Grootenboer

4/5 PAUL JAN GROOTENBOER  geb Padang  Ned. Ind.  28 juli 1907 scheepswerktuigkundige GHV   overl Lutjebroek Stede Broec  8 november 1987 gecrem Lelystad “Olandshorst “  12 november 1987 tr  Amsterdam  31 maart 1932 CORNELIA TJEMKES onderwijzeres, Cor, geb Sloterdijk voorm gem Sloten  17 oktober 1908 gecrem Hoorn “Hollands Hof”   10 november 1999 overl Lutjebroek Stede Broec  5 november 1999 bijgezet Gem Begraafplaats Enkhuizenhuwelijksakte 144 getuige Cornelis Hoegen 70jr broodbakker Johannes Bruno Daamen 43 jr trambestuurder Kinderen 1 Tjanti Grootenboer   geb Amsterdam  25 december 1931 zij is bij huwelijk 31.3.1932 geëcht  overl Hoorn WF gasthuis  20 maart 2019 lerares wiskunde  tr Diemen 10 januari 1962  en Amstelkerk, Amstelveld Amsterdam Albert Vos geb Amsterdam  5 maart 1936 overl Hoorn verpl huis Hoornse Hop  8 september 2018 expeditiechef  Frico Kaas, voorheen Koster Kaas Oosthuizen, Hobby: biljarten zij woonden in Purmerend en Grootebroek, Elzenlaan 60  Tjanti: opl Geref Gymnasium later Hervormd Lyceum HBS-a, Gymn A, UvA.Wiskunde propaedeuse, schildert en geeft hierin les als vrijetijdsbesteding, Kinderen 4 2 Jeannette Pauline Grootenboer  tr   Johannus Gerardus van den Brink geb Semarang  N.I.  3 september 1937  scheepswerktuigkundige overl Winschoten  27 november 2014  electr centrale in Groningen later Eemshaven z.v. Johannes Gerardus van den Brink en Margaretha Augustina Manuputty  zij woonden in Groningen later Appingedam, 3 JAN LEONARDUS WILLEM GROOTENBOER   tr  MAARTJE ELIZABETH PAAP   2/3 4 Paul Cornelis Grootenboer   geb Amsterdam 17 april 1947  kantooremploye scheepvaartkantoor Vinke en Co Amsterdam overl Diemen 9 februari 1987 40jr gecrem Westgaarde Amsterdam, zat lange tijd in een rolstoel.   Paul Jan en Cornelia woonden Kleine Wittenburgerstraat  29’ te Amsterdam, 1.11.1954 Burgemeester de Kievietstraat 39 Diemen. Paul Jan woonde 13.6.1929 Zeemanshuis Kadijksplein 17 Amsterdam, kwam uit Rotterdam, ass mach bij de SM Nederland PJ deed geloofsbelijdenis op 8 april 1936 in de Oosterkerk te Amsterdam Ds W.H.A. Belck Hij is door het huwelijk van zijn ouders gewettigd in augustus 1915 , zie brief 12 mei 1932 van zijn vader J.L.W. Grootenboer.  PJ was eerder al  notarieel gewettigd op 27 maart 1911 na terugkeer van zijn vader uit de Golf van Boni, waar hij voor de gouvernementsdouane een probleem moest oplossen. PJ kwam als jongen in juni 1924 per ss Slamat kapt van der Eem naar Nederland onder voogdij van zijn oom J.H.A. van de Water  16/17-4  Hij woonde met zijn ouders in Den Haag en verhuisde naar Rotterdam 23.3.1925  naar de fam E. Mulder Hoonaertstr 28 Rotterdam,  in 1940 gebombardeerd,  enige tijd in 1924  in huis bij zijn neef  J. Streefland., zijn moeder Elisabeth Stellingsma 34/35-5 was een zuster van Helena Stellingsma in Dordrecht en studeerde aan de MTS te Rotterdam 1924/25 . Stage gelopen bij Wilton Feyenoord. Zijn ouders met verlof in Nederland woonden  Obrechtstr 300 Den Haag van 10.7.1924 uit Surabaya tot 23.3.1925 toen zij weer naar Batavia vertrokken Vervulde zijn dienstplicht in 1928, 15e reg jagers inf 2e sectie. Verhuisde naar Amsterdam, Ravenstraat Wittenburg. Via Hille Riem Grote Kattenburgerstr 92 ‘’’ ontmoette hij zijn latere echtgenote Cornelia Tjemkes. Hille Riem speelde in het mandoline orkest van Cornelia. Paul verhuisde hij naar Kleine  Wittenburgerstr 29  in huis bij Cornelia Hoegen Harms de grootmoeder van Cornelia Tjemkes, die hier eveneens woonde. Zijn ouders zijn in 1924 en in 1931 met verlof in Nederland geweest, daarna heeft hij zijn vader nooit meer gezien (Japans kamp 1944), zijn moeder heeft hij pas in 1950 toen zij met haar andere kinderen en kleinkinderen naar Nederland  kwam, weer teruggezien. Heeft  1929/1931 gevaren bij de S.M. “Nederland” (ss Kambangan, ss  Poeloe Tello en ss Prins der Nederlanden), Hij was in de crisisjaren werkeloos en studeerde aan de MTS Plantage Muidergracht. de  latere Kweekschool voor Scheepswerktuigkundigen, Overtoom te Amsterdam en was na  1939  in dienst bij de Hollandsche Stoomboot Mij, zijn eerste schip was hier  ms “Vliestroom” Bij het uitbreken van WOII was hij buitengaats, vertrokken  27.2.1940 met de “Reggestroom” en tijdens WOII heeft hij buiten Nederland gevaren Hij heeft  met de ‘Reggestroom’ deelgenomen aan de evacuatie  van 1200 Nederlandse militairen juni/juli 1940 uit Franse havens naar Engeland (krant 6.8.1940) en is  9.7.1942 getorpedeerd op de “Reggestroom”, waarvan alle opvarenden werden gered en heeft met de “Jan van Goyen” in konvooi ON122 de overlevenden , kapt en 17 opvarenden,  van de “Abbekerk” opgepikt. Van konvooi ON122 werden 4 schepen vernietigd (bl 806 Koopv. in oorlogsdtijd). In oorlogstijd bij zijn verblijf in Engeland kwam PJ regelmatig bij een nederlandse gastfamilie in Hull en bij de fam (Netty) Corrigan in Greenock., zij verzorgden als gastgezin een particuliere opvang voor zeevarenden tijdens WO II, de fam Corrigan had 2 zonen Kenneth en Matthew. Paul kwam 28 september 1945 terug met de “Amstelstroom” welk schip bij Lundy Island in 1948 op de rotsen is gelopen. Hij verkreeg het oorlogsherinneringskruis met drie gespen voor de Koopvaardij. Oorlogsdienst koopvaardij 1940-1945, Nederland mei 1940, Middellandse zee 1940-1945 Na de oorlog als WTK in dienst van de HSM, Hollandsche Stoomboot Mij. Op 20 maart 1953 moest hij het ms “Spaarnestroom”  na een aanvaring in Straat Dover verlaten. Alle bemanningsleden overleefden de ramp. PJ keerde  als eerste op 21.3.1953 naar huis terug met het schip onder kapt Telting.om maatschappij en pers verslag te doen.  PJ was gewond aan het been door een uitschietende lade in zijn hut tijdens de klap van de aanvaring  1967 gepensioneerd van de koopvaardij met  afscheidsreceptie a.b. van het nieuwe ms ‘Amstelstroom’. Hij werkte na zijn pensioen nog 14 jaar bij Monarch Diemen en overleed in het verpleegtehuis Nicolaas in Lutjebroek aan een hersentumor. Cornelia woonde vanaf 7 april 1913 (arch amsterdam deel 30} bij haar grootouders Hoegen-Harms Kleine Wittenburgerstraat 29, het ‘huis met de hoge stoep’, zoals het huis bekend stond en deed geloofsbelijdenis 10 april 1927 in de Muiderkerk te Amsterdam Ds Gijzel. Studeerde aan de Hervormde Kweekschool voor onderwijzers, Pl Middellaan, Amsterdam en was enige jaren onderwijzeres op Wittenburg en de oostelijke eilanden Amsterdam. Zij was dirigent van een mandolineorkest. o.a. volgens Het Volk 26.6.1930 won zij met  het orkest ‘Erica’  een 1e prijs Nationaal concours te Uithoorn Hielp in WOII onderduikers (o.a. Hil en Han Riem en Jan de Jong de buurjongen), die op zolder huisden en over de daken konden vluchten als er een razzia was. Cornelia heeft zonder  haar echtgenoot,  haar drie kinderen en haar grootmoeder de hongerwinter en de oorlog doorgeloodst Zij was lid van Artis en kwam daar regelmatig met haar kinderen, haar kinderen speelden regelmatig in de dierentuin. Cornelia werd 12..5.1993 na het overlijden van PJ opgenomen in verpleeghuis Wittenberg Nieuwe Kerkstr 159 in Amsterdam en is later verhuisd naar het verpleeghuis Nicolaas in Lutjebroek, alwaar overleden In de hongerwinter 1944 bracht oom Jan uit Broek , postbode 10/11-7  op de fiets met twee melkbussen voorop een kalfskop verborgen in de bus onder de melk naar Cornelia in en haar gezin in Amsterdam. Tijdens WOII brachten Cornelia en haar dochter Tjanti illegale strooifolders rond bij onderduikers. Tjanti  had onder haar rok een z.g diezek, waarin de folders werden meegenomen  en haalden hout voor verwarming uit het havengebied door bielzen te hakken en mee te nemen. Toen Cornelia en haar zoon Wim over de Wittenburgergracht liepen werd er plotseling fel geschoten vanuit het marine emplacement, thans Maritiem Museum. Zij zijn toen de St Annakerk ingevlucht, waarbij Wim een bloedneus opliep doordat hij tegen  de muur van de kerkingang aanbotste, een andere keer bij een razzia op de Fuenenbrug bij de molen de Gooyer werden zij lang aan de kant gezet voor onderzoek, want Wim had donkere bruine ogen en donker haar. Vanuit het uitdeelpunt van de gaarkeuken in de Gr Wittenburgerstr naast het Verenigingsgebouw werd om 9 en 17 uur  eten, dunne soep, schillensoep e.d. gehaald, de gaarkeuken was op de Hoogte Kadijk vanwaar het eten in melkbussen naar Wittenburg werd gebracht voor distributie aan de bevolking. Ook werd eten gehaald bij de Melanchtonschool op Rapenburg waar  T. Kos huisvriend van Cornelia, hoofdonderwijzer was. Kleine Wittenburgersstr was een 17e eeuws herenhuis met een halsgevel en een 5 treden hoge stoep. Bij razzia’s in de straat werd het huis vaak overgeslagen, misschien omdat de stoep te hoog was, bron: Cornelia Tj.

Opm: Hille Riem geb Harlingen 20.3.1915 overl 17 12 1972 woonde Gr Kattenburgerstr 152 2h en 92 3h,  na 23.2.44  Nw Prinsengracht 85 z.v. Hendrik Riem en Johanna  Maria Henderika Nederhoed tr  Helena Christina Burgman, zij werkte in de oorlog  bij kantoorboekhandel Vlieger hoek  Rapenburg en Schippersgracht Johannes Jelto Riem  (Han) geb Harlingen 23.1.1914 Gr Kattenb str 92

8/9 JAN LEONARDUS WILLEM GROOTENBOER geb Batavia 13 mei 1880  overl Payacombo N.I. 23 februari 1944 begr Cimahi Indonesië erebegraafplaats Lewi Gajak vak 1 870/871  tr Padang N.I. 12 augustus 1915 TJANTI  geb Padang   ca 1870 overl Groningen 3 mei 1950 begr Selwerderhof Groningen d.v. Rianesohi overl 1926, begr Satray Padang Nederlands Indië en een desahoofd van Nias Tjanti tr 1e  1892??? Daniels Kinderen 1e Tjanti : Julia Cecilia Daniels tr Trouvat  geb  3 november 1892 bijl 8/9bijlage

Kinderen 1 PAUL JAN GROOTENBOER tr CORNELIA TJEMKES 4/5 2 Leonie Grootenboer overl 3 mnd oud aan difterie 3 Jeanette Helena Grootenboer  geb Kota Baru Pulu Laut  23 maart 1912 overl Soest 22 december 2003  crem Amersfoort 27 december 2003 tr Fort de Kock  8 september 1936 Andries Harm Knoppien  geb Groningen 6 december 1909  overl Soest 23 juni 1972 agent KPM in Tandjung Balei 1940, i.v.m. mobilisatie naar hoofdkantoor KPM Koningsplein Batavia overgeplaatst, chef van dienst KPM Batavia, alg dir Intern Handel en Scheepvaartmij Jan de Poorter Rotterdam, adviseur Ned. Crediet Verz. Mij. z.v. Geert Knoppien, onderwijzer (z.v. Andries Knoppien, kerkedienaar, stoomkorenmolenaar en Stientje van Delden) geb Nieuwe Pekela 1883 overl Groningen 18.6.1961 tr Oude Pekela 2.6.1909 en Jantina Margaretha Reit (d.v. Harm Reit en Grietje van der Aak) geb Winschoten 1885, Geert Knoppien had een broer Harm geb Noordbroek 1882 overl Nieuwe Pekela 15.5.1883 Kinderen niet openbaar

JLW was werkzaam in cultures, 1907 douane in Padang, 1914 verificateur, 1923/25 met verlof met echtgenote in Nederland en op bezoek bij zijn zoon PJ, 1925 verificateur in- en export, 1926 verificateur Surabaya, 1926 verlaat rijksdienst, woonde na zijn pensionering Kerkstraat 4 Bukittingi, 1943 geinterneerd in Japans kamp Banginan, gefolterd en vermoord door de japanners.JLW was jager op Komodo, Nieuw Guinea en Sumatra, medeoprichter en bestuurder dierentuin Fort de Kock. Hij werd door zijn kinderen de ‘strenge paus’ genoemd. JLW heeft in 1907 in de golf van Boni een klewanghouw van een koppensneller opgelopen tijdens een overval, hij werd daarbij gewond aan zijn schouder. Later na de vondst van het massagraf in Payacombo zijn zijn resten geïdentificeerd aan de verwonding aan zijn sleutelbeen bij dit voorval ontstaan. JLW was in Boni om douanekantoren te openen e.e.a. gebeurde tijdens de geboorte van zijn zoon Paul Jan. Toen woonden zij in Buntukan Benkulen, maar omdat daar geen dokter was, is Tjanti voor de geboorte van Paul naar Padang gebracht, zie brieven JLW 12.5.1932, door haar huwelijk viel Tjanti onder Europees recht Paul is geëcht als zoon van JLW door de president van de raad van Justitie te Semarang, bericht 18.12.1914, brief 12.5.1932 Tjanti heeft een 2 jaar oud zwervertje in huis genomen, Doela, deze jongen werd haar vertrouweling en persoonlijke hulp. Tijdens de Japanse bezetting bewaarde hij o.a. haar sierraden. Doela is na de oorlog door de bersiap vermoord. Tjanti komt in 1950 met haar dochter, schoonzoon en kleinkinderen naar Nederland 8.11.1898 met ss ‘Soembing’ onder kapt P. de Boer van Rotterdam naar Nederlands Indie, 1905 opziener naar Padang, maart 1906 op  fl 100,– p/m opziener te Padang Bintoean, mei 1907 opziener accijnzen naar Bintoehan, 10.12.1907 naar Kolaka Celebes, 15 oktober 1909 4e klasse naar Tanjung Balei N Sumatra ontvanger  bij korps I en U Acc aangesteld, 26.5.1910  ontvanger te Dobo,  Aru arch wegens ziekte 2 mnd verlof naar Malang, 23.6.1910 verificateur naar Semarang, 24.3.1911 overgeplaatst van Semarang naar Kota Baru Borneo Pulu Laut, 17.12.1912 buitengewoon substituut griffier van de landraad te Bandjarmasin Borneo, 7.3.1914 van Kota Baru naar Semarang verificateur, 28.4.1914 wegens zesjarige dienst acht mnd verlof naar Europa verleend aan de ambtenaar 4e kl bij I U en Acc J.L.W. Grootenboer per 2 mei, 26.11. 1914 geplaatst Padang verificateur, 18.12.1914 Nieuws van de Dag van Nederlands Indië: aan den verificateur van de in en uitvoerrechten en accijnzen te Padang J.L.W. Grootenboer is wegens gewichtige redenen voor drie weken verlof verleend naar Batavia (voor echting van Paul), 7.7.1916 per ss ‘Mossel’ KPM, aankomst Batavia van Padang, 13.9.1917 overgeplaatst naar Soerabaja, 11.10.1917 JLW met echtgenote en 2 kinderen met  ss Baud aankomst Soerbaja uit Padang, 4.6.1923 ontvanger  van  Panaroekan  Oost Java verificateur Soerabaja, 4.6.1923 ontvanger/verificateur bij de I U te Panarukan, juli 1923 J.L.W. Grootenboer  van Diemenstraat 7 Padang krijgt een telefoonnummer: 2383, 31.12.1923  wegens 9 jarig dienstverband voor 11 mnd verlof naar Europa toegekend, 31.5.1924 Indische courant door vendu en commissie kantoor G.Wiering ten huize van de heer J.L.W. Grootenboer van Diemenstr 7 Padang verkoop van meubilair, 11.6.1924 JLW vertrekt uit Batavia met vrouw en kinderen Nettie en Paul per ss ”Slamat” kapt van der Eem naar Nederland, 1.5.1925 gepl Padang als ambt 3e kl verificateur, 20.7.1926 van  Soerabaja naar Padang 5.10.1926 ambtenaar 3e kl  eervol ontslag uit ’s lands dienst  na volbrachte diensttijd op eigen verzoek, wegens overgang naar particuliere dienst met ingang van 5 oktober  1926, na 1926 woonden zij  Fort de Kock-Bukittingi Kerkstraat 4, 30.8.1927 arriveert Priok op ss ‘Van Rees’

16/17 JAN GROOTENBOER geb Middelharnis 18 oktober 1833 controleur in/uitvoer accijnzen douane overl Den Haag 6 juni 1906 Nederl Indië tr 1e Hontenisse 1 juli 1865 Arendje Bosschieter Knops geb Dirksland 4 december 1834 Burg Stand NI 1815-1911 overl Surabaya NI 12 januari 1874 d.v. Pieter Eliza Knöps, ijker en Arentje Oostenbrugge tr 2e Terneuzen 8 maart 1877 HELENA WILHELMINA STELLINGSMA geb Klundert 15 december 1853 haar ouders lagen bij haar geboorte met hun schip ‘Eenzaamheid’ in de Roode Vaartse haven te Klundert, getuigen  Ary Dolte 32 jr schipper uit Zevenbergen, Johannes Kimmel 63 jr veldwachter, overl Renkum 3 februari 1943 begr Oud Eyk en Duin, Den Haag

Zie voor eerste huwelijk Jan Grootenboer – Bosschieter Knops de betreffende pagina

Jan Grootenboer ambtenaar in- en uitvoerrechten en accijnzen in Nederlands Indië jan 1863 vermeld in jaarboekje provincie N Brabant commies 4e kl  2000 gld/jr 16.11.1871 Commies verificateur Rotterdam 3.9.1873 Bataviaas nieuwsblad: J Grootenboer en A.D. Verzijl commiezen te Valkenswaard ter beoordeling van de Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië om te worden benoemd tot ambtenaar in en uitvoerrechten, hij had zijn opleiding tot Ned Ind  ambtenaar in Delft gedaan benoemd 27.12.1873 tot verificateur 2e kl 10.1.1874 plaatsing gemeld in de Javabode 12.1.1874 (datum krant  locomotief)  te Soerabaja, 7.10.1873 te Batavia werd gestationeerd, 20.10.1873 Nieuws van de dag 4.12.1873 Semarangs handelsblad vertrek Rotterdam naar Batavia ms ‘Hampton’  J. Grootenboer met echtgenote en 3 kinderen, 20.1.1874 (datum van krant)  met echtg en 3 kinderen aangekomen in Batavia – Alg Handelsb, 1.5.1875 te Semarang aangekomen per Ned Ind Stoomer Vice President Prins kapt H.C. Verloop vanuit Soerabaja adjunct controleur Grootenboer, benoemd per 30.4.1875, 15.7.1876 ziekteverlof , vanuit Batavia naar Nederland per Engels schip ‘Torrington’ kapt Blacklin, arr Hellevoetsluis okt 1876 met 3 kinderen en baboe, 28.7.1876 Javabode: gistermiddag vertrok de adj controleur Grootenboer per stoomer ‘Torrington’ uit deze plaats naar Nederland om herstel te zoeken voor zijn geschokte gezondheid, alle te Semarang aanwezig verificateurs en de verdere beambten van het tolkantoor deden hem uitgeleide. 1.9.1876 tot 9.3.1877 weduwnaar Jan woonde voor zijn 2e huwelijk in Hontenisse, Jan en Helena verhuizen na hun huwelijk naar Hulst met de 3 kinderen uit het Jans 1e huw., 17.5.1878 vertrekt met 4 kinderen op het ss “Drenthe” naar Indië, 9.12.1879 benoemd te Batavia de ambtenaar op non aktiviteit J Grootenboer laatstelijk adjunct controleur te Semarang met ingang 7.1.1880 te Batavia, 9.7.1882 adjunct controleur te Padang, 10.8.1882 en 31.3.1890 vendutie van de inboedel en rijtuigen wegens vertrek advertentie, 8.4.1885 Semarangs handelsblad, Jan doet onderzoek voor de brand en ass mij Padang , 1890 weer ziekteverlof, 2 jaar naar Nederland, 11.10.1891 per ‘Prinses Sophie”, hij  werd 7.12.1891 in  het genot gesteld van een nonactiviteitstraktement betaalbaar bij ‘s lands kas te Batavia, 1892 controleur in Surabaya., 1895 woont Nieuw Hollandstraat Soerabaja, 1.5.1895 Batavia eervol ontslagen bij de recherche, 3.10.1895 Krant Locomotief gepensioneerd – …zijn heengaan wordt door velen, niet in het minst door den handel, betreurt, want genoemde ambtenaar toonde zich steeds voorkomend en hulpvaardig. hij krijgt een pensioen van fl 2700,– per jaar, 1.1.1898 vermeld in het adresboek van Haarlem p128 wonende Raamvest 47 Haarlem als gepens O.I ambtenaar, 6.10.1901 per ss ‘Prinses Amalia’ van Amsterdam naar Batavia met echtg en 2 zn en 1 dr , t.w. EJF, AMK en EAM,  juni 1903 Jan en Helena groot verlof naar Nederland. maart 1905 staat Jan genoemd bij de referentiën  voor  de Handelsschool Laan van Meerdervoort Den Haag Helena Stellingsma woonde voor haar huwelijk in Terneuzen bij haar ouders, 1926 woonde in het bejaardenhuis “Huize Royal” Badhuisweg 58 Den Haag , 1942 evacueerde naar Rozendaal Gelderland, waar zij is overleden.                  

Kinderen 1e 1 Arendje Cornelia Adriana Grootenboer geb Hontenisse 7 april 1868 Treintie overl Voorburg 28 februari 1941  in huize Rustoord Heerenstr 4 Voorburg, 9.10.1889 hulponderwijzeres Padang 1e Lagere School Padang, 6.1.1896 eervol ontslag  tr 1e Padang  28 december 1889 gesch Den Haag 2 juni 1917 B515 woonde bij scheiding in Amsterdam Heinrich Schiess  geb Muenchen 6 juli 1863 bankier te Bilthoven overl Wassenaar 8 oktober 1937 commissaris bij vier cultuur bedrijven in Ned Indië begr N Herv begraafplaats Wassenaar woonden Prins Hendriklaan Wassenaar, Arendje 18.11.1885 op ss ‘Bromo’ van Batavia naar Nederland, 18.4.1905 vertrekt Arendje met dochter naar Nederland, z.v. Trautgott Schiess en Emilie Steffan, Heinrich Schiess tr 2e Zuerich 25.5.1918 Johanna Maria Payens geb Groningen 18.4.1884 overl Wassenaar 15.4.1961, zij woonden in 1918 in Zurich, 1927 Rijswijk, daarna Wassenaar  tr 2e Amsterdam 16 mei 1918 get  Pieter Wijga arts, Moritz Nuchenbacher, Hermanus Johannes Carolus Schmier geb Amsterdam 7 oktober 1870 commisionair in effecten overl Voorburg  10 september 1938 z.v. Johannes Hubertus Schmier en Maria Louisa Schmier, HJC is ingeschreven in militie register zij woonden Fr. Maelsonweg 37 Den Haag en voor 1918  Koninginneweg 204  Amsterdam, 1938 de la Reylaan 4 Hilversum 2 Pieter Eliza Jacobus Grootenboer geb Brielle  4 december 1869   overl Benkoelen NI  23 augustus 1890 zelfmoord Burg Stand NI 1891/409   27.7.1882 geslaagd toelatingsexamen gymnasium Willem III Batavia 21.10.1886 kweekeling op de  LS te Padang zonder bezoldiging 24.2.1888 Handelsblad Semarang: “door de plaatselijke schoolcommissie te Padang is aan het Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid het voorstel gedaan om aan de kweekeling P.E.J. Grootenboer van de 1e openbare lagere school een gratificatie toe te kennen van fl 400,– voor door deze zodanig bewezen diensten” 18.7.1888 onderwijzer der 3e klasse 6.9.1890 Semarang Locomotief: de hulponderwijzer Grootenboer van Bengkoelen sloeg de   hand aan zijn leven middels een schot 3 Jacobus Martinus Willem Grootenboer geb Rotterdam 7 oktober 1872 majoor KNIL-MWO   overl ’s Gravenhage 28 oktober 1944 72j  tr Surabaya 14 april 1898 Jacqueline Francoise Brodhaag  geb Batavia N.I  24 december 1873 Lien, inlandse vrouw  overl Dordrecht  30 april 1961begr Den Haag 3 mei 1961 Nw Yk en Duinen d.v. Johannes Catharinus Brodhaag geb Soememep Ind 23.5.1830 overl Soerabaja 1.11.1893 tr  Batavia 9.6.1864 Julliette Henriette Cecile Du Commun geb Batavia  3.1.1844 overl Soerabaja  11.2.1905, 11.4.1913 woonden De Perponcherstr 115 Den Haag, Carl Reinierstraat 49, Den Haag J.M.W. Grootenboer verkreeg als 2e lt KNIL de Militaire Willemsorde 4e klasse   Kon Besl nr 32 d.d. 9.4.1895 nr 4659 12.3.1889 Padang vrijwillig gepl als aspirant officier fuselier bij 2e depot bat, 15.8.1889 korporaal, 28.7.1890 sergeant, 18.8 1891 overgegaan als eleve bij de militaire school, 21.7.1890 2e luitenant gepl bij 13e bat.1894 Lombok 1.10.1894 Buleleng lichtgewond, 29 september 1894: Bestorming van Mataram Lombok “zijne sectie met bijzonderen moed  en onversaagdheid voor te gaan tot dat hij zwaar gewond het commando moest nederleggen”    – gewond door schot in de rechterbuikstreek –  28.10.1896 naar Atjeh, 12.7.1897 1e lt inf naar Atjeh 7.7.1900 per ss ‘Prins Hendrik’ met vrouw en kinderen van NL naar Batavia, 18.8.1900 per ss ‘Koningin Wilhelmina’ van Amsterdam naar Oost Indië als 1e lt met een detachement onder zijn bevel 6.8.1906 kapitein te Jambi 9e bataljon inf, 6.5.1910 Bat nieuwsblad wegens ziekte voor 2 jaren verlof naar Europa, 1914 als kapt inf 12e bat inf, 8.9.1915 majoor 7.3.1917 overplaatsing van majoor der infanterie JMWGr van Jambi naar subsistenten kader  te Batavia 28.8.1917 de groepsvertegenwoordiger van het bureau personeel der SS heeft aan den hoofdinspecteur inlichtingen verzocht inzake de benoeming van de ex majoor J.M.W. Grootenboer tot souschef op het bureau van de A C4 te Surabaya 1926 woonde Javaweg 52 Batavia 29.6.1932 Bat Nieuwsblad: vertrekt van Batavia naar Nederland per’ Johan van Oldebarneveldt’  kapt Potjer J. F.Brodhaag  vestigt zich op 14.7.1911 uit Arnhem in Den Haag Kinderen   3a Jeanne Arendje Grootenboer  geb Buitenzorg 16 februari 1899, Jeanne, Jeannetje, Prul overl Dordrecht  4 juli 1980 81jr onderwijzeres begr Essenhof Dordrecht tr Soerabaja 19 oktober 1920 Hendrikus Jacobus van den Steenhoven  Henk  geb Dordrecht 17 augustus 1896 overl Dordrecht  30 maart 1969 72j begr Essenhof Dordrecht z.v. Johannes Jacob van den Steenhoven, broodbakker, geb 29.8.1853 en Cornelia Meijers. Hendrik Jacobus van den Steenhoven werkte bij de BPM als procuratiehouder, maar is wegens schamele vooruitzichten uit Indië naar Dordrecht terug gekeerd, werd directeur van Ozon Dordt wasserij NV aan de Weeskinderendijk Dordrecht en is op 72 jarige leeftijd bij een verkeersongeval verongelukt. 1937 met 2 kinderen op ss “Baloeran” Batavia naar Rotterdam. woonde Singel 232 Dordrecht, in Renesse bij overlijden Julie Alice 3b 3b Julie Alice Grootenboer  geb Malang 16 maart 1903 NH   overl Den Haag  21 december 1991 tr Surabaya N I  24 augustus 1925  met de handschoen a/b H.M. Lynx  Cornelis de Vries   geb Den Bosch12 maart 1893 geref  overl  Den Haag   17 juni 1977   directeur Engelse Stoomwasserij te Den Haag in de Bontekoestraat, een oude  doorgang tussen de Trekweg en de Rijswijkseweg begin 20e eeuw, nu staat hier het  ‘spiegelpaleis’  z.v. Cornelis de Vries en Hendrika Maria Ivena, Carl Reinierkade 49 Den Haag  Julia A. geslaagd als onderwijzeres te Surabaya april 1918 en in dec 1918 werd zij  geplaatst in de 3e kl van de 1e meisjesschool, op 12.2.1919 onderwijzeres op de 2e  school van Surabaya in de 3e klas, 10.9.1920 kreeg zij hiervan eervol ontslag komt 14.4.1926 uit Batavia,  Cornelis 27.9.1921 uit Arnhem naar Den Helder, geregistreerd in Den Helder, in 1921 op HM ‘Zeeland’ en in 1923 HM ‘Gelderland’  13.2.1930 vertrekken zij van Den Helder naar Den Haag Harteveldweg 24

Kinderen 2e 4 Johanna Egberta Adriana Grootenboer geb Hulst 1 november 1877  overl Den Haag  9 augustus 1966  tr Haarlem met de handschoen 21 mei 1896 Johanna arriveert mei 1897 per “Maetsuijker” te Padang Johannes Hendricus. Albertus van de Water kolonel KNIL intendance geb Amsterdam  10 mei 1866 overl Zutphen   17 januari 1958  aan gebroken heup en ouderdom  begr Oud Eyk en Duinen Den Haag z.v. Johannes Hendricus Albertus van de Water en Helena Wilhelmina Carolina Kohl bij het huw was hij 2e luitenant kwartiermeester, zij woonden in Bandung N.I., tante Jo arriveert 1.11.1921 in Priok op ss Goentoer, zij staat  samen met H.J. van den Steenhoven 16-17-3a op de passagierslijst  per 2.7.1928 Laan van Meerdervoort 285a, in WOII 26.5.1943 na evacuatie bij zijn zoon  Albert (Dé) Grovestins Koudum A7, Hemelumer Oldeferd en 23.7.1945 in Vorden  Dorpsstraat 24 in Hotel Het Wapen van Gelderland.(hotel Bakker) interesse voor wetenschap en talen. Hobby vergelijkende taalkunde. Johanna E.A. woonde na overlijden van haar echtgenoot Statenlaan 21 Vorden 3.11.1959 opm: zij hadden een Ierse setter, die een eigen stoel in de kamer had. Oom Johan was voogd over P.J. Grootenboer 4/5          5 Catharina Geertruida Elisabeth Grootenboer  geb Batavia 19 oktober 1878   overl Batavia 8 oktober 1879 6 JAN LEONARDUS WILLEM GROOTENBOER   tr  TJANTI  8/9 7 Egbertus Jacobus François Grootenboer geb Batavia  15 oktober 1881    commies belastingen  overl Leeuwarden  19 februari 1960  tr1e Surabaya   17 september 1904  Jane Henriette Gill geb  Gaijam Passoeroean NI 24 april 1886overl Soerabaja   16 juli 1914  ws d.v. H. Gill en A.P. Lemmens tr 1882   tr 2e Surabaya  20 juli 1921  Lucie Elide Fleury geb Pinang, Fed of Malaysia  14 september 1893  tr Den Haag 24.7.1917 gescheiden Batavia 8.6.1920 van Hendrik Menne Marie Mennes geb   ca 1891 controleur binnenlands bestuur Ned Oost Indie,   d.v. Jean Joseph Maximilian Fleury geb Singapore 1859 overl Lugano 1924 per 1.9.1897   consul der Nederlanden te Singapore en Pinang en Lucie Eugenie Victoria Kruijsboom van   Riouw 1870, overl Heemstede 2.1.1945 53jr, J.J.M. Fleury was 11.3.1905 te Den Haag  Egbert J.F.: 190 agent te Surabaya van de Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen  23.1.1913 tijdelijk benoemd tot waarneming van de opziener der in en uitvoerrechten te   Semarang, later dit jaar in dezelfde functie naar Batavia voor overplaatsing naar Toeban  1914 EJF overplaatsing van Soerabaja naar Toeban ingetrokken, geplaatst naar Den Pasar   11.11.1914 adjunct controleur te Den Pasar Bali, eervol ontslag  19.8.1916 ziekteverlof naar Soerabaja  28.12.1916 belast met de waarneming, benoemd tot adjunct controleur van de Landelijke   Inkomsten op Bali en Lombok  7.11.1917 eervol ontheven van zijn functie, toegevoegd aan de resident van Bali en   Lombok     10.3.1920  adjunct controleur Bali 1 mnd verlof om gewichtige redenen naar Batavia  woonden bij overlijden Lucie Eugenie 7b  in 1922 te Den Haag met verlof uit Ned Indie   10.6.1921   wegens  achtjarig dienstverband   adj controleur  Bali Lombok 10 mnd verlof    naar Europa   11.11.1922 met 1 dochter per  Koningin der Nederlanden van Amsterdam naar Priok aank   verw 15/12  11.3.1925  met echtg en  1 kind per ss Patria kapt Boon naar Rotterdam   15.4.1930 L Grootenboer Fleury koopt perceel grond Wildernislaan Apeldoorn  22.1.1932 bij het gouvernement N.I.    5.3.1932 eervol ontslag uit ‘s Lands dienst  EJF woonde Apeldoorn van Slingelandtstr 144, 28.6.1946 St Nicolaasga 138 Doniawerstal,   7.10.1946 Pasteurweg 46 Leeuwarden, na 21.1.1948 Emmakade 144 Leeuwarden,   12.5.1949 naar Indonesië per “Sibajak’  EJF repatrieerde 11.8.1952 op de “Sibajak” vanuit Tandjung Priok naar Rotterdam, aank   5.9.1952  woont 4 juni 1955  Parkweg 211 Voorburg en na 24 .10.1956 weer op de Emmakade 144 te     Leeuwarden.   Lucie Elide bevond zich bij overlijden van haar moeder in Davos Platz  opm: oom Egbert had een jachtje en hij werd door Paul Jan Grootenboer, zijn vrouw en      dochter Tjanti bezocht toen hij afgemeerd lag bij de Willemsluizen in Amsterdam N Kinderen  1e            7a Helene Pauline Grootenboer geb Surabaya    26 maart 1907 particuliere te Lawang 1927 onderwijzeres 3e kl te Djombong Europ. school en  later dat jaar te   Toeloengagoeng   6.1.1928 eervol ontslag als onderwijzeres HIS Toeloengagoeng Holllandse school          Kinderen 2e 7b Lucie Eugenie Willy Grootenboer geb Surabaya augustus 1921  overl Den Haag  10 maart 1922              7c Louise Grootenboer geb Bondowoso NI 20 september 1923 Loes  Egbert, Lucie en Loes gaan 9.4.1931 naar Den Haag 8 Adrianus Martinus Kornelius Grootenboer hulpbestuurder Binnenlands Bestuur N I.  geb Padang  23 augustus 1883 Toba en Nieuw Guinea 1920  overl Batavia  21 mei 1945 nr 436 erebegraafplaats Menteng Pulu  Indonesië tr Balige N.I. Sumatra  26 juni 1920  Mien geb Nias N.I.  ca 1896 overl Padang  14 april 1922 ca26j  d.v. Si Tjoelo en Bonsoe  woonde te Merauke  RA 1921/4, RA 1923 film 1474372tr 2e  Malang 18 augustus 1929  Sara Mouw    geb Larat Ned Indie 23 oktober 1896overl Brielle 20 juni 1989 92jr  zij woonden  Heerenstraat 3 Probolinggo  Sara komt per Johan van Oldebarnevelt  7.5.1951 te Amsterdam (pass. lijst)  1900/1902 voetbalde bij VV Swift  20.10.1902 wordt AMK benoemd als opziener op Pulu Tello voor fl 75,– per mnd     1903 oktober als tijdelijk opziener van Pulu Tello naar Priaman  1905 woonde te Padang, opzichter in en uitv rechten Priaman  1906 verificateur te Batavia  1920 “thans commies te Toba is belast met de waarneming der betrekking van ambtenaar   met de titel van hulpbestuurder in het gewest Nieuw Guinea”  11.11.1922  hulpbestuurder BB wegens achtjarige dient met verlof naar Europa  6.12.1922 alleen vertrokken met ss Rinjani kapt E.P.Ross van Batavia bestemming Padang  via Padang naar Rotterdam met echtgenote, kind en twee babies  7.7.1923 per J.P. Coen  AMK passagier naar Batavia – De Tijd verw Priok 11/8   1923 hulpbestuurder Nieuw Guinea  17.4.1926 eervol ontslag uit ’s landsdienst wegens ongeschiktheid  ws geïnterneerd 1942 Marinekamp Malang, 1943 gedeporteerd naar japans kamp in Batavia        naamlijst Cimahi augustus 1945: 4312 AMK Grootenboer  kampnr 27468 kamp 4 (4e en 9e    bataljon) 11.5.1945 ingeschreven als krijgsgevangene in Batavia met ziekentransport, overl   aan ouderdomsgebrekkigheid Kinderen 8a Martha Grootenboer geb Balige N I  3 oktober 1915   overl Hillegom 30 juli 2002 otr 1e Batavia 20 februari 1940tr 1e Batavia  6 maart 1940  Petrus Johannes Hoefnagels geb Buitenzorg 23 maart 1914  Piet, hoofdagent van politieoverl Bandung  13 januari 1946  overleden in Juliana  ziekenhuis te Bandoeng na gewond te zijn geraakt bij   schietincident tijdens patrouille   z.v. Hendrikus Hoefnagels geb Haren NB 8.2.1877 overl Mil hosp  29.3.1926 49j   1mnd 21dg z.v. Petrus en Francina van den Berg uit Meden en inlandse  christen   vrouw Saikum  Martha is opgevoed in het Ursulinenklooster te Bandung, verklaring van     Nederlanderschap 10.5.1950  Martha en dochter en zoon zijn 8.6.1950 vertrokken van T. Priok aankomst   3.7.1950  Amsterdam op ss “Castelbianco”, zij werden opgevangen in kamp     Schattenberg   Westerbork, woonde van 9.3.1951 tot 6.7.1982 in Groningen en per   5.3.1999 na  overl echtgenoot te Hillegom tr 2e Nijmegen  2 oktober 1950  Henri Willem Wolf geb Batavia   25 mei 1911  Henk, sergeant majoor KNIL  overl Groningen 3 mei 1982   ereteken voor orde en vrede met gespen, hij was een Van der Steur kind    geïnterneerd aan Birma spoorweg, in Groningen onderhoudsmonteur bij   Niemeijer BV  z.v. Willem Alexander Wolff en Josephine Antoinette Alfredine Hertz  zij woonden Hyacintstr 150, later Zaagmooldersweg 50 Groningen  Henk brigadier leerl geweermaker tr 1e Bandoeng 9.10.1935 scheiding Bandung 17.4.1946 Louise Newland geb Tjiandjoer 1914 8b Adriaan Grootenboer  geb  Balige Ned Indie   1916/17 overl Zeist  8 januari 1960 ongeh woonde Driebergen Rijsenburg in dienst bij KNIL opgenomen in  Oranje Nassau Oord Wageningen Kortenburg 4 10.3.1948-9.5.1950  ivm tbc sanatorium voor longlijders, hij was ziek sinds 1945 japans kamp  opgenomen in mil hospitaal Padang vervoerd naar Batavia en juni 1946 naar Holland Zeist en  ON6 8c Johanna Grootenboer  geb Benkoelen   9 oktober 1916   Joke, Jootje  overl Utrecht  11 augustus 1995 tr Batavia  2 juni 1946 Pieter Johannis Zilverschoon geb Puttershoek  23 februari 1915 sergeant MGD mil hosp Cimahi overl Utrecht 28 november 1967 Pr Hendriklaan 112 Cimahi, 17.1.1951 in Nederland Pr Margrietstr 7 Puttershoek inschr Utrecht 17.12.1953 Balkstr 32, Vechtplantsoen 154 8d Mary Elisabeth Grootenboer  geb Taroeteng Sumatra 15 november 1920   Beth of Betsy, huisvrouw overl Harderwijk 68 jr 10 augustus 1989  begr Ermelo  tr 1e Batavia  12 december 1945   Carel Jerome Fredriksz  geb Pangkah Tegal N.I. 30 augustus 1914  John, sergeant instr. demilitiegroep KNIL, stamb nr 88779 overl Lagadar Cimahi 23 juli 1947 Bandung   t.g.v. landmijnexplosie om het leven gekomen, begr  Pandu Bandung Indonesie   z.v. Carel Jerome ‘Jereme’ Fredriksz en Jeanne Marie ‘Pop’ de Graaff   Mary Elisabeth geinterneerd in Tjideng kamp Batavia onder nr 13274 vanuit Adek   relatie 2e Dirk Ernst Varkevisser geb Kaboemen Kedoe N I  5 juni 1910    serg mat KNIL overl Ermelo 26 april 1975 wedn  tr Kota Radja  NI 14.11.1934 van Elsje Juliana Lantang geb Kota Radja 25.7.1914 overl Brunssum 1996    D.E. geinterneerd in Japans kamp 8.3.1942 8e John Grootenboer  geb 30 oktober 1921 Kinderen 2e 8f Frits Grootenboer geb geb Larat N.I. 27 september 1925  tr  Ariati 8g Cornelis Grootenboer geb Langoer NI 9 januari 1932 overl Bergen op Zoom 16 februari 2019 tr ca 1958 Erna Toemeungte  9 Elisabeth Allegonda Maria Grootenboer geb Padang 13 juli 1887  tante Bets, onderwijzeres  overl Batavia  13 september 1945  begr Menteng Pulu vak V 345  gestorven aan hongeroedeem na de kampperiode in het Djatinegara Carolus ziekenhuis te Batavia  tr 1e Ixelles  4 juni 1913gescheiden Den Haag  15 april 1920   arch 0335-01 reg 916 B465 bij vonnis van de arr rechtbank Den Haag 11.12.1919   kwaadwillige verlating  Louis Auguste Sijmon,   bij de scheiding was verblijfplaats L.A. Sijmon   tr 2eSoerabaja 11 augustus 1926  gesch Den Haag  22 december 1938   ir Simon Snuyf  geb Amsterdam 11 juni 1880  civiel ir architect , overl Batavia  15 september 1944  z.v. Joseph Snuyf en Rosetta Syes, Simon tr 1e Delft 20.12.1907 Maria Elisabeth Johanna   van Crasbeek geb Den Haag 21.12.1880  hoofd van NI PWD, construeert postkantoor Medan 1909/1911, hij is tijdens de Japanse   bezetting overleden en begraven buiten de erevelden en onbekend, zie “oorlogslachtoffers”  E.A.M. Sijmon Grootenboer, was onderwijzeres 3e klas aan de 2e school te Bandung   15.5.1907 eervol ontslag   25.12.1909 met ss ‘Koning Willem II’ van Amsterdam naar Batavia 28.1.1910 te Colombo   op de ‘Rinjani’ overgestapt  1913 geregistreerd met L.A.Sijmon te Den Haag  30.7.1915 van Brussel naar Bandung  4.8.1915 examen Fransch L.O. mevr B. Sijmon Grootenboer  sept 1920 na haar scheiding onderwijzeres  3e kl openb Europese 2e lagere school Bandoeng  10.2.1926 van Batavia naar Colombo per ss ‘Koning der Nederlanden’  3.9.1930 EAM Snuyf Grootenboer vertrekt met de ‘Prins der Nederlanden’ kapt Julsing   van Batavia naar Amsterdam  24.4.1935 op ss ‘Johan de Wit’ van Batavia naar Genua en Holland  21.3.1940 staat op de pass. lijst van de ‘Nieuw Holland’ van Soerabaja naar Australië    omdat zij geen kinderen had, is haar erfenis verdeeld o.a. aan P.J. Grootenboer 4/5  geinterneerd in het Tjideng kamp Batavia onder nr 12710, zij kwam uit Adek – Algemeen  Delisch Emigratie Kantoor  extra informatie verkregen uit Historische Kranten Rijksarchief  E A M Grootenboer 9 en M E Grootenboer  8d  staan beiden op de naamlijst augustus 1945    van  Tjideng, zij komen dan beiden van ADEK Batavia  E.A.M  kampnummer 12710  M.E.  kampnummer 1387

32/33 JACOB PIETERS GROOTENBOER  geb Dirksland  24 februari 1802 NH, timmerman ged Dirksland    19 maart 1802 doopgetuige Arejaantje Karon, de zuster van zijn moeder    overl Middelharnis  18 februari 1855 2100 uur beiden woonden bij huwelijk te Rotterdam  huwelijksafk Sommelsdijk  8 en 15 januari 1826 tr Rotterdam  22 februari 1826 ZOETJE DE BLOEME  geb Middelharnis  11 april 1802 Soetje  ged Middelharnis  25 april 1802   overl Oud Beijerland  4 april 1866 Zij woonden bij het overlijden van Jacob huis nr 51 (Voorstraat??) Middelharnis. Zoetje hertr Middelharnis 24.4.1856 Arnoldus van den Briel timmerman geb Woensel en Tongelre 27.4.1808 overl Delfshaven 11.8.1877 en vertrekt met hem naar Oud Beijerland 22.4.1863. Jacob was bij huwelijk kanonnier in het 6e bataljon artillerie nationale militie, Jacob en Zoetje woonden voor huwelijk in Rotterdam Huwelijksconsent  gedaan bij notaris Lambertus Kolff van Oosterwijk te Middelharnis Arnoldus van den Briel, wedn tr Werken en Sleewijck 24.12.1837 Klazina Adriana Kooijman geb Werkendam 2.5.1813 overl de Werken 10.10.1854 z.v. Arnoldus van den Briel en Alida Schaap, vestigt zich met zijn 6 kinderen in juni 1856 bij Zoetje, de weduwe van Jacob, in huis in de Voorstraat in Middelharnis, na overl van Zoetje: Arnoldus hertr Delfshaven 28.8.1873 Pieternella Denzler geb Rotterdam 15.10.1833 overl Hillegom 26.8.1907 Kinderen 1 Adriana Jacobs Deckers Grootenboer  geb Sommelsdijk   19 november 1823  dienstbode overl  Haarlemmermeer 1 april 1897 tr Sommelsdijk 11 februari 1849  Maarten van Splunter  geb Sommelsdijk 5 mei 1824  arbeider, landbouwer overl Haarlemmermeer 29 januari 1909  z.v. Jacobus van Splunter tr Sommelsdijk 1820 en Grietje Abeele   Adriana en Maarten vertrokken 24.7.1856 van Sommelsdijk naar de Haarlemmermeer.  De Haarlemmermeer was in 1852 drooggemalen en de grond werd verkocht aan   geïnteresseerde landbouwers.  Opregte Haarlemmer Courant 13.11.1861: Aanbiedingen tot het leveren van 1800 beste   roode dakpannen op No 30 sectie H in de Haarlemmermeer worden tot 25 dezer franco   ingewacht bij M van Splunter alhier  OHC  18.9.1862: Aannemers  te koop aangeboden 4 bunders 3 jarig griendhout, geschikt   voor tijd, palen en latten bij van Splunter S H no 30  hoek Y en Kruisweg Haarlemmermeer   Kinderen 1a Jacobus van Splunter Mzn  geb Middelharnis 18 april 1849  arbeider overl Haarlemmermeer  2 maart 1932   tr 1e Haarlemmermeer 15 augustus 1878  Geertje Waterdrinker geb Beets 15 september 1850  overl Haarlemmermeer 25 april 1877  d.v. Cornelis Waterdrinker en Aaltje Mendes  tr 2e Sommelsdijk 15 augustus 1878   Pietertje van der Sluis  geb Sommelsdijk  18 maart 1850 overl Sommelsdijk  20 februari 1898  wed v Hubrecht Peekstok, d.v. Adrianus van der Sluis en Willemijntje van der Veer  tr 3e Hoofddorp 19 oktober 1898   Aartje Dekker  geb Haarlemmermeer 21 september 1878     overl Hoofddorp  7 april 1946   d.v. Urias Dekker en Hendrika Benning   1b Jacob van Splunter geb Sommelsdijk 20 oktober 1850 overl Haarl meer 2 maart 1867   1c Abraham van Splunter  geb Sommelsdijk 3 januari 1853  bouwman overl Amsterdam 21 juli 1926 begr Sloterdijk  tr Haarlemmermeer 6 december 1871  Aaltje de Greeuw   geb Oudendijk   10 juli 1848 overl Amsterdam 12 februari 1925  begr Sloterdijk   d.v. Simon de Greeuw timmerman en Maartje Knip Kinderen a Maarten van Splunter  geb Haarlemmermeer    30 december 1871   tr Haarlemmermeer 11 december 1891 Geertrui Jozina van der Giesen geb Dinteloord   29 januari 1870  overl Oostzaan 3 december 1941   b Adriana van Splunter geb Amsterdam  21 januari 1885  overl Amsterdam  21 januari 1970 tr Amsterdam 19 maart 1908 Leendert Kranenburg  geb Amsterdam  29 december 1882 landbouwer  overl Leiden 4 maart 1941  z.v. Arie Kranenburg en Adriana Baris 1d Jan van Splunter   geb Sommelsdijk 20 januari 1856  overl Haarlemmermeer  27 augustus 1856            1e Maarten van Splunter geb Haarlemmermeer  1 januari 1858  vermeld in militieregister  overl Amstelveen  23 december 1933 tr Haarlemmermeer 31 mei 1882   Geertruida van der Maarl geb Haarlemmermeer  4 april 1853 overl Amstelveen  10 augustus 1929  d.v. Arie van der Maarl en Cornelia Kerklaan 1f Grietje Adriana van Splunter geb Haarlemmermeer  6 maart 1860  overl Haarlemmermeer  8 maart 1942 tr  Haarlemmermeer 2 juli 1879 Pieter Lammert van Andel geb Heusden 28 juli 1857 overl Haarlemmermeer 26 november 1885  z.v. Machgiel van Andel landbouwer en Petronella van Wijk tr 2e Haarlemmermeer   28 december 1887   Jacobus Alewijn  geb Nieuwkoop  17 juli 1857 overl Haarlemmermeer  12 juni 1919 z.v. Jan Jacobus Alewijn en Jannetje Rodenburg 1g Jannetje Pietertje van Splunter  geb Haarlemmermeer 30 december 1861 overl Noorder IJ polder 26 maart 1892 tr Voorhout  1 mei 1884 Abraham Jansen  geb Voorhout huis 65  3 november 1860 bouwman overl  1945  ‘In mei 1857 heeft de heer Jan Jansze geboren 19 mei 1820 te Voorschoten, zich gevestigd in perceel Jac. Van Beierenweg 126  komende van Oegstgeest.’  Abraham hertr L van Zanten   z.v. Jan Jansen/Jansze overl Voorhout 25.11.1890 en Anna Maria le Clercq 1h Adriana Cornelia van Splunter  geb Haarlemmermeer  29 januari 1864 overl Haarlemmermeer 21 december 1930 tr Hoofddorp  18 januari 1883 Willem Biesheuvel  geb Haarlemmermeer  27 september 1860  landbouwer  overl Hoofddorp  23 september 1926  z.v. Barend Biesheuvel en Hillegonda van Bodegom 1i Jan Pieter van Splunter Mzn  geb Haarlemmermeer  29 januari 1866  landbouwer  overl Hoofddorp  8 juli 1920  1886 lotingregister militie Haarlemmermeer  tr Haarlemmermeer 13 juli 1888  Klaasje Biesheuvel geb Spijkenisse 14 juli 1862 overl Grote Polder Sloterdijk29 april 1893  d.v. Christiaan Biesheuvel en Maartje Zevenbergen tr 2e Venhuizen  17 januari 1895 Niesje de Vries  geb Hem  20 juni 1871 overl Haarlemmermeer 20 januari  1929  d.v. Jan de Vries en Trijntje Dekker  2 Pieter Jacobs Grootenboer geb Rotterdam 22 juli 1827  timmerman overl na 20.10.1900 hij leeft ook nog in 1908 bij overlijden Adriana  tr Sommelsdijk  20 oktober 1850  Adriana Arends Verlee geb Sommelsdijk 31 oktober 1827 overl Middelharnis 8 augustus 1908  d.v. Arend Jobsz Verlee geb/ged Ooltgensplaat 28 september/15 oktober 1797 en Grieta van  Rumpt geb/ged  Ooltgensplaat 21.3.1798/1.4.1798, Adriana werd op latere leeftijd blind    Pieter verlaat Middelharnis 7.5.1851 en gaat naar Sommelsdijk,  Pieter en Adriana zijn    20.10.1900 50 jaar getrouwd zie advertentie Rott Nieuwsblad   Kinderen 2a Jacob Grootenboer geb Sommelsdijk 10 februari 1851 timmerman overl Overschie          3 juli 1919 tr Middelharnis 23 maart 1876 Cornelia But geb Middelharnis  29 september 1849 overl Overschie 27 juli 1889 d.v. Nicolaas But en Maria Gijzen, Jacob vestigt zich op 26.4.1880 vanuit Middelharnis in Rotterdam             2b Grietha Grootenboer geb Middelharnis  20 juli 1853  overl Middelharnis   5 februari 1889  tr Middelharnis 10 april 1879 Jan van den Hoek geb Middelharnis 15 februari 1856   overl Middelharnis 17 december 1929  z.v. Cornelis van den Hoek en Cornelia van Okkenburg, hij tr 2e Klaasje Verduin 2c Maria Grootenboer geb Middelharnis 20 februari 1856  tr Middelharnis 23 november 1877 Maarten van Delft  geb Middelharnis20 maart 1855  overl Rotterdam 21 juni 1936 81jr 2d Adriana Grootenboer geb Middelharnis  23 december 1857  overl Utrecht  9 februari 1943  tr Middelharnis  7 mei 1880  Maarten Leeuwis  geb Sommelsdijk  22 september 1856  overl Utrecht  10 juni 1924 66 jr z.v. Jan Leeuwis en Jannetje Gestel Maarten was molenaar op molen de Schans, Schansstraat Utrecht 2e Maatje Grootenboer geb Middelharnis  8 oktober 1859  overl Vlaardingen12 september 1941 tr Middelharnis  30 september 1881 Arend Breur geb Sommelsdijk 17 januari 1856 overl Vlaardingen 26 februari 1939  z.v. Cornelis Breur en Lena Springvloed 2f Arend Grootenboer geb Middelharnis 24 september 1861 timmerman  overl Rotterdam  16 februari 1938  tr Sommelsdijk  22 mei 1890 Elisabeth Ruitenberg  geb Sommelsdijk 27 juni 1862overl Rotterdam  4 november 1940 d.v. Paulus Ruitenberg en Jacoba Schilperoord zij gaan  mei 1890 in Overschie wonen en vertrekken 27.6.1893  daarna naar   Rotterdam 2g Jan Grootenboer  geb Middelharnis  25 oktober 1863overl Den Haag 13 november 1940   tr Sommelsdijk  14 januari 1892 Johanna Cornelia Berns geb Sommelsdijk 13 oktober 1864 overl Den Haag  26 april 1935  d.v. Barend Berns en Arendje Hollander             2h Pieter Grootenboer geb Middelharnis 24 oktober 1868 overl Middelharnis  28 september 1947 tr Middelharnis  6 december 1895 Leentje Grietje Waterman geb Middelharnis  21 oktober 1872 overl Middelharnis 6 juni 1938 d.v. Pieter Waterman en Suzanna Neeltje Taale            2i Cornelia Grootenboer geb Middelharnis 7 januari 1869 overl Middelharnis 2 november 1875            2j Zoetje Grootenboer  geb Middelharnis  6 april 1871overl Sommelsdijk 12 oktober 1941 tr Middelharnis 15 september 1899  Arie van der Gijze geb Stad aan het Haringvliet  7 juli 1866 overl Sommelsdijk  27 januari 1944 3 Cornelia Grootenboer  geb Middelharnis 17 maart 1831 dienstbode   overl Haarlemmermeer  20 mei 1921  relatie  NN   tr 1e Middelharnis   5 september 1853  Christiaan Arnoldus van Eck  geb Middelharnis 12 maart 1830 overl Schiedam 8 augustus 1866  z.v. Jan van Eck en Johanna Christiana van Duuren 1790-1855   tr 2e Haarlemmermeer  17 september 1868  Leendert van Giesbergen geb Rijnsburg                         22 mei 1839  arbeider  overl Haarlemmermeer  12 februari 1882  z.v. Anthonie van Giesbergen en Dirkje Laros             Kinderen onbekende vader             3a Pieter Grootenboer geb Middelharnis  29 januari 1852 overl Middelharnis 19 mei 1852 bij de geboorte is de vader niet vermeld in huis 49 a.d. ring     Kinderen 1e 3b Josina Johanna Christina v Eck  geb Schiedam  1 augustus 1854 overl Schiedam 21 oktober 1854 3c Josina Christina van Eck geb Schiedam 29 september 1855  overl  Schiedam  20 november 1855 3d Jan van Eck  geb Schiedam 15 november 1856  overl  Schiedam  19 februari  1863 3e Cornelia van Eck  geb Schiedam 11 maart 1858 3f Johanna Christina van Eck geb Schiedam  14 augustus 1861overl Den Haag 14 augustus 1861 3g Soetje van Eck  geb Schiedam 27 juni 1863overl Schiedam 19 oktober 1863 3h Johanna Cristina van Eck geb Schiedam 4 augustus 1864 overl Den Haag 14 april 1939 tr Den Haag  2 november 1881 Johannes Jacobus van Delden geb Den Haag 18 december 1860 overl Den Haag 10 maart 1944 3i Jan van Eck   geb Schiedam 20 juli 1864 overl Schiedam 17 oktober 1864 3j Jan Christiaan Arnoldus van Eck  geb Schiedam 7 oktober 1866  overl Schiedam 19 januari 1867 Kinderen 2e 3k Dirkje van Giesbergen  geb Haarlemmermeer 14 maart 1870  overl Haarlemmermeer 18 juli 1870 4mnd 3l Anthonie van Giesbergen geb Haarlemmermeer 3 april 1871   landarbeider tr  Haarlemmermeer 5 december 1894 Johanna van der Linden geb Hooge en Lage Zwaluwe 22 januari 1873 3m Maria van Giesbergen geb Haarlemmermeer 27 maart 1873 overl Aalsmeer 4 januari 1956 82jr tr Haarlemmermeer 9 november 1892 Dirk van der Pol geb Haarlemmermeer 18 oktober 1869 overl Aalsmeer 17 mei 1957 3n Jan van Giesbergen geb Haarlemmermeer  4 februari 1875   landarbeider  Anthonie 50jr en Jan 46jr waren getuigen bij overlijden van hun moeder Cornelia 4 JAN GROOTENBOER  tr HELENA WILHELMINA STELLINGSMA 16/17 5 Teuntje Grootenboer geb Middelharnis 15 augustus 1836  vermeld als Julia Grotenhuis overl Paterson Passaic Cty New Jersey  NH 6 juli 1917  tr  Middelharnis 22 oktober 1856  Cornelis Krijger/Cornelius Kriegergeb Middelharnis 27 januari 1835  arbeider overl 1912  z.v. Machiel Krijger en Willemtje Mersie Cornelis vertrekt  als landverhuizer in 1866 naar U S.A  Teuntje vertrekt als landverhuizer in 1867 naar  U.S.A – nat arch 2.04.23.02  bij vertrek is Teuntje 30 jaar en ‘minder gegoed’, ze vertrekt van Sommelsdijk met 5   kinderen voor een verbetering van bestaan naar Patterson             Kinderen            5a Machiel Krijger geb Middelharnis 28 januari 1857 overl Middelharnis 27 augustus 1857 5b Arendje Jacomina Krijger  geb  Dirksland 14 februari 1857            5c Jacob Krijger/Krieger  geb Middelharnis 11 december 1857      5d Willemtje/Minnie Krijger/Krieger geb Middelharnis 4 september  1859 5e Machiel Krijger geb Middelharnis 20 oktober 1860 overl Sommelsdijk 16 augustus 1866 5f Zoetje/Susan Krijger geb Middelharnis  29 april 1862 overl 1945 5g Arendje Jacomina Krijger geb Dirksland 14 februari 1864            5h Cornelis Krijger/Krieger geb Dirksland 8 maart 1865   Cornelious Kruger overl 1942 5i Julia Krieger  geb New Jersey 1879 overl  1950 5j George Krieger  geb 5k Peter Krieger geb New Jersey  1870 overl 1954 5l Josephine Krieger overl 1967 5m Jennie Krieger geb Gutersloh Nordrhein Westf 1881overl  1957 5n Mary Krieger 5o John Krieger geb New Jersey 1873  U.S. gegevens van Ancestry.com Julia Grotenhuis geb data en kinderen  tot 5h kloppen met Nederlandse gegevens 6 Jacob Jacobs Grootenboer geb Middelharnis  21 maart 1840 overl Sommelsdijk                 17 februari 1932 tr 1e Sommelsdijk 22 april 1863  Hilletje Tijsse Goudswaart geb Sommelsdijk  4 mei 1835 overl Sommelsdijk 11 december 1885  d.v. Mattheus Goudswaard geb 1805 en Cornelia Veerman geb 1810 tr 2e Sommelsdijk 13 november 1891  Suzanne Essenbaggers  geb Middelharnis  13 november 1836 overl Sommelsdijk 9 mei 1917  d.v. Nicolaas Essenbaggers en Adriana van Brussel, wed van Johannes Josephus Krijger Kinderen 1e: 10, waarvan acht  binnen 1 dag en 1 jaar zijn  overleden             6a Jacob Jacobs Grootenboer geb Sommelsdijk 16 januari 1864 boekhandelaar overl Rockanje  4 december 1958  tr 1e Nieuwe Tonge  24 november 1886 Willemijntje Holleman geb Nieuwe Tonge 17 oktober 1862  overl Nieuw Helvoet 25 januari 1925               d.v. Anthony Holleman en Maria Grootenboer tr 2e Hillegersberg 22 februari 1928 gesch Hillegersberg 4.3.1930 wonende Nieuw Helvoet vonnis 27.1.1930   Pieternella Cornelia Zonne geb Hillegersberg 8 oktober 1865 overl Utrecht 23 februari 1954             6b Matheus Grootenboer  geb Sommelsdijk  20 augustus 1865 overl Sommelsdijk 4 oktober 1865 6c Matheus Grootenboer geb Sommelsdijk12 augustus 1866 overl Sommelsdijk 17 januari 1867 6d Matheus Grootenboer geb Sommelsdijk  26 januari 1868 overl Sommelsdijk  13 juli 1868 6e Zoetje Grootenboer geb Sommelsdijk 1 februari 1869 overl Sommelsdijk 23 september 1946 tr Sommelsdijk 23 april 1891 Daniel van den Broek geb Sommelsdijk 23 april 1866 overl Sommelsdijk 4 februari 1955 88j   6f Cornelia Grootenboer geb Sommelsdijk 27 april 1870 overl Sommelsdijk 26 juli 1879 6g Cornelia Grootenboer geb Sommelsdijk 14 november 1871 overl Sommelsdijk 1 februari 1877 6h Adriana Grootenboer  geb/overl Sommelsdijk   4/5 mei 1873   6i Adriana Grootenboer  geb Sommelsdijk  10 mei 1875 overl Sommelsdijk 15 januari 1877 6j Cornelia Adriana  Grootenboer geb Sommelsdijk 29 september 1879 overl Sommelsdijk 6 november 1879 7 Arendje Grootenboer  geb Middelharnis 22 januari 1846 overl Oud Beijerland 2 september 1927  tr Oud Beijerland 19 september 1867  Jakob Brussaard geb Oud Beierland 21 december 1845  overl Oud Beijerland 28 januari 1929  z.v. Bastiaan Brussaard en Neeltje Noordermeer, voogd over Jakob Breur en Maarten van Splunteren Kinderen 7a Zoetje Brussaard geb Oud Beijerland 7 november 1867 overl Oud Beijerland 21 augustus 1873 7b Neeltje Brussaard   geb Oud Beijerland 18 september 1869 overl Oud Beijerland              22 december 1935 tr Oud Beijerland 24 mei 1894   Pieter van Dorst geb Sommelsdijk 11 november 1867 7c Adriana Brussaard geb Oud Beijerland  22 december 1870 overl Dordrecht  18 mei 1894 begr Oud Beijerland 18 mei 1994 tr Oud Beijerland  16 november 1893 Pieter Willem Baars geb Nieuw Beijerland 27 november 1869 klompenverkoper, tuinder overl Oud Beijerland 8 december 1947 z.v. Willem Baars en Maaike van der Laan 7d Bastiaan Brussaard geb Oud Beijerland 1 augustus 1872 overl Oud Beijerland 27 juni 1873 7e Zoetje Brussaard geb Oud Beijerland 12 februari 187 overl Oud Beijerland 8 maart 1874 7f  Zoetje Brussaard  geb Oud Beijerland 1 maart 1875 overl Oud Beijerland 12 oktober 1966 tr Oud Beijerland 22 april 1909 Jacobus Schelling geb Maasdam 4 februari 1881 overl Oud Beijerland 30 oktober 1958 7g Willemina Brussaard  geb Oud Beijerland 7 februari 1877 7h Kornelia Brussaard geb Oud Beijerland 8 november 1878 overl Oud Beijerland 1 maart 1879 7i Bastiaan Jacob Brussaard geb Oud Beijerland 7 januari 1880 tr Den Haag 26 februari 1908 Jacoba Aletta van den Boogert geb Den Haag 26 november 1876  overl Voorburg  23 januari 1950 7j Cornelia Brussaard  geb Oud Beijerland  15 augustus 1882 overl Oud Beijerland 18 januari 1957 74jr tr  Oud Beijerland 18 augustus 1904   Arie den Ouden geb Oud Beijerland 10 juni 1882 7k Jakob Bastiaan Brussaard geb Oud Beijerland 2 juni 1885 overl Oud Beijerland 10 april 1886 7l Ida Brussaard geb Oud Beijerland 25 december 1886 overl Oud Beijerland 30 december 1887 7m Jakob Bastiaan Brussaard geb Oud Beijerland 24 november 1888 overl Oud Beijerland 28 januari 1894

 64/65 PIETER GROOTENBOER  geb Klundert 3 april 1772 0930 ged Klundert 5 april 1772 overl S. Philipsland 28 mei 1847 huw afkondiging Dirksland 14 april 1798 tr Dirksland  5 mei 1798 NEELTJE JACOBSD KARON geb Dirksland 3 november 1771 Cornelia overl Sommelsdijk 3 maart 1841 bij de trouwvermelding werd aangetekend  “ïn onvermogen memorie”, getuige: Ariaantje Karon, zuster van de bruid. Pieter was een jongeman van ‘Seevenbergen’ hij vertrekt naar Dirksland, de gemeente Klundert heeft Pieter een akte van indemniteit/borgbrief verstrekt d.d. 12.3 1798 Kinderen 1 Maria Pieters Grootenboer geb/ged Dirksland 9/30 september 1798 overl Sommelsdijk   20 september 1843 45 jr  tr Sommelsdijk  27 november 1820 Jacobus Pieters van Broeke  ged Sommelsdijk   6 november 1796 overl Sommelsdijk 29 oktober 1832  z.v. Pieter Jansz van Broeke geb 1765 en Neeltje Vollegraaff geb 1770 Hillegersberg             Kinderen 1a Pieter van Broeke geb Sommelsdijk 7 oktober 1820 overl Middelharnis 23 juli 1849 tr Middelharnis 16 april 1843 Pieternella Koudijzer geb Middelharnis 29 april 1819 overl Middelharnis 3 november 1896 d.v. Arend Koudijzer geb 1791 en Kaatje van den Nieuwendijk geb 1792 Dirksland, Arend was matroos op de sloep van Leendert de Waard, dit schip verging op 11maart 1828, Arend is 37 jaar geworden,in het geboortejaar 1819 van Pieternella is een broer van haar vader, Simon Koudijzer, verdronken met de gaffelschuit van Pieter van Tol 1b Neeltje van Broeke geb Sommelsdijk 7 oktober 1822 overl Sommelsdijk 11 september 1845 1c Cornelia te Broeke geb Sommelsdijk 12 december 1824 1d Adrianus ten Broeke  geb Sommelsdijk tweeling 12 december 1824 overl Sommelsdijk  30 juli 1825   1e Adrianus ten Broeke geb Sommelsdijk 18 januari 1827 overl Sommelsdijk 2 april 1848 71j tr 1e Dirksland 15 maart 1855 Elisabeth Struik geb Dirksland 1 april 1834 overl Stad aan ‘t Haringvliet  5 april 1864 tr 2e Dirksland  21 december 1865 Elizabeth Bijl geb  Melissant   27 november 1823 overl  Sommelsdijk 10 april 1876 wed tr 1853 van Jan Snijder        1f NN  geb/overl Sommelsdijk  3 december 1828 1g Cornelia van Broeke geb Sommelsdijk 22 november 1829 overl Ooltgensplaat 10 augustus 1867 tr Ooltgensplaat 23 februari 1855 Abraham van den Boogert geb Ooltgensplaat 13 augustus 1814 overl Ooltgensplaat 25 juni 1858         1h Jacobus ten Broeke  geb Sommelsdijk  2 december 1832 overl Sommelsdijk 11 mei 1850 2 Cornelia Pieters Grootenboer  geb/ged Dirksland 9/30 september 1798 doopattest afgeg 13.2.1810  overl Nieuwe Tonge 6 september 1859 tr Sommelsdijk  27 februari 1818  Gerbrand Jacobsz Breur  geb/d Nieuwe Tonge 9/13 augustus 1786 overl Nieuwe Tonge  22 november 1850  wedn tr 8.1.1812 Nieuwe Tonge Gijsje Verwey overl 31.8.1814  z.v. Jacob Gerbrands   Breur  geb 4.5. 1755 Nw Tonge tr 4.3.1781 Teuntje Cornelisse Kom geb 3.12.1755 Oude    Tonge, Kinderen           2a Pieter Breur geb Sommelsdijk  31 oktober 1818 overl Sommelsdijk 30 oktober 1857 tr Nieuwe Tonge 19 april 1846 Jannetje Visbeen   geb/ged Nieuwe Tonge  8/9 oktober 1818 overl Nieuwe Tonge 25 september 1861  d.v. Klaas Visbeen en Cornelia Both,  hun achterkleinzoon  Klaas Breur overl 18.6.1918 Amstelveen  hoogleraar radiotherapie, radioloog            2b Teuntje Breur  geb Sommelsdijk 1 januari 1820 overl Sommelsdijk 16 oktober 1820 2c Jacob Breur  geb Sommelsdijk 31 oktober 1821 overl Ooltgensplaat 22 december 1868 tr Sommelsdijk   25 april 1856   Cornelia Prins geb Sommelsdijk 6 januari 1831 overl Middelharnis  23 september 1873 Cornelia hertr  Sommelsdijk 18.3.1870 Bastiaan v.d Slik 2d Teuntje Breur geb Sommelsdijk 6 september 1823 overl Sommelsdijk  12 april 1828 2e Marcus Breur  geb Nieuwe Tonge  8 december 1825 overl Nieuwe Tonge 12 december 1859 tr Nieuwe Tonge 29 april 1853   Lena Riedijk geb Sommelsdijk 7 november 1822 overl Nieuwe Tonge 6 juni 1863  3 Janna Pieters Grootenboer geb/ged Dirksland 26 februari/16 maart 1800 Sommelsdijk 18 juni 1848 tr Sommelsdijk 29 september 1822 Johannis van Rikxvoort geb Vianen  25 april 1790  timmerman overl Sommelsdijk  26 december 1845  z.v. Pieter van Rikxvoort en Gerbregt Hoogendoorn  Kinderen  3a Gerbregta Rikxvoort geb Sommelsdijk  5 maart 1823 overl Middelharnis 22 oktober 1895 tr Sommelsdijk 5 mei 1844  Jeroen Hendrik Langbroek geb Middelharnis 28 mei 1821 overl Middelharnis  29 april 1895 3b Pieter van Rikxvoort  geb Sommelsdijk 6 december 1825 overl Sommelsdijk 8 februari 1897 tr Middelharnis 19 april 1850  Katharina Jongejan geb Middelharnis 14 juli 1830 overl Sommelsdijk 16 december 1897 3c Martinus van Rikxvoort geb Sommelsdijk  28 november 1828 overl Sommelsdijk                 5 mei 1830 3d Neeltje van Rikxvoort geb Sommelsdijk 2 februari 1830 overl Middelharnis   14 mei 1908 tr Sommelsdijk 15 december 1851 Ary Borgman/Boogerman   geb Sommelsdijk  4 januari 1828 overl Middelharnis  9 december 1914 3e Martina van Rikxoort  geb Sommelsdijk 25 oktober 1832 overl Rotterdam 8 januari 1889 tr Nieuwpoort 2 juli 1857  Gijsbert Hermes geb Nieuwpoort 15 februari 1823 overl Rotterdam 30 november 1896 Gijsbert tr 2e 4.6.1890 Johanna Goudt 3f Johannes van Rikxvoort geb Sommelsdijk 14 september 1834 visser overl Vlaardingen   13 november 1900  onwel geworden terwijl hij wachtte op de boot naar Middelharnis. begr Middelharnis tr Middelharnis 11 mei 1860 Aaltje Hoek geb Dirksland 21 oktober 1835   dienstbode overl Middelharnis 1 december 1905 d.v. Cornelis Hoek en Huigje Leenheer 3g Martinus van Rikxvoort geb Sommelsdijk 13 mei 1837 3h Maria Cornelia van Rikxvoort geb Sommelsdijk 21 februari 1839 overl Middelharnis 15 november 1920  tr Middelharnis 15 mei 1866 Jan Nicolaas Essenbaggers  geb Middelharnis  17 juli 1839 schippersknecht overl Middelharnis  29 juli 1920            3i Janna van Rikxoort geb Sommelsdijk 21 november 1842  overl Sommelsdijk 18 juni 1848 tr Middelharnis 22 november 1865 Nicolaas Hendrik Beversluis nh, mr timmerman  geb Nieuw Beijerland 28 april 1838 molenmaker 1866 overl Middelharnis  29 december 1896 4 Sara Grootenboer  ged Dirksland 26 februari 1801 5 JACOB PIETERS GROOTENBOER    tr  ZOETJE DE BLOEME   32/33 6 levenloos kind   geb/overl Dirksland   18 januari 1804 7 Adriana Pieters Bakkers Grootenboer  geb/ged Dirksland   1/10 maart 1805 8 Marcus Pieters Grootenboer  geb/ged Dirksland 2/11 januari 1807 overl Sommelsdijk 21 oktober 1830  hij was doopgetuige bij Trijntje Karon 9 Adriana Grootenboer geb Sommelsdijk8 november 1809   jong overleden voor nov 1810 10 Dingena Grootenboer  ged Sommelsdijk  18 november 1810 overl Sommelsdijk 16 september 1813 tweeling met Adriana 11     11 Adriana Pieters Grootenboer geb/ged Sommelsdijk 18 november 1810   winkelierster  waarschijnlijk gedoopt Adriana Bakkers overl S Philipsland 25 april 1892  tr Sommelsdijk   28 augustus 1829  Dammes Samuels Everaers geb/d Rotterdam Z 17/27 november 1803  Damis, broodbakker overl S Philipsland  2 juli 1864  z.v. ds Samuel Jacobs Everaers geb 1775 en Maria Loos geb 1780             Kinderen             11a Maria Everaers  geb St Philipsland  23 december 1829 overl St Philipsland 19 januari 1859 tr S Philipsland  28 oktober 1858 Abraham Lindhout geb Oud Vossemeer 28 maart 1834 broodbakker overl Oud Vossemeer 14 februari 1902 11b Neeltje Everaers geb S Philipsland 17 maart 1832 overl S Philipsland 21 maart 1836 11c Samuel Jacobus Everaers geb S Philipsland 29 april 1834 broodbakker overl S Annaland  4 maart 1880 tr St Philipsland 30 januari 1861 Anna Heijboer geb S. Annaland 11 maart 1835  overl S Annaland 9 september 1906 d.v. Jacob Heijboer en Lucretia den Engelsman logementhoudster         11d Pieter Everaers  geb St Philipsland 1 juni 1836   bakkersknecht overl S Philipsland  25 september 1915 tr S Philipsland 19 februari 1863 Adriaantje de Groene geb S Philipsland 5 december 1819  broodbakster overl S Philipsland 6 april 1891 71 jr wed van Lambertus Laven d.v. Marinus de Groene en Adriaantje de Ruijter 11e Jacobus Everaers geb S Philipsland  9 maart 1838 overl S Philipsland  5 juni 1838 11f Neeltje Everaers geb S Philipsland 1 februari 1839 overl S Philipsland 12 december 1849 11g Jacobus Nicolaas geb S.Philipsland 9 maart 1842 broodbakker overl S.Philipsland 6 maart 1865 11h Damis Everaers  geb S Philipsland  21 oktober 1843 kleermaker overl S Philipsland 20 september 1925 tr S Philipsland 29 mei 1872 Kaatje Johanna Mol geb S Philipsland  5 oktober 1842 overl S Philipsland 15 april 1880 d.v. Machiel Mol landman en Anna de Ruijter landvrouw      11i Jacobus Johannes Everaers geb  S Philipsland 19 november 1845 broodbakker overl S Philipsland 3 juli 1869 11j Frederik Cornelis Everaers  geb S Philipsland 21 november 1847 bakker overl S Philipsland 5 september 1880 tr Ouwerkerk 12 december 1877 Leentje Hack geb Ouwerkerk  25 september 1852 overl Bergen op Zoom 19 juli 1921d.v. Pieter Hack en Maria Zorger Leentje hertr 2e St Philipsland 18.7.1884 Cornelis Claarisse  z.v. Cornelis Clarisse en Suzanna Maria Jacoba Houtkamp geb Nieuwvliet 4.5.1861, bakker ovl. St    Philipsland 3.6.1930              11k Neeltje Adriana Barbara Everaers geb S Philipsland  8 augustus 1850 tr S Philipsland 7 mei 1874   Gijsbertus Philippus Dekkers  kastelein  geb Middelburg 4 maart 1851in de St Jorisdoelen van 1874 tot 1878,  z.v. Willem Dekkers, kastelein en Maria    Jacomina Lievense .Willem Dekkers is kastelein van 1869 tot 1874, hij staat    geregistreerd als kastelein en lijkdienaar, wanneer hij in 1874 naar’t Logement van Middelburg vertrekt, wordt hij opgevolgd door zijn zoon Gijsbertus Philippus Broederschap Sint Joris fuseerde in 1764 met de Grote Sociëteit. Dit was een samensmelting van enige kleinere sociëteiten. Samen gingen zij verder onder de naam Confrérie Sint Joris. In 1875 ging de broederschap samen met Sociëteit de Vriendschap onder de naam Sociëteit Sint Joris. De Sociëteit Sint Joris was een vereniging die zich ten doel stelde gezellig bijeen te zijn, kranten en tijdschriften te lezen en spel en sport te beoefenen. Alleen de naam van de sociëteit herinnerde nog aan het vroegere gilde, het schietspel werd reeds lange tijd niet meer beoefend. Nu werd vooral gebruik gemaakt van de kegel- en tennisbaan.            11k Adriana Hendrika Elisabeth Everaers  geb S Philipsland  19 april 1852  overl Nieuwerkerk 7 februari 1893 tr S Philipsland7 juli 1875  Johannis Hack geb Ouwerkerk 2 mei 1847   kleermaker overl Haarlem   30 september 1929 82jr   z.v. Pieter Hack en Maria Zorge   gefailleeerde 1885 in Noordwelle als herbergier en kleermaker volgens Arr     rechtbank Zierikzee inv 444/125 11l Johannes Cornelis Everaers geb S Philipsland8 december 1854   bakker overl S Philipsland 27 maart 1925 tr S Philipsland  30 april 1879 Janneke Marina Geense geb S Philipsland  6 september 1859  dienstmeid overl Den Haag 20 april 1936 d.v. Jan Geense en Maria Jacoba Meijer zie “Twee meisjes, een rebellie op St Philipsland”- Adriana Pieters Grootenboer lag overhoop met haar familie Everaers, zoals in het artikel valt te lezen, hierin wordt zij genoemd, evenals haar zonen Damis en Frederik Cornelisde vader van Damis Everaers was ds Samuel Jacobs Everaers, predikant, overl St Philipsland 2 januari 1842, hij trouwde met Maria Loos, de moeder van Damis en later met Barbara Vijzelaar, uit dit huwelijk de kinderen Elisabeth Everaers geb St Philipsland 24.2.1827 tr 26.6.1856 Jan Johannes Kooyman en Barbara Adriana Johanna Everaers geb St Philipsland 13.1.1833 tr Vlissingen 26.2.1862 Pieter Johannes Feij. Deze dochters zijn de twee meisjes uit het artikel- 1892.gefailleerde in S.Philipsland Adriana Grootenboer wed van Damis Everaers openbare koopvrouw, bakkerin en winkelierster  betr boedel –  Faillisements dossier Zierikzee arr. Rechtbank 1838-1922 nr 702-1 inv 449

66/67 JAN PIETERSE DE BLOEME  geb Middelharnis 28 juli 1767 matroos visser ged Middelharnis 2 augustus 1767 overl Middelharnis 12 januari 1828 20.6.1795 municipaal (=schepen) in provisioneel, 1 jaar, stadsbestuur, franse tijd, tr Sommelsdijk 1 maart 1790 CORNELIA WILHELMUSD FRANKEN Francke ged Middelharnis 14 april 1765 overl Middelharnis 11 november 1817 Kinderen 1 Teuntje de Bloeme ged Middelharnis 11 juli 1790 overl voor 1794 2 Pieter de Bloeme ged Middelharnis 27 mei 1792 3 Willemina de Bloeme ged Middelharnis  8 september 1793 4 Teuntje de Bloeme ged Middelharnis 9 november 1794 overl Middelharnis 15 december 1839 tr Middelharnis 1 september 1812 Dingeman de Korte geb Middelharnis 28 augustus 1791 overl Middelharnis  20 december 1847 56jr  z.v. Dirk Passchier de Korte 1745-1824 en Neeltje Leenderts Koudijzer  1754-1821             Kinderen 4a Neeltje de Korte  geb Middelharnis 9 juli 1814 overl Middelharnis 15 september 1814 4b Jan de Korte geb Middelharnis  19 oktober 1816 zeeman, schipper overl  Middelharnis    13 november 1876 overl ingeschreven  in Middelharnis, overboord geslagen a.b. vissloep /hoeker ‘Onbestendigheid’ en verdronken in de Noordzee op 54 gr NB 1850 in dienst van  P.L. Slis en zoon Middelharnis, 1850 vanwege het Engelsche gouvernement beloningsmedaille aan Jan de Korte by Posted on October 12, 2014 van wege het Engelsche gouvernement is aan de reeders der Nederlandsche vischsloep “PIETER MOGGE”, van Middelharnis, eene som toegekend van f 600.-, als vergoeding voor geledene schade, en aan elk  der manschappen eene belooning van f 24.-, benevens eene zilveren medaille aan den stuurman Jan de Korte, ter zake van het toebrengen van hulp en redding aan de equipage van het in der tijd in zinkenden staat verkerende Engelsche schip “NEW-CASTLE TRADER”. Algemeen Handelsblad 27.12.1852 “Nieuwe Rotterdamsche courant 24.12.1852 Directeuren der hier ter stede gevestigde Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van schipbreukelingen hebben in hunne, vergadering van heden besloten te doen uitreiken: Aan Jan de Korte, voerende het Nederlandsche hoekerschip Onbestendigheid, te huis behoorende te Middelharnis, de Groote Zilveren Medaille en Vijftig Gulden,om onder zijn equipage te verdeelen voor het, op den 29sten October jl., op de hoogte van Doggersbank 51.30′ NBr. en 2.OL. redden der equipage bestaande in zeven personen van het in zinkenden toestand verkeerende Hannoversche kofschip Achilles, gevoerd door kapitein W.L. Velt te huis behoorende te Papenburg en hen veilig te Middelharnis aan wal te brengen. (….)”.
tr 1e Middelharnis  17  november 1840 Teuntje Jongejan geb/d Middelharnis  6/7 juli 1820 overl Middelharnis 22 augustus 1856 d.v. Gerrit Jongejan geref. visser, 1e stuurman en Trintje Dupree  tr 2e Middelharnis 19 november 1857 Trijntje Langbroek  geb Middelharnis 17 mei 1837 overl Middelharnis 24 april 1897 d.v. Hendrik Langbroek en Helena Cornelia Boogerman             4c Kornelia de Korte geb Middelharnis 23 oktober 1819 overl Middelharnis 20 maart 1834 5 Arendje de Bloeme   geb/ged Middelharnis  2/12 december 1798  overl Middelharnis 30 juli 1878 tr Middelharnis 16 januari 1821 Cornelis Louwerens van de Put geb/d Middelharnis 15/20 juli 1800 ged Middelharnis  20 juli 1800 overl Middelharnis 9 februari 1877 z.v. Louwerens van der Put en Jannetje Leeflang De “ouwenman” Laurens van der Put werd bij het lensen (voor de wind varen) over de bank “Het Water” door een van achter komende zee over boord gegooid. Laurens had vijftig jaar gevaren en dit zou zijn laatste reis zijn. 6 SOETJE DE BLOEME tr JACOB PIETERS  GROOTENBOER  32/33 7 Hendrika de Bloeme  geb Middelharnis 28 oktober 1809 ged Middelharnis 3 december 1809 overl Middelharnis  1 februari 1838 1876: 3 man overboord geslagen. Schipper Jan de Korte (60), matroos Arij Dupree (34) en de jongen Kornelis den Braber (24) door een zware zee overboord geslagen. Men had zojuist een zware storm doorstaan en omdat de windkracht iets verminderde hoopten allen dat het grootst gevaar geweken was. Bij stormweer was er zo min mogelijk volk aan het dek, alleen de twee mannen van de wacht. De anderen zaten ‘gewapend’ (met laarzen en oliegoed aan) in het voorlogies klaar om op het eerste waarschuwingsgeroep van de wacht naar het dek te snellen. Alleen de schipper ging of was aan het dek als hij het nodig vond en deed vaak meer wacht dan de matrozen. Een noodkreet van de wacht: ‘Boven voor een schip!’ Iedereen naar het dek toen een zware zee bij het voorschip oprees en over kwam. De uitwerking was verschrikkelijk. Vier man, waaronder de schipper spoelden over boord en werden niet meer gezien, behalve een matroos die een afhangend touw gegrepen had. Met moeite werd hij aan boord getrokken. Een andere matroos zat tussen de stukken van de stukgeslagen scheepsboot bekneld. De mensen die zich op het achterdek bevonden hadden van de overkomende zee niet de minste last.
op 27 juni 1807 verklaarden: Den geweezen stuurman Arie Pietersz Jongejan en zijne Matroozen: Teunis Joostz Abeele, Jan Pietersz de Bloeme, Marinus Jacobsz Breeman, Cornelis Dubbeld, Jacob Dirksze van Eck, Maarten Anthonijsz van Gelderen, Gerrit Jansz Muije, Jan Stekker de Jonge, Melchior Turnhout, Stoffel Maartensz Vermaas door de continuele stremming der zeevisscherij, zig in zodanigen armoedigen staat bevinden, dat, zij allen onvermogend en buiten staat zijn om eenige proceskosten te supporteeren en draagen Arie Jongejan was stuurman van de gaffelschuit de Jonge Cornelis. Nadat de visserij met de gaffelschuit van Arie Pietersz Jongejan was stilgelegd heeft Jacob Bree de schuit en een deel van de bemanning overgenomen. Gerrit Muije, Melchior Turnhout en Stoffel Vermaas zijn met de  Jonge Cornelis van stuurman Jacob Bree in december 1808 verongelukt Op 17 maart 1798 verschenen voor Hendrik Matse en Hendrik Monté, schepenen van Middelharnis, Leendert Koudijzer, stuurman, Jacob Koudijzer, Jan Dubbeld, Marinus Koudijzer, Leendert Simonsz Koudijzer, Jan Pietersz de Bloeme, Laurens van der Put, Arij Gouwman, Abram van der Waal en Paulus de Kooning, allen matrozen onder Deense vlag, ter visvangst varende van deze plaats op de gaffelschuit de Goede Verwachting.  Op verzoek van Leendert van den Tol verklaren ze dat ze op donderdag 15 maart op thuisreis samen met gaffelschuit van Herman Koert, de Goedereede een uur ten zuiden van hen, op een diepte van elf tot twaalf vadem, drie vrij zware Engelse oorlogsschepen in het gezicht kregen. Een van de schepen maakte jacht op hen maar kreeg averij. Een tweede schip met ongemene spoed op hen af. Een Engelse officier is met een sloep vergezeld van zeven manschappen aan boord gekomen en hij vroeg naar de scheepspapieren. Ze hebben de papieren bekeken en in orde bevonden. De officier vroeg vervolgens naar de papieren van de gaffelschuit van Herman Koert; Leendert Koudijzer antwoordde dat Koert dezelfde papieren had. De officier vertelde nog dat zijn schip 64 stukken geschut en negenhonderd man aan boord had en dat hij zeven dagen geleden uit Duinkerken gezeild was. Vervolgens kwamen de manschappen uit de sloep met geld in hun hand vragen om vis te kopen. Ze hebben een ‘zoode visch’ gekregen maar hoefden er niet voor te betalen.
*Advertentie: “Gisteren avond ontving ik de verpletterende tijding, dat mijn geliefde Echtgenoot JAN DE KORTE, Schipper op de vischsloep Onbestendigheid, in den morgen van 18 dezer door eene stortzee overboord was geslagen en zijn graf in de golven had gevonden. Hij had den ouderdom van 60 jaar bereikt. Wat ik en mijne kinderen in hem verliezen, zullen allen beseffen, die hem gekend hebben. Wed. J. DE KORTE, geb. LANGBROEK. Middelharnis, 16 November 1876. Algemeene kennisgeving”.
*Advertentie: “Gisteren ontvingen wij de treurige tijding, die heden bij de binnenkomst onzer vischsloep Onbestendigheid werd bevestigd, dat onze geachte Schipper JAN DE KORTE en twee zijner matrozen jl. Maandag morgen door een zware stortzee overdoord geslagen en jammerlijk verdronken waren. Wij verliezen in hem niet alleen een man, die ons 46 jaar, waarvan de laatste 34 jaar als schipper, met de meeste trouw en ijver heeft gediend, maar tevens een oprecht vriend wiens verlies wij diep betreuren en wiens nagedachtenis bij ons in eere zal blijven. P.L. SLIS & ZOON. Middelharnis, 16 November 1876”.

128/129 JAN GROOTENBOER   ged Klundert 17 december 1741 Johannes begr Zevenbergen 7 maart 1780  otr Klundert  27 april 1770  tr Klundert 13 mei 1770 MARIA DEKKERS geb/d Lage Zwaluwe 11/18 december 1746  overl Zevenbergen 29 maart 1784 begr Klundert 29 maart 1784Maria Dekkers hertrouwt op 8 april 1781 te Zevenbergen Willem Geertsz Grootenboer, z.v. Gerrit  Gerritse Grootenboer en Heyltje Blom   zie 1024 4e en 1024b-5getuigen bij doop van Jan: Johannes Arisse Grotenboer en Neeltje Besemer, egtelieden“ Den 7 maart 1780 verleendt een acte prodeo aan Jan Verhoeff omte begraven het lijk van J Grootenboer als gekomende onder de onvermogende …..Memorie”,   Gaarder Zevenbergen“” Den 22 maart 1781 verleendt acte prodeo aan Willem Geertse Grootenboer j.m. geb onder de Clundert en Maria Dekkers wed van wijlen Jan Dingeman Grootenboer geb onder de Zwaluwe  en beijde wonende onder jurisdictie om te trouwen en sulcs met bes?? van hun onvermogen………Memorie.”, gaarder Zevenbergen Zij trouwen dan op 8 april in de NH Kerk, ondertr 22.3.1781, trouwregister NH Zevenbergen‘’begr Klundert 29.3.1784: van ’t lijk van Maria Dekkers huisvrou van Willem Grootenboer onder Zevenbergen overleden en alhier begraven is vertoond het Begraaff Biljet Kinderen 1 Dingeman Grootenboer  geb/d Klundert  18/20 januari 1771  half 5 vrijdagmorgen  jong overleden  voor april 1772 2 PIETER GROOTENBOER   tr   NEELTJE KARON 64/65 3 Dingman Grootenboer  geb/ged Klundert   3/5 april 1772 overl Klundert voor oktober 1774  2 en 3 zijn tweelingen 4 Dingman Grootenboer geb/ged Klundert 7/9 oktober 1774 0830u  schoenmaker, kerkmeester 1807 overl Puttershoek   23 december 1847  72jr  otr Puttershoek 14 augustus 1800 Annigje Pieters Visser  ged Cillaershoek 12 december 1779  Annetje  overl Hekelingen 24 februari 1861  d.v. Pieter Visser en Lena van Vark  Dingman met attestatie Zevenbergen 29.6.1795 naar Puttershoek       Kinderen            4a Jan Grootenboer geb/d Puttershoek 15/17 december 1800            4b Jan  Grootenboer geb/d Puttershoek 14/28 november 1802 schoenmaker  overl Hekelingen 2 juli 1872 tr Heinenoord 5 oktober 1826 Klara Oomes  geb Sliedrecht  10 oktober 1804 overl Hekelingen  8 december 1882  d.v. Arie Oomes en Plonia Moerman            Kinderen a Annigje Grootenboer geb Heinenoord 8 november 1826  overl Hekelingen 11 februari 1907 tr Hekelingen 20 april 1848 Bastiaan Schipper geb Spijkenisse 17 juli 1816 overl Hekelingen 22 november 1880   b Aplonia Grootenboer geb Hekelingen  16 april 1828 NH overl Rotterdam 19 december 1899 tr Hekelingen 4 november 1853 Daniel Gouweloos geb Strijen 31 januari 1822     bouwvakker overl Overschie 25 september 1916  4c Pieter Grootenboer  ged Puttershoek 24 augustus 1804 schoenmaker  overl Alblasserdam 13 december 1874   tr Strijen 29 augustus 1828 Cornelia van Rugge            geb/d Strijen  10/15 juni 1800  overl Alblasserdam 15 februari 1879 d.v. Cornelis van Rugge en Sophia van IJzendoorn.  Cornelia woonde in 1879 Kinderdijk wijk E 25, bij haar dochter Cornelia.    bij zijn huwelijk schoenmakersknecht te Papendrecht. daarna woonde hij te Alblasserdam               Kinderen a Sophia Grootenboer geb Strijen  14 februari 1829 overl Dordrecht 3 november 1913 tr Alblasserdam 28 augustus 1847 Frederik de Koning geb Schiedam  4 september 1800 overl Oud Alblas 28 november 1876  wedn van Neeltje Langelaan               b Annigie Grootenboer geb Alblasserdam 12 maart 1831 overl Alblasserdam  20 maart 1915  tr Nieuw Lekkerland 12 november 1853  Klaas de Boom  geb Nieuw Lekkerland           23 juli 1828  overl Alblasserdam  29 september 1896 Kind: Sophie de Boomgeb Nieuw Lekkerland 10 februari 1867 overl Alblasserdam 16 juli 1899               c Cornelia Grootenboer  geb Alblasserdam  1 oktober 1832 overl Alblasserdam  8 maart 1912  tr Alblasserdam  18 mei 1855 Jan Bothof  geb Alblasserdam 8 februari 1831 overl Alblasserdam 16 januari 1872                         d Adrianus Grootenboer geb Alblasserdam  7 januari 1835 overl Alblasserdam 10 april 1878  tr Alblasserdam 30 augustus 1861 Sophia den Boer   geb Alblasserdam 12 september 1840  overl Alblasserdam  21 januari 1904                e Dingeman Grootenboer  geb Alblasserdam 8 maart 1837 overl Alblasserdam  10 april 1878  tr Alblasserdam   7 juni 1867  Johanna van Putten  geb Alblasserdam  7 augustus 1840 overl Alblasserdam  21 januari 1909 Kinderen  Pieter Grootenboer geb Alblasserdam  15 augustus 1868 ketelmaker                  overl Delft  25 december 1943  tr Alblasserdam 21 september  1911 Catharina Maria Groenendijk  geb Alblasserdam 6 mei 1857  overl Alblasserdam  17 maart 1933,                         Marigje Grootenboer  geb Alblasserdam 12 februari 1870  overl Alblasserdam  6 januari 1945  tr Alblasserdam  2 oktober 1891 Laurens Verheij  geb Lexmond 21 november 1868  scheepsschilder overl Schiedam   22 mei 1939  Nassaulaan 75 Schiedam ,                        Adrianus Grootenboer   geb Alblasserdam 27 maart 1871 overl Alblasserdam 29 maart 1871  Cornelis Grootenboer geb Alblasserdam 17 februari 1875  overl Alblasserdam  4 januari 1943 tr Alblasserdam 28 oktober1898 Marigje Ooms  geb Alblasserdam 26 september 1872   f Mattheus Grootenboer geb Alblasserdam  8 januari 1840 overl Almkerk Uitwijk 16 december 1874   tr Almkerk  24 juni 1870 Wilhelmina van der Stelt  geb De Werken en Sleeuwijk 31 mei 1838 overl Almkerk 12 januari 1899 Wilhelmina tr 2e Almkerk 14.11.1885 David Littooij geb Klundert               g Maria Grootenboer geb Alblasserdam 26 november 1844 ovl Alblasserdam 28 juli 1845  4d Maria Grootenboer geb/ged Puttershoek 3/5 januari 1806  overl Hekelingen 13 oktober 1880 tr Simonshaven/Schuddebeurs 15 april 1843 Willem Bovense geb Goudswaard 17 februari 1806 overl Hekelingen 14 april 1863 wed van tr Hekelingen 21.1.1830 Maartje Konijnendijk z.v. Jan Bovense en Neeltje Appeldoorn Kinderen a Annigie Bovense geb Hekelingen  1 december 1844  overl Hekelingen 8 november 1846 4e Leendert Grootenboer geb/ged Puttershoek 8/12 juli 1807   4f Lena Grootenboer geb Puttershoek 24 juli 1812 overl ‘s Gravendeel  23 december 1868 56jr tr Mijnsheerenland  17 april 1841 Jan Munter geb Dordrecht 17 december 1809overl ‘s Gravendeel 24 juni 1874            4g Adrianus Grootenboer geb Puttershoek 31 augustus 1814 overl Delft 5 juni 1833     4h Dingeman Grootenboer geb/ged Puttershoek  24/26 oktober 1817 veldwachter, bode  overl Overschie  4 maart 1896 78 jr  tr 1e Den Haag 25 september 1850  Adriana Maria Kortenbach geb Voorburg 5 juni 1815 overl Overschie  16 juni 1875  tr 2e Overschie 2 november 1876  Adriaantje Praag  overl Overschie  7 januari 1886 68jr 5mnd d.v. Pieter Praag en Lamberta van Gelder tr 3e Overschie 1 mei 1886  Allegonda van Straten geb Rotterdam 22 oktober 1830 overl Watergraafsmeer 28 januari 1908 wed v Jacob van der Boom. d.v. Thomas van Straten en Catharina Elisabeth Nieuwland            4i Pietertje Grootenboer geb Puttershoek29 mei 1819            4j Petronella Grootenboer geb Puttershoek 1820 overl Alblasserdam 15 juli 1850   Kinderen a Kornelis Grootenboer geb Alblasserdam 3 juli 1850 overl Alblasserdam                10 september 1850 4k Janna Grootenboer  geb/ged Puttershoek 14/17 april 1825  overl Alblasserdam  2 februari 1883 tr Oud Alblas 3 januari 1846  Kornelis Korporaal geb Nieuw Lekkerland  2 januari 1826 overl Nieuw Lekkerland 19 maart 1865 z.v. Jan Korporaal en Jannigje de Bruyn  Kinderen    a Jan Korporaal  geb Nieuw Lekkerland  12 juni 1853 b Cornelis Korporaal  geb Nieuw Lekkerland  9 juli 1860  ijzerwerker overl Alblasserdam  15 maart 1923  c Neeltje Korporaal geb Nieuw Lekkerland 14 december 1854 d Pieter Korporaal geb Nieuw Lekkerland 29 sept 1857

130/131 JACOB MARKUSSE KARON ged Dirksland  10 juli 1734 overl Dirksland 1 november 1803 o/tr Dirksland 11/13 april 1766 CORNELIA GERRITS VAN DEN BERG Gertje  ged Dirksland 26 maart 1746 Kinderen 1 Kommertje Karon geb Dirksland 31 maart 1766 2 Marcus Karon  ged Dirksland 18 januari 1767 overl Herkingen  16 januari 1847 tr Herkingen  28 oktober 1802  Lena Timmer ged Herkingen 18 februari 1770   verl Herkingen 18 januari 1844  Lena tr 1e 25.3.1791 Jan de Vos geb 1766, d.v. Dingeman Timmer en Jannetje van Winterswijk  Kinderen  2a Cornelia Karon ged Herkingen 22 december 1803  overl Herkingen 11 januari 1804  2b Cornelia Karon  geb/d Herkingen  9/22 december 1805 overl Nieuwe Tonge 10 december 1873 tr 1e Herkingen  11 september 1825 Engel Karre geb Herkingen 6 mei 1797 ged Herkingen 14 januari 1797 overl Woerden 10 juli 1831 tr2e Herkingen 27 september 1832 Hendrik Hoogstraate geb Sommelsdijk 14 juni 1795 overl Nieuwe Tonge  2 januari 1847   2c Jacob Karon geb/d Herkingen  17/22 januari 1810 3 Gerrit Karon ged Dirksland 17 april 1768 overl Dirksland voor 1778 4 Adriana Karon  ged Dirksland  4 februari 1770  overl Dirksland  voor 1773 5 NEELTJE JACOBSDR KARON  tr   PIETER GROOTENBOER 64/65 doopgetuige Willemtje van den Berg 6 Cornelis Karon  ged Dirksland 25 december 1772 overl Dirksland 23 januari 1773 7 Ariaantje Karon  ged Dirksland 5 december 1773  overl Dirksland voor 1775 8 Adriana Karon ged Dirksland 20 augustus 1775 9 Adriaantje Karon  ged Dirksland 27 november 1776 overl Dirksland 15 juni 1828 doopgetuige Ariana Marcusdr Karon  tr Dirksland  1 september 1803  Willem Aarts van ’t Hof geb Dirksland 22 oktober 1775 overl Dirksland  9 juli 1824 10 Gerrit Karon ged Dirksland 26 april 1778 11 Kommertje Karon ged Dirksland 7 oktober 1781 overl Dirksland 20 december 1839  tr Dirksland 9 augustus 1804 Teunis van ’t Hof ged Dirksland 23 maart 1766 overl Dirksland 19 september 1811 12 Engel Karon  ged Dirksland  17 december 1783 overl Dirksland voor 1791 13 Engel Karon  ged Dirksland 12 januari 1791

132/133 PIETER JANSE DE BLOM geb/ged Middelharnis 10/16 maart 1743 De Bloeme doopget  Neeltje Arends van den Tol overl/begr Middelharnis -/3 februari 1805 tr 1e Sommelsdijk 22 december 1765 TEUNTJE ARENDJE STAPEL ged Sommelsdijk  12 januari 1741 tr 2e Middelharnis 1767 Teuntje van Geldere  geb Middelharnis 16 december 1741 d.v. Arend Fransz van Gelder en Tannetje Huibrechtsd Koster 7-1-1765 fol. 155 Aren Fransz van Geldere verkoopt aan Jan Arijsz Gouwman een huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 93 op het quohier, bel. o. de bestrate achterweg, z. Jan Huibrechtsz Kosters wed., w. Bastiaan van Driel, n. Gerrit Hitsert, voor f 530. tr 3e Middelharnis 9 maart 1798 Sijtje Leendertsd Abeele geb Middelharnis 28 augustus 1757 overl Middelharnis  25 juli 1811 wed van Pieter Abrams Plokhooij en d.v. Leendert Abeele en Annetje Wesselsd Kortbeck 28-3-1766 fol. 172v Leendert Pietersz Abeele verkoopt aan Cornelis Michielsz van Cacum 2 g 85 r land in het Oudeland beoosten de Langeweg in no. 150, voor f 380 Pieter Janse Blom woonde in 1796 in Ouddorp Kinderen 1e 1 JAN DE BLOEME   tr CORNELIA FRANKEN   66/67 Kinderen Sijtje Abeele tr Middelharnis 1 mei 1774 en Pieter Plokhooij – Leendert Plokhooij ged Middelharnis 15 februari 1778, Bastiaan Plokhooij ged Middelharnis 9 september 1781

134/135 WILLEM DIRKSZE FRANKE  geb Numansdorp  10 januari 1733 Wilhelmus tr Middelharnis  17 juni 1758 ARENTJE PIETERSD VAN DER BLIEK   geb Middelharnis ca 1725 d.v. ??? Pieter Janse van der Bliek geb Goeree overl 20.4.1726 o/tr Middelharnis 6/30.3.1721 en Lijsbeth Ariens Jongejan overl Middelharnis 3.3.1726 d.v. Cornelis Jongejan Kinderen Rijntje geb ca 1724 Kinderen 1 Dirk Franken ged Middelharnis 31 december 1758 2 Maartje Franken  ged Sommelsdijk  2 mei 1762  overl voor dec 1773 3 CORNELIA WILHELMUSD FRANKE  tr  JAN DE BLOEME   66/67 4 Dirk Franken ged Sommelsdijk 22 december 1769 5 Maartje Franken ged  Sommelsdijk  5 december 1773 6 Dirk Franken ged Sommelsdijk 31 augustus 1777 Weeskamer Middelharnis – inv. 1 – 3.3.1726: Pieter Jansz van den Bliek alhier, weduwnaar van Lijsbeth Arjens Jongejan ter eenre en Arie Cornelisz Jongejan, leeraar van Menno’s gezindte alhier, namens zijn zoon Cornelis Arjens Jongejan, coornmole naar te Piershil. Verklaring ontbreken testament. Het kind Reijntje Pieters is twee jaar. Behalve de wederdopers in de zestiende eeuw waren in de 17e en 18e eeuw ook mennonieten in Goedereede actief. In 1661 werden maatregelen genomen tegen hun bijeenkomsten in het huis van Pieter Jansz. v.d. Bliek in de Pieterstraat. 

256/257 DINGMAN AR|ISSE  GROOTENBOER geb Niervaart ca 1699 met attestatie naar Sevenbergen, belijdenis Fijnaart  14 april 1724 woont in Fijnaart otr Niervaart/Fijnaart Heiningen 11 mei 1726 GEERTRUY CORNELISSE  ELANT geb Sevenbergen  ca 1700 begr Sevenbergen  27 september 1779 boedelscheiding na het overlijden van haar moeder op 28 juni 1726; 26 jr lidmaat Fijnaart met attestatie van Niervaart 23.11.1726, wonende aan de Nieuwendijk Kinderen 1 Neeltje Dingemans Grootenboer geb Fijnaart  30 maart 1727 Cornelia, nederd geref  get Cornelis Visser  en Pleuntje Arisse Grotenboer overl impost Zevenbergen 27 januari 1792 begr Klundert o/tr Klundert 25 mei/24 juni 1753  Jan Dirk Hendriks geb Etten Leur ca 1725  overl impost Zevenbergen 30 november 1801 begr Klundert  1 december 1801  wonende Princenland z.v. Dirk Hendriks en Janneke Rombouts van den Langenberg  Kinderen  1a Jenneke Hendriks ged Klundert 1 juli 1753  1b Dirk Hendriks ged Klundert 11 mei 1755  1c Geertruijt Hendriks ged Zevenbergen 6 november 1757  1d Dingena Jan Dirken Hendriks ged Zevenbergen  23 januari 1760 begr Fijnaart 9 december 1796  1e Dingeman Dirken Hendriks ged Zevenbergen 8 april 1764 overl Klundert 5 augustus 1820 tr Zevenbergen 9 april 1790 Cornelia Adriana Pulle geb Klundert   25 april 1773 overl Klundert 10 februari 1817  1f Hendrik Hendriks geb/d Klundert 27/29 maart 1767 overl Zevenbergen 30 september 1790 2 Catharina Grotenboer  geb Fijnaart  16 februari 1729  Catrina, NH getuige Cornelis Claas Eland overl Fijnaart  4 november 17753 Clasijntje Grotenboer geb Fijnaart 10 december 1730  NH  get Clasyna Elandbegr  Willemstad    22 augustus 1780  tr 1e Fijnaart 19 april 1750  Huybert van Erkelens ged Hoeven   5 mei 1726   begr Willemstad  1 januari 1766  z.v. Huijbrecht van Erkelens en Meij van Oosterbos  tr 2e Willemstad  12 augustus 1770  Jacob Ariens Pullen geb Uitwijk  23 augustus 1739 Jacque Pulle  overl Willemstad 21 oktober 1805  z.v. Arie Cornelisse Pullen en Lijsbeth Beverlo, wed v Johanna van der Made  Jacob Pullen tr 1e Fijnaart 28.6.1761 Johanna van der Made, tr 2e Clasijntje Grotenboer, tr 3e   Willemstad 28.7.1782 Heyltje in het Veld   Kinderen 1e   2a Meyna van Erkelen  ged Klein Ammers 9 februari 1751 Mijna Erkelens  overl Willemstad 20 oktober 1843 tr Klundert 20 februari 1782 Nicolaas Huijzers  geb Lage Zwaluwe 22 december 1752 Klaas ged Lage Zwaluwe 22 januari 1753 overl Willemstad 24 september 1837  2b Geertruy van Erkelen geb Klundert 17 juli 1752 get Geertruy Classen Elant geb 1729  2c Huibert van Erkelen geb Klundert 29 september 1754 overl Klundert 19 december 1837 tr Klundert  17 maart 1782 Baatje Isaaksdr Provilij  ged Fijnaart  23 september 1759 overl Klundert  2 december 1833  2d Dingemans van Erkelen geb Willemstad 3 oktober 1756 begr Klundert  2 februari 1785    2e Johannis van Erkelen geb Willemstad  17 september 1758  2f Margrita van Erkelen geb Willemstad  31 augustus 1760  2g Katrina van Erkelen   geb Willemstad 12 april 1762  2h Cornelis Huijbertsz van Erkelen geb Willemstad 13 mei 1764 arbeider overl Goederede 2 augustus 1827 tr Dingena Maartensd Sinon ged Goedereede 16 januari 1782 overl Goedereede 18 mei 1860  Kinderen 2e  3i  Maijke Pullen ged Willemstad 7 juli 1771  3j Cornelia Pullen geb Willemstad 25 april 1773 overl Klundert  10 februari 1817 otr Zevenbergen  9 april 1790 Dingeman Dirke ged Willemstad 25 april 1773 overl Klundert 5 augustus 1820 zie 256/257-1e  3k Adriana Pullen ged Willemstad   31 augustus 1777 tapster overl Zevenbergen  23 april 1858 tr Klundert 10 mei 1801 Gerrit Willemsz Weeda  geb/d Klundert 9/10 mei 1778 overl Zevenbergen 21 maart 1837 4 Arij Dingemans Grootenboer ged Klundert 12 januari 1734 tr Hoge en Lage Zwaluwe 6 mei 1759  Pieternella Marcus  geb/d Zwaluwe 9/12 april 1733  d.v. Adriaan Marcus en Adriaantje Konings  Kinderen  4a Geertruy Grootenboer geb/ged Zwaluwe 7/16 april 1759 overl Dinteloord  7 januari 1788  4b Adriana Grootenboer geb Fijnaart 23 augustus 1761  4c Adriana Grootenboer geb Willemstad  16 januari 1763 begr  Willemstad 12 april 1803 huw contr Fijnaart en Heijningen 23 april 1785tr Willemstad 8 mei 1785 Huibert Lambregts de Regt geb Willemstad  6 augustus 1758 overl Willemstad  19 november 1840  z.v. Cornelis Lambregtse de Regt en Teuntje Huijberts Bakx  4d Dingeman Grootenboer geb Willemstad  10 maart 1765 begr Willemstad 7 november 1802 otr Willemstad 26 april 1794  Commerina de Graaf ged Willemstad 21 oktober 1759 begr Willemstad 5 oktober 1798  4e Adriaan Grootenboer geb Willemstad 6 maart 1768  overl Willemstad 27 augustus 1845   tr 1e Fijnaart en Heiningen 13 april 1799 Teuntje Paans  ged Fijnaart 22 november 1772 begr Willemstad 8 september 1801 tr 2e Klundert 18 juni 1808 Helena Marcus geb Klundert   20 februari 1746  Lena Markes overl Willemstad 2 augustus 1812 59j wed van Lambregt de Regt d.v. Hendrik Marcus en Christina Vaartjes  4f Neeltje Grootenboer geb/ged Willemstad 6/12 maart 1771  5 Cornelia Grotenboer ged Klundert in de grote polder 21 augustus 1736begr klasse 4 Klundert 20 juli 1797tr Klundert 12 april 1767  Adriaen Radewalt  geb Klundert 15 september 1737 overl Klundert 4 oktober 1817  z.v. Teunis Radewalt en Adriana Lijdes  Kinderen   5a Anthonij Radewalt  ged Klundert 31 januari 1768 overl  Klundert  15 juni 1770  5b Dingeman Radewalt ged Klundert 13 mei 1770 grutter overl Klundert 10 december 1849  tr Klundert 15 mei 1803 Cornelia van Hoeven  geb Axel 12 februari 1775 overl Klundert 9 maart 1861 d.v. Andries van Hoeven en Pieternella Klouwers     Kinderen a Kornelis Radewalt geb Klundert 17 april 1810 overl  Rotterdam 27 oktober 1886 tr Klundert 8 oktober 1835 Cornelia Soetens  geb Klundert 28 maart 1815 overl Rotterdam  27 mei 1893, betovergrootouders van Joke (Johanna Maria) Bruijs cabaretiere geb   Rotterdam 14.1.1952   Opmerking  5b-a dochter Maria Radewalt Klundert 13.8.1850 tr Willem Gerrit  Beker geb Rotterdam 1847– Kind Vries Beker 1889 tr Johanna Petronella Visser 1892  Kind Hetty Beker 1925 tr Cornelis Jacobus Bruijs 1921 Kind Joke Bruijs cabaretiere  5c Adriana Radewalt geb/d Klundert 7/12 september1773 begr Klundert 22 september 1773  5d Anthonij Radewalt ged Klundert 21 april 1776 begr Klundert 8 mei 1776  5e Anthonij Radewalt  geb/d Klundert 17/21 april 1777 6 Cornelius Dingemans Grootenboer ged Klundert 31 augustus 1738 getuige Bastiaantje Stelboer overl Klundert 7 februari 1740 7 Cornelis Dingemansz Grotenboer ged Klundert 7 februari 1740 aan het huis van de predikant ten overstaan van de kerkenraad overl Klundert   11 april 1799 begr 4e kl fl 3.-.- 8 JOHANNES GROTENBOER    tr MARIA DEKKERS  128/129 9 Machiel Grootenboer geb Fijnaart 25 augustus 1743 overl Klundert  22 december 1810

258/259 PIETER DEKKERS  ged Zwaluwe  18 december 1708 geref overl Zwaluwe  30 september 1765  begr Zwaluwe  4 oktober 1765 otr Zwaluwe 2 juli 1734 tr Hoge en Lage Zwaluwe 25 juli 1734 GEERTRUID CORNELISSE VISSERS Geertruij ged Waspik ca 1710 Kinderen 1 Adriana Dekkers geb/d Zwaluwe 19/20 maart 1735 2 Cornelis Dekkers geb Zwaluwe 12 augustus 1736 3 Lena Dekkers geb/d Zwaluwe 7/8 juni 1738  Helena doopget Arij Dekkers, Anna Vermeijs begr Fijnaart Heijningen 26 februari 1777 otr Klundert 24 december 1757 tr Hoge en Lage Zwaluwe 26 december 1757 Johannes de Jongh geb Molenaarsgraaf  ZH 22 maart 1739   Jan tr 2e  Willemstad 19.10.1777 Adriana van der Flier 4 Pieternella Dekkers geb/ged Zwaluwe 9/14 februari 1740 doopget Wouter Visser, Cornelia Vissers 5 Pieter Dekkers geb/ged Zwaluwe 9/14 januari 1742 get Pieternella Vissers , Arij Dekkers 6 Cornelia Dekkers geb/d Lage Zwaluwe  7 /12 juli 1744 begr Fijnaart 29 november 1784 otr Fijnaart en Heijningen 9 februari 1770 tr Fijnaart 4 maart 1770 Leendert Marcus ged Heijningen 7 maart 1745 overl/begr Fijnaart 6/8 april 1807 Leendert hertr Fijnaart 9.12.1787 Lena van Meeuwen z.v. Jan Marcus en Neeltje Hogendijk 7 MARIA DEKKERS    tr   JAN GROOTENBOER     128/129 8 Pieter Dekkers geb/ged Zwaluwe 15/18 mei 1749  Pierre otr 1e Klundert 16 oktober 1772 tr1e Klundert 8 november 1772  Adriana de Neef ged Klundert 4 februari 1748  NH overl Klundert 5 maart 1787  d.v. Jacob de Neef en Maria Dirk Hendrikse otr Klundert 30 april 1788 o/tr2e Klundert 2/25 mei 1788 Sara Jansen Koenraad  geb/d Klundert                       27/31 januari 1762 overl Klundert 27 maart 1813  wed van tr Zevenbergen 14.4/6.5.1786 Servaas /Faas Hendriks  d.v. Jean Coeneraad en Pierette Korteweg 9 Adriaantje Dekkers geb/ged Zwaluwe 13/18 februari 1753 10 Wouter Dekkers geb/d Hooge en Lage Zwaluwe  6/7 december 1759

260/261 MARKUS JACOBSZ  KARON ged Dirksland 21 december 1704  tr Dirksland  11 mei 1732 ARIAENTJE BALTENS  KUVELIER  ged Dirksland  10 december 1713  Jannetje Keuveliers/Ceuvelier  begr Dirksland 8 april 1765 Kinderen 1 Hijltje Karon ged Dirksland 15 maart 1733  overl  voor 1738 2 JACOB KARON   tr  CORNELIA VAN DEN BERG  130/131 3 Kommertje Karon  ged Dirksland 31 maart 1736 begr Dirksland 4 januari 1769  tr Dirksland 1 mei 1764  Pieter Franse Trommel  ged Dirksland 17 december 1735  z.v. Frans Cornelis Trommel en Jannetje Pieters Visbeen 4 Heijltje Karon ged Dirksland  2 augustus 1738 overl/begr Middelharnis 11/13 december 1808 tr 1e  Michiel Arents Pas ged Middelharnis 9 juli 1730 NG otr 2e Middelharnis 4 oktober 1788  tr 2e  Middelharnis 2 november 1788  Willem de Rooij geb Middelharnis 1 juli 1751 overl Middelharnis 16 november 1831  z.v. Maarten Roij en Annetje Paulusse Kreeft  Willem woonde op het Vingerling in 1797, hij moest met het Franse garnizoen met zijn sloep op 3.5.1795 een reis met volk maken naar Willemstad, op 6.5.1795 met paarden en volk naar Willemstad, in juni 1795 met volk, op 3 .11.1795 werden van de militie twee  fuseliers ingekwartierd 5 Adriana Markusd Karon ged Dirksland 26 maart 1740 get Lena Keuvellier overl Dirksland 19 oktober 1802  doopgetuige bij Ariaantje en Adriana 130/131  tr Dirksland 6 april 1766  Pieter Cornelis Kalle  geb Dirksland  3 januari 1738  z.v. Cornelis Kalle en Maria Koenze  overl Middelharnis 22 maart 1804            Kinderen            5a Maria Pietersd Kalle  ged Dirksland 31 augustus 1766 overl Dirksland 30 mei 1807 5b Ariaantje Kalle  ged Dirksland 13 november 1768 5c Ariaantje Kalle  ged Dirksland 7 juli 1771 overl Middelharnis  1 december 1854 5d Marcus Kalle   ged Dirksland 26 september 1773 overl Dirksland 28 mei 1828   5e Cornelia Kalle  ged Dirksland 17 december 1775 5f Cornelia Kalle ged Dirksland 26 oktober 1777 overl Ooltgensplaat 3 augustus 1812 tr Bastiaan Jongenbloed            5g Cornelis Kalle ged Dirksland 14 november 1779 begr Dirksland 17 juli 1804 6 Baltens Karon  ged Dirksland 3 maart 1742 overl  voor nov. 1746 7 Cornelia Karon ged Dirksland 29 januari 1744 begr Dirksland10 november 1804 8 Balten Karon ged Dirksland 6 november 1746 overl Oud Beijerland voor augustus 1782 tr Oud Beijerland 15 maart 1772  Marietje Cornelisdr Verhagen geb Oud Beijerland 9 april 1747 overl Hellevoetsluis  12 mei 1813 66jr  d.v. Cornelis Dirks Verhagen en Machteltje Simons Landheer (of Barbara –Aagje?-   Marcusdr van Mannekes), zij tr 2e Oud Beijerland 16.10.1782 Cornelis van der Schoof            Kinderen            8a Adriaantje Baltusd Karon geb Oud Beijerland 19 december 1772   Adriaantje vertrekt met haar moeder in 1809 van Oud Beijerland naar Hellevoetsluis 9 Arend Marcusz Karon ged Dirksland 30 maart 1749 overl Dirksland 22 juni 1807 o/tr Dirksland  7/30 maart 1777  Lena Ligtendag geb Dirksland 12 december 1756 overl Dirksland 15 juni 1807            Kinderen            9a Ariaantje Karon geb Dirksland 5 december 1777 overl Dirksland 14 juni 1828 50 jr tr Dirksland 1 september 1803 Willem van ’t Hof   geb Dirksland 22 oktober 1775 overl Dirksland 9 juli 1824            9b Marcus Karon  ged Dirksland  12 maart 1780            9c Marcus Karon  ged Dirksland  6 juli 1783             9d Marcus Karon  ged Dirksland 11 december 1785            9e Marcus Karon ged Dirksland 15 mei 1786 begr Dirksland 17 juni 1797 kind van Arend            9f Trijntje Arens Karon ged Dirksland 23 september 1787 overl Den Bommel 5 november 1848 tr  Dirksland 30 juli 1807 Nelis Roelofsz Voerman ged Middelharnis 23 februari 1782 overl Stad a.h. Haringvliet 7 juni 1848 10 Adrianus Karon  ged Dirksland 24 mei 1755 overl Oude Tonge  12 december 1812  tr Dirksland 9 augustus  1778  Jannetje van de Groef ged Dirksland 10 juli 1746 begr Dirksland 8 juni 1790  wed van Pieter van der Groef         

262/263 GERRIT GERRITS VAN DEN BERGH ged Dirksland 10 november 1715 overl Dirksland 28 juni 1782 tr Dirksland 11 april 1737 NEELTJE ENGELSE DE WOLFF ged Herkingen  12 juli  1716 overl Dirksland 16 oktober 1769 Kinderen 1 Gerrit van den Berg ged Dirksland 31 mei 1738 overl voor 1754 2 Engel van den Berg  ged Dirksland 30 juli 1740 overl Dirksland 25 mei 1777  tr Dirksland  2 september 1764 Lena Willems Noordijk  geb Dirksland  30 oktober 1734 overl Dirksland 28 juni 1809 d.v. Willem Noordijk en Cornelia Cornelis uit Vreeswijk, wed van Johannes Mulder tr Dirksland 1.6.1755 Kinderen 2a Neeltje van den Berg geb Dirksland 4 augustus 1765 overl Bruinisse 27 februari 1847 tr Oudorp 7 februari 1787 Jacob Koole geb Ouddorp 1761 overl Ouddorp 2 februari 1825   2b Cornelia van den Berg ged Dirksland 8 maart 1767  overl Dirksland 7 december 1827 tr Dirksland 3 mei 1791 Marijnus Kaslander geb Dirksland  22 december 1765 overl Dirksland 25 maart 1827 62j  2c Gerrit van den Berg geb Dirksland 4 maart 1770  2d Willempje van den Berg geb Dirksland 7 maart 1773 overl Dirksland 29 november 1827 tr Dirksland 24 december 1794 Pleunis van der Schenk geb/d Dirksland 4/22 december 1740 overl Dirksland 25 mei 1821 wed van Johanna Zeeuw  2e Gerrit van den Berg geb Dirksland 26 februari 1775  2f Engel van den Berg geb Dirksland 30 maart 1777 overl Dirksland 23 april 1778 3 Willemtje van den Berg geb Dirksland 11 oktober 1742 4 Willemtje van den Berg ged Dirksland 27 november 1743 overl Dirksland 10 mei 1751 5 CORNELIA VAN DEN BERG  tr JACOB MARCUSSE KARON 130/131 6 Pieter van den Berg  ged Dirksland 4 mei 1749 7 Willempje van den Berg ged Dirksland 28 november 1751doopgetuige bij Neeltje Karon 130/131 overl Nieuwe Tonge 5 december 1823 tr Dirksland 3 mei 1772  Arend Reiniersz Kamerling ged Dirksland 15 februari 1752 overl Dirksland 6 september 1818  z.v. Reinier Kamerling en Dina Reijgers 8 Gerrit van den Berg  ged Dirksland 14 juli 1754   overl Dirksland 3 februari 1755 9 Gerrit van den Berg  ged Dirksland 28 december 1755 overl Dirksland 13 januari 1757 10 Gerrit van den Berg   ged Dirksland 12 december 1758  tr Dirksland 28 mei 1780  Cornelia Barentsd Koelman ged Dirksland  24 januari 1759 overl Dirksland 29 januari 1785 Kinderen            9a Gerrit van de Berg ged Dirksland 23 november 1783 overl  Sommelsdijk 18 november 1845 tr Sommelsdijk 22 oktober 1813  Kommertje van de Valk geb  Sommelsdijk 15 juli 1766 overl Sommelsdijk 7 september 1839            9b Tannetje van de Berg ged Dirksland  29 september 1782 overl Dirksland 23 december 1857 tr Dirksland 16 mei 1805  Abraham Laurens Alebrechts ged Nieuwe Tonge 10 september 1780 overl Onwaard Melissant 6 juli 1823

264/265 JAN CNELIS DE BLOMME  geb/ged Middelharnis 1/11 maart 1703 Cornelisz, stuurman, visser overl/begr Middelharnis 2/6 augustus 1770 tr 1e Middelharnis 14 maart 1727   afkondiging  Dirksland 1 maart 1727 TRIJNTJE TONISSE POST ged Middelharnis                   12 september 1706 Teuntje Teunis  overl/begr Middelharnis 5/6 april 1751 tr 2e Middelharnis 16 juli 1751 Ingetje Jacobsdr Kabos ged Sommelsdijk 15 maart 1711 overl Middelharnis 23 november 1776 wed van Joost Antonz Rijke tr Sommelsdijk 26.4.1734 d.v. Jacob Willems Kabos (Cabos) en Marijtje Dirks Visscher          Kinderen 1e 1 NN geb/overl Middelharnis  9 februari 1728 2 Teunis Jansz de Blomme  geb/ged Middelharnis 3/8 mei 1729  collectioneur bij visafslag Middelharnis overl/begr Middelharnis 1/4 mei 1807 schepen van Middelharnis tr 1e Sommelsdijk  2 december 1751  Elisabeth Imansdr Breesnee ged Middelharnis 19 september 1728  Lijsbeth  begr Middelharnis 17 november 1784  d.v. Iman Paulusz Breesnee bouwman Oudkraijenpolder en Zoetje Isbrands Bilderbeecq arch Middelharnis RA 17 fol 1 Lijsbeth Imans Breesnee minderjarige kinderen 1748/12/09 tr 2e Middelharnis   5 november 1786  Cornelia Bries  ged Middelharnis 1 oktober 1730 Cornelia Brijs overl Middelharnis 31 mei 1818  wed van Mattheus Cornelisz Koote otr 27.11.1750. d.v. Jan Adrianusz Bries en Cornelia   Arentsd Troost   Mattheus Cornelisz Koote z.v. Cornelis Dirksz Koote en Jacomina Mattheus Stapel, ged 10.7.1729 Middelharnis 1748 stuurman van de Eendragt, 1751 van de Prins Willem.   De gaffelschuit Eendragt van Cornelis Koote is in februari 1757 vergaan, Mattheus was bij   zijn vader aan boord. Mattheus Koote was 27 jaar toen hij op zee verongelukte.
24.5.1771 verscheen Cornelia Brijs voor de weeskamer van Middelharnis  Ze wilde   hertrouwen en moest een regeling treffen over de boedel (uitkoop). Ze trouwde 14.7.1771   met Jan Jacobsz Visser 1742-1784 wed v. Maartje Cornelisse Weijman.  Cornelia  tr 3e  Teunis Jansz de Bloeme. Teunis de Bloeme pachtte de visafslag 1781 gecollecteerd pachtsom 7406 gld 8st en 4939 gld 5st 1782 gecollecteerd pachtsom 1509 gld 11st en 7259 gld 14st 1783 half jaar gecollecteerd pachtsom 7829 gld 8st  1794 gecollecteerd pachtsom 7406 gld 8st en 4939 gld 5st  1795 gecollecteerd pachtsom 784 gld 6st en 5836 gld 14st 8 penningen   Ger arch Middelharnis RA 17   Teunis de Bloeme   fol 100 1765/01/01 koper 1/16 gaffelschuijt, stuurman de Meeuw  fol 154 1778/04/02 stuurman de Jonge Leendert  fol 172 1782/02/20 verkop.3/16 gaffelschuijt de Jonge Leendert  fol 172 1782/02/20 stuurman de Jonge Leendert  fol 207 1783/01/24 koper besaanschuijt de Jonge Leendert 3 Cornelis de Blomme geb/ged Middelharnis 6/8 juli 1732 overl Middelharnis 16 maart 1805 tr 1e Sommelsdijk  1 mei 1763  Arendje Zeedijk  geb Sommelsdijk 4 juli 1723 begr Middelharnis 22 december 1763 begr de huisvrouw van Cornelis Jan de Bloeme d.v. Adam Aartsz Seedijck en Johanna Isbrandsdr Bilderbeeck   tr 2e Middelharnis  20 april 1766  Johanna Gijsbertsdr Tielemans  geb Middelharnis 28 september 1738 overl Middelharnis  16 mei 1786 d.v. Gijsbert Tieleman en Tannetje de Jong             Kinderen 2e 3a Teuntje de Bloeme geb Middelharnis 15 september 1771 overl Middelharnis 1 januari 1812 tr Middelharnis 19 december 1796 Jacob Viskil  geb Middelharnis  14 april 1771 overl Middelharnis  29 mei 1820 Jacob hertr  Neeltje de Bloeme 264/5-6b 3b Arentje de Bloeme  geb Middelharnis  20 maart 1774 overl Middelharnis 12 maart 1844 tr  Middelharnis 3 mei 1795 Cornelis de Ruiter  geb Middelharnis  22 februari 1778 overl  Middelharnis 4 augustus 1812 Gerechterlijk archief Middelharnis RA 17 Cornelis de Bloeme fol 191 verkoop.1/16 gaffelschuijt.1782/09/21 de Neptunus fol 191 stuurman 1782/09/21 de Neptunus fol 207 koper besaanschuijt 1783/01/24 de Jonge Leendert 4 Soetje de Blomme geb/ged Middelharnis 2/7 oktober 1735 overl Middelharnis 26 oktober 1808 73j  otr Middelharnis 1 juli 1773 tr Sommelsdijk 6 augustus 1773 Marinus Jacobs Breeman  geb/ged Middelharnis 18/23 maart 1731 overl Middelharnis 11 december 1801  wedn otr Middelharnis 11.10.1755  Aaltje Leenderts Buurman van  Ooltgensplaat   z.v. Jacob Marinusz Breeman  en Jobje Pieters de Vet   woont Westdijk N zijde 149, dit huis wordt verkocht 6.11.1778 aan Teunis de Bloeme    Kinderen 4a Jan Marinusz Breeman  ged Middelharnis  25 september 1774 overl Middelharnis 16 februari 1803 5 Aren Jansz de Bloeme  geb/ged Middelharnis 11/16 augustus 1738  overl Middelharnis  16 augustus 1738 6 Aren Jansz de Bloeme  geb/ged Middelharnis 29/30 augustus 1739 de Blom, visser overl Middelharnis  4 september 1826 tr 1e Middelharnis   2 mei 1762 Gerritje Bastiaensdr Weeda geb/ged Middelharnis  2/18 februari 1743  overl/begr  Middelharnis  21/23 oktober 1789  d.v. Bastiaan Benjamins Weeda en Neeltje Gerritse Pijl tr 2e Middelharnis  7 oktober 1790 Jannetje Leeflang ged Middelharnis 5 mei 1743 overl Middelharnis  28 februari 1813  d.v. Cornelis Leeflang en Aletje Imansdr Bette            Kinderen 1e             6a Teuntje de Blom ged Middelharnis 18 mei 1763             6b Neeltje de Blom ged Middelharnis  1 juni 1766 overl Middelharnis  2 februari 1837 tr Middelharnis  13 augustus 1813 Jacob Viskil  geb Middelharnis 14 april 1771overl Middelharnis  29 mei 1820 wedn van Teuntje de Bloeme 264/265-3a 6c Jan de Blom  ged Middelharnis 2 juli 1769 6d Bastianus de Bloeme ged Middelharnis 24 maart 1772 6e Teuntje de Bloeme  geb Middelharnis 2 april 1775 overl Middelharnis 28 mei 1843 tr Middelharnis  11 mei 1802 Joost Jansz Abeele  geb Middelharnis  4 juni 1775 overl Middelharnis 3 oktober 1853 6f Bastiaan de Blom  ged Middelharnis 12 juli 1778 6g Teunis de Blom ged Middelharnis 10 maart 1782 6h Bastiana de Blom geb Middelharnis 10 juli 1783 overl Den Bommel  1 maart 1879 tr Middelharnis  11 mei 1815 Cornelis van den Nieuwendijk geb Middelharnis  28 september 1777 overl Den Bommel 4 december 1834 6i Bastiaan de Blom  ged Middelharnis 27 juli 1785 Gerechterlijk archief Middelharnis RA 17 Aren de Bloeme fol 190 verkop.1/16 gaffelschuijt .1782/09/16 de Jonge Elisabeth fol 168 stuurman 1780/09/01 de Jonge Elisabeth fol 190 stuurman 1782/09/16 de Jonge Elisabeth fol 134 stuurman 1771/12/30 de Jonge Elisabeth fol 154 stuurman 1778/04/02 de Jonge Elisabeth fol 134 stuurman 1771/01/03 de Jonge Elisabeth fol 155 stuurman 1778/09/02 de Jonge Elisabeth fol 138 stuurman 1772/05/15 de Jonge Elisabeth fol 116 koper 1/16 gaffelschuit 1667/12/28 de Jonge Lijsbeth 7 PIETER JANSE DE BLOM        tr  TEUNTJE ARENDJE STAPEL          132/133 8 Arendje de Blomme  geb Middelharnis 17 september 1747 ged Middelharnis 28 september 1747 overl Middelharnis  10 september 1820 tr 1e Middelharnis 26 mei 1768   Leendert Bastiaensz Visser  geb Middelharnis  16 mei 1745 overl Middelharnis  6 augustus 1788  z.v. Bastiaen Thomas Visser en Lijntje Hendriksd Buurman tr 2e  Middelharnis                 4 juli 1790 Jacob Koudijzer geb Middelharnis 12 november 1730 overl Middelharnis                 31 maart 1805 z.v. Leendert Leendertsz Koudijzer en Tannetje Jacobsd Chijsse Op 17 maart 1798 verschenen voor Hendrik Matse en Hendrik Monté, schepenen van Middelharnis, Leendert Koudijzer, stuurman, Jacob Koudijzer, Jan Dubbeld, Marinus Koudijzer, Leendert Simonsz Koudijzer, Jan Pietersz de Bloeme, Laurens van der Put, Arij Gouwman, Abram van der Waal en Paulus de Kooning, allen matrozen onder Deense vlag, ter visvangst varende van deze plaats op de gaffelschuit de Goede Verwachting. Op verzoek van Leendert van den Tol verklaren ze dat ze op donderdag 15 maart op thuisreis samen met gaffelschuit van Herman Koert, de Goedereede een uur ten zuiden van hen, op een diepte van elf tot twaalf vadem, drie vrij zware Engelse oorlogsschepen in het gezicht kregen. Een van de schepen maakte jacht op hen maar kreeg averij. Een tweede schip met ongemene spoed op hen af. Een Engelse officier is met een sloep vergezeld van zeven manschappen aan boord gekomen en hij vroeg naar de scheepspapieren. Ze hebben de papieren bekeken en in orde bevonden. De officier vroeg vervolgens naar de papieren van de gaffelschuit van Herman Koert; Leendert Koudijzer antwoordde dat Koert dezelfde papieren had. De officier vertelde nog dat zijn schip 64 stukken geschut en negenhonderd man aan boord had en dat hij zeven dagen geleden uit Duinkerken gezeild was. Vervolgens kwamen de manschappen uit de sloep met geld in hun hand vragen om vis te kopen. Ze hebben een ‘zoode visch’ gekregen maar hoefden er niet voor te betalen. 9 Teuntje de Blomme   geb Middelharnis  28 maart 1751 ged Middelharnis  11 april 1751 overl Middelharnis  15 december 1839  Kinderen 2e 10 Martijntje de Bloeme  ged Middelharnis  8 januari 1753 overl Middelharnis 21 april 1753 11 Martijntje de Bloeme geb Middelharnis 25 oktober 1753 12 Willem Jansz de Bloeme  geb/ged Middelharnis 6/10 oktober 1755 scheepstagrijn 1830, tapper 1814  overl Middelharnis 5 juni 1830 visser 1811  tr Middelharnis 16 juni 1780 Aagtje Jansd Abeele  geb Middelharnis 9 juli 1758 winkelierster ged Middelharnis 10 september 1758  overl Middelhanris   27 juni 1836  d.v. Jan Willemsz Abeele, stuurman en Jannetje Pas  scheepstagrijn is een handelaar in 2e hands scheepsbenodigdheden  Willem  was stuurman van de gaffelschuit ‘De Bruinvisch’, in 1796 was hij een van de 29    stuurlieden uit Middelharnis  die de Deense vlag voerden, in 1804 ging hij onder Pruissische vlag varen  en kreeg een paspoort om naar Emden te reizen, hij legde de stuurmanseed af in 1791, 1796 en 1803, op 23.6.1804 is “De Bruinvisch” gekaapt  door de Engelsen,  prijs verklaard en in Engeland geveild. De gaffelvisschuit Den Bruinvis uit Middelharnis had als stuurman Jan Willemsz Abeele en als boekhouder Andries Vink. De schuit is op 22.2.1782 verkocht aan de Compagnie Van der Jagt en Van der Gronden uit Oostende. Jan Abeele is op 25 februari 1782 ingeschreven als poorter van Gent. Beide formaliteiten waren nodig om onder neutrale Zuid-Nederlandse vlag te kunnen varen tijdens de 4e Engelse Oorlog . Zijn schoonzoons Mattheus Smit en Simon Stapel behoorden ook bij de 26 stuurlieden die poorter van Gent werden.             Kinderen     12a Jan de Bloeme  geb/ged Middelharnis  27 juni/1 juli 1781 overl Middelharnis  7 februari 1856 tr Middelharnis 2 april 1809 Klaartje Koert  geb Middelharnis  22 april 1787 Clara Court overl Middelharnis  1 mei 1870 d.v. Herman Koert, stuurman op gaffelvisschuit Juffrouw Cornelia en Jannetje  Abeele  Herman  is 25.2.1782 poorter van Gent hetgeen nodig was om onder neutrale Zuid Nederlandse vlag te varen tijdens de 4e Eng. oorlog Kinderen     a Willem de Bloeme  geb Middelharnis 14 december 1811 overl Middelharnis 29 oktober 1872 tr Middelharnis  11 mei 1834 Jannetje van Brussel  geb Middelharnis                   4 augustus 1812 overl Middelharnis 16 oktober 1851 12b Mattheus de Bloeme  ged Middelharnis  30 mei 1784 12c Joost de Bloeme  geb/ged Middelharnis  20/23 mei 1787 koopman  overl Middelharnis 2 september 1858  tr Middelharnis 11 februari 1813 Elisabeth van Dijk geb Ooltgensplaat   19 december 1790 zuster van Willem 12f overl Middelharnis 29 mei 1847 12d Mattheus de Bloeme  ged Middelharnis 11 januari 1789 visser  overl Middelharnis 30 augustus 1852  tr Middelharnis 9 mei 1814 Adriana Vermaas geb/ged Middelharnis            9/10 mei 1795 overl Middelharnis 21 maart 1841 d.v. Heijmen Maartensz Vermaas en Lena de Ruiter, haar ooms Stoffel en Gerrit zijn beiden omgekomen bij een scheepsramp op de vissloep  ‘De Vreede’  van de onderneming de Nieuwe Visscherij 1818-1835 in Zierikzee was Maarten Abeele in 1822 schipper, hij verzocht de Commissie van Toezicht om twee bemanningsleden als zijn plaatsvervangers aan te wijzen voor het geval dat de omstandigheden dat nodig maakten, hij droeg Mattheus de Bloeme en Roeland Waterman voor die evenals Maarten Abeele uit Middelharnis kwamen. 12e Teunis de Bloeme  ged Middelharnis 21 juli 1793 schoenmaker overl Middelharnis 24 april 1828  ongehuwd 12f Jannetje Willemsd de Bloeme geb/d Middelharnis   27/30 april 1797  overl Middelharnis  28 november 1872  tr Middelharnis 27 augustus 1820 Willem Arijsz van Dijk  geb/ged Middelharnis  6/13 januari 1799  mandenmaker, broer van Elisabeth van Dijk 12c overl Middelharnis  1 augustus 1874 z.v. Arij van Dijk en Dirkje van Geene Kinderen Ingetje Kabos en tr Sommelsdijk 16.4.1734 Joost Anthonisz Rijke: Anton Joostz Rijke geb Middelharnis 20 maart 1735, Martijntje Rijke geb Middelharnis 1 september 1737, Jacob Rijke geb Middelharnis 5 juni 1740, Jacob Rijke geb Middelharnis

266/267 AREN TEUNIS STAPEL ged Sommelsdijk 28 juni 1699 tr 1e Agnietje Jansd Bakker overl voor 1734 tr 2e  Sommelsdijk 2 december 1734 BASTIAENTJE WOUT VAN PROOIJEN         geb  ca 1713 Kinderen 1 Teuntje Stapel  ged Sommelsdijk 11 september 1735 overl Sommelsdijk 12 september 1735 2 Teunis Stapel ged Sommelsdijk 23 augustus 1736  overl Sommelsdijk 26 augustus 1736 3 Teunis Stapel ged Sommelsdijk  13 oktober 1737 overl Sommelsdijk 13 oktober 1737 4 Mattheus Stapel  ged Sommelsdijk 29 januari 1739 5 Teunis Stapel ged Sommelsdijk  18 oktober 1739 6 Wouterina Stapel ged Sommelsdijk  18 oktober 1739     tweeling 7 TEUNTJE STAPEL tr PIETER JANSE  DE BLOM   132/133 8 Wouter Stapel ged Sommelsdijk        31 januari 1743 9 Aren Stapel  ged/ovrl Sommelsdijk 4/5 oktober 1744 10 Aren Stapel ged/ovrl Sommelsdijk 17 april 1746 11 Aren Stapel ged/ovrl Sommelsdijk 6 augustus 1747 12 Arent Stapel ged Sommelsdijk 10 mei 1749

268/269 (JOHAN) DIRK FRANKEN  ged Simonshaven 8 januari 1696 Johan Diederik begr Numansdorp 9 juni 1743  tr  1725 CORNELIA CORNELISD NIEMANSVERDRIET ged Numansdorp   8 augustus 1700 begr Numansdorp 14 november 1775 d.v. Cornelis  Arij Niemansverdriet en Hendrikje Teunisse Bayensze woonden in het pand op de hoek van de Voorstr en de Hoekstr in Numansdorp waar later Breeman, daarna Bas van de Ree en daarna de herenmodezaak van Buren was gevestigd, nu 2014  Hans textiel Kinderen 1 Cornelis Dirks Franke ged Numansdorp 29 december 1726 2 Margaretha Dirksd Franke  ged Numansdorp 29 december  1728 begr Numansdorp           27 mei 1803 3 Hendriksje Franke ged Numansdorp 29 juli 1730 begr Numansdorp 16 november 1781 tr Numansdorp  1 november  1761 Pieter Andries Smeer ged Numansdorp 24 april 1732 overl Piershil  2 september 1807  z.v. Andries Smeer en Grietje Jans van de Hoek 4 WIILHELMUS DIRKSZE FRANKE  tr   ARENTJE PIETERSD VAN DER BLIEK  134/135 5 Marietje Dirks Franke ged Numansdorp 10 oktober  1734 overl  voor 1736 6 Marietje Dirks Franke ged Numansdorp 15 januari  1736 7 Janna Dirks Franke ged Numansdorp  25 februari  1738 Johanna overl Numansdorp          20 februari 1779 tr Numansdorp  29 september 1776  Arie Dam geb  ‘s Gravendeel 4 oktober 1721 overl Numansdorp  21 augustus 1894 8 Ariaantje Dirks Franke  ged Numansdorp 5 maart 1741

512/513 ARIEN  HERBERTS GROOTENBOER geb Klundert  1672 Ary in 1675 bij uitkoop was Arien Herbertse 3 jr  overl Fijnaart na 1709 attestatie naar Klundert 10.6.1696 otr Willemstad  19 februari 1694 tr Willemstad 14 maart 1694 NEELTJE DINGEMANS VAN DE SWALUWE  geb Strijen 22 januari 1673  overl ‘s Gravendeel 1726 Neeltje woonde bij huwelijk te Heijningen, beiden gingen op 17.10.1709 met attestatie uit Klundert naar Fijnaart, Kinderen 1 Geertruij Arisse Grootenboer  ged Fijnaart 19 december 1694  Geertje Adriaanse/ Ariensd  get Lena Herberts Grootenboer begr Fijnaart 21 maart 1731 ondertr Fijnaart 16 december 1712 tr 1e Fijnaart 8 januari 1713  Michiel Pieters Dane ged Fijnaart                            14 november 1688  bouwman  begr Fijnaart 21 maart 1731  z.v. Pieter Jacobsz Dane en Agnietje Michielsdr Opmeer  otr 2e Fijnaart  23 maart 1731 tr 2e Oud Gastel 22 april 1731  Pieter Nijse Ockers  geb Cruijsland  na 1713  Piter Denijsz/Dionisiusz, uit Oud Gastel    begr Willemstad 7 april 1768  z.v. Dionisius Ockers Nijs Ockers van Marokgem  overl Kruisland 22.8.1713 Wouw en  Michaelis Marinus/ Gijltje Marinisse beijde woonende onder Steenbergen   Pieter Nijse o/tr 2e  Willemstad 9/26.12.1763 Cornelia Dingemans Boere wed van Adriaan Gastel ged Fijnaart 14.4.1724 begr Willemstad 14.6.1784 d.v. Cornelis Govertsz Boere en   Anna Pieters Dane  Geertruij en Michiel zijn getuige bij de geboorte aangifte 7.6.1722 van Petronella Visser uit Willemstad d.v Mayke Dane  Kinderen 1e  1a Pietertje Dane ged Fijnaart  15 oktober 1713  1b Pieter Dane  ged Fijnaart 17 juli 1716    overl   voor 1725  1c Ary Dane   ged Fijnaart 14 oktober 1718 get Ary Herbertse Grootenboer en Neeltje Dingemans van de Swaluwe  1d Ary Dane ged Fijnaart 23 februari 1721 get Ary Herbertsen Grootenboer en Neeltje Dingemans  1e Angenietje Dane ged Fijnaart 7 februari 1723 overl na 1778 tr 1e Dinteloord Prinsenland   18 oktober 1744 Cornelis Pippings  geb Lillo  Belgie 1710 Pippinx/Pippinck  begr Dinteloord 7 juni 1777 landbouwer in de Mariapolder Dinteloord z.v. Jan Willemse Pippinck en Anna van Caem  tr 2e  Dinteloord  4 augustus 1786 huw afk Maasdam Johannes Franz Klinger    geb Mijnsheerenland 1 juni 1732  1f Pieter Dane ged Fijnaart 11 februari 1725 begr Willemstad 16 april 1795tr Dinteloord 7 juli 1753 Lijntje van der Spoel  geb Zuid Beijerland 5 februari 1730 overl Willemstad 11 oktober 1784   1g Jacob Dane ged Fijnaart 16 maart 1729  Kinderen 2e  1h Neeltje Ockers   ged Fijnaart 16 maart 1732     NH otr Klundert 4 februari 1755  tr Zevenbergen 12 maart 1755 Marijnis Hendrikse Saarloos  geb Klundert 1725 Charlois overl Klundert  22 februari 1776 51j 2 Herbert Aryse Grotenboer geb Klundert ca 1696 begr Klundert 20 september 1748  Neeltje Bastiaans Weeda  relatie buitenechtelijk ca 1717 otr Klundert  6 juli 1722 tr 1e Klundert 26 december 1722 Janneke Jacobs Leijte ged Standaarbuiten 15 september 1694  Jenneke, rk,  Lyte of Luijte  get Jacobus Gerritsen Prins en Cornelia Pieterssens Leytenoverl Klundert 10 maart 1738  wed van tr Zevenbergen 10.10.1717 Gerrit Cornelisz Blaue,   d.v. Jacobus Pieter Leytens en Gertrudis Jans o/tr 2e Papendrecht 23 mei/8 juni 1738  Baatje Cornelisse Verwey  ged Papendrecht   21 november 1706 overl Klundert 17 februari 1777  d.v. Cornelis Jillis Verwey wonende tot Spijk en Leentje Cornelisse Besem, Baatje hertr   19.5.1754 Klundert Jan van Leuven uit Deventer  Herbert Arys gevestigd in huis aan de Roode Vaart 4.3.1723 draagt dit over 24.2.1727 is gevest 21.5.1729 in huis aan het Marktveld Klundert waarin de herberge daar uithangt “den Koning in England” tavenier aldaar, dijkbode te Klundert  Kinderen onecht  2a Herbert Grootenboer ged Willemstad  5 december 1717  Kinderen 1e  2b Neeltje Grootenboer geb/d Klundert/Zevenbergen 19/25  juli 1723 tr Willemstad 7 november 1745 Johannes Rijndorp geb Middelburg  4 juni 1724 overl Willemstad 1 oktober 1768  z.v. Johannes Rijndorp en Cornelia Vink  2c Arie Herbertsz Grotenboer  geb Niervaart  27 augustus 1725 poorter te Breda 25.7.1747  ged Zevenbergen  16 september 1725  gerechtsbode  get Dingeman Grotenboer en Geertje Grotenboer overl/begr Breda 18/21 februari 1754 o/tr Breda 15 april/7 mei 1747  Anna Geertruij Meelbus  geb 1710  Meelbos   overl Breda 4 oktober 1778 zij woonde 1738 Breda Gasthuisvelde  begraven van de Diakonie armen wed van tr Breda 1731 Jacobus Montenaer, wed tr Breda 26.10.1738 Jacobus van Breda   2d Adriaantje Grotenboer  ged Fijnaart 4 mei 1727 get Cornelis Visser en Pleuntje Aryse Grotenboer  2e Geertruy Grotenboer ged Fijnaart 30 augustus 1728  get Cornelis Visser en Pleuntje Aryse Grotenboer  2f Johannes Herberts Grotenboer ged Klundert 4 oktober 1729 gerechtsbode, poorter te Breda 9.1.1764  overl Breda  10 juni 1805 tr 1e Breda  oktober 1754 Jacoba Montenaer             ged Breda  3 juni  1731 overl Breda 8 februari 1778  d.v. Jacobus Montenaer en Anna Geertruij Meelbos  512/513 2c tr 2e Breda  9 mei 1796 Cornelia Donkers   geb Oosterhout 13 april 1774 overl Breda 10 juni 1805     Kinderen  a Jenneken Grotenboer ged Breda Grote kerk  24  april 1755 geref, lidmaat 29.3.1776   tr Breda 7 november 1779 Christiaan Dekkers  geb Breda overl voor sept 1817       not akte  Breda 18.9.1817 wed van Chr Dekkers, not J. Mirandolle  not akte Breda 2.4.1800 geh met Chr Dekker  2g Gerrit Herberts Grotenboer ged Klundert 14 december 1731 Geert overl Fijnaart 9 december 1816  otr Clundert met attestatie 2 juli 1752 tr 1e Fijnaart 4 juli 1752 Soetje Joosd Knook  ged Fijnaart  17 december 1719 overl/begr Fijnaart  17/21 april 1790 d.v. Joost Joosten Knook en Janneke Bastiaans de Peuter otr 2e Fijnaart   29 januari 1791 Johanna van Rijke geb Klundert 24 augustus 1733 Jenneke Rijke, wed van Ary de Man tr Fijnaart  30.3.1764  tr 3e Willemstad 17 september 1796 Berbera Weertwijk  geb Bergen op Zoom ca 1751     Waartwijk   overl Fijnaart  21 maart 1815  2h Cornelis Herberts Grotenboer ged Klundert 6 december 1732  2i Jacobus Herberts Grotenboer ged Klundert 23 november 1734  Kinderen 2e  2j Pieter Herberts Grootenboer ged Klundert  21 juni 1739   overl Willemstad 16 oktober 1783 tr Willemstad 1 mei 1762 Pieternella Alemanje ged Willemstad 27 oktober 1737 overl Willemstad 13 juli 1796  2k Cornelis Grootenboer ged Klundert 11 juli 1740  2l Machiel Grootenboer ged Klundert 7 juni  1744  overl Klundert 22 december 1810            otr Fijnaart 6 januari 1769 o/tr  1e Fijnaart  6/28 februari 1769 Neeltje Slachtmeer geb Zuilichem  3 mei 1731  overl voor 1780   d.v. Geurt Pauwelse Slachtmeer en Heijltje Nijse Struijk   o/tr  2e Dinteloord 14/29 oktober 1780 annetje de Graaf ged Dinteloord                       16 juli 1752 Jenneke  overl Dinteloord  29 september 1803 d.v. Gerrit de Graaf en Prijna Ruitenburg  Kinderen 1e: a Herbert Machielsz Grootenboer ged Fijnaart 12 november 1769  2m Cornelis Grootenboer ged Klundert 28 november 1745 overl Fijnaart  3 augustus 1813tr Fijnaart 27 april 1766 Geertruy de Frel  ged Fijnaart 18 september 1740 overl Fijnaart 19 april 1813 d.v. Jan Hendriks de Frel en Janneke Verstrompe  2n Dingeman Grootenboer   ged Klundert 30 april 1747 overl  Klundert 29 oktober 1748 3 DINGMAN ARISSE GROTENBOER  tr   GEERTRUY ELANT   256/257 4 Cornelis Grootenboer overl/begr Fijnaart  5 mei 1704 pro deo in onvermogen Ary Herbertse aangifte van het lijk van zijn kind 5 Pleuntje Aryse Grootenboer ged Niervaart 1704 otr 1e Fijnaart 25 april 1722 tr Fijnaart 14 mei 1722 Cornelis Adriaans Vissers ged Standaarbuiten 21 augustus 1672 NH begr Klundert 26 september 1731 woont in Heiningen z.v. Adriaen Jansz Visser en Grietje Willems de Hoon wed van Aaltje Claase Eland ged Zevenbergen 22.5.1677 begr 12.2.1713  d.v. Claes Eland en  Lauerijske Barends drie kinderen, zij testeren 3.11.1730 Heiningen Cornelis  Claessen Eland en Ary Adriaens Visser ged 26.1.1676  haar broeders worden   voogd otr 2e Fijnaart 15 september 1731 tr  2e Fijnaart 30 september 1731 Bastiaan Timmers ged Zwaluwe 1 januari 1703   Kinderen 1e   5a Ary Vissers ged Fijnaart  11 april 1723 getuige Ary Herbertse Grootenboer  5b Johannes Vissers ged Fijnaart 26 november 1724  5c Margrietje Vissers  geb Fijnaart  12 december 1726        5d Neeltje Vissers  ged Fijnaart 15 mei 1729 Kinderen 2e  5d Willem Timmers  ged Fijnaart 21 oktober 1731  5e Dingena Timmers ged Fijnaart  18 oktober 1733 5f Pieternella Timmers geb Fijnaart  29 januari 1736 5g Willem Timmers ged Fijnaart 6 juli 1738 get  Johannes Grootenboer en Neeltje Besemer   6 Johannes Arisse Grotenboer geb Klundert   ca 1705 overl Fijnaart 25 april 1744 o/tr 4e Fijnaart  3/25 juni 1730   Neeltje Hendrikse Besemer  geb Hillegersberg 1 mei 1689 begr Fijnaart 25 augustus 1768   Neeltje was getuige bij de doop van Johannes 128/129   d.v. Hendrik Hermans Besemer geb Willemstad 13.4.1664 tr Fijnaart 1692 en Neeltje Theunis van Gorcum   Neeltje tr 1e Fijnaart 19.4.1711 Stoffel Frans van de Hil geb Klundert z.v. Frans Claesz van Hil en Martijntje Stoffels Oonincxtr 2e Fijnaart 9.6.1715 Anthonij Roskam geb Den Bommeltr 3e Fijnaart 29.12.1720 Dingeman Arys Boere ged Lage Zwaluwe 19.1.1698     z.v. Aert Cornelis Boere ebn Maria Dingman Huijbstr 4e zie boven Neeltje Besemer tr Johannes Arisse Grotenboer   Kinderen 4e 6a Neeltje Johans Grotenboer ged Fijnaart 24 februari 1733 get Bastiaan Timmers en Pleuntje Grootenboer begr Klundert  12 oktober 1814 otr Fijnaart 31 maart 1758 tr Fijnaart 20 april 1758  Teunis Jans Rijnsaart  ged Fijnaart 4 april 1723  landbouwer, winkelier       begr Fijnaart  6 april 1796 hij woont Princenland bij huwelijk z.v Johannes Pieters Rijnsaart en Maria Theunisdr van Dijk Kinderen a Neeltje Rijnsaart ged Dinteloord Princenland 22 juni 1759   b Jan Rijnsaart ged Princenland 28 september 1760  c Jan Rijnsaart ged Princenland 17 oktober 1761 d Mike Rhijnzaat  ged Fijnaart  12 juni 1763 e Johannes Rhijnzaat  ged Fijnaart   20 april 1766 overl Willemstad 6 juli 1811 f Hendrik Rhijnzaat ged Fijnaart  10 januari 1768 g Neeltje Rhijnzaat ged Fijnaart  24 september 1769 overl  Fijnaart 23 juli 1770 h Maria Rijnsaardt  ged Fijnaart  21 april 1771 overl Klundert 13 augustus 1854 i Neeltje Rijnzaat  ged Fijnaart 31 januari 1773 overl Fijnaart 6 maart 1822     j Willem Rijnsaart  overl Fijnaart 11 november 1774 impost  fl -.16.—voldaan  Teunis begraaft 2 kinderen in Fijnaart 28.9.1765 en 7.8.1764 ws d Mike en a Neeltje 7 Lena Grotenboer ged Fijnaart 22 maart 1711 get Caatje Gerrits Langeweg  onecht   Adriaan Diderik Danielsz Meijerus   ged Fijnaart  25 juli 1706  z.v. Daniel Meijerus en Maria Rommius  Adriaan tr Fijnaart 31.1.1740 Jannetje Roos geb   Klaaswaal 1714 tr 1e Fijnaart  11 september 1740  Cornelis Cornelisz de Neef  otr Fijnaart  9 juni 1748 tr 2e  Fijnaart 7 juli 1748  Jacobus Marinis Quirijns geb Rucphen onder Etten 17 oktober 1707 woonde in Heiningen wedn v. Geertrui Hendrick Roovers z.v. Marinus Quirijns en Joanna   de Vreucht    Kinderen onecht   7a Adriaan Grootenboer ged Fijnaart 3 maart 1737 onecht kint van Leena Grote-boer die met solemneede eede voor de agtbare magistraat tot vader verklaart heeft de geregtsbode Adriaan Diderik Mejeris, dog de voornoemde Mejeris heeft sig op 21.10.1737 voor de edele magistraat met ede gepurgeert -(purgeren = rechtspraak: zich zuiveren van schuld)   Kinderen 1e  7b Ary de Neeff ged Fijnaart  11 december 1740 8 Micchiel Grootenboer ged Fijnaart en Heijningen 17 september 1713 getuige Geertruy Aryse Grotenboer

514/515 CORNELIS CLAESSEN ELANT geb Moerdijk  1665 bouwman  schepen van Klundert  overl Zevenbergen tussen april en december 1740 wonende in de polder Niervaart onder Klundert o/tr 1e Klundert  3/18 mei 1692 CATHARINA LEENDERTS  JONGKIND Catie Jonckint geb Zevenbergen  1672 overl Klundert 16 april 1725 53jr begr Klundert  17 april 1725 wed van Bastiaan Janse van der Spaen, d.v. Leendert Wouterse Jonckint en Cornelia Melistr 2e Zevenbergen  23 oktober 1728 Teuntje Witbol  ged Zwaluwe   28 september 1710 Trijntje  begr Zevenbergen 18 oktober 1783 Teuntje tr 2e Zevenbergen 29.7.1741 (otr 30.12.1740) Pieter Leendertsz van de Heijden, bouwman uit Oudenbosch overl na 27.3.1783 d.v. Johannes Anthonisz Wit(te)bol ged Zwaluwe 2.11.1670 overl 1718, 48 jr oud en Sijke Ariensdr Arisman ged Zwaluwe 6.4.1676Trouwboek Clundert deel 8  3.5.1692 Met attestatie van de predicant van Sevenbergen Cornelis Claesz Elant jongeman geboortigh in ’t Clunderlant met Catie Leenderts Jonckint weduwe van Bastiaen van der Spaen wonende onder Zevenbergen alhier getrout den 18 mey 1692Zevenbergen WK inv 507 28.6.1726 Cornelis Claessen  Eelant wedr en boedelhouder van Catrina Leenderts Jonckint zalr bij deselver verwekt hebbende twee kinderen alsnog in levende lijve zijnde namentlijk Nicolaes Elant out omtrent 30 jaar en Geertruijd Elant out omtrent 26 jaer met welcke twee kinderen den weduwnaar en boedelhouder wegens haer moers goederen heeft afstand gedaen soo als d’selve kinderen bekennen zijnde de overledene alvoirens getrouwd geweest met Bastiaen Janse van der Spaen uit welck huwelijk waren verwect twee kinderen namentlijck Lena van der Spaen getrouwd geweest met Arie Stelboer beiden zalr van welck huwelijk nog in weesen  sijn twee kinderen genoemt Arij out 4 jaar en Bastiaentje out 10 jaar ende van Cornelia van der Spaen  salr verwekt aen Ansem Blees sijn nog in leevende lijve twee kinderen genaempt Pieter out 14 jaar en Bastiaentje Blees out omtrent 10 jaar ten eenre en de Ansem Blees en en Nicolaes Elant als op den 10den mey 1726 bij weesmeesters alhier aangestelt zijnde tot voogden Jan Jonckint neef van de kinderen is opgeroepen ter weeskamer te koomenDe weduwnaar sal in het bezit blijven der boedel. Soo beloofd Cornelis echter Bastiaentje van der Spaen jegenwoordig aen sijn huijs sijnde te sullen blijven alimenteren soo als een stiefvader verpligt is te doen  tot sijnen in ouden dag off staed dat se selves bequam is de kost te winnen. Zijnde Ary Stelboer bij sijn meuije opp straf voor vijf jaar bestelt de minderjarige kinderen krijgen van hun grootmoeder goederen 70 gulden voor haar vierenZevenbergen WK 507 30.12.1740Trijntje Jans Witbol wed en boedelhouder van  Cornelis Elant overleden in den Santberg onder dese jurisdictie bij deselve van Witbol nog in leve sijnde vijf kinderen met name Elant Cornelis out 12 jr Jan out 10 jr Benjamin out 8 jr Zijken out 4 jr en Lauwereijske Corn Elant out 8 maenden De voors weduwe geass met haar aanstaande bruidegom Pieter Leenderts van der Hijden Zij zal de vijf weeskinderen alimenteren tot mondige dagen en bij mondigheid uitkeren van hun vaderlijke erfenisse ieder kint drie gulden drie stuijversZevenbergen WK 507 5.5.1769Benjamin Cornelis Eeland bouwbode won op de Hooffstede van juffer de wedn wijlen de heer Hyndrick de Meroode etc weduwnaar van wijlen Geertruid Rouwbos bij deselve verwekt drie kinderen met name Cornelis out 11 jaer Ghieltje out 9 jaar Teunis Eeland out 6 jaerOp 27 maart 1783 testeren Pieter van der Heijden bouwman en Teuna Jansdr Witbol, zij zijn  gegoed onder de f 2000,–, hij benoemd zijn huisvrouw als erfgenaam en verplicht haar dat te delen met hun kinderen en de eventueel te verwekken kinderen, zij laat na aan haar kleindochter Zijke Elant haar zilveren beugel, aan Benjamin Eland, Laurine Eland gehuwd met Antony Verhoeven, de acht kinderen van wijlen Jan Eland,  in huwelijk verwekt bij Aantje van Driel in haar vaders plaats en het kind Zijke Eland in huwelijk verwekt bij Antony den Engelsen en Maria van der Heijden gehuwd met Jan Carsen en Adriaen van der Heijden gehuwd met Jacob Wensen idem voor een zesde part al haar kleren van linnen  en wolle tot haar lijf behorende als welke al t goud en overig zilver zo tot haar lijfs en lichaam gebruikt als tot lijfsierraad van haar testatrice gediend hebbendeAls voogd over hun eventueel natelaten kinderen benoemd zij Benjamin Eland en Jacob van Wersem, zij kunnen niet schrijven en zij zet een kruisje en hij een rondje, Hendrik Blommers en Cornelis Staal zijn getuigen en ondertekenen de akte (ONA Zevenbergen inv nr 9076) Kinderen 1e 1 Nicolaas Elant  geb Zevenbergen  ca 1696  NH, Klaas  otr/tr Klundert  16/18 april 1727  betaalt fl 6.—   tr Klundert  11 mei 1727  Jorisye Ariense Hoogendijk geb 1693      Joosje, Jorisje, wed van Jan Lansen tr 21.7.1726             Kinderen             1a Catrina Elant ged Klundert 27 november 1727  getuige Geertruij Cornelis Elant            1b Geertruij Klaassen Elant   ged Klundert 1 november 1729  get Cornelia van Oosten begr Leiden 15 mei 1790 tr Den Haag Scheveningse kerk  21 juli 1765  Jacobus Storm  geb Leiden             1c Cornelia Elant  ged Klundert 8 juni 1731 tr Den Haag hoogduitse kerk 1 juli 1770 Gerrit Johannesz van Gogh ged Den Haag  10 augustus 1745  z.v. Johannes van Gogh en Elisabeth van Gennep  1d Cornelis Elant  ged Klundert   10 maart 1735 get Teuntje Witbol   tr Dussen 30 mei 1779  Cornelia Kivits  geb Dussen  8 juli 1736 overl Dussen  5 oktober 1819             1e Adriana Elant  ged Klundert  18 augustus 1737  get Catharina van Dale 1f Arij Elant  ged Klundert   18 maart 1739  get. Pieter van Dale 2 GEERTRUIJ CORNELIS ELANT  tr   DINGEMAN ARISSE GROTENBOER 256/257 3 Clasijntje Elant   geb Klundert  ca 1692 begr Zevenbergen  24 maart 1717 Kinderen 2e 4 Benjamin Elant geb Zevenbergen  12 oktober 1732 landman, bouwbode ged  Zevenbergen 10 april 1740 belijdenis  Pasen 1782 begr Zevenbergen 19 november 1818 o/tr 1e Zevenbergen  14/30 juli 1758  Geertruid Margarita Janssen Rouwbosch  boerenmeid ‘joncwijf’  ged Hoge en Lage Zwaluwe   21 februari 1734  begr Zevenbergen  5 mei 1768  d.v. Jan Hendriksz Rouwbos en Gertrudis Woutersd Zeylmans   o/tr 2e Zevenbergen 5/21 mei 1769  Johanna Michielse de Leeuw   ged Zevenbergen 10 april 1729   begr Klundert 9 december 1801 d.v .Michiel Tijsse de Leeuw en  Tanneke Jansd Lucas Johanna tr 1e Zevenbergen 30.11.1749 Hendrik Jansse Nelemans ged Zevenbergen 9.10.1719  begr Zevenbergen 26.9.1759 z.v. Jan Nelemans en Maria Huiberts Berkenbosch            Kinderen 1e            4a Cornelis Eland  geb Zwaluwe  5 september 1758  landbouwer overl Klundert 28 juni 1832tr Zevenbergen 23 november 1788   Adriana Borstlap  geb Dongen   8 februari 1767 overl  Klundert 17 april 1837 belijdenis 20.3.1789 met attest van Dongen naar Zevenbergen  d.v. Rochus Dirxe Borstlap en Dingena Lamberts Scheerders      4b Chieltje Eland  ged Zevenbergen 29 maart 1761 overl Klundert 6 augustus 1794 tr Klundert  19 november 1786   Krijn Kenniphaas ged Klundert  4 november 1759 begr Willemstad  2 maart 1805   Krijn tr 2e Catharina Prinse            4c Teunis Eland  ged Zevenbergen  15 mei 1764 Antoine, bouwman overl Etten Leur 20 mei 1821 o/tr Klundert  6/20  mei 1804  Cornelia K(e)us   ged  Etten Leur  8 mei 1777 overl  Etten Leur   15 april 1821            Kinderen 2e  4d Teuna Eland   ged Zevenbergen  11 februari 1770   begr Klundert  10 augustus 1826 tr Zevenbergen  9 april 1792 Thomas Hendriksz Blommers  arbeider, bouwman  ged Klundert 25 december 1765  begr Zevenbergen  7 januari 1840        Kinderen      a Johanna Blommers ged Zevenbergen  31 januari 1796  overl Zevenbergen  21 juni 1864  tr Zevenbergen   26 april 1829  Johannes Cornelis Geleins  ged Zevenbergen  22 april 1787 overl Zevenbergen   8 oktober 1872             4e Seyke Eland  ged Zevenbergen  17 maart 1771  begr Zevenbergen   25 februari 1852  tr Zevenbergen  9 juli 1797  Pieter Crezee  ged Zevenbergen  21 augustus 1778  landbouwer  begr Zevenbergen 4 juli 1864   z.v. Johannes Krizee en Maria van der Heijden   Kinderen   a Johannes Pieter Crezee  ged Zevenbergen   21 november 1797  overl Klundert  14 juni 1842  tr 1e Klundert  15 april 1824  Leyntje van Mourik  ged Klundert  6 december 1800 overl Klundert 23 december 1839 tr 2e Klundert 22 april 1841  Cornelia Dane  ged Fijnaart  12 april 1808 overl Fijnaart  21 april 1886   b Johanna Crezee geb Zevenbergen  15 juni 1800 overl Zevenbergen  13 juli 1814  c Benjamin Crezee  ged Zevenbergen   12 mei 1803  landbouwer  overl Klundert  19 mei 1882  tr Zevenbergen  19 juli 1838  Elisabeth Korteweg  ged Zevenbergen   21 juni 1810 overl Klundert  10 september 1878 d Maria Crezee  geb Zevenbergen 20 april 1806 overl Zevenbergen  13 maart 1812 e Yda Crezee  ged Zevenbergen  28 maart 1809  overl Klundert  29 december 1873  tr Zevenbergen 16 november 1840  Jacob Korteweg  ged Klundert  8 juli 1800  landbouwer overl Klundert  12 december 1874  f Pietertje Crezee   ged Zevenbergen   25 februari 1812  overl Zevenbergen   18 augustus 1860   tr Zevenbergen  7 oktober 1841  Johannes Hagens  ged Standaarbuiten    20 juni 1813 landbouwer  overl Zevenbergen  14 april 1884 4f Pieter Eland  ged Zevenbergen   24 april 1774    begr Zevenbergen 31 december 1792 5 Eelant Cornelis Elant geb Zevenbergen ca 1728 6 Jan Cornelis Elant geb  Zevenbergen  ca 1730 Johannes  begr Klundert 5 mei 1780 otr/tr Dinteloord  1 feb/1 maart 1760 Alida Arisse van Driel  geb Strijen  2 september 1735 Aartje Arisse overl Klundert 20 augustus 1808 d.v. Arie Cornelis van Driel en Huibertje Ariendr Smit   Kinderen   6a Leendert Eland  geb Klundert 8 december 1775 meester timmerman   ged Zevenbergen  14 januari 1776 overl Klundert 13 december 1837 tr Klundert  10 maart 1808 Johanna Korteweg geb Klundert  10 juni 1774 overl  Klundert 14 november 1829 6b Cornelia Eland  geb/d Zevenbergen  2/16 april 1769 overl Fijnaart en Heijningen 29 maart 1812tr Ginneken en Bavel  10 mei 1795 Pieter Janse van Tooren  geb Fijnaart 1 augustus 1756 bakker kruidenier  overl Fijnaart  11 december 1826 wed van Ijda van der Heiden tr 3e Catharina de Beer 17.5.1808 Quohier en Commerboek Fijnaart ‘de dikke duvel’ inv 1431/99  Zevenbergen arch, Cornelia wordt eigenaar van 8 gemeten 289 ½ roede geleegen O Fijnaart 6e hoek van P.J. van Tooren 7 Zijken Cornelis Elant  geb Zevenbergen 1736  Sijke  begr Klundert  24 december 1782 tr Dinteloord Princenland  26 april 1756 Anthonij  den Engelsen geb Klundert 15 mei 1726  overl Klundert  10 februari 1805  Antonie tr  2e Sijken Klaasd van der Plas 8 Lauwereijske Elant   ged Klundert  10 april 1740  Lourina Eeland  get Geertruij Cornelis Elant en Dingman Arisse Grootenboer overl Zevenbergen  10 juni 1808 tr Zevenbergen 19 augustus 1759 Anton(y) Verhoeven geb Werkendam 1726  overl Zevenbergen 25 oktober 1810 zij werden beiden gedoopt en deden belijdenis juni 1769 Kinderen Catharina Jongkind en Bastiaen van der Spaen 1 Lena van der Spaan  geb Nieuwendijk  1685 overl  voor 1726 tr Klundert 10 november 1709 Adriaan Ariense Stelboer ged Fijnaart en Heijningen  5 november 1684 2 Cornelia van der Spaen tr Zevenbergen  24 oktober 1710 Ansem Blees  begr  Klundert 7 januari 1768 woonde overt water inden Sandberg, tr 2e Heijltje Geerden Holmans tr 7.6.1719 3 Anna van der Spaen  geb Klundert tr  Willemstad  26 juni 1716   Maarten Jansen de Beer ged  Fijnaart 19 oktober 1687 RAWB, Zevenbergen, WK inv.nr. 507 (nieuw 220, fol. 112v), d.d. 28.6.1726
Cornelis Claessen Eeland, wedr. en boedelhouder van Catrina Leenderts Jongkint zalr. bij d’selve verwekt hebbende twee kinderen alsnog in levende lijve zijnde namentlijck Nicolaes Eelant, out omtrent 30 jaar, ende Geertruijd Elant, out omtrent 26 jaer, met welcke twee kinderen den weduwnaar en boedelhouder wegens haer moers goederen heeft afstand gedaen soo als d’selve kinderen bekennen zijnde de overledene alvoirens getrouwd geweest met Bastiaen Janse van der Spaen, uit welck huwelijk waeren verwect twee kinderen namentlijck Lena van der Spaen, getrouwt geweest met Arij Stelboer, beijde zalr. van welck huwelijk nog in weesen zijn twee kinderen genoemt Arij out 4 jaar en Bastiaentje out 10 jaer, ende van Cornelia van der Spaan, salr. verwelkt aen Ansem Blees, sijn nog in leevende lijve twee kinderen genaempt Pieter, out 14 jaar en Bastiaentje Blees out omtrent 10 jaar, ter eenre ende Ansem Blees en Nicolaes Elant als opden 10e meij 1726 bij weesmeesters alhier aangestelt zijnde tot voogden. Jan Jongkint neef van de kinderen is opgeroep ter weeskamer te komen. Schepenbank Heijningen 0193 Akten uitkoop van boedelscheidingen, 1625-1758 1625-1758
Gemeente Fijnaart en Heijningen rechterlijk register Arch 0408 Inv 0193
Betreft de boedels van Jan Adriaenssen en Janneken Dommineers, Jacob Gijssen en Martijntken Goers, Jan Franssen en Adriaenken Mijs, Joos Knoock en Franchijntien Cornelisdochter, Cornelis Versluis en Willemken Grootenboer Neeltje ’t Greijn en Jan Goers, Maijken van Hil en Adriaan Rollaff, Berent van Steenderen en Ariaentje Huijbregtse, Adriaan Ackermans en Lijsbeth Smits, Frans Cammeraet en Aeltje Moermans, Maarten de Beer en Anna van der Spaan, Cornelis Visser en Aeltje Eelant, Jan Moermans en Adriaentje Pieters, Huijbert Coomans en Elsje van den Bergh, Cornelis Moermans en Hendrikje Jiskoot en Lijntje in de Weij, Jan van de Vliet en Caatje Weckers, Jan van der Gijp en Maria Goers, Cornelis van Teelingh en Lijdia in ’t Velt, Cornelis Coomans en Maria Coevoet, Huijbert Brom en Lijstbeth Brouwers, Cornelis Coomans en Elisabeth Blaak, Pieter van Kemp en Johanna van Ginkel, Johannes Faas en Janneke Hogendijk, Boudewijn Blaack en Adriana Reedijck, Jan Vermeulen en Ariaantje Sprenkels, Grietie Schouwenaars.

516/517 CORNELIS PIETERS DEKKERS  geb  ca 1680 tr 1e Zwaluwe  13 mei 1703 JAQUOMIJN STEVENS VAN GEIJL geb ca 1685 Jacomijne  o/tr 2e Zwaluwe  9/25 januari 1733 Jenneke Adriaens Anssems  geb ca 1690wed o/tr H en L Zwaluwe  18/3-2/4 1720 van Antony van Dongen Kinderen 1e 1 Dingna Deckers  geb Hoge en Lage Zwaluwe  9 september 1703 2 Steven Deckers  geb Hoge en Lage Zwaluwe 21 februari 1706 3 PIETER DEKKERS    tr     GEERTRUIJT CORNELISSE VISSERS      258/259 4 Rom Dekkers ged H en L Zwaluwe 28 september 1710 doopget Gommert en Cornelia Stevens 5 Cornelia Deckers 16 juli 1719 6 Helena Deckers 1 december 1726

520/521 JACOB MARCUSSE CARON  geb Dirksland 27 juni 1663 Jacob Karon ged Dirksland 24 juli 1663 overl Dirksland maart 1728 otr Dirksland  1 maart 1697 tr 1e Dirksland 17 maart 1697 HEIJLTJE LEENDERTS TUINDERS ged Dirksland  27 maart 1672  overl Dirksland                      voor 1 oktober 1710 otr Dirksland 10 oktober 1710 tr 2e Dirksland 2 november 1710 Cornelia Bastiaans Kreeft  ged Dirksland  10 september 1684 d.v. Bastiaan Cornelisse Kreeft geb Dirksland 26.12.1655 en tr  Dirksland  27.1.1677 Annetje Cornelis Mus geb Ouddorp 1657 Cornelia Kreeft doet belijdenis Dirksland 2.4.1713 en wordt op 29.9.1720 uitgesloten van het HA wegens kijvagie Bij 1e ondertrouw 1.3.1697 met Hijltje Tuinders …beyde van en woonagtig in Dirxlant de bruid is meerderjarig en de ouders des bruids hebben geconsenteert…getekend bij doop Jacob M. Caron    …Pieter Cornelis, Andries Jacobs, Ariaentje Cornelis…bij 2e huwelijksafkondiging op 10.10.1710 met Jacob Caron weduwnaar van Heijltje Tuinders, j.d.,  beijde wonende Dirxlt Kinderen 1e 1 Arentje Jacobs Karon ged Dirksland  11 mei 1698 overl Dirksland 24 januari 1774  doopgetuige bij Jan Hollander en Lijsbeth Barends tr Dirksland  13 februari 1726  Willem Barendsz Polder  ged Zevenbergen 23 augustus 1693 overl Dirksland  30 augustus 1763  z.v. Barend Willems Polder en Pieternella Cornelisd Dingemans, wedn van tr 5.9.1717 Neeltje Lowijsdr van der Hoek en hertr 3e Dirksland 17.1.1745 Aaltje Musch, bij alle   huwelijken van Willem Polder zijn huwelijkse voorwaarden opgemaakt, deze zijn in slechte staat en slecht  leesbaar 2 Suzanne (Suzannetje) Karon  ged Dirksland 9 juli 1700 3 MARCUS KARON tr  ARIAANTJE BALTENS KUVELIER 260/261 4 Suzanne Karon ged Dirksland  10 april 1707 Kinderen 2e 5 Bastiaan Karon ged Dirksland 12 maart 1711 overl voor 26 oktober 1721 6 Annetje Karon  ged Dirksland 3 november 1712 7 Cornelis Jacobs Caron ged Dirksland 16 december 1714 otr Herkingen 15 april 1746 tr Herkingen  8 mei 1746  Adriana Jansd Melissant geb Dirksland 1 januari 1721  d.v. Jan Cornelis Melissant en Sijtje Cornelis van den Hoek  Kinderen  7a Jacob ged Dirksland 22 november 1750 getuige Abram Karon doophefster Lena van Laa  7b Jacobus Caron ged Dirkdland 12 maart 1758 overl  Steenbergen 1 oktober 1831 tr Stavenisse  31 mei 1786 Seijke van Puttten ged Ossendrecht 24 september 1752 NH overl Steenbergen 20 juli 1796 8 Johannes Karon ged  Dirksland 23 mei 1716 overl Dirksland 5 januari 1746 9 Abram Karon ged  Dirksland 18 september 1718 otr Herkingen 31 februari 1744 tr 1e Herkingen 15 maart 1744  Lena Pietersd van Laa ged Herkingen 29 september 1724  tr 2e Herkingen  17 september 1762 Ariaentje Woutersd Muijs ged Herkingen 1 oktober 1719  d.v. Wouter Willemsz Muijs en Maria Jansd Bruggeman, Ariaentje otr 1e .4.1739 David Bartels Groenewegen o/tr 2e Herkingen 17.1/9.2.1749 Willem Hermans Staal tr 3e Abram   Karon  22 11.1750 een kint gedoopt Jakob vader Kornelis Karon, moeder Adriana Melissant getuige   Abram Karon doophefster Lena van Laa 10 Bastiaan Karon ged Dirksland 26 oktober 1721 tr Herkingen  9 januari 1746  Maartje Cornelisd Kievit ged Herkingen  ca 1725 11 Johanna Karon  ged Dirksland 12 mei 1725

522/523 BALTE ARIAANS CUVELIER ged Sommelsdijk 9 augustus 1672 Cuivelier, Keuvelier, Keuvelaer tr 1e Middelharnis 14 november 1700Jannetje  Pietersd Dommels Jannetje Daniels?? ged Dirksland 9 augustus 1672 in de geboorteaantekening van haar 3e kind wordt ze Jannetje Muis genoemd, zij is getuige bij de doop van Pieter Matheusz van Herkingen Dirksland 25.12.1707 overl Dirksland ca 1711 d.v. Pieter Jans Dommels en Leentje Woutersd – zie 1046a/1047a  tr 2e Dirksland  13 november 1712 COMMERTJE IJSMANS geb Stad aan het Haringvliet  ca 1690 IJemans of Iemandsd van der Vliet  wed tr Dirksland 1.6.1703 Bastiaan Stoffels van de Plicht geb Dirksland 20.12.1671 Kinderen 1e 1 Adriaan Cuvelier ged Middelharnis  9 oktober 1701 2 Lena Cuvelier ged Dirksland  29 juli 1703 3 Lena Cuvelier ged Dirksland 1 februari 1705 4 Ariaantje Cuvelier ged Dirksland  13 oktober 1707 5 Ariaantje Cuvelier  ged Dirksland  15 december 1709 Kinderen 2e 6 ARIAANTJE KUVELIER  tr MARKUS JACOBSZ KARON  260/261  Jannetje 7 Anna Baltens Keuvelier geb Dirksland  ca 1715  Annetje, Jannetje  tr Dirksland 20 maart 1740 Cornelis Pietersz Noordijk  ged Dirksland 25 oktober 1693  begr Dirksland  8 mei 1752  wed tr Dirksland 3.5.1718 Maria Mathijs van Goedergum  overl Dirksland  z.v. Pieter Noordijk en Lena Hendriksd Brederode            Kinderen            7a Kommertje Noordijk geb Dirksland  26 november 1740 7b Kommertje Cornelisse Noordijk ged Dirksland  26 november 1741 overl Dirksland 7 maart 1807 tr Dirksland  15 mei 1763 Leendert Willems Driendijk geb Dirksland                         5 oktober 1737 overl Dirksland 26 februari 1809            7c Leendert Noordijk geb Dirksland  19 oktober 1743 overl Dirksland 6 mei 1822tr Dirksland 1 mei 1768   Pieternella Cornelis Poortvliet ged Dirksland 5 oktober 1743 overl Dirksland 26 maart 1826            7d Balten Cornelisz Noordijk geb Dirksland 20 november 1745 overl Dirksland 1 maart 1829 tr 1e  Dirksland  17 april 1774  Willemtje Verrijp geb Koorndijk tr 2e Dirksland 28 april 1782 Burgje Pietersd Gestel ged Dirksland  6 februari 1757  overl Dirksland 18 maart 1824  Kinderen   a Pieter Noordijk geb Dirksland  1783   overl Dirksland 14 maart 1852            7e Hendrik Noordijk ged Dirksland  21 januari 1748  overl Middelharnis 30 oktober 1825 o/tr Dirksland  4/22 februari 1774 Trijntje Aries Bruijker geb Middelharnis  17 december 1747  wonende Nieuw  Kraijerpolder, d.v. Arie Bruijker en  Geertje van der Poot 7f Cornelis  geb Dirksland  15 maart 1750            7g Cornelis Noordijk  ged Dirksland 15 oktober 1752 woont Melissant  tr Dirksland 13 november 1781 Lena Verhoeven geb Dirksland            

524/525 GERRIT PIETERSE VAN DEN BERG  geb Ooltgensplaat  1678 Geeraart  ged Brouwershaven30 mei 1678 z.v. Pieter Maartensz van de Berg/ Pieter Meertens ca 1650 – ca 1675 en Lijsbet Slimmen geb Colijnsplaat 20 augustus 1651 tr Dirksland 13 november 1701 CORNELIA ARENDS VAN DER LOO geb Dirksland 26 januari 1684 Kinderen 1 Pieter Gerrits van de Berg ged Dirksland 10 december 1702 2 Jannetje van de Berg ged Dirksland 7 september 1704 3 Pieter van de Berg ged Dirksland 25 april 1706 4 Pieter van de Berg ged Dirksland 11 maart 1708  tr Dirksland 11 mei 1732  Dimmetje Theunisd van der Wende  ged Goedereede 19 februari 1708  d.v. Teunis Pietersz van der Wende en Sara Klaasd van der Weel  Kinderen  4a Gerrit van de Berg  ged Dirksland 1 maart 1733  4b Saartje van den Berg  ged Dirksland 29 augustus 1734  4c Sara van de Berg  ged Dirksland  9 november 1736  4d Jannetje van de Berg  ged Dirksland 10 oktober 1738 tr Dirksland 23 april 1758 Jacobus van den Gevel ged Sommelsdijk 5 april 1733  4e Cornelia van de Berg ged Dirksland 22 oktober 1740  4f Sara van den Berg ged Dirksland 17 juni 1742  4g Gerrit van de Berg ged Dirksland 29 augustus 1744  4h Cornelia van de Berg ged Dirksland 23 maart 1746 5 Lijsbeth van de Berg ged Dirksland  1 september 1709 6 Lijsbeth van de Berg ged Dirksland 15 november 1711 7 Aren van de Berg  ged Dirksland 27 augustus 1713 8 GERRIT VAN DEN BERG  tr NEELTJE DE WOLF      262/263

526/527 ENGEL LEENDERT DE WOLF  ged Dirksland 9 mei 1676  doopgetuige Jakomijntje Leenderts Timmers  otr Herkingen   9 april 1712  tr Herkingen   1 mei 1712 WILLEMPJEN ABRAMS geb Herkingen  ca 1690 Willemtje Abrams van den Hoek  ged Dirksland 20 maart 1689 Willemtje was getuige bij de doop te Herkingen van Josijntje Cornelisd van den Hoek 13 februari 1724 Cornelia Cornelisd van den Hoeck 16 augustus 1711 Cornelia Aertsd Bestman 8 september 1709A brahan Jansz van den Tol 4 maart 1708 Kinderen 1 Leendert De Wolf ged Herkingen  18 januari 1713 2 Abram de Wolf  ged Herkingen  22 april 1714  get Abram Gillisz en Jannetje Abrams 3 NEELTJE ENGELSE DE WOLF tr GERRIT JANS VAN DEN BERGH  262/263 4 Leendert de Wolf  ged Herkingen 13 december 1722 den 9 April zijn bij ons kerkenraat in ondertrouw opgenomen Engel Leendertz de Wolf, j.m. van Dirxland, met Willemtje Abrams, j.d. van Herking, en na drie sondaagse geboden in de houwelijken staat bevestigt den 1 Meij 1712

528/529 CORNELIS  ARIENS (de) BLOM(ME)  ged Middelharnis 11 oktober 1682 stuurman, visser overl Middelharnis  5 december 1713 tr 1e Middelharnis 6 augustus 1702 ARENTJE JANSD KEMPEN ged Sommelsdijk  24 december 1679  overl Middelharnis 20 april 1705 tr 2e  Middelharnis 24 september 1706 Willemtje Willems de Roij  geb Middelharnis ca 1680 d.v. Willem Cornelis de Roij ged Middelharnis 23.3.1653 en Cornelia Joris Kinderen 1e 1 JAN CNELIS DE BLOMME tr TRIJNTJE TONISSE POST 264/265 2 Aren Blom  ged Middelharnis  19 april 1705 overl Middelharnis  10 oktober 1744 Kinderen 2e                                                    3 Willem Blom  ged Middelharnis 18 september 1707 overl Middelharnis  5 november 1709 4 Thomas Blom  ged Middelharnis  26 juni 1709 overl Middelharnis   3 november 1709 5 Arentje Blom geb Middelharnis  11 oktober 1710 ged Middelharnis  12 november 1710 6 Willemtje Cornelisdr Blom  ged Middelharnis  14 augustus 1712  Willempje Pot  overl Nieuwe Tonge  23 maart 1782 tr Stad aan t Haringvliet  14 april 1731 Jan Hendriksz van Wageningen ged Dirksland 13 januari 1704 overl Nieuwe Tonge  voor 1764  z.v. Hendrick Jansz van Wageningen en Arentje Thomasse van Waarden 7 Jannetje Cornelis de Blom geb Middelharnis ca 1713 overl  voor 1738 otr Sommelsdijk 17 april 1733 tr 1e Middelharnis  4 mei 1733   Jan Pieters van der Velde geb Sommelsdijk 16 februari 1710   z.v. Pieter van der Velde en Hendrikje Jans,  Jan Pieters hertr 12.5.1738 Sommelsdijk met Huibertje Crijnsd den Rooijen geb Zevenbergen 1705 8 Maatje de Blom geb Middelharnis ca 1713 overl  voor februari 1737  ws  net na de geb van haar dochter Hendrikje  otr Sommelsdijk  24 september 1734 tr Sommelsdijk  18 oktober 1734  Hendrik Pieters van  der Velde ged Sommelsdijk  14 december 1713  z.v. Pieter van der Velde en Hendrikje Jans, hij hertr 14.2.1737 Sommelsdijk Philippijntje   Woutersd Hartogsveld/Hartensveld  Kinderen   8a  Hendrikje van der Velde  ged Sommelsdijk   13 mei 1736

530/531 TEUNIS PIERS POST  ged Middelharnis 7 maart 1675 begr Middelharnis  22 januari 1706 get  Teunis Pieters en Jacob Jansz, Meijndert en Sijtje Joosts z.v. van Aren Teunisse en Stijntje Cornelisse Kruijthof tr Middelharnis kerk 10 mei 1705 NEELTJE ARIENSD VAN DEN TOLL  ged Middelharnis  24 december 1679 begr Middelharnis  24 maart 1750 Neeltje hertrouwt Middelharnis 28.4.1716 Pieter Barents Waterman ged Middelharnis 29.2.1688 , overl Middelharnis 24 maart 1749, z.v Barend Jans (Waterman) en Leentje Jans. d.v. Aren Pieters van den Toll en Soetje Leenderts Servaas, Kinderen 1 TEUNTJE THEUNISDR POST tr  JAN CNELIS BLOMME 264/265 Trijntje

532/533 TEUNIS FRANZ STAPEL geb Sommelsdijk 13 april 1670 otr Sommelsdijk 16 januari 1693tr Sommelsdijk 4 februari 1693 MARIA  FILIPSDR VAN HOVEN  geb Sommelsdijk  ca 1672 Kinderen 1 Philip Stapel  geb  ca 1694 tr Sommelsdijk 8 september 1719  Jannetje Geije(r)s  geb  ca 1698  d.v. Jan 2 Frans Teunis Stapel  ged Middelharnis 24 juli 1698  tr  Middelharnis 2 mei 1716  Cornelia van Gelder geb Middelharnis  d.v. Willem van Gelder tr 2e Middelharnis  27 mei 1723  d.v. Leendert Pietersz Stehouder en Trijntje Frans  tr 3e Sommelsdijk  14 april 1737 Marigje Both ged Sommelsdijk   21 september 1704  wed van Johannes Kote, d.v. Hendrick Both en Maria Sterck 3 AREN TEUNIS STAPEL tr    BASTIAENTJE VAN PROOIJEN   266/267 4 Maatje   ged Sommelsdijk 5 oktober 1700 5 Willem ged Sommelsdijk 22 februari 1705  Willem Theunisz Stapel  kwam op  7.5.1722 als soldaat bij de VOC Hij vertrok voor de Kamer Rotterdam op het schip ‘Ketel’ naar Batavia, bereikte de Kaap 25.8.1722 vertr 3.10.1722, aankomst Batavia 22.12.1722, terugreis op het schip  ‘Zoetelingskerke’’ van de kamer Zeeland vertrek Batavia 30.11.1727, Kaap 14.2 tot 7.4.1728, aankomst Vlissingen/Rammekens 28.7.1728, zijn schuldbrief was voor de begunstigde Maria Filipsd van Hoven, de totale afwezigheid was 2274 dagen 6 Maria ged Sommelsdijk 23 juni 1707 7 Catalijntje ged Sommelsdijk 6 oktober 1709 VOC retourschip ‘Ketel’ kamer Rotterdam 1721-1748, 1748 verkocht aan spaanse kooplieden te Manilla 145 Rot voet, 450 last 200 koppen vertrek Goeree  1722 schipper Samuel Jansz   VOC retourschip ‘Zoetelingskerke’ 1721 -1740, 1740 opgelegd te Ceylon gebouwd te Middelburg kamer Zeeland  voet 550 last 220 koppen schipper Cornelis Fret

 534/535 WOUTER VAN PROOIJEN   ged Nieuwe Tonge 9 februari 1684 o/tr  4/19 april  1711 MARIA ADRIAENSE OOSTERLINGH ged Stad aan het Haringvliet  18 maart 1685 overl 1763 Maria hertr Middelharnis 26.11.1721 metSimon Cornelis in ’t Veld geb Den  Hitsert Kinderen 1 BASTIAENTJE  WOUT VAN PROOIJEN tr  AREN TEUNIS STAPEL 266/267 2 Rombout van Prooijen  ged Middelharnis 28 juli 1715 3 Rombout van Prooijen ged Middelharnis 1717 4 Adriaentje van Prooijen  ged Middelharnis 27 maart 1718

538/539 CORNELIS JANS NIEMANTSVERDRIET geb Klaaswaal  ca 1650 z.v. Jan Bastiaens Niemantsverdriet, z.v. Bastiaen Jans Niemantsverdriet en Heiltje Arens Ponsen uit Klaaswaal tr 1e Mijnsherenland 27 juni 1666 Maijke Bastiaens geb Mijnsherenland ca 1640 otr Numnsdorp 13 april 1698 tr 2e Numansdorp 4 mei 1698 HENDRIKJE BAYENS  TEUNISSE  geb Capelle  ca 1650 d.v. Teunis Bayens Kinderen 1e 1 Bastiaen Cornelis Niemansverdriet geb Klaaswaal ca 1680 overl Klaaswaal   27 februari 1738 tr Klaaswaal 14 mei 1702 Lijntje Bastiaens van Es geb Oude Sluis ZH  ca 1680 overl Klaaswaal 1 juli 1748 Kinderen 2e 2 CORNELIA CORNELISD  NIEMANSVERDRIET tr  JOHAN DIRKZE FRANKE  268/269 3 Arie Niemansverdriet ged Numansdorp 5 april 1699 4 Ida Cornelisd Niemansverdriet geb Numansdorp ca 1680 otr Klaaswaal  21 oktober 1703  tr Numansdorp  7 november 1703  boer overl Numansdorp 14 februari 1755 5 Maria Cornelis 6 Lena Cornelis 7 Jan Cornelis 8 Bastiaentje Cornelis geb Klaaswaal ca 1680 overl 31 december 1704 tr Klaaswaal 14 mei 1702  Leendert Cornelis Clootwijk geb Oude Sluis/Klaaswaal ca 1673 Leendert hertr Klaaswaal 10.12.1704 Neeltje Ariaans Goutswaard z.v. Cornelis Leendertsz Clootwijk en Ariaantje Pleunen Houckhij ontvangt in 1704 f 9.10 uit de erfenis van Dirk Jans Verhoek omdat zijn vrouw Neeltje Aryens Goutswaart een dochter was van Cornelis Jans Verhoek

1024/1025 HERBERT ARIENS GROOTENBOER  ged Fijnaart 6 mei 1646 get: Arie Ariens, Cornelis Herberts, Maayke Adriaens, Pleuntje Jacobs1672 Pachter 14e hoeve pold overl Fijnaart 25 maart 1689 partner 1e  4 juli 1670 Elisabeth van Uffelen ged Klundert   1649 wed burgemeester Verveer overl Klundert  6 augustus 1715 d.v. Jan Matthiijsz van Uffelen en zijn dienstmaagd Paschijntje Pieterszij had een natuurlijk kind bij Herbert Ariens in 1670 Opmerking: Lijsbeth Jans van Uffelen trouwt Oud en Nieuw Gastel 1 mei 1667 met Adriaen Cornelisse Verveer, de weduwnaar van Catalijne Scheutens,door haar zoon Pieter Bastiaens wordt aangifte gedaan van haar overlijden op 6.8.1715 te Klundert als weduwe van Bastiaen Cramer overl 22.3.1707   tr  2e 1672 GEERTRUID JANS VAN BRIENEN geb Fijnaart 1650 overl Klundert 16 december 1675 RAWB Klundert weesboek 16.12.1675 overleden is Geerken Jans van Brienen zuster van Claes Jans Brienen tr 3e Fijnaart 4 juli 1678 met attestatie Janneke Michels van der Muijden  ged Nieuwe Fijnaart   ca 1659 overl Klundert  na 27 .2.1688als lidmaat te Fijnaart 4.7.1687 aangegeven d.v. Michiel Abrahamsz van der Muijden en Lijntje Michiels13 WBA Klundert weeskamer nr. 20B Staet en inventaris van alle goederen bevonden ten huijse van Herbert Ariens Grootenboer in den Grooten polder. Hij belooft de 2 minderjarige kinderen mit name Ary out 3 jaer en Lena out 12 jaer te alimenteren. Zij erven vrij opgeleverd het hofken gelegen int supra. Gestelt tot voogd Claes Jans Brienen als oom maternel van smoederssijde. Herbert Ariense was pachter van de 14e hoeve in de Groote Polder van Klundert sedert 1675 ook van de 12e hoeve, woont in 1687 onder de Fijnaart en pacht aldaar omtrent de molen op de hoeve van de vrouwe van Zwijndrecht.RAWB Klundert en FijnaartR103 22.10.1675 hij kent schuld aan Jan Cornelis Elant t.z.v. overname en melioratien van grippen etc 4e hoef en deel 14e hoef in de Grooten polder, hij had in 1672 wat overgenomen R103 16.3.1679 Herbert Aris Grootenboer bouwman  kent schuld van Jan Hendricks Nobel t.z.v. melioratien van 6 bunder weiland in de 4e hoeveR136 2.6.1687 Herbert Ariensen Grootenboer jegenwoordich woonende onder den Feynaert draegt over aan Jonckheer Johan Huttenhen  f 600,– als hij nog aan Cornelis Janssen van der Dussen tegenwoordig woonende in de Grooten Polder onder Niervaart te vorderen heeft in zeker verkoop van 2 perceelen land in de 12e en de 14e hoeven van dezen polder. R81 28.3.1689 inventaris na doode van Herbert Aert Grootenboer lest weduwnaar van Jannetje Michiels onder andere een molbord dat den boedel half toekomt en de andere helft de kynder Veermansboedelscheiding na zijn overlijden met de complete inventaris van de boerderij met zakken tarwe, rogge, boekweit, zes werkpaarden, tien koeien, twee varkens, negen hoenders en een haan, twee wagens, twee ploegen, twee zegenR80 27.2.1688 Herbert Aryssen Grootenboer en Jenette Michiels van der Muyden sijn huysvrouw woonende omtrent den molen alhier op een hoeve van de vrouwe van Zwyndrecht alwaar deselve Jenette sieck voor de vuur was leggende. Op langstlevende. Deze moet achtervolgen en onderhouden den uytcoop die den testateur met de voochden van syne voorkinderen verweckt aen sijne eerste huysvrouw Geertien Jans Brienen voor weesmeesteren van Niervaart had aangedaan, ook hun eigen kinderen moeten worden opgevoed in de vreese des Heeren en ware Christelijke gereformeerde religie, uit te keeren op 20 jarigen leeftijd f 25,–, aldus 27 februarie 1688 des namiddags de klocke tussen 2 en 3 uren

Kinderen 1e  natuurlijk kind van Lijsbeth Jans van Uffelen 1 Cornelis Herbertse Grootenboer  ged Zevenbergen 30 november 1670 tr 1e Willemstad  20 mei 1691  Claasje Jansdr Overstraat geb Tonnekreek onder Klundert nh   ged Willemstad 5 augustus 1663  get Bastiaen van Leer en Lijsbethje Pieters de vrou van Willem Bager  d.v. Jan Jans Overstraat en Mayke Wouters o/tr 2e Fijnaart  23 april/9 mei 1717  Maria Jacobse Willems de Graaf  geb Ruijgenhil 6  januari 1675   getuige bij geboorte Jacob de Graaf 22.4.1708 d.v. Jacob Willems de Graaf en Cornelia Corstiaans, Maria testeert met haar zuster Christina Jacobs dochters de Graaf als meerderjarig  Heiningen  R14 27.4.1707 o/tr 3e Fijnaart 15/30 juni 1720  Geertruij Mertens Lock geb Fijnaart 1690  Kinderen 1e    1a Mayke Grootenboer   ged Willemstad  21 oktober 1691  1b Lijsbeth Cornelis Grootenboer ged Willemstad  17 oktober 1694 lidmaat te Fijnaart 26.3.1723   otr Fijnaart 7 juni 1720 tr Lage Zwaluwe  6 juli 1720 Huijbert Cornelis Broere  geb Lage Zwaluwe 23 februari 1698  overl Klundert 22 februari 1734 z.v. Cornelis Petersz Broer ene Tanneke Gijsen Brant  Kinderen a  Janneke Broere   geb Fijnaart   16 maart 1721 get: Cornelis Herbert Grootenboer en Geertruy Adriaanse Lok b Claasje Broere geb Fijnaart 27 juni 1723  get: Cornelis Herberts Grootenboer en Geertruy Adriaans Lok  c Cornelis Broere geb Fijnaart 9 september 1725 get: Mayke Grootenboer en Gijsbert Broere  1c Herbert Cornelis Grootenboer  ged Willemstad 11 november 1696 get Ary Herberts Grotenboer en Jannetje Ariens Grootenboer otr Fijnaart 11 juli 1721 tr Oude Tonge  17 augustus 1721 met attestatie Geertruida Cornelisdr van Eeuwen geb Sommelsdijk        1700 d.v.  Cornelis van Eeuwen en Wijntje Arends Kinderen: a Cornelia Herbertsb Claesje/Klaasje Herberts   geb Oude Tonge 7 juni 1722tr Oude Tonge 22 oktober 1747    Adriaen Jacobs Stander geb Oude Tonge ca 1720   wedn van tr 1744  Grietje Leenderts Broeder in de kraam overleden van op    18.12.1746 gedoopt kindc Lijntje Herberts ged Oude Tonge 13 maart 1726tr Oude Tonge 3 augustus 1755  Isaac Keuvelaar ged Dirksland 10 maart 1725 d Wijntje Herberts ged Oude Tonge 19 april 1729 e Cornelis Herberts ged Oude Tonge  25 juni 1732  1d Mayke Grootenboer  ged Willemstad 10 augustus 1698  1e Mayke Grootenboer  ged Willemstad  4 april 1700  1f Johanna Grootenboer geb Willemstad 21 januari 1703 Janneke, Janna  begr Klundert   14 juni 1734 Cornelis Herbert Grootenboer geeft het lijk aan van dogter otr Fijnaart                  18 april 1722 tr Fijnaart 3 mei 1722  Adriaen Adriaensz Lasthout (Hulshout?) geb Lage Zwaluwe  1g Michiel Grootenboer ged Willemstad 24 november 1706  Kinderen2e  1h Jacob Cornelis Grootenboer ged Fijnaart 23 april 1719 get: Frans de Graaf en Martijntje Naijerboer Kinderen 2e 2 ARIEN HERBERTS GROOTENBOER   tr NEELTJE DINGEMANS   512/513 3 Helena Herbertsen Grootenboer geb 1673 bij uitkoop in 1675 1 1/2 jaar oud  begr Klundert 11 december 1714  Arij en Gerrit Herbertsen Grootenboer hebben aanghevinghe gedaan van het lijk van hun suster die weduwe was van Huijge Groenewout voor fl 3.0.0 o/tr Klundert 2 januari/7 februari 1699  Huyge Meeusz Groenewout  geb Lint  kleermaker te Klundert overl Klundert voor 28 februari 1711  Helena getuige bij geboorte Geertruij d.v Ary Grootenboer en Neeltje Dingemans   512/513  gevestigd in het huis achter de kerk  Klundert R104 17.2.1700  Helena en Huyge testeren Klundert R178 6.4.1714 zij ziek, door erfgenamen ab intestato van Helena transport Kld R105 14.1.1715  De weeskamer van Klundert bundel 20B 18.12.1675 Ter weeskamer getoont de staat en   inventaris van de goederen bevonden ten huize van Herbert Ariens Grootenboer in de   Grooten polder. Hij belooft de twee kinderen met name Arie 3 jr en Helena 1½ jr te alimenteren. gesteld tot voogd Claes Jans Priemerals oom maternel van moederszijde. Kinderen 3e 4 Adriaantje Herbertsd Grootenboer geb Klundert ca 1684 overl Fijnaart voor 28 februari 1715 otr 1e Fijnaart 9 april 1701 tr 1e Klundert 1 mei 1701  Maarten Cornelis van der Gijp        geb Klundertoverl Fijnaart voor 1714  z.v. Cornelis Crijnen van der Gijp en Theuntje Jansd Coomans  wonende 1665 Heiningen, 1667 Klundertsland tr 2e Fijnaart  16 september 1714  Frans Pieters Jiscoot  geb Ruygenhil 4 september 1692 ged Willemstad 7 september 1692  z.v. Pieter Arensz Jiscoot, schepen van Fijnaart en Francina Fransd Moermans wonende   Ruijchenhil  Frans Pieters Jiscoot tr 2e Fijnaart 19.7.1717 Petronella Gijsbertsdr Schilperoort geb Fijnaart tr 3e Fijnaart 17.8.1721 Johanna Smit geb Klundert 1700 overl Fijnaart 7.6.1749  Kinderen 1e  4a Jannetie van der Gijp ged Fijnaart 8 september1703 get Gerrit Grootenboer, Micchiel?? 4b Cornelis van der Gijp ged Fijnaart  21 december 1704  4c Janette van der Gijp ged Fijnaart 3 juli 1707get Gerrit Herberts Grootenboer en Grietje Willems  4d Herbert van der Gijp ged Fijnaart 10 november 1708  4e Teuntje van der Gijp ged Fijnaart 10 april 1712  4f Maarten van der Gijp ged Fijnaart 8 april 1714 zijn vader Maarten van der Gijp is bij zijn geboorte al overleden 5 Gerrit Herberts Grootenboer ged Fijnaart ca 1685  van de Niervaart, bij trouwen wonende Fijndersland aangeg lidmaat 18.4.1709 Fijnaart otr Klundert  22 maart 1709 classis fl. 6.0.0   tr Klundert 14 april 1709  Catrina Geerde Langeweg geb onder de Niervaart uit Blommendaal  Kaatje, lidmaat 18.4.1710 Fijnaart ca 1688  overl Klundert 20 maart 1740  d.v. Gerrit Willems Langeweg en Maeyke Huybrechts Vrient  huurt 1711 een hoeve en landerijen op Hazeldonk van Marijnis Pieters van Elsen    Kinderen  5a Jannetje Geertedr Grootenboer  ged Fijnaart 1 januari 1710 Jennetje Gerrits  get Adriaantje Herberts Grootenboer en Gerrit Hendriks Voermansotr Willemstad 4 november 1732 tr Willemstad  6 december 1732 Ary Fredriksz van Gein  geb Heiningen van Gijn ged Fijnaart 13 januari 1700 z.v. Frederik Arysz van Gein en Anneke Cornelisdr de Neef Kinderen   a Anna van Gein  ged Fijnaart 14 februari 1734   5b Marijke Gerritsd Grotenboer  ged Zevenbergen 11 juni 1712 Maaijke rk get Arie Herbersen Grootenboer en Neesjen Gerritsen Langeweg  Potkarstraat te Breda 1733 begr Zevenbergen 9 januari 1797 impost bet. door zoon Frans van den Put tr  1e Breda 16 augustus 1733 Henricus Benedictus van der Put geb Zevenbergen  1 september 1708 begr Zevenbergen  2 juli 1776 rk, z.v. Franciscus Anthonisz van der Putten en Johanna van der Schoof  tr 2e voor 1723 Peter Laurensz Dijckers ged Standaarbuiten 8 augustus 1725 overl Standaarbuiten  9 april 1770 z.v. Laurentius Jansz Dijkers pachter van de impost op bieren, wijnen en Catharina Michielse de Roy Kinderen 1e  a Herbert van der Put ged Zevenbergen 5 december 1732 buitenechtelijk  b Francina van der Put ged Zevenbergen 9 oktober 1733   c Frans van der Put betaald begr impost 5c Geerardina Gerrits Grootenboer  ged Zevenbergen 25 november 1714 get Kornelis Herbers Grootenboer en Maaijke Vrind    5d Herbert Geertse Grotenboer   ged Sevenbergen  5 februari 1716  ng  overl Sommelsdijk  ca 1772 tr Fijnaart 16 december 1742  Adriana Cornelisse Hollemans geb Klundert  1 november 1720  overl Sommelsdijk 10 september 1812 d.v. Cornelis Aartsen Hollemans en Ariaantje Cornelisd Versluijs Kinderen a Gerrit Herbertse Grotenboer ged Klundert  12 januari 1744  tr Sommelsdijk 11 maart 1770 Maria Hendrikse van Dam ged Sommelsdijk  15 april 1747   overl Sommelsdijk 23 mei 1815  d.v. Hendrik van Dam en Teuntje Simons Kattestaart b Cornelis Herberts Grootenboer ged Klundert 8 augustus 1745  overl  1802 tr 1e Sommelsdijk 1 mei 1768  Neeltje Adrianusd van der Klink ged Sommelsdijk 12 april 1749 d.v.  Adrianus Barends van Klink en Trijntje Johannes van den Boogaart tr 2e Sommelsdijk  9 juni 1791 Jobje Pieterse Koudijzer ged Middelharnis 28 september 1770 overl Sommelsdijk 4 februari 1830  d.v. Pieter Koutijzer en Lena van der Stelt  Kinderen   Herbert Cornelis Grotenboer geb Sommelsdijk 2.4.1769 tr Sommelsdijk 2.4.1798 Jannetje Daniels van Strien geb Sommelsdijk 1768 K: Cornelia 1816 tr J. Severen c Catharina Herberts Grotenboer ged Klundert 25 november 1747 Kaatje overl Sommelsdijk 11 januari 1809     tr 1e Oude Tonge  14 mei 1769  Hendrik Kranenburg  ged Sommelsdijk  1 september 1746  tr 2e Sommelsdijk  21 december 1784 Ary Hoogwerf  wed v Dirkje Heiligendorp  otr 3e Sommelsdijk 30 september 1788 impost betaald tr 3e Sommelsdijk  2 oktober 1788 Abraham Imanszn Both wed Lena van de Hoek tr 4e Sommelsdijk 4 oktober 1798 Marinus Jacobs Peekstok ged Nieuwe Tonge 5 oktober 1755 wed Elisabeth Jans van den Boogaard  d Aart Herberts ged Sommelsdijk 31 januari 1750 tr Sommelsdijk 14 november 1773 Maatje Teunisse Ruighaver  ged Sommelsdijk 1 februari 1753  d.v. Teunis Ruijchaver en Aaltje Jacobs Quacke Adriaantje Herberts  geb Sommelsdijk 8 april 1752 overl Middelharnis 12 mei 1835 otr Dirksland 9 mei 1773  Jan Gerrits van Prooijen de jonge  ged Sommelsdijk 8 april 1752overl Sommelsdijk 1785  tr 2e Sommelsdijk 19 augustus 1785 Cornelis Grosfert tr 3e Sommelsdijk 24 januari 1806  Maarten Cornelis Born overl Sommelsdijk 12 oktober 1828  wed v Arendje Jobsd Blok en van Maria Jansd van Heestf Willem Herberts  geb Sommelsdijk 21 oktober 1753  overl Sommelsdijk 2 december 1834   tr Oude Tonge 31 mei 1778 Josina Klaasse Kreeft geb Oude Tonge  ca 1754  wed van Jan Theunisz Zeedijk d.v. Klaas Cornelisse Kreeft en Magtelt Dirks   Hoekswegg Maaike Herberts geb Sommelsdijk 15 februari 1756 h Neeltje geb Sommelsdijk 23 april 1758 i Herbert Herberts geb Sommelsdijk 23 april 1758 overl Dirksland 24 juni 1841 tr Melisant 18 oktober 1792  Maria Vreeswijk geb ca 1742  wed v Leunis van Es tr 2e Melisant 10 december 1810  Adriaantje Marinusse Peekstok  ged  Sommelsdijk 13 augustus 1786  d.v. Marinus Jacobs Peekstok en Elisabeth Johannes van den Bogert  tr 3 ca 1784  Jannetje Hoepman j Antonie Herberts  geb Sommelsdijk 19 september 1762  5e Gerrit Grootenboer  ged Sevenbergen 25 september 1718 Geret, Gerrit Geertsen,  NG       overl 1778 hij woonde te Fijnard in 1740 en werd genoemd Gerrit Gerritso/tr Klundert 13/29 juni 1738 Heyltje Cornelisdr Blom geb Hardingsveld  24 oktober 1708 overl Sevenbergen      10 januari 1777 d.v. Cornelis Cornelisz Blom en Adriaentje Andriessen van der Mastkinderen  zie 1024b/1025b           5f Machiel Geertse Grotenboer ged Klundert  2 maart 1721 get Arien Grotenboer en Neeltjen Dingemans tr Den Bommel 17 januari 1741 Catharina Willems Jans  5g Willem Geertse Grotenboer ged Zevenbergen 6 december 1721  begr Rotterdam 26 maart 1774 o/tr Rotterdam  3/12 juni 1742 Maria Timmers ged Rotterdam 3 september 1724 jd van Rotterdam woonde Oudehooft, d.v. Kornelis Timmers en Hillegont van der Mout zij was getuige bij het huwelijk van Willem Gerrits Grootenboer  zie 1024b  Kinderen a Catrina Willems  ged Rotterdam 5 januari 1745 begr Rotterdam 6 juni 1746 b Cornelia Willems     ged Rotterdam 23 maart 1749  begr Rotterdam 24 juni 1749 c Gerridt Willems  ged Rotterdam   17 december 1752 d Kornelia Willems  ged Rotterdam   2 juni 1754 e Wilhelmus Willems  ged Rotterdam 28 december 1756 6 Jan Herberts  Grootenboer overl Klundert 1 juli 1703  genoemd in het testament van Jenneken Willems de Hoon, Klundert schepenen 4.5.1683 otr Willemstad 31 juli 1645 tr 1e Willemstad  29 augustus 1645 Maijken erts, wed van Jan Ariens Goers  tr 2e Willemstad 29 februari 1648  Fijntje Laurensen 7 Michiel Herberts Grootenboer lidmaat Fijnaart attestatie 1703, doopget te Fijnaart 9.9.1703

1026/1027 DINGEMANS ARIENS SWALUWNAER Vrients  ged Swaluwe 3 maart 1623  overl Strijen 15 juni 1705   82 jr tr 1e Strijen 1658 PLEUNTIE GERRITS STREEFKERK  geb Strijen ca 1635  overl  voor 1677  tr 2e  na 1677 Annetje Jans Kinderen 1e  1 Arien Swaluwnaer Dingemans ged Strijen 8 augustus 1660 2 Johannes Dingemans Swaluwnaer ged Strijen  25 februari 1663 3 Cornelis Dingemans Swaluwnaer   ged Strijen  25 februari 1663 4 Cornelis Dingemans Swaluwnaer   ged Strijen 23 januari 1665 5 Johannes Dingemans Swaluwnaer ged Strijen 1 april 1668 6 Anna Swaluwnaer ged Strijen 21 december 1669 7 NEELTJEN DINGEMANS tr   ARIEN GROTENBOER   512/513 8 Sijghje Dingemans ged Strijen  26 januari 1676 Kinderen 2e 9 Geertrui Dingemans Swaluwnaer ged Strijen  14 januari 1691 Truije  overl Hellevoetsluis 18 augustus 1779 tr 1e Strijen 20 mei 1707  Albert Jans Koetsveld                      geb ‘s Gravendeel  na 1682  z.v. Jan Alberts Koetsveld (al overl in 1703) en Josijntje Voorval, Albert Jans Koetsveld  zit in 1703  in het weeshuis en is dus minderjarig, weeskamer   ‘s Gravendeel 1703, woont 1707  ‘s Gravendeel en 1720 met zijn vrouw Geertruy op het dorp in Strijen.  op 13.11.1718 vraagt de vrouw van Jan Koesveld bij de diaconie turf voor haar moeder tr 2e  Pieter Francel  Pieter tr 2e in 1779  stiefvader Pieter Francel is in 1773 met schoonzoon Bastiaen Zuiderent voogd over de   kinderen van Jan Koetsveld, wed van Maria Offerman,  en verkoopt  7.8.1773 publiek een huis en erve staande in het dorp voor fl 280.— belend ten zuiden de Dorpsstraat ten noorden de oude haven  Kinderen 1e :   9a Dingeman Koetsveld ged Strijen  15 december 1709  9b Annigje Koetsveld ged Strijen 16 september 1711   9c Jan Koetsveld ged Strijen 8 februari 1713 overl Strijen 24 mei 1773 tr Maria Offerman ged Hellevoetsluis 11 februari 1714  begr Piershil 6 oktober 1789,  wordt geregeld genoemd als verver/glazenmaker te Strijen (1749) het ‘bolesen’ van zeilen is zijn specialiteit, hij ontvangt regelmatig geld voor het ‘teekenen en bolesen’ van molenzeilen (1748/1772), in 1746 pomper brandspuit 1,  Maria Offerman lidmaat Numansdorp met attest van Strijen 1743            Kinderen            a Cornelia Coesveld  ged Strijen 8 februari 1756 smid overl Strijen 11 februari 1821 tr Strijen  5 mei 1775 Bastiaen Zuijderendt  geb Strrijen  3 december 1724  smid, ouderling commissaris brandspuit I overl Strijen 5 oktober 1797  9d Annigje Koetsveld  ged Strijen 24 juni 1715  9e Annetje Koetsveld  ged Strijen  7 november 1717  9f Anna Koetsveld ged Strijen  15 september 1720  9g Dingeman Koetsveld  geb Strijen  5 juli 1722 tr Strijen  1755Maartje Verhave geb Strijen 8 maart 1722  d.v. Gijsbert Verhave en Ariaantje Ariens Mol  9h Aelbert ged Strijen  25 juni 1724  9i Josina  ged Strijen 16 september 1725 Geertrui Dingemans Swaluwenaar is doopgetuige 18.8.1767    9j Isaak ged Strijen 19 oktober 1727   9k Aelbertje Koetsveld ged Strijen 30 juli 1729 10 Stijntje Dingemans overl 7 november 1697 11 Cornelis Dingemans geb Fijnaart tr  Neeltje Kerkhove  Neeltje tr 2e 5.1.1710 Servaas Timmers   Kinderen  11a Jan ged Fijnaart/Heijningen 19 september 1706 n.h.getuige Pieter van Westland en Neeltje Dingemans  11b Dingeman Dingemans ged Fijnaart 16 december 1708 Dingeman Ariens Swaluwe woont in het Spui te Strijen in 1677 als hij voor fl 2 aangeslagen wordt voor kerk en toren reparatie. Hij is koper te ’s Gravendeel 1680, hij koopt tienden in het land van Es in 1677, 1685, 1691, 1694, 1696, 1697, 1699, koopt een koe uit een erfenis in 1666, bezit in het Oudeland van Strijen een morgen  en 300 roe land in 1671, heeft een huis en een schuur in het land van Es in 1687. Hij is een broer van Huybert Ariens Swaluwnaer alias Vrient(s) en behoort dus tot het geslacht Vrients van de Swaluwe Annetje Jans op 2.10.1708 weduwe van Dingman Swaluwnaer heeft aan Pieter Bastiaans Streefkerk getransporteerd  een huis, schuur en erve gelegen op de buitenberm van de dijk van het land van Essche erfpacht fl 4 per jr

1028/1029 CLAES JANSEN ELANT  geb Klundert ca 1608 overl tussen 24 september 1677 en 8 februari 1678  bouwman in de Grote Polder Klundert en schepen, toeziender op de weeskinderen van Claes Joosten en Tanneken Jansdr, pachter van de 8e hoeve in de Grote Polder tr 1e  Klundert  12 december 1637 Soetje Anthonis   overl  tussen 4 maart  en  4 oktober 1658 wed van 1e Cornelis Gijsbrechts en van 2e Jan Cornelisz     tr 2e  ca 1660 LAUREIJSKE BARENDS  geb  ca 1641 Lauwrijsken, Laurentie  begr Klundert 6 januari 1713 Laureijske hertr  Ary Japhten na 2.9.1679 RAWB Klundert WK 13, 11.11.1634 Staet van alle goederen van Cornelis Gijsbertsz zalr in leven tesamen met Soetken Anthonisdr sijne nagelaten weduwe beseten geinventariseerd 10.11.1634 op de pachthoeve int bijwesen van Aert Gijsbertsz als oom ende bloedvoocht van de nagelaten weeskinderenSoetken Anthonisdr weduwe van Cornelis Gijsberts overleden aan de Roovaart geass met Jan Goossens haar gecoren voogd  in desen ten eenre mitsgaders Aert Gijsberts als oom en bloedvoocht en Balten Cornelis als toesiender over de nagelaten weeskinderen ter andere sijde volgt de uitkoop. De kinderen met name Lijntgen Cornelis 10 jt, Maycken Cornelis 6 jr, Barbara Cornelis 3 jr en Cornelia Cornelis 6 maendenin 1637 door de vijand geroofd 6 paarden en 2 ossen schade 550 pondenop 26.2.1645 toesiender over de weeskinderen van Claas Joosten en Tanneke Jansdr, t.w. Josijntgen Claes 12 jr, Antonetta Claes 4 jaar en Jacomijntgen Claes 2 jr (WKA Klundert 16a) 21.3.1658 hierin testeren Claes Jansz Elant en Soetje Anthonisdr, genoemd wordt hun zoon Cornelis oud omstreeks 22 jaar RAWB Klundert Ora nr 102, 1658Claes Janssen Elant in wette schepen alhier, clouck ende gesont van lichaem gaende en staende en onder den volcke verkeerende ende Soetken Thonisdr.,echte man ende vrouw d’selve sieckelijck in een slaepbank voor de viere liggende beijde haer verstandt sprake sinnen en de memorie over al wil machtich sijnde ende volcomentlick gebruicknede gelijck opentlijk voor ons heeft gebleeken , testeren, legateren aan de diaconie armen van dese stad50 gulden.  Verder wordt gesproken over eigen en pachtlanden bougereedschappen enz. waarin de langstlevende zal blijven zitten.Indien de testateur eerst overlijdt zal hun beider zoon  Jan Claes Elant oud omtrent 22 jaar uitgereikt worden voor zijn vaderlijke erfenis 1800 gldIndien de testatrice eerst overlijdt dan zal haar man haar drie dochters  Maijken Cornelis tegenwoordig getrouwd met Jan Elbersen, Barbel Cornelis getrouwd met Ferdinandus Damia en Cornelia Cornelisdr oud omtrent 25 jaren bij haar in voorgaande huwelijk verwekt door Cornelis Gijsbertsz mitsgaders haar voornoemde gezamenlijke zoon tesamen uitreiken 1800 gulden  eens elk kind daarvan sijn portie genietende  De voorkinderen zijn voldaan behalve Cornelia Cornelisdr4.10.1658 (Klundert weeskamer 17b) inventaris goederen nagelaten bij Soetken Thonis overleden in de Grooten Polder van Nijervaart en metterdootd ontruijmpt en bij Claes Jansen Elandt  wednr van voorn Soetken Thonis gepossideert. Geinventariseert ten sterfhuijse van de voors Soetken Thonis salr int bijwesen van Jan Elderssen als getr hebbende Maijcken Cornelisdr eene van de voordochters en mede erfgen van de voors Soetken Thonis Op 2.11.1662 (Klundert weeskamer 17a) is Claes Jansen Elant toesiender van de onmondige weeskinderen van wijlen Leentken Jacobs Truweel daer vader aff is Barent BarentsOp 12.12.1664 ( Klundert weeskamer 19a) is Claes Jans Elant voogd over deze weeskinderen. Hierin doet Barent Verveer de rekening van de administratie bij hem gehad als collecteur van 2 doopcedullen t.z.v. coren te velde toebehorende Barent Barents ende sijne weeskinderen, ter presentie van Johan Della Saille superintendent en weesmeester te Nijervaart13.12.1667 (Klundert weeskamer 19b) doet Claes Jansen Elant als voogd over de 4 weeskinderen van Barent Barentsen verwckt bij Leentken Jacobs Truweel rekening, deze kinderen zijn Trijntken Barents getr met Adriaen Cornelis Schouwenaar, Susanneken, Maeijken en Adriaentken BarentsRAWB Klundert WK 190a 18.11.1669    Reeckening doende Balten Ketelaer als administratie hebbende gehad van de cedulle der vercochte cleederen naergelaten bij Cornelis Gijsen , getoont ter weeskamer bij den rendant in desen aan Jan Elders als getr hebbende Maijken Cornelisdr, Jan Cornelis Elant wedr van wijlen Leentken Cornelis op 18.11.1664, betaald aan Leentgen Cornelis en Barbara Cornelis 50 pond aan Jan Elderts in qualiteit als boven een gerecht vierde part van dien ende ’t selve werderomme van Jan Cornelis ende twee verdere susters die eerst teveel ontvangen hebben nu restitutie op order van de superintendent4.6.1671 (Klundert weeskamer 20a) estimatie van de goederen toebehoorende aan Claes Jansen Elant pachter van de 8e hoeve in de Grooten polder Niervaert29.9.1671 (Klundert weeskmaer 20a) doet de wed (Lauerijscke Barents) van wijlen Claes Jansen Elandt in leven voogd over de vier kinderen van Barent Barentsen verweckt bij Leentken Jacob Truweel salr maakt zij rekening op vanwege haar man had gedaan en gehad van de goederen den voors kinderen aanbestorven en aangeerft door doode van Cornelis Truweel den voors kinderen oudtoom maternel volgens de testamente voor schepenen alhier 9.9.1665 gepasseert ende wettige verdelinge RAWB Klundert ORA 141, 1677Claes Janssen Elandt bouwman wonende in de Grote polder van Niervaert ende Lauereijsje Barents desselfs huysvrouwe sijnde hij testateur sieckelijck te bedde leggende doch sij testatrice clouck ende gesont van lichame gaende ende staende niettemin beijde haere memorie hebbende ende verstant volkomen machtich ende gebruijcken soo ons uijterlick bleek testeren de langstlevende is erfgenaam en is gehouden hun kinderen op te voeden tot hun mondige dagen voorts hebben sij gestelt tot voocht over de voors. minderjarige kinderen Jan Hendericksz Nobel ende tot toesiender Abraham Elant onder expresse seclusie van de weeskamer der stede Niervaert RAWB Klundert 20b ca 1678 Staet van inventaris  van alle goederen  bevonden ten huijse    van Lauereijske Barents weduwe van wijlen Claes Jans Elandt Klundert WK inv nr 13 , 1634Staet en inventaris van alle goed een van Cornelis Gijsberts zalr in leven tesamen met Soetje Anthonisdr sijne nagelaten weduwe beseten, geinventariseerd 10.11.1634 op de pachthoeve in t bijwesen van Aert Gijsbertsz als oom ende bloetvoochtvan de nagelaten weeskinderen.Soetgen Anthonisdr weduwe van Cornelis Gijsbertsz overleden aan de Roovaert  geass met Jan Goossens haren gecoren voogd in desen ter eenre mitsgaders Aert Gisbers als oom en bloetvoogt en Balten Cornelis als toesiender over de nagelaten weeskinderen ter andere sijde, volgt de uitkoop De kinderen met name Lijntgen Cornelis 10 jr, Mayken  Cornelis 6 jr, Barbara Cornelis 3 jr en Cornelia Cornelis 6 maenden RAWB Klundert WK 21, 1681Staet en inventaris van alle goederen bevonden ten huijse van Janneken Ariens Grootenboer  wed van Jan Claes Eland in de Groote Polder van Neijervaert  Zij belooft aan haer kindmet name Soetje te mondige dagen uijt te reijken 40 gulden 25.5.1692 Cornelis Benjamins zoon van Benjamin Willems (ORA Klundert 101 14.5.1647) regeling tussen de crediteuren van wijlen Cornelis Benjamins gestorven in de polder Nieuwendijk in de jurisdictie Zevenbergen van welke crediteuren de wezen van Claes Jans Elant en Lauerijske Barents tot de voornaamste behoren en de erfgenamen van Cornelis waaronder weer LauerijskeKlundert 20 januari 1713 Jan Claesz Cramer bezet de boel van Lauerijske Barents laatst weduwe van Arij Japhte voor de huur van het kamertje waarin zij in haar leven woonde (ORA Klundert 105)Lauerijske was het enige kind uit het huwelijk van Barent Barents en Beatris Benjamins, in 1643 was zij 2 jaar oud en ontving 500 gulden uit moederlijk goed(RAWB Clundert ORA 105 nieuw 186 fol 76v 20.1.1713) Jan Claesen Cramer mr schoenmaecker woonende alhier dewelcke verklaarde met voordaande consent van d’heer Baillu Huge van de Mast heer van Cleijnpoelgeest regtelijck op sijn gront te besetten en arresteeren alle soodanige meuble goederen als jegenwoordig nogh op deselve bevonden en aencomende ofte toebehoorende sijn de boedel van wijlen Lauerijske Barents letst weduwe van Arij Japthen omme daaraan te verhaalen soverre het strecken kan de somme van agtien gulden den comparant van de overleedene competerende over huer van het Camertje bij deselve in haar leeven bewoondt ten dage dienende bij eijsch nader de expresseren den 20 januarij 1713 Kinderen 1e 1 Jan Claes Elant geb  ca 1637  overl voor augustus 1681  pachter  tr  Janneke Ariens Grootenboer  2048/2049-2            Kinderen            1a Soetje Jansdr Elant  geb  ca 1674   zij testeert 19 jr oud sijnde  18.6.1670 (Klundert weeskamer 19b) acte van authorisatie van de wed Michiel Hagens pachterse van ’t Hoorengelt ingaande 1.10.1669 om te verhalen aan de goederen van Jan Claessen achterstallig hoorengelt  op 30.5.1671 (|Klundert weeskamer 20a) estimatie van de goederen toebehoorende Jan Claes Elant van zijne Ex. in de Groote polder Niervaart   28.8.1681 (Klundert weeskamer 21) staete en inventaris van alle goederen bevonden ten   huijse van Janneke Ariens Grootenboer wed van Jan Claes Elandt in de Groote polder   Nijervaert   zij belooft aan haer kint met name Soetje te mondige dagen uijtte reijcken 40 gulden  in 1648 eindigt de 80 jarige oorlog met de Vrede van Munster. 2 Cornelis Claes Elant  geb ca 1638 3 Barbel Claes Elant geb ca 1641  tr  Ferdinandus Damiss 4 Meyke Claes Elant geb ca 1642  tr  Jan Eldersen  geb  ca 1643  z.v. Jan Eldersen en Ydea Jans (Corendijcker?) Kinderen 2e 5 Benjamin Claesz Elant geb Zevenbergen  5 maart 1662 begr Klundert  3 januari 1729 tr 1e Klundert  22 februari 1687  Mayke Damiedr van de Cruys  geb ca 1663 (Marijke)  overl voor 16 mei 1694  d.v. Damis Jan van der Cruys en Jenneke Pieters Cramer tr 2e ca 1696  Sijke Engelsdr van de Berg  geb Etten overl Klundert  17 oktober 1720  wed van Cornelis Mathijs Beens Kinderen 1e 5a Clasina Benjaminsd Elant geb Niervaart ca 1691 tr Klundert  11 november 1708  Hendrik Janse van Meurs            5b Claas Benjamin Elant  geb 1694 tr Fijnaart  10 december 1719 met attestatie uit Willemstad, komt uit Clundert  Mayke Andriesse Sneep  ged Puttershoek  27 september 1682   d.v. Andries IJsbrandts Sneep (overl voor 17.10.1719) en Leentje Dircx van der   Linden tr Klundert 1.1.1719   Claes woonde te Fijnaart 10.12.1718  GTMWB 1986 243 op  31.1.1719 Mayke Sneep ‘siek van kinde’, zij testeert  als wed voor notaris de Klerk getoond te weeskamer van Willemstad 17.10.1719 Kinderen 2e          5c Engel Benjamin Elant  ged Klundert  22 mei 1698 overl/begr Klundert  10/13 oktober 1770  otr/tr  Klundert 10 februari/5 maart 1719 Aartje Ariesdr de Man  geb ’s Gravendeel  ca 1697 begr Klundert   17 december 1759  op 12.7.1771 Klundert weeskamer nr 28 staat van inventaris van alle goederen nagelaten door Engel Elant gewoond hebbende en op den 10.10.1770 te Klundert overleden achterlatende  en tot zijn erfgen ab intestato zijne 2 dochters met name Pieternella Eland huijsvrouw van Jan Veekemans en Sijke Eland meerderjarig ongehuwde dochter ieder voor een 3e part mitsgaders de drie kinderen van zijn vooroverleden zoon Benjamin Eland met name Engel Eland Elisabeth Eland en    Adriana Eland voor het overige 3e part  Kinderena Benjamin Engels  ged Klundert  12 oktober 1723   overl Klundert 13/18 februari 1766 tr Klundert  15 juni 1749 Teuntje Adriaens Cortewegh uit de Groote Polder  ged Klundert  3 februari 1716  overl Klundert   19 januari 1786  d.v. Adriaan Korteweg en Elisabeth Endepoel  op 15.11.1767 is Teuntje Cortewegh, weduwe van Engel Benjamin Eland, getuige bij de geboorte van Willemijn Cortewegh.    6 CORNELIS   ELANT  tr   CATHARINA L. JONGKIND  514/515 7 Neeltje Claes Eland  ged Zevenbergen  22 mei 1667  overl Klundert  28 maart 1707 tr 1e Klundert  10 februari 1691 Jacob Cornelis van Etten ged Fijnaart  7 januari 1664  begr Klundert  26 februari 1704   o/tr 2e  Klundert  23 april/16 mei 1706 Bastiaan Cornelis Hollander  geb Willemstad  1660  wed van Neeltje Leendertse , Bastiaan hertr 3e Sijmontje Jansd in ‘t Veld             Kinderen 1e 7a Cornelia van Etten geb Zevenbergen 9 juni 1697 overl  januari 1718 7b Claes van Etten geb  ca 1701 Kinderen 2e            7c Aaltje Hollander  geb Zevenbergen  Klundert 17.11.1719 Reckening doende Robrecht Weelant als bij date van 4 april 1707 aangestelde voocht over de twee minderjarige kinderen Neeltje Claassen Elant in eerste huwelijk verweckt bij Jacob van Etten overgebracht en gerepresenteert bij den rendant voor de weeskamer op 17.11.1719 de voors Neeltje Clasen Elant moeder van voorn kinderen (daar sijn komen te hertrouwen met Bastiaen Cornelissen Hollander en geen testament hebbende gemaakt of andere voogde in hare plaatse gestelt is na hare overlijden staat een inventaris van de boedel opgemaakt en met de weeskamer uitkoop gedaan wegens het moederlijk goet. Bastiaen Hollander behoud de boedel en voedt de kinderen op genaamt Cornelia 10 jaar en Claes 6 jaar tot 20 jaren en elke 3 gulden volgens uitkoop ter weescamer Niervaert gepasseert 4 april 1707. De kinderen erven ook nog 5 gulden en 12 stuijvers sijnde de helft van 11 gulden en 5 stuijvers wegens een erfenis van der kinderen grootmoeder van smoederswegens Laureijske Barentsde voors Cornelia van Etten is komen te overlijden in de maand januari 1718 – WKA Klundert inv 25 staet en invertaris van alle goederen nagelaten door  Bastiaan Cornelis Hollander ende sijne overledene huijsvrouw Neeltje Claessen Eland gedaen en maacken bij de voorn Bastiaen Hollander voor de weeskamer wegens twee minderjarige weeskinderen van de voors Neeltje Claessen Eland verweckt bij Jacob van Etten , de post den 4e april 1707 met Bastiaen den Hollander geaccoordeert dat hij sal blijven in het volle besit van de moeder mits dat hij de twee voorkinderen van sijn vrouw verweckt bij Jacob van Etten met name Cornelia out 10 jaar Claes out 6 jaar sal alimenteren RAWB Klundert inv nr 23 28.3.1707 8 Elant Classen  geb Klundert ca 1658  wonende in de Groote Polder van Niervaart  overl Klundert  21 januari 1709  aangevinghe gedaan door haar broer Benjamin Classen otr/tr 1e Klundert 8 april/5 mei 1684   Mayke (Marijke) Jansd van de Swaluwe  wed v  Adriaen van der Zwaluwe  overl Klundert 21 januari 1709  tr 2e Zevenbergen  21 december 1687  Anneken Bastiaans  j.d. van de Lint otr 3e Klundert  5 december 1696  Mayke Jans Zantbergh, weduwe  geb Zevenbergen overl  voor 1687             Kinderen 1e            8a Clasijntje Elant  geb Niervaart ca 1696 tr Fijnaart  1 oktober 1719 Pieter van Bale tr 2e Fijnaart  22 september 1733   Cornelis Hendriksz Hendrikstr 3 Fijnaart  12 maart 1758    Laurens Bruuren  op 18/19.2.1709 Klundert inv nr 23 staet en inventaris van alle goederen nagelaten door   Elant Claessen ende desselfs overleden huijsvrouw zalr Maeyke Jans tevooren wed was van  Adriaen van der  Zwaluwe waervan de eene helft profiteert moet worden bij de voors wednr Elant Claessen ende de wederhelft bij de kinderen van de voors Maeijken Jans tot 4  ingetal   waervan 3 sijn voorkinderen verweckt bij Adriaen van der Zwaluwe het outste genaemt   Maeijke getr met Jacob Adriaensen den Boer en de 2 andere Cornelis en Stijntje en de 4e sijnde het nakind verweckt bij Elant Claessen voors genaemt Clasijntje Elant out omtrent 12   jaren 9 Beatrix Claesdr Elands  begr Klundert  13 oktober 1705 tr   1692  Laureijs Timmers   geb  1658  Laureijs hertr Katharina Pieterse van Dalen 10 Aaltje Claes  geb Zevenbergen  22 mei 1677 begr Klundert  12 februari 1723 tr  Cornelis Adriaans Visser  ged Standaarbuiten  21 augustus 1672  begr Klundert 26 september 1719 z.v. Adriaen Jansz en Grietje Willems  Kinderen 3  Cornelis Adriaans Visser ende Aaltje Classen Elandt egtelieden testeren, er zijn drie   kinderen, tot voogden worden genoemd Cornelis Classen Eland ende Arij Adriaans Visser,   haaren broers

1030/1031 LEENDERT WOUTERSE JONCKINT  ged Fijnaart 24 augustus 1633 z.v. Wouter Lenaerts geb Fijnaart ca 1600  en Lijntge Theunis Wouter Lenaert z.v. Lenaert Wouter geb Fijnaert ca 1570  tr Fijnaert 6 mei 1592 Elisabeth Lenaert tr 1e  ca 1660 CORNELIA MELIS  otr 30 november 1685 tr 2e Willemstad  10 december 1685 Marijke Jans  geb                                          1655 Marijke bij 1e tr 25jr, wed tr 1680 Arij Willems van Eijl, Kinderen 1e 1 Melis Leendertse Jongkind geb Fijnaart Heijningen  1660 tr 1e Willemstad  september 1682  Emmetje Jans Wesdijk  geb Mijnsheerenland 1660  Anneken  overl ca 1695  Kinderen   1a Jan ged Willemstad 24 maart 1686  1b Adriaentje  ged Willemstad 7 november 1688  1c Leendert ged Willemstad 1 juni 1692  1d Leendert ged Willemstad  3 januari 1694 tr 2e Willemstad 26 februari 1696  Laueriijske Lambregts  geb Willemstad  ca 1670 overl   ca 1702 tr 3e Willemstad  12 december 1703  Neeltje Hanegraaff   geb/d Heerewaarden   4/7 november 1658 wedn van Johannes Pietersze 2 Cornelia Leendertse Jongkind ged Fijnaart  1 oktober 1662 tr 1e Willemstad  10 april 1682  Aelbregt Craijestein  geb  Willemstad 1655  Albert overl 1688 tr 2e Willemstad 6 februari 1689  Adriaen Jacobse Gleijns  geb Etten Leur  1655  Kinderen 1e  2a  Abraham Craijestein  ged Willemstad 21 maart 1683  2b Cornelis Craijestein  ged Willemstad 21 oktober 1685 3  CATIE LEENDERTSDR JONCKINT   tr  CORNELIS ELANT    514/515 Kinderen 2e 4 Cornelia Leenderts Jongkind ged Willemstad 1 september 1686 5 Adriaantje Jongkind  ged Willemstad  14 maart 1688 6 Wouter Jongkind ged Willemstad         

1032/1033 PIETER PAULUSSE DEKKERS  geb  ca 1655 Deckers  tr   ca 1670 DINGETJE ROOMEN  geb ca 1650 Kinderen 1 Paulus Deckers  geb Zwaluwe 21 januari 1674  NH doopget Janneke van Toorn 2 Rombout Deckers geb Zwaluwe 8 maart 1676 3 Cateleijn  Deckers  geb Zwaluwe 17 maart 1678  doopget Stoffel Vermeulen 4 CORNELIS PIETERS DEKKERS   tr   JAQUOMIJN STEVEN VAN GEIJL   516/517

1040/1041 MARCUS JACOBS KARON geb Dirksland ca 1635 otr Dirksland  9 oktober 1660 tr Dirksland 7 november 1660 ARENDJE JACOBS RUIGROK  ged Dirksland 26 december 1643 Ruijchrock Kinderen 1 Leentje Marcusdr Karon  ged Dirksland 4 september 1661 2 JACOB MARCUSSE KARON tr HIJLTJE LEENDERTS TUINDERS  520/521 3 Jan Marcusse Karon ged Dirksland 14 december 1664 overl Dirksland 20 maart 1695 otr  Dirksland 18 februari 1695 tr Dirksland  20 maart 1695 kerk Jacomijntje Marijnusse Cool/Kool geb Colijnsplaat  woonde Winterstraat Dirksland, zij hertr 14.2.1697 DirkslandJan Willemsen van den Bosch hertr 3e 17.12.1700Abaraham van der Hart 1697 Getrout den 14en Febr: 1697 Jan Willemse van den Bosch JM, van Utregt, en Jakomijntje Marijnusse Kool, wede: van Jan Marcusse Karon, van Dirxl:, beijde wonagtig alhier  De bruidegom is meerderjarig 4 Magdaleentje Marcusd Karon ged Dirksland 25 februari 1666 5 Ariaantje Marcusd Karon ged Dirksland 29 april 1668 6 Cornelis Marcusse Karon ged Dirksland 11 januari 1671 7 Magdalijntje Marcus Karon ged Dirksland 11 januari 1671  tweeling 8 Maria Marcus Karon ged Dirksland 29 januari 1673  Maria was doopgetuige te Dirksland 8.7.1714 voor Markus Jacobsz Keijser en 8.12.1709  voor Marcus Jacobsz Keijser 9 Jannetje Marcus Karon ged Dirksland  16 maart 1675 overl Dirksland 1 mei 1701 tr Dirksland 8 december 1706 Jacob Jansz Keijzer ged Dirksland  17 januari  1649 10 Andries Marcus Karon ged Dirksland 3 april 1677 11 Abram Marcus Karon ged Dirksland 4 juli 1678 12 Isaac Marcus Karon ged Dirksland  4 juli 1678   tweeling 13 Arentje Marcusd Karon ged Dirksland13 april 1681 tr Dirksland 7 april 1714 Cornelis van Nieuwenhoven ged Nieuwe Tonge 23 maart 1681  Cornelis tr 2 1681 Kommertje Leenderts Breederland geb Ooltgensplaat ca 1710 14 Geertje Marcusd Karon ged Dirksland 6 februari 1684 15 Ariaantje Marcusd Karon ged Dirksland  28 oktober 1685 16 Adriaantje Marcus Karon ged Dirksland 7 maart 1688 overl Dirksland 1 december 1707

1042/1043 LEENDERT TUINDERS   geb Zuidland  1628 z.v. Cornelis Tuinder tr Dirksland  29 maart 1653 SUSANNA CASTELEIN geb Dirkslandca 1623 Suzanna Hendricksd Tuinders Casteleijn d. v. Hendrik Tuinders Kinderen 1 Lijsbeth den Tuijnder ged Dirksland 21 februari 1655 Elisabeth, NH otr Dirksland  26 januari 1680 tr  Dirksland 15 februari 1680  Pieter Thijsz Cooman ged Dirksland                         6 maart 1650   Pieter wed van Mariaantje Pieters Ruijgrok 2 Hendrik Tuinder  ged Dirksland 22 oktober 1656  NG  tr 1e Dirksland 8 januari 1681  Leentje  Arense Kastelijn ged Dirksland  29 december 1658  overl Dirksland                      februari 1695  otr Dirksland 17 februari 1695 tr 2e Dirksland 8 maart 1696  Burgje Tuinder geb Dirksland 1675  d.v. Eijwouts Tuinder 3 Cornelis Tuinder ged Dirksland  20 oktober 1658 tr Dirksland ca 1690  Martijntje Kats ged Dirksland 31 januari 1674 4 Maatje Tuinder ged Dirksland 26 januari 1660 5 Antony Tuinder ged Dirksland 13 februari 1661 tr Dirksland 8 april 1695  Lijsbeth Willems  geb Wijk  1664 6 Maria Tuinder ged Dirksland 16 februari 1663  overl voor 1717 o/tr Dirksland  2 mei/3 juni 1692 Cornelis Noorman ged Dirksland 20 maart 1664  Cornelis hertr Dirksland 1717 Maria van den Berg 7 Josijna Tuinder  ged Dirksland 18 februari 1666 8 Josijna Tuinder  ged Dirksland  8 januari 1668 tr Dirksland  23 mei 1695  ArendKasteleijn  ged Dirksland 1 september 1669  lidmaat 1680 NG 9 HIJLTJE LEENDERTS TUINDERS  tr   JACOB MARCUSSE CARON  520/521

1044/1045 ADRIAAN ADRIAANSE KEUVELAAR Ariaan, Aerjans  tr 1eMarijke Jans Houtsagers tr 2e Nieuwe Tonge  2 april 1672 JANNETJE CORNELISSE MELLENAERS wed van Joris Hendriks Kinderen 2e 1 BALTE ARIAANS CUVELIER tr  COMMERTJE IJSMANS  522/523           

1046/1047 IEMAN CORNELIS IEMANS geb  1645 ged Dirksland 30 april 1645 tr Dirksland  15 april 1678 ANNETJE RUTS TRIUMPHANT geb 1655 .Annitie  ged Stad aan ’t Haringvliet 24 juli 1655 get Lijntie Pieters Kinderen 1 COMMERTJE IJMANS tr BALTE ARIAANS CUVELIER  522/523 IJemans of Iemandsd van der Vliet Commertje van Vliet wed tr Dirksland 1.6.1703 Bastiaan Stoffels van de Plicht geb  Dirksland 20.12.1671 2 Leentje Iemans   geb Dirksland  1678 
3 Leentje Iemans 4 Cornelis Iemans  geb Stad aan ’t Haringvliet 1684

1050/1051 AREN JANS VAN LOO  ged  Dirksland  21 december 1651 otr Dirksland  26 mei 1674 tr 1e Nieuwe Tonge 24 juni 1674 JANNETJE WILLEMS GOEMARE  ged Dirksland  30 januari 1648 Gaumare  begr Dirksland  14 augustus 1702 Aren van Loo woonde in 1688 op een ‘steetje’ tussen de Gelderse dijk en de kreek de Boomvliet, Jannetje Willems Goemare kwam uit een bemiddelde familie uit Vlaanderen, zij was getuige bij de doop van Krijntje van de Doel op 5.2.1696het steetje was de voorganger van de huidige boerderij ‘Het groene woud’  tr 2e Dirksland  7 november 1703 Engeltje Gerritsd van Prooijen   ged Stad aan het Haringvliet  23 april 1670 d .v. Gerrit Theunisz van Prooijen en Hendrikje Hendriks, wed van Arend Arendsz Hollander tr Stad aan het Haringvliet 13.3.1693 Kinderen 1e 1 Lena Arensd van Loo  ged Dirksland   16 maart 1675  Leentje   tr Dirksland 26 maart 1693  Servaas Jillesz van den Doel ged Dirksland  29 januari 1673  Zarvaas Jillisz schipper, boer begr Dirksland   2 december 1723  Servaas woonde aan de kerkring, nu Ring 5 oost van de Voorstraat Dirksland  1700 in rekeningen van de Grafelijkheid is hij koper van tienden in Oud Kraayer met recht   op een tiende van de jaaropbrengst van een stuk land  z.v. Jillis Jacobs van den Doel en Krijntje Servaasd Gerrevoets   Leentje van Loo erft  in 1707 in testament van haar ongetrouwde tante Francijntje Goemare  ‘bejaerde dogter’.  2 Cornelia Arensd van Loo   ged Dirksland  13 december 1676  overl  voor 1684 3 Jan Arenz van Loo ged Dirksland  13 april 1681 4 CORNELIA VAN LOO    tr  GERRIT PIETERSE VAN DE BERG     524/525 5 Neeltje Arensd van Loo   ged Dirksland 20 februari 1686 Kinderen 2e 6 Jannetje van Loo  ged Dirksland  24 augustus 1704 7 Engeltje van Loo ged Dirksland  27 mei 1706 tr Dirksland 14 oktober 1731  Willem Lodder ged Dirksland 4 januari 1693 z.v Leendert Lodder en  Zijtje van der Kers

1052/1053 LEENDERT ARENDS DE WOLF   ged Dirksland  26 november 1648 tr voor 1670 NEELTJE ENGELS ged Dirksland   27 december 1648 Kinderen 1 Aert ged Dirksland 21 december 1670 overl voor november 1671 2 Aert ged Dirksland  15 november 1671 3 Soetje   ged Dirksland  22 juli 1674 4 ENGEL LEENDERTS DE WOLF  tr  WILLEMPJEN ABRAMS526/527

1054/1055 ABRAM JILISSE  geb Goedereede  ca 1650 Abraham Gillisz van Hoek, schepen van Herkingen 1710  begr Herkingen  13 februari 1719  tr Dirksland  4 oktober 1670 CORNELIA CORSTIAENS  ged Herkingen  26 maart 1645   begr Herkingen  3 augustus 1709 Herkingen 15.9.1670  zij maken een mutueel testament FK15.1.20 Kinderen allen geboren in Herkingen en gedoopt in Dirksland 1 Jan Abrams van den Tol  geb Herkingen ged Dirksland  20 september 1671  otr Herkingen 13 juli 1696  tr Herkingen 5 augustus 1696 Lijsbeth Cornelisdr van den Noordt geb Oude Tonge begr Herkingen 10 oktober 1729 ingeschreven als lidmaat van de kerk Herkingen Den 13 Julij 1696 Zijn bij de E. predikant van Herkinge in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Abramsze j.m. met Lijsbeth Cornelis van der Noort j.d. beijde wonende onder Herkingh, volgens de van daar gebraghte attestatie. Met attestatie vertrokken na Herkingh om aldaar (soo veel ons aangaat) in den houwelijken staat te mogen bevestight worden. De Staten penningen van wegen het reght der trouwen waren voldaan volgens attestatie in dato den 13 Julij 1696 ondertekent J. Sturk, pasi. Herkinge Trouwboek Oude-Tonge 2 Abraham Abrams  ged Dirksland 14 september 1673 3 Jannetje Abrams van den Hoek ged Dirksland 5 december 1674  geref overl Herkingen  1 augustus 1730 aangifte Bastiaen van den Bos fl 3.0.0   otr Herkingen 16 juni 1699 tr Herkingen 19 juli 1699  Steven Cornelisz Verhoeck geb Nieuwe Tonge 1668  schepen van Herkingen  begr Herkingen  1 april 1719 aangifte door zwager Jan Abrahamse  wed van Adriaantje Vos z.v. Cornelis Verhoek en Josijntje Wittekoek 4 NN  ged Dirksland  5 december 1677 5 Cornelis Abramsz van den Hoek  ged Dirksland  19 oktober  1680  overl Dirksland 18 december 1741 tr 1e Herkingen 1 april 1709   Annetje Abrams de Wael ged Dirksland 7 januari 1691 tr 2e Herkingen  27 oktober 1720  Catharina Jacobsd Trommel  geb Dirksland   24 februari 1697  d.v.  Jacob Willemsz Trommel en Josijntje Jans 6 Annetje Abrams ged Dirksland  5 december 1677  overl Herkingen februari 1719 otr Herkingen  14 april 1702  tr Herkingen  7 mei 1702  Aert Claesz Bestman geb Herkingen  ca 1675  dienaar van Herkingen  20.6.1725: 50jr overl Herkingen  29 september 1742 begr Herkingen  27 oktober 1742  aangifte door zijn vrouw Barbara Klaas Verduijn  Aart Bestman hertr  14.3.1717 Herkingen Barbara Verduin ged  Stad aan het Haringvliet 8.3.1676 7 Aagje Abramsdr  ged Dirksland 21 februari 1683  Aechje   tr 1e Herkingen  25 december 1701  Dirk Paulusz Cabos ged Oude Tonge  26 mei 1680 overl  16 mei 1715  z.v. Paulus Cornelis Kabos en Aaltje Dirx  tr 2e Dirksland  14 november 1715  Jan Jansz van Voren  DTB Dirksland – getrouwt den 25 oct 1715 Jan Jansz van Voren wednr van Zanderina Jochems   overleeft te Rokanje jan 1713 volgens attestatie van t gerechte van Rakanje gedateert den 21 octb 1715 met Aegje Abrahams wede van Dirk Kabos overleeft den 16 mei 1715 N B de bruidt voorrn  verklaert wel te weten dat  ze bij haren overleefden man Dirk Kabos voorn niet zwanger was present Dirk Karis en David Gestel ouderlingen 8 Abraham Abrams  ged Dirksland 19 augustus 1685 9 WILLEMTJE ABRAMS VAN DEN HOEK tr  ENGEL LEENDERTSZ DE WOLF 526/527 10 Corstiaen Abrams ged Dirksland 2 november 1687 tr1e  Aagje Jans tr2e Maatje Leenders 11 Abraham Abrams  ged Dirksland 20 september 1693

1056/1057 AREN CORNELIS BLOM ged Middelharnis 6 mei 1653 schipper  overl Middelharnis 4 september 1715  tr 1e Middelharnis 16 augustus 1676 AALTJE THOMASD geb/ged Middelharnis 20/23 september 1653  overl Middelharnis  11 september 1704  d.v. Thomas Jansz tr 2e Middelharnis  26 juni 1705 Lijsbeth Michielsd Roy geb Goes Kinderen 1 Arentje  geb Middelharnis  27 augustus 1676 ged Middelharnis 17 september 1676 overl Middelharnis11 februari 1709  tr Middelharnis 17 mei 1705  Pieter de Karre  geb Middelharnis ca 1670  verver, z.v. Pieter de Karre, wedn van Jannetje Fransd tr ca 1675  hij wordt vermeld als verver in een notarisrekening 7.7.1701 inv 1027-110 notaris van     Brakel 2 CORNELIS ARIENS DE BLOM tr ARENTJE KEMPE   528/529 3 Maertie Arens de  Blomme ged Middelharnis  18 december 1687  overl voor maart 1718  otr Herkingen 13 december 1715 tr Herkingen  16 januari 1716  Hendrik Pieterse van Brouwershaven 1716 beide wonende te Herkingen  Henderick Pieterse van Brouwershaven weduwnaer van Maijtje Mewisse?? Blom o/tr Herkingen 1.4/1.5 1718 met Dina Cornelisse van de Velde wed van Johannes J Johannisse van Eiden 4 Tomas Blom ged Middelharnis  15 oktober 1690  overl voor 1693 5 Thomas Arenz de Bloeme   ged Middelharnis  16 augustus 1693

1058/1059 JAN ROKUSZ KEMPE ged Sommelsdijk  12 april 1639 otr 1e Sommelsdijk 14 februari 1658 Antonijntje Joostdr de Graaf  geb Sommelsdijk Tonijntje Jooste, overl Sommelsdijk 1664 d.v. Joost Jans de Graaf en Clijne Iemans, wed van tr Sommelsdijk 29.10.1651 Marijnus Hendricks Both ca 1627-ca1658 den 14 dijto Jan Rokisse Kempe, j.m., van Sommelsdijck, met Tenijne Joos, wed. van Marijnis Heijnderix Bodt, beijde van Sommelsdijck, en aldaer woonachtich otr 2e Sommelsdijk 2 januari 1665 tr Sommelsdijk 29 februari 1665 met attestatie van Tholen Pietertje Cornelisdr Plokhoij  ged Sommelsdijk  10 april 1639 d.v. Cornelis Adriaans Plockhouij en Lijsbeth Leenderts Duijndam den 2 Januarij 1665 Jan Rokus Kempe, wr. van Tonijntje Jooste, met Pietertje Cornelis Plokhoij, j.d., van Sommelsdijk, beide wonagtig aldaar, getrout in de N. Tong met attestatie van hier den Januarij otr 3e  Sommelsdijk  19 februari 1676 tr 3e Sommelsdijk kerk  12 maart 1676 ARENTJE JOBS PLOCKHOIJ  ged Sommelsdijk  5 mei 1650 Kinderen 1e 1 Rokus Kempe  ged Sommelsdijk  30 januari 1659 2 Rokus Kempe   ged Sommelsdijk 26 maart 1660 3 Neeltje Kempe  ged Sommelsdijk 3 juli 1661 4 Maatje ged Sommelsdijk  8 oktober 1662 5 Neeltje  ged Sommelsdijk 8 oktober 1662  tweeling 6 Teunis  ged Sommelsdijk 2 september 1664 Kinderen 2e 7 Rocus Kempe ged Sommelsdijk 14 juni 1671 8 Lisebeth Jans Kempe ged Sommelsdijk   15 oktober 1673   Lijsbeth   otr Dirksland  23 augustus 1697 tr Dirskland 29 september 1697  Marinus Pietersz Tambour  ged Stad aan ’t Haringvliet  20 maart 1671  z.v. Pieter Marinusz Tamboer  en Crijntje Cornelisdr de Grijse 9 Jannetje Kempe ged Sommelsdijk   18 november 1675 Kinderen 3e 10 Job  ged Sommelsdijk 1 januari 1677 11 Job Kempe  ged Sommelsdijk  25 september 1678 12 ARENTJE JANS KEMPE  tr CORNELIS ARIENS BLOMME  528/529 13 Janneke Kempe ged Sommelsdijk  26 november 1681 14 Jannetje Jans Kempe   ged Sommelsdijk 5 september 1683  doopgetuige bij Arentje Marinusd  Tamboer Herkingen  17.5.1705  otr Sommelsdijk 1 april 1707 Johannes Matthijse van der Linde ged Middelharnis 10 januari 1683  doopgetuige te Middelharnis bij Aren Jans Blom 30.8.1739 en Cornelis Jans Blom 6.7.1732 15 Jobje Kempe  ged Sommelsdijk  16 september 1685 tr Sommelsdijk 3 april 1705  Jan Teunis Schoonejongen  ged Middelharnis  27 juni 1682 16 Pieter Kempe  ged Sommelsdijk 3 augustus 1687 17 Leentje Kempe  ged Sommelsdijk  28 mei 1690

1060/1061 PIETER THEUNISZ POST   geb  voor 1663 woont Middelharnis 1683  overl voor 19 oktober 1694 tr Middelharnis    ca 13 april 1683 NEELTJE JASPERS BREESNEE   geb Nieuwe Tonge 7 mei 1651  begr Oude Tonge 29 maart 1690 Neeltje hertr Middelharnis 13.11.1695 Willem Jansz Kom d.v. Jasper Erasmusz Breesnee en  Cornelia Jansd Matte Kinderen 1 TEUNIS PIERS POST tr NEELTJE ARIENSD VAN DEN TOLL   530/531 2 Jasper Pietersz Post  ged Middelharnis  3 maart 1686 3 NN Post – het kint is gedoopt  ged Middelharnis 17 mei 1689 4 Aaghje Pieter Post ged Middelharnis 9 november 1693

1062/1063 ARENT PIETERSZ VAN DEN TOLL geb Middelharnis ca 1650 overl Middelharnis  na 1679 otr Middelharnis  29 juni 1674 tr 1e Middelharnis  1 augustus 1674 SOETJE LEENDERTSD SERVAAS  geb Zierikzee  ca 1655 overl   Middelharnis   3 februari 1723 d.v. Leendert Servaas Kinderen 1 Leendert Arens van den Toll  geb Middelharnis  24 oktober 1677 overl  Middelharnis 17 mei 1741  otr Middelharnis  29 maart 1705 tr Middelharnis  13 april 1705  Maatje Pas Arents Sturm  ged Middelharnis  27 juni 1681 overl Middelharnis  1 oktober 1738  d.v Aren Sturms en Neeltje Simons Hoppin    Kinderen  1a Arend van den Tol  ged. Middelharnis  2 oktober 1707   1b Pieter van den Tol  ged. Middelharnis 15 mei 1712.   1c Jeroen Leenderts   ged. Middelharnis  30 december 1714 overl Middelharnis  7 augustus 1781 tr Middelharnis  11 april 1735 Huibertje Dirks Visser   ged Middelharnis  7 mei 1713  overl Middelharnis   17 juni 1758 d.v Dirk Stoffels en Magtelt Huberts Koningh 2 Pieter Arents van den Toll   geb Middelharnis   13 september 1676 3 NEELTJE ARENTSD VAN TOL   tr  TEUNIS PIERSZ POST  530/531 4 Jan “Abramsz” van den Tol  geb ws Nieuwe Tonge  1680  Jan is ws niet in Middelharnis geboren (website van der Groef) ca 1700 woonachtig in Middelharnis tr Middelharnis  Soetje Servaas 5 Pieter van den Tol  geb Middelharnis 17 mei 1682 overl Middelharnis 14 mei 1761 otr Sommelsdijk  22 augustus 1722 tr 1e Sommelsdijk  4 september 1722  Lijsbeth Noorloos geb Middelharnis ca 1700  d.v. Jacob Jacobs en Maritje Arens Rijendans tr 2e Middelharnis 20 november 1737  Anna Michiels Koning  geb Middelharnis gesch van tr 24.5.1716 Jan Michiels Buijtenmichiel 6 Maarten Arents van den Toll  geb Middelharnis 10 februari 1684 otr Middelharnis  11 april 1713tr Middelharnis   19 mei 1713  Martijntje Vink  ged Sommelsdijk  30 juli 1695  d.v. Jacob Vink en Cornelia van den Houten 7 Aagtje  Arentsd van den Toll ged Middelharnis   3 november 1686 8 Machtel Arens van den Toll geb Middelharnis 10 februari 1689 overl Middelharnis 20 maart 1767 9 Cornelis Arents van den Toll  geb Middelharnis   25 maart 1691 10 Annetje Arents van Toll otr Middelharnis 14 september 1714  Pieter Woutersz van Heemst geb Middelharnis 27 augustus 1684

1064/1065 FRANS ARENDSZ STAPEL  ged Sommelsdijk 9 oktober 1636 get Hubert Baltens en Gerritje Jacobse tr Sommelsdijk  9 februari 1658 MARIA TEUNISD SPANJAARD ged Sommelsdijk 2 november 1638 Marijtje Tonis Spaeijnders d.v. Tonis Janszn Spanjaard en Jannetje Jacobsdr Kanse Kinderen 1 Arend Stapel  ged Sommelsdijk  3 januari 1659 2 Jannetje Stapel  ged Sommelsdijk  19 februari 1660 get Jan Pietersen Bette en Neeltje Leenders 3 Jannetje Stapel  ged Sommelsdijk  17 november 1661 4 Jannetje Stapel  ged Sommelsdijk 16 november 1662 5 Cathelijne Stapel   ged Sommelsdijk 23 oktober 1664 tr  ca 1699  Klaas Dubbeldeturf geb 1675  z.v. Laurens  Kinderen  5a Maria Dubbeldeturf  ged Sommelsdijk   29 september 1699 overl  voor 1733 tr Sommelsdijk 25 augustus 1719     Jacob Isaacsz Doornhein  ged Sommelsdijk  7 april 1699 hertr 2e Middelharnis  3.4.1733 Middelharnis Maria Cornelisdr Witvliet ged 16.7.1702 hertr 3e Pieternella Abrahamsdr van Sommelsdijk  5b Laurens Dubbeldeturf ged Sommelsdijk  6 augustus 1702 tr Sommelsdijk 21 mei 1730 Maatje Masteluijn  ged Middelharnis   3 april 1711 6 TEUNIS FRANSE STAPEL  tr   MARIA TEN HOVE   532/533 7 Marij Stapel ged Sommelsdijk  5 juni 1673   8 Marij Stapel ged Sommelsdijk  5 november 1676

1068/1069 ROMBOUT VAN PROOIJEN  ged Nieuwe Tonge   24 januari 1649 tr 1e BASTIAENTJE WOUTERS tr 2e Nieuwe Tonge  7 februari 1688 Lena Jans Kinderen 1e 1 Jan   ged Middelharnis  23 Juli 1679 2 Teunis Romboutsz van Prooijen ged Nieuwe Tonge 24 september 1681 overl  voor  1713 tr 1e Jannetje Lodewijks  overl  voor 1706 tr 2e Middelharnis      16 september 1706 Leentje Cornelisdr Verduijn tr 3e Nieuwe Tonge 9 maart 1713  Abigail Jansdr Raap  ged Nieuwe Tonge  4 maart 1676 d.v. Johannes Jansz Raap en Pieternella Job tr 4e Nieuwe Tonge  9 september 1714  Maatje Cornelisdr Loeff ged Herkingen  6 november 1695  Maria overl voor 1729 wed tr Dirksland 6.6.1723 van Dingeman Coole 3 WOUTER VAN PROOIJEN tr MARIA OOSTERLINGH 534/535 Kinderen 2e 4 Abram   geb Nieuwe Tonge 27 oktober 1688 5 Elisabeth  geb Nieuwe Tonge  24 januari 1691 6 Elisabeth   ged Middelharnis   24 mei 1693 7 Martinus  geb Nieuwe Tonge 26 juni 1695

1070/1071 ADRIAAN ARIJSZ OOSTERLING geb Ooltgensplaat   1654 polderwerker  overl Oude Tonge  10 december 1744 tr Stad aan ’t Haringvliet  29 maart 1679 AGNIETJE GERRITSD BRABER ged Stad aan ’t Haringvliet 17 maart 1658  overl  Oude Tonge  7 maart 1722 d.v.  Gerrit de Braber z.v. Jacob den Braber,  en tr Stad aan ‘t Haringvliet  2.11.1655 Madalijntje Tibout geb Oude Tonge ca 1630 Kinderen 1 Arie Oosterling  ged Stad a.’t. Haringvliet  15 februari 1680 2 Jacomijntje Oosterling   ged Stad a ’t. Haringvliet   27 september 1682 3 MARIA ADRIAENSE OOSTERLINGH   tr   WOUTER VAN PROOIJEN   534/535 4 Bastiaantje Oosterling   ged Stad a.’t. Haringvliet  17 juni 1687 5 Arentje Adriaensdr Oosterling ged Stad a.’t. Haringvliet 19 februari 1690 overl Oude Tonge 20 april 1763 o/tr 1e Stad a ’t Haringvliet   8/22 december 1723   Adriaan Adrianus Floordiep geb Den Bommel   ca 1688 overl voor 1735  z.v. Adriaan Cornelisse van Florendiep z.v. Cornelis Pieterse  van Florendiep, en tr Ooltgensplaat 11.2.1687 Aechjen Teunis otr Stad aan ’t Haringvliet 17 september 1735 tr 2e Stad aan ‘t Haringvliet  9 oktober 1735  Willem Huijbrechtsz Onwijn ged Stad aan ’t Haringvliet  3 december 1679  wed Heijltje Teunis Stalper z.v. Huijbrecht Willemsz Onwijn rn Claesje Jansd Kramer tr 3e Stad aan ‘t Haringvliet 10 mei 1750 Eeuwit Corstiaansz Borstlap  geb Oude Tonge  20 november 1707 wedn van Lijsbeth Jansse Tellenaar uit Oude Tonge, z.v. Corstiaen Gabrielsz Borstlap en Grietje Pieters Tamboer 6 Magdalena Oosterling ged Stad a.’t. Haringvliet  5 oktober 1692 overl 1722 tr Stad a ‘t Haringvliet  23 november 1715  Krijn Jans Blok ged Hekelingen 18 januari 1660 overl Middelharnis  25 april 1740  Krijn wed tr 1 Cornelia Dirks en hertr 3e Middelharnis 10.12.1722 Neeltje Gerrits de Haan  z.v. Dirks Jans Blok en Neeltje  Cornelisd Noorman 7 Leendert Oosterling  ged Stad a.h. Haringvliet  ca 1680 tr Stad a ‘t Haringvliet 10 februari 1720 Katalijntje Jacobsdr Kasteleijn   geb Sommelsdijk 8 Adriaentje Ariensd Oosterling  ged Stad a.h. Haringvliet   22 januari 1696 overl  Stad a.h. Haringvliet 67jr begr Oude Tonge 20 april 1763 otr Stad a ’t Haringvliet   23 september 1720  Hendrik Gerrits Bakker ged Stad a ‘t Haringvliet  17 december 1692 begr Stad a ‘t Haringvliet  26 februari 1762 landbouwer, schepen, later president-schepen, diaken, ouderling

1076/1077 JAN BASTIAENS NIEUMANSVERDRIET  geb  ca 1605 tr Groningen   ca 1630 AUWE ?? geb Groningen 1610   Kinderen 1 CORNELIS JANS NIEMANTSVERDRIET tr HENDRIKJE BAYENS  TEUNISSE   538/539 2 Anneke Jansen geb Zuidbroek ca 1635 tr Zuidbroek  26 april 1665 Albartus Roeleffs Brink geb  1639 overl  1706

2048/2049 ARIEN HERBERTS GROTENBOER geb Willemstadland ca 1628schepen te Fijnaart overl Fijnaart  tussen 10.7 en  met attestatie naar Fijnaart okt 1654 otr Fijnaart 6 mei 1645 tr  1e Fijnaart 5 juni 1645 met attest uit Willemstad naar Fijnaart 3 juni 1645 Arien woonde op het Moleneind te Klundert ADRIAANTJE LEENDERTS DE MAN  ged Fijnaart 18 april  1627 overl Fijnaart 5 juni 1651 getuigen bij hun huwelijk waren Arien Ariensen, Cornelis Herberts, Mayke Ariens, Pleuntje Jacobs tr 2e Fijnaart ca 1654 Janneke Bartholomeus geb Klundert  ca 1625 d.v. Bartholomeus Huybrechts op de Santberg en Adriaentje Jans Leyten, wonende op de Santberg  Janneke hertr  Jasper Adriaensz Rocksnoer pachter van de 21e hoeve en van een deel van de 44e en 45e hoeve in de Groote Polder, geb ca 1632, z.v. Adriaen Corneliz Rocksnoer en Janneke Jaspers Kinderen 1e 1 HERBERT ARIENS GROTENBOER  tr GEERTRUID VAN BRIENEN 1024/1025 2 Janneken Ariens Grotenboer ged Fijnaart  23 augustus 1648 getuigen bij de geboorte Pieter Pieters Tack, Aert Willems, Neeltje Jans en Janneke Jacobs nh  overl Klundert 9 maart 1716  Gerrit Veermans heeft aangevinghe gedaen van t lijk van zijn moeder Janneken Ariens Grotenboer, weduwe van Hendrik Geertgen Veermans voor classis fl 3.0.0  tr 1e Jan Claesz Eland 1028/1029-1 tr 2e  Klundert voor mei 1684  Hendrick Geertgen Veermans   geb St Anthoniepolder bouwman aan de lange weg in de Grooten Polder van Klundert overl Klundert 4 februari 1706  z.v. Gerrit Cornelisz en Thoentke Pieters            Kinderen 1e 1028/1029-1   Kinderen 2e 2a Gerrit Heynderickse Veermans geb Niervaart overl Klundert  11 april 1737 o/tr Fijnaart  7/30 oktober 1712huwelijkscontr 9/10   Dirkje Janse Goers overl Klundert 27 november 1728   d.v. Jan Cornelis Goers en Neeltje Dircken in ’t Greijn 2b Arij Hendricksen Veermans geb  overl voor 1731  tr Klundert19 februari 1713  Lijsebet Janse Goers overl  Klundert  1 oktober 1714   wed van Teunis Aertsen van Wou, d.v. Jan Cornelis Goers en Neeltje Dircken in ‘t Greijn o/tr 2e Willemstad 8/11 november 1716  otr Klundert 17 oktober 1716 Elisabeth de Hoon ged Willemstad 8 november 1699 Lijsbeth              2c Frans Hendrich Veermans  overl Klundert 4 april 1710 tr Klundert 3 augustus 1692            Margrietje Dielissen overl Klundert 17 maart 1721            2d Teuntje Hendrikx Veermans  tr Zevenbergen  1 november 1696  Jan Dingemans Rollaf  geb Lage Zwaluwe  26 december 1670 overl Zevenbergen16 december 1698  2e Pieter Hendriksz Veermans geb Klundert 1700 tr Klundert 20 november 1725   Neeltje Ariense Vreesen ged Klundert 25 december 1705 overl Klundert  30 augustus

2050/2051 JAN NICOLAASZ BRIENEN  geb ws Uitwijk  ca 1600 Jan Claesz  tr NN Repertorium op de lenen van de hofstede Uitwijk 1521-1733   3F. 1½ morgen, oost (1620: Jacob Tielen; 1636: de leenman; met nr. 3G), west (1620: de  waard van Waardhuizen; 1636: groot 5 morgen), zuid (1620: de Wijde Alm), noord(1620: erven Adriaantje van Beesd; 1636: Simon Gerardsz.; 1656: diens erven en Jan Nikolaasz. Brienen Kinderen 1 Gerrit Jansz Brienen  geb  1645  overl  voor 2 juni 1700 tr Uitwijk ca 1675  Maria Jacobsdr Dalm  geb Almkerk  1655  D’Alm  overl 1700  d.v. Jacob Adriaens d’Alm en Mayke Otten Feyter  J.A. d’Alm  is leenman van Huyse  Uitwijk 1531 -1796 en 1629,1636,1639 leenhof van de Lek 30 4 1664 Jacob Adriaenszn. d’ Alm  RAW 35 tr Maeijken Otten Feijter overl voor 2 2 1658 Maeijken  hertr Dirck Hendricks Vromen. Kinderen met Jacob d’ Alm volgens leenboek Dirck, Maria en Trijntje 1.5.1700 Maria weduwe van Gerrit Jansen Brienen compareert voor schout en schepenen van Uitwijk voor het opmaken van een schuldbrief. Dirck Jacobs d’ Alm erft blijkbaar het perceel van 1½ morgen dat in 1714 in het bezit is van zijn zoon Laurens, die in Sluis woont.  Dirck had twee dochters: Anneken en Maria, akte van 8.5.1696  leenregister van de Lek arch Nassau la Lecq, inv.nr.310), waarbij Maria Dircx Dalm beleend wordt met 2 morgen 5 hond uit een stuk, van 3 morgen, Oost: de ambachtsvrouwe, Noord: Hendrick de Bruijn, schout en secretaris, West: de erven Adriaen Dirks met de hoeve aan de Alm, Zuid: de Alm,             Kinderen            1a Maayke Gerritsd Brienen  geb Uitwijk 1676   overl Rijswijk N. 1746 tr Uitwijk  20 november 1701  Antony Petersz Dalm  geb Rijswijk N Br 1675 overl Rijswijk N Br 1746 wedn van Maria Anthonisd Zeeuw           1b Jan Gerrits Brienen  geb Uitwijk  1672 overl Uitwijk  1745 tr Uitwijk  17 juni 1714 Jannetje Teunis van der Kemp geb ca 1672  Maria Jacobsdr d’Alm compareert op 1.5.1700 als weduwe van Gerrit Jans Brienen voor   schout en schepenen van Uitwijk voor het opmaken van een schuldbrief Dirck Jacobs d’Alm,  haar broer, erft een perceel van 1 ½ morgen dat in 1714 in het bezit is van zijn zoon Laurens.  Jan Gerrits Brienen 1723 leenhof van de Lek 2 Claes Janse Brienen geb Uitwijk ca 1635 tr Giessen 22 april 1663 Maayke Cornelisse Smidt 3 Arien Janse Brienen geb Uitwijk 1630 tr Veen 13 mei 1657 Gerritje Jansd van Rijswijk geb Oisterwijk 4 juni 1622  d.v. Jan Jacobs van Rijswijk en Catharina de Cort 4 GEERTRUIJ JANS  tr HERBERT ARIENS GROOTENBOER  1024/1025

2052/2053 ARIAEN HUYBERTS  geb Swaluwe, Ariaen Dingemans of Arie Vrient TrIngeltie Jansdr tr NEELTJE GIJSBERTS overl Lage Zwaluwe voor 2 april 1680 Neeltje tr 2e Hendrick Cornelis Boer Kinderen 1 DINGEMAN ARIENS SWALUWENAAR   tr  PLEUNTJE STREEFKERK 1026/1027 2 Huybert Ariens Swaluwnaer alias Vrients overl Klundert 9 juli 1697 tr  Anneke Jans van den Broeck overl Klundert 2 november 1711

2054/2055 GERRIT CORNELIS STREEFKERK  geb ca 1615 tr  ca 1635 ANNICHJE CORNELIS Cornelis bezat een huis te Strijen op de Mookhoek en aan de Schenkeldijk Kinderen 1 PLEUNTJE GERRITS STREEFKERK  tr DINGEMAN ARIENS SWALUWNAER   1026/1027 2 Arie Gerrits Streefkerk geb  ca 1640 overl  voor 1676 tr  Pietertje Bouwens  geb ca 1640  Kinderen  2a Annetje Ariesdr Streefkerck geb   1675 Jannetje  overl  voor 1710 3 Cornelis Gerrits Streefkerk  geb 1641 4 Willem Gerrits Streefkerk ged Strijen  5 september 1655 5 Johannes Gerrits Streefkerk ged Strijen 8 oktober 1656  schipper te Sluis  tr Amerensje Kemp  tr 1687  Geertje Jansd Verschoor overl IJsselmonde 20 november 1710 6 Leendert Gerrits Streefkerk ged Strijen  23 december 1657 7 Aeltie Gerrits Streefkerk geb Strijen   1647 overl Zuid Beijerland  23 december 1699 tr 1e 1669  Cornelis Cornelisz Neef  geb Strijen 1645 overl Strijen  voor 14 januari 1695 tr 2e Zuid Beijerland  1695  Johannes Jansz Vogelaar ged Strijen  2 februari 1670  z.v. Jan Jacobs Vogelaar en Sijgje Andriesdr van Strijen  Kinderen 1e   7a Cornelis Cornelisz Neeff ged Strijen 20 maart 1671 overl De Greup 30 oktober 1742  7b Lijntje Neeff ged Strijen  22 augustus 1677 overl 1742

2056/2057 JAN CLAES ELANT   geb   ca 1579 Elandt, Elandt  tr NN Kinderen 1 CLAES JANS ELAND     tr LAUERIJSKE BARENTS  1028/1029 2 Cornelis Jans Eland geb Klundert   ca 1610 tr  Neeltken Jans   Kinderen 2a Abram Corneliszn Elant geb  ca 1632 overl december 1680  op 31.12.1680/2.1.1681 Klundert weeskamer  inv 20  inventaris van alle goederen nagelaten bij Abraham Elant in sijn leven burgermajor alhier ende opgegeven bij Anneke Corstiaens  6.6.1679 Klundert is Abraham Elant belent suijdwaerts Molenstraat nogmaels belent van sijn huijs van een huis erf in de Stoofstraete  op 18.12.1675 Klundert inv 208 inventaris van de goederen toecomende Abraham Elandt burgemajor alhier ten versoeke  van de heer Abraham van der …. rentner vant comptoir van d’heer ontvanger Stoop tot Dordrecht 2b Jan Corneliszn Elant   geb Klundert  ca 1638  overl voor 1693 tr 1e Leentgen Cornelisdr Gijsbrechts    Lijntgen  geb  ca 1624  overl  voor 1665  d.v. Cornelis Gijsbrechts en Soetke Thonisdr     Lijntgen wordt genoemd in de staet van Cornelis Gijsbrechts 11.12.1634 RAWB Klundert  nr 13   tr 2e  Maijjken Jacobs Truweel tr 3e  Dingetje Claes Cramer  Dingetje tr 2e Hendrick Nieuwenhuijsen Kinderen 1e a Anneken Jans Elant tr Adriaen Everts Verbruggen Kinderen 2e b Neeltje Jans  geb   ca 1668  tr Klundert   1 mei 1688  Adriaen Cornelis de Lint luitenant der schutterij schepen Klundert  geb Klundert   ca 1660 overl  Klundert  17 augustus 1720 Kinderen 3e c Lijntje Jans Elant tr 1e Klundert  28 januari 1703 Hermanus de Visser begr Klundert  6 november 1719  tr 2e Klundert  3 mei 1720 Dirk Koomans  Kinderen  Bastiaan  overl Klundert   10 december 1719  Petronella  ged Klundert  6 november 1719  overl Klundert 22 december 1781 3 Tanneke Jans Eland (?) overl Nijervaert  voor 26 februari 1645 tr Claes Joosten  timmerman   Tanneke Jans is w.s. een zuster van Claes Jans Kinderen 3a Josijntgen Claes  geb  ca 1633 3b Antonetta Claes  geb   ca 1641 3c Jacobmijntgen Claes geb  ca 1643 RAWB Klundert WK16A 26.2.1645 staet van inventaris van Claes Joosten timmerman ende   Tanneken Jans sijn binnen Nijervaert overleden huijsvrouw voocht over de kinderen van Balten Cornelis Ketelaer  en toesiender  Claes Jans Elant namelijk Josijntgen Claes 12 jr Antonette Claes 4 jr Jacobmijntgen Claesdr 2 jr

 2058/2059 BARENT BARENTS  landpachter, tr 1e  voor 14 april 1621 overl  voor 13 dec 1667 hij woonde Langeweg te Klundert Lauerijske Cornelis Schreurders   geb   ca 1588 uitkoop weeskamer Klundert 14.1.1621 overl voor 25 april 1641 d.v. Cornelis Cornelisse Schreurders en Lijntje Sebastiaens   tr 2e  tussen 25 april 1641 en 23 juni 1641 BEATRIJS BENJAMINS  overl  voor 23 juni 1643  tr 3e  14 juni 1644 Leentje Jacobs Truweel geb   ca 1624 overl  voor 9 sept 1665 d.v. Jacob Cornelis Truweel en Trijntje Pietersdr, Leentje was bij haar huwelijk 20 jaar Kinderen 2e 1 LAURIJSKE BARENTS  tr CLAES ELANT  1028/1029 Kinderen  3e 2 Trijntken Barents  tr Fijnaart  23 september 1674  Adriaen Cornelissen Schouwenaar  getuige huwelijk Claas Jansz Elant 3 Susanneken Barents  tr Willem Bartelsen 4 Adriaensken Barents 5 Maeycken Barentsdr  tr  Marinus Jacobs Cruijslander   RAWB Klundert WK inv nr 19A(13.12.1667) 20A(8.2.1678) 21(30.5.1682 Bronnen RAWB Klundert 16A, 23-6-1643 Inventaris van de goederen gevonden ten huize van Barent Barents lest weduwnaer van Beatrix Benjamins Compareerden ter weescamer Nijervaert Barent Barents lest wedr van Beatrix Benjamins ter eenre mitsgaders Jacob Cornelis Truweel ende Benjamin Willemsen resp vooght ende toesiender over ’t nagelaten weeskint ende voors Beatrix Benjaminsdr ter andere sijde. Uitkoop Het kint gen Lauereijsken Barentsdr oud 2 jr 500 gulden uit het moederlijk goet. RAWB Klundert 19A 2-11-1662 Staet ende inventaris van de boedel en goederen bevonden ter sterfhuijze van Barent Barentsen wedr van Leentgen Jacobsen Truweelsdr geinventariseert bij Barent Barentsen landpachter in den Grooten Polder Neijervaert int bijwesen van Cornelis Jacobsen Truweel als vooght Claes Jansen Elant als toesiender van de onmondige weeskinderen van wijlen Leentken Jacobs Truweel daer vader off is Barent Barentsen

2080/2081 JACOB KARON geb Nieuwe Tonge  ca 1600 z.v. Marcus Karon tr MAGDALEENTJE CORNELISSEN geb Nieuwe Tonge   ca 1604 Kinderen 1 MARCUS KARON     tr  ARENDJE RUIGROK 1040/1041

2082/2083 JACOB CORNELISSE RUIGROK  ged Dirksland  1 januari 1609 landbouwer overl Dirksland 1658 schepen en heemraad Dirksland 1647/48 tr Dirksland   5 april 1638 ARIAANTJE CORNELISSE HEERSCHAP Heerschupe  geb  Goeree ca 1617 overl Nieuwe Tonge januari 1664 Jacob Ruigrok en Ariaantje Heerschap vertrekken met attestatie op 26.7.1661 van Dirksland naar Nieuwe Tonge Ariaantje Heerschap tr eerder Joost Laurense Hollander. Kinderen:  Lena den Hollander geb Dirksland 15.7.1635 Kinderen 1 Geertje Ruijgrok ged Dirksland 25 april 1639 overl Dirksland tr  1e Dirksland 31 december 1656  Teunis Hollander geb Tongense land ca 1631 tr 2e Dirksland 22 april 1670 Jacob Kooiman ged Dirksland 1 februari 1643  z.v. Matthijs Cooman en Annetje Pieters 2 ARENDJE RUIGROK    tr MARCUS PIETERS KARON 1040/1041 3 Pietertje Jacobsdr Ruijghrock  geb ca 1640 tr Dirksland 29 maart 1660 Jacob Cornelisz Noorthoeve  ged Dirksland  30 oktober 1639 4 Maatje Ruijgrok  ged Dirksland 22 april 1647 tr  Jacob Buitenmichiel 5 Leentge Jacobs Ruijgrok ged Dirksland13 april 1648  Lijntje begr Nieuwe Tonge 25 januari 1710  tr  Dirksland  26 april 1670 Dirk Dirkse van Oostende ged Sommelsdijk  20 maart 1644  landbouwer, schepen N. Tonge   begr Nieuwe Tonge 30 april 1708 wed v Dingena Roelands 6 Cornelia Ruijgrok  geb Dirksland 26 december 1651 overl Dirksland 7 april 1672 tr Nieuwe Tonge 7 april 1672  Arent Dingemans Groeneweg  geb Nieuwe Tonge  1647  z.v. Dingeman Groeneweg en Hester Cornelis

2084/2085 CORNELIS THEUNISZ TUIJNDER geb Zuidland ca 1600 overl   na 1665 tr Zuidland ca 1620 JOOSTJE HENDRICKS  geb Zuidland ca 1600 overl na 1666 beiden waren lidmaat te Zuidland 1638 Kinderen 1 LEENDERT TUIJNDERS  tr  SUSANNA 1042/1043 2 Eijnent Cornelis Tuijnder geb Zuidland  ca 1630  Einout, schoenmaker overl Zuidland  tussen 1672 en 1692 tr Spijkenisse   ca 1655  Jannetje Davids Boons   ged Spijkenisse 21 september 1631  NG   overl   voor 1682  d.v. David Thomasz Boon geb Antwerpen, huistimmerman, later predikant   te Spijkenisse en (Sij)Burchje Jacobs Duijn van Rotterdam  Einout was gegoed te Zuidland 1680

2088/2089 ADRIAEN ANDRIAENSZ KEUVELAAR  geb   ca 1610 Adriaan Smoor  tr 1e CORNELIA HUIJBRECHTSDR VAN GRESANT   geb Colijnsplaat  26 december 1631  begr  Colijnsplaat 19 oktober 1653 d.v. Huijbrecht Segers geb Ovezande, arbeider en Barbel Cornelis, tr 2e Nieuwe Tonge 6 december 1654 Grietje Corstiaense  geb  ca 1630 wed van Heijdrick Heijndriksz Kinderen 1e 1 Huibert  Smoor  ged  Colijnsplaat  12 januari 1640  Huibrecht Ariensz   tr 1e  ca 1671  Geertien Hermans  tr  2e Dirksland  25 juni 1678 Maetje Janse Pannekoek geb Den Bommel  d.v. Jan Pannekoek 2 ADRIAAN ADRIAANSE KEUVELAAR  tr JANNETJE MELLENAERS 1044/11045 3 Adriaentje  Keuvelaer Smoor geb Colijnsplaat  ca 1630   overl   1681 tr Colijnsplaat ca 1650  Pieter Jansz Taselaer de jonge geb   16 maart 1605  overl Colijnsplaat  16 september 1669  landbouwer, wed van  Bastiaentken  Cluijfhooft z.v. Jan Arentsz Taselaer de jonge

2092/2093 CORNELIS IEMANSZ geb Dirksland 30 december 1617  tr Dirksland 22 Januari 1640 LEENTGE DINGEMANSD ROOTHAER  geb Dirksland 15 november 1615     Kinderen 1 Janneke Cornelisse  geb Dirksland 31 augustus 1642  tr Dirksland 28 mei 1667  Stoffel Stoffelsz de Jong  geb Dirksland   24 januari 1644     2 IEMAN CORNELISZ tr ANNETJE RUTS TRIUMPHANT 1046/1047

2094/2095 RUT TRIUMPHANT ARENTSZ geb ca  1623. Ruth Arentsz Triumpant z.v Arent (Triumphant) 4188/4189 tr Stad aan ’t Haringvliet 25 juli 1648 JANNETJE ARENTS  geb  ca 1627Jannitie Arents Kind 1 ANNETJE TRIUMPHANT  tr IEMAN CORNELIS IEMANS 1046/1047

2100/2101 JAN CORNELISSE VAN ´T LOO Looij geb Dirksland de Biezen ca 1622  overl Dirksland otr Dirksland 23 maart 1647  tr 1e Dirksland 5 mei 1647 Cornelia Jansen  geb Dirksland ca 1620  otr 2e Dirksland  13 november 1655 tr Dirksland  26 december 1655 COMMERTJE ARENTS LICHTE  ged Dirksland 23 juli 1634 begr Dirksland 9 september 1694 Kinderen 1e 1 Louwijs van ’t Loo  ged Dirksland 23 februari 1648 2 Maatje/Maetge van ’t Loo  ged Dirksland 27 februari 1650 3 Aren Jansz van Loo  ged Dirksland  21 december 1651 otr Dirksland 26 mei 1674 tr Nwe Tonge  24 juni 1674  Jannetje Willems Goemare  ged  Dirksland 30 januari 1648  Gaumare  overl  1702  d.v. Willem Jansz Goemaar en tr Dirksland 8.12.1647  Leentje Willems 4 Thomas van ’t Loo  ged Dirksland 27 december 1654  otr Dirksland 9 juli 1694 tr Dirksland 4 augustus 1694  Jannetje van den Berg  ged Dirksland 26 februari 1670 Kinderen 2e 5 Maetge Looij ged Dirksland  1 oktober 1656 6 Jan van ’t Loo  ged Dirksland 12 augustus 1657 7 AREN VAN LOO  tr  JANNETJE GOEMARE  1050/1051 8 Cornelis Looij ged Dirksland 20 juni 1660 9 Leendert van t’ Loo ged Dirksland 12 september 1660 10 Pieternella van ’t Looij ged Dirksland 5 januari 1662 11 Cornelia Jansd van Loo ged Dirksland 29 maart 1664  Cornelia Jansd Looijs o/tr Dirksland 14/30 mei  1689  David Cornelisz Gestel ged Dirksland 13 december 1663 begr Dirksland 18 oktober 1731  z.v. Cornelis Jans Gestel tr Dirksland 15.12.1661 Pieternella Davidsdr 12 Cornelis Looij ged Dirksland 14 april 1669

2102/2103 WILLEM JANS GOEMAER  geb Oeselgem Vlaanderen ca 1622 z.v. Jan Goemare  begr Dirksland  19 november 1708  otr Dirksland  16 november 1647 tr 1e Dirksland                       8 december 1647 LEENTJE WILLEMS  ged Melissant ca 1626  tr 2e Dirksland 1679 Jannetje Willemsd Weijer Kinderen 1e 1 JANNETJE GOEMARE tr AREN VAN LOO  1050/1051 2 Aechie Willemsd Goemaer ged Dirksland  17 juli 1650 3 Willem Willems Goemare  ged Dirksland  14 september 1653  tr Den Bommel 25 februari 1685 Maria Willems de Jong  ged Dirksland   26 juni 1654  d.v. Willem de Jong en Hester Swaenhil, wed tr Dirksland 3.2.1675 Jan Hendriks Nagtegaal 4 Jan Willems Goemare ged Dirksland  21 februari 1655  bouwman in de polder Dirksland buiten het dorp aan de zuidzijde  1700 lidmaat NG  o/tr Dirksland   5/28 april 1675  get Jacob Teunisse Bol, Frans Lucasse, Jannetge Jans, Josijntge Louwijs  Martijntje Arens van Dam   geb Herkingen 26 februari 1653 5 Francijntje Willems Goemaer ged Dirksland  14 maart 1658 6 Maria Willems Goemare  ged Dirksland  6 februari 1661 7 Fransijntje Willems Goemare ged Dirksland  20 december 1663 8 Maria Willems Goemare  ged Dirksland 19 mei 1669 9 Elisabeth Willems Goemare Kinderen 2e 10 Lijntje Willems Goemaer  ged Dirksland   12 mei 1680   

2104/2105 AERT LEENDERTS WOLF geb Melissant  ca 1614 tr 1e Pietertje Jans tr 2e Dirksland 16 april 1635 Catelijne Lauwerens  geb Brouwershaven Lauws tr 3e  9 december 1639 SOETJE WILLEMS KOERT geb Dirksland ca 1618 tr 4e13 februari 1655 Commertje Louwerse Kinderen 2e 1 Truijtje  ged Dirksland 29 juli 1635 2 Maetje ged Dirksland 6 juli 1636 Kinderen 3e 3 Neeltje  ged Dirksland 4 maart 1640 4 Geertruid Aertsd de Wolf  ged Dirksland   30 maart 1642 Truijtje tr  Klaas Cornelisz Bosschieter 5 Willempje   ged Dirksland 29 maart  1643 tr  Jacob Appel 6 Leentje  ged Dirksland  21 februari 1644 7 Leendert ged Dirksland 30 november 1645 8 kind  ged Dirksland  22 april 1647 9 LEENDERT WOLF  tr   NEELTJE ENGELS   1052/1053 Kinderen 4e 10 Soetje  ged Dirksland   22 juli 1657 11 Jacomijntje  ged Dirksland 22 juni 1659 12 Lauwerijsje ged Dirksland  14 april 1664 13 Jannetje ged Dirksland  6 oktober 1666

 2106/2107 ENGEL JANS otr Dirksland  8 februari 1648 tr Dirksland 1 maart 1648 NEELTJE HARMANS geb Dirksland d.v. Harman Leenderts Kinderen 1 NEELTJE ENGELS  tr   LEENDERT WOLF  2106/2107

2110/2111 CORSTIAEN CORNELISZ   geb Herkingen   ca 1619 tr JANNETJE ABRAMSD geb Melissant ca 1624 d.v. Abraham Pietersz en Cornelia Cornelisd       Kinderen allen geboren in Herkingen 1 Cornelia ged Dirksland  26 maart 1645 2 Cornelia  ged Dirksland  18 maart 1646 3 CORNELIA CORSTIAENS  tr   ABRAM JILISSE 1054/1055 4 Abraham Corstiaens van Herkingen   ged Dirksland 5 februari 1651 5 Willemtje  ged Dirksland  14 april 1653 6 Maetje ged Dirksland 22 september 1656 7 Cornelis  ged Dirksland 31 januari 1659 8 Isaack ged Dirksland 19 februari 1662 9 Arien   ged Dirksland Jannete Abramsd was getuige bij doop te Dirksland van Jannetje Abramsd 5 december 1674 Abraham Pieter Cornelisz 13 januari 1658 Abraham Joosten 13 januari 1651

2112/2113 CORNELIS THEUNISZ DE BLOMME  geb Middelharnis 1620 Blome schipper stuurman overl Middelharnis 18 oktober 1673 tr 1e Middelharnis 18 september 1644 Aegje Bastiaens tr 2e Middelharnis  6 augustus 1651 ARIAANTJE ARENDS  geb Sommelsdijk 1633 Ariaantje Arense  overl  Middelharnis  1665   tr 3e Langeraar ZH 22 januari 1665 Maartje Cornelisdr     twee aktes van Cornelis de Blomme schuldbekentenis 1658 van fl 130 Cornelis wordt als baljuw genoemd vermeld als Cornelis Tonnis Blome Kinderen 1e 1 Bastiaen Cornelisz Bloeme  geb  voor 1651  visser overl Middelharnis  15 maart 1700 tr 1e  Maatje Teunis tr 2e Middelharnis 8 september 1683  Adriaentje Pieters Noordijk 2 Leendert Cornelisz Blomme  tr 1e Middelharnis   9 juli 1671  Annetje Jansdr wed van Dirk Arendszoon Grauwhors  tr 2e Middelharnis  26 januari 1683  Lijsbeth Jansdr Langbroek Kinderen 2e 3 Teunis Blome  ged Middelharnis  28 augustus 1652 overl Middelharnis 6 mei 1654  4 AREN CORNELIS BLOM  tr   AALTJE THOMASDR  1056/1057 5 Teunis Blome  geb Middelharnis 6 mei 1654  visser ged Middelharnis 28 juni 1654  overl Middelharnis  1682  tr Middelharnis 29 augustus 1671  Grietje Dirkse  geb Sommelsdijk 16 mei 1649    6 Jan Blome ged Middelharnis   3 september  1656 7 Jacob Blome  ged Middelharnis  12 juni 1658 8 Maatje Cornelia Blome ged Middelharnis  19 september 1660 overl Middelharnis 9 september 1759 99jr  tr Middelharnis 2 maart 1690  Ary  Jacobs Troost  geb Nieuw Beierland  30 mei 1663   overl Middelharnis  16 november 1742  z.v. Laver Dirksz Troost en Willemke Ariens 9 Marinus Cornelisz de Bloeme ged Middelharnis 6 december 1663  Marinus Blome  overl Middelharnis  10 juni 1723 tr 1e Middelharnis  15 februari 1686  Pietertje Bastiaense geb Middelharnis 1665  otr Middelharnis  22 februari 1716 tr 2e Middelharnis  5 april 1716  Maria Jacobs Berkhoff geb ca 1675  wed van Leendert Jacobs Coningh, d.v. Jacob Berkhoff In 1681 was er vanwege de niet nader aangeduide “veranderinghe van tijden” en de “aengroei van de neringh” behoefte aan het vernieuwen van de keur van de visafslag van Middelharnis. Baljuw, schout, leenmannen en schepenen van Sint Michiel in Putten, anders genaamd Middelharnisse, stelden de nieuwe voorwaarden op. De Staten van Holland en West-Friesland hebben het stuk op verzoek van de bestuurders van Middelharnis geratificeerd. De bedoeling was om aan alle voorkomende onduidelijkheden (duijsternissen) tussen de vissers, de afslager en de ventjagers een eind te maken.
Twintig stuurlieden van visschuiten* hebben zich op 29.12.1682 aan dit nieuwe reglement geconfirmeerd. Zes stuurlieden tekenden met hun naam, veertien tekenden met hun stuurmansmerk t.w.Aren Cornelisz de Bloeme 2112/2113-4 Bastiaen Cornelisz de Bloeme 2112/2113-1
Aren Jacobsz Bone
Sijbrant Stevensse Buijtenmichiel
Aren Bastiaense Chijsje
Bastiaen Arensse Chijsje
Jacob Cornelisse Coninck
Geeret Cornelisse Coninck
Abram Willemse Hoobus
Pieter Hendrickse Houwer
Cornelis Michielsz van Kakum
Dirk Magielse van Kakom
Willem Michielsz van Kakum
Pieter Gerritse Kas
Cornelis Marcij
Laurijs Poulesse
Cornelis Jansz Ruijter
Theunis Pietersz Schoonejongen
Dirck Jooss Seuij
Cornelis Willemsz Smith
* het stuk spreekt van kleine en grote schuiten, inclusief de schol- , platvis- en palingvangers.
Bron: U.J. Mijs. De vischafslag van Middelharnis. Middelharnis, 1897.

2114/2115 THOMAS JANS tr NN Kinderen 1 AALTJE THOMASD  tr   AREN CORNELIS BLOM 1056/1057 2 Jacob Thomasz  ged Middelharnis  30 juni 1658 3 Neeltje Thomasd   ged Middelharnis 2 mei 1660

2116/2117 ROKUS HUIJBREGTSZ KEMPE  geb Zierikzee ca 1600  overl Sommelsdijk voor 1645 tr  Zierikzee voor 1632 ELISABETH MAERTENSD  geb Sommelsdijk ca 1610 overl  na oktober 1646 Elisabeth hertrouwt Hendrick Cornelisse tr Sommelsdijk 18.10.1646 otr 9.9.1646 Kinderen  1 JAN ROKUS KEMPE  tr  ARENTJE JOBS PLOCHOU  1058/1059 2 Pauwels Rochusz Kempe   geb Sommelsijk  9 februari 1640  

 2118/2119 JOB ADRIAENS PLOCKHOIJ  geb Sommelsdijk  ca 1600Job Alyaens Plockhoij  overl Sommelsdijk ca 1651 tr 1e ca 1625 Anneke Pietersd  overl  Sommelsdijk  voor 24 maart 1635 tr 2e Dirksland 16 april 1635 ARENTJE ARENTSD CROOCK geb Dirksland ca 1615 d.v. Aren Jans Croock  overl  Sommelsdijk  voor 5 september 1652 begr Sommelsdijk Kinderen 1e 1 Cornelia Jobs Plockhou  geb Sommelsdijk ca 1630  Plockhoij overl december 1669 otr Dirksland  9 april  1650 tr Dirksland 1 mei 1650  Jan Fransz Spaenjaert overl Sommelsdijk  28 december 1669 2 Leendert Jobsz Plokhooij tr 1e  Sommelsdijk  19 mei 1652 PietertjeJacobsdr tr 2e Sommelsdijk 30 april 1662 Sara Pietersdr 3 Lijsbeth  Plokhooij tr Sommelsdijk  2 maart 1656 Jan Goertsz Borrendryncker 4 Pieter Plokhooij Kinderen 2e 5 Steven Plockhoij ged Sommelsdijk 7 augustus 1637 6 Anna Plockhoij ged Sommelsdijk   2 januari 1639 7 Aren Plockhoij   ged Sommelsdijk  4 november 1640   begr Sommelsdijk 31 januari 1670 8 Leentje Plockhjoij ged Sommelsdijk  5 oktober 1642 tr  28 december 1669  Abraham Leenderts Sweijn 9 Jan Plockhoij   ged Sommelsdijk 22 maart 1645 10 Kommertje Plockhoij  ged Sommelsdijk   24 februari 1647  overl Sommelsdijk  1679    otr Sommelsdijk 29 maart 1670 Teunis Commerse Trommel  ged Sommelsdijk  20 februari 1650  z.v. Kommer Cornelisse Trommel en Neeltje Cornelisdr, hij hertr Den Bommel  4.5.1681 Hester Groenendijk 11 ARENTJE JOBS PLOCKHOIJ   tr  JAN ROKUSZ KEMPE     1058/1059 alle kinderen zijn Nederlands gereformeerd gedoopt

2120/2121 TEUNIS ARENZ POST  geb Ridderkerk  voor 1623 woont Middelharnis tr Middelharnis 3 mei 1643 AECHIE ARENSDR  geb voor  1623 Kinderen 1 Aren Theunisz Post  geb Middelharnis ca 1648 otr  Middelharnis  3 april 1674 tr Middelharnis  3 mei 1674 Stijntje Cornelis Kruijthof woont Ooltgensplaat   Kinderen 1a Teunis ged Middelharnis  6 maart 1675 2 Jan Theunisz Post  geb   ca 1660 tr 1e Stad aan het Haringvliet 1678 Machteltge Willems geb Strijen tr2e Stad aan het Haringvliet 1690 Jannetje Maartensd van den Haart  wed v Kornelis Krijnsz Worst en Job Cornelisz 3 Lijsbeth Teunis Post 4  PIETER THEUNISZ POST  tr NEELTJE JASPERS BREESNEE 1060/1061

 2122/2123 JASPER ERASMUSSE  BREESNEE geb Middelharnis  ca 1620  landbouwer Nieuwe Tonge schepen 1657-1659  begr Nieuwe Tonge 8 januari 1659 tr Oude Tonge 4 mei 1642 CORNELIA JANSE MATTE ged Oude Tonge  18 september 1622 begr Nieuwe Tonge 3 januari 1654 tr 2e Nieuwe Tonge december 1655 Maatje Jans geb Sommelsdijk begr Middelharnis 8 april 1692 Maatje hertr N Tonge mrt 1661 Reijnier Teunisse de Jonge en doet gelijk met  Reijnier te N Tonge 31.3.1669 belijdenis d.v. Jan Jans en Anneke Jansd  in 1706 stond er 36 gld hypotheek op zijn woonhuis. R.A Nw Tonge 16 10.7.1692
Daniel Dupre als curator in de boedel van wijlen Maetje Jansd wed v. Reijnier Tonisse de
Jonge verkoopt aan Jan Jasperse Breesnee een huisje aan de Duijvewartsedijk. Kinderen 1e 1 Leuntje Breesnee  ged Nieuwe Tonge 19 april 1643 2 Michiel Jasperse Breesnee ged Nieuwe Tonge 3 april 1644 overl Oude Tonge  22 april 1683 3 Erasmus Jasperse Breesnee ged Nieuwe Tonge 15 oktober 1645 overl Nieuwe Tonge 4 juli 1673 4 Jan Jasperse Breesnee geb  Nieuwe Tonge  13 juli 1649 landbouwer  aan de Westdijk overl Nieuwe Tonge 1714   diaken 1702/03, belijdenis december 1677 otr 1 Nieuwe Tonge 30 november 1675 Vrouwtje Arense de Wilde  ged Nieuwe Tonge  17 maart 1657  begr Nieuwe Tonge 8 september 1690  tr2e Oude Tonge  29 oktober 1690 Cornelia Janse Coert ged Oude Tonge  13 januari 1658  overl Nieuwe Tonge juni 1722 acta kerkeraad Nieuwe Tonge 25.8.1702 Jan Jasperse Breesnee beschuldigt de vorige administrerende diaken Marinus Copheijn van dieverij. 5 NEELTJE JASPERS BREESNEE tr  PIETER THEUNISZ POST  1060/1061 Kinderen 2e 6 Jan Breesnee   ged Nieuwe Tonge 25 februari 1657 7 7 Leuntje Breesnee geb Nieuwe Tonge  9 september 1658

 2124/2125 PIETER GERRITS VAN TOLL geb Middelharnis 1625 tr NEELTJE WILLEMS Kinderen 1 Willemtje Pietersd van Tol 2 AREN PIETERS VAN TOL tr SOETJE LEENDERTSD 1062/1063 3 Gerrit Pieters van den Toll  geb Middelharnis 1653 overl Middelharnis  23 mei 1709 tr 1e Middelharnis 7 mei 1679  Leentje Leenders  tr 2e Middelharnis  24 november 1688  Pleuntje Goverts (van der Made)  geb. Made en Drimmelen. 4 Neeltje Pieters van den Tol  geb. Middelharnistr Stad aan ’t Haringvliet 6 november 1678   Jan Ariaans Dijcke  geb Middelharnis 5 Heijndrick Pietersz van den Toll  ged Middelharnis 18 februari 1652 6 Ariaentje/Annetje Pieters van den Toll geb. Middelharnis ca 1660 tr Oude Tonge 29 juni 1681 Pieter Jaspers de Bruijn  geb Drimmelen  Pieter tr 2e Middelharnis 29.2.1696 Maatje Jans Halsbergen

2128/2129 AREND JANSZ STAPEL geb Heenvliet ca 1605 Adriaen  otr Sommelsdijk 17 juli 1633 tr Sommelsdijk  10 augustus 1633 CATELIJNTJE JANSDR  geb  ca 1610 Kinderen geref 1 FRANS STAPEL tr MARIA TEUNISD SPANJAARD  1064/1065 2 Johannes Arents Stapel  ged Sommelsdijk  1 juni 1642 tr Sommelsdijk  29 mei 1662  Lijsbeth Cornelisdr Mol geb  ca 1640  j.d. van der Goude  Kinderen  2a Jannetje Stapel ged Sommelsdijk 20 mei 1664  2b Ary Stapel  ged Sommelsdijk  6 januari 1666 tr Maatje Simons  2c Trijntje Stapel ged Sommelsdijk 27 mei 1668  2d Adriaentje Stapel  ged Sommelsdijk 27 mei 1668 tweeling  2e Matthijs Jansz Stapel geb/d Sommelsdijk  1/8 maart 1671 begr Middelharnis 19 februari 1757 tr 1e Sommelsdijk 19 mei 1692 LijdiaJacobs Cornet geb Hoge Zwaluwe 1 december 1658  tr 2e Lijntje Jacobs Bisschopotr Sommelsdijk  27 juli 1736 tr 3e Sommelsdijk  13 augustus 1736 Ariaantje van de Werken geb 1671  65jr bij huwelijk in 1736   tr 1e Willem Farnebok, Ariaantje is getuige bij dopen Matthijs Cornelis Stapel, Maartje van  Westrom en Geertje van der Klos  2f Arentje Stapel  ged Sommelsdijk  19 september 1673  2g Lijsbeth Stapel ged Sommelsdijk  24 december 1679 Elisabeth  tr Sommelsdijk                 13 augustus 1704 Dirk Hendriksz van Schelle ged Sommelsdijk  10 juni 1669  2h Maatje Stapel ged Sommelsdijk  29 juni 1681 3 Trijntje Arents Stapel ged Sommelsdijk  20 april 1644 otr Sommelsdijk  29 september 1662 tr Kralingen  29 oktober 1662  Dirk Teunisz Overrijnder  geb Zevenhuizen 1635 4 Dingena Stapel   ged Sommelsdijk 29 februari 1640 Dijna Stapels tr 1e  ca 1660  Aart Pietersz Kalle de Botter ged Sommelsdijk september 1640 tr 2e Sommelsdijk  30 mei 1666  Leendert Leendertsz Plokhoij  z.v. Adriaen Leenderts Plockhou en Cornelia 4236/4237  Dingena was doopget bij  Arent Fransz Stapel Sommelsdijk 3.1.1659 5 Johanna  Arents Stapel ged Sommelsdijk 1 juni 1642 6 Cornelis Stapel   ged Sommelsdijk  23 september 1646 7 Matthijs Adriaens Stapel  ged Sommelsdijk  7 juni 1648

2136/2137 JAN VAN PROOIJEN  geb  ca 1618 z.v.  Teunis  van Prooijen  en Catelijntje Schoenmaker d.v. Pietertr Nieuwe Tonge   9 mei 1643 LIJSBETH VAN AERDEN geb Nieuwe Tonge Elisabeth Abrahams van Aerden  d.v. Abraham van AerdenElisabeth tr 1e  Nieuwe Tonge 29.9.1641 Rombout Jacobsz de Buijser Kinderen 1 1 Engeltje  ged Nieuwe Tonge 16 mei 1644 2 Abraham ged Nieuwe Tonge   30 juli 1645 3 Abraham ged Nieuwe Tonge   4 juli 1646 4 Teunis  ged Nieuwe Tonge  28 juli 1647 5 ROMBOUT  VAN PROOIJEN en BASTIAENTJE WOUTERS  1068/1069 6 Teunis ged Nieuwe Tonge  28 augustus 1650 7 Gerrit  ged Nieuwe Tonge  6 oktober 1652 8 Jacob  ged Nieuwe Tonge  17 mei 1654 9 Anneke  ged Nieuwe Tonge  17 mei 1654 10 Jacob van Prooijen  ged Nieuwe Tonge  2 april 1656

2140/2141 ARIE JACOBSE OOSTERLING geb Ooltgensplaat 1620 rijswerker  overl Oude Tonge       1674 z.v. Jacob Jansz Oosterling geb ca 1600 tr 1e Oude Tonge   29 januari 1640 Jobje Haddesdr geb Ooltgensplaat ca 1620d.v Hadde Anthonis en Neeltje Haddentr 2e Oude Tonge  ca 1651 ANNETJE HENDRICKS BORCKELMAN ged Oude Tonge  13 februari 1622 overl Oude Tonge  juli 1681 d.v. Hendrik Leenderts Borckelman en Maritje Hendriks Kinderen 1e 1 Maria Arentsdr Oosterling  geb  ca 1645 overl  1684 tr 1e Oude Tonge ca 1670  Hendrick Dircksz Windt geb 1640 tr 2e Oude Tonge 9 december 1704  Jan Teunisz Broeder Kinderen 2e 2 Jacob Oosterling   ged Oude Tonge 11 december 1652  3 ADRIAAN ARIJSZ OOSTERLING tr  AGNIETJE GERRITSD BRABER   1070/1071 4 Hendrik Oosterling   ged Oude Tonge  3 januari 1655

2142/2143 GERRIT JACOBS BRABER  geb Oude Tonge  14 september 1636  tr 1e Stad a.h. Haringvliet 2 november 1655MAGDALENA LUCASSE THIEBOUT geb Stad a.h. Haringvliet 1635  d.v. Lucas Thiebout tr 2e Stad a.h. Haringvliet 19 december 1691 Hermtje Barends Mosselman geb Stad a.h. Haringvliet 1660 Kinderen 1e 1 AGNIETJE GERRITSD BRABER tr ADRIAAN ARIJSZ OOSTERLING 1070/1071 2 Bastiaan Gerrits den Braber  ged Stad a.h. Haringvliet   28 oktober 1665 tr Stad a.h. Haringvliet 7 mei 1689  Huigje de Wees geb Stad a.h. Haringvliet  1668  d.v. Stoffel de Wees Kinderen 2e 3 Jannetje Gerritsdr Braber geb Stad a.h. Haringvliet  1696  tr Oud-Beijerland   1 januari 1715  Arie Cornelisz van Vliet  geb  Oud-Beijerland 14 maart 1696

2152/2153 BASTIAEN JANS NIEUMANSVERDRIET geb  1584 van 4.3.1629 tot 11.10.1645 boer te Cromstrijen  overl 3 november 1641   Nam bestelling aan voor het schoonmaken van de bermsloot langs de Nieuwe Dijck tot de Havenvliet toe voor f 4,-, polder Groot-Cromstrijen op 04.03.1629. Stond borg voor Jan Gillesz Lichthert en Hendrik Cornelisz op 16.4.1637; en voor de weduwe Cornelis Nieuwenboer op 08.12.1637, 11.10.1645 borg voor Lenert Koeijman. tr  1604 HEIJLTJE ARENS PONSEN  geb Klaaswaal 1589 overl  1655 Kinderen 1 JAN BASTIAENS NIEUMANSVERDRIET  tr AUWE ?? 1076/1077 2 Adriaen Arij Bastiaens Niemandsverdriet  overl Klaaswaal 12 maart 1691 tr Cornelia Tonisse

4096/4097 HERBERT CORNELIS GROOTENBOER  geb Willemstad ca 1591 overl  tussen 1642-1645   is 17.10.1596 5 jaar en  15.3.1626 34 jr  tr Etten 10 september 1616 MARIA ADRIAENS  VAN STEEN BEENHACKER Mayke Adriaens Anthonis geb Etten Leur  ca 1592wonende op t Moleneind overl Fijnaart  ca 1655Willemstad weeskamer ca. 1643 Teunis Grootenboer toeziender en Pieter Gerritsen Dane voogd van de twee jongste kinderen van Herbert Cornelisz. Grootenboer wiens moeder is Mayken Adriaensdr. Herbert wonende in t land van Willemstad pachter van hoeve met 60 gemet, de 38e cavel in de Ruijgenhil, oost de Fijnaartse Drogedijk, westwaarts de Tonnekreek of Molenwater, welke op 22 juli 1628 Jan Dionys Verschelling koopt van de erven Herman van der Mast Mayke Adriaen Thone huisvrouw van Herbert Cornelis Grootenboer absent sijnde; zij draagt middels volmacht voor de notaris in Willemstad, nog gehuwd op 21.2.1642 aan Frans haar broeder over haar kindsgedeelte, wesende ¼ van 4 gemet op Hogeweg en van 4 gemet op de Haagdijk en geeft als weduwe voor notaris W. van Zandfoort te Etten op 4.12.1645 procuratie aan broer Frans ingevolge welke deze op 19.1.1646 (Etten R386) aan Peter Peters Tack – geh met haar zuster Adriaentje 2/3 van ¼ van t land op de Hoydijk overdraagt welke 2/3 van ¼ zij eerder erfde van haar overleden broer Cornelis Kinderen 1 NN  ged Fijnaart 15 januari 1623 overl Willemstad 1626 2 Cornelis Herberts Grotenboer  ged Fijnaart  6 april 1625  schepen van Fijnaart   overl ca 1656  wonende op t Moleneind  otr Fijnaart 25 januari 1654 met attest naar Hoeven  Francijntje Cornelisdr Timmermans  geb  ca 1622  overl  ca 1670  wonende  aan de Fijnaartse molen   d.v. Cornelis Henricx Jacobs Timmermans en Lambrechtje Frans Peter Berensdr Smeren Kinderen             1a Herbert Grootenboer geb Fijnaart 15 augustus 1655 Francijntje Timmermans tr  1e ca 1645 Pieter Jans Boertje geb 1617 overl voor 1654    tr  2e 1654 Cornelis Herberts zie boven tr  3e Hoeven 27.8.1656 Adriaen Jans Versteylen  geb 1600 overl voor 1658 molenaar van       Hersel    tr  4e o/tr 22.12.1657/20.1.1658 Joost Jans Knook de jonge geb ca 1630 overl Fijnaart     10.8.1677 bouwman op de Fijnaartse molen Joost tr 2e 26.11.1670  Soetje Leenderts de Been ged Fijnaart 12.2.1651 overl 1689 3 ARIEN HERBERTS GROTENBOER tr   ADRIAENTJE LEENDERTSD  DE MAN2048/2049 4 Adriaentje Herberts ged Fijnaart 2 juni 1628 overl Willemstad  1630 5 Jan Herberts Grootenboer ged Fijnaart 22 september 1630 overl voor 1656 otr Fijnaart   31 juli 1654met attestatie Willemstad, Jan woonde in Ruijgenhil, Mayke woonde in Fijnaart tr  Fijnaart 30 augustus 1654 Mayke Aertsdr Rocksnoer geb  ca 1630  NG overl  voor 1661,   d.v. Aert Cornelisse Rocksnoer en Janneke Geraerts Backer Maeijken Aerts Rocksnoer   o/tr 1e 7.5.1645 Jan Arien Goers geb 1601 landarbeider te Heijningen k: Aert Goers geb   Fijnaart o/tr 2e  29.2/18.3 1648 Jasper Laurensen  geb Willemstadsland  ca 1621  o/tr 3e Jan Herberts Grootenboer zie boven  o/tr 4e 18.3/16.4 1656 Rombout Adriaen sGrauwen schepen van Heijningen WBA Klundert weeskamer 5.2.1646 schepenregister der Stede Willemstadt. ged Fijnaart 1.1.1632 overl  4.6.1678Compareerde Jacob Michielssen Percq vorster van Nijervaert, als voocht van de onmondige weeskinderen van Maeijken Jacobsdr daer vader aff is Leendert Pieterssen Bom pro se en als procuratie hebbende van de voors. Leendert wednr. van de voors. Maeijken Jacobs ten houwelijck gehad hebbende Aert Cornelisssen Rocksnoer voor d’een helft en Pieter Crijnen van ter Heiden als man en voocht van Neelken Aertsdr Jan Arien Goers als man en voocht van Maeijken Aertsdr. daer vader aff is geweest den voors. Aert Cornelissen Rocksnoer en indesen vervangende en naer rato caverende voor Jacob Aertssen Rocksnoer en Adriaentken Aerts Rocksnoer weduwe van Aert Pieterssen respective susters en broeders van heelen bedde van de voors. Aert Cornelissen Rocksnoer en Maeijken Jacobs blijkende bij procuratie gepasseert voor schepenen Nijervaert op 5.2.1646. in dese qualiteijt verklaerde hij comparant hem vrijwillig te laten condemneren als borge voor Jacob Hoeckman.Staet van de goederen Jacob Pieters Houckman wonende onder Fijnaart overgegeven aen Jacob Michielssen Perck als voocht van de weeskinderen van Leendert Pieters Bom daer moeder af was Maeycken Jacobs. Actum 16.2.1646.zij woonde met Jasper Laurens in Nieuwe Fijnaart (hij was zomer 1640 knecht bij Adriaen Jaspers (weesboek Willemstad 25 sept. 1641).WBA Fijnaart weeskamer 25.5.1647 Acte te Niervaert. Mayke Aerts weduwe Jan Adriaens Goers keert de wezen van haar man (de Cornelis en de ander ook een zoon) 300 kgld uit.Haar oom Arien Cornelis Rocksnoer, haar stiefvader Lenaert Pieters Bom, haar neve Jacob Michiels Perk en haar broeder Jacob Aerts Rocksnoer 6 Heyndric Grootenboer  ged Willemstad 9 april 1635 opm: Herbert Cornelis Grootenboer, Heyltje Jans en Lijsbeth Grootenboer waren getuigen bij de doop van Aert ?? Willemstad 16.2.1625 z.v. Neeltje Jans en Willem Jans

4098/4099 LENAERT AERTS DE MAN  geb Fijnaart ca 1590 burgemeester van Fijnaart, wonende in het land van de Plategeref tr Fijnaart en Heijningen  1 januari 1604 NEELTJE JANSD VAN AMEIJDE j.d wonende te Heijningen ook Domineer Kinderen 1 Janneken Aert  ged Fijnaart  12 november 1612  nh 2 Neelken Aert  ged Fijnaart 14 april 1617 3 Neelken Aert ged  Fijnaart 1 juni 1619 4 ADRIAENTJE DE MAN tr ARIEN HERBERTS GROTENBOER 2048/2049 5 Aert Aert  geb Fijnaart  3 april 1622

 4104/4105 HUIBERT DINGEMANS VRIENTS  begr Hoge Zwaluwe in de kerk  27 mei 1649 betaalt 6.0.0   tr THEUNTIE ADRIAENS Kinderen 1 ADRIAEN HUIJBERTS DINGEMANS  tr INGELTJE JANSD    2052/2053 2 Dinghman  ged Zwaluwe  13 juni 1618 3 Cornelis ged Zwaluwe 8 april 1618 4  Theunis ged Zwaluwe 25 oktober 1620 get doop  Lourens Neese. Ariaan Nelemans, Neeltje Ariane 5 Dingemans  ged Zwaluwe 18 september 1622 get doop  Ariaan Fasen, Maij Hubenbegr rekening 1698 kerkmeester Peeter den Engelsen, grafreg NH kerk Hooge Zwaluwe

4108/4109 CORNELIS ARYANS STREEFKERK   geb Strijen ca 1579 overl Strijen  1630 tr NN Kinderen 1  Jan Cornelis  Streefkerk geb Strijen  1611 overl Strijen  1667 tr  NN  Kinderen  1a Bastiaen Jans Streefkerck  geb Strijen  1643 tr Strijen ca 1668 Janneke Gijsbertsdr geb Strijen  ca 1648 overl Strijen 5 juni 1705      Kinderen     a Gijsbert Streefkerk geb Strijen 20 februari 1671     b Pieter Bastiaens Streefkerk  geb Strijen  14 december 1686 overl Strijen 2 december 1733 otr Strijen  7 augustus 1708  Soetje Barentsd Moerkerken  ged Strijen  26 november 1684 2 GERRIT CORNELIS STREEFKERK tr   ANNICHJE CORNELIS    2054/2055 3 Lambert Cornelis Streefkerk  geb Strijen  1616  tr  ca 1639  Neeltje Leendertsd  Kinderen  3a Jan Lambertsz Streefkerk  geb ca 1642 tr Arjaentje GijsbertsKinderen     a Cornelis Jansz Streefkerk ged Strijen   17 januari 1672 tr Jobje Arriensd Visser  3b Isak Lammers Streefkerck geb Strijen  ca 1653 tr  1684 Jannetje Bastiaens Langstraat ged Strijen   11 juni 1656     Kinderen     a Lammert Isaaks Streefkerk  geb Strijen  14 oktober 1684 Lambert Isaksz  overl Strijen  11 november 1755 otr Strijen 16 oktober 1713  Soetje Cornelis Maaskant  ged Mijnsheerenland   7 april 1691 overl Strijen 14 april 1770 Aan Lammert Izaakse getransporteerd door Maria Jacobs Pluijmer een huis schuur en erve  Staande de Doolaartsdijk, Voldaan 162-0-0 op 10-05-1713. (Fishes Streekmuseum Hoekse Waard).       b Lijntje Isaks Streefkerck geb 1689 4 Cornelis Cornelis Streefkerk  geb Strijen  1620 overl  1665 tr   1650  Clasina Leendertsdr geb  1625 overl   na 18 september 1678  Kinderen  4a Ariaentje Cornelis Streefkerck  geb  Strijen   ca 1658 tr Strijen  ca 1677 Willem Imerts Verhaven  geb Strijen   20 juni 1655 overl Strijen 7 oktober 1712 z.v. Ymert van der Have en Lidewey Cornelisdr Boschman     Kinderen     a Cornelia Willemsdr Verhaven ged Strijen 6 januari 1680     b Maria Dirksd Verhaven  ged Strijen 17 februari 1683     c Cornelis Willemsz van der Haven ged Strijen    2 juli 1684     d Lidewij Willems Verhagen  ged Strijen  16 november 1686 5 Ary Cornelis Streefkerk  geb Strijen  1607 tr  Ariaantje Cornelis   Kinderen  5a Willem Arijens Streefkerk geb Strijen ca 1658 tr Strijen ca 1669 Ingetje Cornelis Kinderen     a Maria Willems Streefkerk ged Strijen   25 oktober 1676     b Johannes Willems Streefkerk  ged Strijen 30 september 1685           

4118/4119 BENJAMIN WILLEMS vermeld te Klundert 19.2.1601 ORA Klundert  97, op 17.11.1605 vermeld en zit dan op school in Overschie WKA Klundert 66  tr  voor 19 februari 1609 ADRIAANTJE ADRIAANS Kinderen 1 BEATRIJS BENJAMINSDR  tr  BARENT BARENTS  2058/2059 2 Dingetje Benjaminsdr  tr 1e Theunis Jansz, wonende Fijnaart 3 Maaijke Benjaminsdr geb Klundert tr Fijnaart  24 april 1644 Jan Petersz  tr 2e Hendrick Jansz   tr 3e  Fijnaart  21 augustus 1660 Andries Aelbrechtsz wednr Hadewij Pietersdr otr 4e  Fijnaart  23 juli 1672 Peter Jans Telder wedr van Geertruijt Geertsdr 4 Adriaen Benjaminsz    geb Klundert wonende Fijnaart  overl  voor 1692 otr Fijnaart 25 juni 1661 Maeijken Jansd wed van Cornelis Jacobsz 5 Jacomijntje Benjaminsdr 6 Cornelis Benjamins overl voor 25 mei 1692 wonende in de polder Nieuwendijk   RAWB Klundert 4514 25-5-1692 Notaris P.A.Criellaert RAWB, Klundert, ORA inv.nr. 97  19.2.1609
Benjamin Willems, als man ende voocht van Adriaentgen Adriaensdr ende bekende bij dezen int handen van Adriaen Cornelis, aen den Nieuwendijck, voldaen ende betaelt te wesen van alsulcke penningen als hij vanden voors. zijne huysvrouw weghen onder gehat heeft gelijck hij mede bekende vernoecht ende voldaen te wesen van haer aendeel van gronden van eenen geleghen onder de Hoeven, een onder Bosch ende andersinds in Brabant haer eenichsins competerende, cederen oversulcx ten behoeve vanden zelven Adriaen Cornelisz. alle zijne gerechticheijt die hij nominus uxoris den zelven Adriaen Cornelisz. daer in te worden gegoeit geeft ende gevest. Constitueerde voorts specialijck Jan van Hensbij (?) omme bij voors. Adriaen Cornelisz. voorn. bij gerechte daer d’zelve perceelen gelegen zijn te moghen goeden, erven ende vesten behoorlijcke brijeve van opdracht daer van te passeren ende voorts te qualijceren ende specialijcken alles daer in te doen wes hij comparant zelfs put (?) zijnde soude comen ofte moghen doen. Gelovende voor goet vast ende van waerden te houden al ’t gunt bij den voors. geconstitueerde daer in zal worden gedaen ende gebesoigneert onder alle verbanden van regten wegen daer toe staende ende behooren. Actum den xixe februarij 1609. RAWB, Klundert, ORA inv.nr. 101 14.5.1647
Jan Stoffelsen, woonende aende Roodevaert, Commer Pietersen van der Hoeven ende Tonis Claessen Endepoel, beijde woonachtich onder de jurisdictie van 7bergen, doch aen dees sijde renueirende, ende bekende samentlijck een voor al als pricipalen wel ende deuchedelijck schuldig te wesen aen Cornelis Benjamins, soon van Benjamis Willems ofte actie vercrijgende de somme van hondert en vijfftich kar.gld. te xl groot t stuck eens, ter cause van goede deuchdelijcke geleenden ende ondergedaene gelde, hen comparanten gesamentlijck ten dancke aengetelt: soo sij verclaerde tot betalinge vande paine vant huijs gecocht bij Adriaen Huijbrechts van Charel Zansaert vervallen den xe meert 1647, waer voren zijluijden comparanten hun hadde geconstitueert borgen ende principale schuldenaren onder behoorlijcke renunchiatie, geloven zijluijden comparanten d’voors. openningen aff te leggen ende restitueren tot vermaninge ende believen van houder deses mitten interest vandoien jegens den penninck zeven per cente, etc. Op huijden xiiie maij 1647. RAWB, Klundert, Notaris P.A. Criellaert, inv.nr. 4514. 25.5.1692
Jonker Johan Huttenhey, schepen inde wet alhier, in qualiteit als rentmeester van de Wel Ed. Hoochgebooren Heeren ende Vrouwen erffgenamen wijlen vrouwe Margareta van Mechelen, douagiere van den Wel Ed. Hooch Geboren Heere Philips van Steelandt, in sijn leven Drossaerd van Bladeren, ende Raadt van sijn Princelijcke Excellentie Hooch Loffelijcke Memorie etc., mitsgaders als ontfanger van de verpondinge over den Santbergh, Nieuwedijck ende verdere andere polders, ende Hendrick Geeritse Veerman, als gesurrogeerde voocht over de naergelaten weeskinderen wijlen Claes Janssen Elandt, in echten verweckt aen Lauwereijsken Barents, ende in dier respectieve qualiteijt als principaelste crediteuren van den naergelaten boedel ende goederen wijlen Cornelis Benjamins, overleden inden Nieuwendijck voors., onder de jurisdictie van Sevenbergen, ter eenre ende Benjamin Teunissen, ende Benjamin Andriessen, beijde wonende onder de jurisdictie van den Fijnaert alsmede de voors. Laureijsken Barents, wonende onder dese juridictie als te samen respectieve naeste bloedvrienden ende erffgenamen ab intestato van den voorn. Cornelis Benjamins, in dier qualiteit ter andere sijde. Ende de voorn. respectieve comparanten in haere voors. qualiteijten met malcanderen onderling overcomen ende geaccoordeert te wesen gelijck sij doen mits desen, ende dat in voegen ende manieren naerbeschreven, te weten, dat de voors. drie laetste comparanten in haere geuijte qualiteit sullen vermogen aen te vaerden dens voors. naergelaten boedel ende goederen vanden voorn. Cornelis Benjamins, mits ende onder dese desselfs conditien ende voorwaerden nochtans dat de selve laetste comparanten gehouden sullen sijn, gelijckt sij beloven bij desen alle deselve goederen ende effecten vanden voors naergelaeten boedel wijlen hem Cornelis Benjamins publiecqelijck te doen vercopen overgeven ende beneficeren ten behoeve ende profijte vanden voorn. twee eerste comparanten in der selven respectieve qualiteijten omme uijt de eerste ende gereetste penningen daervan suijvere provenierrend bij haer selffs ontfangen genoeten ende profiteert te werden, soodanige sommen van penningen als deselve tot lasten vanden gemelten boedel te eijschen ende te pretenderen hebben. ende dat etc. etc. trouwboek van Fijnaart
Fijnaart DTB trouwboek 24.4.1644 getr. Jan Peters en Maeijke Benjamins, j.d. van Clundert.
Fijnaart DTB trouwboek 21.8.1660 getr. Andries Aelbrechts wed van Hadue Pieters, en Maijken Benjamins weduwe van Hendrick Jansen, won. byde in de Fijnaert.
Fijnaart DTB trouwboek 25.6.1661 ondertr. Arije Benjamins j.m. geb. in Clundertslant en Maeijken Jans weduwe van Cornelis Jacobsz. won. byde in de Fijnaert.
Fijnaart DTB trouwboek 23.7.1672 ondertr Peter Jans Telder wedr van Geertruyt Geerts en Maeijcken Benjamins laatst weduwe van Andries Aelbrechts won. bbeyde onder Fynaert.

4160/4161 MARCUS KARON  tr NN Kinderen 1 JACOB KARON tr MAGDALEENTJE CORNELISSEN   2080/2081 2 Jan Marcus Karon  hij woont in Sommelsdijk  tr  Magdalena Cornelisdr geb Nieuwe Tonge 4 oktober 1615 overl  na 1681   d.v. Cornelis Marinuszn Both tr Janneke Witte  zij  tr 2e Dirkksland 6 april 1659 Cornelis Cornelisz Ruijchrock geb DIrksland  Magdalena testeert op 6.4.1659 Kinderen 2a Maetge Jansdr Caron 2b Jannigtje Jansdr 2c Pauwelina Jansdr

 4164/4165 CORNELIS ‘T HOOFT geb Dirksland   1575 bouwman z.v. Jan en NN  overl Dirksland    30 september 1612 tr Dirksland  18 maart 1601 LEENTJE WILLEMSD RUIJCHROCK geb Dirksland  ca 1580 Leentje hertr  april 1615 Adriaen Leenderts Kinderen 1 JACOB RUIGROK   tr  ARIAANTJE HEERSCHAP 2082/2083 2 Cornelis Ruigrok   geb Dirksland  ca 1600 tr   6 april 1659  Magdaleentje Cornelissen 3 Pieter Ruigrok ‘t Hooft geb Dirksland  3 oktober 1610 tr Dirksland 12 oktober 1641  Commertje Iemans  ged Dirksland  1620  d.v. Ieman Thijssen en Jaspertje Hoogerwerf

4166/4167 CORNELIS  MATHIJSSE HEERSCHAP alias CARRE Heerschupe, Cornelis de jongere  geb Ouddorp 1575  overl Ouddorp  16 februari 1652 z.v. Thijs Cornelisse Heerschap  geb 1575 en Baaltje Abrahams  tr 1e MAAYKE KRIJNSE KIEVIT  geb Ouddorp ca 1585 d.v. Crijn Crijnse Kievit de Lange en Jacomijntje Leenderts de Vogelaar/de Vogel Crijn Kievit bezat een boerderij met land in Oudeland in 1635 en genoemd 18.2.1643 tr 2e Ouddorp             1620 Niesje Gijsbrechts Karre   geb ca 1595  overl Ouddorp   12 maart 1631 d.v. Gijsbrecht Karre Jans Wagenmaecker Kinderen 1e 1 ARIAANTJE HEERSCHAP   tr JACOB RUIGROK 2082/2083 Kinderen 2e 2 Thijs Corrnelisse Heerschap geb Ouddorp   diaken 1662 overl Ouddorp  voor 1670 tr Ouddorp  ca 1645  Neeltje Paulusdr Bosland  geb Ouddorp  d.v. Paulus Bosland en Neeltje Koote  eigenaar van de hoeve Weelwijk in het Oude Nieuwland groot 23 gars bouwland, verkocht  1663, eigenaar van 20 gars bouwland elders, koopt tienden in het  8 gars van de grafelijke domeinen, 1662  koopt haargemetenhoeve in het oudeland 12 gars  hij overlijdt  1660/1670 de datum waarop de weduwe het huwelijksgoed van haar  enige nog  niet gehuwde dochter bepaalt 3 Maatje Cornelisse Heerschap geb Ouddorp  1620 tr Nieuwe-Tonge  23 augustus 1636 Jan Cornelisse Kip

4176/4177 ADRIAEN JOOSZ KEUVELAAR geb Noordwelle Schouwen Duiveland Ariaen Joossen Ceuvelaar/Cuvelare/Smoor ca 1575 z.v. Joost Ceuvelaar  belijdenis 26.3.1625 overl Colijnsplaat 8 oktober 1641 begr Colijnsplaat  10 oktober 1641 tr GRIETJE JANS geb ca 1580 aangenomen  Colijnsplaat 29.6.1625 Kinderen 1 Steven Keuvelaar Smoor geb ca 1605 tr  Remerijntje  Kinderen  1a Mattheus Keuvelaar geb Stavenisse ca 1635 Teeuwis  tr Willemijntje Glasenbergh  1b Jochum Keuvelaar 2 ADRIAAN SMOOR tr  CORNELIA HUIJBRECHTSDR VAN GRESANT 2088/2089 3 Tanneken Adriaens Keuvelaar geb ca 1623 tr  Crijn Adriaens Kivit  geb  ca 1600

4178/4179 HUIBRECHT SEGERS  geb Ovezande  ca 1580 arbeider op Orizande   overl Ovezande ca 1619  tr BARBEL CORNELIS  geb Ovezande ca 1580 overl  1651 begr Colijnsplaat 19 september 1651 Kinderen 1 Grietje Hubrechts geb Orizand ca 1610 overl  voor 1655 tr  Adriaen Jacobs Scherpenisse geb Colijnsplaat ca 1605 overl Stavenisse 1670 2 CORNELIA HUIJBRECHTSDR VAN GRESANT tr ADRIAEN ANDRIAENSZ KEUVELAAR 2088/2089\

4184/4185 IEMAN THIJSZ  geb Dirksland 1585 tr Dirksland 22 Februari 1609 JASPERKEN DIMMENS HOOGWERFF d.v  Dimmen Gerbrands Hoogwerf en Marijtje Jaspers Kinderen 1 Dimmen Iemansz  geb Dirksland 4 december 1611 overl Dirksland voor10.9.1651 tr Dirksland  19 juli 1637 Pieternelle Jacobs Noorthoeve  geb Dirksland 12 november 1617           2 CORNELIS IEMANSZ    tr  LEENTGE DINGEMANSD ROOTHAER  2092/2093 3 Matthijs Iemansz  geb Dirksland  1610 4 Jan Iemansz ged Dirksland  20 oktober 1613 overl  voor 8.12.1644 tr Dirksland  18 April 1638   Neeltge Dingemansd  Roothaer  geb Melissant  1613 5 Arentje Iemants  geb Dirksland  1615 tr Dirksland  30 Januari 1642 Willem Jacobs Botttge  geb Dirksland
6 Commertje Iemans geb Dirksland ca 1620 tr Dirksland 12 oktober 1642  Pieter Cornelisz Ruijgrok geb Dirksland 1610  z.v Cornelis Jansz ’t  Hooft en Leentje Willemsd  Ruijgrok

4186/4187 DINGEMAN LEENDERTSZ ROOTHAER geb  1570 Dingeman Lenaerts Roothaer z.v Leendert Leenderts Roothaer schout en officier te Melissant trCLEIJNTGE AERTSDR geb Melissant 1615 overl Dirksland 1637 d.v. Aert Adriaens Kinderen 1 Leendert Dingemansz “Leendert” Roothaar   schout van Melissant. overl Dirksland 12 augustus 1637 tr Dirksland 17 november 1613  Matge Arens  geb Dirksland  3 mei 1592 d.v Aren Arensz Ouwen Aren en Crijntje Dircx 2 Lijsneth DIngemansd Roothaer geb Melissant tr Dirksland 21 april 1613  Aren Bastiaensz Hollander  z.v Bastiaen Arensz Hollander
3 Angenietje Dingemansd Roothaer tr Lauris Jansz van Aerden
4 Govaert Dingemansz Roothaer ged Dirksland 27 september 1609   5 Jacomijntje Dingemansd  Roothaer  ged Dirksland  22 mei 1610 tr  Crijn Thijsz van Groenedijck 6 Belin Dingemansd Roothaer geb Melissant tr Dirksland  Cornelia Jobsdr Duijm 7 Neeltge Dingemansd Roothaer ged Dirksland  19 mei 1613 tr 1 Dirksland  18 april 1638  Jan Iemansz van der Vliet  ged Dirksland 20 oktober 1613 z.v Ieman Matthijsz van der Vliet en Jaspertje Dimmensdr Hoogwerff tr2 Dirksland  8 december 1644  Leendert Cornelisz Timmerman 8 LEENTGE DINGEMANSD ROOTHAER  tr   CORNELIS IEMANSZ 2092/2093

4200/4201 CORNELIS PAULUSSE LOY   ged Nieuwe Tonge  3 mei 1598 begr Nieuwe Tonge 25 september 1671 otr Nieuwe Tonge 6 mei 1623 MAARTJE GABRIELS   ged Nieuwe Tonge 12 mei 1602van Lillo  overl Nieuwe Tonge   ca 1635 Kinderen 1 JAN CORNELLISSE VAN LOO    tr   COMMERTJE LICHTE 2100/2101  van Loeij 2 Corrnelis Cornelis Loij 3 Pieter Cornelis Loij tr Tannetje Cornelisdr Vroegenoest 4 Gabriel Cornelis Loij tr Nieuwe Tonge 14 april 1657  Hadewijntje Huigen   geb Middelharnis  ca 1630  Kinderen  4a Huig  geb Nieuwe Tonge 1658  4b Maria  ged Nieuwe Tonge  6 juli 1672 5 Dingena Cornelis Loij  ged Nieuwe Tonge  1 februari 1626 6 Paulus Cornelis Loij 7 Marinus Cornelis Loij

4202/4203 AREN MICHELS LICHTE  ged Dirksland   4 juni 1607 overl Dirksland voor 1655 tr Dirksland 1633 PIETERTJE JACOBS BREDERODE ged Dirksland  19 maart 1617 overl na 1655 d.v. Jacob  Willems Brederode en Commertje WIllems Kinderen 1 COMMERTJE ARENS LICHTE    tr   JAN VAN LOO   2100/2101

4204/4205 JAN GOEMAER tr MARTHE LEENDERTS of FRANCIJNTJE WILLEMS Kinderen 1 WILLEM JANS GOEMARE  tr  LEENTJE WILLEMS    2102/2103

4206/4207 WILLEM ARENTS WILLEMS  overl    na 1631 tr Dirksland ca 1620 AAGJE LEENDERTS CREPELMAN  overl Melissant  na 1637 d.v. Leendert Cornelis Krepelman (Leendert Crepelen) Kinderen 1 LEENTJE WILLEMS  tr  WILLEM JANS GOEMARE   2102/2103

4210/4211 WILLEM JANS COURT  geb   ca 1585 tr 1e Maeyken Innaerts Nachtegalen tr 2e CRIJNTJE CRIJNSD  geb Melissant  ca 1595 Kinderen 1 SOETJE COERTS   tr  AERT WOLF   2104/2105

4224/4225 TEUNIS CORNELISZ BLOMME visser  tr NN Teunis tekent als visser de acte voor de aanleg van de visafslag van Middelharnis Kinderen 1 CORNELIS TEUNISZ BLOMME   tr   ARIAENTJE ARENS  2112/2113 2 Ytje Teunisse Blome   geb Middelharnis   11 juni 1634 3 Claes Teuniszoon Blome  geb Middelharnis   tr 1e Middelharnis  Jannetje Lievense  geb Dirksland overl Middelharnis   voor januari 1654   tr 2e Middelharnis   29 januari 1654   Truytje Franse  geb Middelharnis  tr 3e Nieuwe Tonge   6 augustus 1662  Neeltje Pieters Noorlander geb Nieuwe Tonge  d.v. Pieter Noorlander   Kinderen 1e 3a Teunis ged Middelharnis 28 juni 1654   Kinderen 2e 3b Catalijntje  ged Middelharnis 24 februari 1658 3c Teunis   ged Middelharnis  9  februari 1659   3d Arentje   geb Middelharnis   12 november 1660   Kinderen 3e 3e Arentje Blom ged Nieuwe Tonge 28 juni 1666 3f Catelijne Blom geb Nieuwe Tonge 17 juni 1668 3g Pieter Blom  geb Nieuwe Tonge  ca 1669 3h Lijntje Blom geb Nieuwe Tonge ca 1673 3i Jan Blom geb Nieuwe Tonge ca 1676 3j Kornelia Blom  geb Nieuwe Tonge ca 1678

4236/4237 ADRIAEN ALYAEN LEENDERTS PLOCKHOU geb  ca 1570 overl Sommelsdijk 1638 tr CORNELIA  geb  ca 1555 overl na 1600 Kinderen 1 JOB ADRIAENS ALYAENS PLOCKHOIJ tr  ARENTJE AERTSD CROOCK 2118/2119 2 Barent Aliaens Plockhoy  begr Sommelsdijk 21 juli 1669 tr 1e Jacomijntje Cents overl Sommeldsijk 1638 tr 2e Sommelsdijk 31 maart 1639 Josijntje Joos begr Sommelsdijk      1680 3 Leendert Aliaens Plockhoy   tr  1e  Adriaentje Jans tr 2e Sommelsdijk 30 juli 1631  Pieterke Adriaens overl  Sommelsdijk 20 oktober 1661  Kinderen  3a Leendert Leenderts Plokhooij  2128/2129-4 tr Dijna Stapels  ged Sommelsdijk 29 februari 1640 Dingena Stapel 4 Cornelis Aliaens Plockhoij  geb  ca 1605  diaken 1643-1652  op de Ring 1641 overl Sommelsdijk kort na 24 mei 1652 begr Sommelsdijk tr 1e Trijntje Hoeve tr 2e Sommelsdijk  30 november 1631  Lijsbeth Leenderts Duijndam  geb  ca 1611 overl Dirksland  Zomerstraat d.v. Leendert Sijmons Duijndam en Grietje Jacobs  juli 1657/maart 1658  zij hertr mr. Daniel Mancke van Beecke, die hertr. Dirksland 11.4.1658 Saertje Leenderts Ongeraen. 5 Pietertje Aliaens Plockhoij 6 Teuntge Aliaens Plockhoij  begr ca 1651  tr  Willem   overl   voor 1660

4240/4241 AREN ARENZ POST geb Dircxlant  voor 1603 overl voor 19 november 1639 z.v Aren Post Middelharnis tr  voor 1623 MAIJTJE THOMASDR  geb  voor 1603 woont Middelharnasch wed Maijtje o/tr Middelharnis 19.11/11.12.1639 Cornelis Bouwensz Kinderen 1Thomas Arentse Post geb Rijderkerke   ca  1623  geref, woont Middelharnis, 1646 jg van Rijderkerke otr Middelharnis 3 april 1649 otr 1e Middelharnis  3 april 1643 tr 1e Middelharnis 3 mei 1643   Aechje Arensdr   wonende te Middelharnasch tr2e  Middelharnis  2 mei 1649  Lijntje Franse geb ca 1625 1640 jd van den N Hoorn  o/tr 3e Middelharnis 13/28 september 1659  Sara Jacobsdr Canse  geb Middelharnis  24 januari 1636  Zara Kanse, geref  Kinderen 2e 1a Aren Post   ged Middelharnis  1 september 1652 tr Maatje Michiels 1b Frans Post ged Middelharnis  12 september 1655   Kinderen 3e 1c Anna Post ged Middelharnis  13 juni 1660 1d Marijtje Post   ged Middelharnis  11 september 1661 1e Jacob Post ged Middelharnis tr1e Middelharnis  25 april 1686 Leuntjen Arendsdr Grauwkous tr2e Middelharnis  Martijntje Krijns Bleek 1f Cornelis Post   ged Middelharnis  16 januari 1670 1g Maria Post   ged Middelharnis 27 december 1671 overl 19 april 1724 tr Middelharnis 8 augustus 1696 Jan Herweijer  ged Middelharnis   14 januari 1674 overl Middelharnis 4 oktober 1720 1h Cornelia Post  ged Middelharnis  15 april 1674 1i Cornelia Post   ged Middelharnis  27 november 1675 tr Middelharnis  19 juli 1704 David Thijsz van der Vlugt 2 TEUNIS ARENZ POST tr AECHIE ARENZDR    2120/2121 3 Dirck Arenz Post geb voor 1639    1660. 20 Junij Dirck Arensz Post, j.m., tr 1e  NN otr 2e  Middelharnis 20 juni  1660 tr Middelharnis 1 augustus 1660 Tannetje Witte  ged Dirksland  14 november 1632  j.d. van Dirxlant, 1. Aug. 1660   zij woondenDen Bommel 1663 Ooltgensplaat 1665 Kinderen 1e 3a Lambrecht Post   geb  ca 1661 tr Middelharnis  10 mei 1686 Jannetje Pas  geb Middelharnis ca 1664 d.v. Arent Pas  Kinderen 2e 3b Witte Dircks Post  ged Den Bommel 2 december 1663 get Leendert Gerritse van Tol, Willem Wittensen, Neeltgen Arens en Cijtgen Witte 3c Witte Dircks Post ged Den Bommel 9 november 1664 get Thooreijs Thomasse en Neeltgen Arens Breeman 3d Leenje Post  ged Ooltgensplaat 29 november 1665 3e Teuntje Dirksd Post  geb   ca 1671 tr Middelharnis 21 november 1692 Michiel Jacobsz Coningh ged Middelharnis  28 mei 1670 z.v  Jacob Abelsz Coninx en  Annetje Chiels.      Neeltje Dirks Post is ws een dochter van hen  tr 17.2.1695 Chijsse Jacob Bastiaans      Mi2p39 30.11.1698 Annetje Leendert Leenderse Koudijzer trouwt 27.3.1715 Middelharnis met (T) Annetje Jacobs Chijsse ged. 30.11.1690 Middelharnis haar ouders zijn Jacob Bastiaans Chijsse en Neeltje Dirks Post

 4244/4245 ERASMUS JASPERS BREESNEE  geb Middelhanris ca 1600 landbouwer  Oude Tonge. ouderling aldaar 1644 betaalt te Oude Tonge 1646 200e penning 10 lb  gequotiseerd op 2000 pond begr Oude Tonge 17 mei 1661 tr LEUNTJE CLAESSE GROENEVELT   begr Middelharnis  maart 1626 Kinderen 1e 1 JASPER ERASMUSSE  BREESNEE  tr CORNELIA JANSE MATTE 2122/2123  2 Willem Breesnee  geb Middelharnis ca 1625 tr2e Dingena Michiels geb ca 1600 begr Nieuwe Tonge  oktober 1636 Kinderen 2e 3 Cornelis Breesnee geb Middelharnis 20 augustus 1628 4 Maarten Breesnee geb Middelharnis ca 1632 5 Neeltje Erasmus Breesnee geb Middelharnis   ca 1635 overl Den Bommel  12 oktober 1676 6 Stijntje Erasmus Breesnee overl Oude Tonge  28 september 1703 7 Teuntje Erasmusse Breesnee 8 Michiel Jerasmusse Breesnee Erasmus Jasperse Breesnee, landbouwer in het westelijk gedeelte van het Oudeland van Oude Tonge, bedankte 22.4.1634 als lid van het St. Jorisgilde Oude Tonge; tot 1644 lidmaat te Nieuwe Tonge, daarna te Oude Tonge, ouderling aldaar 1644-1645, 1646 voor 10 £ aangeslagen voor de 200e penning; bezit geschat op 2000 £. Weeskamer juni 1636: Erasmus Jaspers als vader en voogd van de onmondige kinderen van wijlen Leuntje Claes, alsmede de weeskinderen van Arij Claesz, Hilletje Claes en Theuntje Claes, doen rekening van de goederen hen aanbestorven door het overlijden van hun grootmoeder Neeltje Leenderts en ook van hun oom Thonis Claes

4246/4247 JAN TONISSE MATTE  geb Dirksland ca 1595 landbouwer Oude Tonge overl Oude Tonge      1662 gezworene van het Oudeland van Oude Tonge 1648, schepen, stadhouder van de schout, ouderling 1651, kwartiermeester van het St. Jorisgilde 1623 betaalt te Oude Tonge 1646 200e penning 15 pond, gequotiseerd op 300 pond tr1e Oude Tonge 22 september 1619 NEELTJE CORNELISSE tr2e Grietje Pieters Kinderen 1e 1 CORNELIA JANSE MATTE   tr JASPER ERASMUSSE  BREESNEE 2122/2123

4272/4273 THEUNIS GERRITSZ VAN PROOIJEN  geb   ca 1580 Thonis Geerts  overl Stad aan het Haringvliet  voor 25 augustus 1669 z.v. Gerrit Thonis van Prooijen en Pietertje Chijels  (hun kinderen waren Theunis en Leunis) tr  ca 1620 ENGELTJE JACOBSD HOEVENAAR  geb Stad aan het Harringvliet  1585   overl Stad aan ’t Haringvliet 1669 d.v. Jacob Cornelisz Hoevenaar en  Adriaantje Marinusdr Goers Theunis is schepen van Stad aan ’t Haringvliet en is  25.8.1669 weduwnaar Kinderen 1 Gerrit Van Prooijen  geb  ca 1620 overl  juni 1667 tr Stad aan het Haringvliet 7 juli 1647 Hendrikje Hendriks  geb  ca 1626 overl Middelharnis  1672 begr Stad aan het Haringvliet 2 JAN VAN PROOIJEN  tr  LIJSBETH VAN AERDEN   2136/2137 3 Hendrik van Prooijen tr Stad aan het Haringvliet  14 juni 1656  Neeltje Cornelis 4 Pietertje  Theunis van Prooijen  geb Stad aan het Haringvliet overl Nieuwe Tonge tr  Steven Leendertsz Ongeraen geb Nieuwe Tonge  ca 1608  schout overl  na aug 1671  z.v.  Leendert Ongeraen schepen kerkmeester ouderling tr Nwe Tonge 20.5.1607 en   Arentje Goudt ged Nieuwe Tonge 5.5.1591  Pietertje en Steven testeren  Nieuwe Tonge 26.8.1671 Pietertje betaalt in 1676 als wed van schout   Ongeraen aan de 200e penn 5-17-0 –OV 1995 314  Pietertje was getuige bij Abraham Jans van Prooijen 9.7.1646 Nieuwe Tonge en Teunis Gerrits van Prooijen  ged 10.9.1651 Stad a h Haringvliet Pietertje en Steven  test. Nieuwe-Tonge 26.8.1671   zij betaalt 1676 als wed. van “schout Ongeraen” de 200e penn. O.V. 1995, pag. 314 5 Ariaentje  van Prooijen tr 1e  Dancker Lauwrens   tr 2e Sommelsdijk  november 1647  toestemming huwelijk is 15.11.1647  Stad a h Haringvliet David Willemsz Verolme  geb Sommelsdijk  ca 1620  overl  Sommelsdijk juli 1669  begr Sommeldijk  z.v. Willem Davidsz Verolme en Teunje Pietersd Goers

4284/4285 JACOB BASTIAANS BRABER ged Oud en nieuw Gastel 5 februari 1610 RK  landbouwer overl Oude Tonge 1654Jacob z.v. Bastiaan Pauwels en tr Gastel Neelken Leenderts otr 1e Middelharnis 3 oktober 1629  tr Middelharnis  november 1629 AGNIETJE GERRITS geb Middelharnis  1605 na huwelijk mennonisten tr 2e Middelharnis  7 augustus 1639 Jaannetje Gijsbertsdr van Sijp geb Middelharnis 1615 d.v. Gijsbert Janse van Sijp Jacob, RK  vertrok uit Gastel NB naar Middelharnis In die tijd deed men dat als men overging naar de gereformeerde religie, ook zocht men nieuwe kansen in drooggelegde Zeeuwse en Zuid-Hollandse gebieden. Ca 1633 ging hij naar Oude Tonge, landbouwer in het Oudeland van Oude Tonge Kinderen 1e 1 Bastiaen den Braber ged Middelharnis 7 november 1632 2 Niesen Braber ged Oude Tonge    24 september 1634 3 GERRIT JACOBS BRABER tr MAGDALENA LUCASSE THIEBOUT 2142/2143 Kinderen 2e 4 Engeltje Jacobse Braber  geb Oude Tonge   ca 164 0ged Middelharnis belijdenis 3 april 1661.tr Stad aan ’t Haringvliet  31 januari 1669 Job Cornelisz  ged Oude Tonge 23 april 1634 Job tr 1e Stad aan ’t Haringvliet 12.4. 1657 Maatje Willemsdr uit Stad aan ’t Haringvliet   z.v Cornelis Maartensz en Tanneke Jobsdr 5 Gijsbert Jacobse Braber  geb Oude Tonge  ca  1642 begr Nieuwe Tonge  24 juni 1681  landbouwer aan de Molendijk Nieuwe Tonge.tr  Adriaantje Pietersdr. zij hertr Nieuwe Tonge 15.3.1682  Johannes Hendrikse van den Houten 6 Arend Jacobse Braber   geb Oude Tonge   ca 1645

4306/4307 ADRIAEN PONS geb  1545 overl ca 1633 tr 1580   SIJTJE CORNELIS  geb 1559  overl voor 19.3.1635 Kinderen 1 HEIJLTJE ARENS PONSEN tr BASTIAEN JANS NIEUMANSVERDRIET 2152/2153

4482/4483 CORNELIS PETERSEN LEEUW geb Sprang Capelle ca 1585 smid, burgemeester van Sprang tr 1e ca 1610 Jenneken Cornelis Luijcasz geb Sprang Capelle  ca 1585  overl ca 1612 otr Sprang  22 december 1612 tr 2e Sprang Capelle 6 januari 1613 Anneke Gijsbrechts Pachter   geb Besoijen   ca 1595 Annicken Geysbers   otr Sprang  3 september 1626 vanwege afwezigheid van de predikant bij de kerkenraad otr   3 september 1626 tr 3e Besoyen ca oktober 1626 Annicken Cornelis geb  ca 1605 Adriancken Cornelis/Emmicken Cornelis,  wed van Paul Creijnen Petersen Leeu, w. van Annicken Geysbers, van Sprangh,  end Emmicken Cornelis, w. van Paulus Creynen,  hebben voor den kerckenraed in meyn absentie ondertrout den 3 sept. 1626,  end getrout te Besoyen. tr 4e Heusden  6 juni 1634 JOSIJNTJE JANSD TALEN   geb   ca 1610 Kinderen 1e 1 Aeltken de Leeu ged Sprang Capelle  9 januari 1611 2 Jan  de Leeu  ged Sprang Capelle  18 november 1612 Kinderen 2e 3 Heijltken de Leeu  ged Sprang Capelle  10 november 1613 4 Elisabeth de Leeu  ged Sprang Capelle  24 mei 1615 5 Engelken de Leeu ged Sprang Capelle  16 april 1617 tr Sprang  19 januari 1615  Corstiaen Wouterssen 6 Heijltien de Leeu   ged Sprang Capelle 30 juni 1619 7 Ghijsbert de Leeu  ged Sprang Capelle  5 maart 1621 8 Thomas de Leeu  ged Sprang Capelle 9 juli 1623 Kinderen 3e 9 Anneken Cornelisd  ged Sprang Capelle  5 maart 1628 tr Sprang Capelle  5 februari 1651  Gerrit Bockx 10 Theunisken Cornelissen   ged   ca 1630 tr Sprang Capelle 29 augustus 1655   Jan Sebastiaens Soethout  geb  ca 1625 Kinderen 4e 11 PETERKEN CORNELISSEN DE LEEUW tr FLOOR HUIJBERTSZ PRUIJSERS  2240/2241       12 Peter Cornelis de Leeuw  geb Sprang 28 september 1636 o/tr Raamsdonk 2/17 september 1656   Ariaentken Adriaensen  geb Raamsdonk  ca 1635

8192/8193 CORNELIS THONISZ  DE HAEN alias  GROOTENBOER geb Willemstad  ca 1560 overl Ruijgenhil voor febr 1624 tr 1e Willemstad sept 1584/febr 1585 ADRAANTJE  HERBERTS  geb ca 1550 Adriaentje Willemsd Pauwels overl voor augustus 1596 weduwe van tr  1570 Comen Cornelis Dirk Poulus Grootenboer  8192/8193a, ca 1585 wordt de  naam Grootenboer  door Cornelis Thonisz overgenomen d.v. Herbert Willems en Anneken Herbertsdr tr 2e  1607 Adriaentken Gijsberts van Streefkerken overl Willemstad voor 1610 d.v. Gijsbrecht Janssen van StreefkerkCornelis Anthonisz erkent een schuldbrief door Adriaentken Gijsbrechts op 26.10.1607 verleden tr 3e voor 1610 Elisabeth Anthonis Steemans  overl maart/mei 1640wed van  Adriaen Lenaerts de Hoon en hertr 3e 1626 Cornelis Pietersd.v. Anthonis Jacob Claes Heyn Gielis en een dochter van Jacob Cornelis van SteenEtten 29-12-1617 hij verkoopt als Cornelis Cornelis Anthonis Grootenboer, wonende in ’t land van Willemstad een huis en land op Nieuwedonk, dat eertijds aangegeven als Adriaen de Haen, erfgenaam Adriaen de Haen en Jooste de Hane, hetwelk weer verkocht wordt, gekomen van Cornelis Thonis Grootenboer.Willemstad R177 4.2.1625 Elisabeth Anthonis Steemans en haar broer Lenaert van Steen die te Hoeven woonde hadden geld gekregen uit de erfenis van hun vader. Zij bracht ten huwelijk mede een huis en een schuur en 5 gemet land op ’t Gors onder de jurisdictie van Hoeven, welke Cornelis Theunis Grootenboer ca 1628 te Etten verkocht waarbij Lenaert Adriaens aanwezig was Willemstad R177 f 96v 31.8.1620, t.z.v  haar erfenis worden 1.5.1640 voogden over haar kleinkinderen beëdigd, zij liet 7 gemet met deel van het huis en volgerland in de 42e cavel na dat verkocht wordt 22.6.1641 aan Jhr Arent van Tuyl van Serooskerke, die al meerdere delen had.Etten 29.12.1617 Cornelis Anthonis Grootenboer wonende in ’t land van Willemstad verkoopt een huis en land op Nieuwendonk dat eertijds aangegeven als Adriaen de Haen erfgenaam Adriaen de Haen en Jooste de Hane hetwelk weer verkocht wordt, gekomen van Cornelis Thonis Grootenboer Sr Symon Brandt transporteert aan Cornelis Thonisz Grootenboer en Marinus Ghoordtsz zeker gerechtigde helft van een cavel land met grond en toebehoren als hem ten deele is gevallen in de deeling en scheiding  der stadt Antwerpen op 9.1.1599 blijkende bescheiden daar af voor schepenen aldaar gepasseert, groot 40 gemeten wesende de 11e cavel in de polder van Heijningen gekocht van 29 ponden elk gemet. ca 1585Noord Hollandsarchief 101:  pachtcontract tussen Cornelis Thonisz Grootenboer en Cornelis Oortss als gemachtigde van Willem Nicolaes Cromstrijen de jonge voor landerijen gelegen onder Willemstad anno 1615 eerste stuk  Oude orde Verhoofstad 158, 280 fam van der Goes Kinderen 1e 1 Anthonis Cornelisz Grotenboer geb Ruijgenhil  ca 1584 hij is 17.10.1596 12 jaar overl voor 29.1.1647 tr 1e voor 12.7.1614  Barbara Damisdr geb Klundert ca 1560  Barbel overl  voor 1622  wed van Jan Stoffels Crijger  d.v. Damis Sijmonsz en Willemke Cornelis Jans Vennen    Damis Symonsz  is 31.5.1583 eigenaar van het 2e en 3e huis aan de oostzijde van de    Oostervoorstraat te Klundert  vanaf de kerk genaamd ‘de drye Coningen’ en ‘Breda’     waarvan hij zelf het eerste bewoond, pacht land in de Grote Polder van Klundert  Willemke Cornelis erfde van Damis Sijmonsz ‘de drye Coningen’, dat zij 23.5.1626 t  transporteerde en van haar tweede man de brouwerij die zij op dezelfde datum     transporteerde. Zij was eerder gehuwd voor 1605 met Jan Stoffels Crijger hij pacht, dan nog   wonende te Klundert, 19.4.1605 van de wees van Wilm Bickers en 7.8.1607 van diens tante     Machtelt Bickers de hoeve op kavel 23 in de Ruigenhil (Willemstad  R 174), borg voor hem     is Joost Jans in de Klundert; op 9.8.1608 is pachterse de weduwe Jan Stoffels; zij testeren     voor not. Jan van Dongen te Willemstad 18.8.1606, welk testament de weduwe op 13.4.1609  aan de weeskamer toont, testeert met Barbel voor not. Jan van Dongen 28 augustus 1606,     getoont voor weeskamer Willemstad 13 april 1609.  z.v Stoffel Adriaen Jans Crijger won. tot Gastel  Pieterke Damisdr, de zuster van Barbara Damisdr, erfde van haar vader het huis ‘Breda’     Anthonis Cornelisz Grootenboer zette de pacht van de 23e cavel voort.             Kinderen 1e             1a Cornelis Anthonisz Grotenboer geb ca 1616  27.10.1622 6 jaar oud            1b Damis Anthonisz  geb Willemstad ca 1618  hij is op 27.10.1622 4 jr  tr Fijnaart 25 mei 1642 Pieternella Jansdr  geb Heiningen tr 2e ca 1623 Jenneke Aelbrechts  d.v. Aelbert Jansz in de Wey en Mary Adriaensdr  RAWB Willemstad weeskamer 23.06.1626 Aelbrecht Jans als grootvader, Dirck Huybrechts behoudoom en toeziender van de 2 kinderen Janneken Aelbrechts, geprocreert bij Theunis Cornelis Grootenboer, met name: Barbelken 3 jaar en Janneken 2 maanden. Eed gedaan 23.6.1626.             Kinderen 2e            1c Barbelken Anthonisd  geb ca 1623            1d Janneke Anthonisd geb april 1626 tr 3e  ca 1627  Heyltken Laureysdr.overl Willemstad weeskamer vóór 4.11.1636  d.v Laureys Meertens van den Oosterberch en Neeltke Jans RAWB Willemstad weeskamer 4.11.1636 Jan Cornelis Vervloet voogd van de kinderen Theunis  Cornelis Grootenboer daar moeder af was Heylken Laureysdr. met name: Adriaentken 9 jaar, Cornelis 8 jaar en Jan 2 jaar.             Kinderen 3e 1e Adriaentken Theunisdr geb ca 1627 tr  voor 14.5.1652  Geert Jacobs            1f  Cornelis Theunisz Grotenboer geb  ca 1630             1g Josijntke Anthonisdr ged Willemstad  6 februari 1633 overl   4 november 1636         1h Jan Theunisz Grotenboer   ged Willemstad 26 december 1634  Oudenbosch 305 R2210 Koopvoorwaarden inzake de nagelaten goederen van Laureys   Mertenssen, verkoopster is de weduwe Neeltken Jans, haar zoon Jan heeft lust en procuratie  tr 4e ca 1639   Anneke Pietersd  Anneken wed van Hans Hor hertr Jan Willemsen en Willemstad 16.12.1657 Gerrit int Groen ged Willemstad 14.3.1627 z.v. Adriaen Gerrits int Groen en Tannekeen Crijnen   RAWB Willemstad weeskamer 09.03.1637 Marge: 11.4.1648 Jan Cornelis Vervloet als voogd en    heeft 3 Roosennobels overgedragen in handen van Jan Willemsen als gehuwd hebbende Anneke   Pieters weduwe saliger Theunis Grootenboer. Kinderen 4e           1i Heijltken Adriaensdr ged Willemstad 1 februari 1640             1j Anneken Adriaensdr ged Willemstad 14 juli 1641 1k Pieter Anthonisz  ged Willemstad 24 augustus 1642            1l Willem Anthonisz  ged Willemstad  29 mei 1644 2 Jozijntje Cornelisdr Grootenboer de Haen geb  ca 1586  zij is 17.10.1596 10 jr tr  voor 6.1.1612  Adriaan Jacobsz op den Amer geb ca 1584  pachter van een halve hoeve van de erven Boenaert  overl  tussen 1555 en 1661  Adriaan hertr Elisabeth Rommen d.v. Rombout Andries met wie hij 17.8.1652 testeerde voor   Notaris Thielen, z.v. Jacob Adriaensz op den Amer en Marike Cornelis Dirck Pauwels   Grootenboer, pachter van de halve hoeve van Nicolaes Boenaert en van de hoeve van Jhr.   Willem de Vos 34e cavel in Ruigenhil  17.1.1628 testeren  Jozijntje en Adriaan Jacobs , zij is dan ziek ingeschr in de weeskamer  van Willemstad 14.3.1628 Kinderen 2a Maaike Adriaens op de Amer geb Willemstad   ca 1616 zij is 17.1.1628 12 jaar tr 1e Willemstad 1635 Pieter Gerrits Dane geb Etten  2 september 1612 overl 1657/1660 z.v. Gerrit Franssen Dane geb Etten 1570  overl ca 1620 tr Etten 20.10.1596 Jacomijne Gerrits Tack  tr 2e Willemstad na 28 januari 1660 Teunis Leenderts Hoevenaar ged Fijnaart 25 januari 1643  z.v. Leendert Jacob Hoevenaar en Iken de Bruijn 2b Jacob Adriaens op de Amer geb Willemstad ca 1618  hij is 17.1.1628 10 jaar  RAWB Willemstad weesboek f2 22.3.1587  Jacob Adriaens op den Amer wijlen man en voogd van Marieke Cornelisdr  accoord met   Adriaen Cornelis over de weeskinderen, knechtkens en het meyscken elck op hun mondige   dage 250 gld, Borgen Ghijsbrecht Adriaens  Pieter Adriaens en Pieter Egberts  RAWB Wilelmstad  R176 f16 19.11.1611  Compareerde Cornelis Thonisse Grootenboer als vader van zijn dochter gen Josijntke     gehuwd met Aeriaen Jacobse en Gijsbrecht Adriaens als oom mits absentie van deselve     Adriaen Jacobse, zij machtigen Geraert Jans voor de vierschaer op te treden in zake jegens   Cornelis Cornelis Bouwens bij vonnis van schepenen 8.9.1612 was de boete van Adriaen Jacobs 650 gulden 3 Anneken Cornelisdr Grootenboer geb  ca 1588  woonde  te Heiningen  zij was 17.10.1596 8 jaar  overl  voor maart 1653   tr 1e ca 1613  Merten Jans geb Charlois  pachter 15e cavel Heiningen overl Heiningen na 15 Januari 1623  wedn van Sijke Jacobs  tr 2e voor 1628  Bastiaen Lenaerts  overl tussen 1630/1634  Bastiaen Hendricks  tr 3e Fijnaart 17 april 1634  Adriaen Jacob sGraeuwen  geb Bloemendaal Klundert voor 1618  overl  tussen 1646/1649  z.v. Jacob Cornelis sGraeuwen en Cornelia Jan Rombouts sGraeuwen otr 4e Fijnaart 29 december 1649 tr 4e Fijnaart 6 februari 1650  Mathijs Claessen  wedn van Peterke Gijsbrechts woont Standaardbuiten, hij tr 2e Fijnaart 6.4.1653 Mayke Cornelisdr van Gorp wed van Jan Adriaensz Maes, hij woonde onder Heiningen, zij te Etten 4 HERBERT CORNELIS GROOTENBOER     tr MARIA ADRIAENS      4096/4097 Kinderen 2e 5 Jan Cornelis geb  ca 1597  hij is 28.11.1606 9 jaar 6 Adriaenken Cornelis  geb   ca 1599  zij is 28.11.1606 7 jaar overl  oor 7 mei 1645 tr  ca 1626 Jan Cornelis Adriaens Goers geb Fijnaart weeskamer ca 1601 landarbeider te Heiningen overl december 1642  z.v. Adriaen Cornelis Goers de jonge, hertr  Klundert Maijke Aertsdr Rocksnoer ca 1609-  1661 Kinderen 6a Cornelis Janse ged Willemstad 5 december 1627 6b NN ged Fijnaart 8 december 1630 RAWB Willemstad R 177 22.3.1622 Adriaen Cornelis Goers wonende in’t Somerdijckse land =Sommelsdijk, draagt over aan …… Vos een obligatie als Adriaen Cornelisz Goers verleden heeft aan de drie weeskinderen van Cornelis Willemsz Braber en Digna Adriaensz Goers, beide zaliger. Hem toegekomen bij scheiding met broer en zuster. Jan Adriaens hebbende het bewint van zijn vader Adriaen Cornelis Goers geapprobeert.
RAWB Willemstad R 177, 10-12-1623 Jan Adriaens Goers jongman, verbindt 15 gemeten hooftland omtrent de stad, hem bij dode van zaliger Pieter Cornelis Goers aangeerft. Borgen: Adriaen Goers en Marinus Herberts wonende binnen deze stede.RAWB Klundert R121 f28 27.3.1634 Verklaring van Jan Adriaensz Goers in de Nieuwe Fijnaart 33 jaar op verzoek van Leendert Piertersz Bom dat voor ca 8 weken hij bij Bom zijn buurman in huis was en toen over de werf een vrouw aankwam genaamd Catelyn die in de oogst had gewerkt, zij vroeg aan de dochter waar Leendert was, de dochter zei in huis en zij wilde hem spreken, zij is naar de dijk gegaan en Leendert is haar met Goers gevolgd en gevraagd wat zij wilde, ze was zwanger en de knechts van Claes Hendriksz hadden gezegd dat Leendert Bom de vader was en dat Huybert het waar zou maken, Bom zou volgens haar niet de vader zijn.RAWB Willemstad R160 13.11.1638Adriaen Cornelis Goers met Jan Adriaen Goers zijn zoon wonende in de Nieuwe Fijnaart dragen over 9 gemeten hooftlant 15e cavel ,  19.11.1642 leeft Jan nogRAWB Fijnaart weesboek december 1642 voogd over de 2 wezen van Adriaentken Cornelisdr daar vader af is Jan Adriaen Goers is benoemd Herbert Cornelis Grootenboer toesiender Matheus Cornelis MijsWBA Klundert weeskamer bundel 05.02.1646 schepenregister der Stede Willemstadt.Compareerde Jacob Michielssen Percq vorster van Nijervaert, als voocht van de onmondige weeskinderen van Maeijken Jacobsdr daer vader aff is Leendert Pieterssen Bom pro se en als procuratie hebbende van de voors. Leendert wednr. van de voors. Maeijken Jacobs ten houwelijck gehad hebbende Aert Cornelisssen Rocksnoer voor d’een helft en Pieter Crijnen van ter Heiden als man en voocht van Neelken Aertsdr Jan Arien Goers als man en voocht van Maeijken Aertsdr daer vader aff is geweest den voors. Aert Cornelissen Rocksnoer en indesen vervangende en naer rato caverende voor Jacob Aertssen Rocksnoer en Adriaentken Aerts Rocksnoer weduwe van Aert Pieterssen respective susters en broeders van heelen bedde van de voors. Aert Cornelissen Rocksnoer en Maeijken Jacobs blijkende bij procuratie gepasseert voor schepen en Nijervaert op 5.2.1646.En in dese qualiteijt verklaerde hij comparant hem vrijwillig te laten condemneren als borge voor Jacob Hoeckman Staet van de goederen Jacob Pieters Houckman wonende onder Fijnaart.Overgegeven aen Jacob Michielssen Perck als voocht van de weeskinderen van Leendert Pieters Bom daer moeder af was Maeycken Jacobs. Actum 16.02.1646.RAWB Klundert R 101, 23-6-1647 Aert Cornelisse Rocksnoer, schuld aan Cornelis Pieters Dubbele en Mattheus Mijs voogd en toeziender van de twee wezen van Jan Adriaen Goers, daar moeder af was Adriaentje Cornelis zaliger. Borgen: Crijn Diemants en Jan Matthijsse alias Slykers. 7 Lidue Cornelis geb ca 1601 is op 28.11.1606 5 jaar tr 11 oktober 1625 tr kerk 15 mei 1627  Mattheus Cornelis Mijs  z.v. Cornelis Cornelisz Mijs, landbouwer in het Vossehol te Etten, later te Ruijgenhil, schepen, belastinggaarder, stadsaalmoezenier, burgemeester van Willemstad en Diericxke Francken

8192/8193a Cornelis (Comen) Dirk Pauwels Grootenboer  geb  1529 Comen Poulusz, landbouwer te Heijningen  overl  voor 1584 z.v. Dirk Poulusz geb ca 1497 tr 1e   ca 1556 Maayke Adriaens geb  ca 1531 overl  ca 1565 tr 2e ca 1570 Adriaentje Herberts ADRIAENTJE HERBERTS  tr 2e ca1585 CORNELIS THONISZ GROOTENBOER  8192/8193 Kinderen 1e 1 Marike Cornelisdr Dirks Pauwels  geb 1561  alias Grootenboer overl Willemstad voor maart 1587 tr Jacob Adriaens op den Amer  geb  1550 overl Willemstad  voor maart1604  z.v. Adriaen en Pleutje Pietersd             Kinderen 1a Adriaen Jacobs op den Amer tr Jozijntje Cornelisdr Grootenboer de Haen  8192 -2 Jozijntje is een dochter van Adriaentje Herberts en Cornelis Thonisz Kinderen 2e 2 Willem Cornelis Grootenboer geb   1575 tr ca 159  Grietje Joosdr  geb  ca 1575           Kinderen 2a Cornelis Willems Grootenboer   geb  1617  overl Heijningen nov 1677 tr Fijnaart  20 december 1637  Maria Huybrechtsdr van der Meer  geb Fijnaart  1613 overl Heijningen 1671   Kinderen  a Willempje Cornelis  geb Heijningen ged Fijnaart  26 februari 1641 overl Heiningen  1685 tr Fijnaart 1665 Cornelis Jansz Versluijs Reierkerk geb Strijen  1621 overl Heijningen  na 7 juni 1687 z.v. Jan Huyghzn van Ridderkerck en Ariaentje Cornelisdr de jongste Grasdijk

 8194/8195 ADRIAEN ANTHONISZ MERTENS VAN STEEN alias Adriaen Thonis Beenhacker  geb  ca 1562   tr GRIETKE ANTHONIS PETERS Kinderen 1 MARIA ADRIAENS – VAN STEEN-  BEENHOUWER   Mayke  tr   HERBERT CORNELIS GROOTENBOER   4096/4097 2 Cornelis   overl  voor 19 januari 1646 3 Frans 4 Adriaentje Adriaens Thonen   tr  Peter Peters Tack wed van Maijke Anthonis Quirijns, z.v. Pterus Peters Tack en Maria Arnoldus  BA Etten R 377, f. 90v, 27.10.1626 Frans en Cornelis Adriaen Thonen sonen, Mayke adriaen Thone huijsvrouw van Herbert Cornelisz grootenboer, absent zijnde, Adriaentke Adriaen Thonen met gecoren voogd Jan Dyrven de jonge en Grietke Anthonis weduwe van Adriaen Thonen en nu gehuwd met Adriaen Cornelis Campo hun moeder, scheiden Mayke Adriaen Thone huisvrouw van Herbert Cornelis Grootenboer absent sijnde; zij draagt, middels volmacht voor de notaris in Willemstad, nog gehuwd, op 21.2.1642 aan Frans haar broeder over haar kindsgedeelte, wesende ¼ van 4 gemet op Hogeweg en van 4 gemet op de Haagdijk en geeft als weduwe voor notaris W. van Zandfoort te Etten op 4.12.1645 procuratie aan broer Frans ingevolge welke deze op 19.1.1646, Etten R386, aan Peter Peters Tack, geh met haar zuster Adriaentje,  2/3 van ¼ van t land op de Hoydijk overdraagt welke 2/3 van ¼ zij eerder erfde van haar overleden broer Cornelis

8236/8237 WILLEM CLAESZ doodgeslagen door ene Franck Adriaens   overl  voor 1591 tr 1e Willemke Jacobs   tr 2e DINGETJE GERRITSD QUANT  overl  voor 28 januari 1602 Dingetje tr 2e ca 1591 Adriaen Geraerts overl voor 20.11.1614 Kinderen 1e 1 Jacob Willems 2 Claesken Willemsdr 3 Lijsbeth Willemsdr  Lesken Kinderen 2e 4 BENJAMIN WILLEMS  tr   ADRIAANTJE ADRIAENS    4118/4119 5 Willemken Willems  zat op school in Rotterdam 1605  tr   voor 1608  Jan Cornelis Jans van de Santberg 6 Gerrit Willemsz  zat op school in Overschie 1601-1603 Kinderen Dingetje Quant en Adriaen Geraerts – Beatris Adriaensdr geb   1592 tr  Andries Pietersz – Cornelis Adriaen Geraerts   geb    1596   overl  1616 – Michieltje Adriaens   geb    1598 tr  Pouwels Jans van der Hoek RAWB Klundert WK  6B 4-2-1598 Rekening doende Anthonis Jacobse van de weeskinderen van Wilm Claes bij name Jacob Willems Claeske ende Lesken Willemsdochteren daer moeder aff is geweest Wilmken Jacobsdochter Getoont ter weeskamer bij Anthonis Jacobs rendant op 4.2.1598 voor Jacob Willem Claesz voor sich selve Uitkoop moeders goed voor schepenen van Nijervaart 14-9-1595 Eerder was vooght der wesen Govert Jacobs wonende tot Capell. Franck Adriaensz was schuldich in manslach ofte doot van Willem Claesz. 150 pond. De wezen zijn noch aanbestorven van Mariken Henrix haerluijden moey 51 pond  Idem aanbestorven van Lijnken Jan Thonisdr ook hunne moeye 20 pond  De voorkinderen zowel als de nakinderen van Willem Claesz bekomen nog een som geld van Jan Vervloet tot Breda RAWB WK 6b 13.5.1602 Boedel Willem Claesz rekening van de rendant die op 13 mei 1602 naar Rotterdam gereijst met zijn huijsvrouw om aldaar in de schole te bestellen Willemken de dochter van va Dingenken Gherritsdr salr geprocureertbij Willem Claesz ende vandaer voirts naar Ouwerschie om aldaer voor het tweede jaer te besteden Gheerit en Benjamin Willems des voors Willemkens broers Zie ook RAWB WK 6B,1602,1603,1605, 7A 1606 RAWB Klundert WK 7A 28.1.1602 Compareerde ter weescamer Adriaen Geraerts wedr van Dingentken Geeritsdr en Jan Geraerts Quant oom en bloetvoogt van de drye onmondige weeskinderen geprocureert bij den voors Dingentken Geerits met name Beatris Adriaens out omtrent 10 jaer Cornelis Adriaens out omtrent 6 jaer Michieltgen Adriaensdr out omtrent 4 jaer Uitkoop Adriaen Geraerts behoudt de boedel de kinderen tesamen 1000 gulden  Het landbezit te Steenbergen en Oud en Nieuw Gastel blijft met hun vader en de voorkinderen gemeen bezit,

8330/8331 WILLEM GIJSBRECHTSZ  RUIGROK geb Dirksland  ca 1560 bouwman tr NN Willem Ruijgrok was meerderjarig in 1578, koopt tienden te Dirksland 1579-1585 Kinderen 1 LEENTJE RUIJCHROCK  tr  CORNELIS ‘T HOOFT         4164/4165

8332/8333 MATTHIJS CORNELISSE HEERSCHAP  geb ca 1555 Thijs, landbouwer  overl  ca 1611 schepen van het oude land te Ouddorp 1589  tr ca 1600 BAALTJE ABRAHAMS  geb ca 1550 d.v. Abraham Jobs geb 1515 en Duifje Claes geb 1520 vermeld als belender van de grafelijke domeinen in het oude land onder Goedereede 1599 – 1608, pachter van 1 gars in de Vlietlanden tot 1611,overgenomen door zijn zoon Cornelis de Jonge Matthijs komt voor in de weeskamer te Goedereede 1602 Kinderen 1 CORNELIS HEERSCHAP tr  MAAYKE KIEVIT   4166/4167 2 Grietje Heerschap   overl    1656 tr  1620  Jan Jacobs van Swardam  geb Ouddorp  1600 3 Arend Tijsse Karre alias Heerschap geb Ouddorp overl Ouddorp  2 april 1629 tr Annetje Hendriksdr Meyses

8334/8335 KRIJN KIEVIT DE LANGE geb Ouddorp  ca 1560 z.v. Jacob Kievit 1540 – 1643 tr  ca 1585 JACOMIJNTJE DE VOGEL geb  ca 1560 d.v. Leendert Kinderen 1 MAAYKE KIEVIT  tr CORNELIS HEERSCHAP   4166/4167

8368/8369 THIJS PHILPSZ  geb Dirksland ca 1560 Matthijs overl Dirksland 1599 landbouwer heemraad en schepen 1579-1599  tr ARENDJE JACOBS  overl Dirksland 1600  Kinderen 1 Cornelis Thijsz  geb Dirksland 1580 tr Dirksland 25 Februari 1601 Aechtje Willemsdr geb Ooltgensplaat 2 Jacob Thijsz van der Waal  geb Dirksland ca 1580 overl  ca 1616. begr Claaswaal tr Dirksland 20 oktober 1612   Trijntje Cornelis  overl Klaaswaal  16 december 1659      3 IEMAN THIJSZ  tr  JASPERKEN DIMMENS HOOGWERFF  4184/4185 4 Philip Thijsz
5 Maerten  Thijsz geb Dirksland overl Dirksland  1663 tr  Ariaantje Gerrits Touw  ged Dirksland 10 mei 1592 overl Dirksland rond 1654, d.v Gerrit Arens Touw en Pietertje Chiels

8372/8373 LEENDERT LEENDERTSZ ROOTHAER tr AECHTE JACOBS BREEMAN Kinderen 1 DINGEMAN LEENDERTSZ tr CLEIJNTGE AERTSDR 4186/4187

8374/8375 AERT ADRIAENS geb 1550  overl ca 1608 z.v Adriaen Aertsz geb Dordrecht 1510 en Martje Piersdr geb Dirksland 1525 tr MATJE PIERSD ARENZ geb ca 1555 Kinderen 1 Adriaen Aertsz  geb Dirksland  1573 tr 1e Dirksland 4 oktober 1598 Maijken Pieters  Ruijgrok geb Dirksland ca 1575 overl Dirksland 1604 d.v: Pieter Ruijgrok en Pietertje Arens tr 2e  Dirksland 10 april 1611 Lijsbeth Cornelisdr Witten geb Dirksland 2 Arentge Aertsd tr 1e Doen Dingemansz   overl  1610/1612  z.v. Dingeman Doensz tr 2e Dirksland  9 februari 1614 Joris Anthonisz  tr 3e Sommelsdijk  17 oktober 1626 Corneliis Michielsz vanClaeswael 3 Joris Aerts  overl   voor 5 april 1613  tr  Lijsbeth Cornelis
4 CLEIJNTGE AERTSDR  tr  DINGEMAN LEENDERTSZ ROOTHAER 4186/4187 5 Leendert Aertsz  geb Dirksland tr Dirksland 16 april 1600 Trijntje Iemans Hooft d.v. Ieman Adriaens en Neeltje Cornelis Claesd  Trijntje Iemans  tr 2e Dirksland 22.7. 1612 Willem Cornelisz Nieuwenhoeve 6 Lijsbeth Aertsd tr 1e Dirksland 13 juli 1611 Marinus Gerritsz Breeman z.v Gerrit Jacobsz Breeman en Arentje Cornelis  tr 2e  Aren Cornelisz Wittens  geb Dirksland  ca  1590  z.v Cornelis Wittensz enLeentje Lenerts Roothaar 7 Neelken Aertsd  tr Dirksland   30 december 1600 Claes Leendertsz geb  ca 1576 overl Stad aan ’t Haringvliet 28 december 1649  Claes Leendertsz tr 2e  Stad aan ’t Haringvliet 1630 Maertje Jans Braber en tr 3e Arentje   Jans 8 Tannetje Aertsd  tr Dirksland  30 mei 1599  Adriaen Geertsz Breeman   geb Sommelsdijk z.v Geert Breeman en Arentje Cornelis

8400/8401 PAULUS PIETERSE LOY  geb voor 1580 tr DIGNA BASTIAENS Kinderen 1 Pieternelle Pauwelsdr Loij ged Nieuwe Tonge 18 november 1584 Pietertje Paulusdr begr Nieuwe Tonge 20 augustus 1666 tr 1e 1615  Pieter Cornelisz.Schoenmaker tr 2e Nieuwe Tonge  25 oktober 1626  Jan Willemsz Klinkerland geb Middelharnis  ca 1570 overl Nieuwe Tonge 1642 schepen van Middelharnis, dijkgraaf en schout en baljuw van klinkerland,  schepen van Nieuwe Tonge, schout, kerkmeester wedn v. Neelke Hendriks Jansd en Maaijke Herberts 2 Bastiaen Pauwels  geb  Nieuwe Tonge. 6 juli  1587 3 Bastiaen Pauwels Loij  geb Nieuwe Tonge   22 oktober 1889 4 Pauwels  geb Nieuwe Tonge, 30 maart 1592 5 Pauwels  geb Nieuwe Tonge,20 maart 1594 6 CORNELIS PAULUSSE LOY   tr  MAARTJE GABRIELS VAN LILLO     4200/4201 7 Crijncken Pauwelsdr Loij  geb Nieuwe Tonge 15 oktober 1600 8 Jasper Pauwelsz Loij  geb Nieuwe Tonge 15 december 1603 tr 1e   ca 1629  Mijntje Gabriels tr 2e Nieuwe Tonge  januari 1649 Truijtje Jacobsdr Smout   geb Nieuwe Tonge  ca 1618 d.v Jacob Adriaensz Smout en Elisabeth Albrechts Truijtje Smout, tr1e  Nieuwe Tonge 11.3.1640 Passchier Passchiersz Besant ggeb  1615   Dirksland tr3e Nieuwe Tonge, 31.7.1655  Cornelis Pietersz Hollander

8402/8403 GABRIEL JANS LILLO  overl Battenoord ZH  ca 1620 landbouwer te Battenoord tr 1e Lillo 1594 MARGARETHA STOFFELS  geb Lillo ca 1590 overl Nieuwe Tonge tussen 1607 en 1613 otr Nieuwe Tonge 23 augustus 1614 tr 2e Nieuwe Tonge  14 september 1614 Maeyke Leenderts Maayke Leenderts tr augustus 1621 Jacob Willems van Aken wed van Tannetje Cornelisse, Maayke tr Nieuwe Tonge 1623 t Cornelis Marinusz. Margarita Stoffels mede van Lillo wed van Jan Francken geb Dircxlant wonen Nieuwe Tonge, woont 1591 Kaai Kinderen 1e 1 MAARTJE GABRIELS VAN LILLO  tr CORNELIS  PAULUSSE LOY  4200/4201

8404/8405 MACHIEL PIETERS LICHTE geb Zoetermeer overl  na 1627 tr 1e  Dirksland 1604 NEELTJE ARENS  geb Sommelsdijk overl Dirksland  ca 1621 tr 2e Dirksland  1622 Toontje Dirx  wed van Passchier Passchiers Kinderen 1e 1 AREN MICHIELS LICHTE    tr PIETERTJE JACOBSD BREDERODE 4202/4203

8406/8407 JACOB WILLEMS BREDERODE   geb Ooltgensplaat ca 1585 bouwman Ooltgensplaat z.v. Willem Gijsberts Brederode geb ca 1540 tr Dirksland   22 juli 1612 COMMERTJE WILLEMS geb Ouddorp 1590 overl Dirksland  7 januari 1628 Kinderen 1 PIETERTJE JACOBS BREDERODE tr   AREN MICHELS LICHTE 4202/4203 2 Willem Brederode  ged Dirksland 14 juli 1613 tr Dirksland 26 oktober 1642  Adriaantje Roos geb Herkingen  d.v. Hendrick Roos en Adriaantje Abrahams

8420/8421 JAN tr NN Kinderen 1 WILLEM COURT  tr  CRIJNTJE CRIJNSD  4210/4211 2 Catalijntje Court geb Dirksland  ca 1590 overl na 1648 tr Dirksland 28 april 1613  Leendert Sooijwijk  geb Dirksland ca 1580  z.v. Dankert Sooijwijk Kinderen 2a Danckert Zooijwijk geb ca 1615 tr1e Neeltje Breeman tr2e Elisabeth van Prooijen 2b Maaike Zooijwijk  geb  Dirksland ca 1623 overl Oude Tonge 1684 tr 10 maart 1644 Jacob Swardam   geb Goedereede

8448/8449 CORNELIS THONISZOON visser tr NN Cornelis tekent net als zijn zoon Teunis 4224/4225 op de acte voor de aanleg van een visafslag te Middelharnis Kinderen 1 TEUNIS CORNELISZ BLOME  tr NN  4224/4225 In 1597 worden de stuurlieden van de schepen op het gemeentehuis ontboden voor een bespreking om ‘alhier in treijn te brengen een offslach van vissche’. Het plan gaat niet door, want de schippers voelen er niets voor. In 1598 laten de vissers zich wel overtuigen van de noodzaak van een visafslag en ondertekenen een contract.  Van de vissers waren slechts enkelen in staat om hun naam te zetten. Zij, die de schrijfkunst niet verstonden, tekenden op het stuk ankers, kruizen, vishaken en soortgelijke fantasiefiguren, waarbij werd vermeld: dit is het werk van…. enz. Onder de namen van de stuurlieden zijn er nog twee die in Middelharnis voorkomen: Jacob Jansz Lambrouck en Jan Geertsz Coninck. De overheid was zo content, dat de vissers hun medewerking gaven aan de oprichting van de visafslag, dat zij hen een feestmaal aanboden ten huize van Corstiaan Heyndrix Speelman, De vissers hebben toen niet beseft dat dit contract later zo belangrijk zou worden voor Middelharnis. Zij waren verplicht hun vis te brengen naar deze visafslag, die er zijn dertigste penning van opstreek. De gemeente verpachtte de afslag aan de meest biedende. Ten overstaan van de pachter werd de vis verkocht aan de ventjager. De pachter betaalde de visser direct de opbrengst uit verminderd met 3 % kosten. De ventjager ging daarna naar het viskantoor en betaalde de gekochte vis. Als de ventjager probeerde zonder te betalen weg te varen, verloor hij alle krediet en kon geen vis meer kopen in Middelharnis. De visafslag was voor de visser de garantie dat hij betaald kreeg. Risico was voor de pachter. De pachter betaalde de gemeente de pachtsom van fl 30,–. In 1650 was de pachtsom al fl 505,– in 1700 fl 2230,– in 1790 fl 11730,– In 1670  kon uit de opbrengsten van de visafslag een nieuwe pastorie worden gebouwd . Het was juister  geweest om het geld te besteden aan de havenverbetering, want de ondiepten die daar ontstonden waren jaar in jaar uit een gevaar voor de visserij Ook in Sommelsdijk richtten enige vissers in 1618 een visafslag op maar door tegenwerking van Middelharnis verdween deze na een kwijnend bestaan in 1644. Ook een in 1740 te Hellevoetsluis opgerichte afslag moest in die van Middelharnis zijn meerder erkennen. Zie boek  De Visafslag van Middelharnis 1597 – 1856 Ubbo J. Mijs Het vissersbedrijf had ook schaduwzijden. Tussen 1620 en 1650 werd er dikwijls losgeld uitgereikt om vissers uit te kopen die door de Duinkerker Kapers gevangen werden gehouden. ‘Onze vissers waren n.l. van dezelfde soort als de Duinkerkers, ze beschouwden het zeeroversbedrijf als een nuttig en gepast vermaak, dat in alle opzichten geoorloofd was’ In 1703 overmeesterden Middelharnisser vissers zelfs een Oostender kaper. Het buitgemaakte schip werd in triomf binnengebracht en de bemanning werd gevankelijk naar Rotterdam gevoerd. Uit de lijst van uitgaven voor de visserij uit de jaren 1626/1637 wordt duidelijk dat de admiraliteit van Rotterdam verzocht is om een konvooi ter bescherming van de vissers op zee tegen de zeerovers. Ook moesten verschillende vissers uit handen van de zeerovers worden vrijgekocht

Ventjagers waren de schippers op een ventjager. Zo een schip heeft een bun en kon daarin vis vers en levend houden. Zodoende kon men plaatsen ver landinwaarts met verse vis bevoorraden. RCE Lelystad  heeft een  opgegraven ventjager geconserveerd en ten toon gesteld.

8488/8489 JASPER ERASMUS BREESNE geb ca 1575 landbouwer in het Oudeland van Middelharnis in 1602 huurder van de lammertienden overl Middelharnis  ca  januari 1617 tr voor 1600 STIJNTJE TONISSE  overl Middelharnis 1623 Kinderen 1 Adriaentje |Jaspers Breesnee  geb Middelharnis  ca 1598 2 ERASMUS JASPERS BREESNEE TR LEUNTJE CLAESSE GROENEVELT  4244/4245 3 Thonis Jasperse Breesnee geb Middelharnis ca 1600 overl Middelharnis  1653 in de tiendblok “Calverhouck” aan de Oudelandsedijk nabij de doorbraak van 1530 4 Arij Jasperse Breesnee geb Middelharnis  ca 1605  landbouwer begr Middelharnis 10 januari 1658 5 dochter overl Middelharnis  1614 6 Cornelis Jaspers Breesne begr Oude Tonge 16 mei 1657 7 Hubrecht Jaspers Breesne  

8490/8491 CLAES BURRITS  GROENEVELT  geb ca 1565 landbouwer aan de Groeneweg te Middelharnis 1593, landmeter, beëdigd 13 nov 1599 overl Middelharnis 1616 tr1e ca 1590 NN tr2e NEELTJE LEENDERTS Kinderen 1 LEUNTJE CLAESSE GROENEVELT  tr ERASMUS JASPERS BREESNEE   4244/4245 

8492/8493 TONIS JAN HARRENTS MATTE geb Dirksland  ca  1555 schepen te Dirksland koopt tienden 1592-1601 z.v. Jan Harrents geb Dirksland en Collintje, Jan Harrents z.v. Harrent Jansz landbouwer te Dirksland 1542 vermeld op de lijst van de tiende Penninck Kinderen 1 JAN TONISSE MATTE tr NEELTJE CORNELISSE 2122/2123

8612/8613 PONTIAEN THONIS PONS geb  1520 tr ca 1545  PIETERKEN ADRIAENSD   geb 1522 overl voor 23.11.1555 Kinderen 1 ADRIAEN PONS tr SIJTJE CORNELIS 4306/4307 2 Cornelis Pontiaensz Pons geb ca 1545 3 Neeltge Pontiaensd geb ca 1545 4 Maritge Pontiaensd geb  ca 1545 overl voor 2.4.1623 tr ca 1578 Adriaen DIrksz Dronckert geb ca  1545 schuitvoerder, sluiswachter, tapper en bierverkoper schout van Goidschalxoord 1593-1616 overl Heinenoord 11 juni 1625  begr Heinenoord 19 juni 1625

16384/16385 ANTHONIS ADRIAANS DE HAEN geb Etten 1532 overl 1563  tr JOSIJNTJE CORNELIS JANSD overl voor 1 mei 1586 Josijntje wed van Cornelis Thonisz uit Oudenbosch Anthonis Adriaens gaat naar Willemstad en neemt de naar Grotenboer aan Kinderen 1 CORNELIS THONISZ   tr   ADRIAENTJE HERBERTS   8192/8193      

16386/16387 HERBERT WILLEMS geb ca 1530  tr ANNEKE HERBERTSD  geb ca 1530 Kinderen 1 ADRIAENTJE HERBERTS  tr CORNELIS THONIS|Z 8192/8193 weduwe van Comen Dirk Poulus Grootenboer

16474/16475 GERRIT ADRIAENSZ QUANT tr BEATRIX JANS VAN DER LECK  geb ca 1510 wed van Jan Cools, na overl Gerrit Quant tr zij 3e voor 1.6.1565 Jan Jans van Beverloo, woont Klundert later Utrecht, 1588 burgemeester overl tussen 1603 en 1614 “Jan van Beverlo zalr ende sijnde d’voors rente van vijf viertellen rogge gepasseert bij Jan van der Lecke des voors Beverlo schoonvader salr ende…” RAWB Klundert ORA98 8.11.1614 Kinderen 1 Jan Gerritsz Quant van Steenbergen won Klundert schepen 1594,1595,1596,1598, aalmoezenier 1594.1595 buitenburgemeester 1598, burgemeester 1600, weesmeester 1603  overl voor 17 november 1605  tr  NN  overl voor 11 april 1603 tr 2e Fijnaart 1602  Martijntgen Hubrechtsdr 2 DINGENTJE GERRIT QUANT tr WILLEM CLAESZ  8236/8237 Kinderen Beatrix J. van der Leck en Jan Cools: Wouter Cools wonende Fijnaart commies ende clerq van de rentmeester van Niervaart 1565 1566, rentmeester van de Ruijgenhill en Fijnaart 1577, rentmeester van t gemeen eijlande van Neijervaert, Fijnaert ende Ruijgenhill 1578 rentmeester van zijne excellentie in Fijnaert 1595 rentmeester van Fijnaert 1602 “Wouter Cools rentmeester van Fijnaert contra Jan Geraerts ‘sijnen broeder’ (op een rechtdag  25.7.1602 vermeld) RAWB ORA 5 Kinderen Beatrix J. van der Leck en Jan Jans van Beverloo: Maeyke Jans Beverlo  overl voor 7 december 1600  RAWB Klundert WK 7B 9.8.1603  tr Gielis Geraerts van der Wiele wagenmaker oud burgemeester 1615 wonende te Klundert  overl Dordrecht voor 4 oktober 1623 hij hertr Jacomijntgen Dircsdr

16660/16661 GIJSBERT LEENDERTS RUIGROK geb Dirksland ca 1525 overl Dirksland  voor 18.1.1587 z.v. Leonart Jansz  Ruigrock ged Dirksland ca 1490 boer te Dirksland, vermeld in de 10e penning 1542  tr NN  33320/33321 z.v. Jan Ruigrok geb ca 1480 tr ARENDJE WILLEMS  geb Dirksland ca 1530 overl Dirksland   voor 15.4.1578 Kinderen 1 WILLEM RUIGROK  tr  NN        

16664/16665 CORNELIS THIJSZ HEERSCHAP  geb   ca 1540 landbouwer tr NN Kinderen 1 MATTHIJS CORNELISSE HEERSCHAP   tr BAALTJE ABRAHAMS 8332/8333 In 1610 vermeld op een kaart in de Westduinen als eigenaar van een hoeve die in 1629 eigendom is van zijn kleinzoon Aren Thijsz alias van Karre,  in 1561 genoemd als gebruiker van de Westduinen            

16736/16737 PHILIP MATTHIJS ROOTHAER geb Dirksland ca1525 manne van beschikke te Dirksland tr MAETGE IEMANS Kinderen 1 THIJS PHILIPSZ tr ARENDJE JACOBS 8368/8369 2 Leentje Philipsdr geb ca 1560 tr Cornelis Pietersz Decker geb ca 1555 3 Arentje Philipsd tr  Crijn Cornelisse Schipper 

16980/16981 BURRIT WILLEMS DE JONGE geb landbouwer Ooltgensplaat overl Ooltgensplaat 1583 tr ca 1565 MAATJE LEENDERTS  begr Ooltgensplaat 5 maart 1615 Maatje hertr Hubrecht Willems  landbouwer in de Tille Kinderen 1 CLAES GROENEVELT   tr NEELTJE LEENDERTS 8490/8491 

17224/17225 THONIS AERTSZ Kinderen 1 Aert Thonisz 2 PONTIAEN THONIS tr PIETERKEN ADRIAENSD   8612/8613

32768/32769 ADRIAEN JAN JACOBS  DE HAEN geb Etten ca 1480 bouwman, Adriaen Haenen  overl ca 1557 Etten R281, 20.2.1506 is hij mondig,  tr 1e ca 1505 NN zuster van Hendrick Simonsz tr 2e voor 22 februari 1532 ANTHONIA WILLEMS VAN PUTTEN geb ca 1490 overl Etten na 27 februari 1557 d.v. Willem Thonis Peter van de Put ’s Vliegers en Margriet Heyn Jans Cock Adriaen is wedn van de zuster van Hendrick Simonsz en deelt 4.5.1532 met een volwassen zoon die van oom Hendrick erven in 1508 assisteerde hij als meerderjarige zijn moeder bij het opmaken van schepenakten, een schuldbekentenis 2.9.1509 aan zijn moeder groot f 26. , 9.9.1528 aankoop van een stede ‘Het Vossehol’. 1.1.1556 verkoop van een weide op de Hillekens. Kinderen 2e 1 ANTHONIS ADRIAENS DE HAEN tr JOSIJNTJE CORNELIS JANSD  16384/16385 2 Lenaert Adriaens geb ca 1532  Lenaert Allens Cock overl ca 1628 3 Willem Adriaens  geb ca 1533

32948/32949 JAN JOOST VAN DER LECK VAN GRIMHUIZEN legt op 2.9.1560 ten overstaan van de griffier van het leenhof te Bergen op Zoom een verklaring af dat hij dezelfde is als Jan van Grimhuyzen Joosz die op 4.1.1519 het leen van een heidehoeve te Gastel had verheven – markiezenarchief Comm van Breda 1240/65 –  in de twintiger jaren van de 16e eeuw vermeld als schepen van Gastel en later als ingelande, gezworen schepen van Heer Jansland, secretaris van Oud Gastel 1561 en 1563, collecteur van de  schoten aldaar.   overl tussen 9 maart 1564 ORA Oud en Nieuw gastel inv 2 en 11 mei 1565 tr 1e NN  overl voor 1516  tr 2e NN  begr  15 september 1557 Kinderen 2e 1 BEATRIX JANS VAN DER LECK  tr  GERRIT QUANT 16474/16475 2 Joost Jans van de Leck       

33328/33329 THIJS ARIENS HEERSCHAP ALIAS VERNIEL geb   1515 landbouwer, alias Carre  overl 1588  tr NN Kinderen 1 CORNELIS THIJSZ HEERSCHAP  tr   NN  16664/16665 in 1579 genoemd als pachter van het land in het West Nieuwland dat later wordt gepacht door zijn kleinzoon Jacob Arents Heerschap, koper van tienden in het oude Nieuwland 1575 en 1586, en in 1588 genoemd als voormalig eigenaar van een deel van de hoeve ´De wilde Slee´ in het Oude Land waarop een rente rust die door zijn kleinzoon Jacob Arentsz wordt overgenomen

33474/33475 IEMAN WILLEMSZ tr CORNELIA LENERTSD Kinderen 1 Adriaen Iemansz
2 MAETGE IEMANS tr PHILIP MATHIJSZ 16736/16737 

33960/33961 WILLEM  geb  Ooltgensplaat tr  ca 1535 MAATJE HUBRECHTS overl Ooltgensplaat Maatje hertr Thonis Jobsz Kinderen 1 BURRIT WILLEMD DE JONGE tr MAATJE LEENDERTSD 16980/16981

65536/65537 JAN JACOBS  DE HAEN  geb Etten Leur  ca 1460 overl Etten Leur voor 2 september 1508 hij wordt genoemd in 1470 en was 10.4.1493 borg voor Willem Meus Peters  tr Etten Leur ca 1500 MACHTELD JANSDR geb ca 1475  overl na 2 september 1508 d.v. Jan NN en Soete Dirksdr Joonen/Jorissen zij werd huishoudster van de heer Willem de Grijnmer te Etten en had bij hem een zoon Jan. Soete Dierksdr Joonen (Jorissen) geboren ± 1430 woonde Etten en kreeg een erfenis: ‘Een huizing in het dorp aan de westzijde van de Dorpsstraat en een cort met drie cussine, een tafelke, een besloten beste of kaste, een setel, een oude gardine met een roc en de huising en huysraat’. Vermoedelijk had zij een natuurlijke zoon bij de priester Willem de Grimmer Jan Jacobsz de Haen is borg voor ene Willem Meus Peters Kinderen 1 ADRIAEN JAN JACOBS  DE HAEN tr ANTHONIA WILLEMS  VAN PUTTEN 32768/32769

65538/65539 WILLEM THONIS PETER VAN DE PUT ‘SVLIEGERS Willem Anthonis Petersz geb ca  1460 overl 28 december 1519 tr MARGRIET HEYN JANS COCK geb ca 1460 Margriet Cocksdr Hein overl na 27 februari 1557 Kinderen 1 ANTHONIA WILLEMS VAN PUTTEN  tr ADRIAEN DE HAEN 32768/3276966950/66951 LENERT FLORISZ  geb ca  1450 tr NN
Kinderen 1 Floris Lenerts 2 Pieter Lenertsz overl  voor 1547 priester 3 Jobje Lenertsd tr Gerrit Andries
4 CORNELIA LENERTSD tr IEMAN WILLEMSZ 33474/33475

65896/65897 JOOST VAN DE LECK VAN GRIMHUIZEN  begr Oud Gastel  15 juni 1512 hij is begraven in de kerk bij grootvader Hendrik, bastaard van Bergen en zijn moeder Beatrijs. schout van Gastel, vermeld in 1496/1511 het slot Grimhuizen te Oud Gastel ontleende zijn naam aan zijn bewoner Joost van Grimhuijzen, de parochieen in het bisdom Breda deel II 250, wordt vermeld in rekeningen te Oudenbosch   tr BEATRIS  overl  10 september 1490 Kinderen 1 JAN JOOST VAN DER LECK VAN GRIMHUIZEN  tr NN   32948/32949 2 Beatrix van der Leck van Grimhuijzen   tr 1e Raes van Liederkerke student te Leuven 1502  overl  1537  z.v. Gerrit Raesz van Liederkercke, leenman van Breda 1501, schout van Roosendaal 1503-  1515, en Maria NN   tr 2e   Pieter van Dijck chirurgijn uit Wesel 3 Geertruijd van der Leck  tr Philips van Bruheze Cornelisz  overl  23 april 1504 won Oosterhout, vermeld 1515 en 1531, schepen van Oosterhout 1536,1541,1545, z.v. Mr Cornelis van Bruhese rentmeester van de heerlijkheid Breda  1474-1489 en Mechteld  van de Leck overl 12.8.1491,   4 Barbara   overl 1519  tr Frans van Liederkerke broer van Raes van Liederkercke, zie boven 2 Beatrix van der Leck  poorter, schepen 1524 en burgemeester 1545 van Bergen op Zoom , rentmeester van Standaarbuiten, schout van Oudenbosch 1537, hij hertrouwt Cornelia Claesdr van Antwerpen, dr v Claes Cielisz en Maria Willemsdr z.v. Gerrit Raesz van Liederkercke en Maria NN bastaart dochter 5 Beatrice van Grimhuijsen  tr Thomas Bot 6 Corneleijn van der Leck van Grimhuizen RAWB Oud Gastel 1 11.9.1512 Schout en schepen van Oud Gastel oorkonden onder ede dat zij gehouden hebben dat Joes van Grimhuijsen ende Beatrix sijn huijsvr getrout gheselscap geweest zijn  en dat Beatrix, Geertruijd, Johannes en Barbele getrouwde kinderen van hen zijn geg Markiezaatsarchief Breda 989, zie ook publicaties van G.J.J.van Wimersma Greidanus RAWB Oud Gastel 1 .310 1515 Schepenen van Oud Gastel getuigen dat Joos van Grimhuijsen oom was van Joos van Chame en van Joos de Vlamincks echtgenote dewelken broer en suster zijn, voorts dat Joos van Grimhuijsen oude goederen bezeten heeft “bij heur gedencknisse den selven achtergebleven van H(endri)c de bastaert ende Beatrijs sijne moeder” tenslotte dat Joos van Grimhuijsen te Gastel gestorven en begraven is

131072/131073 JACOB DE HAEN  geb Etten Leur ca 1430 overl 1495 1458/1459 hij is vermeld op de Lijst Keuren en weiden van Schapen Etten Leur genoemd in 1470 in een schuldbekentenis Kinderen 1 JAN JACOBS DE HAEN  tr MACHTELD 65536/65537 2 Rombout Jacobs de Haen              Kinderen          2a Janneke Rombout Jacobs Hanen onder voogdij van Anthonis Rombout Jacobs d’Haen, toesiender Jan van Hylaer tr  Pier Noyt Wijns overl  ca 1523  z.v. Noyt Wouter Wijns 2b Anthonis Rombout Jacob d’Haen    Kinderen   a Chrisoffele  Anthonis Rombouts tr ca 1566 Cornelis Berthel Cornelis Thoen Lauwen 3 Geertruij Jacobsdr Haenen overl  ca 1527 tr  na 1505  Pieter Naes van Vliet overl ca 1505  z.v. Jonaes Petersz van Vliet  Etten R 280  1506 Geertruijd Jacob Hanendr. weduwe Peeter Naes van Vliet Romme Jacobs haar broer gecoren voogd, kent Naes Peeter Naes van Vliet etc.

131792/131793 JAN VAN DER LECK VAN GRIMHUIZEN   geb  ca 1390 in 1438 en 1468 vermeld als buitenpoorter van Leuven en wel als Jan van de Leck geheten van Grimhuijse, basttert sone‘s Heeren Jans, wijlen  Heer van der Leck ende Breda in de parochie van Breda  tr   ca 1410 BEATRIX VAN BERGEN   begr Oud Gastel  1480   bij haar vader Hendrik, bastaard van Bergen Kinderen 1 JOOST VAN DER LECK VAN GRIMHUIZEN   tr   BEATRIS  65896/65897 2 Oda van de Leck van Grimhuijzen   tr  Adriaen van den Kieboom 3 Jan van de Leck van Grimhuijzen buitenpoorter van Leuven  overl   tussen 20 november 1512 en 23 augustus 1525 leenman van het huis “Grimhuijs” 1474 4 Cornelia van de Leck van Grimhuijzen vermeld als zuster van Joost op 15.6.1495  tr  Adriaen van der Aa 5 Beatrijs van de Leck van Grimhuijzen   vermeld 15.6.1495  tr Thomas Bot P. Bloys van Treslong Prins – Grafzerken in Noord Brabant bl 179 “Hier leet begrave Heynrick de bastaert van Berghen  die sterf in het jaer 1465 en joeffrou Beatrijs sijn dogter Jan’s huijsvrouwe van der Lecke Gruithuise = Grimhuise  Sij sterf in ’t jaer ons Heere 1400 en 80” ende Joest van der Lecke en Joeffrouwe Beatrijs sijn huijsvr  Joes voors sterf de 24 juni Ao MVc ende XII sy huijsvr sterf de X septemb Ao MVc en Lxxxx  Jan voors sterf …………ende sy huijsvrouw sterf de XV september 1557 Zie RAWB Oud Gastel 47 15.1.1503

263586/263587 HENDRIK TEN BERGEN bastaart begr Oud Gastel in de kerk  1465 tr ca 1374 Johanna van der Aa van Grimbergen Kinderen 1 BEATRIX VAN BERGEN tr JAN VAN DER LECK VAN GRIMHUIZEN  131792/131793 2 Johanna van Boutershem   geb   ca 1390 overl 1430 3 Hendrik van Bergen  geb   ca 1392. Bloys van Treslong Prins – grafzerken in Noord Brabant bl 179“Hier leet begrave Heynrick de bastaert van Berghen  die sterf in het jaer 1465 en joeffrou Beatrijs sijn dogter Jan’s huijsvrouwe van der Lecke Gruithuise = Grimhuise  Sij sterf in ’t jaer ons Heere 1400 en 80 ende Joest van der Lecke en Joeffrouwe Beatrijs sijn huijsvr  Joes voors sterf de 24 juni Ao MVc ende XII sy huijsvr sterf de X septemb Ao MVc en Lxxxx  Jan voors sterf ……………..ende sy huijsvrouw sterf de XV september 1557Zie bijlage 263586/263587 de laatste gekende telg, die rechten te Zemst bezat, was Johanna Van Aa. Zij huwde in 1389 met Hendrik Van Boutersem, die men ook Hendrik Van Bergen (de Berghes) noemde omdat hij het land van Bergen op Zoom bezat. Johanna Van Bergen werd in 1418 de vrouw van Jan Van Glimes. De fameuze familie de Glymes verkreeg aldus de rechten die de Aa’s voordien te Zemst genoten.

263584/263585 JAN III VAN POLANEN vermeld sinds 11 februari 1360, werd op 3 januari 1362 door Zweder van Abcoude met het hoog en laag gerecht van de Niervaert beleend, daarover ontstonden moeilijkheden, tenslotte werd op 24 januari 1364 door Diederic, heer van Hoorne en Altena en Diederic van Hoorne, heer van Perweijs en Cranendongh als scheidsrechters beslist dat Jan III de Niervaert zou mogen behouden. Hij was ridder 9 augustus 1371 en werd in de slag bij Baesweiler gevangen genomen, op 9 november 1374 verklaarden Wenceslaus en Johanna hertog en hertogin van Brabant, dat stad en land van Breda hun geen bede verschuldigd was, doch alleen  als gunstbewijs had bijgedragen in de losprijs voor de hertog en de oudste zoon van Jan van de Leck en Breda. Heer Jan III verdeelde op 8 februari 1379 met zijn broers de nalatenschap van zijn vader. Beleend met de Hollandse goederen van zijn overleden vader door de ruwaard Albrecht van Beieren 8 juli 1379. Op 25 maart 1381 vergunde hertogin Johanna, heer Jan III van Polanen en zijn broeder heer Henric om op reeën te jagen in het land van Hoogstrraten. Als raadsheer van de ruwaard hing hij op 17 september 1385 zijn zegel aan een charter waarin uitspraak werd gedaan over de misdaden die poorters van Dordrecht hadden bedreven. Op 8 maart 1388 verpandde men hertogin Johanna van Brabant haar rechten op Groot- en Klein Zundert, de Hage, Sprudel en IJspen – Nispen, behoudens het recht om bede te zetten voor 1000 franken. Nadat de ruwaard graaf van Holland was geworden werd Jan III door hem op 13 mei 1390  in het bezit van zijn lenen bevestigd. Op 19 juli 1394 benoemde hij nog een koster te Steenbergen.                                                overl  14 augustus 1394   begr Breda OLV kerk aan de oostzijde van de Princekapel is zijn graftombe nog te  vinden  tr 1e   voor 30 juli 1382 Odilia van Salm Ardennen   overl   1428 d.v. Johan II van Salm en Philippa van Valkenburg   relatie – bastert      Testament Jan III van Polanen 1394, bij zijnen uijtersten wil daags voor sijnen sterfdag gemaeckt begeert hij dat sijne lieve geselinne Vrouwe Odilia zal behouden alle kleinoden die zij hem bracht  en maakt haar syne wooning beneden in de stadt met den inboedel daarin gedurende haar leven indien zij ongehuwd blijft en niet langer Hij bezette Oede zyne bastaert dogter duizent oude schilden eens tot haar huwlijks goet en aan twee knechtkens zijne bastaerden  elk vijftig oude schilden s’jaers ??? Bastaarden 1 Oeda vermeld in 1394 2 Catharina, vermeld als natuurlijke dochter 1.10.1410 3 een knechtken  vermeld 1394 Kinderen 4 JAN VAN DER LECK VAN GRIMHUIZEN  “een knechtken”   131792/131793 vermeld in 1394 5 Johanna (Jenne) van Polanen van der Leck  geb 10 januari 1392  erfdochter Breda & Leck  overl Breda  15 mei 1445 53 jr begr Breda tr Engelbert I van Nassau Dillenburg  geb Dillenburg (Hessen) 1380 graaf Nassau Dillenburg, domproost te Munster, raadsheer van de hertog van Brabant, sticht  de universiteit van Leuven  overl Breda 1442 62 jr begr Kooromgang Grote Kerk Breda 

527168/527169 JAN II VAN POLANEN  overl  3 november 1378  begr Breda Grote Kerk, graftombe is nog aanwezig  tr 1e   7 mei 1337 Johanna   overl  voor 1342? d.v. heer Jan van Haelbeke op 27 april 1342 wordt Jan II van Polanen meegedeeld “dat hij noch wijf, noch kint en heeft” tr 2e    20 november 1353 Machteld   overl   12 augustus 1366 vrouwe van Braband, weduwe van Willem Jansz van Rotselaer en bastaarddochter van hertog Jan III van Barbant,  ontving van haar vader een bruidschat van 8000 goudgulden, kreeg als lijfrente de tiende van Almonde en Dubbeldam, dit werd op 4 december 1359 door de ruwaard bevestigd, zij komt nog voor op 1 mei 1364  in verband met een lijftocht te Breda het kan zijn dat zij was Mechteld Estor, weduwe van Rotselaer, d.v. Jan Estor en Catharina’s hertogen Gossuinusdochter  tr 3e Margaretha van der Lippe weduwe van Nicolaas van Sevenborn-Cranendonk, d.v. Otto edele heer van Lippe en Irmgard van der Marck ook zij kreeg als lijftocht alle inkomsten uit Almonde. Dubbelmonde en Twintichhoeven , op  29 augustus 1370 bevestigd doort Albrecht van Beieren, terwijl haar oudste stiefzoon Jan III van Polanen hiermee op 9 augustus 1371 akkoord ging. de ruwaard beleende haar op 23 januari 1377 met de Zwaluwe in opdracht van Beatrix van Duivenvoorde op 15 mei 1378 werd zij beleend met het huis Hedel door de hertogin Machteld van Gelre tr 4e ODA VAN HORNE  overl  1 april 1353 Oda kreeg van haar tante Beatrix, vrouwe van Putten en Strijen als huwelijksgift een jaarlijkse toelage van 300 pond Kinderen 1 JAN III VAN POLANEN   263584/263585 2 BEATRIX VAN DER LECK tr HENDRIK VAN BOUTERSHEM 527172/527173 Jan II van Polanen pande op 9 december 1339 met zijn vader de heerlijkheid Breda. Hij kocht 27 april 1342 de heerlijkheid de Lek die zijn vader al 16 jaar in pacht had, werd 18 december 1342 beleend met het ambacht van Naaldwijk en op 15 maart 1346 door keizerin Margaretha in het bezit van de Lek bevestigd. Hij kreeg op 25 maart 1347 van zijn oom het burggraafschap van Geertruidenberg benevens Almonde en Dubbeldam. Op 1 april 1350 verkocht de hertog van Brabant aan Jan II het land van Breda voor 43.000 gulden, behoudens een lijftocht voor zijn oom Willem van Duivenvoorde bijgenaamd Snickerieme, deze Willem financierde deze koop hetgeen blijkt op 10 mei 1352 als de hertog verklaart van heer Willem te hebben ontvangen 11000 kleine guldens boven de 32000 die deze hem reeds had geleend op het land van Breda.

527172/527173 HENDRIK VAN BOUTERSHEM  overl  maart 1419 Heer van Bergen op Zoom sedert 1370. gaf op 8 april 1402 samen met zijn zwager Hendrik van der Leck aan enige lombarden uit Asti verlof om in Steenbergen te wonen en handel te drijven  tr BEATRIX VAN DER LECK  527168/527169 d.v. Jan II van Polanen en Oda van Horne  en relatie NN Kinderen uit relatie 1 HENDRIK VAN BERGEN bastaart   263586/263587