente Wijk aan Zee In de 18e eeuw werkten tientallen inwoners uit Wijk aan Zee in de walvisvaart. Ze zeilden in het voorjaar uit Amsterdam naar het poolgebied en kwamen in de herfst weer thuis. Een bekende Wijk aan Zeese walvisvaarder was Gerrit Jansz Bol. Hij woonde in de Kerkstraat (nu  Zwaanstraat)  de belangrijkste straat van Wijk aan Zee met de betere huizen. Het was niet ver lopen naar de dorpskerk waar Gerrit Jansz Bol kerkenraadslid was. Tegenover de kerk stond het rechthuis. Daar werkte vader Bol, als hij aan de wal was, als één van de schepenen samen met de schout in de dorpsregering. Er werd ook recht gesproken. Met een beetje fantasie zien we op een aquarel uit 1762 vader Bol met één van zijn zoontjes bij een potvis staan die op 20 februari 1762 aanspoelde tussen Wijk aan Zee en Zandvoort.. De commandeur is dan te herkennen aan de pruik en de steek op zijn hoofd, de lange wijde mantel met daaronder een kniebroek en een smalle driekwart jas. Het jongetje op de prent zou Gerrit of zijn broertje Jan kunnen zijn, toen negen en acht jaar oud. Gestrande potvis bij Wijk aan Zee/Zandvoort, aquarel, Vincent van der Vinne, 1762, Veel is er niet bekend over de familie Bol in Wijk aan Zee, afgezien van enkele rechtszaken en verkoopaktes van huizen. Maar over het werkende leven van de broers Gerrit en Jan Bol is wel veel gevonden De broers hebben heel wat meegemaakt: een schipbreuk in het poolgebied, een arrestatie door de Deense marine, een aanval van Engelse piraten, een beschieting, kaping en gevangen neming door de Engelse marine, noodweer op de Oostzee en de Atlantische Oceaan. Ook thuis in Wijk aan Zee was het niet veilig. Regelmatig bedreigden Engelse kapers het kustdorp en in 1799 leden de inwoners onder de veldslag tussen het Engels/Russische en Frans/Bataafse leger. Omdat de walvisvangst na 1775 sterk terugliep, zijn de broers Bol ook bij de koopvaardij gegaan. Gerrit stapte over op de Oostzeevaart en verhuisde met zijn vrouw in 1780 naar Zaandam waar zijn werkgevers, de broers Middelhoven, woonden. Jan bleef in Wijk aan Zee wonen en werkte zowel in de walvisvaart als de koopvaardij. Na de plunderingen van het Franse leger verhuisde hij met zijn gezin in 1800 naar Zandvoort. Zijn oudste zoon Klaas (1780-1830) bleef wel in het dorp wonen. In 1777 kunnen we de familie volgen op walvisjacht via de scheepsberichten in de kranten. Vader en zonen, alle drie commandeur, vertrokken eind februari naar Amsterdam om hun schepen gereed te maken voor de walvisvangst. Er werd proviand ingeslagen en scheepsvolk aangenomen. De bemanning van een walvisvaartschip bestond naast de commandeur uit ruim veertig eters: harpoeniers, speksnijders, timmerlieden, een meesterchirurgijn, een schieman, een bootsman en zo’n 26 matrozen uit Noord-Holland, de Waddeneilanden en Noord-Duitsland. Als het schip het anker lichtte voor vertrek, deed het er een week over om via de Zuiderzee bij Texel te komen. Op 15 maart 1777 meldde de Amsterdamsche Courant dat er van Texel diverse schepen waren uitgezeild naar Straat Davis, waaronder die van Gerrit, Jan en hun vader. Vanaf Texel was het nog ca vijf weken voordat men in het ijs aankwam. De krant meldde eind april dat er in maart een Hollands schip op weg naar Straat Davis was gestrand. Van de 60 bemanningsleden waren 49 verongelukt. De naam van het schip en de commandeur werden niet genoemd. Dat zal onrust veroorzaakt hebben bij Trijntje Bol. Na twee maanden meldde de krant dat een in Whitby gearriveerde Engelse walvisvaarder een brief bij zich had van commandeur Jacob Jaspers uit Straat Davis van 18 mei 1777. Schepen konden in het poolgebied door een aanvaring met een ijsberg lekslaan en zinken. Of konden verbrijzeld worden door kruiend ijs als de wind verkeerd stond en er niet weg gezeild kon worden. Een schip verliezen was geen zeldzaamheid. Zeker vijf commandeurs uit Wijk aan Zee is dit overkomen. Ook vader Bol en zijn zoon Gerrit. De laatste was in 1773 op weg naar Straat Davis toen zijn schip in het poolgebied lek sloeg. De bemanning ‘werd ternauwernood gered na zeer lang met hun sloep te hebben gezworven.’ Aldus een krantenbericht in de Leydse Courant. In Straat Davis, waar Bol begin mei 1777 aankwam, moeten tientallen walvisvaartschepen hebben rondgezworven. Ze kwamen uit West-Europa maar ook van het Amerikaanse Nantucket. Kwam er een walvis in zicht, dan ging men in roeisloepen het beest achterna. De harpoeniers stonden voorin om als eerste een harpoen in een walvissenlijf te kunnen steken. Daarna werd het dier door zóveel harpoenen en lensen bewerkt dat het tenslotte de geest gaf en naar het schip kon worden gesleept. Op het dek van het schip stonden de speksnijders al klaar om de dikke speklaag in repen van het beest af te halen en aan boord van de walvisvaarder takelden. Vervolgens werd het spek door matrozen kleiner gesneden en in vaten gedaan. In traankokerijen in het thuisland werd het spek gekookt tot traan dat gebruikt kon worden als lampolie of bij  de productie van groene zeep. Bol kreeg bezoek van e inuit die in  kayaks langszij kwamen. Het overgebleven karkas en vlees van de walvis werd geruild voor robbenhuiden. Eind juni was de tijd om huiswaarts te gaan. Trijntje Bol kon  29 juli in de krant lezen dat haar man en zoon Gerrit Bol ieder drie-en-een-halve walvis hadden gevangen. Volgens de krant had kapitein Dirk Groot op de Theems een brief van een visser gekregen van commandeur Jaspers van  4 juni. Naast de vangstresultaten gaf Jaspers ook bijzonderheden over de storm op de uitreis. ‘Ons schip werd in een zware storm getroffen door een stortzee aan bakboord op het voorschip waardoor de kraanbalk vrij sterk ontzette. Ook raakten planken buiten boord en het plechtanker deels los, maar verder kregen wij geen opmerkelijke schade.’ In de nazomer van 1777 las Trijntje in de krant op 12 augustus dat de walvisvloot drie dagen eerder bij Texel was aangekomen en 25 augustus las ze dat de commandeurs G. Bol en G.G. Bol voor Pampus lagen. Ze hadden elk het spek van vijf walvissen in het ruim. Jan Bol zou vier walvissen vangen. De vangst zou veel geld opleveren. Trijntje moest nog tot september wachten voordat ze haar mannen in haar armen kon sluiten. En toen gaf de Amsterdamsche Courant ook prijs wie de verongelukte commandeur was. Het was Jacob Hasselaar Alle avonturen van de broers Bol, zoals de kaping van het schip van Jan en de vijf jaar durende reis van zijn broer Gerrit worden beschreven in het boek De walvisvaarders van Wijk aan Zee van Marjan Procee. Ze reconstrueerde de levens van Gerrit en Jan Bol aan de hand van archiefmateriaal en schiep een kleurrijk beeld van een commandeursfamilie uit de achttiende eeuw. Het boek bevat vele kleurenafbeeldingen, kaartmateriaal, brieven en een woordenlijst achterin.

498/499 GIJSBERT JANS VAN DUIVENBODEN ged Katwijk aan Zee  11 juli 1728 overl Zandvoort aan zee  20 december 1787 tr Heemstede  25 april 1756 met attestatie naar Heemstede SAARTJE VELDHUIZEN geb Heemstede 1740 Gijsbert Jansz was begraven in de voorloper van de huidige protestantse kerk Zandvoort, deze stond op dezelfde plaats als de huidige kerk bij restauratie in 1965 zijn de grafzerken van Gijsbert Jansz en zijn kleindochter Cornelia Gerritsdr Bol te voorschijn gekomen, deze zerken liggen nu voorin de huidige kerk bij de kansel  kerkblad NH kerk Zandvoort rijksmonument 40316 bl 12-16 Kinderen 1 Bouwentje Gijsbertsd van Duivenboden    ged Zandvoort  24 juli 1757 2 Francijntje Gijsbertsd van Duivenboden    ged Zandvoort 17 december 1758 3 Francijntje Gijsbertsd van Duivenboden    ged Zandvoort 27 januari 1760 4 FRANCIJNTJE GERRITSD VAN DUIVENBODEN tr CORNELIS GERRITS BOL  248/249 5 Johannis Gijsberts van Duivenboden  ged Zandvoort  26 augustus 1764 overl Zandvoort  4 april 1810 tr Zandvoort  7 juli 1783 Aagtje Dirks Zuiderduijn  ged Zandvoort 12 november 1771 viskoopster  overl Zandvoort  5 november 1830 d.v. Dirk Leenderts Zuiderduijn en Maartje Dircksd Koning 6 Hendrik Gijsbertsz van Duivenboden ged Zandvoort  25 maart 1770 tr Zandvoort 2 oktober 1796 Maartje Jansd Koning  ged Zandvoort 8 oktober 1769 overl Zandvoort  2 december 1829   d.v. Jan Cornelis Koning en Annetje Jansd Kemp

500/501 CLAAS WILLEMS MOLENAAR ged Zandvoort  13 februari 1724 overl Zandvoort  3 maart 1754 tr Zandvoort 19 mei 1748 SARA CORNELISDR KEESMAN ged Zandvoort 4 november 1725 overl Zandvoort 20 september 1786 Kinderen 1 Willem Claasz Molenaar  ged Zandvoort  2 november 1749 get Ary Willems Molenaar vader ter haring 2 CORNELIS CLAAS MOLENAAR  tr MAARTJE EWOUTSD VAN DE SCHINKEL 250/251

502/503 EWOUT DIRKS VAN DE SCHINKEL ged Zandvoort  12 juli 1705 Ewit  get Claas Ewoutsz en Lijsbeth Arisse Paap  tr Zandvoort 16 oktober 1729 MARIJTJE CRIJNSD SCHILPZAND ged Zandvoort 3 februari 1709 Schilpsant NH overl/begr Zandvoort 31 mei 1791 d.v.  Crijn Schilpzand en Marijtje Bol Kinderen 1 Dirk Ewouts van de Schinkel ged Zandvoort 3 september 1730 Dirck Ewitse get Aeltje Dirckse 2 Nelletje Ewoutsdr van de Schinkel  ged Zandvoort  2 december 1731 overl Zandvoort 10 november 1814 aangifte Martinus Teekman aangeh kleinzoon Kornelis Koning, gebuur tr Zandvoort 30 april 1758 Cornelis Maartensz Draijer  ged Zandvoort  10 februari 1732 overl Zandvoort  23 april 1812 aangifte Evert Draijer zoon Jacob Draijer zoon z.v Maarten Draijer en Grietje van der Lee Nelletje doopgetuige bij  Ewit 11.2.1788 z.v. broer Kornelis Ewits 8 3 Urmtje Ewoutsdr van de Schinkel  ged Zandvoort 9 augustus 1733 get Aaltje Crijne Schilpsant 4 Crijntje Ewouts van de Schinkel ged Zandvoort  5 juni 1735 get Aaltje Dircks van der Schinkel o/tr Zandvoort  14/28 december 1766   Arent Pietersz van Duijn ged Zandvoort 2 oktober 1735 overl Zandvoort  23 januari 1818 Arent P. tr 2e  Maartje Jansd van Veen 5 Dirk Ewouts van de Schinkel   ged Zandvoort  20 oktober 1737 vader ten haringh tr 1e Zandvoort 6 september 1761 Anna Hendricksd Smit ged Zandvoort  12 oktober 1738 overl 1764 d.v. Hendrick Arents Schaap en Dieuwertje Pieters van Dil tr 2e Zandvoort 30 december 1764 Jannetje Claasd Groen 6 Urmtje Ewoutsde van de Schinkel  ged Zandvoort 25 september 1740 get Gerrit Cornelis en Aaltje Crijne 7 Willem Ewouts van de Schinkel  ged Zandvoort  14 oktober 1742 visser overl Zandvoort  8 februari 1812 tr Zandvoort   2 maart 1772 Maartje Pietersdr Koper  ged Zandvoort 20 oktober 1748  overl Zandvoort 19 mei 1813 8 Cornelis Ewouts van de Schinkel  ged Zandvoort  21 februari 1745 Kornelis Ewits  tr Zandvoort  23 juni 1776 Jopje Maartensd Moolenaar ged Zandvoort  7 april 1748 overl Zandvoort  29 december 1813 9 Urmtje Ewoutsdr van de Schinkel  ged Zandvoort 2 oktober 1746 get Dirk Leendertz Koningh. Aaltje Crijne Schilpsant 10 Jacob Ewouts van de Schinkel  ged Zandvoort 8 september 1748 get Cornelis Gerritz van Duijn. Sijtje Gerritz van Duijn 11 MAARTJE EWOUTSD VAN DE SCHINKEL tr CORNELIS CLAASD  MOLENAAR  250/251 12 Jacob Ewouts van de Schinkel ged Zandvoort  8 oktober 1752

506/507 VOLKERT ARIJSZ LOOS  ged Zandvoort  18 november 1742 tr Zandvoort 29 januari 1769 ELISABETH CORNELISDR KRAAIJ ged Zandvoort 15 december 1748 d.v  Cornelis Eliasz Kraaij en Grietje Engele Koper Kinderen 1 Klaas Volkerts Loos  ged Zandvoort 13 januari 1770 2 Grietje Volkertsdr Loos  ged Zandvoort  28 oktober 1772 3 Arij Volkerts Loos ged Zandvoort  1 januari 1774 4 Kornelis Volkerts Loos  ged Zandvoort   7 januari 1775 5 Teunis Volkerts Loos ged Zandvoort   26 augustus 1777 6 LIJSBETJE VOLKERTSDR LOOS  tr   HENDRIK ARIJSZ SCHAAP     252/253 7 Jan Volkerts Loos   ged Zandvoort  11 maart 1783 8 Jan Volkerts Loos ged Zandvoort 20 augustus 1784 overl Zandvoort  16 februari 1822 tr Zandvoort 24 maart 1816 Arentje Ewitsdr Groen  ged Zandvoort  18 mei 1784 overl Zandvoort  24 april 1849 wed van Arij Claassz Molenaar, d.v. Ewit Albertsz Groen en Guurtje Arendsd Kemp   begin van tak ‘Jan Bokkesik’ 9 Engeltje Volkertsdr Loos   ged Zandvoort 2 november 1798 behalve  6 en 8 zijn de andere kinderen gestorven in het jaar van geboorte

508/509 CORS PIETERS PAAP ged Zandvoort 26 december 1764 Korstiaan, visser overl Zandvoort  23 december 1822 o/tr Zandvoort 3/18 juli 1784 NELLETJE CORNELISD VAN DUIJN  ged Zandvoort 21 augustus 1746 overl Zandvoort 10 juli 1821 Kinderen 1 PIETER CORS PAAP tr   JANNETJE KRIJNSDR BARNHOORN 254/255

510/511 KRIJN DIRKS BARNHOORN ged Katwijk aan zee 17 oktober  1756 Crijn overl Noordwijk  31 januari 1832 tr Rijnsburg  31 december 1780 AALTJE PIETERSD ZWAAN  ged Rijnsburg 19 november 1758 overl Noordwijk  17 augustus 1824 Kinderen 1 Suzanne Krijne Barnhoorn  ged Katwijk 22 juli 1781 Zantje, Sannetje overl Heemstede  29 april 1846 tr Zandvoort 7 december 1806 Jan Willemszoon Blad geb Hillegom  15 september 1770 geref, arbeider geb datum als vermeld in overlijdensakte ged Zandvoort  6 december 1772 get: Jannetje Willems Blad overl Bloemendaal 6 juni 1834 z.v. Willem Willemsz Blad en Josijna van Duijvenboden  Kinderen: 7 2 Dirkje Krijnsd Barnhoorn  geb Katwijk aan Zee 31 augustus 1782 ged Katwijk 15 september 1782 begr Haarlem 17 augustus 1864 tr Noordwijk 10 augustus 1806 Aart Thomasz Vermeer ged Hillegom  1 juni 1760 slagter  overl Hillegom  27 januari 1846 wedn van Catherina Swart en Neeltje Jans Vooijs, z.v. Thomas Vermeer en Jannetje Bladt Kinderen: 3 3 Pietertje Barnhoorn ged Katwijk 19 september 1784 overl Noordwijk 8 april 1859 relatie  Engel Kruijff ged Katwijk aan zee  21 december 1783 z.v. Kors Kruijff en Johanna Krekel tr 1e Katwijk 21 mei 1809 Krijn Maartensz van der Bent  ged Katwijk aan de Rijn  14 februari 1779 visloper  overl Noordwijk aan Zee  2 februari 1858 z.v. Maarten Maartensz van der Bent en Lodewijsje Cornelis Heemskerk Kinderen onecht       3a Aaltje Barnhoorn  geb Noordwijk aan Zee 17 oktober 1805 als vader opgegeven Engel Kruijf ged Noordwijk aan Zee  3 november 1805 overl/begr Noordwijk  9/14 februari 1808  Kinderen 1e: 9 4 JANNETJE KRIJNSD BARNHOORN  tr   PIETER CORSZ PAAP    254/255 5 Aaltje Krijnsd Barnhoorn  ged Katwijk 24 oktober 1790 Alida overl Noordwijk 29 november 1868 o/tr Noordwijk 11/27 augustus 1809 Arend Leendertsz Haasnoot  ged Noordwijk 28 september 1788 Hazenoot, visser, daggelder  overl Noordwijk  4 februari 1855 z.v. Leendert Haasnoot en Jaapje van Beelen   Kinderen: 9 5a Krijn Haasnoot ged Noordwijk 9 juni 1815 kleermaker overl Zandvoort 8 augustus 1849 6 Beeletje Barnhoorn  ged Katwijk 12 november 1796 7 Beeletje Barnhoorn  geb/ged Katwijk  1/3 februari 1803 Beeltje, dienstbode  overl Haarlem  30 maart 1879 tr Haarlem  17 mei 1826 Franciscus de Waart  geb Haarlem  7 oktober 1806  aardwerker  overl Haarlem 2 september 1872 65jr

896/897 JAN LEENDERS VAN KEULEN geb Hasselt 18 september 1681 glazenmaker tr Hasselt 23 oktober 1707 MARGRIETA HUBERTS geb Hasselt  30 maart 1681 Grietje d.v. Hubert Janssen en Cemelij Janssen Jan Leenders vertrekt in 1708 naar Meppel 1708 “den 17 Julij heeft Jan Leenders van Ceulen ,glasemaker van Hasselt op “sijn en sijns vrouwen borgerschap betaald vier goltguld(en)….5 – 12 – 0”
1709 “den 5 januarij noch betaald als voren …1 – 10 – 0”
1709 “den 3 augustus heeft Jan Leenders van Ceulen de volle borgerschap voor hem en sijn vrouw met een restant van vier guld(en) en twee st(u)v(ers)………4 – 2 – 0”.
Meppel, tijdens de Kerkeraadsvergadering van 30 Maart 1709 tot lidmaat werd aangenomen Jan Van Keulen. Kinderen 1 Margrita Jans van Keulen geb Meppel 17 april 1713  NH, Margrietje tr Meppel 3 maart 1737  Gerrit Hendriks  Volten geb Meppel  Vollen, z.v. Hendrick Arents Vollen 2 Hubert Jans van Keulen geb Meppel 26 december 1715  tr Meppel 1 januari 1745  Betje Klaas  1774 haardstedengeld fl 2.00 3 LEENDERT JANS VAN KEULEN tr  HENDRICA KRAMER 448/449 4 Johannes Jans van Keulen   geb Meppel 3 november 1720 Jannis tr 1e Meppel 1 januari 1747  Hermanna Cristina Wijnigmans/ Weinigmans otr 2e Meppel 1 januari 1771 1e proclamatiedatum  22 september 1771 tr kerk Wanneperveen  oktober 1771  Aaltjen Schuitlappers geregistreerd in belastingregister 9.11.1773 otr 3e Meppel  27 september 1772 tr Wanneperveen  11 oktober 1772   hij weduwnaar Meppel, zij weduwe op de Somerdijk Wanneperveen, nu wonende onder   Kolderveen, met attestatie van Colder en Dinxterveen om te trouwen in Wanneperveen  Hendrikje Hendriks Oorschot  geb Wanneperveen ca 1733  wed van Hilbert Martens, woonde bij 1e huwelijk in Wanneperveen 5 Harmen Jans van Keulen geb Meppel 20 juni 1723 6 Dirck Jans van Keulen geb Meppel 11 oktober 1724  tr Meppel  1 januari 1747  Trijntje van Beesten ged Meppel 31 maart 1726  d.v. Hendrik van Beesten  vermelding 1774 Dirk van Keulen armenhuis belastingplichtige voor fl 0.00 haardstedengeld  10e rot pag 2914

 900/901 ARENT TAAIJ tr NN Aart Taaij volgens reglement en articulen der stadt Thiel 7. Augustus 1709 Deecken van het backers gilde Kinderen 1 Aart Taaij geb Tiel  1718 overl Amsterdam  16 maart 1785 woont Raamsteeg Amsterdam, ‘sijn vader Aart Taaij tot Thiel’  tr 1e Amsterdam 20 juli 1753 Rebecca Meijlink                           ged Twello  12 februari 1713 begr Amsterdam 21 april 1755 zij woonden Oude Brugsteeg later Anjelierstraat Amsterdam d.v. Jan Meijlink en Clara Margaretha Waerdman, wed van tr 31.12.1750 Arnoldus Houtman   tr 2e Amsterdam  25 maart 1757 Anna  Wormhout ged  Amsterdam  18 januari 1719 Noorderkerk overl Amsterdam  4 oktober 1768 huisvrouw van Aart Taay mr timmerman , Ned Mercurius 4.10.1768,  tr 1e Jan Kiel d.v. Dominicus   Wormhout van Suriname tr 1715 Haarlem Catrina Sas  Maandelijkse Mercurius 1785 en 1768  naamlijst van overleedenen in Amsterdam vermeldt Aart Taay en Anna Wormhout  1766 lijste van capiteynen en luitenants…….naam en woonplaatsen van de randmeesteren  Amsterdam wijk 8 Aart Taay in de Nes bij de Langebrugstraat Kinderen 2e 1a Aart Taaij   ged Amsterdam   6 januari 1760 2 BARENT TAAIJ  tr   CATHARINA MARIA KOOP  450/451

 902/903 POULUS COOP  ged Amsterdam  15 mei 1694 Paulus Koop  begr Amsterdam 11  november 1754 Nieuwe kerk/engelse kerk z.v. Lambert Jans Koop en Catharina Maria Poulus van Soltou   1804/1805 otr Amsterdam 19 december 1715 MARIA COSTER  begr Amsterdam  29 december 1730 Nieuwe kerk/engelse kerk tr 2e Amsterdam 11 april 1732 Susanna de Vos Sanneke,, zij hertr Amsterdam 16.4.1756 Tomas Braghtesende Kinderen 1e 1 Catharina Maria Coop  ged Amsterdam  4 mei 1718 Zuiderkerk get Jacob Coop 2 Paulus ged Amsterdam 9 augustus 1719  Zuiderkerk get Catrina van Soltauw 3 Poulus ged Amsterdam  18 december 1720 Zuiderkerk get Catrina van Soltauw Lambert Coop begr Amsterdam  11 november 1772 otr Amsterdam  24 juli 1766   Cristina Tus 4 Lammert ged Amsterdam  8 augustus 1723 Amstelkerk get Catharina van Soltauw 5 CATHARINA MARIA KOOP  tr   BARENT TAAIJ   450/451 6 Lammert ged Amsterdam 20 juli 1727 Nieuwe Kerk get Sara Coop 7 Dirck  ged Amsterdam 10 december 1730 Oude kerk begr Amsterdam 27 juni 1731 Kinderen 2e 8 Lammert ged Amsterdam 13 maart 1733  Westerkerk get Catrina van Soltauw, Abraham Coop 9 Maria  ged Amsterdam  14 november 1734 Westerkerk

904/905 GERRIT WILLEMSZ VAN DEN TOORN geb Lisse 1 november 1708 z.v. Willem Jacobsz van den Toorn tr 1e Lisse 22 januari 1730 JANNETJE JACOBS DE GOEDE geb Lisse 30 augustus 1708 tr2e Cecilia Cornelisdr van Es ged Noordwijk 3 juni 1714 d.v Cornelis Cornelis van Esch en Catrijn van Eijk, wed van Jan de Looper, zij hertrouwt 3e Maarten Wouters Augustinus Kinderen 1 WILLEM VAN DEN TOORN   tr  GRIETJE JANS VAN WATERINGEN  452/453 2 Marijtje van den Toorn geb Hillegom  24 november 1734 3 Jacob van den Toorn geb Lisse  7 juli 1737 4 Arij van den Toorn  geb Lisse  6 september.1739 5 Cornelis van den Toorn  geb Lisse  6 augustus  1741 6 Maartje van den Toorn geb Lisse  14 november 1745 7 Ariaantje  van den Toorn  geb Lisse 21 januari 1748 Kinderen 2e 8 Gerrit van den Toorn  ged Noordwijk 22 februari 1740

908/909 SIMON VAN THIEL  geb Neuchatel Zw  ca 1705 tr Gorinchem 10 september 1730 AGATHA ROMME ged Rotterdam 1 oktober 1699 Rome d.v Damis Rome en Josina Jetsma Agtha tr 2e 8.5.1729 Justus Westerborgh geb Leerdam ca 1700 Kinderen 1 Isabella  ged/overl Gorinchem  14/17 september 1731 2 DANIEL  VAN THIEL  tr MARGARETHA ROMME 454/455 3 Daniel Bamus  geb/ged Gorinchem 26/28 november 1734 4 Simon  geb/ged Gorinchem 1/4 augustus 1737 5 Theodorus  geb Gorinchem  26 februari 1742 ged Gorinchem  4 maart 1742

918/919 ROESSINK Kinderen 1 HARMINA WILLEMINA ROUSSINK  tr   JOOST BALTHSER CLAASSEN   458/459 2 Aaltje Roessink  geb Deventer tr 1e   Klaas Vrolijk

920/921 HENDRIK VAN WEEMER geb ca 1700 overl Haarlem 9 september 1748 tr 1e Haarlem  2 juni 1721 Neeltje de Zeeuw  overl Haarlem  8 september 1724 tr 2e Haarlem  3 juni 1725 PIETERNELLA KOK  geb Den Haag overl Haarlem 25 februari 1762 Kinderen 1e 1 Geertruij van Wemer geb Haarlem 30 augustus 1724 overl Haarlem  26 september 1724 Kinderen 2e 2 Barend geb Haarlem   29 januari 1727 overl Haarlem  26 september 1727 3 Maria  geb Haarlem  15 september 1729 overl Haarlem  29 oktober 1756 4 Barend  geb Haarlem 22 december 1730 overl Haarlem  31 augustus 1778 5 NICOLAAS VAN WEEMER  tr PETRONELLA WILLEMS 460/461 6 Hendrik van Weemer  geb Haarlem   14 september 1735 overl Haarlem  1 november 1796 tr Amsterdam  24 juni 1757 Maria Heithuizen/Hijthuijsen Kinderen 6a Eva van Weemer ged Amsterdam 8 augustus 1759  zuiderkerk 6b Petronella van Wemer geb 1767 overl Haarlem 31 maart 1852 85j tr Pieter van Moorsel geb 1774 overl Haarlem  13 januari 1856 82 jr z.v. Matthijs van Moorsel en Joanna Jans 7 Geertruij   geb Haarlem 23 april 1738 8 Jan  geb Haarlem  24 april 1740 overl Haarlem   23 maart 1757 9 Geertruij  geb Haarlem  18 april 1742 overl Haarlem  6 december 1782 10 Elisabeth   geb/d Haarlem 28/29 maart 1744 11 Jacobus geb Haarlem  11 oktober 1747 overl Haarlem   8 januari 1777

928/929 CORNELIS CORNELISZ KEURMEESTER geref geb Zandvoort  8 november 1699 tr 1e Zandvoort 21 april 1720 Willemtje Cornelisd Koning geb Zandvoort 1 januari 1696 tr 2e Zandvoort 9 mei 1728 ARIAANTJE CORNELISD DE WAART geb Zandvoort 1 mei 1701 hij noemt zichzelf Keurmeester bij zijn huwelijk, waarschijnlijk naar de door hem uitgeoefende taak hij is in 1743 bij de geboorte van zijn zoon Leendert op Groenland, waarschijnlijk is hij later ter visserij gegaan Kinderen 1e 1 Cornelis Cornelis Keurmeester geb Zandvoort 22 juni 1721 2 Leendert Cornelis Keurmeester geb Zandvoort 14 februari 1723 3 Maartje Cornelisd Keur geb Zandvoort  4 november 1725  zij noemt zichzelf bij haar huwelijk Koper tr Zandvoort 28 december 1749  Huigh Willems Moolenaar geb Zandvoort2 september 1725  z.v. Willem Arijsz Moolenaar, haringvisser en Willempje Arisse Gayse Kinderen 2e 4 JACOB KEUR  tr  DIJNA GIJZE HAASNOOT 464/465 hij noemt zich bij zijn huwelijk Keur 5 Aaltje Cornelisd Keurmeester geb Zandvoort  11 september 1733 overl Zandvoort 8 februari 1739 6 Cornelis Cornelis Keurmeester geb Zandvoort  1 januari 1736overl Zandvoort 4 augustus 1737 7 Cornelis Cornelis Keurmeester geb Zandvoort 4 augustus 1737 tr  Annetje Thijsdr Kraainoord geb Noordwijk aan zee 8 Aaltje Cornelisd Keur geb Zandvoort 8 februari 1739  overl Zandvoort 19 september 1813  noemt zich bij haar huwelijk Keur tr 1e Zandvoort  10 mei 1767  Arent Willems Paap geb Zandvoort 22 december 1737  z.v. Willem Jane Paap en Arentje Arendsd tr 2e Zandvoort na 1774  Cornelis Gerrits Helburg ged Zandvoort 29 november 1744 9 Leendert Cornelis Keur geb Zandvoort  22 september 1743 vader op Groenlandt overl Zandvoort 23 januari 1817 noemt zich bij zijn huwelijk Keur tr Zandvoort 8 mei 1774  Jaapje Matthijsd Kraayenoord geb Noordwijk aan Zee ca 1745 overl Zandvoort 26 april 1815

930/931 GIJSBERT DIRKSZ HAASNOOT Haasneut,  ned geref  ged Katwijk aan de Rijn 28 februari 1704   overl Katwijk aan Zee  18 november 1752 z.v. Dirk Haasnoot en Maartje Cornelisdr Gijse tr 1e Katwijk aan Zee 13 augustus 1724 NEELTJE TEUNISD VAN DUIJVENBODEN ged Katwijk 29 mei 1701 overl Katwijk aan Zee  voor 1746  otr 2e  Katwijk aan Zee  20 augustus 1746 tr 2e  Katwijk aan Zee  4 september 1746 Kniertje Joppe Taal  ged Scheveningen  4 januari 1713 begr Katwijk aan Zee 12 juli 1782     Kinderen 1e 1 Dirk Gijse Haasnoot  geb Katwijk  aan Zee  12 november 1724 2 Teunis Gijse Haasnoot ged Katwijk aan Zee 1 februari 1726 begr Katwijk aan Zee  14 augustus 1756 tr Katwijk aan Zee  29 december 1748 Geertje Arisse Varkevisser  ged Katwijk aan Zee  19 januari 1727 3 Hendrik Gijse Haasnoot   ged Katwijk aan Zee   1 februari 1728 begr Katwijk aan Zee 28 maart 1786 4 DIJNA GIJZE HAASNOOT   tr  JACOB CORNELISZ KEUR   464/465 5 Lijpje Gijzen Haasnoot  geb  Katwijk  25 februari 1730 overl Zandvoort 30 mei 1800 tr Zandvoort 7 mei 1752 Jan Arijsz de Jongh  geb Zandvoort  18 september 1729   z.v. Arij Jansz de Jongh en  Leentje Jacobs Kerkman 6 Dirk Gijse Haasnoot   ged Katwijk aan Zee   17 augustus 1732 7 Marijtje Gijse Haasnoot  ged Katwijk aan Zee  6 december 1733 8 Dirk Gijse Haasnoot ged Katwijk aan Zee 13 maart 1735 overl Katwijk aan Zee 7 februari 1813 9 Cornelis Gijse Haasnoot ged Katwijk aan Zee  19 augustus 1736 begr Katwijk aan Zee 30 mei 1774 10 Gijsbert Gijse Haasnoot ged Katwijk aan Zee   16 februari 1738 11 Marijtje Gijse Haasnoot ged Katwijk aan Zee   20 juli 1739 Kinderen 2e 12 Dirk Gijze Haasnoot  ged Katwijk 28 mei 1747    

932/933 ARENT ARENTSZ KEMP ged Zandvoort   29 december 1715  tr Zandvoort  23 september 1736 AELTJE CORNELISD KLOOT ged Zandvoort 7 april 1715 d.v. Cornelis Engels Kloot en Trijntje Hendricksd  Valke Kinderen 1 Lijsbeth Arentsd Kemp  ged Zandvoort  8 december 1737 2 Guurtje Arentsd Kemp  ged Zandvoort  26 juni 1740 tr Zandvoort 23 oktober 1768   Ewet Alberts Groen   ged Zandvoort  24 november 1743 z.v. Albert Ewitsz ’t Heere en Neeltje Engele Koper 3 ENGEL ARENDS KEMP  tr CRIJNTJE ARISD KRAAIJ   466/467 4 Arij Arends Kemp  ged Zandvoort 28 maart 1745 5 Cornelis Arends Kemp  ged Zandvoort 24 augustus 1755

 940/941   1008/1009 HENDRICK PIETERSZ SCHAAP  ged Zandvoort 6 november 1701 overl Zandvoort 15 april 1771met het schuitje op zee verongelukt  lidmaat 1.4.1770 tr Zandvoort  18 december 1721 CLAASJE DIRKS MOLENAAR ged Zandvoort 25 maart 1703  begr Zandvoort  5 maart 1783 Kinderen 1 Pieter Hendriks Schaap   ged Zandvoort  1 maart 1722  tr Zandvoort  1 mei 1746 Jaapje Jacobs Paap ged Zandvoort   9 november 1721 vader overleden 2 Ewout Hendricks Schaap  ged Zandvoort  12 september 1723 3 Dirck Hendricks Schaap  ged Zandvoort  15 april 1725   tr Zandvoort  11 juli 1751  Nelletje Jane Paap ged Zandvoort  11 november 1722 d.v. Jane Willemsz en Pietertje Arendsd Paap 4 Trijntje Hendricksd Schaap   ged Zandvoort   12 maart 1727 5 Trijntje Hendricksd ged Zandvoort  2 oktober 1729 6 Trijntje Hendricksd Schaap  ged Zandvoort  18 maart 1731 7 Claartje Hendricksd Schaap ged Zandvoort 25 mei 1732 8 Ewit Hendricks Schaap  ged Zandvoort  25 december 1733 overl Zandvoort  10 maart 1784 op zee verongelukt met scheepje tr Zandvoort  30 april 1758 Stijntje Philipsd Koper ged Zandvoort  7 juni 1733 overl Zandvoort 27 november 1783 d.v. Philip Cornelisz Koper en Aechie Pieters van Duijn 9 Trijntje Hendricksd Schaap  ged Zandvoort  10 november 1737 tr Zandvoort  18 mei 1760 Jan Cornelisz Berendreght  ged Zandvoort  10 oktober 1754 10 ARIJ HENDRICKS SCHAAP tr JANNETJE ARIJSD SCHUIJTEN 470/471/504/505 11 Claartje Hendricksd Schaap  ged Zandvoort 20 maart 1740 12 Jan Hendricks Schaap  ged Zandvoort 13 augustus 1741  tr Zandvoort  18 mei 1766  Willemtje Ewitsd Groen  ged Zandvoort   3 november 1741 bij de doop werd de naam Groeneveldt gebruikt  d.v. Ewit Alberts ’t Heere en Marijtje Cornelisd Groen

944/945 PIETER PAUWELS TROMMELEN ged Oosterhout 25 februari 1693 RK, Pieter Trommel  overl Breda 17 april 1747 begr Breda grote kerk 20 april 1747 tr Oosterhout  16 februari 1716 CATHARINA DINGEMAN PHILIPSEN ged Dongen  22 december 1694 RK, Catrina Flipse  overl Breda 20 september 1748  begr Breda grote kerk 23 september 1748 d.v. Dingeman Philips en Maria Cornelissen Kinderen 1 Maria Trommelen  ged Oosterhout  28 juli 1717 2 Theodorus Trommelen  ged Oosterhout 28 juli 1720 3 Johanna Trommelen  ged Oosterhout   9 mei 1723 4 Paulus Trommelen   ged Oosterhout  11 april 1726 5 Arnoldus Trommelen   ged Oosterhout  8 juni 1728 6 Dingeman Trommelen   ged Oosterhout 1 juli 1732    begr Oosterhout  21 april 1732 7 Dingeman Trommelen  ged Oosterhout   12 februari 1733 8 PETRUS TROMMELEN tr   GERTRUDIS VERHEIJDEN   472/473

946/947 GERHARDUS VERHEIJEN  tr PITRONELLA VAN DER WOUW Kinderen 1 GERTRUDIS VERHEIJEN tr PETRUS TROMMELEN   472/473

948/949 LEENDERT ARIJSZ ZUIJDERDUIJN  ged Katwijk aan zee   29 maart 1694 Leendert Aries Suijderduijn  begr Katwijk aan zee  26 oktober 1759  pro deo tr1e Katwijk aan zee   27 april 1721 Jannetje Leenderts Buijs  ged Katwijk aan zee   29 september 1692 begr Katwijk aan zee  29 oktober 1723 tr2e Katwijk aan zee   27 juli 1725 MATJE DIRCKSD VAN LEEUWEN      ged  Katwijk aan zee 1 januari 1701 begr Katwijk aan zee 23 december 1777 vanuit het gasthuis d.v. Dirk Cornelis van Leeuwen en Grietje Maartens Kinderen 1 Arien Leenderts ged Katwijk aan zee 1 januari 1722 tr Katwijk aan zee  21 september 1742 Huibertje Leenderts Spaanderman  ged Katwijjk 27 juli 1721 2 Adriaen Suyderduyn  ged Katwijk aan zee   20 april 1727 begr Katwijk aan zee 16 augustus 1754 3 Dirkje Leendertsd Zuijderduijn   geb Katwijk aan zee   9 januari 1729 begr Katwijk aan zee 24 juli 1794 tr Zandvoort  2 augustus 1772 Pieter Jane Paap ged Zandvoort   17 oktober 1734 overl Zandvoort  1 januari 1784 z.v. Jane Willems en Pietertje Arisse Paap, Pieter tr 1e 19.4.1761 Maartje Corsd Berendregt 4 Leentje  ged Katwijk aan zee  24 september 1730 begr Katwijk aan zee  22 januari 1789 5 Jannetje  ged Katwijk aan zee 25 januari 1733 6 Dirk  ged Katwijk aan zee   12 september 1734 begr Katwijk aan zee 27 augustus 1735 7 Jacob Leendertsz  ged Katwijk aan zee        8 januari 1736 tr Katwijk aan zee 3 januari 1765 Barber Willemsd de Jong geb Katwijk aan zee  1 november 1737 8 DIRK LEENDERTS ZUIJDERDUIJN tr MAARTJE DIRCKSD KONING 474/475 9 Grietje   ged Katwijk aan zee  10 maart 1743

 950/951 DIRCK LEENDERTZS KONING   geb Zandvoort  21 februari 1712 haringvisser  overl Zandvoort    4 oktober 1782  tr Zandvoort  26 april 1733 AALTJE CRIJNE SCHILPZAND            geb Zandvoort   13 november 1712 Kinderen 1 Leendert Dircks Koning ged Zandvoort 24 januari 1734 2 Maartje Dircksd Koning ged Zandvoort 4 augustus 1737 3 Maartje Dircksd Koning  ged Zandvoort 19 oktober 1738 4 Maartje Dircksd Koning ged Zandvoort  3 februari 1740 5 Crijn Dircks Koning  ged Zandvoort 29 september 1741 6 MAARTJE DIRCKS KONING  tr DIRK LEENDERTS ZUIJDERDUIJN 474/4757 Leendert Dircks Koning  ged Zandvoort  7 april 1748 overl op reis verongelukt  voor augustus 1777 tr Zandvoort  12 januari 1772  Annetje Albertsd Groen geb Zandvoort  6 oktober 1748 visloopster overl Zandvoort 30 januari 1812  d.v Albert Ewits ‘t Heere en Neeltje Engele Koper Annetje tr 2e 17.4.1785 Cornelis Rochusz Zwemmer z.v. Rochus Willems Zwemmer en Grietje Cornelis de Jongh  Kind: Trijntje Cornelisd Zwemmer ged Zandvoort 17.3.1785 overl Zandvoort 18 oktober 1812, Cornelis Rochus Zwemmer wedn van Marijtje Claas Molenaar Kinderen:4.   8 Urmtje Dirkcks Koning  ged Zandvoort  13 december 17509 Crijn Dircks Koning   ged Zandvoort 23 december 1753

 954/955 CLAAS JACOBS KERKMAN  ged Zandvoort  30 september 1714 haringvisser tr Zandvoort 26 april 1739 JANNETJE HUIGENSD MOLENAAR  ged Zandvoort  12 juli 1711 Kinderen 1 Jacob Claas Kerkman   ged Zandvoort   8 november 1739 vader ten haring 2 JOPJE CLAASD  KERKMAN tr  ENGEL JANE PAAP  476/477 3 Trijntje Claasd Kerkman ged Zandvoort 5 januari 1744 woonde in Zandvoort en Lisse otr Zandvoort 26 april 1767 tr Zandvoort  10 mei 1767 Jan Christiaans Ties ged in de dorpe Aldenhage dichtbij de stad Celle in het keurvorstendom Hannover 4 Sijtje Claasd Kerkman  ged Zandvoort  6 februari 1746 5 Jacob Claas Kerkman  ged Zandvoort 6 augustus 1747 visser overl Zandvoort 11 maart 1829 tr Zandvoort 6 september 1772 Maartje Jacobsd Groen ged Zandvoort  19 november 1747 overl Zandvoort  23 september 1812  d.v. Jacob Aelberts Groen en Maartje Cornelisd Koning 6 Neeltje Claasd Kerkman   ged Zandvoort 9 maart 1755

960/961 986/987 CORNELIS JACOBS BOS   geb Zandvoort   18 oktober 1693 tr Zandvoort  13 juli 1714 JANNETJE WILLEMS  geb Zandvoort  15 februari 1688 Kinderen 1 Jacob Cornelisz Bos geb Zandvoort  24 maart 1715 2 Trijntje Cornelisd Bos  geb Zandvoort 14 maart 1717 tr Zandvoort 16 juni 1743 Willem Pietersz Bedijn   geb Noordwijk aan zee overl Zandvoort  18 juli 1781 Trijntje hertr Zandvoort 16 .12.1753 Willem Aelbertsz Zwemmer ged  Zandvoort  8.1.1730 3 MARIJTJE CORNELIS BOS tr DIRCK CRIJNE KRAAIJ 492/493 4 Jacob Cornelis Bos geb Zandvoort  27 september 1722 5 CORNELIS CORNELISZ BOS  tr LIJSJE JANSD KROEZE   480/481

962/963 990/991 JAN HERMANS CROESE geb Vianen  27 juni 1684 hervormd  tr 1e Vianen  4 november 1708 Elisabeth Claasd Bosman ged Vianen 10 juni 1688 tr 2e Amsterdam  29 augustus 1721 MARGARETA DE VRIES ged Amsterdam 25 mei 1698 Margrietje overl Zandvoort 15 juni 1782 geref, 1731 sijnde onse vroetvouw van Zandvoort d.v. Barent de Vries tr Vianen 4.11.1708 Alida de Bruijn Kinderen 1e 1 Gerritje Jans Croese ged Vianen 4 september 1710 2Jacob Louis Jans Croese ged Vianen 29 april 1712 get Amelia Jacoba Zuhm tr Vianen 10 maart 1742 Elisabeth de Groot 3 Gerritje Jans Croese  ged Vianen  15 april 1717 4 Hermannus Jans Croese ged Vianen  5 juli 1720 tr  Ameide  13 juni 1751 Dorothea Jans Spijker ged Ameide   31 juli 1729 d.v Johannes Dirks Spijker and Margriet van Oostrum 5 Anthonia Jans Croese  ged Vianen 9 maart 1722 6 Nicolaas Jans Croese ged Vianen  8 november 1725 7 Maria Jans Croese ged Vianen  4 september 1729 Kinderen 2e 8 Agata Jans Croeze ged Amsterdam 3 mei 1722 Amstelkerk 9 Harmannus Jans Croeze ged Amsterdam   5 maart 1724 Amstelkerk 10 AALTJE JANS CROEZE   tr  CLAAS MAERTENS MOOLENAAR  494/495 11 ELISABETH/LIJSBETH JANS CROESE  tr CORNELIS CORNELISSE BOS 480/481 12 Grietje Jansd  Croeze ged Zandvoort  28 januari 1731 13 Hendrina  Jansd Croeze  ged Zandvoort 27 februari 1735

 964/965 WILLEM JACOBS KERKMAN geb Zandvoort 15 februari 1709 NH, visser  overl Zandvoort  24 mei 1777 tr Zandvoort 3 augustus 1732 PIETERTJE ALBERTSD ZWEMMER geb Zandvoort   10 februari 1709 Kinderen 1 JACOB WILLEMSZ   tr   PIETERNELLETJE VAN DE RASSEL  482/483 2 Aelbert Willemsz Kerkman   ged Zandvoort  25 december 1734 3 Gerrit Willemsz Kerkman geb Zandvoort  26 mei 1737 overl Zandvoort  25 oktober 1740 4 Gerritje Willemsd Kerkman   ged Zandvoort 14 september 1738  vader ter haringh 5 Gerrit Willems Kerkman   ged Zandvoort   25 oktober 1740 6 Trijntje Willemsd Kerkman  ged Zandvoort  3 december 1741 7 Gerritje Willemsd Kerkman  ged Zandvoort   7 oktober 1753 vader ter haringh 8 Gerrit Willems Kerkman  ged Zandvoort  2 februari 1755

966/967 GERRIT VAN DER ASSEL  geb Zandvoort chirurgijn  ged Rotterdam  27 mei 1681 begr Scheveningen  26 april 1725  tr Zandvoort  15 oktober 1705 HENDRINA GERRITS VAN HATTUM  geb Haarlem  ged Rotterdam  25 maart 1670 overl Scheveningen 27 mei 1755 Kinderen 1 Hendryna van den Rassel   geb Scheveningen 1710   ged Scheveningen 7 januari 1711  begr Scheveningen 17 februari 1711 2 Gerardus van den Rassel  ged Scheveningen 14 februari 1712 begr Scheveningen 13 juni 1783 71 jr o/tr Scheveningen  6/20 mei 1736  Johanna Catharina Langendonk geb Anholt   begr Scheveningen   24 maart 1777 3 Hendrikus  van den Rassel ged Scheveningen   23 januari 1715  begr Scheveningen 7 januari 1717 4 Jacoba Gerritsd van den Rassel ged Scheveningen  10 juli 1718  tr Zandvoort 14 juli 1743  Gerrit Cornelis Keesman geb Zandvoort  17 januari 1717 z.v. Cornelis Gerrits Keesman en Geertje Volckertsd Groen 5 Henderijntje van den Rassel  ged Scheveningen  16 augustus 1722  begr Scheveningen 2 september 1722 6 PIETERNELLETJE VAN DE RASSEL tr JACOB WILLEMS KERKMAN 482/483 7 Lijsbeth Gerritsd van den Rassel geb Scheveningen Elizabeth overl Zandvoort 9 november 1789  tr Zandvoort 25 februari 1742 Claas Alberts van Velzen ged Bloemendaal  26 februari 1713 Nicolaas RK    8 Margaretha van den Rassel

970/971 EWOUT DIRKS MOLENAAR     ged Zandvoort  3 juli 1707 tr Zandvoort   30 april 1730 GRIETJE JACOBS GROEN  ged Zandvoort  28 augustus 1701 Kinderen 1 Dirk Ewouts Molenaar  ged Zandvoort 28 februari 1731 2 CLAARTJE EWOUDS MOLENAAR  tr SIJMON JANE PAAP  484/485 3 Maartje Ewoutsd Molenaar  ged Zandvoort 18 juli 1734 4 Jacob Ewouts Molenaar ged Zandvoort 18 september 1735 get Arie Jacobsz vader ten haringh sijnde 5 Jacob Ewouts Molenaar  ged Zandvoort  1 september 1737 6 Trijntje Ewoutsd Molenaar  ged Zandvoort  20 september 1739 7 Jacob Ewouts Molenaar  ged Zandvoort 20 augustus 1741 8 Trijntje Ewoutsd Molenaar ged Zandvoort  11 augustus 1743  get Hendrick Pieters Schaap i.p.v vader ten Haringh  overl Zandvoort 26 maart 1814  tr Zandvoort  20 september 1767  Flores Claasz Groen ged Zandvoort  14 oktober 1742  omroeper overl Zandvoort  11 juni 1821  z.v. Claas Jansz Groen en Annetje Flore Koper

976/977 JACOBUS ADRIAENSZ VAN DER MIJE RK   ged Zandvoort 1 mei 1672 doopgetuige de raadsheer  van Z.E. van Brederode tr Bloemendaal  28 februari 1707 CORNELIA CORNELISD VAN BREEMEN  ged Haarlem 11 december 1678 overl Zandvoort 26 oktober 1722wed van Corstiaan van Heemskerk Kinderen 1 Maria Jacobsd van der Mije  geb Zadvoort RK S.Bavo ged Bloemendaal 13 december 1707 2 Adrianus Jacobs van der Mije  geb Zandvoort   RK  ged Bloemendaal  24 juli 1709 3 Marijtje Jacobsd van der Mije  geb Zandvoort RK ged Bloemendaal  7 oktober 1710  tr Zandvoort 13 september 1739 Willem Leenderts Bol ged Zandvoort  27 februari 1707 z.v Leendert Willems Bol en Jaepjen Pietersd de Ruijter 4 Adriaan Jacobs van der Mije  ged Zandvoort  1 april 1712  RK S. Bavo      5 Adriaan Jacobs van der Mije   ged Bloemendaal  10 oktober 1713 RK gedoopt, geref 3.3.1741 overl Zandvoort  21 augustus 1763 tr 1e Zandvoort  6 september 1739  Cornelia Joppe Luijten ged Zandvoort   17 april 1713  geref overl Zandvoort  30 oktober  1745tr 2e Zandvoort   5 maart 1753 Cornelia Pieters Groen geb Wijk aan zee 6 KORSTIAAN VAN DER MIJE tr TRIJNTJE WILLEBRORDUSD MASELINGH 488/489 7 Hendrick Jacobs van der Mije  ged Bloemendaal 10 juni 1717

978/979 WILLEBRORD CORNELIS MASELINGH ged Zandvoort 4 december 1695 begr Zandvoort  3 april 1743 tr Zandvoort  3 maart 1720 CORNELIA JANSD KEESMAN  ged Zandvoort 18 april 1694  begr Zandvoort 7 mei 1747 Kinderen 1 TRIJNTJE WILLEBRORDSD MASELINGH  tr KORSTIAAN JACOBS VAN DER MIJE  488/489 2 Engeltje Willebrordsd Mazelingh ged Zandvoort  17 januari 1723 3 Cornelis Willebrord Maselingh ged Zandvoort 2 juli 1724 4 Jan Willebrord Maselingh ged Zandvoort  2 juli 1724 5 Aagje  Willebrordsdr Maselingh ged Zandvoort   9 november 1727 6 Engeltje Willebrordsd Mazelingh ged Zandvoort 22 januari 1730 7 Johanna Willebrords Maselingh  ged Zandvoort 11 december 1735

980/981 SIMON JANSZ  VAN DER KODDE   geb Rijnsburg  ca 1676 van der Codde, bouwman begr Rijnsburg 3 februari 1740 1696 schepen van Oegstgeest  relatie 1eAriaantje Abrams Bouqué ged Rijnsburg   1 maart 1676 begr Rijnsburg  5 januari 1743 d,v, Abraham Theunis Bouqué en Sijtje Cornelisd van Zijl Ariaantje Bouqué was eerder getrouwd met Cornelis Jacobs Rous Lelievelt en tr na Simon Jans met Cornelis Jacobs Zwaan de jonge, daarna met Jacob Samuels Buijtenomtr 2e Zoeterwoude  6 januari 1704 MAARTJE JANS VROMANS  geb Zoeterwoude ca 1680  begr Rijnsburg  10 november 1746 d.v. Jan Cornelis Vromans en Aaltje Cornelisdr van Scrama Kinderen 1e 1 Geertien van der Codde  ged Rijnsburg 18 januari 1702 Kinderen 2e 2 Geertje ged Rijnsburg 17 februari 1704 3 JAN SIMONSZ VAN DER KODDE tr CORNELIA WILLEMS TRUFF   490/491 4 Aeltje van der Kodde  ged Rijnsburg  30 mei 1710 begr Rijnsburg 8 mei 1760 tr Rijnsburg 4 juli 1746  Abram Landa  geb Rijnsburg  15 oktober 1710 begr Rijnsburg 22 januari 1784

982/983 WILLEM CORNELIS TRUFF  geb Noordwijk aan Zee  29 oktober 1679 ook Turf  overl 1717 z.v. Cornelis Truf Dircks z..v. Dirck Truff uit Noordwijk,  en Jannetje Engelen lidmaat Zandvoort 1/160 17.11.1734 tr Noordwijk 2 mei 1705 JANNETJE PIERTS LEENDERTS MAASDIJK ged Noordwijk aan Zee 1 november 1682 begr Noordwijk 5 augustus 1762 d.v Leendert Pieterse en Trijntje Cornelis Jannetje tr 2e 5.12.1717 Jacob Pieters van Duyn ged Noordwijk aan Zee 29.11.1682 tr 3e 15.12.1726 Huijbert Zwanenburg ged Noordwijk Binnen 14.6.1692 zij woonden op ´t Grote Bentveld Kinderen 1 Cornelis Truf   ged Noordwijk  6 augustus 1705 2 Dirck Truf  ged Noordwijk  2 september 1706 3 Cornelis Truf  ged Noordwijk  10 juni 1708 4 CORNELIA WILLEMSD TRUFF   tr JAN SIMONSZ VAN DER KODDE  490/491 5 Leendert Truf  ged Noordwijk  5 juli 1712 6 Leuntje  Truf   ged Noordwijk  16 juli 1713 7 Dirck Truf  ged Noordwijk 2 september 1714 8 Willemijntje Truf  geb Noordwijk  22 augustus 1717

 984/985 LEENDERT ARIJSZ ZUIJDERDUIJN Leendert Aries Suijderduijn   ged Katwijk aan Zee  29 maart 1694 begr Katwijk aan Zee 26 oktober 1759 pro deo  tr 1e Katwijk aan Zee   27 april 1721 Jannetje Leenderts Buijs  ged Katwijk aan Zee   29 september 1692 begr Katwijk aan Zee  29 oktober 1723  tr 2e Katwijk aan Zee   27 juli 1725 MATJE DIRCKSD VAN LEEUWEN ged Katwijk aan Zee 1 januari 1701  begr Katwijk aan Zee   23 december 1777  vanuit het gasthuis d.v. Dirk Cornelis van Leeuwen en Grietje Maartens Kinderen 1 Arien Leenderts  ged Katwijk aan Zee  1 januari 1722 tr Katwijk aan Zee  21 september 1742  Huibertje Leenderts Spaanderman  ged Katewijk aan Zee  27 juli 1721 2 Adriaen Suyderduyn   ged Katwijk aan Zee  20 april 1727 begr Katwijk aanZee  16 augustus 1754 3 Dirkje Leendertsd Zuijderduijn  geb Katwijk aan Zee  9 januari 1729 begr Katwijk aan Zee  24 juli 1794 tr Zandvoort  2 augustus 1772 Pieter Jane Paap  ged Zandvoort  17 oktober 1734  overl Zandvoort aan Zee  1 januari 1784 z.v. Jane Willems en Pietertje Arisse Paap, Pieter tr 1e  Zandvoort  19.4.1761 Maartje Corsd Berendregt 4 Leentje  ged Katwijk aan Zee  24 september 1730 begr Katwijk aan Zee 22 januari 1789 5 Jannetje  ged Katwijk aan Zee 25 januari 1733 6 Dirk ged Katwijk aan Zee 12 september 1734 begr Katwijk aan Zee  27 augustus 1735 7 Jacob Leendertsz   ged Katwijk aan Zee 8 januari 1736 tr Katwijk aan Zee   3 januari 1765  Barber Willemsd de Jong geb Katwijk Aan Zee  1 november 1737 8 DIRK LEENDERS ZUIJDERDUIJN  tr MAARTJE DIRCKSD KONING   474/474 9 Grietje ged Katwijk aan Zee 10 maart 1743

988/989 MAARTEN ARISZ MOLENAAR ged Zandvoort 19 november 1684 tr Zandvoort  9 april 1713 ANNETJE WILLEMSD PAAP  ged Zandvoort  11 maart 1685 Kinderen 1 Willem Maartens Molenaar   ged Zandvoort  26 november 1713  otr Zandvoort  9 april 1739 tr Zandvoort 17 mei 1739 Dirckje Arisd Plokker  geb Katwijk aan Zee  11 november 1708  begr Katwijk aan Zee  21 april 1788     2 Claas Maartens Molenaar   ged Zandvoort  2 december 1714 3 Sijtje Maartensd Molenaar  ged Zandvoort 6 februari 1718 overl Zandvoort juni 1770 tr Zandvoort 4 november 1753 Rochus Dammasz van Duijn   ged Zandvoort 29 juni 1731  begr Zandvoport 30 juli 1799 z.v. Dammas Arijsz van Duijn en Jannetje Rochusd van Duijn 4 CLAAS MAARTENS MOLENAAR tr AALTJE JANSD KROEZE   494/495

962/963           990/991 JAN HERMANS CROEZE ged Vianen  27 juli 1684 tr Amsterdam  29 augustus 1721 MARGARITA DE VRIES   ged Amsterdam 25 mei 1698 geref  overl Zandvoort  15 juni 1782 1731 sijnde  onse vroetvrouw, d.v. Barent de Vries en Alida de Bruijn Kinderen 1 Agata Croesen  ged Amsterdam   5 maart 1722 2 Harmannus Croese  ged Amsterdam  5 maart 1724 3 AALTJE JANSD KROESE tr   CLAAS MAARTENS MOLENAAR   494/495 4 LIJSJE JANSD CROESE  tr    CORNELIS CORNELISZ BOSCH    480/481 5 Grietje Jansd Croese  ged Zandvoort 28 januari 1731 6 Hendrina Jansd Croese  ged Zandvoort 27 februari 1735

994/995 GERRIT ADRIAENSEN BESUIJEN geb Zandvoort NH begr Wijk aan Zee en Duin 1759 tr Wijk aan Zee  8 juli 1714 CORNELIA JANS MEUTER   geb Wijk aan Zee begr Wijk aan Zee  21 oktober 1762 impost f 3.0.0. Kinderen 1 Jan ged Wijk zaan Zee 27 januari 1715 tr Wijk aan Zee 16 februari 1744 Katie Jans de Jong 2 Cornelis  ged Wijk aan Zee 26 september 1717 3 Trijntie  ged Wijk aan Zee  13 april 1721 begr Wijk aan Zee  17 november 1721 4 TRIJNTJE GERRITSD ZUIJEN   tr GERRIT JANS BOL 496/497 5 Arie  ged Wijk aan Zee  19 november 1724 6 Marijtje  ged Wijk aan Zee  14 april 1726 7 Cornelia ged Wijk aan Zee 27 juli 1727 8 Klaes  ged Wijk aan Zee  21 november 1728 tr Wijk aan Zee 6 april 1766  Annetje Cornelis de Jong  impost Claes van Zuye en Anetje de Jong f 6.0.0.  beide 9 Aeltie  ged Wijk aan Zee  7 mei 1730 gegevens doopboek geref gemeente Wijk aan Zee

996/997 JAN GIJSBERTS VAN DUIJVENBODE Jan Gijsse geb Katwijk   8 januari 1696 overl Zandvoort  20 februari 1767 o/tr 1e Katwijk aan zee  9/23 februari 1721 BOUWENTJE PIETERSD KOK ged Katwijk aan Zee 26 oktober 1692 d.v. Pieter Kok en Jaepie Jacobs tr 2e Zandvoort 21 september 1738 Jannetje Pietersd van Duijn  ged Zandvoort  8 mei 1698 geref overl  Zandvoort 26 december 1773 d.v. Pieter Jacobsz van Duijn en Nelletje Cornelisd Keesman Kinderen 1e 1 Pieter Janse geb Katwijk  30 november 1721 overl Katwijk  3 december 1721 aangegeven een kind van Jan Gijsen van Catw. pro deo 17.12.1721 is ook aangifte vermeld voor het overlijden van een kind door Jan Gijsen ??, 2 GIJSBERT JANS VAN DUIVENBODEN tr SAARTJE VELDHUIZEN 498/499 3 Jaapje Janse   geb Katwijk   14 januari 1734 ca 1752 verzochten de Katwijkse en Zandvoortse reders de toenmalige prinses gouvernante Anna van Hannover om op zee de gevangen haring te mogen kaken, ook Jan Gijsberts (Gijze) ondertekende met 19 andere reders dit verzoek net als zijn zwager Cornelis Pieters van Duijn 1696 Om bederf te voorkomen moest dat kaken op zee gebeuren, t.g.v. de nasleep van oorlogen mocht er ca 1752 niet door burgers op zee gevaren worden Zie Gort en Stroop bl 63-64 De kustplaatsen mochten de duurdere pekelharing niet aanvoeren, dat was gereserveerd voor de steden als Amsterdam en Enkhuizen, de kustplaatsen konden slechts ongekaakte goedkopere steurharing aanvoeren die ze grotendeels  tot bokking rookten en dan verzonden, in 1857 werd deze wet gewijzigd De grafzerken van Jan Gijsberts en zijn tweede vrouw Jannetje van Duijn liggen vlak bij de kansel in de Zandvoortse kerk na de restauratie van 1956

1004/1005 DIRK EWOUTSZ VAN DER SCHINKEL haringvisser geb Zandvoort voor 1661 tr1e Zandvoort 4 mei 1692 Sara Dircks de Mulder  ged Zandvoort 23 maart 1664  get Jannetje Cornelis overl Zandvoort  12 december 1702 tr 2e Zandvoort   27 juli 1704 NELLETJE ARISSE PAAP geb Zandvoort. 18 december 1678  overl Zandvoort  24 juli 1717 Kinderen 1e 1 Aaltje Dirksd van de Schinkel    ged Zandvoort  18 oktober 1693 get Maritie Dirkstr Zandvoort  17 december 1719  Cornelis Jans Keesman  ged Zandvoort   2 juni 1697  get Neeltje Hendriks  z.v. Jan Cornelisz Keesman en Trijntje Maertensd den Draaijertr 2e  Zandvoort 11 maart 1731   Hendrik Jacobsz ’t Heere Groen ged Zandvoort  15 november 1699  haringvisser z.v. Jacob Arentsz Groen en Marijtje Arentsdr 2 Lijsbeth Dirksd van der Schinkel  ged Zandvoort 26 november 1702 Kinderen 2e 3 EWOUT DIRKS VAN DE SCHINKEL  tr  MARIJTJE CRIJNSD SCHILPZAND  502/503 

1006/1007 CRIJN WILLEMS SCHILPZAND  geb‎ Zandvoort visser  ged Zandvoort  ‎12 april 1682 get Jannetje Ewits overl Zandvoort ‎ 17 augustus  1734 z.v. Willem Arentsz en Trijntje Cnelis tr Zandvoort 6 mei 1708 MARITIE WILLEMS BOL geb‎ Zandvoort ged Zandvoort ‎ 1 mrt 1684 get Aaltie Cornelis Coningh overl Zandvoort ‎25 mei 1748 d.v Willem Leenderts Bol en Ermpje Cornelisdr Coningh Maritje Bol was huw get Cornelis Cornelisz Kraaijenooren Antje Flore doopget Cornelis Gerritsz van Duijn doopget Willem Gerritsz van Duijn doopget Sijtje Gerritsdr van Duijn doopget Jacob Gerrits van Duijn, doopget Ermtje Gerrits van Duijn doopget Cornnelia Leenderts Coningh doopget Nelletje Ewitsdr van de Schinkel doopget Willem Ewitsz van de Schinkel Kinderen 1 EWOUT DIRKS VAN DE SCHINKEL tr MARIJTJE CRIJNSD SCHILPZAND  502/503 2  Aaltje Crijnsdr Schilpzand ged Zandvoort  ‎13 juli 1710  get Cornelia WIllemsdr Bol Abel Cornelisz Keesman overl ‎ Zandvoort voor 1712 3 Aaltje Crijnsd Schilpzand ged Zandvoort 13 november 1712 get Cornelia Willemsd Bol tr Zandvoort Dirk Leenderts Koning 4‎ Willem Crijnszn Schilpzand‏‎    ged‎ Zandvoort 15 sep 1715 vader ten haring get Willem Pietersz Schilpzand Cornelia WIllemsd Bol 5‎ Cornelis Crijne Schilpzand‏‎   ged ‎ Zandvoort 16 oktober1718  vader was ten haring get Willem Pietersz de Ruijter Cornelia Willemsdr Bol 6‎ Jacob Crijnse Schilpzand‏‎  ged Zandvoort ‎ 8 september 1720 vader ten haring get Willem Pietersz de Ruijter, Cornelia Leendertsdr van der Lee 7 Ermpje Crijnsdr Schilpzand‏‎ ged‎ Zandvoort 28 december 1721 get Cornelia Willemsd Bol

 1012/1013 ARIJ VOLCKERTS LOOS ged Zandvoort 22 oktober 1713  tr Zandvoort  22 augustus 1734 LIJSBETH CORNELISD DE WAARD   ged Zandvoort  6 augustus 1713 Kinderen 1 Teuntje Arijsd Loos   ged Zandvoort  13 maart 1735  overl Zandvoort  25 oktober 1810  tr Zandvoort   13 juli 1760 Jacob Maertensz Groeneveld ged Zandvoort 26 april 1733 z.v. Maarten Albertsz Groen en Maartje Jacobsd Kerkman 2 Jopje Ariensd Loos  ged Zandvoort  4 september 1740 overl Zandvoort 9 november 1811 tr 1e impost  voor augustus 1765 Teunis Jansz Kraaijenoord ged Bloemendaal  23 juni 1745 RK  overl op reis  ca 1774  bijschrift bij het 2e huwelijk van zijn weduwe: Welke na Oost Indien gevaaren zijnde op de uitreis gestoreven is, mij gebleeken uit een Extract uit het Doodboek der O.I Compagnie  gegeeven Amsterdam 11 april 1774 en geteekent M. Straalman en E.d. Vrij Temminck   Jopje Loos  tr 2e Zandvoort  12 september 1779 Albert Maartensz Groen  ged Zandvoort  24 maart 1748 3 VOLCKERT ARIJSZ LOOS tr  ELISABETH CORNELISD KRAAIJ     506/507

1014/1015 CORNELIS ELIASZ KRAAIJ ged Zandvoort 1 maart 1716 tr Zandvoort 11 december 1740 GRIETJE ENGELE KOPER  ged Zandvoort  17 mei 1717 Kinderen 1 Giljam Cornelisz Kraaij  ged Zandvoort  11 februari 1742 2 Engel Cornelisz Kraaij  ged Zandvoort 29 november 1744 3 ELISABETH CORNELISD KRAAIJ   tr   VOLCKERT ARIJSZ LOOS  506/507 4 Elias Cornelis Kraaij  ged Zandvoort  14 januari 1753 o/tr Zandvoort 1/23 mei 1779 Jannetje Pietersd Barendrecht ged Zandvoort 20 januari 1754 overl Zandvoort 10 maart 1841 d.v. Pieter Cors Barendrecht en Ariaantje Willems  Koper

1016/1017 PIETER JANES PAAP  ged Zandvoort  17 oktober 1734 overl Zandvoort voor januari 1784 tr 1e Zandvoort 19 april 1761 MAARTJE CORSD BERENDREGT ged Zandvoort  16 november 1732 overl Zandvoort voor juli 1772 tr 2e Zandvoort  2 augustus 1772 Dirkje Leenderts Zuijderduijn  geb Katwijk aan zee 9 januari 1729 d.v. Leendert Aris Zuijderduijn en Matje Dirksd van Leeuwen 948/949 Dirkje tr 2e Zandvoort 25 januari 1784 Andries Harmensz de Waard ged Zandvoort  3 .12.1730 begin van  reeks  bijnamen ‘Zon-“, ‘Koffiewas’ en ‘Sikkie van Haarlem’ Kinderen 1 Pietertje Pietersd Paap  ged Zandvoort 2 mei 1762 2 COR PIETERS PAAP     tr  NELLETJE CONELISD VAN DUIJN     508/509 3 Ariaantje Pietersd Paap   ged Zandvoort 1 maart 1767

1018/1019 CORNELIS PIETERS VAN DUIJN ged Zandvoort 15 april 1696 tr Zandvoort 31 augustus 1732 AALTJE JANSD GROEN ged Zandvoort  14 oktober 1708  overl Zandvoort  26 januari 1781 Kinderen 1 Jannetje Cornelisd van Duijn  ged Zandvoort 7 juni 1733 tr Zandvoort  17 februari 1758  Gerrit Dirks Backhoven  ged Zandvoort 15 maart 1733 z.v. Dirk Heijndericksz Backhoven en Annetje Gerritsd 2 Pieter Cornelis van Duijn ged Zandvoort 24 oktober 1734 3 Marijtje Cornelisd van Duijn  ged Zandvoort  6 mei 1736 4 Pieter Cornelis van Duijn  ged Zandvoort  28 juli 1737 5 Pieter Cornelis van Duijn  ged Zandvoort 3 november 1743 overl Zandvoort  5 april 1826  tr Zandvoort  19 juni 1768 Pietertje Joppe Loos ged Zandvoort  20 september 1744 visloopster overl Zandvoort 18 februari 1821 d.v. Job Volckertsz Loos en Annetje Jane Paap 6 NELLETJE CORNELISD VAN DUIJN   tr CORS PIETERS PAAP  508/509 7 Johannes Cornelis van Duijn ged Zandvoort 14 maart 1748 overl Zandvoort 2 februari 1809

1020/1021 DIRK BARNHOORN   geb Katwijk 18 mei 1727 overl Katwijk aan zee  23 september 1795 tr Katwijk 23 maart 1756 BEELTETJE ALBERTSD VAN RIJN  geb Katwijk 25 februari 1731 overl Katwijk aan zee 27 augustus 1796 d.v Aelbert Ariesz van Rhijn en Aeltje Klaesdr van der Plas Kinderen 1 KRIJN BARNHOORN   tr   AALTJE PIETERS ZWAAN  510/511 2 Neeltje Barnhoorn  ged Katwijk  4 december 1759 overl Noordwijk  23 november 1830 tr 1e Noordwijk 13 juli 1788 Pieter Waasdorp ged Noordwijk 16 augustus 1750 overl Noordwijk  25 januari 1795 tr 2e  Katwijk 3 december 1796 Teunis Kuijt  ged Katwijk aan zee 16 oktober 1768 overl Noordwijk  4 december 1855 3 Klaas Dirkze Barnhoorn ged Katwijk aan zee 20 september 1761 otr Katwijk aan Zee 31 januari 1789 tr Katwijk aan Zee 15 februari 1789 Marijtje Teunis Geijteman  ged Katwijk aan zee  2 september 1759 binnenmoeder van het Gasthuis overl Katwijk aan  Zee 8 september 1826 4 Jaapje Barnhoorn  ged Katwijk aan zee 2 september 1764 overl Katwijk aan zee 8 december 1842 tr Katwijk aan zee 23 november 1788 Cornelis de Jong ged Katwijk aan zee 7 augustus 1763 overl Katwijk aan zee  19 december 1818 5 Aaltje   Barnhoorn  geb Katwijk aan zee  18 januari 1767 6 Jacob Barnhoorn   ged Katwijk  30 april 1769  overl Katwijk aan zee  26 november 1843 tr 1e Katwijk  23 juli 1796 Dirkje Schaap  ged Katwijk 5 februari 1766 overl Katwijk  21 juni 1813 tr 2e Katwijk 23 juli 1814 Annetje Dirksdr Hoek ged Katwijk  8 september 1771 overl Katwijk 11 februari 1863 d.v. Dirk Johannes Hoek en Lijsbet Jacobsdr Spaanderman 7 Aaltje Barnhoorn  ged Katwijk aan zee  10 januari 1773 overl Noordwijk aan zee 17 november 1856 tr Noordwijk  29 augustus 1795 Jan Clemensz Duijndam  geb Noordwijk 9 augustus 1772 overl Noordwijk 6 februari 1824

1022/1023 PIETER ZWAAN  ged Rijnsburg  23 juni 1726 overl  Rijnsburg 13 december 1785 tr Rijnsburg 18 mei 1749 SUSANNETJE CORNELISDR DE MOOY ged Rijnsburg  27 januari 1726 Jannetje de Muij d.v.  Cornelis Samuels de Mooij en Alida Alexandersd van Leer Kinderen 1 Jan Zwaan ged Rijnsburg 12 oktober 1749 overl Rijnsburg  3 augustus 1782 o/tr Rijnsburg  2/18 september 1774  Trijntje Jans van der Does  geb Catwyk aan den Rhijn.  Sara  ged Rijnsburg  29 september 1748   overl Rijnsburg 18 september 1795  2 Aaltje Zwaan   ged Katwijk aan de Rijn 5 september 1751  3 Cornelis Zwaan  ged Rijnsburg  28 juli 1754 4 Pieter Zwaan  ged Rijnsburg  10 augustus 1755 5 AALTJE ZWAAN    tr   KRIJN BARNHOORN   510/511 6 Lijsje Zwaan  ged Rijnsburg  25 december 1761 Elisabeth begr Rijnsburg 30 december 1802 tr Rijnsburg  9 juli 1786 Simon Kromhout  ged Katwijk aan de Rijn  7 juli 1754 Simon tr 2e 1808  Antje Zwaan d.v. Jan Zwaan en Lijsbeth van Beveren 7 Cornelis Zwaan  ged Rijnsburg 29 juli 1764 8 Gijsbert Zwaan   ged Rijnsburg 8 februari 1767 tr 1797 Jacoba Laurens van Egmond  ged Rijnsburg 18 november 1770 overl Rijnsburg 17 januari 1849 Jacoba tr 1e Rijnsburg 25.1.1793 Johannes Smits, tr 3e Rijnsburg 26.1.1812 Dingeman van  Giesbergen d.v. Laurens van Egmond en Marijtje Zwaan 9 Samuel Zwaan  ged Rijnsburg  17 januari 1770

 1792/1793 LEENDERT JANS VAN  CEULEN   geb ca 1630 glazenmaker, herbergier overl  Hasselt tr MARGRITA DUES ws d.v.  Dirck Jansz  Duijts Kinderen 1 Jan Leenders van Keulen  geb Hasselt 9 augustus 1669 2 Lisabeth Leenders van Keulen geb Hasselt 2 januari 1670  Elisabeth van Ceulen   tr Hasselt 24 april 1709 huw inschr Oude Kerk Amsterdam 21 mei 1709  Eduward Vredenburgh geb Amsterdam  j.m. backer woont op Marken begr Amsterdam                             12 november 1713 S Anthonis kerkhof  29.12.1729 Lisabeth wordt lidmaat te Giethoorn 3 Aaltje  Leenders van Keulen geb Hasselt 30 april 1671  Alida, jd van Amsterdam overl Giethoorn 4 november 1761 tr 1e Blokzijl 16 november 1721 Jan Jans de Wit  geb Nieuweschans Zwolle 1685 overl Giethoorn 31 september 1738  wedn van Margarita Middelburg tr Amsterdam 10.9.1699, wedn van Claesje tr Blokzijl 8.9.1695  25.12.1726 Aaltje en Jan beiden inschr als lidmaat te Giethoorn vanuit Blokzijl  o/tr 2e Giethoorn 2/23 maart 1742  Carel Titus Otterbeek   ged Steenwijk 17 september 1680  lidmaat Giethoorn 6.7. 1742 4 Regina Leenders van Keulen  geb Hasselt 24 januari 1674 tr 1e Hasselt 17 april 1709 Jan Tomassen Sleeswich geb Hasselt  Jan Thomasz  otr 2e Amsterdam 28 december 1714   Nicolaas Buerhuijs 5 Geertruijt Leenders van Keulen geb Hasselt 15 augustus 1677  overl Zwartsluis   11 december 1735  tr 1e Zwartsluis  15 oktober 1709  Wicher Jans  geb Zwartsluis overl 1720 tr 2e Zwartsluis 12 juli 1724  Berent Roelofs Koppers ged Hasselt  7 november 1697  wedn van Aagjen Vastenhouw tr Zwartsluis 23.9.1718   tr 3e Zwartsluis 26 januari 1772  Meyndert Leenders Leeman geb Zwartsluis  wedn Annetje Gerrits tr 20.1.1732                Kinderen  1e                5a Leendert Wichers van Keulen geb  Coevorden 31 januari 1712  overl Zwartsluis 7 oktober 1777 6 Janna Leenders van Keulen   geb Hasselt 8 september 1679 7 JAN LEENDERTS VAN KEULEN tr MARGRITA HUBERTS 896/897

1804/1805 LAMBERT JANS COOP otr Amsterdam  4 september 1682 CATHARINA MARIA VAN SOLTOUW Catrina Soltau d.v. Poulus van Soltau Gegevens van Poulus van Soltou uit Coninckbergen VOC in dienst 26.09.1689 uit dienst Itersheim 1694 opperbarbier schip Moerkapelle maandbrief begunstigde kind: Catrina van Soltou vertr 26.09.1689 Amsterdam Kaap 31.3.1690 Batavia 10.6.1690 in dienst 09.02.1682 uit dienst Waalstroom 1688 schip China maandbrief begunstigde kind Catarina Maria van Soltou vertrek 09.02.1682 Amsterdam Kaap 18.06.1682/10.07.1682 Batavia 15.09.1682   Kinderen 1 Maria Coop  ged Amsterdam  13 februari 1684 2 Abraham   Coop ged Amsterdam  11 augustus 1686 3 Anna   Coop  ged Amsterdam  17 oktober 1687 4 Sara  Coop  geb Amsterdam   28 februari 1691 5 POULUS COOP tr  MARIA COSTER  902/903 6 Jannetje Coop ged Amsterdam  1 februari 1697 7 Jan   Coop  ged Amsterdam   13 november 1699 8 Abraham Coop ged Amsterdam  3 november 1702 9 Pieter Coop   ged Amsterdam   6 september 1705

1816/1817 DANIEL DE THIEL  geb Neuchâtel Zw overl   voor 1727 tr ISABEAU DE WAVRE  geb Neuchâtel Zw  ca 1685 Isabelle , zij gaat in 1727 naar Den Haag ICBG T88(W7) Waire  1727 témoignage accordé le 20 août 1727 par l’église de Neuchâtel á Wavre  veuve de Daniel de Thielle pour l’église de la Haye Kinderen 1 SIMON VAN THIEL  tr  AGATHA ROMME  908/909 2 Frederik  de Thiel geb Neuchâtel ca 1715 overl Haarlem  23 januari 1781 tr  1e  Den Haag Kloosterkerk 12 december 1739 Catherina Hofmans ged Den Haag  31 oktober 1717 overl Haarlem 11 juli 1755 tr 2e Haarlem 8 september 1756 Evertje Boekee  geb Haarlem 1735  Evertje  Backer  begr Haarlem 28 januari  1806 3 Theodore de Thiel geb  ca 1710 tr   Mary Younger  geb Gorinchem 4 Jeanne Rose de Thiel geb  ca 17125 Daniel de Thiel geb Gorinchem   ca 1718

 1856/1857 CORNELIS CORNELISZ Koper ged Zandvoort  17 oktober 1666  tr 1e Zandvoort  18 april 1688 Heiltje Filippe Six of Steintie Philipsd geb Rotterdam 17 januari 1658 overl Zandvoort voor 1696 met attestatie van Rotterdam 13.6.1686 opgevoed in weeshuis d.v. Pilippe Six en Elisabeth Florisse  tr 2e Zandvoort 21 oktober 1696 AELTIE LEENDERTSDR ged Katwijk binnen 20 augustus 1679 Kinderen 1e 1 Philips Cornelis Koper  ged Zandvoort 9 juli 1690 tr Zandvoort 5 juni 1712 Cornelisje Cornelisd Mat ged Zandvoort 2 mei 1688  overl Zandvoort  30 september 1727 2 Jan  geb Zandvoort  1695 3 Kniertje   geb  Zandvoort 1696 Kinderen 2e 4 Leendert Cornelis Koper ged Zandvoort  2 november 1698 5 CORNELIS CORNELISZ tr ARIAANTJE CORNELISDR DE WAARD 928/929   keurmeester

1858/1859       2026/2027 CORNELIS HERMANSZ ged Zandvoort  29 maart 1676 De Waard tr 1e Zandvoort  2 februari 1698 NEELTJE MEESE  ged Zandvoort 28 juli 1675 d.v Meeus Cornelisz en Annetje Pieterdr Paap tr 2e Zandvoort 19 juni 1712 Teuntje Arisd den Haas ged Zandvoort 24 juli 1689 d.v Arij Jansen den Haas en Jannetje Jeroensdr Groen tr 3e Zandvoort 16 februari 1721 Engeltje Jacobsd Kinderen 1e 1 Harmen Cornelis de Waart  ged Zandvoort 1 februari 1699 tr voor 1749 Cornelia Andriesd 2 ARIAANTJE CORNELISD DE WAARD tr CORNELIS CORNELISZ KEURMEESTER  928/929 3 Annetje Cornelisd de Waard ged Zandvoort  25 november 1708 tr Zandvoort 24 april 1740 Pieter Jacobs Paap  ged Zandvoort 25 september 1707 z.v. Jacob Arentsz Paap en Maartje Arijsdr Gaijse Kinderen 2e 4 LIJSBETH CORNELISD DE WAARD tr ARIJ VOLCKERTSD LOOS 1012/1013 5 Arij Cornelis de Waart tr Zandvoort 14 december 1737  Lijsbeth Cornelisd Hoeck  geb Katwijk aan Zee

1860/1861 DIRK CORNELIS HAASNOOT   ged Katwijk aan Zee  10 januari 1655 overl na 1708 tr 1e Katwijk aan Zee 3 juli 1678 Barber Jans van den Oever ged Katwijk aan Zee  7 januari 1652 overl ca 1681 tr 2e Katwijk aan Zee   19 april 1683 Aechje Dirks  ged Katwijk aan Zee  15 januari 1659 tr 3e Katwijk aan Zee 2 januari 1701 MAARTJE GIJSE TAAL ged Scheveningen 2 augustus 1675 d.v Gijsbert Taal en Ariaentje Cente Kinderen  3e 1 Marijtje Dirks Haasnoot  ged Katwijk aan Zee  4 december 1701 2  GIJSBERT DIRKS HAASNOOT tr NEELTJE TEUNIS VAN DUIVENBODEN 930/931 3 Marijtje Dirks  Haasnoot  ged Katwijk aan Zee 3 november 1709 overl  ca 1740 tr Katwijk aan Zee 26 april 1733 Dirk Willems de Jong  ged Katwijk aan Zee   3 november 1709 begr Katwijk aan Zee  29 december 1779 4 Leuntje Dirks Haasnoot  ged Katwijk aan Zee 28 augustus 1712 5 Maartje Dirks Haasnoot  ged Katwijk aan Zee  4 maart 1714

1864/1865 ARIE JANS KEMP geb  ca 1680 visser z.v. Jan Cornelis Koningh tr Zandvoort 10.6.1663  Dirkje Janstr tr Zandvoort 20 mei 1703 LIJSBETH ARENTS ged Zandvoort 17 september 1679 Kinderen 1 Kemp Jansz met hem wordt de voornaam Kemp geslachtsnaam 2 AREND ARENTSZ KEMP   tr    AELTJE CORNELISD KLOOT   932/933

 1866/1867 CORNELIS ENGELS KLOOT  ged Zandvoort 29 mei 1678 geref tr 1e voor 1705 Teuntje Jeroensd Groen  ged Zandvoort  6 november 1675  tr 2e Zandvoort 5 april 1705 TRIJNTJE HENDRICKSD VALKE geref  ged Zandvoort 20 december 1682 Kinderen 2e 1 Guurtje Cornelisd   ged Zandvoort  4 oktober 1705 2 Engel Cornelis Kloot  ged Zandvoort 25 september 1707 tr Zandvoort  29 oktober 1730  Fransijntje Aelbertsd van Velzen ged Bloemendaal  21 november 1710  RK St Bavo  3 Grietje Cornelisd Kloot  ged Zandvoort 15 september 1709  overl voor juni 1738 tr Zandvoort 18 maart 1731  Pieter Cornelisz Paap ged Zandvoort  15 januari 1708 4 Annaatje  ged Zandvoort 1 januari 1713 5 Anna Cornelisd Kloot ged Zandvoort  27 maart 1718  begr Zandvoort  19 september 1784  tr Zandvoort   2 oktober 1746  Dammes Crijne Kraaij ged Zandvoort  5 juni 1722 6 AELTJE CORNELISD KLOOT   tr ARENT ARENTS KEMP   932/933

 1882/1883   1940/1941 2018/2019 DIRCK ARIJSZ MOLENAAR ged Zandvoort 15 maart 1676  tr Zandvoort  2 december 1696 CLAERTJE EWOUTS ged Zandvoort  4 november 1676 van der Schinkel Kinderen

1 Aeltje Dircksd Molenaar ged Zandvoort 14 april 1697 tr Zandvoort 20 juni 1723 Pieter Rochus van Duijn ged Zandvoort  10 januari 1700 z.v. Pieter Rochus van Duijn en Lijsbeth Arentsd Paap 2 Trijntje Dircksd Molenaar  ged Zandvoort 3 oktober 1700 3 CLAASJE DIRKS MOLENAAR  tr HENDRICK PIETERS SCHAAP  940/941 /1008/1009 4 EWOUT DIRCKS MOLENAAR    tr  GRIETJE JACOBS GROEN  970/971 5 Trijntje Dircksd Molenaar   ged Zandvoort  20 juni 1712

 1888/1889 PAULUS PAULUSSE TROMMELgeb Stuyvesant  1655 Paulus Pauli, RK  overl Oosterhout 2 juni 1711  tr Oosterhout kerk  15 september 1685 get eerwaarde kapelaan Johannes Verharen, Elisabeth Verharen   otr Oosterhout  29 september 1685 tr Oosterhout  20 oktober 1685 BARBERA AERDEN VAN SPRANGH  ged Groenstraat 14 juni 1662 Lamberrti, NH  overl Hoogerheide/Stuyvesant  15 oktober 1730 begr Oosterhout  18 oktober 1730 d.v. Aert Lambrechts van Sprangh en Maria Aerden Kinderen 1 Maria Trommelen ged Made  22 september 1686 2 Theodorus Trommelen ged Oosterhout 15 december 1687 3 Paulus Trommelen  ged Oosterhout 1 augustus 1689  otr Hooge en Lage Zwaluwe 31 december 1729  tr H en L Zwaluwe  21 januari 1730 Catharina Dingemans van der Put 4 Lambertus Trommelen   ged Oosterhout  1691 RK, arbeider overl Oosterhout  26 september  1766 o/tr Oosterhout 3/18 november 1714 Catharina Jespers Phijns ged Oosterhout 22 februari 1691  doopget Gregorius Brouwer, Elisabeth Joannes van Gils filia devota cuius locum supplevit Johanna Adriaen Faesen overl Oosterhout  21 maart 1763 d.v. Gasparus Petri Fijns en Elisabeth Petri van Gils 5 PIETER PAUWELS TROMMEL  tr  CATHARINA DINGMAN PHILIPSEN  944/945Petrus 6 Anthonius Trommelenged Oosterhout 2 maart 1696 overl/begr Oosterhout 19/22 mei 1750 o/tr Oosterhout  12/27 april 1732 Cornelia Isaias van Reimenam  ged Etten Leur 12 april 1701 overl Oosterhout 6 januari 1754 7 Maria Trommelen  ged Made 12 april 1698 otr Oirschot  19 december 1719 tr Oirschot 10 januari 1720  Anthonij Dirck Huijskens 8 Michael Trommelen ged Made 16 juni 1700 9 Petronilla Trommelen  ged Made 23 december 1701

1896/1897 ARIJ LEENDERTSZ SUIJDERDUIJN ged Katwijk aan zee 20 juni 1660 Arie Prins begr Katwijk aan zee  10 juni 1724 impost fl 6.— ouderling 1681/1682, schepen 17.3.1700 – 28.6.1704  tr Katwijk aan zee  30 mei 1688 ARIAANTJE JACOBS SPAANDERMAN ged Katwijk aan zee  28 februari 1663 begr Katwijk aan zee 2 februari 1742 d.v. Jacob Arentsz Spaanderman en Geertje Pouwelsd Vlielander Kinderen 1 Geertje Aries Suyderduyn  ged Katwijk aan zee  23 oktober 1689 2 Niesje Aries Suyderduyn  ged Katwijk aan zee 26 oktober 1692 tr Katwijk ca 1717  Arie Dircksz de Reus ged Katwijk 15 augustus 1694 3 LEENDERT ARIES SUIJDERDUIJN  tr  MATJE DIRKSD VAN LEEUWEN   948/949 4 Jacob Aries Suyderduyn  ged Katwijk aan zee 3 januari 1700 begr Katwijk  6 oktober 1734 tr Katwijk  21 februari 1723 Marijtje Pietersd Nijgh  ged Katwijk  12 januari 1701 5 Huijbertje Suyderduyn  ged Katwijk aan zee  13 juni 1706 begr  Katwijk 8 november 1752 tr Katwijk 9 maart 1732 Hendrik Cornelis Hoek ged Katwijk  9 februari 1710 begr Katwijk 9 februari 1786

1898/1899 DIRK CORNELIS VAN LEEUWEN geb Noordwijk ca 1675 NH overl  voor 1738 otr Katwijk aan Zee  22 mei 1699 tr  Katwijk aan Zee  7 juli 1699 GRIETJE MAARTENSD  DE KRAAIJ  geb Katwijk aan Zee 25 juni 1673 overl Noordwijk  19 oktober 1738 d.v. Maarten de Kraaij en MattievWillems van Benten, wed tr 1e Katwijk 17.4.1697 Dirk Noorduin Kinderen 1 Dirk ged Katwijk 24 september 1702 2 Annetje ged Katwijk  2 december 1703 begr Katwijk 16 november 1780 otr Katwijk 8 augustus 1734  Arij Schaap 3 MATJE DIRCKSD VAN LEEUWEN  tr    LEENDERT ARIJSZ ZUIJDERDUIJN    948/949 4 Grietje Dircksd van Leeuwen  ged Katwijk   7 juni 1705 overl  Katwijk 1765 tr  Katwijk  1732 Arie Wigtmans van der Niet 5 Maria ged Katwijk  23 september 1708 6 Trijntje ged Katwijk 2 februari 1710 tr Katwijk  23 december 1736 Willem van Staveren 7 Marijtje  ged Katwijk  18 februari 1714 Maartje tr Katwijk 21 april 1737 Teunis Cornelis Fiereman geb Katwijk 1745 overl Katwijk  1813

1900/1901 LEENDERT JANS KONING  geb Zandvoort   11 januari 1686 overl Zandvoort  13 november 1747 tr Zandvoort 18 juni 1711MARITJE DIRCKSD ged Zandvoort 23 mei 1688 Keesman overl Zandvoort  14 april 1756 Kinderen 1 DIRCK LEENDERTS KONING tr AALTJE CRIJNE SCHILPZAND    950/951 2 Trijntje Leendertsd Koningged Zandvoort  18 november 1714 tr Zandvoort 23 augustus 1733 Jan Davidsz van Veen ged Zandvoort   23 november 1710 3 Jan Leenderts Koning   ged Zandvoort 24 oktober 1717 4 Maartje Leenderts Koning  ged Zandvoort  4 juni 1719 begr Zandvoort 30 januari 1807  tr Zandvoort 12 juni 1740 Pieter Willems Koper  ged Zandvoort  20 september 1716 vaarende op een Coopvaardije schip 4 Cornelia Leenderts Koning  ged Zandvoort 24 augustus 1721 5 Cornelia Leenderts Koning  ged Zandvoort  22 september 1726 overl Zandvoort 17 november 1760 tr Zandvoort  5 mei 1754 Willem Cornelis van der Werff  ged Zandvoort 28 juli 1726 overl Zandvoort  19 februari 1806 wed van Catharina de Jongh begr 9.11.1797 impost fl 6 classis 3 6 Aagje Leendertsd Koning  ged Zandvoort 12 juni 1729  tr Zandvoort  11 november 1753  Arij Cornelis Slagveld  ged Zandvoort  17 december 1714  begr Zandvoort 10 maart 1797

1910/1911 HUIGH ARISZ MOLENAAR  ged Zandvoort 11 januari 1671 geref tr Zandvoort  1 juni 1698 JOPJE JEROENSD  ged Zandvoort  30 november 1669 Kinderen 1 Marijtje Huijgensd Molenaar  ged  Zandvoort  1 maart 1699 tr Zandvoort  6 mei 1736  Cornelis Jacobs Oosterbaan  ged Katwijk aan de Rijn   4 januari 1682  overl Zandvoort   18 april 1749 wed van Grietje Hendricksd Schilpzand     772/773/892/893 2 Corrnelia Huijgensd Molenaar  ged Zandvoort  19 september 1700 3 Claas Huijgens Molenaar ged Zandvoort  26 februari 1702 4 Maarten Huijgens Molenaar  ged Zandvoort   5 december 1703 5 Cornelia Huijgensd Molenaar ged Zandvoort  13 september 1705 6 Cornelia Huijgensd Molenaar  ged Zandvoort   5 december 1706  tr Zandvoort  6 december 1733  Simon Jans de Botter  ged Zandvoort  10 oktober 1706 z.v. Jan de Botter 7 Neeltje Huijgensd Molenaar ged Zandvoort  31 maart 1709 8 JANNETJE HUIJGENSD MOLENAAR tr CLAAS JACOBS KERKMAN  954/955

 1924/1925 1980/1981 HERMAN JANS CROESE   geb Vianen ca 1650 mr metselaar, Croesen, Kroese tr Vianen GERRICHJE JANS COMMEGIJS   geb Vianen  ca 1650 Gerrichje van Moerkercken 29.3.1693Comp  Gerrichje Cornelis  Commegijs bejaarde dochter won  tot Lexmond testeert erfgename Geertje Jans Commegijs gehuwd met Gerrit Cornelis Huysman Gerrichtje Jans Commegijs gehuwd met Herman Croese mitsgaders Teunken Teunis wed van Hubert Jans van Moerkerken in drie gelijke parten Kinderen 1 Niesje   geb Lexmond   29 augustus 1675 2 Jan  geb Lexmond   13 januari 1678 3 Maria   geb Vianen   21 april 1681 4 JAN HERMANS CROESE  tr  MARGARETA DE VRIES     962/963/990/991

1932/1933 GERRIT GERRITSE VAN DER ASSEL  scheepstimmerman  geb Rotterdam  21 augustus 1650 overl Rotterdam  17 januari 1681 otr Rotterdam  30 december 1674 tr Rotterdam  13 januari 1675 LIJSBETH  JACOBS geb Rotterdam  overl na 11 november 1725 bij huw Gerrit wonende Jongmansteeg Lijsbeth wonende Schiedamsedijk Kinderen 1 Gerrit Gerritsz ged Rotterdam  20 oktober 1675 2 Jacob Gerritsz ged Rotterdam  29 augustus 1677 tr Grietje van Steijn 3 Maertje Gerritsd ged Rotterdam 14 januari 1680 4 GERRIT GERRITSZ VAN DER ASSEL   tr HENDRINA GERRITS VAN HATTUM  966/967

1952/1952 ADRIAEN HENDRIKS VAN DER MIJE schout van Zandvoort van 1662-1674  overl Zandvoort 1708 z.v. Heinderick Arentszn van der Mey, schout, overl Zandvoort  tr Zandvoort  ca 1659 MARIA JANSD overl Zandvoort Kinderen 1 Heinrich van der Mije tr Antie Sijmes  geb Overveen 2 Cornelis Adriaensz van der Mije   ged Zandvoort 18 juni 1662 geref 3 Lijsbeth Adriaensd van der Mije ged Zandvoort  28 oktober 1663 tr Jeremias van der Vaardt 4 Trijntje Adriaensd van der Mije  ged Zandvoort   2 september 1665 5 Jan Adriaens van der Mije  ged Zandvoort  15 april 1668 schout van Zandvoort tr Zandvoort 23 mei 1696 Jaapje Matthijsd Koning   ged Zandvoort 5 mei 1675 overl Zandvoort 9 november 1749 d.v. Matthijs Huijgensz en Trijntje Cornelisd Bosch 6 (Ag)Niesje Adraensd van der Mije ged Zandvoort 23 februari 1670 tr   Jan Jansz de Jongh geb Katwijk aan Zee 7 JACOBUS ADRIAENS VAN DER MIJE tr CORNELIA CORNELIS VAN  BREEMEN   976/977 8 Cornelis Adriaens van der Mije ged Zandvoort 22 mei 1674

1934/1935 GERRIT  VAN HATTEM geb Tiel begr Rotterdam  17 maart 1688 otr Dordrecht 16 juni 1666 tr 1e Dordrecht  4 juli 1666 MARIA VAN DER NET geb Dordrecht overl Rottterdam 12 januari 1674 tr 2e Rotterdam  30 juni 1675 Lijsbeth van Pinaken, wed van Johannes Crab Kinderen 1e 1 HENDRINA VAN HATTEM  tr   GERRIT VAN DER ASSEL  966/967 2 Johannes van Hattem  ged Rotterdam  8 mei 1667 3 Jan van Hattem  ged Rotterdam  18 november 1668 4 Coenraet van Hattem  ged Rotterdam  13 januari 1673 Kinderen 2e 5 Martinus van Hattem  ged Rotterdam 19 januari 1676 6 Johanna van Hattem 7 Cristina van Hattem  ged Rotterdam   13 augustus 1680 8 Elisabeth van Hattem

1954/1955 CORS CORNELISZ VAN BREEMEN   tr CORNELIA JACOBSD BOSSENAARS Kinderen 1 CORNELIA CORNELISD VAN BREEMEN tr JACOBUS ADRIAENS VAN DER MIJE  976/977 2 Jacob Cornelis van Breemen

1956/1957 CORNELIS WILLEBRORD MASELINGH geb Zandvoort  5 februari 1662 overl Zandvoort 15 februari 1725 tr Zandvoort  25 april 1688 ENGELTJE JACOBS  overl Zandvoort 3 april 1711 Kinderen 1 Willebrord Maselingh  geb Zandvoort 7 november 1688 2 Kreintje Maselingh  geb Zandvoort  9 oktober 1689 3 Gerritje Maselingh  geb Zandvoort  25 april 1694 4 WILLEBRORD MASELINGH  tr  CORNELIA JANSD KEESMAN       978/979 5 Kreintje Maselingh  geb Zandvoort  16 november 1698 6 Jannetje Maselingh   ged Zandvoort 30 januari 1701 7 Jacob Maselingh  geb Zandvoort 1 juli 1703

1958/1959 JAN CORNELISZ KEESMAN  ged Zandvoort  25 december 1664 overl Zandvoort februari 1731 ?? tr TRIJNTJE MAERTENS DRAIJER  geb Zandvoort  ca 1660 overl Zandvoort15 juli 1719 Kinderen 1 Maritje Jans Keesman  ged Zandvoort  1 april 1691 overl Zandvoort   november 1692 2 Marijtje Jans Keesman ged Zandvoort  9 november 1692 overl Zandvoort tr  Gerrit Jacobsz van Duijn  ged Zandvoort  24 november 1694 3 CORNELIA JANS KEESMAN tr   WILLEBRORD MASELINGH 978/979 4 Cornelis Jans Keesman   ged Zandvoort  15 januari 1696 overl Zandvoort  2 juli 1697  5 Cornelis Jans Keesman  ged Zandvoort 2 juni 1697  haringvisser overl  voor maart 1731 tr Zandvoort 17 december 1719  Aaltje Dirksdr van der Schinkel overl  voor 1813 d.v. Dirk Woutsz van de Schinkel en Sara Dirksd de Mulder 6 Maerten Jans Keesman   geb Zandvoort  20 december 1699

1960/1961 JAN CORNELIS VAN DER KODDE geb Rijnsburg ca 1617 landbouwer  overl Rijnsburg  voor 1674 z.v. Cornelis Gijsberts van de Codden en Dieuwertje Claesdr van de Speck 3920/3921 tr 1e Rijnsburg 30 april 1645 GEERTJE HUIGEN VAN DER SLUIJS ged Rijnsburg  18 januari 1602 van Egmont  begr Rijnsburg 23 juni 1696 d.v. Huyg Jacobszn van de Sluijs alias van Egmond en Grietje Cornelisd van Rijn Kinderen 1 Dieuwertje Jans van der Kodde  geb Rijnsburg  begr Rijnsburg 16 april 1722 tr ca 1686  Cornelis Cornelisz van Duijcker geb Rijnsburg   bouwman begr Rijnsburg 21 juli 1712 2 Kornelis Jans van der Kodde  bouwman, burgemeester 1703 begr 1703  schepen  van Rijnsburg 1678-1681, 1684-`686, 1690-1692, 1697-1700,   1704-1705, 1716-1718 tr 1680  Digna Ariensd van Duijker geb 1651 overl  1729  d.v. Arie Jans van Duijker en Lijsbet Gijsbrechtsd Uijthof 3 Warbout Jans van der Kodde  geb  1648  bouwman welgesteld burger  1716 begr Rijnsburg 8 januari 1722  schepen 1693-1695, 1710-1715 tr   1690  Jannetje Claasdr van Egmond/Vermade  begr Rijnsburg 21 juni 1721  van Egmond/Egmont 4 Lijsbeth Jans van der Codde   begr Rijnsburg   5 mei 1719 tr  Pieter Crijnsz Verruijt begr Rijnsburg  6 oktober 1721 5 Grietje Jans van der Codde tr 1e  Oegstgeest  1681 Nanning Cornelisz van Duijker  tr 2e Zoeterwoude 15 mei 1703  Andries Jacobs Swaan  begr Rijnsburg   6 december 1719 6 SIMON JANS VAN DER KODDE   tr MAARTJE JANS VROMANS   980/981

1964/1965 CORNELIS DIRCKS TRUFF   geb Noordwijk aan Zee  ca 1645 seeman,  1672  weerbare man te Noordwijk ‘met een roer’z.v.  Dirk Cornelis Truff geb Noordwijk aan Zee ca 1617 tr NN tr JANNETJE ENGELEN  geb Noordwijk Gem arch Noordwijk 737 brandgeweerboek 1661 (= aanvang opstellen inventaris ) 1675 Noordwijk aan Zee: 003 Cornelis Dirks Truff: een ladder XX sporte en emmer, 106 Truff emmer, tobbe. schop Kinderen allen NH 1 Dirk Cornelis Truff overl Noordwijk  11 december 1736 tr Noordwijk  19 april 1693  Guurtje Admiraal hertr  Noordwijk 10.3.1708 Jan Groen d.v. Cornelis Ammeraal en Maartgen Hendricksd 2 Leuntje Truff  geb  ca 1673 tr Noordwijk  12 februari 1696  Cornelis Admiraal ged Noordwijk 17 november 1675 Cornelis Pietersz Ammeraal hertr  Noordwijk  31.5.1711 Leuntje Arisd van der Wiel  z.v. Pieter Ammeraal en Maartgen Hendricksd 4 Gijsbert Truff   ged Noordwijk  22 september 1675 get Cornelis Cornelisz, Jannetje Leenderts 4 Maartje Truff ged Noordwijk  23 januari  1678 tr Noordwijk 14 oktober 1702 Philip Compaan 5 WILLEM CORNELIS TRUFF   tr  JANNETJE PIETERS LEENDERT MAASDIJK   982/983 6 Neeltje Truff   ged Noordwijk  22 maart 1682 get Cornelis Cornelisz en Teunisje Engelen

1978/1979 ARIE LEENDERTSZ ZUIJDERDUIJN  geb Katwijk aan Zee 1660 ged Katwijk aan Zee  20 juni 1680  overl Katwijk aan Zee 1724 begr Katwijk aan Zee 10 juni 1724 tr Katwijk aan Zeem 30 mei 1688  ARIAANTJE JACOBS SPAANDERMAN geb Katwijk aan Zee ged Katwijk aan Zee 28 februari 1663  overl Katwijk aan Zee 1742  begr Katwijk aan Zee   2 februari 1742      Kinderen 1 Geertje Aries Zuijderduijn geb Katwijk aan Zee 1689 ged Katwijk aan Zee  23 oktober 1689 overl Katwijk aan Zee  1768 Leendert Cornelisz Schaap  geb Katwijk aan Zee              1687 ged Katwijk aan Zee december 1687 overl Katwijk aan Zee    1755 begr Katwijk aan Zee  24 oktober 1755     2 Niesje Aries Zuijderduijn (Prins) geb Katwijk aan Zee   1692  ged Katwijk aan Zee   26 oktober 1692 tr Katwijk aan Zee  ca 1717 Arie DIrksz de Reus  geb Katwijk aan Zee              1694ged Katwijk aan Zee   15 augustus 1694      3 LEENDERTSZ ARIESZ ZUIJDERDUIJN   tr MATJE DIRCKSD VAN LEEUWEN  984/985 4 Jacob Ariesz Zuijderduijn   geb Katwijk aan Zee 1700 ged Katwijk aan Zee  3 januari 1700  overl op zee  6 oktober 1734   tr Katwijk aan Zee 21 februari 1723  Marijtie Pieters Nijgh  geb Katwijk aan Zee  1701 ged Katwijk aan Zee 12 januari 1701 overl Katwijk aan Zee 1733 begr Katwijk aan Zee  18 juni 1733 5 Huijbertje Aries Zuijderduijn geb Katwijk aan Zee 1706 ged Katwijk aan Zee 13 juni 1706 overl Katwijk aan Zee 1752 begr Katwijk aan Zee   8 november 1752   tr Katwijk aan Zee  9 maart 1732 Hendrik Cornelisz Hoek  geb Katwijk aan Zee 1710 ged Katwijk aan Zee 9 februari 1710  overl Katwijk aan Zee   1786 begr Katwijk aan Zee  9 februari 1786    

1990/1991 JAN MEUTER tr NN Kinderen 1 Cornelis  begr 29 januari 1725 2 CORNELIA JANS  MEUTER tr   GERRIT ADRIAENSEN BESUIJEN  994/995 3 Marijtje 4 Geertruij  begr  15 februari 1699 impost 3.0.0 fl

1992/1993 GIJSBERT THIJSZ VAN DUIJVENBODEN ged Katwijk 30 september 1657 o/tr Katwijk  12/17 mei 1686 IDA JANSD HOUTMAN geb Katwijk ca 1660 Kinderen
1 Niesje Gijse van Duijvenboden ged Katwijk 2 februari 1687 begr Katwijk 12 juli 1729 fl 3.0.0 o/tr Katwijk 9/21 februari 1715 Cornelis Cornelisz van Duijvenbode geb Katwijk 22 augustus 1688 2 JAN GIJSBERTS VAN DUIJVENBODEN tr  BOUWENTJE PIETERSD KOK 996/997

3 Jannetje van Duijvenbode   ged Katwijk    28 oktober 1691 begr Katwijk   11 september 1750 o/tr Katwijk    2/16 april  1719 Maarten Kulk ged Katwijk    9 oktober 1695  NH, 1759 schepen begr Katwijk 17 september 1762  Maarten tr 2e 15.3.1754 Jannetje van der Linden 4 Leuntje Gijse van Duijvenboden  ged Katwijk  1 januari 1704

1994/1995 PIETER CORNELISZ KOK tr JAEPIE JACOBS Kinderen 1 Cornelia Pieters Kok 2 Judith Pieters Kok ged Katwijk  19 november 1690 tr Katwijk  29 april 1714  Pieter Jacobs Hus   ged Katwijk   17 oktober 1688 3 BOUWENTJE PIETERSD KOK    tr   JAN GIJSBERTS  VAN DUIJVENBODEN  996/997 4 Jaepie Pieters Kok Nijg ged Katwijk  27 maart 1695 overl 1733 o/tr Katwijk 4/19 april 1722  Arij Dircks van Duijvenbode ged Katwijk  3 februari 1697 begr Katwijk 7 oktober 1743  Arie hertr Katwijk 14.2.1734 Neeltje Reijne van der Keijl geb Katwijk 1700 overl 14.7.1787 met Neeltje Reijne van der Keijl wed van Leendert Dirks de Reus beijde van hier 5 Cornelis Pieters Kok  ged Katwijk  3 juli 1701 6 Maartje Pieters Kok ged Katwijk 14 oktober 1703 overl Katwijk 13 februari 1781 tr Katwijk 11 mei 1727 Gerrit Gerrits Ouwehand ged Katwijk 5 augustus 1703 overl Katwijk  30 april 1767

2010/2011 ARENT PIETERS PAAP geb Zandvoort ca 1642 haringvisser overl Zandvoort 28 sep 1721 z.v Pieter Paap en NN tr kerk Zandvoort 22 mei 1667 ANNETJE CORNELISDR overl Zandvoort 16 feb 1724 d.v Cornelis Maazelingh en Tietje Kempis Kinderen 1  Pieter Arentsz Paap   ged. Zandvoort  15 apr 1668   get. de vader op zee Aechje Rochu 2 Lijsbetje Arentsdr Paap ged Zandvoort  20 okt 1669   get. Meerten Willemsz den Draijer en Nelletje Hendricks zijn huisvrouw tr Zandvoort 24 jun 1691 Claes Leendertsz ged Zandvoort  26 feb 1667 get. Aechje Rochus  overl Zandvoort  voor 9.1694 z.v Leendeert Dicksz Koning en Tietje Claesdr  3 Cornelis Arentsz Paap  ged Zandvoort. 15 nov 1671 get. Aechje Rochus 4 Cornelis Arentsz Paap   ged Zandvoort  16 apr 1673 get. Aechje Rochus 5 Cornelis Arentsz Paap ged Zandvoort  2 sep 1674 get. Aechje Rochus tr Zandvoort 2 apr 1702 Maritje Cornelisdr Groen ged. Zandvoort 12 nov 1679 d.v. Cornelis Jansz Groen en Maertjen Leenderts Bol 6 Jacob Arentsz Paap ged Zandvoort 11 april 1677 haringvisser get de vader van huis Jacob Ariens van Duijn Willempje Willems overl Zandvoort voor novembe 1721 tr Zandvoort 21 mei 1702 Maartje Artijsdr Gaijse ged Zandvoort 14 december 1681 lidm register 1-142 27.5.1701 geref get Willem Arentsz Jannetje Volckerts overl Zandvoort 28 maart 1783 d.v. Arij Willemsz Gaijse en Engeltje Vlckerstdr Groen 7 NELLETJE ARENTSDR PAAP tr DIRK EWOUTS VAN DER SCHINKEL 1004/1005 8 Pieter Arentsz Paap  ged Zandvoort  9 okt 1680 get. Neeltie Henderix en Maritie Pieters 9 Maritie Arentsdr Paap  ged Zandvoort  27 jun 1683 get. Treintie Cornelis 10 Pietertje Arentsz Paap ged Zandvoort 16 nov 1687 get Neeltje Hendericks tr Zandvoort  29 juni 1710 Jane Willemsz  ged. Zandvoort 6 oktober 1686 haringvisscher get. Seijtie Gerrits, Aelbertie Ariens z.v. Wilhem Jane en Maritie Aelbertsdr Zwemmer overl. Zandvoort   20 maart 1736 tr  Pietertje Arentsz Paap Jane Willemsz koopt van zijn schoonvader Arent Pietersz Paap een huis ten oosten van het    “Oude Mannenhuijs”

2012/2013 WILLEM ARENTZ‎ doopget van Maartje Ariese Gaijse tr TRIJNTJE CNELIS‏‎
doopget van Annetje Gerritsdr Cantewijn Kinderen 1 CRIJN WILLEMS SCHILPZAND  MARITIE WILLEMS BOL  1006/1007 2 Simon Willemsz ‎ged‎ Zandvoort  ‎13 december 1683 get Geertje Cnelis

2014/2015 WILLEM LEENDERTS BOL z.v. Leendert Cornelis Bol en Maritgen Pietersd Botter tr 1e Zandvoort 12 mei 1669 Anna Gerritsd overl Zandvoort voor 1674 tr 2e  Zandvoort  15 april 1674 ERMTIE CORNELISD  KONING  geb  ca 1649 d.v. Cornelis Koning Kinderen 1e 1 Leendert Willems Bol  ged Zandvoort 1 februari 1671 get Maartje Pieters Cornelis Leenders Gerritje Gerrits Kinderen 2e 2 Aaltje Willemsdr Bol ged Zandvoort 11 augustus 1675 geref get Leendert Willemse en Aaltje Cornelis zijn huisvrouw overl Zandvoort 1711 tr Zandvoort 17 april 1701 Abel Cornelisz Keesman ged Zandvoort 11 augustus 1675 geref  get Clara Jans z.v Cornelis Pietersz Keesman en Maertjen Abels van der Schinkel  3 Leendert Willems Bol ged Zandvoort 8 januari 1679 get Maartje Pieters alias Meut Leendert Oom (Corn?) en Maertje Pieters huijs overl Zandvoort aprill 1707 tr Zandvoort 13 juni 1706 Jaepjen Pietersdr de Ruijter ged Zandvoort 21 mei 1679 get Cornelis Ariens en Willempje Willems d.v. Pieter Cornelisz de Ruijter en Maertje Pietersd Paap 4 Marietie Willemsdr Bol ged Zandvoort 18 mei 1682 get Maritie Leenders 5 MARITIE WILLEMS BOL  tr  CRIJN WILLEMS SCHILPZAND 1006/1007 6 Cornelia Willems Bol ged Zandvoort  29 december 1686 get Maritie Pieters, Maart Jacobs overl Zandvoort 1756 tr Zandvoort 30 april 1713 Gerrit Cornelisz van Duijn ged Zandvoort 9 februari 1687 haringvisser get Jannetie Volckerts, Maritie Gerrits z.v Cornelis Dircksz van Duijn en Sijtje Gerritsdr Loos 6 Jacob Willemsz Bol   ged Zandvoort  3 jun 1691 get. Aeltie Corn

 2034/2035 CORS PIETERS BERENDREGT ged Lisse 1 januari 1703 haringvisser tr Zandvoort 12 augustus 1724 GRIETJE PIETERS  ged Zandvoort 3 mei 1705 Keesman NH overl /begr Zandvoort 25/28  juni 1781 uit het gasthuis Kinderen 1 Pieter Corsz Berendregt ged Zandvoort 3 maart 1726 tr Zandvoort 18 oktober 1750  Adriaentje Willems Koper ged Zandvoort 13 augustus 1730 NH begr Zandvoort 26 januari 1783 2 Cornelis Corsz Berendrecht ged Zandvoort  2 november 1727  tr Zandvoort  17 oktober 1751 Jacomijntje Willemsd Schuijten  ged Zandvoort  9 november 1730 begr Zandvoort 16 september 1781 d.v. Willem Bastiaensz Schuijten en Aagje Cornelisd 3 Trijntje Corsd Berendregt   ged Zandvoort  5 februari 1730 overl/begr Zandvoort 20/22 juli 1781  tr Zandvoort  5 september 1756 Pieter Hendricks Smit  geb Zandvoort  20 september 1722 z.v. Hendrick Arents Smit en Dieuwertje Pieters van Dil 4 Jan Cors Berendregt ged Zandvoort  26 augustus 1731 5 MAARTJE CORSD BERENDREGT tr PIETER JANE PAAP 1016/1017 6 Jan Cors Berendreght ged Zandvoort 10 oktober 1734  begr Zandvoort   19 april 1796  opm: van de gemeene armen tr Zandvoort  18 mei 1760 Trijntje Hendricksd Schaap  ged Zandvoort  10 november 1737 d.v. Hendrick Pieters Schaap en Claasje Dircks Molenaar 7 Abel Cors Berendregt ged Zandvoort  7 oktober 1736 8 Hillegit Corsd Berendregt ged Zandvoort 28 september 1738 get Abel Cornelisz ipv de vader die ten haringh is 9 Arie Cors Berendregt   ged Zandvoort  11 oktober 1739 10 Hillegondt Corsd Berendregt  ged Zandvoort  19 augustus 1742 get Arij Jansz ipv de vader die ten haringh is

2036/2037 PIETER JACOBS VAN DUIJN ged Zandvoort   2 november 1664  tr Zandvoort  23 april 1690 NELLETJE CORNELISD  ged Zandvoort 1 mei 1661 Keesman Kinderen 1 Maritie Pieters van Duijn  ged Zandvoort   25 maart 1691 2 Aechie Pietersd van Duijn  ged Zandvoort  19 juli 1693  tr 1e Zandvoort  18 december 1718 Gerrit Cornelis Math   ged Zandvoort  1 januari 1693  haringvisser   tr 2e  Zandvoort 30 januari 1729  Philip Cornelis Koper  ged Zandvoort   9 juli 1690 z.v Cornelis Cornelisz Koper en Steintje Philipsdr 3 CORNELIS PIETERS VAN DUIJN tr AALTJE JANSD GROEN   1018/1019 4 Jannetje Pietersd van Duijn ged Zandvoort 8 mei 1698 overl Zandvoort 26 december 1773 tr Zandvoort 21 september 1738 Jan Gijsz van Duijvenboden ged Katwijk aan Zee 1696 overl Zandvoort  20 februari 1767 1766/7 testament notaris Gallee wed van tr Katwijk 23.2.1725 Bouwentje Pietersd Kok 5 Arij Pieters van Duijn  ged Zandvoort 1 mei 1701 6 Arij Pieters van Duijn  ged Zandvoort 1 juli 1703

 2040/2041 JACOB TEUNISSE BARNHOORN   ged Katwijk aan Zee  3 oktober 1700 overl Katwijk aan Zee 30 september 1758  tr Katwijk aan Zee   5 januari 1727 NEELTJE CORNELISD DE HAAN ged Katwijk aan Zee 19 december 1706 overl Katwijk aan Zee  15 september 1781 Kinderen 1 DIRK BARNHOORN  tr   BEELETJE VAN RIJN   1020/1021 2 Cornelis Barnhoorn ged Katwijk aan Zee 12 maart 1730 overl Katwijk aan Zee  ca 1782 3 Aaltje Barnhoorn  ged Katwijk aan Zee 20 mei 1731 begr Katwijk aan Zee  22 oktober 1774 o/tr Katwijk aan Zee  /22/ juli 1753 Dirk van Duijvenbode  ged Katwijk aan Zee  6 november 1729   4 Cornelis Jacobs Barnhoorn  geb Katwijk aan Zee  8 augustus 1733 overl voor 1784 tr Katwijk aan Zee  6 mei 1764  Ermpje Cornelis Pronk  ged Katwijk aan Zee   9 september 1731 begr Katwijk aan Zee 15 juni 1795 5 Jan Barnhoorn geb Katwijk aan Zee   25 december 1735 overl  ca 1737 6 Gijsbert Barnhoorn geb Katwijk aan Zee 8 juni 1738 overl Katwijk aan Zee 9 november 1812 tr Katwijk aan Zee 26 juni 1763  Aaltje van Duijvenbode  ged Katwijk aan Z. 30 juni 1737 7 Jan Barnhoorn   ged Katwijk aan Zee  11 juni 1741 kleermaker schoenmaker  overl Katwijk aan Zee  11 juli 1826 tr Katwijk aan Zee 14 mei 1769  Grietje Nonnekes ged Katwijk aan Zee  8 oktober 1741  overl Katwijjk aan Zee   30 augustus 1826 8 Jacob Jacobs Barnhoorn    geb Katwijk aan Zee   25 december 1745 begr Katwijk aan Zee 6 maart 1899   tr Katwijk aan Zee  25 juni 1770  Arendje Arijs van Duijvenbode  geb Katwijk aan Zee  16 oktober 1746 ged Katwijk aan Zee  5 november 1746 begr Katwijk aan Zee   23 oktober 1807

2042/2043 AELBERT ARIESZ VAN RIJN  geb Katwijk aan Zee 13 april 1698 overl Katwijk aan Zee 2 Januari 1737 z.v. Arij Ariensz van Rijn geb Maassluis otr Katwijk 31 mei 1694 Belijtje Voorheij geb Katwijk 7.2.1666 overl Katwijk 27.7.1718 tr Katwijk aan Zee  24 april 1716 AELTJE CLAESDR VAN DER PLAS  geb Katiwijk aan Zee 30 september 1696 overl Katwijk aan Zee   27 november 1773 Kinderen 1 Arij van Rijn  ged Katwijk aan Zee  14 augustus 1718  get Ariaentje Arijs 2 Neeltje Aalbers van Rijn  ged Katwijk aan Zee  25 augustus 1720 overl Katwijk aan Zee   27 juni 1798 tr Katwijk aan Zee  26 maart 1747 Cornelis Pietersz Hus geb Katwijk aan Zee  17 december 1719 overl Katwijk aan Zee  21 november 1774 wed van tr Katwijk 28.1.1739 Annetje Jacobsdr de Reus 3 Jacomina Aalbertsd van Rijn  geb Katwijk aan Zee  21 februari 1723 begr Katwijk aan Zee 1 oktober 1795 pro deo o/tr Katwijk aan zee 5/20 maart 1746  Teunis Huigsz Vooijs  ged Katwijk aan zee  9 mei 1717   overl Katwijk aan zee  30 maart 1752       4 BEELETJE AELBERTSD VAN REIJN   tr   DIRK BARNHOORN   1020/1021 5 Klaas van Rijn  ged Katwijk aan Zee 23 september 1725    6 Klaas van Rijn  ged Katwijk aan Zee   25 februari 1731      7 Krijn van Rijn   ged Katwijk aan Zee   7 september 1733 van der Plas genoemd begr Katwijk aan Zee  22 mei 1756  pro-deo

2044/2045 JAN JACOBS ZWAAN  geb Oegstgeest  21 november 1700 landbouwer ged RIjnsburg 21 november 1700 overl Rijnsburg 23 januari 1751 otr Rijnsburg 7 mei 1724 LIJSBETH PIETERS BRUSSEE  ged Rijnsburg  17 maart 1703 Bruck begr Rijnsburg 31 maart 1777 d.v. Pieter Jacobs Brussee en Cornelia Willems de Graaf Kinderen 1 Mensje ged Rijnsburg 1 oktober 1724 overl Rijnsburg  voor oktober 1728 2 PIETER ZWAAN  tr SUSANNETJE DE MOOIJ  1022/1024 3 Mengsje Jans Swaan ged Rijnsburg 3 oktober 1728 begr Rijnsburg 24 april 1754 otr/tr Rijnsburg 2/20 mei 1753  Cornelis Minnee ged Rijnsburg   14 oktober 1722 Cornelis Menne Pieterskerk in Leiden overl  Leiden  1765   z.v Louis Minne/Moné (Laurens Van Bene) en Jannetje  Cornelisd Soenste  Corrnelis o/tr 2/18.5.1755 Rijnsburg/Leiden Hester Brussee  ged 2.10.1735 Rijnsburg d.v Samuel   Brussee en Jannetje Stevens Boterham 4 Jacob ged Rijnsburg 29 oktober 1729 overl Rijnsburg 7 maart 1776 tr Rijnsburg  24 februari 1765  Trijntje van Delft ged Rijnsburg 16 januari 1743 overl Rijnsburg  27 december 1780  d.v Cornelis Van Delft bouwman/schepen en Jannetje Hofweij Trijntje tr 20.4.1777 Rijnsburg Jacob Oudshoorn ged 26.6.1746  Rijnsburg overl 18.9.1805 Rijnsburg  z.v Jan Oudshoorn en Jannetje Van Alphen 5 Cornelis Jansz  ged Rijnsburg  31 mei 1733 overl Rijnsburg  5 mei 1777 tr 1e Rijnsburg   Jannetje Dirks Swaan   ged Rijnsburg 8 mei 1736  overl Rijnsburg   tr 2e Rijnsburg 21 november 1762 Trijntje Cornelis Nagtegaal  ged Rijnsburg 31 januari 1740 overl Rijnsburg 27 juli 1812  d.v. Cornelis Jans Nagtegaal, dienaar der justitie en Anna Buijtenom 6 Jan  ged Rijnsburg 29 mei 1735 overl  Rijnsburg  1735 7 Willem ged Rijnsburg 27 oktober 1737 boerewerker van Rijnsburg  overl Leiden 18 januari 1817 otr Leiden 24 april 1763 get zijn moeder Lijsbeth Brusse te Rijnsburg en haar moeij Susanna Roozee Martha Klaasse geb Leiden 1738 Martha Claasen ged Leiden 2 maart 1738 overl Leiden 16 juli 1813 d.v Klaas Flama schoenmakersknecht en Martha De Leu 8 Cornelia  ged Rijnsburg   17 september 1741 9 Jan ged Rijnsburg 20 februari 1743 tr 1e Rijnsburg 10 juni 1764 Marijtje Rietveld geb Noordwijk ca 1743 otr 2e Leiden 16 juni 1769 tr 2e Rijnsburg  2 juli 1769 get zijn moeder Wesje Brosse en haar zuster Claasje de Laat Hendrijntje de Laat ged Rijnsburg 4 november 1742  d.v. Marcellus de Laat en Koosje Winkelaar 10 Maarten  ged Rijnsburg  25 december 1746

2046/2047 CORNELIS SAMUELSZ DE MOOIJ  ged Rijnsburg 5 juni 1701 De Muij overl Rijnsburg  14 oktober 1773 o/tr  Rijnsburg 3/19 augustus 1725 ALIDA ALEXANDERD VAN LEER  ged Amsterdam Nieuwe kerk 11 februari 1699 NH, Lur, Leur begr Rijnsburg  20 februari 1771 d.v Alexander Leer en Hester van Burgers Wedden Cornelis woonde aan het Catwijker Einde of Grieken Vierendeel, in 1733 aangeslagen voor 10.- Kinderen 1 SUSANNETJE CORNELISDR DE MOOIJ tr  PIETER ZWAAN 1022/1023 2 Hester de Mooij geb Rhijnsburg  8 juni 1727 overl  voor 1729 3 Hester Cornelis de Mooij  ged Rijnsburg 26 juni 1729 d.v Daniel van der Quaak en Grietje Raslind otr 1e Rijnsburg 24 mei 1761 Grietje Daniels van der Kwaak ged Rijnsburg 11 maart 1731 tr 2e Rijnsburg Ariaantje Kaak ged Rijnsburg 30 augustus 1733 5 Maartje de Mooij   ged Rijnsburg  2 augustus 1733 6 Aaltje de Mooij ged Rijnsburg 23 oktober 1735 overl Rijnsburg 6 februari 1815 tr Rijnsburg 8 augustus 1755 Cornelis Adams van der Linden ged Rijnsburg  30 juni 1726  z.v. Adam van der Linden en Guurtje Conelis Moerkerken

 3712/3713 CORNELIS FLORE  ged Zandvoort 31 augustus 1636 Koper, keurmeester  tr 1e Zandvoort  19 december 1660 CUNIERTJE CORNELISDR geb Zandvoort 1 januari 1640 overl  voor 1670 tr 2e Zandvoort 19 januari 1670 Ariaantje Willemsd  ged Catwijck op Zee ged Zandvoort  1 mei 1650 Kinderen 1e 1 Floor Cornelisse ged Zandvoort 31 maart  1664 2 CORNELIS CORNELISZ  tr AELTIE LEENDERTSDR 1856/1857 Kinderen 2e 3 Maartje Cornelisd ged Zandvoort 5 oktober 1670 4 Maertje Cornelisdr  ged Zandvoort  13 november 1672 5 Floris Cornelisz  ged Zandvoort 29 juni 1675 6 Annetje Cornelisd  ged Zandvoort  26 december 1677

3720/3721 CORNELIS DIRKS HAASNOOT geb Katwijk ca 1630 zeeman overl op Noordzee 16 december 1691 tr Katwijk 1 november 1654 MARIJTJE DIRCKS VERDOES geb Katwijk  ca 1630 overl na 1691 Kinderen 1 DIRK CORNELIS HAASNOOT  tr MAARTJE GIJSE TAAL 1860/1861 2 Cornelis Corneliszn Haasnoot ged Katwijk 17 april 1656  Haseneut tr 1e  Katwijk             10 mei 1682  Annetje Arendsdr ged Katwijk aan Zee  5 oktober 1659 tr 2e Katwijk  15 oktober 1699  Maartje Willems Kal ged Katwijk  22 mei 1667  notariele akte te Leiden 1712 3 Nelletje Cornelisd Haasnoot  ged Katwijk aan Zee 10 februari 1658 4 Nelletje Cornelisd Haasnoot  ged Katwijk aan Zee  28 september 1659 begr Katwijk  27 februari 1735 tr 1e Katwijk 7 mei 1690 Aldaert Dircksz de Best Kuyt ged Katwijk 16 december 1663 overl Katwijk voor 1711 tr 2e Katwijk 5 december 1711  Buyser Leenderts Suyderduyn ged Katwijk  24 oktober 1655  schepen van Katwijk begr Katwijk  14 december 1720  wedn van Pietertje Gijse en van  Maartje Alderts Capteijn            5 Neeltje Cornelisd Haasnoot ged Katwijk aan Zee 15 september 1662 overl Katwijk aan Zee 23 februari 1735 tr 1e Katwijk 4 mei 1689 Maerten Willemsz van Duijvenboden geb 1660 begr Katwijk aan Zee 21 november 1699  z.v. Willem Cornelis van Duijvenbode en Geertje Leenderts Coole tr 2e Katwijk 6 december 1699  Arie Leenderts Nijgh de jonge ged Katwijk  11 september 1678 begr Katwijk  13 december 1735 wedn tr Katwijk 1670 van Jannetje Gangelofsd Fiereman z.v Leendert Nijgh en Maartje Alderts 6 Crijn Cornelis Haasnoot ged Katwijk aan Zee  4 januari 1665  stuurman overl  1735 o/tr Katwijk 16 april/2 mei 1717 Annetje Jans Kal ged Katwijk  29 maart 1693 begr Katwijk 21 februari 1777 d.v Jan Willems Kal en Aeltje Arijs Plokker

3722/3723 GIJSBERT HENDRIKS TAAL ged Scheveningen  1 januari 1647 zeeman, waker overl Scheveningen 22 juli 1696 tr Scheveningen  18 maart 1668 MARIA WOUTERS PRONK        ged Scheveningen 17 september 1645 Maritge  overl Scheveningen   1 juli 1721 Kinderen 1 Leuntje Gijse Taal  ged Scheveningen  16 september 1668 2 Ariaentje Gijse Taal ged Scheveningen 5 november 1669  begr Scheveningen 26 december 1675 3 Claertje Gijse Taal ged Scheveningen  9 augustus 1671 begr Scheveningen   14 november 1732 otr Scheveningen   5 februari 1708  Jan Gerritse Kuijper geb Scheveningen  Cuijper, jm van Scheveningh  z.v. Gerrit Willemsz Kuijper en Maartje Foppen van   Schenaert 4 Gerritje Gijse Taal ged Scheveningen 4 juni 1673begr Scheveningen  2 maart  1695     5 MAARTJE GIJSE TAAL  tr   DIRK CORNELIS HAASNOOT   1860/1861 6 Wouter Gijse Taal ged Scheveningen 12 januari 1678 tr Scheveningen 1 januari 1701  Klaertje Gerbrands Turfboer ged Scheveningen  8 september 1680 begr Scheveningen 8 januari 1762  zuster van Klaasje 8 7 Ariaantje Gijse Taal ged Scheveningen 5 november 1679 overl  1732 8 Hendrik Gijsberts Taal  ged Scheveningen 22 maart 1682 overl Scheveningen  13 september 1728 tr Scheveningen 4 maart 1703  Klaasje Gerbrands Turfboer ged Scheveningen  15 november 1682 begr Scheveningen  30 september 1775  d.v. Gerbrand Teunisz Turfboer en Adriaentje Tymens 9 Cornelia Gijsberts Taal   ged Scheveningen   14 april 1686  overl in kraambed  begr Scheveningen  28 december 1716 otr Scheveningen  5 februari 1708  Maarten Corneliszn Hoeck  ged Scheveningen  7 september 1687  van Waardenburg   begr Scheveningen 19 september 1738  z.v. Cornelis Franse van Waardenburg en Neeltje Huberts Heyn Maarten hertr Scheveningen   28.3.1717 Dirkge Kuyt 10 Trijntje Gijse Taal ged Scheveningen  14 april 1686 otr Scheveningen 12 juni 1707  Joost Gerlofs Ros ged Scheveningen29 januari 1686 begr Scheveningen  9 maart 1747  z.v. Gerlof Cornelisse Ros en Arentge Jooste de Niet

3724/3725 JACOB THEUNIS VAN DUIJVENBODE geb Katwijk aan Zee  17 december 1651 otr Katwijk aan Zee  18 juni 1679 LIJSBETH JANS VAN RIJSWIJK   geb Rijswijk ca 1655 Schenchoven overl  na 1712 Kinderen 1 TEUNIS JACOBS VAN DUIJVENBODE   tr  DINGENOOM DE JONG   1862/1863 2 Geertruij Jacobs van Duijvenbode geb/ged Katwijk aan Zee  2/12 december 1688 tr Katwijk aan Zee  19 oktober 1709 Huigh Jans Otter  ged Katwijk aan Zee 1 juni 1687  matroos visserij 3 Martijntje Jacobs van Duijvenbode   geb Katwijk aan Zee15 september 1693 begr Katwijk aan Zee  8 juli 1752 o/tr Katwijk aan Zee  2/17 mei 1716 Arie Ariesz  van Breelofsbergen  geb Katwijk aan de Rijn 20 juli 1692 4 Johannes Jacobs van Duijvenbode   geb Katwijk aan Zee6 november 1695 overl Katwijk aan Zee  23 maart 1754 tr Katwijk aan Zee 16 mei 1723 Trijntje Teunisdr Geijteman  geb Katwijk aan Zee  6 november 1695 overl Katwijk aan Zee  5 augustus 1771 d.v. Theunis Cornelis Geijteman en Annetje Abrahamsd 5 Leendert Jacobs van Duijvenbode geb Katwijk aan Zee 14 december 1698 overl Katwijk aan Zee  22 juli 1763 tr Katwijk aan Zee  13 juli 1721 Wijntje Dirksd van Duijne geb Katwijk aan Zee 1 februari 1699

3726/3727 CORNELIS CORNELISZ CHUITTE  geb  Katwijk aan zee 1626 ‘de jonge’ z.v Cornelis Thijssen van Duijvenbode  en Dyngenom Theunisdr Robool 7452/7453/ 7968/7969/14896/14897 zijn vader Cornelis Matthijs was bekend als ‘de Oude’, zijn kinderen heten ´de Jonge´, de  naam van Duijvenboden is hier vervallen tr Katwijk  17 mei 1653  NEELTJE CORNELISD VAN DUIJVENBODE geb Katwijk aan Zee ca 1630 Kinderen 1 Cornelia de Jong  geb Katwijk aan Zee 15 oktober 1653 2 Teunis Cornelis de Jong geb Katwijk aan Zee 22 augustus 1655  ged Katwijk aan Zee 7 februari 1655 tr Katwijk aan Zee 4 juni 1679  Machtelt Cornelisdr Hoek geb Katwijk aan Zee  7 februari 1655 Houck overl Katwijk aan Zee   13 april 1721 d.v Cornelis Houck en Aeltje Simons 3 Cornelis Cornelisz de Jong geb Katwijk aan Zee 7 januari 1657  4 Jan de Jong ged Katwijk aan Zee  23 februari 1659  tr Katwijk aan Zee 16 mei 1683 Gerritje Berkheij geb Katwijk aan zee  13 maart 1661 d.v Willem Berkheij en Neeltje Dircks. 5 DINGENOOM CORNELIS DE  JONG tr TEUNIS JACOBS VAN DUIJVENBODEN 1862/1863 6 Cornelis Cornelis de Jong ged Katwijk aan Zee  29 december 1666  overl  Katwijk aan Zee   16 oktober 1723 tr 1e Katwijk aan Zee  1 november 1693 Magtelt Claes tr 2e Leiden 21 december 1696 Jannetje Barentsdr Spieringh geb Katwijk aan Zee 1675 7 Stijntje Cornelis de Jong geb Katwijk aan Zee  4 maart 1663    8 Maerten Cornelis de Jong geb Katwijk aan Zee 6 januari 1658 tr Katwijk aan Zee 3 november 1680  Niesje Ariaens Jacobs Boll  geb Katwijk aan Zee  1658 9 Stijntje Cornelis de Jong   geb Katwijk aan Zee  22 januari 1662 overl Katwijk aan Zee voor 4 maart 1663 10 Aagje Cornelisdr de Jong geb Katwijk aan Zee 26 december 1660      11 Willem de Jong geb Katwijk aan Zee 10 september 1673 tr Katwijk aan Zee  28 december 1698 12 Aechje Cornelis de Jong   ged Katwijk aan Zee  4 maart 1663 tr Arij Arijsz Schaap geb Katwijk aan Zee  7 november 1660   z.v. Arij Ameriks Schaap en Meijnsje Gijse 13 Stijntje de Jong  ged Katwijk aan Zee  4 maart 1663 14 Maerten Cornelisz van Duijvenbode ged Katwijk aan Zee  6 januari 1658 tr 1e Katwijk aan Zee 3 november 1680 Niesje Ariaens tr 2e  Katwijk aan Zee  1 mei 1706  Wijntje Gijse van Duijne geb Katwijk aan Zee d.v Gijsbert Roele van Duijne en Leuntje Claes

3730/3731 AREND HENDRIKS SCHAAP  geb Zandvoort  ca 1650 Smit  overl Zandvoort   21 november 1711 z.v. Hendrik Arends en Maritie Hendriksd   tr 1e  31 juli 1672 GRIETJE GERBRANDS geb Zandvoort tr 2e  Zandvoort 23 mei 1694 Jannetje Jacobs Kinderen 1e 1 Marijtje Arents Schaap  ged Zandvoort 15 januari 1673 tr Zandvoort  12 november 1697   Jacob Arends Groen ‘t Heere ged Zandvoort 30 juli 1673   haringvisser overl Zandvoort          1704  ‘wijlen Jacob Arentsz ’t Heere is onlangs met de visserspink op zee gebleven’ bijschrift bij   de doop van zijn zoon Jacob op 1.1.1705 2 Pieter Arends Schaap  geb Zandvoort 17 oktober 1675 tr Zandvoort  9 mei 1700 Reijntje Aries Slagtveld  geb Zandvoort   12 augustus 1674 3 Elisabeth Arends Schaap ged Zandvoort  25 juli 1677 4 LIJSBETH ARENDS SCHAAP tr  ARIE JANS KEMP 1864/1865 5 Anneke Arends Schaap  ged Zandvoort  29 maart 1683 Kinderen 2e 6 Hendrick  ged Zandvoort  6 februari 1695 7 Jacob   ged Zandvoort 26 mei 1697

 3732/3733 ENGEL ALLERTSZ KLOOT tr Zandvoort  26 november 1673 GEURTJE CORNELISD d.v. Cornelis Kinderen 1 Maartje Engels Kloot ged Zandvoort 19 augustus 1674 2 CORNELIS ENGELS KLOOT tr TRIJNTJE HENDRICKSD VALKE  1866/1867 3 Arie Engels Kloot  ged Zandvoort 24 november 1680 4 Pieter Engels Kloot  ged Zandvoort 6 december 1682 5 Maritie Engels Kloot   ged Zandvoort  29 december 1686 6 Arie Engels Kloot  ged Zandvoort  18 februari 1691

3734/3735 HENDRIK VALCKE  ged Haarlem   5 februari 1640 schoolmeester  overl Zandvoort 11 oktober 1702  otr Haarlem  26 januari 1670  tr Haarlem  7 februari 1670 GRIETJE JANSD CLOPPERS geb Zandvoort ca 1650 d.v. Jan Clopper Kinderen 1 Johannes Hendricks Valke   ged Zandvoort  27 mei 1674 2 Simon Hendricks Valke ged Zandvoort 30 augustus 1676 3 Elisabeth Valke ged Zandvoort  8 mei 1678 4 Aeltje Hendricks Valke  ged Zandvoort   12 mei 1680 5 TRIJNTJE HENDRICKSD VALKE tr CORNELIS ENGELS KLOOT     1866/1867 In 1670 is vermeld in de vergadering van de kerkenraad van Zandvoort dat ‘meester Jacobus Hercules van Basler nae dat hij het school-ampt nevens voorleser en singen in de kercke alhier omtrent x jaer bedient hadde is vertrokken nae Haerlem om meester te sijn onder het opsicht van de Edele Heeren Regenten van het kinderhuys te Haerlem. Op de Kerckelijcke vergaderinge gehouden op 25 Julias in tegenwoordicheijt van Adriaen van der Meij, Schout alhier en Claes Jacobsz, Schepen en oud ouderligh, Dirck Gaspersz, de Mulder, regerende diaken en Schepen, Maerten Willemsz, den Draijer, diaken, om te verkiesen een bequaem persoon tot het school-ampt en voorleser en singen van deze plaets te bedienen. Er sijn in confaderatie genomen de nae volgende personen, Gerardus Roorda, woont tot Alckmaer, Hendrick Valcken, woont tot Haerlem, Huibert Dicksz, woont tot Haerlem. Er sijn de meeste stemmen gevallen op Hendrick Valcken, woonachtig tot Haerlem, ’t welck de Ede Heer Baljuw daegs daer aen is bekent gemaekt. Er heeft ons versoeck also toegestaen en daer toe was gedeputeert, ds Spiljardus en Dirck Gaspersz, de Mulder’ ().

3776/3777 PAULUS PAULUS TROMMELEN   ged Sprang   15 september 1624 o/tr Stuyvesant bij Dorst 3/15 december 1647 get Cornelis Crijnen, Eva Lenarts MAIJKEN PETER GERITS geb ca 1625 overl  ca 1670 d.v. Peter Gerits en Neeltken Peters Kinderen 1 PAUWEL PAULUSSEN TROMMEL  tr   BARBERA VAN SPRANGH   1888/1889 Registration of the christening in Sprang of Paulus Drommel’s son Paulus on the 15th of September 1624. The text mentions that the father is a Scotsman (“Schott”) and a baker (“backer”) (source: Dopen NG Sprang 1617-1626)

3778/3779 AERT LAMBRECHTS VAN SPRANG tr MARIA AERDEN zij wonen Groenstraat Oosterhout Kinderen 1 Jenneken Aerden van Sprang 2 BARBERA AERDEN VAN SPRANG  tr PAULUS PAULUSSEN TROMMEL   1888/1889 3 Theodorus Aerden van Sprang  ged Oosterhout  12 juli 1673   RK 4 Agatha Aerden van Sprangh ged Oosterhout  7 augustus 1676  RK

3792/3793 LEENDERT CLAESSEN (SUYDERDUYN)  geb Katwijk aan zee 1631 zeeman 1673 overl na 6 april 1681 musketier bij het korps weerbare mannen van Katwijk 1653 diaken 19.4.1676-6.4.1681 belijdenis 2.6.1654 1610 lid geref kerk Katwijk   tr 1e Katwijk aan zee 2 mei 1654 GEERTJE BUYSERSD d.v. Buyser Cornelissen en Hendrikje Hendriksdr tr 2e Katwijk aan zee 8 augustus 1677 Geertje Paulusdr Vlielander geb 1635 begr Katwijk aan zee 29 november 1722 wed van Jacob Arendsz Spaanderman  d.v. Pouwel Pietersen en Niesje Pietersd Kinderen 1e 1 Buyser Leenderts Suyderduyn ged Katwijk aan zee   24 oktober 1655 schepen Katwijk 2.12.1697  begr Katwijk aan zee 14 december 1720 impost f 3.- tr 1e Katwijk aan zee 12 mei 1680 Pietertje Gijse  geb Katwijk aan zee   ca 1655 tr 2e Maartje Alderts Capiteyn tr 3e Katwijk aan zee 5 december 1711 Nelletje Cornelisdr Haasnoot  ged Katwijk aan zee  5 oktober 1662 begr Katwijk aan zee 27 februari 1735 impost f 3.- 2 Claes Leenderts Suyderduyn ged Katwijk aan zee  9 september 1657 3 Jacob Leenderts Suyderduyn  ged Katwijk aan zee 15 december 1658 koopvaardijschipper  begr Rotterdam 31 december 1727 impost f 3.- tr Rotterdam  1 juni 1687 Ariaantje Jacobs Knip ged Rotterdam  13 mei 1656 begr Rotterdam 19 december 1732 impost f 3.— zij woonden Leeuwesteeg Rotterdam 4 ARY LEENDERS SUYDERDUYN tr ARIAAANTJE JACOBS SPAAANDERMAN 1896/1897 5 Arent Leenderts Suyderduyn ged Katwijk aan zee   16 oktober 1661 6 Krijn Leenderts Suyderduyn   ged Katwijk aan zee   23 maart 1664 begr Rotterdam  26 oktober 1728 tr Rotterdam 14 mei 1690 Maria Hendrix Semelaers  geb Rotterdam 1665 overl   ca 1700 woonden Schiedamsedijk  Rotterdam   tr 4 mei 1704  Femmetje Heyndericksdr  geb Arnhem ca 1670 7 Heyndrickje Leenderts Suyderduyn   ged Katwijk aan zee   12 juni 1667 begr Rotterdam 17 oktober 1731 woonde voor haar huwelijk  Leeuwesteeg   tr Rotterdam  5 augustus 1691 Ary Claessen van der Lugt  ged Rotterdam21 december 1664 begr Rotterdam   5 november 1709 woonde bij de Leuvehaven Jan Slijpersteeg Rotterdam 1709-1731

3798/3799 MAARTEN JACOBS DE KRAAIJ  ged Katwijk  21 oktober 1643 z.v. Jacob  Claasz Kraaij tr  Katwijk aan Zee 1643  Trijntje Mertens tr Katwijk aan Zee 23 januari 1667 MATTIE WILLEMS VAN BENTEN geb   1642 otr 2e 17.4.1697 Dirk Noorduin Kinderen 1 Trijntje  Maartens de Kraaij  ged Katwijk16 oktober  1667 otr Katwijk  4 mei 1698  Arie Gijsberts Ouwehand  geb/d Katwijk 13/27 juli 1667 zeeman 2 Willem Maartens de Kraaij  ged Katwijk   4 augustus 1677 otr Katwijk  21 mei 1701 tr 1e Katwijk 5 juni 1701 Haasje Claesdr Hoek geb Katwijk april 1677 otr 2e Katwijk 21 november 1716 tr Katwijk 6 december 1716  Catrijntje Dirksd de Best ged Katwijk 24 november 1675  Catrijntje Kuijt 3 GRIETJE MAARTENSD DE KRAAIJ  tr DIRK CORNELIS VAN LEEUWEN   1898/1899 4 Jacob Maartens de Kraaij geb Katwijk 1680 otr Katwijk 19 april 1699 tr Katwijk 3 mei 1699 Trijntje Jansd Lodder ged  Katwijk 10 januari 1672 o/tr 2e Katwijk 10/25 november 1714 Grietje Dirksd de Best geb Katwijk ca 1676 5 Jannetje Maartens de Kraaij geb Katwijk  28 december 1681 tr Katwijk  26 juli 1711 Jacob Jacobse van Duijne ged Katwijk 20 augustus 1684 6 Klaas Maartens de Kraaij   ged Katwijk aan Zee 31 maart 1675 7 Pieter Maartens de Kraaij ged Katwijk aan Zee  1 oktober 1679 overl Katwijk 1715 tr Katwijk 1704 Marijtje Lodewijks van Heiloo geb Katwijk  1675  hertr   Katwijk 12.5.1715 Jacob Gerrits Ouwehand, d.v. Lodewijk  van Heiloo en Dirkje Eickenhoorn 8 Gerritje Maartens de Kraaij  ged Katwijk aan Zee 28 december 1681

3800/3801 JAN LEENDERTS KONING  geb Zandvoort  ca 1662 overl Zandvoort 3 november 1727 tr Zandvoort  28 mei 1684 CORNELIA CORNELISDR KONING  geb Zandvoort ca 1659 begr Zandvoort   3 november 1727 Kinderen 1 Leendert Jans  ged Zandvoort  18 maart 1685 overl Zandvoort 17 november 1686 2 Leendert Jans    ged Zandvoort  17 november 1686 overl Zandvoort  11 januari 1688 3 LEENDERT JANS KONING   tr    MAARTJE DIRKS KEESMAN   1900/1901 4 Cornelis Jans  ged Zandvoort 4 november 1691 overl Zandvoort  25 oktober 1699 5 Maretje Jans   ged Zandvoort   18 oktober 1693 overl Zandvoort  november 1711 6 Aechie Jans ged Zandvoort 30 december 1696 overl Zandvoort 7 oktober 1727 tr Zandvoort 29 april 1725  Dirck Heijndericksz van Backhoven   ged Zandvoort  9 december 1696  RK, Dirk hertr  17.1.1728  Annetje Gerrits Keesman, z.v. Heijderick Backhoven en Geretje Philipsd   Burger 7 Cornelis Jans  ged Zandvoort  25 oktober 1699  overl Zandvoort 12 december 1742 tr 1e Zandvoort  29 oktober 1730 Ariaantje Thijsdr  tr 2 Zandvoort 12 december 1734 Neeltje Andries  ged Zandvoort  8 mei 1704

3802/3803 DIRCK JANSZ  overl  voor november 1691tr Zandvoort 27 april 1687 TREINTJE PIETERSD Treintie tr 2e 25.11.1691 Arij Gerrits Kinderen 1 MARITJE DIRCKSD tr   LEENDERT JANS KONING    1900/1901 Kinderen  Treintie en Arij Gerrits 1 Rochus Arijsz Schar   ged Zandvoort  11 oktober 1705 tr Zandvoort  10 april 1729 Gerritje Rochusd van Duijn ged Zandvoort   3 november 1709  d.v. Rochus Jacobs van Duijn en Lijsbetje Arents Paap  Rochus Arijs is bekend als ‘Schar” maar hij heet na 10.1.1745 van Duijn, de achternaam  van  zijn vrouw

3848/3849 3960/3961 JAN CASPERS CROESE geb Enschede ca 1620 smid tr NN burgers te Vianen  1.12.1660 Jan Caspursz Croes van Overijssel tot Enschede alhier gecomen,  smit Kinderen 1 HERMAN JANS CROESE    tr GERRICHJE JANS COMMEGIJS  1924/1925/1980/1981 2 Lijsbet Jans Croese   geb Vianen 1655 tr Vianen 31 januari 1678 Jan Theunisz Verweij  wed Huijbertje Gijsbert van Buuren 3 Casper Jans Croese geb Vianen  1660 tr Woudrichem   26 oktober 1698  Dingena Christoffels van der Steen ged Woudrichem 11 maart 1663   d.v.  Christoffel van der Steen en Dingena van Merijnen 4 Margriet Jans Croese  geb Vianen  1670 tr Woudrichem 8 mei 1695  Aart Ariens de Joode  ged Woudrichem  28 november 1668 Aart hertr Maria Jans Groeneveld geb 1675   z.v. Arie Willems de Joode en  Lijsbeth Jans van Gool 5 Maria Jans Croese  ged  Vianen  7 maart 1672 tr 1e Vianen   14 juli 1701  Jan Huygs de Kruyf  geb Werkhoven 1675 Jan Huybertse  otr 2e Vianen  10 augustus 1724 Claas Cornelis van Renesse  geb Utrecht  Van Reynes, wed van Ariaantje van Werkhoven Kwitantie – voor voldoening vaderlyk erfdeel en voor ontvangst huwelyksgoed
Akte 23 29.07.1724 notaris J. Both
Claes Cornelisse van Reynes Vianen en Teuntie Ariens van Schayck, eerder wed. Cornelis Claese van Reynes, vader, wed. Roeloff Cerritse van Munster: buyten de Catharynepoort, Lubbenes met belofte het ontvangen huwelyksgoed in collatie te zullen brengen na overlyden van zyn moeder; comparant zal zich ten tweede huwelyk begeven met Maria N.N., wed. Jan Huybertse, wonende in Vianen nr 34-4 notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

3850/3851 3962/3963 JAN CORNELIS COMMEGIJS  geb Lexmond  ca 1615 tr NN Kinderen 1 Geertje Jans Commegijs geb  ca 1645  overl  1698 tr Dirk Bastiaens  Pijnsen van der Aa geb Ameide  ca 1640  overl  1676  z.v. Bastiaen Aerts Pijnsen schout en drost van Ameide en Anna Thomasd Snoek tr  Gerrit Cornelisz Huijsman  ged Lexmond  5 juni 1644  z.v. Cornelis Theunis Huijsman en Annetje Gerrits Kersbergen 2 Maartje Jans Commegijs vermeld als doopgetuige bij kind van zuster Geertje 3 GERRETCHEN JANS COMMEGIJS    tr   HERMAN JANS CROESE   1924/1925/1980/1981 16.1.1676 uijtkoop Comp. Geertien Jans Commegijsdr wede van Dirck Pijnsen geass met haer vader Jan Cornelis Commegijs ter eenre ende Willem Maurits als aengetr swager ende voocht en sterkmakende voor Jan Prins als oom en bloedvoocht van de 2 nagelaten kinderen van Dirck ende Geertien ter andere zijde Bastiaen ende Marijchen Pijnsen
8.10.1698 marge Gerrit Huijsman wedr. van Geertge Jans alvorens wede van Dirck Pijnsen vertoonde questie van Martgen en Bastiaen Pijnsen 29.3.1693 Comp. Gerrichje Cornelis Comegijs, bejaarde dochter won. tot Lexmond, testeert erfgenamen Geertge Jans Comegijs gehuwd met Gerrit Cornelis Huijsman, Gerrichje Jan Comegijs gehuwd met Herman Croesen mitsgaders Jenneke Teunis, wede van Huijbert Jans van Moerkerken, in 3 gelijke porties

 3864/3865 GERRIT GERRITSZ VAN DER ASSEL  geb Rotterdam  ca 1617 overl Oost Indie  januari 1662 stuurman VOC op het schip ‘De Salamander’ z.v. Gerrit van der Assel geb ca 1584  tr Rotterdam 14 december 1642 MAERTGE DAVIDSD geb Rotterdam ca 1620 Davijdts overl ca 1703 Gerrit bracht schildpadden en andere exotica mee, hij schreef op 7.7.1658 vanuit Malacca een brief aan zijn vrouw en verhaalt haar van ziekte en geldgebrek als stuurman vertrok  Gerrit Gerritsz 10.6.1655 uit t Vlie voor de VOC kamer Delft a.b. van de Salamander naar Oost-Indië aankomst Batavia 6.2.1656. In 1663 als schipper een reis naar Oost-Indië waarvan hij niet terugkeerde. ARA Den Haag: toegang 1.04.02 betreft VOC 1602-1811 archief 11337- alsmede het boek Dutch Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries van J.R.Bruyn. periode 1600-1700 omvang 1 deel bibliotheek ARA signatuur H RGP SHIP Uit het verslag bleek de aanwezigheid van 11 Portugese gevangenen Kinderen 1 GERRIT VAN DER ASSEL tr  LIJSBETH JACOBS    1932/1933 2 Davidt van der Assel ged Rotterdam  4 mei 1653  tweeling  overl Oost Indie 3 Ary Gerrits van der Assel  ged Rotterdam  4 mei 1653 zakkendrager  tr Overschie 10 mei 1676  Pietertje Aertsdr Groenevelt geb Rotterdam  ca 1655   Kinderen 3a Gerrit van der Assel  ged Rotterdam  20 maart 1685   hoogbootsman VOC, remonstrant   overl Azie   ca  14 december  1724 tr Rotterdam  24 oktober 1703   Willemijntie Spiers ged  Rotterdam 28 augustus 1678 d.v. Robbert Spier en Janneke, Gerrit is overleden a.b. ‘Blijdorp’ kamer Rotterdam vertrek 8.1.1724 naar Batavia aankomst  3.8.1724 verbleef 13/23 mei aan de Kaap, voor Willemijntje was een VOC maandbrief opgesteld   Gerrit vertrok 17.5.1717  als kwartiermeester op de ‘Neptunus’ kamer Rotterdam aankomst 8.3.1718 terugreis op de ‘Prattenburg’ kamer Amsterdam  28.11.1718 aankomst  in Holland 7.8.1719 de broer van Maertge Davidsd Cornelis Davitsz maakte in 1635 een reis naar West-Indië; in 1639 als matroos onder Maerten Harpertsz Tromp bij een zeeslag in het achterhoofd geschoten hij overleefde, de slag is Tromps eerste zeeslag en zege als vlootvoogd geweest, de Slag bij Duinkerken 18.2.1639 ; haar broer Leendert Davits van Rotterdam maakte in 1641 een zeereis naar Portugal; een reis in 1646 van Amsterdam naar Oost-Indië werd hem noodlottig, ‘Salamander’ spiegelretourschip gebouwd 1639 kamer VOC Amsterdam werf Amsterdam verkocht Batavia 22.11.1661 aan de chinees Wan Jock voor 815 rijksdaalders, 500 last ‘Blijdorp’ kamer van Rotterdam gebouwd VOC werf Rotterdam 450 last lengte 145 Rot voet 225 koppen  1723 – 5.8.1733 gestrand op uitreis bij Senegal Kaap Verde ‘Neptunus’ geb 1704 kamer Amsterdam 18.3.1730 opgelegd Batavia 145 voet 425 last ‘Prattenburg’ spiegelretourschip kamer Amsterdam 160 voet 575 last afgelegd Batavia 12.9.1738

 3868/3869 JOHAN VAN HATTEM ged Amersfoort 13 augustus 1616 arts te Tiel  overl  8 maart 1661 Lenaert Jansz, zijn vrouw en hun erven Amersfoort  27 juni 1643 HENRICA VAN MAAREN geb Tiel ca 1618  overl Tiel 24 april 1654 Kinderen bBij overl Henrica vier kinderen Geert, Henrick, Willem en Carel van Hattem, alleen genoemd in acte 24.4.1654 1 GERRIT JOHANSZ VAN HATTEM  tr   MARIA VAN DER NET    1934/1935 2 Hendrik van Hattum  geb Tiel  2 november 1645 Henrick  overl  na 1667 3 Carel van Hattum geb Tiel   24 juli 1649  schout van Brakel overl  3 maart 1688   eigenaar van “den Oyevaersnest” herbergier te Brakel schout aldaar rentmeester te Brakel en Enspijk schepen in de Hoge Bank van Zuilichem 1677-1686 Zutphen tr Brakel/Gorssel  22/29 november 1674 Anthonia ten Vriel  geb Zutphen  24 februari 1650 overl  na 25 juni 1690 d.v Derck ten Vryel woont Zutphen 4 Willem Johansz van Hattem   burger van Zutphen  overl  1693 otr proclamatie 29 januari 1671 tr Zutphen   5 februari 1671  Hendrikje Rademakers   wed tr Zutphen 23.1.1659 Chrisoffel Lomeijer RA Gelderland signaat van Tiel en Zandwijk 534 fol069 19.11.1652 Johan van Hattem med Dr geeft in mindering van een som van 1600 g als hij voor zijn huwelijk aen verscheidene persoonen schuldig was en die bij zijn Za huysvrouw waren verschooten over aen Wendelina van Isendoorn wed Maeren als bestemoeder en momberse van de 4 onmundige Soonen als hij Hattem aen Henrica van Maeren ehelick heeft verweckt alle medicine en andere boecken als hij Hattem is hebbende met de catalogus daarvan
Tiel Schepen signaat van Zandwijk nr 534 fol 147v 12.08.1657 Johan van Hattem med dr onvermindert het recht van sijne kinderen bij Henrica van Maren verweckt ingevolge van de overgifte op 19 Nov 1652 gedaen bekende ontfangen te hebben medicine en andere boecken en aen Wendelina van Isendoorn bij cessie en transport ten behoeve van opgemelte kinderen gedaen overgelevert om dese boecken in conformite van het decreet dese Gerichtes van 20 Dec1654 te gebruicken

3904/3905 HENDRIK ARENTSZ VAN DER MIJE schout van Zandvoort            Kinderen 1 ADRIAAN HENDRICKS VAN DER MIJE  tr MARIA JANSD  1952/1953

3912/3913 WILLEBRORD CORNELIS MASELINGH  geb Zandvoort  ca 1635 tr Zandvoort 25 januari 1660 GERRITJE GERETS  geb  Zandvoort ca 1637 Gerritje tr 2e Zandvoort 6 mei 16710 Cornelis Leenderts Bol geb ca 1640 Kinderen 1 CORNELIS WILLEBRORD MASELINGH  tr ENGELTJE JACOBS   1956/1957

  3916/3917 CORNELIS PIETERSZ KEESMAN tr MAERTIEN ABELSD Kinderen 1 JAN CORNELIS KEESMAN    tr TRIJNTJE MAERTENSD DRAIJER 1958/1959

3918/3919 MAERTEN WILLEMSZ DRAIJER geb Zandvoort ca 1616 lijndraaier overl Zandvoort ca 1648 tr Zandvoort ca 1641 NEELTJE HENDRIKSD   geb Zandvoort  ca 1618 overl Zandvoort 4 juli 1708 Kinderen 1 Sijtje  ged Zandvoort 4 april 1640 overl Zandvoort 22 oktober 1727 tr Zandvoort 19 mei 1669 Ary Huygens Molenaar ged Zandvoort 4 april 1640 molenaar overl Zandvoort 23 april 1724 2 Maartje Meertens Draijer  geb Zandvoort  ca 1645 overl  voor 1713 tr Zandvoort 2 juni 1669  Arent Volkertsz Groen ‘t Heere  ged Zandvoort   30 juli 1644  geref  haringvisser overl Zandvoort 1704  verdronken op zee 3 Annetje geb Zandvoort ca 1658 overl Zandvoort  26 juli 1728 tr 1e Zandvoort  3 januari 1683  Arie Alderts tr 2e Zandvoort 21 oktober 1696  Meeus Cornelis  wedn tr Zandvoort 10.6.1674 van Annetje Pieters Paap 4 Jacob  geb Zandvoort   25 maart 1658 tr 1e Zandvoort  8 april 1674  Aaltje Cornelisdr de Coningh  overl Zandvoort   31 mei 1710 tr 2e Zandvoort 8 april 1675  Barber Dirksdr 5 TRIJNTJE MAERTENSD DRAIJER   tr     JAN CORNELIS KEESMAN  1958/1959

3920/3921 CORNELIS GIJSBERTSZ VAN DER CODDEN landbouwer te Rijnsburg  overl Rijnsburg 1629 tr ca 1605 DIEUWERTJE CLAESD VAN DER SPECK  Verspec ged Rijnsburg overl Rijnsburg voor 1670 Cornelis schepen van Rijnsburg 1615-1616 en welgeboren man 1608-1609 hij was één van de grootste grondbezitters in Rijnsburg, bezat 4 morgen en 1 hond. (1 rijnlandse morgen = 6 hond = 0.85ha, 1 hond = 100 roeden =0.14 ha; dus totaal ruim 3.5ha Kinderen 1 Maritgen van der Codde  geb overl Rijnsburg 1 januari 1679 begr Rijnsburg tr Simon Pieters van Overvoorden geb Wateringen   ca 1604 bouwman  overl  tussen 1649 en 1655 begr Rijnsburg schepen van Rijnsburg 1637, 1639-1640, 1645-1649, zij woonden na 1644 in Wateringen z.v. Pieter Symons van Overvoorden en Maritge Lambrechtsd van der Codde testament, zij legeert alle huisraad en kleding, zilverwerk ,gouden ringen aan haar 4 zonen die nog in leven zijn. met de verplichting dat uit eigen middelen, 200 gulden moet uitgekeerd  worden aan de 2 kinderen van hun zus Maritge en aan het kind van hun zus Neeltje, die overleden zijn. 2 Trijntgen Cornelis van der Codden  geb Rijnsburg 1624  overl  Rijnsburg  5 juni 1670 tr Rijnsburg  22 april 1640 jm/jd van Rhijnsburgh Warbout Woutersz van der Zijp  geb  1615  bouwman   overl  voor 1655 schepen 1642-1643, 1647-1648  z.v. Wouter Warbouts van der Zijp bouwman Schepen te Rijnsburg 1605-08, 1601-11, 1613-14 ambachtsbewaarder 1619-20 heiligegeest meester te Rijnsburg 1632 en Niesje Claasdr van Rhoon van Wassenaar 3 Claes Cornelis van der Codde  geb Rijnsburg landbouwer overl Rijnsburg 1673 schepen 1654-1656, 1665 tr Rijnsburg 9 november 1636 Adriaentgen Willemsdr Biltman  geb Katwijk aan de Rijn ca 1618 Op ’t Bilt van Reijnsoever  begr Rijnsburg  19 februari 1691 gemene kleed, een uur met alle klokken geluid  18.10.1681 testament bij Notaris Cornelis van Alkemade te Leiden Kinderen 3a Dieuwertje van der Kodde  geb Rijnsburg  1650 overl Rijnsburg 1730 tr Rijnsburg 1673   Cornelis Arysz Cromhout  geb Rijnsburg  1640 kuiper  begr Rijnsburg   17 maart 1724 beste kleed z.v. Arij Jansz Cromhout en Elisabeth Cornelisd van Meerburg  4 JAN CORNELIS VAN DER KODDE   tr  GEERTJE HUIJGEN VAN DE SLUIJS  1960/1961 5 Gijsbert Cornelis van der Codde   schepen 1658-1660, 1666   ongehuwd  overl  1674 6 Grietgen van der Codde overl voor februari 1671 tr Rijnsburg 18 november 1646 Pieter Dircxz Hogemorsch kerkmeester 1652-1655, 1658-1661 schepen Oegstgeest 1662-1663, 1668-1669 overl Oegstgeest 24 augustus 1672 7 Jannetgen van der Codde

3922/3923 HUIJG JACOBSZ VAN DER SLUIJS ALIAS VAN EGMONT landbouwer te Rijnsburg en Valkenburg  geb Valkenburg   voor 1607 overl Rijnsburg  voor 1675 tr ca 1625 GRIETJE CORNELISD VAN RIJN geb  ca 1600 overl  na 1676 d.v. Cornelis Cornelisz van Rijn alias Huysman en Oude Geertgen Warboutsdr van der Zijp Huijg Jacobs was welgeboren man van 1625-1649 Kinderen 1 Aaltje Huijgens van der Sluijs van Egmond  geb  ca 1623  tr Claas Cornelisz Nobel 2 Maartje Huijgen van der Sluis van Egmond   geb begr Rijnsburg  12 mei 1710 fam graf nr 29 tr Cornelis Leendertsz van Duijndam  bouwman begr Rjjnsburg 20 november 1716 fam graf 29 tr 1e Barbara Jans Remmerswaal 3 Neeltje van der Sluis van Egmond  otr Noordwijk binnen 26 mei 1658 Jan Slobbe 4 GEERTGEN HUIGEN VAN DER SLUIJS ALIAS VAN EGMONT  tr JAN CORNELIS VAN DER KODDE 1960/1961 5 Jacob Huijgens van der Sluijs   geb  1640 landbouwer, winkelier overl  1703  ambachtsbeheerder 1688, 1690   tr  Maartje Frederiksdr Jacob handelde in’commenij’ (melkprodukten, kruidenierswaren en vleeswaren) 6 Cornelis van der Sluis van Egmond   geb  1640 tr  Maartje van Wassenaar  

4016/4017 ABEL VAN DER SCHINKEL tr MAERTJE JACOBSDR BOECKHOUT geb Lisse Kinderen 1 Maertje Abelsdr van der Schinkel geb ca 1634  tr voor 1659 Cornelis Pietersz Keesman geb ca 1634   Kinderen 1a Arie Cornelisz Keesman   geb  ca 1660 tr Zandvoort 25 maart 1685 1b Jan Cornelis Keesman ged. Zandvoort  25 dec 1664 get. Gerritje Cornelis overl Zandvoort  5 dec 1727 tr Zandvoort  2 april 1690   Trijntje Maartensdr Draijer d.v. Maerten Willemsz Draijer en Neeltje Hendriksdr        1c Grietje Cornelisdr [Keesman]  ged Zandvoort  20 juli 1670 get Maertje Ariens 1d Abel Cornelis Keesman  ged Zandvoort 11 augustus 1675 get Clara Jans tr Zandvoort 17 april 1701 Aaltje Willemsdr Bol ged Zandvoort  11 augustus 1675 get Leendert Willemse en Aaltje Cornelis zijn huisvrouw overl Zandvoort  1711 d.v. Willem Leendertsz Bol en Ermtie Cornelisdr Koning      2 EWOUT ABELSZ   tr AELTJE CLAES  2008/2009

4020/4021 PIETER PAAP  geb ca 1609 Kinderen 1 Jannetje Pietersdr Paap geb. Zandvoort ca 1634 tr Zandvoort 23 mei 1660 Jacob Arijsz van Duijn geb. Zandvoort ± 1634 te Zandvoort 1670 haringvisscher  get Aechje Rochusdzoon van Arij van Duijn 2 Claertje Pietersdr Paap  geb Zandvoort ca 1638 over. Zandvoort  1 okt 1669  tr  voor 1659  Rochus Claesz  geb voor 1634 1671 haringvisser  overl Zandvoort   14 aug 1673 3 Annetje Pietersdr Paap geb Zandvoort ca 1639 tr Zandvoort  13 jan 1664 Arien Cornelis de Ruijter geb Zandvoort tussen 1640 en 1645  z.v. Cornelis Adriaaensz de Ruijter en Jaapje Leenderts 4 Ariaentje Pietersdr Paap geb Zandvoort ca 1639 tr voor 1665 Jan Cornelisz 5 Maertjen Pietersdr Paap geb  ca 1640 tr Zandvoort  6 dec 1665 Pieter Cornelisz de Ruijter  geb tussen 1640 en 1645   1674 haringvisser  z.v. Cornelis Adriaaensz de Ruijter en Jaapje Leenderts 6 ARENT  PIETERS PAAP   tr ANNETJE CORNELISDR   2010/2011

4022/4023 CORNELIS MASELINGH tr TIETJE KEMPIS Kinderen 1 ANNETJE CORNELISDR  tr ARENT  PIETERS PAAP  2010/2011 2 Ariaentje Cornelis   overl 8 juni 1714 tr   Herman Ariensz haringvisser 3 Cuniertje Cornelisd  tr Zandvoort 19 december 1660 Cornelis Flore Koper geb  ca 1634 tak Schaap Cornelis Flore tr2e Zandvoort 16.1.1670 Ariaentje Willemsd 4 Trijntje Cornelisdr tr  26 maart 1663 Arien Meertensz tak Zwemmer/Cantewijn

4028/4029 LEENDERT CORNELIS BOL tr Zandvoort  22 april 1640 MARITGEN PIETERS BOTTER Kinderen 1 Arie Leendertsz Bol overl Zandvoort  13 december 1711 tr Zandvoort  7 juni 1682   Maertjen Jacobsdr Berckhout  overl Zandvoort voor december 1692 d.v Jacob Berckhout 2 Cornelis Leenderts Bol   geb Zandvoort overl Zandvoort  27 juli 1675 tr Zandvoort   18 mei 1670  Gerritje Gerritsd geb Zandvoort 3 Maertje Leenderts Bol tr Zandvoort 8 april 1674 Cornelis Jansz Groenz.v. Jan Groen 4 Neeltje Leenderts Bol tr Zandvoort 16 mei 1677 Fop Jacobsz Berckhout z.v Jacob Berckhout 5 Pieter Leendertsz Bol tr Zandvoort  8 mei 1689  Elisabeth Dircksd    6 Rocus Leendertsz Bol overl Zandvoort  1690  lidmaat met zijn vrouw 16.3.1687 Maritie Dirksdr Jaspers 7 Willem Leendertsz Bol tr Zandvoort 12 mei 1669  Anna Gerritsd overl Zandvoort  voor 4.1674        8 WILLEM LEENDERTS BOL  tr  ERMTIE CORNELISD  KONING 2014/2015

.4030/4031 CORNELIS KONING Kinderen 1 ERMTIE CORNELISD  KONING tr WILLEM LEENDERTS BOL  2014/2015   2 Aaltje Cornelisdr Koning geb Zandvoort ca 1650  tr Zandvoort 6 mei 1675 Leendert Willemsz Kerkman geb Zandvoort ca 1650  haringvisser  overl Zandvoort  voor april 1684     z.v Willem Kerkman 3 Cornelia Cornelisdr Koning  geb Zandvoort  ca 1659 tr Zandvoort 28 mei 1684 Jan Leendertsz Koning   geb Zandvoort   ca 1660  overl Zandvoort  3 november 1727 z.v Leendert Dircks Koning en Tietje Claesdr 4 Cornelis Cornelisz Koning

3928/3929 DIRK CORNELIS TRUFF   geb Noordwijk aan Zee ca 1617 tr NN d.v. Cornelis Jacobsen en Maritge Jansd Kinderen 1 CORNELIS DIRX TRUFF  tr    JANNETJE ENGELSD  1964/1965

3984/3985 THIJS CORNELIS VAN DUIJVENBODE ALIAS SPEULMAN  piekenier   geb Katwijk  aan Zee 1620  overl Katwijk aan Zee  na 1688 in 1653 bij de ‘weerbare mannen’ in Katwijk,  was “speulman” /muzikant tr 1e  Katwijk aan Zee 23 september 1639 Martijngen Simons  geb ca 1620  otr  2e Katwijk aan Zee 9 juli 1648 JANNETJE GIJSBERTS VAN DUIJNE Jannetje Gijze geb  Katwijk a.d. Rijn  1627overl Katwijk  aan Zee    1703 Kinderen 2e 1 Cornelis Thijsz  ged Katwijk aan Zee 19 februari 1649 tr Katwijk aan Zee  28 maart 1677   Pietertje Gijsse Willems   ged Katwijk aan Zee 21 januari 1652 2 Leendert Thijsz  ged Katwijk aan Zee  30 oktober 1650 overl   voor 1652 3 Jacob Thijsz   ged Katwijk aan Zee  17 december 1651 tr  Katwijk aan Zee  18 juni 1679  Lijsbeth Jans   geb Rijswijk  ca 1655 4 Leendert Thijsz   ged Katwijk aan Zee 27 januari 1652 overl  voor oktober 1659 5 Trijntje Thijse  ged  Katwijk aan Zee  29 september 1656 tr Katwijk aan Zee  6 juni 1694  Dirk Ariaens  geb    voor 1676 6 GIJSBERT THIJSZ VAN DUIJVENBODE tr  IDA JANSD 1992/1993 7 Susannetje Thijse geb Katwijk  ca 1658  van Duijvenbode  otr Katwijk  1 maart 1682   Machiel Cornelisse van der Plas  geb Katwijk aan Zee 20 januari 1658 Machiel hertr/otr Katwijk 7.8.1689 Jaapje Hus in het weeskamerboek van Katwijk wordt Thijs Corneliszoon van   Duijvenboode als grootvader van moederszijde als voogd over haar nagelaten kinderen genoemd 8 Leendert Thijsz  ged Katwijk aan Zee  5 oktober 1659 tr 1e Katwijk ca 1676  Maertie Gijse  geb Katwijk  ca 1659 tr 2e Katwijk aan Zee28 oktober 1685 Neeltje Maartens Kulcks ged Katwijk aan Zee30 september 1663 d.v Maarten Maartensz Kulck en Maertje Gijse tr 3e Katwijk aan Zee   17 mei 1700  Elisabet Jans van Scheveninge   geb Scheveningen ca 1675   Elijsabeth Jans Franse Jacobs begr  Katwijk  18 september 1759 9 Theunis Thijsz  ged Katwijk aan Zee  23 oktober 1661  overl  voor 1703 tr Katwijk aan Zee  14 augustus 1689  Lijsbeth Jacobs ged Katwijk aan Zee  12 oktober 1664  Lijsbeth hertr Katwijk 20.5.1703 Dirk Maartens Barnhoorn 10 Johannes Thijsz ged Katwijk aan Rijn23 november 1664  Jan  tr Katwijk aan Zee 21 mei 1690  Kniertje Dominicus van der Valk ged Katwijk aan Zee 4 november 1661 11 Willem Thijsz  ged Katwijk aan Zee 19 november 1666 tr Katwijk aan Zee  23 mei 1694  Trijntje Cornelisd Hacker  ged Katwijk aan Zee 8 februari 1660 overl Katwijk 9 november 1752 12  Jan Thijsz van Duijvenbode geb Katwijk aan Zee  ca 1672

4068/4069 PIETER PIETERSZ BERENDREGT geb Lisse van Barendrecht tr Lisse   30 november 1687 HILLEGOND KORSD  geb Montfoort Kinderen 1 Pieter Pieters Barendrecht ged Lisse  7  november 1688 2 Jan Pieters Barendrecht   ged Lisse  10 september 1690 3 Trijntje Pieters Berendregt   ged Lisse   16 oktober 1693 4 Maria Pietersd Berendregt   ged Lisse  27 oktober 1697 tr Wassenaar   25 juli 1717 Daxid Huijbertsz Lelijvelt  geb Stompwijk  ca 1687 overl Stompwijk  6 januari 1768 z .v Huijbert Davidsz Lelievelt en wed v tr Stompwijk 25.11.1706 Catharina Ariens Duijvestein 5 Jannetje Pieters Berendregt  ged Lisse   10 oktober 1700 get Geertje Maartense van Volsbrugge 6 CORS PIETERS BERENDREGT tr GRIETJE PIETERSD  2034/2035

4072/4073 JACOB ARIJSZ VAN DUIJN   ged Zandvoort  ca 1634 haringvisser in 1670, z.v. Arij van Duijn en Aechie Rochusdr  tr Zandvoort  23 mei 1660 JANNETJE PIETERSD PAAP geb Zandvoort d.v. Pieter Paap Kinderen 1 Arien Jacobs van Duijn   ged Zandvoort  9 oktober 1661  get Aechie Rochus 2 PIETER JACOBS VAN DUIJN tr NEELTJE CORNELISD  2036/2037 3 Nelletje Jacobsd van Duijn  ged Zandvoort 15 mei 1667 geref   get. Aechje Rochus tr Zandvoort  17 april 1689 Claes Ewouts van der Schinkel   geb Zandvoort voor 1661 z.v. Ewout Abelsz van der Schinkel en Aeltje Claesdr tr 2e Zandvoort  12 maart 1713 Volkert Cornelisz Ruijsch  tr 3e Zandvoort 10 december 1719  Jan Cornelisz 4 Rochus Jacobs van Duijn ged Zandvoort  5 oktober 1670  haringvisser vader ter haring get. Aechje Rochus  begr Zandvoort 3 januari 1720 tr Zandvoort  12 september 1694  Lijsbeth Arentsd Paap  ged Zandvoort  20 oktober 1669  begr Zandvoort  10 maart 1728   wed tr 1e Zandvoort 24.6.1691 Claes Leenderts Koning ged Zandvoort 26.2.1667 d.v Arent Pietersz Paap, in 1678 lid van het college van Schout en Schepenen van Zandvoort  en Annetje Cornelis 5 Aagje Jacobs van Duijn ged Zandvoort  4 oktober 1673 get. Aechje Rochus 6 Gerrit Jacobs van Duijn ged Zandvoort 5 december 1674 get Aechje Rochus en Willempje Willem

4080/4081 TEUNIS JACOBS geb ca 1670 tr ca 1697 KRIJNTJE TEUNISDR geb Katwijk aan Zee ca 1675 Kinderen 1 JACOB TEUNISSSE tr         NEELTJE CORNELISDR DE HAAN     2040/2041

 4082/4083 CORNELIS JANS DE HAAN   geb Katwijk aan Zee  14 oktober 1679 begr Katwijk aan Zee 19 september 1727 tr Katwijk aan Zee  31 oktober 1705 AALTJE SIJMONS HOEK  ged  Katwijk aan Zee  3 december 1679 overl  voor 1712 tr 2e  Katwijk aan Zee 25 december 1712 Jaepie Pieters Varkevisser ged Katwijk aan Zee  1 oktober 1673 wed van  Huijbrecht Jacobs  Spaanderman d.v. Pieter Dirks Varkevisser en Geertruij Cornelisd Kinderen 1e 1 NEELTJE CORNELISD DE HAAN     tr JACOB TEUNISSE BARNHOORN    2040/2041 2 Klaartje de Haan  ged  Katwijk aan Zee  8 augustus 1708 begr Scheveningen 15 augustus  1782 o/tr Scheveningen 7/29 mei 1735   Arie de Ruijter  ged Scheveningen 19 oktober 1704 begr Scheveningen  14 februari 1771  wedn  Arie tr Scheveningen 16.5.1728 Maria Overduin 3 Aaltje de Haan  ged Katwijk aan Zee  8 augustus 1708 tr Katwijk aan Zee 20 april 1732  Krijn  Leenderts van der Plas ged Katwijk aan Zee  17 november 1709begr Katwijk aan Zee   29 september 1749  z.v. Leendert van der Plas stuurman te koopvaardij en Diewertje Vlieland Kinderen 2e 4 Jan Cornelis de Haan ged Katwijk aan Zee  5 november 1713

4088/4089 JACOB JACOBS ZWAAN  geb Rijnsburg  1666 landbouwer  begr Rijnsburg   2 maart 1722 handel en verwerking van vlas    tr 1e Rijnsburg 23 december 1691 Neeltje van der Blom geb Rijnsburg rond 1669 tr 2e Rijnsburg  1693 MENSJE WILLEMS VAN DEN BROM geb Oegstgeest  1669 Barom, van de Bron begr Rijnsburg  16 december 1701 tr 3e Valckenburg 25 april 1706Marijtje  Willemsdr Gravecamp  ged Valkenburg ZH   16 november  1685 begr Rijnsburg  9 september 1752 t lijk van Marijtje Gravecamp huisvrou van Claas van Berkel Marijtje hertr Rijnsburg 6.8.1728 Claas van Berkel wedn van Jannetje van der Linden 1655-1723 uit Oegstgeest Kinderen 1e 1 Teuntje Zwaan  ged Rijnsburg  8 juni 1692   begr Katwijk  Kinderen 2e 2 Willem Zwaan ged Rijnsburg   31 januari 1694 begr Rijnsburg  16 maart 1776 tr Rijnsburg   19 april 1716 Trijntje Joosten van Wetteren  ged Rijnsburg 6 juni 1688 1763 overl Rijnsburg 24 januari 1763 3 Pieter Jacobs Zwaan  ged Katwijk aan de Rijn 7 maart 1696  metselaar  begr Rijnsburg  30 april 1767 tr 1e   Rijnsburg  3 mei 1716  Annetje Jacobsd Boekee  ged Rijnsburg 1 januari 1677 begr Rijnsburg  5 februari 1743 d.v. Jacob Theunisz Boekee en Maartje Jansdr Kreuvensteijn  Annetje tr 1e  Jan Abramse Van de Vijver Rijnsburg 17.3.1697 o/tr  2e Rijnsburg  5/21 april 1743   Grietje Dedel  geb Oegstgeest  26 juni 1712 begr Rijnsburg 17 oktober 1748   d.v. Willem Willems Dedel en Grietje Onderlokhorsttr 3e  Rijnsburg 24 mei 1749  IJda Beekman  geb Oegstgeest overl  18 februari 1783   Ijda hertr 26.7.1771 Rijnsburg Frans Claasz Hogervorst ged 7.1.1720 Rijnsburg 4 Jacob Zwaan  ged Rijnsburg   25 december 1697 begr Rijnsburg 1 september 1775 tr Rijnsburg 5 augustus 1718 Jannetje Dirksd  van der Brom  overl Rijnsburg 7 februari 1742 tr 2e Rijnsburg 15 december 1742  Elsje Jans Nagtegaal  ged Rijnsburg 7 oktober 1714 begr Rijnsburg   5 februari 1789 Elsje tr 1e Rijnsburg 25.9.1735 Willem Dedel 5 JAN JACOBS ZWAAN  tr    LIJSBETH BRUSSEE    2044/2045 Kinderen 3e 6 Dirk Jacobs Zwaan ged Rijnsburg  22 augustus 1706 begr Rijnsburg  19 maart 1771 tr Rijnsburg 3 juli 1729  Maritje Isaacsd Glasbergen  ged Rijnsburg   12 januari 1707 7 Lijdia Zwaan   ged Rijnsburg   20 november 1707 8 Willem Jacobs de jonge  Swaan ged Rijnsburg   1 augustus 1709 begr Rijnsburg 18 oktober 1755 otr /tr Rijnsburg  16/26 oktober 1732 Jorisje Boekee   ged Rijnsburg 17 augustus 1712  Bocqué    overl Rijnsburg   20 januari 1759 9 Grietje ged Rijnsburg   15 november 1710 10 Cornelis ged Rijnsburg  8 mei 1712 11 Cornelis  ged Rijnsburg  3 juni 1714 12 Mensje  ged Rijnsburg 21 juni 1716 begr Rijnsburg 14 september 1755 tr Rijnsburg 14 september 1738  Jan Rosseeuw ged Rijnsburg  19 juni 1707 13 Aagje Jacobsdr  ged Rijnsburg 2 oktober 1718  Achien  begr Rijnsburg 29 april 1773 tr Abram Keijzer  ged Rijnsburg  26 januari 1724  begr Rijnsburg  29 april 1773 14 Cornelis ged Rijnsburg               

4090/4091 PIETER JACOBS BRUSSEE geb Rijnsburg  ca 1675 tr Rijnsburg 20 juni 1700 CORNELIA WILLEMS DE GRAAF geb Oegstgeest  1678 d.v. Willem Frederichszn Graef z.v. Frederic de Graef en Catharina Kinderen 1 Elisabeth  ged Rijnsburg   3 oktober 1700 2 Willemtje  ged Rijnsburg  3 oktober 1700 3 LIJSBETH BRUSSEE  tr  JAN JACOBS ZWAAN     2044/2045 4 Willem Pieters Brusse ged Rijnsburg   30 augustus 1705 begr Rijnsburg  12 november 1799 tr 1e Rijnsburg   4 maart 1731  Marijtje Dirks de Vos  Maria  tr 2e Rijnsburg  23 maart 1761  Maria Maartens Voorsloot  geb Rijnsburg  ca 1707 tr 3e Rijnsburg27 september 1767  Marijtje van Egmond  ged Rijnsburg  28 juni 1733 overl Rijnsburg   2 februari 1795  d.v. Gerrit Dircksz van Egmond en Jannetje Teunis Verpijn 5 Marijtje  Brussee   ged Rijnsburg  12 oktober 1707  Maria tr  Jan Gerrits Boogaards6 Maartje ged Rijnsburg  19 oktober 1710

4092/4093 SAMUEL DE MUIJ ged Leiden  28 juli 1666 veldwachter, waals  overl Leiden 6 oktober 1703 de Mooij, Le Beau begr Rijnsburg  13 oktober 1703 ‘1 uur met alle klokken’ otr 1e Rijnsburg 14 september 1692 Trijntje Jansdr van ’t Sant  geb  Rijnsburg   ca 1670 spinster melkmeid begr Rijnsburg  2 april 1695 ‘1 uur met alle klokken gemene kleed’ otr  2e  Leiden 23 juli 1697 HESTER CORNELISDR LIPSIUS geb Rijnsburg 1667 overl Rijnsburg 19 juni 1738 Hester hertr Rijnsburg 21.11.1706 Cornelis Aryszn van Vijanen, lintwerker overl 19.11.1715 tr 3e te Rijnsburg 29.3.1717 Jacob Rijckensz Draaijer 1681/16.12.1721, Jacob is ‘van de armen’ begraven Kinderen 1e 1 Susanna Theodora ged Rijnsburg  10 maart 1693 2 Willem Samuelsz Mooij  ged Rijnsburg 30 januari 1695 Kinderen 2e 3 Geertje Samuelsdr de Mooij  ged Rijnsburg 18 augustus 1697 Geertje de Muys o/tr Rijnsburg  11/27 oktober 1726  Maljaart Jansz Nagtegaal  ged Rijnsburg  20 juli 1704  Maljaart Glasbergen lintier   Hij stond 16.7.1751 te Leiden terecht wegens mishandeling, de eis: ophanging. Het  vonnis: geseling, 12 jaar tuchthuis, levenslange verbanning uit Holland en West Friesland. Door de scherprechter zal hem een snee vanaf zijn rechter oor over zijn wang worden gegeven met het mes waarmede de mishandeling werd gepleegd. Hij was al wegens mishandeling in 1737 te Rijnsburg en in 1743 te Bergen op Zoom bestraft   Kinderen   3a Hester Glasbergen   ged Rijnsburg 13 maart 1729 get  Aaltje Cen en Cornelis de Mooij begr Rijnsburg  21 december 1801 tr Daniël de Nood    Daniel en Hester 18.8.1771 doopgetuige bij Maljert zoon van Jan Nagtegaal en  Jannetje Dedel 4 Samuel Samuels de Mooij geb Rijnsburg  20 juli 1699 ged Rijnsburg  18 oktober 1699 overl/begr Rijnsburg 4/14 juli 1768 otr Rijnsburg 26 april 1726 tr Rijnsburg 12 mei 1726  Jannetje Theunisdr Boekee  ged Rijnsburg  1 augustus 1703 begr Rijnsburg  7 februari 1776  d.v. Teunis Boekee en Ariaantje van der Sleet 5 Cornelis  geb Rijnsburg 18 oktober 1699  overl Rijnsburg  1700 6 CORNELIS SAMUELSZ MOOIJ   tr   ALIDA VAN LEER 2046/2047 7 Jan Samuels de Mooij  ged Rijnsburg  19 september 1703

4094/4095 ALEXANDER VAN LEER  geb Zutphen  2 augustus 1671 ds Lamberg schoenmaker otr 1e Amsterdam 19 december 1698 z.v. Johannes Leer tr Zutphen 25.9.1670 Aeltje Aernheim uit Zutphen HESTERN BURGERS VAN WEDDEN   geb Vollenhoven  1670 begr Amsterdam  23 april 1713 Anthonis kerkhof tr 2e Amsterdam   13 juli 1713 Dirkje Hendriks wed van Lourens Douche
Alexander Leer van Zutphun schoenmaeker oud 27 jaren in de Servetsteegh ouders doot geass(iste)ert met Lammert Stuurman, en Hester Burgers van Wedde, van Vollenhoven oud 28 jaren op de O.Z Agterburghwal ouders doot geass(iste)ert met Annetje Bruijnvis [get.] Alexander Leer [get.] Hester Borgers van Wedden zij woonden Amsterdam  Swartebelsteeg/Zwarte Bijlsteeg Kinderen 1e 1 ALIDA ALEXANSDERSD VAN LEER  tr    CORNELIS SAMUELSZ  DE MOOIJ    2046/2047 2 Johannes van Leer  ged Amsterdam 15 mei 1701 NH Nieuwe kerk get Lammert en Margritje Hopman overl Amsterdam   8 mei 1766

7440/7441 DIRK CORNELIS HAASNOOT  geb Katwijk   ca 1600 zeeman  begr Katwijk  voor 1.10.1684 z.v. Corrnelis van Berendrecht tr Katwijk aan Zee TRIJNTJE ARENDTSD  geb ca 1605 Kinderen 1 CORNELIS DIRKS HAASNOOT tr MARIJTJE DIRCKSD VERDOES  3720/3721 2 Maartje Dirks Haasnoot   ged Katwijk  17 maart 1644 3 ? Haasnoot  geb/overl Katwijk aan Zee  24 december 1645 4 Brechje Haasnoot  ged Katwijk  1 maart 1648 otr Katwijk aan Zee  18 juni 1673  Cornelis Ameriksz Schaap  ged Katwijk aan Zee  6 november 1644 5 Pieter Dirks Haasnoot  ged Katwijk  5 december 1650 de naam Haasnoot of Haesneut, Hasenoot stamt uit  de Zuidelijke Nederlanden in 1571 kwam de koopman Cornelis van Berendrecht uit de zuidelijke Nederlanden met de geuzen bij Katwijk aan. hij handelde voordien in noten en specerijen, door zijn overgang naar het protestantisme, had hij problemen met z’n achtergrond in de Zuidelijke Nederlanden, waar hij had meegedaan aan de ‘Beeldenstorm’  en is daarom met de geuzen naar het noorden getrokken, zijn zoon Dirk Cornelisz nam de al bekende naam ‘Haseneut’ aan. Wikipedia: De familie Haasnoot is een duidelijk voorbeeld van een echt Hollandse familie, zoals Geert Mak die omschrijft. De calvinistische overtuiging van zo’n familie was een voortzetting van het normen- en waardensysteem, dat in de loop der eeuwen door voorouders was ontwikkeld en dat was meegenomen uit de Zuid -Nederlandse koopmans steden naar het noorden en dat uiteindelijk in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in de 17e eeuw verder tot bloei is gebracht. Soberheid en ingetogenheid zijn belangrijk. Geld diende tot een basis waarop volgende generaties moesten voortbouwen. Verzameld vermogen moest in stand blijven en liefst iets worden uitgebreid[ Ook nu nog zijn in de familie Haasnoot veel ondernemers te vinden.

7444/7445 HENDRIK JANS TAAL geb Scheveningen ca 1622 zeeman overl Scheveningen  12 december 1668 tr Scheveningen  1642 AAFFIE GIJSBERTS JOL geb Scheveningen 1622 Jaapje Gijsse Jol  begr Scheveningen  23 april 1708 d.v. Gijsbert Cornelis Jol 1586-1658 en Lijsbet Cornelisse uit Scheveningen op 17.2.1695 vermeld als weduwe van Hendrick Jansz 73 jaeren out Kinderen 1 GIJSBERT HENDRIKS TAAL tr  MARIA WOUTERS PRONK 3720/3721 2 Gerrit Hendricks Taal geb Scheveningen ca 1644 visser comenyhouder ged Scheveningen 1 januari 1647  hij is opgevoed in Haags weeshuis overl Scheveningen  1672  tr Scheveningen  31 oktober 1666 Wallighie Walings de Wit  geb Scheveningen 17 april 1644 overl Scheveningen  3 juni 1719    d.v. Wallich Gerbrandts de Wit en Dirkje NN 3 Leendert Hendriksz Taal  geb Scheveningen  23 augustus 1648 4 Aeltie Hendrix Taal ged Scheveningen 7 augustus 1650 begr Scheveningen 19 september 1721 tr 1e Jan Arrents Schoenmaker tr 2e Scheveningen  10 december 1679  Arij Maartens de Wit ged Scheveningen  8 maart 1657 zeeman   begr Scheveningen  16 juni 1726

7446/7447 WOUTER CORNELISSE PRONCK geb Scheveningen  1618 stuurman visser, vuurbaak overl Scheveningen 13 mei 1663 gasthuismeester, voer als bode voor de Staten Generaal in 1652 naar Engeland z.v. Cornelis Joppen Pronck, stierman gasthuismeester en Marijtgen Wouters tr voor 1643 ARIAENTJE CENTE OOSTERBAAN geb Scheveningen 1614 begr Scheveningen  4 augustus 1696 d.v. Cent Jansz tr 1612 Ariaentgen Corrnelis Coolen Ariaentje was getuige bij doop Sijmon Cornelisse Fontijn 7.9.1642 Ariaantje Nobelstraat in het pand recht tegenover haar vorige verblijf waar haar schoonzoon Gijsbert Hendriksz Taal zit Medebewoner van Ariaentje in 1680 is de visser Arij Ariensz Houtman, echtgenoot van haar jongste dochter Trijntge (zie boek N. Toet) 3.11.1643 koopt Wouter een huis in de Keijserstraat voor 560 gulden. 30.1.1657 koopt hij een huis in de Nobelstraat . 24.5.1688 verkoopt Arijaentje het huis voor 250 gld aan haar schoonzoon Gijsbert Hendriks Tael Kinderen 1 Maritge Pronk  geb Scheveningen 29 november 1643 2 MARITGE WOUTERS PRONK  tr   GIJSBERT HENDRIKS TAAL  3722/3723 3 Centgen Wouters Pronck  ged Scheveningen   3 november 1647 4 Cent Wouters Pronck ged Scheveningen  8 november 1648 visser begr Scheveningen 25 mei 1678 tr Scheveningen  25 november 1673 Jannetje Damen van der Swan   ged Scheveningen 26 juli 1648 begr Scheveningen 19 juli 1696 Jannetje hertr Scheveningen 23.11.1681 Leendert Arens Beetjecoecks    5 Cornelis Wouterse Pronk  geb Scheveningen 1 janauari 1649 begr Scheveningen 10 juni 1684 tr Scheveningen 2 mei 1679 Ariaantje Ariens Korving geb Scheveningen 21 oktober 1652 overl Scheveningen   1684 6 Jop Wouters Pronck  ged Scheveningen  11 december 1650 7 Pietertje Wouters Pronk geb Scheveningen  26 januari 1653  Pieternella begr Scheveningen 28 april 1691 tr Scheveningen 23 mei 1683 Arien Cornelisse van der Keij  ged Scheveningen  4 juni 1656 clapwaeker  begr Scheveningen 17 december 1710  Arie hertr 1.7.1691 Marijtje Gijsen Overduin 8 Lijsbeth Wouters Pronk  geb Scheveningen  1 augustus 1655 begr Scheveningen   14 april 1737 tr 1e Scheveningen  7 mei 1684   Cornelis Crijne Harteveld  geb Santvoort  januari 1655 clapwaker begr Scheveningen  15 februari 1727 tr 2e Jan Arendse Overduin  geb Scheveningen begr Scheveningen   10 mei 1731 9 Trijntje Wouters Pronk   ged Scheveningen  16 augustus 1657 begr Scheveningen   13 maart 1725 tr Scheveningen  22 mei 1679 Arie Arents Houtman   ged Scheveningen   7 februari 1649  visser  begr Scheveningen   18 mei 1726 10  Cornelis Wouterse Pronk   geb Scheveningen   1658 begr Scheveningen  10 juni 1684 tr Scheveningen  2 mei 1679  Aryaentge Arens Korving  geb Scheveningen  21 oktober 1652  d.v. Ariij Jans Korving en Baartie Leendertsd

7448/7449 TEUNIS CORNELIS VAN DUIJVENBODE geb Katwijk aan Zee 1619 overl  1688 speulman en piekenier bij de weerbare mannen van Katwijk 1653 tr Katwijk aan Zee  23 september 1639 MARTIJNTJE SIMONS GROEN geb Katwijk aan Zee  ca 1620 overl  Katwijk ca 1651 d.v. Simon Gijsensz en Pietergen Thijmensdr Kinderen 1 Cornelis Teunisz van Duijvenbode  geb Katwijk aan Zee 1639 2 Cornelis Teunis van Duijvenbode  geb Katwijk aan Zee    1643 3 Maartje Teunis van Duijvenbode geb Katwijk aan Zee   6 september 1644 4 Leendert Teunis van Duijvenbode geb Katwijk aan Zee  ca 1645 5 Aechje Teunis van Duijvenbode  geb Katwijk aanZee 20 januari 1647 6 Dingeman Teunis van Duijvenbode  geb Katwijk aan Zee  28 februari 1649 7 JACOB  TEUNIS VAN DUIVENBODE tr LIJSBETH VAN RIJSWIJK    3724/3725

7452/7453 zie 7968/7969         14896/14897

7466/7467 CORNELIS Kinderen 1 GEURTJE CORNELISD  tr ENGEL ALLERTSZ KLOOT 3732/3733 2 Grietje Cornelisd   tr Zandvoort 20 april 1681 Arie Arentsz Slagtveld haringvisser  overl Zandvoort  16 juli 1708  inschr 12.5.1674 lidm 1-140   Arie Arents tr 2e Zandvoort 28.2.1667 Anneke Jans

7468/7469 JAN VALCKE geb ca 1610 legatuurwerker otr Haarlem 13 juni 1638 ANNETJE LAURENS  geb Woensel In 1638 kwijt Jan Valcke zijn zwager Dirck Laurens te Veldhoven voor f 250 zijnde het erfdeel van Annetjen te Zeelst overleden moedersmoeder Kinderen 1 Jan Jans Valcke  geb Haarlem ca 1637 otr Haarlem 22 oktober 1661 tr1e Lisse 23 oktober 1661 Maritge Jans otr Haarlem 11 mei 1664 tr 2e Heemstede 25 mei 1664  Susanna Perkoin van Ceulen otr Haarlem 23 september 1668 tr 3e Bennekom 7 oktober 1668  Machteltjen Adams van Weljj 2 HENDRICK VALCKE    tr   GRIETJE JANS CLOPPER  3734/3735 3 Jacob Valcke

7470/7471 JAN CLOPPER Kinderen 1 Simon Jansz Clopper otr Haarlem 3 november 1669 tr Haarlem 17 november 1669  Annetje Verstraten 2 GRIETJE JANS CLOPPER  tr  HENDRIK VALCKE 3734/3735

 7552/7553 PAULL PAUWELS TRUMBULL geb Edinburgh Schotland  ca 1573 Turnbul, Tromel, Trommel, Drommel overl Sprang   voor 1637 bakker te Edinburg 1598/99, soldaat Gouda 1606, 1610 poorter van Geertruidenberg, 1624 bakker Sprang, z.v. Turnbul O.P.R. Marriages 685/00104300024 Edinburgh tr 1e Edinburg  8 november 1598 Marioun Foster tr 2e Gouda juni 1606 “Received on the 3rd of June Pouwels Tromel Scotsman with Arijaentgen Jans van der Goude” Trouwboek Hervormde kerk Gouda 15, f 217, 3 June 1606) Arijaentgen Jans van der Goude d.v. Jan  tr 3e   voor 1621 Bregtken Willems tr 4e Geertruidenberg 23 februari 1621 wed van Bregtken Willems huwelijkse toestemming Geertruidenberg 6.2.1621 ARIAENKEN WILLEMS van de Capel bescheet gebrocht ende getrout den 23 Kinderen 1e 1 Johnne Turnbul  ged Edinburg  3 juni 1599  vader is baxter Kinderen 3e 2 David Trommel 3 Willem Trommel 4 Caterina Trommel Trijntgen  tr Cornelis Cuyper Kinderen 4e 5 PAULUS PAULUSSEN TROMMEL  tr    MAIJKEN PETER GERITS     3776/3777   vader Paulus Drommel schott backer 6 Willemken ged Sprang 23 januari 1628 vader Paulus Drommel schotsman Clerks and pastors wrote the names as they understood them. One and the same father in Dunfermline in Fife was called Trumble, Trumbil, Trumbill and Turnebull when his children were christened between 1585 and 1601, there are at least 107 spelling varieties in Scotland and other English speaking countries we find a Schotsman Pouwels Tromel in the Republic of the Seven United Provinces in Gouda. He might have been a soldier, for there was a garrison in the vicinity of Gouda under Captain Robert Barclay or the famous Scott of Buccleuch. From the late 1560s the northern, predominantly Calvinist, regions in the Low Countries had been revolting against the Catholic Habsburg rulers. The rebels did not have an standing army, but used  mercenaries from the poorer pockets of the new Republic and from Germany, Switzerland, Sweden, England and Scotland – Protestants and Catholics alike Scottish troops arrived in 1572 “the 200 legionnaires who enlisted under Scott of Buccleuch to assist the Netherlands in their war with Spain”, in 1603 Paull Turnbull might have been one of them. At one point in time there were about 10,000 of Scottish troops in the service of the States-General, The last Scottish regiment was disbanded in 1782. Many of the soldiers stayed and married in the Netherlands Four years after his marriage Pauwels was in another garrison town Geertruidenberg, A list of new citizens mentions “6 May 1610 Pauwels Trommel van Edinborch in Schotlant III Situated at the front with the Habsburg territory of Brabant, it was an important garrisontown. In 1609 a truce had started, though, lasting until 1621. Perhaps Pauwels was released; perhaps he had to become a citizen of Geertruidenberg in order to marry Bregtken Willems. 1615 Pauwels Trommel was recorded in Geertruidenberg as a baker. he is recorded as a guarantor for an amount of 680 guilders (about 10,000 euros). They lived from 1616 until 1622 south of the church square. February 1621 it was stipulated that Pauwels had to provide for food, beverage and clothing for his children until they would come of age or would marry. He was responsible for teaching them how to read and write and for enabling them to learn a trade Three days later the banns were proclaimed for Pauwels and his new bride Ariaenken Willems from Capelle, 6th  February 1621 the banns were put up for Pauwels Trommel, baker and widower in Geertruidenberg, and Ariaenken Willems from Capel[le]. Pauwels had mortgaged his house for a total amount of 940 rijnsgulden (14,000 euros), a new house was being built at the eastside. Unfortunately something went wrong with the construction and Pauwels’ house was damaged; the expenses would be 600 guilders. the local magistrates decided that the the seller of Pauwels’ house would have to pay half of this amount, possibly for concealed defects. The seller appealed, but the outcome is not known. One document says that there had been  a sentence in connection with Pauwels being in arrears with his payments. December 1622 Pauwels sold the house for 2,070 guilders, which enabled him to pay his creditors a total amount of 1,670 guilders (30,000 euros). They moved to Sprang In 1621 hostilities between the Republic and the Habsburg rulers recommenced. Prince Frederik Hendrik pitched his camps around Sprang. Grain and other food were confiscated and during wintertime the plague broke out in 1625 and 1634, many people died. carts would bring sand to the cemetery, so that new corpses could be buried on top of the old remains. The requisitioning, quartering, kidnapping, extortion, plundering and destruction to both houses and estates by troops as well as the contagious diseases between 1624 and 1627 and the storm and floods of 1627 caused much damage, Sprang tried to get a tax reduction of the province of Holland. It succeeded. the Dutch army besieged the town of Breda. Again there was an encampment in Sprang. The enemy was in Loon op Zand, capture of Breda 1637. two deeds April 1637 appears that Pauwels Trommel had died. David and Caterina (Trijntje) from his marriage with Bregtken Willems transferred all the rights to the goods left behind by their father to his last wife Adriaentken Willems and her children Paulus and Willemke. Adriaentken would pay Pauwels’ debts.

7584/7585 CLAES ARIENS HUYCH PRINS   geb Katwijk aan de Rijn 1600 overl  na 1654 onvermogend 1623, piekenier bij de weerbare mannen 1653 tr 1e Katwijk  ca 1622 Neeltje Heyndericksd  geb Katwijk ca 1600  overl Katwijk   mei 1628 d.v. Henrick Jacobs en Adriana Allertsd uit Katwijk tr 2e   ca 1630 CRIJNTJE WILLEMSD GRAUW   geb Katwijk aan Zee  ca 1605 overl Katwijk aan Zee  april 1633 d.v. Willem Jacobsz Grauw 1578-1633 en Neeltje Claesd 1580-1623 Kinderen 1e 1 Arien Claessen Prins  geb Katwijk aan zee  ca 1623 Kinderen 2e  2 LEENDERT CLAESSEN SUIJDERDUIJN tr GEERTJE BUIJSERSD   3792/3793 de naam Zuyderduyn wordt voor het eerst vermeld in 1687. Jacob Leenderts Zuijderduijn 1658-1727 trouwt dan te Rotterdam met Ariaantje Jacobs Knip, Leendert Claessen 1631-na 1681 voerde de naam zeker, de bijnaam van Zuyderduyn is Prins en werd gevoerd vanaf Ary Leenderts Suyderduyn 1660-1724

7598/7599 WILLEM JACOBSZ BENTEN  geb  Katwijk   ca 1620 musketier weesmeester  tr GRIETJE WILLEMSDR BOONE   ged Katwijk aan Zee  3 mei 1626 Grietgen (van der) Boon d.v. Willem Boon en Ermpje Kinderen 1 Empje Willems Benten   geb Katwijk aan Zee 1642 o/tr Katwijk aan Zee   24 december 1660   Gerrit Jansz Roos  Schipper geb Katwijk aan Zee ca 1640  zeeman  Kinderen  1a Grietje Gerritse Schipper ged Katwijk   6 november 1661  tr Katwijk  11 mei 1687  Bouwe van Duijn  ged Katwijk  12 februari 1662 voerman  begr Katwijk 11 september 1720 1b Commertje Gerrits Roos   ged Katwijk    15 september 1664 begr Katwijk aan Zee 15 juli 1752 tr Katwijk 5 november 1684 Jan van Heijningen  ged Katwijk 15 september 1664 begr  Katwijk 15 juli 1752  1c Jan Gerrits  Roos  ged Katwijk   26 september 1666 tr Katwijk 18 januari 1693  Leuntgen Maertensdr  ged Katwijk   ca 1666  1d Hilletje Gerrits   ged Katwijk 14 oktober 1668  1e Hilletje Gerrits Roos   ged Katwijk   12 maart 1673  get Matje Willems  1f Geertje Gerrits Schipper   ged Katwijk 3 maart 1675 get Mattie Willems  NH overl/begr Katwijk 1/2 maart 1720 tr Katwijk aan Zee  1 maart 1697  Reijnier  Dircks Varkevisser geb Katwijk 14 februari 1677  visser overl/begr  Katwijk  1730 f 3.—  Reijnier hertr 22.10.1724 Barber Schipper  1g Aldert Gerrits   ged Katwijk  5 december 1677  1h Cornelis Gerrits   ged Katwijk  5 december 1677    1i Barber Gerrits Roos   geb Alphen a d Rijn   ca 1680 o/tr 1e Katwijk  7/22 augustus 1717  Arie Buijs ged Katwijk 19 oktober 1664  wed v  Lijsbeth Hoek otr 2e Katwijk  22 oktober 1774 tr Katwijk  5 november 1774  Reijnier Varkevisser zie 1f  1j Bastiaen Gerrits Roos  ged Katwijk  30 maart 16822 MATTIE WILLEMS VAN BENTEN   tr    MAARTEN JACOBS  DE KRAAIJ  3798/37993 Jan Willems van Benten  ged Katwijk aan Zee 8 oktober 16454 Guertgen Willems van Benten  ged Katwijk aan Zee  27 september 1648  Grietje

7600/7601 LEENDERT DIRCKS CONINCK  geb 1630 tr Zandvoort kerk 1663 TIETJE CLAESDR Claas Leendert komt voor op de lijst van ‘weerbare mannen 31.8.1652’ Kinderen 1 Dirk Leenderts Koning  overl Zandvoort 28 september 1698 tr Zandvoort  1 juni 1681  Klaartje Jansdr geb Zandvoort  Klaartje hertr Zandvoort 28.9.1698 Arien Pieters de Ruijter  Kinderen 1a Leendert Dirksz Koning   ged Zandvoort  10 juni 1691 tr 1e Zandvoort   9 september 1720  Maartje Pieters van Dui9jn overl Zandvoort  3 november 1727 tr 2e Zandvoort  31 december 1728  Anna Jacobs Kerkman 2 JAN LEENDERS KONING  tr CORNELIA CORNELIS KONING   3800/1801 3 Cornelis Leenderts Koning   ged Zandvoort  13 mei 1663 overl Zandvoort  6 augustus 1718 tr 1e Zandvoort  28 december 1683  Marijtje Gerrits Loos  geb Zandvoort  1661   d.v. Gerrit Dirks Loos en WIllempje WIllems tr 2e Zandvoort  13 mei 1703  Leuntje Hugen  geb Noordwijk aan Zee 4 Maartje Leenderts Koning   ged Zandvoort  29 november 1665 5 Claes Leenderts Koning  ged Zandvoort   26 februari 1668 overl Zandvoort  1 september 1694  tr Zandvoort  24 juni 1691  Lijsbeth Arentsdr Paap  geb Zandvoort   20 oktober 1669 overl Zandvoort   10 maart 1728 Lijsbeth hertr 12.9.1694 Jacob Rochus van Duijn 6 Sayer Leenders Koning   ged Zandvoort  31 augustus 1670

7602/7603 CORNELIS  LEENDERTS  geb Zandvoort z.v. Leendert Willems Koning en Erm Saijersdr tr NN Kinderen 1 Ermtje Cornelis Koning geb 1649 overl Zandvoort  14 september 1737 tr Zandvoort 15 april 1674 Willem Leenderts Bol wed v Anna Gerritsdr z.v. Leendert Cornelis Bol en Maritgen Pieters Botter 2 Aaltje Cornelis Koning geb Zandvoort  1650 tr 1e Zandvoort 6 mei 1673 Leendert Willems Kerkman  geb Zandvoort 1650 haringvisser  tr 2e Zandvoort  14 mei 1684 Jacob Maartensz Draijer geb Zandvoort wed v Barber Dirksdr  3  CORNELIA CORNELIS KONING   tr   JAN LEENDERTS KONING   3800/3801 4 Cornelis Cornelisz Koning 5 Trijntje 6 Jan Cornelis  geb  Zandvoort  1650 tr Zandvoort 10 juni 1663 Dirksje Jacobs

7728/7629 GERRIT VAN DER ASSEL geb Rotterdam ca 1584 Kinderen  1 GERRIT GERRITS VAN DER ASSEL   tr   MAERTGE DAVIDSD   3864/3865 2 Arij Gerrits van der Assel  ged Rotterdam 1636 otr Rotterdam 31 juli 1661 tr Rotterdam 14 augustus 1661 Neeltje Cornelisd IJsselstein  geb Rotterdam zij woont in de Hoogstraat Kinderen 2a Gerrit van der Assel ged Rotterdam 29 april 1663   2b Cornelis van der Assel  ged Rotterdam 15 juli 1671   2c Leendert van der Assel   ged Rotterdam  8 juli 1674

7736/7737 HENDRIK VAN HATTEM  geb Maurik  1583 overl ca 1648 burger van Amersfoort 1603, lakenkoper 1615 raad en schepen van Amersfoort 1613-1645 als ontvanger van de impost op 17.2.1623 voor twee jaar gecontinueerd, plantagemeester van Frederik Hendrik NL 1960 k 364 NL 1976 k 343 GN 1972 p 364 tr 1e  1 januari 1603 Aaltje Beernsd Schade geb  ca 1580 d.v. Beemt Dircxz Schaij en Margriet Douwers   beleend St. Paulusabdij 1592 otr 2e  Amersfoort 20 augustus 1614 tr2e Utrecht 4 september 1614 ANNA VAN LOON geb  1570 d.v. Cornelis van Loon kapitein en  Agnes de Boijs belijdenis Amersfoort op 5.4.1634 Kinderen 1e 1 Margaretha van Hattem  geb Amersfoort  17 november 1614 onmondig 17.11.1614 beleend St. Paulusabdij 1616 tr  voor 30.1.1628 Anne de Bonetat 2 Deliana van Hattem  geb Amersfoort  1610 overl ’s Heerenberg  15 mei 1652 tr Amersfoort 12 februari 1632  Pieter Bor  geb Utrecht  26 februari 1599 Kinderen 2e 3 JOHAN  VAN HATTEM tr  HENRICA VAN MAAREN   3868/3869 4 Cornelis van Hattem van Rynesteyn geb Amersfoort 27 april 1619 overl ca 1654  luijtenant van capiteijn Baer heer tot Slangeburch guarnisoen houdende tot Emmerich, “dogh sonder manlijcken oirt na te laten gestorven” NL 1949 k 138, NL 1950 k 138, NL 1916 k 71 otr Amersfoort  17 februari 1644 tr Amersfoort 3 maart 1644 Geertruid Schrassert geb 18 februari 1617ged Arnhem 6 maart 1617 Geertruid o/tr 2e Harderwijk 7/20.9.1656 Johan Opgelder geb Hattem  luitenant   attestatie naar Ermelo 20.9.1656  d. v Reijner Ottosz Schrassert burgemeester van Doesburg geb Amersfoort 23.5.1584, overl Doesburg  24.12.1622 student Leiden 19.9.1601 substituut momber van Gelderland 3.5.1610 lid genootschap St. Lucas Arnhem 1610  tr Arnhem 3.2.1613 Mechteld Schaeff, geb vrijdag vóór Middenvasten 1592 d.v Hans Schaeff en Clementia Bentinck.

7738/7739 GERRIT PETERSZ VAN MAAREN  geb Zaltbommel  ca 1570 Gerard, burgemeester van Tiel  begr Tiel 3 mei 1636 leenman Gelre, Zutphen en Zoelen, 1612 schepen Hier leijt begraeven Gerardt van Maren in sijn leven borgemeester der stadt Tijel en is gestorven op den 3den meij Anno 1636  otr Tiel 10 december 1597 tr Tiel  11 januari 1598 WENDELINA WILLEMSD VAN ISENDOORN Joffr IJsendoorn   geb Zaltbommel   1574 overl Tiel  ca 1655 Kinderen 1 Aleyda van Maaren  geb Tiel  1608 Alit overl Tiel  5 juli 1654 tr Tiel  18 november 1632  Johan Wynandts van Resant geb Tiel  ca 1604 medisch doctor, schepen van Tiel 2 Peter Gerritss van Maaren geb Tiel 1610 doctor rechten otr Tiel  17 januari 1646 tr Tiel 3 februari 1646 Ida Gijsbertse de Rijck   geb Tiel  na 1623 d.v. Gijsbert  Gerards , Ida otr 2e Tiel 6.5.1654 Johan Cup advocaat fiscaal van HHMM over de militaire discipline ter zee als erfgenaam zijns vaders beleent op 25.4.1638 op het veer Wadenoijen, leenvolger nr 128, acc met zijn zuster op 15.8.1638 Regeeringslijsten der stad Tiel. 57  bij Dirck Henricks schepen en burgemeester te Tiel zijn zoon Henrick Dircksz kerkmeester van St Maarten 1627 en later tr Tiel 21.5.1617 met Metgen Gerritsdr de Rijck “van Bommel” j.d reeds lang ouderloos. “Hij leeft nog 19.10.1647, wanneer hij een huis in de Ambtmanstraat overdraagt aan Peter van Maren Zandwijk 1641/’49 fol98v en is zeker dood vóór 19.3.1656 wanneer zij als Metgen Gerrits de Rijck zuster van Ida Gijsberts Gelders Arch Arnhem. ORA Bank van Tuil Loofsignaat 1638-1641 Schepenen Smits en De Rouw Ida de Rijck weduwe van Peter van Maeren cum tutore (met voogd) verkoopt 3 morgen land of zo groot of klein het is genaamd “Fovis wei” gelegen in het gerecht van Heesselt tussen Hendrick van der Horst ten oosten en de erfgenamen van zaliger Dirck Melissen ten westen, strekkende ten noorden aan het land van Wouter van Bochoven om door Henderick Lenertsen in eigendom erfelijk te hebben en te bezitten, dijk en tijns vrij, uitgezonderd twee Heeselsche roeden dijken gelegen in het genoemde gerecht boven Joop Vermeulen’s berg (hooiberg), tussen Rijck de Wit boven en voornoemde Joop beneden naast gedijkslaagden. Comparante voornoemd bevestigde bovenstaande en beloofde zonder verdere lasten het onroerend goed over te dragen, naar het geldende landrecht. Aldus opgemaakt op 15 juni 1652.
Henderick Lenertsen heeft beloofd om aan Ida de Rijck weduwe van wijlen Doctor Peter van Maren op de laatste dag van mei in het komende jaar 1653, te betalen, zoals dat in het geldende landrecht geregeld is, de somma van 500 Carolus guldens en 30 stuivers betreffende de koop van het land dat vandaag voor schepenen aan hem getransporteerd is. Aldus opgemaakt op 15 juni 1652 3 Jacomina van Maaren  geb Tiel  ca 1612 overl na 1654 otr Tiel  18 maart 1632 Pelgrom Vogelsanck geb Buren  vermeld in leenboek Gelre Kapel Avezaath 1669 en 1638 zoon Johan huwde dochter van Wijnants van Resant Regeringslijsten der stad Tiel CBG IV bl57 zie bij zijn schoonzuster Alijda kort na 14.3.1648 wordt Gerridt Henrickss Udo vermeld in een rechtszaak tegen Pelgrom Vogelsanck, gevolmachtigde van Swaentje Janss wed van Adriaen van Driel 4 Claes van Maaren geb Tiel 5 Adriana van Maaren  geb Tiel  1617 6 HENRICA VAN MAAREN tr  JOHAN VAN HATTEM 3868/3869 Leenregisters van Culemborg van Schilfgaarde 289 Jhr Gijsbert van Maren, Alitta van Maren na doode van haar broeder Gijsbert ind Haar zoon Dirc van der Lingen is hulder, 1666 maart 19 Gijsbert wordt in deze stukken ook Gerrit genoemd. Regesten Over-Betuwe, collectie ir. J. van Beynum. RA Gelderland Leenkamer Gelderland LK 32, fol. 156, d.d. 22-09-1664. Wij Johan Wijnants van Resant schepen van Santwijck wegens mijne kinderen bij Aleyda van Maren Zl, Dr. Wilhelm Vogelsanck als last hebbende van Pelgrim Vogelsanck mijn vader als man en momber van mijn moeder Jacomina van Maren en ook last hebbende van Cornelis Wijnants van Resant med Dr als momber van de onmundige kinderen van wijlen Johan van Hattem gewesene med Dr tot Tyel en Hendrick van Maren samen voor 1/6 de onmundige nagelaten dochter van Peter van Maren voor de helft en wij Jacob van der Lingen no. ux. Adriana van Maren en Derck van der Lingen in plaets van mijn vader Gerit van der Lingen burgemr van Buren voor zijn Aleyda van Maren voor de andere helft van een obligatie erkennen betaling. Johan Wijnandts van Resant en Aleyda van Maren Jong gezel en jonge dochter beiden van Tiel hebben een dochter Margaretha: laet de deilinge van de goederen van haer bestemoder Wendelina van Isendoorn approberen ende haer beleenen met 3 1/2 mergen lants genoempt de Laeck den 2 Sept. 1669. Cornelis Wijnants van Resandt Med. Dr, haer broeder, is hulder. Het begraven in kerken kwam in de 14de eeuw onder de bemiddelde poorters meer en meer in gebruik, bij buurtspraak van 29 juni 1460 werd bepaald, dat geen lijk in de St. Maartenskerk alhier zoude worden begraven, tenzij over het graf een zerk van vier voet breed werd gelegd  geg verpondingsreg ca. 1652 regeringslijsten Tiel Leenboek Gelre bl 322 Kapel Avezaath 1638 1669 7 Gerrit Ariens van Maaren  geb Lith ca  1635 overl Tiel 1690 tr Lithoijen 1 maart 1659  Jenneke Hendrick Clingh geb  Lith ca 1635

7840/7841 GIJSBERT JANS geb Rijnsburg ca 1555 van der Codde , bouwman overl Rijnsburg 15 juni 1609 1603 ambachtsbeheerder, , schepen 1588-1591,1594-1598, 1607-1608  tr Rijnsburg 1 juni 1577 huwelijkse voorwaarden JANNETGEN CORNELISD VAN DER SPECK Verspeck  geb 1550 overl 5 februari 1614 Jannetgen tr 1e Pieter Cornelisz van Assendelft, bouwman overl voor 1573 Kind Nelletgen Pietersd geb 25.12.1563 Kinderen 1 CORNELIS  GIJSBERTS   tr   DIEUWERTJE CLAESD VAN DER SPECK 3920/3921 2 Jan Gijsberts  geb   1580 3 Pieter Gijsberts   geb  1578 bouwman overl ca 1635 tr  Beatrix van Immerzeel d.v. Dirk Gerritsz, bouwman en Niesje Simons Hofland Pieter Gijsberts is burgemeester 1635, schepen 1610-1611, 1617-1618, 1632-1633, heilige geestmeester 1635, kerkmeester 1635 6.2.1614 koopt Cornelis Gijsberts van der Codden  3920/3921 tot Rijnsburgh 1 morgen land gemeen in 13 ½ land te Voorhout waarvan de rest hemzelf bij erfenis wegen zijn moeder is aangekomen 1.6.1577 passen Gijsbert Jans wonende tot Rijnsburg geass met Jan Gijsberts zijn vader en Gerrit Dircxz zijn zwager ten eenre en Jannetje Cornelisdr wede van Pieter Cornelisz mede won. tot Rijnsburg geass met Cornelis Dirkx Ket haar neef ten ander zijde, huwelijkse voorwaarden (hierbij wordt ook haar kind Nelletjen genoemd)

7842/7843 CLAES JANSZ VAN DER SPECK  geb Rijnsburg ca 1539 Nikolaas Verspeck, bouwman, schepen 1606  overl 1612 heiligenmeester 1607 ambachtsbewaarder 1588   tr GRIETGEN HEIJNDERICKS KEIJSER  geb Hazerswoude overl   1626 18.2.1567 Nikolaas Jansz. alias Verspeck bij dode Jan Adriaansz. van Rijnsburg zijn vader 11fol30 LRK 279 fol42v43 Kinderen 1 DIEUWERTJE CLAESD VAN DER SPECK tr CORNELIS GIJSBERTSZ VAN DER CODDEN 3920/3921 2 Jan Claeszn van der Speck   geb   ca 1584 Verspeck, bouwman overl tussen 1641-1656  tr Marijtje van Rhoon d.v Jan Jorisz en Leentje Pietersd zij woonden in 1652 in Oegstgeest Jan Claesz was schepen 1614-1615, 1618, 1632-1634, 1632, ambachtsbewaarder 1623     heiligenmeester 1635, 1638, 1642 9.12.1614 Jan Verspeck bij dode van Nikolaas, zijn vader, LRK 280 fol. 3v. “Nog 4 hond leenland, te leen gehouden van de heer van de Voorde, gelegen in de ambacht van Noordwijkerhout” ambachtsbewaarder een ambachtsbewaarder was belast met het algehele beheer vaan het Ambacht, vooral m.b.t. de geldmiddelen, hij had één van de twee sleutels van de ambachtskist met de papieren en het geld, de andere sleutel was in het bezit van één van de schepenen, aan het einde van het jaar moest hij verantwoording afleggen aan de geërfden van het Ambacht een ambacht is een rechtsgebied, de landheer stelde de ambachtsbeheerder aan heilige geestmeester beheerde de kas van de tafel der Heilige Geest, een RK kerkelijke instelling die zorg droeg voor de armen, de naam komt ook voor bij hervormden en hier is hij een bestuurder van de armenzorg – een evenknie van de diaconie –

7844/7845 JACOB MEESZN VAN DER SLUIJS VAN EGMONT geb Valkenburg ca 1570 bouwman bij de sluis bij de Wassenaarse Watering bij Valkenburg overl voor 1614 tr 1e Marijtgen Vrancken van den Burg Burch, d.v. Vranck Dirckszn van den Burch en Trijntje Dircksd van Castricum tr 2e Lisse  8 juni 1599 AALTJE CLAESD KORSTMAN  geb  ca 1576 Aeltgen Corsteman overl voor 1649 d.v Claes Cornelisz Corsteman en Maritgen Vranckendr van den Burgh Aeltje hertrouwt ca 1616 Cornelis Adriaens ter Schuir alias Keth, van Alphen, bouwman Kinderen 1 Trijntgen Jacobs van der Sluis van Egmond  geb   1600 tr Frans Claesz van der Graft 2 Thonis Jacobs ter Schuijr  geb Rijnsburg  ca 1602 Anthoni tr Wassenaar  6 juli 1631 Maritgen Dircksd Blenckenburg 3 HUYG JACOBS VAN DER SLUIJS  tr GRIETJE VAN RIJN 3922/3923 4 Jan  Jacobs geb 1609 overl Voorschoten 5 Geertgen Jacobs van Egmond van der Sluijs  geb 1610  overl Voorschoten voor 1685  tr  Pieter Leendertsz van der Geest   geb  bouwman te Voorschoten  ged Wassenaar  21 januari 1611 z.v. Leendert Dirks van der Geest en Geertgen Pietersd van Raephorst 6 Huijbert Jacobsz van der Sluijs  geb Valkenburg  1611 Van Egmond bouwman overl  1679/1694 schepen 1648, 1651, 1654, heiligegeestmeester 1669 tr ca 1635 Maartje Leenderts van der Geest  geb Wassenaar  ca 1610 Maritgen  zij woonden in Kloosterschuur Poelgeest 1679

7846/7847 CORNELIS CORNELISZ VAN RIJN ALIAS HUIJSMAN ‘Boertgen’, bouwman  geb Rijnsburg ca 1560 overl  na 1625  tr 1e OUDE GEERTJE WARBOUTS VAN DER ZIJP  overl voor 1619 tr 2e Willempje van der Made Kinderen 1 GRIETJE CORNELISD VAN RIJN tr HUIJG JACOBS VAN DER SLUIJS 3922/3923 2 Gerrit Cornelisz van Rijn  geb  ca 1600 bouwman overl  14 juni 1681 schepen 1631-1632, 1635-1637, 1639-1649, 1642, 1665-1666 1653 Capiteijn van de weerbare mannen te Rijnsburg otr Leiden  23 januari 1627 registratie door notaris Paets  get voor de bruidegom Wouter Warbouts van der Sijp en Jan Willemsz Hoftuijn Jannetje Cornelisd van Oudshoorn geb Voorhout d.v. Cornelis Zegerz alias de jonge Kodde, bouwman te Voorhout en Pieternelletje   Cornelisd 3 Aaltje Cornelisdr van Rhijn alias Huijsman tr Jan van der Sluijs  geb Valkenburg  landbouwer, ambachtsbewaarder te Valkenburg  oud kath 4 Gijsbert Cornelis van Rhijn

7856/7857 CORNELIS DIRCKS TRUFF geb  ca 1592 z.v. Dirk en Grietgen tr ca 1617 NIESGEN CORNELISDR VOOCHT geb  ca 1580  overl   voor 1622 d.v. Cornelis Jacobsz Voocht de Swart en Marijtgen Jansd van Langevelt Kinderen 1 DIRCK CORNELIS TRUFF   tr  NN   3928/3929 Rechterlijk archief Noordwijk 6v. 11-6-1613. Jacob Corneliszn., Symon Janszn. van Alckemade gehuwd met Jannetge Cornelisdr., Jan Claeszn. gehuwd met Gerritje Cornelisdr., Cornelis Dirckszn. Truff gehuwd met Niesge Cornelisdr., Pieter Matthijszn. van der Werve gehuwd met Trijntge Cornelisdr., Dirck Willemszn van Steenvoorden gehuwd met Marytge Cornelisdr., Huybert Symonszn. van Duyndam gehuwd met Cuniertge Cornelisdr., Adriaen Engelszn. gehuwd met Baefge Cornelisdr., en Cornelis Janszn. gehuwd met Neeltge Cornelisdr. alle erfgenamen van Neeltge Jansdr., hun overleden moeie=tante verkopen Jan Willemszn. Cortswager 2 morgen 1 hond land gelegen aan de Drift of Vogelkooi, alles volgens de oude brief.  7. 11-6-1613. Symon Janszn. van Alckemade gehuwd met Jannetge Cornelisdr., Cornelis Dirckszn. Truff gehuwd met Niesge Cornelisdr., Pieter Matthijszn. van der Werve gehuwd met Trijntge Cornelisdr., Dirck Willemszn van Steenvoorden gehuwd met Marytge Cornelisdr., Huybert Symonszn. van Duyndam gehuwd met Cuniertge Cornelisdr., Adriaen Engelszn. gehuwd met Baefge Cornelisdr.en Cornelis Janszn gehuwd met Neeltge Cornelisdr., allen erfgenamen van [Neeltge] Marijtgen Jansdr. hun moei verkopen Jacob Corneliszn. wonende wonende Noordwijkerhout en Jan Claeszn. backer wonende Noordwijk hun zwagers 2 morgen land gelegen aan de ’s-Gravendam, alles volgens de oude brief. 242. 14-12-1616. Gezien het interdit vanwege Grietje Cornelisdr. weduwe Dirck Pieterszn. met Daniel
van der Bouckhorst secretaris haar gekoren voogd tegen een ieder die iets te vorderen mocht hebben van een camp weiland gelegen aan het Diefpad, belend NO Adriaen Meeszn. Bosch en Jeroen
Toniszn. met zekere partij land gekomen van Cornelis Dirckszn. Truff, ZO Huybert Meeszn. c.s., ZW
het Diefpad en NW Symen Janszn. verkocht aan Adriaen Meeszn. Bosch en Jeroen Toniszn., belast
met de helft van 18 st per jr tbv het St Catharynen Gasthuis te Leiden, de helft van 4 st per jr tbv de
Memorien te Noordwijk, de helft van 25 gulden per jr tbv Bouwen Meeszn. en 9 gulden 7 st per jr tbv
Huybert Meeszn. voor 700 gulden en levert het nu als willig decreet. 246. 14-12-1616. Gezien het interdit vanwege Daniel van der Bouckhorst secretaris van Noordwijk als gestelde curator over de boedel van Niesje Cornelisdr. weduwe Cornelis Dirckszn. Truff gewoond hebbende te Noordwijk op Zee mitsgaders Dirck Jacobszn. van Heemskerck en Cornelis Pieterszn. van Noordwijk op Zee daarbij gevoegd impetranten van willig decreet tegen een ieder die iets te vorderen heeft van een camp wei- of teelland gelegen aan de Brelofterweg, gekomen van Niesje Cornelisdr., belend NO de Brelofterweg, ZW Huybert Meeszn., ZW Adriaen Meeszn. Bosch en Jeroen Toniszn. met een perceel land door hem gekocht van Grietje Cornelisdr. weduwe van Dirck Pieterszn. met de dijk wezende tussen beide en NW Adriaen Corneliszn. koekebakker, verkocht aan Adriaen
Meeszn. Bosch en Jeroen Toniszn. voorsz., belast met de helft van 18 st per jr tbv het St Catharynen Gasthuis te Leiden, de helft van 4 st per jr tbv de Memorien te Noordwijk voor 1800 gulden contant.

 7452/7453 7968/7969    14896/14897 CORNELIS MATTHIJS DUIJVENBODE ALIAS WEIJNS Cornelis Tijsse ‘de Oude’ geb Leiden 1594 piekenier, speulman muzikant   overl Katwijk  aan Zee  na 1652 1652 piekenier der weerbare mannen z.v Matthijs Pietersz Weyns en Maartje Pietersdr., genaamd Speelman otr Katwijk aan Zee  1 april 1615 DYNGENOOM THEUNISD ROBOL  geb Katwijk 1596 overl Katwijk aan de Rijn d.v. Teunis Robol en Trijn Caenen 1615 van Leiden naar Katwijk als de eerste van Duijvenbode in Katwijk Cornelis Tijsse was achterneef van de oorspronkelijke Van Duijvenbode en heeft de naam van zijn beroemde oudoom overgenomen die volgens akte van 24.8.1607 zijn voogd werd Door zijn huwelijk stamvader van de Katwijkse Van Duijvenbodes Kinderen 1 Thonis Cornelisz van Duijvenbode  geb Katwijk aan Zee ca 1619 tr Katwijk 23 september 1639 Marijntge Simons Gijsen geb  1620 2 Willem Cornelis Weijns   geb Katwijk aan Zee  ca 1617 geref  tr Katwijk aan Zee 9 april 1640 Geertje Leenderts Coole  geb Katwijk aan Zee ca 1620 2 THEUNIS CORNELISZ VAN DUIJVENBODE tr MARTIJNTJE SIMONS GIJSEN 7448/7449 3 THIJS CORNELIS VAN DUIVENBODE tr  JANNETJE VAN DUIJNE 3984/3985 4 Marijtje Speulman Weijns  geb 1621 5 CORNELIS CORNELISZ CHUITTE van Duijvenbode ‘de jonge’ tr   NEELTJE CORNELISD VAN DUIJVENBODE 3726/3727 Neeltje heeft dezelfde ouders als echtgenoot Cornelis Cornelisz van Duijvenbode de Jonge  6 Dirk Cornelis van Duijvenbode  geb Katwijk aan Zee  ca 1628 7 Pieter Speulman Weijns geb Katwijk aan de Rijn  19 februari 1640  geref

7970/7971 GIJSBERT JACOBSZ VAN DUIJNE geb Katwijk aan Zee 1600 ambachtsbewaarder Rijnland  overl Katwijk aan Zee  1665 hij was  ‘welgeboren’ en wordt vermeld in Morgenboeken Rijnland 1628-1651 tr Katwijk  1620 PIETERTJE PIETERSE geb Katwijk aan Zee   1602 overl Katwijk aan Zee zij hertr otr  27.11.1633 Dirck Jacobs Waasdorp Kinderen 1 Jacob Gijze van Duijne  geb Katwijk  1620 ambachtsbewaarder Rijnland 1653 – 1666       overl Katwijk aan Zee 27 april 1681  “welgeboren” man tr 1e  Barber Stevens  geb Katwijk tr 2e Katwijk 1648 Wijntje Jacobsd van der Plas  geb Katwijk  overl Katwijk 2 Annetgen Jacobs van Duijne geb Katwijk 1621 3 Roelof Gijse van Duijne geb Katwijk 1626  herbergier in ‘De blauwe Swaen’ overl Katwijk 1695 monsterrol als moskettier 1653 ambachtsbewaarder van Rijnland  1672, weesman 1681 regent gasthuis 1686, welgeboren man 1667 en 1689 tr Katwijk 2 augustus 1653 Petronella Jansd van der Spijck  geb Den Haag 1614 overl Katwijk  6 februari 1683  4 Pieter Gijsbertsz van Duijne   geb Katwijk  1622 tr Ariaentje Leendertsd tr Katwijk 10 april 1644 Machtelt Arientsdr Jaboers  geb Katwijk  overl Katwijk   1645 5 JANNETJE GIJSBERTS VAN DUIJNE  tr THIJS CORNELIS VAN DUIJVENBODE 3984/3985

8136/8137 PIETER PIETERSZ BERENDREGT Kinderen 1 PIETER PIETERSZ BERENDREGT  tr HILLEGOND KORSD    4068/4069 2 Lammert Pietersz van Berendregt geb Lisse tr Lisse Geertje Maartens van Kerchem zij hertr voor 1687 Jan Theunisse van Berendregt 3 Neeltje Pieterse Pieter van Berendregt Mogelijk de zoon van de Nederlandse schilder Pieter van Berendregt Pieter van Berendrecht 1616 -1662 was een schilder uit de Gouden Eeuw lid van het Haarlemse S Lucasgilde 1632 meesterschilder in 1642 trouwde Haarlem 1644 en tr 2e Amsterdam 1653, was maart 1662, getuige bij huwelijk van zijn zoon Pieter in Weesp hij wordt vermeld door  Vincent van der Vinne en hij ondertekende de schilderijen met PVB hij schilderde in de monogramstijl stillevens van Willem Claes Heda en Pieter Claesz, ook  uit Haarlem. Een copie van een werk van  Pieter Claesz  is ook aan hem toegeschreven

8146/8147 PIETER PAAP Kinderen 1 JANNETJE PIETERSD PAAP  tr JACOB PIETERS VAN DUIJN 4072/4072 2 Claertje Pietersd Paap  overl Zandvoort  31 oktober 1669 tr Rochus Claesz  overl Zandvoort 14 augustus 1673 haringvisser in 1671 3 Annetje Paap geb Zandvoort ca 1639 tr Zandvoort 13 januari 1664 Arien Cornelis de Ruijter  geb Zandvoort ca 1642 4 Ariaentje Paap  geb ca 1639 tr  voor 1665  Jan Cornelisz 5 Maertjen Paap  geb  ca 1640tr Zandvoort  6 december 1665  Pieter Cornelis de Ruijter  haringvisser  4.10.1711 Volckert Waelinge koopt van Pieter Cornelis de Ruijter een huis aan de noord   zijde van het dorp 6 Arent Pieters Paap geb Zandvoort  ca 1642  haringvisser overl Zandvoort  28 september 1721  1678 lid van het college van Schout en Schepenen te Zandvoort tr Zandvoort 22 mei 1667  Annetje Cornelisdr geb overl Zandvoort  16 februari 1724  d.v. Cornelis Mazelingh en  Tietje Kempis

8164/8165 JACOB JACOBS DE HAAN geb ca 1645 tr Katwijk aan Zee  15 november 1671 NEELTJE CORNELIS geb  ca 1650 Kinderen 1 CORNELIS JANS DE HAAN  tr   AALTJE SIJMONS HOEK  4082/4083

8166/8167 SIMON CORNELISZ HOEK  geb Katwijk ca 1642 zeeman overl Katwijk aan Zee 1 mei 1728 tr Katwijk aan Zee  13 mei 1668 LIJSBETH DIRKS geb Katwijk  ca 1650 Kinderen 1 Jaapje Hoek  geb Katwijk 20 september 1671 begr Katwijk 1 augustus 1739 tr Katwijk 1 mei 1701 Jacobus Arentsz Zuijderduijn ged Katwijk  15 november 1671      2 Pietertje ged Katwijk 20 augustus 1673 3 Dirck  ged Katwijk  5 juli 1674 4 Cornelis ged Katwijk  6 oktober 1675 5 Pietertje geb/d Katwijk   25/27 september 1676 begr Katwijk  26 februari 1752 tr Katwijk 10 maart 1715 Johannes  Dirksz Jan Meijvogel  begr Katwijk  13 maart 1756 6 Dirck ged Katwijk  17 oktober 1677 overl  Katwijk   28 september 1757 tr 1704 Commertje Willemsdr Onderduijn  ged Katwijk 16 november 1681 overl Katwijk 19 oktober 1767        7 Aagje ged Katwijk 19 januari 1681  Agatha overl Katwijk 18 juli 1742 tr Katwijk 25 april 1706  Arije Theunisse de Voijs  geb Katwijk aan Zee 19 april 1682 begr Katwijk  2 december 1762 8 AALTJE  SIJMENS HOEK  tr  CORNELIS JANS DE HAAN   4082/4083 9 Marijtje Sijmens Hoek   ged Katwijk 5 september 1683 tr Katwijk 26 maart 1712  Gerrit Claesz van Duijkeren  ged Katwijk 5 oktober 1687 begr Katwijk  4 mei 1771  10 Trijntje Hoek ged Katwijk  19 september 1684 overl Katwijk 28 augustus 1728 otr Oegstgeest 29 maart 1711 Willem Floris Vlielander ged Katwijk 15 december 1680 begr Katwijk  16 maart 1772  Willem hertr Lijsbeth Jacobsd van Duijne

8176/8177 JACOB PIETERSZ ZWAAN geb Rijnsburg ca 1630 Swaen, bouwman, vlasser  begr Rijnsburg 8 april 1710 otr Koudekerk  14 november 1660 tr Koudekerk  november 1660 GRIETJE PIETERS VAN DER SPECK  ged Koudekerk 31 mei 1633 begr Rijnsburg  21 februari 1717 Kinderen 1 Jacob Jacobsz geb Rijnsburg 1664  overl RIjnsburg  1666 2 JACOB JACOBS ZWAAN   tr  MENSJE VAN DER BROM  4088/4089 3 Lijsbeth   ged Rijnsburg  27 juni 1667 overl Rijnsburg  voor 1677 4 Cornelis  geb Rijnsburg  1669 de oude  begr Rijnsburg  25 maart 1712 tr 1e Rijnsburg 1690  Annetje Pieters Willais geb ws Rijnsburg 1660 tr 2e Rijnsburg 2 januari 1701 Aldertje Michelsdr van Wezelenburg ged Alfen/Alphen aan de Rijn 8 september 1675 overl Rijnsburg 9 januari 1752 d.v. Michiel Jacobs Van Weselenburg en Grietje Klaasd Sporenburg. 5 Cornelis  geb   1670 de jonge begr Rijnsburg 12 november 1716 tr 1e  1690 Jannetje Jacobs van Vianen begr Rijnsburg 13 maart 1703 otr 2e Rijnsburg 3 februari 1704 Ariaantje Abrahamse Boucqué ged Rijnsburg 1 maart 1676 begr Rijnsburg  5 januari 1743 d.v Abraham Teunisz Boekee en Sijtje Cornelisdr Van Zijl  Ariaantje Boucqué  tr 2e 20.04.1719  Rijnsburg Jacobus Samuels Buijtenom geb ca 1665 te Rijnsburg begr 23.01.1747 Rijnsburg ,tr 3e Cornelis Jacobsz Lelijveld (Lelieveld).  tr 4e  Simon Van der Kodde begr 03.02.1740 Rijnsburg 6 Maartje  ged Rijnsburg  17 november 1675 overl Rijnsburg  10 december 1715 tr Rijnsburg   juni 1703 Jan Vianen 7 Andries geb Rijnsburg   1676 begr Rijnsburg  6 december 1719 tr Zoeterwoude  13 mei 1703 Grietje Jansd van der Codde wed van Nanning van Duijker 8 Lijdia ged Rijnsburg  27 juni 1677 begr Rijnsburg  16 april 1707 tr Rijnsburg 19 juli 1696  Cornelis Gerrits van Egmond geb Rijnsburg 1672 overl Rijnsburg 27 februari 1741 9 Mengsje  ged  Rijnsburg 10 september 1679 overl Rijnsburg  1713otr Rijnsburg 26 augustus 1703  Jan Janse Oudshoorn geb Rijnsburg  ca 1685 10 Teuntje 11 Trijntje 12 Willem

8178/8179 WILLEM ELIAS BAROM  begr   12 juni 1697 tr 1e Sassenheim 30 maart 1671 Vroutgen Jans Hogerben tr 2e GRIETJE PIETERSD HOGERBAAN Kinderen 1 Jannetgen Willems van den Brom  begr Rijnsburg 13 juli 1689 tr Rijnsburg 1684 Dirk Gerritsz van Egmont  geb ca 1670 begr Rijnsburg  5 november 1699 z.v. Gerrit Dircxz van Egmont en Willemtje Cornelisdr van der Meer hertr Jannetje Claasdr Verpijn weesboek Rijnsburg 1693.01.06 Dirck Gerritsz van Egmondt verklaart dat zijn huisvrouwJannetje Willems van der Brom is overleden 1689.07.13 zonder in de voogdij te hebben  voorzien over hun kinderen Grietje 8 j Marijtje 6 j  en Gerrit 4 j hij stelt voor zijn  zwager Pieter Willemsz van der Brom te Noordwijk tot voogd te benoemen 2 MENSJE VAN DER BROM  tr JACOB JACOBS ZWAAN  4088/4089 3 Pieter Willemsz van der Brom hij wordt in 1693 voogd over de kinderen van zijn overleden zus Jannetje.

8180/8181 JACOB SAMUELS BRUSSEE geb  ca 1650 van der Hoek overl Rijnsburgh 12 januari 1710 otr Valckenburg ZH 17 oktober 1666 LIJSBETH PIETERS ROSSEEUW  geb Oegstgeest                ca 1650 overl Rijnsburgh  16 april 1700 Roseau, Roossen, van der Linde d.v Pieter Jans Rosseeuw en Jannetje Adamsdr Kinderen 1 Samuel Brussee geb Leiden 4 mei 1673 overl Rijnsburg  12 januari 1713 tr 1e ca 1702  Grietje Pieters van der Linden tr 2e Haarlem 21 mei 1713  Jacomijntje Arents Cosijn 2 PIETER JACOBS BRUSSEE  tr   CORNELIA DE GRAAF   4090/4091 3 Daniel Brussee ged Rijnsburg 13 maart 1678 4 Jan Jacobs Brussee geb Rijnsburg ca 1679 begr Rijnsburg 3 november 1756 otr Rijnsburg 15 juni 1704  Hester IJsbrands de Vos  ged Rijnsburg 30 oktober 1678 begr Rijnsburg 5 oktober 1757  d.v   IJsbrand Cornelisz Vos en Ermpje Gerritsd van der Kwaak 5 Maria Brussee ged Rijnsburg 21 januari 1682 get Marijtje Pieters

  8184/8185 SAMUEL SAMUELSZ DE LOBEAU ged Canterbury GB  30 juli 1626 De Muij/Mooij/ le Beau begr Leiden6 oktober 1703 waals, veldwachter, verver 1649 otr 1e Leiden 20 februari 1649 Samuel de Lobeau de jonge geb Cantelberch Engelant wonende te Marenpoort aen de Vest get bruidegom: Samuel de Labeau vader get bruid Duyffgen Cornelis meuye Langegraft Ariaantje Klaasdr ged Leiden 24 oktober 1632 Adriaentgen Claesdr overl Leiden oktober 1655wed van Pieter Sembaer otr 2e Amsterdam  5 februari 1656 tr 2e  Leiden  ca 1661 SUSANNA HEROU ged Leiden 24 oktober 1632 Hero, Herau , waals  geb in Frankrijk overl Leiden  26 september 1716 begr Leiden  Pieterskerk 3 oktober 1716 wed van Hendrick Mourisse d.v Jacques Herou en Saine de Lannoy woont 20.2.1649 Marenpoort aen de Vest Leiden   Kinderen 2e 1 Gonne le Muij ged Amsterdam  5 april 1657 2 Rachelle de Muij geb Leiden 14 maart 1660  Rachelle de le Beau get Jean de Lannoy Rachelle le Perre 3 Samuel de Muij ged Leiden 24 december 1662 get Jean de Dieu en Marie Monier overl Leiden  1663 4 Jean Marc de Muij  ged Leiden  17 februari 1664  Jean de Lobeau, de Mooij  get Jean de Dieu en Marie Monier begr Leiden  1665 4 SAMUEL DE  MUIJ   tr  HESTER CORNELISDR LIPSSIUS  4092/4093 5 Abraham de Mooij  geb Leiden  4 november 1676 De kinderen heten: de Muij of Mooij, Lobeau of le Beau De nazaten van Daan van Ceesome” 1998 van Daan Hogewoning:
“….. voorgeslacht uit frankrijk afkomstig en uit de dorpjes Bohain en Tian, ten noorden van Parijs. Bohain bestaat nog, de naam wordt echter anders gespeld. Het plaatsje Tian bestaat niet meer, ze waren aanhangers van de protestantse godsdienst.
…….In Canterbury (Eng.) floreerde de laken- en zijde industrie volop, waardoor er geen gebrek aan werk was. Bovendien had de kerk daar met Rome gebroken waardoor er godsdienstvrijheid was. Om twee redenen zijn er tussen 1570-1575 veel inwoners uit Bohain en Tian naar Canterbury vertrokken: werk en het stichten van een Waalse gemeente. Men handhaafde de naam De Labeau , later Le Beau en bleef trouw aan de Franse taal. In 1647/1648 duikt er in Leiden ene Samuel de Labeau op. Doordat Leiden een lakenindustrie had, kunnen wij aannemen dat Samuel de Labeau lakenwever was………In Leiden trouwde hij voor de eerste maal in de Waalse kerk met de weduwe Ariaantje Klaasdr. Zij overleed in oktober 1655, het tweede huwelijk was met Susanna Herou (Hesou), van Franse afkomst. Samuel de Labeau jr., kwam naar Rijnsburg en  veranderde zijn naam in de Mooij.

8186/8187 CORNELIS ROCHUSZ LIPSIUS geb Rijnsburg  ca 1623 bakker overl  voor september 1684 otr Rijnsburg 15 november 1648 GEERTJE JANSD VAN SONNEVELT Geertruit  ged Katwijk aan de Rijn  oktober 1628 begr Rijnsburg 17 maart 1692 Kinderen 1 Pieter Cornelisz Lipsius geb Rijnsburg  ca 1670 tuinman overl Rijnsburg 4 augustus 1695 schepen 1692-1694, 1708-1709, 1713-1715 welgeboren man 1715 heiligegeestmeester 1699-1700   tr 1e  1684  Jannetje Jans Warmoes  begr Rijnsburg 6 februari 1690 d.v Jan Jansz Warmoes lintwerker en Jannetje Jansdr Van Kerchoven  21.07 – 25.09.1684 Pieter Cornelisz Lipsius en Jannetje Jans Warmoes echtelieden  erfgenamen Geertje Jans van Sonnevelt wed van Cornelis Rochus Lipsius moeder fol 83r tr 2e Den Haag  14 mei 1690  Anna Adams Mars geb Den Haag  Meurs  begr Rijnsburg  4 september 1706 tr 3e  Jannetje Jans Schoek geb  begr Rijnsburg  10 april 1721 tr 4e Rijnsburg  10 januari 1722  Annetje Hendriks Beekman   wed van Albert Bartelsz de Wijs van Amsterdam 2 Thomas Lipsius geb1660 overl  1695 tr Wassenaar  30 december 1685  Anna Joosten van Hugtenburg  geb Wassenaar ca 1664 3 Jan Cornelis Lipsius geb Rijnsburg 1649  bakker te Rijnsburg overl Rijnsburg  4 augustus 1695 tr  Geertruid Warboutsdr van der Sijp geb Rijnsburg  1652 begr Rijnsburg  19 maart 1716  d.v Warbout Wouters van der Sijp en Trijntgen Cornelisdr van de Codden 4 Agnieta Cornelis Lipsius  geb Rijnsburg ca 1660  Angenietje begr Rijnsburg  9 juni 1696 otr  Leiden  9 januari 1683 get zijn vader Jan Teunisz van Eeden en haar moeder Geertje Jans  zij trouwen op dezelfde dag als haar zuster Hester en Samuel de Mooij  Theunis Jansz van Eeden geb Rijnsburg ca 1662  tuinier Rijnsburg Oosterlingplaats otr 2e Leiden 23 juli 1695  Samuel Samuelsz Buijtenom overl Rijnsburg 31 juli 1725  wed van tr 1682  Helena Jans De Heese (Stege) z.v Samuel Samuels Buijtenom en Gerritje   Dirks van Rosenburg 5 Claertje Lipsiusgeb Rijnsburg ca 1660 tr Rijnsburg  voor 1696  Willem Claasse Langeveld 6 HESTER CORNELISD LIPSIUS  tr  SAMUEL DE MUIJ  4092/4093 7 Rochus Cornelis Lipsius  geb Rijnsburg 1668  overl  1723 otr Leiden 17 januari 1693 get zijn zwager Willem van Langeveld en haar meuij Neeltje van Kleeff  Niesje Ruwaerts geb Gorkum otr Leiden 28 augustus 1717 Sophia van Hees geb Bodegraven  ca 1683 get zwager Claas Boekhorst en haar zuster Johanna van Kempen  Sophie wed van tr 19.7.1704 Leiden Willem Bleijkersveld, geb ca 1670 en tr 24.8.1709 te    Leiden Robrecht Robberts Van Tuck ged 14‑08‑1661 Leiden  en hertr 21.1.1724 Leiden  Anthonij Van Duffelen

8188/8189 JOHANNES VAN LEER sergeant van de heer graef van Solms Zutphen geref tr Zutphen 25 september 1670 AELTJE ARNHEIM geb Zutphen d.v Joost Arnheim 1670 wonend in Zutphen Kinderen 1 ALEXANDER VAN LEER  tr  HESTER BURGERS VAN WEDDEN 4094/4095

8190/8191 BORGERT HENDRICKS VAN WEDDEN geb Vollenhove ca 1645 otr Vollenhove 29 januari 1671 tr Steenwijk 23 februari 1671 HENDRICKIEN LAMMERTS  ged Vollenhove 11 maart 1646 wed van Johannes Huites tr 26.2.1669 Steenwijk d.v. Lambert Jans en Heile Imme Claessen Kinderen 1 HESTER BURGERS VAN WEDDEN  tr    ALEXANDER VAN LEER   4094/4095 2 Geertje Borcherts van Wedden ged Vollenhove   29 januari 1673

  14888/14889 JAN HENDRIKS TAAL geb Scheveningen  1596 overl Scheveningen  21 januari 1664 tr Scheveningen 1618/1625 CLAERTJE GERRITS SCHILPEROORT Claertie Gerredts                    geb Scheveningen   ca 1594 overl Scheveningen  21 november 1668 begr Scheveningen 25 november 1668  oude kerk d.v.Gerrit Cornelisz Schilperoort  en Maritge Wouters Bom Kinderen 1 HENDRIK JANS TAAL  tr  AEFFIE JOL 7444/7445 2 Cornelia Jans Taal  geb Scheveningen 1630  Corsje begr Scheveningen 22 december 1690 tr Scheveningen  13 mei 1663  Maerten Maertensz de Wit geb Scheveningen stuurman ten haring begr Scheveningen 22 april 1709  wed tr Scheveningen 8.11.1648 Marijtje Cornelis Pronck 3 Maertje Jans Taal overl Scheveningen 5 mei 1681tr Scheveningen 12 december 1668  Claes Leenderts Hack/Hoek Claas Leendert Cockse Claesz visser begr Scheveningen 9 september 1679 4 Pieter Jans Taal geb Scheveningen 1 juli 1629 visser oud schutter begr Scheveningen 24 juni 1701 otr Scheveningen 20 mei 1652 tr Scheveningen 2 juni 1652 Lijsbeth Jans Overduin geb Scheveningen 1630 begr Scheveningen 28 juli 1705  d.v Jan Aelbertsz Overduijn 5 Wouter Jans Taal  ged Scheveningen 1630 tr Scheveningen  19 mei 1658  Corrnelia Cornelisse Croeser geb Voorburg 1634

14892/14893 CORNELIS JOPSZ PRONCK   geb Scheveningen  ca 1590 stuurman visser vuurbaak  begr Scheveningen  10 januari 1663 z.v. Job Cornelisz de Coomen en Josijntje Maertens gasthuismeester tr 1e Scheveningen ca 1617 MARIJTGE WOUTERS BOM geb Scheveningen 1596 begr Scheveningen  12 januari 1644 tr 2e Jacobje WiIlemsdr geb Scheveningen Kinderen 1e 1 WOUTER CORNELISSE PRONK tr ARIAENTJE CENTE OOSTERBAAN    7446/7447Arijen Cornelis Pronck geb Scheveningen bootsgezel  begr Scheveningen 27 oktober 1677 tr Scheveningen 16 februari  1647 Lijsbeth Ariens  geb Terheide 3 Claes Cornelis Pronck  geb Scheveningen clapwaecker  begr Scheveningen 14 november 1668 tr Scheveningen 28 juli 1652 Jannetje Jacobs van der Pol begr Scheveningen  22 mei 1714 d.v. Jacobje Willems va der Pol 4 Marijtge Cornelisdr Pronck geb Scheveningen begr Scheveningen 3 januari 1663 otr Scheveningen 13 september 1648 tr Scheveningen  8 november 1648 Maerten Maertens de Wit geb Scheveningen 1625 stuurman ten haring  begr Scheveningen  22 april 1709  Maarten hertr  1e 13.5.1663 Cornelia Janse Tael  1630-1690 , hertr 2e  1.2.1693 Pieternella Eeuwits overl 1709 5 Geertge Cornelis Pronck geb Scheveningen  begr Scheveningen 14 maart 1703 tr 1e  Katwijk  5 juni 1656  Claer Jacobsz   zeevisser overl op de Noordzee 23 september 1664 tr 2e Scheveningen  9 maart 1687  Willem Arisse Stoocker geb Katwijk otr 3e Scheveningen 18 mei 1692  Joris Jacobsz den Boer ged  Scheveningen 3 oktober 1638  stuurman kerkmeester  begr Scheveningen  30 januari 1693  wed van Betje Claesdr

14904/14905 15936/15937            29792/29793 MATTHIJS PIETERS WEIJNS   geb Casselberg Belgie   ca 1565 chirurgijn te ‘s Gravesande overl ’s Gravesande  1601 poorter van Leiden 1586, z.v. Pieter Weijns uit Casselberg geb  ca 1530 beenhouwer otr Leiden  12 mei 1586 tr Leiden 5 december 1586 MAERTJE PIETERS VAN DUIJVENBODE geb Katwijk 1570 overl Leiden  24 augustus 1607 zij was zuster van Willem Cornelis van Duivenbode bekend figuur uit de vaderlandse geschiedenis in de 80-jarige oorlog tegen Spanje wist hij Leidens ontzet te bespoedigden en werd wegens zijn verdiensten geëerd met een nieuwe achternaam en een familiewapen d.v. mr Pieter Gabriëls en Claartje Cornelis van Duijvenbode Kinderen 1  Grietje Matthijsdr Weijns geb Leiden  1587 2 CORNELIS MATTHIJS VAN DUIJVENBODE ALIAS WEIJNS   tr DYNGENOOM ROBOL 7968/7969 3 Jacob Matthijs Weijns  geb Leiden  1599 4 Thijs Weijns Spulman  geb  1618

14906/14907 15938/15939 29794//29795  THEUNIS CORNELISX ROBOOL geb Katwijk aan Zee  1560 overl Katwijk aan Zee   1615 z.v Cornelis Maertens Robol geb 1540 tr TRIJN CAENEN Kinderen 1 DYNGENOOM THEUNISD ROBOL tr CORNELIS MATTHIJS DUIJVENBODE ALIAS WEIJNS7452/74537968/7969/14896/14897 z.v. Matthijs Pietersz Weyns en Maartje Pietersdr genaamd Speelman.

 

15168/15169 ARIEN CLAESZ  geb   ca 1575 Suyderduyn overl  mei 1614 z.v. Claes Adriaens ca 1550-1600 tr NN kinderen Arien Claesz en Maritge Claesdr tr Katwijk aan de Rijn ca 1599 AALTJE DIRCKSD  geb  ca 1575 overl  mei 1614 d.v. Dirck Cornelis Guyt ca 1550 – ca 1614 en Jannetje IJstbrandts ca 1550 – ca 1614 Kinderen 1 CLAES ARIENS HUYCH   tr  CRIJNTJE WILLEMSD GRAUW   7584/7585 2 Engeltje Ariens geb Katwijk aan zeeca 1601 3 Neeltje Ariens Zuijderduijn geb Katwijk aan zee ca 1603  dienstmeyt bij Jan Cornelisz Rossum en Aventgen Arendsd 1623 tr ca 1624  Cornelis Cornelisz Bollebienen   geb Katwijk ca 1590 overl november 1630  Kinderen  3a Aechje  3b Annetje IN SLANTS DIENST GERUYNEERT
Cornelis Corneliszn Bollebienen was boos, aan de praktijken van de Duinkerker kapers moest een eind gemaakt worden maar of hij en andere scheepseigenaren uit Catwijck op See daarvan de dupe moesten zijn? Prins Maurits had overal schepen gevorderd om zijn troepen naar Duinkerken te vervoeren daaraan mee te werken, was het punt niet, maar dat de schepen daarna in opdracht van de prins werden verbrand dát zette kwaad bloed. Schadevergoeding wilde Cornelis. Op 13 december 1600 eiste hij 275 gulden als tegenprestatie voor het verloren gaan van zijn schip, op 9 juni 1604 werd een nieuwe eis ingediend nu samen met zes andere gedupeerden.

15200/15201 DIRCK KONING  geb Zandvoort  ca 1605 overl Zandvoort voor september 1652 z.v. Leendert Willems Koning geb 1578 tr Ermpje Saijersd,  z.v. Willem Leenderts Koning geb 1578 en NN tr Zandvoort  15 mei 1628 MARITJE JANSD geb Zandvoort  ca 1612 overl voor mei 1658 Kinderen 1 LEENDERT DIRCKS KONING    tr  TIETJE CLAESD    7600/7601 2 Jacob Dircks Koning  geref, diaken 1668  tr   voor 1666  Crijntje Huibertsd  woonden 31.8.1652 te Zandvoort 1664 lidmaat geref kerk 3 Jan Dircks Koning  woonde 31.8.1652 in Zandvoort

15204/15205 30400/30401 LEENDERT WILLEMS KONING  geb Zandvoort 1578 taxateur van huizen overl  ca 1635 z.v. Willem Leenderts Koning Zandvoort 1543-1622 tr NN    tr ERMPJE SAIJERSD overl Zandvoort   voor 17 juli 1638 d.v. Saijer Maertsz Kinderen 1 Guurtje Leenderts Koning tr  Arijen Claesz    geb Zandvoort 2 Nelletje Leenderts Koning 3 CORNELIS LEENDERTS KONING tr  NN 7602/7603 4 DIRCK LEENDERTS  KONING  tr MARITJE JANSD  15200/15201

15472/15473 JOHAN VAN HATTEM overl  na 1601 z.v. Hendrik van Hattem en Elisabeth van Wijck tr JOHANNA VAN WIJCK overl  na 1595 Kinderen 1 HENDRIK VAN HATTEM   tr  ANNA VAN LOON 7736/7737 2 Gillis van Hattem geb Betuwe  poorter van Utrecht 7.2.1624 overl Utrecht   20 november 1654  zijdelakenkoper brouwer 1635  otr 1e Amersfoort 21 september 1622 tr 1e Utrecht 6 oktober 1622  Mechteld van Millingen  geb Utrecht  d.v. Goossen van Millingen schout van Oostveen en  Anna van Battum Oude Gracht 279/Lange Smeedestr bezit een van de in Utrecht resterende pothuizen. De schoorsteen is bij de restauratie op grond van bouwsporen gereconstrueerd. Er behoren grote kelders bij het pand, waarvan er een zich onder de Lange Smeestraat uitstrekt, Gillis van Hattum draagt in november 1636 het huis “De Rooster” over aan Jan van Wijckersloot die het buurpand “De Drie Ringen” nu Oudegracht 281 in bezit heeft.
“huysinge, brouwerije ende melterije met den eest ende allen sijnen toebehooren met alle ’t geene daerinne aert ende nagelvast is, mitsgaders de kelder, kluijs, bodem ende boort staende ende gelegen binnen Utrecht aen de westzijde van de Oudgraft op den hoeck van den westsmeesteech.” het is een brouwerij geweest 1623 weigert de eigenaar van huis De Rooster Claes Pauwelsz Verriet tien gulden aan het brouwersgilde te betalen 3 Elisabeth van Hattem  geb Utrecht  ca 1587  met attestatie van Lambroeck  o/tr Amersfoort  17/25 september 1612 Cornelis Douwer geb Amersfoort ca 1585  kruidenier 10.5.1624 verkoopt Cornelis Douwer voor hemzelf en zijn vrouw Elisabeth van Hattem voor Willem van Galen notaris te Utrecht gepasseerd een hof buiten de Sint Andriespoort in de Kromme Steeg aan Lenaert Jansz zijn vrouw en hun erven 4 Maria van Hattem geb ca 1590 overl 1654 otr Amersfoort  2 december 1618  Geurt Aerts van Heemskerck  schout 1604-1628 schepen Geldermalsen 1615 wed van Neelken Jans Ottensdr en Elisabeth van Hattem d.v Claes van Hatem en Willemken Dircks 5 Beatrix van Hattem  geb Maurik begr Buren 23 november 1667 otr Buren  7 juli 1630  Thomas Caron  geb Atrecht  wed van Heijltgen Pesters overl ca 1644 6 Isabella van Hattem  geb ca 1595Overl ca 1660 tr  Symon Lucae Bijsterus  geb Schiedam ca 1588  predikant te Ingen, wegens remonstrantisme afgezet en gevangen gezet  zie brief aan Hugo de Groot van Hoogerbeets 27.2.1622 10.5.1624 een hof buiten de Sint Andriespoort in de Kromme Steeg Cornelis Douwer voor hemzelf en voor zijn vrouw Elisabeth van Hattum voor Willem van Galen notaris te Utrecht gepasseerd Lenaert Jansz, zijn vrouw en hun erven Belending Abraham Aertsz Hubert Hubertsz van Breweer Stadsgerecht Amersfoort

15476/15477 PETER VAN MAAREN  geb Rhenoy  1528 schepen Ravenswaaij ca1550  overl  ca 1557 medegerecht bij de overdracht van het vaderlijk huis in de Hoogstraat 12.12.1547 T1543/48 fol281v vermeld in acte 28.10.1538 een zoon Hendrik vermeld in een acte 20.9.1549 T1594/54 fol 16 1555 Peter draagt zijn aandeel in een huis “op ten Dam” over aan Frans Ariensz acte Tiel T1555/63 fol22  tr 1e  1553  Adriana   tr 2e Tiel    1565 ALEYD VAN DER LINDEN   geb Rhenoy  1540 Aleyd van Lijnden   Kinderen 1e 1 Goessen van Maren geb Zaltbommel 1555 2 Marijke van Maren geb Zaltbommel 1557 3 Heijlke van Maren geb Zaltbommel 1559 Kinderen 2e 1 GERRIT PIETERSZ VAN MAAREN   tr   WENDELINA WILLEMSD VAN ISENDOOREN   7738/7739 2 WIllem van Maren geb Zaltbommel 1575 fol 182v schepenen wijsen copie Peter van Maeren op Egbert van de Paesschway vermogen vervolgen copien Jan Goirtssoon = Jan Goyaertszn opdraegen …. met den coip sich nyet vorder behelpen dan tot sijnen kyntsdeil van de thijns dair Peter ons gesproicken heeft en de tot sijnen gerechtliche schaid vorden oick naederhant beweesen dat Peter uyt den thijns gedeilt off gescheid wir sall den
coip …., actum den 24e november anno 1547 2e deel. Schepenen wijsen copie Peter van Maeren als mombers zijns soons Gisbert van Maeren op Peter van Maeren des jonge, rurende den huyrbri eff daer aff verthoent copien Jan Goirtssoen = Johan Goyaertssoen opdracht he all sich metten coip nyet vorder behelpen dan totter huyren en de gueder totte dair den brieff op steet.Fol216v Scepenen wijsen Peter van Maeren …. tot behoef Cornelis Coel.
fol 227v 3.7.1550. Peter van Maeren et Sororum Fol238v 29.7.7.1550 Nae aenspraeck Peter van Maeren op sijn suster Heill van Maeren  Zegelde met wapen in goud drie blauwe balken vergezeld met drie franse lelies in het schildhoofd.SAB1539 juli 27 Stees van Hemert en Peter van Maeren schepenen in Deyll oorkonden, dat Ghisbert Jansz overgedragen heeft aan Hubert Ghisbertsz een tynsbrief van 1526 november 1 (reg. 103) waardoor deze is gestoken Gegeven int jair ons Heren dusent vijffhonert ind negen ind dartich opten zoeven ind twentichsten dach julii Oorspronkelijk inv 603 met de zegel van de oorkonder in groenen was, het eerste licht beschadigd Overzicht Betuws Naamregister pag 3 blz. 61
Schepen van Deil De Geldersche Leeuw Rechterlijk Archief Nederbetuwe inv203 dl 2 protocol van bezwaar Bank van Kesteren 645 Avezaath 12.5.1623 Jan Corneliss wonende te Buren prom aan juffr Elisabeth de Cock wed van jonkheer Johan van Winssen 318 gld uit 1 morgen land in het Arck Cuyll op Avezaath genaamd de Zeetcamp en wel in twee percelen het eerste N en O een perceel land van de erfgenamen van wijlen Peter van Maren W dat Luttelse kampje Z de kerkenakkers het tweede Z Willemken Ariens, N: Jan Franken. Get. Reijer Gijsbertss Alert FredericksLeenregister Culemborg van Schilfgaarde Gerrit van Maren werd via de zuster van zijn vrouw Otta van Lijnden leenvolger in 1620 in Kerk-Avezaath van “de Laeck” met beide veren Aldenavezaet en Wadenoyen welk veren in Sloet leen nr117 tesamen worden behandeld onder het leen betreffende het huis aldaar nl Huys Teisterbant Kerk Avezaath

15680/15681 JAN GIJSBERTS VAN DE CODDE landbouwer overl  Rijnsburg  na 17 mei 1602 z.v. Gijsbert Jans overl voor 1562 en Baerte van Outshoorn  tr  1542 TRIJNTJE JANSD  geb  1516 overl voor 1 augustus 1589 tr 1e Alphert Jansz Kinderen 1 Stephana Jansd van der Codde overl 8 januari 1589 tr  Gijsbert Dircks   overl 27 mei 1602 2 Neeltgen Jansd van der Codde   overl  11 september 1619  tr  Simon Pietersz  bouwman schepen 1590  overl  Rijnsburg 19 februari 1600 3 GIJSBERT JANS VAN DER CODDEN  tr  JANNETGEN CORNELIS    7840/7841 Kinderen Trijntje Jansd en Alphert Jans 1 Jan 2 Claes 3 Martgen

15682/15683 CORNELIS MEEUSZ VAN DER SPECK bouwman  geb ca 1520 overl Rijnsburg  18 december 1571 z.v. Batholomeus/Meeus van der Speck bouwman en schepen Rijnsburg geb ca 1500  tr MARITGEN CLAESD BOEN d.v. Claes Florisz Boen van de Bouchorst en Jannetgen Kinderen 1 JANNETGEN CORNELISD tr GIJSBERT JANS VAN DER CODDEN    7840/7841 huurboek abdij van Rijnsburg 1532-1559 1.2.1540 huurt Cornelis Meesz 6 partijen land in Rijnsburg en Oegstgeest van de abdij voor 7 jaren 13.4.1548  Cornelis Meesz  verlengt deze pacht als getrout hebbende een dochter van dije Claes Florisz BoenHeilige Geest gilde Rijnsburg 13.12.1540 cohier van uitgaven voor ´die maaltijt te Pynster Maritgen Cornelis Meesz wijf gegheven voir haer moeiten ende arbeit´

 15684/15685 JAN ADRIAENS VAN DER SPECK  geb  ca 1503 bouwman Rijnsburg 1517  overl Rijnsburg 30  oktober 1567 genoemd in Abdij van Egmond tr CATHARINA NANNINGS VAN DAM overl 18 november 1582 d.v. Nanning Dirks van Dam Kinderen 1 Dirck Jansz van der Speck  bakker Rijnsburg  overl Wassenaar 28 februari  1635  tr  1575  Marijtgen Cornelisdr geb  ca 1553 overl voor juni 1614 Dirk Jan als getuige vermeld 1424-1439 131 fol6 707, 131 fol 4v  Kinderen   1a Grietje Dircksdr van der Speck geb 1575 overl  1623 2 Cornelis Jansz 3 Nelletgen Jansdr 4 Marijtgen Jansdr 5 Katrijn Jans 6 Nanning Jansz Verspeck tr  Katrijn Woutersdr  15.11.1569 Koen Woutersz. bij overdracht door Nanning Verspeck die aankwam van Jan   Adriaansz Verspeck diens vader 700 fol16v17  5.4.1622 Wouter Koenenz van der Zijp te Rijnsburg 099 28.7.1561 Comp Nanninck Jansz wonende te Valkenburg en cst Anno 1500 negen ende vijftich heeft Nanning Jansz Wouter Arentsz swager wederom ingehuijrt en vanden deken ende gemeen capittel dese voersz. vijftiendalff hondt landts bij den hoop sonder maet vijff jaeren lang ende nijet langer Tsiaers om achtien gulden van veertich   grooten stuck. Van als vrij gelt oeck mede vanden thienden penning ende voort mit  allen   andren capittels voerwaerden hem llen voergehouden end egelesen voer in desen huijrboeck   gescreven Ende tjaer voersz sal wesen teerste bruijckjaer ende betaelinge   anno 1500 vier ende tsestich heeft Nanning Jansz weederom ingehuijrt vanden deecken end ende gemeen capittel dese voersz vijftiendalff hondt lants, bijden hoop sonder maet negen jaren lang tsiaers om twee ende twintich guldens lopens gelt Van als vrij oeck mede vanden   thienden penning Ende voort met allen anderen capittels voerwaerden hem voergehouden   ende gelesen, voer in desen ergehouden huijrboeck gescreven Ende jaer boven verhaelt is teerste bruijckjaer
Deese voorsz. vijftiendalff honde lants heeft ingehuijrt Katrijn Woutersdr Nanning  Jansz weduwe den tijt van vijff jaeren ingaende teerste Pet Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich Siaers om twee ri ende twintich gulden van 40 grooten tstuck Te betalen jaerlicx op drie termijnen als vuijtgang Meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gerecht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende marge margengelden ende van allen andere   schattingen, ongelden ende impositien, nijet vuijtgesondert dan ngelden tgeene bijde co e ma   t ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In   kennisse van ons ondergeschreven schepenen daer to toe gecommitteert. e Anno 1585 soe   heeft Catrijn Wouters dochter, Nanning Jans zoons weduwe ingehuijert deese voorsz.  vijftiendalff honden lants, gelegen in Valckenburch. Belent oost Cornelis Huijgens zoon    zuijt ende west Cornelis Dircxs zoon Schuijerman ende noort den huijssitten tot Leijden.   Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om drie ende  twintich gulden van 40 grooten tstuck.  Archief Sint Pancraskerk, verhuur van landerijen inv. 490. folio 179v 7 CLAES JANSZ VAN DER SPECK tr GRIETGEN KEIJSER   7842/7843  Verspeck nr 146 fol 341 20.2.1583 compareerde voor het gerecht van Oegstgeest en Noordwijkerhout Dirck Jansz van der Speck wonende Rijnsburg Jacob Huijgensz gehuwd met Marijtgen Jansz Bartholomeus Louwerisz beiden van Oegstgeest gehuwd met Katrijn Jansdr Cornelis Meusz wonende Valkenburg gehuwd met Marijtgen Nannincxdr dezelve Cornelis Meusz als voogd van Adriaentgen Nannincxdr zuster van zijn huisvrouw Claes Pietersz wonende Voorhout gehuwd met Marijtgen Jansdr Willeboort Dammasz wonende Voorhout gehuwd met Marijtgen Jansdr Willeboort Dammasz wonende Oegstgeest gehuwd met Haesgen Jansd Cornelis Jansz Claes Jansz Dirck Jansz alle drie gebroeders Nelletgen Jansdr Marijtgen Jansdr. hun zusters en Dirck Jans wonende Katwijk op de Rijn allen erfgenamen van Jan Adriaensz van der Speck en Catrijn Nannincxdr hunlieder vader en moeder bestevader en bestemoeder transporteren aan Claes Jansz van der Speck mede erfgenaam ten eerste 11 hond leenland te leen gehouden van de abdij van Egmond, staande op naam van Claes Jansz van der Speck voorn gelegen te Oegstgeest bij de Valkenburgerweg, belend ten NO en O Theeus Cornelisz te Oegstgeest, ten Z de erfgenamen van Willem Ghijsbertsz. bouwmeester op de Oude Vliet en ten W de heer van Wassenaar. Nog 5½ hond tijnsbaar land, gelegen te Oegstgeest genaamd de Kneppelen, belend ten O het Melkpad, ten Z de abdij van Rijnsburg, bruiker Pieter jonge Dircken ten W Pieter Allertsz. te Rijnsburg en ten N de abdij van Rijnsburg bruiker Lambrecht Ghijsbertsz te Rijnsburg nog 1 hond tijnsbaar land te Oegstgeest belend ten O het Melkpad ten N de voorn abdij bruiker Jan Gerrits ten W de weduwe van Willem Ghijsbertsz voorsz nog 4 hond leenland te leen gehouden van heer Arent van de Voorde staande t.n.v. Cornelis Meusz voorsz gelegen in de ambacht van Noordwijkerhout belend ten W en Z Cornelis Cornelisz te Noordwijkerhout ten N Bartholomeus Cornelisz wonende aldaar ten O Philps Jansz en Cornelis Jan Meusz met een hoekje. aangezien de 4 hond leenland staan op naam van Cornelis Meusz wordt deze gevrijd en gewaard Claes Jans van der Speck zal de voorn landen aanvaarden verkoopprijs f 1.000 carolus van 40 gr Vlaams in contante penningen nr 133 fol315v 19.11.1582 de erfgenamen van Jan Adriaensz Verspeck en Catrijn Nannincxd zijn huisvrouw hebben verkocht aan Claes Jansz Verspeck wonende Rijnsburg en mede erfgenaam eerst 11 hond leenland te leen gehouden van de abdij van Egmond gelegen bij de Valkenburgse weg belend ten NO en O Theeus Cornelisz te Oegstgeest ten Z de erfgenamen van Willem Ghijsbertsz bouwmeester op de Oude Vliet ten W de heer van Wassenaar nog 5½ hond genaamd de Kneppelen belend ten O het Melkpad ten Z de abdij van Rijnsburg bruiker Pieter jonge Dircken ten W Pieter Allertsz te Rijnsburg en ten N de abdij van Rijnsburg bruiker Lambrecht Ghijsberts nog 4 hond leenland te leen gehouden van de heer van de Voorde gelegen in de ambacht van Noordwijkerhout belend ten W en Z Cornelis Cornelisz. te Noordwijkerhout ten N Bartholomeus Cornelisz wonende aldaar en ten O Philips Jansz en Cornelis Jan Meeusz met een hoekje deze 4 hond leenland wordt verzocht te zetten op naam van Cornelis Meesz gehuwd met Marijtgen Nannincxdr Verspeck en mede erfgenaam verkoopprijs f 1.000 van 40 gr Vlaams contant geld mitsgaders het gelag dat gisteren en vandaag is verteerd ten huize van Dirck Jansz Verspeck gedaan in bijzijn van Willem Jansz Hoftuijn Gerrit heer Claesz, Coen Woutersz van Zijp en Cornelis Cornelisz in’t Hout als zeglieden Bij deze verkoop zal tevens een koopbrief worden opgemaakt van 1 hond tijnsbaar land welke voorn Claes Jansz een half jaar geleden van de erfgenamen gekocht had belend ten O: het Melkpad ten N de voorn abdij bruiker Jan Gerritsz ten W de weduwe van Willem Ghijsbertsz voorn 13.11.1517 Jan Adriaansz van Rijnsburg bij overdracht door Willem Bartholomeusz. voor Elisabeth Jansdr weduwe Gerard Zuurmond 5afol104v-105

 15686/15687 HEIJNRICK JAN PIETERSZ KEIJSER VAN LEEUWEN geb Hazerswoudeca 1500  bouwman ambacht Hazerswoude  ‘Groenendijk’ 1542 overl Hazerswoude  10 december 1571 begr Hazerswoude in de kerk in familiegraf z.v Jan Pietersz Keyser overl Hazerswoude 1515 bouwman tr Margreet/Margrieta overl 1517 beiden begraven familiegraf in de kerk van Hazerswoude tr DIEUWERTGEN CLAESD geb Dordrecht 1510 van Slingeland overl Hazerswoude  8 september 1573 d.v. Claes van Slingeland geb 1478 z.v. Jan Jansz van Slingelant geb 1455 overl 1494 Kinderen 1 Joris Heyndrickszn Keyser van Leeuwen  geb ca 1535 overl  22 april 1587  voor 25.4.1587 Voorschoten tr  Stijntje Cornelisd Colijn  geb Voorschoten  1545 overl 26 december 1609  d.v Cornelis Claes Colijn en Empje Cornelisd Halvemaen 2 Grietje Hendricxdr van Leeuwen geb Hazerswoude  1565 overl  Rijnsburg 26 december 1612 3 Barbara Henddriksdr Keijzer overl  1622 tr 1554  Willem Willems Hoftuijn de oude              geb  ca 1554  bouwman  overl Rijnsburg  ca 1640  schepen van Rijnsburg weesman  z.v. Willem Jansz Hoftuijn en Marie Jansd 4 Claes Hendricksz Keijser  overl  voor 1578 tr  Aeltje Claesd 5 Cornelis Hendriks Keijser 6 GRIETGEN HEIJNDERICKSD DE KEISER tr CLAES JANS VAN DER SPECK 7842/7843 8  Geertje Hendriks Keijser 9 Jan Hendriks Keijser overl voor 1584 woont Groenendijk 1577 Rijndijk 1598 tr Anna Claesdr Hazerswoude 1577-80 inv 18 bl 47v datum 10.12.1577  Pieter Willemsz Wetsman namens Aeltje Claesdr weduwe van Claes Hendricksz haar 1e man ter eenre en Jan Hendricksz namens Anna Claesdr zijn vrouw ter andere zijde beiden wonende aan de Rijndijk delen hun landen Jan Hendricksz ¼ part van het huis van zijn overleden ouders groot 9 morgen strekkende van uit de Rijn zuidwaarts op over de Slingerka tot de oude Wilck gemeen met Pieter Hendricksz Trijn Hendricksdr en Dirckje Hendricksdr zijn broer en zusters belend ten oosten Joris Hendricksz Barbara Hendricksdr en Dirck Claesz namens Geertje Hendricksdr en ten westen Jan Hendricksz zelf Cornelis Hendricksz de weeskinderen van Hendrick Claesz en Pieter Hendricksz Keijser zoals in de boedelscheiding van Dieuwertje Hendricksd hun moeder is verhaald en Pieter Willemsz Wetsman namens zijn vrouw en zijn vrouws zuster Maritje Claesdr weduwe van Jan Jacobsz 1/3 van 10½ morgen land, waarvan Pieter Willemsz Wetsman en Maritje Claesdr zijn vrouws zuster elk 1/3 gedeelte hebben gelegen aan twee percelen, het ene groot 7 morgen strekkende vanuit de Rijn zuidwaarts tot de dwarswetering toe belend ten oosten Pieter Willemsz zelf en ten westen Jacob Matthijsz het andere groot 3½ morgen strekkende van de dwarswetering tot de Delff toe belend ten oosten Cornelis Claesz en ten westen Jacob van Endegeest, zoals de voorsz Jan Hendricksz hetzelfde een derde part is aangedeeld in de boedelscheiding van Neeltje Sproncxdr zijn huisvrouws moeder. Streekarch Rijnlands Midden 10 Pieter Heijnrixzn Keijser tr 1e  Aeltge Willemsdr otr 2e Leiden 25 april 1579  Hilegont Symonsdr geb Alphen aan de Rijn  Pieter wordt in 1600 aangeslagen voor 60 gld capitale leninge 11 Dirckje Hendricksdr Keijzer 12 Marijtje Hendriksd Keijser 13 Trijntje Hendriksd Keijser

15688/15689 MEES JACOBS VAN DER SLUIJS  geb Valkenburg  ca 1538 bouwman onder Valkenburg aan de Hoge Rijndijk bij de Wassenaarse Watering 16.1.1596 begr Valkenburg  31 juli 1614 tr Rijnsburg  ca 1570 TRIJNTJE HUIJGENSD SLUIJS   geb Rijnsburg  ca 1548 Catharina Katrijn overl Rijnsburg 10 oktober 1634 d.v Huich Jansz en Neeltje Jansdr 31 juli 1614   Mees “sieckelijk te bedde leggende” werd de Leidse notaris Van der Laen verzocht naar Valkenburg te komen naar het huis aan de Hoge Rijndijk bij de Wassenaarse watering voor het maken van een testament hij overleed kort na 31 juli 1614. Mees erfde de boerderij van zijn vader en diverse stukjes grond zijn vrouw bezat 10 honden teelland in de Langewaerd te Rijnsburg in 1602 werd Mees voor de 200e penning aangeslagen voor 35 gld en is de één na hoogst aangeslagene van de 15 te Valkenburg. 1623 hoofdgeld der Rijnlandse dorpen onder Valkenburg “Catharina Huygensdr weduwe Mees Jacobsz met Dirck haer kint item Pieter Florisz van Wassenaer ende Dignem Maertensdr.van Noortwijck heur knecht ende meyt” men noemt men zich van Valckenburg Kinderen 1 JACOB MEESZ VAN DER SLUIJS VAN EGMONT tr AELTJE CLAESD KORSTMAN 7844/7845 2 Cornelis Meesz van der Sluijs  geb Valkenburg  ca 1575  landbouwer te Delfgauw begr Valkenburg 22 mei 1649  huw voorw  6 december 1699 tr Valkenburg 26 december 1599  Lijsbeth Bruijnsd van de Morsch geb Rijnsburg  ca 1575  Bruinen van der Morsen begr Delft  7 december 1650 d.v Bruijn Jansz van der Morsch en Marijtje Sijmonsd van der Codde woonden op de Hoge Mors onder Oegstgeest zij testeerde als weduwe te Delft 22.5. 1649 en woonde Oosteinde Delft blijkens de huwelijkse voorwaarden bracht Cornelis Meesz 1.000 gulden en bed met toebehoren mee en Lijsbeth Bruijnen 1/4 deel van 17 hond weiland 1/4   deel van ca 14 hond maailand op te Zijl te Oegstgeest de helft van ruim 1000 gulden met zeven vierendeel jaars verloop vandien de helft van 300 gulden en nog 25 gulden in ’t geheel beiden testeerden te Delft op 21 augustus 1641 3 Dirck Meesz van der Sluijs  geb Valkenburg  ca 1580  landbouwer te Valkenburg en Vooschoten overl  voor 1653  tr  huw voorw 2 augustus 1634 Leuntje Crijnsd wed van Jacob Hendriksz van Tol

15690/15691 CLAAS CORNELIS CORSTEMAN  geb Lisse  ca 1540 bouwman op de Keukenduinen aan het ambacht Lisse 29.2.1592  kerkmeester Lisse 1592 overl Lisse   20 november 1616 z.v. Cornelis Korstman  landbouwer te Lisse tr Geertgen Claesdr d.v. Claes Dirks Jansz uit Rijnsburg en Ariaen Claes Dirks Jannenwijf elk 1500 gl en een bedde met toebehoren MATRIJTGEN VRANCKEN VAN DER BURG/BURCH  geb Lisse d.v Vranck Dirckszn van der Burch bouwman op den Burg kerkmeester van Lisse 1560 hij ging over op de nieuwe leer leenman van Dever z.v Dirck Vranckenz, kastelein kerkmeester van Lisse en Catharina Dirxsdr van Castricum d.v Dirck WIllemsz van Castricum bouwman kerkmeester van Lisse overl september 1551 wapen familie van Castricum  een zwarte toren op zilveren veld Marijtgen verdeelt 20.11.1616 goederen wegens hoge leeftijd op de Keukenduinen hoorde bij het slot Teylingen rond 1642 werd op de Keukenduin het kasteel Keukenhof gebouwd de huidige Keukenhof ligt hier tegenover en heeft de naam hier vandaan Claes koopt op 29.2.1591 een woning en Land op “Keukenduin” te Lisse de roomse Claes Corsteman kwam in conflict met Johan van Mathernesse,,zie Het Huis Dever te Lisse bl91 noot 52 A.M.Hulkenberg
1603 bewoner van de huidige boerderij “Wolff te Lisse” na 1628 met kinderen op “Rodenburg” Zoeterwoude voorheen bezit van Gherijt van Rijn een edelman uit Utrecht zijn enige dochter Marcelia trouwde met Floris van Toll van Voorburg de nog steeds bestaande boerderij Wolff aan de Stationsweg 1 in Lisse is gemeentelijk monument Kinderen 1 AALTJE CLAESD KORSTMAN   tr  JACOB MEESZN VAN DER SLUIJS    7844/7845 2 Haasje  geb  ca 1560  Haesgen tr   Gerrit Claesz Heer van Alphen geb Rijnsburg  bouwman te Rijnsburg  Kinderen   2a Aechjen Gerritsd Heer 3 Cornelis Claesz Corsteman  geb Lisse  ca 1578  tr 1e voor 1606 Neeltge Huijbertsd van Schalckwijck overl Lisse otr Leiden  31 mei 1608 tr 2e Leiden   17 juni 1608 Machteld Claesd van Rodenburch

  14904/14905 15936/15937     29792/29793 MATTHIJS PIETERS WEIJNS   geb Casselberg Belgie ca 1565 chirurgijn te ‘s Gravesande overl ’s Gravesande    1601 poorter van Leiden 1586 z.v Pieter Weijns uit Casselberg geb ca 1530 beenhouwer otr Leiden  12 mei 1586 tr Leiden  5 december 1586 MAERTJE PIETERS VAN DUIJVENBODE geb Katwijk  1570 overl Leiden 24 augustus 1607 zij was zuster van Willem Cornelis van Duivenbode bekend uit de 80-jarige oorlog hij wist Leidens ontzet te bespoedigden en werd geëerd met een nieuwe achternaam en een familiewapen d.v. mr Pieter Gabriëls en Claartje Cornelis van Duijvenbode Kinderen 1  Grietje Matthijsdr Weijns  geb Leiden  1587 2 CORNELIS MATTHIJS VAN DUIJVENBODE ALIAS WEIJNS   tr DYNGENOOM ROBOL 7968/7969 3 Jacob Matthijs Weijns  geb Leiden  1599 4 Thijs Weijns Speulman   geb   1618

15938/15939 THEUNIS CORNELISZ ROBOL  geb Katwijk aan Zee ca 1565 Thonis Rebel overl Katwijk aan Zee   1615 z.v Cornelis Maertensz Rebel z.v. Maerten alias Moy Maerte Cornelisz Rebel  van Katwijk aan Zee en Maritge Cornelisse van Katwijk aan Zee tr CATHARINA CAENEN   geb Katwijk aan Zee ca 1580 Trijn   overl Katwijk aan Zee 4 april 1613 Kinderen 1 DINGENOOM THEUNISD ROBOL  tr  CORNELIS MATTHIJS WEIJNS 7968/7969 2 Aechjen Rebel

15940/15941 JACOB GIJSE VAN DUIJNE geb Katwijk aan Zee  ca 1572 z.v Gijsbert Jacobs en Huibertje Pietersd overl Katwijk maart 1646 ambachtsbewaarder Rijnland 1618/19, 1621, 1624, heiligegeestmeester weesmeester Katwijk tr  1e ca 1585 JANNETJE ROELENSD  geb Katwijk ca 1562 overl Katwijk aan Zee  ca 1627 tr 2e na 1609 Aechie Sierisdr Kinderen 1 Gijsbert Jacobs van Duijne  geb Katwijk  1594 2 GIJSBERT JACOBS VAN DUIJNE    tr   PIETERTJE PIETERSD   7970/7971 3 Huijbertge geb Katwijk  1602  jong overleden 4 Stijntje 5 Arent  geb Katwijk ca 1600

16332/16333 CORNELIS CLAESZ HOUCK   geb Katwijk  ca 1616 musketier stierman van een seeschuijt overl Katwijk 17 november 1686 diaken ouderling geref gemeente  tr 1e  Katwijk aan Zee 1635 Haesje Willemsd  tr 2e Katwijk  5 mei 1641 AELTGEN SIJMONS GIJSEN geb Katwijk 1615 overl Katwijk  15 oktober 1682 d.v Sijmen en Pietergen tr 3e Katwijk aan Zee 3 april 1677 Claesien Hendrickx Cornelis Houck  weerbare mannen Katwijk 1653, diaken 1656/58 ouderling 1659/61, 1662/64 Kinderen 1e 1 Claes Cornelis Houck   geb Katwijk  ca 16362 Matje Cornelis Houck  geb Katwijk ca 16393 Leuntje Cornelis Hoek  geb Katwijk ca 1640 overl ca 1682 tr ca 1663 Pieter Cornelis den Hoorn Vlielander geb Katwijk ca 1636 overl  Katwijk  21 maart 1727 4 Willem Cornelis Hoek geb Katwijk 1641 overl Katwijk 1727 tr Katwijk 13 mei 1663  Maertje Arents Vooijs geb Katwijk? ca 1641 Kinderen 2e 5 SIMON CORNELISZ HOEK   tr  LIJSBET DIRKS   8166/8167 6 Claes Cornelis Hoek geb Katwijk 5 februari 1645 zeeman tr 1e Katwijk aan Zee 25 september 1661  Diewertje Dircks geb Katwijk ca 1645 tr 2e  Katwijk  ca 1673 Geertje Hendricksd tr 3e Katwijk  9 juli 1673 Aagje Cornelis Lodder  ged Katwijk  6 oktober 1647  d.v  Cornelis Leenderts Lodder en Lijsbeth Ameriks Schaap tr 4e Katwijk  21 februari 1701   Haesje Jacobsd  ’t Hooft  ged Katwijk  7 januari 1646 d.v Jacob Arentsz ’t Hooft en Leunte Jansd 7 Hendrik Cornelis Hoek ged Katwijk  8  oktober 1645 8 Machteltje Cornelis Hoek  ged Katwijk  1 juli 1646 9 Hendrik Cornelis Hoek  ged Katwijk  22 november1648 11 Hendrik Cornelis Hoek  ged Katwijk 15 september 1652 begr Katwijk 1 mei 1728 tr 1e Katwijk 6 augustus 1673 Marijtje Dirks Varkevisser  ged Katwijk  7 november 1649 tr 2e  Katwijk aan Zee  24 april 1678 Annetie Cornelis Keus ged  Scheveningen  6 februari 1653 12 Annetje Cornelis Hoek ged Katwijk  31 augustus 1656 13 Machteld Cornelis Hoek  ged Katwijk 7 februari 1655 begr  Katwijk 17 maart 1736 tr Katwijk aan Zee  4 juni 1679 Teunis Cornelis de Jong  ged Katwijk  22 augustus 1655 14 Aeltje Cornelis Hoek  ged Katwijk 30  juli 1656 tr Katwijk 6 april 1681  Philip Gerrits de Best ged Katwijk  23 januari 1656

16352/16353 PIETER CORNELIS ZWAAN geb Rhijnsburg  ca 1597 Swaen, Swanenburch landbouwer        overl Rijnsburg juni 1669  vlasser tr 1e Rhijnsburg voor 1623 LIJDIA ANDRIESD DE VOSCH geb Rhijnsburg  ca 1600 Lidea de Vos d.v Andries de Vos de oude en Maeijken de Vos tr 2e 1635 Commertje Vincentd Centen  geb  1610 Cuniertje Centen overl  januari 1697d.v. NN en Maeijken Kinderen 1e 1 Cornelis Pietersz Zwaan geb Rijnsburg  1625 Swaan tr 1e Rijnsburg 18 april 1649 Jorisje Jansd  ’s Gravendijk geb Rijnsburg tr 2e Rijnsburg 21 mei 1677 Trijntge Philipsdr  geb  begr Rijnsburg  20 mei 1702 2 Lijdia Pietersdochter  geb Rijnsburg 1628 tr Rijnsburg  Cornelis Dirck  van Groenewegen 3 JACOB PIETERS ZWAAN   tr   GRIETJE VAN DER SPECK  8176/8177 Kinderen 2e 4 Andries Pieters geb Rijnsburg  1632 Swaen/Swan/Swanenburg  overl Rijnsburg 17 februari 1719 tr Rijnsburg Annetje Willemsdr Langeveld geb Rijnsburg 1632  begr Rijnsburg 30 november 1684 5 Trijntje Pietersd Swaan  geb Rijnsburg 1635 tr Rijnsburg  31 maart 1647 Adam Jansz van Geervliet  hertr 11.9.1671  Dieuwertje Hendricx Vredenburch

16354/16355 PIETER GERRITS VAN DER SPECK geb Noordwijkerhout ca 1610 timmerman  rentmeester  van  Leidse parochiekerken overl Leiden  1645 tr 1e Adriaentje Pieters van Eijk, wed van Jan Cortenbosch tr 2e Koudekerk  29 augustus 1632 ANNETJE WILLEMS VAN ALPHEN  geb Koudekerk tussen 1611 en 1620 Kinderen 1 GRIETJE PIETERS VAN DER SPECK  tr   JACOB PIETERS ZWAAN  8176/8177 Door de VOC rijk geworden  wilde Pieter Gerrits geld steken in een doorgang naar het strand bij de vuurtoren door de duinen nu Zanderij naar de Oude Rijn bij het Haagse Schouw in Leiden. Het kanaal kwam er niet het Speckhof is volgends de gevelsteen in 1645 gesticht door Pieter Gerritsz van der Speck bij de Pieterskerk in Leiden  het testament of de stichtingsoorkonde vermeld 1645 hierin regelt hij de stichting de kaart van de Leidse kaartenmaker Hans Lieftinck van 1576  toont aan dat op de plek van het hofje sinds  1573 eerdere bebouwing is geweest, het gebied behoort tot de achtertuin van Pieter Gerritsz Speck of Van der Speck een rijke timmerman. Hij werkte mee aan de bouw van de toren van de St. Stevenskerk in Nijmegen In Leiden bezat hij huizen. als huisjesmelker zag hij hoe slecht de woonomstandigheden voor arme bejaarden waren. Het hofje telt slechts acht huisjes. In 1977 kwamen er studenten , hetis in 1987 gelijktijdig met voormalige Bank van Lening gerenoveerd en bestaat uit vier woningen.    32708/32709 Pieter Gerritse van der Speck z.v Gerrit Vrancken van der Speck geb ca 1585 z.v.Vranck Matthijsz van der Speck z.v. Matthijs Vrancke  z.v .Vranck Pietersz timmerman en  Yeve Dircksdr van der Specke d.v jonge Dirck Dircksz van der Specke leenman van Holland overl voor 1430 tr NN  Jonge Dirck van der Specke Leids poorter verkocht 16.3.1413 een huis en erf aan de Breedstraat te Leiden aan Jonge Heindric Harmansz voor een jaarrente van 10 Sch met de houde op 8.3.1418 beleend  met ‘die Specken’  te Lisse en twee morgen daarbij in 1419 aan de Kabeljauwse zijde betrokken bij ongeregeldheden maakte 11.9.1420 als man van Jan van Beieren deel uit van de vierschaar van Kennemerland die te Haarlem vonniste, in 1424 vermeld onder de welgeborenen  te Lisse die hun krijgsdienst afkochten Jonge Dirck z.v Dirck Dircksz van der Specke geb Lisse ca 1360 veehandelaar tr Willem Luitgaardensdr

16356/16357 ELIAS HENDRICKS BROM vlasser overl 2 december 1746 tr 1e  ca 1622 JANNETJE DIRCXDR overl Rijnsburg tr 2e Ariaantje NN wedn Lambert Gerrits als vlasboer ontving hij in augustus 1636 en bedrag van 236 gulden voor 200 stenen = gewicht ca 2.8kg vlas “sijnde van het nieuwe gewas ’t welck in desen lopende jaren uijten velde sal comen” Kinderen 1e 1 Weyntgen Elias van den Brom geb Rijnsburg ca 1624 begr  Rijnsburg   18 december 1699 tr Rijnsburg  16 april 1645 Pieter Pietersen Makereel geb Rijnsburg voor 1630 z.v. Pieter Mahieus Macreel en Barber Lievens Bockstal 2 Sijtje Elias van den Brom 3 Hendrik Elias van den Brom tr  Rijnsburg 2 december 1646 Maertgen  Jansd le Fort d.v.  Jan Jacobsz le Fort en Suzanna Jaspersdr 4 Dirk Elias van den Brom begr Rijnsburg 7 juni  1689 tr 1e Noordwijk binnen 18 april  1661 Maertje Claes van Berckel otr 2e Oegstgeest  5 juli 1680 Jannetje van der Linden  geb Oegstgeest  ca 1655 begr Rijnsburg 28 januari 1723 Jannetje hertr Claas van Berkel 5 Jacob van den Brom 6 WILLEM  ELIAS VAN DEN BROM tr GRIETJE PIETERS HOGENBOOM 8178/8179 Kinderen 2e 7 Joost Elias van den Brom begr Rijnsburg  16 september 1700 tr Ariaantje Theunisd Boucqué geb ca 1635 begr  Rijnsburg 29 januari 1699

16360/16361 SAMUEL JACOBSZ BRUSSEE  VAN DER HOECK geb Rijnsburg  1630 tr 25 november 1639 HENDRIKJE CORNELISD VAN DEN BERGH  geb Rijnsburg Kinderen   1 JACOB SAMUELSZ  BRUSSEE   tr LIJSBETH ROSEEUW 8180/8181 2 Marij Samuels Brussee   geb ca 1650 overl Rijnsburg  tr Rijck Jacobs Draaijer geb Leiden  1645 ged Leiden 12 november 1645  overl Rijnsburg 19 april 1695 z.v. Jacob Drayer ca 1610 en Grietgen Rijckaerts 3 Cornelis Samuels Brusse   geb Rijnsburg  ca 1650 begr Rijnsburg  15 juni 1695 tr ca 1655  Geertje Jans van Wetteren  begr Rijnsburg  13 mei 1695 d.v. Frans Pietersz van Wetteren  ca 1616-1692 en Jannetje Jacobsdr ca 1617 4 Huigje Samuelsdr  Brussee ged Leiden 4 juli 1643 begr Rijnsburg  7 mei 1719 trJacob Draaijer  ged Rijnsburg  z.v Jacob Drayer ca 1610 en Grietgen Rijckaerts

 16362/16363 PIETER JANSZ ROSSEEUW tr JANNETJE ADAMSD Kinderen 1 LIJSBETH PIETERS ROSSEEUW  tr JACOB BRUSSEE  8180/8181 2 Maartje Pietersd Rosseeuw

16368/16369 SAMUEL EASAIAS DE LOBEAU ged Canterbury Kent GB 1 mei 1602 zijdeverver overl Leiden na 1655 otr 1e Canterbury GB  30 mei  1624 JEANNE ACART geb Eckelsberg Belgie Jenne  begr Leiden 1649 d.v Christoffel Acart geb Eckelsberg Belgie ca 1575 overl  voor 1624 en Elisabeth overl na 1629 woonde tot 1632 in Canterbury,1634  Londen na 1649 Leiden bij de Marepoort tr 2e Leiden  22 oktober 1649 get  Jan en Dorothe Ootle Marie de Matter begr Leiden 2 oktober 1655 wed vanJoris Selmen Marie hertr Leiden  16.7.1667 Libardus Charels geb Mechelen 1610 Kinderen 1 Abraham ged Canterbury  23 januari 1625 2 SAMUEL DE LOBEAU  tr  SUSANNA HEROU 8184/8185 3 Elle  ged Canterbury  24 februari 1628 4 Pierre ged Canterbury  9 mei 1630 5 Jeanne geb Canterbury 19 mei 1632 otr  Leiden 2 april 1650 Pierre du Toict geb Rijssel ca 1630 6 Jacques  ged Canterbury  7 januari 1634 7 Daniel  ged Londen  19 september 1637  overl Meruilles Fr 8 Susanne ged Londen  4 april 1639

16370/16371 JACQUES HEROU   geb Valenciennes  ca 1600 Herrouw  waals grofgreinwerker tr Leiden  26 september 1631 SAINE VAN LANNOY geb Bordues Fr ca 1610 de la Noij Nannoy  d.v Gerard de Lannoij en Noe van Mahieu geb Bordues woonden Kleistraat = Morsstraat Leiden Saine was een zuster van Jean de Lannoij Gerard de Lannoij Anthoinette de Lannoij Anne de Lannoij Jacques de Lannoij   Kinderen  1 Marie Hero 2 Jacques Hero 3 David Hero ged Leiden  25 juli 1638 get Raphael Hero Huber Arent Marquerite de Ru Marie Fauvart 4 Jonathan Hero  ged  Leiden 3 maart 1641 get Jan de Noij Jan des Tombes Marguerite de la Rue Catherijne du Moulijn 5 Jacques Hero  ged Leiden  17 augustus 1636 get Jean du Rousin Pierre Carpentier Rachel le Pair Jenne Billet Jeanne Rapail tr Amsterdam 22 maart 1664  huwelijksintekening kerk Janneque Rapal Jeanne Rapail Jannetje Rappa, Hannetje Ranna   Kinderen 5a Marie ged Amsterdam 26 maart 1670 Oude Waalse Kerk   5b Janneque ged  Amsterdam  3 februari 1672 Noorderkerk 6 SUZANNE HEROU tr   SAMUEL DE LOBEAU 8184/8185 een grofgreinwerker is een lakenwever die met geitenhaar en schapenwol werkt vanaf midden 16e eeuw vluchtten velen uit Noord-Frankrijk voor de Inquisitie zij trokken goeddeels naar de Lage Landen Leiden kon veel vaklieden gebruiken in de opkomende laken industrie
namen werden vernederlandst Lobeau werd de Mooij Roseau/Rosseeuw, de Vivere /vd Vijver, Boucqu/Boekee, Segaer/Ciggaar, Brassure/Brouwer etc

16372/16373 ROCHUS JANSZ LIPSIUS geb Rijnsburg ca 1599 begr Rijnsburg 14 februari 1687 tuinman 1673 warmoezenier 1631 Rijnsburg schepen van Rijnsburg 1652-1663 z.v. Jan Joosten Lipsius en Maritge Claesd`na de begrafenis werd een maaltijd genuttigd aAls de nabestaanden het konden bekostigen werd daarbij flink opgedist voor het doodmaal van Rochus Jansz Lipsius in 1687 werd brood foelie noten stroop suiker boter en kaas ingekocht alsmede 6 halve vaten bier en een hoeveelheid brandewijn’ tr 1e 1624 MARIJTGEN CORNELISD   geb   ca 1597 overl Rijnsburg  voor 1649 d.v. Cornelis Willems lakenbereider te Leiden en jonge Aaltje Willems tr 2e Leiden 12 juni 1649 huwelijkse voorwaarden Arentje Claesdr van Roon overl  29 augustus 1667 wed van Jan Pietersz alias Jan Neeff van Warmond d.v Claes Meynertszn en Maritgen Jacobsd van Heemskerck Kinderen 1e 1 CORNELIS LIPSIUS  tr   GEERTJE VAN SONNEVELT  8186/8187 2 Claes Rochesen Lipsius  schepen van Rijnsburg 1669-1672  overl voor 1676 ongehuwd 3 Aeltje Rochesen Lipsius   overl  30 mei 1692  tr  Govert Claesz/Klaessen van Langevelt  hertr 26.4.1693 Ariaantje Coditz jd van Battem  17.12.1692 Pieter Rochusz Lipsius en Claes Simonsz van Overvoorden verklaren dat Aeltje  Rochus dr Lipsius huisvrouw van Govert Claesz van Langevelt is overleden Zij tonen het testament verleden voor notaris Arent van Delvendiep te Katwijk waarin zij tot voogden zijn aangesteld geregistr Hattem 1711 Govert van Langevelt Anna Colditz en in 1693 in Leiden 4 Willem Rochesen Lipsius geb Rijnsburg  1625  schipper varende  tussen Leiden en Rijnsburg  schepen 1668-1677 en heilige geestmeester van Rijnsburg  1672 tr Rijnsburg  6 februari 1647  Brechtje Nannings van Duijcker  geb Valkenburg  ca 1620  d.v Nanning Cornelisz uit Valkenburg en Guurtje Jacobs  Kinderen   4a  Maertje Lipsius  geb Katwijk aan de Rijn overl voor juli 1682 tr 1e 1684  Pieter van Tol tr2e  Katwijk aan de Rijn 23 maart 1698 Govert van der Berg geb Katwijk aan de Rijn Govert hertr  5.7.1682 Katwijk Willemtje van Roonarchief not Bennick 1652.6.9 Willem Rokusz Lipsius schipper te Rijnsburg bekent aan Splinter Jansz van Driebergen timmerman ter zake van de koop van een huis en erf 2600 gld schuldig te zijn Rokus Jansz Lipsius zijn vader stelt zich borg. 18.10.1648 verklaring van Willem Rochusz Lipsius 22j en Jacob Fransz van Barsingerhorn 35j beiden schippers varende tussen Leiden en Rijnsburg op verzoek van Cornelis Gerritsz Luchticheijt te Rijnsburg. Ze verklaren dat de baljuw van Oegstgeest die met de kroosheemraden bij de stenen paal bij Oegstgeest bezig was met de schouw boven mate zat en beschoncken was Kinderen 2e 5 Jan  Rochus Lipsius geb ca 1646  tuinman schepen van Rijnsburg 1677-1678 begr Rijnsburg 14 februari 1687 tr Leiden 28 april 1675 Lijsbet van Kouwenhove overl 1 juli 1708  hertr Samuel Abrahams Vlaming burgemeester 1798 schepen van Rijnsburg 1702/1705 1710/1713 6 Pieter Rochus Lipsius  schepen van Rijnsburg 1680  overl/begr Katwijk 17/22 oktober 1699 ongehuwd erfgenamen Govert Claesz van Langevelt weduwnaar van Aeltje Rochussen L zijn zuster   de kinderen van Willem Rochusz L zijn broer Maertje dochter van Cornelis Rochusz L   zijn broe; Claes zoon van Willem Cornelisz Quackenbosch en Guurtje Willems L   naerover hij als peet gestaen heeft nr 75 Testamenten en registr oud-rechterlijk archief Rijnsburg  27.01.1688 de erfgenamen van Rochus Jansz Lipsius begr 14.2.1687 enige nagelaten zoon en erfgenaam van Jan Rochusz Lipsius bekennen de penningen gelicht te hebben die hen  toekomen Getekend door Pieter Rokisse Lipcius Govert [Claesz] van Langevelt Maertje   Cornelisdr Lipscius Tomas Cornelisse Lipsius Willem Claesz van Langevelt Teunis Jansz van Eeden Pieter Leenderze van Tol en Willem Cornelisz Quackenbosch 25.11.1688 licht Jan Willemsz Lipsius de hem toekomende penningen Pieter Leendertsz van Tol verklaart dat den selven Jan Willemsz Lipsius over de vijff en twintigh jaren out geworden ende dienvolgende reets tot zijn mondige dagen gecoomen is 6.3.1692 licht Hester Cornelisdr Lipsius de penningen haar borg is Willem Claesz Langevelt   6.1.1693 doet Rochus Cornelisz Lipsius hetzelfde Willem Claesz van Langevelt is borg weesboek van Rijnsburg 1686/1771 B-1
” Lijste ofte cedulle, waer naer den Asman binnen Rhijnsburgh alle maenden bij de   bewoonderen ofte huerders der huijsen binnen de voorsz. Heerlijckheijt gelegen soo veel zal moeten betaelt werden als achter ijeders huijs uijtgedruckt staet sonderdienaengaende ijets tot lasten vande eijgenaers te moogen brengen gelijck mede bij den selven Asman vande  huijsen dewelcke in tijden ende wijlen bevonden zullen werden leedigh te staen niets tot lasten vande eijgenaers gevordert zal moogen werden Zullende het selve sijn ingangh  nemen op den 1en Januarij 1687.” Jan Rochussen Lipsius zijn huijs 0. 1. 0

16374/16375 JAN MAERTENS SONNEVELT geb ca 1603 tr Katwijk aan de Rijn ca 1628 LEENTJE PIETERSD Kinderen 1 GEERTJE  tr  CORNELIS LIPSIUS   8186/8187 2 Gerrit geb Katwijk aan de Rijn   1 februari 1634 3 Thijs  ged Katwijk aan de Rijn   1 februari 1637 4 Aechje   ged Katwijk aan de Rijn   21 augustus 1639 5 Aechje   geb Katwijk aan de Rijn   16 december 1640

16380/16381 HENDRICK JANSZ VAN DE WEDDE  geb Vollenhove ca 1608 overl Vollenhove  ca 1660 z.v Jan Alberts van Wedde Vollenhove 1584-1639 otr Vollenhove 19 maart 1631 tr kerk Vollenhove  14 mei 1631 DIWER BORGERTS geb Vollenhove ca 1618 Kinderen 1 Jan Henriks van Wedde geb Vollenhove otr  Vollenhove  9 november 1660 tr  Vollenhove  28 november 1660  Egbertje Albert geb Genemuiden  hertr  1.8.1675 Peter Draeijer hij uit het land Lauwenstein d.v. Albert Rutgers 2 Hadewich Hendricks van Wedden o/tr Vollenhove 9/28 november 1660 Jan Gerrits geb ca 1613  pelwever  wedn van Gerregien Cleijs en Griet Hendricks 3 Willem Hendricks  ged Vollenhove 4 oktober 1639   ned geref  ‘is gedoopt willen soon van hendrick van wedde en diwer borgert dochter’ 4 BORGERT HENDRIKS VAN DE WEDDE  tr  HENDRICKIEN LAMMERTS  8190/8191

 29776/29777 HEIJNDRICK PIETERS TAAL geb Scheveningen ca 1569 zeeman overl Scheveningen 30 juli 1603 tr Scheveningen 1595 NELLEKE GERRITS  geb Scheveningen  ca 1569 overl Scheveningen  6 juni 1640 Kinderen 1 JAN HENDRICKS TAAL  tr CLAERTJE GERRITS SCHILPEROORT 14888/14889 2 Alijt Hendriks Taal   geb ca 1590

29778/29779 GERRIT CORNELIS SCHILPEROORT geb Scheveningen 1565 stuurman 1592 lijndraaier 1603 begr Scheveningen 19 februari 1644 otr Scheveningen 15 april 1589 tr Scheveningen 4 juli 1589 MARITGE WOUTERSD VAN BOM  geb Scheveningen  ca  1564 begr Scheveningen 12 januari 1644 in de oude kerk graf G60 Kinderen 1 Wouter Gerrits Schilperoort  geb Scheveningen  1596 schipper te Rotterdam  overl Schotland  1650 tr  NN   Kinderen 1a Maartje   overl  5 oktober 1701 2 Maarten Gerrits Schilperoort  geb  1594 overl Scheveningen 21 november 1668 3 Leuntgen Gerrits Schilperoort   geb Scheveningen 1589 overl Scheveningen 25 november 1668 tr Cornelis Pieters van der Meer timmerman kerkmeester weerbare man     begrl  Scheveningen 4 oktober 1656 Kinderen 3a Apolonia Cornelisd  geb Scheveningen  1630   3b Maertje Cornelisd 3c Catharina 4 Ermken Gerrits Schilperoort geb Scheveningen  1590   Kinderen  4a Maartje Abrahams                        5 CLAARTJE GERRITS SCHILPEROORT tr   JAN HENDRIKS TAAL  14888/14889 6 Cornelis Gerrits Schilperoort geb Scheveningen  1595 Corsgen, schipper  overl 9 december 1689 tr 1e  Neeltje Cornelis de Jager tr 2e  NN 7 Maritge Gerrits Schilperoort  geb Scheveningen 1600 tr Cornelis Jeroenen Kinderen 7a Jannetje

29784/29785 JOP CORNELIS PIETERSZ PRONCK geb Scheveningen ca 1570 beurtschipper op Amsterdam overl Scheveningen ca 1638 tr JOSIJNTJE MAERTENSD  geb Amsterdam ca 1565 appelverkoopster op de appelmarkt te Amsterdam 1639 overl Scheveningen ca 1639 Job Cornelisz de Coomen Seman de Cagenaar= kaegschuijt klein vrachtscheepje Job kocht voor 300 gld een huis aan de Keizerstraat 28.8.1627 verkocht huis met erf aan de Keizerstraat in 1642 voor 50 gld aan zijn zoon Cornelis Joppen Job verhuist naar Amsterdam onder de naam De Coomen ca 1555 in Scheveningen woonde een Aertgen Pronc ?? naast Trijn´t appelwijf document Scheveningers Kinderen 1 CORNELIS JOPSZ PRONCK   tr   MARITGE WOUTERS BOM   14892/14893 2 Pieter Cornelisz Mosch geb 1594 overl 1651 tr Maertje Dominicus de Ruijter 3 Job Cornelis Pronck geb   1599 overl 1621 4 Catharina Annechina Bouwman  geb Veendam 1587

29808/29809 31872/31873    59584/59585 PIETER GABRIELSZ VAN WEIJNS     geb Casselberg Bel  1525 Cassel Dunkerque dépt du Nord Hauts de France beenhouwer in Cassel  overl ‘s-Gravenzande 3 februari 1602 tr JOANNA SPILDORENS   geb Leiden  ca 1526 begr Leiden   14 mei 1564 d.v Hendrik Spildooren tr Amelberga Rops d.v Jan Rops geb voor 1480 en Kateline Smeets d.v Joannes Smeets en Salodina Ravens d.v Inghelram Ravens geboren voor 1430 en Margriete Scoobeke d.v  Wilhelmius Scoobeke en Katarina van Dale geb voor 1405 Kinderen 1 MATTHIJS PIETERS WEIJNS tr MAERTJE PIETERS VAN DUIJVENBODE 14904/14905/ 15936/15937/29792/29793 s-Gravenzande 20.777 inwoners 2015 in het Westland Breeje Durp s-Gravenzande  kreeg in 1246 stadsrechten van graaf Willem II van Holland die er net als zijn vader Floris IV geregeld verbleef Aan het grafelijk hof heeft ‘s-Gravenzande zijn naam te danken en verwijst naar de verzande Maasmonding ontstaan als marktplaats Marktplein en Graaf Florisplein bedevaartplaats gravin Machteld van Brabant moeder van Willem II had aan de kerk die zij er liet bouwen een Madonnabeeld geschonken waaraan wonderen werden toegeschreven Het klooster Maria Magdalena in Bethanië was van 1266 tot 1582 gevestigd in de stad.

 30336/30337 CLAES ADRIAENS  geb Katwijk aan de Rijn ca 1550 overl  ca 1592 Kinderen 1 ARIEN CLAESZ   tr AALTJE DIRCKSD  15168/15169 2 Merritge Claesd  geb Katwijk ca 1585 Suijderduijn overl  ca 1619 tr  ca 1606  Arien Ariens Cloot geb  ca 1560 overl  ca 1619  in 1614 vemeld als man en voogd van zijn vrouw Merrtige Claesd woonde in Katwijk 1614-1619  Arien Ariens Cloot wordt vermeld als bewoner van het weeshuis 1623 appendix 4 van de   inventaris van archief

30944/30945 HENDRIK VAN HATTEM schepen van Amersfoort  tr ELISABETH VAN WIJCK Kinderen 1 Bart 2 Willem  tr  Cornelia van Castaell 3 JOHAN VAN HATTEM  tr JOHANNA VAN WIJCK     15472/15473 4 Hendrik  tr Josina Gerrits

30952/30953   GIJSBERT VAN MAAREN geb Tiel  1465 rentmeester gasthuismeester overl Tiel  1539/1544 tr NN tr Tiel 1529 HILLEKE /Heeske/Hillegonda? overl voor 1532 Kinderen  1 Goesewinus van Maaren geb Tiel  ca 1494 2 Peter van Maaren geb Tiel  ca 1505 overl  7 mei 1557 3 Hilleke van Maaren geb Tiel 1514 overl 3 maart 1546 4 PETER VAN MAAREN    tr    ALEYD  VAN DER LINDEN 15476/15477 5 Gijsbert van Maaren  geb Tiel   ca 1530 rentmeester Tiel 1516 gasthuismeester 1526 leeft nog 25.12.1539 maar is voor 1544 overleden 1527/40 buurspraken Tiel 1516 J.S. van Veen rechtsbron Tiel Den Haag 1901 Item feria prima reminiscere 16 februari presentibus omninbus scabinis civiloquium habitum est coram Theodorico Ewyck judice Wilhelmo Huemen et Johanne de Heessel burgimagistris Wairt den burgeren to kennen gegeven van den assysen te hoigen mit wyderen reden dair die gemeynt niet tostain en wulden, dan sy hebben gesat ind gekoeren Henrick die Man, Jacop Danderss Gysbert van Maeren ind Huybert van Hemert dat sy der stat guederen opheffen bueren ind wederomb uytgeven totter stat besten ind meesten
orber ende nut allet tot bewysselicker rekenynge dairvan tdoin dess die vurs hoeren eedt dairop gedain hebben Item ter selver tyt wairt den burgeren van wegen ons genedigen lieven heren hertougen van Gelre toegelaiten ind beliefft eynen vryen mercktdach dat men nyemant opten mercktdach besetten noch belethen en sall tweten van dess maendaghs des sonnen opganck tot dess dynxsdaghs totter sonnen onderganck hierinne uytgescheyden die tegen den heer gedaen ind synre gnaden hoicheyt gedaen hebben Ind dit heeftet vonnis der scepen gevest Ind weert smaendaghs heylich dach soe salt dess dynxsdaghs ende des wensdaghs syn Item dess maendaghs als dess anderen daghs nae sunte Peters ende Pouwels dach
apostolorum 30 juni presentibus omnibus scabinis Wilhelmo de Huemen et Johannes de Heessel burgimagistris et Theodorico de Ewick substituto judice civiloquium habitum est. Wairt den burgeren wederomb avermitz rede ind frunde nementlick Henrick van Gent, erffhoifmeister Henrick van Broichuyssen stalmeister ind Jan Schul rentmeister to kennen gegeven van der hoginge der assyse dair die burgere semptlick hoir berait op hielden bis des anderen daghs vroich morgens to acht uren wolden sy hoir dairenbynnen op beraiden ind den frunden myns genedigen lieven heren eyn guet gebuirlick antwoirt geven ind men sulde alsdan wederomb buerspraick roipen ind halden ind gaven semptlick aver,wye assdan niet ter buerspraick en qwemen, die solden elc voir hoir hoifft broicken 20 scilde ind die sal men ocken affnemen. Ind dit heeftet vonnis der scepen gevest

31360/31361 GIJSBERT JANS geb Rijnsburg 1480 van der Codde landbouwer Rijnsburg overl 1532 z.v Jan Willemsz van de Codde tr BAERTGE LAMBRECHTSD OUTSHOORN geb  Rijnsburg  1485  Baerte overl 1578 d.v. Lambrecht Aerntsz Outshoorn en Aecht  Kinderen 1 Lambrecht van der Codde   geb 1520 overl 1580 tr Lijsbeth Harmans  Kinderen 1a Maritge Lambrechtsd van der Codde overl Rijswijk 30 juni 1644 tr Pieter Symonsz van Overvoorden  geb  ca 1580 overl Rijswijk voor 30 mei 1626 z.v Symon van Overvoorden geb rond 1550 tr NN Kinderen a Wouter Pietersz van Overvoorden Maritge legeert alle huisraad en kleding, zilverwerk, gouden ringen aan haar 4 zonen die  nog in leven zijn. met de verplichting dat uit eigen middelen, 200 gulden moet uit gekeerd worden aan de 2 kinderen van hun zus Maritge en aan het kind van hun zus Neeltje, die overleden zijn 2 Grietje van de Codde 3 Adriaan Gijsbertzn van de Codde 4 JAN GIJSBERTS VAN DER CODDE  tr   TRIJNTJE JANSD  15680/15681 5 Sijmon Gijsberts van der Codde geb Rijnsburg ca 1530 overl Rijnsburg  4 februari 1605 schepen van Rijnsburg, landbouwer en kerkmeester

31366/31367 CLAES FLORISZ BOEN VAN DE BOUCHORST bouwman te Rijnsburg overl  Rijnsburg ca 1543 1496-98 schout van Rijnsburg 1517 schout van Voorhout 1528 schepen van RIjnsburg z.v Floris Boen/Boun van de Bouchorst en NN tr voor 1500 JANNITGEN Kinderen 1 CORNELIS MEESZ VAN DER SPECK tr MARITGEN CLAASD BOEN 15682/15683 2 Nelletgen Boen van de Bouchorst tr Jan Huygens  Kinderen  2a Jannetgen Jans tr Gerrit Pietersz z.v. Pieter Willemsz en Jaepjen Vechtersd 6.12.1496 compareert Claes Florijs Boen als schout van Rijnsburg het cohier van de goederen van het H.G.-gilde Rijnsburg van 1497/98 vermeldt onder ‘van broederen ende susteren die int ghilde horen‘noch ontf van die scuut Claes Florisz Boen omdat sij int ghylde ghedient hebben van elcx voer haer jaerpennynck 1 st 3.9.1517 zegelt Claes Florysz van de Boichorst als schout van Voorhout met hetzelfde zegel waarmee Claes Boon Florysz op 17.11.1497 zegelt zijn zegel vertoont de klimmende leeuw van het geslacht van der Bouckhorst met een bastaardbalk het cohier van de goederen van het H.G.-gilde te Rijnsburg 1543/44‘ontf van Claes Florysz van de Buchorst alias Claes Bone doet cleet 3 lb. 6 st 8 d en bij ‘ontf. van angangen’ van Jan Claes Bonen wijfcohier van 1502/03 worden Claes Florisz Boen en zijn wijf Jan genoemd onder de gildebroeders en -zusters huurboek van de abdij van Rijnsburg 1532/1559 Claes Florisz Boen van den Bouchorst 1.4.1534 borg voor zijn zwager/schoonzoon Jan Huges wanneer hij de hofstede ‘ter Schuyer’ met 52½ morgen land van de abdij huurt de dochter van Claes Florisz Boen met Jan Huygensz getrouwd Nelletgen is vermeld in de 10e penningcohieren van Rijnsburg dochter,Jannetgen Jansdr trouwde met Gerrit Pietersz zoon van Pieter Willemsz en Jaepgen Vechtersd hun kinderen noemen zich ‘Schuyrman’ naar deze hofstede van de abdij van Rijnsburg

31370/31371 NANNING DIRKSZ VAN DAM Kinderen 1 TRIJNTJE NANNINGS VAN DAM tr JAN ADRIAENS VAN DER SPECK 15684/15685 2 Marijtgen Nanningsdr Verspeck  Nannincxdr tr  1582 Cornelis Meesz wonende Valkenburg  Cornelis Meusz als voogd van Adriaentgen Nannincxdr van Cornelis Meesz. in plaetse van Nanning Jans sijn schoonvader woonende tot Valckenburch over een jaer renten, verscheenen meije £ 3. 25. Huis en hofstede1622 waar de leenman een nieuwe huzing, berg en schuur op heeft gezet en 2 hont land (14.. in Rijnsburg; 1518 in de Koestraat) noord Jacob Storm (1518: Nikolaas Florisz. Boon 1569 erven Dirk Adriaansz. 1622 de leenman) zuid Pieter Erminenz. (1518 Jan Gerardsz 1569 Nikolaas Jansz 1622 Adriaan Cornelisz. Cortzwager oost (1518 de heerweg genaamd Koestraat 1622 de leenheer 3 Adriaentgen Nanningsdr

31376/31377 JACOB MEES VAN EGMOND VAN DER SLUIJS bouwman zoetwatervisser geb Valkenburg ca 1510 overl Valkenburg  ca 1575 visser bouwman aan de Hoge Rijndijk tussen Wassenaarse Watering en Cas-Wetering bi de sluis 1533 z.v. Mees Dirks van der Sluijs tr ca 1535 Dirkje Jansdr tr MARIJTJE CORNELISD VAN EGMOND geb Valkenburg  ca 1505 overl Valkenburg  na 20 april 1575 Kinderen  1 Willebrord Jacobs van Egmond  geb  1530  landbouwer tr  Aefgen Adriaens  2 Willem Jacobs van Egmond geb  Valkenburg  1545   landbouwer  tr   Lijsbeth Laurensd 3 Aagje Jacobs van Egmond overl Oegstgeest na 1614 4 Marijtje Jacobs van Egmond tr  Adriaen Andriesz 5 MEES JACOBS VAN EGMOND  tr TRIJNTJE HUIJGENSD SLUIJS     15688/15689

31380/31381 CORNELIS CORSTENSZ CORSTEMAN geb Lisse  11 januari 1506 Cornelis Corstijnsz/ Korstiaans landbouwer  overl Lisse 19 september 1570 gezworene 1555 en kerkmeester te Lisse  tr 1e 1535 GEERTGEN CLAESD ONDERWATER geb  1502 overl Leiden 14 januari 1588 d.v. Claes Dirk Jannen overl Rijnsburg voor 1542 en Adriaentgen Claes Dirks Jannewijf en hun kinderen  Geertgen Claesdr en Haesgen Claesdr  Geertgen had eerst een relatie  ca 1521  met Florijs Claas Noeff overl ca 1534  tr 2e na 1588 Albertgen Cornelisd  geb Hillegom  1530 overl Hillegom  25 juni 1615 haar grafsteen  achter het koor Maartenskerk te Hillegom ‘hier leit begraven Albertgen Cornelisd huysvrouw van Claes Maers Schravemade sterf den 25 junyus 1615’ Albertgen hertr ca 1574 Claes Maertensz van ’s Gravemade Schrama overl Noordwijkerhout1625 wedn van Magteld Adriaens Jorisd Cornelis Corsteman pacht de boerderij Overduin Lisse 1544, kerkmeester te LisseIn geschreven Leiden Serpentsteeg of S Barbaraslop – bon Vleeshuis Beleend met grafelijk leen te Lisse 6.6.1542 pacht boerderij ‘Overduin’ 1544 1592 koopt een woning en land op ‘Keukenduin’ onder Lisse Kwartierstatenboek Oud Hillegom Kinderen Geertgen Claesdr en Noeff 1 Jan Florisz  Corsteman geb  ca 1532 tr  Aeff Steffensdr geb Haarlem  overl Haarlem             ca 1605 Kinderen Corsteman en Geertgen Onderwater 2 Adriaen Cornelis Corsteman de oude  geb ca 1535 overl Lisse 25 januari 1588 tr Lisse ca 1566  Marijtje Jansd van Tetrode geb ca 1545  Maritgen  overl Lisse 1625 d.v. Jan Danielsz van Tetrode en  Gerritsd van der Meer  Adriaan  eigenaar van een huis Loosterlanden bij de Delft aldaar stelt zich borg met een   morgen land in de Westgeest 1568   18.1.1586 wordt |Adriaen te Lisse vermeld  Cornelis van der Laen van het huis Ter Specke en Adriaen Kostermans hadden het land in eigendom bij het huis Dever Bron de ruine Dever 1660  Adriaen Cornelisse Corsteman tot Lisse eijgenaer ende bruijcker, twee mergen een hont XC 3 CLAES CORNELIS CORSTEMAN tr MARIJTGEN VRANCKEN 15690/15691 4 Catrijn Cornelis Corsteman opm een gezworene ondersteunde de schepenbank

31874/31875 PIETER GABRIELS FRANCHOYS  geb Leiden ca 1530 schoolmeester frans begr Leiden  4 februari 1602 tr Leiden 1569 CLAARTJE CORNELISD VAN DUIJVENBODE geb Leiden 1535 begr Leiden  14 mei 1604 z.v Gabriel Franchoys geb  ca 1520 overl Leiden 3.2.1602 schoolmeester te Leiden kinderen: Pieter en Lodewijk de erenaam van Duijvenbode ging over op Claertje na het kinderloos overlijden van haar broer Willem Cornelisz Speulman van Duijvenbode die tijdens het beleg van Leiden in 1572 zijn duiven ter beschikking had gesteld van het stadsbestuur dat aldus in contact kon blijven met de Prins van Oranje in Delft als beloning mocht hij de naam “van Duijvenbode” voeren Kinderen 1 Trijntje Pieters van Duijvenboden geb Leiden ca 1560  Catrijn NH huishoudster  in de lijst van goederen van tante Meijntgen 1638 staat dat Trijntje Pietersd gehuwd is met Lourens van Westerveerde, zij helpt zowel oom Willem en tante Meijntgen/Jacomina aan het einde van hun leven.compareerde mede voor een vierde van een vierde part van de boedel van Meijntgen Cdr van Duijvenbode voor notaris Paets in 1639   tr 1e Leiden  18 juni 1588  Dirck Henricxz  geb Leiden  z.v. Niesgen Adriaensd tr 2e  Leiden  Lourrens Westgeerde  Lourens van Westerveerde  tr 3e Leiden 4 november 1600  Andries Jacobsz den Duijtscher geb Ieper  ca 1560 wedn tr Leiden 31.8.1591 Cathelijne de Remau   Kinderen 1e  1a Ulrich Dircksz  testament 1599 van  oom Willem schenking  15 Carolus guldens aan Pille = petekind Ulrich Dircksz  zoon van Catrijn  Pietersd 2 Annetje Pietersdr van Duyvenbode  geb Leiden ca 1567  tr Leiden 29 november 1597 Jan Vechters/Jan Servesters  geb Isegem  kleermaker, z.v. Servester Aerts   Kinderen 2a Antje Jansd Vechters  geb Leiden   1602   2b Servesters Jansz Vechters  geb Leiden  1605 3 MAERTJE VAN DUIJVENBODE   tr MATTHIJS PIETERS WEIJNS    15936/15937 4 Elisabeth Pieters van Duyvenbode   geb Leiden   ca 1572  Lijsbet tr Leiden  5 augustus 1595 Quirijn Quirijnsz  geb Leiden  ca 1565 metselaar z.v. Quirijn NN en Lijsbet Dircxsdr Quirijn hertr Trijn Jacobsd

31872/31873 PIETER WEIJNS  geb Casselberg Vlaanderen N Frca 1525 beenhouwer te Cassel  overl ´s Gravesande  1601 tr NN Kinderen 1 MATTHIJS PIETERS WEIJNS tr        MAERTJE PIETERS VAN DUIJVENBODE

15936/15937             31880/31881 GIJSBERT JACOBS VAN DUIJNE  geb Katwijk  1533 overl Katwijk ca 1588 tr Katwijk  1565 HUIBERTJE PIETERSD   geb Katwijk  1530  overl Katwijk  ca 1590 Kinderen 1 JACOB GIJSBERTSZ VAN DUIJNE    tr   JANNETJE ROELENSD   15940/15941 2 Maarten Gijsbertsz van Duijne geb Katiwijk 1572   schepen ambachtsbewaarder weesmeester 1613 Heilige Geestmeester tr 1e  1594  Leuntje Ariensd Prins  geb  ca 1572 overl  1610 tr 2e Katwijk 1609  Aechge  Sierensd   Kinderen 2e  2a Ghijsbrecht Maertens (Krent) Maertenz van Duijne geb Katwijk  1595 overl Katwijk 1657 ambachtsbewaarder beide Katwijken en ’t Sant in 1634, 1635, 1638, 1648, 1649 tr 1e  Maertje Cornelisdrtr 2e Joosje van Duijne tr 3e  Goosgen (Joostje) Leendertsdr 2b Arent van Duijne geb  ca 1600  2c Huijberge van Duijne gebca 1602 2d Jacob Maertensz van Duijne  tr Anna Bouwes Knap  1553 Quohieren 10e penning 1553, nr. 668, Katwijk aan Zee: Ghys van Duijnen huys. nr. 668
1556 idem nr. 312 1562 Gijsbert van Duijne met syn drooghtuyn 1557 idem nr. 996 Ghijs van Duijnen “Handvesten ende Privilegien van den lande van Rijnland”mr Simon van Leeuwen bl736  1579  de gesworens van Catwyck op Zee Gysbregt van Duijenen Jacobsz
Morgenboek Rijnland 1580 Gysbert Jacobsz. van duijnen bruycker van Sinte Anen.= Agnieten zusterhuys tot Leyden Ghijsbert Jacobs bruyckt van kerck tot Catwyck op te Zee Ghysbert Jacobs syn eyegn met meer. . . Ghysbert Jacobs van’t gilde tot Catwyck op Zee
1588 Ghysbert Jacobs weese bruycker eygen de kerck tot Catwyck op Zee Ghysbert Jacobs weese bruycker eygen Machtelt Ambrosius tot Lye/Leiden Acht hont Ghysbert Jacobs weese voors bruycker eygen Sinte Agnieten zusterhuys tot Lye 3 moregen lants Ghysbert Jacobs weese bruyck van kerck tot Catwyck op te zee zeven hont Ghysbert Jacobs weese bruycker eygen Jonghe Claes Buyser tot Lye twee morgen sant

32664/32665 CLAES CORNELISSE HOEK  ged Katwijk  31 december 1585 stierlied   overl Katwijk  1623 z.v. Cornelis Jacobsz Houck tr  voor 1615 METGEN HENDRIKSD geb  voor 1590 overl na 1622 in het hoofdgeld van Katwijk aan Zee 1623 vermeld als onvermogend met 5 kinderen waarvan er drie de naam Cornelis dragen. Kinderen 1 CORNELIS CLAESZ HOUCK tr AELTGEN SIJMONS GIJSEN 16332/16332 2 Hendrick Claes Houck  geb Katwijk    3 Jacob Claes Houck   geb Katwijk  1621 korporaal op de lijst van weerbare mannen van Holland (Katwijk aan Zee) van 1653  diaken 1646, 1647, 1652 en 1653 tr 1e Susanne Fredericks tr 2e Katwijk 1643 Christijntje Fredricksd  Kinderen 2e 3a Hendrick Jacobs Houck  geb Katwijk 7 augustus 1644 3b Adriaantje Jacobs Houck  geb Katwijk  11 mei 1653

32704/32705 CORNELIS JACOBS ZWAAN geb Rhijnsburg tussen 1565 en 1580 Swaen de Oude tr voor 1597 z.v Jacob Zwaan en Weijntgen Adriaensd LIJSBETH PIETERS overl  tussen 1623 en 1628 Kinderen 1 PIETER CORNELIS ZWAAN       tr    LIDEA ANDRIESD DE VOSCH   16352/16353 2 Cuniertje

32706/32707 ANDRIES DE VOSCH de oude  geb Rijnsburg gardenier  overl Rijnsburg 1623 tr MAEIJKEN JANS BLANCKAERT Kinderen 1 Zacharias Andries   geb Belle Bailleul Fr ca 1570 tr  ca 1599 Maritgen IJsbrandssdr  2 LIDEA ANDRIESD DE VOSCH      tr  PIETER CORNELISZ ZWAAN    16352/16353

32722/32723 CORNELIS JACOBSE VAN DEN BERGH    ged RIjnsburg  7 maart 1677 z.v. Jacob Cornelis van den Berch en Aechte Engelsd tr HEIJKEN JACOBSDR Heijckgen Kinderen 1 HENRICKGEN CORNELISD   tr   SAMUEL BRUSSEE  16360/16361 2 Maritgen 3 Jacob  geb   1643 4 Niesgen

32736/32737 ESAIAS GUILLAUME DE LOBEAU geb Bohain ca 1565 waals overl Canterbury 7 mei 1642get Marie Tourotte moeder en weduwe van Guilbert Florent, Jean Lobeau oom, Jaques Tibreghier otr Canterbury 31 juli 1590 tr Canterbury GB 30 augustus 1590 ANTOINETTE ANTHONISD CABOCHE  geb Meruilles Fr  ca 1565 waals begr Canterbury   30 juli 1641 d.v. Antoine Caboche geb Merville ca 1550 Kinderen 1 Jane de Lobeau  ged Canterbury 25 juli 1591 2 Marie de Lobeau ged Canterbury  3 mei 1592 3 Susanne de Lobeau ged Canterbury 25 november 1593 tr Canterbury 26 december 1612 Jean Loridan 4 Rebecca  ged Canterbury  27 februari 1597 5 Esayas de Lobeau  ged Canterbury  28 januari 1599 tr Canterbury  10 juni 1621  Rebecca le Chevalier  d.v. Samuel le Chevalier en Lea Cappel 6 SAMUEL DE LOBEAU  tr   JEANNE ACART  16368/16369 7 Jacques de Lobeau  ged Canterbury  4 december 1603tr Canterbury 20 augustus 1628  Jeanne Samuels Houart/Hovar/Honar  geb Canterbury 8 Sara de Lobeau  overl Canterbury  17 oktober 1605 0jr 9 Abraham ged Canterbury 26 april 1606 overl Canterbury 8 december 1623 10 Sara de Lobeau ged Canterbury   21 augustus 1608tr  1e Canterbury 29 november 1629  Andre Grandel geb  tr 2e   ca 1642  Gillis Wicke   begr Leiden  18 maart 1690 begraven buiten Leiden Gilles hertr otr 12.10.1649 Leiden get Claas Wicke en moeder Jannetje Samsons met Maartje   Willems van Ackeren/Marie van Aken d.v Willem Jans van Ackeren en Jannetje Samsons 11 Pierre de Lobeau geb Canterbury 13 november 1611 tr Canterbury 26 december 1633  Susan le Noble overl Canterbury tr Canterbury  27 juni 1650  Elisabeth Mercier wed van David de Santhune 12 Esther de Lobeau geb Canterbury 15 april 1613tr Canterbury  20 september 1635  Philip Denisz le Pers  geb Monvoux

32744/32745 JAN JOOSTEN  LIPSIUS  geb Rijnsburg  ca 1574 vlasser te Rijnsburg  overl Rijnsburg na 1651 tr ca 1594 MARITGEN CLAESDR het kohier van het hoofdgeld Rijnsburg 1623 vermeldt Jan Joosten Lipsius vlasser en Maertje Claesdr man en wijf met Rochus Joost Claes Pieter en Adriaen joostens zoonen rechterlijk arch 21 juni 1630 Jan Joostensz Lippens genoemd1645 te Rijnsburg Jan Joostensz Lipses na 1646 Lipsius Kinderen 1 ROKUS JANS LIPSIUS   tr  MARITGEN CORNELISDR    16372/16373 2 Maertje Jansd geb Rijnsburg  ca 1595 Maritgen  overl november 1662 tr Rijnsburg ca 1619 Vincent Pieters Lammens geb Vlaanderen 1585 kleermaker lakenverkoper overl Rijnsburg  9 januari 1657  wed  van Annetgen Pieters Snijder z.v Pieter Lammens en Tanneke Cornelis Cruijsman 1623 Rijnsburg woonden “Cent Pietersz ende Marritgen Jansd man ende wijf met Cornelis Maritgen PieterJannetgen Annetgen ende Jacquemijntgen hare kinderen in het Campvierendeel bij hen woonde in Lida Jansdr van Rhijnsburch heurlieder dienstmaecht Secr archief Leiden 1575-1851 inv7542 bij notariële akte van 5.10.1629 verklaart warmoesier Jan Jansz Lippens uit Katwijk aan den Rijn dat hij geld schuldig is Voor die schulden staat borg zijn schoonvader Pieter Lammens, lakenkoper in Rijnsburg kleermaker Pieter Lammens en vlasser Jan Joostens Lippens stellen zich op 21.6.1630 borg voor hun zoon resp schoonzoon Vincent Pietersz Lammens  1.9.1634 treedt Pieter Lammens bij de plaatselijke notaris Willem Benninck als getuige op hij ondertekent de verklaring als “Pyeter Lammens” In de aanhef van de akte was zijn naam als “Lamberts” gespeld. Dit is doorgestreept en vervangen door “Lammens” 3 Jannetje geb ca1600 tr Jan Pieters Lammens overl 1668  z.v. Pieter Lammens en Tanneke Cornelis Cruijsman 4 Jan Jans Lippens Broer geb 1602 warmoesenier, 19.8.1622 lidmaat kerk Rijnsburg  tr ca 1623  Neeltje Pietersd Lammens overl na 1666  d.v Pieter Lamberts Lammens en Tanneke Corrnelisdr Cruijmans, zij wonen in Zoeterwoude  not akte 5.10.1629 Jan Jans Lippens verklaart  geld schuldig te zijn zijn schoonvader Pieter Lammens lakenverkoper in Rijnsburg staat borg voor hem het kohier van het hoofdgeld over de dorpen in Rijnland van 1623 worden onder Katwijk aan de Rijn genoemd Jan Jansz warmoesman ende …. Pietersdr sijn huisvrouw. Er waren nog geen kinderen Jan Jansz Lijpens warmoesier wonende te Katwijk aan de Rijn verklaart op 5.10.1629 geld schuldig te zijn Borg is zijn schoonvader Pieter Lammens lakenkoper te Rijnsburg not archief Leiden invnr 339 fol 84 Jan Jansz Lipsius,bijgenaamd Broer wonende buiten Dordrecht treedt op 24.1.1662 op in een notariële akte not archief Leiden invnr 849 nr 12 5 Joost otr Rijnsburg  19 september 1627 Geertge Cornelisd van Delvendiep  geb Katwijk aan de Rijn ca 1605 d.v.  Cornelis van Delvendiep en Aeltgen Aelbertsdr Joost 1627 als Joost Jansen in het trouwboek van Rijnsburg 6 Claes Jans vlasser tr 1e Rijnsburg 15 juni 1632 Geertge Willems geb Rijnsburg tr 2e  Rijnsburg  26 april 1648 Jannetje Cornelisdr  geb Den Haag 7 Adriaen geb  ca 1610 otr Rijnsburg 4 mei 1636 Geleijntje Hendriks  geb Hazerswoude 8 Pieter Jansz Lipsius geb Rijnsburg 1614 kleermaker overl 1659 woont Keurlammensteegh otr 1e Leiden  3 april 1635 get zijn couzijn Jan Serwijs, haar moeder Loijsge Andriesdr  Gerritgen Jansdr geb Leiden ca 1614 otr 2e Leiden  14 september 1644 Jannetge Ravens  ged Leiden Nieuwestraet  16 mei 1622 get Melchior Andriessens Antoinette Coninxs Anna Latum Jeanne Ravens, d.v. Andries Ravens en Rosiana Andries

32746/32747 CORNELIS WILLEMSZ geb  ca 1560 lakenbereider droogscheerder te Leiden overl  voor 1603 z.v. Willem en Weyntjen Adriaens overl 7 ? 1614 otr 1e  Leiden   26 juli 1589 Lijsbeth Wiggertsdr  overl  voor 1596 otr/tr 2e Leiden 5/21  januari 1596 jonge AELTGEN WILLEMSD VAN EGMOND geb Rijnsburg  ca 1551 overl na 10 maart 1624 hertrouwt otr Leiden 4.1.1603 Cornelis Allertsz, kalkbrander, wed van Agnietje Pietersd Kinderen 1 MARIJTGEN CORNELISDR   tr        ROCHUS JANSZ LIPSIUS      16372/16373

32748/32749 MAERTEN JANS SONNEVELT geb Katwijk aan de Rijn ca 1575 lakenbereider verver overl Leiden  1605 tr 1e MARTGEN FRANSDR  geb   1575 begr Leiden  1 augustus 1605 otr Leiden 17 oktober 1603 tr 2e Leiden  15 november 1603 Trijntje Cornelis Duijcker  geb Leiden hertr  18.3.1611 Willem Dircksz de Haes geb Leiden begr Leiden 30.8.1615 d.v. Cornelis Huygensz Duycker en Aaltje Adriaens Kinderen 1e 1 JAN MAERTENS SONNEVELT    tr   LEENTJE PIETERSD   16374/16375 Kinderen 2e 2 Geertruijd Maertens van Sonnevelt geb Leiden  1604 otr 1e Leiden  28 mei 1625  Gerrit Jansz van Kerchem  geb Leiden   1603 overl Leiden  1637 otr 2e Leiden  7 februari 1639 get oom Simon Willems van Kerchem en haar moeij Celia Jans van Sonnevelt Robbrecht  Reijers van Kerchem  geb Leiden  z.v Reijnier Willems van Kerchem en Machteld Pietersdr Vergeijl  3 Aaltje van Sonnevelt

32760/32761 JAN ALBERTS VAN DE WEDDE  geb Vollenhove  ca 1584 overl Vollenhove  ca 1639 Kinderen 1 HENDRICK JANS VAN DE WEDDE tr    DIWER BORGERTSD  16380/16381 2 Jurriaen Jans  geb Vollenhove   ca 1610 3 Albert Jans 4 Lijsebeth Jans van de Wedde geb Vollenhove  1614 otr Zwolle 15 september 1639 tr Vollenhove kerk 6 oktober 1639  Berent Jansen van Freren Meijer  geb 1598  wed tr Zwolle 29 april 1623 Janneken Hans Backers zij woenende bij den Groeten Kerckhoff  Lijsebet met attestatie van Zwolle tot Vollenhove  woonde 1623 bij Wulf Schomakers  Roggenstraat te Zwolle in 1639   Prooststraat te Zwolle

59552/59553 PIETER HENDRICKS TAAL geb Scheveningen 1534 bakker overl Scheveningen 8 augustus 1602 z.v Hendrick Taal geb Scheveningen 1504 overl Scheveningen 11 maart 1565 tr 1530 Swaentge Claesdr geb Scheveningen 1501 Hendrik was chirurgijn, schoolmeester, barbier en herbergier  tr 1e 1559 ALEYT JANSD UYT CRIMPEN geb Scheveningen 1534 overl  Scheveningen juni  1594 d.v Jan Jansz Uyt Crimpen  en Marijtje Adrieans de Waert tr2e 1596 Maritgen Adriaensd van Houtwijck wed tr 1557 Jan Jans uit Crimpen Kinderen 1 HEIJNDRICK PIETERS TAAL tr  NELLEKE GERRITS   29776/29777

59556/59557 CORNELIS JACOBS geb Scheveningen ca 1537 lijndraaier  tr CORSGEN JORIS OOSTERBAAN  geb Scheveningen d.v Joris Adriaen Ottese geb ca 1500 deurwaarder en Niesgen Cornelisdr Kinderen 1 GERRIT CORNELIS SCHILPEROORT tr MARITGE WOUTERS  BOM 29778/29779

59558/59559 WOUTER JANS BOM geb Scheveningen 1520 kerkmeester snijder  begr Scheveningen  3 september 1589 woonde Korendijk z.v Jan Bom geb Scheveningen  oude kerk graf 60 tr 1e Trijntie Adriaens de Jager geb  ca 1538 tr 2e  ca 1560 LEUNTGEN ARENTS DE JAGHER  geb Scheveningen ca 1542 overl Scheveningen 3 september 1589 Wouter hertr Trijn Dircxdr de Ruyter wed van Michiel Cornelis
aantekening bl25 `De Oude Kerk` G.`t Hart’ was Wouter kerkmeester praaibericht 1988 bl34 citeert het hypotheekregi Den Haag op 25.5.1573 Adriaen Koenen van Scilperoort en Apollonia Koenen wed. Cornelis Eeuwouts jonge Langevelt vrijwaren Wouter Jansz Snijder =Bom i.v.m een aan deze verkocht huis en geven daarvoor hypotheek op een huis van de Korendijck Wouter Jans was stierman reder 10 schepen en boekhouder van verschillende schepen hij leverde riemen en masten netten speerrepen en vloten steekplanken rollen en planken om de schepen naar zee te brengen in het bevoorraden van de schepen had hij een belangrijk aandeel hij was voor 1/8 eigenaar van een taanhuis in Delfshaven om zijn nalatenschap te bepalen is een notaris 3 dagen bezig geweest om alles te berekenen 1589 verkocht Trijn hun huis aan de Keizerstraat voor 48 Vlaamse ponden een jaar later het aangrenzende huis met droogtuin en schuur voor 223 gulden idem soortgelijk voot 1000 gulden zij woont in 1604 nog steeds in de Keizerstraat in de directe omgeving van haar voormalige huis Kinderen 1 MARITGE WOUTERS BOM  tr GERRIT CORNELIS SCHILPEROORT 29778/29779

59568/59569 ws CORNELIS PIETERSZ MOSCH de jonge stuurman ged Scheveningen  1 oktober 1544 overl Scheveningen ca 1605 z.v. ws Pieter Dirxs Mosch Scheveningen 1526-1575 en Martijntje Quirijnsd Reijnen 1529-1608 Pieter Dirxs Mosch z.v Dirck Geryts Mosch ca 1500- voor 1555 en Agniete Pieters ca 1505-1536 Martijntje Quirijnsd Reijnen  d.v. Quirijn Pieters ca 1500 en Hermanna Jans Groenema Pieter Dirxs z.v. Dirck Geryts geb ca 1500 en Agnietje Pietersd Pieter Dirxs  bezat een schuit en ‘droogtuijn’ weesmr 1563  woonde de kerk in de Pastoorstraat 1590 verkoopt Martijntje Reijnen het perceel aan de aan Cornelis Jacobs van Monster en koopt een huisje aan de Keizerstraat   tr Scheveningen  ca 1593 CLAESGE AELBRECHTS DEN HOUTEN geb Scheveningen  ca 1551 overl Scheveningen ca 1626 d.v. Aelbrecht Cornelis van Houten en Trijntje Joppen Kinderen 1 JOB CORNELIS PIETERSZ  PRONCK   tr  JOSIJNTJE MAERTENSD   29784/29785 2 Pieter Cornelis Mosch  geb Scheveningen  1 oktober 1594 kerkmeester overl Scheveningen 19 november 1651 begr middentrans van de oude kerk tr 1e 1616 Maritge Ariens Bom  ged Scheveningen  ca 1595overl Scheveningen 1624 tr 2e  1627 Maertje Dominicus de Ruijter overl Scheveningen  31 december 1650 d.v. Dominicus/Domnis  Pietersz de Ruijter en Adriaensdr Adriaen 3 Aelbert Cornelis  Pietersz  geb  ca 1597 4 Job Cornelis Pronck geb  ca 1599

61722/61723 LAMBRECHT AERNTSZ VAN OUTSHOORN bouwman te Rijnsburg heilige geestmeester geb ca 1470 overl  na 1 december 1529 z.v  Aernt Gerrits van Outshoorn vermeld 1447-1496 tr AECHT geb  ca 1475 Kinderen 1 BAERTGE LAMBRECHTSD OUTSHOORN tr GIJSBERT JANS VAN DE CODDE 31360/31361

2 Belye Lambrechts van Outshoorn geb ca 1497 tr Huyg Pietersz  3 Claes Lambrechtsz van Outshoorn   tr Claertje Wouters  4 Wouter Lambrrechts van Outshoorn overl Rijnsburg voor 8 maart 1575 bouwman te Rijnsburg tr Maritgen Claes Coff geb ca  1510

61888/61889 DIRCK  WILLEMSZ VAN HATTEM geb ca 1471 pachter van de graaf van Culemborg            overl Maurik ca 1521 van de “Nye weyen” onder Maurik 1509 tr voor 1503 HUBERTJE HEYNRIXDR VAN MAURIK geb  1476 Huberta van Mouderick overl  20 februari 1518 d.v Hendrick van Maurik en Swevelt/Swene/Zwane Hubertsd van Eck d.v Hubert van Eck lid van de ridderschap 1491 Hubertje van Maurik wordt beleend met twee tienden in het land van Culemborg
14.8.1503 op onser Liever Vrouwenavont Assumpcionis Dirck van Hatthem en zijn vrouw Hubert van Maurik Heynricxdr erkennen verkocht te hebben aan Jaspar heer tot Culenborch 3 morgen land onder Eck op Homoit  Regestenlijst Heren en Graven van Culemborg nr2785 Kinderen 1 HENDRIK VAN HATTEM   tr    ELISABETH VAN WIJCK  30944/30945 2 Barthold van Hattem  geb  ca 1410 21.2.1518 vermeld pachter van de Hofstad in die Breije te Ingen 1465 3 Barbara van Hattem geb  ca 1505 tr Jan van Leeuwen 4 Willemtje van Hattem  geb 1512 21.2.1518 vermeld 5 Willem Dirksz van Hattem geb  ca 1515 secretaris tot Eck en Maurik 1549-1564 leenman van Culemborg 1565-1570 rentmeester van  Cunera van Eck 1563 overl 15 juli 1585 tr 1540  Janna Willemsdr Reijer d.v Reijer Willemsz en Gerijken Arntsdr Wtenweerde 16.5.1553 Willem van Hattem Diericx wordt beleend met 3 morgen land genaamd Grote Broick in Maurik na opdracht van Belie Pons Gerytsdr vrouw van Jan Jans  25.7.1579 overdracht aan zijn dochter Maria van Hattem met als hulder haar man Dirck Jan Dircks Leenrepertorium Culemborg, 4782 nr.308 1563 Willem van Hattem en Janna Reijer Willems pachten een eertijds door haar vader gepachtte weerd die deze samen met van Hattem heeft ‘besteken’ Arch Heren van Culemborg nr5624 fol20v21

61904/61905 GIJSBERT VAN MAAREN z.v. JOHAN VAN MAAREN  geb Tiel 1440  overl Tiel 11 november 1475    Kinderen 1 Gijsbert tr Heeske 30952/30953 2 Aewaert geb Herven ’s Hertogenbosch 1470 3 Jenneke geb 1476 overl Herven 4 juli 1532 4 Johannes geb 1477 5 Goessen geb Tiel ca 1480

63750/63751 CORNELIS JANS geb Leiden 1506 timmerman stadsbode  overl Leiden 1559 z.v Jan Speelman geb Delft ca 1480 tr Leiden 1530 CLAARTJE ULRICHSD VAN DER WARTEL geb Leiden 1510 Leiden 14 mei 1604 zij hertrouwt NN d.v Ulrich van der Wartel geb 1485 overl Leiden 1565 z.v Cornelis van der Wartel zij woonden ‘in de steenschuur op de hoek van de Vlist’ 1539 Kinderen 1 Neeltje Cornelisdr Jansz  geb  ca 1531 ged Leiden ca 1545 tr  Evert Cornelisz 2 Ulrich Cornelis Jansz Speelman geb  Leiden ca 1535 harpist 3 Adriaan Cornelis Jansz ged Leiden  ca 1540 slotenmaker woonde ‘tot Delft’ 4 Willem Cornelisse Speelman  van Duijvenbode geb Leiden 1542 overl Leiden 8 november 1616 begr Leiden  10 november 1616 Pieterskerk luitspeler en organist van de Pieterskerk in Leiden vaandrig bij de schutterij tijdens het beleg van Leiden  tr  1581  ws Anna van Leeuwen  begr Leiden  16 mei 1615 ” Jonge wijff van Willem Cornelisz van Duivenbode” begraven  Kinderen   4a Cornelis Willemsz   geb  1582  4b Abraham van Leeuwen geb  1584 tijdens de belegering van Leiden 1574 stond Van Duyvenbode ondanks de hongersnood in het belang van zijn medeburgers acht duiven af om dienst te laten doen als postduiven stoutmoedige mannen brachten deze dieren buiten de stad. Juist toen de nood in de belegerde veste ten top was gestegen kwamen drie duiven terug met hoopvolle berichten van Boisot en de Prins van Oranje te Delft De perkamenten briefjes worden nu in het Stedelijk Museum te Leiden bewaard. Als dank kreeg hij na het beleg een draagpenning van de stad Leiden en in 1578 de familienaam “van Duijvenboode” Willem Cornelisse Speelman stelde op 15.4.1599 en 14.2. 1612 te Leiden een testament op hij was speelman, luitspeler en organist van de Pieterskerk in Leiden tijdens het beleg van Leiden door de Spanjaarden in 1574 was hij lid van de schutterij hij liet in de gevel van zijn huis aan het Rapenburg zijn familiewapen zetten in 1598 ‘twee rode, kruislings liggende sleutels en in elk der vier kwartieren een blauw duifje’ hij verkocht het huis in 1611kort na zijn begrafenis in 1616 werd tegen een pilaar van de kerk zijn wapenbord aangebracht met het randschrift Door Godt gewrocht hebben de duyven die brieven binnen Leyden ghebrocht  Willem Cornelissen van Duyvenboden” – uit Gort met stroop bl 109 het origineel van zijn wapenschild bevindt zich in de Lakenhal te Leiden 5 Jan Cornelis Jansz  geb Leiden ca 1544  violist  overl Leiden voor 24 april 1585 tr Adriana Claesdr  geb Leiden  ca 1545  24.4.1585 werden de broers Adriaan en Ulrich voogd over de minderjarige kinderen van Jan 6 Bartholomeus Cornelis Jansz  ged Leiden  ca 1545 7 Jacomijntje Cornelisdr Jansz geb Leiden  ca 1550   Meynsje   begr Leiden  7 april 1638 tr Leiden  1 juni 1597 Adriaen Adriaens van Leeuwen geb Leiden  ca 1546 Jacomijntje Cornelisdr heeft de naam “van Duivenbode” ook aangenomen de begravenisakte vermeldt “Meynsje Cornelisdr van Duvenboode” 8 CLAARTJE CORNELISD VAN DUIJVENBODE  tr  PIETER GABRIELSZ 31874/31875 de naam van Duijvenbode is via Claartje overgegaan op haar nageslacht 9 Grietgen Cornelisdr Jansz  ged Leiden ca 1552 in 1616 zijn haar kinderen vermeld

63760/63761 JACOB GERRITSZ VAN DUIJNE geb Katwijk aan Zee  ca 1500 landbouwer schout overl Katwijk aan Zee ws 1553/1557 kerkmeester van Noordwijk 1538 hij zegelt een charter van het klooster van Noordwijk tr REMTGE MARTIJNSDR Kinderen 1 GIJSBERT JACOBS VAN DUIJNE  tr  HUIJBERTGEN PIETERSDR     31880/31881 Quohieren van den 10den penning van 1543 Valkenburg Katwijk a/d Rijn en Katwijk aan Zee 1544 onderteekend Ende wij Jacob van Duyne Geeritsz schoudt tot Valckburg en beyde Catwijken Onder Katwijk op Zee Jacob Gerrits huys 1553 10den penning Jacob Gheerritsz Duynen Jacob van Duynen syn huys met buede en thuyn 1557 10den penning Rem Martijnsdchter wed Jacob van Duynen haer huys met buede en thuyn 9.06.1544 Jacob van Duijnen Gheeritsz. schout substituyt van Jacob Symonsz schoudt in den ambochten van Valckenburch ende beyde Catwijken zegelt een charter voor het Klooster te Rijnsburg 1544 Jaep Gheryts zoon schout van der zee zijn krocht ruim 11 morgen – een “krocht” is een akker in de duinen 1596 Jaep Gheryts zoon schout van der zee zijn crocht ende is groot Meester Johan van Bangem nu eygen Jan Duynmeyer bruycker es made de waterlosinge doorgegrave en betaalt geen morgengeld Gaarboeken Rijnlands morgengeld en binnenl kosten Katwijk en Valkenburg 1547/1548 in 1547 Jacob Gerytz de schout vermelding Jacob Gerritsz van Duijne 1544 Schout Substituyt van Jacob Symonsz

65328/65329 CORNELIS JACOBS HOEK   geb Katwijk aan Zee ca 1560 Houcke overl  Katwijk ca 1595 diaken ouderling  tr NN Kinderen 1 CLAES CORNELISSE HOEK   tr    MERTGEN HENDRIKSD   32664/32665 2 Cornelis Cornelisz Houck   geb Katwijk aan Zee ca 1580 stierman van een seeschuit tr 1 Katwijk 1614 Maertgen Floris tr 2e ca 1615 Guertgen Florendr geb Katwijk   Kinderen  2a Cornelis Cornelis Hoek  geb Katwijk aan Zee  ca 1615  2b Govert Hoek  geb Katwijk ca 1619  2c Neeltgen   geb Katwijk ca 1621 tr 3e  Katwijk 3 april  1638 Geertje Willem

65472/65473 GUILLAUME DE LOBEAU  geb Bohain Fr 1530 begr Canterbury GB 1590 zijn moeder komt uit Tian France tr Bohain MARIE TOUROTTE  geb Bohain de Vermandois   ca 1530 begr Canterbury GB 25 juli 1591 Kinderen 1 ESAIAS LOBEAU tr  ANTOINETTE CABOCHE   32736/32737 2 ws Jean le Lobeau  geb Tian ca 1580 tr  16 januari 1603 Jeanne le Roij

65488/65489 JOOST LIPSIUS  geb Overijse Belgie 18 oktober 1547Justus, humanist filoloog historiograaf overl Leuven 23 maart 1606 z.v. Gilles Lips z.v. Niklaas Lips en Margriete van den Eekhout  en Isabella Durieux d.v Costijn du Rieu en Cornelia Moelepas  tr Keulen 7 september 1573 ANNA LODEWIJKSD VAN CALSTER geb Leuven voor 1547 overl Leuven 11 september 1619 wed van Hendrick Lottyns, d.v Lodewijk van Calstere en Anna van Hullegaarden Joost was docent te Jena en Leuven hoogleraar in Leiden 1578 tot 1591en rector magnificus te Leiden Kinderen 1 JAN JOOST LIPSIUS   tr   MAERTGEN CLAESD   132744/32745 2 Adriaen Joosten Lipsius

65494/65495 WILLEM GIJSBERTSZ VAN EGMOND bouwman op de Oude Vliet geb Oude Vliet Rijnsburg ca 1527 overl Rijnsburg  13 juli 1577 z.v. Ghijsbert Dircxs van Egmond geb ca 1490 tr Alytgen z.v. Dirk Joosten  1456-1531 ambachtsbewaarder tr Katrijn Gijsberts Buyser overl 1531 d.v Ghijsbert Dircksz Buyser tr MARIJTGEN ANDRIESD PEYNS geb Leiderdorp ca 1521  overl voor 1597 d.v. Andries Willems Peyns geb/overl Leiderdorp Kinderen 1 Aeltgen Willemsdr   geb Rijnsburg  1551 overl  1554 tr 21 januari 1596 Cornelis Willemsz N.N. Lakenbereyder  geb  ca 1560 2 Geertje van Egmond  geb Rijnsburg 1555 overl Rijnsbyrg  1651 tr 1e IJsbrandt Duijndam geb  ca 1560 tr 2e  Claes van Borsselen   geb Oegstgeest  1550 3 Machtelt Willemsdr geb Rijnsburg   1557 4 Aechtien Willemsdr  geb  Rijnsburg 1560 overl   1600              5 Dirk Willemsz van Egmond  geb Rhijnsburg 1562 overl  1623 tr ca 5 december 1580 Willempje Dircksdr van der Made  overl  1637
6 Aeltje Willemsdr geb /overl Rijnsburg  1566    7 Urseltje Willemsdr  geb Rijnsburg 1567 8  jonge AELTGEN WILLEMSD VAN EGMOND   tr CORNELIS WILLEMSZ 32746/32747
18.4.1597 testeert Marijtgen Andriesdr wed van Willem Gijsbertsz bouman gewoond hebbende op ten Oudevliet bij Rijnsburg nu wonende op te steenplaetse aen ’t schou in Oegstgeest Haar erfgenamen zijn Dirck Willemsz haar zoon Aechtgen oude Aeltgen Geertruyt en Machtelt Willemsdrs haar dochteren en de kinderen van jonge Aeltgen Willemsdr in haar moeders plaats elk in een gerecht 1/6 par. Jonge Aeltgen Willemsdr en haar man Cornelis Willemsz lakenbereyder krijgen het vruchtgebruik van hun part
9.2.1577 getuigt Willem Ghysbrechtsz buyerman tot Oegstgeest oud ca 60 jr 13.1.1578 is sprake van “de wed van Willem Ghijsbertsz boumeester” in een belending ten westen van een huis op de Oude Vliet in Oegstgeest 13.1.1588 verklaart een inwoner van Rijnsburg op verzoek van Dirck Willemsz mede won tot Rijnsburg dat hij bij Allert Dircxz oudoom zal van de requirant gewoond en gediend heeft en dat Gijsbert Dircxz bestevader zal van de req toen in eigendom had 1 1/2 morgen teelland in Oestgeest dat naderhand van Willem Gijsbertsz req zal vader nu in het bezit is van de req zelf
24.9.1583 hebben Marijtgen Arynsdr Willem Ghysbertsz weduwe met Jan Andriesz haar broeder en voogd ter eenre en Dirck Jansz won tot Delft Jan Andriesz vsz Floris Claesz en Pieter Allertsz., neven, al. won. tot Rijnsburg, bloedvoogden over oude Aeltgen, Aechgen, Machtelt jonge Aeltgen Geertgen en Urseltgen Willemsdochteren die Marijtgen Arisdr geprocreëerd heeft bij Willem Ghijsbertsz t.a.z hun vaders erfenisse en bewijs aangegaan
in andere actes is ook Henrick Gerytsz won op de Lage Morsch in Oegstgeest bloedvoogd van de 6 dochters van Willem Gysbertsz en Marijtgen Andrieszdr
Pieter Allertsz geb ca 1539  zoon van Allert Dircxz Henrick Gerytsz geb ca 1547 z.v Gerrit Dircxz  Floris Claesz op `t En, geb ca 1520 z.v Griete Dircxdr bij Claes Florisz en Dirck Jansz won tot Delff ws zoon van Altijgen Dircxdr bij Jan Kerstantsz aan de Oude Vliet Oegstgeest

65496/65497 JAN MAERTENS VAN SONNEVELT geb ca 1558 begr Leiden 1593 otr Leiden  2 oktober 1579 GEERTRUID ADRIAENS VAN CRIMPEN  geb Leiden 1550 d.v. Adriaen van Crimpen en Sophie Willemsd  overl  mei 1625 Kinderen 1 MAERTEN JANS VAN SONNEVELT   tr MARTGEN FRANSDR  32748/32749

119112/119113 JACOB ADRIAENS SCHILPEROORT  geb Scheveningen  ca 1500 reder tr JANNETJE MATHEUS overl Scheveningen  1555 d.v Thonis Willems en Katrijn Cornelis Kinderen 1 CORNELIS JACOBS tr CORSGEN JORIS OOSTERBAAN 59556/59557

119114/119115 JORIS AADRIAENS OTTESE  geb  ca 1500 deurwaarder   tr NIESGEN CORNELISDR Kinderen 1 CORSGEN JORIS OOSTERBAAN tr CORNELIS JACOBS 59556/59557 2 Jannetje Joris Ottese geb  ca  1535 begr Scheveningen 24 mei 1598

119118/119119 ADRIAEN CORNELISZ JAGHER  geb Scheveningen 1518 Arent die Jager den Otter lijndraaier kerkmeester 1555 caegerman 1588 overl Scheveningen 24 april 1589 Adriaen de Jagher woont 1543-1561 Westerstraat Scheveningen in diverse huizen en bezat een lijnbaan aan de Haagweg afgezet met bomen om het stuifzand tegen te gaan de straat heette later de Laantjes nu Nieuwe Laantje caegerman = schipper op een kaag Adriaen is vermeld in het schuldenboek van Rotterdam z.v Cornelis Adriaens lijndraaier de Otter de Jager tr Scheveningen 1559 JANNETJE JACOBS SCHILPEROORT geb Scheveningen 1518  overl Scheveningen 1588 d.v Jacob Sijmons Schilperoort en Pleuntje Hubrechts Jannetje wed van Floris Claasz de Wit 1488-1557 en Machtel Gerritsdr Gerritsen Paert 1485-1526 Kinderen 1 Wouter Adriaensz  geb Scheveningen ca 1568 overl Scheveningen 1630 tr Scheveningen 1586Jobgen  Cornelisd  geb  1567 overl  1640   Kinderen 1a Arent Wouters van der Toorn geb Scheveningen ca 1610 zeeman begr Scheveningen     24 november 1652 tr  ca 1635 Barbara Flooren Reijers geb Scheveningen  1600 zij woonde 1680 bij haar zoon Matthijs Arens in huis 2 LEUNTGEN ARENTS DE JAGHER   tr WOUTER JANS BOM 59558/59559 3 Cornelis Adriaens jonghe de Jagher  geb Scheveningen  ca 1559 lijndraaier ventjager stuurman  overl Scheveningen 24 december 1611 heiligegeestmeester   begr Scheveningen 27 december 1611 1606 kerkmeester van het gasthuis van de kerk      begr “bij de kerkmeesterskamer”  1611 schepen voor Scheveningen in de raad van Den Haag Bloys van Treslong Pieters bl447 nr4 later in graf 32 Oude Kerk opschrift grafsteen met in medaillon een wapen boven twee omgekeerde St Jacobsschelpen beneden vergez van een hoorn aan een snoer helm met wrong en dekl helmteken een omgekeerde St Jacobs schelp 87x174cm HIER LEYDT BEGRAVEN/CORNELIS ARENTS IAGHER SCHEPEN VAN DIE HAGHE/STERF IN DEN IARE 1611/DEN 24 DECEMB CORSAVONT OVDT 52 IAHRE.  woonde Delfshaven en voer op  de ‘S Jacob’ op Schotland tr Scheveningen 1588 Maritgen Leenderts geb Scheveningen 1558 overl Scheveningen 4 december 1633 zij hertr Scheveningen 6.6.1616 Leendert Cornelis Keus/Keusoom vuurbaakmeester geb Vlaardingen overl 1.5.1639 toegangsnr 0167-01 Kinderen 9  Archieftitel Gasthuis Weeshuis en Oude mannen- vrouwen- en weeshuis te Scheveningen  Regesten van charters in het cartularium van de heilige geest te scheveningen h.g.s nr 1 099 Adriaen Huijgen den ouden en Jan Adriaensz. Houck te Scheveningen Schepenen van Den Haag oorkonden dat Cornelis Pancraesz van Rijn te Eyckenduynen in de Mijent verklaarde verkocht te hebben aan Syer Dircksz Cornelis Adriaensz Jager Jan Jacobsz in de witte molen en Jacob Jansz Pluym H Geest- en Gasthuismeesters van Scheveningen ten behoeve van het gasthuis 2 morgen land in de polder van ’t kleine Veentje in Haagambacht belend O het land gekomen van Cornelis van Blyenburch van “de Groene Woning” Z het land van Mr Willem van der Meer N Jacob Joostensz W de beek en de weg naar Westerbeek volgens de koopacte waarbij hij het gekocht had van Jacob Joostensz waardoor deze brief getransfigeerd is thans betaald met een Schepenschuldbrief van de Gasthuismeesters van 900 Car guldens
WK135 fol 177 16.6.1616 weduwe Maritge Leendertsz bewijst aan elk der kinderen 500   ponden de boedel wordt geschat op 11.000 pond zij verzekert op haar huis Keizerstraat Wz  en een huis en lijnbaan Keizerstraat Oz gelegen recht over de voornoemde huisingen
4 Cornelia Cornelisdr de Jager  geb  ca 1563 Neeltje 5 Gijsbert Adriaens de Jager  geb ca 1568 biervoerder overl Scheveningen november 1620   gasthuismeester 1613/18 Heilige Geestmeester tr 1597 Cornelia Cornelisse geb Scheveningen ca 1570 overl Scheveningen 10 februari 1649 wed  van Jan Jacobs Pluijm

123776/123777 WILLEM HENDRIKCKS VAN HATTEM overl Maurik 6 maart 1508 adelijk persoon uit Frankenland Duitsland vestigde zich in Maurik na uit zijn land verdreven te zijn met land te Eck beleend 10.10.1463 rentmeester van de graaf van Culemborg 1472-1501 voert 1478 wapen met droogscheerdersschaar kerkmeester van Maurik hij zou beneden zijn stand zijn getrouwd terwijl zijn nakomelingen ‘meest huijsluijden en oock sommighe treffelijcke borghers ende cooplieden waren’ tr  ca 1465 HADEWICH FREIJS VAN DER EEM  geb Maurik 1435 overl Maurik 7 maart 1508 d.v. Dirck van der Eme z.v Reynier van der Eme geb ca 1390 7.1.1488 op sunte Willibrordus’ dach Wilhem van Hatthem en zijn vrouw Hadewich erkenne verkocht te hebben aan Jasper heer tot Culenborch etc 3 akkers land in de buurschap Wiel Regestenlijst Heren en Graven van Culemborg nr.2444 fol 251 1429 dit sijn adelycke ende andere goede alliantien by die van Hattem over hondert en seven en dertich jaren gedaen, also in den jare 1429/1479 uyt franckenlandt Duytscher natie twee Adelijcke mans-personen om enige factien verdreven, uyt den zelven lande comen wonen zijn in Neder-betuwe ontrent het Dorp Mauderick De eenen genaemt Wilhelm die Anno voorsz getrout is geweest aen Joffrou Hadewich Freys van der Eeme van de welcke gedescendeert zijn de Hattems hier onder gesteldt, van den anderen broeder die hem misallieerde eenige andere die meest huysluyden en oock sommighe treffelycke Borghers ende cooplieden zijn Kinderen 1 Hendrick van Hattem de oude  geb Maurik overl  na 1546 pachter van tienden van de graaf van Culemborg bezat 6.6.1538 land te Maurik 2 Johan van Hattem  1489-1517 vazal/leenman van Culumborg 1501-1513 rentmeester van graaf van Culemborg tr   Maria van Grootveld  geb Loenersloot  ca  1469 overl 15 december 1517  d.v. NN van Grootveld Utrechts edelman en NN van Huem uit Loenersloot 3 Gerrit van Hattem  geb Maurik 7.3.1508 beleend met land te Maurik 1509-1537 pachter van land en tienden te Maurik herbergier 1531-1534 schout van Maurik  tr  Bate NN 4 DIRCK VAN HATTEM  tr   HUBERTJE VAN MAURIK   61888/61889

123778//123779 HENDRICK HENDRICKSZ VAN MAURIK /MAUDERICK overl 1517  tr voor 1465 ZWANE HUBERTSD VAN ECK geb Maurik  ca 1440 Swevelt Swene  leenvrouwe van huis Culemborg    overl Maurik   ca 1518 d.v Hubert van Eck geb Maurik,lid van de ridderschap leenman van huis Culemborg en Adriana Adriana heeft een lijftocht ontvangen van een leen van haar man 14.6.1474 AHC 4774 f28v en f125v AHC 4775 f144 dit leen was tot 3.5.1481 van zoon Wolter van Eck Hubertszoon Hubert is z.v Wouter van Eck Kinderen 1 HUBERTJE HEYNRIXDR VAN MAURIK tr DIRCK  VAN HATTEM 61888/61898 2 Adriaen Hendriks van Maurik geb  ca 1470 overl  voor 12.1.1517 tr   6 april 1503    Hadewich van Culemborg geb Culemborg 1480 Haze overl Maurik   1567 d.v. Sweder van Culemborg en Beatrijs Hadewich hertr na 1515 Arnt Wtenweerde overl Maurik 1557  Kinderen   2a Jooste van Maurik   geb  1505 overl  na 1566 tr   voor maart 1519 Jan Jansz van Hattem  geb  ca 1493 Johan van Hattem   z.v Johan Willemsz van Hattem en Maria van Grootveld Jooste krachtens magescheid beleend met de tienden van Wolfsland Jan Jansz is beleend met de tienden van Wolfsland  Het goederenbezit van de Heren van Culemborg in Maurik1299-1669 vermeldt dat Arnt in    1517 handelt voor zijn stiefzoon Adriaan van Maurik 12.1.1517 Arnout Wtenweerde voor jonge Adriaan van Maurik onmondig bij dode van Adriaan van Maurik diens vader driaan zal Joost zijn zuster 150 geven als zij zestien is 2b Henrica van Maurick  geb   na 1500 vermeld in processen 1554 en 1562 Gelderse Leeuw 1992 tr Herman van Delft Herman is met Jasper van Culemborg jaarpachter van 4 morgen land in het Broek genaamd de Leeuwenakker 2c Adriaen van Maurick  geboren  rond 1507 leenman van Culemborg te Maurik                      overl  rond 1578 gerichtman in Neder-Betuwe 1539 en van Eck en Maurik 1541, ’43, ’49, ’53 woont Ingen rentmeester van de Culemborgse goederen in Neder-Betuwe 1557-1576 tr Johanna Meertensdr Wijnen  15.11.1455 des nesten Saterdages nae sunte Mertensdach in den wynter Johan van den Steenhuys richter in Nederbetuwe oorkondt dat na panding door Hubert van Eck de goederen van heer Walraven van Moirse elect en confirmaat te Munster gelegen in Nederbetuwe gerichtelijk verkocht worden aan Derick van Eck Regestenlijst Heren en Graven van Culemborg nr1463 1457 Henrick van Maurick wordt beleend met land en een hofstad in Maurik
21.2.1473 lijftocht van Zwane d.v Hubert van Eck geh met Hendrik van Maurik Hendriksz tenzij zij hertrouwt buiten toestemming van de leenheer en hij zal niet verkopen of zij zal een lijftocht van 10 oud schild hebben uit het Breedslag 4774 fol 113v 4775 fol 125v 1481 Swene van Eck wordt beleend met twee tienden in het land van Culemborg 2.3.1481 belast voor Adriana d.v Jan van Eck met 5 gouden rijnsguldens voor haar leven door Hendrik van Maurik Hendriksz gehuwd met Zwane 4775 fol 122
22.11.1458 Hendrik van Maurik bastaard bij overdracht door Hendrik van Maurik heer Hendriksz ridder zijn vader die lijftocht behoudt eventueel te komen op Reiner van Maurik zijn oom 4773 fol79 4774 fol 111
10.8.1462 Hendrik van Maurik Hendriksz 4773 fol71v 4774 fol 111 4775 fol 122
26.7.1488 Hendrik van Maurik Hendriksz 4775 fol 122 30.12.1505 Hendrik van Maurik Hendriksz 4775 fol. 122
Het goederenbezit van de Heren van Culemborg in Maurik 1299-1669 Gelders Archief Heren en graven van Culemborg ing 0370 leenkamer Culemborg 1251-1648
Leen 387 De tiende van Wolfsland de tiende daarboven tussen de Diefdijk en Parijser tiende die Hubert van Lopik kocht van Gijsbert van Schalkwijk waarvan Gerard van den Veen proost van Arnhem een derde hield van Culemborg 1394 tweedeel van de tiende van Honswijker kamp
13.. Wouter bastaard van Culemborg 4772 fol 36v
13.. Hollander van Beesd hield een vierde van de tiende 4772 fol 36v
1394 Jan van Lopik 4772 fol 29v
14 Jan van Eck Woutersz. als getuige vermeld 1421 4772 fol 63v 64v
1423 Jan van Eck met ledige hand nog als getuige vermeld 1430 4772 fol63v 69
6.3.1453 Hubert van Eck 4773 fol23v 4774 fol28v
14.6.1474 Wouter van Eck bij dode van Hubert zijn vader met lijftocht van Adriaan van Eck zijn tante 4774 fol28v 125v 4775 pp 60 298
3.5.1481 Zwanelt van Eck gehuwd met Hendrik van Maurik bij overdracht door Wouter haar broer met lijftocht van haar man 4775 p60
27.2.1487 Gozewijn van Cuyk voor Elisabeth dochter van Herman Zwedersz van Cuyk zijn
vrouw bij overdracht door Zwanelt van Eck voor wie belast met 5 gouden Rijnse guldens te lossen met 60.-  4775 p60
9.8.1491 Hubert van Maurik bij overdracht door Hendrik haar vader en Zwanelt haar moeder met lijftocht van haar ouders 4776 fol64
21.2.1518 Hendrik van Hattem Dirksz oudste zoon van Hubert van Maurik bij dode van zijn moeder en Zwanelt van Eck 4776 fol64
16.3.1519 Jan van Hattem Jansz voor Joost dochter van Adriaan van Maurik zijn vrouw bij overdracht door Arnout uten Weerd voor Adriaan van Maurik en Hendrik van Hattem Dirksz. na kaveling 4776 fol64
6.6.1525 Adriaan van Maurik oud 18 jaar en mondig bevestigt het voorgaande 4776 fol 64
Leen 443 De hofstede (14.. en huizing) van de leenman bij het huis te Maurik met 6 (14.. 7)
morgen (14.. boven: Evert uten Weerde, beneden: de leenheer 28 à 32
mannen Honeweerd en de Winkel 14.. twee hoven en hun waarden boven Splinter van Everdingen beneden Machteld van Everdingen en een hof met zijn waard boven Hubert van Maurik beneden Splinter van Everdingen
12..Gerard van Maurik ridder als leenheer vermeld 1299 1787 fol407
13.. Hubert van Maurik als getuige vermeld 1372 4772 fol117
1394 Heer Hendrik van Maurik 4772 fol1v
14.. Katharina gehuwd met heer Hendrik van Maurik 4772 fol56v
24.6.1423 Katharina gehuwd met heer Hendrik van Maurik 4772 fol56v 15.1452 Hendrik van Maurik knaap draagt zijn leenmannen over aan de leenheer 1787 fol58 Het leen 443 verminderd tot 443A, 443B, 443C en 443D Leen 443A 7 morgen 1462 zijnde een hofstede in Maurik strekkend zuid van de gemene straat noord door de bandijk tot de Leiegraaf boven Bartholomeus Bartholomeusz beneden de leenheer 1 morgen genaamd Vier Hoefkens strekkend oost van de Oude Weren west tot de Borgkamp noord en zuid de leenheer 1462 vermeerderd met vijf kleine hofsteden aan de Borgkamp 1570 jaarlijks 10.- waardig
1457 Henrick van Maurick wordt beleend met land en een hofstad in Maurik
22.11.1458 Hendrik van Maurik bastaard bij overdracht door Hendrik van Maurik heer Hendriksz ridder zijn vader die lijftocht behoudt eventueel te komen op Rener van Maurik
zijn oom 4773 fol79 4774 fol111
10.8.1462 Hendrik van Maurik Hendriksz 4773 fol71v 4774 fol111 4775 p256
21.2.1473 lijftocht van Zwane dochter van Hubert van Eck gehuwd met Hendrik van Maurik Hendriksz tenzij zij hertrouwt buiten toestemming van de leenheer en hij zal niet verkopen of zij zal een lijftocht van 10 oude schilden hebben uit het Breedslag 4774 fol113v 4775 p263
2.3.1481 belast voor Adriaan, dochter van Jan van Eck met 5 gouden Rijnsguldens voor haar leven door Hendrik van Maurik Hendriksz gehuwd met Zwane 4775 p256
26.7.1488 Hendrik van Maurik Hendriksz 4775 p256
30.2.1505 Hendrik van Maurik Hendriksz 4775 p256
12.1.1517 Arnout uten Weerde voor jonge Adriaan van Maurik onmondig bij dode van Adriaan en Hendrik van Maurik, diens vader, en Adriaan zal Joost zijn zuster 50.- geven als zij zestien is 4775 p256
30.10.1556 Adriaan van Maurik 4777 fol183
22.4.1570 Adriaan van Maurik met ledige hand 4778 fol15 4777 fol183
5.1.1576 Hendrik van Maurik voor Adriaan zijn onmondige zoon bij overdracht door Adriaan diens grootvader met Hendriks lijftocht 4777 fol183
24.6.1627 Jan de Kemp voor Hendrik van Maurik onmondig bij dode van Adriaan diens vader 4777 fol.83v 443B 3 morgen 2 hont in Maurikerweerd boven Gerard uten Weerde Jansz. 1488 Albert Hendriksz oost 1488 zuid de bandijk west kinderen Albert Hendriksz noord de boomgaard 4 hont tussen de Slijk en de Koedijk strekkend tot het Wielse zand 4 hont in Maurikerweerd strekkend van de bandijk tot de Doornik 1462 Doornhegge boven kinderen Hendrik Albertsz beneden Otto Jansz 1459 Hendrik van Maurik bastaard bij overdracht door Hendrik zijn vader 4773 fol79 4774 fol111 6.6.1525 Adriaan van Maurik oud 18 jaar en mondig bevestigt het voorgaande 4776 fol64Leen 400 5 morgen in de maalschap Eck genaamd Rijnacker en Tuderweide boven Rudolf Lamphollenz 1474 vrouw en kinderen van Johan van Eck Hendriksz beneden de Ingense weg 1453 vermeerderd met een hofstede met akker aldaar waar Jan Hermansz op woonde 1474 strekkend van de hofstede van Gerard Vaak tot de Wielse weg boven Jan van Lent 1474 de pastoor van Eck en vrouw en kinderen Dirk van Eck beneden de leenman 1474 Gerard Vaak  1394 Wouter bastaard van Culemborg als getuige vermeld 1406 na opdracht door Jan van Eck Herbarenz aan Evert uten Weerde voor de leenheer 4772 fol36v 70 17.5.1474 Wouter van Eck bij dode van Hubert zijn vader waarna overdracht aan Arnout van Eck Dirk Loefsz 4774 fol125v126  Leen 400 gesplitst in 400A en B 400A 5 morgen van het leen 6.3.1453 Hubert van Eck wordt beleend met de tiende van Wolfsland en de tiende daar boven tussen de Diefdijk en Parijser tiende te Maurik de vorige belening was van Jan van Eck in 1423 14.6.1474 wordt Wouter van Eck bij dode van Hubert zijn vader met lijftocht van Adriaan van Eck zijn tante hiermee beleend -J.C. Kort Repertorium op de lenen van de Hofstede Culemborg 6.3.1453 Hubert van Eck wordt beleend met 5 morgen in de maalschap Eck genaamd Rijnacker en Tuderweide vermeerderd met een hofstede met akker aldaar 17.51474 wordt Wouter van Eck bij dode van Hubert zijn vader hiermee beleend waarna overdracht aan Arnout van Eck Dirk Loefsz Adriaen van Maurick 28.3.1569  Ick Adriaen van Maurick oudt omtrent een en tsestich certificire mitsz desen dattet waerachtich is dat wael eertijts geschiet is datter tafelreden gevielen ende datter gesproken wordt van die Van Eck Ende dat hij dier tijt Jan van Hattem den ouden heeft hoeren seggen dat Aernt van Eck ende Steven van Eck tot woenachtich plegen te woenen Oeck etlicke Van Eck tot Hijen woenachtich waren. Ende Dirck van Eck tot Maurick te weten Roelof van Ecks vader dat zij voersz al van een kloft ende afcoempts waeren Ende dat hij vermoijde dat Dirck van Eck voersz van den oudsten gecomen was naedemael dat hij die thijnsen tot Eck inboerden die Roelof van Eck noch gebruijct Dit voersz wijl ick Adriaen van Maurick voersegd altijt mit mijn eedt bestevigen als sulcx van node is T’orkonde van desen heb ick Adriaen vs dit mit mijnen naem onderteijkent den acht end twijntichsten dach Martii Ao 1569
Hof van Gelderland Civiel proces Ao 1574 nr 1 28.1.1572
Door aenleggen und versueck van Herman Verbrugh Stevensz und Derick Jan Hermansz als buermeisters des dorps Maurick hebben Adriaen van Maurick alt omtrent 62 jaer Jan van Hattem aldt omtrent 72 jaer Albert van Hattem aldt omtrent 72 jaer hebben samenlick getuijcht en geswoeren dat Derick van Eck tho weten Roloff van Eck und Willem van Ecke vader geweest is oetwerelt voer riddermatich man gehalden is
copie ondertekend door D. v. Hattem Wz bijl B extract des signaets tot Maurick 27.3.1570
RA Utrecht handschriften nr345  fol30 1.6.1572
Voor Sweder van Culenborg stadhouder van de lenen van het graafschap Culemborg is verschenen Johan van Hattem die zijn zoon Adriaen van Hattem wil belenen met de half scheiding van 7 morgen land te Maurik Present Adriaen van Maurick en Willem van Hattem Jansz leenmannen

123808/123809 JAN VAN MAAREN geb Utrecht 1415   Kinderen 1 JOHAN 61904/61905 2 Gerrit geb Tiel 1445

127500/127501 JAN POUWELSZ  geb Delft ca 1480 trJANNEKEN OP ‘T HOF geb ‘sHeer Abtskerke ca 1488 overl Baarland 23 april 1587 d.v Jacob op ’t Hof en Petronella Hendriks Kinderen 1 CORNELIS JANSZ  tr     CLAESJE ULRICHS VAN DEN WARTEL  63750/63751

130988/130989 GIJSBERT DIRCKSZ VAN EGMOND  geb Oude Vliet Rijnsburg   ca begr Oude vliet Rijnsburg  na 1561  tr ALYTGEN   geb Oude Vliet Rijnsburg ca 1500 overl na 1539 Kinderen 1 WILLEM GIJSBERTSZ VAN EGMOND tr   MARIJTGEN ANDRIESD PEYNS 65494/65495 bouwmeester = meesterknecht van de abdij van Rijnsburgin het kohier van de goederen toebeh aan het Heyl Geestgilde tot Rijnsburg van 153826 komt voor onder “vuytgheve van alrehande saken” betaald aan “Alytgin Ghysbrecht Dirckze wijf op te oude vliet voor 26 coppe butters”24.1.1544 bekennen Ohysbrecht Dircxz, Allert Dircxz, Claes Florisz x Griete
Dircxdr, Jan Kerstantsz als voogd van Alytgen Dircxdr, Ysbrant Jheroensz als voogd van
Ydetgen Claesdr wed van Pieter Dircxz, Claes Willemsz als voogd van Fytgen Dircxdr en Gerrit Dircxz gesamenderhant vercoft te hebben aan Mees Jansz.x Dirckgen Jansdr wed van Maerten Dirck Joostensz 14 hont land in Oegstgeest Ghysbert Dircxz pachter van de abdij van Rijnsburg in de abdijrekening 11.1561/31.10.1562

130990/130991 ANDRIES WILLEMSZ PEYNS    geb Leiderdorp  ca 1490 bouwman overl Leiderdorp  voor juni 1552 tr NN Kinderen 1 Cornelis Andriesz Peyns  geb 1520 overl  14 januari 1578 tr  ca  1550 Marijtgen Mouweringsdr geb Leiderdorp  ca  1522 2 MARIJTGEN ANDRIES PEYNS  tr  WILLEM GIJSBERTS VAN EGMOND 5494/65495 3 Jan Andriesz Peyns  geb Leiderdorp 1525 overl  24 september 1583.

130992/130993 MAERTEN JANS VAN SONNEVELT overl voor 1561 tr 1e AELTGEN AERTSD                                  tr 2e Maritgen Jacobsdr Kinderen 1e 1 JAN MAERTENS VAN SONNEVELT tr GEERTRUID VAN CRIMPEN 5496/65497 2 Ceeltje Maertens van Sonnevelt  geb Leiden 1560 otr Leiden 30 december 1581 tr Leiden  17 januari 1582 Jasper van Bouchens  geb Leiden 3 Aegje Maertens van Sonnevelt geb  ca 1568 otr Leiden 20 januari 1589 Cornelis Pieters Paedts

238224/238225 JACOB ADRIAENS SCHILPEROORT  geb Scheveningen  1475 z.v Adriaen Gerrits Schilperoort lakenverwer tr Treijntje Jans Blooten Kinderen 1 Gerrit Adriaens Schilperoort geb  ca 1498 2 JACOB ADRIAENS SCHILPEROORT   tr JANNETJE MATHEUS 119112/119113 3 Maritge Adriaaens Schilperoort geb  ca 1500

  238236/238237 CORNELIS ADRIAANS LIJNDRAAIER DE JAGHER geb Scheveningen  1499 overl Scheveningen   tr Maartige Lenersd Kinderen 1 ADRIAEN CORNELISZ JAGHER   119118/119119

238238/238239 JACOB SIMONS SCHILPEROORT geb Scheveningen 1488 overl Scheveningen 6 januari 1557 z.v Sijmon Bartholomeusz Schilperoort en Floortgen tr Pleuntje Huibrechts Kinderen 1 JANNETJE JACOBS SCHILPEROORT  118118/118119

247552/247553 HENDRIK VAN HATTEM  geb  1356  z.v JAN JOHAN VAN HATTEM  z.v Reinout III van Gelre 1333-1371 tr ELISABETH VAN BUREN EN BEUSICHEM geb  Buren 1370 overl 1465 d.v. Allard van Buren 1337-1407 en Elisabeth van Bronckhorst 1340-1413 zie verder voorouders geslachten Van Hattem /Van Gelre en van Buren Kinderen 1 WILLEM HENDRICKS VAN HATTEM   en HADEWICH FREIJS VAN DER EEM         123776/123777 2 Roelof van Hattem

247616/24761 GIJSBERT VAN MAAREN geb Utrecht 1385 7tr FOYSE geb Tiel 1393 Kinderen 1 JAN 123808/123809 2 Henrick geb Utrecht 1426

261976/261977 DIRK JOOSTEN de jonge van Egmond geb  Oudenvliet Rijnsburg   1456 overl Oudenvliet  1531 pachter achter het Sint Catharina gasthuis 1489-1523 1514 ambachtsheer z.v Joost van Egmond geb 1425 Oegstgeest tr KATRIJN GIJSBERT BUYSERSDR geb Rijnsburg  1460 d.v Gijsbert Dirckszn Buyser Kinderen 1 GIJSBERT DIRCXZ  tr    ALYTGEN   130988/130989 2 Cornelis Dircksz van Egmond  geb Oudenvliet Rijnsburg   1490 overl Rijnsburg 1 november 1565 3 Maarten Maarten Dircks van Egmond  geb Rijnsburg  1502 bouwman overl Rijnsburg 1544 4 Allert Dircxz. 5 Grietje Dircksdr Dircks  geb Rijnsburg  11 januari 1503 tr 1e Claes Florisz tr 2e Cornelis 6 Alytgen 7 Pieter 8 Fytgen 9 Gerrit Dircxz in 1541 is Gerrit Dircxz. pachter van 1 morgen land in Oegstgeest stuck der Verpondinge van 1514 compareert voor Oegstgeest Jonge Dirrick Joost oud 58 jaren ambachtsbewaarder
1501 nam jonge Dirck Joestz de pacht van 1 morgen land in Oegstgeest van het capittel ten Hogelande te Leiden over van Maes Ghysbrechtsz Buzer (zijn zwager) In 1531 verlengt hij deze pacht voor het laatst in 1541 is Gerrit Dircxz (zijn zoon) pachter
kohier van de goederen Heylige Geestgilde tot Rijnsburg 1528 Jonghe Dirck Joesten is 10 st opstaende rente schuldig op een huis, de rente staat in 1538 op naam van Allert Dircxz zijn zoon De naam van de moeder van Gijsbert Dircxz blijkt uit een belending van land in Oegstgeest gepacht van de abdij van Rijnsburg “Katryn Jonge Dirck Joosten weduwe en bruyct Allart Dircxz hoor zoon”. Jonge Dirck Joostensz pachtte van 1489 tot 1523 van het St. Catharina gasthuis te Leiden de helft van 3 morgen land in Oegstgeest.
Hij nam de pacht over van zijn schoonvader Gijsbert Dircxz die dit perceel

 495232/495233 WILLEM SPEYAENTS VAN DER MAERN geb Utrecht 1347 z.v SPEYAERT VAN MAAREN   990464/990465               Kinderen 1 Henric geb Utrecht ca 1373 2 Wouter geb Utrecht ca 1394 3 GIJSBERT 247616/247617