Paap

=6/7 = WILLEM PAAP geb. Zandvoort aan  Zee  9 januari 1905 NH, stukadoor  ged en belijdenis bij ds Straatman Rozenobelstraat  overl Zandvoort aan  Zee 12 juli 1989    gecremeerd Driehuis Velsen  tr Zandvoort aan  Zee na 9 jaar verloving 18 januari 1934    ambtenaar De Bruin ADRIANA VAN KEULEN   geb Zandvoort aan  Zee  3 januari 1908 NH, werkster Koningsstraat   overl Zandvoort aan  Zee      12 februari 2002   gecremeerd Driehuis Velzen Willem werd opgevoed in de Rozenobelstraat door zijn stiefmoeder Arentje Kerkman Hij kreeg, volgens de Zandvoortse gewoonte, een bijnaam: Willem Wallegie. Adriana woonde bij haar huwelijk op de Emmaweg, Zandvoort. Zij zat op school A bij meester Dees, die haar stimuleerde de 7e klas te doen en haar o.a de liefde voor muziek bijbracht, zij speelde  orgel. Zij was werkster bij o.a. schoolmeester Dees Zij woonden na hun huwelijk Gasthuisplein 2, voorheen  Baan 6, zij hielden daar kippen. Tijdens de 2e WO woonden zij in het Sperrgebiet,, hier lagen landmijnen en tot aan de Kruisstraat werd alles weggebroken, waardoor hun huis het laatste huis voor het strand was. Zij moesten evacueren in 1943 naar de Van Ostadestraat 9. Willem werd in 1944 tijdens een razzia door de Duitsers voor de Arbeitseinsatz weggevoerd via Kampen naar Oosterbeek maar kon niet meer naar Duitsland afgevoerd worden door de bevrijding  van Oost Nederland door de Canadezen. Na de bevrijding is hij lopend  naar huis gekomen en was in juni 1945 weer thuis In 1946 heeft hij enige tijd in Limburg gewerkt en was daar in huis bij P. Papen en M.G. Maassen in Koningsbosch.  Willem  teelde aardappelen en groenten in het duin binnen het circuit. Zij verhuisden in 1978 naar een aanleunwoning bij het Huis in het Kostverloren en gingen in 1988 naar het bejaardentehuis in het Kostverloren, waar Willem is overleden. Adriana verhuist in 1994 naar het bejaardentehuis Huis in de Duinen, waar zij is overleden Pieter Paap 12/13-2  zat zonder geld en inkomen in de U.S.A. en moest worden terug gehaald door de familie, hiervoor werd geld bijeengebracht en daarom  konden Willem Paap en Adriana van Keulen niet trouwen omdat het geld ontbrak voor een huis, zij trouwden pas in 1934, hun meubels stonden 7 jaar lang opgeslagen bij tante Jaan  24-5 en zij waren daardoor ook  9 jaar verloofd. Kinderen: 1 MAARTJE ELIZABETH PAAP  tr  J.L.W GROOTENBOER   2/3 2 Willem Paap  geb Zandvoort aan Zee 10 augustus 1942  computer en schrijfmachine monteur overl Tabua Portugal , NO van Coimbra 19 juli 2005 later hoofd computer services ICL   crematie Driehuis Westerveld tr 1e  Heemstede  13 oktober 1965  gesch sept 1984  I. ROMVIEL,  tr 2e O.W. HUITZING  Willem woonde Kosterstraat 1 het vroegere woonhuis van tante Sijt, later Oosterstraat 9 het  roegere woonhuis van tante Jaan, Zandvoort computer en schrijfmachine monteur bij Friden, Singer en ICL, door overnames veranderde de naam van het bedrijf steeds, later hoofd computer services ICL   1948-1956 Hannie Schaftschool, dpl sld   nr 420810295 februari tot juni 1962 waarna ontslag uit dienst   opl metaalbewerken bemetel LT Haarlem  Figee mach fabr Haarlem  metaaldraaier  1963-1967  Gerding kantoorinrichtingen monteur schrijfmachines,   Friden  servicetechnicus Singer customerservice training ICL,   bedrijfselectronica, programmeur  Friden, fervent saxofoonspeler jazzmuziek, speelde in Zandvoortse  jazzband,  bezocht 1979 familie in Canada   Willem is door een aanrijding in Tabua Portugal om het leven gekomen, een Portugese auto heeft zijn wagen met hoge snelheid geramd aan de linkerzijde.

 12/13 ARIE PAAP geb Zandvoort aan zee 9 februari 1875 NH los werkman getuigen Kornelis van Duijn Arend van Duijn wallegie overl Zandvoort aan zee 1 oktober 1923getuigen  Klaas Terol , Pieter van der Mije tr 1e Zandvoort aan zee 29 mei 1901 getuigen bij hun huwelijk waren  Arie en Willem Paap, broers van Maartje Paap, Willem Cassee zwager van Arie en Jacob Molenaar , oom van Arie Paaptevens: “voorals verklaren de partijen bij deze te erkennen een kind Arie geb 7.11.1900 Zandvoort” MAARTJE PAAP geb Zandvoort aan zerr 28 augustus 1878 ‘poretje’getuigen Arend Ariesz Paap Jansz Koper overl Zandvoort aan zee 9 augustus 1908 getuigen gemeenteveldwachter en gemeentebode Samuel Behrens en Arie Paap echtg tr 2e Zandvoort aan zee 8 juni 1911 getuigen WIllem Cassee Engel Pietersz Loos Piet van Koningsbrugge Jan Keur ARENTJE KERKMAN   geb Zandvoort aan zee 6 mei 1877‘Buurtje ‘ overl Zandvoort aan zee 24 mei 1924 d.v. WILLEM KERKMAN van Buurtje en SAARTJE LOOS, weduwe van  Arie Paap van ‘Poretje’ broer van Maartje Paap Poretje zie boven, 26/27-2 Arie is geboren,  woonde en overleden Rozenobelstraat 21 en teelde aardappelen in het duin, hetgeen veel voorkwam in Zandvoort Kinderen 1e: 1 Arie Paap geb Zandvoort aan zee 7 november 1900 aan de Kruisstraat, aang: Samuel Behrens, C.A. Gerke, Pieter Lambertus de Vries  dr Carl August Gerke doet aangifte omdat moeder niet is gehuwd, getuige gemeente ambtenaar Pieter de Vries, erkend bij huwelijk van zijn ouders 29.5.1901 grondwerker, groenteman 1925 overl/begr Zandvoort aan zee 23/27 augustus 1962 tr Zandvoort aan zee 20 mei 1925  GEERTRUIDA GINGHELLO      geb Kerkrade 14 juni 1904  Gertrud   overl Hillegom  20 oktober 1990  d.v. PIERRE LOUIS DOMINIQUE GINGHELLO mijnwerker Kerkrade en HUBERTINA SPELTHAN  Arie vertrok tijdens WO II   i.v.m. de evacuatie van een deel van Zandvoort naar Limburg/Kerkrade   Vroenstraat 60    1946 werkte na de oorlog in de mijnen in Limburg  1948 na de herbouw van Zandvoort keerde hij terug en woonde  Noorderstraat 26.                 Kinderen: 1a Arie Pierre Paap  tr  Anna Barbara Meurs 1b Pierre Louis Paap  geb Zandvoort aan zee   26 oktober 1928 overl Aken 9 juli 1979  crem Heeze 13 juli 1979  vanuit de kerk te Chevremont tr Kerkrade 22 mei 1950                   Geertruida Ploum  geb Kerkrade 7 april 1932  Trautje  overl Heerlen 7 maart 2017    2 Pieter Paap  geb Zandvoort aan zee  17 juli 1902  metselaar,  “de Koe’ aang: Kornelis Slagveld, Arie Paap geb Rozenobelstr overl Zandvoort aan zee 6 januari 1984 tr Zandvoort aan zee 20 november 1941  Sophia Maria Suzanna Pool geb Den Haag 29 november 1903  Fie  overl Amersfoort   13 juli 1989  Fie had twee broers Jan Pool en Gerrit Pool, die hofmeester was bij de H.S.M. en gevaren heeft op de Afrika dienst  Pieter Paap  zat zonder geld en inkomen in de U.S.A. en moest worden teruggehaald door de familie, hiervoor     werd geld bijeengebracht en daarom  konden Willem Paap en Adriana van Keulen niet trouwen omdat   het geld ontbrak voor een huis, zij trouwden pas in 1934, hun meubels stonden 7 jaar lang opgeslagen bij tante Jaan  24-5, zij waren daardoor 9 jaar verloofd. 3 Jannetje Paap geb Zandvoort aan zee 6 oktober 1903 overl Zandvoort aan zee  4 augustus 1990 ongehuwd Jannetje is opgevoed bij Evert Bos ‘Pronkie’, oom Eep en werkte in de groentezaak Haltestraat 26/27-5 4 WILLEM PAAP   tr   ADRIANA  VAN KEULEN    6/7  5 Sijtje Paap geb Zandvoort aan zee 26 mei 1906 overl Haarlem 12 juli  1972  ongehuwd  in ziekenhuis Mariastichting Haarlem  Sijtje is opgevoed bij tante Jaan en oom Engel in de Oosterstraat 9  24/25-5 6 Leendert Paap geb Zandvoort aan zee 12 mei 1908 overl Zandvoort aan zee 29 oktober 1908 Kinderen 2e: 7 Wilhelmna Paap   geb Zandvoort aan zee  23 december 1911  Wil  overl Zandvoort aan zee 8 juli 1991  tr Zandvoort aan zee   26 september 1968  Driewes Joukes geb Amsterdam 19 juni 1912  overl Zandvoort aan zee 18 augustus 1991 Wil was werkster in Amsterdam en is opgevoed bij tante Sijt in de Kosterstraat 1  24/25-7  Wil en Driewes woonden enige tijd bij tante Sijt in huis 8 Jakob Paap geb Zandvoort aan zee  29 juni 1913  tr Haarlem 14 november 1975  Franciska Carolina Louisa Peeters Fanny  geb Roermond 3 juni 1901  overl Haarlem 30 december 1993  gesch  Roermond 29.12.1953 van H.W. Kuppers, d.v. Louis Bernardus Hubertus Peeters en Wilhelmina Jozefina Hubertina Strouckien  Jakob werd opgevoed bij zijn oom Willem Cassee in Bloemendaal, Jakob wordt genoemd in de lijst van ‘Vreemde Krijgsdienst en verlies van Nederlanderschap’, ongeveer 25000    Nederlanders traden in Duitse krijgsdienst gedurende de Tweede Wereldoorlog, hierdoor verloren zij    automatisch hun Nederlanderschap, zuiveringswet 1945 , in 1953 werd door de Nederlandse staat een wet ingevoerd waardoor  deze stateloze  Nederlanders hun Nederlandse nationaliteit konden terugkrijgen, wet 1953 staatblad 363, op de voornoemde lijst  met 11500 namen  staan zij vermeld als  degene die de  Nederlandse  nationaliteit terugkregen. 9 Alida Paap geb Zandvoort aan zee 19 november 1917 overl Blenheim Ontario Canada  9 maart 1984  tr Zandvoort aan zee  9 maart 1954  Jan van den Berg geb Groningen 6 juni 1916  zij vertrokken in 1954 naar Canada      Kinderen:                 9a Wil van den Berg                9b Sylvia van den Berg Kinderen ingebracht uit het 1e huwelijk van Arentje-Kerkman met Arie Paap: 26/27-2 1 Pieter Paap  geb Zandvoort aan zee 8 februari 1899   bijnaam’ Purol overl Zandvoort aan Zee  18 november 1982   melkventer “de Sierkan” tr Zandvoort aan Zee 12 oktober 1922   Maria Cornelia Hoogendijk   geb Scheveningen 16 februari 1901   overl Zandvoort aan Zee   23 mei 1986  d.v. Baardhout (Bert) Hoogendijk en Cornelia (Kee) Kuijt, “de Schevelingers”. t.t.v. huwelijk was Baardhout zeemilicien en verkreeg toestemming tot dit huwelijk door de Minister van Marine Gehuwd 30 dec 1885 te ’s Gravenhage,Bert Hoogendijk met kromme benen voor zijn huis aan de Koningstraat 21 bezig zijn groenwitte hek te schilderen. Kee  met een hengselmandje, bedekt met smetteloze theedoek, op weg naar Aerdenhout om garnaal uit te venten. Baardhout geb 6.6.1863 te Scheveningen ,zoon van een haringkuiper 30.12.1885 getrouwd met Cornelia Kuit, geb  Scheveningen 25.9.1865 dochter van een cafehouder. zij verhuisden 2.1.1903 naar Zandvoort en kregen met hun zeven kinderen onderdak boven aan de Baan bij Paap, “de Staande Klok”. Na gewoond te hebben in de Diaconiehuisstr 32, in 1917 een eigen huis, Koningstr 21 (toen 17A) De komst naar Zandvoort was economisch. Baardhout was visser (1875 t/m 1932) en in Scheveningen waren omstreeks 1900 alleen zeilloggers, in IJmuiden werd gevist met stoomtrawlers.  Zandvoorters die vanuit Scheveningen ter haringvangst gingen haalden Baardhout en zijn broer Jacob daarom over naar Zandvoort te verhuizen. Maria Cornelia is zuster van Jasper zie 3                 Kinderen:                 1a Arie Paap geb Zandvoort aan zee  2 mei 1923  overl Zandvoort aan zee 13 mei 2006   Arie van Piet Poretje, Arie van  Marie de Schevelinger, Arie van Piet Purol    tr Zandvoort aan zee   12 september 1950   Catharina Johanna Uiterwijk  geb Haarlem 17 juni 1928   Toos   overl Zandvoort  17 februari 2007                  1b Baardhout Paap geb Zandvoort aan zee   17 september 1924  Bert overl Zandvoort aan zee 1989 tr Haarlem 17 maart 1949 Wilhelmina Fortgens   1c Leendert Paap  geb Zandvoort aan zee 31 oktober 1928  Leen Purol overl Zandvoort  22 januari 2006 tr Zandvoort aan zee 20 september 1958  Franciska Marianne Lammers , Ciska Leendert werkte bij Entos en kweekte aardappelen in duin en hield daar varkens 1d Maria Cornelia  Paap geb Haarlem 5 april 1937   Rietje  overl Zandvoort aan zee  23 april 2001 tr Zandvoort aan zee 26 oktober 1959  Bernhard Waterdrinker geb Zandvoort  13 september 1936 Benno overl  Zandvoort 7 juni 1999 2 Willem Paap geb Zandvoort aan Zee  18 september 1900 getuigen Willem Kerkman, Willem Witkop overl  Zandvoort Kruisstraat  21 oktober 1900 getuigen Pieter Keur , Arie Paap vader 3 Sijtje Paap  geb Zandvoort aan zee   8 december 1901getuigen Pieter Paap, Leendert  Bluijs  overl Zandvoort aan zee 6 april 1992  tr Zandvoort aan zee  17 januari 1924  Jasper Hoogendijk geb Scheveningen  23 september 1896  Jas, bootsman/stoker GHV  overl Zandvoort aan zee  2 maart 1968  z.v. Baardhout (Bert) Hoogendijk en Cornelia (Kee) Kuijt, broer van Maria Cornelia zie 1  zij woonden Koningstr Zandvoort,   Jasper  zat bij het uitbreken van de oorlog op zee en zou pas in 1946 weer in Nederland terug zijn  na als      vaarplichtige de gevaren van de Duitse en Japanse onderzeeboten en mijnen overleefd te hebben                 Kinderen:            3a Pieter Hoogendijk      3b Arendje Hoogendijk  tr Wilhelmus Jansen  geb Haarlem 7 februari 1932  overl Zandvoort aan zee  24 november 1985                         3c Cornelia Hoogendijk   tr  Maarten Weber    4 Saartje Paap   geb Zandvoort aan zee  7 maart 1904  overl Zandvoort aan zee 1 april 1972 tr Zandvoort aan zee  21 december 927  Gerrit Schrader geb Utrecht 25 februari 1904 overl Zandvoort aan zee 15 maart 1968  z.v. Willem Bart Schrader en Gerarda Theodora Verweij  zij woonden Kruisweg 11 en later Bilderdijkstraat 20 Zandvoort Kinderen:                4a Gerarda Theodora Schrader tr Lambertus Poelgeest                         4b Arendje Schrader  tr Jacobus van der Broek                 4c Willem Bart Schrader   tr Johanna van Essen     4d Peter Augustinus Schrader tr Ingrid Koper                  4e Theodorus Gerardus Schrader  tr Edith Faber    5 Leendert Paap  geb Zandvoort aan zee 30 juli 1906  bijnaam ‘Purol‘ overl Zandvoort aan zee  28 april 1989  schilder  tr Zandvoort aan zee 4 mei 1939  Titia van der Meulen  geb Noordwijk  16 juni 1906  Tiets   overl Zandvoort aan zee  14 februari 1990  d.v. Jacob van de Meulen en Jeena Troost                 Kinderen:         5a Ada Paap        5b Arie-Klaas Paap         

24/25 ARIE PAAP geb Zandvoort aan zee huisnr 186 17 augustus 1842kleine Aadje, NH get Kornelis Ewitsz Moolenaar oom, Jan Ariesz Koper arbeider  1867 duinopzichter 1870    overl  Zandvoort aan zee 21 februari 1935 92j aardappelteler aang: Klaas Terol aanspreker otr Zandvoort aan zee 8 en 15 dec. 1867tr Zandvoort aan zee 22 december 1867 getuigen bij huwelijk Jan en Willem Koper arbeider 52jr  98/99 Albert Visser, visser  neef van Jannetje 48jr en Arie Jan Hollendberg 37jr achterneef, de beide moeders en de oudste getuige verklaren niet te kunnen schrijven JANNETJE VISSER  geb Egmond aan zee 26 december 1840 Egmondse Jannetje   overl Zandvoort a. zee Kosterstraat   1 augustus 1910oud kath   aang: Engel Pietersz Loos schoonzoon, Arie Paap echtgenootAadje woonde op de Duinweg en had bij huwelijk al aan de  nationale militie plicht voldaan Kinderen 1 Aaltje Paap geb Zandvoort 14 april 1868 overl Zandvoort  25 november 1869 2 Aaltje Paap geb  Zandvoort 17 februari 1870 oud kath aang: Pieter Paap, Engel Arijsz Koper  overl Overveen 24 augustus 1955tr Zandvoort 28 juni 1894 get Kornelis van Duijn 1827-1899 stiefvader van vader bruid, Jacob Molenaar 1849-1922 oom bruid, Cornelis Johannes Bouwmeester geb ca 1866, Hermanus Schaar geb ca 1868   Willem Cassée geb Bloemendaal 27 maart 1869  timmerman  overl Haarlem 30 september 1938  z.v. Willem Cassée en Anna Elisabeth  Zwaanswijk   Kinderen  2a Willem Cassée   geb Haarlem 20 april 1895  2b Adriaan Johan Cassee geb Haarlem 8 juni 1896 timmerman  otr Haarlem 21 juni  1933 tr Haarlem 5 juli 1933   Kunigunda Zeder  geb Bamberg Dld  8 juni 1896   Adriaan registr Bloemendaal ongeschikt militair 1916, lengte 1.54m  2c Johan Frederik Cassee  geb Haarlem  28 februari 1901 overl Haarlem 22 februari 1902  2d Johan Frederik Cassee  geb Haarlem 17 oktober 1904  o/tr Haarlem  6/20 februari 1936   Anna Duijvis  geb Zaandam  2 juli 1914   Johan F. militair  opl onderoff 1924 uit dienst  1931  2e Adam Cassee geb Haarlem   31 oktober 1906   woonde in Bloemendaal   Adam staat vermeld op de lijst  van Vreemde Krijgsdienst en verlies van Nederlanderschap 3 Leentje Paap  geb Zandvoort  18 maart 1872  oud kath aang: Klaas Ariesz Paap, Arie van Duivenboden overl/begr  Aalsmeer 10/14 december 1954 tr Zandvoort                                       14 september 1904  Abram Pieter Andries Cornet winkelbediende  geb  Haarlem 10 februari 1869  overl Haarlem26 februari 1933   A.P.A. Cornet  tr 1e Haarlem  15.8.1894 Hendrikje Grit geb Avereest Kinderen  Abraham   Pieter Andries Cornet geb Haarlem 2.6.1895 en Hendrika Cornet geb Haarlem  10.11.1896   Kinderen  3a Johanna Cornet   geb Zandvoort 20 november 1905 NH overl Zandvoort 8 februari 1982 tr Haarlem 29 augustus 1929  Johannes Gerardus Andreas Harbrecht geb Den Helder 10 november 1900 overl Zandvoort  1 juli 1982 z.v. Christiaan Willem Harbrecht machinist HIJSM geb Weststellingwerf en Elisabeth van der Haagen 4 ARIE PAAP tr MAARTJE PAAP  12/13 5 Adriana Paap geb Zandvoort 1 oktober 1877  overl/begr Zandvoort   4/8 november 1965 tr Zandvoort 11 juni 1908 moeder bruidegom verklaarde niet te kunnen schrijven get Willem Cassée 1869-1938 zwager bruid, Arie Loos 1871-1956 broer bruidegom, Arie Paap 1875-1923 broer bruid, Cornelis Keur 1875-1946 zwager bruidegom  Engel Pietersen Loos geb Zandvoort  29 oktober  1878  schelpenvisser NH  get Pieter Snijer 1839-1894 oudoom, Albert Koning 1842-1931 arbeider vrachtrijder 1916 oom overl/begr  Zandvoort 2 /7 januari 1963  z.v. Pieter Loos en Krijntje Koning  Engel viste schelpen aan het strand met kar en paard samen met zijn broer Kees Loos, hij had een opslag en stallen  voor drie paarden achter het huis in de Oosterstraat 9 kad 2418 sec   c zie eiendomsbewijs. 15.7.1963 met uitgang in de L’Amystraat later bebouwd met een flat. Oosterstr 9  is later gekocht door Willem Paap 6/7-2 die er in heeft gewoond,  in 2020 ging  Remco Paap, Willems zoon hier wonen  Engel Loos was aangever bij overlijden van zijn schoonmoeder Jannetje Visser   Kinderen  5a Jannetje Loos  geb Zandvoort 21 maart 1911 Zus tr  Zandvoort 27 oktober 1938  Arie Weber geb Zandvoort 10 november 1909  schoenmaker  overl Hamilton Canada                      1 juni 1971 zij woonden Oosterstraat hoek Koningsstraat schuin t o Oosterstraat 9 de woning van  Willem Paap 6/7, het gezin vertrekt met twee kinderen  naar Canada Stoney Creek Ont 264  Kingstreet Easttr 2eJan Kamping 6 Cornelia Paap geb Zandvoort Noordbuurt  31 maart 1880 overl Zandvoort 30 september 1884 7 Sijtje Paap geb Zandvoort in de Noordbuurt 16 november 1883  tante Sijt, oud kath get Florus Rokus Zwemmer 1822-1898 neef, Jacob Molenaar 1849-1922 oom overl Zandvoort  30 november 1975  in het bej. huis Kostverloren Zandvoort begr Zandvoort 4 december 1975  zij woonde Kosterstraat 1, 1943 Krommenie Pachterstr 12 bij tante Leen in huis 3, 1945   Kosterstr 1  1968 Oosterstr 9, 1973 bejaardenhuis Kostverloren Burg Nawijnlaan  Na het overlijden van Maartje Paap in 1908 12/13 kwamen de kinderen   Sijtje bij tante Jaan Oosterstr 9 zij heeft hiervan het vruchtgebruik   Arie en Piet en voor korte tijd Willem en Wil bij Sijtje 7 in Kosterstr 1  Willem Paap 6/7-2 kocht na zijn huwelijk dit huis en heeft er enige tijd gewoond  Na 1910 woonde ook vader Arie bij zijn dochter Sijtje in huis  Basisgegevens ontleent aan onderzoek Harbrecht en //genea.pedete.net/zandvoort

26/27 PIETER PAAP  geb Zandvoort aan zee 24 september 1847 “Piet Poretje” visser overl Zandvoort aan zee  19 december 1901 tr Zandvoort aan zee 20 april 1873 SIJTJE PAAP    geb Zandvoort aan zee  20 oktober 1849 overl Zandvoort aan zee 12 november 1893 getuigen bij hun huwelijk waren Leendert Paap geb 1827 visser en Pieter Paap geb 1841 visser, ooms van de bruidegom en Engie Kooper geb 1811 oom van de bruid Kinderen 1 Willem Paap  geb Zandvoort aan Zee  25 november 1873  visser, Willem van Piet Poretje overl Zandvoort aan Zee 29 december 1943  tr 1e Zandvoort aan Zee 29 maart 1906  Leuntje Paap geb Zandvoort 16 september 1870 overl Zandvoort 11 juni 1926  d.v. Ewit Paap, Japie “Preupie, snippertje mens  en Mengsje Paap,  Willem was getuige bij het huwelijk van zijn zuster Maartje, Willem heeft voor zijn huwelijk voldaan aan zijn plicht voor de nationale militie tr 2e Zandvoort  25 oktober 1928  Maria Anna Koning geb Zandvoort 17 juli 1871 overl Zandvoort 16 februari 1947  wed van Volkert Schaap, d.v. Kornelis Koning en Dirkje Koper 2 Arie Paap geb Zandvoort 18 februari 1876  arbeider  overl Zandvoort 27 november 1908 tr Zandvoort  29 december 1898   ARENDJE KERKMAN  geb Zandvoort aan zee  6 mei 1877   Arendje trouwt na overlijden van Arie haar zwager Arie Paap  Wallegie 12/13   Arie was getuige bij het huwelijk van zijn zuster Maartje 3 MAARTJE PAAP  tr   ARIE PAAP  12/13 4 Marijtje Paap geb Zandvoort Noordbuurt 29 mei 1884 overl Zandvoort 26 april 1887 5 Marij Paap  geb Zandvoort 7 mei 1887 get Samuel Behrens veldwachter, Willem Paap overl/begr Haarlem/Zandvoort 23/26 augustus 1963  tr Zandvoort  11 januari 1912  Evert Bos  geb Zandvoort aan zee 10 september 1884  groenteman, ‘ Eep Pronkie’            overl/begr Zandvoort  13/16 januari 1970  zij waren de opvoeders van Jannetje d.v. Arie Paap 12/13 woonden Haltestraat 28 boven hun groenten en fruitzaak, in de oorlog geëvacueerd naar Bakenessergracht 48 Haarlem, Evert heeft nog drie  maanden nov 1969 voor zijn overlijden in Oosterstraat 9 bij Jannetje in huis gewoond  volgens verhalen moest Jannetje keihard werken voor haar onderdak bij Evert Bos.  Evert had nog twee broers: Wim en Piet Bos  z.v. Willem  ‘Pronkie’ Bos en Marijtje Bol  62/63-6                Kinderen         5a Willem Bos  geb Zandvoort  18 maart 1914  ‘Willem Pronkie’  ged  Zandvoort  3 mei 1914 tr Zandvoort  5 februari 1935  A. Doek                5b Sijtje Maria Bos geb Zandvoort augustus 1917  overl Haarlem  3 augustus 1918                5c Evert Bos geb Zandvoort  19 januari 1920 overl/begr Zandvoort  17/22 februari 1968 tr   A. Ter Wisscha overl/begr Zandvoort  17/22 februari 1968 d.v. H ter Wisscha en M. Hoen  5d Marijtje Sijtje Bos tr Cornelis van  Roon groentewinkel in de Pakveldstr Zandvoort 6 Leen Paap geb Zandvoort  24 september 1880 overl Zandvoort 3 maart 1907 ongehuwd 7 Pieter Paap  geb Zandvoort 24 mei 1883  overl Zandvoort  31 juli 1883 8 Engeltje Paap geb Zandvoort 25 maart 1892 overl Zandvoort 19 juli 1892 9 levenloos  geb/overl Zandvoort  25 maart 1892 10 Sijtje Paap geb Zandvoort 25 maart 1892 overl Zandvoort 25 augustus 1892 8, 9 en 10 een drieling 11 levenloos zoon geb/overl Zandvoort 15 augustus 1893

48/49 ARIE PAAP  geb Zandvoort aan Zee   6 november 1816 NH arbeider, viskoper 1839   get  Klaas Jansz Groen 1770-1820 aangetr neef van vader, Pieter ‘ouwe kers’ Corsz  Paap 1786-1867 achterneef vader overl Zandvoort aan Zee  28 augustus 1849 oorzaak Cholera epidemie   get Arij Janszn Koper 1788-1872 vader echtgenote en ArijJacobsz Keur 1822-1849 achterneef vader tr Zandvoort aan Zee  23 juni 1839 get Gerrit Arendsz Groeneveld 1784-1874 54jr schoenmaker oom bruidegom, Kornelis Ewitsz Molenaar 1811-1892 28jr vischkoper broer bruidegom, Jan Ariesz Koper 1813-1894 broer bruid, Willem Arijsz Koper 1815-1893 broer bruid AALTJE KOOPER  geb Zandvoort aan Zee  9 maart 1818 get Willem Cornelisz Paap 1783-1834 oom,  Pieter Willemszn Koning 1794-1842 oom overl Zandvoort aan Zee Rozenobelstr   20 november 1903 get Arie Paap 1842-1935 zoon, Arie van Duijn 1854-1931 zoonAaltje tr 2e 9.9.1860 Kornelis van Duyn geb 23.11.1827 overl Zandvoort 16.1.1899, visser wed Maartje Koper z.v. Dirk Pieters van Duyn en Aagje Cornelisdr van der Werff Kinderen 1 Aagtje PAAP  geb Zandvoort aan Zee  14 augustus 1839   overl Zandvoort aan Zee Kruissteeg  18 maart 1922 tr Zandvoort aan Zee  15 mei 1864 get Arie Paap, 46 visser oom bruidegom, Klaas Paap, visserzwager bruidegom,  Kornelis Molenaar viskoper 52 oom bruid, Jan Koper oom bruid visser 50jr.  Pieter PAAP ‘Pierie’ geb Zandvoort aan Zee 13 oktober 1837  visser 1864 arbeider 1903    overl Zandvoort aan Zee Kruissteeg 6 december 1915    ‘Pieter Pijn’ z.v. Cornelis Willemsz Paap en Maartje Dirksd Keur 2 ARIE PAAP   tr  JANNETJE VISSER   24/25 3 Maartje PAAP geb Zandvoort aan Zee  18 december 1844  overl Zandvoort aan Zee Noorderstraat        5 september 1921 tr Zandvoort aan Zee  23 mei 1875   get Krijn Paap oom bruidegom 62, Arie Paap 24/25  Pieter Paap behuwdbroeder bruid  37jr, Arie Molenaar behuwdbroeder bruidegom 37jr  Jacob MOLENAAR geb Zandvoort aan Zee  25 januari 1849  viskoper  overl Zandvoort aan Zee 12 juli 1922  z.v. Jacob Molenaar en Klaartje Keur 4 Cornelia PAAP geb Zandvoort aan Zee 10 januari 1847 overl Zandvoort aan Zee Noordbuurt 11 september 1849 5 Sijtje PAAP geb Zandvoort aan Zee 3 september 1849  aangifte door grootvader Arij Jansz Koper, vader was 28.8.1849 overledenoverl Zandvoort aan Zee  Noordbuurt          6 januari 1881 tr Zandvoort aan Zee 25 februari 1872 get Floris Zwemmer 49jr oom bruidegom, Hendrik Bluijs  36jr zwager bruidegom, Pieter Paap 48/49, Arie Paap 24/25   Rokus ZWEMMER   geb Zandvoort aan Zee 13 oktober 1848   schipper 1871 visser 1881   overl  Velsen  10 januari 1907    stuurman 1887 op de bomschuit ‘Vrouwe Antje’   z.v. Ewit ‘Evert’ Zwemmer en Anna/Antje Draijer  hij hertr Zandvoort 25.12.1881  Marijtje Draijer geb Zvt 1854, d.v. Evert Draijer en Saartje   Bol

50/51 JAN VISSER geb Egmond aan zee 25 maart 1816 visser get Jan Schipper 47j, Jacob Smit 38j mr smid, vader kon niet schrijven, Jans vader Gerrit was 40j volgens acte overl Egmond aan zee 19 maart 1889 overl Voorstraat  165 aangifte Franciscus Hendrikus Sebastianus Metz 54j huismeester en Pieter de Jong 67j ziekenvader beiden Egmond aan Zee tr Egmond aan zee  10 juli 1836 AREJAANTJE DE VRIJ geb Egmond aan zee  21 augustus 1815 Arendje, dienstmeid  get Cornelis Jacobsz de Groot 42j viskoper, Arie Krans 48j meester timmerman; beide uit Egmond aan Zee overl Egmond aan zee  22 augustus 1880 aangifte door echtgenoot en Hendrik Tauber 44j onderwijzer Kinderen 1 Christiaan Visser geb Egmond aan zee 21 oktober 1836 visser overl Zandvoort aan zee 18 maart 1907 Noordbuurt  tr Zandvoort aan zee18 september 1861  Antje Molenaar geb Zandvoort aan zee  16 juli 1834 overl Zandvoort aan zee  4 januari 1897 Noordbuurt  d.v Cornelis Arysd Molenaar en Elisabeth Hendriks Schaap  2 JANNETJE VISSER tr  ARIE PAAP 24/25 3 Aalbert Visser geb Petten 12 februari 1838  winkelier, visser, arbeider overl Egmond aan zee 1 februari 1922 tr Egmond aan zee  28 juni 1868 Engeltje Zwart geb Egmond aan zee 5 september 1842 overl Egmond aan zee 4 mei 1925  d.v. Pieter Zwart en Cornelia Wijker 4 Jacob Visser geb Egmond aan zee2 september 1843  visser tr Egmond aan zee  22 november 1874  Trijntje Zwaan ged Egmond aan zee 10 maart 1850 overl Velsen begr IJmuiden 27 januari 1922  d.v Gerrit Zwaan en Aagje Kok 5 Pietertje Visser  geb Egmond aan zee 13 februari 1848 overl Egmond aan zee                        11 december 1901 overl aan het Westeinde 20.00u aangifte Aldert Visser 51j visventer broer overledene, Johannes de Wit 40 jr veldwachter beiden van Egmond a.Z tr Egmond aan zee 21 juli 1872 Jan Blok geb Egmond aan zee 9 augustus 1843  visser overl Vlaardingen 31 oktober 1899  z.v. Cornelis Blok en Anna Gouda 6 Aldert Visser geb Egmond aan zee  29 juni 1850 arbeider, visventer overl Egmond aan zee 2 december 1921 tr Egmond aan zee  21 juni 1874  Adriana Zwart geb Egmond aan zee  26 november 1848 overl Egmond aan zee  6 januari 1927  d.v. Gleys Cornelis Zwart en Jannetje Visser 7 Gerrit Visser geb Egmond aan zee 28 januari 1854  visser overl Egmond aan zee 24 december 1918  kok a.b IJM416 ‘Pax’ tr Egmond aan zee  28 januari 1883  Elisabeth Stam  geb Egmond aan zee  25 oktober 1860 overl Egmond aan zee 7 december 1921  d.v. Jan Stam en Engeltje Prins            in 1918 omgekomen op zee samen met zijn zoons Engel en Hendrik, door een explosie   veroorzaakt door een losgeraakte Duitse zeemijn is hun vissersboot vergaan.     Vissersmonument Egmond aan Zee 8 Engel Visser geb Egmond aan zee 16 september 1856  visser overl Pella Marion Cty Iowa 6 december 1935 tr Egmond 20 juli 1879   Jansje Stam  geb Egmond aan zee  22 maart 1858 overl Pella Marion Cty Iowa  29 maart 1931  d.v. Jan Stam en Engeltje Prins  zij arriveren met 3 kinderen in 1901 op Ellis Island op ss ‘Rotterdam’,  hun zoon Jan Visser geb 21.11.1878 was stuurman op de IJM416 en is 23.12.1918 omgekomen op zee zie Gerrit     Visser 50/51 7

52/53 WILLEM PAAP  geb Zandvoort aan Zee  31 oktober 1815 visser overl Zandvoort aan Zee 16 juni 1898 tr Zandvoort aan zee 4  augustus 1844 MAARTJE KOPER geb Zandvoort aan Zee 24 december 1820 overl Zandvoort aan Zee 5 mei 1851 tr 2e Zandvoort aan Zee 5 juni 1853 Maartje Paap  geb Zandvoort aan Zee  19 maart 1818 viskoopster overl Zandvoort aan Zee 7 januari 1892 d.v. Jacob Engels Paap en Trijntje Willems van der Schinkel Maartje Paap tr eerder 15.6.1845 Arij Schuiten overl  10.8.1849 Kinderen 1e 1 Pieter Paap  geb Zandvoort aan Zee 30 augustus 1845 overl Zandvoort aan Zee  9 september 1845               2 PIETER PAAP  tr  SIJTJE PAAP   26/27 3 Arie Paap geb Zandvoort aan Zee 29 april 1851 overl Zandvoort aan Zee 22 mei 1851 Kinderen 2e 4 Trijntje Paap geb Zandvoort aan Zee  9 april 1855 overl Zandvoort aan Zee  10 maart 1936 tr Zandvoort aan Zee  25 mei 1873  Gijsbert van Duijn geb Zandvoort aan Zee  6 juni 1850  arbeider  overl Zandvoort aan Zee   23 november 1883 5 Engeltje Paap geb Zandvoort aan Zee 4 maart 1858 overl Zandvoort aan Zee 7 april 1858 6 Marijtje Paap  geb Zandvoort aan Zee 4 maart 1858 overl Zandvoort aan Zee 28 maart 1858 7 Marijtje Paap  geb Zandvoort aan Zee 7 september 1861  overl Zandvoort aan Zee 12 november 1895 tr Zandvoort aan Zee 18 januari 1894  Klaas Paap  geb Zandvoort aan Zee 16 maart 1864  visser, z.v. Arend Paap en Marijtje Molenaar Kinderen ingebracht Maartje Paap en Arij Schuiten Jacob Schuiten  geb Zandvoort 25 maart 1846 overl Zandvoort 29 juni 1846 Jacob Schuiten  geb Zandvoort  25 september 1847 zeilenmaker  overl Zandvoort  28 september 1900 tr Zandvoort  4 mei 1873 Marijtje Groen geb Zandvoort 27 november 1847 dienstbode   overl Zandvoort  7 januari 1909
                                                                                                                             

54/55  ARIE PAAP  geb Zandvoort aan Zee  8 november 1817 overl Zandvoort aan Zee  28 november 1864  tr Zandvoort aan Zee  1 oktober 1843 MARIJTJE KOPER   geb Zandvoort aan Zee  7 februari 1822 overl Zandvoort aan Zee  11 januari 1885 Kinderen 1 Engeltje Paap  geb Zandvoort aan Zee  25 november 1844 overl Zandvoort aan Zee 10 augustus 1885 tr Zandvoort aan Zee  19 april 1868  Pieter Molenaar geb Zandvoort aan Zee  11 juli 1843  visser overl Zandvoort aan Zee  17 juli 1922 2 levenloze zoon  geb Zandvoort aan Zee  5 augustus 1848 3 SIJTJE PAAP    tr  PIETER PAAP   26/27 4 Aaltje Paap geb Zandvoort aan Zee 29 juli 1852 overl Zandvoort aan Zee 8 november 1926 tr Zandvoort aan Zee 19 mei 1878  Pieter Paap geb Zandvoort aan Zee 26 februari 1853 overl Zandvoort aan Zee4 december 1917  z.v. Pieter Paap en Jannetje Terol 5 Grietje Paap geb Zandvoort aan Zee  15 augustus 1855 overl Zandvoort aan Zee 22 maart 1930 tr Zandvoort aan Zee 28 januari 1883  Dirk van Duijn geb Zandvoort aan Zee 2 augustus 1852  visser  overl Castricum 27 mei 1926 6 levenloze zoon  geb Zandvoort aan Zee  25 augustus 1858 7 Willem Paap  geb Zandvoort aan Zee 24 mei 1860 overl Zandvoort aan Zee  25 januari 1925   aan de Kanaalweg 8 Cornelia Paap geb Zandvoort aan Zee 20 september 1863  overl Zandvoort aan Zee  28 april 1951 voogd Willem Paap 25 jr visser en Pieter Molenaar 42 jr visser  tr Zandvoort aan Zee 1 augustus 1885  Willem van der Mije geb Zandvoort aan Zee 19 november 1861  voerman, arbeider  overl Zandvoort aan Zee  24 augustus 1939  broodslijter

96/97 JACOB ARENTSZ PAAP geb Zandvoort aan Zee 6 januari 1788 geref. viskoper, visser, arbeider  doopgetuige WIllempje Jacobsd Oosterbaan: overl Zandvoort aan Zee 25 juli 1849overl in cholera epidemieaangifte Volkert Koper, Gerrit Arendsz Groeneveld tr Zandvoort aan Zee  12 juni 1815 AAGJE CLAASD MOOLENAAR geb/d Zandvoort aan Zee    20/25 juli 1790 geref, visloopster  get Cornelisje Huigensd Koning overl Zandvoort aan Zee  6 mei 1876 aangifte Arie Paap, Claas Jacobsz Paap Aagje is weduwe, tr 1e 30.12.1810  Ewit Cornelisz Molenaar  geb 11.12.1789 overl 3.10.1812  z.v  Cornelis Claes Molenaar en Maartje Ewitsd van de Schinkel   250/251 oorsprong tak ‘Ouwe Kers’, ‘Flup de Waaier’ en ‘Mok’ Jacob  kreeg zes Friedrichs d’or van de koning van Pruissen voor een actie met de reddingboot  bij het gestrande Pruissische schip Amanda Rosalia, zie Staatscourant  2.3.1837, ook zijn broer Jane 192/193 en neef  Engel Ariesz Kooper 98/99  kregen deze gratificatie, de redding vond plaats op 21 juni 1836 Kinderen 1 ARIE PAAP tr AALTJE KOOPER 48/49 2 Aagtje Paap  geb Zandvoort aan Zee  10 augustus 1819  overl Zandvoort aan Zee  27 juli 1892 3 Sijtje Paap  geb Zandvoort aan Zee 6 maart 1822 overl Zandvoort aan Zee  14 augustus 1849 oorzaak: Cholera epidemie tr Zandvoort aan Zee  20 oktober 1844  Jan Volkertsz Keesman  geb Zandvoort aan Zee 7 december 1825  Jan Dokkes, visser 1844, overl Zandvoort aan Zee 27 maart 1888 reder 1886  z.v. Volkert Jansz Keesman en Jannetje Hendriksdr Schaap  Jan tr 2e Zandvoort  3.11.1850 Maartje Kerkman,   hij was  eigenaar van  de laatste grote bomschuit, ‘ZV11 Ora et Labora’ deze schuit nam deel aan de schrobnetvisserij en wordt in 1901 verkocht naar Katwijk, Jans zoon Jacob Keesman was hierop de laatste drie jaar schipper 4 Willem Paap  geb Zandvoort aan Zee 8 juni 1825  Flup de Waaier, arbeider overl Zandvoort a.z Nieuwstr  13 juli 1918 ongehuwd 5 Klaas Paap geb Zandvoort aan Zee  24 maart 1828  arbeider overl Zandvoort aan Zee 15 april 1901 tr Zandvoort aan Zee  1 februari 1852  Aaltje Koning   geb Zandvoort aan Zee  18 november 1826 overl Zandvoort aan Zee  10 december 1883  d.v. Volkert Leenderts Koning en Dirkje Leenderts Kooper  tak “Mok” en “de Koe” 6 Jacob Paap  geb Zandvoort aan Zee  26 juli 1831 overl Zandvoort a. Zee 10 augustus 1831 7 Jobje Paap  geb Zandvoort aan Zee 31 juli 1836  overl Zandvoort aan Zee  13 juli 1897 tr Zandvoort aan Zee  16 november 1857  Willem van Duijn geb Zandvoort aan Zee  20 oktober 1836 visser overl Zandvoort aan Zee  26 september 1908  z.v. Dirk Pieters van Duijn en Aagtje Cornelisd van de Werff in Rozenobelstr

98/99 ARIE JANSZ KOOPER geb Zandvoort aan Zee  27 maart 1788 geref. visser, omroeper overl Zandvoort aan Zee 21 december 1872 tr Zandvoort aan Zee 31 december 1810 MAARTJE WILLEMSD KONING  geb Zandvoort aan Zee  15 december 1789 overl Zandvoort aan Zee  6 september 1849 d.v. Willem Koning en Aaltje Groen Kinderen 1 Jan Arysz Kooper  geb Zandvoort aan Zee 25 oktober 1811 overl Zandvoort aan Zee  27 oktober 1811 2 Jan Kooper geb Zandvoort aan Zee 4 september 1813 visser, stuurman   overl Zandvoort aan Zee 12 maart 1894  getuige bij huwelijk van zijn zuster Aaltje tr Zandvoort aan Zee 29 april 1838  Grietje Koper geb Zandvoort aan Zee 5 juli 1814 overl Zandvoort aan Zee  30 maart 1895 110/111 3 Willem Koper geb Zandvoort aan Zee  16 september 1815  werkman, nettenbreijer overl Zandvoort aan Zee 28 september 1893  getuige bij het huwelijk van zijn zuster Aaltje  tr Zandvoort aan Zee 5 mei 1839  Jobje Paap  geb Zandvoort aan Zee  8 april 1816 overl Zandvoort aan Zee  13 maart 1895 4 AALTJE KOOPER  tr  ARIE PAAP  48/49 5 Maartje Kooper geb Zandvoort aan Zee  20 november 1819 overl Zandvoort aan Zee  2 december 1819 6 Maartje Kooper  geb Zandvoort aan Zee 7 februari 1821 overl Zandvoort aan Zee   17 februari 1821 7 Engel Kooper geb Zandvoort aan Zee 26 juli 1822  visser  overl Zandvoort aan Zee  25 november 1904  Diaconiehuisstr tr Zandvoort aan Zee  12 mei 1850  Jobje Paap  geb Zandvoort aan Zee  5 mei 1822   overl Zandvoort aan Zee  12 maart 1901 Diaconiehuisstr  Engel kreeg gratificatie van koning van Pruissen voor een actie met de reddingboot zie 96/97 8 Maartje Kooper   geb Zandvoort aan Zee  7 april 1825 overl Zandvoort aan Zee                   11 april 1859 tr Zandvoort aan Zee 21 september 1851 Kornelis van Duijn   geb Zandvoort aan Zee  23 november 1827  visser  overl Zandvoort aan Zee  16 januari 1899      9 Pieter Kooper  geb Zandvoort aan Zee  26 oktober 1827  overl  Zandvoort aan Zee  19 februari 1851 tr Zandvoort aan Zee  10 november 1850  Anna Koning  geb Zandvoort aan Zee  18 januari 1828  overl Zandvoort aan Zee  8 maart 1888  Anna tr 2e 24.7.1853 Pieter van Duijn z.v. Dirk Pieters van Duijn en Aagje Cornelis van der Werff 10 Jobje Kooper geb Zandvoort aan Zee 16 juni 1830  overl Zandvoort aan Zee 1 augustus 1832

100/101 GERRIT EGBERTS  VISSER  ged Egmond aan Zee  5 oktober 1776 visser, omroeper get Trijntje Miessen   overl Egmond aan Zee 13 augustus 1848 huwelijks afk: Egmond aan Zee  29 december 1797 getuige bij hun huwelijk was Trijntje Miessen PIETERTJE JANS GROEN  ‘SCHOL’ of  KUIPER geb Egmond aan Zee 4 september 1778 ged Egmond aan Zee 18 november  1778 overl Egmond aan Zee  15 september 1847 bij de geboorte van haar kinderen wordt zij meestal als Groen vermeld Kinderen 1 Tijs Gerrits Visser  ged Egmond aan Zee  22 april 1798  visser overl Egmond aan Zee 5 oktober 1852 tr Egmond aan Zee 6 augustus 1820 Jannetje Dirks Conijn ged Egmond aan Zee  18 februari 1797  ‘Knijn’  overl Egmond aan Zee 19 mei.1855  d.v. Dirk Conijn en Aaltje Kok               Kinderen         1a Maartje Visser  geb Egmond aan Zee  26 oktober 1820 overl Egmond aan Zee 11 januari 1884 63 jr Zuiderstr 97 tr Egmond aan Zee  12 november 1848  Pieter Dekker geb Egmond aan Zee 22 april 1823 overl Egmond aan Zee 10 september 1849   z.v. Rijn Dekker en Albertje Gouda in de Musselbuurt 1b  Dirk Visser  geb Petten 1825   visser overl Egmond aan Zee  10 september 1849 23jr   1c Jacob Visser   geb Petten 27 december 1828   visser overl Egmond aan Zee  25 april 1897 Voorstr 97  tr Egmond aan Zee 31 mei 1857 Cornelia Prins  geb Egmond aan Zee  26 november 1830 overl Egmond aan Zee 10 januari 18  1d Aaltje Visser  geb Petten 19 oktober 1831 overl Egmond aan Zee 20 januari 1908 tr Egmond aan Zee 18 juli 1858  Maarten Blok  geb Egmond aan Zee 9 december 1832   visser overl Egmond aan Zee  1 januari 1922                 1e Christiaan Visser geb Petten  4 augustus 1834  Kris overl Egmond aan Zee 25 oktober 1905  visser, omroeper  tr Egmond aan Zee  6 november 1870 Jacoba Stam geb Egmond aan Zee 4 juli 1845 overl Egmond aan Zee 10 juni 1900   1f Cornelis Visser   geb Egmond aan zee 1836 overl Egmond aan zee 14 augustus 1840 3j 1g Gerrit Visser   geb Petten 18 juli 1840 nettenbreier, visseroverl Velsen  22 mei 1914 tr Egmond aan Zee 9 mei 1869  Albertje Wijker geb Egmond aan Zee  4 juni 1833 overl Egmond aan Zee  6 oktober 1895 62jr  wed van Pieter Zwart tr 12.10,1856, 6k,, d.v. Engel Wijker en Jannetje Stoker 2 Jannetje Gerrits   Visser geb Egmond aan Zee  27 maart 1800 overl Egmond aan Zee 17 oktober 1876  afk tr Egmond aan Zee  1 mei 1825  Cornelis Pieters Visser  ged Egmond aan Zee  25 oktober 1801  visser  overl Egmond aan Zee  12 maart 1866                Kinderen                2a Albert Visser  geb Egmond aan Zee  17 december 1823  visser  overl Zandvoort aan Zee  2 januari 1907  tr Egmond aan Zee  2 november 1845 Grietje Wijker  geb Egmond aan Zee   19 januari 1822  overl Zandvoort aan Zee   14 augustus 1899 77jr    2b Guurtje Visser  geb Egmond aan Zee 30 oktober 1825  overl Zandvoort aan Zee  1 februari 1862 tr 1e Egmond aan Zee  24 september 1848 Aldert Glas geb Egmond aan Zee 18 december 1821 overl Egmond aan Zee  25 oktober 1848 26jr   z.v.Albert Kosz Glas en Marijtje Alderts Neef  tr 2e Egmond aan Zee  6 maart 1851  Leendert Snijders geb Wijk aan Zee en Duin  17 oktober 1827  overl Zandvoort aan Zee  10 juni 1871 z.v. Gerrit Snijders en Maartje Koper  Leendert hertr Zandvoort 13.3.1864 Jacomijntje Schuiten                 2c Pieter Visser  geb Egmond aan Zee 24 november 1828 overl Egmond aan Zee  9 mei 1871 tr Egmond aan Zee  23 januari 1853 Maartje Stoker geb Wijk aan Zee  24 februari 1830 overl Egmond aan Zee  4 mei 1871 2d Maartje Visser  geb Egmond aan Zee   8 oktober 1831 overl Egmond aan Zee  5 november 1837 6j 2e Christiaan Visser  geb Egmond aan Zee 12 oktober 1834 jong overl 2f Kniertje Visser geb Egmond aan Zee 25 september 1837 overl Egmond aan Zee 9 oktober 1840 3j 2g Gerrit Visser  geb Egmond aan Zee  19 juni 1841 overl Egmond aan Zee  24 mei 1914 tr Egmnd aan Zee 14 januari 1866  Willempje Prins  geb Egmond aan Zee  12 oktober 1841 overl Egmond aan Zee  25 juli 1909 3 Maartje Gerrits Visser  geb Egmond aan Zee  12 december 1802  overl Egmond aan Zee  31 oktober 1816 4 Jan Gerrits Visser  geb Egmond aan Zee  14 februari 1805 overl Egmond aan Zee  8 september 1808 5 Guurtje Gerrits  Visser  geb Egmond aan Zee 18 april 1807 overl Egmond aan Zee  9 februari 1818 6 Japikkie Gerrits Visser geb Egmond aan Zee 18 oktober 1809 Jacobje  overl Egmond huis 89 16 november 1818 7 Kris Visser  geb Egmond aan Zee 5 april 1813  fuselier overl Breskens  18 februari 1834  8 JAN VISSER   tr  AREJAANTJE DE VRIJ  50/51 9 Jacobje Visser  geb Egmond aan Zee 10 maart 1819 overl Egmond aan Zee huis 7 21 maart 1819 10 Japikje Visser  geb Egmond aan Zee 10 september 1820 overl Egmond aan Zee 10 maart 1824 3j

102/103 ALBERT ENGELSZ (de) VRIJ(er)  ged Egmond aan Zee 15 augustus 1770 oud katholiek, visser  overl Egmond aan Zee  26 mei 1816 Aalbert de Vreij,  aangifte Cornelis Jacobsz de Groot 44j viskoper en Arie Krans 49j meester timmerman beiden uit Egmond aan Zee  tr Egmond aan Zee  26 april 1801 huwelijksafkondiging JANNETJE ALDERTS GLAS                  geb Egmond aan Zee  4 december 1775 oud kath   ged Egmond aan zee  4 december 1775 overl Egmond aan Zee  15 maart 1818  aang Willem Bruinenberg 52j en Hendrik Gerritsz, 57j schoenmaker woonden in 1816 Huis 168 Egmond aan Zee Kinderen 1 Engel Aalbertsz de Vrij  ged Egmond aan Zee  11 juni 1802 overl Egmond aan Zee  15 januari 1820 2 Aldert Aalbertsz de Vrij ged Egmond aan Zee  21 juni 1803  visser overl Egmond aan Zee 26 maart 1819  van de schuit afgaande in de branding der zee verdronken, huis 201 1819 3 Kniertje Aalberts de Vrij ged Egmond aan zee  19 april 1809 overl Den Helder  14 oktober 1848  1834 zij woonde in Den Helder  4 AREJAANTJE DE VRIJ   tr  JAN VISSER  50/51 5 Leentje Alberts de Vrij  ged Egmond aan Zee  23 januari 1814  De Vreij overl Den Helder 22 juli 1837  ongehuwd 1834 zij woonde in Den Helder de geboortedatum van haar moeder wordt hier in de geb akte vermeld als 1.1.1876 18.3.1834 REO 83-69 not. S.A. de Moraaz openbare verkoop van huis en erf Noorderstraat kad. A221  groot 0,0132 ha en behoord hebbend tot de boedel van Arie Engelen Wijker  overl 27.04.1829 en huisvrouw Albertje Kok  22.2.1834 door Huibert Adriaansz Wijker, loods en Engel Adriaansz Wijker, visser beide zoons van Albertje Kok Egmond aan Zee voor de ene helft Trijntje Glas huisvrouw Pieter Dekker visser te Egmond aan Zee en de kinderen van Jannetje Glas bij Albert de Vrij met name Kniertje en Leentje de Vrij zonder beroep te Den Helder en Ariaantje de Vrij dienstmeid te Egmond aan Zee voor de wederhelft als dochter en dochters kinderen van Albertje Kok en haar eerdere man Aldert Glas aan Joseph van der Pol voor zijn huisvrouw Kniertje Kok; prijs f 215,-

104/105 PIETER WILLEMS PAAP  geb/d Zandvoort aan Zee 21/25 juli 1790 geref, nettenbreijer   ged Zandvoort aan Zee  25 juli 1790 overl Zandvoort aan Zee 15 januari 1869  tr Zandvoort aan zee  8 januari 1815 MARIJTJE KONING   geb/d Zandvoort aan Zee  14/21 september 1788 geref  overl Zandvoort aan Zee 13 oktober 1854 Kinderen 1 WILLEM PAAP  tr   MAARTJE KOPER  52/53 2 Pieter Paap  geb Zandvoort aan zee 20 september 1817 overl Zandvoort aan Zee 26 september 1817 3 Aaltje Paap  geb Zandvoort aan Zee 26 juli 1819  overl Zandvoort aan Zee  1 augustus 1819 4 Aaltje Paap geb Zandvoort aan Zee 4 augustus 1920 overl Zandvoort aan Zee 8 september 1892 5 Elisabeth Paap geb Zandvoort aan Zee  5 april 1823 overl Zandvoort aan Zee 29 november 1856 tr Zandvoort aan Zee  12 december 1847 Hendrik Keur  geb Zandvoort aan zee  5 april 1823  visser  overl Zandvoort aan Zee 9 december 1882  z.v. Jan Keur en Maartje Groen, woonden Smedestraat  Hendrik hertr  Zandvoort 30.12.1857 Willempje Schuijten  25 jr  geb Wijk aan  Zee 6 Jacoba Paap  geb Zandvoort aan Zee 29 mei 1825 overl Zandvoort aan Zee 10 april 1882 tr Zandvoort aan Zee  6 oktober 1850 Teunis Korse van der Mije  geb Zandvoort aan Zee  25 juli 1882 overl Zandvoort aan Zee 4 november 1827  wedn Elisabeth Zwemmer 7 Pieter Paap  geb Zandvoort 29 oktober 1827 overl Zandvoort 4 november 1827 8 Pieter Paap  geb Zandvoort aan Zee 5 januari 1829  visser  overl Zandvoort aan Zee 21 november 1901 tr Zandvoort aan Zee 25 december 1829 Antje Koper  geb Zandvoort aan Zee  28 augustus 1829overl Zandvoort aan Zee   24 januari 1893   106/107-5oorsprong  “van Kieten” en “Jiffie” 9 Engeltje Paap  geb Zandvoort aan Zee 19 juni 1831 overl Zandvoort aan Zee  21 april 1907  Kosterstraat tr Zandvoort aan zee  30 juni 1861  Florus Rokus Zwemmer geb Zandvoort aan Zee   9 december 1822  arbeider overl Zandvoort aan Zee  4 januari 1898 Noordbuurt 9 Jobje Paap geb Zandvoort aan Zee  13 juni 1835 overl Zandvoort aan Zee 13 mei 1845

106/107 ALBERT  KORNELISZ KOOPER geref geb Zandvoort aan Zee 9 juli 1791 bij zijn geboorte was zijn vader uit overl Zandvoort aan Zee  29 januari 1859 tr Zandvoort aan Zee 20 oktober 1816 BARTJE ARISDR SCHUIJTEN  geb Zandvoort aan Zee  9 augustus 1797 viskoopster  overl Zandvoort aan Zee  8 april 1849 Kinderen 1 Jannetje Kooper geb Zandvoort aan Zee 30 augustus 1818  overl Zandvoort aan Zee 31 juli 1849 tr Zandvoort aan Zee  7 juli 1839 Jacob Flore Molenaar  geb Zandvoort aan Zee 27 februari 1817 visomroeper, de Puur  overl Zandvoort aan Zee  9 november 1904 hij hertr Mensie Drommel 118/119-4  Jacob droeg altijd een baaie ‘bouzee’ met korte mouwen 2 MAARTJE KOOPER  tr  WILLEM PAAP  52/53   3 Kornelis Kooper geb Zandvoort aan Zee  29 maart 1823 overl Zandvoort aan Zee 21 juli 1896 tr Zandvoort aan Zee 20 mei 1849 Aagtje Keur geb Zandvoort aan Zee 5 oktober 1827 overl Zandvoort aan Zee  7 augustus 1892 d.v Jacob Dirksz – Jaap Sok- Keur en Leuntje Arendsd Kooper 4 Aaltje Kooper  geb Zandvoort aan Zee 4 januari 1826 overl Zandvoort aan Zee 8 augustus 1849 tr Zandvoort aan Zee 4 juni 1848  Jan Keur  geb Zandvoort aan Zee  21 februari 1824  visser  overl Katwijk aan Zee  26 januari 1892 z.v Jacob Dirksz  – Jaap Sok – Keur en Leuntje Arendsd Kooper Jan hertrouwt met Marijtje Berendregt, met Leuntje Klinkenberg en met Alida Schaap 5 Antje Koper geb Zandvoort aan Zee 28 augustus 1829 overl Zandvoort aan Zee                    24 januari 1893 tr Zandvoort aan Zee 25 december 1852 Pieter Paap  geb Zandvoort aan Zee  5 januari 1829 visser overl Zandvoort aan Zee 21 november 1901 104/105 6 Badje Koper geb Zandvoort aan Zee 13 november 1832 overl Zandvoort aan Zee  24 juli 1833 7 Ariaantje Koper  geb Zandvoort aan Zee  9 maart 1835  overl Zandvoort aan Zee  9 maart 1835 8 Arie Koper geb Zandvoort aan Zee 10 augustus 1836 overl Zandvoort aan Zee 6 augustus 1849

108/109 WILLEM CORNELIS PAAP geb Zandvoort aan Zee  25 februari 1783 visser, hervormd ged Zandvoort aan Zee  2 maart 1783 overl Zandvoort aan Zee   13 april 1834 aangevers Willem Koning, 79 jaar, winkelier schoonvader. Jan van der Mije junior, arbeider, gebuur tr afkondiging  21.06.1807, 28.06.1807, 05.07.1807 tr Zandvoort aan Zee5 juli 1807 ENGELTJE WILLEMS KONING  geb Zandvoort aan Zee 18 juli 1786 ged Zandvoort aan Zee 23 juli 1786 overl Zandvoort aan Zee  1 februari 1858 Kinderen 1 Cornelis Willems  Paap  ged Zandvoort aan zee  29 november 1807 visser, ‘staande klok’   overl Zandvoort aan Zee 12 januari 1858  tr Zandvoort aan Zee 8 mei 1831  Maartje Dirksd Keur   geb Zandvoort aan Zee 28 augustus 1807 overl Zandvoort aan Zee 19 januari 1899 2 Aaltje Willems  Paap  ged Zandvoort aan zee 20 augustus 1809 3 Willem Willems Paap ged Zandvoort aan zee 22 augustus 1810  arbeider overl Zandvoort aan Zee 12 augustus 1849  aangevers Volkert Koper, 59 jaar, arbeider, wonende te Zandvoort, bekende Sibrand Draijer  mandemaker wonende te Zandvoort, bekende 4 Arij Willems Paap   geb Zandvoort aan Zee 25 september 1812 overl Zandvoort aan Zee   30 augustus 1817 5 Pieter Willems Paapgeb Zandvoort aan Zee  13 mei  1815 overl Zandvoort aan Zee   28 augustus 1819 6 ARIE PAAP    tr   MARIJTJE KOPER   54/55 7 Pieter Willems Paap geb Zandvoort aan Zee  16 oktober 1819  overl Zandvoort aan Zee   7 december 1821 8 Pieter Willems Paap  geb Zandvoort aan Zee  24 december 1821  visser overl Zandvoort aan Zee   24 april 1837 9 Leendert Willems Paap geb Zandvoort aan Zee  24 oktober 1823 overl Zandvoort aan Zee  30 oktober 1823 10 Aaltje Paap  geb Zandvoort aan Zee 3 augustus 1824 overl Zandvoort aan Zee   4 augustus 1824 11 Leendert Paap  geb Zandvoort aan Zee  3 augustus 1824   overl Zandvoort aan Zee  4 augustus 1824 12 Klaas Paap  geb Zandvoort aan Zee 3 augustus 1824  overl Zandvoort aan Zee   5 augustus 1824    drieling Leendert, Aaltje en Klaas 13 Leendert Willems Paap geb Zandvoort aan Zee 18 november 1825   visser, arbeider ‘kortstaart’  overl Zandvoort aan Zee  11 mei 1905 tr Zandvoort aan Zee  11 mei 1851   Engeltje Jacobs Paap  geb Zandvoort aan Zee  29 oktober 1825 overl Zandvoort aan Zee   29 december 1898   d.v. Jacob Paap tr 1815 Trijntje van de Schinkel 416/417   Kinderen   13a Willem Paap geb Zandvoort  24 juni 1852  visser overl Bloemendaal 30 december 1908 tr Zandvoort 27 juli 1879 Jansje Zwemmer  geb Zandvoort  13 augustus 1857  Jans van Hartje  overl Zandvoort 23 juli 1937  d.v. Maarten Zwemmer,  Hartje,  en Cornelia Molenaar Kinderen     a Jacob Paap geb Zandvoort 30 november 1896 overl Haarlem   17 april 1953 in Noordbuurt. Wilhelmina Jacoba ter Smitten, vroedvrouw, doet aangifte omdat de vader door afwezigheid verhinderd is in persoon aangifte te doen aangifte ‎1 dec 1896, Samuel Behrens, Wilhelmina Jacoba ter Smitten, Christiaan Biben tr Haarlem  3 februari 1921 Alida Maria Magielse   geb Haarlem  6 juli 1898  ‘Goudhaartje’ d.v. Jacobus Philippus Magielse en Alida Kolfschoten  hertr Jan van der Pol  Schiedam 12.6.1929  Kinderen Jacobus Paap tr Hendrika Koper  Kind: Willem Paap 14 Jan Willems Paap geb Zandvoort aan Zee  14 oktober 1828 visser, Jan van Hartje  overl Zandvoort aan Zee   27 mei 1894tr Zandvoort aan Zee 24 juli 1853  Ariaantje Molenaar  geb Zandvoort aan Zee  11 december 1830 overl Zandvoort aan Zee  19 december 1903 aan de Spoorstraat

110/111 ARIE ENGELS KOPER  geb Zandvoort aan Zee  10 december 1785 geref, visser overl Zandvoort aan Zee  7 november 1851 tr Zandvoort aan Zee  13 augustus 1809 SIJTJE CORNELISDR KEESMAN geb Zandvoort aan Zee  20 april 1788 overl Zandvoort aan Zee 23 oktober 1854 Kinderen: 1 Engel Arijsz  Kooper   geb Zandvoort aan Zee  4 december 1810  visser, stuurman overl Zandvoort aan Zee  2 juni 1884  getuige bij huwelijk van Sijtje Paap 26/27  tr Zandvoort aan Zee  7 juli 1833  Gerritje Rokusd Zwemmer  geb Zandvoort aan Zee   23 januari 1811 overl Zandvoort aan Zee   15 juli 1880 aan het plein  d.v. Rokus Alberts Zwemmer en Jaapje Willemsdr Moolenaar 2 Grietje Koper  geb Zandvoort aan Zee 5 juli 1814  overl Zandvoort aan Zee  30 maart 1905 tr Zandvoort aan Zee  29 april 1838  Jan Koper  geb Zandvoort aan Zee  4 september 1813  visser  overl Zandvoort aan Zee  12 maart 1894     98/99 3 MARIJTJE KOOPER   tr   ARIE PAAP       54/55 4 Kornelia Koper geb Zandvoort aan Zee 8 februari 1825 overl Zandvoort aan Zee                  15 januari 1894  tr Zandvoort aan Zee  23 april 1854  Hendrik Weber  geb Zandvoort aan Zee 17 februari 1831  arbeider, viskoper overl Zandvoort aan Zee   17 mei 1878  z.v. Jacob Jansz Weber en Jacobje Louwe Klaas

192/193 ARY ENGELSZ PAAP geb Zandvoort aan zee 12 januari 1755 bij doop werd hij Arent genoemd, visser overl Zandvoort aan Zee 24 juli 1813 geref o/tr Zandvoort aan zee 7/22 mei 1785 SIJTJE JACOBSDR OOSTERBAAN geb  Zandvoort aan zee 17 december 1758 overl Zandvoort aan Zee 21 oktober 1824 Kinderen 1 Jobje Arents Paap geb Zandvoort aan zee 23 september 1786 2 JACOB ARENTS PAAP   tr AAGJE CLAASD MOOLENAAR     96/97 3 Engel Arysz Paap geb Zandvoort aan zee 2 oktober 1789 visser overl Zandvoort aan Zee  13 april 1856 tr Zandvoort aan zee 1 mei 1814 Jacomijntje Arysd Berendregt/   Barendrecht geb Zandvoort aan zee 2 mei 1789 overl Zandvoort aan Zee 19 augustus 1849 Kinderen   3a Sijtje Engelsdr Paap geb Zandvoort aan Zee 21 oktober 1814 overl Zandvoort aan Zee     24 augustus 1849  tr Zandvoort aan zee  6 augustus 1837  Albert Schuijten geb Zandvoort aan zee 15 januari 1807 overl Zandvoort aan Zee 15 december 1864 z.v. Jacob Schuijten en Trijntje Zwemmer   3b Cornelis Engels Paap geb Zandvoort aan Zee  8 januari 1822 overl Zandvoort aan Zee 16 augustus 1849 4 Cornelis Arents Paap geb Zandvoort aan zee 11 januari 1793 ged Zandvoort aan zee           11 oktober 1793 5 Jane Arents Paap geb/d Zandvoort aan zee 18/22 oktober 1797 get Jobje Klaasd Kerkman  NH, visser overl Zandvoort aan Zee 29 juli 1849 aan cholera tr Zandvoort aan Zee  26 mei 1822  Maartje Jansd Kraayenoord geb Zandvoort aan Zee 6 juni 1803 overl Zandvoort aan Zee 6 augustus 1849

194/195 CLAAS ARYSZ MOLENAAR  geb Zandvoort aan Zee  30 maart 1755 visser schoenmaker overl Zandvoort aan Zee 9 februari 1832  o/tr 1e Zandvoort aan Zee 28 mei/9 juni 1776 Trijntje Rochusd Zwemmer  geb Zandvoort aan Zee  19 januari 1749 geref. overl Zandvoort aan Zee  voor juni 1779 d.v. Rochus Willems Zwemmer en Greetje Cornelisd de Jongh   o/tr 2e Zandvoort aan Zee  29 mei/13 juni 1779 AAGTJE ARIJSD KOPER  geb Zandvoort aan Zee   18 november 1753 geref. overl Zandvoort aan Zee  24 januari 1836 Kinderen 1e 1 Aagje Claasd Molenaar   geb Zandvoort aan Zee   18 januari 1777 2 Aaltje Claasd Molenaar geb Zandvoort aan Zee  12 juni 1778  geref., doopceel afgehaald op 18.3.1806 door Maarten Klaasz Molenaar i.p.v de   vader die ziek was Kinderen 2e 3 Arij Claesz Molenaar   geb Zandvoort aan Zee  22 juli 1780 4 Arij Claesz Molenaar geb Zandvoort aan Zee  3 september 1782 overl Zandvoort aan Zee  maart 1816 tr Zandvoort aan Zee  1 oktober 1809  Arentje Ewitsd Groen geb Zandvoort aan Zee  18 mei 1784 viskoopster overl Zandvoort aan Zee  20 mei 1784 5 Floris Claesz Molenaar  geb Zandvoort aan Zee  2 september 1785 visser arbeider  overl Zandvoort aan Zee  16 april 1868  tr Zandvoort aan Zee  17 juli 1708 Aaltje Jans Hollenberg geb Zandvoort aan Zee  28 september 1786 overl Zandvoort aan Zee  22 december 1830 d.v. Jan Gerrits Hollenberg en Willempje Jacobsd Oosterbaan 6 Mengsje Claesd Molenaar   geb/d Zandvoort aan Zee 3 maart 1788 7 AAGTJE CLAESDR MOLENAAR      tr  JANE ARENTS PAAP   96/97 8 Gerrit Claes Molenaar  geb/d Zandvoort aan Zee  8/9 december 1792  visser overl Zandvoort aan Zee 1 februari 1853  tr Zandvoort aan Zee  19 juni 1814  Willempje Ewitsd Groen geb/d Zandvoort aan Zee   7/9 december 1892 visloopster overl Zandvoort aan Zee  8 augustus 1849 9 Willem Claes Molenaar  geb/d Zandvoort aan Zee  12/16 maart 1793 10 Mengsje Claesd Molenaar  geb Zandvoort aan Zee 11 maart 1798 viskoopster winkelier  overl Zandvoort aan Zee 23 januari 1883 aan de Kerkstraat  tr Zandvoort aan Zee  27 augustus 1820 Gerrit Arents Groeneveld   geb Zandvoort aan Zee 21 oktober 1784  schoenmaker  overl Zandvoort aan Zee  31 december 1874 getuige bij het huwelijk Arie Paap met Aaltje Kooper 48/49

196/197 JAN ARIJSZ KOPER   geb Zandvoort   17 april 1763 overl Zandvoort  3 maart 1837 tr Zandvoort 5 mei 1787 MAARTJE ARIJSDR GROEN  geb Zandvoort  28 oktober 1764 overl Zandvoort 18 oktober 1814 Kinderen 1 ARIJ JANS KOPER  tr   MAARTJE WILLEMSD KONING   98/99 2 Volkert Jans Koper geb Zandvoort   9 oktober 1789 3 Volkert Jans Koper  geb Zandvoort  20 februari 1791  vislooper, visdroger  arbeider  overl Zandvoort 29 oktober 1867  tr Zandvoort 2 juli 1826 Maartje Jans van de Schinkel  geb Zandvoort  29 mei 1801  visloopster overl Zandvoort  1 april 1869 4 Engel Jans Koper geb Zandvoort  24 januari 1793 5 Jobje Jansd Koper  geb Zandvoort 24 november 1794 visloopster overl Zandvoort  5 januari 1866 tr Zandvoort  15 januari 1815 Pieter Willems Koning  geb Zandvoort   5 september 1794  overl Zandvoort aan Zee  19 oktober 1842 z.v. Willem Koning en Aaltje Groen 6 Maarten Jans Koper  geb/ged Zandvoort aan Zee  21/23 april 1797 7 Klaas Jans Koper   geb Zandvoort   10 april 1799 overl Zandvoort  1800 8 Engel Jans Koper  geb Zandvoort   9 april 1802 overl Zandvoort  1803

198/199 210/211   218/219 WILLEM PIETERSZ KONING  geb Zandvoort aan Zee  26 oktober 1755 arbeider, visser, winkelier  overl Zandvoort aan Zee   2 april 1845 89 jr tr 1e Zandvoort  15 juni 1783 AALTJE WILLEMSD GROEN  ged Zandvoort  23 september 1759 begr Zandvoort 1 januari 1798  tr 2e Zandvoort 12 september 1802 Geertje Klaasdr Groeneveld geb Zandvoort 23 augustus 1779 begr Zandvoort 24 februari 1807  tr 3e Zandvoort 20 januari 1811 Krijntje Teunisdr Keur geb Zandvoort  9 september 1787 winkelierster overl Zandvoort  13 november 1859 d.v. Teunis Jacobs Keur en Aaltje Engele Kemp Kinderen  1e 1 Pieter Willems Koning  geb/ged Zandvoort 12/15 februari 1784 overl Zandvoort 5 september 1794 2 Marijtje Willemsd Koning  geb Zandvoort  13 augustus 1785 overl Zandvoort  24 december 1786 3 ENGELTJE WILLEMSD KONING     tr  WILLEM CORNELIS PAAP   108/109 4 MARIJTJE WILLEMSD KONING      tr  PIETER WILLEMS PAAP        104/105 5 MAARTJE WILLEMSD KONING      tr  ARIJ JANS KOPER 98/99 6  Aaltje Willems Koning  geb Zandvoort  24 juli 1791 7 Willempje Willems Koning  geb Zandvoort  5 oktober 1792 Willempje ‘de Raaf’  overl  Zandvoort  10 juni 1871 visloopster tr Zandvoort 24 juli 1814 Pieter Leenderts Koning geb/ged Zandvoort  12/19 oktober 1794 overl Zandvoort   12 juni 1876 8 Pieter Willems Koning geb Zandvoort 5 september 1794  visser ‘joppie’  overl Zandvoort 19 oktober 1842 tr Zandvoort 15 januari 1815 Jobje Jansdr Koper geb Zandvoort  24 november 1794 visloopster  overl Zandvoort 5 januari 1866 9 Dieuwertje Willemsd Koning geb Zandvoort 24 september 1796 overl Zandvoort 2 oktober 1796 10 Dieuwertje Willems Koning tweeling  geb Zandvoort   19 december 1797 overl Zandvoort 28 februari 1798 11 Willem Willems Koning  tweeling geb Zandvoort 19 december 1797 overl Zandvoort 4 januari 1798 Kinderen 2e 12 Niesje Willems Koning geb Zandvoort  12 februari 1804 visloopster overl Zandvoort 23 augustus 1849 tr Zandvoort  8 april 1827   Willem Arijsz Molenaar  geb Zandvoort 13 december 1804 overl Zandvoort 20 april 1880 Kinderen 3e 13 Leendert Willems Koning  geb Zandvoort 8 januari 1812   zeeman  overl Zandvoort voor 1894 tr Zandvoort 10 juli 1836 Marie van der Valk  geb Zandvoort  30 november 1811 RK overl Zandvoort  22 november 1807 bij hun huwelijk hebben zij een kind geboren 9.4.1836 van Marie van der Valk geëcht de inschrijving van Leenderts geboorte is de eerste in de nieuwe Burgerlijke Stand van    Zandvoort. zie Klink herfst 2011 14 Teunis Koning geb Zandvoort 7 december 1815  overl  Zandvoort  4 september 1819 15 Engel Koning  geb Zandvoort 8 september 1815 visser overl Zandvoort 6 mei 1856 tr Zandvoort  17 juni 1838 Aaltje Draaijer  geb Zandvoort  16 juni 1818   naaister  overl Zandvoort  4 augustus 1888 16 Willem Koning geb Zandvoort  26 mei 1818 zeeman, bootsman overl Zandvoort 27 maart 1878 tr Zandvoort  30 april 1845 Aagtje Paap geb Zandvoort 28 oktober 1819 overl Zandvoort 23 februari 1887 17 Aaltje Koning geb Zandvoort 25 april 1820 overl Zandvoort 14 oktober 1881  tr Zandvoort 19 mei 1839 Engel Koning  geb Zandvoort 3 oktober 1811 wagenaar, voerman  overl Zandvoort aan de Baan 10 september 1900 Engel Boot’  18 Teunis Koning  geb Zandvoort  29 december 1821 visser, matroos fregat Prins van Oranje tr Vlissingen  20 november 1850 Jacoba de Jonge  geb Vlissingen  4 februari 1822   d.v. NN en Maatje de Jonge Fregat Prins van Oranje bouw 1830  840 ton Mij. Tot Nut Der Zeevaart, Rotterdam. Opgerigt 14-09-1819  Zeemanshoop, Amsterdam. Opgerigt 01-05-1822  Zeetijdingen 20-05-1851. Door de “EENDRAGT” op 26 febr. gepraaid op 37° Z.B. en 82° O.L. hebbende een noodtuig op. Batavia binnengeloopen den 22 april.                                      NRC 18-07-1851. Batavia 24 mei. Na lossing geinspecteerd, de schade voor reparatie wordt geschat op NLG 80.700.-            NRC 20-08-1851. Publiek verkocht, het hol voor NLG 20.800.-, de inventaris voor NLG 19.200.-.

200/201 EGBERT JACOBSZ  geb Egmond aan Zee  1738 Egebett Japikse  overl Egmond aan Zee 8 december 1812 afk tr Egmond aan Zee  26 augustus 1764 MAERTJE MIESSEN  ged Egmond aan Zee  17 juli 1738 Loos of Duynmeyer,  Marijtje, Maria  begr Egmond aan den Hoef   8 december 1802 doopget Grietje Miesse Egbert is in 1812 gealimenteerd door de gemeente. Huis en erf  belending oost A87 zuid de wildernis west V170 noord de Hereweg of Zuiderstraat
9.1792 2066 fol.163 kwijtschelding van huis en erf Zuyderstraat, door Jannetje Pieters weduwe Cornelis Hoed te Egmond aan Zee aan Egbert Jacobsz Visser te Egmond aan Zee betaald met f 100,-.
6.3.1808 2067 fol.162 Egbert Visser, oost van V170.
13.3.1808 2067 fol.166-167 kwijtschelding op zegel van f 1,- van huis en erfje Zuiderstraat nr.24 notaris Gerrit de Heer te Alkmaar en Christiaan van Egmond schout te Egmond aan Zee namens Egbert Jacobsz Visser procuratie gerecht Egmond aan Zee 29 feb 1808; 2077-39 aan Jan Schipper jr te Egmond aan Zee betaald met f 51,- Kinderen 1 Grietje Egberts Visser   ged Egmond aan Zee  21 december 1764 begr Egmond aan Zee 22 september 1808  afk tr Egmond aan Zee  18 mei 1794 Gerrit Andriesz Wijker ged Egmond aan Zee   12 oktober 1770   overl Egmond aan Zee  28 december 1810 2 Jacob Egberts Visser ged Egmond aan Zee 12 december 1765 Japik, visser get: Trijntje Miessen  overl op zee  4 juli 1789 afk tr Egmond aan Zee 7 oktober 1787 Neeltje Willems Zwaaij  ged Egmond aan Zee  25 september 1767  Swaaij  overl Egmond aan Zee  6 november 1831            Kinderen 2a Kniertje  ged Egmond aan Zee 7 januari 1788  begr Egmond aan Zee 2 april 1790 2b Jacobje  ged Egmond aan Zee  9 juli 1789  begr Egmond aan Zee   12 september 1789 3 Mies Egberts Visser  ged Egmond aan Zee  22 mei 1768  get: Marijtje Jacobs 4 Jan Egbertse Visser ged Egmond aan Zee 6 oktober 1770 Egberdsze, visser, omroeper  overl Egmond aan Zee  13 augustus 1849 afk tr Egmond aan Zee 21 mei 1797 Wennetje Teunis Wijker ged Egmond aan Zee 1 februari 1767  overl Egmond aan Zee 10 november 1833 Kinderen 4a Neeltje ged Egmond aan Zee  1 mei 1798 overl Egmond aan Zee 24 april 1832 tr Egmond aan Zee  5 mei 1822 Willem Andries Hogeboom   ged Egmond binnen  19 april 1794 visser  overl Egmond aan Zee  4 augustus 1859 Willem tr 2e Egmond aan Zee 24.5.1835 Willempje Glas 4b Maartje Visser geb Egmond aan Zee  4 januari 1801 overl Egmond aan Zee  24 oktober 1884 83j tr Egmond aan Zee 17 april 1825  Joost Harmensz Stam  geb Egmond aan Zee  5 november 1801 visser  overl Egmond aan Zee 2 augustus 1884 4c Japik geb Egmond aan Zee 11 december 1803 Jacob, visser overl Egmond aan Zee  28 januari 1880 76j tr Egmond aan Zee 17 december 1826  Kniertje Hendriks Wijker ged Egmond aan Zee  1 april 1805 overl Egmond aan Zee   12 december 1873 4d Klaas geb Egmond aan Zee  15 augustus 1806  visser overl Egmond aan Zee  16 juli 1886  tr Egmond aan Zee 1 maart 1835 Jacobje Hendriks Wijker geb Egmond aan Zee  14 februari 1814 overl Egmond aan Zee  3 oktober 1887             4e Crelis  geb Egmond aan Zee  10 juli 1811  overl Egmond aan Zee   10 april 1832 5 Tijs Egberts Visser  geb Egmond aan Zee 23 februari 1773 get: Maartje Tijssen   begr Egmond aan Zee  26 oktober 1790 6 Neeltje Egberts Visser   geb Egmond aan Zee  november 1774  vissersvrouw   get: Guurje Miessen  overl Egmond aan Zee 10 juni 1812  in het gasthuis aangifte Jacob Smit en P. Reijne buren van de overledene  afk tr Egmond aan Zee 8 september 1798 Cornelis Willems Swaaij ged Egmond aan Zee 1 februari 1774 visser overl Egmond aan Zee   1 maart 1837 7 GERRIT EGBERTS  tr  PIETERTJE JANS   100/101 8 Crelis Egberts Visser  geb Egmond aan Zee  26 november 1779  Cornelis

202/203 JAN CHRISTIAANSZ SCHOL(TS) of KUYPER zeeman ged Egmond aan Zee overl Egmond aan Zee  voor 1784 afk tr Egmond aan Zee 6 juni 1779 huwelijk werd vervroegd omdat de bruidegom naar zee moest GUURTJE GERRITS DE RUYTER of DEKKER oud kath ged Egmond aan Zee 23 februari 1754  overl/begr Egmond aan Zee   19/23 februari 1804 Guurtje tr 2e 23.5.1784 Cornelis Jacobsz Schuyt , schuitenvoerder, schulper Kinderen 1 Christiaan Jansz  ged Egmond aan Zee  1 september 1776 onwettig kind 2 PIETERTJE JANS SCHOLS  tr GERRIT EGBERTS VISSER   100/101 Kinderen van Guurtje en Cornelis Jacobsz Schuyt Gerritje Schuit  ged Egmond aan Zee  9 december 1784 Gerrit Schuit  ged Egmond aan Zee  3 september1786 Jacob Schuit  ged Egmond aan Zee  20 juni 1790 Sijtje Schuit  ged Egmond aan Zee 25 september 1792 overl Egmond aan Zee 22  november 1833 Jan Schuit ged Egmond aan Zee   3 april 1806    Mies Schuit  ged Egmond aan Zee  1 september 1807                                                      

204/205 ENGEL AALBERTSZ (de) VRIJER  ged Egmond aan Zee  25 september 1728 oud kath begr Egmond aan Zee 19 oktober 1780 otr 1e Egmond aan Zee 5 mei 1754 huwelijksafkondiging Leentje Engels de Geus  ged Egmond aan Zee 17 augustus 1727 Petronella overl Egmond aan Zee d.v Engel Cornelis de Geus en Aalbertje Huyberts otr 2e Egmond aan Zee 1 juli 1764 huwelijksafkondiging MAARTJE JANS BUYS  geb Egmond aan Zee  ca 1738   overl Egmond aan Zee  13 december 1817 zij tr 2e Gerrit Engels Doese ged 29.5.1747 Egmond aan Zee, huweljksafkondiging  Egmond aan Zee 1.8.1790  d.v. Jan Maartens Buijs en Ariaantje Jacobsadres 13.12.1817 Huis 24 Kinderen 2e oud katholiek 1 Pietertje Engels (de) Vrijer  ged Egmond aan Zee 7 november 1766 begr Egmond aan Zee 18 februari 1797 2 Ariaantje Engelen de Vrij  ged Egmond aan Zee 29 november 1768 overl Egmond aan Zee 10 november 1833 tr Egmond aan Zee  30 juni 1793 huwelijksafkondiging Leendert Aelbertsz Blok  ged Egmond aan Zee  30 december 1768 begr Egmond aan Zee  9 november 1809 3 ALBERT ENGELZ (de) VRIJ(er)  tr       JANNETJE  GLAS  102/103 4 Maartje Engels de Vrijer   ged Egmond aan Zee   12 december 1775 5 Leentje Engels de Vrijer  ged Egmond aan Zee  3 juli 1778 A90 Huis en erf Belending oost A89, zuid de Hereweg of Zuiderstraat west A91 en noord de Hereweg of Voorstraat. tot 1718 samen met A89; toen als westdeel van huis en erf afgesplitst.
2.7.1755 2065 fol.217 kwijtschelding van huis zuidzijde Voorstraat, door Engeltje en Maartje Garbrants aan Engel Aalbertsz te Egmond aan Zee betaald met f 150,-
2.7.1755 2065 fol218 hypotheek van f 150,- wegens betaling van huis onder verband van dat huis door Engel Aalbertsz tbv. timmerman Jan Stuyt af te betalen in zes jaarlijkse termijnen

206/207 ALDERT JANSZ (GLAS)  ged Egmond aan zee  28 oktober 1739  begr Egmond aan zee  12 november 1780  tr 1e Egmond aan zee  13 februari 1763  Grietje Pieters Swart ged Egmond aan zee  5 februari 1734  begr Egmond aan zee  31 juli 1769 d.v. Pieter Dirks Zwart en Neeltje Engels  tr 2e Egmond aan zee 29 mei 1774 huwelijksafkondiging AALBERTJE WILLEMS KOK of BUYS vissersvrouw  ged Egmond aan zee  25 juli 1754 Albertje Wallems Kok   overl Egmond aan zee 18 februari 1834   Aalbertje hertrouwt/ huwelijksafkondiging Egmond aan zee 1.5.1785 Arie Engels Wijker of Trisse stuurman 1780-1811 Kinderen 1e 1 Jannetje Alderts Glas  geb Egmond aan Zee  28 mei 1768 Kinderen 2e 2 JANNETJE GLAS tr ALBERT DE VRIJ  102/103 3 Trijntje Alderts Glas  ged Egmond aan zee  25 januari 1778 overl Egmond aan zee  18 april 1836 tr Egmond aan zee  16 mei 1802 huwelijksafkondiging  Pieter Pieters Dekker ged Egmond aan zee  20 mei 1777  visser overl Egmond aan zee   28 juni 1837  z.v. Pieter Maartensz Dekker  en Jacobie Jans Vuil 4 Kniertje Alderts Glas  ged Egmond aan zee   9 maart 1781  Kinderen Aalbertje Wallems Kok en Arie Engels Wijker   Engel Aries Wijker geb Egmond  7 juli 1786,   Huijbert Aries Wijker geb Egmond                           13 juni 1788,  Kniertje Aries Wijker  geb Egmond  27 oktober 1789,  Huibert Aries Wijker  ged Egmond  8 oktober 1793   visser, loods 1834 1845 1848 overl Egmond  8 augustus 1868   tr 1e Egmond   24 januari 1813  Grietje Jans WIjker  ged Egmond 2 februari 1793 overl Egmond  8 september 1848 tr 2e Egmond  22 april 1849 Jannetje de Vrij ged Egmond binnen  15 oktober 1808  overl Egmond  7 mei 1890 d.v Pieter Joppen de Vrij en Engeltje Jans Pannevis 408/409-3a             Kinderen  o.a. Aldert Wijker geb Egmond 28.2.1825 overl Bloemendaal  22.1.1904 visser 1845-1846, 1849, 1851, 1856 loodsleerling 1853, 1858, 1860, 1863, 1866-1868 loods 1868 zeeloods 1872, 1875, 1880, 1885 tr 1e Egmond 6.7.1845 Arendje Stam geb Egmond 29.9.1823 overl Egmond 4.10.1866 tr 2e Egmond 22.9.1867 Aagje Kok geb Egmond 13.12.1825 overl Haarlemmermeer 13.10.1907 Aldert Wijker was schipper op de Egmondse reddingboot 1860 en ging als duiker in 1857 mee op de bom ‘Egmonds Hoop’ bij de zoektocht naar de Lutine bij Terschelling. Hij kreeg f 10. voor een gouden en f 5. voor een zilveren ‘schuitje’ zie art Alg Handelsblad 29.7.1933 A211 Huis en erf belending oost A212 zuid de Hereweg of Noorderstraat t.o. A171 west A210 en noord A206 tot 1733 wildernis, daarna steeds vermeld Hereweg of Mossenbuurt
30.5.1802 2067 fol.11 kwijtschelding van huis en erf noordzijde Noorderstraat door Jan Schipper aan Ary Engelen Wijker aldaar betaald met f 100,-. 1832 kad.legger A211 Arie Engelen Wijker, visser; huis en erf 0,0132 ha.
18.3.1834 REO 83-69 not. S.A. de Moraaz openbare verkoop van huis en erf Noorderstraat kad. A221 groot 0,0132 ha en behoord hebbend tot de boedel van Arie Engelen Wijker  en huisvrouw Albertje Kok door Huibert Adriaansz Wijker, loods en Engel Adriaansz Wijker visser beide zoons van Albertje Kok te Egmond aan Zee, voor de ene helft, Trijntje Glas huisvrouw Pieter Dekker visser te Egmond aan Zee en de kinderen van Jannetje Glas bij Albert de Vrij, met name Kniertje en Leentje de Vrij, zonder beroep te Den Helder, en Ariaantje de Vrij, dienstmeid te Egmond aan Zee voor de wederhelft als dochter en dochters kinderen van Albertje Kok en haar eerdere man Aldert Glas aan Joseph van der Pol voor zijn huisvrouw Kniertje Kok; prijs f 215,-.

208/209 WILLEM ENGELZ PAAP ged Zandvoort aan zee  21 januari 1753 uitroeper der visch  overl Zandvoort aan Zee 6 december 1839 tr  Zandvoort  1 mei 1774 LIJSBETJE GERRITSDR KEESMAN ged Zandvoort aan zee  12 mei 1748  overl Zandvoort aan Zee 28 augustus 1804zij worden de stamouders van de takken ´Magere´,´Piet Haan´, ´van Kieten´, ´Knoest´ Kinderen 1 Jobje Willems  geb/ged Zandvoort aan Zee 5/9 juli 1775 overl Zandvoort aan Zee 28 februari 1858 otr Zandvoort 27 april 1806 tr Zandvoort 11 mei 1806  Arij Jansz Slagveld geb/ged Zandvoort 11/17 april 1785 viskoper overl Zandvoort 1 december 1861 2 Jacoba Willems geb Zandvoort aan zee 22 februari 1777 ged Zandvoort aan Zee 2 maart 1777 overl Zandvoort aan zee 25 mei 1813 tr Zandvoort 2 september 1810 Ewit Willemsz Schilpzand   geb Zandvoort  16 mei 1790 overl Zandvoort  21 mei 1813 3 Gerrit Willems geb/ged Zandvoort aan zee  18/22 november 1778 visser  overl Zandvoort aan Zee 5 december 1862 tr 1e Zandvoort aan zee 5 juni 1803 Klaasje Arij Schaap  geb/ged Zandvoort aan zee  20/23 januari 1780  overl Zandvoort aan Zee  1 september 1816 d.v. Arij Hendriks Schaap geb 1748 en Jannetje Arijdr Schuijten  tr 2e Zandvoort aan Zee  14 december 1818 Kornelia Kooper geb Zandvoort aan Zee  5 oktober1785 overl Zandvoort aan Zee 6 augustus 1848 d.v. Leendert Koper en Aaltje Keesman stamouders ´de Magere´, ´Piet Haan´   Kinderen 1e   3a Willem Gerrits Paap   geb/ged Zandvoort aan zee 24/26 augustus 1804 overl Wijk aan Zee en Duin  18 september 1863 3b Arij Gerrits   geb/ged Zandvoort aan zee  18/21 februari 1808 overl Zandvoort 6 oktober 1812 4jr 3c Elisabeth Gerrits geb/ged Zandvoor tan zee 27/29 december 1810 overl Zandvoort  25 maart 1840 3d Arij Paap geb Zandvoort 7 oktober 1814 overl Zandvoort 7 januari 1815 3 mnd  Kinderen 2e   3e Leendert Paap geb Zandvoort  26 april 1819 overl Zandvoort 2 december 1885 3f Engel Paap  geb Wijk aan Zee  1827 overl  Wijk aan Zee en Duin  16 augustus 1829 4 Cornelia Willems  geb Zandvoort aan Zee  31 december 1784  ged Zandvoort aan Zee  1 januari 1785 overl Zandvoort aan Zee 16 september 1864 tr Dendermonde Oost Vlaanderen  24 juli 1808 Willem Jacobsz Paap  geb Zandvoort aan Zee 26 juni 1779 overl Zandvoort aan Zee  19 oktober 1852   Kinderen   4a Jacob Willems Paap  geb Dendermonde Belgie 9 december 1808 overl Zandvoort aan Zee 12 oktober 1859 4b Jacoba Willems Paap geb Dendermonde  29 juli 1822  overl Zandvoort aan Zee  25 juli 1917 5 Jakoba Willems Paap  geb/ged Zandvoort aan Zee  17/20 mei 1787 overl Zandvoort aan Zee  25 mei 1813  tr Zandvoort aan zee  3 oktober 1810  Ewit  Willems Schilpzand   ged Zandvoort aan Zee  16 mei 1790  overl Zandvoort aan Zee  21 mei 1813  z.v. Willem Schilpzand en Willemijntje Ewitsdr van Duijn   Kinderen   5a Elisabeth Schilpzand  geb/ged Zandvoort aan zee  23/27 januari 1811  overl Zandvoort aan Zee  14 februari 1890 tr Zandvoort 12 oktober 1834 Ewit van der Schinkel  geb Zandvoort 24/26 oktober 1806  vischdrooger overl Zandvoort 24 april 1863 6 PIETER WILLEMS PAAP   tr MARIJTJE KONING  104/105 7 Anna Willems Paap   geb Zandvoort aan Zee  31 augustus 1793  visloopster  ged Zandvoort aan Zee  1 september 1793 overl Zandvoort aan Zee  1 januari 1877 tr Zandvoort aan zee 8 januari 1815  Kornelis Jans Zwemmer  geb/ged  Zandvoort aan zee 14/17 november 1793 Cornelis, visser 1815 overl Zandvoort aan Zee  15 december 1860  vuurbaakstoker 1839, 1892 omklinker van visch, 1860 nachtwaker z.v. Jan Zwemmer en Trijntje Oosterbaan, broer van Jacob Jans Zwemmer   Kinderen 7a Elisabeth Swemmert Kornelisdr Zwemmer geb Zandvoort 25 juli 1818 overl Zandvoort 8 oktober 1845tr Zandvoort 26 november 1842 Teunis Cors van der Mije geb Zandvoort 2 februari 1816  timmerman  overl Zandvoort  25 juni 1882 7b Teunis Zwemmer  geb Zandvoort  25 maart 1816  wagenaarsknecht  overl Zandvoort   25 maart 1880 tr Zandvoort 5 maart 1837 Anna van de Schinkel geb Zandvoort  15 september 1816 overl Zandvoort  1 augustus 1849  7c Neeltje geb Zandvoort 26 februari 1821 overl Zandvoort  13 maart 1889  tr Zandvoort  24 augustus 1845  Arij Loos   geb Zandvoort  30 juli 1820 overl Zandvoort 21 maart 1896

210/211 zie 198/199

212/213 CORNELIS CRIJNE KOPER geref, visser geb Zandvoort aan Zee  21 december 1755 get Ariantje Ewits Groen overl Zandvoort aan Zee  1 november  1811 otr Zandvoort aan Zee 22 december 1781 tr Zandvoort aan Zee 6 januari 1782 JANNETJE TEUNISDR ZWEMMER geref  geb Zandvoort aan Zee  3 augustus 1755  getuige Trijntje Jans Groen overl Zandvoort aan Zee  29 mei 1813 Kinderen 1  Teunis Kornelis Kooper geb Zandvoort aan Zee  20 januari 1783  getuige Albert Teunis Zwemmer i.p.v. de vader die in zee was  overl Zandvoort aan Zee  23 januari 1783 2 Teunis Cornelis Koper geb Zandvoort aan Zee  20 januari 1785  getuige Albert Teunis Zwemmer i.p.v. de vader die in zee was   overl Zandvoort aan Zee 23 januari 1785 3 Krijn Kornelis Koper geb Zandvoort aan Zee 21 mei 1786 overl Zandvoort aan Zee 23 september 1786 4 Jan Cornelis Koper  geb Zandvoort aan Zee   16 september 1787 overl Zandvoort aan Zee  23 september 1787 5 Ewit Cornelis Koper geb Zandvoort aan Zee 16 september 1788 getuige Arend Crijne Koper i.p.v. de vader die van huis was  overl Zandvoort aan Zee  21 september  1788 6 Ewit Cornelis Koper  geb Zandvoort aan Zee  18 mei 1790 getuige Arend Crijne Koper i.p.v. de vader die van huis was  overl Zandvoort aan Zee 23 mei 1790 7 ALBERT CORNELIS KOPER  tr BARTJE ARISDR SCHUIJTEN   106/107 8 Annetje Cornelis Koper geb Zandvoort aan Zee  21 september 1793  Antje vischloopster overl Zandvoort aan Zee  23 augustus 1849  tr Zandvoort aan Zee   28 juli 1822  Florus Arijsz Molenaar   geb Zandvoort aan Zee  20 februari 1800  visser de vaader absent in desselfs plaas Flooris Arysse Moolenaaroverl Zandvoort aan Zee  17 oktober 1878 z.v. Ary Flore Molenaar en Annetje Cornelisd Kees

214/215 ARIE WILLEMS SCHUIJTEN    geb Zandvoort aan Zee 15 oktober 1769 geref, visser  overl Zandvoort aan Zee 13 maart 1839 huis 139  o/tr Zandvoort aan Zee  9/24 mei 1795 JANNETJE JANSD GROEN   geb/ged Zandvoort aan Zee   16/23 juni 1771 visventster  overl Wijk aan Zee 24 mei 1828 Kinderen 1 BARTJE ARISDR SCHUIJTEN  tr   ALBERT CORNELISDRE KOPER 106/107 2 Jan Arijsz Schuijten   geb/d Zandvoort aan Zee 6/7 december 1800 3 Willem Arisz Schuijten geb/ged Zandvoort aan Zee 21/25 mei 1806  visser, arbeider, NH  overl Wijk aan Zee 1 juni 1855  tr 1e Wijk aan Zee  26 juni 1830  Jansje Klaasdr Bol geb/d  Wijk aan Zee  20/17 december 1807 annetje, Johanna  overl Amsterdam  28 september 1833  d.v. Klaas Jan Bol en Elisabeth Kiekenkamp tr 2e Beverwijk  25 augustus 1850  Elisabeth Bakels  geb Velsen  13 maart 1819  RK  overl Beverwijk  26 november 1898  d.v. Jan Gerrit Bakels en Elisabeth de Wit

216/217 CORNELIS WILLEMS PAAP geb Zandvoort aan Zee  15 november 1750 geref  overl Zandvoort 13 januari 1819 otr Zandvoort aan Zee 26 augustus 1780 tr Zandvoort aan Zee   10 september 1780 TRIJNTJE ARIJSD DE JONGH geb Zandvoort aan Zee  28 september 1741 NH  overl Zandvoort aan Zee 13 januari 1819 Trijntje tr 2e  Zandvoort 4.10.1667 Jan Claasz Groen geb Zandvoort 20.9.1739 z.v. Claas Jansz Groen en Annetje Flore Koper Kinderen 1 WILLEM PAAP   tr   ENGELTJE KONING    108/109  stamouders  ‘stompie’, ‘pieter pijn’ en ‘harten aas’ Kinderen Trijntje en Jan Claasz Groen Marijtje Jans Groen  geb Zandvoort 19 juni 1768 Klaas Jans Groen  geb Zandvoort 6 oktober 1770 overl Zandvoort 14 juli 1780 tr  Zandvoort 1 december  1793 Neeltje Jans Hollenberg  geb Zandvoort 12 oktober 1771 overl  Zandvoort 20 april 1836 Arij Jans Groen geb Zandvoort  15 september 1772 Marijtje Jans Groen  geb Zandvoort  18 september 1775                            

218/219 zie 198/199

220/221  478/479 ENGEL ARIJSZ KOPER  geb Zandvoort 27 augustus 1752 nettenbreijer  overl  Zandvoort 20 april 1824 z.v. Arie Engele Koper en Mengsje Gerrtise Mat  390/391/392/393/440/441 o/tr 1e Zandvoort  5/20 april 1777 MARIJTJE ARIJSD KRAAIJ geb Zandvoort 29 april 1753 overl Zandvoort  8 juni 1753 d.v. Arij Crijne Kraaij en Annetje Gerritsd Schar 442/443 tr 2e  Zandvoort  29 januari 1797 Aaltje Willemsd Molenaar  geb Zandvoort 24 juni 1788  overl Zandvoort  10 mei 1841 wed van Mies Jans Buijs geb Egmond aan Zee, tr Zandvoort 3.8.1794 overl Egmond 29.3.1745 d.v. Willem Arijsz Molenaar en Corrnelia Mathijsdr Kraayenoord Kinderen 1e 1 MENGSJE ENGELE KOPER   tr   KLAAS ENGELE PAAP  238/239     2 ARIJ ENGELE KOPER  tr  SIJTJE CORNELIS KEESMAN 110/111 3 Annetje Engele Koper  geb/d Zandvoort 24/29 juni 1788   Kinderen 2e 4 Willem  Engele Koper   geb Zandvoort 30 maart 1799  visser overl Zandvoort  22 december 1880  tr Zandvoort  11 januari 1821  Leuntje Arisdr Kraay  geb Zandvoort  10 september 1798  overl Zandvoort  13 december 1878 5 Gerrit Engele Koper geb Zandvoort 13 mei 1802 visloper overl Zandvoort 15 september 1819 6 Cornelis Engele Koper geb Zandvoort  9 juli 1805 arbeider overl Zandvoort  12 december 1882 tr Zandvoort  28 augustus 1836 Dirkje Molenaar  geb Zandvoort 11 september 1816 overl Zandvoort  7 april 1892 7 Maartje Engele Koper geb Zandvoort  2 april 1807 viskoopster  overl Zandvoort 20 maart 1835  d.v. Gerrit Claas Molenaar en Willempje Ewitsdr Groen 8 Kornelia Engele Koper geb/d Zandvoort  3/13 november 1808

222/223 CORNELIS DIRCKS KEESMAN gb Zandvoort  21 september 1749 visser overl Zandvoort 4 juli 1813 otr Zandvoort 30 augustus 1777 tr Zandvoort  14 september 1777 GRIETJE JACOBSD OOSTERBAAN geb Zandvoort 15 oktober 1749 overl Zandvoort  15 maart 1817 Kinderen 1 Dirk Cornelis Keesman  geb/ged Zandvoort  24/30 augustus 1778 2 Neeltje Cornelisdr Keesman  geb Zandvoort  2 januari 1780  overl Zandvoort 22 juli 1849 tr Zandvoort 2 april 1805 Pieter Willems van der Schinkel geb Zandvoort 7 november 1774    visser  overl Zandvoort 23 juli 1849 3 Dirk Cornelis Keesman  geb Zandvoort 25 september 1781  visser overl Zandvoort  15 januari 1863 tr Zandvoort  6 december 1807 Lijsbeth Jansd Keesman  geb Zandvoort 18 september 1784  overl Zandvoort  2 maart 1814 d.v. Jan Volckerts Keesman en Neeltje Jansd de Jongh 4 Kornelia Cornelisd Keesman  geb Zandvoort  22 oktober 1783 5 Cornelia Cornelisd Keesman  geb Zandvoort  15 mei 1785 visloopster overl Katwijk 17 maart 1843  tr Zandvoort  3 december 1820  Maarten Cornelisz van der Bent geb Katwijk aan Zee  18 februari 1787 zeeman overl Katwijk  21 augustus 1859  de moeder van de bruidegom heeft schriftelijk toestemming gegeven voor het sluiten van het huwelijk middels een verklaring ingediend op 29.11.1820 bij notaris Johannes Christiaan  Hummel te Katwijk 6 Jacob Keesman   geb/d Zandvoort 18/24 sept 1786 7 SIJTJE CORNELISD KEESMAN  tr   ARIJ ENGELE KOPER    110/111 8 Kornelis Cornelis Keesman   geb/ged Zandvoort   9/14 augustus 1791

384/385     416/417    476/477 ENGEL JANESZ PAAP ged Zandvoort aan zee 3 oktober 1728 visser overl Zandvoort aan zee 3 april 1804 tr 1e Zandvoort aan zee 28 april 1751 JOPJE WILLEMS FLORE KOPER ged  Zandvoort aan zee 6 februari  1729 overl voor 1771  tr 2e Zandvoort aan zee 20 april 1771 JOPJE CLAASD KERKMAN  ged Zandvoort aan zee  21 december 1741 overl Zandvoort 27 februari 1814 d.v. Claas Jacobs Kerkman en Jannetje Huige Molenaar Kinderen 1e 1 Jane Engelsz Paap ged Zandvoort aan zee 5 september 1751 overl voor 1765  begraven in Zandvoort 2 WILLEM ENGELSZ PAAP  tr LIJSBETH KEESMAN  208/209 3 ARENT ENGELS PAAP  tr  SIJTJE JACOBSD OOSTERBAAN  192/193 4 Pietertje Engelsdr Paap  geb Zandvoort aan zee  3 juli 1757 overl Zandvoort aan zee 27 november 1832 tr Zandvoort aan zee 27 augustus 1786 Jeroen Pieters Mat ged Zandvoort aan zee  13 september  overl Zandvoort 2 juni 1847 Kinderen 4a Aaltje Mat ged Zandvoort aan zee  22 juli 1787 overl Zandvoort  9 mei 1819 4b Jobje Mat ged Zandvoort aan zee 1 april 1789 overl Zandvoort 25 mei 1870 tr Zandvoort 8 januari 1815 Engel Teunisz Keur geb Zandvoort 17 juli 1792 overl Zandvoort 13 januari 1847 5 Pieter Engels Paap geb Zandvoort aan zee 18 november 1759 overl Zandvoort 10 maart 1784 tr Zandvoort 9 juni 1782  Claasje Dirksd Schaap geb Zandvoort 26 september 1756 overl Zandvoort 27 januari 1832 6 Floris Engels Paap geb Zandvoort aan zee 18 november 1759  5 en 6 tweeling 7 Jannetje Engelsdr Paap geb Zandvoort aan zee 20 februari 1763 8 Jane Engels Paap  geb Zandvoort 18 augustus 1765  Adrianus begr Zandvoort 27 april 1793 tr Zandvoort aan zee 1 augustus 1790  Trijntje Jansdr Waasdorp geb Zandvoort aan zee 20 augustus 1769 overl Noordwijk 2 december 1805  zij woonde Noordwijk binnen  Trijntje Waasdorp hertr Noordwijk 10.5.1799 Leendert Cornelisz Waasdorp  Kinderen  8a Engel Janes Paap geb Zandvoort aan zee 12 november 1791 overl Zandvoort 13 november 1791 Kinderen 2e 9 KLAAS ENGELE  tr  MENGSJE ENGELE KOPER 238/239 10 Jannetje Engels Paap geb Zandvoort 30 november 1773 overl Zandvoort  12 december 1857  tr Zandvoort 28 april 1793 Albert Leenders Koning geb Zandvoort 25 oktober 1774 overl Zandvoort 21 augustus 1813 11 Nelletje Engels Paap ged Zandvoort aan zee 24 augustus 1775 visloopster overl Zandvoort 6 december 1845 12 Cornelia Engelsdr  Paap  ged Zandvoort 27 september 1778 begr Zandvoort 22 februari 1784 13 Jaapje Paap begr Zandvoort 6 mei 1780 0j 14 Jacob Engels Paap ged Zandvoort 15 oktober 1782 overl Zandvoort  17 juni 1839 tr Zandvoort 1 januari 1815 Trijntje van der Schinkel geb Zandvoort 6 oktober 1786 viskoopster overl Zandvoort 7 augustus 1849   Kinderen                                                                                                                    14a  Engeltje Paap geb Zandvoort 29 oktober 1825 overl Zandvoort 26 december 1898 tr  Leendert Paap 108/109-13 15 Pieter Engels Paap ged Zandvoort aan zee 17 november 1784 begr Zandvoort 4 april 1785

386/387 446/447 JACOB CORNELISZ OOSTERBAAN  geb Zandvoort  24 maart 1715 geref  overl Zandvoort 12 oktober 1780 tr Zandvoort 22 mei 1746 NEELTJE WILLEMSD MOOLENAAR geb Zandvoort 6 oktober 1715 overl Zandvoort 1 juli 1759 Kinderen 1 Cornelis Jacobsz Oosterbaan  geb Zandvoort 1 januari 1747 2 Willempje Jacobsd Oosterbaan  geb Zandvoort  11 februari 1748  overl Zandvoort  24 juli 1822 tr Zandvoort 9 mei 1771 Jan Gerritsz Hollenberg  geb Zandvoort 4 april 1745 visser overl Zandvoort 12 april 1814 z.v. Gerrits Jansz Hollenberg en Stijntje Bastiaensz Schuijten 3 GRIETJE JACOBSD OOSTERBAAN tr CORNELIS DIRKS KEESMAN  222/223 4 Willem Jacobsz Oosterbaan   geb Zandvoort   3 januari 1751 5 Aaltje Jacobsd Oosterbaan  geb Zandvoort  29 oktober 1752  tr Zandvoort  2 januari 1774 Cors Pieters Berendregt  geb Zandvoort 24 oktober 1751 overl Zandvoort  20 september 1816 6 Trijntje Jacobsd Oosterbaan   geb Zandvoort  20 april 1755  overl Zandvoort  7 oktober 1827 tr Zandvoort 7 januari 1781 Jan Teunisz Zwemmer  geb Zandvoort  22 augustus 1751  visser op Groenland  overl Zandvoort  20 augustus 1805 7 Aagtje Jacobsd Oosterbaan  geb Zandvoort  5 december 1756 8 SIJTJE JACOBSD OOSTERBAAN      tr  ARIJ ENGELE PAAP   192/193

388/389 ARY WILLEMS MOLENAAR geb Zandvoort aan Zee 24 december 1713 geref. tr 1e Zandvoort aan Zee  3 mei 1739 Aaltje Maartensd Draijer geb Zandvoort aan Zee  2 juli 1713 overl Zandvoort aan Zee  8 februari 1746 tr 2e Zandvoort aan Zee  23 november 1749 AAGJE FLORE KOPER  geb Bloemendaal  28 december 1721 RK  overl Zandvoort aan Zee 26 januari 1788 Kinderen 1e 1 Willem Arijsz Molenaar  ged Zandvoort aan Zee  24 maart 1740‎   z.v.  Arie Willems Molenaar en Aaltje Maartens Drijer NH tr Zandvoort aan Zee  27 mei 1770  Cornelia Thijsdr Kraaijenoord  ged Noordwijk  ‎30 nov 1743 overl Zandvoort ‎8 jul 1820  d.v Thijs Cornelisz Kraaijernoord en Jaapje Jacobsdr Hennevanger 2 Grietje Arijsd Molenaar  geb Zandvoort aan Zee  2 januari 1743 3 Maarten Arijsz Molenaar   geb Zandvoort aan Zee  7 november 1745 Kinderen 2e 4 Flores Arijsz Molenaar  geb Zandvoort aan Zee 15 november 1750 geref overl Zandvoort aan Zee  28 januari 1832  tr Zandvoort aan Zee  9 januari 1774  Cornelisje Huigensd Koning geb Zandvoort aan Zee  1 januari 1746 5 CLAAS ARIJSZ MOLENAAR  tr   AAGTJE ARIJSD KOPER   194/195 6 Willemtje Arijsd Molenaar    geb Zandvoort aan Zee   6 januari 1765  geref

390/391    zie   392/393  440/441  956/957 ARIJ ENGELE KOPER   geb Zandvoort aan Zee   30 januari 1724 geref, haringvisser  overl Zandvoort aan Zee  27 september 1818  tr Zandvoort aan Zee   20 juni 1751 MENGSJE GERRITS MAT geb Zandvoort aan Zee   12 november 1724 geref   overl Zandvoort aan Zee  30 augustus 1794 bij de overlijdens aangifte van Arij werd als naam van zijn moeder opgegeven ‘Maartje Groen’ Kinderen 1 ENGEL ARIJSZ KOPER   tr  MARIJTJE ARIJSD KRAAIJ    220/221/478/479 2 AAGJE ARIJSD KOPER   tr    CLAES ARIJSZ MOLENAAR   194/195 3 Maartje Arijsd Koper geb Zandvoort aan Zee   23 november 1755  overl Zandvoort 7 mei 1786 tr Zandvoort aan Zee  30 juni 1782 Jacob Claasz Loos geb Zandvoort aan Zee  28 mei 1758 overl Zandvoort aan Zee  20 januari 1813 Jacob tr 2e 1785 Elisabeth Teunisse 4 Gerrit Arijsz Koper  geb Zandvoort aan Zee  6 november 1757 5 Grietje Arijsd Koper  geb Zandvoort aan Zee 16 december 1759 6 Cornelis Arijsz Koper  geb Zandvoort aan Zee 6 september 1761 7 JAN ARIJSZ KOPER  tr MAARTJE ARIJSD GROEN 196/197 8 Nelletje Arijsd Koper geb Zandvoort aan Zee 21 juni 1766  overl Zandvoort aan Zee 18 oktober 1648 tr Zandvoort aan Zee  1 juni 1794 Cornelis Theunisz van Duijn  geb Zandvoort aan Zee 1 maart 1767 timmerman overl Zandvoort aan Zee 13 maart 1825

392/393     zie 390/391   

394/395   486/487 ARIE VOLCKERTS GROEN  ged Zandvoort   27 februari 1735 geref  overl Zandvoort  1 mei 1820 tr Zandvoort 20 mei 1759 JOPJE CLAESD LOOS  ged Zandvoort   23 september 1736 op 6.5.1759 kreeg Arij Volckerts Groen van de schout en schepenen van Zandvoort vergunning om ‘in dese Dorpe vrij te mogen verkopen zout met het merretje en seep met het pond mits dat hij  sich in alle stiptelijk en precies zal hebben te gedraagen en regulieren volgens de palckaate en ordinantiën  op het middel van t zout ende zeep geemaneerd of nog te emaneeren, onder soortgelijke voorwaarden kreeg hij dezelfde dag een vergunning om vrij coffij en thee te mogen verkopen  – de Klink 13 jaargang 3.7.1993 Kinderen 1 Gerritje Arijsz Groen  ged Zandvoort  16 maart 1760 geref 2 Volckert Arijsz Groen  ged Zandvoort 31 mei 1761 3 Klaas Arijsz Groen ged Zandvoort  10 juli 1763 4 MAARTJE ARIJSD GROEN  tr  JAN ARIJSZ KOPER 196/197 5 ANNA ARIJSD GROEN  tr  JANE SIJMONS PAAP 242/243 6 Gerritje Arijsd Groen  ged Zandvoort 25 januari 1775 7 Volckert Arijsz Groen ged Zandvoort 1 maart 1778

396/397   420/421   436/437 PIETER LEENDERTS KONING  geb Zandvoort  29 juni 1723 geref, haringvisser  vader ter haring sijnde  tr Zandvoort  7 mei 1747 ENGELTJE WILLEMSD MOLENAAR geb Zandvoort 23 oktober 1718 geref Kinderen 1 Maartje Pietersd Koning  geb Zandvoort  6 oktober 1748  vader ter haring overl Zandvoort  29 oktober 1751 2 Willem Pieters Koning   geb Zandvoort   8 maart 1750  overl Zandvoort  22 april 1753 3 Maartje Pieters Koning   geb Zandvoort  24 oktober 1751  vader ter haring  overl Zandvoort  19 november 1833 o/tr 1e Zandvoort  6/20 november 1774 Rokus Sijmensz van Duijn  geb Zandvoort 11 september 1733 visser, commandeur Groenlandvaart overl voor oktober 1777   zij woonden in Haarlem  op 5 maart 1775 vertrok Rokus van Texel naar Groenland als commandeur op het schip ‘Lands Welvaren’ van de Zaanse reder Hansma Klinckert en zn voor de walvis en voor de robbenvangst, hij keerde op 8.9.1775   terug met 3 vaten robbenspek o/tr 2e Zandvoort 4/26 oktober 1777 Abel Alberts Groen geb Zandvoort 26 januari 1755 overl Zandvoort 14 september 1803 tr 3e Zandvoort  30 juli 1804 Maarten Molenaar  geb Zandvoort  9 november 1749 overl Zandvoort  13 juli 1827 Maarten tr 1e 15.5.1774 Leentje van Veen         4 Willem Pieters Koning  geb Zandvoort 22 april 1753 overl Zandvoort  26 oktober 1755 5 Willempje Pietersd Koning  geb Zandvoort  15 september 1754 tr Zandvoort 3 januari 1778 Simon Dammisz Kraaij geb Zandvoort  15 oktober 1752 kapitein op de kleine vaart op West Indië 6 WILLEM PIETERS KONING   tr   AALTJE WILLEMSD GROEN 198/199/210/211/218/219 7 Leendert Pieters Koning geb Zandvoort   23 oktober 1757

398/399   422/423  438/439 WILLEM HENDRIKSZ GROEN ged Zandvoort aan Zee  18 november 1731 overl Zandvoort aan Zee 6 maart 1813  tr Zandvoort aan zee  5 mei 1754 MARIJTJE HENDRIKSD SMIT  geb Zandvoort aan Zee  3 mei 1731 overl Zandvoort aan Zee  23 februari 1814 Kinderen 1 Aaltje Willems Groen   geb Zandvoort aan Zee 16 maart 1755 2 Aaltje Willems Groen    geb Zandvoort aan Zee  20 juni 1756 overl Zandvoort 23 september 1759 3j 3 Jannetje Willems Groen geb Zandvoort aan Zee  31 juli 1757  tr Zandvoort aan Zee              17 oktober 1779 Leendert Arijsz Slagveld  geb Zandvoort aan Zee 1 september 1754  overl Zandvoort aan Zee        11 maart 1817 z.v. Arij Cornelis Slagveldt en Aagje Leendertsd Koning, bij zijn overlijden wordt als zijn moeder vermeld Aagje Zuiderduin 4 AALTJE WILLEMS GROEN  tr  WILLEM PIETERSZ KONING 198/199/210/211/218/219 5 Hendrik Willems Groen   geb Zandvoort aaqn zee  8 februari 1761  viskoper overl Zandvoort aan Zee 22 september 1814 tr Zandvoort aan Zee  15 mei 1791 Annetje Jacobsd Koning geb Zandvoort aan Zee  11 oktober 1767 visloopster  overl Zandvoort aan Zee  22 maart 1843 6 Anna Willems Groen  geb Zandvoort aan Zee 10 april 1768 overl Zandvoort aan Zee 17 januari 1830  tr Zandvoort aan Zee 15 mei 1791 Volkert Jacobs Koning geb Zandvoort aan Zee 15 januari 1764 viskoper lijkaangifte  18 maart 1806 begr Zandvoort aan Zee  22 mei 1801 z.v. Jacob Leendertsz Koning en Sijtje Volckertsd Groen 7 Pieter Willems Groen  geb Zandvoort aan Zee 16 juli 1769 overl Zandvoort aan Zee  10 juni 1832

400/401 JACOB EGBERTSZE  ged Egmond aan Zee 2 april 1719 geref, visser begr Egmond aan Zee 12 februari 1767 tr Egmond aan Zee 8 januari 1739 GRIETJE KRELIS HEIN  geb Egmond aan Zee  24 november 1718 Grietje Cornelis Hein overl Egmond aan Zee                       1752 otr 2e Heiloo ca 1753 Maartje Koene geb Castricum  ca 1710 overl Egmond binnen 7 januari 1787wed tr Heiloo 17.6.1735 van Pieter Cornelis Bogerman Kinderen 1e 1 EGBERT JACOBS tr   MAERTJE MIESSEN LOOS 200/201 2 Annetje Jacobs Visser  ged Egmond aan Zee  16 juni 1740  begr Egmond aan Zee 20 maart 1808  afk tr 1e Egmond aan Zee 6 mei 1759 Hendrik Stoffelsz ged Egmond aan Zee 22 januari 1729 afk tr 2e Egmond aan Zee 13 februari 1763 Jan Jansz Schong  ged Limmen   6 november 1733 RK  begr Egmond aan Zee 2 december 1799  z.v Jan Jans Schong en Aagje Willems Planteyt 11.1764 2065 fol307 kwijtschelding van huis en erf in de Agterstraat voor Jan, Huybert, Lijsbet en Annetje Schonk en Job de Graaf als man van Teunisje Schonk, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Aagje Wilms te Egmond aan Zee, aan Aris Aalbertsz Krab; betaald met 426,-. V52 huis en erf belending oost V53 zuid de Noorder- of Achterstraat, west V51 en V42   noord de Noorderachterstraat t.o. V7 en V8   1.4.1760 2071 A2bis boedelstaat van wijlen Stoffel Hendriksz overl Egmond aan Zee 22   3.1760 verongelukt met de visschuyt huis aande noordzijde Noorderstraat en zuidzijde   Achterstraat. erfgenaam en ab int.deelden op 12.9.1760 2071A8 de boedel nl. Annetje Jacobs dr weduwe Hendrik Stoffele en Aris Aalbertsz Krap zoon van Klaasje Dirks saliger   laatst huisvrouw van Stoffel Hendriksz eerder weduwe van Aalbert Aris Krap geassisteerd met zijn oom Jacob Arisz Krap. 3 Krelis Jacobs  ged Egmond aan Zee 7 februari 1744  ‘Cornelis alias Heere’ begr Egmond aan Zee  25 februari 1810 visser, stuurman  afk tr Egmond aan Zee  9 oktober 1763 Kniertje Engels Kaal  ged Egmond aan Zee 9 januari 1742 begr Egmond aan Zee   23 december 1812 Kinderen 2a Jacob Cornelis Visser  ged Egmond aan Zee 14 juni 1764 2b Teunis Cornelis Visser  geb Egmond aan Zee  31 juli 1765 2c Jan Cornelis Visser  geb Egmond aan Zee  23 maart 1767 2d Pieter Cornelis Visser geb Egmond aan Zee   23 maart 1769 2e Jan Cornelis Visser  geb Egmond aan Zee 15 juni 1772 2f Grietje Visser  geb Egmond aan Zee 12 april 1774 2g Jan Cornelis Visser  geb Egmond aan Zee  21 december 1775 2h Gerrit Cornelis Visser  geb Egmond aan Zee  13 januari 1778 2i Engel Cornelis Visser  geb Egmond aan Zee 8 april 1780 2j Engel Cornelis Visser geb Egmond aan Zee  20 maart 1785 4 Diewertje Visser   geb Egmond aan Zee  5 september 1745 afk tr Egmond aan Zee  9 september 1764 Engel Leenderts Gouda  ged Egmond aan Zee   1 augustus 1743 5 Nieche Visser  geb Egmond aan Zee  8 oktober 1747 Agnietje 6 Marijtje Visser geb Egmond aan Zee  16 maart 1749  overl Egmond aan Zee  voor 1753 7 Arie Visser   geb Egmond aan Zee  19 januari 1752 Kinderen 2e 8 Marijtje Jacobs Visser   geb Heiloo  5 mei 1753  overl Egmond aan Zee  29 november 1821 afk tr 1e Egmond aan Zee  1 juni 1766  Engel Jansz Dane  ged Egmond aan Zee   29 juli 1744 afk tr 2e Egmond aan Zee  2 mei 1773  Klaas Joppen Scholder  geb Egmond  ca 1725  oud kath  begr Egmond aan Zee  4 december 1780 Klaas  Scholder tr 1e  Egmond 23.4.1747 Neeltje Franse een zoon van Marijtje en  Klaas, Jop Scholder ged Egmond 1.3.1774 was opvarende van de galei  ‘Noodweer’ en is verdronken bij een stranding op de Bildtse kust  tijdens een woeste storm op 30.9.1807, alle opvarenden zijn verdronken en enkele tientallen spoelden aan en werden begraven in de NH kerk te S Jacobaparochie afk tr 3e Egmond aan Zee 16 mei 1784 Engel Leenderts Gouda  ged Egmond aan Zee 1 augustus 1743 overl  na maart 1793 de weduwnaar van Marijtjes zuster Dievertje zie 400/401-3 en tr 2e Egmond 9.10.1783 Engeltje Stoffels Stark geb Egmond 30.12.1732

402/403 MIES GERRITSZE (LOOS) geb Egmond aan Zee ca 1710 duinmeijer overl na 1746 afk tr Egmond aan Zee 10 augustus 1732 get Grietje Pieters NEELTJE SIJMES geb Egmond Binnen Neeltje Sijmons overl  na 1746 Kinderen 1 Gerrit Miessen  ged Egmond aan Zee  5 januari 1733 2 Sijme Miesz Loos   ged Egmond aan Zee 22 oktober 1734  Sijmon  begr Egmond aan den Hoef   14 maart 1805  afk tr Egmond aan Zee 12 februari 1764  Aagje Klaas Adams  ged Egmond aan Zee  14 mei 1735 begr Egmond aan Zee 8 november 1780   Kinderen   2a Mies Sijmons Loos ged Egmond binnen 31 januari 1765 vletschipper begr Egmond aan den Hoef  2 november 1826 afk tr Egmond aan Zee  21 juni 1812  Wilhelmina Bom geb 1769 Willempje, d.v. Cornelis Bom en Neeltje Bom Mies Simonsz Loos  7.5.1814 testament in Alkmaar notaris  de Lange 2b Klaas Sijmons Loos ged Egmond aan Zee  6 juli 1767             2c Jacob Sijmons Loos  ged Egmond aan Zee  27 september 1770  overl Egmond Binnen 21 april 1812             2d Ariaantje Sijmons Loos  ged Egmond aan Zee  3 augustus 1775 begr Egmond Binnen 27 november 1810   afk tr Egmond Binnen 26 augustus 1798 Gerard Lammertsz Kooter geb ca 1774 metselaarsbaas, armenvoogd  3 Trijntje Miessen Loos  geb Egmond aan Zee  1 februari 1736 RK overl Egmond aan de Hoef 14 januari 1804 begr Egmond Binnen 1 februari 1804 afk tr 1e Egmond aan Zee  28 juli 1765 Gerrit Krelis Bek ged Egmond aan Zee 23 oktober 1739 Blok of Bleek overl Egmond aan den Hoef   Gerrit Bleek weduwn van Aaltje Aalbers Wijker, z.v. Cornelis Engelsz Blok of Garnaal of Jopies en Marijtje Gerrits Kaal  afk tr 2e Egmond Binnen 2 mei 1778 Jacob Pieters van Duyn ged Limmen  27 juli 1742 overl Egmond aan den Hoef afk tr 3e Egmond Binnen  30 januari 1785 Frits Hoogland  ged Fredrik begr Egmond Binnen  maart 1803             Kinderen 1e             3a Maertje Gerrits Blok geb Egmond aan Zee 17 juli 1766  oud kath overl Egmond Binnen 21 april 1813            3b Cornelis ged Egmond aan Zee  26 augustus 1767            3c Neeltje  ged Egmond aan Zee  18 oktober 1768            3d Maertje  ged Egmond aan Zee 30 december 1770 afk tr Egmond aan Zee 12 januari 1794 Leendert Engels Gouda ged Egmond aan Zee 11 februari 1765  afk tr 2e Egmond aan Zee      19 juli 1807 Cornelis Jacobs Schuyt  ged Egmond aan Zee  10 maart 1749  schuitenvoerder, schulper overl Egmond Binnen  22 mei 1823            3e Krelis geb Egmond aan Zee 4 maart 1773  Cornelis            3f Mies geb Egmond aan Zee  21 juli 1774 4 MARIA LOOS tr  EGBERT JACOBS   200/201  Marijtje 5 Guurtje Miessen ged Egmond aan Zee 14 april 1742 begr Egmond aan de Hoef 25 januari 1781 afk tr Egmond aan Zee 4 mei 1766 Jeroen Joppe Dekker ged Egmond aan Zee  2 oktober 1743            Kinderen 5a Job Dekker ged Egmond aan Zee6 april 1768 5b Neeltje  ged Egmond aan Zee  17 juli 1768            5c Mies ged Egmond aan Zee  11 november 1769            5d Geertje ged Egmond aan Zee  11 februari 1771            5e Dirk ged Egmond aan Zee  8 mei 1774            5f Mies  ged Egmond aan Zee 1 februari 1774            5g Dirk ged Egmond aan Zee  13 oktober 1775            5h Neeltje  ged Egmond aan Zee   3 februari 1778 6 Grietje Miessen  ged Egmond aan Zee 22 januari 1744 begr Egmond aan de Hoef  8 mei 1811 7 Cornelis Miesz Loos  geb Egmond aan Zee  14 februari 1746   Een duinmeijer was vanaf de 14e eeuw iemand die een stuk land pachtte in de duinen en hier het wild bewaakte, d.w.z. jacht maakte op stropers en vossen.  Het wild werd bewaakt omdat het een bron was van voedsel en kleding (bont)

406/407 GERRIT JEROENSZ DE RUYTER ged Egmond aan Zee  18 oktober 1729 begr Egmond aan Zee  15 december 1780 tr Egmond aan Zee  13 mei 1753 GUURTJE ANDRIES  ged Egmond aan Zee 25 november 1732  begr Egmond aan Zee 3 juli 1797 Guusje Andries tr 2e Egmond aan Zee 28.12.1783 Gerrit Teunisz Zwaan geb Egmond aan Zee 2.10.1740 begr 27.12.1799 wedn v Bregje Sijmons de Jager Kinderen 1 GUURTJE GERRITS DE RUYTER     tr  JAN CHRISTIAAN SCHOLS  202/203 2 Maartje de Ruyter  ged Egmond aan Zee 6 februari 1756 3 Maartje Gerrits de Ruyter ged Egmond aan Zee 19 februari 1758 begr Egmond aan Zee 27 oktober 1798  afk tr Egmond aan Zee 14 juli 1782  Andries Gerritsz Hoogeboom  ged Egmond aan Zee  2 februari 1759  oud kath  visser  overl Egmond aan Zee  19 januari 1815 4 Jeroen  ged Egmond aan Zee  4 december 1760 5 Willempje ged Egmond aan Zee 19 april 1764 6 Willempje de Ruyter  ged Egmond aan Zee 21 december 1766 begr Egmond aan Zee  7 september 1831 afk tr Egmond aan Zee  2 mei 1790  Cornelis Engelsz Dekker ged Egmond aan Zee  10 september 1765  visser  begr Egmond aan Zee  7 februari 1834 7 Kniertje de Ruyter ged Egmond aan Zee 7 oktober 1769 begr Egmond aan Zee 30 mei 1846 afk tr Egmond aan Zee  22 mei 1796  Arie Dirksz Gravemaker  ged Egmond aan Zee 11 maart 1764  visser begr Egmond aan Zee   2 mei 1836

408/409 AALBERT ENGELS DE VRIJER oud katoliek  overl Egmond aan zee na november  1733 z.v. Engel Hendriksz  816/817 tr voor 1726 PIETERTJE KLAAS oud katholiek overl Egmond aan zee na 1733 Kinderen 1 Cornelisje Aalberts (de) Vrijer  ged Egmond aan zee  27 september 1726 oud katholiek 2 ENGEL AALBERTSZ DE VRIJER   tr MAARTJE JANS BUIJS   204/205 3 Job Aalberts (de) Vrijer  ged Egmond aan zee 17 januari 1731 overl Egmond aan Zee 17 december 1775 44 jr  tr Egmond aan zee 16 mei 1756 huwelijksafkondiging Aaltje Joppen Wijker ged Egmond aan zee  26 oktober 1731 begr Egmond aan zee 22 juli 1796 d.v. Job Hendriksz Wijker en Wennetje Leenderts   Kinderen 3a Pieter Joppen de Vrij ged Egmond  15 september 1762 visser overl Egmond 19 juli 1846 tr Egmond  9 januari 1808 Engeltje Jans Pannevis ged Wijk aan Zee  14 december 1779 overl Egmond  17 oktober 1846 4 Cornelisje Aalberts (de) Vrijer   ged Egmond aan zee 20 oktober 1732 Krelisje, oud katholiek get Krelisje Engele, tante van de dopeling 5 Jacob Aalberts (de) Vrijer  ged Egmond aan zee  12 november 1735 begr Egmond aan zee  21 november 1799 tr Egmond aan zee  18 mei 1760  huwelijksafkondiging Antje Jacobs ged Egmond aan zee 27 oktober 1733 begr Egmond aan zee  25 mei 1804 d.v. Jacob Jaspersz en Dirkje Jans Nagel  A43 Huis, erf en schuur.belending oost A44 zuid A42 west een steeg of slop noord A26 30.5.1745 2069.108 opdracht aan Jan Stuyt om een nieuw huis te bouwen op erfpachtgrond van de Heer van Egmond voor Aalbert Engelen prijs f 650,-  belendingen: ten oosten Krelis Klasen, ten westen ’t slop ten suyden Aalbert Engele ten noorden Arien Jansen en Jan Beck prijs f 650,- te betalen uit kopers oudste zoons winning met buysen of varen aan de wal, mids van ider gulden 2 stuyvers daar af te houden voor gemelte oudste soon tot sijn sakgeld en vermis er drie soonen sijn, en deese oudste mogte koomen te sterven of te trouwen sal de oudste daar aan volgende in desselfs plaadse en op dezelfde conditie van al de winning zijn, en als de twee sijn doodt of trouwen, dan koomen op de jongste alles op gemelte conditie als van de oudste soone, en die stervende of trouwende en gemelte 650 gulden nog niet aan Jan Stuyt sijnde betaalt, sal de vader of de moeder van haar alle jaren gehouden sijn te betalen 1/3 van de winning totdat gemelte somme ten volle voldaan en betaalt sal sijn.
Jan Stuyt sal alle maanden die penningen ontfangen die Aalbert Engele van sijn soon te goed   sal hebben bij de stuurman.
15.3.1777 2065 fol.462 kwijtschelding van huis en erf met een put in gemeenschap met twee buurhuizen verkocht bij openbare veiling, 2080-10 door Teunis Engelen als voogd over de minderjarige kinderen van Aalbert Engele te Egmond aan Zee aan Klaas Gul aldaar met borgen Jan Schoneman en Willem Wijker betaald met f 455,-

 410/411 JAN MAARTENS BUYS  ged Egmond aan zee 2 februari 1716  overl Egmond aan zee   21 maart 1776  tr 1e Egmond aan zee 2 februari 1738 ARIAANTJE JACOBS overl Egmond aan zee  maart 1746 tr 2e Egmond aan zee  4 juni 1747 Engeltje Willems Poen  geb Egmond aan zee   1727 begr Egmond aan zee    6 april 1782 d.v. Willem Ariens Poen en Aagje Maartens Kinderen 1e 1 MAARTJE JANS BUYS   tr   ENGEL AALBERTS DE VRIJER    204/205     2 Maarten Jans Buys ged Egmond aan zee   16 oktober 1740 3 Lijsbeth Jans Buys   ged Egmond aan zee  14 oktober 1743 4 Gerrit Jans Buys ged Egmond aan zee  13 maart 1746 overl Egmond aan zee 24 november 1751 Kinderen 2e 5 Neeltje Jans Buys  ged Egmond aan zee 4 november 1748 vissersvrouw 1811  overl Egmond aan zee 28 augustus 1813 tr Egmond aan zee  13 juni 1773 Aalbert Wulberts Stooker  ged Egmond aan zee  25 december 1750 oud kath  visser  overl Egmond zaan zee 22 november 1812 6 Gerrit Jansz Buys/Kaal ged Egmond aan zee  24 november 1751 geref zeeman overl op zee  voor 1784 otr Egmond aan zee  18 mei 1777 huwelijksaankondiging Engeltje Cornelis Stark ged Egmond aan zee 9 april 1749 oud kath overl  tussen 1777 en 1784  d.v. Cornelis Stoffels Stark en Maartje Cornelis van Veen 7 Aagje Jans Buys  ged Egmond aan zee 17 augustus 1753 oud kath  overl Egmond aan zee  12 april 1813 otr Egmond aan zee 16 november 1777 Engel Leenderts Swart ged Egmond aan zee 11 december 1753 oud kath, visser matroos KM overl Egmond aan zee 9 mei 1813 8 Grietje Jans Buys   ged Egmond aan zee  14 juli 1755 9 Grietje Jans Buys  ged Egmond aan zee  15 januari 1757 10 Antje Jans Buys  ged Egmond aan zee  2 september 1758 11 Jan Jansz Buys  ged Egmond aan zee   21 januari 1761 12 Jan Jansz Buys  ged Egmond aan zee  25 februari 1767 geref visser  overl Egmond aan zee 13 december 1846 otr Egmond aan zee 28 april 1793 Antje Jans de Groot  ged Egmond aan zee  22 mei 1763 overl Egmond aan zee 10 februari 1836 wed van Cornelis Halff  d.v Jan de Groot en Guurtje Afslager Stam 13 Antje Jans Buys  ged Egmond aan zee  18 november 1768 14 Koendert Jansz Buys ged Egmond aan zee 1752 otr Egmond aan zee 9 april 1775 Aagje Huyberts Afslager ged Egmond aan zee 10 september 1752 geref overl Egmond aan zee

412/413 JAN ALDERTS GLAS geb Egmond aan zee  ca 1713 oud kath  begr Egmond aan zee 8 december 1781 afk tr Egmond aan zee  12 mei 1737 MARIJTJE GLIJNE (GROEN)  geb Egmond aan zee oud kath  begr Egmond aan zee 22 december 1780 d.v. Gleyn Jansz Dik Kinderen 1 Marijtje Jans  ged Egmond aan zee 19 oktober 1737 2 ALDERT JANSZ  tr    AALBERTJE WALLEMS KOK  206/207 3 Engel Jans ged Egmond aan zee 30 september 1740 overl Egmond aan zee  oktober 1741 4 Engel Jans ged Egmond aan zee  9 oktober 1741 overl Egmond aan zee februari 1746 5 Trijntje Jans  ged Egmond aan zee  19 oktober 1743 6 Marijtje Jans ged Egmond aan zee 28 oktober 1744 7 Engel Jans   ged Egmond aan zee  14 februari 1746

414/415 WALLEM CORNELIS KOK  geb Egmond aan zee visser tr Egmond aan zee 6 mei 1753 KNIERTJE WILLEMS SWART  ged Egmond aan zee 21 november 1727 overl Egmond aan zee  17 juni 1767 wed van  tr Egmond 18.5.1749 Cornelis Engelsz de Geus overl Egmond 1752 Kinderen 1 AALBERTJE WALLEMS  tr    ALDERT JANS GLAS   206/207 2 Guurtje Wallems  ged Egmond aan zee  30 september 1757 begr Egmond aan zee  2 maart 1799 tr Egmond aan zee 27 mei 1781  Andries Ariensz Krab of Glas ged Egmond aan zee  29 november 1754 begr Egmond aan zee 1 februari 1808 3 Ariaantje Wallems  ged Egmond aan zee  1 november 1760 begr Egmond aan zee  19 december 1804  otr Egmond aan zee 25 juni 1786 huwelijksafkondiging Jan Cornelis Blok de Jonge ged Egmond aan zee 21 februari 1761 winkelier  begr Egmond aan zee  8 oktober 1808 4 Cornelis Wallems ged Egmond aan zee 9 oktober 1764 stokhouder bij de visafslag              overl Egmond aan zee  16 november 1842 otr 1e Egmond aan zee  2 april 1803 huwelijksafk Jobje Gleijne Groen ged Egmond aan zee  3 april 1766 oud kath  overl Egmond aan zee 11 juni 1834 tr  2e  Neeltje Willems Swaay  ged Egmond aan zee  25 september 176 overl Egmond aan zee  6 november 1831 wed van Joost Frederiksz Zeeuw 5 Willem Wallems ged Egmond aan zee  17 juni 1767 begr Egmond aan zee 24 december 1805  tr Egmond aan zee  10 mei 1794 huwelijksafkondiging Aagje Hendriks Wijker ged Egmond aan zee   10 september 1765  overl Egmond aan zee 12 september 1844 Kinderen Kniertje Swart en Cornelis de Geus Jan Cornelis de Geus ged Egmond 5.12.1749Huybert Cornelis de Geus ged Egmond 5.11.1750  

416/417 zie  384/385 voor Engel Jane Paap

418/419 GERRIT CORNELIS KEESMAN  ged Zandvoort  17 januari 1717 z.v. Cornelis Gerrits Keesman en Guertie Volkertsdr Groen tr Zandvoort 14 juli 1743 JACOBA GERRITSD VAN DE RASSEL gb Scheveningen   10 juli 1718 d.v. Gerrit van der Assel en Hendrina van Hattum Kinderen 1 Cornelis Gerrits Keesman  ged Zandvoort  14 februari 1745  tr Zandvoort  12 juni 1768  Arijaantje Claasdr Groen ged Zandvoort  26 september 1745 overl Zandvoort 28 augustus 1827 2 Gerrit Gerrits Keesman   ged Zandvoort  18 oktober 1746 3 ELISABETH GERRITSD KEESMAN  tr   WILLEM ENGELE PAAP    208/209  Lijsbethje 4 Anna Gerritsd Keesman   ged Zandvoort  14 december 1749 5 Henderijntje Gerritsd Keesman ged Zandvoort  8 augustus 1751

420/421  zie 396/397

422/423   zie 398/399

426/427 TEUNIS ALBERTS ZWEMMER ged Zandvoort  9 juni 1715 commandeur ter walvisvaart op Groenland voor een Zaanse reder in 1761 tr Zandvoort   17 november 1737 ANNETJE JANSD GROEN ged Zandvoort  29 september 1715  begr Zandvoort  7 maart 1791 d.v Jan Aris Groen tr 7.8.1701 Jannetje Ewouts van der Schinkel P. Dekkers. De laatste  bloei periode van de Nederlands Arctische walvisvaart 1761-1775 Theunis Albertsz Swemmer gevaren op Groenland van 1750-1761, hij voer voor de Zaandamse reders Hamma Klinckert en zoon, gebr Jan en Hendrik Louwe op de schepen’ De Hendrik’ en ‘de Vrouwe Maria’ en Claas de Jongh op de ‘Hopende Visser’, de’ Vrouwe Maria’ de ‘Ondervinding’ en de ‘Camoen’, wellicht is hij bij deze reders terecht gekomen op voorspraak van Jan Rokus Douw uit Zandvoort, in die tijd waren meer dan 100 reders actief Kinderen allen geref: 1 Annetje Teunisdr Zwemmer ged Zandvoort 9 september 1737 2 Aelbert Teunis Zwemmer  ged Zandvoort 26 oktober 1738 3 Albert Teunis Zwemmer  ged Zandvoort  10 juli 1740 vader was na Groenlant 4 Jannetje Teunisdr Zwemmer ged Zandvoort  27 augustus 1741 vader was na Groenlant 5 Aelbert Teunis Zwemmer ged Zandvoort  28 oktober 1742 6 Albert Teunis Zwemmer  ged Zandvoort  6 december 1744 harpoenier walvisvaart  begr Zandvoort 30 september 1821 tr Zandvoort   3 januari 1773 Jopje Joppe Loos  ged Zandvoort  28 augustus 1746  geref  d.v Jop Volckertsz Loos en Annetje Jane Paap vader was ter haringh   Albert  monsterde 11.4.1783 als harpoenier op  ’s Lands Weltevreden‘ van reder Cornelis   van  der Wal uit Groot Ammers, op deze tocht  met 44  bemanningsleden, waarvan 12   Nederlanders en de rest Duitsers  werden bij Groenland  5 walvissen gevangen t.w. 298   vaten traan,  Klink herfst 2015 7 Jan Teunis Zwemmer   ged Zandvoort 8 januari 1747 8 Gerritje Teunisdr Zwemmer  ged Zandboort 27 oktober 1748 9 Jan Teunis Zwemmer  ged Zandvoort  17 mei 1750  vader was naar Groenlant 10 Jan Teunis Zwemmer ged Zandvoort  22 augustus 1751 vader na Groenlant overl Zandvoort 20 augustus 1805 visser op Groenlant  otr Zandvoort  23 december 1780 tr Zandvoort 7 januari 1781 Trijntje Jacobsdr Oosterbaan  ged Zandvoort  20 april 1755  geref overl Zandvoort  7 oktober 1827 d.v Jacob Cornelisz Oosterbaan en Neeltje WIllemsdr Moolenaar  zij zijn de stamhouders van de nog levende takken Zwemmer,   zijn zoon  Cornelis Jansz is stamvader van ‘de Grutter”

428/429 WILLEM ARIJSZ SCHUIJTEN  geb Zandvoort 17 januari 1734  overl Zandvoort  25 oktober 1810  o/tr Zandvoort 11/25 mei 1766 BERBERTJE JANSD KOPER geb Zandvoort 23 oktober 1735 Batje Jans  overl Zandvoort  30 januari 1813 Kinderen 1 Arij Willems Schuijten geb Zandvoort  17 mei 1772 2 Jan Willems Schuijten geb Zandvoort  5 juni 1768 3 ARIE WILLEMS SCHUIJTEN tr JANNETJE JANSD GROEN    214/215 4 Maartje Willems Schuijten  geb/d Zandvoort  12 /15 november 1772  visloopster  overl Zandvoort 29 januari 1820 o/tr Zandvoort aan zee  4/19 mei 1805 gescheiden  Zandvoort 16 maart 1806 contract tot scheiding tussen tafel en bed   Jane Willems Paap  ged Zandvoort aan zee  10 februari 1760 visser overl Zandvoort  1 augustus 1829 z.v. Willem Janes Paap en Guurtje Slagveldt 432/433-11 5 Aaltje Willems Schuijten  geb Zandvoort 19 januari 1777 begr Zandvoort 8 maart 1777

430/431 JAN HENDRICKSZ GROEN  geb Zandvoort 8 april 1736 geref  tr Zandvoort  22 juni 1760 MAARTJE PIETERSD PAAP  geb Zandvoort 22 december 1737 Kinderen 1 Hendrick Jansz Groen  geb Zandvoort  14 juni 1761 2 Hendrick Jansz Groen geb Zandvoort 13 juni 1762 3 Pieter Jansz Groen  geb Zandvoort 10 februari 1765  viskoper overl Zandvoort 3 augustus 1840 tr Zandvoort  28 juli 1788  Trijntje Dirksd Schaap ged Zandvoort 21 februari 1768 begr Zandvoort  20 april 1806 4 Hendrik Jans Groen geb Zandvoort 14 december 1766 5 Aaltje Jansdr Groen  geb Zandvoort 2 oktober 1768 6 JANNETJE JANSD GROEN  tr  ARIE WILLEMS SCHUIJTEN  214/215

432/433        WILLEM JANE PAAP geb  Zandvoort aan zee  11 december 1712 geref  overl na 1763tr 1e Zandvoort aan zee  23 november 1732Arentje Arensdr  geb Zandvoort aan zee 1708 overl voor 1741 tr 2e Zandvoort aan zee  23 april 1741 GUURTJE CORNELIS SLAGVELDT geb Zandvoort  1 september 1720 sijnde de vader ten haringh, getuige Cornelis Engels Kloot Trijntje Hendriks Valke  overl  na 1763 d.v. Cornelis Arisz Slagveldt en Ariaantje Jansdr Flooren, Willem Jane is een broer van Engel Janes   384/385/416/417 Kinderen 1e 1 Arent Willems  geb Zandvoort aan zee 28 juni 1733 overl Zandvoort voor 1734 2 Arent Willems  geb Zandvoort aan zee 31 juli 1735 overl Zandvoort voor 1737 3 Arent Willems  geb Zandvoort aan zee 22 december 1737 otr Zandvoort aan zee 26 april 1767 tr Zandvoort aan zee  10 mei 1767 Aaltje Cornelisdr Keur (Keurmeester) geb Zandvoort aan zee  8 februari 1739 overl Zandvoort  19 september 1813  Aaltje tr 2e Zandvoort 23.6.1776 Cornelis Gerrits Helburg geb 29.11.1744. Kinderen: Gerrit   Helburg geb 15.12.1777 en Cornelis Helburg geb 20.2.1780   d.v Corrnelis Cornelisz Keurmeester en Ariaantje Cornelisd de Waard Kinderen 2e 4 Jane Willems Paap ged Zandvoort aan zee 17 december 1741 overl Zandvoort  voor 1746 5 Anna Willems Paap  ged Zandvoort aan zee 17 maart 1743 6 Jane Willems Paap   ged Zandvoort aan zee 18 oktober 1746 overl Zandvoort  voor  1760 7 Maartje Willems Paap   ged Zandvoort aan zee  27 oktober 1748  begr Zandvoort 9 oktober 1796 tr Zandvoort aan zee 3 oktober 1790  Jan Gerrits Helburg geb Zandvoort aan zee  24 november 1752  overl verongelukt op zee  1793 z.v. Gerrit Cornelisz Helburg en Stijntje Jans de Beer/Berendregt Maartje Willems Paap verzoekt 3.11.1793 de schepenen van Zandvoort geen successie  te hoeven betalen, haar man Jan Helburg was op zee  verongelukt, er waren geen kinderen maar wel een huisje 8 CORNELIS WILLEMS PAAP   tr   TRIJNTJE DE JONG   216/217 9 Jacob Willems Paap  ged Zandvoort aan zee  9 december 1753  begr Zandvoort 9 oktober 1785 tr Zandvoort 9 november 1777 Trijntje Maartensdr Groenveld(t) geb Bloemendaal 24 februari 1745 overl Zandvoort 27 maart 1817 Trijntje bij doop ingeschreven als Groeneveldt,  d.v. Maerten Albertsz Groen en Maartje Kerkman, erbij vermeld BD             Kinderen                              9a Willem Jacobs Paap geb Zandvoort 17 januari 1778             9b Willem Jacobs   geb Zandvoort  26 juni 1779  visser  overl Zandvoort aan zee  19 oktober 1852             9c Maartje   geb Zandvoort  26 november 1780 overl Zandvoort aan zee 23 december 1843 9d Guurtje  geb Zandvoort  30 juli 1783 9e Guurtje   geb Zandvoort  9 april 1785 overl Zandvoort 10 april 1785 10 Ariaantje Willemsd Paap   ged Zandvoort aan zee  26 juni 1757 11 Jane Willems Paap  ged Zandvoort aan zee 10 februari 1760    visser overl Zandvoort  1 augustus 1829 o/tr 1e Zandvoort aan zee  10/24 mei 1788  Anna Jacobsdr Groeneveld  ged Zandvoort  15 november 1761 geref  begr Zandvoort 26 september 1800 d.v. Jacob Maartens Groeneveld/Groen en Teuntje Arijsd Loos o/tr 2eZandvoort  4/19 mei 1805 gesch  16 maart 1806 Maartje Willems Schuijten  geb  Zandvoort  12 november 1772 visloopster overl  Zandvoort 29 januari 1820   d.v. Willem Arijsz Schuijten en Berbertje Jans Koper  428/429-4  Kinderen 1 11a Guurtje  geb/d Zandvoort 13/14 december 1788  11b Maartje  geb Zandvoort  12 december 1790  visloopster overl Zandvoort  7 augustus 1849 tr  Zandvoort   9 februari 1817 Engel Gerrits Kerkman geb/d Zandvoort 5/11 december 1817 vischlooper  overl Zandvoort  1 augustus 1849 1828 wagenaar 28.07.1849 nog in leven, geen overlijdensakte gevonden in Zandvoort  z.v Gerrit Jacobs Kerkman en Annetje Engele Kemp  11c Jaapje  geb Zandvoort 15 september 1793   vischverkoopster ged Zandvoort 15 september 1793  overl Zandvoort  22 december 1850  Francois Nicolaas Requier geb  ca 1788 overl voor 04.1850 1812 Prepose des Douanes Imperial (Rijksdouanebeambt), woont Zandvoort, erkennende de vader van het voorz. kind te zijn en hetzelve te hebben gehad van Jaapje Paap  11d Teuntje  geb Zandvoort 24 januari 1796  Teunisje overl Zandvoort 15 maart 1876  vischloopster tr Zandvoort  8 augustus 1819 Willem Leendertsz Koning geb/d Zandvoort 10/12 maart 1797 visscher  z.v LeendertJacobs Koning en Marijtje Arendsd Groen 11e Willempje  geb Zandvoort  11 januari 1799 vischloopster overl Zandvoort  23 mei 1863 tr  Zandvoort  14 oktober 1821 Willem Volkertsz Koning geb Zandvoort  10 november  1797 vischkooper, zoon van Volkert Jacobs Koning en Anne WIllemsdr Groen 12 Arij Willems Paap  ged Zandvoort 12 juni 1763

434/435 ARIJ JANSZ DE JONGH geb Castricum  ca 1705 NH begr Zandvoort 15 januari 1789 tr Zandvoort  21 november 1728 LEENTJE JACOBSD KERKMAN geb Zandvoort 26 februari 1708 d.v Jacob Leenderts Kerkman en Trijntje Arisdr Molenaar Kinderen 1 Jan Arijsz de Jongh  geb Zandvoort  18 september 1729 tr Zandvoort 7 mei 1752 Lijpje Gijzen Haasnoot geb Katwijk aan Zee 25 februari 1731 geref  begr Zandvoort  30 mei 1800   d.v. Gijsbert Dirksz Haasnoot en Neeltje Theunis van Duijvenboden 2 Jacob Arijsz de Jongh  geb Zandvoort  27 januari 1732 3 Jacob Arijsz de Jongh  geb Zandvoort  31 mei 1733 4 Jacob Arijsz de Jongh  geb Zandvoort  5 december 1734 5 Jacob Arijsz de Jongh  geb Zandvoort  4 november 1736 6 Aaltje  Arijsd de Jongh  geb Zandvoort  12 juli 1739 7 TRIJNTJE ARIJSD DE JONGH   tr   CORNELIS WILLEMSZ PAAP     216/217 8 Marijtje Arijsd de Jongh  geb Zandvoort 18 juli 1745

436/437 zie 396/397 

438/439 zie 398/399

440/441    zie  390/391     

442/443        934/935     958/959 ARIJ CRIJNE KRAAIJ  geb Zandvoort 10 februari 1715 walvisvaarder, haringvisser  begr Zandvoort 27 december 1763 z.v Crijne Dircksz Kraaij en Niesje Ariensd van Duijn tr Zandvoort 30 november 1738 ANNETJE GERRITSD SCHAR geb Zandvoort  22 december 1715 begr Zandvoort  10 december 1783 bij de doop van Jacob (1750) is zij vermeld onder de naam van Duijn Kinderen 1 CRIJNTJE ARISD KRAAIJ      tr  ENGEL ARENDSZ KEMP  466/467 2 Antje Arijsd Kraaij  geb Zandvoort  25 november 1742 tr Zandvoort  31 december 1769 Cornelis Arijsz Schilpzand   geb Zandvoort 31 januari 1740 3 Niesje Arijsd Kraaij  geb Zandvoort  31 juli 1746 tr Wijk aan Zee  4 januari 1768  Klaas Klaasz Groeneveld geb Wijk aan Zee  ca 1742 4 Jacob Arijsz Kraaij  geb Zandvoort   19 april 1750  zeeman overl Zandvoort 21 februari 1834 tr 1e Zandvoort  9 juni 1776 Jobje Cornelisd Paap  geb Zandvoort 11 mei 1749 overl Zandvoort 8 maart 1778 d.v. Cornelis Jacobs Paap en Annetje Volckertsd Loos tr 2e Zandvoort 21 december 1783 Sijtje Maartensdr Molenaar ged Zandvoort  17 april 1757 overl Zandvoort  30 maart 1807 tr 3e Zandvoort   8 maart 1812  Petronella Lussen/Lussing  geb Amsterdam   1773 overl Zandvoort  14 mei 1819 Petronella tr 1e Amsterdam 19.4.1804 Carel Wigman, schipper op de west, zij woonden   Buiten Brouwerstr Amsterdam  Het huwelijk van Jacob en Petronella op 8.3.1812 is het eerste huweljk dat is ingescheven in de nieuwe Burgerlijke stand van Zandvoort, Jacob is 61 en zij krijgen nog 3 dochters  zie Klink  herfst 2011 5 MARIJTJE ARIJSD KRAAIJ     tr  ENGEL ARIJSZ KOPER  220/221/478/479

444/445 DIRK CORNELIS KEESMAN  geb Zandvoort  13 juli 1723 haringvisser  begr Zandvoort 13 december 1780 z.v. Cornelis Jans Keesman en Aaltje Dirks van de Schinkel tr Zandvoort 24 december 1747 SIJTJE GERRITS VAN DUIJN geb Zandvoort 22 november 1722 begr Zandvoort  27 juni 1790 d.v. Gerrit Cornelis van Duijn en Cornelia Willems Bol Kinderen 1 CORNELIS DIRKS KEESMAN  tr GRIETJE JACOBS OOSTERBAAN 222/223 2 Gerrit Dirks Keesman  geb Zandvoort 22 oktober 1752 3 Aaltje Dirksd Keesman  geb Zandvoort 19 oktober 1755  viskoopster overl Zandvoort 14 maart 1813 tr Zandvoort  25 mei 1783 Leendert Pieters Koper geb Zandvoort  4 juli 1756 visser overl Zandvoort  14 april 1813  z.v. Pieter Willems Koper en Maartje  Leenderts Koning

446/447 zie 386/387  

768/769 832/833 864/865 952/953 968/969 2032/2033                    JANE WILLEMS  geb Zandvoort aan zee  6 oktober 1686 geref, haringvisser 1714                     get: Seijtie Gerrits en Aelbertie Ariens overl Zandvoort 20 maart 1736 tr Zandvoort 29 juni 1710 PIETERTJE ARISSE PAAP ged Zandvoort aan zee 16 november 1687 geref. ‘Pietertje Doffer’ overl Zandvoort voor 1763 Jane Willems koopt van zijn schoonvader Arent Pietersz Paap een huis ten oosten van het Oudemannenhuijs Kinderen 1 Willem Janes Paap ged Zandvoort aan zee  8 februari 1711 overl  Zandvoort 11 december 1712 2 WILLEM JANE PAAP tr GUURTJE SLAGVELDT  432/433  voorouders van Sijtje Paap  26/27 3 Arent Janes Paap ged Zandvoort aan zee 21 oktober 1714  vader ter haringh overl  voor 1718 4 Anna Janes  Paap ged Zandvoort 27 oktober 1715  Annetje overl Zandvoort 22 mei 1791 tr Zandvoort aan zee 7 mei 1741  Job Volckerts Loos ged Zandvoort 5 januari 1716  NH, haringvisser overl Zandvoort  22 december 1784  z.v. Volckert Claas Loos en Jobje Arijsd 5 Arent Janes  Paap ged Zandvoort aan zee  23 oktober 1718 6 Cornelis Janes Paap ged Zandvoort aan zee 22 oktober 1719 get  Maartje Gaijse vader ten haringh tr Zandvoort 12 juli 1744  Marijtje Fulpsdr ged Zandvoort 21 augustus 1718  Philipsd vader ten haringh d.v. Phulp Meese Burger en Annetje Volckertsd Groen 7 Nelletje Janes Paap  ged Zandvoort aan zee 11 november 1722  overl voor 1754  tr Zandvoort aan zee 11 juli 1751 Dirk Hendriksz Schaap ged Zandvoort 15 april 1725 overl Zandvoort 25 september 1774  z.v. Hendrick Pietersz Schaap en Claasje Dircksd Molenaar, Dirk Hendriks tr 2e Zandvoort  23.6.1754 Ariaantje Cornelis Koper, tr 3e Zandvoort 23.8.1767 Aaltje Jansd Croese  Kinderen  7a Claasje Schaap ged Zandvoort aan zee 12 december 1751 overl Zandvoort 27 januari 1832 8 Jacob Janes  Paap  ged Zandvoort aan zee 13 februari 1724 overl Zandvoort 1 januari 1762 9 Kniertje Janes Paap ged Zandvoort aan zee 27 januari 1726 10 ENGEL JANES PAAP  tr   JOBJE WILLEMSD KOPER    384/385/416/417/476/477   voorouder van Pieter Paap   26/27 11 SIJMON JANES PAAP tr CLAARTJE EWITSD MOLENAAR 484/485 12 PIETER JANES PAAP  tr MAARTJE CORNELIS BERENDREGT 1016/1017   

770/771 834/835 936/937 WILLEM FLORIS CORNELIS FLOORE KOPER  ged Zandvoort aan zee 3 augustus 1705  overl Zandvoort 5 december 1777  tr Zandvoort  24 oktober 1728 JANNETJE VOLCKERTS LOOS ged Zandvoort  16 oktober 1707 Kinderen 1 JOPJE WILLEMSD FLOORE KOPER   tr   ENGEL JANE PAAP   384/385/417/418 2 Ariaantje Willemsd Koper ged Zandvoort  13 augustus 1730 begr Zandvoort 26 januari 1783  tr Zandvoort 18 oktober 1750  Pieter Corsz Berendregt ged Zandvoort 3 maart 1726  z.v Cors Pieters Berendregt en Grietje Pietersd Keesman 3 Annetje Willemsd Koper ged Zandvoort 4 mei 1732 overl Zandvoort 17 november 1760 tr Zandvoort  5 november 1769  Arij Cornelis Slagveld  ged Zandvoort  17 december 1724 begr Zandvoort  10 maart 1797 4 Dirkje Willemsdr Koper  ged Zandvoort  17 januari 1734 overl Zandvoort  17 juni 1812  tr Zandvoort 16 juni 1754 Arent Ewitsz Groen  ged Zandvoort 1 april 1731 overl Zandvoort  25 oktober 1761  met de schuijt op zee gebleven z.v. Ewout Alberts ’t Heere en Marijtje Cornelisd Groen. bij de huwelijksaankondiging in 1754 gebruikt Arent de naam Groen 5 Neeltje Willemsd Koper  ged Zandvoort 17 juli 1740 6 VOLKERT WILLEMS KOPER  tr  HENDRKJE VOLKERTSD GROEN  468/469 Zie ook de verklaring bl 1580/1581 Volkert Claasz Loos Op 22.2.1771 werd op verzoek van Arij Cornelisz Slagveldt door Sijmen Jane Paap getrouwd met Claartje Ewitsd Molenaar Willem Flore Koper getrouwd met Jannetje Volckertsd Loos, Hendrick Hendricksz Backenhove getrouwd met Jannetje Engels van der Valk de onderstaande verklaring afgelegd: Wij allen hadden vorig jaar aangenomen van Pinksteren tot S. Maarten 1770 en met genoemde Slagveldt als stuurman  om met een vischschuit waarvan Cornelis Maartsz Draijer mede reder en boekhouder was op Vissche te vaare…Toen wij dan in het laatst van september aan land waren, vertelde Slagveldt dat genoemde Draijer had geproponeert hem met zijn volk als Courier naar Engeland te laten varen voor 225.00 per maand. Na samen hierover te hebben gesproken, vonden wij dit eigenlijk veel te weinig, zeker al omdat Draijer geen victualie wilde geven. Daarna kwamen wij self met het voorstel om voor agt per hoofd per week, de jongens iets minder maar totaal voor 44.00 per week en buitendien zoveel victualie als Leendert Willem die ook was aangenomen om op Engeland te varen, zou meenemen. Twee dagen later bevestigd Slagveldt dat met Draijer een accoord was gesloten en de schuijt moest in orde worden gemaakt. Op 3 october zijn wij smorgens om drie uur in zee gestoken en tien dagen later was de reis volbracht. Hierna moesten wij ons gereed houden voor een tweede reis. Slagveldt en Paap brachten intussen het restant van het bier en brood terug en vroegen voor de tweede reis een behoorlijke provisie (mondvoorraad). Draijer voelde zich hiertoe niet verplicht waarna een reede-wisseling ontstond. Slagveldt zei; wanneer je geen bier en brood wilt geven dan ga ik liever visschen en niet op Engeland vaaren. Draijer zei toen: als jullie niet naar Engeland willen varen dan zal ik wel ander volk op ’t schuijtje zetten. Waarop Slagveldt zei dat dit niet kon omdat zij op t schuijtje tot Sint Maarten waren aangenomen. Na deze verklaring werd de eed van waarheid afgelegd

772/773   892/893 CORNELIS JACOBS OOSTERBAAN    ged Katwijk aan de Rijn  4 januari 1682 overl Zandvoort 18 april 1749 tr 1e Zandvoort  15 juni 1710 GRIETJE HENDRICKSD SCHILPZAND ged Zandvoort 23 november 1687 tr 2e Zandvoort 6 mei 1736 Marijtje Huijgensdr Molenaar ged Zandvoort 1 maart 1699 d.v. Huijgen Arijsz Molenaar en Jopje Jeroensdr Kinderen 1 JACOB CORNELISZ OOSTERBAAN tr NEELTJE WILLEMSD MOLENAAR  386/387/446/447 2 Leendert Cornelisz Oosterbaan ged Zandvoort  7 juni 1722 RK St Bavo

774/775      776/777      794/795     842/843 874/875 894/895 1000/1001 WILLEM ARIJSZ MOLENAAR geb Zandvoort aan Zee 3 april 1672 geref, haringvisser  overl Zandvoort aan Zee  1 februari 1726 tr Zandvoort aan Zee  10 juni 1708 WILLEMTJE ARISSE GAIJSE   geb Zandvoort aan Zee  19 december 1683  overl Zandvoort aan Zee 5 november 1744 wed van Willem Arents Molenaar in Zandvoort. zij overleden zonder een voogd aan te stellen over haar zoon Huijg Willemse Molenaar 10, alsnog worden broer Arij Willemse Molenaar en oom Maarten Arentse Molenaar als voogden aangesteld. lidmatenregister 1-144 .inschrijving 24.12.1708 met sijn huisvrou Willemtje Arisse Gaijse Kinderen Willemtje Arisse Gaijsen en Willem Arents Molenaar Huijg Arents Molenaar  geb voor 1708 Kinderen 1 Arij Willemsz Moolenaar  geb Zandvoort  1 september 1709  overl Zandvoort 23 december 1713 2 Engeltje Willemsd Moolenaar geb Zandvoort 5 oktober 1710  overl Zandvoort  voor 1 oktober 1718 3 ARIJ WILLEMS MOOLENAAR  tr AALTJE MAARTENSDR DRAIJER    388/389 4 NEELTJE WILLEMSD MOOLENAAR tr  JACOB CORNELISSE OOSTERBAAN 386/7/446/7 5 Maarten Willems Moolenaar   geb Zandvoort 10 januari 1717  overl Texel/Eijerlandt oktober 1758  tr Zandvoort 9 mei 1745 Neeltje Volckertsd Loos  geb Zandvoort  1 januari 1723 Kinderen             5a  Maartje  geb Zandvoort  4 februari 1759 geb aantekening bij Maartje: zijnde de vader neffens ’t volck met de haringhschuijt op ’t Eijerlandt in oct 1758 gebleven 6 ENGELTJE WILLEMS MOOLENAAR tr PIETER LEENDERTS KONING 396/397/420/421 /436/437 7 Claas Willems Moolenaar geb Zandvoort  8 september 1720 overl Zandvoort 13 februari 1724 8 Trijntje Willems Moolenaar  geb Zandvoort  18 november 1721 9 CLAAS WILLEMS MOOLENAAR     tr  SARA CORNELISD KEESMAN   500/501 10 Huigh Willems Moolenaar geb Zandvoort 2 september 1725  tr Zandvoort  28 december 1749  Maartje Cornelisd Keur  geb Zandvoort  4 november 1725  d.v. Cornelis Cornelisz Keurmeester en Willemtje Cornelisz Koning  Maartje noemde zich bij haar huwelijk Koper

776/777       zie 774/775  

778/779      FLOOR JOPPE Floor Joppe Koper, RK   tr Bloemendaal  14 januari 1719 get  Engel Keese , Maritje Willems KEETJE SIJMISDR Cornelia Simonsdr 1719 zij  woonden te Zandvoort Kinderen 1 Antje Flore Koper geb Zandvoort RK St Bavo  ged Bloemendaal 19 oktober 1719 tr 1e  ca 1739 Claes Jansz Groen  tr 2e Bloemendaal  28 januari 1748 Dirck Claasz Koper ged Zandvoort3 oktober 1727 z.v. Claas Engele Koper en Maria Volckertsd ’t Heere/als Maritje Bolder vermeld 2 Simon Flore Koper  geb Zandvoort ged Bloemendaal   11 september 1720 3 AAGJE FLORE KOPER tr   ARIJ WILLEMS MOOLENAAR   388/389 4 Job Flore Koper  geb Zandvoortged Bloemendaal  6 september 1723 5 Job Flore Koper geb Zandvoort ged Bloemendaal   27 april 1725 6 Albert Flore Koper  geb Zandvoortged Bloemendaal   23 september 1729 7 Simon Flore Koper ged Zandvoortged Bloemendaal   19 januari 1735 8 Trijntje Flore Koper  geb Zandvoort ged Bloemendaal        19 januari 1735 allen gedoopt te Bloemendaal St Bavo

782/783        786/787         882/883         1914/1915 GERRIT CORNELISZ MATH  geb Zandvoort aaan Zee  1 januari 1693 haringvisser tr Zandvoort aan Zee  18 december 1718 AECHIE PIETERTS VAN DUIJN  geb Zandvoort aan Zee 19 juli 1693 Aechie tr 2e Zandvoort aan Zee 30.1.1729 Philips Cornelisz Koper Kinderen 1 Jacob Gerrits Mat  geb Zandvoort aan Zee 1 oktober 1719 2 Jacob Gerrits Mat geb Zandvoort aan Zee 22 december 1720 3 Cornelis Gerrits Math  geb Zandvoort aan Zee 1 maart 1722 tr Zandvoort aan Zee  5 mei 1743 Trijntje Maartens Groen geb ca 1722 overl Zandvoort voor oktober 1763 Trijntje tr 2e voor 1763 Jacobus van Houten geb Warmond Kinderen: 8 4 Jacob Gerrits Mat  ged Zandvoort 15 augustus 1723 5 MENGSJE GERRITS MAT tr  ARIJ ENGELE KOOPER 390/391/392/393/440/441/956/957 6 Pieter Gerritsz Mat  geb Zandvoort aan Zee  7 augustus 1727 tr Zandvoort aan Zee 10 oktober 1751 Aaltje Cornelisd Kooper geb Zandvoort aan Zee 11 april 1728

Kinderen Aechie en Philip Cornelisz Koper 1 Stijntje Philipd Koper  geb Zandvoort aan Zee 20 november 1729 2 Stijntje Philipd Koper geb Zandvoort aan Zee 8 april 1731 3 Stijntje Philipd Koper geb Zandvoort aan Zee  7 juni 1733 tr Zandvoort aan Zee 30 april 1758 Ewit Hendriks Schaap geb Zandvoort aan Zee 25 december 1733 overl op zee 10 maart 1784 verongelukt met een schuijtje 4 Gerrit Philips Koper geb Zandvoort aan Zee 12 september 1734

786/787      zie    782/783    

788/789  938/939  972/973 VOLCKERT JANSZ GROEN ged Zandvoort 9 oktober 1712 geref overl/begr Zandvoort 21/23 augustus 1789 tr Zandvoort 16 mei 1734 GERRITJE HEIJNDERICKSD BACKEHOVEN RK St Bavo   ged Bloemendaal  18 oktober 1706 Kinderen 1 ARIJ VOLCKERTS GROEN  tr  JOPJE CLAESD LOOS  394/395/486/487 2 Sijtje Volckertsd Groen  ged Zandvoort  15 december 1737 begr Zandvoort  30 augustus 1797 tr Zandvoort  14 juni 1761 Jacob Leenderts Koning  ged Zandvoort            1 januari 1735 nachtwaker overl Zandvoort  4 januari 1819 z.v. Leendert Dirks Koning en Annetje Jacobsd Kerkman 3 Hendrick Volckerts Groen ged Zandvoort 6 september 1739 4 Jan Volckerts Groen  ged Zandvoort  6 november 1740 5 Jannetje Volckertsd Groen ged Zandvoort 8 april 1743 overl Zandvoort  21 januari 1816 o/tr Zandvoort 16/30 september 1764 Teunis Cornelisz van Duijvenboden ged Zandvoort 26 oktober 1741 timmerman zijn moeder wordt Coeij genoemd bij zijn doop overl Zandvoort 17 januari 1812 6 HENDIRCKJE VOLCKERTS  GROEN  tr  VOLCKERT WILLEMS KOPER 468/469 7 Maartje Volckertsd Groen ged Zandvoort 7 mei 1747

790/791 974/975 CLAES VOLCKERTS LOOS ged Zandvoort 22 maart 1711 tr Zandvoort  27 juli 1732 LIJSBETH ENGELE KOPER  ged Zandvoort  13 oktober 1709 d.v. Engel Dircksd  Koper en Annettie Hermans de Waard Kinderen 1 Volckert Claasz Loos  ged Zandvoort 3 mei 1733 2 Annetje Claasd Loos  ged Zandvoort  17 oktober 1734 3 JOBJE CLAESD LOOS    tr  ARIJ VOLCKERTS GROEN   394/395/486/487 4 Jacob Claas Loos   ged Zandvoort   28 mei 1758 overl Zandvoort  20 januari 1813 tr 1e Zandvoort  30 juni 1782   Maartje Arijsd Koper  ged Zandvoort  23 november 1755 tr 2e Zandvoort  7 mei 1786 Lijsbeth Teunisdr Kraaijenoord   geb Zandvoort 19 oktober 1766 overl Zandvoort 1 februari 1846 d.v. Teunis Jansz Kraaijenoord en Jobje Arendsd Loos Kinderen 1e: 2 jong overl   Kinderen 2e: 8 , 5 jong overl,   begin van ‘Buurtje’ en ‘Keessie Loos’

792/793       840/841       872/873 LEENDERT DIRCKS KONING  geb Zandvoort 10 juni 1691 geref, haringvisser  tr 1e Zandvoort 8 september 1720 MARIJTJE PIETERS  geb Zandvoort 25 september 1695 Keesman  overl Zandvoort  voor oktober 1728 tr 2e Zandvoort 31 oktober 1728 Annetje Jacobsd Kerkman  geb Zandvoort 23 oktober 1718 d.v Jacob Leenderts Kerkman en Trijntje Arisd Molenaar Kinderen 1e 1 Maartje Leenders Koning  ged Zandvoort  26 oktober 1721 2 Dirck Leenders Koning   ged Zandvoort 9 december 1722 3 PIETER LEENDERS KONING  tr ENGELTJE WILLEMS MOLENAAR 396/397/420/421/ 436/437 Kinderen 2e 4 Maartje Leenderts Koning geb Zandvoort   6 mei 1731 tr Zandvoort 17 februari 1754  Cornelis Hendrickse Smit  geb Zandvoort 15 februari 1728 z.v. Hendrick Arents Smit en Dieuwertje Pietersd van Dil 878/879 5 Jacob Leenderts Koning  geb Zandvoort   9 november 1732  als moeder is vermeld Annetje Groen 6 Claartje Leenderts Koning  geb Zandvoort 11 september 1733 7 Jacob Leenderts Koning  geb Zandvoort  1 januari 1735  nachtwaker  als moeder vermeld Annetje Groen overl Zandvoort 4 januari 1819 tr Zandvoort   14 juni 1761 Sijtje Volckertsd Groen geb Zandvoort  15 december 1737 8 Dirck Leenderts Koning  geb Zandvoort 20 januari 1737 9 Dirck Leenderts Koning geb Zandvoort    4 mei 1738 10 Clara Leendertsd Koning geb Zandvoort  4 oktober 1739

794/795     774/775    

796/797   844/845     860/861       876/877 HENDRICK JACOBS ’T HEERE gb Zandvoort 15 november 1699 Groen, geref  overl Zandvoort  5 oktober 1746 tr 1e Zandvoort   31 mei 1722 Maritje Bastiaansdr Schuijten           geb Bloemendaal 2 juli 1699 RK St Bavo   overl Zandvoort  12 december 1727 d.v. Bastiaan Adriaans Schuijten en Trijntje Willemsd 1712/1713 tr 2e Zandvoort 11 maart 1731 Hendrick wordt bij zijn 2e huwelijk onder de naam Groen vermeld AALTJE DIRKSD VAN DE SCHINKEL geref  geb Zandvoort 18 oktober 1693  overl Zandvoort  4 december 1742 Aaltje trouwde eerst Zandvoort  17.12.1719  Cornelis Jans Keesman geb Zandvoort  2.6.1697 haringvisser d.v. Dirk Ewouts van de Schinkel en Sara Dirksd de Mulder Kinderen 2e 1 WILLEM HENDRICKSZ GROEN  tr  MARIJTJE HENDRICKSD SMIT  schepen van Zandvoort  398/399/422/423/438/439 2 Nelletje Hendricksd Groen  geb Zandvoort  27 december 1733  haar vader was in Engelant bij haar geboorte 3 JAN HENDRICKSZ GROEN    tr   MAARTJE PIETERS PAAP  430/431 Kinderen Aaltje Dirksd  met Cornelis Jans Keesman Trijntje Cornelisd Keesman geb Zandvoort  5 januari 1721 overl Zandvoort  5 april 1809 tr Zandvoort 30 april 1721 Jan Maartens Draijer  geb Zandvoort  20 oktober 1715 Dirk Cornelis Keesman  geb Zandvoort  13 januari 1723 haringvisser  begr Zandvoort 13 december 1780 tr Zandvoort  24 december 1747 Sijtje Gerrits van Duijn geb Zandvoort 22 november 1722 begr Zandvoort  27 juni 1790 Sara Cornelis Keesman  geb Zandvoort 4 november 1725 overl Zandvoort   20 september 1786 tr Zandvoort   19 mei 1748 Claas Willems Molenaar geb Zandvoort   31 februari 1724 overl Zandvoort   3 maart 1754

798/799 846/847      878/879 HENDRICK ARENDSZ  SMIT geb Zandvoort  6 februari 1695 Schaap, haringvisser   tr Zandvoort 5 december 1717 DIEWERTJE PIETERS VAN DIL geb Noordwijkerhout overl  voor 1814 Kinderen 1 Jannetje Hendricksd Schaap  ged Zandvoort  23 januari 1718 get Maartje van den Berg jong overleden 2 Arent Hendriks Smit  geb Zandvoort  24 november 1719  get: Maartje Arents overl Noordwijk 2 september 1781 otr Hillegom  11 februari 1752 tr Zandvoort 5 maart 1752  Maartje Leenderts Maasdijk ged Noordwijk aan Zee 11 februari 1731 overl Noordwijk 1797  Marijtje, d.v. Leendert Pieters Maasdijk en Maartje Jacobsdr van Duijn   Kinderen   2a Dieuwertje  ged Zandvoort   23 juli 1753 overl Noordwijk  13 juni 1792   2b Leendert  geb Zandvoort   6 januari 1754  overl Noordwijk 1828 3 Pieter Hendricksz Smit  ged Zandvoort 20 januari 1722  NH get Anna Cornelis van Suijlen tr  Noordwijk 5 maart 1752 Trijntje Corsd Berendregt geb Noordwijk 5 februari 1730 d.v Cors Pieters Berendregt en Grietje Pietersd Keesman 4 Jacob Hendricksz Schaap   geb Zandvoort 27 augustus 1724 jong overleden 5 Cornelis Hendricksz Schaap  ged Zandvoort  20 januari 1726  tweeling  jong overleden 6 Marijtje Hendricksd Schaap  ged Zandvoort 20 januari 1726 tweeling get Anna Cornelis van Suijlen en Pietertje Joosten  jong overleden 7 Cornelis Hendricksz Smit  geb Zandvoort  15 februari 1728 schepen van Zandvoort 1790  get: Anna Cornelis van Suijlen  tr Zandvoort  17 februari 1754 Maartje Leenderts Koning  geb Zandvoort 6 mei 1731 872/873  begr Zandvoort 2 oktober 1783 d.v. Leendert Dircksz Koning, haringvisser en Annetje Jacobsd Kerkman    8 MARIJTJE HENDRIKSD SMIT tr  WILLEM HENDRIKS GROEN 398/399 422/423 438/439 9 Anna Hendricks Smit  geb Zandvoort 20 oktober 1733  jong overleden 10 Jakob Hendricks Smit  geb Zandvoort  17 oktober 1734  otr Zandvoort 15 december 1771 tr Zandvoort  29 december 1771  Cornelia Jansdr Koper geb Zandvoort 18 juni 1741 d.v. Jan Flore Koper en Maartje Claasd Groen 11 Anna Hendricksd Smit geb Zandvoort 4 augustus 1737 jong overleden 12 Anna Hendricksd Smit geb Zandvoort  12 oktober 1738 overl Zandvoort  december 1764 tr Zandvoort 6 september 1761 Dirck Ewoutsz van de Schinkel geb Zandvoort 12 oktober 1737 get: Hendrik Jacobs Groen i.p.v. vader ter haringh  z.v. Ewout Dirks van de Schinkel en Marijtje Crijnsd Schipzand 13 Jannetje Hendricks Schaap geb Zandvoort 12 februari 1741 jong overleden 14 Jannetje Hendricks Smit  geb Zandvoort  9 september 1742 jong overleden 15 Jannetje Hendricks Smit  geb Bloemendaal  16 februari 1746          

800/801 EGBERT JACOBSZ ged Egmond aan Zee 16 mei 1694 geref, visser  overl Krommenie 8 december 1758 aangifte door Jacob Egberts  huw toestemming Krommenie   11 december 1717 tr Krommenie 2 januari 1718  jm van Krommenie jd van Egmond aan Zee NIESJE CORNELIS ROOT  ged Egmond aan Zee  8 januari 1698 Niesje de Roo overl 1745 RK, Niesje tr 2e afk tr 26.6.1731 Olbrant/Hilbrant Aldertsz geb Krommenie kadaster Egmond aan zee belending oost A122 zuid de Hereweg of Voorstraat west een slop of steeg naast A 120 en noord de Hereweg A159 27.2.1731 verponding Egmond 105 Egbertien Rootien taxatie huurwaarde f 18 was f5.12.0, t.w. Niesje Cornelisdr Root, wed Egbert Jacobsz Visser ws.de bewoonster. Huyden den 24 Augusti 1718 Compareerde voor de Heeren Weesmeesteren van Crommenije en dijck Egbert Jacobsz dewelcke bekende voor soo veel sijn portie aengaat van den voorenstaanden inventaris en sijn vaders erffenis voldaan te zijn bedanckte derhalve de Heeren Weesmeesteren en voogden voor haar goede voorsorge en adminestratie over sijn goederen gehadt, ten oirconde dese getekent op den regthuyse tot Crommenije den dato uts.
Egbert Jacobz Visser Mij present G. van Manen, secretaris
archief Zaanstad OA-0006 1491 Staatboek, reg van akten waarin kindsdeel van een erfenis wordt vastgelegd Kind Niesje Root en Olbrant Alders:   Aldert Olbrantsz ged Egmond 18 februari 1732 Kinderen 1 JACOB EGBERTSZE tr   GRIETJE KRELIS    400/401 2 Dievertje Egberts  geb Egmond aan Zee  17 februari 1728 3 Jan Egberts  geb Egmond aan Zee  1720 afk tr Egmond aan Zee 24 april 1746 Kniertje Jacobs  geb Egmond aan Zee             Kinderen 3a Lijsbeth  ged Egmond aan Zee  31 augustus 1746 3b Dievertje ged Egmond aan Zee  27 november 1747 3c Diewertje ged Egmond aan Zee   18 januari 1749 3d Aagje  ged Egmond aan Zee  12 februari 1751 4 Antje Egberts  ged Egmond aan Zee 21 juni 1720 begr Egmond aan Zee  31 augustus 1761 afk tr Egmond aan Zee  23 april 1747 Thijs Engelsz Blok ged Egmond aan Zee 8 maart 1714 duinmeier overl Egmond aan Zee 26 juli 1761 z.v. Engel Jopjes en Antje Cornelis, wed tr 1e Egmond 22.4.1738 Maartje Engel Ruygh  Antje is geen belijdend lidmaat   A49-51 huis en erf en twee huisjes schuur en bokkenhang  belending oost A52 Conijneweg zuid de Hereweg of Stroobuurt west wildernis of droogvelden noord A47 in 1656 nog wildernis 27.10.1761 2065 272 kwijtschelding van erf met huis en schuurtje door schout en schepen als executeurs van de gerepudieerde boedel van Annetje Egberts wed van Thijs Engelen die overleed 31.8.1761  verkocht bij openbare veiling van 27 sept aan Engel Bek betaald  fl 470

802/803 CORNELIS HEIN Kinderen 1 Sijmon Cornelis/Krelisz Wollis  overl na 12 mei 1771 alias Ruygebeen, RK, tr geref tr Egmond aan Zee  28 augustus 1740 Leentje Frederiks  geb Petten  geref  begr Egmond aan Zee  5 november 1787 Kinderen 1a Cornelis Sijmons Wollis geb Egmond aan Zee  8 november 1750 Ruigebeen visser overl Egmond aan Zee 11 februari 1823  tr Egmond aan Zee 28 november 1773 Antje Cornelis Kok ged Egmond aan Zee 6 oktober 1742 overl Egmond aan Zee 4 september 1802 d.v. Cornelis Cornelis Kok tr Egmond 23.4.1741 Martijntje Ariens Sierekom   5.10.1767 fol359/360 kwijtschelding en custing van huis en erf noordzijde Hereweg door   Cornelis Hoedt te Egmond aan Zee aan Sijmon Cornelisz aldaar prijs f 550,- te betalen met  de wekelijkse winning zowel van het varen bij de wal als op de buys van kopers oudste zoon Cornelis Simonsz en bij diens overlijden of trouwen met de winning van de volgende zoon  5.12.1771 2065 fol.404 kwijtschelding van huis en erf noordzijde Hereweg door Sijmon Cornelisz te Egmond aan Zee aan Cornelis Hoedt betaald met f 550,-. 2 Cornelis Cornelisz Hein geb Egmond aan Zee alias Cornelis Hendriksz, visser overl Egmond binnen 1753 tr voor 1742 Lacijtje Willems Prins Schelvis  geb Egmond aan Zee oud kath  overl Egmond aan Zee  7 april 1781 wed van Cornelis Pieters Sloot d.v Willem Gerrits Prins overl 9.3.1704 Egmond aan Zee   zij hertr/otr Egmond aan Zee 9.12.1764 Jacob Hendriksz Schelvis 3 GRIETJE CORNELIS HEIN tr   JACOB EGBERTSZ 400/401

804/805 GERRIT CORNELIS LOOS   geb Egmond aan den Hoef  afk tr Egmond Binnen 22 mei 1700 GRIETJE FREDRIKS PLAT d.v. Fredrik Jans Plat en Grietje Cornelis, tr 2e Egmond Binnen 19.2.1708 Lourias Joosten Kinderen 1 Marijtje Gerrits Loos geb Egmond aan den Hoef overl Egmond aan den Hoef  ca 1748 afk tr Egmond aan Zee  12 december 1734   Teunis Miesz Blom ged Egmond aan den Hoef 1711  schuitvoerder, z.v Mies Rheunisz Blom en Gerritje Klaas Ollebrants 2 MIES GERRITS LOOS  tr NEELTJE SIJMONS  402/403

812/813 JEROEN GERRITS DE RUYTER  geb Egmond aan Zee  ca 1705 z.v. Gerrit Klaasz en Geertje Klaas Stooker overl Egmond aan Zee  16 januari 1731 RK tr huw toestemming Alkmaar 8 april 1725 AALBERTJE ENGELS BLOK  geb Egmond aan Zee alias Jopjes  overl Egmond aan Zee  15 januari 1764 oud kath, d.v. Engel Jansz Jopjes en Antje Cornelisd Aalbertje tr 2e ca 1720 Cornelis Pieter Sloot, visser, stuurman wedn van Lijsbeth Engels Neef 5.10.1719 erfgenaam van  oudtante Maartje Fulps en Dirk Jeroens de Ruyter, hij was daar in huis NA 803 10 Kinderen 1 Kniertje Jeroens de Ruyter  ged Egmond aan Zee 18 oktober 1726 oud kath overl Egmond aan Zee  15 februari 1768  tr Egmond aan Zee 7 januari 1752 Cornelis Jans Vuil ged Egmond aan Zee  5 januari 1728 visser begr Egmond aan Zee  14 januari 1781   wed tr 15.2.1768 Engeltje Engels Swart z.v. Jan Cornelisz Vuil en Frederikje Hendriks 2 Geertje Jeroens    ged Egmond aan Zee  27 augustus 1728 get Annetje Gerrits tante van de dopeling 3 GERRIT JEROENSZ DE RUYTER  tr  GUURTJE ANDRIES  406/407 4 Dirk Jeroens de Ruyter geb Egmond aan Zee ca 1730 tr Maartje Fulps

814/815 ANDRIES CORNELISZ geb Egmond aan Zee tr WILLEMPJE ARIENS ged Egmond aan Zee 12 december 1682 of Wilmpje Crelis zij tr 2e Japik Jans Suger Kinderen 1 Pietertje Andries ged Egmond aan Zee  19 oktober 1727 2 Pietertje Andries (de Vrij) ged Egmond aan Zee   6 november 1728  overl Egmond aan Zee  1766  otr Egmond aan Zee   31 januari 1751 Arie Dirksz Krab  ged Egmond aan Zee 25 november 1728 oud kath   begr Egmond aan Zee  14 december 1780 3 Arie Andries  ged Egmond aan Zee 1 oktober 1730 4 GUURTJE ANDRIES  tr  GERRIT JEROENSZ DE RUYTER   406/407

818/819 KLAAS KLAASZ SWART  geb Egmond aan zee  1677 visser, RK  overl Egmond aan zee  voor 9 januari 1737  tr ca 1700 ENGELTJE JOPPEN geb Egmond aan Zee  overl Egmond aan zee  na 1745 d.v. Jop Jansz en Jacobje Jacobsd 22.3.1700 2064 fol.49v kwijtschelding van huis en erf noordzijde Zuyderstraat door Leendert Jacobsz Halff aan Claas Claasz; 40e penning f 5-17-8 reeds betaald. 26.5.1707 2064 fol.86v Claas Claasz west van V207 25.6.1709 2064 fol.94 kwijtschelding van huis noordzijde Zuyderstraat, door Claas Claasz (Swart) aan Jan Ariensz Hagel betaald met f 200,- 20.7.1709 2064 fol.94v kwijtschelding van 5/6 in huis zuidzijde Zuyderstraat door Arien, Wouter en Engel Jansz en Trijntje en Grietje Joppen allen kinderen en erfgenamen van Jacobje Jacobsdr bij Jan Heyndrix en Jop Jansz respectievelijk aan Claas Claasz reeds eigenaar voor 1/6 betaald met f 220,-15.2.1730 2064 fol.186v Claas Claasz, oost van V180
27.2.1731 verpondingsquohier Egmond aan Zee 179 zuidzijde Zuiderstraat Claas Claasz Swart taxatie huurwaarde f 7-4-0
V208 huis en erf belending oost V207 zuid de Zuiderstraat, west V209 en noord de Hereweg of kerkhof
9.10.1742 2065 fol16v Engeltje Joppen, west van V178 5.5.1743 2065 fol.20v erven Swarte Klaas west (moet zijn oost) van V180 1745 2065 fol.46v kwijtschelding van huis en erf zuidzijde Hereweg door Engeltje Joppen te Egmond aan Zee aan Jan Stuyt te Alkmaar getaxeerd op f 120,-. V179a Huis en erf belending oost V178, zuid de wildernis, west V180 en noord V179b? of Zuiderstraat (tegenover V214 tot 1754 samen met V179b
Kinderen 1 Job Klaasz Erger of Scholder overl Egmond aan zee maart   1731 tr voor 1726 Ariaantje Klaas overl Egmond aan zee 1754 2 Jan Klaasz Scholder alias Swart geb Egmond aan zee tr Egmond aan zee 29 april 1736  Appolonia Cornelis/Krelis  overl  na 14 augustus 1748   1745.12 2065 fol.51/52 Kwijtschelding en custing van huis in de Zuiderstraat door Jan Stuyt mr. timmerman te Alkmaar aan Jan Klaassen prijs f 200,- te betalen jaarlijks vanaf 1746 f 35,-.   175-05’’03/ 2065 fol.135 Jan Claasz Swart west van V178. 3 Agnietje Klaas Swart overl na 1748 ongehuwd in 1729 peet bij haar neef Cornelis Pietersz Glas en Aagje Hendriks en 1738 en 1748 bij haar broer Jan Klaasz Scholder of Swart en Appolonia Cornelis. 4 Pieter Klaasz Swart overl na 1745 1738 peter bij zijn broer Jan Klaasz Scholder of Swart en Appolonia Cornelis.  A221 Huis en erf. belending oost een weg of A222, zuid de Noorderstraat, west A220 en noord een weg nieuw gebouwd kort voor 1745.
  1745.12 2065 fol54 Pieter Claasz oost van A220 5 PIETERTJE KLAAS  tr AALBERT ENGELS DE VISSER  408/409 6 Cornelis Klaasz Zwart geb Egmond aan zee overl Egmond aan zee ca 1774 tr Antje Dirks Swart tr afk Egmond aan zee  15 april 1736 Maartje van den Helder geb Den Helder   A81 huis en erf belending oost A80 zuid A82 west A83 noord Hereweg of Zuiderstraat. 23.8.1731 2064 fol.194 kwijtschelding van huis en erf zuidzijde Zuyderstraat door Pieter   Cornelisz Vijgh, en Pieter Dirksz voor zichzelf als de rato caverende voor zijn zuster Guurtje   Dirksdr en nog voor Cornelis Claasz als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen bij   Annetje Dirksdr, aan Gerrit Gerritsz Backer en Dirk van der Hart; betaald met f 300,-.

820/821 MAARTEN JANS BUYS  ged Egmond aan zee 12 februari 1690 geref overl Egmond aan zee 23 augustus 1731  tr MAARTJE KOENDERS d.v. Koendert Teunisz matroos Kinderen 1 JAN MAARTENS BUYS tr  ARIAANTJE JACOBS  410/411 2 Koendert Maartensz Buys ged Egmond aan zee  11 juli 1717 3 Leendert Maartensz Buys ged Egmond aan zee  8 januari 1719

826/827 GLEYN JANSZ DICK GROEN protestant overl Egmond aan Zee na 1697  Kinderen allen oud katholiek 1 Jan Gleijne Groen overl Egmond voor 1768 tr voor 1727 Barber Sijmons geb Petten overl Egmond aan Zee  16 september 1782 2 Louris Gleijne Groen geb Egmond aan Zee  overl Egmond aan Zee  16 mei 1761 tr 1726 Jobje Hendriks Schelvis  geb Egmond aan Zee overl Egmond aan Zee 1731  d.v. Hendrik Tijsz en Leentje Wouters Vink 3 Cornelis Gleijne Dik (Groen) geb Egmond aan Zee overl Egmond aan Zee 10 juni 1755 tr voor 1727 Grietje Jans overl Egmond aan Zee na 1755 d.v Jan Jansz en Engeltje Louris 4 Joost Gleijne Groen geb Egmond aan Zee overl Egmond aan Zee na 28 februari 1745 tr voor 1726 Jopje Joppen SLoot geb Egmond aan Zee overl Egmond aan Zee na 8 augustus 1738 d.v Job Pieters Sloot 5 Neeltje Gleijne Groen geb Egmond aan Zee overl Egmond aan Zee na 1747 tr voor 1733 Fulps Willems WIjker geb Egmond aan Zee overl Egmond aan Zee 30 oktober 1780   z.v. Willem Gerritsz Wijker 6 Jobje Gleijne Groen geb Egmond aan Zee overl Egmond aan Zee  voor 1748 tr voor 1733 Maarten Jacobsz Vos geb Egmond aan Zee  overl na 1754 z.v. Jacob Aalbertsz Vos en Antje Reijers 7 MARIJTJE GLEIJNE GROEN tr JAN ALDERTS GLAS  412/413 8 Kniertje Gleijne Groen overl voor 1773 tr Egmond aan Zee  2 juni 1737 Volkert Jacobsz Swart geb Egmond aan Zee begr Egmond aan Zee.  21 november 1792 z.v. Jacob Cornelisz Swart en Aalbertje Ariens de Geus

832/833 zie 768/769

834/835 zie 770/771

836/837 CORNELIS GERRITSZ KEESMAN  ged Zandvoort  17 oktober 1688 tr Zandvoort 7 juli 1714 GUERTJE VOLCKERTSD GROEN  ged Zandvoort  7 oktober 1691 d.v. Volckert Waelinge Groen en Maritje Cornelisd Groen Kinderen 1 Marijtje Cornelis Keesman   ged Zandvoort 11 augustus 1715 2 GERRIT CORNELIS KEESMAN  tr JACOBA VAN DER RASSEL         418/419 3 Jacob Cornelis Keesman  ged Zandvoort 7 augustus 1718 4 Marijtje Cornelis Keesman  ged Zandvoort  22 oktober 1719 5 Volckert Cornelis Keesman   ged Zandvoort 21 september 1721 tr Zandvoort  16 juni 1743 Lijsbeth Jans Groen  ged Zandvoort  13 februari 1718  d.v. Jan Arents Groen en Jannetje Ewoutsd van der Schinkel 6 Trijntje Cornelisd Keesman  ged Zandvoort  5 november 1730 7 Maartje Cornelisd Keesman   ged Zandvoort  4 maart 1736

838/839 GERRIT VAN DER ASSEL ged Rotterdam  27 mei 1681 chirurgijn, van den Rassel  get Arij Gerritsz en Pietertje Aertsd begr Scheveningen 26 april 1725 tr Zandvoort 15 oktober 1705 HENDRINA VAN HATTUM  geb Haarlem  ged Rotterdam  25 maart 1670 get Carel van Stattem en Cornelia Hoogermoet overl Den Haag  27 mei 1755 d.v Gerrit Johanns van Hattem apotheker geb 18.11.1668 en Marija van de Neth de naam ‘Stattem’ is ws onjuist vermeld Hendrina o/tr 1e Rotterdam 27.2/13.3.1701 Jan Bastiaensz van Strantvliet overl 1701 Kinderen 1 Henderijntje van de Rassel  ged Scheveningen  7 januari 1711  begr Scheveningen  17 februari 1711 2 Gerardus van de Rassel ged Scheveningen  14 februari 1712  begr Scheveningen  13 juni 1783  overl aan beroerte otr Scheveningen  6 mei 1736  tr Scheveningen  20 mei 1736 tr onder de naam Gerard van der As  Johanna Catharina Langendonk ged Anholt Dld  Anna begr Scheveningen  24 maart 1777 3 Hendrikus van de Rassel  ged Scheveningen  23 januari 1715  begr Scheveningen 7 januari 1717 4 JACOBA VAN DE RASSEL tr GERRIT CORNELIS KEESMAN      418/419 5 Hendryna van de Rassel  ged Scheveningen  16 augustus 1722 Hendrijntje begr Scheveningen  2 september 1722 6 Pieternelletje van de Rassel  ged Scheveningen 11 november 1725  Pietertje overl Zandvoort aan Zee   5 april 1798 tr Zandvoort 5 juni 1757 Jacob Willems Kerkman                  ged Zandvoort  21 juni 1733 overl Zandvoort 10 april 1792 z.v. Willem Kerkman en Pietertje Swemmert 7 Lijsbeth van de Rassel   geb Scheveningen  11 november 1725 overl Zandvoort 9 november 1789 tr Zandvoort  25 februari 1742 Claas Alberts van Velzen   geb Zandvoort  RK S Bavo ged Bloemendaal  26 februari 1713 8 Margarethe van de Rassel

840/841    zie   792/793    

842/843 zie 774/775     

844/845    zie  796/797    

846/847     zie 798/799

852/853 ALBERT THEUNISZ ZWEMMER  ged Zandvoort  7 november 1683 Aelbert Teunisz Swemmert haringvisser  get  Maritje Aelberts Zwemmer overl  1750 tr Zandvoort 13 mei 1708 ANNETIE GERRITSD CANTEWIJN  ged Zandvoort 26 augustus 1685 get Theunis Aelberts Zwemmer, Maritje Floren overl 1750 Kinderen NH 1 Pietertje Albertsd Zwemmer/Swemmert ged Zandvoort 10 februari 1709 overl/begr Zandvoort 2/5 januari 1781 van de armen  tr Zandvoort  3 augustus 1732 Willem Jacobs Kerkman  ged Zandvoort 15 september 1709 haringhvisser , NH  overl Zandvoort  24 mei 1777   964/965 2 Annetje Albertsdr Zwemmer  ged Zandvoort  11 september 1712  Swemmert  vader ten haringh overl/begr Zandvoort 21/23 april 1776 tr Zandvoort  13 april 1738 Cornelis Gerrits van Duijn  ged Zandvoort  12 augustus 1714  haringvisser vader was ter haringh  z.v. Gerrit Cornelis van Duijn en Cornelia Willems Bol 3 TEUNIS ALBERTS ZWEMMER         tr ANNETJE JANS GROEN   426/427 4 Gerritje Albertsdr Zwemmer  ged Zandvoort  31 oktober 1717  vader ter haringh sijnde 5 Claas Alberts Zwemmer  ged Zandvoort  16 juli 1719 get Maartje Floore en Cornelis Wilbrordsz Mazelingh vader ten haring  begr Zandvoort  3 december 1794 van de armen   commandeur op walvisvangst naar Groenland voor Amsterdamse reder in 1762 1742 haringhvisser 1762 commandeur walvisvaart  gevaren op Groenland 1762/3 voor de Amsterdamse reder Volkert de Vries op de  ‘Standvastigheid’, op de eerste vaart werd geen walvis gevangen, op zijn tweede vaart in 1763 wordt gemeld  dat Claas is gebleven   tr 1e Zandvoort 22 mei 1740 Lijsje Arijsdr Brelofsbergen  geb Katwijk aan Zee  overl Zandvoort  2 juli 1752 d.v. Arij Arijsz Brelofsbergen en Martijntje Jacobsd van Duijvenboden otr 2e Zandvoort 2 december 1752 Leuntje Jeroens de Hollander   ged Catwijk   18 januari 1728  geref  Kinderen 1e 5a Gerritje  ged Zandvoort 30 oktober 1740  5b Albert  ged Zandvoort  5 augustus 1742  5c Arij  ged Zandvoort  10 september 1743   5d Gerritje  ged Zandvoort  29 november 1744 5e Aalbert Claas Swemmert ged Zandvoort  23 januari 1746 seinwagter  overl Zandvoort 14 januari 1820  tr Zandvoort  27 augustus 1769  Gerritje Rokus van Duin ged Zandvoort 20 mei 1742 5f Gerrit Claasse Zwemmer  ged Zandvoort  15 oktober 1747 overl op VOC schip ’s Lands Welvaren’  28 november 1768  5g Arij ged Zandvoort 21 september 1749 5h Anna  ged Zandvoort  28 november 1751 Kinderen 2e: 5 Claas wilde voor zijn kinderen ‘hun moeders goet en erfdeel’ met goedkeuring van de schout   en schepenen vast leggen, er was geen testament en er waren geen voogden,  ieder kind,   Aalbert 9 jr en Gerrit 7 jr zou tien gulden krijgen, dit geld zou in handen van Claas blijven   tot hun meerderjarigheid of huwelijk, ‘het vruchtgebruk van deze 20 gulden is voor de   opvoeding en het groot maken van de kinderen tot hun mondige dagen  5.9.1769 verklaart  Albert Claas Swemmert de tien gulden uit moeders erfenis te hebben   ontvangen Albert was door huwelijk op 27.8.1769  met Gerritje Rokus van Duin   meerderjarig,   13.1.1771  kwam van de bewindhebbers van de VOC bericht dat Gerrit Claasse Zwemmer  van Zandvoort op 28.1.1768 zonder testament op het schip ’s Lands Welvaren’ was   overleden, vader Claas en zijn broer Albert waren zijn enige erfgenamen , beiden tekende     voor de ontvangst van de nalatenschap ‘sijnde moeders goet’ 6 Willem Alberts Zwemmer  ged Zandvoort  26 september 1728 overl Zandvoort  26 januari 1781  tr Zandvoort  16 december 1753 Trijntje Cornelis Bosch ged Zandvoort            14 maart 1717 overl Zandvoort  18 juli 1781 7 Cornelis Aelbertsz Swemmer     ged Zandvoort  1714  hij staat beschreven als commandeur op de ‘Waaksaamheid’ uitgevaren in 1763 voor de   reder Anne Jacobsz en Volkert de Vries, waarschijnlijk  heeft hij Claas Alberts, waren zij   broers?, vervangen na diens overlijden op deze vaart

854/855 JAN ARENDSZ GROEN  ged Zandvoort ‎6 februari 1675 NH  get Lijsbeth Jansd overl Zandvoort  na 1721 tr Zandvoort  ‎7 augustus 1701  ‎JANNETJE EWOUTS VAN DER SCHINKEL‎ged Zandvoort  ‎21 mei 1679 get: Maertje Jacobs Berckhout d.v. Ewout Abelsz van der Schinkel en Aeltje Claesdr
Kinderen allen NH ‎1 Sijtje Jansd Groen ged Zandvoort 20 augustus 1702 get Anna Jans van Petten , Aelbert Arents Groen overl‎ Zandvoort voor 1 jun 1739 tr Zandvoort  12 mei 1726 Rochus Willemsz Swemmert ged Zandvoort 31 augustus 1704  Rochus tr 2e  Zandvoort 28.6.1739 Grietje Cornelisd Jong geb Katwijk   z.v Willem Aelbertsz Swemmert en Trijntje Gerritsd 2 Arij Jansz Groen‏‎   ged Zandvoort  ‎ 13 juli 1704 get Anna Jans 3 Ewout Janszn Groen‏‎  ged Zandvoort  ‎8 augustus 1706 get Pieternelletje Arendsdr Paap ‎4 Aaltje Jans Groen ged‎ Zandvoort  14 oktober 1708 get Pieternelletje Arendsdr Paap overl/begr  Zandvoort  ‎26 /31jan 1781 tr Zandvoort 31 augustus 1732 Cornelis Pietersz van Duijn‎ geb Zandvoort z.v. Pieter Jacobsz van Duijn en Nelletje Keesman 5 Claas Jansen Groen ged Zandvoort   1 jun 1710 get Maartje Flore overl Zandvoort tr1e Zandvoort  8 mei 1735  Annetje Flore Koper ged Zandvoort  30 maart 1704 otr 2e Egmond aan zee  15 juli 1747‎  Aagje Willems de Jongh geb Egmond aan zee 8 maart 1716 6 ‎Volkert Jans Groen ged Zandvoort ‎9 oktober 1712 get Maartje FLore overl Zandvoort  ‎21 augustus 1789 uit het gasthuis begr ‎ Zandvoort  23 augustus 1789 tr‎ Gerritje Hendriks Backenhoven ged Bloemendaal Overveen   18 oktober 1706 overl Zandvoort juli 1770 7 ANNETJE JANSD GROEN  tr  TEUNIS ALBERTS ZWEMMER 426/427 8 Lijsbeth Jansdr Groen ged Zandvoort ‎13 februari 1718 get Maartje Flore tr  Zandvoort  16 juni 1743 Volkert Corneliszn Keesman ‎ged Zandvoort  21 september 1721 9 Trijntje Jansz Groen‏‎  ged‎ Zandvoort 16 maart 1721 get Lijsbeth Jacobs

856/857       942/943     1010/1011 ARIJ BASTIAANS SCHUIJTEN  geb Zandvoort  1702 RK  tr Zandvoort 4 mei 1732 AALTJE WILLEMSD MEDEMBLICK Kinderen 1 Trijntje Arijsd Schuijten  ged Zandvoort 5 oktober 1732 tr Zandvoort 7 januari 1753  Rochus Pieters van Duijn  ged Zandvoort 23 januari 1728 2 WILLEM ARIS SCHUIJTEN  tr  BERBERTJE JANSD KOPER   428/429 3 Bastiaan Arijs Schuijten  ged Zandvoort 12 februari 1736 4 JANNETJE ARISD SCHUIJTEN tr ARIJ HENDRICKS SCHAAP  470/470/504/505 5 Bastiaan Arijs Schuijten ged Zandvoort  18 oktober 1739 6 Marijtje Arijsd Schuijten ged Zandvoort 26 maart 1741 otr Zandvoort 19 augustus 1741 tr Zandvoort 2 september 1770  Arie Pieters van Duijn ged Zandvoort  20 september 1739

 858/859 JAN FLORE KOPER geb Zandvoort 10 oktober 1706 geref overl Zandvoort  16 augustus 1781 tr 1e Zandvoort 29 februari 1728 Anna Pietersd  geb Wijk aan Zee  tr 2e Zandvoort 14 april 1729 MAARTJE CLAASD GROEN  geb Zandvoort Kinderen 1 Trijntje Jansd Koper   geb Zandvoort 8 januari 1730 2 Trijntje Jansd Koper geb Zandvoort 30 december 1731 tr Zandvoort  10 november 1754 Ewit Jacobs van der Valk  geb Bloemendaal  24 juni 1729 RK  S.Bavo 3 Floris Jans Koper  geb Zandvoort 22 november 1733 4 BERBERTJE JANSD KOPER  tr WILLEM ARIJS SCHUIJTEN  428/429 5 Cornelia Jans Koper geb Zandvoort 18 juni 1741 tr Zandvoort 29 december 1771 Jacob Hendricks Smit  geb Zandvoort 17 oktober 1734

860/861    zie 796/797  

862/863 PIETER JACOBS PAAP  geb Zandvoort  25 september 1707 geref  tr 1e Zandvoort 11 maart 1731 AELTIE JANS BOTTER   geb Zandvoort  17 februari 1709 overl  voor april 1740 tr 2e Zandvoort  24 april 1740 Annetje Cornelisdr (de Waard) geb Zandvoort  25 november 1708 Kinderen 1e 1 Leuntje Pieters Paap  geb Zandvoort 20 januari 1732 2 Jacob Pieters Paap  geb Zandvoort  29 maart 1733 3 Jacob Pieters Paap geb Zandvoort  13 juni 1734 4 Leuntje Pieters Paap  ged Zandvoort  19 mei 1735 tr Zandvoort 2 mei 1756  Jacob Jansz Groen  geb Zandvoort  25 september 1735 begr Zandvoort  15 mei 1806  als vrouw wordt genoemd: Aaltje Paap, Leuntje Paap, Maartje Paap 5 Jacob Pieters Paap geb Zandvoort  26 augustus 1736 6 MAARTJE PIETERSD PAAP tr  JAN HENDRICKS GROEN  430/431 Kinderen 2e 7 Nelletje Pieters Paap geb Zandvoort 18 december 1740 8 Ariaantje Pieters Paap geb Zandvoort 20 augustus 1747 overl Zandvoort 3 maart 1814 tr Zandvoort  30 december 1770 Jan Arijsz Slagveld   geb Zandvoort                                  

864/865 zie 768/769    

866/867 CORNELIS ARISZ SLAGVELDT  ged Zandvoort  20 februari 1689 z. v. Arie Arentsz tr  Zandvoort 20.4.1681 Grietje Cornelisd haringvisser tr Zandvoort  25 oktober 1719 ARIAANTJE JANSD FLOOREN ged Zandvoort 12 december 1688 d v. Jan Flore Koper en Guurtje Jansd Kinderen 1 GUURTJE CORNELIS SLAGVELDT tr WILLEM JANE PAAP  432/433 2 Maartje Cornelisdr  ged Zandvoort aan zee  6 september 1722  get Floor Jans, vader ten haringh begr Zandvoort 10 maart 1797 3 Arij Cornelis Slagveld ged Zandvoort aan zee  17 december 1724  begr Zandvoort aan zee 20 maart 1797   tr Zandvoort aan zee  11 november 1754  Annetje Leenderts Koning  ged Zandvoort aan zee  12 juni 1729  overl Zandvoort aan zee         17 november 1760 4 Floor Cornelis Slagveld  ged Zandvoort aan zee  5 januari 1727 5 Maartje Cornelis Slagveld ged Zandvoort aan zee 25 september 1729 6 Andries Cornelis Slagveld  ged Zandvoort aan zee 21 januari 1731 7 Jan Cornelis Slagveld ged Zandvoort aan zee 21 januari 1731 tweeling 8 Andries Cornelis Slagveld  ged Zandvoort aan zee 21 december 1732

870/871 1908/1909 1928/1929 JACOB LEENDERTS KERKMAN  geb Zandvoort  18 juli 1677 geref   tr Zandvoort 7 mei 1702 TRIJNTJE ARISD MOOLENAAR geb Zandvoort  12 november 1679 overl Zandvoort  29 februari 1740 Kinderen 1 Annetje Jacobsd Kerkman  geb Zandvoort  30 september 1703  otr Zandvoort  31 oktober 1728  tr  Zandvoort  21 november 1728  Leendert Dircks Koning  geb/d Zandvoort 3/10 juni 1691  haringvisser, wed van Marijtje Pietersd Keesman 2 Maartje Jacobsd Kerkman geb Zandvoort 23 november 1704 3 Maartje Jacobsd Kerkman geb Zandvoort 15 augustus 1706  tr Zandvoort 15 mei 1729  Maarten Alberts Groen  geb Zandvoort  4 maart 1708 4 LEENTJE JACOBS KERKMAN tr ARY JANSZ DE JONGH   434/435 5 WILLEM JACOBS KERKMAN tr PIETERTJE ALBERTSD ZWEMMER 964/965 6 Cornelis Jacobs Kerkman geb Zandvoort  20 september 1711 7 Aaltje Jacobsd Kerkman  geb Zandvoort  11 juni 1713 8 CLAAS JACOBS KERKMAN tr  JANNETJE HUIGENSDR MOLENAAR 954/955 9 Leendert Jacobs Kerkman  geb Zandvoort 19 januari 1716 10 Neeltje Jacobsd Kerkman  geb Zandvoort  6 juni 1717

872/873 zie 792/793    

874/875 zie 774/775      

876/877 zie 796/797   

878/879 zie 798/799

882/883     zie     782/783      

884/885       984/985        1868/1869        1916/1917 CRIJN DIRKSZ KRAAIJ  ged Zandvoort  2 augustus 1693 tr Zandvoort  30 april 1713 NIESJE ARENDSD VAN DUIJN ged Zandvoort 2 augustus 1693 Kinderen 1 DIRK CRIJNE KRAAIJ tr  MARIJTJE CORNELISD BOSCH  492/493 2 ARIJ CRIJNE KRAAIJ tr ANNETJE GERRITSD SCHAR  442/443/934/935/958/959 3 Simon Crijne Kraaij ged Zandvoort 8 mei 1718 4 Dammes Crijne Kraaij  ged Zandvoort 5 juli 1722 tr Zandvoort 2 oktober 1746 Anna Cornelisdr Kloot ged Zandvoort 27 maart 1718 d.v. Cornelis Engelsz Kloot en Trijntje Hendricksdr Valke

888/889     1002/1003 CORNELIS JANSZ KEESMAN   ged Zandvoort  2 juni 1697 haringvisser  overl voor maart 1731  tr Zandvoort  17 december 1719 AALTJE DIRKSD VAN DE SCHINKEL ged Zandvoort 18 oktober 1693 overl voor 1813 Aaltjr Dirks tr 2e Hendrik Jacobs ’t Heere  796/797/844/845 /860/861/876/877 Kinderen 1 Trijntje Cornelisd Keesman   ged Zandvoort  5 januari 1721 overl Zandvoort  5 april 1809 tr Zandvoort 30 maart 1741  Jacob Maartensz Draijer ged Zandvoort  20 oktober 1715  z.v. Maarten Jacobs Draijer en Grietje Jacobsd van der Lee 2 DIRK CORNELIS KEESMAN  tr SIJTJE GERRITSD VAN DUIJN  444/445 3 SARA CORNELISD KEESMAN tr CLAAS WILLEMS MOOLENAAR 500/501

890/891 GERRIT CORNELIS VAN DUIN ged Zandvoort  9 februari 1687 haringvisser  tr Zandvoort 30 april 1713 CORNELIA WILLEMSD BOL  ged Zandvoort  29 december 1686 overl Zandvoort 1756 Kinderen 1 Cornelis Gerrits van Duijn ged Zandvoort 12 augustus 1714 haringvisser  tr Zandvoort 13 april 1738 Annetje Albertsd Zwemmer  ged Zandvoort 11 september 1712 2 Willem Gerrits van Duijn   ged Zandvoort  21 november 1717 tr Zandvoort 27 mei 1754  Anna van der Leijden geb Lisse Anna tr 2 16.7.1758 Aldert Jeroensz Groen uit Katwijk a Zee 3 Sijtje Gerritsd van Duijn ged Zandvoort  17 maart 1720 4 SIJTJE GERRTISD VAN DUIJN   tr DIRK CORNELIS KEESMAN 444/445 5 Jacob Gerrits van Duijn  ged Zandvoort  22 oktober 1724 6 Ermtje Cornelisd van Duijn   ged Zandvoort  1 september 1726 7 Jacob Gerrits van Duijn  ged Zandvoort 18 december 1729

892/893 zie 772/773  

894/895 zie 774/775      

1536/1537   1664/1665   1728/1729  1904/1905 1922/1923 1936/1937 1974/1975 1978/1979 WILHEM JANE geb Zandvoort   1649 overl/begr Zandvoort 12/13 december 1700 tr Zandvoort  19 mei 1680 MARITJE AELBERTSD ZWEMMER geb Zandvoort ca 1654  overl na 1696 d.v. Aelbert Willems Swemmert en Cuniertje Dircks Kinderen 1 Janneke Willemsd geb Zandvoort  21 februari 1681 2 Kniertje Willemsd   geb Zandvoort 13 september 1682 3 ANNETJE WILLEMS  tr MAARTEN ARIJSZ MOLENAAR  988/989 4 JANE WILLEMS  tr PIETERTJE ARENTSD PAAP 768/769 832/833 864/865 952/953 968/969 5 JANNETJE WILLEMS tr CORNELIS JACOBSZ BOSCH 960/961 986/987 6 Aelbertie Willems geb Zandvoort 23 oktober 1689 7 Teunisie geb Zandvoort 7 februari 1694 8 Simon Willems geb Zandvoort 22 juli 1696

1538/1539   1666/1667 1730/1731   1906/1907 1938/1939   4066/4067      ARENT PIETERS PAAP   geb Zandvoort  ca 1642 haringvisser, geref  overl Zandvoort  28 september 1721 tr Zandvoort 22 mei 1667 ANNETJE CORNELISD   geb  Zandvoort 1647 NH  overl Zandvoort  16 februari 1724 Kinderen allen geref 1 Pieter Arents Paap geb Zandvoort  15 april 1668 geref  vader was op zee 2 Lijsbeth Arentsd Paap  geb Zandvoort  20 oktober 1669  wordt  Nelletje genoemd  overl Zandvoort  10 maart 1728  tr 1e Zandvoort  24 juni 1691 Claes Leenderts Koning geb Zandvoort 26 februari 1667  Lijsbeth werd ook Nelletje genoemd. tr 2e Zandvoort   12 september 1694 Rochus Jacobsz van Duijn   ged Zandvoort 5 oktober 1670 vader ter haringh overl Zandvoort  3 januari 1720 3 Cornelis Arents Paap  geb Zandvoort  15 november 1671 4 Cornelis Arents Paap   geb Zandvoort  16 april 1673 5 Cornelis Arents Paap   ged Zandvoort   2 september 1674 tr Zandvoort   2 april 1702 Maritje Cornelis Groen   ged Zandvoort   12 november 1679     6 Jacob Arents Paap  geb Zandvoort   11 april 1677 tr Zandvoort   21 mei 1702 Maartje Ariese Gaijse  ged Zamdvoort   12 december 1681 overl Zandvoort  29 maart  1783 7 Nelletje Arentsd Paap   ged Zandvoort  18  december 1678 overl Zandvoort   24 juli 1717 tr Zandvoort 27 juli 1704 Dirk Ewouts van der Schinkel geb  Zandvoort  voor 1672  wed van tr 4.5.1629 Zandvoort Sara Dirksd de Mulder 8 Pieter Arents Paap  ged Zandvoort  9 oktober 1680 ingeschr in doopboek als Pieter Arentsz Paepe. 9 Maritie Arents Paap   geb Zandvoort  27 juni 1683 10 PIETERTJE ARENTSD PAAP  tr  JANE WILLEMSZ  864/865

1540/1541  1668/1669     1872/1873 FLORES CORNELISZ KOPER   ged Zandvoort aan zee  29 september 1675  get: Trijntje Cornelisdr de Naijster, vader ter haringh  overl Zandvoort aan zee   tr Zandvoort aan zee  16 mei 1696 BARBARA JANSD KONINGH    ged Zandvoort 12 december 1674  overl Zandvoort  na 1709 Kinderen 1 Cornelis Florisz Koper ged Zandvoort  3 november 1697 haringvisser tr Zandvoort 30 november 1721  Maartje Jeroens Groen  ged Zandvoort  21 augustus 1701 2 Dirckje Floore  ged Zandvoort 25 oktober 1699 get: Ariaantje Cornelis 3 Maarten Floore   ged Zandvoort  ca 1702 4 Anna Flore ged Zandvoort  30 maart 1704 get: Maartje Flore 5 WILLEM FLORIS CORNELIS tr  JANNETJE VOLCKERTS LOOS 770/771/834/835 /936/937 6 Annetje Floresdr  ged Zandvoort  17 juni 1707 7 Jan Flore   ged Zandvoort 6 april 1709

1542/1543 1580/1581 1670/1671 1874/1875 1948/1949 2024/2025 VOLCKERT CLAASZ LOOS  ged Zandvoort  8 november 1682 haringvisser overl  1723 ingeschr lidmatenregister 21.12.1708 samen met sijn huijsvrou Jopje Arissetr Zandvoort 13 april 1704 JOBJE ARIJSD  geb Zandvoort  31 oktober 1683 Jopje Arisse Kinderen 1 Arij Volckerts Loos ged Zandvoort 12 juli 1705 de vaader ten haringh sijnd 2 JANNETJE VOLCKERTSD LOOS tr  WILLEM FLORE KOPER 770/771/834/835/936/937 Op 22.2.1771 werd op verzoek van Arij Cornelisz Slagveldt door Sijmen Jane Paap getrouwd met Claartje Ewitsd Molenaar  Willem Flore Koper getrouwd met Jannetje Volckertsd Loos Hendrick Hendricksz Backenhove getrouwd met Jannetje Engels van der Valk onderstaande verklaring afgelegd Wij allen hadden vorig jaar aangenomen van Pinksteren tot S. Maarten 1770 en met genoemde Slagveldt als stuurman  om met een vischschuit waarvan Cornelis Maartsz Draijer mede reder en boekhouder was op Vissche te vaare… Toen wij dan in het laatst van september aan land waren, vertelde Slagveldt dat genoemde Draijer had geproponeert hem met zijn volk als Courier naar Engeland te laten varen voor 225.00 per maand. Na samen hierover te hebben gesproken vonden wij dit eigenlijk veel te weinig, zeker al omdat Draijer geen victualie wilde geven. Daarna kwamen wij self met het voorstel om voor agt per hoofd per week, de jongens iets minder maar totaal voor 44.00 per week en buitendien zoveel victualie als Leendert Willem die ook was aangenomen om op Engeland te varen, zou meenemen. Twee dagen later bevestigd Slagveldt dat met Draijer een accoord was gesloten en de schuijt moest in orde worden gemaakt. Op 3 october zijn wij smorgens om drie uur in zee gestoken en tien dagen later was de reis volbracht. Hierna moesten wij ons gereed houden voor een tweede reis. Slagveldt en Paap brachten intussen het restant van het bier en brood terug en vroegen voor de tweede reis een behoorlijke provisie (mondvoorraad). Draijer voelde zich hiertoe niet verplicht waarna een reede-wisseling ontstond. Slagveldt zei; wanneer je geen bier en brood wilt geven dan ga ik liever visschen en niet op Engeland vaaren. Draijer zei toen: als jullie niet naar Engeland willen varen dan zal ik wel ander volk op ’t schuijtje zetten. Waarop Slagveldt zei dat dit niet kon omdat zij op t schuijtje tot Sint Maarten waren aangenomen. Na deze verklaring werd de eed van waarheid afgelegd Bron ‘de Klink’ officieel orgaan en informatie blad van het genootschap ‘Oud Zandvoort’ 11e jaargang nr 2 3 Neeltje Volckerts Loos  ged Zandvoort 2 maart 1710 4 CLAAS VOLCKERTS LOOS  tr LIJSBETH ENGELE KOPER    790/791/974/975 5 ARIJ VOLCKERTS LOOS tr  LIJSBETH CORNELISD DE WAARD   1012/1013 6 Job Volckerts Loos ged Zandvoort 5 januari 1716 haringhvisser  get  Pietertje Arijsdr Groenevelt overl Zandvoort ‎22 december 1784 tr Zandvoort 7 mei 1741 Annetje Jane Paap ged Zandvoort 27 oktober 1715 get Maritje Arendsdr ‘Maartje’Paap  overl/begr Zandvoort 22/26 mei 1791 d.v. Jane Willemsz en Pietertje Arisse Paap 7 Annetje Volckertsd Loos ged Zandvoort  6 maart 1718 tr Zandvoort  8 mei 1740  Cornelis Jacobsz Paap  ged Zandvoort   29 september 1717 overl Texel oktober 1758   Kinderen   7a Cornelis Jacob Paap  ged Zandvoort  12 november 1758 bijschrift bij zijn doop : ‘Sijnde de vader neffens t volk met een haringhschuijt op t Eijerlandt te Texel in oktober 1758 gebleven’ 8 Pietertje Volckertsd Loos  ged Zandvoort  18 februari 1720 geref begr Zandvoort 17  januari 1784 tr Zandvoort   23 juni 1743 Elias Cornelis Keesman  ged Zandvoort  15 september 1720 z.v Cornelis Keesman en Lijsbeth Dirksdr 9 Neeltje Volckerts Loos  ged Zandvoort   1 januari 1723 get Trijntje Arijsdr Molenaar tr Zandvoort  9 mei 1745 Maarten Willems Molenaar ged Zandvoort  10 januari 1717 get Jaapje Arise Molenaar overl Texel  oktober 1758  z.v. Willem Arijsz Molenaar en Willemtje Arisse Gaijse   Kinderen  9a Jopje Maartensdr Molenaar  geb Zandvoort  april 1748 ged Zandvoort  7 april 1748 overl Zandvoort  29 december 1813 o/tr Zandvoort  8/23 juni 1776  Cornelis Ewitsz van der Schinkel ged Zandvoort  21 februari 1745    9b Maartje Maartensd Molenaar ged Zandvoort 4 februari 1759 bijschrift bij haar doop   ‘sijnde de vader neffens t volk met een haringschuijt op t Eijerlandt te Texel in oktober 1758   gebleven

1544/1545     1784/1785 JACOBUS CORNELISZ OOSTERBAAN ged Katwijk aan Zee  2 juni 1680 tr Katwijk aan de Rijn 27 april 1681 AALTJE PIETERS NOORDDUIN geb Katwijk aan de Rijn  1660 Kinderen 1 CORNELIS JACOBS OOSTERBAAN tr GRIETJE HENDRICKSD SCHILPZAND 772/773/ 892/893 2 Neeltje Jacobsd Oosterbaan ged Katwijk aan de Rijn 1 januari 1682 tr Scheveningen 1701 Jacob van der Meer geb Scheveningen  1658 3 Lijdia Jacobsd Oosterbaan   ged Katwijk aan de Rijn 17 februari 1683 4 Pieter Jacobsd Oosterbaan   ged Katwijk aan de Rijn  17 februari 1683 5 Lijdia Jacobsd Oosterbaan   ged Katwijk aan de Rijn  7 januari 1684 6 Jacobus Jacobsd Oosterbaan  ged Katwijk aan de Rijn  16 februari 1686 7 Lijdia Jacobsd Oosterbaan ged Katwijk aan de Rijn   6 februari 1688  geref tr Zandvoort 12 oktober 1721Jan Willemsz van der Schinkel geb Zandvoort  1698 haringvisser 8 Johannes Jacobs Oosterbaan   ged Katwijk aan de Rijn  29 januari 1689  tr Katwijk aan de Rijn  3 september 1713 Elsje Maarten van der Suik  ged Katwijk aan de Rijn 1692 9 Maarten   Jacobsd Oosterbaan   ged Katwijk aan de Rijn 26 september  1691 10 Appolonia  Jacobusdr Oosterbaan ged Katwijk aan de Rijn 19 oktober 1692 tr Katwijk aan de Rijn 29 mei 1718 Willem Aarts van der Swart geb  1695 11 Pieternella  Jacobsd Oosterbaan ged Katwijk aan de Rijn  7 maart 1693 12 Pieternella Jacobsd Oosterbaan  ged Katwijk aan de Rijn  1 april 1695 13 Pieternella  Jacobsd Oosterbaan  ged Katwijk aan de Rijn  28 oktober 1696 14 Maria Jacobsd Oosterbaan   ged Katwijk aan de Rijn  13 juli 1698 15 Pieternella  Jacobsd Oosterbaan  ged Katwijk aan de Rijn  15 december 1700 16 Pieter Jacobsd Oosterbaan   ged Katwijk aan de Rijn  1 januari 1704

1548/1549  1552/1553   1588/1589   1684/1685    1742/1743 1748/1749 1788/1789 1976/1977 2000/2001 3764/3765 3818/3819 3820/3821 3858/3859 3880/3881 4036/4037 ARIJ HUIJGENSZ geb Zandvoort  ca 1644 Molenaar  ged Zandvoort  4  april 1680 overl Zandvoort  23 april 1724  tr Zandvoort  19 mei 1669 SIJTJE MAERTENSD geb Zandvoort  ca 1644 Den Draijer ged Zandvoort  4  april 1680 overl Zandvoort 22 oktober 1727 beiden inschrijving lidmatenregister 4.4.1680 Kinderen 1 HUIGH ARYSZ MOLENAAR   tr JOPJE JEROENSD   1910/1911 2 WILLEM ARYSZ MOLENAAR    tr   WILLEMTJE ARIJSSE GAIJSE  774/775/776/777/794/795 842/843/874/875/894/895/1000/1001 3 Floris Arisz Molenaar  geb Zandvoort   ca 1672  4 Claes Arysz Molenaar  ged Zandvoort  10 december 1673 5 DIRCK ARIJSZ MOLENAAR tr  CLAERTJE EWOUTSD 1882/1883/1940/1941 van der Schinkel  2018/2019 6 TRIJNTJE ARISD MOLENAAR  tr  JACOB LEENDERTS KERKMAN 870/871/1908/1909/ 1928/1929 7 Maritie Arisd Molenaar   ged Zandvoort  21 september 1681 8 Jaapje Arisse Molenaar  ged Zandvoort  29 maart 1683 overl Zandvoort  30 maart 1734  haar overlijden is als bijschrift  de doopinschrijving vermeld 9 MAARTEN ARISSE MOLENAAR tr  ANNETJE WILLEMSD     988/989/1728/1729 10 Henderick Arysz Molenaar ged Zandvoort   8 mei 1689

1552/1553  zie 1548/1549    

1566/1567     1574/1575    1766/1767 PIETER JACOBS VAN DUIJN ged Zandvoort aan Zee   2 november 1664 geref  tr Zandvoort 23 april 1690 NELLETJE CORNELISD ged Zandvoort 1 mei 1661 Keesman Kinderen 1 Maritie Pietersd van Duijn  ged Zandvoort 25 maart 1691 2 AECHIE PIETERS VAN DUIJN   tr GERRIT CORNELIS MATH 782/783/786/787  882/883 3 Cornelis Pieters van Duijn geb Zandvoort  15 april 1696 tr Zandvoort 31 augustus 1732  Aaltje Jansd Groen  ged Zandvoort  14 oktober 1708 overl  Zandvoort  26 januari 1781  d.v. Jan Arentsz Groen haringvisser en Jannetje Ewoutsd van der Schinkel 4 Jannetje Pietersd van Duijn  geb Zandvoort  8 mei 1698 overl Zandvoort 26 december 1773 tr Zandvoort 21 september 1738 Jan Gijsz van Duijvenboden  ged Katwijk vaan Zee 8 januari 1696 overl Zandvoort 20 februari 1767 Jan tr 1e 1721 Douwertje Pietersd Kok 996/997, Kind 1e huw Gijs Jan van Duijvenbode  zie testament 1767 notaris Gallee 5 Arij Pieters van Duijn   geb Zandvoort   1 mei 1701 6 Arij Pieters van Duijn  geb Zandvoort aan Zee  1 juli 1703 De

1576/1577 1876/1877 1944/1945 JAN ARENDSZ GROEN   ged Zandvoort aan zee  6 februari 1675 tr Zandvoort aan zee              7 augustus 1701 JANNETJE EWOUTSDR VAN DER SCHINKEL ged Zandvoort aan zee           21 mei 1678 Kinderen 1 Sijtje Jansd Groen  geb Zandvoort  20 augustus 1702 tr Zandvoort   12 mei 1726  Rochus Willems Zwemmer  ged Zandvoort   31 augustus 1704  wedn Grietje Cornelis de Jongh  z.v. Willem Aelberts Zwemmer en Trijntje Gerritsdr Schar 2 Arij Jansz Groen   ged Zandvoort  13 juli 1704 3 Ewout Jans Groen ged Zandvoort   8 augustus 1706 4 Aaltje Jansdr Groen   ged Zandvoort 14 oktober 1708 overl Zandvoort  26 januari 1781 tr Zandvoort   31 augustus 1732 Cornelis Pieters van Duijn  ged Zandvoort  15 april 1696 5 Claes Jansz Groen  ged Zandvoort  1 juni 1710 tr 1e Zandvoort  8 mei 1735 Annetje Flore Koper  ged Zandvoort  17 juli 1701  d.v. Floor Jans Koper en Reintje Ariesdr Slagtveld  otr Egmond aan Zee   15 juli 1747 tr 2e  Zandvoort 6 augustus 1747 Aagje Willemsd de Jongh geb Egmond aan Zee  8 maart 1716 d.v. Willem Cornelisz visser en Dieuwertje Engels Zwaan bij dit huwelijk wordt vermeld dat Claas Janz weduwnaar is van Annetje Flore Schaap, dit lijkt onjuist daar hij eerder is gehuwd met Annetje Flore Koper Aagje 1746 was zij peet bij Jan Jacobsz Zwaan en Maartje Cornelis. 6 VOLKERT GROEN tr GERRITJE HEIJNDERICKS  BACKENHOVEN 788/789/938/939/ 972/973 7 Annetje Groen  ged Zandvoort aan zee 29 september 1715 geref  overl/begr Zandvoort a zee    3/7 maart 1791 tr Zandvoort aan zee 17 november 1737 Teunis Swemmert  ged Zandvoort  9 juni 1715 geref, z.v. Aelbert  Theunisz Zwemmer en Annetje Gerritsd Cantewijn, 1761 commandeur walvisvaart op Groenland voor een Zaandamse reder 8 Lijsbeth Jansd Groen  ged Zandvoort   13 februari 1718 tr Zandvoort  16 juni 1743  Volkert Cornelisz Keesman  ged Zandvoort  21 september 1721 9 Trijntje Jans Groen  ged Zandvoort  16 maart 1721

1578/1579 1878/1879 1946/1947 HEIJNDERICK JANSZ BACKHOVEN  geb  1680Hendrik  overl Zandvoort  25 oktober 1740 z.v. Jan Backhoven en NN   3156/3157   tr 1e Zandvoort  voor 1682 Gerretie Philipsd Burgertr 2e  Bloemendaal 8 augustus 1706 get. Anna Rijse, Agnes Theunis: d.v. Philip Burger GUURTJE JANSD  ged Bloemendaal  28 februari 1683 Gerritje RK-St.Agatha ex fornicatione get Jannetie Cnelis overl  Bloemendaal  december 1754 d.v Jan Jansz en Maretje Pietersdr Kinderen 1e allen RK St Agatha 1 Aefje Heijndericks Backhoven  ged Zandvoort  8 november 1682 2 Jan H. Backhoven  ged Zandvoort   14 oktober 1683 3 Catharina H. Backhoven  ged Zandvoort  22 oktober 1684 4 Johannes H. Backhoven  ged Zandvoort  26 oktober 1687 5 Jacob H. Backhoven  ged Zandvoort  25 juni 1689 6 Joannes H. Backhoven  ged Zandvoort 4 februari 1691 7 Gerrit H. Backhoven  ged Zandvoort   23 maart 1692 8 Dirck Heijndericksz Backhoven ged Bloemendaal 9 december 1696 get Neeltie Philips Burger  moeder staat ingeschreven als Gerritje Tulps en de getuige als Neelje Fulps begr Zandvoort ‎na 14 dec 1749 tr 1e  Zandvoort 29 april 1725 Aechie Jansd Koning ged Zandvoort 30 december 1696 d.v. Jan Leenderts Koning en Cornelia Cornelisd Koning  tr 2e Zandvoort  18 januari 1728 Annetje Gerritsd Keesman  ged Zandvoort 21 oktober 1696 d.v Gerrit Pietersz en Trijntje Cornelisdr Kinderen 2e 9 GERRITJE HENDRICKSD BACKHOVEN tr VOLCKERT JANSZ GROEN 788/789/938/939/ 972/973 10 Anna Heijndericks Backhoven  ged Bloemendaal  1 februari 1708  RK-St.Bavo get. Maritje Pieters tr Bloemendaal  20 augustus 1747 Maerten Flore Koper geb Zandvoort ca 1707 RK-St.Bavo  get. Dirck Cnelisse, Maritje Ariens ged Bloemendaal 22 december 1707 wedn van Annetje Florisd Groenevelt z.v. Floris Dircksz Koper en Aaltje Cornelisdr 11 Catrijn H. Backhoven  ged Bloemendaal 27 januari 1712 RK St.Bavo  get. Catrijn Backhoovens  tr Bloemendaal  15 april 1736 Harme Dircks Tipper 12 Jan H. Backhoven  ged Bloemendaal  20 november 1713 moeder vermeld als Gritje Jans  get. Jacob Hendrixe 13 Claes H. Backhoven ged Bloemendaal 12 februari 1716 RK-St.Bavo tr Wijk aan Zee en Duin  17 mei 1744 Emmertie Jansd Dut 14 Henderick Heijndericksz Backhoven RK S. Bavo ged Bloemendaal 18 september 1718 get. Philip Hendrix, Annetje Arens tr Bloemendaal 18 mei 1750 Jannetje Joppesd Kats ged Bloemendaal 29 augustus 1722 woonden 1750 in Zandvoort  begr Zandvoort  25 februari 1817 d.v. Jop Dircksz Cats en Marritje Willemsdr Crijnen

1580/1581 zie 1542/1543

1588/1589   zie  1548/1549  

1592/1593   1688/1689   1720/1721    1752/1753     1942/1943 JACOB ARENTS ‘T HEERE  ged Zandvoort   30 juli 1673 haringvisser, Groen overl op zee 1704 bijschrift bij de doop van zijn zoon Jacob 1.1.1705: wijlen Jacob Arentsz ’t Heere is onlangs met de visscherspink op zee gebleven  tr Zandvoort  12 november 1697 MARIJTJE ARENTS SCHAAP   ged Zandvoort 15 januari 1673 Kinderen 1 Arij Jacobs ’t Heere  ged Zandvoort 14 september 1698 haringvisser  tr Zandvoort 13 oktober 1720 Anna Jansd Slagveld ged Zandvoort  3 oktober1700 2 HENDRICK JACOBSZ ‘T HEERE tr AALTJE DIRCKSD VAN DE SCHINKEL 796/797/844/845/ 860/861/876/877 3 GRIETJE JACOBSD GROEN   tr  EWOUT DIRKS MOOLENAAR  970/971 4 Maarten Jacobsz ’t Heere  ged Zandvoort 19 augustus 1703 5 Jacob Jacobsz ’t Heere ged Zandvoort  1 januari 1705

1594/1595 1690/1691 1722/1723 1754/1755 DIRCK EWOUTS VAN DER SCHINKEL  geb Zandvoort  ca 1661 haringvisser tr 1e Zandvoort 4 mei 1692 SARA DIRCKS DE MULDER  ged Zandvoort  23 maart 1669 overl Zandvoort 12 december 1702 d.v. Dirk Jaspers de Mulder en Nelletje Hendricksdr tr 2e Zandvoort 27 juli 1704 Nelletje Arentsd Paap  geb Zandvoort 18 december 1678  overl Zandvoort 24 juli 1717d.v. Arent Pieters Paap en Annetje Cornelisdr Kinderen 1e 1 AALTJE DIRCKS VAN DER SCHINKEL  tr  HENDRICK JACOBS ’T HEERE  796/797/ 844/845/ 860/861/876/877 2 Lijsbeth Dircks van der Schinkel ged Zandvoort 26 november 1702 get Jannetje Ewouts Kinderen 2e 3 Ewout Dircks van der Schinkel   ged Zandvoort 12 juli 1705 get Claas Ewoutsz, Lijsbeth Arisse Paap begr ‎ Zandvoort  31 mei 1791 tr Zandvoort 16 oktober 1729 Marijtje Crijnsd Schilpzand ged Zandvoort  3 februari 1709 get Aaltje Willems Bol, Gerrit Cornelisz ipv de vader die ten haring is. d.v. Crijn Schilpzand en Marijtje Bol

1596/1597        1692/1693       1756/1757 ARENT HENDRICKS SCHAAP  geb Zandvoort  ca 1647 overl Zandvoort 21 november 1711 sijnde op de weg uit naar huis gaan met ver….dorp z.v. Hendrick Arentsz Schaap geb ca 1622 en Maertgen Hendricksdr tr 1e Zandvoort  31 juli 1672 Grietje Gerrebrandsdr geb Zandvoort tr Zandvoort 23 mei 1694 JANNETJE JACOBSD Kinderen 1e 1 Marijtje Arents Schaap  ged Zandvoort 15 januari 1673 tr Zandvoort  12 november 1697 Jacob Arentsz ’t Heere of Groen     ged Zandvoort  30 juli 1673 haringvisser overl Zandvoort 1704 z.v. Arent Volckertsz Groenevelt en Maartje den Draijer bijschrift bij de doop van zoon Jacob 01-01-1705 “wijlen Jacob Arents  ’t Heere is onlangs met de visscherspink op zee gebleven” 2 Pieter Arentsz Schaap  ged Zandvoort 27 oktober 1675 tr Zandvoort  9 mei 1700 Trijntje Arijsd Slagtveldt  ged Zandvoort 12 augustus 1674  Reijntje Ariesdr d.v. Arie Arenz Slagveld en Anneken Jansdr als echtgenote van Pieter, moeder van Hendrick, wordt ook genoemd Trijntje Jacobs den Draijer geb 12-11-1679, d.v Jacob Maertens den Draijer en Barber Dirksdr. 3 Elisabeth Arentsdr   ged Zandvoort  25 juli 1677 4 Elisabeth Arentsdr   ged Zandvoort  17 september 1679 5 Anneke Arentsdr ged Zandvoort  29 maart 1683 Kinderen 2e 6 HENDRICK ARENDSZ SMIT   tr DIEUWERTJE VAN DIL 798/799 846/847 878/879  Schaap 7 Jacob Arendsz Schaap   ged Zandvoort   26 mei 1697

1600/1601 JACOB EGBERTS VISSER geb UitgeestJacob Egberts Bakker timmerman ged Krommenie 7 december 1665 overl Krommenie 22 februari 1710 aangever zijn broeder Jan Egbertsz. impost f 3. begr in de kerk  tr Krommenie 31 mei 1693 AMMERENS BARTELS SLUIJTER      ged Krommenie  23 augustus 1671 Emmarens Bartholomeus, geref  overl Krommenie 6 maart 1734 aangever haar zoon Bartel Visser ORA 1491 fo 1 broer van Jan Egbertsz Backer 3200/3201-3 de naam Visser wordt gebruikt bij het kerkelijk huwelijk en bij de kinderen Bartel, Gerrit, Trijntje en Dieuwertje huijden den 8 Desember 1717 is bij de Heere Weesmeesteren van Crommenie en Crommeniedijk tot voogden aangestelt en gecommitteert over de seven onmondige kinderen van wijlen Jacob Egbertsen Timmerman, geprocreert bij Ammerens Bartels namelijk Jan Egberse Backer regte oom van ’s vaders sijde en Pieter Dirkse Jannes vroedschap alhier omme de voorsz. kinderen haar goederen behoorlijk te dirigeeren en in alle billijkht voor te staen en daarvan is ’t nood rekening bewijs en reliqua te doen. Aldus gedaen op den Regthuijse tot Crommenie dato utsupra Mij present, J. Beets, clercq. Kinderen 1 EGBERT JACOBS tr  NIESJE CORNELISD ROOT  800/801 2 Bartel Jacobsz Visser geb Krommenie ca 1695.  geref  overl Krommenie  14 april 1750       o/tr Krommenie 1/16 juni 1720 impost f. 3.-  Trijntje Geerlofs Ketelaar  geb Wormer ca. 1700  overl Krommenie  28 november 1758. 3 Neeltje Jacobs Visser ged Krommenie  18 mei 1698 huyden den 14 augusti 1725 compareerde voor weesmeesteren Neeltje Jacobs een van de voorenstaende kinderen dewelke bekende voor haar portie van de voorenstaande inventaris  voldaan te sijn bedankende derhalven weesmeesteren en voogden voor de goede voorsorge   over de goederen gehadt aldus gedaen en ten oirconde getekent Neeltje Jacobs mij present J.   Beets, clerk arch Zaanstad OA0006 1491 staatboek reg akten waarin het kindsdeel van een   erfenis wordt vastgelegd 4 Aagje Jacobs Visser ged Krommenie 10 oktober 1700  tr ca 1700  Pieter Pieters Kleijn geb ca 1710  wonende te Nieuwendam  ORA 1491 fo.2 huyden den 29 november 1730 compareerde voor weesmeesteren Pieter Pieterse Kleijn wonende tot Nieuwendam als in huwelijk gehadt hebbende Aegje Jacobs dewelke op heden bekende voor sijn vrous vaders erfportie in plaets van 75 gulden voldaan te wesen met f 41-10-0 bij accort ter saeke van ongeluk van de brand en daardoor verminderde staat van de voorn Ammerens Bartels en mitsdien soo veel hem aengaat hiermee te quiteeren en genoegen te nemen bedankend derhalven de weesmeesteren en voogden voor haer goeden voorsorge over de goederen gehadt aldus gedaen en ’t oirconde   getekent dato uts. Pieter Pietersz Cleijn mij present J. Beets, secretaris 5 Trijntje Jacobs Visser  geb Krommenie  22 oktober 1702 overl Krommenie  15 mei 1704 6 Trijntje Jacobs Visser geb  1706 overl Krommenie 5 juli 1762 otr Krommenie  13 oktober 1736 imp f 3.-  Jacob Pieters van Bergen geb Wormerveer ca 1716  huyden den 29 september 1734 compareerde voor weesmeesteren Gerrit Jacobse Visser ende Trijntje Jacobs Visser geadsisteert met Mighiel Ruts als voogt sijnde beyde meerderjarig en   bekenden op heden van het voorenstaende bewijs voldaen te sijn ider met de somma f 75-0:0  bedankende derhalven weesmeesteren en voogden voor hare goede voorsorge over de goederen gehadt, deselve quiteerende voor namaninge aldus gedaen en ’t oirconde getekent Gerrit Visser Trijntje Visser Mij present J. Beets, secretaris 7 Gerrit Jacobsz Visser geb Krommenie 8 mei 1707 8 Dieuwertje Jacobs Visser ged Krommenie 13 oktober 1709 geref otr Krommenie  31 juli 1734  Claas Hendriks Bijtjes geb Wormerveer ca 1714   dato voorsz 29.9.1734 compareerde voor weesmeesters Claes Heijndriksz Bijltjes als getrout aen Dieuwertje Jacobs Visser en bekende voor sijn portie mede van den voorsz  inventaris voldaen te sijn met f 75-0-0 bedankende derhalven weesmeesteren en voogden voor de goede directie over sijn vrous goederen gehadt deselve in alles quiterende voor   namaninge aldus gedaen en ’t oirconde getekent Klaas Hendrikse Bijltjes mij present J.   Beets, secretaris

Weeskamer Krommenie inventaris ende bewijs gedaen van Aegte Pieters, weduwe van   Bartel Hendricksz Sluijter aen haer drie kinderen bewesen met name Hendrick Bartelsz,   Emmerens ende Anne Bartels alhier ter weeskamere bekent gemaackt ter presentie van   Moen Gerritsz als vooght in desen Aen ider kint voort vaderlijcke goet elck een somme van   vijff en twintigh guldens, maeckt same f 75-0-0 welcke voorsz. somme onder de moeder sal   blijven berusten mits dat deselve gehouden sal zijn haer kinderen eerlijck te alimenteeren  naer haer state waer vooren sij comparante voor de voorsz penningen verbint een huys ende   erff staende ende gelegen in ’t suyt endt van Crommenije, belent ten zuyden Jan Hendricksz   Koningh ten noorden de weduwe van Cornelis Allertsz Koeckebacker aldus gedaen met approbatie van de heeren weesmeesteren den 18e Augusti 1683 Mij present E. Voskuijl, secretaris  huyden den 15e Junii 1695 compareerde alhier ter weeskamer Heijndrick Bartelsz en Jacob   Egbertsz getrout zijnde met Ammerens Bartels dewelcke bekende voor haer portie van desen   voldaen te zijn en zijn deheere weesmeesteren bedanckende voor de goede voorsorge die sij   hebben gehadt, datum utsupra Mij present G. van Manen, secretaris.   compareerde voor de heere weesmeesteren Cornelis Pietersz Vis als getrout zijnde met Anne   Bartels dewelcke bekende van zijn portie van desen voorenstaanden inventaris alwel voldaan   te zijn bedancke derhalven de heere weesmeesteren voor haar goede voorsorge over de   voorsz. goederen gehadt tot teken der waarheyt soo hebben dese getekent den 27e April   1701 daaromme geroyeert, dit merck + is van Cornelis Pietersz Vis self gestelt Mij present   G. van Manen, secretaris    ORA 1493, fo. 140 Extract uyt de testamente van Ammerens Bartels wede wijlen Jacob Egberse gepasseert voor de notaris Jacob Beets en sekere getuygen in dato den 25 feb 1734     Eyndelijk stelt de testatrice tot voogden en administrateurs over hunne onmondige   Erfgenaem ofte Erfgenamen en der goederen van haer Comparante te erven Symon Jacobse     Matselaer en Claes Gerritse Wit, met magt als na regten, alsmede de magt van assumtie en   surrogatie ten eynde toe, met uytsluytinge van de weeskamer van de plaetse des sterfhuyses   en allen anderen die hun daermede soude willen bemoeyen, aldus geregistreert en bij   weesmeesteren goegekeurt ter weeskamer den 10 maert 1734 Mij present J. Beets, secrets  fol 1 inventaris van de goederen ter weeskamer bewesen door Ammerens Bartels weduwe   van zalr. Jacob Egbertse timmerman aan haar seven onmondige kinderen te weten Egbert   Bartel en Gerrit Jacobse, Neeltje, Aagje, Trijntje en Dieuwertje Jacobs ter presentie en   overstaan van Jan Egbertse Backer ende Pieter Dirkse Jannes beyde wettige voogden bij de   Heere Weesmeesteren tot Crommenie aangestelt, Namentlijk voor ider kint een somma van     vijf ent seventig gulden makende voor de seven kinderen een somma van vijfhondert vijf en     twintig gulden segge
Is wijders geconditioneert tusschen de moeder ter eenre en de voogden ter andere sijde,   namentlijk dat de moeder aanneemt haar voorsz. kinderen behoudens goet groot te maken en   onderhouden over sulcx deselve te versien van cost drank cleeding reeding, havenis en   gemak, ook haar te late leere leesen en schrijven tot iders mondige dag of andere   geapprobeerde state toe, alles naar haar staat en gelegentheyt, aldus gedaen en bij   Weesmeesteren geapprobeert op den regthuyse tot Crommenie, den agsten desember 1717   mij present G. van Manen, secretaris   compareerde voor Weesmeesteren Ammerens Bartels ter eenre Trijntje Jacobs meerderjarige     dogter, Mighiel Ruts en Jan Egbersen in qualite als voogden over Gerrit Jacobse en Dieuwer   Jacobs ter andre sijde, dewelke verclaerden met den anderen te sijn geaccordeert, verdraegen   ende overeengecomen, in consideratie van het ongeluk van de brand en daer door     verminderd staet en conditie van haar Ammerens Bartels dat sij Ammerens aen de voorsz. 3     kinderen in plaets van 75 gulden voor haer vaders erfbewijs sal moeten geven aen ider kint f   41-10-0 op derselver meerderjarigheyt of trouwen, des en onder dese reserve nogtans als sij   Ammerens Bartels komt te overlijden en dan haeren boedel sooveel magtig sijnde boven   schulden dat de voorn. kinderen mede sooveel als de anderen konnen genieten, dat deselve   dan vooraf tot supplement sullen genieten dat sij ider mede tot de 75 gulden toe komen te   genieten, verbindende hiervoor speciael haar huijs en erf en voorts haer persoon en goederen   als na regten, aldus gedaen op den regthuyse tot Crommenie en bij weesmeesteren   geapprobeert den 20 Junii 1731 mij present J. Beets, secretaris

1624/1625 GERRIT KLAASZ geb Egmond aan Zee  ca 1675 Vrijer overl Egmond aan Zee  voor 1719 tr Egmond aan Zee GEERTJE KLAAS STOOKER  geb Egmond aan Zee  ca 1675  overl Egmond aan Zee d.v. Klaas Alberts Stooker geb Egmond aan Zee overl Egmond aan Zee voor 1730 z.v. Aalbert Klaasz Kinderen 1 Teunisje Gerrits    ged Alkmaar   2 september  1707 RK  overl Egmond aan Zee  juni 1738 30jr tr  december 1726 Jan Engelsz Blok geb Egmond aan Zee overl  Egmond aan Zee 13 september 1741 z.v. Engel Jansz Jopjes en Antje Cornelis    2 Klaas Gerrits de Vrijer overl Egmond aan Zee           1785 visser stuurman tr  Guurtje Jans  overl Egmond aan Zee 1 oktober 1741 3 JEROEN GERRITS DE RUYTER  tr  AALBERTJE ENGELS BLOK      812/813 4 Antje Gerrits de Ruyter  geb Egmond aan Zee begr Egmond aan Zee 16 januari 1731 tr Pieter Ariense Koomen geb Egmond aan den Hoef z.v. Arie Ariensz Komen of Dekker en Antje Dirks 5 Geertje Gerrits   geb Egmond aan Zee  overl Egmond aan Zee  na 14 februari 1747 afk tr Egmond aan Zee  5 september 1734 Job Pieters Dekker  geb Egmond aan Zee overl Egmond 14 februari 1747 6 Maartje Gerrits geb Egmond aan Zee 1710 Marijtje, oud kath overl Egmond aan Zee 1732 tr Fulps Willemsz Wijker begr Egmond aan Zee 30 oktober 1780 wedn Neeltje Gleijne Groen

1630/1631 ARIE HARMENS  geb Egmond aan Zee geref, lidmaat in 1712 overl Egmond aan Zee           tussen mei 1721 en 1722 afk tr 1e Egmond aan Zee 15 december 1680 Teuntje Thijs Zwaan geb Egmond aan Zee Teunisje overl Egmond aan Zee  1681 d.v. Thijs Jacobs Zwaan en Willempje Jans Schoenmaker afk tr 2e Egmond aan Zee  1 februari 1682 MAARTJE JACOBS PINAS geb Egmond aan Zee geref, belijdenis in 1665  overl Egmond aan Zee  voor 1694 lidmaat 1662,1680 tr 3e Egmond Binnen 19 november 1694 Jannetje Cornelis Schoenmaker  geb Egmond aan Zee  ca 1660 1680 belijdenis, lidmaat 1712, 1722  overl Egmond aan Zee 1744 Jannetje wed  otr 7.5.1684 Maarten Bijl, d.v. Cornelis Jans Schoenmaker en Guurtje Pieters Dekker A80 huis en erf belending oost A79, zuid de wildernis, west A81 en A82 en noord de hereweg of Zuiderstraat.  1699-05-06/ 2064 fol.45v: Aris Harmensz, noord van A81+82.
1721 ca. / 2064 fol.143v-144: Kwijtschelding van huis en erf, door Aris Harmensz aan Jacob Jansz (die tegelijkertijd zijn oude huis A107 verkoopt); betaald met f 305,-. Kinderen 1e 1 Theunis Ariens  ged Egmond aan Zee 14 december 1681 Kinderen 2e 2 Willempje Ariens  ged Egmond aan Zee 12 december 1682 tr Andries Cornelis geb Egmond aan Zee Kinderen: 4 3 Jacob Ariens  geb Egmond Binnen  1685 lidmaat 1712  overl Egmond aan Zee voor 1725 afk tr Egmond aan Zee  11 november 1708 Engeltje Klaas Trommelslager ged  Egmond aan Zee 22 april 1685 lidmaat 1712 overl  voor 1725 4 GUURTJE ARIENS  tr    GERRIT JEROENS DE RUYTER  406/407 Kinderen 3e 5 Harmen  ged Egmond aan Zee 4 augustus 1695 overl Egmond aan Zee 1760 6 Jan Ariens (Pinas) ged Egmond aan Zee 30 juni 1697 lidmaat in 1722  overl Egmond aan Zee 1759 tr Egmond aan Zee  17 januari 1717 Jacobje Ariens Groot  geb Egmond aan Zee   lidmaat in 1722   overl Egmond 1743  d.v. Arie Cornelisz Groot en Maartje Jacobs 7 Maarten Ariens ged Egmond aan Zee 7 november 1700

1638/1639 JOB JANSZ overl Egmond aan zee  voor 1702 RK  tr Egmond aan zee JACOBJE JACOBS overl Egmond aan zee  voor 1709 zij hertrouwt met Jan Hendriks Dane, overl voor april 1702 V179a Huis en erf .belending oost V178 zuid de wildernis, west V180 en noord V179b of Zuiderstraat tegenover V214 tot 1754 samen met V179b.
1709-07-20 2064 fol.94v: Kwijtschelding van 5/6 in huis zuidzijde Zuyderstraat door Arien, Wouter en Engel Jansz, en Trijntje en Grietje Joppen, allen kinderen en erfgenamen van Jacobje Jacobsdr bij Jan Heyndrix en Jop Jansz respectievelijk, aan Claas Claasz reeds eigenaar voor 1/6; betaald met f 220,-.1/1737-01-09 testament  legitarissen voor 1737 overleden Kinderen 1 ENGELTJE JOPPEN   tr KLAAS KLAASZ SWART  818/819 2 Grietje Joppen  overl Egmond aan zee na mei 1710 tr Egmond aan zee Pieter Cornelisz Glas geb Egmond aan zee  visser; stuurman 1732 reder overl Egmond aan Zee  17 juli 1763   z.v. Cornelis Pietersz Glas en Guurtje Cornelis FredriksV79 Huis en erf. Belending oost V80a+c, zuid de Voorstraat, west V78b en V74 en noord V74 en de Noorderstraat. 1710-05-01/2064 fol.98v kinderen van Griet Joppe, oost van V78. V179a Huis en erf. Belending oost V178, zuid de wildernis, west V180 en noord V179b? of Zuiderstraat Tot 1754 samen met V179b.
3 Trijntje Joppen  overl Egmond aan Zee  voor 1737 tr Leendert Leendertsz  hij testeerde 19.2.1724 notaris Heymenberg Alkmaar met Trijntje Joppen  V179a Huis en erf.Belending oost V178, zuid de wildernis, west V180 en noord V179b? of Zuiderstraat Tot 1754 samen met V179b.
Kinderen  Jacobje Jacobs en Jan Hendriks Dane 4 Arien Jansz  tr 1e  voor 1728 Engeltje Stoffels tr 2e Teunisje Jans 5 Wouter Jansz   overl Egmond aan Zee  voor 1741 overleden in het Gasthuis tr voor 1712 Aagje Ariens 6 Engel Jansz  geb Egmond aan Zee  1744 tr voor 1710 Marijtje Cornelis

1640/1641 JAN CORNELISZ BUYS ENGELSMAN geref ged Egmond aan Zee 8 oktober 1662 overl Egmond aan Zee voor 1704 otr 1e Egmond aan zee3 juni 1686 MEYNSJE MIES ged Egmond aan Zee  6 december 1665 geref  overl Egmond aan Zee d.v.  Mies Ariens Wijker begr Egmond aan Zee 24.2.1680 en Baafje Kuyper rel 2e Fijtje Dirks Kinderen 1 Gerritje Buys  ged Egmond aan Zee  3 november 1686  geref dienstmaagd  overl Egmond aan Zee  voor 1744  tr Egmond aan Zee    8 mei 1712 Gerrit Cornelisz Kaal   ged Egmond aan Zee 21 januari 1683  overl Egmond aan Zee  voor 1741 2 Jan Engelsman bakker otr Egmond aan Zee 7 mei 1708 Susanna Gerbrants geb Alkmaar  24.4.1709 2064 fol.90v kwijtschelding van huis met zagelishok bewesten de school   zuidzijde Hereweg door Jan Jansz Engelsman aan Jan Cornelisz Kock burgemeester van   Egmond Binnen waarbij verkoper zich verbindt om zolang koper of na diens dood zijn    huisvrouw de broodbakkerije komt te oefenen deselve niet in Egmond aan Zee te zullen   doen exerceren direkt of indirekt betaald met f 550,- 3 Evert Engelsman   geb Egmond aan Zee  ca 1688 4 MAARTEN JANSZ BUYS  tr MAARTJE KOENDERS   820/821 5 Baafje Jans Buys  ged Egmond aan Zee  28 oktober 1691 6 Mies Jans Buys  geb Egmond aan Zee 20 november 1692  vertrok 1724 naar Egmond aan de Hoef en keert 1741 terug naar Egmond aan Zee otr 1e Egmond aan zee 9 mei 1715  Antje Jans geb Egmond aan de Hoef otr 2e Egmond aan zee 7 maart 1724 Trijntje Jans Droog  geb Winkel 7 Maartje Jans Buys  ged Egmond aan Zee  30 januari 1695 geref lidmaat 1744 tr  voor 1723  Pieter Hendriks Schar ged Egmond aan Zee 16 maart 1698  visser, stuurman  overl Egmond aan Zee voor 1773   z.v Hendrik Hendriksz en Antje Pieters 8 Stijntje Jans Engelsman  ged Egmond aan Zee  23 juni 1697 9 Aafje Jans Engelsman geb Egmond aan Zee   7 september 1698 10 Evert Jans Engelsman bakker Jansz Engelsman te Egmond aan Zee aan Cornelis Lubbertsz betaald met f 247,-   28.2.1708 2064 fol.89 kwijtschelding van huis en schuur zuidzijde Hereweg door Evert   Jansz Engelsman aan Jan Jansz Engelsman prijs f 350,- te betalen f 50,- gereet en jaarlijks f 100,- afgelost 26 april 1709

1652/1653 JAN CORNELISZ DICK GROEN  geb Egmond aan zee overl Egmond aan Zee na 1673 Kinderen 1 Cornelis Groen tr Neeltje Engels overl Egmond 1690  d.v. Engel Ariens en Jannetje Krijne 2 GLEYN JANSZ DICK GROEN 826/827 3 Jan Jansz Dikgat Groen

1664/1665   zie 1536/1537

1666/1667 zie 1538/1539

1668/1669     zie 1540/1541     

1670/1671    zie 1542/1543

1676/1677 GERRIT GERRITS VAN DER ASSEL ged Rotterdam  21 augustus 1650 scheepstimmerman overl Rotterdam 17 januari 1681 otr Rotterdam 30 december 1674 tr Rotterdam 13 januari 1675 LIJSBETH JACOBS  geb Rotterdam  overl na 11 november 1725 Kinderen 1 Gerrit van der Assel   ged Rotterdam   20 oktober 1675 2 Jacob Gerrits van der Assel  ged Rotterdam  29 augustus 1677 3 Maertje Gerrits van der Assel  ged Rotterdam  14 januari 1680 4 GERRIT GERRITS VAN DER ASSEL tr  HENDRINA VAN HATTUM  838/839

1678/1679 GERRIT JOHANSZ VAN HATTEM  geb Tiel 1645 apotheker Gerraert, Geerit begr Rotterdam 17 maart 1688 otr Tiel 16 juni 1666 tr 1e Dordrecht 4 juli 1666 MARIJA VAN DER NETH  geb Dordrecht overl Rotterdam  12 januari 1674  tr 2e Rotterdam 30 juni 1675 tr 2e Overschie 21 juli 1675 attestatie om te trouwen van Rotterdam Lijsbeth van Pinaken Elisabet Van Pijnaker, wed van Johannes Crab, wonend Lombertstraat Kinderen 1e 1 Johannes van Hattem ged Rotterdam 8 mei 1667 get Heijnderick van Hattem, Cornelia Hoogmoet, Willemyna  Elshout 2 Jan van Hattem  ged Rotterdam 18 november 1668 get Meester Benjamin Morris get Cornelia Hoogmoet begr ws Rotterdam 21 december 1668 als NN genoemd achter in de Draeysteeg Franse kerk 3 HENDRINA VAN HATTUM  tr    GERRIT VAN DER ASSEL   838/839 4 Coenraet van Hattem  ged Rotterdam 13 januari 1673 get Willem van Hattem, Willemina van Elshout o/tr Rotterdam 11/25 januari 1699 Cornelia van Kessel ged Rotterdam 30 april 1673 d.v Dirck Adamse van Kessel en Marija Machiels bij huw wonend  Kordewagestraat en Coenraet wonend omtrent de Roode Brugge Kinderen 2e 5 Martinus   ged Rotterdam  19 maart 1676 get Antonette ten Vriel , Carel van Hattem 6 Johanna van Hattem  geb Leiden woonde bij tr Bredestraat ged Rotterdam 20 september 1678 get Margaretha Cock overl Utrecht  2 januari 1719 otr Rotterdam   28 september 1684 tr Rotterdam 1 oktober 1684 get bruidegom Abraham de Prill vader get bruid Gertruy van Hattum zuster Jacob de Prill  geb  26 november 1658 overl  voor 1684  jm van Rotterdam wonend ’t Hang, Johanna wonend Leijden 7 Christina  ged Rotterdam  13 augustus 1680 Stijntje get Hester van erven, Carel van Hattem  begr Rotterdam 28 september 1747  o/tr 1e Rotterdam  1/15 juli 1703 Moses Lamberts Hopman wed, wonend Raamstraat  tr 2e Rotterdam  2/18 oktober 1712 Daniel van den Bos   geb Rotterdam  begr Rotterdam  2 april 1727 8 Elisabeth   ged Rotterdam  1682 get Hester Hogh  begr ws  Rotterdam  9 februari 1683 als NN kind van Gerret van Hattem

1684/1685 zie 1548/1549

1688/1689   zie 1592/1593   

1690/1691 zie 1594/1595

1692/1693      zie 1596/1597 

1704/1705 THEUNIS AELBERTSZ ZWEMMER    geb Zandvoort  ca 1657   tr Zandvoort  4 januari 1682 MARITIE FLORE KOPER geb Zandvoort   ca 1657 overl Zandvoort  4 oktober 1739 Kinderen 1 Aelbert Theunisz Zwemmer   ged Zandvoort  20 september 1682 2 ALBERT THEUNISZ  ZWEMMER tr ANNETJE GERRITSD CANTEWIJN 852/853 3 Nicolaas Theunisz Zwemmer ged Zandvoort  26 december 1687 get Steintie Philippo

1706/1707 GERRIT WILLEMS CANTEWIJN  geb Zandvoort haringvisser otr kerk  29 november 1676  tr Bennebroek december 1676 ANNETJE ARIENSD  ged Zandvoort   8 maart 1671 Kinderen 1 Willem Gerrits Cantewijn  geb Zandvoort  12 september 1677 2 Willem Gerrits Cantewijn geb Zandvoort  16 april 1679 3 Pietertie Gerritsdr Cantewijn geb Zandvoort  26 augustus 1681 4 ANNETJE GERRITS CANTEWIJN tr ALBERT THEUNIS ZWEMMER   852/852

1712/1713         1884/1885           2020/2021 BASTIAAN ADRIAENS SCHUIJTEN geb Bennebroek ca 1669 broodbakker Adrianus Schuijt overl Zandvoort  21 maart 1737  tr 1e Zandvoort  31 mei 1695 TRIJNTJE WILLEMSD   tr 2e Zandvoort 15 maart 1705 Jacomijntje Willemsdr Gompelmans  geb Haarlem  7 juni 1684 Jaeckemijntje overl Zandvoort  17 december 1710 d.v. Willem Jansz Gompelmans en Anna Hendricks gewoond hebbende onder Haarlem buiten de Zijlpoort tr 3e Zandvoort 22 juli 1714 Lijdia Arisdr van Duijn geb Zandvoort  26 september 1688 d.v. Arien Dammes van Duijn en Haesje Simonsdr   Kinderen 1e 1 Jannetje Bastiaansdr Schuijten  ged Bloemendaal   2 juli 1696  RK 2 Ariaantje Bastiaansdr Schuijten  ged Bloemendaal 8 maart 1698  RK, S Bavo 3 Maritje Bastiaansdr  Schuijten   ged Bloemendaal  2 juli 1669 overl Zandvoort  12 december 1727  tr Zandvoort  31 mei 1722 Hendrick Jacobs ’t Heere geb Zandvoort  15 november 1699  Hendrick Groen  overl Zandvoort  5 oktober 1746  Hendrick tr 2e Antje Dirks van der Schinkel 860/861 4 ARIJ BASTIAENS SCHUIJTEN   tr  AALTJE WILLEMSD MEDEMBLICK 856/857/942/943/ 1010/1011 5 Jan Bastiaensz Schuijten  ged Bloemendaal  15 maart 1704 Kinderen 2e 6 Willem Bastiaans Schuijten   ged Zandvoort  20 juni 1706 overl Zandvoort  30 maart 1782  geref  tr Zandvoort   30 april 1730  Aagje Cornelisdr   geb Wijk aan Zee 7 Neeltje Bastiaansdr Schuijten   ged Zandvoort   12 februari 1708 8 Stijntje Bastiaans Schuijten  ged Zandvoort  30 juni 1709  tr Zandvoort  18 maart 1731  Arij Corrnelis Keesman ged Zandvoort 4 maart 1708  haringvisser  overl   voor  april 1742 Kinderen 3e Bastiaan en Lijdia van Duijn 9 Aafje Bastiaansdr Schuijten  ged Zandvoort   22 december 1720 10 Neeltje Bastiaansdr Schuijten   ged Zandvoort   18 juni 1722 11 Haasje Bastiaansdr Schuijten  ged Zandvoort   16 december  1726 12 Arij Bastiaansz Schuijten   ged Zandvoort   17 augustus 1727

1716/1717 FLOOR JANSZ KOPER  ged Zandvoort  18 juli 1677 geref   vader is ten haringh. t Leendert Dircksz Coningh, Jan Gerritse, Jannetje Hendricks overl Zandvoort   19 augustus 1726  tr1e  Zandvoort  17 september 1702 CORNELISJE CLAASD LOOS    ged Zandvoort  11 december 1678 overl Zandvoort  14 oktober 1710   tr 2e Zandvoort  1 mei 1712 Reijntje Arisdr Slagveldt ged Zandvoort  12 augustus 1674 Reijntje tr 1e 3.5.1693 Jacob Jansz Bos ged Zandvoort 20.3.1677, tr 2e 9.5.1700 Pieter Arentsz Schaap geb Zandvoort 17.10.1675 d.v. Arie Arentsz en Anneke Jansdrtr 3eMaartje Arisdr  geb  ca 1680 Kinderen 1e 1 Jan Flore   ged Zandvoort  25 februari 1703 get Jannetje Volckerts 2 Jan Flore  ged Zandvoort   15 juni 1704 get Geurtje Jansdr Coningh, Jannetje Volckerts Groen 3 Willemijntje Flore  ged Zandvoort  7 juni 1705 overl Zandvoort 24 november 1752 tr Zandvoort 10 april 1729 Huigh Cornelisz Koning ged Zandvoort  21 juni 1705 get. Jannetje Huige begr Zandvoort  ‎8 mrt 1796  uit het gasthuis z.v Cornelis Leenderts Koning en Leuntje Huigensdr 4 JAN FLORE KOPER  tr ANNA PIETERSD   858/859 5 Guurtje Flore  ged Zandvoort   15 januari 1708 get Jannetje Volkers 6 Guurtje Flore ged Zandvoort  10 november 1709 get Maartje Arisdr Kinderen 2e 7 Annetje Floore [Koper]‏‎ ged Zandvoort ‎17 december 1713 get Maartje Arisdr bij tweede huwelijk van Claas Janz Groen wordt zij als Annetje Flore Schaap vermeld overl voor 1821 tr kerk Zandvoort  8 mei 1735   Claas Jansz Groen  ged  Zandvoort   1 juni 1710   z.v Jan Arentsz Groen en Jannetje Ewoutsdr van der Schinkel 8 Guurtje Flore Koper‏‎  ged Zandvoort  ‎6 okt 1715 Kinderen 3e 9 Cornelisje Floore [Koper]‏‎   ged Zandvoort   ‎28 dec 1727 get Ariaentje Jans Koper

1720/1721    zie    1592/1593 

1722/1723 zie 1594/1595

1726/1727 JAN JACOBS DE BOTTER  geb Zandvoort  ca 1672 overl Zandvoort 4 november 1727 tr Zandvoort 2 november 1698 LEUNTJE DIRCKS SIMON   geb Zandvoort  15 september 1675 Kinderen 1 Neeltje Jans de Botter geb Zandvoort  26 april 1699 2 Simon Jans de Botter  ged Zandvoort  19 september 1700 3 Aafje Jans de Botter ged Zandvoort 5 november 1702 4 Aaltje Jans de Botter   ged Zandvoort   10 mei 1705 bij de eerste vier kinderen was Haesje Simons doopgetuige in de NH kerk te Zandvoort 3454/55-2 5 Simon Jans de Botter  geb Zandvoort  10 november 1706 geref  get Haesje Simons overl in het gasthuis   1779 begr Zandvoort 16 januari 1779 tr Zandvoort 6 december 1733  Cornelia Huigensdr Molenaar geb Zandvoort   5 december 1706 d.v. Huigh Arijsz Molenaar en Jopje Jeroensd 6 AELTJE JANS DE BOTTER      tr  PIETER JACOBS PAAP   862/863

1728/1729   zie 1536/1537

1730/1731 zie 1538/1539                                      

1732/1733 ARIE ARENTSZ SLAGTVELD geb Zandvoort haringvisser overl Zandvoort  16 juli 1708 Arie had een zuster Ada z.v. Arent Slagtveld en NN,  lidmatenregister 1/140 ingesch 12.5.1674 met sijn huijsvrouw  tr 1e Zandvoort  20 februari 1667 Anneken Jansdr overl Zandvoort 26 juli 1708 tr 2e Zandvoort  20 april 1681 GRIETJE CORNELISDR  geb Zandvoortd.v. Cornelis tr Zandvoort 26.11.1673 NN Kinderen 1e allen geref 1 Antje Ariesdr  ged Zandvoort 19 janauari 1667 get Annetje Hermans en Maertje Jans 2 Trijntje Ariesdr  ged Zandvoort  28 oktober 1668 get Annetje Hermensdr 3 Arien Ariesz  ged Zandvoort  17 november 1669 get Anaatje Hermensdr 4 Trijntje Ariesdr ged Zandvoort   9 augustus 1671 get Aentje Hermans 5 Ariean Ariesz  ged Zandvoort  4 december 1672 get Annetje Hemens 6 Reijntje Ariesd   ged Zandvoort  12 augustus 1674 tr 1e Zandvoort    3 mei 1693  Jacob Jansz Bosch  ged Zandvoort  20 maart 1667  z.v. Jan Jacobsz Bosch en Neeltje Jansdr       tr 2e Zandvoort 9 mei 1700  Pieter Arentsz Schaap  ged Zandvoort  17 oktober 1675 tr 3e  Zandvoort  17 september 1702 Floor Jansz Koper     7 Maartje Arisdr Slagtveld  8 Jan Aries   ged Zandvoort  12 januari 1676 get Geurtje Jacobs overl Zandvoort  3 januari 1754 lidmatenreg 1-144 insch 24.12.1708  met sijn huijsvrouw Maartje Walegs tr Zandvoort 23  december 1699 Maertjen Walegs Groen  ged Zandvoort  2 mei 1674 get Neeltje Hendrick den Draijer sijn huisvrouw als getuige overl Zandvoort  9 september 1743 d.v. Waling Volckerts Groen en Crijntje Engelen Kinderen 2e 9 CORNELIS ARIESZ   tr    ARIAANTJE JANSD KOPER     866/867 Cornelis  had nog een zuster Geurtje Cornelisdr tr Zandvoort 26.11.1673 Engel Allertsz Kloot

1734/1735 JAN FLORE (KOPER) geb Zandvoort   ca 1651 haringvisser  tr  Zandvoort 11 oktober 1676 GUURTJE JANSD   geb Zandvoort d.v. Jan Gerrits Kinderen 1 Floor Jans Koper ged Zandvoort 18 juli 1677 overl Zandvoort  19 augustus 1726 tr Zandvoort 17 september 1702 Cornelisje Claasdr (Loos) ged Zandvoort   11 december 1678 overl Zandvoort  14 oktober 1710   d.v. Claas Gerritsz Loos en Jannetje Volckerts (Groen) 2 Ariaentje Jans   ged Zandvoort  10 september 1679 3 Willem Jansz ged Zandvoort  11 augustus 1682 haringvisser tr Zandvoort  6 mei 1714 Maartje Jansd van den Berg 4 ARIAENTJE JANSD   tr    CORNELIS ARIESZ SLAGVELD      866/867

1742/1743 zie 1548/1549

1748/1749 zie 1548/1549

1752/1753     zie 1592/1593 

1754/1755 zie 1594/1595

1756/1757 zie 1596/1597 

1766/1767 zie 1566/1567

1770/1771 1970/1971 3738/3739 3834/3835 ARIEN DAMMESZ VAN DUIJN  ged  Zandvoort  16 december 1663 haringvisser get Aechje Rochus, Aleth Evertsdr tr Zandvoort  19 mei 1688 HAESJE SIMONSD  ged Zandvoort 15 februari 1665 get Aechje Rochus Kinderen 1 Lydia Ariensdr van Duijn   ged Zandvoort 26 september 1688 tr Zandvoort 22 juli 1714  Bastiaan Adriaensz Schuijten  geb Bennebroek overl Zandvoort 21 maart 1737 1712/1713 2 Niesje Ariensdr van Duijn  ged Zandvoort  12 februari 1690 3 Dammers Ariensz van Duijn   ged Zandvoort   27 februari 1692 4 NIESJE VAN DUIJN   tr CRIJN DIRCKS KRAAIJ   884/885/984/985/1868/1869/1916/1917 5 Dammes Ariens van Duijn  ged Zandvoort 18 november 1696 tr Zandvoort 1 december 1720 Janneke Rochusdr van Duijn  geb Zandvoort  26 oktober 1698 6 Simon Ariens van Duijn ged Zandvoort  23 november 1701 haringvisser  vader ten haring get Jan Jacobs de Botter, Lijsbeth Jacobs tr Zandvoort  18 maart 1725 Trijntje Rochusdr Douw  geb Zandvoort  5 november 1702   Kinderen o.a. 6a Rokus Sijmensz van Duijn  ged Zandvoort 11 september 1733 get Aagje Cornelis Out     visscher commandeur op de Groenlandvaart  in 1775 vertrokken naar Groenland als commandeur op “Land s Welvaren” van de Zaanse rederij Hansma Klinckert en Zn. Hij zeilde reeds op 5 maart van dat jaar van Texel. Zijn schip was zowel voor de walvisvangst als de robbenvangst uitgerust. Hij keerde op 8 september terug met slechts 3 vaten robbespek tr 1774 Jopje Simonsdr de Botter ged Zandvoort  15 februari 1739 get Marijtje Huijge Molenaar d.v. Simon Jansz de Botter en Cornelia Huigensdr Molenaar 7 Aafje Ariensdr van Duijn  ged Zandvoort  12 oktober 1704

1780/1781 CORNELIS DIRKS VAN DUIJN geb Zandvoort tr Zandvoort  4 januari 1682 SIJTJE GERRITSD LOOS  geb Zandvoort  voor 1661 Kinderen 1 Jannetie Cornelisd van Duijn   ged Zandvoort   21 februari 1683 tr Zandvoort 20 juni 1717 ws Aelbert Jansz ged Zandvoort   5 juni 1688  RK S. Agatha 2 Dirck Cornelis van Duijn   ged Zandvoort   22 oktober 1684 3 GERRIT CORNELIS VAN DUIJN tr CORNELIA WILLEMS BOL   890/891 4 Cornelis Cornelisz van Duijn   ged Zandvoort  28 december 1688 haringvisser  overl Zandvoort maart 1717  Annetje Reijersd van de Meer geb Hillegom

1784/1785 zie 1544/1545

1788/1789 zie 1548/1549

3074/3075   3330/3331  3408/3409  3458/3459   3810/1811  3846/3847  3874/3875 3950/39513958/3959 AALBERT WILLEMS   geb Zandvoort  ca 1625 Zwemmer tr   voor 1657 CUNIERTJE DIRCKSD  ged ca 1625 Kinderen 1 THEUNIS AELBERTS ZWEMMER    tr  MARITJE FLORE  1704/1705 2 Willem Aelberts Zwemmer  ged Zandvoort   18 januari 1665 get Anne Willemsdr en Jan Jacobszn  tr Zandvoort  5 juni 1689 Trijntje Gerritsd  ged Zandvoort  4 januari 1662 Schar get Claes Jacobsz, Aechje Rochusdr (geb ca1610) grootmoeder en Maritje Ariens geb. ±1639  d.v. Gerrit Claesz en Aelbertje Arendsdr [van Duijn] 3 MARITJE AELBERTSD ZWEMMER tr WILHEM JANE 1536/1537/1664/1665/1728/1729/ 1904/1905/1922/1923/1936/1937/1974/1975/1978/1979

3080/3081    3336/3337 3744/3745 CORNELIS FLORISZ KOPER geb Zandvoort aan zee  31 augustus 1636 haringvisser  overl na 1677  tr 1e Zandvoort aan zee  18 december 1660 Cuniertje Cornelis  ged Zandvoort 1 januari 1640 overl Zandvoort  tussen 1660 en 1670 d.v. Cornelis Mazelingh en Tietje Kempis tr 2e Zandvoort aan zee  17 januari 1670 ARIAANTJE WILLEMSD ged Zandvoort aan zee  1 mei 1650 Kinderen 1e 1 Floor Cornelis ged Zandvoort  30 november 1664 2 Cornelis Cornelis  ged Zandvoort 17 oktober 1666 Kinderen 2e 3 Meerten Cornelis ged Zandvoort 5 oktober 1670 4 Maertjen Cornelis  ged Zandvoort 13 november 1672 5 FLORES CORNELISZ KOPER tr  BARBARA JANSDR KONINGH 1540/1541/1668/1669 /1872/1873 6 Annetjen Cornelis ged Zandvoort 26 december 1677 get Geurt Jans huisvrouw van Jan Flore

3084/3085 3160/3161 3340/3341 3434/3435 3748/3749 3896/3897 4048/4049 CLAES GERRITS LOOS   geb  ca 1650 overl Zandvoort 22 mei 1719 tr Zandvoort 28 april 1675 JANNETJE VOLCKERTSDR Groen, lidmaat insch 13.4.1702 reg 1-142  overl Zandvoort 20 januari 1716 d.v. Volckert Arents Groen Kinderen 1 CORNELIA CLAESDR LOOS  tr FLOOR JANSZ KOPER  1716/1717 2 Gerritie Claesd Loos  ged Zandvoort  12 januari 1681  overl Zandvoort   17 juni 1719   tr Zandvoort 1 mei 1718  Dirck Arijsz de Haas  ged Zandvoort 23 september 1696  haringvisser z.v. Arij Jans de Haas en Jannetje Jeroensd Groen, Dirck tr 2e Zandvoort 12.5.1720 Jannetje van Veen,  tr 3e  Katwijk 28.4.1737 Lijsbet Lammens Jacobs Patijn 3 VOLCKERT CLAESZ LOOS tr JOBJE ARIJSD 1542/1543/1580/1581/1670/1671/1874/1875 /1948/1949/2024/2025 4 Treintie Claasd Loos ged Zandvoort 29 september 1684 5 Cathalijntje Claasd Loos  ged Zandvoort  20 januari 1686 6 Nelletje Claasd Loos  ged Zandvoort 11 april 1688 overl Zandvoort voor januari 1720 tr Zandvoort 10 april 1712 Jacob Willems zeeman  hertr  28.1.1720 Antje Reyers van der Meer  11.2.1720 verschijnt Jacob Willemsz Zeeman voor de voogden van zijn onmondig kind,    Volkert Klase Loos  en Cornelis Wulbertsz Maseling en geeft hun voor zijn kind Neeltje in   bewaring:  ‘honderd gulden een silveren kniptas en een gout ringetje’ als erfdeel van Nelletje Claas Loos

3088/3089 CORNELIS OOSTERBAAN geb Katwijk aan de Rijn   1628 tr  Katwijk aan de Rijn  1651 GEERTJE GERRITS geb Katwijk aan de Rijn  1631 Kinderen 1 Lijsbet Cornelis Oosterbaan  ged Katwijk aan de Rijn 24 september 1651 Elisabeth  tr Katwijk aan de Rijn 10 juni 1674 Han Frederiks van de Kerff  geb Katwijk aan de Rijn  15 november 1648 overl Leiden begr Katwijk aan de Rijn 3 augustus 1722 2 Apollonia Cornelis Oosterbaan geb Katwijk aan de Rijn  ca 1657 tr Katwijk aan de Rijn 14 december 1681 Dirk van Leeuwen  geb Katwijk aan de Rijn  11 mei 1653 begr Katwijk aan de Rijn 16 september 1723 3 Anna Cornelis Oosterbaan geb Katwijk aan de Rijn  ca 1661  tr Katwijk aan de Rijn 3 mei 1682 Floris Willem van der Hart geb Katwijk aan de Rijn 11 april 1660   Kinderen 3a  Margrietje geb Katwijk aan de Rijn  29 augustus 1683 3b Lydia  geb Katwijk aan de Rijn 27 augustus 1684 4 JACOBUS CORNELIS OOSTERBAAN  tr AALTJE PIETERSD NOORDDUIN 1544/1545

3096/3097 3104/3105 3176/3177 3368/3368     3484/3485 3496/3497 3576/3577 3952/3953 4000/4001  7636/7637  7716/7717 HUIGH  geb  ca 1619 Molenaar overl Zandvoort  23 april 1724 tr NN inschrijving in het lidmatenregister 4.4.1680 Kinderen 1 ARIJ HUIGHEN   tr  SIJTJE MAARTENSDR    1548/1549/1552/1553/1588/1589 /1684/1685 /1742/1743/1748/1749/1788/1789/1976/1977/2000/2001/3818/3819/3858/3859 2 Maarten Huighen 3 Maarten Huighen 4 Teuntje Huigens

3098/3099 3106/3107 3178/3179 3370/3371 3486/3487 3498/3499 3578/3579 3954/3955 4002/4003 7530/7531 7638/7639 7718/7719 7762/7763 8074/8075 MAARTEN WILLEMS DRAIJER  geb Zandvoort  ca 1616 lijndraaier overl Zandvoort ca 1684z.v. Willem Meertensz den Draijer geb Zandvoort ca 1582, z.v. Meerten  geb ca 1550 Meerten had 2 kinderen Willem en Jeroen Meertensz, tr Zandvoort aan Zee  1641 NEELTJE HENDRICKSDR geb Zandvoort  1618 overl Zandvoort aan Zee  4 juli 1708 Kinderen 1 SIJTJE MAARTENSDR  tr  ARIJ HUIGHENS MOLENAAR  1548/1549/1552/1553/1588/1589 /1684/1685/1742/1743/1748/1749/1788/1789/1976/1977/2000/2001/3764/3765/3818/3819/3858/3859/3880/3881/4036/4037 2 Maartje Meertensdr den Draijer  geb Zandvoort ca 1645 overl  na 1713 tr Zandvoort 2 juni 1669 Arend Volckertszn Groen ged Zandvoort 30 juli 1644 ’t Heere Groenevelt, haringvisser  overl  ca 1704 verdronken op zee 3 Annetje Maertens Draijer overl Zandvoort 26 juli 1718 tr 1e Zandvoort  3 januari 1683  Arie Alderts tr 2e Zandvoort  21 oktober 1696 Meeus Cornelis wed tr 1e Zandvoort 10.6.1674 Annetje Pieters Paap 4 Jacob Maertenszn Draijer  geb Zandvoort 25 maart 1658 overl Zandvoort 1714 tr 1e Zandvoort 8 april 1675 Barber Dircks tr 2e Zandvoort  14 mei 1684 Aaltje Cornelis Coningh overl Zandvoort 31 mei 1710   Aaltje wed tr Zandvoort 6.5.1675 Leendeert Willemsz Kerkman 5 Trijntje Maertendsdr  overl Zandvoort 15 juli 1719 tr Zandvoort 2 april 1690 Jan Cornelisz Keesman  ged Zandvoort  25 december 1664 overl Zandvoort  februari 1731  z.v Cornelis Pietersz Keesman en Maertjen Abelsdr

3104/3105 zie 3096/3097

3106/3107 zie 3098/3099

3132/3133  3148/3149   3532/3533 JACOB ARIENSZ VAN DUIJN  geb Zandvoort  ca 1634 haringvisser overl Zandvoort  `           16 augustus 1713 tr Zandvoort 23 mei 1660 JANNETJE PIETERS PAAP geb Zandvoort ca 1634 Kinderen 1 Arien Jacobs van Duijn  geb Zandvoort  9 oktober 1661 2 PIETER JACOBS VAN DUIJN     tr NELLETJE CORNELISD KEESMAN 1566/1567/ 1574/1575/1766/1767 3 Nelletje Jacobsd van Duijn   ged Zandvoort 15 mei 1667 tr 1e Zandvoort 17 april 1689  Claas Ewouts v.d. Schinkel  geb Zandvoort voor 1662 begr Zandvoort  22 februari 1710 inschr  lidmaten 22.2.1693 reg 1/136  Nicolaas Ewouts met zijn huisvrou Nelletje Jacobs tr 2e Zandvoort 12 maart 1713  Volkert Cornelis Ruijsch tr 3e Zandvoort  10 december 1719  Jan Cornelisz  wedn 4 Rochus Jacobs van Duijn ged Zandvoort 5 oktober 1670 overl Zandvoort  30 oktober 1720 tr Zandvoort 12 september 1694  Lijsbeth Arensd Paap ged Zandvoort  20 oktober 1669 1538/1539  overl Zandvoort  10 maart 1713  d.v. Arent Pieters Paap en Annetje Cornelisd, wed van Claas Leenderts Koning ged Zandvoort 26.2.1667 tr 24.6.1691 5 Aagje Jacobsd van Duijn ged Zandvoort 4 oktober 1673 6 Gerrit Jacobs van Duijn  ged  Zandvoort 5 december 1674

3148/3149   zie 3132/3133

3154/3155 3754/3755 3890/3891 EWOUT ABELSZ (VAN DE SCHINKEL geb Zandvoort  ca 1635 overl   Zandvoort  1685 tr 1659 AELTJE CLAESDR  VERCADE geb Zandvoort  1640 overl  1685 d.v. Claes Corneliszn Vercade  en tr Wilsveen 6.11.1652 Aeftie/Aeghje Jansdr geb Zevenhuizen Stompwijk overl 21.6.1674 Stompwijk Kinderen 1 Dirk Ewouts van de Schinkel   geb Zandvoort   voor 1661  haringvisser  tr 1e Zandvoort 4 mei 1692 Sara Dirksdr Mulder  ged. Zandvoort   23 mrt 1664 geref d.v Dirk Jaspers de Mulder en Nelletje Hendricksdr tr 2e Zandvoort 27 juli 1704 Nelletje Arisse Paap geb Zandvoort   1685 2 Claes Ewouts van de Schinkel   geb voor 1661 Zandvoort begraven 22.02.1710 Zandvoort  lidmreg 1.136 1693 Nicolaas Ewoutsz met zijn huisvrouw Nelletje Jacobs tr Zandvoort  17 april 1689 Nelletje Jacobsdr van Duijn ged Zandvoort 15 mei 1667 geref 3 Willem Ewouts van der Schinkel ged Zandvoort  26 februari 1662   Kinderen 3a Jan Willemsz van der Schinkel  tr Lijdia Jacobsdr Oosterbaan  4 Maartj Ewitsd van de Schinkel ged Zandvoort  4 september 1672 lidm reg 1-42 inschr 1701 get Gerrit Willemsz Cantevin en Lijdia Cornelis  overl Zandvoort  11 juni 1726 tr Zandvoort  8 april 1696 Albert Arentsz ’t Heere Groen  ged Zandvoort  27 september 1671      lidmatenregister 1-142 inschr 1701 “met sijn huijsvrouw Maartje Ewouts” , geref  get. Neeltje Hendricks, huisvr van Meerten Willems de Draijer, z. v. Arent Volckertsz Groenevelt en Maartje Maartensdr den Draijer hij noemde zich bij huwelijk Groeneveld 5 Claertje Ewoutse van de Schinkel   ged Zandvoort  6 oktober 1675 get Trijn Claes 6 Claertje Ewouts van de Schinkel   ged Zandvoort 4 november 1676 get Anna Claes tr Zandvoort  2 dec 1696  Dirck Arijsz Molenaar  ged. Zandvoort 15 mrt 1676 geref  get. Meerten Willemsz met sijn huisvrouw z.v.Arij Huijgensz (Molenaar) en Sijtje Maartensdr (Drayer)  Zandvoort 1712 7 JANNETJE EWOUTSE VAN DE SCHINKEL tr JAN ARENTSZ GROEN  1576/1577 1876/1877 1944/1945 8 Jeroen Ewouts van de Schinkel   ged Zandvoort  10 september 1679 9 Trejntje Ewoutsdr van de Schinkel  ged Zandvoort  9 maart 1685 get Maritie Cornelis

3156/3157 3756/3757 3892/3893 JAN Jan Backhoven ‎ Kinderen 1 Catrijn Jans Backershoven‏‎ Catharina  doopgetuige bij Joannes Hendricksz  2 HEIJNDERICK JANSZ BACKHOVEN tr GUURTJE JANSD 1578/1579/1878/1879/1946/1947

3160/3161 zie 3084/3085

3176/3177 zie 3096/3097

3178/3179 zie 3098/3099

3188/3189 3380/3381 3444/3445 3508/3509 EWOUT ABELSZ VAN DER SCHINKEL geb  Zandvoort ca 1635 tr  ca 1659 AELTJE CLAESDR  geb Zandvoort Kinderen 1 DIRK EWOUTS tr SARA DIRCKS DE MULDER  1594/5/ 1690/1/ 1722/3 1754/5  2 Claes Ewouts  geb Zandvoort  voor 1662 begr Zandvoort 22 februari 1710 tr Zandvoort 17 april 1689 Nelletje Jacobsd van Duijn ged Zandvoort 15 mei 1667 3 Willem Ewouts  ged Zandvoort  26 februari 1662 get Claes Teunis 4 Maartje Ewouts ged Zandvoort 4 september 1672 get Lidia Cornelis en Gerrit Willen Cantewijn overl Zandvoort 11 januari 1726 tr Zandvoort  8 april 1696 Albert Arentsz Groen ‘t Heere  ged Zandvoort  27 september 1671 5 Claertje Ewouts ged Zandvoort 6 oktober 1675 get Trijntje Claes 6 Claertje  Ewouts ged Zandvoort  14 november 1676 get Anna Claes tr Zandvoort 2 december 1696  Dirck Arisse Moolenaar ged Zandvoort  15 maart 1676 7 Jannetje Ewouts   ged Zandvoort 21 mei 1679 get Maartje Jacobs Berckhout   tr Zandvoort  7 augustus 1701 Jan Arentsz Groen  ged Zandvoort  6 februari 1675 haringvisser   8 Jeroen Ewouts  ged Zandvoort 10 september 1679 9 Treijntje Ewouts  ged Zandvoort 9 maart 1685,

3200/3201 EGBERT BAKKER geb ca 1640 tr AAGTIE JANS Kinderen 1 Guurtje Egberts Bakker geb Krommenie ca  1663 overl Krommenie   9 juli 1725    tr Krommenie  4 april 1683   Pouwel Dirks Vas  geb Krommenie   ca 1663 overl Krommenie       8 oktober 1699. 2 JACOB EGBERTS VISSER tr AMMERENS BARTELS SLUIJTER   1600/1601 3 Jan Egberts Bakker geb Uitgeest 1663 overl Krommenie 1734 tr 1e Krommenie 27 juni 1686 Aagtje Pieters geb  1674 overl Krommenie 7 juli 1714  aang haar man. F 3 impost, begr in de kerk, recht f 4. otr Krommenie  19 okt 1714 beiden f 3,- impost tr 2e Krommenie 4 november 1714 Elsje Jans Krijgsman  geb  ca 1694   Huijden den 4e November 1693 Is bij de Heere Weesmeesteren van Crommenije ende   Crommenijerdijck tot voogt over het onmondige kint van zalr. Jan Asse en daer moeder off  is Neeltje Jacobs, genaempt Aeltje Jans, gestelt en gecommitteert Jan Egbertsz Backer,   omme het voorsz. kint haer goederen behoorlijck te derigeeren en in alle billijckheijt voor te staen. Actum op den Raethuijse datum uts. Mij present, G. van Manen, secrt.  Op den 1e Aug. 1696 is bij de Heere Weesmeesteren nevens Jan Egbertsz tot voogt vercooren over de voorsz. onmondige dochter Bendert Teunisz van der Heij. Aldus gedaen datum uts. Mij present, G. van Manen, secrt.
4 Bruijn Egberts Visser    geb   ca 1676 overl  1702 tr   Aagtje Poulus  geb ca 1676. Op den 29e November 1702 Is bij de Heere Weesmeesteren van Crommenije en Dijck tot voogden van de onmondige kinderen van Bruijn Egbertsz, geprocureert bij Achte Poulus, Jan Egbertsz Backer, Pieter Claasz tot Graaft en Jacob Egbertsz gestelt en gecommitteert, omme de voors. kinderen haar goederen behoorlijck te dirigeeren en in alle billijckheijt voor te staan en daarvan is ’t noot reke[ning] bewijs en reliqua te doen. Aldus gedaan dato uts. In kennisse van mij G. van Manen, secrt.

3202/3203 BARTEL HENDRIKS SLUIJTER   geb Warfhuizen  ca  1640 Warfhuizen Marne Groningen overl voor augustus 1683 z.v Bartel Hendriks Sluijter Hendrick Sluter soldaat en Abigelius Batholomei Bilderbeke tr 1eEmmerens Pieters geref  tr 2e Krommenie  27 december 1668
AAGTJE PIETERS geb  ca 1650.geref jd. van Krommenie Kinderen 1 Hendrick Bartelsz  ged Krommenie 8 september 1669 tr  31 mei 1693  Grietje Jans geb Assendelft ca 1673 overl 1695  d.v. Jan Pieters   1696 Staatboek Weeskamer Krommenie 1489 fol 96 Inv van de goederen ter weescamer   gebragt door Heijndrick Bartelsz voor sijn onmondige kint, geprocureert bij zaliger Griet   Jans en is dit volgende goet het voornoemde onmondige kint opgestorven van het   grootvaders Jan Pietersz, ten overstaan van Nan Pietersz Omins als wettige voogt  Eerstelijck 1/5 part in een drie agste part in een enckelt oly molen genaamt het Roode Hart   staande en gelegen aan de Vaart vooraen in den banne van Assendelft Is verder   geconditioneert met de voorsz. voogt, met approbatie van de heere weesmeesteren, dat de voornoemde vader sal gehouden zijn, het voorsz. onmondige kint met behouden goet groot   te maken en te versien van cost, dranck, kledingh en redingh en hem te laten leeren lesen en schriven en een ambagt, alles na sijnen state tot sijne mondige off anderen geapprobeerden   state toe aldus gedaan ter presentie en ten overstaan van de heere weesmeesteren voornoemt,   actum op den raathuyse tot Crommenije desen 25e Jannuarii 1696.Mij present G van Manen   secretaris.   voogdbenoeming Huijden den 15e Junij 1695 Is bij de Heere Weesmeesteren van   Crommenije en C:dijck tot voogt van het onmondige kint van Heijndrik Bartelsz Sluijter   geprocureert bij zalr. Griet Jans, gestelt en gecommitteert Nan Pietersz Ooms omme het   onmondige kint voorsz. sijn goederen behoorlijck te dirigeeren en in alle billijckheijt voor te   staan en daarvan ist noot rekeningh bewijs en reliqua te doen gedaan op den Raethuijse tot   Crommenije datum uts. Mij present,G. van Manen secrt. 2 AMMERENS BARTELS SLUIJTER   tr  JACOB EGBERTS VISSER 1600/1601 3 Anne Bartels geb Krommenie ged Krommenie 27 oktober 1675 overl Krommenie 9 mei 1721 tr Krommenie  22 juni 1696  Cornelis Pieters Vis geb 1674  overl 1751 Staatboek Weeskamer Krommenie ol47 Inventaris ende bewijs gedaen van Aegte Pieters, weduwe van Bartel Hendricksz Sluijter aen haer drie kinderen bewesen met name Hendrick Bartelsz, Emmerens ende Anne Bartels, alhier ter weeskamere bekent gemaackt ter presentie van Moen Gerritsz als vooght in desen; Aen ider kint voort vaderlijcke goet elck een somme van vijff en twintigh guldens, maeckt same f 75: 0:0 welcke voorsz. somme onder de moeder sal blijven berusten, mits dat deselve gehouden sal zijn haer kinderen eerlijck te alimenteeren naer haer state waer vooren sij comparante voor de voorsz. penningen verbint een huys ende erff staende ende gelegen in ’t suyt endt van Crommenije, belent ten zuyden Jan Hendricksz Koningh, ten noorden de weduwe van Cornelis Allertsz Koeckebacker.
4 Pieter Bartholomeus Sluijter  ged Krommenie    5 januari 1678 overl vóór 16835 Jan Bartholomeus Sluijter   ged Krommenie 31 december 1679 overl vóór 1683

3250/3251 KLAAS AALBERTS STOOKER geb Egmond aan Zee  ca 1649 z.v. Albert Klaas Stooker overl Egmond aan Zee  voor 21 november 1730 tr Egmond aan Zee  ca 1674 GRIETJE FULPS  geb Egmond aan Zee  ca 1649 Filips, RK overl Egmond aan Zee  na 23 augustus 1731 d.v. Fulp Ariensz, Philips Aarjaans V170 Huis en erf zuidzijde Zuiderstraat. belending oost A88 zuid de wildernis 1691, 1692 Vullisberg west V171 en noord de Zuiderstraat 21.11.1730 2064 fol.191 kwijtschelding van huis en erf zuidzijde Zuyderstraat door Grietje Filips weduwe Claas Aalbertsz, aan Hendrik Gerbrantsz; betaald met f 120,-.
XD4 Huis en erf. belending oost XD3, zuid XE2, west XD5 en noord de Voorstraat
8.5.1689 2063 fol.9v Claas Aalbertsz Stoocker west van XD3.
22.1.1691 2063 fol.27 Claas Aalbertsz, oost van XD5
6.3.1697 2064 fol.20 Claas Aalbertsz Stoker, oost van XD5. A181b Huis en erf. belending oost een slop of steeg, zuid A101, west A98 en noord A181a.
23.8.1731 2064 fol.194 kwijtschelding van huis en erf bewesten het slop door Maartje Filips en Grietje Filips aan Aalbert Claasz; betaald met f 180,-.
V170 Huis en erf zuidzijde Zuiderstraat.belending oost A88, zuid de wildernis (1691, 1692: Vullisberg), west V171 en noord de Zuiderstraat 27.2.1731 verpondingsquohier Egmond aan Zee nr.170 Grietje Filips, taxatie huurwaarde f 16,- (was f 4,-). Kinderen 1 Pieter Klaasz Stooker  geb Egmond aan Zee   ca 1675 overl Egmond aan Zee voor 1752   oud kath, visser  tr   Guurtje Ariens  geb Egmond aan Zee  Andries   geb Egmond aan Zee 28 februari 1752 Guurtje  wed van Andries Jacobs   Kinderen: 2     A204 huis en erf. Belending oost de Hereweg, zuid A213, west A205 en noord de Hereweg  of Noorderstraat. Waarschijnlijk omstreeks 1740 nieuw gebouwd door timmerman Jacob van Lienen te Egmond aan de Hoef voor Pieter Klaasz Stoker alias Pieter Abramsz. 28.2.1745 2065 fol.35v Pieter Abramse, noord van A213  V176 huis en erf.belending oost   V175 zuid de wildernis, west V178 en noord V177? tot 1696 samen met V177 belend noord de Zuiderstraat.
20.21742 2065 fol.13 kwijtschelding van huis en erf zuidzijde Zuiderstraat van Engeltje     Cornelisdr en Neeltje Jansdr, elk voor haarzelven en de rato betaald met f 245,-.   5.11.1752. 2070 A36 en 2057 62 inventaris van de boedel nagelaten door Guurtje Aarjens overleden Egmond aan Zee 28 febr 1752, opgegeven door Arie Dirksz oa. huis in de Nieuwe Buurt. De boedel is insolvent en als curatoren worden aangesteld schout Jan Molenbeek   burgemeester Arie Planteyt en secretaris Klaas Kuyper. 2 GEERTJE  tr  GERRIT KLAAS VRIJER    1624/1625 3 Aalbert Claasz Stooker   geb Egmond aan Zee  ca 1675 overl  Egmond aan Zee   na 1751  Kinderen 3a Geertje Aalberts  geb Egmond aan Zee  voor 1720  3b  Klaartje Aalberts  geb Egmond aan Zee overl Egmond aan Zee  23 januari 1760       A181b huis en erf. Belending oost een slop of steeg, zuid A101 west A98 noord   A181a.
 27.2 1731 verpondingsquohier Egmond aan Zee nr70 zuidzijde Achterstraat: Albert   Claasz, taxatie huurwaarde f 8,- voor het zuiddeel van een huis,  samen met het noorddeel   A181a f 3:4:0.   23.8.1731 2064 fol.194v kwijtschelding van huis en erf bewesten het slop door Maartje Filips en Grietje Filips aan Aalbert Claasz; betaald met f 180,-.   21.3.1751 2065 fol.148 Aalbert Klaasz, zuid van A181

3260/3261 HARMEN THEUNISZ Prel geref   afk tr 1e Egmond aan Zee  24 mei 1648 WILLEMPJE FREDERIKS  geb West Vlieland overl Egmond aan Zee voor 1679 lidmaat 1622, belijdenis 1655 tr 2e Egmond aan Zee 1 januari 1679 Sybrich Engels  geb Egmond aan Zee wed van NN Kinderen 1e 1 Engeltje Harmens  ged Egmond aan Zee 22 november 1654 2 Beertje Harmens ged Egmond aan Zee   7 september 1664 3 Hendrik Harmens Prel  geb Egmond aan Zee  ca 1659  geref overl Egmond aan Zee  19  september 1716 afk tr Egmond aan Zee  26 december 1678 Guurtje Ariens Koomen  ged Egmond aan Zee   18 april 1655  overl Egmond aan Zee  1740  d.v Arie Pieters de Komen en Krijntje Andries Kinderen 3a Krijntje Hendriks Prel  geb Egmond aan Zee 16 oktober 1678 overl Egmond aan Zee  1 oktober 1690 3b Pieter Hendriks Prel   geb Egmond aan Zee 25 februari 1680 3c Pieter Hendriks Prel   geb Egmond aan Zee   31 augustus 1681 overl Egmond aan Zee  29 september 1786 3d Arie Hendriks Prel  geb Egmond aan Zee 4 oktober 1682 3e Jacob Hendriks Prel   geb Egmond aan Zee  1684 3f Pieter Hendriks Prel  geb Egmond aan Zee  1686 3g Krijntje Hendriks Prel       geb Egmond aan Zee  1 oktober 1690 3h Engeltje Hendriks Prel  geb Egmond aan Zee 1693 3i Harmen Hendriks Prel geb Egmond aan Zee 1695 3j Willempje Hendriks Prel geb Egmond aan Zee 17 maart 1697 overl Egmond aan Zee 3 januari 1740  V190 huis en erf, belendening  oost de wildernis zuid V190B – 1697 wildernis –  west St     Aalbertsstraat en noord V 189, kwijtschelding van huis aan de Zuyerstraat door Theunis      Jacobsz Danen te Egmond aan Zee aan Hendrick Harmensz Prel aldaar, prijs 65,– te betalen in vier termijnen St Marten 1681-1684 – 1680.12.29 2062 fol 46.47  belendening oost en noord de Hereweg (tegenover A 189.190) zuid de Noorderstraat en west    A187B 1731.02.27  verpondingsquohier Egmond aan Zee nr 65 noordzijde Achterstraat:   Guurt Ariens Prel taxatie huur waarde 8,- ,was 2.8.0 4 ARIE HARMENS  tr   MAARTJE JACOBS PINAS   1630/1631

3262/3263 JACOB BARTELMIESZ PINAS  geb Petten schoolmeester van 1651-1675  begr Egmond aan Zee 24 november 1675 in Egmond aan Zee, geref, lidmaat 1662 hij komt 1651 met attestatie van Petten  tr voor 1651 AAGJE KLAAS geb Petten geref lidmaat in 1662  overl Egmond aan Zee  25 december 1680 1651 met attestatie van Petten in het gasthuis Kinderen 1 Neeltje Jacobs Pinas ged Egmond aan Zee  19 april 1654 belijdenis 1676, lidmaat 1680 afk tr Egmond aan Zee  7 december 1687 Arie Torment geb Amsterdam geref, meester chirurgijn overl  na 1696 hij woonde in Amsterdam en in Egmond aan Zee, z.v. NN en Magdalena Boele 2 MAARTJE JACOBS PINAS  tr ARIE HARMENS  1630/1631 3 Grietje Jacobs Pinas geb Egmond aan Zee geref, belijdenis 1673, lidmaat 1680  overl Egmond aan Zee  1685 afk tr Egmond aan Zee 4 juni 1673  Barent Jansz geb Amsterdam  geref overl Egmond aan Zee  na april 1706 4 Bartelmies Jacobsz Pinas    overl  tussen 1698 en 1677 belijdenis, geref  februari 1692  tr Egmond aan Zee  21 maart 1677 Hester Jans Molenbeek  geb Wassenaar  overl Egmond aan Zee   19 november 1693

3280/3281 CORNELIS HUYGEN VAN SANDVOORT geb Zandvoort visser, geref  lidmaat  begr Egmond aan Zee 21 september 1684 otr Egmond aan Zee 8 april 1646 GERRITJE JANS BIJL  geb Egmond aan zee geref begr Egmond aan Zee 9 februari 1680 belijdenis 1652 Egmond aan Zee met zijn huisvrouw lidmaat in 1662 en 1680. Kinderen 1 Aalbert Cornelisz  ged Egmond aan Zee  18 december 1650           2 Huygh Cornelisz ged Egmond aan Zee 22 januari 1653  otr Egmond aan Zee  2 november 1681 Maartje Pieters 3 Grietje Cornelis ged  Egmond aan Zee  4 oktober 1654 geref. overl Egmond aan Zee voor 1744  tr Pieter Cornelisz Veerman 4 JAN ENGELSMAN tr MEYNSJE MIES 1640/1641 5 Stijntje Cornelis  ged Egmond aan Zee  6 december 1665 6 Cornelis Afslager Sr geb Egmond aan zee overl Egmond aan Zee  voor 1746 otr Egmond aan Zee 22 april 1685 Neeltje Schoenmaker ged Egmond aan Zee  18 maart 1663 geref overl Egmond aan Zee  ca  1751  d.v Cornelis Schoenmaker overl Egmond aan zee 21 juni 1676 en Guurtje Dekker

3330/3331      zie 3074/3075     

3336/3337 zie 3080/3081

3340/3341 zie 3084/3085

3352/3353 GERRIT GERRITS VAN DER ASSEL   ged Rotterdam  ca 1617 schipper stuurman VOC overl januari  1662 tr Rotterdam 14 december 1642 MAERTJE DAVIDSD  geb ca 1622 overl voor 4 april 1685 Kinderen 1 GERRIT GERRITS VAN DER ASSEL tr  LIJSBETH JACOBS 1676/1677 2 Ary Gerrits van de Assel  Rotterdam  4 mei 1653 zakkendrager 3 David Gerrits van der Assel    geb Rotterdam  4 mei 1653 overl te Oost Indie 2 en 3 zijn tweeling

3368/3368   zie 3096/3097

3370/3371 zie 3098/3099

3380/3381 zie 3188/3189

3408/3409    zie 3074/3075 

3410/3411 FLOOR KOPER Kinderen 1 MARITJE FLORE  tr THEUNIS AELBERTS ZWEMMER  1704/1705

3412/3413 WILLEM TEUNISSE CANTEWIJN  tr ARIAANTJE HERMENSDR lidmatenregister 1-138, zij werd genoemd als huisvrouw van Willem Teunisse Cantewijn Kinderen 1 GERRIT WILLEMS CANTEWIJN  tr ANNETJE ARIENSD   1706/1707

3434/3435 zie 3084/3085

3444/3445 zie 3188/3189

3452/3453 JACOB DE BOTTER geb Zandvoort  ca 1650 Kinderen 1 Grietje Jacobsd  Botter  geb Zandvoort  1675  tr Zandvoort  11 december 1701 Kemp Jansz Koning  ged Zandvoort  12 juli 1676  Coning, Kemper d.v Jan Cornelis Coningh en Dirksje Jacobsdr 2 JAN JACOBS DE BOTTER tr LEUNTJE DIRCKS SIMON   1726/1727

3454/3455 SIMON DIRCKS  geb Zandvoort ca 1637 tr Zandvoort  1662 AAFJE JEREMIAS geb Zandvoort ca 1642 Kinderen 1 Aeltje Dircks  ged Zandvoort 26 december 1662 2 Haesje Dircks ged Zandvoort  15 februari 1665  Haesje Dircks Simon, Haasje Zijmes Haesje Simonsd, van Duijn, Haesie Sijmons, Haesje Simensen  Haesje was doopgetuige bij de eerste vier kinderen van haar zuster Leuntje zie 1726/1727 tr Zandvoort 19 mei 1688  Arien Dammes van Duin  ged Zandvoort 16 december 1663 Arie Dammasse, Arie Ariens Dammas, Arij Dammas  1770/1771 3 Dirk Dircks  ged Zandvoort  18 december 1667 4 Dirck Dircks  ged Zandvoort  14 december 1670 5 Geertje Dircks ged Zandvoort 3 april 1673 6 LEUNTJE DIRCKS SIMON tr   JAN JACOBS DE BOTTER   1726/1727 7 Niesje Dircks  ged Zandvoort  18 december 1678

3456/3457 AELBERT WILLEMSZ  geb   ca 1625 tr   voor 1657 CUNIERTJE DIRCKSD  geb  ca 1625 Kinderen 1 Theunis Aelberts Zwemmer geb  ca 1657 tr Zandvoort 4 januari 1682  Maritie Flore Koper geb ca 1657 overl Zandvoort  4 oktober 1739 2 Wilhem Aelberts Zwemmer geb Zandvoort 18 januari 1665  tr Zandvoort 5 juni 1689  Trijntje Gerritsd Schar  geb Zandvoort 4 januari 1662 3 MARITJE AELBERTSD ZWEMMER  tr WILHEM JANE  1728/1729

3458/3459    zie 3074/3075    

3470/3471 zie  1734/1735    JAN GERRITS tr NN Kinderen  1 Annetje Jansd  geb Zandvoort tr Zandvoort  25 maart 1685 Arie Cornelis Keesman geb Zandvoort  ca 1660  z.v. Cornelis Pieters (Keesman) en Maarte Abels (van der Schinkel) 2  Clara Jansd   geb Zandvoort overl Zandvoort   januari 1728 tr Zandvoort  1 juni 1681  Dirk Leenderts Koning  geb Zandvoort  ca 1656  z.v. Leendert Dirks Koning en  Tietje Claesdr  lidmatenreg 1-136  Zandvoort 25.3.1691 Direck Koning met sijn huijsvrouw Claertje Jans 3 GUURTJE JANSD     tr     JAN FLORE KOPER       1734/1735

3484/3485 zie 3096/3097

3486/3487 zie 3098/3099

3496/3497 zie 3096/3097

3498/3499 zie 3098/3099

3508/3509 zie 3188/3189

3532/3533 zie 3132/3133  

3562/3563  6168/6169  6320/6321  6680/6681  6868/6869 GERRIT DIRCKSZ LOOS geb  ca 1625  overl Zandvoort  27 december 1661 tr Zandvoort ca 1650 WILLEMPJE WILLEMSD   overl  na 1686 Willempje tr 2e 28 februari 1666 Sijmon Ariensz ter coopvaardije Kind – Cornelis Sijmons ged Zandvoort 29 mei 1667 Willempje tr 3e 1 februari 1671 Rochus Claasz overl 14 augustus 1673 wed van Claartje Pieters Paap overl 31 oktober 1669 d.v. Pieter Paap haringvisser,  Kind van Claartje Paap: Cornelis Rochus ged Zandvoort 2.9.1663 Kind – Lijsbeth Rochusdr ged Zandvoort 20 september 1671 Kinderen 1 CLAAS GERRITS LOOS   tr  JANNETJE VOLCKERTSD GROEN 3084/3085/3160/3161/ 3340/3341/3434/3435 2 Marijtje Gerritsd Loos tr Zandvoort 28 december 1683 Cornellis Leenderts Koning ged Zandvoort 13 mei 1663 overl Zandvoort  6 augustus 1718 3 SIJTJE GERRITSD LOOS   tr CORNELIS DIRCKS VAN DUIJN 1780/1781 Kinderen Willempje en Sijmon Ariens: Cornelis Sijmons ged 29.5.1667 Kinderen Willempje en Rochus Claasz: Lijsbeth Rochusd ged 20.9.1671

3576/3577 zie 3096/3097

3578/3579 zie 3098/3099

3744/3745 zie 3080/3081 

6160/6161  6672/6673  7488/7489 FLOOR  ged Zandvoort aan zee  ong 1602 Koper tr NN Kinderen 1 CORNELIS FLOREN  tr ARIAENTJE WILLEMS 3080/3081/3336/3337/3744/3745 2 Dirk Floresz geb Zandvoort  ca 1634  haringvisser  tr Zandvoort 4 mei 1664  Niesje Elias geb Noordwijk aan Zee  1642 3 Jan Floresz  geb Zandvoort  ca 1643  haringvisser   tr Zandvoort  10 oktober 1676  Guurtje Jans 4 Maritie Flore Koper geb Zandvoort overl Zandvoort  4 oktober 1739tr Zandvoort  4 januari 1682 Theunis Aelbertsz Zwemmer geb Zandvoort 1652   Swemmers z.v. Aelbert Willems Swemmer en Cuiniertje Dircksdr  stamouders van de nog levende takken Zwemmer

6168/6169      zie 3562/3563    

6266/6267 PIETER PAAP Kinderen 1 JANNETJE PIETERS PAAP  tr JACOB ARIENS VAN DUIJN   3132/3233 2 Claartje Pieters Paap geb ca 1638 overl Zandvoort 31 oktober 1669 tr voor 1659  Rochus Claesz  geb voor 1634 haringvisser overl Zandvoort   14 augustus 1673

6320/6321 zie 3562/3562    

6376/6377   6760/6761     6888/6889    7016/7017 ABEL VAN DER SCHINKEL Kinderen 1 Maertjen Abels van de Schinkel geb  ca 1634 tr ca 1659  Cornelis Pietersz Keesman geb ca 1634 2 EWOUT ABELZ VAN DE SCHINKEL  tr    AELTJE CLAESDR     3188/3189

6400/6401 CLAAS MICHIELS VISSER ged Krommenie  ca 1590 geref overl Krommenie 21 januari 1640 z.v.  Michiel Visser overl Krommenie 24 november 1644 tr Krommenie 15 april 1609 GUURTJE JANSE BAKKER  ged Jisp 1588  overl Krommenie  25 november 1644 Kinderen 1 Adriaantje Claas Visser ged Krommenie 10 maart 1610 2 Pieter Claas Visser ged Krommenie 6 december 1611 geref overl Krommenie 9 april 1680 otr Krommenie 20 mei 1649 tr Uitgeest 30 mei 1649 Aagje Ijsbrands ged Krommeniehorn  8 januari 1620overl Krommenie   19 november 1699  jm. van Krommenie ,jd. van Krommeniehor   Pieter krijgt het beheer van het erfdeel van twee onmondige zusjes 3 Cornelis Claas Visser ged Krommenie 26 februari 1614 4 Jacob Claas Visser ged Krommenie 27 januari 1616  tr Bregje Jacobsdr geb Krommenie 4 oktober 1616 5 Jan Claas VIsser ged Krommenie 21 februari 1618 6 Gerrit Claas Visser ged Krommenie 4 juli 1621 7 Marij Claas Visser  ged Krommenie 10 juli 1624 8 Neeltje Claas Visser ged Kromemenie 7 juni 1626 9 EGBERT CLAES VISSER  tr  AAGJE JANSD BAKKER 3200/3201 10 Jannetje Claas Visser ged Krommenie 12 november 1631

6502/6503 PHILIPS  AARJAANSZ geb Egmond aan Zee  ca1624 Fulps Ariensz overl Egmond aan Zee voor 1691 z.v Arie Huyberts Kinderen 1 GRIETJE FULPS tr CLAAS ALBERTS STOOCKER 3250/3251 2 Arie Fulps geb Egmond aan Zee  ca  1650 overl Egmond aan Zee  na 1697  3 Cornelis Philipsz geb Egmond aan zee ca 1650  Creelis Fulpsz, Phulpse  overl Egmond aan zee voor 3 mei 1731 4 Maartje Fulps geb Egmond aan zee ca 1660 overl Egmond aan zee voor 1735 5 Lacijtje Filipsd geb Egmond aan zee ca 1660 overl Egmond aan Zee  na 1726

6564/6565 ARIE GERRITS VAN SANTVOORT  geb Zandvoort overl Egmond aan Zee  december 1654 ger belijdenis  1647 tr 1 voor 1644 MEYNSJE REYERS overl Egmond aan Zee   voor 1654 ger belijdenis 1644 Kinderen 1 Cornelisje Ariens  ged Egmond aan Zee  1 januari 1646 2 Teunisje Ariens ged Egmond aan Zee  26 mei 1647   3 Trijntje Ariens ged Egmond aan Zee 13 september 1648      4 Huybert Ariensz geb Egmond aan Zee overl Egmond aan Zee   3 september 1703    belijdenis 1671 lidmaat 1680 tr1 Egmond aan Zee 15 mei 1672 Maartje Willems Koper overl Egmond aan Zee  12 september 1682   tr 2 Egmond aan Zee  13 januari 1684 Cornelisje Cornelis  5 BAAFJE WILLEMS KUYPER tr MIES ARIENZ 3282/3283 6 Aagje Ariens

6566/6567 WILLEM BARENTSZ KUYPER  geb Egmond aan Zee  voor 1605 overl Egmond aan Zee 6 december 1670  tr Egmond aan Zee  januari 1627 AAGJE DIRKS overl Egmond aan Zee  5 december 1682   Kinderen 1 BAAFJE WILLEMS KUYPER tr MIES ARIENS 3282/3283 2 Aagtje Willems Kuyper tr1 Egmond aan Zee  26 februari 1668 Cornelis Baartsz tr2 Egmond aan Zee  1 juli 1685  Willem Cornelisz van Katwijk belijdenis 1665 lidmaat 1680 3 Maartje Willems Kuyper overl Egmond aan Zee  12 september 1682  tr Egmond aan Zee   15 mei 1672 Huybert Ariensz 4 Dirkje Willems Kuyper ged Egmond aan Zee  10 maart 1647 diakones 1682  tr1 Egmond aan Zee  4 mei 1681   Teunis Cornelisz  tr2 Egmond aan Zee  18 november 1698   Gijsbert Jans van Rijn ger belijdenis in 1667

 6672/6673    zie 6160/6161                                                                                

6680/6681  zie 3562/3562    

6760/6761    zie 6376/6377

6868/6869 zie 3562/3562    

6888/6889  zie 6376/6377

7016/7017 zie 6376/6377

7308/3739 ABEL (VAN DER SCHINKEL)  geb ca 1610 tr MAERTJE JACOBS BERCKHOUT Kinderen 1 Maertjien Abelsdr (van der Schinkel) geb Zandvoort  ca 1634 tr  Cornelis Pieters Keesman 2 EWOUT ABELSZ (VAN DER SCHINKEL tr AELTJE CLAESDR 3154/3155/ 3754/3755 /3890/3891

7488/7489 zie 6160/6161  

12800/12801 MICHIEL VISSER Kinderen 1 CLAAS MICHIELS VISSER  tr  GUURTJE JANSE BAKKER  6400/6401 2 Cornelis Visser  geb Krommenie tr Krommenie  5 januari 1605  Trijntje Maarts geb Middel  Kinderen: 10

13000/13001 ARIE HUYBERTSZ   geb Egmond aan Zee   ca 1599 Kinderen 1 PHILIPS AARJAANS 6500/6501 2 Lacijtjen Adriaans geb Egmond aan Zee ca  1625  overl Egmond aan Zee   na 11 juli 1690

13132/13133 BARENT CORNELISZ KUYPER  kuiper overl Egmond aan Zee  voor 20 september 1652 belijdenis (ger) in 1626; lidmaat in 1643 tr2 Egmond aan Zee 1628 ANTJE CORNELIS ger. belijdenis 1628 lidmaat 1643 otr3 Egmond aan Zee  5 januari 1648 Grietje Willems
AKI-14 e.v./ 13.5.1648 grote onlust en twist tussen Barent de Kuyper en hvr, die zonder kerkelijke attestatie was gekomen. AKI-21v,22/ 20.9.1652 Griet Willems vertrokken, verzoek om attestatie geweigerd. 1652 vertrok zij naar Amsterdam. Zij was eerder weduwe te West-Sardam. Kinderen 1 WILLEM BARENTSZ KUYPER  tr AAGJE DIRKS  6566/6567 2 Grietje Barents Kuyper  overl Egmond aan Zee  17 november 1679   Grietje Barents Kuyper vertrok voor 1644 naar Zaandam tr Egmond aan Zee  28 december 1625 Pieter Klaasz Kleynschol        3 Jan Barentsz Kuyper   belijdenis ger 1627 in 1630 was hij nog in leven 4 Antje Barents Kuyper

134134/13135 DIRK OBBENSZ  overl Egmond aan Zee voor 1622 tr MAARTJE GERRITS 1623 belijdenis geref Kinderen 1 Pieter Dirksz geb Egmond aan Zee waker en dorpsbode en werd Pietertje Waker genoemd overl Egmond aan Zee 9 februari 1665 belijdenis 1634 lidmaat 1644 en 1662, schepen in 1642 tr1 Egmond aan Zee 30 januari 1633 Aaltje Jans  tr2 Egmond aan Zee 15 januari 1645 Aagje Ariens Reyere   2 Obben Dirksz 1620 kerkmeester 3 Jan Dirksz 4 Gerrit Dirks Obbens schepen 1626-1627, 1629, 1631, 1634 en 1643 5 AAGJE DIRKS tr WILLEM BARENTSZ KUYPER huis en erf belending oost V209 en V210 zuid de Zuiderstraat west V213 en noord de Herestraat of het kerkhof
13.2.1622 2060 fol.20-20v schuldbrief van f 34:16:4 wegens geleverd vleys, af te betalen over een jaar met rente (de penning 16), waarvoor verbonden huis en erf noordzijde Heerestraat, door Maritgen Gerritsdr weduwe Dirk Obbensz geass. met haar zoon Gerrit Dirricksz tbv. de erfgenamen van Cornelis Aertsz en Lijsbeth Woutersdr.