Tjemkes Hoegen

 10/11  DANIEL TJEMKES geb. Holysloot/Ransdorp  6 december 1876 NH, veehouder, landbouwknecht 1907 get Antonides Arends 40j veldwachter ingeschr in militieregister   Durgerdam en Pieter Oudendijk 38jr postbode Durgerdam overl Amsterdam 7 maart 1960  begr Broek in Waterland  tr Sloten/Amsterdam 14 maart 1907 get Simon Tjemkes, 25 broer bruidegom, Gerardus Bouwmans 26 zwager bruidegom 20-6 Hendrik Arnold Harms, oom bruid assistent Posterijen 46/47-8, Jan Hoegen, 24 broer bruid wonende te Rotterdam 22/23-1 JOHANNA WILHELMINA BARENDINA  HOEGEN NH, ‘opoe van Broek’ geb Amsterdam 2 februari 1885 get Simon Harms 66j timmerman woonde bij zijn broer Sibold Harms Kl. Wittenburgerstr 37 Amsterdam, Cornelis Nieuwenhof broodbakker 27j Govert Flinckstr 45 Amsterdam overl Amsterdam 26 januari 1960  begr Broek in Waterland 3.4.1897 Daniel komt met zijn moeder Sijtje Honingh veehoudster naar Amsterdam Daniel woont op 14.3.1907 Amsterdam wijk 1 321, 25.5.1904 naar gem Sloten Sloterdijk huis B56 links, melkventer uit Amsterdam, Johanna komt erbij op 25.5.1907 Johanna was van 28.4-8.9 1904 dienstbode in Amsterdam en van 9.10.1905-7.11.1906 in dienst en woonde bij DeLorme v Rossum, Pr Hendrikkade 117, het gezin Tjemkes woonde in een dijkhuisje bij de kerk van Sloterdijk, 15.11.1909 naar Amsterdam en tot 1911 wonen zij in Amsterdam in een van de “7 huizen” aan de Haarlemmerweg vlak bij de begraafplaats Vredenhof, 6.2.1912 weer in de gemeente Sloten, zij verhuisden op 26.6.1929 naar de Laanweg 45 Amsterdam Noord achter de Buiksloterweg, waar Daniel een groentezaak had, deze zaak ging failliet, zij verhuisden naar het Roomeinde, Broek in Waterland tegen de Broeker begraafplaats aan, daarna naar de Broekermeerdijk in Broek in Waterland. Beiden zijn overleden in rusthuis Visser Middenweg 217 Amsterdam Daniel lengte 1.668 mm gezicht normaal, voorhoofd gewoon, ogen blauw neus groot mond gewoon kin rond haar blond volgens militieregister aangenomen 17.12.1895 Daniel was boer en verloor al zijn vee bij de watersnood van 16.1.1916, daarna werd hij boerenknecht en groentehandelaar “Op 16 januari 1916 gierde de wind met een snelheid van 100 km per uur door Noord Holland. In normale omstandigheden zou dit niet direct aanleiding zijn tot bezorgdheid, maar doordat het water in de Zuiderzee door de storm in de voorafgaande dagen al een hoog peil had bereikt, ontstonden overstromingen. Op veel plaatsen klotste het water over de dijken die van binnenuit werden beschadigd en vervolgens niet meer bestand waren tegen de druk van het water uit de Zuiderzee. De Waterlandsche Zeedijk die ten ZW van het toenmalige eiland Marken lag werd over een lengte van 1,5 km weggeslagen, ook bij Edam brak een dijk door. Het hele gebied rond Edam, Purmerend, Broek in Waterland en Durgerdam stond volledig blank. Het vee van sommige boeren werd bijeen gebracht in de kerk van Broek. De betekenis van deze ramp ligt niet alleen in het aantal slachtoffers en de materiële schade,  maar door deze ramp werd het besluit  over de afsluiting van de Zuiderzee versneld genomen. Op 13 juni 1918 werd het wetsontwerp  aangenomen om de Zuiderzee droog te malen. Op 28 mei 1932 was de Afsluitdijk klaar en kon een begin worden gemaakt met de inpoldering. Kinderen 1 Sijtje Tjemkes   geb Sloten Amsterdam 17 augustus 1907 RK  overl Delden 27 juni 1991 otr Amsterdam 18 september 1928 tr 1e Amsterdam Sloterdijk 3 oktober 1928 get: Hendrik Marcus Martinus Ruijzenaars 36 jr informator zwager Bg, Philippus Dammann, 69 jr Willem van Beukering  geb Deventer  23 februari 1902  bakker 1928  get Willem van Beukering, 39 jr sergeant inf vader, Cornelis Jacob Potma 34 jr sgt inf, Menne Roege 23 jr sgt inf. overl Nijverdal 20 maart 1967 z.v. Willem van Beukering geb Wageningen 1870 sgt inf, incasseerder tr Deventer 9.1.1893 en Johanna Antonetta Dorothea Straalman geb Deventer 1870 tr 2e Nijverdal/Hellendoorn  17 februari 1969 Theodorus Hubertus Liedenbaum geb Borne Overijssel 3 november 1901 textielhandelaar, eierhandelaar, kruidenier overl/begr Borne Hengelo 22/26 sept. 1978  wed v Alberta Laurentia Monnink overl Delden 16.8.1968, z.v. Hermannus Liendenbaum en  Maria Gertrudis Silderhuis, zij woonden in Borne  Sijtje en Willem hadden een pleegzoon Bram, deze is later bij de witte paters in Heeswijk   Dinther/Norbertijnen ingetreden.  2 CORNELIA TJEMKES tr  PAUL JAN GROOTENBOER 4/5  3 Willem Tjemkes  geb Amsterdam 31 juli 1910 fabrieksarbeider, heier, grondwerker          overl Nieuwegein 17 oktober 1983  NH  tr Amsterdam 7 april 1937  Hermina Henriette Brouwer geb Monnickendam  21 december 1911  Jet  overl Utrecht  7 november 1982  Willem werkte op de suikerfabriek Haarlemmer Houttuinen 8a tot 28.12.1936, later bij ACF   Wittekade Amsterdam,  woonden  Amsterdam,  31.8.1961 Dr. Plesmanlaan 46 Maarssen, Straatweg 90 Maarssen   Kinderen   3a Daniel Frederik Tjemkes geb Amsterdam 19 augustus 1938  vrachtwagenchauffeur overl Utrecht in ziekenhuis 30 september 1997  NH tr Maarssen  3 februari 1966  Hendrika Josefina Maria van der Horst     Kinderen: 3 4 Cornelis Tjemkes  geb Amsterdam  28 augustus 1911 Nelis, koetsier, expeditieknecht  overl Broek in Waterland  1 december 1941  op jeugdige leeftijd kinderverlamming , hij kon zijn  linkerarm niet gebruiken, ongehuwd   5 Daniel Tjemkes   geb Sloterdijk  20 augustus 1913  Daan, fabrieksarbeider overl Amstelveen   22 april 2010 tr Amsterdam  20 september 1944 Johanna Geertruida Lemstra geb Amsterdam  29 januari 1920 overl Amstelveen 18 mei 1985   d.v. Jacobus Hendricus Lemstra geb Amsterdam 4.1.1893 en Sandrina Suzanna Duisenberg   geb Leeuwarden 26.6.1894  ingesch militiergister 1933 21e reg inf   Daniel werkte op de suikerfabriek ‘De Wester’, ging op 5.12.1933 bij zijn zuster in de   Boomstraat 16 Amsterdam wonen, werkte bij Herti Amsterdam en monteur KLM sinds 1949,  woonden tot 1960 Amsterdam Zaanstraat 4, Haarlemmer Houttuinen 8, Bilderdijkkade 74 daarna Nieuwer Amstel Ambrosiuslaan 45  Kinderen 2         6 Johanna Wilhelmina Barendina Tjemkes   geb Sloten  29 januari 1916 Jo, dienstbode overl Monnickendam  22 oktober 1992  tr Broek in Waterland 4 oktober 1937 Herman de Wit geb Purmerend 9 september 1912 arbeider overl Monnickendam 21 mei 1992  z.v. Simon de Wit arbeider en Femmetje Neeltje Weze, Johanna was dienstbode bij ds Spaargaren in Broek in Waterland en verhuist 14.10.1937 naar Purmerdijk 3 Purmerend  Kinderen 2 7 Simon Jan Theodorus Tjemkes geb Sloten  23 januari 1918  Jan, postbode  get Reinoldus Johannes Markhorst 36 spoorwachter Sloten , Simon Tjemkes 36 boerenknecht Sloten overl Broek in Waterland  26 juli 1997 otr Broek in Waterland 16 februari 1944  de trouwkaart vermeldt 17 februari 1944 tr Broek in Waterland 9 maart 1944  wegens ziekte is het trouwen uitgesteld, op de trouwkaart staat 2 maart 1944  Trijntje Honingh  geb Broek in Waterland  14 juni 1921  Trien  overl Purmerend  29 april 2000 begr Broek in Waterland in het graf bij haar man  woonden Broekermeerdijk 237 Broek in Waterland, later De Draai ..…een oom van tante Trien had een boerderij aan de Broekermeerdijk en zijn zoon had een melkzaak aan de Nieuwe Heerengracht later in de Kattenburgervoorstraat te Amsterdam. Zijn zoon Piet Honingh zat bij Tjanti 4/5-1 in de 6e klas van de Melanchtonschool, lagere school, Rapenburg, Amsterdam. Oom Jan kwam in de hongerwinter 1944  met twee melkbussen voorop op de fiets naar de Kleine Wittenburgerstraat, woonhuis van zijn zuster Cor Grootenboer Tjemkes. Onderin  de melk in een bus zat een ingepakte schapenkop, waar soep van gekookt kon worden, een smokkelmethode om de controles van de Duitse bezetter te ontwijken.Hij was dienstplichtig 22.2.1937 geschikt ingeschreven als ijzerbewerker scheepsbouw, eigenlijk bakker, 17.4. ingelijfd   Kinderen 4 7a Johanna tr  Frederik Jan Winkel geb Amsterdam 4 november 1936 kabelmonteur GEB overl Broek in Waterland 27 juli 1997  Fred Winkel overlijdt een dag na zijn schoonvader, zij lagen naast elkaar opgebaard in het bejaardenhuis De Draai in Broek in Waterlandgecrem Amsterdam 31 juli 1997 Oosterbegraafplaats   7d Simon Jan Tjemkes  geb Broek in Waterland 2 juli 1957 taxichauffeur  overl Broek in Waterland 18 maart 2004 ongehuwd woonde aan de Broekermeerdijk 9, voorheen 237, de voormalige woning van zijn ouders 8 Theodorus Johannes Arnoldus Tjemkes  geb Sloten 9 januari 1923 Theo, zeevarende, gezagvoerder GHV  overl Zuidhorn Gr 5 april 2001 begr Heiloo 9 april 2001 tr Broek in Waterland  5 april 1951 Guurtje de Boer geb Wijde Wormer 12 mei 1926  dameskapster  overl Alkmaar 28 april 1998 begr Heiloo  1 mei 1998 d.v. Klaas de Boer geb Landsmeer 13 juni 1895 overl Landsmeer 18 december 1938 tr Ilpendam 8 november 1891 en Maartje Komen geb Ilpendam 8 november 1891 overl Monnickendam 21 december 1973 Theo kreeg zijn basisopleiding op het matrozeninstituut “Pollux”  Theo kreeg het Oorlogsherinneringskruis met drie gespen  .. algemene krijgsverrrichtingen Oorlogsdienst Koopvaardij 1940-1945  .. Javazee 1941-1942  .. Oost Azie Zuid Pacific 1942-1945, Theo monstert 18.1.1940 als lichtmatroos op ms ’Talisse” SMN voor 1 reis. De reis van de   ontsnapping van de Talisse uit Ned. Indie aan de Japanners in 1942 is beschreven in het boek “In konvooi” van A.J. Graffelman. Waarschijnlijk de gehele oorlog heeft hij op de Talisse  gevaren, want een afmonsteringdatum is niet in zijn monsterboekje vermeld..  28.7.1947 monstert hij aan op ‘Amstelstad’ als 3e stuurman, juni 1950 geslaagd examen     2e stuurman, na zijn pensionering gaf hij les aan de Hogere Zeevaartschool,   Theo heeft in die tijd de basis gelegd voor de genealogie van de familie Tjemkes (zijn dochter Stella en Wim Grootenboer  hebben de stamboom verder uitgewerkt)  Na het overlijden van zijn vrouw verhuisde hij naar de serviceflat Het Eiberhof te Zuidhorn in de buurt van zijn dochter Stella.  Guurtje was dameskapster in Amsterdam tot aan de geboorte van hun eerste kind Stella, als   hobby deed zij aan kantklossen   Kinderen 3 9 Johannes Tjemkes geb Sloten 19 december 1924 Han, chauffeur overl Broek in Waterland 15 januari 1998 tr Broek in Waterland 28 november 1946 Aaltje de Waart geb Monnickendam  27 september 1927 d.v. Pieter Dirks de Waart geb Marken 18.9.1897 en Jannetje Cornelisdr Kaars geb Marken 22.3.1895,  zij woonden De Draai 12 Broek in Waterland  Han moest tijdens WOII als gedwongen arbeider naar Duitsland, Arbeitseinsatz, tijdens een bombardement 1943 Berlijn ontplofte vlak naast hem een granaat toen hij in een greppel bescherming zocht. Hij was nadien zijn stem nagenoeg kwijt en kon slechts fluisterend spreken. Na therapie 1947 kreeg hij, hoewel doktoren slechte vooruitzichten aangaven, zijn stem korte tijd terug, daarna verloor hij wederom zijn stem.  

20/21  WILLEM TJEMKES  geb Zuiderwoude huis 48 10 april 1849  0400 uur NH, landman te Holysloot  get: Jan Pieters Groot 39 landman Zuiderwoude, veehouder in de Blieckmeer Harmen Bakker 41 winkelier Broek in Waterland overl Durgerdammerdie  19 juni 1892 05.30 get Simon Honingh, 65 schoonvader landbouwer Holysloot, Cornelis Honingh 53 oom landbouwer Durgerdam Willem 42jr overlijdt in de hooitijd door een ongeval op de boerderij van zijn oom Cornelis Honingh 84-6  in Durgerdam wijk B nr 124 tr Ransdorp 18 april 1875 getuigen Cornelis Honingh 84/85, Jacob Bruijn 25 landman Nieuwendam oom bruid, Sijmen Bark 23 landman Broek in Waterland zwager bruidegom, Jurriaan Tjemkes  44 broodbakker Ilpendam broer bruidegom SIJTJE HONINGH geb Holysloot bij de Gouw    15 februari 1850 overl Long Island NY USA  mei 1927 77jrget geboren ‘te zijnen huize’ van vader Simon Honingh Andries van den Bosch  69 veldwachter Durgerdam Cornelis de Waart 50 schoolmeester Durgerdam Willem is in 1869 aangenomen in de NH kerk te Zuiderwoude Vestigt 3.3 1875 uit Broek in W in Holysloot wijk C nr 12 en na 1890 aan de Bliekmeer oost van de weg Holysloot en Ransdorp, op deze boerderij zijn waarschijnlijk de kinderen geboren.Willem was voogd over de kinderen Sijtje,  Daniel en Anna Tjemkes 40/41 bijl 7,8,9 Vijf jaar na het overlijden van Willem vestigde Sijtje veehoudster zich met haar kinderen  in Amsterdam op 3.4.1897 en woont bij haar schoonzoon Gerardus Bouwmans Brouwersgracht 185, dan Palmgracht 67 en van Beuningenstraat 14 en in 1910 L.Leidsedwstr 176 Zij werd melkverkoopster in Amsterdam om in haar onderhoud te voorzien zoals vermeld in de trouwakte van Lijsje met Cornelis Schut 20/21-2 Sijtje vertrok naar de USA en arriveert met de “Noordam” van de HAL op Ellis Island op 30.9.1912 waarschijnlijk is zij toch weer naar Nederland teruggegaan want 10.9.1918 Bev reg overgang 1925 deel 123 fol 89 vertrekt zij weer vanuit Amsterdam naar New York,  23.5.1920 arriveert zij dan met de “Nieuw Amsterdam”  H.A.L. op Ellis Island NY zie bij haar dochter 7 Sijtje Phoel Kinderen 1 DANIEL  TJEMKES  tr  JOHANNA WILHELMINA BARENDINA HOEGEN  10/11  2 Lijsje Tjemkes  geb Holysloot  26 oktober 1877 get Antonius Arends 41 veldwachter Durgerdam, Pieter Oudendijk 39 postbode Durgerdam  overl Broek in Waterland 20 december 1968 tr Ransdorp 3 maart 1898 get Simon Honingh 42/43 Daniel Tjemkes 45 oom bruid broodbakker Zuiderwoude, Johannes Foekens 59 werkman Holysloot Simon Honingh 39 oom bruid landman Holysloot Cornelis Schut  geb Ransdorp 22 juli 1875  werkman, molenaar get Antonius Arends 39 veldwachter Durgerdam Pieter   Oudendijk 37 Durgerdam  overl Broek in Waterland 10 augustus 1966 91j  z.v. Ment Schut geb 1837 werkman Holysloot tr Ransdorp 5.1.1869 Jannetje Honingh    Ment wordt opgenomen in Meer en Berg te Bloemendaal een tehuis voor geestelijk zieken   alwaar overleden 1.5.1900 62j   Cornelis en Lijsje vestigen zich op het watergemaal Broek in Waterland/Belmermeer    9.10.1917  Cornelis Schut is daar molenaar, jaargeld fl 140,– en dorpsbarbier in Holysloot     Kinderen:  2a levenloos meisje  geb/overl Holysloot   22 april 1898  2b Ment Schut  geb Ransdorp  24 juni 1899 arbeider, winkelier, later  hotelhouder Hotel van den Berg Damrak 58 Amsterdam  overl Amsterdam 24 augustus 1974 o/tr Broek in W 10/22 augustus 1919 Pietertje Westerneng geb Broek in Waterland 20 december 1900 overl Broek in Waterland 17 januari 1968 d.v Cornelis Westerneng en Trijntje Bregman       2c Willem Schut  geb Ransdorp 19 april 1903 overl na 1917 3 Simon Tjemkes  geb Holysloot 26 november 1878 overl Holysloot 12 augustus 1879 4 Simon Tjemkes geb Holysloot 9 augustus 1880 overl Holysloot 31 augustus 1880 5 Simon Tjemkes  geb Holysloot wijk C nr 12   21 januari 1882 10 uur  NH, arbeider, melkslijter  aangifte 23.1 get Antonius Arends, Pieter Bijl overl Holysloot begr Sloterdijk 29 juli 1927 o/tr Amsterdam 4/17 augustus 1904 get Daniel Tjemkes oom Cornelis Schut, Daniel Tjemkes broer, Gerardus Bouwmans  Guurtje Catharina Kool geb Haarlemmermeer 19 DD 3 oktober 1881  doopsgez  geb aangifte Johannes Godfried Legel en Jan Eggink 4.10.1881 overl Amsterdam 10 maart 1960  aangifte door Wilke Herman Dekker begr Sloterdijk  d.v. Jan Kool, melkrijder en Antje Camfferman  Simon komt in 1892 na het overlijden van zijn vader in huis bij J. de Groot en vertrekt februari 1898 van Ransdorp naar Zuiderwoude, in mei 1899 naar Nieuwendam, 24.8.1904 naar Amsterdam, 26.4.1905 naar Sloten B146hs en vertrekt weer op 23.5.1907 hij was getuige bij het huwelijk van zijn broer Daniel en  J.W.B. Hoegen 10/11  Kinderen   5a Wilhelmina Tjemkes  geb Amsterdam 29 december 1904 overl Amsterdam 13 januari 1982  tr Amsterdam  24 maart 1926 Johan Daniel Hennink geb Amsterdam 20 januari 1905 overl Amsterdam 9 augustus 1970 z.v. Johan Daniel Hennink diamantbewerker, roosjesslijper en Trijntje Agatha Maria Schneider, in het register staat Wilhelmina foutief vermeld als dochter van Willem Tjemkes.   Kinderen  a Trijntje Agatha Maria Hennink geb Sloterdijk  4 juni 1926  tr Amsterdam  7 november 1950  H.J. Raat geb Amsterdam  1927  b Simon Hennink   geb Amsterdam 5 november 1927 tr Amsterdam 7 november 1950 Auke Trientje van der Spa  geb Wageningen 9 november 1926 overl Amsterdam 26 juni 2010 Kinderen 2  5b Jan Tjemkes  geb Amsterdam 11 maart 1906  overl Amsterdam 5 mei 1989  tr Amsterdam 19 oktober 1960 Johanna Bernardina Hillegonda Maria van der Lit                          geb Amsterdam 30 maart 1913 overl Amsterdam 8 mei 2001 gecrem Westgaarde d.v. Johannes Thomas van der Lit en Aaltje Steur Kinderen: geen   5c Simon Tjemkes  geb Sloten 22 juni 1910  overl Purmerend  26 juli 1980  tr Amsterdam    24 mei 1933 Hendrika Francisca Heijnis  geb Amsterdam 23 juli 1910 overl Amsterdam 17 april 1989 d.v. Willem Heijnis en Elisabeth Potemans Simon werd in Amsterdam op de fiets aangereden en ernstig gewond zie art Voorwaarts 14.12.1928     Kinderen a Simon Tjemkes geb Amsterdam 26 oktober 1936 tr  gesch Anna Appolonia van Glasenap geb Amsterdam 6 mei 1925 kunstenares, eerder gehuwd en gescheiden van Aron Mindlin d.v. Johannes Arnoldus  Verhagen en Jansje van Glasenap  Leusder Courant okt 1975 ‘werk van mevr A. Tjemkes Glasenap gevarieerde expositie’ zie artikel    b Willem Tjemkes geb Amsterdam  9 april 1940  overl Amsterdam  4 juli 1941 14mnd     c Willem Tjemkes  geb Amsterdam 17 april 1943  werkzaam bij Alcomex Veren b.v. Opmeer overl Purmerend 5 december 1993 crem Amsterdam tr Amsterdam 25 augustus 1960 Wilhelmina Catharina Maria van der Pool  geb Amsterdam 31 augustus 1943  d.v. Dirk van der Pool en Ida Cornelia Rademaker 5d Antje Tjemkes geb  Sloten 1 juni 1917  overl Oosthuizen/Zeevang 16 november 1999  tr Amsterdam 27 mei 1936  Jacobus Wilhelmus van den Dungen  geb Sloten Frl  26 januari 1910 overl Amsterdam 7 oktober 1977        5e Guurtje Tjemkes  geb Sloten 6 oktober 1920 overl Amsterdam  4 maart 1974   tr Amsterdam  17 april 1940 Hendrik van Meekeren  geb Hindeloopen 21 augustus 1916 overl Heerenveen  10 april 1990 z.v. Eelke van Meekeren en Hiltje Fridsma   Kinderen: geen 6 Geertje Tjemkes  geb Holysloot  24 januari 1883  in huis staande Holysloot wijk C nr 12 get Franz Henrich Polle 39 veldwachter Durgerdam Pieter Bijl 39 schilder Ransdorp overl Palisades Park NY USA 21 juli 1957  tr Amsterdam 8 augustus 1901 Gerardus Bouwmans geb Amsterdam  24 mei 1880 koetsier  Binnen Wieringenstraat 15  broodbakker op Staten Isl NY overl Staten Island NY 3 november 1946 z.v. Bernardus Gerardus Bouwmans, bediende geb 1850 en Maria Engelina Rijken Gerardus was getuige bij het huwelijk van zijn zwager Daniel met J.W.B. Hoegen 10/11  Geertje woonde april 1897 in huis bij Daniel Tjemkes te Zuiderwoude (BS Broek in   Waterland) en gaat op 1.7.1898 naar Amsterdam  zij arriveerden als immigranten in USA 7.10.1921 met de “Rijndam” op Ellis Island NY   Kinderen  6a Gerardus Bouwmans geb Amsterdam  3 april 1902 Jerry  overl Jerseycity NJ 13 oktober 1978  tr Richmond USA 16 november 1927 Elsie M. Fischer geb Staten Island NY 24 augustus 1909 overl Jerseycity NJ 15 november 1983  Kinderen:  a Gerard A. Bouwmans geb 1928  overl Staten Island Richmond NY 1994     b Philip Richard Bouwmans geb Staten Island 27 november 1929  deacon Lords Valley  overl Mercy hospital Scranton 19 december 2013tr Richmondtown  7 juni 1952 Virginia E. Maxfield  overl na 2.9.2011 het overl van haar moeder Mildre     c Elsie Marie Bouwmans geb   1931 overl Jersey City Hudson New Jersey 1982     d James Bouwmans  geb 1932  6b Geertje  Bouwmans  geb Amsterdam 28 september 1903 Gertrude overl St Marys Chapel Ridge MD B1-26 1997 tr Howard Rollins Britton geb Leonardtown MD USA   1901 overl S Marys Chapel Ridge MD B1-25 1980   Kinderen  a Doris Britton geb Leonardtown MD  1927  b Bernice Owens Britton geb Leonardtown MD1930 Mechanicsville     c Howard R Britton jr geb Leonardstown MD 1931   d Joan Britton Porter geb Leonardtown MD 13 september 1934  overl Knoxville Tenn  20 april 2012     e Gerard Bennett Britton  geb Leonardstown MD  8 juni 1944  brandweerman  overl Edgewater 13 februari 2011  6c Willem Bouwmans  geb Amsterdam  4 april 1905 overl Bound BK NJ 13 februari 1985  tr Richmond  5 mei 1926 Jeanne H. Duncan geb Brooklyn NY 17 oktober 1907 Jennie  overl Staten Island NY  9 juni 1972 Kinderen  a Violet J. Bouwmans geb  1927 tr ca 1945 na 42jr Daniel Corcoran geb New York  1923 consultant Amoco overl Wilmington Delaware  13 februari 1987 marine veteran WO II Pacific Christiana hospital  Kinderen: Douglas, Eloise, Arlene    b William John Bouwmans geb 7 mei 1930 overl Fredericksburg Stafford Virginia 11 september 2006 tr Pearl L  geb 8 augustus 1929  overl Fredericksburg VA na 2016     c Helen J. Bouwma geb 1934  6d Maria Engelina Bouwmans  geb Amsterdam 17 april 1906 tr Richmond 12 juni 1937  Karel Lemstra  geb 7 november1901 overl Del Ray Palmbeach Fla februari 1984  Kinderen: geen info Social Security data Karel Lemstra arriveert op Ellis Island 1929 op amerikaans schip ss “Innoko” hij 27 jr  Maria E. Bouwmans arriveert met haar moeder in 1921 op de ‘Rijndam’ 15 jr 7 Sijtje Tjemkes geb Holysloot 20 mei 1886 10.00u “te zijnen huize” overl Uniondale New York 26 juni 1980 tr Hoboken New York 9 mei 1908  Philip Phoel  geb Amsterdam 7 april 1886 diamantzetter overl Pompano beach Fla 23 juli 1959  juwelier in NY z.v. Philip Conrad Phoel tr Amsterdam 19.10.1876 Aletta van Gorkom geb  Utrecht 30.3.1851 Philip Phoel woonde bij zijn ouders Buiten Dommersstraat 7 Amsterdam, verhuist dec 1906 naar Hilversum.  Philip Phoel arriveert 1.10.1907 per ‘Rijndam’ op Ellis Island, hij laat Sijtje overkomen en betaalt haar reis  Sijtje wordt op 2.1.1908 vanaf de ‘Statendam’ op Ellis Island ingecheckt. Zij trouwen kort daarna en wonen 193, 7th Ave Brooklyn, later 68 Nassaustr NY waar moeder Sijtje  Tjemkes Honingh bij haar komt wonen als zij in 1912 in NY arriveert. zie Sijtje Honingh 20/21 Het gezin Phoel arriveert met de “Noordam” H.A.L 23.1.1920 op Ellis Island NY voor de   tweede keer. Waarschijnlijk hebben zij geprobeerd naar Nederland terug te keren, want zij verlaten de U.S.A  juli 1919 met moeder Sijtje. Moeder Sijtje keerde 4 maanden later 23.5.1920 weer terug. In 1920 is het gezin voorgoed geëmigreerd, in 1921 volgt haar zuster Geertje 20/21-6  Op 14.3.1925 dient Philip bij de rechtbank een verzoek in om burger van New York te   worden, certificaat 2108339 petition volume 29 nr 3087  Kinderen  7a Philip Phoel geb New York  5 februari 1909 overl Gasport Niagara NY  14 juli 2000  tr Brooklyn 7 oktober 1934 Marie Frances Roeser geb New York 1912 overl Mattituck NY  23 mei 1982  7b Willem Conrad Phoel Sr  geb Jamaica U.S.A 11 oktober 1910 overl Cutchogue Suffolk Cty NY april 1979 begr Sacred heart Cementery tr  Margaret Francesca Phoel geb Brooklyn Kingsa Cty New York 13 mei 1915overl  Nesconset Suffolk cty NY 20 november 1996 begr Sacred heart Cementery  William C. Phoel, began his ocean related career in the Navy as a Diving and Salvage   Officer where he participated in several search and recovery operations. He received his PhD in Marine Science from the College of William and Mary. Dr.Phoel joined the National Oceanographic and Atmospheric Administration’s National Marine Fisheries  Service (NMFS) as a biological oceanographer and marine superintendent at the Sandy   Hook Laboratory in New Jersey USA. Dr.Phoel spent 20 years as the NMFS Diving Officer. He presently has his own marine service consulting company, Director of Marine Science for the Undersea Research Foundation, a not-for-profit corporation.

 22/23  CORNELIS HOEGEN geb Amsterdam 9 augustus 1861 bakker aangifte Jan Hoegen 28 pakhuisknecht vader Anton Benedick 51jr winkelier, Jan Frederik Brouwer 28 tapper overl Amsterdam 29 december 1940 aangifte Nicolaas Vos 56jr aanspreker  begr Nwe Oosterbegr pl  2 januari 1941  tr Amsterdam  30 november 1882 get Gerard Hendrik Harms 39 smid broer, Johannes Arnoldus Kappers 57 winkelier oom bruid, Willem Scholte 35 bakker neef bruidegom, Johannes Schmidt 35 broodbakker CORNELIA HARMS  geb Amsterdam 17 april 1861 aang Sibold Harms 43 Gerrit Hendriks Kleinhout 41 fabrikant, Pieter Johannes Plas 54 boekbinder overl Leiden  20 juni 1955 aang Dirk van der Luit 43 chauffeur begr Leiden Hoge Rijndijk Cornelis Hoegen was bakker in de Anjelierstraat 334 Amsterdam, eerst bij bakker Brand Kleine Wittenburgerstraat woonplaatsen bev reg Amsterdam  Schipperstraat 13, S. Jacobsstr 36, Oude Looierstr 38,onder de achterkamer, Nes 10, Prinsengracht 740, Bloemstraat Uilenbakkersgang 160, Anjelierstr 153, Anjelierstr/ Slagtersgang 151, Nes 96, Elandsgracht 115hs Cornelia is geboren Kleine Wittenburgerstraat 37 op de hoek van de 1e dwarsstraat t.o de bakker, haar vader Sibold had daar een timmermanswerkplaats en woonde erboven, later verhuisde hij naar nr 29, het huis met de hoge stoep, ook woonden na hun huwelijk Cornelis en Cornelia Hoegen Harms en hun kinderen eerst op nr 37 en later op nr 29 Zij hadden hun ongetrouwde dochter Cornelia Hoegen (tante Cor) en haar kleindochter Cornelia Tjemkes 4/5 vanaf 7.4.1913 haar 4e jaar, in huis. Cornelia Harms is in 1953 verhuisd met het gezin van haar kleindochter Cornelia Grootenboer Tjemkes naar Diemen en op 17.2.1955 ging zij voor een logeerpartij naar Leiden bij haar dochter Marie Henzen, waar zij is overleden. Familieoverlevering: Cornelis zou als jongen ca 1870 met zijn vader Jan in een kroeg in de Jordaan zijn geweest. Hier toonde hij een van zijn vader gekregen stuiver aan een heer, ome Willem, die daar ook aanwezig was, de man bewonderde zijn stuiver en zei: Geef mij jouw stuiver, dan krijg je van mij een echte gouden stuiver. Dat was een gouden tientje en de man was Koning Willem III.. Opoe Harms had  een portret in huis van haar schoolmeester Mellink, het hing prominent in de keuken (ik kan mij dat nog heel goed voor de geest halen, JLW) en zij vertelde altijd dat als ze Jan van Zutphen, die ze goed kende van school, tegenkwam er geroepen werd: “Dag Jan en hallo Neel” Cornelis is 18.2 tot 22.2.1884 in het Binnengasthuis Amsterdam patiënt geweest Kinderen 1 Jan Hoegen   geb Amsterdam  1 december 1882   meubeltekenaar  ged Oosterkerk  leraar nijverheidsonderwijs   overl Haarlem 27 januari 1959  MTS Haarlem  tr Amsterdam  8 september 1904 Adriaantje Aarsen  geb Nieuwer Amstel  8 september 1884   Jaan  overl Haarlem 19 mei 1948  d.v. Herke Aarsen, melkslijter geb Haarl.meer 1.12.1857 overl Amsterdam 3.12.1924 tr   Haarl.meer 28.12.1883 en Jenneke Heeremans geb Meeuwen/Babilonienbroek 15.9.1860 overl Sloten/Amsterdam 3.3.1905   Kinderen 1a Cornelis Herke Jan Hoegen  geb Amsterdam  26 september 1905  onderwijzer overl Amersfoort 13 juli 1982 tr Amsterdam  21 september 1933 Geertruida Elisabeth Tatgenhorst geb Amsterdam 4 oktober 1906  overl Amersfoort  15 maart 1993 1b Herke Cornelis Jan Hoegen geb Amsterdam  23 augustus 1912  waterbouwk. hoofdambt overl Haarlem 21 oktober 1989  tr Haarlem  29 mei 1940 Jannie Vermaas geb Hellevoetsluis 13 januari 1916   Jannetje  overl Hillegom 29 maart 1999  d.v. Teunis Vermaas en Judith Lugtenburg  Herke is 2.3.1881 vrijgesteld van mil dienst  Kinderen a Ingrid Ellen Hoegen geb Haarlem  2 november 1942  Inge overl Leiden 19 januari 1996 tr Haarlem  27 december 1974 Cornelis Bastiaans Meegdes geb Haarlem 23 januari 1944 Cees, technicus overl Leiden  1 december 1997 z.v. Petus Jacobus Meegdes  b H Hoegen     2 JOHANNA WILHELMINA BARENDINA HOEGEN  tr   DANIEL TJEMKES  10/11  3 Theodorus Johannes Arnoldus  Hoegen Dorus, boekbinder geb Amsterdam  9 mei 1887   later melkslijter ged Oosterkerk 16 december 1888  overl Rijswijk ZH 19 september 1964 tr Amsterdam  8 mei 1911  Dingena Johanna Aarsen geb Nieuwer Amstel 12 december 1885  Ding overl Rijswijk 3 september 1955 d.v Herke Aarsen en Jenneke Heermans, haar zuster Adriana is getrouwd met Jan Hoegen.  ze woonden Zaanstraat 4 Amsterdam.   Dorus was boekbinder bij Meier en Couvée, later melkslijter Willebrordusstr 21 Amsterdam.   Kinderen   3a Cornelis Herke Johannes Hoegen geb Amsterdam 25 januari 1913 overl Amsterdam  24 juni 1913   3b Theodorus Arnoldus Johannes Hoegen werktuigbouwkundige Philips Nijmegen  geb Amsterdam 25 januari 1913 overl Nijmegen  15 januari 1998  begr Rustoord Nijmegen tr Amsterdam 28 mei 1941 Elisabeth Wilhelmina Hodde geb Amsterdam 4 oktober 1916  Bep d.v. Johannes Gerrit Hodde hoofdambtenaar geb Amsterdam 13.8.1882 overl      Amsterdam 21.11.1954 tr Amsterdam 9.3.1905 Elisabeth Wilhelmina Vink geb      Amsterdam 29.1.1884 overl Amsterdam 9.3.1905 zij woonden Hatertseveldweg 320 Nijmegen. Theo Hoegen en J.L.W. Grootenboer (2/3) bezochten elkaar regelmatig o.a. i.v.m.  onderzoek van de Hoegen genealogie      Kinderen a Theodorus Arnoldus Gerrit Hoegen , manager NOS reportagewagen geb Den Haag 29 augustus 1943 ged Herv Kerk Rijswijk  23 januari 1944  overl Bilthoven 7 november 2011 tr Nijmegen 10 juni 1970  Metje Grietje Dik  geb Zwolle 29 augustus.1939 overl Bilthoven  22 mei 2008 d.v. Geert Dik geb Sleen 27.5.1913 overl Nijmegen 1977 rechercheur RP tr  Emmercompascuum 18.6.1938 Alberdina Grietina Weggemans geb Emmer  Compascuum 18.6.1912, zij wonen in Blaricum b E J M Hoegen  tr Jan Willem Bulten  geb Doetinchem  26 juli 1932 werktuigbouwk. KEMA overl Rozendaal 10 september 2016 wedn van Lien Voltman overl 13.12.1978,  zij wonen in Duiven 4 Cornelis Hoegen  geb Amsterdam  19 november 1888 Nelis  overl Den Haag  9 februari 1947 58j adjudant hoofdverpleger Geneeskundige Troepen Kon Landmacht, Mil Hospitaal Alkmaar  tr 1e Amsterdam 9 december 1915 ‘de moeder der echtgenote verklaarde niet te kunnen naamteekenen als hebbende geen  schrijven geleerd’  Susanna Elisabeth Martineau geb Amsterdam 21 december 1890 overl Alkmaar 9 mei 1923  d.v. Pierre Isaac Martineau smid geb Amsterdam 4.2.1852 overl Haarlem 9.3.1937 tr Capelle a.d IJssel 16.8.1878 en Susanna Elisabeth de Wolff geb Hoorn 9.7.1851 overl Amsterdam 15.8.1916 tr 2e Den Haag  4 februari 1925 Johanna Wilhelmina Barendina de Zoeten Mien geb Amsterdam 21 juni 1886 overl Hattemerbroek 9 augustus 1968 Mien was een nicht van Cornelis, d.v. Katrien Harms en Hendrik de Zoeten  46/47 zij woonden Fluwelenburgwal 4, Den Haag Oom Nelis was afgekeurd en in WO II had hij onderduikers in huis, door verraad is er een inval in zijn huis gepleegd, waarbij hij gevangen genomen werd, hij had een zeer slechte gezondheid en is vrijgelaten na een zeer slechte behandelingen, hij werd ernstig ziek, waaraan hij na de oorlog is overleden. In het huis hing een foto van koningin Wilhelmina op een duidelijk zichtbare plaats in de gang, hij heeft de foto ondanks het grote gevaar hiervan, nooit weg willen halen, ook niet bij de inval.   Kinderen 1e   4a Cornelis Hoegen  geb Amsterdam  1 april 1917  Cor, PTT ambtenaar overl Breda 13 juni 1987  tr Souburg   24 december 1943  Maria Verhage   geb Vlissingen   18 maart 1920  d.v. W Verhage en Maria Lievense              4b Susanna Elisabeth Hoegen  geb Alkmaar 17 oktober 1920  Suze tr Grootegast 26 augustus 1943 Ide van der Molen geb Douzum Grootegast  16 december 1917 off geneesk KL overl Hilversum 17 februari 1987 z.v. Albert van der Molen landbouwer en Sapke Holtrop           4c Elisabeth Susanna Hoegen  geb Alkmaar 5 mei 1923  Bep  overl Breda 2 oktober 1983  tr Den Haag   29 juni 1953 Fokke Zwart  geb Zuidhorn 10 december 1926  verpleger  KL overl Doorn  4 april 2002 75jr na het overlijden van S.E. Martineau bleef Cornelis in Alkmaar tot zijn huwelijk met JWB de Zoeten, Susanna ging bij oom Dorus (3) in huis en Elisabeth bij oom Jan (1) in huis    Kinderen 2e    4d ?? Hoegen   geb/overl Den Haag  28 april 1926   4e ?? Hoegen   geb/overl Den Haag   16 maart 1929 5 Jan Willem Hoegen   geb Amsterdam  19 juni 1890 overl Amsterdam  21 september 1890 6 Margarethe Petronella Hoegen  geb Amsterdam 21 juli 1891 Greet  overl Wormerveer  13 september 1969 tr Amsterdam  30 juli 1914 Johannes Bruno Daamen geb Amsterdam 5 juli 1888 trambestuurder GVB   overl Amsterdam  24 december 1943 z.v. Theodorus Antonius Daamen, schuitenvoerder en Louisa Geertruida Belderok, naaister  zij woonden Wijtenbachstraat 21 Amsterdam O  in 1903 zeemilitie dienstplicht   Kinderen 6a Theodorus Antonius Daamen  geb Amsterdam 19 juni 1915  kapitein GHV overl Oud Heusden 11 oktober 1986  tr Amsterdam  22 januari 1940 Egberdina Wilhelmina Würdemann  geb Amsterdam  9 april 1915 overl Bergen NH 16 november 2008 d.v Johan Hinrich Würdemann en Catharina Elisabeth Würdemann   Theo Daamen was eerste stuurman op de ‘Oranje’ tijdens de aanvaring op 6.1.1953 met de ‘Willem Ruys’ .     gezagvoerder “Maatschappij Nederland” SMN  1963 ‘Kaap Hoorn’, 1965 ‘Camerounkust’,1966 ‘Batu’,1967 ‘Bengkalis’,1969/70 ‘Neder Waal’   6b Margaretha Petronella Daamen  geb Amsterdam 6 oktober 1920 overl Amsterdam  18 november 2003  tr 1e Amsterdam 27 mei 1943  met koetsjes in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, iets wat JLW Grootenboer zich nog goed kan herinneren  Jan Blok geb Amsterdam  26 april 1916  overl Amsterdam 25 augustus 1994 gescheiden voor 1969   tr 2e Amsterdam  12 oktober 1973  Willem Marinus Sinke geb Ierseke  19 december 1918  overl Amsterdam  20 mei 2003           7 Siboldt Hoegen   geb Amsterdam 30 september 1894 overl Amsterdam  17 maart 1896 8 Cornelia Hoegen  geb Amsterdam  4 juli 1892 tante Cor  overl Amsterdam 26 juni 1939  aang Nicolaas Vos aanspreker zij woonde Kl Wittenburgerstr 29 ‘’ – haar ouders woonden op de eerste en derde verdieping  Cornelia was eerste bontwerkster bij Hirsch Leidseplein. Het verhaal gaat dat de hermelijnen mantel van koningin Wilhelmina bij Hirsch jaarlijks moest worden onderhouden.   Met veel bewaking is de mantel toen naar Wittenburg gereden waar Cornelia die nacht aan de mantel heeft gewerkt. Deze mantel is de volgende dag weer met bewaking naar Hirsch gebracht. De kroningsmantel zou dus een dag nog in het huis Kleine Wittenburgerstraat 29 zijn geweest. Nadat zij een longziekte kreeg van het bontstof, verliet zij Hirsch en ging werken in de huishouding bij Quatfass, een bedrijf in pannen en emmers e.d. aan de Middenweg te Amsterdam. 3.10,1937 Schoonmaakster burg contact Zij is aan deze longziekte  overleden.  20.5.1939 e.o. uitgekeerd fl 21.32 vlg pensioenkaart Cornelia was mede opvoeder van Cornelia (Grootenboer) Tjemkes. Zij was “als een zuster voor haar”. 9 Hendrika Maria Catharina Aleida Hoegen tante  Marie  geb Amsterdam  12 januari 1896  overl Leiden   28 december 1972  tr Amsterdam  26 augustus 1914 getuigen Hendrik Arnold Harms 50j ass posterijen oom bruid, Lammert Christiaan Henzen 38 jr werkman broer brg Andries Henzen  geb Leiden  8 augustus 1889  marinier 1e kl, PTT beambte            overl Leiden  6 november 1977 in ’t Huis op de Waard z.v. Hendrik Henzen katoenwever en Maria Betgem  Andries was bij zijn huwelijk matroos/marinier Kon Marine op Kattenburg, zij woonden Grote Kattenburgerstraat Amsterdam en later Coornhertstraat 52 Leiden  Kinderen 9a Maria Henzen  geb Amsterdam  27 januari 1915  overl Gorinchem  8 augustus 1979  tr Leiden 1 november 1968  Arie Pieter van t Verlaat   geb Hardinxveld ZH 12 juni 1909     chauffeur, vrachtrijder  begr Neder Hardinxveld  8 januari 1987  wedn van Cornelia Visser tr Papendrecht 25.8.38 geb Sliedrecht 10.11.11 overl 21.9.64  Dordrecht  zij woonden in Gorinchem, z.v. Jan Willem van ’t Verlaat en Elizabeth van der Meijden uit Hardinxveld     Maria was verloofd met Ernst Joval, een Surinamer, deze Ernst kwam ook bij Cornelia      Tjemkes op Wittenburg over de vloer 9b Hendrik Cornelis Andries Henzen Andries chef Hema Leiden  geb Leiden  20 november 1916  tr Leiden 10 januari 1940  Christina Engelina Cavé geb Leiden  21 november 1917 overl Leiden 13 juli 2000 82 jr  d.v. Johannes Antonius Cavé en Christina Huge   9c Cornelia Henzen  geb Leiden  3 juni 1919  Cor overl  Leiden   12 februari 2010   tr Leiden 7 augustus 1939 Abraham van der Laan  geb Leiden  14 november 1915 kruidenier Raamstraat 23 Leiden overl Leiden  14 januari 1973   9d Johannes Theodorus Henzen  geb Leiden  26 juni 1924 overl Leiderdorp   28 februari 1997  tr Leiden  19 juni 1946  Maria Alida Josephina de Graaf geb Leiden 22 januari 1923 overl Leiderdorp 19 augustus 2003 9e Hendrik Christiaan Henzen  geb Leiden  7 juli 1931 Henk tr Leiden  22 oktober 1956     Greta van der Jagt  geb Leiden 3 mei 1933 10 Hendrika Gerardina Arnoldina Adriana Hoegen geb Amsterdam  28 januari 1897 overl Amsterdam  14 februari 1897 11 Hendrika Gerardina Arnoldina Hoegen geb Amsterdam  14 oktober 1898 overl Amsterdam  19 november 1898 12 Gerardus Hendrikus Arnoldus Hoegen geb Amsterdam 24 september 1899 overl Amsterdam 30 oktober 1899 13 Hendrika Gerardina Arnoldina Adriana  Hoegen geb Amsterdam  20 augustus 1901 overl Amsterdam  4 oktober 1901 14 Hendrika Wilhelmina Adriana  Hoegen  geb Amsterdam  25 september 1903 overl Amsterdam  20 december 1903 m.b.t. kinderen 10 en 13 werd  de geboorteaangifte van een dochter vermeld in het dagblad de Tijd 30.1.1897 en 20.8..1901

40/41 DANIEL TJEMKES   geb/ged Hem/Venhuizen 19/28 april 1805 broodbakker/ veehouder meter Sijtje Pijl belijdenis bij ds Duitsch in Hoorn 1825 met attestatie 1826 naar Nieuwendam overl Zuiderwoude wijk II 44 15 augustus 1890 tr 1e Nieuwendam 14 april 1829 getuigen Pieter van den Berg 42 jr broodbakker, Jan Tjemkes 25 jr broodbakker Zwaag, Maarten van der Meer 54 jr burgemeester Andijk, Klaas Marees 61 jr landman in de Beemster Grietje Box geb/ged Ilpendam 10/13 oktober 1805 Geertje, geref  bij doop benevens de vader getuige Trijntje Jacobs de Jong overl Wijdenes  17 augustus 1830  d.v. Dirk Box Pzn, vroedmeester en Willemijntje (Meintje) Cornelis Starkop dezelfde dag als Grietje, trouwt haar zuster Aaltje Box  22 jr met Rinck Rinckes 30 jr uit Wolvega. Grietje sterft 9 dagen na de geboorte van haar zoon Jurriaan. Daniel vertrekt in 1826 van Hem naar Nieuwendam geboorteplaats van vader Jurriaan 80/81. 1830 behandeling bij vrederechter Hoorn 1811-1838 onder nr 39-199 en 197 Daniel woonde in 1833  in Hoorn wijk 10 nr 94, verhuisde op 25.3.1833 naar Zwaag en op 1.10.1834  naar Nieuwendam met de kinderen Jurriaan en Dirk en op 1.3.1846 naar Zuiderwoude. (Hoorn 1795-1835 Wijk 10: Binnen Muntstraat, oostzijde van de Agterstraat langs tot aan de Koeypoort, vandaar agter de Vest langs en de Jodestraat tot aan de brug, vandaar de Vulderswaal langs tot aan en over de brug, de noordzijde van de Huinstraat langs tot aan de Agterstraat, met straten en stegen daarin begrepen. De vergaderplaats is in zaal van het oude mannen en vrouwenhuis) ingeschreven in lidmatenregister Hoorn 19.2.1839, uitgeschr 16.2.1846 tr 2eWijdenes/ Oosterleek  27 januari 1833 getuigen vader Jurriaan Tjemkes, broer Tjemke Tjemkes, vader Dirk Visser, broer Dirk Visser. Jantje Visser geb Zwaag 23 november 1812 overl Zuiderwoude  nr 50 1 maart 1847 d.v. Dirk Visser, landman geb Zwaag 1779 overl 17.6.1851 en Liefje de Vries  tr 3e Broek in Waterland 2 juli 1848 GEERTJE BONT geb Landsmeer 3 januari 1824 dienstmaagd overl Zuiderwoude huisnr 59 22 juni 1912 Geertje Bont met attestatie van Monnickendam  in Zuiderwoude op 13.8.1848, ze wonen Broek in Waterland nr 59 wijk 2 Zuiderwoude Daniel Tjemkes sr bezat een eigen graf, gekocht 16.8.1890 Zuiderwoude nr 21, later nr 10, hierin werden hijzelf, Geertje Bont en zijn zoon Daniel bijgezet. bij de boedelscheiding van 7.8.1890 bezat Daniel vee, op stal stonden 12 koeien, 2 hokkelingen en 2 kalveren. Volgens de advertentie bezat  hij bij de verkoop van zijn erfenis boerengereedschappen, 1 schuit, 1 jol en 1 praam. Dirk Visser, de vader van Daniels 2e vrouw was van 1846 tot zijn dood bij Daniel in huis, ook Metta Meyer, de moeder van Daniel was geruime tijd in huis, dienstbode Trijntje Schaap kreeg bij hem onderdak. Kinderen 1e  1 Jurriaan Tjemkes  geb Hem/Wijdenes  8 augustus 1830  broodbakker NH diaken, ouderling overl Ilpendam op de noord 10 oktober 1878  tr 1e Broek in Waterland                    20 mei 1855  Trijntje Bakker geb Purmer jurisdictie  Westerweg 17 oktober 1837  overl Ilpendam 30 januari 1869  d.v. Gerrit Bakker landman en Eefje de Vries Eefje woonde bij huwelijk van haar dochter in 1855 in Zuiderwoude, Gerrit was toen al overleden  Jurriaan was getuige bij het huwelijk van zijn stiefbroeder Willem 20/21. Jurriaan en Trijntje woonden  Dorpsweg 52  Ilpendam in de bakkerij, mei 1867 gaan ze naar Buiksloot en keren 28.10.1868  in Ilpendam ‘op de Noord’ terug.  tr 2e Ilpendam 6 november 871  Geertje Snel  geb Zuiderwoude 27 oktober 1839 overl Ilpendam 12 april 1893  d.v. Robertus Martinus Snel, kruidenier Zuiderwoude 42 en Sijtje Bruyn. zie 86/87-3  na het overlijden van Jurriaan hertrouwt Geertje Snel Ilpendam 20.11.1881 met Pieter Visser geb Opperdoes 3.2.1859,  zoon Pieter Visser geb 23.11.1882, zij vertrekken 8.8.1894 na het   overlijden van Geertje naar Wieringerwaard   Bij vonnis der arrondissementsregtbank te Hoorn van 26.6.1867 is Jurriaan Tjemkes tapper, slijter en winkelier te Buiksloot, verklaard in staat van faillissement ingaande ten diens zelfden dage en daarin benoemd tot Regter commissaries de Ed Achtb Heer Mr. P.G. Ter Zeldam Ganswijk…etc, de curator Mr Gerard van Rossem procureur Kinderen 2e 2 Dirk Tjemkes   geb Zwaag 5 december 1833  overl Nieuwendam 10 januari 1835 Kinderen 3e  3 WILLEM TJEMKES  tr  SIJTJE HONINGH  20/21  4 Metta Tjemkes  geb Zuiderwoude 30 april 1850  overl Zuiderwoude huisnr 29 3 mei 1920tr Broek in Waterland 22 april 1874  Sijmon Bark geb Zuiderwoude  6 maart 1842  veehouder overl Zuiderwoude 16 december 1922  z.v. Cornelis Jansz Bark landman, veehouder 1846 en Trijntje Klaas Laan  zij betrokken een boerenhofstede in Zuiderwoude, broer Willem 40/41-3 getuige bij het huwelijk van zijn zuster Metta  Kinderen  4a Cornelis Bark geb Zuiderwoude 7 februari 1875 overl Zuiderwoude 24 april 1875  4b Cornelis Bark geb Zuiderwoude 17 januari 1878 overl Zuiderwoude 26 juli 1878  4c Daniel Bark geb Zuiderwoude 23 februari 1879 koopman overl Hilversum 29 december 1949 tr Broek in Waterland 15 mei 1902 Wilhelmina Marrigje Verburg geb Lekkerkerk 28 maart 1878 overl Hilversum 25 juli  1935 d.v. Jacob Verburg en Maria den Oudsten     ingevolge het besluit van B en W en na machtiging van de Heeren Ged. Staten wordt een buitengewone vergunning tot den verkoop van sterken drank in ’t klein verleend aan D. Bark te Zuiderwoude  22.3.1903 Schuitemakers Purmerender Crt  4d Cornelis Bark  geb Zuiderwoude  5 september 1882 overl Zuiderwoude 8 maart 1967 tr Broek in Waterland 15 mei 1924 Geertje Ploeger geb Broek in Waterland 28 januari 1888 overl Zuiderwoude 3 augustus 1972  4e Sijmon Bark geb Zuiderwoude  9 december 1889 overl Zuiderwoude 24 mei 1891 5 Daniel Tjemkes Danielzoon  geb Zuiderwoude  29 maart 1853  broodbakker overl Monnickendam   6 januari 1923   bij zijn vader in eigen graf  nr 10  Daniel neemt de bakkerij van zijn vader over. (In ‘Broek te Boek’: “Bakker Tjemkes woonde in de bakkerij die eens stond op de plaats waar Ad Stenzier sr zijn huis bouwde aan het eind van de Dorpsstraat Wijk II nr 59. Hij vertrekt op 6.11.1918 naar Monnickendam.11.10.1912 is de bakkerij te koop (Nws van   de Dag). 40/41a bijlage Kinderen Jurriaan Tjemkes z.v. Daniel Tjemkes en Grietje Box  en Trijntje Bakker 40/41-1 1 Grietje Tjemkes   geb Ilpendam 7 april 1856  overl Amsterdam 18 december 192 tr Ransdorp 25 februari 1886 hebbende de vader des bruidegoms verklaard niet te kunnen schrijven, als zulks niet geleerd hebbende, de bruidegom tekent met “Langeberg”.  Cornelis Langenberg  geb Broek in Waterland 22 april 1863  arbeider, boerenknecht, baggerman overl Edewecht Ost Friesl Eelewechterdamm 14 februari 1911  z.v. Klaas Teunis Langenberg arbeider, geb Leerdam 29.9.1832, vertr naar Ransdorp 6.9.1879  en Antje Smit geb Broek in W. 2.11.1837, zij hadden 9 kinderen, zoon Teunis  trouwt Grietjes zuster Sijtje Tjemkes 7  Kinderen 1a Antje Langenberg  geb Ransdorp 19 maart 1887 tr Amsterdam 20 juni 1929 gesch Amsterdam 10 oktober 1934 Reindert van Ommen geb Amsterdam 1902 werkman bij tr is Reindert 27 en Antje 42  Antje had een kind uit een onbekende relatie  Antje Langenberg geb. Ransdorp september 1906 overl. Ransdorp  25.12.1906 wijk D nr51b natuurlijke, niet erkende dochter van Antje Langeberg aangever is Nelis Langenberg 43 jr grondwerker  politierapporten 40-45 12.8.1943 8.35 uur brengen de OWmrs Zweedijk 4872 en Buys      5094 vanaf het Kattenburgerplein terzake het zich in de open lucht bevinden tijdens      luchtalarm:….ANTJE LANGENBERG geb Ransdorp 19 maart 1887 zonder beroep woont  Kleine Kattenburgerstr 101=III hier  …..zij blijven tot 11.35 in bewaring 1b Trijntje Langenberg geb Ransdorp  10 augustus 1888 overl  Amsterdam  29 april 1964 tr Ransdorp 9 oktober 1913 Andries Porsius geb Ransdorp 18 augustus 1892 bootwerker z.v. Jan Porsius en Anne Plat   1c Klasina Antonia Langenberg  geb Ransdorp 22 oktober 1889 tr Ransdorp 24 oktober 1912  Petrus Hubertus de la Haije geb Maastricht 29 april 1882 stoker   1d Jurriaan Langenberg  geb Ransdorp 29 mei 1893 melkslijter overl Amsterdam 4 februari 1984 tr Ransdorp 14 augustus 1919 Aaltje Heerding geb Ransdorp 4 november 1899 overl Amsterdam  6 januari 1980 Jurriaan 1913 ingeschr dienstplichtig 1913 gedep staten NH 15 october 1913 in zijne aanvrage om vrijstelling wegens kostwinnerschap niet ontvankeljk verklaard lengte 1.619 m ingelijfd 1 october 1913 21e regt Helder tot 1 oct 1933 diensteinde infanterie   1e levenloos  geb Ransdorp  18 augustus 1895 2 Eefje Tjemkes  geb Ilpendam  24 januari 1860 overl Ilpendam 2 mei 1860 3 Eefje Tjemkes geb Ilpendam 19 maart 1861 winkelierster overl Ilpendam 28 augustus 1923 tr Ilpendam 4 mei 1882 Pieter den Bezemer geb Ilpendam 27 december 1857 arbeider metselaar 1882-1895 overl Ilpendam 31 oktober 1897 z.v Pleun de Bezemer en Trijntje Rood Kinderen allen geboren in het huis staande aan het Oudelandschdijkje Ilpendam 3a Trijntje den Bezemer geb  Ilpendam  24 december 1882  jong overl 3b Trijntje den Bezemer  geb Ilpendam  3 april 1884 overl Apeldoorn 15 februari  1949 tr Ilpendam 29 augustus 1907 Cornelis Oudshoorn   geb Nieuwer Amstel  20 december 1882 veenwerker 3c Marijtje den  Bezemer  geb Ilpendam  20 juni 1885 tr  Purmerend 11 november 1909  Dirk Boot geb Purmerend  24 september 1885  winkelier in ijzerwaren smid ze vertrekken 22.9.1927 naar Heiloo, z.v Teunis Boot en Grietje Prins   3d Jurriaantje den Bezemer geb Ilpendam 23 november 1886 overl Apeldoorn 11 oktober 1933 tr Purmerend 24 oktober 1912 Kornelis Jacobus Schilder geb Purmerend 2 augustus 1885 bakker 3e Geertje den Bezemer geb Ilpendam 23 juli 1888 tr Ilpendam 28 april 1910 Hendrik Homan geb Oudendijk  25 oktober 1884  lijstenmaker 3f Grietje den Bezemer  geb Ilpendam 3 januari 1890 overl  Watergang 19 oktober 1947 tr Ilpendam 23 mei 1912 Dirk Bethlem geb Landsmeer 4 december 1887 melkslijter overl Watergang 14 mei 1960 3h Pleuntje den Bezemer geb Ilpendam 20 maart 1892 overl  Ilpendam 3 februari 1909 16 j 3i Pieter den Bezemer geb Ilpendam 20 december 1893 overl Amsterdam 30 december 1974  tr Jisp 8 april 1916  Wilhelmina Schaak geb Jisp 8 augustus 1895   3j Jurriaan den Bezemer  geb Ilpendam 5 juni 1895 kaashandelaar tr  Purmerend 4 mei 1922 Sijtje Grietje Bakker geb Purmerend 8 augustus 1900 4 Trijntje Tjemkes geb Ilpendam 11 juni 1863 tr Broek in Waterland 12 februari 1890  Hendrik Lof geb Zuiderwoude 8 februari 1865  overl Zuiderwoude  1 juli 1944 arbeider z.v. Dirk Lof en Neeltje Swart   Kinderen 4a Neeltje Lof  geb/overl  Zuiderwoude  14/17 november 1890 4b Jurriaan Lof geb Zuiderwoude 30 mei 1892 overl Broek in Waterland 5 augustus 1893           4c Jurriaan Lof  geb Zuiderwoude 23 november 1893 overl Zuiderwoude 12 juli 1987 tr Broek in Waterland 1 mei 1919 Jannetje Westerneng  geb Broek in Waterland 16 mei 1896 overl Durgerdam 22 november 1968 17.1.1923 Jurriaan koopt een  perceel weiland uit de nalatenschap van Daniel Tjemkes 40/41-5 4d Neeltje Lof geb Zuiderwoude 5 februari 1895 overl Bloemendaal 25 augustus 1942 tr  Broek in Waterland 21 september 1916 Gerrit Tromp geb Broek in Waterland 2 februari 1891 Het huwelijksbootje van Gerrit en Neeltje, eind september waren er in de omgeving van Broek in Waterland nog steeds wegen onbegaanbaar. Dat blijkt uit een krantenbericht in de Goedkoope Purmerender Courant van 27 september. Een bruidspaar uit Zuiderwoude kon op donderdag 21 september niet, zoals gebruikelijk, per rijtuig naar Broek in Waterland. Het vervoer van de trouwlustigen, hun familie en getuigen ging daarom per boot. Bruid, bruidegom en familie zaten in een boot met ‘aanhangmotor’. De getuigen zaten in een roeibootje dat er aan vast was gemaakt. De krant schreef: “Voor het raadhuis legde men aan. Het bruidspaar verliet met familie en vrienden het vaartuig om weinige oogenblikken later voor goed in het huwelijksbootje te stappen. Deze bruiloftstocht te water had nogal bekijk.’ Wie was dit bruidspaar, dat volgens de verslaggever zoveel bekijks trok? Dat moeten de 25-jarige Gerrit Tromp en de 21-jarige Neeltje Lof zijn geweest. Zij trouwden 21 september en zijn het enige paar dat die maand trouwde in de gemeente Broek in Waterland, waaronder ook de dorpen Zuiderwoude en Uitdam vielen. En zo was het bootje met de ‘aanhangmotor’ voor Gerrit en Neeltje letterlijk en figuurlijk hun huwelijksbootje…Goedkoope Purmerender Courant van 27 september. Collectie Waterlands Archief, Purmerend, Burgerlijke Stand van Broek in Waterland, inventarisnr 29. Waterlands Archief, Purmerend 5 Geertje Tjemkes  geb Ilpendam 4 mei 1865 overl Ilpendam 6 mei 1865 6 levenloos geb Ilpendam 18 juni 1866 Kinderen Jurriaan Tjemkes en 2e Geertje Snel 7 Sijtje Tjemkes  geb Ilpendam 24 november 1872 overl Haarlemmermeer 30 april 1921 tr 1e Ilpendam 25 mei 1893  Teunis Langenberg geb Broek in Waterland 21 februari 1870  broer van Cornelis Langenberg tr Grietje Tjemkes, 40/41a-1 zie boven  arbeider                         overl Weesperkarspel 26 juli 1905 aan de Stammerdijk  z.v. Klaas Teunis Langenberg, winkelier en Antje Smit, bij zijn huwelijk woonde Teunis te Ransdorp, zijn vader Klaas verklaart dan niet te kunnen tekenen als de schrijfkunst niet verstaande, bij haar huwelijk zijn Pieter de Besemer -3- en Henddrik Lof -4- voogden van Sijtje, haar beide ouders zijn dan overleden  Sijtje vertrekt op 26.6.1911 van Weesperkarspel naar Weesp. tr 2e Haarlemmermeer  1 november 1916  Leendert van Zanten geb Sommelsdijk  23 augustus 1873  arbeider overl Haarlemmermeer 10 december 1945  Kinderen 1e  7a Antje Langenberg  geb Ransdorp 13 november 1893  7b Geertje Langenberg  geb Ouder Amstel 8 september 1895 7c Teuntje Langenberg  geb  Weesperkarspel  6 februari 1898  7d Klaas Teunis Langenberg  geb Weesperkarspel   4 september 1900  7e Sijtje Langenberg  geb Weesperkarspel  2 juli 1903 8 Daniel Tjemkes  geb Ilpendam  27 april 1874  boer overl Zuiderwoude 26 november 1943  tr Broek in Waterland 24 februari 1897  Aaltje Geugjes geb Ilpendam/Den Ilp 22 mei 1876 overl Broek in Waterland 16 januari 1942  d.v. Paulus Geugjes, jager en Trijntje Rep  17.4.1935 Boelhuis Zuiderwoude deurwaarder  Heiloo te Purmerend al op  donderdag 25 april 1935 vm 10 uur ten huize en ten verzoeke van de heer D Tjemkes te Zuiderwoude publiek en om contant geld verkoopen 15 stuks uitmuntend hoornvee wo 9  kalfkoeien gekalfd hebbende of op kolven staande 1 herfst kalver 2 geldekoeien 2 hokkelingen met schots en een stier  Kinderen  8a Jurriaan Tjemkes geb Zuiderwoude 28 augustus 1897overl Zuiderwoude 13 juli 1941Jurriaan overlijdt aan de gevolgen van een zonnesteek tijdens het hooien. Dr Parree uit Broek kon hem niet meer redden.  ingedeeld militaire dienst 17.2.1917  8b Trijntje Tjemkes  geb Zuiderwoude 24 februari 1899 overl Zuiderwoude 7 november 1989 o/tr Monnickendam 30 maart/1 april 1920  Gerrit de Jong geb Monnickendam                16 juli 1896 metselaar z.v. Gerrit de Jong scheepstimmerman en Dirkje de Vries  8c  Paulus Tjemkes  geb Zuiderwoude 23 april 1903 veehouder  overl Zuiderwoude                 10 oktober 1976 algemene begraafplaats Zuiderwoude tr Broek in Waterland 18 mei 1926     Trijntje de Waart geb Broek in Waterland 18 april 1902 overl Broek in Waterland 17 januari 1983 d.v. Robertus Martinus de Waart veehouder en Dieuwertje Oud 22.12.1938 Paulus beëdigd als onbezoldigd gemeenteveldwachter 19.12.1938 uitbreiding Broeker politie      19.10.1940 NH krant Paulus en broer Jurriaan verrichten baggerwerk voor hoogheemraad schap Waterland Kinderen a  Aaltje Tjemkes  geb Broek in Waterland 3 september 1927 overl Broek in Waterland 17 april 1988 b Robertus Martinus Tjemkes geb Broek in Waterland 25 augustus  1930 overl Zuiderwoude 13 augustus 1993 begr algemene begraafplaats Zuiderwoude  tr Broek in Waterland 15 juni 1956  Aake Porsius  geb Amsterdam 26 maart 1931  Agatha overl Purmerend 14 november 2014 begr Zuiderwoude  8d Geertje Tjemkes geb Zuiderwoude 23 februari 1909 overl Oudkerk begr Wijns 28 maart 2000 tr Leeuwarderadeel  22 juni 1929 Tamme van der Let. geb Medum  22 mei 1904     visser overl Wijns 18 augustus 1989 z.v. Sijbren van der Let en  Froukje Rozema zij vertrekken vanuit Broek in W. naar Britsum 2a Friesland 8.3.1932, woonden 1979 in Wijns Friesland 9 Anna Tjemkes geb Ilpendam 15 augustus 1878 o/tr Broek in Waterland 17/23 mei 1900  Jacob de Vries geb Ilpendam 17 juli 1876  winkelier, manufacturier  z.v.  Cornelis de Vries en Jaapje Geugjes overl  3.4.1923  voogd van de bruid Daniel Tjemkes toeziend voogd van de bruid Hendrik Lof geven toestemming tot het huwelijk – huw akte nr 9  Kinderen  9a  Cornelis Tjemkes  geb Purmerland 24 juni 1901  9b  Geertje Tjemkes  geb Purmerland 1 oktober 1902  Anna woonde met haar hele gezin feb tot augustus 1916 tijdelijk  in de Vrolikstr 481 hs Amsterdam  

42/43  SIMON HONINGH  geb Uitdam 23 maart 1827 NH landman/veehouder  overl Monickendam, bejaardenhuis 17 februari 1912 tr Ransdorp  6 mei 1849 LIJSBETH JANS BRUIJN ged Zuiderwoude 8 mei 1823 Lijsje overl Holyslootwijk C nr 37 24 januari 1907 Willem Honingh, broer van Simon, landman geb 1832, was getuige bij het huwelijk en woonde in Holysloot.Jacob Bruijn, broer van Lijsje, landman geb 1820, was getuige bij huwelijk en woonde in Nieuwendam. Simon gaat na het overlijden van zijn vrouw naar het Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis, Kerkstraat 4-16 Monnickendam ingeschr 11 april 1907. De Honinghs waren veeboeren en diaken/ouderling van de NH kerk. Bij de geboorte van de kinderen woonden zij Holysloot bij de Gouw nr 159 Kinderen 1 SIJTJE HONINGH  tr  WILLEM TJEMKES   20/21  2 Annaatje Honingh  overl Holysloot 14 juni 1852 4 mnd 3 Naatje Honingh geb Ransdorp 4 maart 1854  Annaatje overl Zaandam 5 mei 1942 tr Broek in Waterland 26 april 1874  Cornelis Kelderman geb Broek in Waterland  6 januari 1851  veehoudersknecht, landman overl Zaandam 17 januari 1914  z.v. Marten Kelderman en Maretje Ploeger 4 Simon Honingh  geb Ransdorp 2 september 1858  arbeider overl Purmerend 18 september 1927 tr  Ransdorp 2 mei 1886  Dirkje Pronk geb Broek in Waterland 22 januari 1865  NH overl Purmerend 9 november 1958  d.v. Hendrik Pronk en Jannetje Lammes Simon was getuige bij het huwelijk van Lijsje Tjemkes en C Schut in 1898  20/21  Kinderen  4a Simon Honingh geb Ransdorp 20 december 1886 overl Amsterdam Noorder begraafplaats  4 juli 1963 ongehuwd vertrekt  25.5.1906 naar Purmerland/Ilpendam  4b Jannetje Honingh geb Ransdorp 5 januari 1888 vertr naar Edam 31.12.1902 overl Purmerend 9 november 1958 dienstbode tr Ilpendam 3 mei 1912 Maarten Schreuder  geb Ilpendam 14 februari 1881 veehouder overl /begr Purmerend  6 juli 1943 z.v. Willem Schreuder en Aaltje Rijswijk  4c Lijsje Honingh  geb Broek in Waterland 27 januari 1889 overl  Broek in Waterland 13 november 1907 11.6.1906 naar Monickendam, 5.6.1907 uit Ransdorp naar Broek in W., 15.7.1907 naar  Edam   4d Dirkje Honingh geb Holysloot 27 april 1890  overl Amsterdam, Noorderbegraafplaats      20 oktober 1958 vertrekt  23.1.1908 naar Landsmeer  tr Broek in Waterland 5 oktober 1911   Simon Bruijn geb Broek in Waterland  9 november 1856 overl Broek in Waterland 30 juli 1920 z.v. Cornelis Bruijn tr Broek in Waterland 1833 Jannetje Knip  4e Hendrik Honingh  geb Holysloot 13 januari 1892 overl Purmerend 7 maart 1954  4f Willem Honingh geb Holysloot 6 augustus 1893 vertrekt 14.5.1908 naar Ransdorp overl Amsterdam Noorderbegraafplaats 29 oktober 1969  4g Maritje Honingh   geb Holysloot 28 december 1896 vertr 5.6.1912 naar Ilpendam     overl na 1955  tr  Broek in Waterland 5 oktober 1922 Cornelis Poeliejoe  geb Leiden 28 juli 1890 politieagent overl Z O Beemster 15 september 1955  vertrekt 5.10.1922 naar Amsterdam z.v. Daniel Poeliejoe en Sara Cornelia Tomasse 4h Sijtje Honingh  geb Broek in Waterland 20 augustus 1899 overl  Broek in Waterland 30 september 1903 4i Barend Honingh   geb Broek in Waterland 20 december 1903 arbeider boerenknecht overl Amsterdam Noorderbegraafplaats 3 november 1967 vertrekt 25.11.1927 naar Purmerend  en 10.8.1931 naar Amsterdam 4j Bertus Honingh geb Broek in Waterland 6 augustus 1908  timmerman overl Amsterdam 2 maart 1991 tr Broek in Waterland 6 mei 1931 gesch Broek in Waterland 28 mei 1949  Alberta Jong  geb Ilpendam 18 januari 1907 Alberta is 4.7.1930 gescheiden van Reier Groot tr Landsmeer 21.4.1927 d.v. Pieter Jong pluimveehouder en Jacoba Helena Kracht tr 2e Amsterdam 5 oktober 1950 Aartje Geertruida Slingerland geb Krimpen aan de Lek 19 september 1912 Kinderen a Simon Pieter Honingh geb Broek in Waterland 13 februari 1936 overl Midden Beesmter 3 augustus 2012  Bertus is ingeschreven 1928  in het militieregister, geregistreerd Oudendijk 1922-1936

44/45  JAN HOEGEN geb Apeldoorn/Beekbergen  12 januari 1833 NH schuitenvoerder, winkelier aangifte Hendrik van Voorst 55 landman, Evert Brink 26 verhuurder, 1860 pakhuisknecht boerenzoon, overl Amsterdam 3 april 1907 aangifte Paulus de Vries 34 opzichter, Halbe Dijksta 42 timmerman  otr Amsterdam 16 en 23 sept 1860 tr 1e  Amsterdam  26 september 1860 get Jan Hoegen 32 winkelier oom, Jacob  Barteling 46 zeeman Hendrik Janssen 66 kruier, Pieter de Jonge 36 MARGARETHA PETRONELLA VAN EDEN dienstbode NH geb Wageningen 5 januari 1833 1860 winkelierster aangifte Gradus Spoorenburg 65 arbeider, Frederik van der Heijden 46 loots, overl Amsterdam 24 februari 1871 aang Pieter Last 49 aanspreker Bernardus Boekman 41 aanspreker tr 2e Amsterdam 31 mei 1871 get Jan Hoegen 42j winkelier oom, Gerrit Kenter 37 scheepsbevrachter, Gerardus Johannes Tullekes 47j  winkelier Johanna Hegeman  geb Amsterdam  28 november 1825 dienstbaar  get Jan de Ridder 45j metselaarsknecht, en Albert Hoogendijk 29j  overl Amsterdam 6 juli 1891 overleden aan de Looiersgracht aan de openbare weg get Frederic Jean Weber en Andries van der Broeke aansprekers d.v. Hermanus Gerardus Hegeman kuipersknecht en Johanna Rauch In het geboorteregister van Jan Hoegen  is de naam van zijn moeder per abuis vermeld als Stokking i.p.v. Stufken krachtens vonnis Arr rechtb Arnhem Jan Hoegen woonde Elandsgracht 115, voor zijn huwelijk Brouwersgracht na overl Johanna Vierwindenstr 17, Rozenstr 216 en Muidergracht 14 Margaretha vertrok februari 1855 uit Wageningen naar Langestraat 12 Amsterdam, zij  is opgenomen in Binnengasthuis vrouwenziekten 30.1/4.2.1852 Kinderen 1e  1 CORNELIS HOEGEN  tr   CORNELIA HARMS   22/23  2 Hendrika Maria Wilhelmina Hoegen tante Heintje dienstbode NH  geb Amsterdam 5 augustus 1862 get Jan Hoegen 29 pakhuisknecht, Anton Benedick 52 Arend Schraa 43 overl Amsterdam 5 augustus 1943 tr Amsterdam  8 november 1883 get Cornelis Hoegen 24 j  bakker broer bruid, Jacobus Cornelis Hoek 26j werkman neef brg, Arend Jacob van Weeghel 27j timmerman neef brg, Abraham Huizer 29j machinist  Adrianus Ouwendijk  geb Amsterdam  28 maart 1855 ome Janus, ijzerdraaier overl Amsterdam 15 juni 1907 z.v. Willem Ouwendijk en Neeltje Sijbrand Bierenbroodspot  zij woonden Vierwindendwarsstr 17 Amsterdam. woonplaatsen Hendrika M.W. Harms bev reg Amsterdam: Nieuwe Heerengracht en Elandsgracht 115 – zie 22/23   Kinderen 2a Neeltje  geb Amsterdam 14 oktober 1884 overl Amsterdam 13 april 1888 2b Adrianus Willem Johannes geb Amsterdam  17 juli 1886  ingesch in militieregister 1906 geb Vierwindendwarsstraat 17 Amsterdam overl Amsterdam 19 april 1962   2c Neeltje Margaretha Petronella Ouwendijk geb Amsterdam 1 november 1888 overl Amsterdam 13 februari 1942 tr Amsterdam 17 maart 1910  Willebrordus Heldoorn               geb Amsterdam 31 oktober 1885 overl Amsterdam 3 april 1954  z.v. Hermanus Heldoorn en Maria Geertruida Sluiter 2d Hendrik Marinus Wilhelm Ouwendijk geb Amsterdam 1 februari 1891overl Amsterdam 26 april 1967 tr Amsterdam  21 juni 1922 Anna Niezing  geb Meppel 20 juni 1892 overl Amsterdam 8 september 1956 d.v. Roelof Niesing schipper uit  Hoogeveen en Lammigje Smit  tr Amsterdam  24 oktober 1956 Jacoba Snel geb Amsterdam 9 november 1899 Jacoba gescheiden van Matthijs Doorgeest, vertrekt 1974 naar Bussum  H.M.W. Ouwendijk 1911 registratie in loting militieregister 2e Willem Adrianus Cornelis Ouwendijk kuiper geb Amsterdam 23 februari 1893 overl Blaricum 24 januari 1968 tr Landsmeer  16 augustus 1917  Aaltje Klaver geb Landsmeer  9 juni 1893 dienstbode overl Amsterdam  aangiftedatum 2 oktober 1967 d.v. Lodewijk Klaver en Aaltje Boot  Willem en Aaltje gaan op 5.11.1917 naar Purmerend het gezin vertrekt  23.4.1920 van Purmerend naar Amsterdam Zandhoek 3. Willem ingeschr in militieregister, hij had  een paard om een kar met zijn handelswaar te trekken, hij deed in van alles  en nog wat, het paard moest tweemaal per dag door de  gang van het huis over de houten stoep van 3 treden via de gang naar en van zijn stal (nachtverblijfplaats) achter het huis.  hij is 3.11.1943 vastgezet op verdenking van moord  zie rapport opgebracht door OW-er Wabeke 2f Margaretha Petronella Adriana geb  Amsterdam 6 juni 1895 overl Amsterdam  18 maart 1897 2g Cornelis Hermanus Jacobus  geb Amsterdam  25 augustus 1897 overl Amsterdam  26 oktober 1897 2h Gerardus Willem Adrianus  geb Amsterdam  28 december 1898  1918 militieregister overl Amsterdam 19 oktober 1958 machinaal houtbewerker woonde o.a. Zandhoek 3 en Valeriusplein 24 in 1957 2i Cornelis Hendrikus Jacobus  geb Amsterdam 28 december 1898  tweeling overl  Amsterdam 4 december 1931 vrijgesteld van mil dienst 1919 2j Margaretha Petronella Adriana Ouwendijk  geb Amsterdam  25 maart 1901 overl  Amsterdam 12 augustus 1996 begr Nieuwe Ooster tr 1e Amsterdam 4 februari 1925       Roelof Niesing geb Amsterdam  8 december 1897  chauffeur overl Amsterdam 6 juni 1946  z.v. Roelof Niesing schipper en Lammigje Smit  tr 2e Amsterdam  30 april 1947  Hendrik Willem Cornelis Soetens metaalbewerker geb Vlissingen 23 september 1894 overl/begr Amsterdam 11/15 februari 1968  begr Nieuwe Ooster wed van Regina Clemens z.v. Hendrik Willem Cornelis Soetens koetsier en Louwerina Susanna Wilhelmina van Sorge 2k Jacob Carel Ouwendijk  geb Amsterdam  15 juni 1903 tegenhouder overl Amsterdam 12 september 1961 in 1923 geregistreerd in Amsterdam in lotingregister/militie 2l Arie Roelof Lodewijk geb Amsterdam  5 juni 1905 overl Amsterdam 29 januari 1907 2m Hendrika Maria Wilhelmina Ouwendijk geb Amsterdam 10 maart 1907 overl Amsterdam 14 september 1999 tr Amsterdam 31 oktober 1929 Ernst Heinrich Rullman geb Amsterdam  14 april 1905 overl Amsterdam 17 juli 1978

46/47  SIBOLD HARMS geb Emden Dld 16 december 1817 0200 Siebolt scheepstimmerman ged Emden 25 december 1817 in kerk der Deutsch Reformierten Gemeinde overl Amsterdam 12 april 1893 o/tr Amsterdam  23 juli/14 augustus 1838 JOHANNA WILHELMINA BARENDINA KAPPERS dienstmeisje geb Keppel Humme 31 juli 1818 overl Amsterdam 1 december 1903 Johanna vertrekt 1.5.1852 van Keppel/Hummelo naar Amsterdam. Sibold is na overlijden van zijn ouders opgenomen in het Diaconie Weeshuis der NH Gemeente Zwanenburgwal in Amsterdam. Op 11 juli 1838 verklaart het bestuur  van het weeshuis als voogd over de kinderen van het gesticht dat het bestuur volkomen instemt in de huwelijksvereniging van de in dat gesticht opgevoede jongeling Siebold Harms en Johanna Wilhelmina Barendina Kappers w.g. A Schouten. hij had een timmermanswerkplaats Kleine Wittenburgerstraat 37 hoek 1e dwarsstraat nr 323 en woonde erboven, verhuisde naar nr. 29. Sibold is voor de Nationale Militie ingeschreven bij loting nr. 4214/3kl. en uit hoofde van broederdienst voor een jaar vrijgesteld. Haarlem 22.7.1839 lengte 1 el, 6 pm, 7 dm 5  st. aangezicht ovaal, voorhoofd plat, ogen blauw, neus ordinair, mond idem, haar bruin. Kinderen 1 Cornelis Arnold Harms  geb Amsterdam 11 januari 1840  overl Amsterdam  16 januari 1859  hij was in opleiding bij het Matrozen Instituut Amsterdam Pollux en is bij een oefening van de Kon. Zeil- en Roeivereniging verdronken in de Dijksgracht Wittenburg    opgenomen in militieregister nr 691 geroyeerd als zijnde overleden 2 Willem Simon Harms geb Amsterdam  11 juni 1841 overl Amsterdam 12 november 1842 3 Gerhard Hendrik Harms geb Amsterdam 30 januari 1844 Geerhart Hendrik  overl Amsterdam 17 november 1924  NH smid  tr Amsterdam 13 november 1872 T.J.A. Kappers 94/95 getuige  Catharina Barendina Leupen geb Amsterdam 22 maart 1845  overl Amsterdam 11 oktober 1924  overl in het Wilhelmina Gasthuis  d.v. Johannes Leupen ged 5.12.1802 en Catharina Berger geb Ruwiel 1802 tr Amsterdam 2.5.1827 woonden Kleine Kattenburgerstr 160 later Grote Wittenburgerstraat 24 Kleine Wittenburgerstr 60 1878  Kinderen 3a Catharina Harms geb Amsterdam  3 december 1874   3b Johanna Wilhelmina Harms geb Amsterdam 9 oktober 1875 overl Amsterdam 19 januari 1876 3c Gerhard Hendrik Harms  geb Amsterdam  6 mei 1877 overl Amsterdam 27 oktober 1877 3d Geertruida Harms  geb Amsterdam  22 mei 1878 overl Amsterdam  30 juni 1878 3e Theodorus Johannes Arnoldus Harms   geb Amsterdam  5 juni 1879 3f Margaretha Elisabeth Harms  geb Amsterdam 13 mei 1881 overl Amsterdam  16 februari 1960 tr Amsterdam 27 september 1906 echtscheiding  Amsterdam 5 juli 1938  Arie Christoffel Seijmonsbergen geb Amsterdam  11 april 1885  letterzetter expeditieknecht         overl Amsterdam 21 april 1946 3g Joseph Johannes Harms  geb Amsterdam  14 maart 1883 overl Amsterdam  3 juli 1883   3h Gerhard Hendrik Harms  geb Amsterdam 5 mei 1884 overl Amsterdam 26 oktober 1884 3i Hendrika Harms geb Amsterdam  14 mei 1886   overl Amsterdam  20 oktober 1972  tr Amsterdam 11 april 1918  Hendrik Willem de Kort geb Kralingen 7 september 1870     metselaar gescheiden 28.8.1904 van Maartje Reuvers geb Texel 1872, tr Amsterdam      4.11.1897 z.v. Jac de Kort timmerman en Hester van Lith Hendrik W. 1.7.1890 1e Comp hospitaal soldaten militieregister, woonden Govert Flinckstr 72 Amsterdam 4 Catharina Alijda Harms  geb Amsterdam 8 december 1846 dienstbode, Katrien overl Rijswijk ZH 27 december 1933 tr Amsterdam 2 mei 1883 Hendrik de Zoeten geb Rotterdam 12 februari 1839 marineman touwbaander overl Amsterdam 15 december 1903 z.v. Hendrik de Zoeten en Elizabeth Steenweg, wed van Wilhelmina Catharina Janse  Kinderen   4a Hendrika Catharina de Zoeten geb Amsterdam 16 juni 1885  Riek dienstmeisje overl Amsterdam  22 december 1968  tr Amsterdam 22 mei 1918 Jan Suk  geb Leeuwarden  12 augustus 1866  kleermaker overl Amsterdam  3 januari 1933  wedn van Aaltje Tietema. Riek was dienstmeisje bij A. Tietema. Hendrika Cath is in WO II opgebracht wegens overtreding van de spertijd naar de Passeerdersstr door agent van Breemen Jan Suk militieregister infanterie 11.6.1920 goed voor infanterie, kostwinner, hij heeft van  25.1.1899-24.4.1900 in Breda gevangen gezeten zie genea info Kinderen     a Jan Hendricus de Zoeten geb Rotterdam 13 juli 1911 overl Amsterdam  5 september 1977  tr Amsterdam 1 april 1936 gesch Amsterdam 14 december 1972 Eefje Luman  geb Haarlemmermeer 28 augustus 1913 overl Amersfoort 26 september 1996 begr Leusden rusthof  zij woonden Amersfoort Amsterdam en Schagen     b Jeanette Aleida Hendrika de Zoeten schoonmaakster 1954 geb  Rotterdam 23 mei 1913 tr 1e Amsterdam  1 september 1937 gescheiden Amsterdam 14 maart 1946  Willem Heimering  geb Amsterdam  13 oktober 1912 overl Amsterdam 2 mei 1984  tr 2e Amsterdam 3 december 1947 gesch Amsterdam 17 augustus 1953 Bernardus Jacobus Botterman fabrieksarbeider  geb Amsterdam 1 maart 1913 woonden Amsterdam, in 1980 naar Venray vertrokken       c Hendrik Cornelis Johannes de Zoeten ivoordraaier, biljartballendraaier geb Amsterdam  15 januari 1917 tr Amsterdam  9 december 1936 gesch Amsterdam  29 april 1981 Anna Catharina Kwadijk geb Amsterdam  23 juni 1918 4b Johanna Wilhelmina Barendina de Zoeten Mien, huishoudster  geb Amsterdam   21 juni 1886  overl Hattummerbroek 9 juni 1968  get Jan Hoegen, 42 tekenaar broer bruidegom Karel Henkelmann, 37 verpleger tr Den Haag 4 februari 1925 Cornelis Hoegen geb Amsterdam 19 november 1888  overl Den Haag 9 februari 1947  wed van S.E. Martineau, z.v. Cornelia Harms en Cornelis Hoegen  22/23 4c Hendrik Arnold de Zoeten geb Amsterdam 10 december 1888  gemeente ambtenaar tuinman overl Amsterdam 10 augustus 1973  tr Amsterdam 7 mei 1914 Anna Elisabeth Kooistra  geb Amsterdam  2 juni 1883  overl Amsterdam  16 januari 1961   Kinderen a Anna Elisabeth de Zoeten geb Amsterdam  1 juni 1916      b Arnold Hendrik de Zoeten  geb Amsterdam 18 juli 1918 overl Amsterdam  19 maart 1994 tr Amsterdam  7 juli 1945 Helena Agatha van Leeuwen geb Amsterdam 21 augustus 1923     c Mathilda Elfrieda de Zoeten geb Amsterdam 12 februari 1920 4d Cornelia de Zoeten  geb Amsterdam 18 januari 1891 NH tr Amsterdam  13 februari 1913 Karel Michael Philip Nicolaas Henkelmann verpleger/drogist geb Amsterdam 31 maart 1887 overl Rijswijk ZH 28 augustus 1953 Cornelia vierde haar 100ste verjaardag in 1991. Theo Hoegen  z.v. T.J.A. was op bezoek 22/23 woonden 1830/39 Den Haag Kinderen a Hendrik Henkelmann   geb Amsterdam 9 augustus 1913 overl Amsterdam 12 april 1915 b Catharina Alijda Henkelmann Tine verplegende/docente  geb Amsterdam 14 november 1915  Gem ziekenh Den Haag overl Den Haag  12 november 2014   c Karel Michel Philip Nicolaas Henkelmann verplegende geb Amsterdam 26 mei 1917  tr Utrecht  november 1944 Annie Pols  geb Moerkapelle 13 september 1919    d Johanna Wilhelmina Barendina Henkelmann geb Amersfoort 16 april  1919 tr  Den Haag 21 mei 1952  Jan Soenfeld geb Veendam 20 juli 1924 bij krijgsmacht  e Cornelis Henkelmann  geb Den Haag  16 december 1926  tr Den Haag  17 juni 1954   Alie Groen Henkelmann geb Den Haag  13 maart 1931     f Hendrika Henkelmann  geb Rijswijk 18 juni 1928 overl North Richland Hills Tarrant Texas 27 april 2008 79jr  zij woonde in Tampa Florida  tr Australië  ca 1958  gescheiden in Florida 1980 Jan Melczarek  geb ws Rotterdam  27 februari 1928  overl Salisury MD 11 september 2018 90j   z.v. Hugo Robert Melczarek, russisch onderdaan, en Jacoba Timmerman 5 Jan Willem Harms geb Amsterdam   27 juli 1850  overl Amsterdam  19 maart 1852 6 Johanna Geertruida Harms geb Amsterdam 7 februari 1851 overl Amsterdam 14 juni 1854 7 Arend Harms  geb Amsterdam 8 december 1852 overl Amsterdam 9 februari 1853 8 Theodorus Johannes Arnoldus Harms Dorus kantoorbediende geb Amsterdam 11 mei 1855 overl Amsterdam 8 augustus 1875 Theo doet geloofsbelijdenis op 23.3.1874 predikant P. van Son volgens het herinneringsboekje der kerkenraad van de Hervormde Gemeente Amsterdam vrijgesteld wegens broederdienst van mil dienst 8 maart 1873 hij vertrok naar Nederlands Indië en is teruggekeerd volgens zijn zuster Cornelia Harms is hij met militaire eer begraven in de archieven is hierover niets gevonden in 1867/1877 9 Aaltjen Harms  geb Amsterdam 10 april 1858 overl Amsterdam 15 maart 1860 10 Wilhelmina Frederica Johanna geb Amsterdam  27 juni 1854 overl Amsterdam  29 september 1859 11 CORNELIA  HARMS tr  CORNELIS  HOEGEN   22/23  12 Hendrik Arnold Harms  geb  Amsterdam 29 april 1864 postbode  overl Amsterdam  17 maart 1938  tr Amsterdam 14 mei 1891 Maria Wilhelmina Musch geb Amsterdam  8 december 1863 overl Amsterdam 27 maart 1949 d.v. Arij Abraham Musch en Maria Sandau  Kinderen 12a Maria Wilhelmina Harms geb Amsterdam 9 mei 1892 overl Nijkerk  11 juni 1979 tr1e Amsterdam 25 mei 1916 Roelof Hendrik Stolte geb Amsterdam 2 februari 1890     meubelmaker overl Amsterdam 16 december 1918 tr 2e Amsterdam  21 oktober 1220  Jan Samuel Crouse  geb Amsterdam  16 april 1880 wedn met kinderen  overl Nijkerk 27 februari 1968     Kinderen 1e: 1 dochter 12b Johanna Wilhelmina Barendina Harms geb Amsterdam 27 juli 1899 overl Amsterdam 13 april 1990 tr Amsterdam  23 september 1926 Johannes Louis Lourens Kemper geb Amsterdam  8 maart 1904 Jan  overl Emmen 22 juni 1982 zij gingen gescheiden wonen op 7 november 1966      De kinderen 1,2,6 en 8 zijn ingeschreven in de militieregisters

80/81 JURRIAAN TJEMKES ged Nieuwendam 3 maart 1776 genees- en heelmeester chirurgijn vroedmeester overl Hem 12 februari 1848 71jr tr Wijdenes 25 augustus 1799 METTA DANIELS MEIJER  geb Hamburg  1779 overl Enkhuizen 17 februari 1852 d.v. Okke Daniels Meyer en Renske Meirink Metta Meijer overleed in de Breedstraat te Enkhuizen aan een hartstilstand. getuigen: Jan de Ringh 56 jr logementhouder, Dirk Mesjes 46 jr schoonzoon en landbouwer te Hem, Klaas Blokdijk 65 jr landbouwer te Hem Jacob van Meurs 48 jr broodbakker te Hem Jurriaan  en Metje Meijers met attestatie naar Hypolytushoef 1803 ingeschr lidmaat Hoorn, Jurriaan en Mette 8.2.1834 lidmaat ingeschr  Chr  Herv gem. Hem Kinderen 1 Tjemke Tjemkes de Vries  geb Wijdenes 20 juni 1800   80/81a bijl 2 Okke Tjemkes geb/ged Hippolytushoef 17/23 juni 1801 Ocke vertrok in 1824 met attestatie van Hem naar Alkmaar belijdenis 1824 bij ds Duitsch te Hoorn insch lidmaat  hij wordt niet in de boedelbeschrijving van 22.8.1848 van de erfenis van vader Jurriaan vermeld. Okke is vermeld 10.1.1829 als persoon voor de krijgsraad bij “60-80 vonnissen voor de krijgsraad”  NH   Archief 3 Regina Tjemkes geb/ged Hippolytushoef  5/19 september 1802 vroedvrouw  met attestatie  van Hoogkarspel naar Bovenkarspel 2.6.1823 ingesch lidmaat Hoorn overl Durgerdam Kerkepad 79 18 mei 1875 begr Durgerdam  graf id 990017 O-081 oud  tr Venhuizen 26 oktober 1823 Theunis Buis geb Bovenkarspel 21 juni 1802  broodbakker arbeider steenlegger overl Durgerdam 29 juli 1866  z.v. Jan Buis en Trijntje van Leeuwen  Kinderen  3a Jan Buis geb Bovenkarspel 1 november 1824 overl Bovenkarspel 23 april 1825  3b Jurriaan  Buis geb Bovenkarspel 10 maart 1826 arbeider overl Durgerdam 20 januari 1853 tr Ransdorp 7 juni 1849  Lijsje Engel geb Ransdorp 25 februari 1825 overl Ransdorp 10 januari 1894 d.v. Jan Engel en Maritje Boon, Lijsje hertr  Ransdorp 29.8.1875 Gerrit Simonsz Bording visser zij woonden Durgerdam 182  3c Jan Buis geb Bovenkarspel 10 maart 1826 overl Bovenkarspel 11 augustus 1826  3d Trijntje Buis geb Bovenkarspel 11 maart 1828 overl Durgerdam 21 oktober 1867 tr Ransdorp 4 april 1852 Cornelis Westerneng  geb Durgerdam 3 januari 1831 boer overl Amsterdam 6 mei 1912 z.v. Corrnelis Westerneng en Geertje Dik, Cornelis hertr Ransdorp 7.6.1858 Pietertje Swartsenburg  3e Jan Buis geb Den Helder 9 april 1831 overl Uitdam 20 juli 1836  3f Willem Buis  geb Monnickendam 14 november 1833 overl op zee 24 oktober 1854  overboord gevallen als bemanningslid van het schip de “Stad Leeuwarden”  3g Metta Buis geb Broek op Langedijk 14 juni 1836 dienstbaar overl Abbekerk 27 januari 1867 tr Abbekerk 24 april 1862 Jacob de Beurs geb Lambertschaag 14 september 1834     arbeider overl Hoogwoud 16 november 1900 hertr 1862 Mensje Groen Hoogwoud  3h Jan Buis  geb Durgerdam 4 juni 1839 arbeider overl Ransdorp 3 april 1906 tr Ransdorp  15 november 1863 Jannetje Dobber geb Durgerdam 10 april 1837 overl Amsterdam 24 mei 1922  woonden Durgerdam wijk B nr21  3i Okke Buis geb Durgerdam 22 juni 1842 overl Durgerdam 11 mei 1850 4 Jan Tjemkes  geb Hem 12 november 1803  broodbakker  overl Hem 7 juni 1845    ongehuwd Jan was getuige bij het huwelijk van zijn broer Daniel en Grietje Box 40/41 5 DANIEL TJEMKES   tr   GEERTJE BONT  40/41  6 Trijntje Tjemkes  geb Hem  20 oktober 1808  geref ged  Hem  6 november 1808 belijdenis 1826 bij ds Duitsch ingeschr lidmaat Hoorn overl Oosterleek 11 november 1881 bij haar zoon Jurriaan in huis Wijk 1 nr 16 tr  1e Venhuizen 21 oktober 1832  Dirk Mesjes  geb/ged Hem 23/26 januari 1806  geref landman Oosterbuurt Hem nr 60 overl Hem 15 september 1854  z.v. Jacob Mesjes en Sijtje Reinders Pijl tr Hem 21.5.1786. Sijtje was meter van Daniel Tjemkes  tr 2e Venhuizen 1 mei 1856  Simon Schuitemaker geb Venhuizen 7 mei 1817 onderwijzer veeman overl Venhuizen huisnr 62 14 juni 1862  weduwnaar van Aafje Groot en Antje Bakker z.v. Jan Schuitemaker en Antje Boot  Trijntje doet belijdenis bij Ds Duitsch in 1826  woont 1862/1863 te Abbekerk bij haar broer Willem winkelier en komt terug in Venhuizen 1.8.1869 woont zij in Broek in Waterland en 1.3.1873 vertrekt ze naar Breukelen vanaf 14 9.1874 weer in Broek in W. bij Jacob Mesjes vertrekt naar Rotterdam op 1.5.1875  Kinderen 1e  6a Jacob Mesjes  geb Hem wijk 1 nr 71 28 november 1833 NH landman overl Broek in Waterland 8 december 1890 tr Venhuizen 25 april 1859 Geertje Ruiter geb Venhuizen 10 oktober 1834 overl Broek in Waterland 18 oktober 1895 d.v. Pieter Ruiter en Fokeltje Schuitemaker zij vertrekken naar Broek in Waterland 13.4.1869 Kinderen a Dirk Mesjes geb Venhuizen  12 oktober 1860 overl Medemblik 3 april 1950  vertr 16.5.1883 naar Katwoude woonde 1017 Edam tr Katwoude 26 april 1883 Teuntje Middelbeek geb Katwoude 28 januari 1865 overl Katwoude 19 augustus 1927    b Pieter Mesjes geb Wijdenes 24 december 1862  landman tr Monickendam 1 december 1887 Maretje Mik geb Broek in Waterland 3 februari 1869 d.v. Reijer Mik en Dirkje Honingh Pieter is geregistr militieregister Haarlem 1882 woonde in Broek in Waterland c Trijntje Mesjes geb Wijdenes  23 januari 1866 overl Broek in Waterland 17 december 1932  tr  Broek in Waterland  26 april 1888  Jan Ubbels geb Monnickendam  5 februari 1865 overl Amsterdam  12 maart 1941  6b Jurriaan Mesjes geb Hem  9 mei 1835  landbouwer overl  Hoorn 9 april 1885 tr Venhuizen 25 april 1859 Grietje Davidson geb Venhuizen 18 maart 1838  d.v. Reinder Davidson en Trijntje Ham, zij woonden Oosterleek nr 94 Reinder is de zoon van Zeger Dirksz Davidson  zie  bijl 80/81-6b  6c Dirk Mesjes geb Hem 14 januari 1839  overl Venhuizen 28 januari 1840   6d Sijtje Mesjes geb Hem 30 april 1841 overl Andijk 10 oktober 1867 tr Venhuizen 27 maart 1862 Jan Groot  geb Andijk 14 januari 1837  landman overl Hensbroek 19 maart 1926 z.v. Jacob Pieters Groot en Lijsbet Pik, Jan hertr Westwoud 2.12.1870 Aagje Hoefnagel 6e Metta Mesjes geb Hem   25 februari 1848 geref, uitgeschr lidmaatreg Hoorn 6.9.1869 tr Venhuizen 25 april 1867 Pieter Pietersz Ruiter geb Venhuizen 26 maart 1844 landbouwer z.v. Pieter Ruiter en Fokeltje Schuitemaker veehoudster 7 Willem Tjemkes geb Hem  25 juni 1810 overl Hem 1 november 1811 8 Grietje Tjemkes de Vries  geb Hem 26 november 1811 veehoudster door moeder ten doop gehouden ged Hem 22 december 1811 belijdenis bij ds Duitsch 1829 vertrekt met attestatie naar Andijk ingesch lidmaat Hoorn overl Andijk huisnr 156 27 oktober 1837 0500u aangifte door Klaas Singer geb 1814 zwager veldwachter te Andijk en Kornelis Singer echtgenoot landman Andijk tr Andijk 1 maart 1829 Cornelis Zinger/Singer geb/ged Andijk/ Buurtjeskerk 8/19 maart 1809  geref landman overl Amsterdam 14 mei 1860 veehouder te Andijk landman in Winkel Groetpolder 1846, in 1853 naar Alkemade, Houtrijk en Polane Haarl. Meer, 1859 naar Amsterdam werd daar krantenbezorger (courantenombrenger) z.v. Willem Klaas Zinger veehouder en Ytje Klaas Mantel veehoudster Cornelis tr 2e  27.10.1839 met Sijtje Pijl geb Venhuizen 18.11.1818, d.v. Jan Pijl de zwager van Dirk Mesjes en Neeltje Mesjes – zie boven. levensverhaal Cornelis Zinger 7e jaarg  nr 3  Werkgr Hist Genootschap Oud West Friesland  Grietje doet in 1829 belijdenis bij Ds Duitsch en vertrekt  dan naar Andijk, zij wonen Bovenkarspel Als getuigen voor de bruid traden op de broers Jan en Daniël Tjemkes beiden broodbakker in Zwaag en Nieuwendam voor de bruidegom de zwagers Pieter Veerman van Sijbekarspel en Lieuwe Jonker van Spanbroek. Er is een bericht dat Cornelis Singer “drankzuchtig” was. Uit de notulen van de vergadering Van het “Nut”, een afdeling van Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen te Andijk wordt  hij  12.3.1838 als lid ingeschreven.  22.7.1839 wordt vermeld dat Ds. Van der Zee en Cornelis Singer te laat komen op de vergadering mogelijk drankmisbruik.  14.3.1845 geeft Cornelis Singer een gift voor de katoenuitdeling en wordt hij lid van de kommissie voor deze uitdeling ten bate van de arme mensen 21.7.1845, houdt hij een rede om aan te sluiten bij de vereniging tot afschaffing van sterke drank ook ds Van der Zee houdt een gelijke speech. Op de vergadering 9.2.1846 wordt het vertrek van Cornelis Singer naar Kolhom aangekondigd.   Kinderen   8a Willem Singer geb Andijk 4 november 1829 overl Andijk 21 juli 1862 hij was mogelijk niet helemaal normaal  8b Metta Singer geb Andijk  22 november 1833 overl Winkel 22 januari 1847  8c Ytje Singer geb Andijk 12 maart 1836 overl Andijk 20 mei 1838 9 Willem Tjemkes geb Hem 17 november 1812 overl Hem 20 januari 1813 10 Willem Tjemkes geb Hem 3 september 1816 bakker winkelier in Abbekerk  overl Abbekerk 30 juni 1895 tr Ursem 28 april 1850 Aagje Duinmaijer geb Ursem 16 januari 1828 overl Abbekerk  3 februari 1901 d.v. Cornelis Duinmayer en Lijsbeth Slinger  Kinderen: geen 11 Hendrikus Tjemkes geb Hem 29 september 1818 overl Hem nr 39  28 december 1818 Jurriaan Tjemkes werd op 3 maart 1776 in de Gereformeerde Kerk in Nieuwendam gedoopt. Hij wordt vermeld als genees- en heelmeester en in de overlijdensakte wordt hij chirurgijn genoemd. tijd en plaats van promotie Amsterdam 24 oktober 1795 als heelmeester/vroedmeester als apotheker 20 oktober 1812 Alkmaar (jaarboekje 1842) als vroedmeester Haarlem 8 juni 1838, genoemd in de inventarisatie  voor plattelands heelmeesters namens de leden van de plaatselijke commissie voor geneeskundig toevoorzigt te Zaandam In de Franse tijd is Jurriaan als plattelands chirurgijn geëxamineerd om in het hele land zijn beroep uit te oefenen nadat hij twee jaar dit beroep heeft uitgeoefend in zijn woonplaats 20.10.1812 Twee dagen na de huwelijksafkondiging op 27.8.1799 kwamen bij Callantsoog de Engelse troepen aan land, later met de Russische troepen versterkt. Zij vochten zich een weg naar het zuiden en kwamen tot Beverwijk. De ruïne kerk van Bergen herinnert nog aan die periode van de Franse tijd. Den Helder, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen en Medemblik kwamen in handen van dit leger en ook bij Lemmer en Pampus kwam het tot een treffen met de Engelsen. Het is mogelijk dat de administratie van sommige gemeenten toen niet geheel is bijgehouden. De trouwdatum van Jurriaan is niet te vinden in de boeken van Wijdenes. In 1801 woont hij op Wieringen en na de geboorte van Regiena komen zij in W Friesland terug. 25.8.1807 koopt Jurriaan een huis in Hem voor 300 gld contant en een obligatie van 500 gld met een interest van 5%. In de boedelbeschrijving na zijn overlijden wordt vermeld dat zijn vrouw Metta wegens blindheid haar handtekening niet kan zetten. De familie Tjemkes had een eigen graf te Hem nr 16, waarin Jan Tjemkes, Jurriaan Tjemkes en Metta Meyer werden begraven. zie lijsten Mette Meyer was bij haar zoon Daniel Tjemkes in huis na het overlijden van haar man 40/41-5 In de Opregte Haarlemmer Courant 1826-1848 staan meerdere advertenties voor een chirurgijns bediende of een platte landsheelmeester, ook voor de verkoop van zijn huis, wagenhuis en stalling na zijn overlijden en de overlijdens advertentie door Metta Meijer. Hoewel in een adem genoemd lag er tot in de 19e eeuw een wereld van verschil tussen universitair opgeleide doctores medicinae en de minder geschoolde en voornamelijk in de praktijk gevormde chirurgijn. De geneesheren beperkten zich tot inwendige kwalen en het voorschrijven van geneesmiddelen tegen buikpijn maar zodra er handwerk aan te pas kwam moest de chirurgijn opdraven. Amputatie , botbreuken, trepanaties, verwondingen e.d. behoorden  tot het terrein van de chirurgijn. Eigenlijk is het verwonderlijk dat het herstellen van een gebroken been als minderwaardig werd beschouwd in vergelijking met b.v. het voorschrijven van geneesmiddelen tegen buikpijn. Zeker voor de patient lijkt het werk van de chirurgijn minstens zo belangrijk. Voor een belangrijk deel wordt het verschil natuurlijk verklaard door de grote kloof tussen de beide opleidingen van beide categorieën Een chirurgijn stond onder toezicht van het Collegium Medicum en door het Medisch College werden de tarieven vastgesteld. On- en minvermogenden kregen een aanzienlijke korting. De chirurgijn was een persoon van aanzien en kon zich een behoorlijke levenstandaard veroorloven

Kind van Jurriaan Tjemkes  80/81a bijlage 1 Tjemke Tjemkes de Vries  geb Wijdenes 20 juni 1800  genees- en heelmeester chirurgijn get Trijntje Jans Witkop overl Opperdoes 5 maart 1848  Zuiderpad 64 tr Wadway   25 juli 1825 Dieuwertje Koning geb Bovenkarspel  25 oktober 1804  broodbakster ged Bovenkarspel 1 november 1804  overl Andijk nr 342  22 september 1877  d.v. Klaas Koning en Trijntje van Leeuwen  12.1.1860 staat zij te Andijk ingeschreven bij overlijden woonde zij in huis bij haar dochter Trijntje  het echtpaar woonde Wadway nr 10 sinds 1.1.1825 1.5.1827 gingen zij naar Wognum en daarna naar Opperdoes Zuiderpad  64  Tjemke Tjemkes tekent akten als Tjemke Tjemkes de Vries. De kinderen staan vermeld onder de naam de   Vries.     Kinderen  1a Metta Tjemkes de Vries geb Wadway 26 december 1826  tr Andijk 24 november 1859 Jacob de Geus geb Hensbroek 7 maart 1823 agent van politie overl Wijdenes 16 januari 1909 wedn van Elizabeth Peerenboom en had drie kinderen z.v. Pieter de Geus molenaar  en Anna Zee te Hensbroek Metta is in juni 1860 uitgeschreven  lidmatenregister Andijk Jacob hertr Andijk 3.10.1880 Tiet Stins geb Hindelopen vroedvrouw Kinderen (de Geus en Peerenboom) a Guurtje de Geus  geb Venhuizen 25 maart 1852 b Neeltje de Geus geb Venhuizen  22 oktober 1857    c Pieter de Geus geb Wijdenes 2 juni 1858  het gezin vertrok kort na het huwelijk met onbekende bestemming.  1b Jurriaan de Vries geb Opperdoes 10 mei 1828 overl Opperdoes  12 mei 1828  1c Trijntje de Vries  geb Opperdoes 14 juni 1829 overl Andijk huis 329 27 februari 1887 tr Andijk  26 maart 1852 PieterTensen geb Andijk 7 mei 1828  machinist overl Andijk 19 november 1902  z.v. Krijn Tensen 1771 – 20.8.1859 en Maartje Minnes en broer van Klaas Tensen geb 1815  en Jan Tensen  geb 1825  Pieter was machinist op het gemaal ‘het Grootslag’ te Andijk. Jan Tensen en moeder Dieuwertje Koning waren geruime tijd bij Pieter en Trijntje in huis. Kinderen a Maartje Tensen geb Andijk 3 april 1853  tr Andijk 3 april 1880 Jacob Pietersz Sluis geb Andijk 23 september 1854  smid overl Zwolle   1933  z.v. Pieter Sluis, vrachtschipper  en Dieuwertje Ellerbroek  b Tjemke Tensen geb Andijk 8 mei 1857  timmerman   overl Andijk 4 maart 1920 Grietje Brander geb Andijk 1860 overl Andijk  januari 1910  d.v. Cornelis Brander en Aaltje Kooyman      Kinderen  Trijntje Tensen  geb Andijk 24.5.1880,  Pieter Tensen geb Andijk 27.8.1885        c Klaas Tensen geb Andijk 2 november 1864  machinist  overl Ter Aar 2 december 1921 tr Broek in Waterland 8 mei 1890 Maria Dorothea Boelhouwer geb Broek in Waterland 17 juli 1861 overl Ter Aar 22 augustus 1934 begr Alg begr pl nr 83 Ter Aar  d.v. Meindert Boelhouwer en Barbara Wenner  1d Grietje de Vries geb Opperdoes 12 oktober 1830 overl Opperdoes 28 februari 1831  1e Jurriaan de Vries geb Opperdoes 16 februari 1833  overl Opperdoes 11 april 1833  1f  Maartje de Vries  geb Opperdoes 10 juni 1835  overl Kolhorn/Barsingerhorn 30 mei 1886 tr Andijk 14 mei 1858 Dirk Burger geb Andijk 5 december 1835 schilder overl Winkel 11 februari 1916 z.v. Pieter Burger en Mijntje van Dompzelaar bij huwelijk schilder bij overlijden werkman 1860 verhuizen zij naar Grootebroek 1862 naar Barsingerhorn Kinderen   a Rempje Burger geb Grootebroek 5 oktober 1861 b Dieuwertje Burger geb Barsingerhorn Kolhorn 26 september 1863 c Pieter Burger geb Winkel Groetpolder 21 september 1866     d Tjemkes Burger geb Winkel 7 augustus 1869       e Klaas Burger geb Winkel  7 maart 1873  1g Jurriaan de Vries  geb Opperdoes  21 november 1836 overl Opperdoes  10 april 1838  1h Jurriaan de Vries  geb Opperdoes 19 ovember 1841 overl Opperdoes 12 juni 1842

82/83  WILLEM CORNELIS BONT geb/ged Purmerland 1 maart 1791 arbeider overl Landsmeer 13 mei 1833 ELISABETH JACOBSDR KELDERMAN Lijsje, Lijsbeth  ged Zuiderwoude 18 november 1790 overl Landsmeer 26 april 1833 Kinderen 1 Cornelis Willems Bont geb Zuiderwoude 28 juni 1816  melkverkoper  overl Zuiderwoude 18 maart 1853 tr Nieuwendam 24 mei 1846 Mietje Broers  geb Zunderdorp 17 november 1823  melkverkoper overl Zunderdorp 3 september 1855  d.v. Dirk Broers 1790-1867 en Maria Cornelia , Mietje Walboom 1793-1857  Mietje hertrouwt Jan Jacobus Vreeling geb 1826 op 11.3.1855 te Zunderdorp    Kinderen 1e   1a Willem Bont  geb Nieuwendam 12 juli 1847 melkverkoper overl Broek in Waterland 28 december 1920  tr Broek in Waterland 10 mei 1874 Leentje Smit geb Broek in Waterland 28 december 1852 overl Broek in Waterland 10 maart 1929 d.v. Jan Gerrits Smit en Lijsje Bosschieter Kinderen a Grietje Bont  geb Broek in Waterland 18 januari 1875  dienstbode overl New Hannover Cty N Carolina USA 4 maart 1941 tr Broek in Waterland 20 december 1894 Dirk Swart geb Zaandam 11  januari 1873 melkverkoper overl New Hannover Cty N Carolina USA 12 maart 1939 beiden begraven Oakdale cemetery   b Elisabeth Bont  geb Broek in Waterland 7 januari 1877 tr Broek in Waterland 10 augustus 1899 Willem Ent geb Broek in Waterland 9 augustus 1874 boerenknecht overl Buiksloot 13 april 1913      c Cornelis Bont geb Broek in Waterland 7 juni 1879  melkslijter overl Broek in Waterland 21 juni 1937 tr Ilpendam 14 mei 1903 Riedieuwtje Hekel geb Ilpendam  7 december 1878 overl Broek in Waterland 5 augustus 1978    d Mietje Bont geb |Broek in Waterland  21 november 1884 overl voor 1888 e Dieuwertje Bont geb Broek in Waterland 20 april 1887 overl Ransdorp 11 maart 1962  tr Nieuwendam 20 maart 1913 Hendrik Bakels geb Nieuwendam 24 november 1886  schilder overl Hilversum 27 mei 1980       f Mietje Bont  geb Broek in Waterland 1888 tr Broek in Waterland  6 mei 1909 Gerrit Staphorst geb Ransdorp 26 april 1886  melkverkoper overl Amsterdam 28 maart 1941 54jr  begr Ransdorp  RSD006 grafnr        g Jan Bont  geb Broek in Waterland  5 augustus 1889 overl Broek in Waterland 16 februari 1971 tr Nieuwendam 10 februari 1910  Aaltje Vrij  geb Ransdorp 25 juli 1888 overl Broek in Waterland 26 december 1972 d.v. Jacob Vrij en Barbertje Wortel  1b Mietje Bont  geb Nieuwendam 2 september  1849  tr Buiksloot  4 mei 1876 Jan Dirksz van Vuure geb Zuiderwoude 6 september 1852 landman overl Amsterdam 5 juni 1926 z.v. Dirk Jan van Vuure en Willempje Salomons  Kinderen  a Dirks Jans van Vuure geb Nieuwer Amstel   24 februari 1879  landarbeider overl Purmerend  15 december 1946     b Mietje van Vuure geb Buiksloot 9 december 1880 overl Amsterdam  27 juni 1930  c Willempje van Vuure geb Buiksloot   9 december 1884 overl Buiksloot   10 september 1891             1c Dirk Bont  geb Nieuwendam 10 oktober 1851 overl Nieuwendam  28 november 1852 2 Klaasje Bont geb Landsmeer 8 januari 1821  dienstbode  tr 1e Monnickendam  26 mei 1844  Jacob Huisman geb Ilpendam   29 juli 1817  smid  overl Wormer 16 januari 1846 tr 2e Nieuwendam  23 maart 1848  overl Nieuwendam  5 maart 1854  zeilmaker, z.v. Lubbert Lemstra en Elisabeth Maalstee tr 3e Nieuwendam  20 december 1863  Cornelis van Stralen   geb Den Helder  28 november 1834   3 GEERTJE BONT  tr    DANIEL TJEMKES  40/41  4 Aaltje Bont geb Landsmeer 19 april 1829 overl Monnickendam 11 augustus 1884 56jr tr Monnickendam 25 april 1852 Jan Vlugt geb Monnickendam 26 september 1829  koopman kaaskopersknecht Monnickendam 16 april 1880 z.v. Philippus Vlugt en Aaltje Jongemaat  Kinderen                4a Willem Vlugt geb Monnickendam 19 augustus 1857 werkman  tr Monnickendam 18 augustus 1878  Aaltje de Moes geb Monnickendam 5 mei 1855 overl Amsterdam 28 juni 1937                4b Elisabeth Vlugt geb Monnickendam  22 juli 1862 overl Monnickendam 7 juli 1954  91jr  tr Monnickendam 26 maart 1882 Klaas van Otegem geb Monnickendam 28 november 1852 overl Monnickendam 8 februari 1945                 4c Philippus Vlugt geb Monnickendam 16 december 1852 overl Monnickendam 22 januari 1870                   4d Jan Vlugt geb Monnickendam25 september 1860 overl Monnickendam 21 oktober 1916 4e Pieter Vlugt   geb Monnickendam 18 april 1864 overl Monnickendam   

84/85  SIJMEN CORNELIS HONINGH  geb/ged Holysloot 8/9 maart 1794 landman overl Holysloot 20 augustus 1847 tr 1e Ransdorp 22 augustus 1813 Lijsebeth Dekker geb Ransdorp 10 januari 1795  overl Diemen 6 september 1825 d.v. Klaas Dekker schoolmeester van Ransdorp en Neeltje van Vuure tr 2e Broek in Waterland 15 oktober 1826 SIJTJE BRUYN  geb Jisp 4 maart 1800 veehoudster overl Holysloot  6 februari 1878 Kinderen 1e  1 Cornelis Honingh   geb Holysloot  27 november 1813  landman overl Broek in Waterland 10 april 1882  tr Ilpendam 31 mei 1840  Wollemet Piets geb Ilpendam 12 november 1816 overl Broek in Waterland 9 maart 1886  d.v. Cornelis Floris Pies en Maartje Schoon Kinderen 2e  2 SIMON HONINGH   tr LIJSJE BRUYN 42/43  3 Stijntje Honingh geb Ilpendam  1 september 1828  melkverkoopster overl Ransdorp 16 augustus 1882 tr 1e Broek in Waterland 5 mei 1850 Jan Schreuder geb Broek in Waterland 5 november 1829  boerenbedrijf overl Broek in Waterland  5 maart 1867 tr 2e Broek in Waterland  4 augustus 1872  Jacob Schotel geb Purmerend  17 januari 1835  landman veehouder overl Purmerend 10 september 1875 z.v. Ariaan Schotel wedn van  Geertrui de Vries tr 17.3.1867 Purmerend en Jannetje Slinger woonde 1871- 1873 Ransdorp tr 3e Broek in Waterland 19 januari 1882 Sijmen Schreuder geb Broek in Waterland 25 april 1833  landman overl Amsterdam  16 januari 1889  z.v. Willem Schreuder en Aagje Tromp en wedn van Maartje Vis hij vertrekt naar Amsterdam april 1884 en tr Hanna Petronella van Onselder 4 Meintje Honingh geb Landsmeer 15 mei 1830  overl Ransdorp 6 april 1894 tr Ransdorp   3 juni 1850  Gijsbert Westerneng   geb Ransdorp 15 september 1825 visser boer overl Ransdorp 17 maart 1912  z.v. Gerrit Westerneng en Neeltje Tromp 5 Willem Honingh geb Landsmeer 8 oktober 1831 landman overl Ransdorp 11 januari 1886 tr Ransdorp  3 mei 1857 Annaatje Lof geb Ransdorp  23 oktober 1834  overl Ransdorp 24 juli 1914  d.v. Jacob Everts Lof en Aaltje Westerneng  Kinderen                  5a Sijtje Honingh geb Holysloot 1858 overl Holysloot  14 april 1858 2 wk 5b Simon Honingh  geb Holysloot 6 juli 1859 boerenknech, landbouwer overl Holysloot  22 januari 1892 tr Ransdorp 29 april 1880  Eegje Pronk  geb Ransdorp 19 januari 1861 overl Holysloot  25 januari 1892 d.v. Dirk Pronk en Trijntje Honingh      Kinderen      a Annaatje Honingh geb Holysloot  20 juni 1881 dienstbode 18.6.1892 vertr naar Broek in Waterland vertr 2.2.1899 van  haar oom Nanning de Vries in Ransdorp naar Edam overl voor 1917 tr Leiden 22 mei 1912 Johannes Momberg  geb Leiden 28 juni 1884 overl Leiderdorp  28 december 1959 Johannes hertr 14.3.1917 Lena Stijger        b Dirk Honingh geb Holysloot 24 augustus 1882 overl Ransdorp 24 december 1946 tr Purmerend 7 mei 1913  Grietje Besteben geb Ransdorp 30 juni 1878 overl Ransdorp 7 januari 1943    c Willem Honingh geb Ransdorp 13 juli 1884  boerenknecht hooisteker overl Zunderdorp  10 februari 1965 brandmeester 1922, 1930 tr Nieuwendam 4 mei 1910 Maria Pauws  geb Nieuwendam 10 februari 1876 dienstbode veehoudster overl Zunderdorp  21 mei 1948 d.v. Jacob Pauws en Ide Ipsen   d Simon Honingh  geb Ransdorp 10 november 1885 veehouder overl Amsterdam  4 juli 1963 tr Ransdorp  6 juli 1916 Aaltje Zinger geb Ransdorp 2 december 1892 d.v. Pieter Zinger en Geertje Steensma  woonde Broekergouw 10hs    e Trijntje Honingh  geb Holysloot  10 april 1887 overl Holysloot 21 april 1887   f Krijn Honingh  geb Holysloot  19 mei 1888 overl Holysloot 19 januari  1889 8mnd      g Krijn Honingh  geb Ransdorp 22 augustus 1889 melkslijter overl Ransdorp 30 januari 1963  1909 loting geregistr voor mil dienst tr Ransdorp 29 mei 1913 Maritje van Keulen  geb Ransdorp 23 mei 1884 overl Ransdorp  6 mei 1960   h Jacob Honingh geb Holysloot 22 mei 1891 overl Durgerdam 15 mei 1961 tr Ransdorp 8 mei 1918 Geertrui Klaasse Bos geb Nieuwendam 16 januari 1895 overl Durgerdam 7 augustus 1986   5c Jacob Honingh   geb Holysloot  12 februari 1861 overl Amssterdam  5 september 1955 tr Ransdorp  6 mei 1891 Klaasje Schoon  geb Broek in Waterland   6 oktober 1858 overl Ransdorp 28 november 1938 Kinderen a Anna Honingh geb Holysloot 18 maart 1892  b NN overl Holysloot 15 juni 1895 0 jr           5d Cornelis Honingh  geb Holysloot  24 maart 1863 veehouder  tr Ransdorp 1 mei 1890   Neeltje Laan geb Landsmeer  20 november 1866 overl Beemster 6 februari 1927            5e Gerrit Honingh geb Ransdorp 31 oktober 1864 landman overl Amsterdam 20 januari 1918 overl Ransdorp  28 november 1938  tr Nieuwendam  8 mei 1890 Eefje Kok  geb Nieuwendam 19 maart 1869 overl Amsterdam 13 augustus 1962 d.v. Cornelis Kok en Grietje Prins 5f Anne Wilhelmina Honingh   geb Ransdorp  28 mei 1874 overl Holysloot 10 november 1939 tr Ransdorp 28 april 1898  Cornelis Pronk geb Ransdorp 5 september 1871 landman  overl Holysloot 15 mei 1929 z.v. Frederik Pronk geb 1842 en Trijntje Lof  zij woonden in Holysloot beoosten de Gouw nr 167 van 1849-1859 en op nr 168 van 1859-1869  Willem was getuige bij het huwelijk van zijn broer Simon met Lijsje Bruyn 42/43 6 Grietje Honingh geb Holysloot 13 oktober 1833  overl Sloten NH  6 oktober 1885  tr Ransdorp 10 oktober 1858 Pieter Kok geb Zunderdorp 6 april 1832 melkslijter overl Amsterdam 26 november 1888  z.v. Reijer Kok en Hilletje Dorreboom 7 Dirk Honingh geb/overl Holysloot 18 maart 1836 8 Engeltje Honingh geb/overl Holysloot 19 juli 1837 9 Cornelis Honingh  geb Holysloot 2 oktober 1838  landman  overl Durgerdam 3 augustus 1905 tr Ransdorp 5 mei 1861 Maritje Komin  geb Ransdorp  8 augustus 1839 overl Durgerdam 26 november 1904  d.v. Hendrik Komin en Antje Prins, NH  woont in Durgerdam, getuige bij huwelijk van Sijtje (20) 10 Engeltje Honingh  geb Holysloot  26 oktober 1840  no 180 Holysloot  overl Durgerdam 31 mei 1897  tr 1e Ransdorp  10 juni 1866  Pieter Blom  geb Jisp  15 oktober 1841 overl Holysloot 11 mei 1871 z.v. Jan Blom en Elisabeth Tilders  tr 2e Ransdorp 1 september 1872  Harmen Kleijn geb Durgerdam  22 oktober 1830  visserman overl Amsterdam 13 februari 1898  wed tr Ransdorp 29.5.1851 van Jannetje Everts z.v. Cornelis Kleijn en Truijtje Kleijn  woonde Kl Wittenburgerstr 7 hs, Harmen is opgenomen wegens zenuwziekte 20.11.1897, 31.12.1897 naar ziekenhuis

86/87  JAN JANSZ BRUYN  geb Zuiderwoude  1 januari 1777 veehouder  overl  Broek in Waterland  3 juni 1864  tr Zuiderwoude  9 februari 1806 ANNAATJE  KARNEKAMP ged Broek In W. 18 mei 1783 Naatje overl Zuiderwoude 14 maart 1868 woonden Zuiderwoude 1832 Kinderen 1 Sijtje Jans Bruin geb Zuiderwoude 11 februari 1811 2 Lobbetje Jans Bruin geb Zuiderwoude  18 augustus 1812 overl Broek in Waterland 25 februari 1837 tr Broek in Waterland 28 september 1834 Robartus Martinus Snel geb Broek in Waterland 10 juli 1810  Bart, werkman zeilmaker overl Broek in Waterland 2 maart 1870  z.v. Jan Snel en Geertje Mulder 3 Sijtje Jans Bruin  geb Broek in Waterland  25 augustus 1814 overl Broek in Waterland  13 januari 1892 tr Broek in Waterland  3 februari 1839  Robartus Martinus Snel geb Broek in Waterland  10 juli 1810  Bart  overl Broek in Waterland  2 maart 1870  Kinderen   3a Geertje Snel tr Jurriaan Tjemkes  zie 40-1  3b Jan Snel geb Broek in Waterland 23 november 1850 landman overl Broek in Waterland 18 november 1926  tr Broek in Waterland 23 februari 1879  Dirkje Honingh  geb Nieuwendam  28 april 1854 overl Broek in Waterland  19 november 1936  d.v. Jacob Honingh en Leentje Lourens Kleijenburg 4 Aaltje Jans Bruin  geb Zuiderwoude  11 maart 1816 overl Broek in Waterland  24 februari 1882 tr Broek in Waterland 29 april 1842 Pieter Neuteboom  geb Oterleek/Schermer 26 september 1811  werkman  overl Broek in Waterland  31 januari 1869  z.v. Jan Neuteboom, boer en Trijntje Mienis, Aaltje en Pieter woonden Zuiderwoude 5 Jan Jans Bruin  geb Zuiderwoude  11 september 1818  boer overl Broek in Waterland  1 maart 1899 80jr  tr 1e Broek in Waterland  4 mei 1851  Neeltje Dekker geb Ransdorp 1 april 1830 overl Broek in Waterland 16 juni 1856 d.v. Klaas Dekker en Grietje Slegt tr 2e Broek in Waterland 1 februari 1857 Cornelia Eenigenburg Groot geb Edam 4 januari 1832  dienstmaagd d.v. Jan Pieter Groot en Pietertje Lodder 6 Jacob Jansz Bruyn geb Zuiderwoude   11 september 1818  boer  tr Nieuwendam 9 april 1848  Lijsje Kubbe  geb Zunderdorp 16 oktober 1828  overl Nieuwendam  16 juni 1903  d.v. Dirk Kubbe, boer, en Lijsje Pauws  Jacob woonde in Schellingwoude  hij is getuige bij het huwelijk van Lijsbeth 42/43 7 Pieter Jans Bruin  geb Zuiderwoude  24 maart 1820 overl Broek in Waterland 2 maart 1898  8 LIJSBETH JANS BRUIJN  tr   SIMON HONINGH  42/43  9 Theunis Jans Bruyn geb Zuiderwoude  2 juni 1825  overl Zuiderwoude  10 juni 1825

88/89  KORNELIS HOEGEN  geb/ged Beekbergen  2/19 maart 1809 Cornelius, boerenknecht winkelier overl Alfredo Wagner S. Catherina Bra 1880 tr 1e Apeldoorn 29 november 1832 MARIA WILHELMINA STUFKEN geb Beekbergen  29 augustus 1812 huiswerkdoend overl Nieuwer Amstel  30 maart 1845 tr 2e Amsterdam 20 augustus 1845 Geesje van der Veer geb Opsterland Fr  30 juni 1820 dienstbaar, Gesina Christina  overl Brazilie 1880 68jr d.v. Loeke Lijker (Lolke Lykeles) van der Veer koopman, diaken te Gorredijk 1819 en Aaltje Tjibbes van Houten 29.11.1832, acte 25 vm 11 uur verbindt Arnoldus Muller ten Hoove 1e assessor te Apeldoorn in het huwelijk: Kornelis Hoegen, jongman, 23 jaar boerenknegt te Beekbergen meerderj zoon van Wouter Hoegen en Maria Peppelenbusch ehelieden landbouwers te Apeldoorn kerspel Beekbergen beiden hierbij tegenwoordig en hun toestemming gevend en Maria Willemina Stufken jongedochter 20 jaar huiswerkdoende, geboren en wonende te Beekbergen minderjarige dochter van Jan Stufken te Beekbergen overleden 29.4.1831 en Rijntje Capel landvrouw alhier tegenwoordig en haar toestemming gevend. Getuigen: Hendrik Ketel, deurwaarder 35 jaar, Jacob Koppel ontvanger 30 jaar, Hendrik Koppel particulier 28 jaar en Berend Dolman veldwachter 30 jaar, allen wonend te Apeldoorn en niet verwant met de comparanten.
Maria Stufken woonde bij haar huwelijk op boerderij “De Vos” Englanderholt Beekbergen zij vertrokken  in 1840 van Apeldoorn naar Hanzepad Nieuwer Amstel, in 1862 vertrokken Kornelis en Geesje naar Zuid Afrika bev reg Nieuwer Amstel, maar zijn in Brazilie terecht gekomen Kinderen 1e 1 JAN HOEGEN  tr M.P. VAN EDEN  44/45  2 Maria Hoegen  geb Apeldoorn  11 december 1834 naaister tr Amsterdam 15 september 1869 Robert Lauer geb Amsterdam 27 juni 1836 machinist NH  z.v. Robert Lauer overl Alkmaar 23.4.1864 en Anna Wilhelmina Knippers vertrokken 5.10.1871 naar Utrecht, 18.4.1872 naar Tilburg en 29.5.1872 van Tilburg  naar den Bosch  Robert krijgt  26.6.1869 ontheffing van werkelijke dienst i.v.m. dienst bij O I leger Maria Lauer Hoegen woont in 1910 Wisconsin Kinderen   2a Robert Lauer  geb Amsterdam 4 augustus 1869 geëcht bij huwelijk schilder overl Steenwijkerwold 17 februari 1949 tr Amsterdam  22 juli 1896 Anna Maria Theresia Hildmann  geb Maagdenburg 9 februari 1866  overl Hilversum  15 januari 1927  d.v. Wilhelm Hildmann en Maria Theresia Elisabeth Wegmann 2b Maria Huberta Lauer geb Utrecht 22 december 1871 overl Antwerpen 15 september 1873  2c Anna Wilhelmina Lauer  geb Antwerpen 28 mei 1873 2d Josephus Lauer geb Antwerpen16 juli 1874 overl Antwerpen 9 oktober1874 3 Aaltje Hoegen/Hugen   geb Nieuwer Amstel  24 januari 1841 Alida  overl S Tereza 11 maart 1894 vertrekt in 1862 naar Brazilie tr Santa Isabel Sc Braz  21 juli 1863 Johann Andersen geb Breivik Noorwegen 1837 4 Berendina Hoegen   geb Nieuwer Amstel 3 januari 1843 overl Nieuwer Amstel 15 september 1848 Kinderen 2e: alle kinderen uit het tweede huwelijk vertrokken in 1862 naar  Brazilie 5 Hendrik/Hein Hoegen  geb Nieuwer Amstel  16 mei 1846 overl S Tereza S Isabel Braz  29 november 1902 tr S Isabel Braz  11 november 1875 Friederike Eberts  geb Fazenda St Rosa RJ 15 maart 1856 overl S Tereza S Isabel Bra   4 november 1914 Kinderen 5a João Carlos Hoegen geb 1877 overl 1956 79jr tr Izaura Vergelina Andersen geb Santa      Tereza, SC, Brasil 16.10.1893. Kinderen 3 o.a. Frederico Henrique Hoegen 5c Caroline Catharina Mohr geb Hoegen 5d Anna Hoegen geb 1880-overl 1949 5e Frederico Cornelio Hoegen geb 1904 5f Luize Elisabeta geb  S Tereza 19.3.1897 6 Cornelis Hoegen  geb Nieuwer Amstel  26 juni 1848 Cornelió overl  1927  tr Maria Schlichting  geb Dld  1855 d.v. Christian Schlichting en Lisette Compass Kinderen 6a João Thomaz Hugen geb/d 1879 overl 1967 87jr tr 1899 Cantalicia Hugen geb Pires de Haro geb Florianópolis, SC, Brasil 19.6.1884. Kinderen 12 o.a. Antonio de Haro Hugen, Germano de Haro Hugen 6b Francisco/Franz Hugen geb Teresopolis Br 21.4.1875, 6c Maria Hugen geb Taquary S Bonifacio Br 25.3.1877 7 Gerrit Hoegen  geb Nieuwer Amstel 10 september 1850 overl/begr Coquiros Angelina Sta Catarina Bra  20/21 mei 1909 8 Sipkin Hoegen  geb Nieuwer Amstel  18 oktober 1854 Sepp  overl Rancho Queimado Bra 17 april 1937  tr 1880 Caroline Korb geb Bruchweiler Dld 9 november 1862 overl Ranch Queimado Bra  29 december 1939 9 levenloos  geb Nieuwer Amstel  10 januari 1857 10 Dirk Hoegen geb Nieuwer Amstel 24 april 1858 overl  1940  tr 1e ca 1876  Friederike Eberts geb Fazenda St Rosa RJ  15 maart 1856  tr 2e ca 1886 Sophia  Maria Loch geb  Santa Isabel  SC Brasil 29 november 1864 Kinderen 10a João Henrique Hoegen geb 1887 overl 1973 85jr tr 1914 Catharina Sieves geb Santa Isabel, SC, Brasil.  14 .9.1881 Kinderen 2 o.a. Maria Augusta da Silva geb Hoegen 10b Emilia Hoegen 10c Maria Sofia da Silva geb Hoegen Kinderen Rodolpho João Hoegen geb Santa Tereza, SC, Brasil 14.9.1888 en Emilia Hoegen. geb in Santa Tereza SC Brasil 28.10.1891: 5 a João Henrique Hoegen geb 1916 tr 1938 Hilda Maria da Silva geb 20.6.1922. Kind: Paulo  Hoegen. b Otilia Nelis geb Hoegen, c Fridolino Frederico Hoegen. Kinderen Joaquim Hoegen geb Santa Tereza SC, Brasil. 26.3.1894 en Genoveva Luiza Leal. geb  1902.: 6 a Maria Genoveva Hoegen, Sebastião Hoegen b João Terca Hoegen geb 1926 birth: A Epopéia de uma Imigração – Jochem, Toni Vidal – Ed. do Autor. Águas Mornas, SC. 1997– Resgate histório da imigração, fundação da Colônia Alemã Santa Isabel e emancipação político-administrativa do Município de Rancho Queimado. Family Search The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Mórmons 11 Geeske Hoegen  geb Nieuwer Amstel  24 december 1852 Gesina Christina overl Colonia Mil S Tereza 2 juli 1931 tr Nikolaus Kalbusch  geb Ouren Belgie 1856 overl Sta Tereza Catuira Bra  11 april 1926  z.v. Mathias Kalbusch en Catharina Kuhnen Volgens de mondelinge overlevering door  Alfredo Wagner in de Revista – Jubileu de Prata 1961/1986, die in 1986 door Dr. Thiago de Souza werd uitgegeven, versloegen soldaten in de Federalistische Revolutie (die Santa Catarina voor een korte periode van Brazilië afscheidde) vluchtten uit de binnenstad van Desterro, velen op zoek naar de Sierra Lages. “Na een paar dagen marcheren konden ze niet langer hun eigen gewicht dragen, de mars was langzaam, toen ze bij de hoogte kwamen, genaamd Demoras, al tegen de middag viel een van hen, door een gekneusde voet en bleef hongerig en koud achter. In eerste instantie zagen zijn metgezellen niet eens zijn afwezigheid. Verder vonden ze een deurmat het was een teken dat ze bij een huis waren, ze liepen een beetje verder om de woonplaats van de heer Nicholas Kalbusch te vinden die hen ontving en voedsel en een schuilplaats  gaf. Ondertussen kwamen ze erachter dat hun metgezel ontbrak, twee van hen besloten om te gaan zoeken, ze regelden fakkels van taquaras en de eigenaar van het huis ging naar zijn vriend, de nacht was erg donker en koud. Helaas moesten ze hem verlaten. Zie verder verhaal soldadinho 88/89 bijlage 12 Anton Hoegen  geb Nieuwer Amstel 14 september 1860  overl  Nieuwer Amstel  20 september 1860 www.familysearch.org  Centro de História da Família Salt Lake City, Utah, USA Arquivo Genealógico de Bob Coret  http://www.genealogieonline.nl/?gw=gn geneanet a genealogieonline.nl spouse Arquivo Genealógico de Bob Coret www.genealogieonline.nl/?gw=gn – geneanet a genealogieonline.nl spouse  Family Search The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Mórmons www.familysearch.org – Centro de História da Família – Salt Lake City, Utah, USA

90/91  EVERT VAN EDEN ged Wageningen  18 november 1802 blauwverver overl Wageningen  21 augustus 1849  tr Wageningen 3 mei 1828 get Brand v,d, Berg 42 arbeider, Lammert van Nieuwenhuizen 28 metselaarsknecht, Willem Westland  37 zevenmaker, Hendrik Horselenberg 46 gepens. sergeant HENDRICA SCHETTER  geb Naarden  9 mei 1794 dienstmeid  overl Wageningen 15 maart 1870 Schetters/Schartens/Schitter get Hendrica: Marinus Jansen 65 arbeider Gerrit Heij 35  tuinman zij had een eerdere onbekende relatie waaruit een kind Kinderen 1 Johannes van Eden  geb Wageningen  20 januari 1828 arbeider  overl Veenendaal  20 december 1895 tr Wageningen 28 juni 1856 Geertrui den Dolder geb Veenendaal 25 juli 1830 dienstbode  overl Veenendaal 3 april 1918  d.v. Hendrik den Dolder en Cornelia de Reuver 2 Catharina Margaretha van Eden geb Wageningen 20 december 1829 overl Amsterdam 22 november 1903 tr Wageningen 23 april 1858  Gerrit Offenberg geb Naarden 6 mei 1818  korporaal der artillerie overl Wageningen  24 november 1869 51 jr  z.v. Dirk Offenberg en Antje Tjeerd Haantjes 3 Evert van Eden  geb Wageningen 18 juni 1831  sigarenmaker overl Kampen  10 april 1911  tr Wageningen  6 augustus 1858  Rika Petronella van Loghem  geb Wageningen  22  maart 1832 overl Kampen  28 september 1908  d.v. Pieter van Loghem en Elsje de Wijs 4 MARGARETHA PETRONELLA VAN EDEN   tr   JAN HOEGEN  44/43 5 Gradus van Eden geb Wageningen  14 februari 1835  sigarenmaker  overl Kampen  11 september 1906 tr Wagenigen  25 november 1859  Johanna Berendina de Jong geb Culemborg   16 september 1829 overl Kampen   26 november 1907  d.v. Barend de Jong en Antje van Ameiden 6 Petronella Elisabeth van Eden geb Wageningen  26 november 1836 overl  Wageningen 23 december 1846 Kinderen Hendrica Schetter uit onbekende relatie Hendrica Philippina Schetters geb Amsterdam 1 augustus 1823 overl Amsterdam Binnen Gasthuis 12 juli 1879 tr Amsterdam 31 mei 1865 Anthonij Hageman geb Abcoude/ Baambrugge  19 maart 1818 timmerman overl Amsterdam 15 maart 1885  z.v. Willem Hageman en Marritje de Groot, wed van tr 27.4.1845 Watergraafsmeer Johanna  de Meyer geb Amsterdam 17.3.1813

92/93  CORNELIUS HARMS  geb Duitsland 1782 Cornelis schipper zeeman 1841 overl Amsterdam 9 januari 1832 z.v. Harman Gerrits, kleermaker en Peleke Jansen  tr Emden Dld 30 december 1810 CATHARINA DIRKS ZEDERNS geb Duitsland  1783 Catharina Derderius/Cederius  overl Amsterdam   5 december 1831 oudste dochter van Dirk Zederns schipper zij woonden in Norden Dld in verschillende aktes wordt zij genoemd: Trijntje Dirks, Dederics, Deerens, Deeris, Siderius of Tadercs. bij de geboorte van haar zoon Gerriet heet zijn C. Dirks Derderius zij is 16.6.1826 lidmaat Herv Kerk Wittenburg/Oosterkerk bij geboorte van Gerrit 1814 was Cornelius “matrose’ en woonde Muehlstrasse Emden Cornelius en Catharina zijn ingeschreven in het nieuwe huiszittenhuis te Amsterdam Cornelius Harms had een broer Gerrit, geb 1777, metselaar. Gerrit wordt vermeld als getuige in de geboorteakte van de tweeling Harm en Dirk. Cornelis Harms uit Embden is opgenomen in het Buitengasthuis afd mannenzaken te Amsterdam 1830/47j na 24 dagen verpleegd ontslagen 12.11.1830 en 1832/49j – patientenregister Catharijn Dirks boedelpapieren Amsterdam 1832 zij woonden Grote Wittenburgerstr 42 Amsterdam werf de Vreede 693 Kinderen 1 Harm Cornelius Harms  geb Emden 19 oktober 1811 9 uur zeeman, kastenmaker  ged Emden 24 oktober 1811 Herman Cornelius overl Nederl Indie 8 november 1845 luthers ongehuwd  overlijdens akte Amsterdam 18.6. 846 opgemaakt … aan boord van het  korvet Boreas zeilend langs de westkust van Sumatra en ingevolg kennisgeving van de secretaris generaal van het departement van Marine den Haag 27 mei 1846 dat op 8. November 1845 op gemelde bodem is overleden Herman Cornelius Harms matroos eerste klasse wonende laatst alhier (Amsterdam) z.v. Cornelius Harms en  Catharina Dirks wonende te Bielefeld in Zuid Pruisen hij woonde bij het huwelijk van zijn broer Sibold 1838 in Amsterdam en was hierbij getuige.  Harm(en) Cornelis is opgenomen in het Buitengasthuis afd mannenzaken te Amsterdam 31.10.1834, 11.8/30.11.1835, 27.1 /2.5.1836, 25.9.1838/27 dagen 9.12.1841/31jr en 1842/31jr  patientenregister woonde  Oudebrugsteeg 11 in 1841 2 Dirk Cornelius  geb Emden 19 oktober 1811 om 15 uur woonde Rapenburg 253, Plantaadje Prinsengracht en Kadijk 589 Amsterdam 1 en 2 zijn tweeling 3 Gerrit Harms Cornelius   geb/d Emden/Hannover 21/22 december 1814 Gerriet zeeman scheepstuiger overl Amsterdam  2 juli 1885  tr Amsterdam  5 februari 1840 Frederika Jacoba Schellenberg geb Vlissingen  28 juni 1817 overl Amsterdam  11 januari 1889  woonden Hoogte Kadijk 40 en Blankenstraat 26 Amsterdam, von Zesenstraat d.v. Hendrik   Schellenberg sjouwer en Johanna Govers   Kinderen             3a Johanna Catharina Harms geb Amsterdam  23 februari 1841 dienstbode  overl Amsterdam 10 augustus 1897   tr Amsterdam   2 september 1863  Dirk Visser geb Hoorn   24 oktober 1830 smid  overl Amsterdam 29 juni 1904  wed van tr 28.5.1856  Alberdina Habersang dienstbode z.v Cornelis Visser scheepstimmerman en  Christina Katherina Snijders, Dirk is ingeschr militieregisterJohanna Catharina is opgenomen in het Buitengasthuis afd vrouwenzaken te Amsterdam 16.4.1897 zij woonde ’s Gravesandestr 38 overl Dapperstr 13 Johanna woonde Singel 424, Heerengracht 224, Kadijk 589 Amsterdam 3b Hendrika Frederika Harms geb Amsterdam 18 september1842 naaister dienstbaar begr  Amsterdam hs te Vraag 29 augustus 1914  tr Amsterdam 25 mei 1870  Pieter Johannes Zeilstra  geb Den Haag  11 september 1833  schuitenvoerder  overl Amsterdam 15 november 1911 wed van Anna Maria Storckmeijer  Hendrica woonde Rapenburg 253, Keizersgracht 162 en 156, Plantaadje= Prinsengracht, Kadijk 589 Amsterdam 4 SIBOLD HARMS tr  JOHANNA WILHELMINA BARENDINA KAPPERS    46/47 Sibold/Siebolt is in 1832 in het Diakonie Weeshuis der Hervormde Gemeente Zwanenburgwal ingang Zwanenburgstraat, Amsterdam opgenomen. Dit weeshuis is gesticht in 1657 en in 1880 is het overgebracht naar de Tesselschadestraat, zie kinderen van Amsterdam ISBN 90-60116348 Sibold is vrijgesteld van de Nationale Militie wegens broederdienst. 5 Simon Harms  geb  ca1819 timmerman,  woonde bij zijn broer Sibold Harms Kleine Wittenburgerstr 37 Amsterdam en was getuige bij geboorte Johanna Wilhelmina Barendina Hoegen 2.2.1885, hij was toen 66  jaar 10/11 6 Wieske Harms geb/d Amsterdam   9/22 juli 1822  naaister, NH  ged Oosterkerk  getuigen geb aangifte Haye Torsten Sluiter 34j zeeman Smaksteeg en Jan van Duynen 37j  Raamskooij Amsterdam tapper overl Amsterdam  21 september 1852 30jr  Wietske is in 1832 in het Diakonie Weeshuis der Hervormde Gemeente Zwanenburgwal ingang Zwanenburgstraat, Amsterdam opgenomen.  zij is 17.8.1831 tegen de koepokken ingeënt, woonde Kleine Wittenburgerstr 14 huisnr 270 De familie Harms moet zich voor 1822 in Nederland/Amsterdam hebben gevestigd.

94/95  AREND KAPPERS   geb Aalten  26 maart 1769 Aarent, wever, herbergier ged Aalten 8 april 1770 geref  overl Hummelo  1 augustus 1837 tr Hummelo Bronckhorst  18 mei 1800 AALTJEN BAANK ged Hummelo  26 november 1780 dagloonster, landbouwster overl Doetinchem-stad 10 juli 1849 d.v. Jurrien Baank en Willemine van Keppel Kinderen 1 Hendrik Jan Kappers geb Hummelo Bronckhorst 13 oktober 1800  arbeider overl Winkelshoek 12 december 1869 vertrekt 1.5.1832 naar Zeddam, keert terug naar Hummelo 1.5.1836  tr Zelhem 16 juni 1831 Waanderlijna Jebbink  geb Zelhem 16 januari 1785 overl Zelhem 19 juni 1860 wed van Lucas Smeenk d.v. Lammert Jebbink kleermaker en Berentjien Tuenter 2 Jan Willem Kappers  geb Hummelo 21 april 1802 tapper, lijfbediende overl Zutphen 24 januari 1830 tr Hummelo 14 juli 1826 Aalberdina Ketman geb Zelhem 16 januari 1792  Alberdina overl Zutphen  9 maart 1860 zij hertr 14.11.1832 Antonie Bakker gep militair geb Leiden 27.12.1791 overl okt 1859 d.v. Diderich Ketman en Janna Klein Zessink 3 Gerrit Hendrik  geb Hummelo  22 oktober 1804 kleermaker te Amsterdam overl Amsterdam november 1854 vertrekt voor 1822 uit huis, getuige bij het huwelijk J.W.B. en Sibold Harms. 4 Hendrica Christina  geb Hummelo  16 juni 1808 overl Hummelo  26 juli 1843 tr Hummelo 8 augustus 1840 Jan Greven  geb Doetinchem-ambt Oosseld 15 juli 1816  metselaar  overl Dordrecht  1 maart 1875 Jan hertr 9.7.1873 Margrita Kerkhof z.v. Alof Greven en Elizabeth Haank, hertr  Zutphen 9.7.1873 Margareta Kerkhof geb Warnsveld 1821 Hendrica vertrekt 1.5.1825 en keert later terug met een onechte dochter   Kinderen   4a Gerritje Kappers geb Laag Keppel 22 mei 1833 overl Doetinchem 22 september 1908 5 Johanna Geertruida  geb Hummelo  20 januari 1811 overl Amsterdam  19 februari 1872  tr Amsterdam  8 mei 1844 Gerrit Hendriksz Kleinhout geb Amsterdam  16 januari 1820  zilversmid, fabrikant 1861 overl Amsterdam 4 augustus 1876 56jr Johanna vertrekt van huis 1.5.1827 Gerrit Kleinhout hertr Amsterdam 10 september 1872 Henderika Scheeffer Gerrit Hendriks Kleinhout  is getuige bij geboorte Cornelia Harms 22/23 6 Derk Jan Kappers  geb Hummelo 15 juni 1814  jong overleden 7 Derk Jan Kappers  geb Hummelo  24 oktober 1815  dagloner  overl Hummelo 25 juli 1844  na 1840 uit huis vertrokken 8 JOHANNA WILHELMINA BARENDINA  KAPPERS  tr   SIBOLD HARMS  46/47 9 Aleida Meida Hendrika geb Hummelo  19 januari 1821 is na 1840 vertrokken  overl Hummelo 23 april 1876 10 Theodorus Johannes Arnoldus Kappers Dorus  geb Hummelo  20 maart 1825 winkelier in Amsterdam  overl Amsterdam  10 september 1883 tr Amsterdam  14 november 1861  Everdina Andriessen geb Zutphen  3 februari 1824 dienstbaar  overl Amsterdam 16 december 1865 tr 2e Amsterdam  7 november 1867 Elizabeth van Huijstee  geb Amsterdam  19 oktober 1835 dienstbode overl Amsterdam 12 oktober 1873 tr 3e Amsterdam 11 februari 1875 Helena Petronella Gerhardt geb Amsterdam  12 januari 1824 dienstbaar overl Amsterdam Buitengasthuis 1 mei 1886 Dorus was getuige bij het huwelijk van Cornelia Harms met Cornelis Hoegen 22/23 en bij het huwelijk van Gerard Hendrik Harms en Catharina Leupen   46/47   Kinderen 2e  10a Theodorus Johannes Arnoldus Kappers  boekhouder  geb Amsterdam 9 september 1868 september 1883 tot juni 1889 opgenomen in het Burgerweeshuis Kalverstraat      ingeschr militieregister vrijgesteld 15.3.1888 als enige zoon onder voogdij van regenten Burgerweeshuis Amsterdam overl Amsterdam 3 augustus 1897 tr Amsterdam 29 april 1897 Anna Magdalena Nijland  geb Amsterdam  25 september 1867 begr Amsterdam Huis te Vraag  6 april 1911 Sloterweg 10b Wilhelmina Alida Elisabeth Kappers dienstbode geb Amsterdam  24 juni 1870 overl Amsterdam  29 juni 1940 september 1883 tot mei 1891 opgenomen in het Burgerweeshuis Luciensteeg Amsterdam tr 1e Amsterdam 19 mei 1892  Marten Jacobus Beijleveldt     kantoorbediende geb Amsterdam  14 april 1868 overl Amsterdam  10 oktober 1894 herbegr Amsterdam Huis te Vraag 19 januari 1909 ingeschr in militieregister tr 2e Amsterdam 15 mei 1902 Willem Abraham Koelman geb Amsterdam 12 oktober 1865 ovrl/begr Amsterdam Huis te Vraag  4/8 oktober 1947 10c zoon als levenloos aangegeven 9.10.1873 geb/overl Amsterdam   7 oktober 1873

160/161  TJEMKE DOUWES ged Woudsend 5 augustus 1742 begr Nieuwendam 23 december 1794 kerkhof brede kerkepad 949741 016 de 2e laeg graeven 1 diep tr Nieuwendam in de geref kerk 28 april 1771 TRIJNTJE JANS WITKOP  ged Borkum 23 juli 1747 Trientie Jurgens Witkop begr Nieuwendam 1 september 1830 op het kerkhof want in de kerk begraven was inmiddels verboden d.v Jan Jurgens Witkop van Bailje aan de Elbe en Antie Geerts Lolling 322/323 Trijnte hertrouwt na overlijden van Tjemke 6 januari 1798 de wedn Gerrit Steening uit Ransdorp. Gerrit stierf twee jaar later te Buiksloot 1800 zie ook de VOC afrekening van Sietse Douwes 320/320-6 met de handtekening van Tjemke Douwes 320/321-2 Kinderen 1 Douwe Tjemkes de Vries ged Nieuwendam 20 oktober 1771 overl Nieuwendam 21 september 1833 tr Nieuwendam 13 juli 1794  Albertje de Reus geb Purmerend 2 maart 1770 overl Nieuwendam  9 augustus 1831  2 levenloos   geb Nieuwendam   8 april 1773 3 JURRIAAN TJEMKES  tr METTA DANIELS  MEIJER    80/81 4 Geesje Tjemkes  geb/ged Nieuwendam 4/9 juli 1780  grootmoeder Antje Lollings was getuige bij de aangifte overl Nieuwendam huis op nr 62  28 maart 1849  tr Nieuwendam 7 mei 1809  Dirk Dirksz Mes geb/ged Landsmeer 8 juni 1783  Dirk Mets broodbakker overl Nieuwendam huis 61 18 mei 1850  z.v. Dirk Willemsz Mes en Altje Sijmons Pos  Kinderen  4a Dirk Mes geb Edam 1810 werkman overl Nieuwendam 28 december 1850 tr Zaandijk 10 juli 1842  Neeltje Mans geb/d Zaandijk 4/15 oktober 1815 arbeidster overl Nieuwendam 22 januari 1902 d,v, Pieter Sijmens Mans en Stijntje Hendriks Voogt  4b Tjemke Mes geb Nieuwendam 13 september 1811 overl Nieuwendam 12 mei 1821  4c Sijmen Dirksz Mes  geb Nieuwendam 8 mei 1813  scheepstimmerman  tr  Oostzaan 16 juli 1843 Johanna Jans Siljaden  geb Oostzaan 25 januari 1807 ged Oostzaan 1 februari 1807 d.v. Jan Siljaden diamantslijper en Neeltje Klut  4d Tjemke Mes geb Nieuwendam 14 september 1813 overl Nieuwendam 12 mei 1821  4e Jurriaan Mes  geb Nieuwendam 9 mei 1816 Mets overl Nieuwendam 23 juni 1817  4f Trijntje Mes  geb Nieuwendam   11 mei 1818 overl Hoorn 29 mei 1851 tr Hoorn 12 mei 1850 Pieter Heddes Bakker geb Hoorn 20 juni 1819 overl Hoorn 21 april 1880 z.v. Hedde Bakker en Maartje Pool, hertr Hoorn 21.11.1851 Neeltje Reek  4g Willem Jurriaan Mes  geb Nieuwendam  15 december 1820 scheepstimmerman overl Amsterdam 7 maart 1906tr Buiksloot 2 augustus 1846 Sara Suurendonk geb Buiksloot 21 september 1827 overl Nieuwendam 26 april 1892 d.v. Abram Suurendonk en Johanna Herfst 5 Jan Tjemkes  geb Nieuwendam 5 januari 1783

162/163  OKKEN DANIELS MEIJER  geb 1747  overl Hamburg ?? tr 1e Renske Hemdriks  overl  1777  tr 2e RENSKE MEIRINK      Kinderen 1 METTA DANIELS MEIJER    tr   JURRIAAN TJEMKES   80/81 Okken Daniels Meyer maakte 23 reizen naar Groenland in dienst van de Hamburgse reder van Nederlandse afkomst Akkermann. In 1773 werd hij op 26 jarige leeftijd commandeur van het fluitschip ‘De Hoopende Landman’ Op dit schip voer hij tot en met 1795 en in deze 23 jaar werden door hem totaal 99 walvissen gevangen . ‘De Hoopende Landman’ was in 1757 in Zaandam gebouwd voor rekening van Dirck Hendricks. Het schip had een lengte van 113’ 6 ½”, was breed 30’ en diep 12’ 8 ½”. De hoogte van het tussendek was 7’ 2” Groot 150 last (=300 ton) Bemanning 44 koppen. Op 15 september 1766 werd het schip door reder Akkermann en zijn medereders voor 14.900 gulden gekocht. De eerste bevelhebber was Geeld Doden (Doeden) visser van Borkum. Hij werd in 1773 opgevolgd door Okken Daniels Meyer. In het Hamburg Museum hangt een bord met een afbeelding van het schip gedateerd 1783. In 1795 kwam het schip zonder vangst terug uit Groenland.

164/165  CORNELIS BONT ged Purmerland 1 februari 1762 overl Purmerland  17 mei 1804 pro deo Ilpendam inpost  ondertr Ilpendam 1 april 1790 tr Purmerland 18 april 1790 KLAASJE TUINZAAD  ged Den Helder 30 november 1766 Klaasje Thuijnzaad  overl Purmerland  25 juni 1802  pro deo Ilpendam impost Klaasje woonde voor haar huwelijk in de bedijkte Schermer 09-02-1791 acte van procuratie 3660 /32 Klaasje Thuijnzaad, gehuwd met Cornelis Bont uit Purmerland een dochter van wijlen Aaltje Mijts in een tweede huwelijk met Adrianus Thuijnzaad verwekt en daardoor mede gerechtigd tot de erfenis van wijlen Willem Hooglant, zij geeft procuratie aan haar man om haar belangen in de erfenis te regelen. Kinderen 1 WILLEM CORNELISZ  BONT   tr    LIJSJE KELDERMAN  82/83 2 Adriaan Bont   geb Purmerland  5 maart 1794  overl Monickendam  3 januari 1836 in 1799  waren de kinderen Willem en Adriaan  in Purmerland op school 3 Elisabeth Bont   geb Purmerland/Ilpendam  19 februari 1796 get Grietje Gisselman overl Monnickendam  23 november 1859  tr Monnickendam 16 december 1821 Hendrik Dielofs Ossebaard geb De Rijp/Schermerhorn  5 mei 1789 overl Monnickendam  10 oktober 1857 58 jr landman, werkman  woonplaats Katwoude  z.v. Dielis Ossebaart en Trijntje Jans Kramers 4 Abraham Bont   geb/d Ilpendam  5/11 juni 1797 overl Jisp  12 mei 1876  boerenknecht  tr Jisp   8 februari 1824  Meinem Pel   geb Jisp   28 juli 1796 dienstmaagd overl Jisp  3 december 1873  d.v. Klaas Pel en Aaltje Koper 5 Aaltje Bont  ged/b Purmerland   13/15 december 1799

166/167 JACOB CRELIS KELDERMAN   ged Middelie  22 juli 1758  overl Zuiderwoude  10 september 1835  huisnr 56 tr 1e Monnickendam  13 februari 1785 WOLMET  SIJMENS BRANDSE              geb ‘t IJland Marken/Merkaf 11 mei 1760 Welmet, Wolmoet Branze  get Pieter Adriaense overl Monnickendam  30 oktober 1794 d.v .Symon Adriaens en Welment Willems bij geb overl Marken tr 2e Monnickendam 17 mei 1795 in de kerk 23 mei 1795 huw contr  27 januari 1795 Trijntje Mars  ged Monnickendam  22 maart 1759  overl Monnickendam  20 februari 1805 d.v. Gerrit Mars en Neeltje Cornelis Knop   tr 3e Zuiderwoude   2 maart 1800  huw contr 16 februari 1800 Maritje Boog  geb Weesp  1 januari 1759 Matje overl Zuiderwoude 25 februari 1848 Jacob woonde bij dit huwelijk aan de Poelmolens onder Zuiderwoude Kinderen 1e 1 Cornelis Kelderman ged Monnickendam  19 maart 1786 overl Ilpendam  14 mei 1869 tr Monnickendam  4 november 1809  Geertje Haskers de Haas  geb Waterland 12 oktober 1788 overl Ilpendam  3 december 1856 2 Willempje Kelderman  ged Monnickendam  17 januari 1788 3  LIJSJE KELDERMAN  tr   WILLEM CORNELIS BONT  82/83 4 Simon Kelderman  ged Monnickendam  20 januari 1792 5 Willem Kelderman  ged Monnickendam 30 oktober 1794 Kinderen 3e  6 Geertje Kelderman  ged Monnickendam 27 november 1800 7 Willem Kelderman ged Monnickendam  26 juli 1802 8 Geertje Kelderman geb Monnickendam  12 oktober 1805 overl Zuiderwoude  5 juli 1855 tr Broek in Waterland 29 april 1827  Sijmen Buijs   geb Uitdam 1802  boerenknecht,  overl Broek in Waterland 5 juli 1855  z.v. Willen Buijs en Trijntje Barnar

168/169  CORNELIS SIJMEN HONINGH  ged Holysloot 8 juni 1766 Crelis, boerenbedrijf   overl Holysloot 14 mei 1829  o/tr1e  Holysloot  16 april/11 mei 1788  STIJNTJE GERRITS NAGELHOUT ged Broek in Waterland 22 maart 1767 overl Ransdorp  22 april 1800 ‘impost van het lijk van Stijntje Nagelhout huisvrouw van Cornelis Honingh in de banne Ransdorp overleden’  o/tr 2e Holysloot  25 februari/11 maart 1804  Marritje Timmer geb Oud Loosdrecht  18 november 1781 veehoudster overl Holysloot 14 februari 1866 d.v. Cornelis Timmer en Dirkje Bas  huisnr 170   12.00 uur Kinderen 1e  1 Grietje Cornelis Honingh  geb Holysloot 19 april 1789 overl Holysloot 29 augustus 1830  tr Ransdorp 19 mei 1811  Pieter de Jong  geb Holysloot  28 april 1788  melkslijter, boeren bedrijf ged Holysloot  4 mei 1788  z.v. Jan de Jong en Trijntje de Geus 2 Stijntje Cornelis Honingh geb Holysloot  30 januari 1791 3 Gerrit Cornelis Honingh  geb Holysloot 1 april 1792  4 SIJMEN CORNELIS HONINGH tr  SIJTJE BRUIJN 84/85 5 Gerrit Cornelis  Honingh   geb Holysloot 3 februari 1797 6 Dirk Honingh  geb Holysloot 10 oktober 1798  1839 hoogheemraad Ransdorp, Holysloot  overl Holysloot 2 februari 1850 51jr  en Durgerdam tr 1e Ransdorp 13 augustus 1820  Neeltje Dekker  geb Ransdorp  26 oktober 1800 overl Holysloot 23 november 1820  d.v. Klaas Dekker schoolmeester en Neeltje van Vuure tr 2e Ransdorp  5 mei 1822  Eegje de Geus  geb Holysloot  16 april 1798 overl Holysloot 30 maart 1853  d.v. Nanning de Geus en Trijntje Zijp Kinderen 2e  7 Cornelis Honingh  geb Holysloot 9 september 1804  huisman, melkverkoper  overl Holysloot 7 mei 1862 tr 1e Holysloot 15 november 1829  Klaasje Hambroek  geb Monickendam   24 februari 1810 ged Monickendam  4 maart 1810   overl Holysloot  30 januari 1835 tr 2e Ransdorp  15 oktober 1836  Roelanda Klerk geb Monickendam  27 december 1809 overl Ransdorp  27 januari 1886 8 Jan Cornelis Honingh  geb Holysloot  29 oktober 1807 overl Broek in Waterland  5 oktober 1875 tr Ransdorp 16 mei 1830 Aaltje Posch  geb Durgerdam 11 september 1802 overl Broek in Waterland   6 december 1874  d.v. Jacob Posch en Maretje Westering,  Jan en Aaltje vertrekken naar Zuiderwoude 7-9-1834 9 Jacob Cornelis  Honingh geb Holysloot 13 september 1810 overl Ransdorp 16 februari 1815 10 Trijntje Honing geb Ransdorp  9 september 1813 overl Ransdorp 24 februari 1815 11 Stijntje Honingh   geb Ilpendam 16 juli 1815 overl Purmerland  19 oktober 1824 12 Jacob Honing geb Ransdorp 10 januari 1816 overl Ransdorp 5 november 1816 13 Dirkje Honingh  geb Ransdorp 12 mei 1818 overl Ransdorp  9 februari 1858 tr Ransdorp 19 mei 1844   Cornelis de Vries  geb Ransdorp  14 april 1818   melkrijder overl Holysloot  23 september 1869 14 Jacob Honingh  geb Holysloot 26 oktober 1820   werkman  overl Broek in Waterland 5 februari 1881 hij was bij het overlijden van Marritje Timmer 51 jaar  tr Ransdorp  12 september 1841   Leentje Lourens Kleijenburg  geb Edam  26 juli 1819 overl Broek in Waterland 2 december 1890  d.v. Lourens Kleijenburg en Grietje Jacobs Hartog 15 Johannes Honingh  geb Ransdorp 25 april 1822 overl Ransdorp 26 september 1841 16 Cornelis Honingh de Jonge  geb Ransdorp  24 oktober 1826   landman  overl Broek in Waterland 16 april 1907 80j  1876, 1880, 1884, 1892 hoogheemraad Waterland tr Broek in Waterland  1 mei 1853   Hilletje Zijp  geb Broek in Waterland 19 oktober 1833 overl Broek in Waterland  11 augustus 1883   d.v. Willem Zijp en Anna Tromp De Honinghs waren veeboeren. Diaken en ouderling van de NH kerk. In 1856 was de buurman ene Simon Foekes arbeider geb 1808           

170/171  WILLEM JANSZ BRUIJN geb Jisp  24 juni 1771 olieslager  ged Jisp  30 juni 1771 get Neeltje Willems Ploeger overl Wormer 13 november 1842 ondertr Jisp  20 februari 1796 in het tweede jaar der Bataafse Vrijheid tr 1e Jisp  6 maart 1796 MEIJNTJE PIETERS MUUSSEN geb Middelie 31 maart 1771 Mijnempje,  Muusjes, Meinoutje overl Jisp 18 april 1808 d.v. Pieter Muusses en Grietje Roots Grietje is ingeschr als geref lidmaat 1747, 1795 uitgeschr Hoorn  otr Jisp  6 maart 1809 tr 2e Jisp  21 bloeimaand (mei) 1809Trijntje Jans Groot  ged Jisp  29 maart 1761 weduwe van Corn. M. Bus  overl  21.1.1785, d.v. Jan Jans Groot en Antje Claas Baars tr Jisp 16.2.1751 Kinderen 1e  1 Engeltje Bruijn geb/ged Jisp  16/19 februari 1797  bij haar geboorte was Engeltje Jans Toenost 340/341 getuige overl Jisp 6 maart 1836  tr Bergen 13 januari 1822  Jan Blom geb Bergen 22 december 1799  watermolenaar  overl Jisp  7 december 1866  z.v. Jan Blom en Grietje Swakman  2 SIJTJE BRUIJN   tr   SIJMEN HONINGH 84/85 3 Greetje Bruijn  geb Jisp  19 december 1805 ged Jisp 5 januari 1806 overl Wormer  19 mei 1853   tr Wormer 5 december 1826  Klaas Bierenbroodspot geb Hoorn 29 oktober 1790  werkman, boerenknecht  overl Wormer 26 april 1844   wedn van Aaltje Kluft, z.v. Andries Lammertsz Bierenbroodspot en Trijntje Katerbach                

172/173  JAN JACOBS BRUYN   ged Zuiderwoude  3 juni 1731 getuige moeders zuster Marritje overl voor 18 september 1778  tr LOBBETJE JANS DE VRIES   ged Monnickendam  17 september 1741 overl Zuiderwoude 18 mei 1817 huis nr 59  1900 uur Lobbetje  tr 2e  Zuiderwoude 25 oktober 1778 Klaas Beunder geb 1758 overl Zuiderwoude 1807 z.v. Pieter Beunder en Grietje Schuttel Kinderen 1 Sijmon Jansz Bruin overl  voor 1813 tr Zuiderwoude 6 mei 1798  Jannetje Jans Vlak  geb Edam  ca 1774 overl De Rijp  18 mei 1813  wonende Edam  Kinderen  1a Jan Sijmens  geb  6 augustus 1800  1b Cornelis Sijmens geb 3 januari 1803 2 Jacob Jansz Bruijn ged Zuiderwoude  20 november 1774  overl Broek in Waterland  20 maart 1829   tr 1e  1799  Connetje Schipper ? tr 2e Zuiderwoude   26 augustus 1810  Guurtje Simons Rietvink Pronk  geb Jisp   6 mei 1786 overl Broek in Waterland 4 januari 1826  d.v. Simon Jacobs Rietvink en Geertje Klaas Pronk  Kinderen  2a Lobbetje Bruijn  geb Zuiderwoude  22 oktober 1810  2b Geertje Bruijn  geb Broek in Waterland ca 1815 3 Lijsje Jansdr  geb Zuiderwoude 1 januari 1776  tr Zuiderwoude  19 november 1797  Jan Teunis Overkerk  geb Harderwijk                                  4 JAN JANS BRUIJN   tr  ANNAATJE KARNEKAMP   86/87 2 oktober 1778 laat Lobbetje weduwe door een notaris in Broek in Waterland beschrijven dat zij plannen heeft te trouwen (akte 243)  en dat zij volgens het testament d.d. 14.9.1774 door notaris Bruyn te Monnickendam (akte 1367) haar kinderen  Jacob, Jan en Lijsje hun erfdeel zal doen toekomen op hun 25e levensjaar of bij het sluiten van een huwelijk. Voorts belooft zij de kinderen lezen, schrijven en een hand te leren. Jacob wordt bedeeld met een zilveren zakhorloge, een zilveren mes en 250 gulden. Jan wordt bedeeld met een zilveren mes en vork en zilveren  schoengespen en 250 gulden. Lijsje een kerkboek met zilveren sloten en 270 guldene.e.a. beschreven in tegenwoordigheid van de voogden der kinderen.

174/175  JAN  KARNEKAMP  geb/ged Schalen Hannover 22 mei 1743 Jan Carlcamp, Karlekamp overl Zuiderwoude 23 december 1830  tr 1e Broek in Waterland  27 april 1781 SIJTJE BARENDS SCHRADER geb Broek in Waterland  14 februari 1750 Zeytie Schagers, Schrage  overl Broek in Waterland 23 juni 1791 begr in graf  nr 14 k  28 juni 1791 tr 2e Broek in Waterland 23 december 1792 Aaltje Willems Speldekamp overl Broek in Waterland in de kraam 29 juni 1807 Karnekamp of Kernekamp was een boerderij in Schale ca 1543 al genoemd bij Ibbenbueren/ Osnabrueck woonden Broekermeer maar 20.4.1807 Jan met attestatie van Broek in Waterland naar Zuiderwoude en was daar ouderling Kinderen 1e 1 Elsje Jans Karnekamp  geb Broekermeer  1781  boerin ged Watergang 20 mei 1781 overl Oostzaan  23 april 1823 tr 1e Oostzaan 27 mei 1806  Gerrit Jansz Klooker  geb/d Oostzaan 23/25 maart 1781  overl  Oostzaan  29 maart 1814  z.v. Jan Gerrits Klooker geb 1756 en Maartje Jans Dral geb 1762 tr 2e Oostzaan 19 februari 1815  Jan Harmensz Bekebrede   geb Oostzaan  12 maart  1786  boer overl Oostzaan 13 oktober 1849  z.v. Harman Berend Bekebrede 1739-1811 en Antje Esselman 1748-1826, Harman hertr 4.7.1825 Oostzaan   Hilgond Gerrits Mager en krijgt nog 8 kinderen        Kinderen 1e                1a Jan Gerrits Klooker geb/d Oostzaan  5/8 april 1807                 1b Maartje Klooker  geb/d Oostzaan  24/30 oktober 1808               1c Sijtje Klooker  geb/d Oostzaan  2/4 maart 1810              1d Jan Gerrits Klooker  geb/d Oostzaan 12/17 november 1811 overl Oostzaan  23 augustus 1826                1e Pieter Gerrits Klooker  geb Oostzaan  21 februari 1814 landman, geref  ged Oostzaan 20 maart 1814 overl Purmerland  22 januari 1887 tr Oostzaan  18 juni 1837 Jannetje Molenaar  geb Oostzaan  1811 dienstbaar  overl Purmerland  13 maart 1886  d.v. Gerrit Molenaar en Jannetje de Gooijer Kinderen 2e                           1f Harmen Bekebrede  geb Oostzaan 14 mei 1815 overl Oostzaan 4 december 1815                1g Sijtje Bekebrede geb Oostzaan 30 juni 1816 dienstbode overl Zaandam 16 december 1907 tr Zaandam 26 mei 1850 Jakob Boekel geb Koog aan de Zaan 1823 peldersknecht overl Zaandam  16 mei 1898 75jr              1h Herman Bekebrede  geb Oostzaan  1818 overl Oostzaan 30 juni 1819     1i Antje Bekebrede geb Oostzaan  16 november 1817 boerenmeid  overl Wijde Wormer 22 mei 1881 tr Wijde Wormer  11 mei 1845 Reijer Band  geb Wijde Wormer 24 februari 1823 timmerman overl Wijde Wormer  31 mei 1901 78jr                1j Hermanus Bekebrede  geb Oostzaan 2 december 1820  arbeider ged Oostzaan 7 januari 1821 overl Purmerend 22 januari 1892 tr Wijde Wormer 6 februari 1853 Trijntje Teunis Salm geb Purmerend 24 oktober 1826 overl Purmerend  20 mei 1894  woonden bij huwelijk Kerkstraat 46 en zij vertrekken 6.5.1870 naar Purmerend, Trijntje woonde na overlijden van Hermanus Schoolsteeg 51 Wijde Wormer 2 Antje Karrnekamp  ged Watergang 14 april 1782 overl Broek in Waterland  17 mei 1782 3 ANNAATJE KARNEKAMP  tr  JAN BRUIJN  86/87  in de doopakte is zij de dochter van Jan Carlcamp en Sijtje Schrager 4 Sijtje Karnekamp  ged Broek in Waterland 6 maart 1785 5 Jan Karnekamp ged Broek in Waterland 19 februari 1786 overl Broek in Waterland 7 april 1786 6 Grietje Karnekamp  geb Broek in Waterland 10 juli 1787 overl Monickendam 1 juni 1849 na langdurig lijden otr Broek in Waterland  21 maart 1807 tr Zuiderwoude 5 april 1807 Cornelis Cornelisz Kater  geb Monickendam 29 oktober 1785   huisman overl Monickendam 18 december 1867  z.v. Cornelis Klaasz Kater en Sijberich Cornelisd Hoen  Cornelis Klaasz Kater z.v. Claas Cornelis Kater en Grietje Tijmons van Sloten ged 19.12.1756 Monnickendam DTB Monnickendam overl 17.09.1796 Kaap de Goede Hoop, Zuid-Afrika 39 j Bron De Prinsgezinde Man door L. Appel (Vereniging Oud-Monnickendam)
“In het jaar agtien honderd en negentien den jegenden Juny compareerden voor ons Dr. A. L. Thierens, vrederegter van het Canton Monnickendam, arrondissement Hoorn, provintie Noordholland geadsisteerd met onzen griffier ter gewone platse onder zittinge op den Raadhuijze der Stad Monnickendam (ten verzoeke van Joost Kater, onderwijzer in het Diakonie Weeshuis te Amsterdam) Tijmon Kater Klaaszoon, zeijlemakersbaas oud zeventig jaren, Harmen Esselman, dijkwerker oud zes en zeventig jaren, Jan Koedijk, koopman oud zeventig jaren en Simon Cornelisz Kater, scheepstimmerman oud vier en veertig jaren, alle wonende te Monnickendam. Dewelke ingevolge articul 155 van het Burgelijk Wetboek verklaren Dat waar is Dat Des Requirants Vader Cornelis Kater in Leeven scheepstimmermanbaas alhier den drie en twintigsten Februarij des Jaars zeventien honderd zes en negentig met het schip de vrouwe Maria Capitein Hermanus Barbier, voor de Kamer Hoorn is uitgevaren naar Oostindiën. Dat dat schip ongeveer drie maanden daarna op de hoogte van Kaap de Goede Hoop door de Engelschen is genomen, aldaar is opgebracht en het scheepsvolk krijgsgevangen gehouden, in welken staat den gemelden Cornelis Kater Klaasz. Den zeventienden September deszelven Jaars aldaar is overleden zonder dat het door het opnemen van dat Etablissement door de Engelschen tot heden mooglijk geweest is door extract uit de scheepsboeken of op eenige andere wijze vandaar eenige schriftelijke doodacte te hebben kunnen bekomen. Geevende de Desposanten voor redenen van wetenschap dat alzo en nooit anders verstaan te hebben uit de mond van onderscheiden anderen medeschepelingen en meede krijgsgevangenen, welke naderhand uit hun krijgsgevangenschap ontslagen in het Vaderland zijn teruggekomen. Waarna wij dit Proces- Verbaal hebben opgemaakt, hetwelk de desposanten benevens ons en onzen griffier hebben onderteekend, was getekend Tijmon Kater de oude, Harmen Esselman, Jan Koedijk, Siemon Cornelise Kater, A.L. Thierens het vrederegter J.L. Verschuer.”. Cornelis is 21.11.1795 veroordeeld wegens orangjegezindheid en veroordeeld “omme aldaar door den scharpregter te worden gegeeseld, vervolgens voor vijf jaaren in eene verseekerde plaats binnen deeze provintie gevineerd (gevangengezet) en daarna voor vijftig jaaren gebannen te worden uit deeze provintie”. Uitspraak “in naam en vanwege het Volk van Holland regt doende, condemneeren den gedetineerde om alhier binnenskamers te werden gegeeseld en wijders te werden overgesonden naar Oost Indien, ten einde daar ten minste vijf jaaren te verblijven”.   DTB Monnickendam  Cornelis trouwde 16.02.1783 Monnickendam Sijberigh Cornelisdr Hoen d.v. Cornelis Hoen en Jannetje Blaauw. ged 14.12.1762 Monnickendam begr 19.06.1795 Cornelis  had zijn twee kinderen op straat laten lopen met een bandje van ‘oranje saijet’ ,, bronnen oud rechterlijke archieven Monnickendam 3564 7 Trijntje  Karnekamp   ged Broek in Waterland  22 november 1789 Kinderen 2e  8 Geertje Karnekamp  ged Broek in Waterland  24 maart 1793 overl Broek in Waterland 1 december 1799 9 Jan Karnekamp   ged Broek in Waterland  7 september 1794 overl Broek in Waterland 6 december 1799 10  Aaltje Karnekamp  ged  Broek in Waterland 29 februari 1797  overl  Broek in Waterland 10 juni 1798 11 Willem Karnekamp  ged Broek in Waterland  25 maart 1798 overl Broek in Waterland 20 augustus 1799 12 Geertje Karnekamp  geb Broek in Waterland  31 januari 1800 overl Broek in Waterland 28 december 1855  tr Broek in Waterland  28 mei 1820 Dirk Lodder  geb Zuiderwoude  27 december 1794  boerenbedrijf  overl Broek in Waterland   29 april 1856   z.v. Pieter Lodder en Lijsbet Teunis Marees  Kinderen                12a Lijsbeth Lodder Zuiderwoude 15 januari 1821 Elisabeth overl Broek in Waterland 3 december 1887 tr Broek in Waterland 30 april 1843 Pieter Knip geb Ransdorp  11 januari 1814   landman overl Broek in Waterland 20 maart 1889  z.v. Jan Knip en Fijtje Pauws   12b Aaltje Lodder geb Zuiderwoude  23 februari 1822 overl Broek in Waterland  8 oktober 1899  tr Broek in Waterland  30 april 1843 Jan Lodder  geb Zuiderwoude  25 oktober 1819 overl Broek in Waterland 10 oktober 1875  z.v. Pieter Lodder en Trijntje Blak                 12c Pieter Lodder  geb Zuiderwoude 26 maart 1824 overl Bloemendaal 2 februari 1893 tr Broek in Waterland 13 maart 1853 Mietje Roele  geb Zunderdorp 8 december 1828 overl Haarlem  29 december 1908  d.v. Jacob Roele en Eijbertje Muis 12d Jan Lodder  geb Zuiderwoude  29 januari 1826   arbeider  tr Broek in Waterland   6 mei 1855   Trijntje La Fargue   geb Zuiderwoude 11 december 18273d Grietje Lodder geb Zuiderwoude   15 juli 1834 overl Broek in Waterland  16 februari 1881 tr Broek in Waterland 17 januari 1864 Jacob Duijf geb Zuiderwoude  16 juli 1838  overl Broek in Waterland  10 december 1899   z.v. Harmen Duijf en Lijsbeth Lafargue    12e Dirk Lodder geb Zuiderwoude  16 februari 1838 overl Broek in Waterland  8 januari 1878  tr Broek in Waterland  15 februari 1863 Klaasje van der Hoek  geb Uitdam 18 mei 1844 overl Broek in Waterland 2 maart 1892 d.v. Pieter van der Hoek en Geertje Karnekamp 12f Willem Lodder geb Broek in Waterland 11 augustus 1840   winkelier  wijk 20 nr 37 overl Broek in Waterland  13 februari 1895   NH  tr Broek in Waterland 7 april 1872 Antje Vroom geb Middelie 5 april 1849  overl Broek in Waterland  25 oktober 1935  d.v. Klaas Vroom winkelier en Antje de Jong 13 Antje Karnekamp geb Broek in Waterland  27 januari 1802 overl Monnickendam  23 oktober 1835  tr Monnickendam 5 juni 1828  Willem Sijp  geb Holysloot 1799  Zijp, watermolenaar  overl Monnickendam 12 september 1835  z.v. Cornelis Sijp en Maritje Timmerman                Kinderen                13a Aaltje Zijp geb Monnickendam 11 december 1827 NH, dienstbode overl Monnickendam 11 december 1857 tr Monnickendam  23 september 1855 Wouter Hulskemper  geb Monnickendam  6 juni 1827 zeepziedersknecht  overl Monnickendam 11 februari 1860   zij woonden Zuideinde, later Kerkstraat Monnickendam, Wouter  tr 2e Monnickendam 19.6.1859 Hendrieka Veerus  geb/overl Broek in Waterland 22/23 oktober 1803

176/177  WOUTER  HOEGEN  geb Apeldoorn 29 mei 1783 arbeider, Hoegen  Dijkhof ged Apeldoorn  1 juni 1783 landman te Wormingen  overl Beekbergen  8 september 1846 o/tr Apeldoorn 5/30 augustus 1807 MARIA CORNELIS PEPPELENBOSCH  geb Woerden  20 september 1786 overl Heteren  19 december 1854 Wouter landman in Beekbergen aan de –nu- Englanderweg/Bruggelerweg boerderij ’t Veld Kinderen 1 Berendina  Hoegen  geb Apeldoorn  25 oktober 1807  ged Apeldoorn 8 november 1807  overl Arnhem  18 januari 1875 tr Apeldoorn  5 mei 1847  Gerardus Hendrikus Roos    geb Arnhem 28 juli 1797  bakker   overl Arnhem   12 mei 1858  z.v. Gerrit de Roos en Everdina Koels   Kinderen  1a Gerrit Wouter de Roos  geb Apeldoorn 19 mei 1851  deurwaarder  overl Den Haag 10 juli 1928 tr Arnhem 1 november 1877 Adriana Martha Boering   geb Amsterdam 21 april 1855 overl  Sneek  25 maart 1944 d.v. Klaas Boering en Christina Hendrika Budde Adriana is stiefdochter van Jan Hoegen, jongste broer van Berendina   176/177-13 Kinderen a Berendina Christina Hendrica de Roos geb Apeldoorn 8 juli 1878 2 KORNELIS  HOEGEN   tr   MARIA WILHELMINA  STUFKEN   88/89 3 Petronella Hoegen  geb Apeldoorn  4 augustus 1810  dienstbaar  ged Apeldoorn 12 augustus 1810  overl Deventer  3 augustus 1861 tr Deventer   27 april 1839 Johannes Jacobs  geb Voorst  9 mei 1813 voermansknecht overl Deventer 23 mei 1871  z.v Corrnelis Jacobs pekweger en Esterdiena Tappershuiswerkster 4 Hendrikjen Hoegen Dijkhof   huiswerkdoende  geb Apeldoorn   10 januari 1812 ged Apeldoorn  12 februari 1812 overl Beekbergen  10 december 1878  tr Apeldoorn  18 juli 1834  Merthen Jeths  geb Beekbergen  25 november 1798 timmerman overl Beekbergen 21 juni 1881 z.v. Rik Aardsen Jeths, timmerman ged Beekbergen 21.7.1765 overl Beekbergen 9.3.1838 tr Beekbergen 20.11.1791 Janna Toewater/Te Waater geb Hall Apeldoorn 26 oktober 1773 overl/begr Beekbergen 29.5/3.6.1811 Kinderen  4a Willemiena Jeths  geb Beekbergen 3 augustus 1835 keukenmeid  tr Arnhem 6 mei 1863 Johannes Pik  geb Wageningen 30 januari 1837 boerenknecht overl Arnhem 12 maart 1889 z.v. Johannes Pik en Johanna Maria de Vogel  4b Maria Jeths  geb Beekbergen  21 augustus 1837  dienstmeid overl Beekbergen 6 februari 1914 tr Apeldoorn  28 oktober 1865 Jan Klomp geb Apeldoorn 1 oktober 1830 overl Lieren Apeldoorn 7 februari 1901 landbouwer z.v. Aalbert Klomp en Christina de Wilde  4c Rik Jan Jeths  geb Beekbergen 15 september 1839 arbeider overl Beekbergen 5 mei 1874 tr Apeldoorn  10 oktober 1863 Jannetje Janssen geb Beekbergen 5 april 1840 overl Brink en Orden  19 augustus 1909  Jannetje hertr Apeldoorn 30.8.2879 Marinus Zeissink dagloner  4d doodgeboren geb Beekbergen 12 september 1841  4e Woutertje Jeths  geb Beekbergen  20 september 1843 dienstbode  overl Apeldoorn  19 mei 1924 tr 1e Arnhem 28 maart 1877Johannes Coenraad Diederiks scheepstimmerman geb Arnhem  30 juli  1851 overl Arnhem 19 januari 1883 tr 2e Arnhem 24 september 1884 Cornelis Looijs geb Renkum 18 januari 1855 stratenmaker wed van Cornelia Lucassen  4f Marten Jeths  geb Beekbergen  14 november 1846 overl Beekbergen 8 maart 1848  4g doodgeboren geb Beekbergen  5 februari 1849 5 Maria Hoegen  geb Apeldoorn 23 oktober 1813 ged Apeldoorn 7 november 1813 overl Arnhem 14 augustus 1893  tr Apeldoorn  13 januari 1837 Jacob Nieuwenhuis  geb Epe 11 maart 1802 Kinderen 5a Maria Nieuwenhuis  geb Beekbergen   29 oktober 1837  5b Martha Nieuwenhuis geb Beekbergen   13 augustus 1841 overl Apeldoorn 15 april 1877  5c Berta Nieuwenhuis geb Beekbergen 3 oktober 1843  5d Jacob Nieuwenhuis  geb Beekbergen 5 november 1845  5e Berendina Nieuwenhuis  geb Beekbergen 10 december 1847  5f Wouter Nieuwenhuis geb Beekbergen 6 december 1849 overl Apeldoorn  3 april 1927  5g Heintje Nieuwenhuis geb Beekbergen  27 mei 1851  5h Gradus Nieuwenhuis  geb Beekbergen 10 september 1854  5i Marinus Nieuwenhuis  geb Beekbergen   25 juli 1858 6 Hoege Hoegen Dickhof geb Apeldoorn  24 juni 1815  landman/boer  ged Apeldoorn   10 juli 1815  schaapherder  overl Apeldoorn  26 juni 1877  tr Apeldoorn 25 februari 1848  Frederica Wolven geb Apeldoorn 19 mei 1822 overl Apeldoorn 10 mei 1894 d.v. Frederik Wolven Zeist  geb Apeldoorn 1783 tr Apeldoorn 9.7.1809 Antje Harms, ook   bekend  als Frerik de Wolf en Annetjen Massing/Annetje van Zeist geb Apeldoorn 1786 Kinderen  6a Jannes Hoegen  geb Apeldoorn  29 mei 1848 overl Deventer Raalterweg 19 januari 1939 begr Deventer 24 januari 1939  tr Twello 21 augustus 1880  Gerritje Hofmeijer  geb Terwolde  27 december 1852   overl Terwolde 9 september 1903 7 Hendersjen Hoegen   geb Beekbergen 7 maart 1817  dienstmeid ged Beekbergen 16 maart 1817  overl Arnhem 24 februari 1888  tr Arnhem 5 november 1862  Jan de Roos geb Arnhem  24 maart 1821  timmerman overl Arnhem 15 oktober 1886 wed van Willempje van Grootheest, z.v. Evert de Roos, voerman en Johanna van Schaar 8 Wouter Hoegen   verver, boerenknecht   geb Beekbergen 30 augustus 1818 overl Renkum 30 juli 1870  tr Arnhem 3 maart 1852  Johanna Slotboom  Marthalena Slotboom geb Drempt Hummelo Keppel 14 mei 1827  dienstbode  overl Duisburg ??  d.v. Albertus Slotboom timmerman en Henriette Hermiesz/Harmsen ook Harmens, zij hertr Renkum 17.5.1873 Jacob van den Burg 62j dienstbode  ged Beekbergen 10 september 1820 overl Heteren  6 augustus 1859 Kinderen   8a Wouter Marinus geb Renkum 23 juni 1852  overl ws Duisburg  tr Renkum 7 juli 1877 Johanna Harskamp  geb Scherpenzeel  9 januari 1844  overl ws Duisburg wed van Gerhard Bleijenberg d.v. Willem Harskamp metselaar en Geertje Veenhof wonende Duisburg  8b Albertus Hendrikus  geb Renkum 14 september 1854 winkelier  overl Den Haag  24 september 1930 tr 1e Renkum 1 februari 1879 Drieke Adams  geb Oosterbeek  5 februari 1856  dienstmeid overl Oosterbeek 26 maart 1900 d.v. Marten Adams Arnhem 13.12.1813 tr Oosterbeek 31.10.1835 Drieske Gerritsen Ede  4.12.1815  tr 2e Renkum 24 oktober 1900 Taetske  van der Veen geb IJlst  27 november 1868 overl Den Haag  17 februari 1938 Kinderen 1e  a Martin Albertus geb Oosterbeek 4 maart 1881  vertrekt naar Californie   b Wouter Johannes geb Oosterbeek 19 april 1882 tr Renkum 19 januari 1905 Wilhelmina Geertruida van Kranen  Kinderen – Albertus Hendrikus Hoegen geb Oosterbeek 1905 overl Oosterbeek 16.2 1984 direktie “Hoegen import” Renkum tr Oosterbeek 2.11.1933 Aleida W. Sauer geb  Arnhem 8.2.1907  c Andries Johannes geb Oosterbeek 10 december 1883 controleur overl Nijmegen 1974  tr Dordrecht 14 december 1905 Grietje de Groot geb Kampen 1886  d Bertha Hendrika geb Oosterbeek 26 juli 1886 tr Amsterdam 29 augustus 1906 Lambertus Reinirus Zuiderveld gasfitter geb Renkum 23 februari 1883 e Johanna Wilhelmina geb Oosterbeek 19 oktober 1887 overl Arnhem 20 mei 1965 tr Renkum 17 september 1914 Abraham Reijmes geb Ellecom 18 september 1886 molenaar overl Arnhem 28 maart 1971   8d Cornelis Johannes   geb Renkum 24 augustus 1859  8e Johanna Magdalena geb Renkum  12 juli 1861 overl Renkum  8  april 1881  8f Wilhelmina Elisabeth  geb Renkum  27 juni 1863 zij wordt opgenomen in de weesinrichting  Lindenhoutstichting te Neerbosch 1875  9.11.1886 naar Arnhem. Zij was op de open dag van het weeshuis op 19.5.1986  8g Derk Hoegen geb Renkum 27 maart 1865 klompenmaker  overl Oosterbeek  19 februari 1931 gaat naar weesinrichting met zus 8f , vertrekt 30.10.1882 naar Dubbeldam  tr Heteren 28 januari 1892  Gerritje Lamers  geb Driel   6 mei 1855  overl Oosterbeek                    19 februari  1931  Kinderen     a Gerritje geb  1889 b Wouter Johannes  geb Renkum 24.september1892 c Johanna Magdalena geb  1899   8h Daniel Hoegen  geb/d Renkum  9/11 mei 1868 komt via Doesburg in de weesinrichting Lindenhoutstichting vertrekt 3.10.1888 naar Arnhem 9 Elisabeth Hoegen geb Beekbergen 17 juli 1820 tr Arnhem 14 mei 1851Jan de Bruin  geb Driel  29 januari 1816  arbeider, tuinman z.v. Aalbert de Bruin en Aaltje van de Voort Kinderen  9a Aaltje de Bruin geb Heteren 23 april 1852 overl Renkum  3 juni 1914  tr Heteren 17 november 1877 Adrianus Roelofsen   geb Valburg  17 februari 1851  arbeider overl Renkum  24 mei 1920  9b Maria geb Driel 14 oktober 1853   9c Aalbertus de Bruin geb Heteren 6 oktober 1855 arbeider  tr Renkum  17 maart 1883 Johanna Lubberhuizen  geb  1854  9d Hendrina geb Heteren  16 september 1857 overl Heteren  12 september 1860 10 Gerrit Hoegen  geb Beekbergen 27 februari 1822 overl Angelina Brasil 20 mei 1909  tussen 1840 en 1846 met zijn zuster Peternella naar Brazilie vertrokken                                        11 Derk Hoegen  geb Beekbergen 14 augustus 1824  arbeider schaapherder  ged Beekbergen 5 september 1824  gebied kabeljauw  overl Doorwerth 27 november 1911  tr Wageningen 31 juli 1863   Enneke van Rees Elleke/Jenneke geb Renkum 25 september 1841 overl Doorwerth  30 april 1892 d.v. Gerrit van Rees geb Dubbeldam 5.3.1806 overl Arnhem 1882 tr Renkum 24.1.1829 Derkje Carel geb Oosterbeek 5.9.1806 overl Arnhem 1892 Kinderen   11a Anna Maria geb Renkum  8 december 1863 overl Woudenberg  10 december 1944  herbegr Renkum  12 juli 1945  tr Doorwerth  26 mei 1891 Jan Elis Klomp   geb Renkum  1 januari 1866  overl Woudenberg 26 november 1944 herbegr Renkum                     12 juli 1945  Kinderen: 7   11b Derkje  geb Renkum 27 maart 1865 overl  Doorwerth 23 juni 1866   11c Gerrit geb Doorwerth 28 november 1866 overl Doorwerth  9 november 1877  11d Derkje Hoegen  geb Doorwerth  25 oktober 1868  overl Doorwerth 9 mei 1944  tr Doorwerth  24 april 1897 Hendrik Eggen geb Renkum 25 oktober 1864 arbeider overl Ede  11 februari 1948 z.v. Evert Eggen geb Renkum 3.7.1843 en Wilhelmina Megchelina van Rees geb Renkum 11.1.1840  zuster van Enneke van Rees echtg van Derk Hoegen zie 11.       Hendrik en Derkje hebben gewerkt en gewoond op de hoeve de Buunderkamp in       Wolfheeze Kinderen 8   11e Janna  geb Doorwerth  18 december 1869   11f Wouter  geb Doorwerth  3 januari 1872 arbeider schaapherder overl Heelsum 24 januari 1954 tr Barneveld  23 juli 1901  Aaltje Ruler geb Barneveld  27 februari 1873 overl Heelsum 5 oktober 1959     Kinderen    a Enneke geb Heelsum 1903 overl Arnhem 18 september 1984   tr  1 december 1928  Jacobus v.d Leleij geb 1905 overl Arnhem 17 februari 1991     b Wijmpje geb Heelsum 1904 overl Bussum 29 september 1992 tr Willem van der Leleij overl 1977 Kinderen: 3  c Derkje geb Heelsum 2 januari 1908  tr  Jan Vink d Willemien geb Heelsum 1911 tr 1966  Karel Onderstal  geb  1899       e Rieka   geb Heelsum 1 oktober 1912    f Wouter geb Heelsum  5 december 1916 werkt papierfabriek overl Heelsum  5 oktober 1983 tr Heelsum  29 juli 1948 Gerdina Karelina Onderstal geb Heelsum  28 september 1922        11g Jan  geb Doorwerth  23 september 1874  overl Huizen  1944  ongehuwd 11h Hendrikus Johannes geb Doorwerth   18 oktober 1875   ongehuwd   11i Reintje   geb Doorwerth 2 mei 1877 overl Doorwerth  15 februari 1878   11j Gerritje  Hoegen geb Doorwerth  2 mei 1879  overl 1969  tr Arnhem 12 februari 1908        Fokko  van Ludolphij  geb Midwolda  14 mei 1881 overl Dieren 1975      11k Wilhelmina Mechtelina   geb Doorwerth 15 september 1880 tr Renkum 25 januari 1912  Hendrik Vlaanderen  geb 1886  grondarbeider  overl Oosterbeek  21 maart 1924          11l doodgeboren  Doorwerth  15 april 1882 12 Aaltje Hoegen geb Beekbergen  13 juni 1826 13 Jan  Hoegen geb Beekbergen  12 mei 1828    winkelier, pensionhouder  overl Den Haag  30 april 1908  tr Amsterdam 14 maart 1860  Christina Hendrika Budde  geb Amsterdam  21 december 1824 overl Den Haag  24 februari 1908   d.v. Floris Budde en Geertruida Koop   Christina weduwe van Klaas Boering en had een dochter Adriana Martha Boering  176/177-1a Jan vertrekt met zijn echtgenote Christina en Adriana en haar man Gerrit de Roos  7.11.1877 met attestatie naar Apeldoorn. Jan en Christina  beheren een pension in   Apeldoorn.  Jan Hoegen vertrok ca 1850 naar Amsterdam, Jan, Christina en Adriana vertrekken 8 april 1874 naar Arnhem 14 NN  geb/overl Apeldoorn  12 juni 1823 15 Aaltje Hoegen geb Beekbergen 12 februari 1830 overl Beekbergen  5 maart 1830

 178/179  JAN STUFKEN  geb Beekbergen 8 juli 1774 landbouwer ged Beekbergen 10 juli 1774  overl Beekbergen  29 april 1831 aangifte 30.4.1831 Henrik de Groot 54 j landbouwer, Hendrik Graffers 53 j wever Apeldoorn bij Adolph Jacob Jan Arnold van Heeckeren aangifte van het overlijden op 29.4.1831 om 10 uur van Jan Stufken geboren en wonend te Beekbergen, landman eheman van Rijntje Jansen Capel, wonend te Beekbergen, ouders onbekend, oud 57 jaar te zijnen huize  tr Beekbergen  14 juli 1805 REINTJE JANSSE CAPEL geb Beekbergen  15 november 1784 ged Beekbergen  21 november 1784  overl Beekbergen  24 oktober 1835 overl aangifte 24.10.1835 lidmaat Beekbergen 1811 den 5 april op belijdenis des geloofs aangenomen Reintjen Capel.
zij woonden op boerderij ‘De Vos’ Engelanderholt Beekbergen,  1798 bakker bij vader, hij erft in 1819 van Hendrik Willem, registratie van de ingezetenen uit ’t Karspel Beekbergen gedaan den 10 en 27 sept 1798, het 4e jaar van de Bataafse Vrijheid Beekbergen buurschap Engeland bl 88  Jan Hendrik Stufken 68 jr bakker wednr met 5 kinderen continuabel, Jan Stufken 27 jr bakker bij zijn vader ongehuwd onwillig OAA inv349 lidmaat Beekbergen  inv48 1802 den 12 april op belijdenis de geloofs aangenomen Jan Stufken was holtrigter Liedermark, beleend met 1/2 erve Hilderinck op 27.11.1722 In 1819 mede erfgenaam van Henricus Wilhelmus Stuffken. Oud Apeldoorn Archief Registre Civique Beekbergen inv 380 blz 42 1802 Stufken Jan laboureur 8 juli 1774 Apeldoorn Engeland
Oud Apeldoorns Archief inv440 bl 22 huis 169 Jan Stufken 8 juli 1774, Reintje Capel 16.9.1784, Jannis Aalberts Groenwold, Hendrik Hugen, Jan Hendrik Stufken 20.12.1807, Berend Stufken 19.12.1810
Oud Apeldoorns Archief DTB 441 bl 10  Lijst van personen in de gemeente Beekbergen welke op 50 gulden of meer, alle in grondbelasting over den jare 1817 zijn aangeslagen en alzoo kunnen genomen worden tot kiezers, om te benoemen de leden voor de staten vergadering uit dien stand der eigenerfden al is het de dat zij in het kiesdistrict niet wonen.
opgemaakt door de schout van Apeldoorn 4 april 1818 bl 26 nr 28 Stufken Jan
Kinderen 1 Maria Stufken  geb Beekbergen 17 juni 1806  ged Beekbergen  22 juni 1806  overl Beekbergen  ‘ziekte stuipjes’ 30 september 1806  begr Beekbergen  2 oktober 1806  1806 den 17 juni is gebooren en de 22 dito gedoopt Maria dogter van Jan Stufken en Reintjen Jansen Capel 17.4.1832 lidmaat aangen en bevestigd Berend Stufken, Maria Stufken, Aaltje Stufken.
2 Jan Hendrik Stufken geb Beekbergen 20 december 1807  schaapherder ged Beekbergen  25 december 1807 overl Beekbergen  22 april 1824 3 Berend Stufken geb Beekbergen  19 december 1810  ged Beekbergen 24 december 1810   17.4.1832 lidmaat aangen. en bevestigd Berend Stufken, Maria Stufken, Aaltje Stufken. 4 MARIA WILHELMINA STUFKEN    tr  KORNELIS HOEGEN   88/89 5 Aaltje Stufken  geb/d Beekbergen  14/23 juli 1815  dienstbaar geb aangifte 15.7.1815 overl Amsterdam  11 januari 1880 64jr in huis Reguliersgracht 65 tr Amsterdam 1 november 1843  Jan Uitenboogaart geb Amsterdam Klompstraat 175 24 juli 1814  winkelier  overl/aangifte Amsterdam  26/28 maart 1884 wed van Anna Dorothea van Oeveren  Ruysdaalkade. 83  z.v. Jan Uitenboogaart en Catharina  Reeman  Aaltje vertrekt in 1836 uit huis naar Zutphen  notitie overlijden Aaltje 15.1.1880, dl 1, f 64 aangifte door Pieter Koning, aanspreker 49  jr wonende Oudekerksplein 93 en Jacobus Beek, aanspreker 49 jr, wonend in de St Jansstraat 45, van het overlijden op 11.1.1880 9.30 uur in het huis Reguliersgracht no. 65 kanton 2 van Aaltje Stufken, oud 64 jaar, beroep geen, geboren te Beekbergen, echtgenote  van Jan Uitenbogaard .  lidmaat Beekbergen 1748-1820 inv 48 1832 17 april lidmaat aangenomen en bevestigd Berend Stufken, Maria Stufken, Aaltje Stufken   26.7.1814 5/132v 12 uur op den middag aangifte te Amsterdam van de geboorte van Jan Uitenboogaart Klompstraat 175 op 24 dezer des morgens half vijf ure, zoon van Jan   Uitenboogaart, hovenier en Catharina Elisabeth Reeman, groenteverkoopster. Getuigen:   Frederik Meester, 36 jr, hovenier wonend Klompstraat no 88 en Johannes Philippus Hildebrand, 21j geëmployeerde ter secretarie wonend buiten de Haarlemmerpoort molen de witte duyf.  28.3.1884, dl 3, 22v  Hermanus Johannes Uitenbogaard goudsmit 38 jaar wonend in het sterfhuis, z.v. de overledene en Arie Zevendig aanspreker 48 jaar wonend Noorderstraat 12 bekende van de overledene doen te Amsterdam aangifte van het overlijden op 26.3.1884 nm 9 uur in het huis Ruysdaalkade kanton 2 no 83 van Jan Uitenboogaart beroep geen 69 jr weduwnaar van Aaltjen Stufken. 6 Rutgertje Roeberta Stufken  geb Beekbergen 25 november 1821  ged Beekbergen 2 december 1821  overl Amsterdam  22 april 1860 38jr  ongehuwd  Jan Stufken, landbouwer, 47 jr, doet te Apeldoorn bij Jan Ariaan Joost Sloet, aangifte van de geboorte op zondag 25.11.1821 des middags 1 uur van Rutgertje Roberta dochter van hem en Reintje Jansen Capel, 37 jaar. Getuigen Jan Eggink, 53 jaar, landman en Jannis   Holtman 33 jaar landbouwer. notitie bij overlijden Rutgertje Roeberta woonde Spinhuissteeg B189 Amsterdam. aangifte overlijden op 22.4.1860 aan de Achterburgwal van Rutgertje Ruberta Stufken  wonend in de Spinhuissteeg. bev reg Amsterdam 1893-1939 Spinhuissteeg B189,  dienstbode bij echtpaar Oostmeyer dienstbode bij Johan Georg Steijenberger rentenier geboren 3.5.1785 en Maria Isabella Steijenberger rentenier geb 11.1.1811 wonende op 09.05.1852 aan de Achtergracht 767. 7 Jannetje Stufken geb Beekbergen  9 februari 1823  dienstbode  ged Beekbergen 2 maart 1823  overl Amsterdam 30 december 1858 ongehuwd  geb aangifte 10.2.1823 acte 29 Jan Stufken, landbouwer te Beekbergen, 48 jaar, doet te   Apeldoorn bij Jan Ariaan Joost Sloet, aangifte van de geboorte op zondag 9.2.1823 des   Eggink, 54 jaar, landbouwer en Hendrik Ketel, klompenmaker, 26 jaar.
Op heden 30 dec 1858 Jan Sticken, bode in het buitengasthuis, 47 daar, bekende van  de overledene en Everhard van Deventer, bode in het buitengasthuis, 46 jaar, bekende   hebben verklaard dat heden om 10 uur is overleden in kanton 4 buurt YY no 126 Jannetje   Stufken, dienstbode, oud 35 jr geboren alhier (moet zijn Beekbergen) wonende Oranjestraat, Bron o.a  Stamboom onderzoek A. ter Beeke

180/181  JOHANNES VAN EDEN   geb Wageningen 23 oktober 1760 Hannes van Ede overl Wageningen  11 april 1839overl aan de Kapelstr A316 Johannes was weduwnaar 1825 en ‘geniet bedeeling’ van de Herv Diaconie Wageningen  otr Wageningen  23 maart 1786 MARIA MARGARETHA  RAUGHON Grietje, werkster geb Wezel ca 1766  overl Wageningen  10 oktober 1825 Margrita  Roesson, Roest, Rousson, Russon d.v. Bastiaans Roesson en Magdalena Kinderen 1 Everdina van Eede  ged Wageningen 7 juli 1786 2 Teunis van Eede  ged Wageningen  16 oktober 1788 3 Catharina van Eden  geb Wageningen  5 januari 1789 overl Wageningen 7 januari 1856 tr Wageningen  20 april 1822  Gradus Hessink  geb Doesburg  6 oktober 1808  blauwverver overl Wageningen 14 juli 1871  Gradus tr 2e  6.11.1856 Cornelia van Eck ged Opheusden 23.1.1806,  bij huw Catharina 32 jr en Gradus 19 jr  z.v Garret Hessink en Hendrika Prinsen 4 Helena van Eden  geb Wageningen  3 juli 1794 overl Veenendaal  15 oktober 1865 tr Wageningen 15 juni 1816  Aris Lammertsz Roordink   ged Ede 18 december 1792  timmerman overl Ede  9 augustus 1847  z.v. Lammert T Roordink en Elisabeth Bosman 5 Anthonia van Eden geb Wageningen 20 december 1798 Toona naaister overl Wageningen 3 maart 1888 89jr relatie  NN  Kinderen   5a Johannes van Eden  geb Wageningen 22 november 1833 barbier overl Wageningen  3 juni 1925 91jr tr 1e Lienden  24 april 1859  Johanna Knuivers  geb Lienden  25 september 1830 overl Wageningen  16 november 1863 tr 2e Wageningen 9 september 1864 Leberta Knuivers  geb  Lienden  8 januari 1841 overl Wageningen  21 november 1868 tr 3e Wageningen  28 mei 1875 Jannetje van Hal geb Wageningen 8 januari 1841  overl Wageningen 24 juni 1909      5b Margarethe van Eden geb Wageningen  04 december 1840 overl Gouda 29 september 1911 tr Gouda  13 augustus 1862  Andries Rietveld geb Gouda  2 juli 1834 overl Gouda  13 mei 1899 6 EVERT VAN EDEN  tr  HARMINA SCHETTER 90/91 7 Jacomina van Eden ged Wageningen 19 juni 1806 Jacomijntje, naaister overl Wageningen 29 januari 1892  aangifte H.J. Wijnen aanspreker en Nicolaas Wolve metselaar tr Ede  12 januari 1839  Jan van Leeuwen ged Veenendaal 26 december 1813  militair, wolkammer  overl Veenendaal  13 januari 1846  z.v. Dirk van Leeuwen en Anthonia van Heij, spinster  dochter Antonia geëcht bij huwelijk 12 jan 1839

182/183  SIMON HENDRIK  SCHETTER geb ca 1764 Schitter  overl Naarden  28 mei 1796 tr CATHARINA HENDRIKS  geb Putten 20 april 1760 werkster, Trijntje Hendrikz  overl Naarden 8 januari 1825 d.v. Hendrik Hendrikz en  Lubbertje Jans(en) Kinderen 1 Luberta Simons Schetter ged Naarden 10 september 1787  schildersaffaire doende overl Weesp 14 januari 1878 tr Weesp 5 november 1809 Christian Johannesz Stuart ged Weesp  3 december 1789  schilder  overl Weesp 26 augustus 1848  z.v. Johannes Stuart en Anna Sabina Linden 2 Petronella Elisabeth Schetter ged Naarden   27 mei 1789  dienstbaar  overl Watergraafsmeer 30 maart 1852  tr Amsterdam 18 augustus 1841 Jacob Hansman  ged Amsterdam 20 juli 1788  kruier , luthers overl Watergraafsmeer 6 september 1861  wedn van Hendrika Kerrener z.v. Johannes Hansman en Grietje Simons, Jacob tr 2e 4.8.1852 Geertje Meijer 3 Willemijntje Simonsd Schetter ged Naarden  12 mei 1792  Schetten, naaister, NH overl Naarden 30 januari 1848 tr Naarden 17 juli 1814  Willem Karel Groenhard geb Naarden 1790  kleermaker, daghuurder luthers overl Naarden  18 juli 1836  z.v. Dirk Groenhart en Jannetje Marrooij  Kinderen  3a Johannes Jacobus Groenhard  geb Naarden  1826 overl Velp  16 april 1895 tr Arnhem  3 mei 1876  Janna Tellegen  geb Heerde 30 december 1821 dienstbode  overl Velp 26 februari 1915 94j d.v. Wolter Tellegen en Fennegien Bouwmeester  3b Wilhelmina Carolina geb Naarden  5 april 1824 naaister overl Naarden 10 januari 1876 tr Naarden 16 mei 1849 Jacobus Brouwer geb Naarden 11 september 1825 sjouwerman overl Naarden 3 februari 1906 80j  3c Pieter Groenhard geb Naarden 1828 kleermaker overl Naarden 29 november 1893 65j tr Naarden  11 december 1850 Amelia van Klaphek geb Amersfoort   30 november 1827  overl Naarden  5 oktober 1903  3d Daniel  Groenhard  geb Naarden 1833  kleermaker overl Velp  30 januari 1924 tr Hilversum  18 oktober 1862 Grietje Flink geb Hilversum  1832 overl Velp 23 januari 1914 4 Gerardus Siemonsz Schetter ged Naarden 10 augustus 1794 5 HENDRICA SCHETTER    tr  EVERT VAN EDEN  90/91

188/189  HENDRIK KAPPERS  ged Aalten 4 mei 1738 Kleijn Kappers  overl Aalten 25 februari  1801 o/tr Winterswijk 15/31 maart 1765 JOHANNA GEERTRUID TE KULVE ged Woold Gld 31 december 1741overl Heurne Winterswijk 20 december 1822 Kinderen 1 Geertjen Kappers  geb Aalten 23 februari 1766 2 Geertje Klein Kappers  geb Aalten  15 januari 1767  Geertruid   overl Aalten 28 december 1835   65j  tr Aalten  24 februari 1797  Berend Brusse  geb Aalten  23 Januari 1763  landbouwer  overl Aalten  2 augustus 1832 69jr 3 Jenneke Kappers  geb Aalten  25 september 1768 4 AREND KAPPERS  tr    AALTJE BAANK  94/95 5 Evert Kappers  geb Aalten 19 augustus 1770 6 Mette Kappers  geb Aalten 17 januari 1773  overl Aalten  22 mei 1852 tr Aalten  11 mei 1806  Jan Isaac Prangen  geb Aalten 12 oktober 1766 overl Aalten  15 april 1844 77jr  z.v. Wander Prangen en Lutte Kappers 7 Jan Willem Kappers geb Aalten  27december 1775  landbouwer  ged Aalten  31 december 1775  hij woont op Klein Kappers  overl Aalten 7 juli 1829  otr Aalten 19 april 1805 tr Aalten18 mei 1805  Hermina Willemina Loos  geb  Aalten/Haart  28 maart 1775  Lensink, op ’t Loo, Lohuijs  ged Aalten   2 april 1775  overl Heume Aalten  2 mei 1841 65jr d.v. Geert Lensink en Eva Aleida Heijink bij de geboorte van haar dochter Janna Geertruijd wordt zij Harmina Lohuijs genoemd             Kinderen: 7a Hendrika Kappers  geb/ged Aalten  13/15 juni 1806 dienstmeid, landvrouw  overl  Dale Aalten 28 december 1896 tr Aalten  15 augustus 1828 Willem te Kloeze  ged Aalten  11 februari 1805 overl Dale Aalten  25 oktober 1884 7b Janna Geertruid Kappers  geb/ged Aalten 6/13 maart 1808 overl Dale Aalten  2 april 1886 tr 1e Aalten  25 mei 1838 Gerrit Hendrik Bongen  ged Aalten 26 oktober 1811 wever  overl Aalten  1 augustus 1891 7c Geertruid Kappers  geb Aalten 7d Evert Kappers geb/ged Aalten 22/29 april 1810   landbouwer  overl Aalten/Heurne 10 januari 1865 tr Aalten  23 juni 1842   Janna Aleida Velthuis  geb Aalten  16 februari 1810   boerenwerkdoende  ged Aalten  4 maart 1810  overl Aalten 17 januari 1861 50jr 7e Janna Kappers  geb Aalten/Heurne 27 maart 1813  landbouwster  overl Dale/Aalten  27 juli 1886 73 jr  boerenwerkdoende  tr 1e Aalten  4 mei 1844  Garrit Sonderloo  geb Aalten 7 oktober 1807  dienstknecht  ged Aalten  19 oktober 1807 overl De Heurne Dinxperlo   25 januari 1848 tr 2e Dinxperlo  7 april 1849  Bernardus van Lochem  geb Lichtenvoorde  4 augustus 1814  timmerman overl Lichtevoorde 24 juni 1853 z.v. Hermanus van Lochen en Leide Winkelhorst  tr 3e Dinxperlo 22 juli 1854  Jan Willem Westerveld geb Aalten/ Breedenbroek 19 mei 1826  schoenmaker overl Aalten  10 januari 1895  z.v.  Jan Willem Westerveld en Hermina Loos           7f Berendina Kappers   geb Aalten  25 maar 1818 overl Heurne Aalten  19 maart 1858 39jr  tr Aalten  4 april 1845 Jan Hendrik Smees  geb Aalten 23 januari 1818 landbouwer overl Aalten 20 november 1893 Jan Smees tr Aalten 27.5.1858 Harmina Stapelkamp 75jr 8 Jan Kappers geb  Aalten  16 december 1778 9 Hendrica Aaltjen Kappers  geb Aalten 17 januari 1783  overl Loosdrecht   8 oktober 1854  dienstbode  tr  Amsterdam  6 november 1822  Willem Heuft   ged Amsterdam 18 december 1782  NH, ossenslachter, vleeshouwer overl Loosdrecht  17 mei 1860 wedn van Johanna van Kooten geb Amsterdam 11.4.1783 overl 28.3.1822 Amsterdam z.v. David Heuft en Wilmijna  van Doren

190/191  JURRIAAN BAANK  ged Vorden 2 juli 1739 Jurjen/Jurien Baink begr Hummelo 30 september 1802 woonde in Steenderen en Bronkhorst, begraven als Jurgen Baaink  tr Drumpt Hummelo  2 mei 1772  WILLEMINA TEUNISSE  VAN KEPPEL geb Drempt Bronckhorst ca 1752 zij woonde in Drempt  overl Doesburg  20 januari 1816 d.v. Teunis van Keppel, geb Hummelo 1723 (382/383) en Hendrina Jansen Jurrien 8.4.1757 te Vorden en in 1758 te Steenderen  ingeschreven als lidmaat Nederd Geref Kinderen 1 Jan Baank  ged Hummelo 18 april 1773 overl Doetinchem Ambt 20 januari 1838 otr Angerlo  16 maart 1804 tr Spankeren en Ellecom 8 april 1804 Catharina Straatman geb Hengelo  1775 tr 29jr 2 Alberdina Baank ged Hummelo  10 april 1774 overl Langerak/Doetinchem Ambt 13 januari 1848 tr Drempt 23 december 1810  Barent Luimers geb Wisch 1782  Luijmmes  overl Hummelo en Keppel  14 januari 1860 78jr 3 Hendrika Baank  ged Hummelo 25 februari 1776  overl Doesburg 12 maart 1852 tr Doesburg  3 mei 1807Johannes Bier geb Doesburg 16 oktober 1765  stadswerkbaas overl Doesburg 27 mei 1823  z.v. Hieronymus Bier en Hermina Middelkoop 4 Arend Baank  geb Hummelo 25 januari 1778  5 AALTJEN BAANK  tr AREND KAPPERS  94/95  6 Janna Baank geb Hummelo  29 oktober 1786 overl Doesburg 4 februari 1838   tr Doesburg  14 mei 1813  Jacob Gerritsen geb Brummen 7 oktober 1776  boerenknecht dagloner overl Doesburg 25 september 1834

320/321  DOUWE  TJEMKES  ged Hommerts  26 december 1711 Tjemmes old schipper de soon van Tjamke Harings in d’Hommerts door zijn vader self Burger van Nieuwendam ten doop gehouden in de kerke van dit dorp self. overl Nieuwendam 14 mei 1755??? hij is mogelijk op zee als schipper verdronken.?? in 1768 zijn er nog meldingen in de schepenlijst in de krant tr Woudsend 23 januari 1740 den 1sten januari 1740 de Drie Huwelijkse Geboden van Douwe Tjemkes van Jutrijp en Gees Hendriks van Woudsend ende zijn op Drie Bijzondere Zondagen onze kerk geproclameerd waarvan zij 23 januari attestatie hebben gehad GEESJE HENDRIKS  geb Woudsend ca 1715 begr Nieuwendam  8 mei 1774 015 de 2e laeg graeven 1 diep nr 949273 Kinderen 1 Trijntje Douwes ged Woudsend 30 oktober 1740  overl augustus 1749 2 TJEMKE DOUWES tr TRIJNTJE JANS WITKOP   160/161  3 Hendrik Douwes ged Woudsend 15 november 1744 overl  Azie VOC 28 juni 1777 uit Heerenveen 20.10.1772 bosschieter kamer Amsterdam. vertrek ‘Bartha Petronella’ naar Kaap 12.6.1773 – 18.7  Kaap 8.10 1773 aankomst Nederland 15.12.1773 vertrek  ‘Prinses van Oranje’  naar Batavia 14.5.1774-25.6 de Kaap 22.9.1774 Batavia vertrek ‘Hoogkarspel’ kamer Enkhuizen van Batavia 26.3.1775- 18.4.1775 de Kaap 17.7.1775 Nederland 15.9.1775  bosschieter bij kamer AMsterdam vertrek ‘Botland’ naar Batavia 31.5.1776 Batavia 28.6 1777 uitdiensttreding Hendrik Douwes de Vries (Azie), reden: overleden 4 Rixtjie Douwes  ged Woudsend 3 december 1747 den 3e december heeft Douwe Tjemkes een kint laten dopen door getuige Tjall Tjank, genaamt Rixtjie 5 Sijtse Douwes  ged Woudsend 24 augustus 1749 jong overleden 6 Sijtse Douwes ged Woudsend 30 augustus 1750 matroos, bosschieter overl a/b VOC Hof ter Linden september 1779 Sijtse Douwes  uit Ernewolde kamer VOC Amsterdam , in dienst 30.12.1771  hoeker ‘Zon’ tot 28.9.1772 Amsterdam  de Kaap v.v Sijtse Douwes uit Ernewalde -6- 25.12.1772  ’t Loo’, Amsterdam Batavia Amsterdam 2.6.1774 Leendert van Koopstad commandeur van de retourvloot 26.9.1774 – 25.5.1775 ’t  Loo’ bootsmansmaat Amsterdam Batavia Sijtse Douwes uit Nieuwendam 29.12.1777 matroos kamer AMsterdam vertrek ‘Triton’ naar Batavia 22.3.1778 de Kaap  8.6.1778 Batavia 6.2 1779 vertrek ‘Hof ter Linden’ spiegelretourschip kamer Zeeland  Batavia, 26.5-24.6 de Kaap 27.9  Nederland uitdiensttreding Sietse Douwes (Hof ter Linden), reden: overleden according to K.A. 4390a Lambert Arnout Halfman was master of the Hof ter Linden zie ook de VOC afrekening van Sietse met de handtekening van Tjemke Douwes 320/321-2 7 Trijntje Douwes  ged Woudsend/Wymbritseradeel 20 april 1753  overl Nieuwendam 15 januari 1757 26.12.1711 werd Douwe Tjemkes in de Quotisatiekohier van de Friese bevolking in 1749 Monumenta Friscia deel 8 bl 96 staat Douwe Tjamkes vermeld wonende in Woudsend, het gezin bestaat uit twee volwassenen en drie kinderen jonger dan 12 jaar. Uit de belastingaanslag is uit te rekenen wat het vermogen van Douwe op dat moment was, hij was op jeugdige leeftijd welgesteld en wordt aangeslagen voor een bezit van ca 800 carolus guldens. 15.5.1755 Nieuwendam ontvangen van Douwe Tjemkes en huisvrouw inkomend leges fl 25.—beroep: Burger van Nieuwendam Archief Amsterdam Rekening Nieuwendam 336 inv no 157 Douwe voegt De Vries als familienaam toe, zijn nakomelingen heten Tjemkes de Vries, Tjemkes of De Vries ca 1750 telde Woudsend 734 zielen, het aantal gezinnen was 227 in Hommerts waren er 187 zielen, 59 gezinnen 59 in Jutrijp 82 zielen, 19 gezinnen. van Douwe Tjemkes en zijn  schip zijn diverse scheepsverklaringen aanwezig in het Amsterdams archief. 25.1.1753 de  ‘Jonge Hendrik” capt Tjemkes van Lissabon na Amsterdam moetende zijn bij Newhaven gebleven Haarl Courant 25.1.1753   3 a 4 mijlen bewesten Bevester is gestrand dat van Douwe Tjemkes de lading meest geborgen ….. bovengemelde schipper Douwe Tjemkes meld dat bij hem noch wel elf schepen gestrand zijn….juli 1757 in tegendeel zijn tot Plymouth opgebragt de schepen van .. Douwe Tjemkes en Fokke Tjeerds de Ruyter …van Seudres na Havre de Grace gedestineerd 29.10.1757 Amsterd Courant  in tegendeel zijn weder vrijgegeven de schepen en ladingen bestaand in zout van de schippers Fokke Tjeerds de Ruyter Hette Siebles Douwe Tjemkes…maar moetende ieder hun eigen kosten alsmede die van de kapers betalen Douwes schip heeft waarschijnlijk behoord tot de vele tientallen Nederlandse schepen, die in die jaren waarin Frankrijk en Engeland in oorlog (zevenjarige oorlog) waren door de kapers van die beide landen in beslag zijn genomen onder voorwendsel, dat zij contrabande zouden vervoeren. 1757, 1768 e.v.  Amst Courant div meldingen van aankomst en vertrek Douwe Tjemkes Nantes, Hamburg, Cendres enz 13.3.1769 Maandelijkse Nederlandse Mercurius Geveild in  Nieuwezijds Heerenlogement te Amsterdam. Kof-schip Deselve een extraordiary welbezeilt met Barkentyns tuyg genaamt ‘de Jonge Jelle  Hollander’ gevoert bij schipper Douwe Tjemkes is in t jaar 1753 N U L 103 voet W 24 voet 3 duim H 12 voet 2 duim alles Amsterdam voeten f 3000 W de Vries januari 1778  Maandel. Nederl Mercurius maandag 28.12.1777 in het Nieuwezyds Heerenlogement te Amsterdam geveyld: Hek-Kof scheepje (D ten Ty een Extraordenary Welbezeild) genaamt de ‘Abrams Offerande’ gevoerd by  schipper Douwe Tjemkes L 56 voet W 14 voet ½ duim H 6 voet Alles Amsterdammer voeten f 595 opgeh 15.12.1758 aankomst  met de Jonge Jelle Hollander betr reis Amsterdam-Porsgren-Brest 27.6.1760  inschr  Douwe Tjemkes wordt vermeld in het Averij grosse te Amsterdam: Tijdens zeevervoer kan een schip averij oplopen door bv brand, storm of een stuurfout. Wordt daarna schade gemaakt met de bedoeling om grotere schade te voorkomen – zoals het over boord zetten van lading om zinken te voorkomen – dan is dit in het belang belanghebbenden. Een schade kan dan onder omstandigheden worden omgeslagen in averij-grosse, wat tot gevolg heeft dat diverse belanghebbenden dienen bij te dragen in de kosten.

322/323  JAN JURGENS WITKOP van Bailje aan de Elbe schiffer  geb Borkum  ca 1714   overl Nieuwendam  18 december 1781 63 jr tr Borkum  25 april 1740 ANTJE GEERTS  LOLLING       geb Borkum 19 augustus 1714 begr Nieuwendam 4 april 1797 Antje is 19.6.1760 doop getuige bij Klaasje Hinloopen d.v. Sybrand D. Hinloopen en Maayke Jans Witkop Kinderen 1 Marieke Janssen Witkop  geb/d Borkum 31 augustus /1 september 1741 2 Meijke Jans Witkop  geb/ged Borkum  17/22 september 1743  Mayke begr Ransdorp  22 mei 1792 80 de 7e laeg graeven 3 diep otr Nieuwendam 27 november 1771  Sybrand Dirks Hinloopen   ged Nieuwendam  23 december 1742  Zijbrand Douwes Hinlopen  begr Nieuwendam 7 januari 1797  z.v. Douwe  Hartmans Hinlopen en Claasje Bruyn, Sybrand hertr Suzanna Bruygom 3 Trientie Janssen Witkop geb/ged Borkum 20/21 november 1745 overl Borkum 15 mei 1747  4 TRIJNTJE JANS WITKOP tr TJEMKE DOUWE  160/161  5 Jurrien Witkop  geb Borkum 27 september 1752 Jürgen Janssen Witkop ged Borkum 1 oktober 1752 6 Hendrik Witkop geb Landsmeer  17 februari 1760  ger gem bij Juergens zijn geboorte wordt zijn moeder Antje Dirks Lolling genoemd in diverse scheepsberichten wordt Jan Jurriaans/Jurgens  Witkop meermalen gemeld Amsterd Courant  23.4.1757 21.4 uitgezeilt van Tessel J.J. Witkop na Bourd en nog enige koffen en smakken Haarl C.28.1.1758  23 uitgezeilt J J Witkop Amst C 28.3.1758 27.3 binnengekomen Tessel van Londen Jan J Witkop 11.8.1758 van Tessel na Hamburg HC 28.4.1759  den 26 zijn binnengekomen J J Witkop van Bourdeaux AC 31.7.1759 is uitgezeild Jan Jurr Witkop na Zeeland om convoy de wind NNW AC 1.12.1759 29.11 in t Vlie of deze stad  Jan Jurriaan Witkop van S Crux in Barbaryen 23.12.1760  den 20 zijn wegens contrarie wind weder teruggekomen J Bogreen en J J Witkop mede Franc Bernet van Lynn na Rotterdam de 2 laatsten zijn agter de Horn gezeilt de wind NW 18.5.1762 den 13 van Bourdeaux 15.2.1763 in t vlie is gekommen Jana J Witkop van Libourne Leeuwarder Crt 25.7.1764 schepen die de Zond gepasseerd zijn 6.7.1764 J Jurriaans Witkop 11.8.1764 na RigaHC 25.9.1764 18.9  zeilree te Riga22.1.1765 van Londen HC 13.6.1765 gearriveerd te Barcelona Jan J Witkop deze laatste meld dat hij de 22 Mai bij het eiland Majorca in goede staat gepreit heeft Cornelis J Tromp na Cette moetende HC 1.10.1765 9 deezer van Napels na het eiland Sicilien Jan J Witkop Leidse C 12.2.1766 op den 12 feb lag te Benocarlo zeilree J J Witkop na Rotterdam2.4.1766 te Goeree  J J Witkop van AlicantenAC 25.7.1767 van Cadix 1767 vertr Tessel

324/325  DANIEL WILLEMS MEIJER  overl Borkum  2 december 1761 tr METJE OKKEN  Kinderen 1 Willem Daniels Meyer geb/ged Borkum  10/17 augustus 1738  overl Borkum 3 februari 1776 tr Borkum  29 november 1761  Antje Jansen Hen geb/ged Borkum  14/15 februari 1739  overl Borkum   12 april 1809 hij maakte in 1776 een reis naar Groenland voor Hendrik Aalsman uit Zaandam op de ‘Hollandia’ en keerde op deze reis zonder vangst terug dan stopt hij  met de walvisvaart.          Kinderen                1a Renske Willems Meijer  geb Borkum 13 oktober 1775 overl Borkum 1 november 1803 tr Borkum 23 juli 1797 Ode Hindriks Hen  geb/ged Borkum 7/9 september 1764 z.v. Hindrik Oden Hen en Aysen Trientie  2 OKKE DANIELS MEIJER tr  RENSKE MEIRINK  162/163

328/329  WILLEM JACOBS  BONT ged Purmerland  7 december 1732 Wullem, landman, voogd, diaken schepen overl Ilpendam  2 maart 1816 z.v. Jacob Willems Bont geb Purmerland 1698 en Grietje Claes Endt geb februari 1693  tr 1e  Purmerland  ca 1755 Lijsbeth Jacobs tr 2e Ilpendam 1760 Lijsbeth Sijmens Boon overl Purmerland 12 mei 1791 tr 3e Purmerland 1762 LIJSBETH CLAAS|D VAN DE HORST overl Purmerland voor 3 april 1792 tr 4e Ilpendam  na 1792 Grietje Sijmens Gisselman geb Purmerland 3 oktober 1751 overl Purmerland  14 november 1820 d.v. Sijmen Klaasz Gisselman en Antje Claas 26.5.1800 Grietje genoemd in een getuigenverklaring oud rechterlijk arch Ilpendam 3661 akte 74  Kinderen 1e 1 Jacob Willems Bont ged Purmerland  2 februari 1755 tr Landsmeer 17 oktober 1778  Maritje Alberts geb Kolderveen Fr ca 1757 2 Klaas Willems Bont  geb Landsmeer 1758 overl 25 februari 1800tr 1e Landsmeer 13 oktober 1781 Jannetje Pieters Groot  tr 2e Landsmeer 18 oktober 1794  Meintje Pietersd Keijser geb Oostzaan  16 oktober 1774 overl Purmerland  26 december 1842  d.v. Pieter Jacobs Keijser en Neeltje Jacobs Schaft  Kinderen 2e 3 Willem Bont geb Ilpendam 20 april 1760 Kinderen 3e 4 Antje Bont ged Purmerland 1 februari 1762 5 CORNELIS BONT tr KLAASJE TUINZAAD  164/165 6 Grietje Willems Bont ged Purmerland 29 juli 1764 overl Ilpendam 11 oktober 1834 tr Ilpendam 11 november 1787  Willem Cornelisz  Bakker ged Ilpendam  25 april 1765  overl Ilpendam  26 december 1842 z.v. Cornelis Willems Bakker burgemeester Purmerland en Claartje Baak 17-01-1787 meerderjarigheidsverklaring 3659/94 Claartje Baak, weduwe Cornelis Willemsz Bakker, in leven burgemeester alhier, verklaart te stellen tot executeurs en redderaars harer boedel en voogden over haar minderjarige zonen Hendrik Cornelisz Bakker en Willem Cornelisz Bakker.zie 328/329-bijl 7 Neeltje Bont ged Ilpendam  4 maart 1767 8 Wullem Bont 3.5.1787 boedelscheiding 3659/ 97 Willem Cornelisz Bakker en Hendrik Cornelisz Bakker, nagelaten kinderen en erfgenamen van Cornelis Willemsz Bakker en Claartje Baak, overleden te Purmerland. Zij verdelen de erfenis. Willem Cornelisz Bakker krijgt: Een stuk land, 3 deijmt 62½ roeden, 10e Weer no 5, Pieter Duijfs ten Z en de weduwe van gerrit van Wijk ten N; 10e Weer no 58, 1 deijmt 150 roeden, Albert Dirksz de Ruijter ten Z en jan Knoeijer ten N; 11e weer no 7, 1 deijmt 225 roeden, no 22, 2 deijmt 275 roeden, Steven Roos ten Z en Jacob Beemster ten N; 12e Weer, 1 deijmt 325 roeden, Jacob en Dirk Beemster ten Z en Albert Dirksz de Ruijter ten N; 12e Weer no 122, 1 deijmt 100 roeden en no 156, 350 roeden, Jacob Beemster ten N en Claas Beemster en Z; 12e Weer no 240 en 241, samen 1 deijmt 300 roeden, en een ledig erf in het land, Claas Beemster ten N en Jan Mutz de Wit ten Z; 12e Weer twee ledige erven no 66 en 83, Jacob Beemster ten Z en Cornelis Smit ten N; 12e weer no 266, 1 deijmt, Jan Mutz deWit ten Z en Jannes Aberkrom ten N;12e weer no 245,225 roeden de domeinen ten N en Hendrik Stam ten Z; 21e Weer no 24, 50 roeden, Jan Pietersz Kool ten Z en Pieter Nol ten N; 10e weer een huis en erf te Purmerland bezuiden de kerk bewesten de Gouw, Gerrit Swaalve ten N en Hendrik Bakker ten Z.Hendrik Cornelisz Bakker krijgt: 6e Weer no 17, 1 deijmt 175 roeden, no 32 1 deijmt, no 33 375 roeden, no 34 1 deijmt 187½ roeden, benoorden de kerk en beoosten de Gouw, Aaltje Sijmens ten Z en Klaas Knip met Maarten Vuijk ten N; 6e Weer no 38, 2 deijmt 220 roeden, bewesten de Gouw, Klaas Ariaansz van der Meulen ten N en Z; 10e Wer no 66, 2 deijmt 350 roeden, no 67 1 deijmt 225 roeden, no 68 1 deijmt 275 roeden, bezuiden de kerk en beoosten de Gouw, Dirk Beemster ten Z en Bernardus Boeijink ten N; 10e Weer no 50 1 deijmt 387½ roeden, no 51 355 roeden ,no 74 2 deijmt, no 75 362½ roeden, Volkerd de Reus ten N en Steven Roos ten Z; 11e weer no 18 en no 23, twee ledige erven vrij gelegen bezuiden de kerk en beoosten de Gouw, Dirk Beemster ten N en Jan Pontman ten Z; 13e weer no 9, 2 deijmt 325 roeden, no 10 2 deijmt 250 roeden, no 12 1 deijmt 250 roeden, bezuiden de kerk en beoosten de Gouw, Jan Mutz de Wit ten N en Jan Pontman ten Z; 10e Weer een huis en erf te Purmerland bezuiden de kerk en bewesten de Gouw, het Weeshuis ten Z en Willem Cornelisz Bakker ten N.5-04-1795 transport van een obligate 3661/9 Klaas Boom, wonende te Purmerland en Tjake Heeres Mensenburgh, wonende aan het Schouw, bij schepenakte van 29-12-1791 gestelde executeurs van de boedel en nalatenschap van Aaltje Jans Draaksma, weduwe wijlen Sijmon Duijfs (zij op 01-01-1795 aan het Schouw overleden), voor de ene helft. Dirk Beemster en Klaas Beemster, kinderen van Klaas Beemster bij wijlen Neeltje Duijfs in huwelijk verwekt. Dirk Gerritsz Duijfs; Dirk Heijn gehuwd met Hillegond Gerrits Duijfs, kinderen van Gerrit Duijfs, allen te Purmerland. Dirk en Hendrik Klaasz Duijfs wonende in de Purmer en in de Beemster en Jan Duijfs wonende te Zaandam, kinderen van Klaas Duijfs. Dirk Beemster en Meeuwis Middelvelt als representanten van de absente Aaltje Klaas Meisjes en voogden over de minderjarige Pieter en Willem Duijfs, mede kinderen van Klaas Duijfs, n over Pietertje PietersDuijfs, dochter van Pieter Duijfs. Dirk Wagenaar uit Ilpendam met last van Grietje Cornelis Duijfs, dochter van Cornelis Duijfs. Dirk Heijn en Dirk Beemster met procuratie van Luijkas Klaasz de Goede en Grietje Duijfs, een dochter van Gerrit Duijfs. Jan Zomer een kleinzoon van Grietje Duijfs, wonende te Oosterblokker. Jan Noom eveneens een kleinzoon van Grietje Duijfs wonende te Zaandam. Allen voor de andere helft. Allen erfgenamen van Sijmon Duijfs in 1795 alhier overleden. Zij transporteren aan Willem Bont uit Purmerland: een obligatie F. 300-00-00, door Sijmon Duijfs in eigendom verkregen van Pieter Noom

330/331  AARJEN WILLEMS TUYNZAAT  geb Den Helder ca 1726 Adrianus Thuijnzaad  begr Den Helder 8 januari 1784  otr 1e Blokzijl 21 februari 1751 tr Blokzijl 7 maart 1751 Grietjen Peters Jonker  ged  Blokzijl 18 mei 1718 volkstelling  kwartier Vollenhove 1748: Grietje  woonde met haar beide ouders broer Pieter en zus Hendrickjen in het schoutambt Blokzijl, d.v. Pieter Pieters  Jonker en Geertje Engbertsz otr 2e Den Helder  24 januari 1766   tr 2e Den Helder 9 februari 1766   AALTJE ABRAHAMS MIJTS  ged Den Helder 15 juli 1736 get Barbara Hoogland, Aaltje Abrahamsd overl  voor februari 1791wed tr Den Helder 1.2.1761 Cornelis Gerritsz Blankman uit Den Helder d.v. Abraham Frederiksz Mijts commandeur walvisvaart en Annatje Hooglands     Utrechts archief Rechtsarch fam van Beeck Calkoen 1135  Stukken betreffende de beroeping en bevestiging van Wilhelmus Jabes Calkoen als predikant in Blokzijl en lofdichten en zegenwensen ter gelegenheid van deze beroeping, 1759, Met tekst van een bevestigingspreek van Johannes Kalkoen, de vader van Wilhelmus Jabes Calkoen, z.j., met afschriften van resoluties van de Staten van Overijssel betreffende de ‘weringe van den vorderen aanwas van het pausdom’, 1757, 1759, en met stukken betreffende protesten tegen de verkiezing van Adriaan Tuijnzaat tot diaken van de gereformeerde gemeente van Blokzijl 1761 Kinderen 1e 1 Geesje Adriaans Tuynzaad geb/d Blokzijl 16/18 mei 1755 overl Blokzijl 17 januari 1830 tr Blokzijl  6 mei 1781Jacob Egberts van der Meulen/Molen geb/d Steenwijkerwold                      2 april 1752  daghuurder, arbeider  overl Blokzijl 16 december 1819  z.v. Egbert Sietses van der Molen en Maria Haver Kinderen 2e 2 KLAASJE TUINZAAD tr  CORNELIS BONT 164/165 3 Abraham Aarjensz Tuijnzaad  ged Den Helder 25 september 1768  begr Den Helder  5 maart 1784  9.2.1791 acte van procuratie 3660 /32 Klaasje Thuijnzaad, gehuwd met Cornelis Bont uit Purmerland een dochter van wijlen Aaltje Mijts in een tweede huwelijk met Adrianus Thuijnzaad verwekt en daardoor mede gerechtigd tot de erfenis van wijlen Willem Hooglant, zij geeft procuratie aan haar man om haar belangen in de erfenis te regelen

332/333 CORNELIS CORNELISZ  KELDERMAN ged  Purmerend  16 september 1728 Crelis, NG  overl Middelie 20 juni 1776 tr 1e Dieuwertje Worp tr 2e Purmerend 11 juli 1751 Jannetje Cornelis Wagenaar geb Neck/Oost Zaandam  12 oktober 1727 d.v. Cornelis Wagenaar en Antje Jacobs  tr 3e  Purmerend 14 januari 1753 LIJSBETH JACOBS DUBBELT geb Zuid Schermer 29 juli 1727 overl Akersloot  18 januari 1767 Kinderen 3e 1 Aagje Cornelis Kelderman  ged Middelie 1 januari 1754 2 Cornelis Cornelisz Kelderman  geb/ged Middelie 18/26 oktober 1755 overl Broek in Waterland 11 september 1851 tr Edam 16 december 1781  Antje Jans Laan  geb/ged  Middelie  17/21 februari 1757 overl Middelie 17 januari 1795  d.v. Jan Dirks Laen en Wolmoed Jans Hartog                Kinderen                2a Lijsbeth Kelderman  ged Middelie  10 juli 1783 overl Middelie 25 juni 1840 tr  Cornelis Dirks Hetjes  geb Middelie  1783 arbeider overl Middelie 17 mei 1866 2b Welmoet /Wolmoed Kelderman ged Middelie 4 april 1786 overl Middelie 30 november 1858 tr Jan Maartensz Bark geb Middelie 18 maart 1787 overl Middelie  15 januari 1866 2c Cornelis Cornelis Kelderman  ged Middelie  9 mei 1787 doopsgez overl Broek in Waterland  13 januari 1863tr Middelie 21 april 1811 Aagje Dirks Brantjes  ged Middelie 7 september 1788 overl Broek in Waterland 26 november 1855 2d Geertje Kelderman  ged Middelie 4 juni 1789 overl Middelie 26 januari 1866 tr Middelie 21 april 1811 Simon Pietersz de Jong  geb Beemster 1781 overl Middelie 1836 2e Jan Kelderman  ged Midddelie 15 januari 1795 overl Middelie  24 juni 1801 3 JACOB CRELIS KELDERMAN  tr  WOLMOET BRANDSE   166/167 4 Ariaentje Cornelis Kelderman ged Middelie  28 november 1762 overl Monnickendam  14 februari 1852  tr Monnickendam 21 mei 1786  Klaas Vreelingh  geb Monnickendam 15 maart 1761 overl Monnickendam  21 maart 1803 5 Simon Cornelis Kelderman  ged Middelie 27 april 1766 tr Broek in Waterland   19 april 1794  Jannetje Cornelis van Boomen  geb Broek in Waterland  1 november 1767 overl Broek in Waterland  27 augustus 1826  d.v. Cornelis van Boomen 6 Lijsbeth Cornelis Kelderman  ged Middelie Axwijk  3 december 1769  overl Monnickendam  25 augustus 1838  otr Monnickendam  14 september 1793 tr Monnickendam  29 september 1793  Pieter Pietersz van Zalingen geb Monnickendam 1772 overl Monnickendam 4 januari 1845  z.v. Pieter van Zalingen en Grietje van der Werf

336/337   SIJMEN CORNELISZ HONINGH geb Holysloot  3 januari 1736 veehouder, schepen, weesmeester, diaken overl Holysloot 11 juni 1793 vroedschap Holysloot en banne Ransdorp1784 ouderling tr Holysloot  24 april 1763 GRIETJE DIRKS KRIJNEN  ged Holysloot  5 juni 1735 overl Holysloot 13 december 1804 Kinderen 1 CRELIS SIJMENS HONINGH tr  STIJNTJE GERRITS NAGELHOUT  168/169 2 Sijmen Honingh 1772 diaken tr Holysloot  23 juli 1779 Jans Groot  weduwe van Hendrik de Duitser te Nieuwendam    

338/339  GERRIT AALTSZ NAGELHOUT geb Broekermeer ca 1735 overl Broek in Waterland 30 december 1796 tr 1e Broekermeer 19 september 1761 get Jan Tomes de Vos huw contr 15 september 1761 get Gerrit Aaltsen STIJNTJE JANS DE VOS ged Broek in Waterland 20 juli 1738 ‘uyt de Broekermeere’   overl Broek in Waterland 17 september 1770  huw contr 17 december 1773 tr 2e Broek in Waterland 1 januari 1774  voor de man impost fl 3,–Annaatje Berkemeijer  geb Zunderdorp   ca 1750  wed.  Kinderen 1 Aalt Nagelhout  geb Broek in Waterland  9 december 1761  boerenbedrijf overl Broek in Waterland  1 april 1822 tr 1e Broek in Waterland  23 april 1790 huw contr  9 april 1790  Trijntje Bakker tr 2e Broekermeer  18 januari 1806  Aaltje Gerrits Butter  geb  1762 overl Broek in Waterland  28 december 1815 53j  wed van Gerrit Sijmonsz Gisselman   tr 3e Broek in Waterland  20 oktober 1816  Neeltje Janse Heijloo geb/d Akersloot   24/27 mei 1764  boerenbedrijf   overl Ransdorp   31 juli 1843   2 Stijntje Nagelhout  ged Broek in Waterland 18 december 1763 3 Jan Nagelhout  geb Broek in Waterland  24 februari 1765 overl Broek in Waterland 30 juni 1797 32 jr tr  1e Broek in Waterland   21 september 1787  Aaltje Alberts Peper tr 2e Broek in Waterland  17 mei 1794  Lobbetje Dirks de Boodt geb Broekermeer  14 juli 1765  overl/begr Broek in Waterland  2/6 juni 1801  Lobbertje  tr 2e 3.8.1798 Jan Westerveld 4 STIJNTJE GERRITS  NAGELHOUT tr  CORNELIS HONINGH  168/169 5 Aaltje Nagelhout  ged Broek in Waterland 1 oktober  1769 tr Broek in Waterland 4 juni 1796  Egbert Gijssberts Koster geb Doornspijk 16 september 1770  melkventer overl Ransdorp   23 maart 1825   hertr  Ransdorp 5.5.1799 Neeltje Zijp

340/341  JAN GERRITS BRUIJN geb ws Jisp 26 mei 1737 z.v. ws Gerrit Willems en Maritje Pietersd    overl Jisp 5 april 1782  fl. 3.– o/tr Purmerend 11/24 apil 1766 met betoog naar Jisp of elders ENGELTJE JANS TOENOST geb ca 1740 Tonos, Toenos, Thomas, Toenest                   overl Jisp 4 april 1801 Engeltje was getuige bij de doop van Jannetje Jonges ,d.v Claas Cornelis Jonges Jisp 8.9.1793 Engeltje Toenest tr 2e 16.12.1782 Sijmon Gerritsz Witbeert wedn tr 13.12.1761 Trijntje Paulis Rensen en tr 3.7.1779 Jannetje Joppe van Noote Kinderen 1 WILLEM BRUIJN  tr  MIJNTJE PIETERS MUUSEN 170/171 2 Maritje Bruijn geb Jisp 26 september 1773 ged  Jisp 3 oktober 1773 3 Neeltje Bruijn geb/ged Jisp  3/7 mei 1775 4 Jan Bruijn begr Jisp  7 juni  1776 5 Cornelis Bruijn ged Jisp 27 februari 1777 ged Jisp 9 maart 1777 6 Muus Bruijn geb Jisp 29 november 1778 ged Jisp 16 december 1778 7 Teunis Jans Bruijn geb Jisp 2 februari 1781 ged Jisp 11 februari 1781 overl Jisp 26 oktober 1846 65j tr 1e Jisp 8 december 1804  Trijntje Roelofs Hartog  ged Jisp  26 juni 1778 overl Jisp 6 september 1820  d.v. Roelof Hatrog en Trijntje Jacobsd Schoenmaker tr 2e Jisp 18 februari 1821  Guurtje Helling  geb Purmerend 11 maart 1781  spinster overl Jisp 15 juni 1835 54j  d.v. Albert Simons Helling en Dieuwertje Toren Kinderen Engeltje en Witbeert: Fredrik Witbeert geb Jisp 16 mei 1784 overl Beemster 14 februari 1814 Cornelis Witbeert geb Jisp 23 juli 1786 Grietje Witbeert  geb/ged Jisp 22/24 maart 1793

342/343  PIETER PIETERS MUUSSES Musses  tr GRIETJE ROOTS  Kinderen  1 MEIJNTJE PIETERS MUUSSEN  tr  WILLEM JANSZ BRUIJN 170/171 2 Cornelis Pieters Muusses  ged Middelie  17 februari 1773 3 Jacob Pieters Muusses  ged Middelie  28 augustus 1774 4 Jan Pieters Muusses geb Middelie  9 juni 1782   tweeling met  5 Sijmen Pieters Musses  ged Middelie 9 juni 1782 overl Middelie  17 juli 1782 f 1.10.-

344/345  JACOB PIETERS BRUIN  ged Zuiderwoude 4 januari 1688 overl na 1731 tr 1e  Zuiderwoude  24 december 1710 Stijntje Cornelis Reijne ged Zuiderwoude voor 1695 overl in de kraam Zuiderwoude 11 december 1720  tr 2e Zuiderwoude  19 april 1722 LIJSJE JANS  MELIS ged Zuiderwoude 20 januari 1701 overl d.v. Jan Claes Melis en Beertje Hermans Kinderen 1e 1 Eegje Jacobs  Bruyn ged Zuiderwoude  12 augustus 1711 get: de vader en Geertje Visschers tr Zuiderwoude  12 september 1734  Ment Klaas Schut 2 Pieter Jacobs  Bruyn  ged Zuiderwoude  18 januari 1714 3 Pieter Jacobs Bruyn  ged Zuiderwoude 22 december 1715 4 Claesje Jacobs  Bruyn  ged Zuiderwoude  21 november 1717 5 Ll  geb Zuiderwoude  11 december 1720 Kinderen 2e  6 Pieter Jacobs  Bruyn ged Zuiderwoude  30 mei 1723 overleden kort daer aen 7 Pieter Jacobs  Bruyn   ged Zuiderwoude  20 augustus 1724  tr Zuiderwoude 19 juni 1757 Trijntje Reijers  Kinderen  7a kind 26 maart 1758  7b Crelis  Bruyn 25 november 1759  7c Jan  Bruyn  18 juli 1762  7d Guurtje  Bruyn  28 april 1765  7e Jacob  Bruyn  tr Zuiderwoude 13 mei 1799 Annetje Gerrits  ged 1 juni 1801                Kinderen a Pieter Jacobs 8 Geertje Jacobs  Bruyn ged Zuiderwoude 12 december 1726 9 Geertje Jacobs  Bruyn  ged Zuiderwoude  30 mei 1728 10 JAN JACOBS  BRUYN   tr   LOBBETJE JANS DE VRIES  172/173 13 april 1716 werd de ‘Nieuwe gestigte kerk’ in gebruik genomen, paasmaandag 28.4.1695 -131 waterlandsarchief Schipper Cornelis Jacobsz Reijne te Uitdam de eenre schipper Sijbrand Bloem en Claes Jans Brouwer mede wonende in de voors dorpe als voogden over Welmoet Cornelis, Stijntje Cornelis, Jacob Cornelisz Reijne minderjarige kinderen van voorn schipper Cornelis Reijne geprocreeerd bij zijn eerdere overleden huisvrouw Eegje Muus ter andere zijde hebben de huwelijksgoederen gedeeld met medeweten en toestemming van zijn tegenwoordige huisvrouw Neeltje Jans

346/347 JAN PIETERS DE VRIES tr AALTJE JANS WAGENAAR   Kinderen 1 LOBBETJE JANS DE VRIES  tr JAN JACOBS BRUIN 172/173

350/351 JAN  B. SCHRADER  tr SIJTJE CORNELIS weduwe van Barend Schrader genaamd Sijtje  8 september 1789 Kinderen 1 SIJTJE SCHRADER    tr JAN KARNEKAMP  174/175

352/353  HUIGE GERRITS DIJKHOF ged Apeldoorn 30 december 1742 Hugo/Hoege landbouwer overl Apeldoorn  18 mei 1813 onder de naam Huigo Gerrits Dijkhof op de Beempte   tr   Apeldoorn  26 februari 1775 BERENDINA JANSEN TAMBOER geb Apeldoorn  22 december 1752 Dina Janssen ged Vaassen 27 december 1752 overl Apeldoorn  18 mei 1813 d.v. Jan Gerrits/Geerts Tamboer en Hendrikje(n) Jurriens Kinderen 1 Gerrit Hoegen Dijkhof/Dickhof  geb Apeldoorn 14 juli 1775  landman/bouwman  ged Apeldoorn  16 juli 1775 overl Apeldoorn  17 januari 1842 ondertr Apeldoorn 16 januari 1803 tr Apeldoorn  20 februari 1803  Aaltje Egberts Timmer geb Terwolde  18 juli 1777 ged Twello 20 juli 1777 overl Apeldoorn  15 juni 1848  d.v. Egbert Hendriks z.v. Henderik Egberts van Terwolde en  tr Voorst 2.3.1738 Teunisken Kamphorst  uit Voorst,  tr Terwolde 21.12.1764 Grietje Berents geb 1742, d.v. Berent Wolters en Maria Gerrits. 2 Jan Gerrits Hoegen Dijkhof   geb Apeldoorn  16 maart 1777  landman, bouwman overl Apeldoorn 21 november 1839 tr Beekbergen  24 februari 1805  Jenneke Willems   geb Beekbergen 1784  Willink overl Apeldoorn   19 januari 1851  d.v. Willem Hendrik Kars uit Odenkerken tr Beekbergen 12.5.1780 Garritje Hendriks wed van Jan Mulder uit Apeldoorn  3 Riks Gerrits Hoegen Dijkhof  ged Apeldoorn 24 februari 1779 overl Apeldoorn  19 mei 1855 77jr tr Apeldoorn 1 oktober 1809 Johanna Philips Onderstal geb Apeldoorn 27 februari 1787 ged Apeldoorn  4 maart 1787 overl Apeldoorn  4 februari 1848  d.v. Theunis Philips en Dirksje Berends               Kinderen               3a  Derksjen Hoegen  geb/ged Apeldoorn   20 maart/7 mei 1811 Dirkje overl Apeldoorn  15 augustus 1857 tr Apeldoorn  29 juni 1832  Aalbert Tamboer geb/ged Apeldoorn  6/20 mei 1810 overl Apeldoorn  27 januari 1882 z.v. Andries Derks Tamboer en Hendrika Aalberts de Kroese 3b Dina Hoegen  geb Apeldoorn  14 maart 1813 overl Apeldoorn  24 mei 1877 tr Apeldoorn  4 augustus 1855  Derk Tamboer geb/ged Apeldoorn 11/29 december 1811 overl Apeldoorn   30 januari 1858 z.v. Andries Derks Tambour en Hendrika Aalberts de Kroese Kinderen:  Elisabeth geb Apeldoorn 1826, overl Apeldoorn 29.2.1828 3c Hendrika Hoegen Dijkhof  geb Apeldoorn  16 augustus 1820 dienstmeid overl Apeldoorn 21 november 1860 40jr  tr 1e  Voorst  31 december 1840 Bart Teunisse Slijkhuis   ged Wilp  14 juni 1807 daghuurder 1840 arbeider  overl Apeldoorn  19 juli 1846 tr 2e Apeldoorn 5 oktober 1849  Willem van Werven  ged Veessen Heerde 10 juli 1803 arbeider, timmerman overl Apeldoorn 27 februari 1858 wedn van Berendiena Methorst 4 Hendrika Hoegen  geb Apeldoorn   31 maart 1781  Hendrika Diekhoff ged Apeldoorn  8 april 1781 overl Apeldoorn  16 november 1822 tr Apeldoorn 12 april 1807 met toestemming van koning Lodewijk Napoleon  Johannes Herman/Harman Pas geb Apeldoorn 28 juni 1786  Jannes, soldaat  ged Apeldoorn 2 juli 1786 overl Apeldoorn  10 juli 1866 81jr  z.v. Arian Herman en Aardjen Pas                 Kinderen            4a Aardjen Herman Pas  geb/ged Apeldoorn 8/23 oktober 1808  overl Apeldoorn  1809   4b Aartje Herman Pas  geb/ged Apeldoorn  27 december 1809/ 14 januari 1809 overl Wormen Apeldoorn 11 augustus 1884 74j r tr Apeldoorn 1 mei 1849 Gerrit van Oorspronk   geb Apeldoorn  23 november 1805    papiermaker overl Wormen A’doorn 21 december 1881            4c Hoegen Herman Pas geb  Apeldoorn 28 oktober 1811  overl Apeldoorn  30 oktober 1812 5 WOUTER HOEGEN DIJKHOF   tr    MARIA PEPPELENBOSCH  176/177 6 Jannes Gerrits Hoegen  geb/ged Apeldoorn  15/25 december 1785 7 Jannes Hoegen Dijkhof  geb/ged Apeldoorn 2/11 februari 1787  Johannes, landman overl Apeldoorn  3 februari 1873  tr Apeldoorn   17 juni 1810  Johanna Mooij  geb Apeldoorn   6/17 januari 1790 overl Apeldoorn  20 januari 1863  d.v. Gerrit Mooij en Elberdina Nijenkamp    8 Derk Hoegen Dijkhof  geb Apeldoorn  21 december 1789  bakker, logementhouder, ged Apeldoorn  28 december 1789  stalhouder,herbergier van ‘t posthuis op Het Loo  overl Apeldoorn  13 augustus 1859  tr Apeldoorn  19 mei 1822  Berendina Peuze  geb  Gorssel 14 november 1792  te Peuze,  Peuzel, Peuzink  overl Apeldoorn  14 november 1859       9 Hendrikus Hoegen Dijkhof  geb Apeldoorn  31 december 1791 landman  ged Apeldoorn   8 januari 1792 overl Apeldoorn 14 november 1870 tr Beekbergen  7 augustus 1819 Sophia Johanna Lammers  geb Delfshaven  12 april 1795  overl Apeldoorn  6 januari 1882 d.v.  Bartholomeus Lammers en Pieternella Vermeer 10 Geertruy Hoegen  geb Apeldoorn  15 maart 1794  ged Apeldoorn  23 maart 1794  De naam Dijkhof  komt waarschijnlijk van het landgoed Dijkhof, waar in de buurt het grote aantal paarden, ca 150, van het vervoerbedrijf in de weide stonden. Dijkhof: Adelijk huis op het midden van de Veluwe , prov Gelderland distr Veluwe kew.arr. en 8 uur N van Arnhem kant. en 2 uur NO van Apeldoorn gem. en 2 uur N ten W van Voorst ,20 min O van Twello waartoe het behoort. Het beslaat met de onderhorigheden eene oppervlakte van 22 bnd 2 v.r. 50 v. ell en wordt thans in eigendom bezeten en bewoond door den heer R.H.G. Baron van Isselmuiden. Aardr woordenboek A.J. v.d. Aa  3e deel 1841

 352/353a 1 Gerrit Hoegen Dijkhof  tr Aaltje Egbers Timmer  Kinderen  1a Berendina  geb/ged Apeldoorn  9/15 mei 1803  overl Apeldoorn  23 mei 1828 tr Apeldoorn 31 maart 1827 Jan Schel geb Hoog Keppel Hummelo 30 augustus 1801     timmerman, z.v. Evert  Schel en Berendina ten Holte  1b Helena (Leentje) geb/ged Apeldoorn  26 januari/2 februari 1805  dienstmeid overl Diepenveen  21 juni 1851 tr Apeldoorn  15 maart 1834  Teunis Klein Bloemendal geb/ged Apeldoorn Wormingen   8/21 augustus 1808 stalknecht overl Riele Diepenveen  31 oktober 1883  1c Hoege geb/ged Apeldoorn   11/13 november 1806  overl Apeldoorn 1 november 1810  1d Egberdina  geb/ged Apeldoorn 4/23 oktober 1803overl Apeldoorn 15 mei 1856 48jr tr Apeldoorn 12 september 1828 Nuy Dekker geb Apeldoorn 23 juli 1803 landarbeider overl Brink en Orden Apeldoorn 25 december 1884 81jr Kinderen a Gerrit Dekker geb Apeldoorn 5 januari 1850 overl Apeldoorn  15 november 1924  tr Apeldoorn  5 november 1881  Geertje Lammerts Hissink  ged Voorst  21 januari 1849  overl Apeldoorn  6 september 1886  1e Berend Hoegen Dijkhof   geb/ged Apeldoorn  28 maart/15 april 1810 Bernardus overl Apeldoorn 8 maart 1874 tr Apeldoorn 16 augustus 1850 Maria Sielias  geb Apeldoorn   7 oktober 1818  overl Wormen Apeldoorn  30 oktober 1882 wed van Hendrik Peters d.v. Evert Janssen Sileon/Zelias en Jannetje Gerrits Hulleman  1f Gerrit Hoegen Dijkhof  geb Apeldoorn  24 juni 1812 arbeider  overl Apeldoorn `30 april 1855 tr 1e Apeldoorn  8 april 1837 Berendina Margrieta (Dina) Bosgoed  geb Apeldoorn  22 juli 1809 ged Apeldoorn 6 augustus 1809  overl Apeldoorn  3 juni 1841 tr 2e Apeldoorn   24 september 1841Petertje van de Vlekkert geb Epe  7 mei 1801  overl Apeldoorn 20 december 1856 wed van tr Epe  19.4.1823 Willem Buitenhuis overl Epe 28.3.1837  d.v. Anthonie Hendriks van de Vlekkert en Eva Jans Hardloper   Kinderen 1e   a Willempje Dijkhof  geb Apeldoorn  25 januari 1839 overl Apeldoorn  28 maart 1839  Kinderen 2e    b Gerrit Hoegen  geb Apeldoorn   17 november 1842 overl Capelle  16 oktober 1890  tr Zutphen  6 augustus 1864   Geertruij Hendrika Bloemé   geb ‘s Graveland     18 mei 1841  d.v. Steven Bloeme en Barbara Woudenberg  1g Hoege Gerrits Dickhof geb Apeldoorn Wissel 17 maart 1814 overl Wissel  5 mei 1815  1h Aaltje geb Apeldoorn 23 oktober 1816 overl Apeldoorn 27 maart 1879 tr 1e Apeldoorn 10 maart 1840 Martinus Woudenbergh geb Boxtel 24 maart 1819  overl Apeldoorn 15 november 1855 tr Apeldoorn  24 oktober 1857 Paulus Schuilenberg  geb Apeldoorn 28 november 1825 overl Zevenhuizen Apeldoorn  20 juni 1881 55jr   Kinderen a Reinder Hendrik Woudenbergh  geb Apeldoorn  19 september 1840 overl Zevenhuizen 13 maart 1890 b Gerrit Aalbert  geb Apeldoorn 4 juli 1843 overl Apeldoorn 5 november 1844  c Maria Elisabeth Woudenbergh  geb Apeldoorn  5 september 1845 overl Haaksbergen 27 februari 1917  tr Apeldoorn  13 januari 1866  Carl Albertus Woltrink  horlogemaker geb Nordhorn Dld  12 augustus 1835 overl Borculo  13 mei 1900  Carl was geregistreerd in Zutphen en Borculo, adresboek  doc B238 horlogemaker op de Rozegracht Zutphen   d Albertus  geb Apeldoorn  29 mei 1851  overl Apeldoorn  2 juli 1851 e Margrietha  geb Apeldoorn  31 mei 1852 overl Apeldoorn  29 september 1869 2 Jan Gerrits later Jan Hoegen Dijkhof  tr Jenneke Willems  Kinderen  2a Jan Mulder Hoegen geb/ged Beekbergen  25 februari/1 maart 1806 overl Beekbergen 27  februari 1847 tr Apeldoorn 20 juli 1840  Johanna Alberts/Aalbers geb Twello 1803 overl Beekbergen 29 januari 1877  wed v Gerrit Jan Koldenhof  2b Hugo Hoegen Dijckhof   landman ged Apeldoorn 27 augustus/ 6 september 1807 overl Beekbergen 27 juli 1860  tr Apeldoorn/Loenen  26 april 1838 Gerritje Jansen  geb Loenen  8 mei 1809  overl Ughelen  11 mei 1875  d.v. Merten Jansen en Jenneke Blumink  Kinderen  a Jansje Dijkhof  geb Apeldoorn  12 september 1839  b Jansje Dijkhof  geb Apeldoorn 23 februari 1841  dienstmeid  overl Wormen Apeldoorn 17 december 1915 tr Apeldoorn 16 september 1871 Wicher Hoegen   geb Apeldoorn  8 januari 1838 dagloner overl Wormen   21 juli 1911    c Jenneke geb Apeldoorn  23 februari 1843 overl Apeldoorn  1 oktober 1928 85jr  tr Apeldoorn  16 september 1871 Reijer van Delden    geb Apeldoorn  2 december 1835  voerman/vrachtrijder ovl Brink en Orden Apeldoorn 23 oktober 1881 Kinderen  – Gerrit Jan geb Apeldoorn 8.1.1874 – Gerritje geb Apeldoorn 10.12.1875   d Martha geb Apeldoorn 24 januari 1845 overl Apeldoorn 23 mei 1920 tr Apeldoorn 26 juni 1875  Reinier Pieters geb Deventer 7 september 1834 overl Apeldoorn 23 oktober 1912 Kinderen oa  – Aaltje Pieters geb Apeldoorn 29.10.1877 tr Frederik Hoegen geb Apeldoorn 6.1.1857 – Jannetje geb Apeldoorn 6.1.1849 – Gerrit geb Apeldoorn 20.10.1851  2c Willem  geb/ged Apeldoorn  12/23  mei 1808 landbouwer overl Apeldoorn 6 september 1879 tr Apeldoorn 27 mei 1836 Hermina Martens Westerbroek geb Epe 1806 overl Apeldoorn 13 oktober 1882  Kinderen   a Wicher Hoegen geb Apeldoorn  8 januari 1838 zie 2b-b landbouwer tr  Jansje Dijkhof  geb Apeldoorn  25 februari 1841 d.v. Hugo Hoegen Dijckhof en Gerritje Jansen zie bij 2b  Kinderen   – Wichert Willem geb Brummen 23.8.1864 begr Deventer 8.2.1923   tr Johanna Aleida Witteveen – Gerrit geb Brummen 25.10.1873 overl Apeldoorn 30.4.1888 – Harm geb Brummen 25.10.1874 tr Apeldoorn 4.4.1908 Melia   Janna Mulderij geb Apeldoorn 10.8.1883 – Jannetje Apeldoorn 4.5.1876 – Lambertha Apeldoorn 8.1.1878 – zoon doodgeboren Apeldoorn 9.2.1879 b Grietje Hoegen geb Apeldoorn  13 december  1840 overl Apeldoorn  19 maart 1867 c Jan Hoegen geb Apeldoorn 9 april 1842 d Willem Dijkhof  geb Apeldoorn  30 juni  1852  2d Bernardus   geb/ged Apeldoorn  14/29 april  1810 landman overl Apeldoorn 8 maart 1874  tr Apeldoorn  21 september 1844  Dirkje Bos tr Apeldoorn  16 augustus 1850  Maria Zelias   geb Apeldoorn  7 oktober 1818 overl Apeldoorn 30 oktober 1882 Kinderen     a Berendina Hoegen (Dijkhof)  geb Apeldoorn   13 maart 1850     b Megteltjen  geb Apeldoorn 11 mei 1852  2e Johanna Hoegen D. geb/ged Apeldoorn  9 juni/5 juli 1812 overl Apeldoorn 1 augustus 1894  tr 1e Apeldoorn 6 mei 1835  Coenraad Hulleman   geb Apeldoorn  24 december 1812     jachtopziener  overl Apeldoorn  22 maart 1855 tr 2e  Apeldoorn 9 maart 1878 Gerrit van den Brink  geb Apeldoorn  28 augustus 1811 daghuurder overl Beemte Apeldoorn 23 augustus 1892   Kinderen 1e :4 kinderen   a Jan Hulleman geb Apeldoorn  21 maart 1835  2f Dirk Hoegen Dijkhof  geb Apeldoorn/Wormingen  18 oktober 1814 overl Apeldoorn 24 april 1817  2g Jannetje Hoegen D. geb Apeldoorn  1816 overl  Apeldoorn 11 oktober 1835  2h Berendina Dijkhof geb Apeldoorn 21 september 1821 dienstmeid overl Apeldoorn 24 februari  1880  tr Apeldoorn 26 oktober  1849 Klaas Velthuis geb  Beekbergen 6 december 1828  boerenknecht, dagloner overl Wormen Apeldoorn  15 november 1909  2i Jannes Hoegen Dijkhof geb Apeldoorn  14 oktober 1824  overl Apeldoorn  4 november 1874 tr Apeldoorn 20 september 1865 Janneke Holtman  geb Apeldoorn  4 juni 1834 overl Wormen Apeldoorn 12 oktober 1907  Janneke hertr 1876 Toon Reupkes   Kinderen    a Hendrik Hoegen D. geb Apeldoorn 15 december 1867 overl Apeldoorn 4 augustus 1870  b Johanna Hoegen D. geb Apeldoorn 10 januari 1870 overl Apeldoorn  18 mei 1940 c Berendina Hoegen Dijkhof geb Apeldoorn 20 juni 1875  overl Apeldoorn 16 december 1875  2j Hendrik Hoegen Dikhof  geb Apeldoorn  3 november 1824 landbouwer  tr Apeldoorn 4 juni 1853  Aaltje Zoeten  geb Apeldoorn  16 november 1829 dienstmeid  overl Apeldoorn 12 mei 1870  Kinderen: 10  a Jan Hendrik Hoegen Dijkhof   geb Apeldoorn  24 januari 1862 overl Apeldoorn  22 juli 1870 7 Jannes later Johannes Hoegen Dijkhof tr Johanna Mooy    Kinderen  7a Hoege Hoegen  geb/ged 27 september/herbergier/koetsier  21 oktober 1810 overl Oldebroek 14 september 1867  7b Gerrit  geb Apeldoorn 21 juni 1812  7c Berendina  geb Apeldoorn  17 september 1815 overl Heerde  5 juli 1854  7d Johanna Maria begr Apeldoorn 19 maart 1823  7e Johannes geb Apeldoorn  1823  7f Egberdina  geb Apeldoorn 28 juli 1825 overl Zutphen 27 augustus 1872  7g Derk Hoegen  geb Apeldoorn  23 mei 1828overl Brink en Orden Apeldoorn  31 maart 1901 tr Apeldoorn 20 januari 1855 Hendrika Aleida Huisman geb Apeldoorn  20 december 1834  overl  Apeldoorn 19 januari 1880  Kinderen:  a Johanna Hoegen  geb Apeldoorn  16 april 1855 overl Apeldoorn 19 november 1932 8 Derk Hoegen Dijkhof tr  Berendina Peuze (te Peuze of Peuzel, Peuzink)   Kinderen  8a Berendina Hoegen  geb Apeldoorn 25 februari 1823 overl Voorst 21 februari 1893 tr Apeldoorn 8 maart 1862 Hendrik Jan Bensink geb Zutphen  23 juli 1835 landbouwer overl  Voorst 30 augustus 1908  8b Kristina geb Apeldoorn  4 februari 1825 overl Apeldoorn 21 november 1853  8c Hoege geb Apeldoorn  1828 ongehuwd  overl Apeldoorn  18 november 1853   8d Hendrik Hoegen Dijkhof geb Apeldoorn  21 januari 1829 overl Apeldoorn 8 juni 1916  voerman op t Loo, hij had meer dan 200 paarden, een bodedienst op de Veluwe en een diligencedienst Apeldoorn naar Arnhem vanaf het Posthuis t Loo. hij heeft de naam Dijkhof erbij gekocht  tr Angerlo  28 april 1860 Maria Arnolda Zadelhoff geb Lathun/Angerlo  15 januari 1836 overl Apeldoorn  4 april 1902 d.v. Nicolaas Zadelhoff en Willemiena Woutrina Moll, landbouwers  Kinderen a Willemina Berendina Hoegen Dijkhof  geb Apeldoorn 30 september 1860 overl Apeldoorn 8 september  1888    b Clasina Christina  geb Apeldoorn  21 december 1861 overl Heerde  24 juli 1936    c Hendrik geb Apeldoorn 31 mei 1864 overl Deventer 5 juni 1944 stalhouder bij “De Hoef” Apeldoorn   d Arnoldus Martinus  geb Apeldoorn  1 april 1871 overl Apeldoorn 31 januari 1918  logementhouder/stalhouder het Posthuis  tr Purmerend   13 april 1892 Maartje Bakker  geb Ilpendam  30 oktober 1876  overl Apeldoorn 4 oktober 1914  d.v. Johannes Bakker, handelaar in paarden en Maartje Duif  Kinderen   – Hendrik Jan Hoegen Dijkhof geb Apeldoorn 30.8.1892 tr  W. Storm kinderen o.a. H.J. Hoegen Dijkhof directie garagebedr  en handelmij en A.H. Hoegen Dijkhof directeur Bulk Oil Enterprises BV kinderen mr H.J. Hoegen Dijkhof advocaat Utrecht – Arnoldus Martinus geb Apeldoorn 2.12.1895 gaat 6.6.1912 naar Tiel – Helmich Christiaan smid geb Apeldoorn 17.1.1898 overl Beekbergen 2.5.1981 gaat 29.10.1914 naar Purmerend tr Dirkje Paul geb 1896 overl Beekbergen 14.1.1976 – Johannes Marinus geb Apeldoorn 5.2.1900 gaat 20.2.1907 naar Amsterdam

354/355  CORNELIS HARMS PEPPELENBOSCH  geb Apeldoorn  2 maart 1760 landman overl Apeldoorn 24 november 1833  tr 1e Woerden 1785 PETRONELLA VAN  MOERKERKEN geb Nijmegen 17 december 1760 Pieternella Moerkerk  overl Apeldoorn  22 september 1822 tr 2e  Apeldoorn  13 oktober 1826 Jannetje Montizaan geb Vaassen 2 maart 1774 overl Vaassen 5 december 1849 wed van Arent Kers tr Vaassen 24.11.1793 geb Vaassen 11.3.1759, overl Arnhem 23.11.1811 Arent Kers is overleden tijdens detentie in Arnhem, d.v. Johannes Montizaan en Elisabeth Reinsen Kinderen 1e: 1 MARIA CORNELIS PEPPELENBOSCH   tr WOUTER HOEGEN   176/177 2 Elisabeth Peppelenbosch geb Steenbergen  17 februari 1790 overl Apeldoorn  22 februari 1858  tr Apeldoorn 17 februari 1813  Hartger Hendriks Broekhuijs  geb/d Beekbergen   16/21 augustus 1791 boerenknecht, sluiswachter overl Apeldoorn 1 februari 1860  z.v. Hendrik Hartgers en Janna Baneman 3 Hendersjen Peppelenbosch  geb Apeldoorn   31 juli 1806  dienstbode  ged Apeldoorn  10 augustus 1806 overl Lochem  20 november 1893   tr Amsterdam 5 mei 1830  Jan Vennink geb Twello 1804  winkelier  overl Lochem 29 juli 1877  z.v. Jan Vennink en Gesina Douve naaister  22.10.1867 not transport akte twee huizen in aangelegen bouwland Keistraat Lochem kadastr sectie B 1234 1296 reg arch Zutphen 4 Rik Harms Peppelenbosch  overl/begr Apeldoorn 18/22 oktober 1796

356/357  JAN HENDRIK STUFKEN geb/ged Werden a.d. Ruhr 8 april  1730 Stoefgen, Johannes Henricus overl Beekbergen 22 november 1804 bakker in de buurtschap  onverwagt in een flauwte dood gebleven Engeland/Beekbergen  begr Beekbergen 29 november 1804  otr Beekbergen 7 februari 1761  tr 1e Voorst  25 februari 1761 MARIA ROEBERTS VAN BEEK geb Voorst 15 januari 1736 overl Beekbergen 10 februari 1776  met attestatie Voorst 19.5.1761 o/tr 2e Beekbergen  4/21 september 1777 na 3 Sond proclamatie alhier getrouwt den 21 dito. Wilhelmina Jansen  geb Terwolde 1711overl/begr Beekbergen  16/20 juli 1784 1804 november den 23d is Jan Hendrik Stufken laatst weduwnaar van Willemina Jansen onverwagt in een flauwte dood gebleven oud 73 jaaren nalatende kinderen volgens aangeven van Cornelis Magnifiek den 29de de agterm begraven ½ sch kog doodlaken) lidmatenboek Beekbergen 1731-1774 den 20 maart des jaars 1757 door de Hoogeerwaarde heer professor F.L. Cremer alhier in den H. Dienst bevestigd, heb ik A.B. Boonen tot ledematen de volgende personen aangeschreven: den 18 juni Jan Hendrik Stufken met attestatie van Apeldoorn, 1761 den 19 may Maria van Beek met attestatie van Voorstondertrouwboek van Beekbergen 1761 den 7 februari Jan Hendrik Stoefgen JM geboortig van Werden aan de Rhoer en thans woonende alhier met Maria van Beek geboortig van Voorst woonen te Twello met attestatie van Voorst
Oud Apeldoorns Arch inv. 349 registratie van ingezetenen uit karspel Beekbergen gedaan den 10 en 27 sept 1798 Het 4de jaar der Bataafsche vrijheid. Beekbergen buurtschap Engeland blz B8
Jan Hendrik Stufken 68j bakker wednr met 5 kinderen contribuabel Jan Stufken 27jr bakker bij zijn vader ongehuwd onwillig
Rechterlijk Archief Heerlijkheid Het Loo, inv.nr. 41 den 23 augustus 1777 compareerden voor mij de heer Cort van Hamel Scholtis den Hog en Vrije Heerlijkheijdt Loo en geauthoriseert van den HoogWelgeb. Gast Heer Godfried Geurt Baron Bentinck Heer van den Brieler, alle Berncamp Drossard van welgen Heerlijkheijdt een ende onderbenoemde Schepenen, Evert Peters en Albert Everts Muller, aangestelde voogden over Rutger, Henrica, Robbert, Elias en Jan Stufkes minderjarige kinderen van Jan Henrik Stufkes bij wijlen Maria van Beek ehelijck verwekt, ende hebbende die voogdijschap verburgt met Derk Brouwer en Gerrit Daniels Schut, die, present zijnde deze borgtogt aangenomen en daarvoor verbonden hebben haare personen en goederen ter submissie als Regtens, met renuntiantie aller Exceptien. Waarentegens de Compt wederom hebben belooft, deses Haare Borgen te guaranderen en indemniseren onder gelijck verband, submissie en renuntiatie, alsmede om zig in alles te gedragen van t Lant van Veluwen en Amplisien van dien, in specie, om voor en alleen sijs zig d´commissatie der minderjarigen goederen ondervindend, waarvan te sullens naasten een perfecten staat en inventaris soo en als sij die ter requisitie met Eede sullen kunnen bevestigen ende ´t dubbeld van dien, als ook deser acte stellen in handen van dese secretaris deser Heerlijkheijdt
Actum coram voor schepenen Arnoldus van Lill en gerrit Proper op den 5 aug 1777
Rechterlijk archief Hoge Heerlijkheid Het Loo inv.nr. 41 23 aug 1777 inventaris te doen opstellenen ter name door Jan Hendrik Stufken weduwnaar van wijlen Maria van Beek als vader en voogd van vijf minderjarige kinderen met naame Rutger, Hendrika, Roebert, Elias en Jan Stufken bij wijlen Maria van beek in Egten staat verwekt van alle o gaene gerede en ongerede goederen zo en als zij stervende zaane in leven beseten en nagelaaten heeft als volgt -etc aldus dezen inventaris in alle opregtigheid geformeert en opgeschreven door mijn ondergeschreven wedunaar alles na mijn beste kennis en wetenschap om deze ten allen tijde te moge vermeerderen en vermijnderen met het geene mijn nader hand mogte te Binnen ofte te voorschien koomen met presentatie van eede en waarheid orkonde hebbe Ab Deze geteekent tot Beekbergen op den 4 augustus 1777 was geteekent Jan Henderik Stufken
‘An Here en verklaare wij ondergeschrevene Exmeturs Dezen voorenstaande goederen na onse beste kennis en wetenschap te hebben geexmeert na het ons zelf zoude waardigh zijn met presentaie van een oorkonde der waarheid hebben wij deze geteekent tot Beekbergen op datum als boven was geteekent Derk Brouwer Garrit Danils Schut
Kinderen 1 Rutger Stufken ged Beekbergen  17 januari 1762  banketbakker overl Amsterdam 1 oktober 1813 tr Amsterdam  25 augustus 1797 Dirkje Hulsbergen ged Hattem 12 mei 1765 overl Amsterdam 22 december 1826  zij zijn 19.11.1785 vertrokken naar Amsterdam Nes 27 en Prinsengracht 24 1783 den 8 april op eigen belijdenis aangenomen Rutger Stufken met attest na Arnhem 21 may 1784 lidm boek Beekbergen 2 Hendrika Stufken geb Beekbergen  8 januari 1764 landbouwster overl Apeldoorn 16 mei 1850 o/tr Beekbergen  8 april/1 mei 1791  Jannes Mulder  ged Vaassen 5 december 1762  papiermaker, 1842 rentenier overl Apeldoorn 5 april 1845  z.v. Jan Mulder en Maria Lucasse, molenaar op de molen Kwadenoord II Jannes pacht de molen Kwadenoord II van Johanna Vierevant,  in 1810 werd de molen verbouwd tot oliemolen, hij was de laatste papiermaker  Kinderen  2a Jan Hendrik Mulder  geb Beekbergen  17 januari 1792 papiermakersknecht  overl Apeldoorn 27 oktober 1852   tr Apeldoorn  11 juni 1824 Adriana Herrenberg geb Apeldoorn 16 november 1789 Harenberg overl Apeldoorn  27 juni 1859  2b Hendrik Willem Mulder  geb Apeldoorn 12 augustus 1793  broodbakker  2c Gerrit Mulder geb Apeldoorn 2 februari 1795 overl Deventer 6 mei 1831  2d Lukas Mulder  geb Wageningen 7 januari 1799 papiermaker  2e Jannes Mulder  geb Wageningen  29 december 1805 broodbakker tr Apeldoorn  29 april 1836 Christiana Waijenberg geb Voorst 19 december 1813  dienstmeid   overl Arnhem 31 december 1845 3 Roebert Stufken ged Beekbergen 1 december 1765 overl/begr Beekbergen 16/22 januari 1767 4 Roebert Stufken ged Beekbergen 4 oktober 1767  koekenbakker   overl Amsterdam 24 oktober 1806  eigenaar koekenbakkerswinkel  tr Amsterdam 16 oktober 1801  Maria Wilhelmina Reynders  ged Amsterdam  22 juni 1770 overl Amsterdam  2 september 1822  Maria krijgt in 1819 legaat uit de erfenis van Hendrik Willem, tr 2e 3.7.1807 Gerrit van   Eerden 1786 den 16 may,  op eigen belijdenis aangenomen Roebert Stufken vertrokken met  attest na  Amsterdam den 20 maart 1787 5 Elias Stufkegeb Beekbergen  15 oktober 1769  overl Beekbergen  21 oktober 1769 6 Elias Stufken geb Beekbergen  16 september 1770  landbouwer  overl Beekbergen  4 april 1833 aangenomen lidmaat Beekbergen 1801 tr Voorst 26 februari 1804  Jacobien Janssen Capel geb Beekbergen 9 maart 1789  aapsjen, landbouwster overl Beekbergen 13 juli 1847 358/359  aangenomen lidmaat Beekbergen 1804  d.v.Jan Capel en Aaltje Reinders Woudenberg, zuster van Reintje Capel  Elias verkocht landbouwproducten en deed werk in opdracht van derden, er is een dagboek   van hem bewaard gebleven in handen van de familie Stufken met wetenswaardigheden,   gedichten en recepten Kinderen  6a Jan Stufken  geb Beekbergen 6 januari 1805 begr Beekbergen 23 juli 1805  6b Jan Stufken ged Beekbergen 25 mei 1896 overl  Apeldoorn 21 juni 1895 tr Apeldoorn 19 mei 1848  Johanna Pluim geb Beekbergen  9 oktober 1814 overl Lieren A’doorn  8 april 1899 Jan bezat land in de gemeente Beekbergen Sectie F Engeland stukken grond In 1832 bezat Jan 6 ha grond. In het kadaster was dit gesplitst in 17 are woonhuis en tuin, 486 are bouwland, 3 are uitweg, 89 are weiland en 2 schuren van 0,8 are.  6c Hendrik Willem Stufken ged Beekbergen 15 januari 1809 overl Lieren A’doorn  2 maart 1893 tr 1e Apeldoorn 16 juni 1848  Jantje Weenk  geb Loenen 25 augustus 1811 overl Apeldoorn  7 juni 1876 tr  Apeldoorn   28 april 1877 Wilhelmina Oosterkamp geb Wesepe Olst  31 december 1813 overl Lieren A’doorn  12 september 1888  6d Aaltje Stufken geb/d Beekbergen 17/22 september 1811 papiermaakster Ruitermolen overl Beekbergen 2 november 1887  tr Apeldoorn 3 januari 1840 Adolf van Amersfoort  geb Beekbergen  10 oktober 1806 overl Beekbergen 6 mei 1885 z.v. Willem van Amersfoort en Lubbertjen Jacobs zij wonen in de buurt van het Hoogeland, nu Van Limburg Stirumweg      6e Berend Stufken  geb/ged Beekbergen  18/24 april 1814 landman overl Apeldoorn   11 maart 1897  tr Beekbergen  29 mei 1846 Aaltjen Pluim geb Beekbergen 8 juli 1819     dienstmeid overl Beekbergen 11 maart 1878   6f Rutger Stufken geb Beekbergen 9 maart 1817 overl Lieren 9 januari 1905 o/tr 1e  Apeldoorn 16/28 april 1848 Grietje Reinders van de Trappe geb Beekbergen 28 augustus 1819 overl Lieren 24 april 1857 d.v. Reinder Willems van der Trappe en Hilletje Willems van de Hel tr 2e Apeldoorn 29 augustus 1857 Jantje Pluim geb Beekbergen 19 juli 1827 overl Lieren  15 april 1902 de minister van staat, gouverneur der provincie Gelderland verklaart dar Rutger Stufken binnen de gemeente Apeldoorn voor de Nationale Militie is ingeschr; dat aan hem vervolgens bij loting is ten deele gevallen het nummer 156 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt. Signalement. lengte 1 el 560 strepen aangezigt ovaal voorhoofd hoog oogen blaauw Haar blond, etc.  6g Roebert Stufken  geb Beekbergen  10 september 1820 overl Beekbergen 18 december 1878 tr Apeldoorn 8 april 1853 Grietje van de Hel geb Beekbergen  30 juli 1830 overl Lieren 30 augustus 1904  6h Maria Stufken  geb Beekbergen  2 november 1823 overl Lieren  29 april 1895 tr  Apeldoorn 29 april 1854  Evert van de Helgeb Beekbergen 21 september 1825 overl Beekbergen  15 juli 1869  6i Jan Hendrik Stufken geb Apeldoorn 8 oktober 1826 overl Lieren Apeldoorn 7 januari 1904 7 JAN STUFKEN    tr  REINTJE CAPEL  178/179

358/359  JAN CAPEL geb Beekbergen   16 oktober 1740 papiermolenaar Ruitersmolen 1 overl Beekbergen  5 september 1788  o/tr 1e Beekbergen  30 juni/23 juli 1775 Adriana Sprenkeler ged Beekbergen  7 juni 1744  overl/begr Beekbergen  23/27 mei 1777 zij woonde 1775 in Arnhem d.v. Cornelis Jans Sprenkelaar en Jenneken Everts tr 2e Beekbergen  24 juli 1778 AALTJE REINDERS WOUDENBERG   geb Beekbergen   23 januari 1752 overl Beekbergen 21 juli 1827 Aaltje hertr  2.7.1789 Berend Derks Boks ged Loenen 29.12.1754 overl 12.1.1830 zijn zoon Derk is in 1808 partner in vaders bedrijf B. Boks en Zn,  papiermaker op de Ruitersmolen I aan de Beekbergsebeek 1808-1843 Derk Boks wordt na 1839 papierhandelaar, verkoopt in 1843 de hamerbakken, en richt de Ruitersmolen als korenmolen in, een gevelsteen, die onder de molenvloer werd teruggevonden in 1979, herinnert aan het huwelijk van zijn zoon Gerard met Jannetje Brouwer in 1872, zoon Evert Jan werd kunstschilder en naar hem werd de Evert Jan Boksweg genoemd in Beekbergen, hij kreeg in 1863 de eerste prijs aan de Koninklijke Akademie voor schilder en tekenkunst en kreeg hiervoor in Beekbergen een feestelijke ontvangst, hij overleed in Antwerpen in 1914. Jan Capel erfde de Ruiternolen van zijn ouders. De uitvoerige inventaris, die in juni 1789 van de boedel werd opgesteld, noemt aan onroerend goed behalve de papiermolen een aantal percelen land. Er waren vier koeien en het nodige landbouwgereedschap; huisraad en kleding getuigden van een zekere welstand. De vierbaksmolen was van de normale bescheiden omvang: één kuip, twee paar vormen en één post vilten. Ongeveer 700 riem papier lag gereed. De schulden — hoofdzakelijk aan Gijsbert Middelburg te Deventer voor lompen — bedroegen ruim 1000 gld.” Kinderen 1e  1 Berend Capel geb Beekbergen 24 maart 1777  overl Beekbergen  28 maart 1778 Kinderen 2e  2 Berend Capel  geb Beekbergen  17 maart 1780  overl Beekbergen   2 september 1802 3 Reinder Capel   geb Beekbergen  5 juli 1781 begr  Beekbergen 4 juli 1782 4 REINTJE CAPEL  tr   JAN STUFKEN  178/179 5 Zwaantje Capel geb Beekbergen 15 september 1786 overl Beekbergen 21 november 1786 6 Jacobjen Janssen Capel  Jaapsjen  geb Beekbergen  9 maart 1789  overl Beekbergen  13 juli 1847  tr Voorst   26 februari 1804  Elias Stufken geb Beekbergen 16 september 1770  landbouwer overl Beekbergen  4 april 1833  z.v. Jan Hendrik Stufken en Maria van Beek  356/357    de erven Elias bezitten in 1842 10 ha land in de kadastrale secties ABF en L Beekbergen Elias Stufken woonde in de gemeente Beekbergen Gelderland Sectie L Lieren. In 1832 bezat Elias l ruim 7 ha. In het kadaster was dit gesplitst in 29 are woonhuis en tuin, ruim 12 are hakhout, 319 are bouwland en 387 are weiland, na de dood van Elias zijn bezittingen verkocht en de rest kwam op naam van “De Erven Elias Stufken”. Jan Stufken, een kind van Elias bezat ook land in de gemeente Beekbergen Sectie F Engeland stukken grond . Hij trouwde met Johanna Pluim en ze kregen 4 kinderen. In 1832 bezat Jan ongeveer 6 hectare grond. In het kadaster was dit gesplitst in 17 are woonhuis en tuin, 486 are bouwland, 3 are uitweg, 89 are weiland en 2 schuren van 0,8 are. 7 Jantjen Capel geb Beekbergen   9 maart 1789  begr Beekbergen   11 maart 1809

360/361  EVERT PETERSZ VAN EDEN    geb Wageningen  19 juni 1718 van Eede, soldaat  overl/begr Wageningen 9/11 juli 1805  z.v. Peter Evertz van Eden en Anna van Manen Evert was soldaat in het regiment van de heer major E. van Glinstra  in de compagnie van capitein van Viersen tr Wageningen  15 januari 1743 JACOMINA TEUNISSE SCHEP  geb ca 1723Jacomijn Schep van Dijk overl/begr Wageningen 3/10 januari 1805Jacomijntie Schep lidmaat Wageningen 23.9.1723‘ 3 januarij is overleden en den dito van de Diaconie begraven Jacomijn van Dijk, wed van Evert van Eeden’ Kinderen 1 Teuniske Everts van Ede ged Wageningen  23 juni 1743  Antonia  overl  Arnhem  26 november 1828 tr Wageningen  13 februari 1768  Jan Thomas Merts geb Nijmegen ca 1738 overl Arnhem 7 juni 1815 2 Peter van Ede  ged Wageningen  18 november 1746 3 Catrein van Ede  ged Wageningen  16 mei 1748 overl/begr Wageningen  11/17 maart 1804  Kinderen  3a Dirk van Eeden  ged Wageningen   15 februari 1770  overl Utrecht 4 februari 1846 77jr   tr 1e Utrecht  14 mei 1795 in den Jacobikerk door P.J. Bachiene  Janna van der Heij  ged Wageningen  4 april 1763 Johanna van der Heiden overl Utrecht  13 september 1841  d.v. Gradus Heij en Geertruid Kok  tr 2e Amsterdam  27 oktober 1842  Petronella Antonia Muntendam ged Schalkwijk 30 mei 1770 ten overstaan van de heer Antony Baars en juffr Petronella van Batavia  NH overl Utrecht 18 maart 1848 d.v. Johannes Muntendam en Aaltje Prijs 4 Geertrui van Ede  ged Wageningen  15 december 1750 overl  Wageningen 21 maart 1803 5 Cornelis van Ede  ged Wageningen  18 oktober 1753 6 Klasijntje/Sijntje van Ede ged Wageningen 10 oktober 1756 overl Wageningen 23 september 1841 7 Josijntje van Ede  ged Wageningen   16 februari 1758 8 JOHANNES VAN EDEN  tr  MARGRIETA ROEST  180/181  9 Jan van Ede  ged Wageningen  8 september 1763 10 Hendrick van Ede  ged Wageningen  19 september 1765 overl Wageningen  5 mei 1828 11 Zophia van Ede  ged Wageningen  19 november 1767

376/377  JAN KEMPINK  ged Aalten/Heurne   9 december 1703 Kemperink, Kappers  overl Aalten 23 december 1781  otr Aalten 17 november 1726  tr Winterswijk  15 december 1726 GEERTJEN (TE) KORTBEEK  ged Aalten/Heurne  13 december 1701  overl Aalten 26 december 1764 d.v. Jan Kortbeek en Mette Freriks Kinderen 1 Jan Kappers ged Bredevoort 11 augustus 1727 overl Bredevoort voor 20 oktober 1743 2 Hendrik Willem Kappers ged Aalten 16 december 1729  overl Aalten  14 februari 1801 tr Aalten  28 maart 1761  Wilhelmina Doornink  ged Varsseveld  17 juli 1733  overl Aalten   26 december 1796 d.v. Barend Doornink en Hendersken Luimer            Kinderen            2a Berendina Kappers  geb Aalten  27 februari 1763 2b Gerrit Jan Kappers  geb Aalten  1 april 1764 overl Aalten  2 november 1822 tr Aalten  5 juni 1819   Dersken Bouwmeester geb Aalten 5 maart 1781 overl Aalten  15 februari 1848 2c Geertruid Kappers  geb Aalten  19 mei 1766  tr Genderingen  14 augustus 1791   Wilhelmus Buitenberg 2d Barent Kappers geb Aalten 17 september 1769 overl Aalten  25 juli 1842 tr Aalten  23 februari 1815   Hendrieka Gesiena Wevers geb Aalten 9 november 1776 overl Aalten 27 februari 1852 2e Wolter Kappers  geb Aalten  16 februari 1779  overl  Aalten  21 februari 1779 3 Geertruid Kappers  ged Aalten   18 september 1735 4 HENDRIK KAPPERS     tr   JANNA TE KULVE  188/189  5 Arent  Kappers   ged Aalten  18 december 1740  landbouwer overl Aalten 15 juli 1820 o/tr 1e Bredevoort 14 april/7 mei 1780  Frederica Cornelia Gheun  ged Bredevoort  28 oktober 1753 overl   1786  lidmaatinschrijving Bredevoort 13.4.1775  d.v. Hillebrand Geun en Berendken Veenhuis  o/tr 2e Bredevoort 25 mei/18 juni 1786  Elisabeth Ansink  geb Aalten  1750  o/tr 3e Bredevoort   23 juni/23 juli 1797  get Cornelia Frederica Gheun              Hendrica Raben  ged Bredevoort  14 september 1755  overl Aalten    23 november 1819  d.v. Hendrik Jan Raben en Hendersken Hoenink Kinderen 1e          5a Johanna Geertruijd ged Bredevoort   26 mei 1782             5b Hillebrand  Kappers  ged Bredevoort  19 september 1784   schoenmaker  overl Bredevoort 22 september 1823 tr 1e Bredevoort 16 augustus 1807   Hendrina Raben, ged Bredevoort 7 augustus 1785   arbeidster  overl Bredevoort  12 mei 1813   d.v. Willem Raben schoenmaker en Hanna van den Heuvel   tr 2e Bredevoort  8 november 1813   Berendina Vink  ged Varsseveld 13 november 1785 overl Lintelo Aalten 30 april 1854   d.v. Jan Vink en Johanna Kreeftenberg Kinderen 2e             5c Cornelius Kappers  ged Bredevoort 28 september 1788 overl Bredevoort  30 september 1855  tr Bredevoort  16 oktober 1808 Johanna Margaretha Bouwhuis landvrouw  ged Barlo  22 juni 1788 overl Aalten  18 december 1860 6 Jan Koppers  ged Aalten 20 oktober 1743 Kappers, Kempink dagloner overl Bredevoort 5 maart 1820 tr 1e Bredevoort  januari 1766   Anna Margriete te Kreijl  ged Bredevoort  29 juli 1736  overl Bredevoort 2 mei 1771  d.v. Jan te Kreijl  tr 2e  Lichtevoorde  5 april 1772  Berentien Kressers  geb Winterswijk 3 februari 1743  Berendeken overl Bredevoort  1 september 1807  d.v. Gerrit Kressers en Geertrui Keiners            Kinderen1e            6a Janna Geertruijd Kappers  ged Bredevoort  26 januari 1766  overl Bredevoort                    16 juni 1821  tr Bredevoort 17 augustus 1788  Hendrik Willemsen  ged Winterswijk                     8 februari 1761 overl Aalten 14 februari 1827  z.v. Andries Willemsen en Aaltjen Schutte        6b Jan Willem Kappers  ged Bredevoort 26 januari 1767 overl Bredevoort  1 februari 1767 6c Mette Kappers  ged Bredevoort 30 april 1769 overl Bredevoort 31 december 1836 tr Bredevoort 31 juli 1795 Harmen Jan Rijks ged Bredevoort  21 december 1776 overl Aalten 10 december 1830 z.v. Anton Rijks en Jenneken Piek   6d Hendrik Willem Kappers  geb Bredevoort 3 maart 1771 overl Bredevoort/Aalten 1 maart 1837 tr Winterswijk  20 oktober 1798  Amelia Poppink  geb Winterswijk 25 oktober 1774 overl Bredevoort 10 augustus 1851 d.v. Jan Poppink en Berendina Simmelink op  het Grootehuijs  Kinderen 2e 6e Arendt Kappers  ged Bredevoort 29 oktober 1773 overl Bredevoort  31 oktober  1773        6f Berendina Kappers ged Bredevoort  7 april 1777 overl Bredevoort 13 april 1777 6g Garrut Jan Kappers  geb/d Bredevoort 6/10 december 1780 overl  Bredevoort 6 januari 1834 6h Jan Kappers ged Bredevoort 5 januari 1784 overl Bredevoort 11 januari 1784 7 Anna Geertruijt Kappers  ged Bredevoort 17 april overl Aalten 2 oktober 1795 tr Bredevoort  10 mei 1778  Hendricus Gheun ged Bredevoort  12 maart 1749 overl Aalten 14 januari 1837  z.v. Hillebrand Geun en Beemdken Veenhuis . Hendricus tr 2e Aalten 7.2.1828 Johanna ‘t   Heegt            

378/379  COOPE TER KULVE  ged Winterswijk   23 januari 1692 Keupe Nijeweijde, Oonk overl Winterswijk 30 december 1785  landbouwer op Kulverhuisje begr Winterswijk 2 januari 1786 Woold  tr 1e Winterswijk 2 februari 1721 Geertje Wybberdinck  geb Winterswijk  28 juli 1694 Wijberdink  begr Winterswijk  14 juli 1724 d.v. Lubbert Wybberdinck en Janna Waemelink tr 2eWinterswijk  23 maart 1727 ELSKEN TE HAVESTE  ged Winterswijk  18 mei 1703 Oonk  overl Winterswijk  5 december 1769 Kinderen 1e 1 Wilhelmina ter Culve  ged Winterswijk  19 oktober 1721  Nijewijde /Oonk  overl Winterswijk 16 augustus 1795 tr 1e Winterswijk  27 juli 1748  Garrit Jan Lantink  ged Winterswijk  12 augustus 1725  overl Winterswijk   5 maart 1765  tr 2e Winterswijk 8 september 1765  Jan Berent Harbers  ged Winterswijk  18 december 1735 overl Winterswijk 23 december 1735 2 Wessel ter Culve  ged Winterswijk  10 oktober 1723  Nijewijde/Oonk overl Winterswijk voor mei 1729 Kinderen 2e  3 Geertien ter Culve   ged Winterwijk  7 december 1727  Nijewijde /Oonk  tr Winterswijk   7 juni 1750 Jan Derk Lammers alias te Wehkamp ged Winterswijk 1 september 1720  overl Winterswijk 18 juli 1794 4 Wessel ter Culve geb Winterswijk  29 mei 1729  Woold 51  begr Winterswijk  18 juli 1789   landb Verderhuysje  tr Winterswijk  29 september 1765  Geertje te Kulve  ged Winterswijk  15 september 1737  overl Winterswijk  4 augustus 1774  d.v. Hendrik te Kulve en Aagje Kreijl alias Roerdink tr 2e Winterswijk   21 mei 1775  Berendina Rauwerdink  ged Winterswwijk  27 november 1743 overl Winterswijk 20 november 1822 5 Aeltje ter Culve  geb Winterswijk  5 november 1730   Nijewijde/Oonk  ged Winterswijk 5 november 1730  getuigen: Jenneken te Kulve, Teunis te Haveste en Willemken te Haveste 6 Willemken ter Culve  ged Winterswijk 19 maart 1732  Nijewijde/Oonk getuigen: Berent Baten, Geertruijt Nijwijde, Jenneken Oenk overl Winterswijk  22 februari 1816 tr Winterswijk 20 mei 1759  Hendrik Debbink  ged Winterswijk  24 augustus 1727 overl Winterswijk  8 augustus 1789 7 Keupe ter Culve  ged Winterswijk  15 november 1733  Woold 26,  landb Veenhuys begrWinterswijk  8 juni 1801 tr Winterswijk  10 augustus 1761  Maria Bennink ged Winterswijk   31 juli 1740  begr Winterswijk 1 februari 1801    8 Jenneken ter Culve ged Winterswijk  11 september 1735  Nijewijde/Oonk getuigen: Henders Deunk, Geertruid te Kulve, Wessel Koninks   overl Winterswijk 28 augustus 1778  tr Winterswijk   22 november 1761  Gerrit Jan Siebelink   ged Winterswijk   26 februari 1736  overl Winterswijk 8 november 1814  z.v. Derk Sybelink en Jenneken Doykinck  G.J. Siebelink tr 2e Winterswijk 6.12.1778 Willemina Reesink 9 Jan Willem ter Culve ged Winterswijk  8 september 1737  Nijewijde/Oonk getuigen: Berent Debbink, Jan Nijeweide, Janna Oenk 10 Meijs ter Culve ged Winterswijk   20 juni 1739  Nijewijde/Oonk getuigen: Keupe Nijeweide, Geert te Havestee, Harmeken te Kulve 11 JANNA TE KULVE   tr  HENDRIK KAPPERS  188/189 12 Jan Willem ter Culve  ged Winterswijk  3 april 1744 overl Winterswijk 6 maart 1795   landb. op Vardingholt   tr Vardingholt Dld 7 mei 1767 Sankt Gudula Katholisch Rhede Westfalen Joanna Rheerdinck  geb Vardingholt  1 januari 1742 overl Vardingholt  18 augustus 181713/16 begraafboek : Keupe te Kulve kint  3x  begr 12 november 1759, 26 november 1759, 24 augustus 1742

380/381  AREND DERKSEN BAINK  geb Vorden/Bronckhorst  30 september 1694Arent,Baaink, Baank  overl Vorden  10 september 1756 begr Vorden 14 september 1756  tr  JANNA HIDDINK(S)  ged Vorden  29 januari 1693 Janna Jurriens nederd herv   overl Vorden 1750 d.v. Jurriaan Hiddink Kinderen 1 Hendrika Arends Baank/Baaink  geb Steenderen in d’n Emmer  1720  Hendersken, Henders   overl Toldijk/Steenderen   30 april 1765  nederduits  herv   begr Toldijk   6 mei 1765  tr Steenderen en Bronkhorst  2 augustus 1748  Daniel Egberts Onsteink/Ontsteijn geb Vorden  1705  ‘op den Covik’ Scheunink  overl Covik Steenderen Bronkhorst  10 maart 1775  Daniel Egbertzen landbouwer  begr Covik  14 maart 1775  wedn tr 1733 van Garritje Willems Kok overl Toldijk 1747, z.v. Egbert Tonissen Meijerink  en Geertje Daniels Onstenck 2 Jan Arendsen Baink  geb  ca 1721 overl  voor 1773  o/tr 1e Vorden  3/5 mei 1747  Derksken Daniels Wonninck geb/d Vorden 5 november 1718  d.v. Daniel Wonninck en Gerritjen Hendricks op de Bieshorst  Dersken Daniels hertr 25.3.1774  Hammen Willemsen geb ca 1735 Jan Arentsen jm soon van Arent Baink, met Dersken Daniels jd van Daniel Klein Hammink beide onder Vorden. Dese geboden zijn geschiet door ’t St: hof en   wederom haren voortgang gehad volgens order van’t welEdl. hof den 5 mei 1747; en getrout. 3 Hendrik Baank  geb Vorden  20 juli 1727 overl Vorden  11 september 1727 4 Hendrik Baank geb Vorden  25 december 1728 5 Derk Baank geb Hummelo 23 februari 1731  tr Vorden  13 februari 1756  Barentjen Rentsink geb Vorden  2 maart 1727  d.v. Berent Hendriks Rentsink, Rentsinck van Groot Scothorst en Maria Berents Makkings 6 Henderica Baank  geb Vorden   9 oktober 1734       Boenck/Baenk  ged Vorden  27 maart 1735  overl/begr Vorden 17/20 augustus 1782 tr 1e Steenderen 20 maart 1763  Steven Janssen  geb Zelhem  1735  tr 2e Vorden 29 oktober 1767 Harmen Berendsen Hors(tman) ged Vorden  29 maart 1733  Spijkerman/op ’t Spijker   overl/begr Vorden 2/6 juli 1778 tr 3e Vorden  14 januari 1779  Hermen Jansen Kasper ged Almen/Lochem  1739  Harmes Caspers overl Vorden  20 augustus 1782  7 JURRIAAN BAANK       tr    WILHELMINA VAN KEPPEL    190/191

640/641  THIANKE HARINGHS ged de Hommerts 1678 Tjamme, Tjamke  overl ong 1725 tr Jutrijp 15 mei 1701 RICHTJE SIJTSES ABBEMA  geb Jutrijp 12 augustus 1683 Sytzes  overl  na 1743 minstens 60 jr Richtje hertr Woudsend 24.2.1743 Hylke Michiels Tromp geb Woudsend 4.7.1675 overl Uiterwellinga 1759 Hylke wed van 1e Wytske Tytes, 2e Lizebet Hanzes, 3e Neltje Dirks“ Thianke Haringhs van d’Hommerts en Richtje Sijtses van Jutrijp den 23 januari 1701 voor de 2e maal geproclameerd zijnde, eindelijk na des vaders schriftelijke approbatie op de 3e proclamatie  op de 15e May 1701 gecopuleerd in Jutrijp” Thianke is huisman en eigenaar van de stemdragende panden 11 en 15 te Jutrijp Het dopen van broer Uto 1280/1281 op 9.7.1682 en het verhaal van de schriftelijke toestemming van vader van Richtje,  Haringh Tjallings was in 1693 overleden, wijst op “Uytlandigheyt” Kinderen 1 Sijnwhe Tjamkes ged Hommerts 22 januari 1702 Sieuke door de vader ten doop gehouden 2 Trijntje Tjepkes  ged Hommerts 27 januari 1704 tr Woudsend 19 januari 1727 Sippe Sippens van Idskenshuizen  in de quotatiecohieren deel 8 1749 bl 111, is Sippe Sippens vermeld als meesterbakker te Woudsend, redelijk in staat.    Kinderen  2a Aukje Sippes ged Hommerts  13 augustus 1727  vader afwezig 3 Haringh Tjamkes ged Hommerts  23 mei 1706 Thiampkes 4 Thialling Tjamkes  geb  nov/dec  1707  Thiampkes, smakschipper  ged Hommerts  29 januari 1708  woonde te Woudsend, bij doop ca 8 weken oud overl  Heeg  ca 11 mei 1751   schipper op kogge ‘de Jonge Jan’ 87 a 90 lasten groot  11.5.1751 vermeld in Nedergerecht Wymbritseradeel curator is Sikke Jenties schipper  Woudsend en Anne Tjamkes huisman uit Jutrijp bijz: R: nagelaten kinderen, wijlen Tjalling   Tjallings overl te Heeg inv 36-2 akte 003 1.6.1751 nieuwe curator Harmen Pijters Westhem Nedergerecht Wymbritseradeel Tresoar, dl 36 1751-1806 autorisatieboeken R-:De nagelaten kinderen wegens eigenhandige begeerte van Tialling Tjamkes; wisseling van curator tr 1e Jutrijp/ Wymbritseradeel 6 april 1733  Tayke Jans van Oosterlittens  Tjaltjen Jans    tr 2e Wymbritseradeel 25 juni 1747  Meike Annes van Ypelcolsga  Meike woont bij 2e tr Woudsend tr 1e Wymbritseradeel 9.9.1731 Yde Doytses 20-06-1747 Wymbritseradeel Nedergerecht Wymbritseradeel Tresoar, Dl 35 1694- 1751 autorisatieboeken opm scheiding en deling van vaders goederen curator Joahan Sierks  huisman Hommerts  3.12.1750 Not arch boedelscheiding Amsterdam  201760 Stavoren De Staverse Lijnbaan  Liquidatie en verdeling compagnie. Tjalling Tjemkes schipper cofschip  ‘Jonge Jan’  scan KLAC00349000161 pos 2587, 1238, 380, 187  30.7.1750 Not arch  Bevrachtingscontract  Amsterdam Aktenr 171173 de Oostzee, de Sond, Dantsik, de Crosicq, Coningsbergen, Memel Schip De Jonge Jan Tjalling Tjemkes  scan KLAB08638000097 pos 3218, 433, 506, 94  Kinderen 1e   4a Tjamke  ged Oosterlittens 18 maart 1734  4b Jan  ged Oosterlittens 21 juni 1739 get Jan Fransen grootvader en kerkvoogd  4c Janke ged Oosterlittens 7 april 1737 get Jan Fransen grootvader en kerkvoogd   4d Rechtje Tjemkes  ged  Delfshaven  4 november 1742  27.6.1748 en 29.7. en 21.10 1749 wordt Tjalling Tjemkes vermeld in de Amsterdamse Courant als gearriveerd te Tessel  sonttolregister: 7.7.1749 Thialling Tjemckes uit Woudsend van Amsterdam naar Ostersoen  1749 ingeschreven in Quotatiekohieren in Woudsend aanslag fl 20.–  met 3 kinderen 5 DOUWE TJAMKES  tr   GEESJE HENDRIKS    320/321 6 Anne Tjamkes ged Jutrijp 20 oktober 1715  arm boer overl Jutrijp 1777   door zijn vader in de kerk van Jutrijp ten doop gehouden. Anne sunt 1748 bruker en eigenar fan de stimhawwende states 11 en 15 te Jutryp, earder   eigendom fan syn alders; ‘arme boer’ 1749; diaken by de Ned. Herv Gemeente Jutryp 1756   tsjerkfald 1765; de bern nimme de name “Cnossen” aan.    Anne is curator voor zijn broer Thialling 4  tr Jutrijp 18 mei 1738 geproclameerd en gecopuleerd Trijntje Sierkes van d’Hommerts  geb Jutrijp  9 juni 1715  overl 1800  Trijntje is een afstammeling van de 11e generatie van Uupka Johannis to Knossens, d,v,   Sierck Johans Cnossens welgesteld boer en Jel Wybes  Kinderen  6a Rigtsje ged Hommerts 20 augustus 1747  overl Boornzwaag Skarsterland 26 september 1826  6b Tjamke Annes  geb Hommerts 2 februari 1749 overl Hommerts 9 januari 1826  6c Jeltie ged Jutrijp  4 april 1751 overl IJlst  25 augustus 1831  6d Sierk ged Jutrijp 26 januari 1755 overl Jutrijp 26 september 1826 7 Greta Tjamkes  ged Hommerts  31 oktober 1717  Gretske  tr Ysbrechtum   6 januari 1743  Harmen Pijters  geb Westhem  redelijk boer,  bij hun huwelijk waren zij meid en knecht bij baas Bakkes te Tirns.  in 1749 woonde zij in Abbega met Harmen Pijters, 8 Mints Tjemkes  ged Jutrijp 26 november 1719  Minke  overl Hommerts  22 december 1750  tr kerk Jutrijp 23 februari 1744  Ype Heeres  ged Jutrijp  29 oktober 1713 overl na 1753  z.v. Heere Ypes en Ybel Ruyrds  grootschipper op “De Jonge Haring” 1745 en 1753, belijdenis 25.2.1748  Kinderen  8a Ybeltje ged Hommerts 17 december 1747  8b Herre ged Hommerts 26 juli 1750 de Amsterdamse Courant werd ‘uytgegeeven Bezijden de Beurs Post comptoir’ zie 320/321 Douwe Tjemkes

646/647  GEERT DIRKS LOLLING  geb Borkum   ca 1683 walvisvaarder zoals zoveel Borkummers, commandeur, schiffer hij is vernoemd naar de grootvader van vaders kant  overl Borkum  7 juli 1775 tr 1e Borkum 1710 MARRY HINDRIKS HAAN  geb Borkum 1688 overl Borkum 14 september 1762 kort na de geboorte van Antie  tr 2e Buiksloot, Amsterdam 8 december 1715 Geesje Freriks van Borkum DTB Buiksloot: op goed betoog van Borkum overgebracht Kinderen 1 1 Tettie Gerrits Lolling  geb  1710  overl Borkum  20 mei 1772 tr Borkum  19 februari 1758  Haye Rigts geb Borkum  30 juli 1713  overl Grönland 31 mei 1781 begr Borkum Have Rigts is wedn van Trientie Hanssen overl Borkum 26.11.1756  tr Borkum 10.11.1737 z.v. Rigt Haven en Mettie Eijsen 2 ANTJE GEERTS LOLLING     tr   JAN JÜRGENS  WITKOP     322/323 Kinderen 2e 3 Renske Geerds Lolling  ged Borkum  2 augustus 1716  tr Borkum   26 december 1748  Hans Wilkens  geb  1723  overl Borkum  17 maart 1766 4 Dirk Geerts Lolling  ged Borkum 1september 1720 schiffer, walfanger, bácker  overl Borkum  24 maart 1810 tr Borkum  10 november 1743  Klaaske Janssen Aggen  ged Borkum 13 september 1722 overl Borkum  30 mei 1802 z.v Jan Janssen Aggen en Geesje Reijnders Leeuw C 25.5.1763 de 12e  schepen die de Zond zijn gepasseerd Dirk Geerts Lolling en Jan Jurgens Witkop  Amst C 28.7.1764  25.7  tessel binnen gekomen D G Lolling van Ostende  AC 28.4.1770 26.4 na Vrankrijk uitgezeylt D G Lolling   AC 2.7.17634 juni  te Riga van Cadix en J J Witkop van hier  = Tessel 5 Hindric Geerts Lolling  ged Borkum   25 oktober 1723  overl Borkum   2 november 1740 Heimatverein Borkum vertelt:  …een voorbeeld:  de tochten naar de IJszee waren vol gevaren  Wind en storm  belaagden de zeelui, ze stierven aan ziekten als scheurbuik, verloren door ijsdruk  hun schip en niet zelden werden de  mannen,  jongens en meevarende kinderen gewond of  gehandicapt Zo verloor Dirk Fokken Lolling als 22 jarige in 1727 op een walvisvaarder zijn been. Hij werd  62  en was 40 jaar voorzanger bij de kerkdiensten  in kleine kerk bij de toren op Borkum

 648/649  WILLEM DANIELS MEYER  geb Borkum 1677 schipper  tr  1703 ANTJE JÜRGENS geb Borkum  ca 1679  overl Borkum  2 maart 1745 in 1713 was hij eigenaar van een huis uit de erfenis van zijn vader, hij bezit hooiland en 2 koeien. Kinderen 1 Jurgen Willems Meyer geb Borkum  22 augustus 1716 2 DANIEL WILLEMS MEYER tr METJE OKKEN   324/325

 656/657  JACOB WILLEMSZ BONT ged Purmerland januari 1698 tr Purmerland 30 januari 1723 GRIETJE CLAAS ENDT  ged Landsmeer  8 februari 1693 gedoopt als Grietje Doele d.v. Claas Jacobs Endt en Neeltje Barendse Doelen Kinderen  1 WILLEM BONT tr LIJSBETH CLAAS 328/329  2 LIjsbet Bont  ged Purmerland   21 oktober 1725

662/663  ABRAHAM FREDERIKSZ MIJTS ged Den Helder  30 oktober 1701 commandeur walvisvaart z.v. Frerik Abelsz Mijts  tr Den Helder  25 juli 1732 ANNATJE HOOGLANDS  Antje Hooglant   begr Den Helder 14 februari 1749  aangever Isaak Freriksz  Mijts Abraham Fredericksz. Mijts, rederij Westzaan, Zaandam, Vaarjaren: 1727-1729, 1734-1747, 1749-1758; gevangen walvissen: 135 1/6. Beknopte Geschiedenis van Huisduinen en Den Helder pag 116 /117:  Aart en Abraham in 1765 geregistreerd als loods Kinderen 1 Marijtje Mijts  ged Den Helder  27 juli 1732 Meyts, NH  Amstelkerk pastor Thomas van Son “dankzegging”  overl voor juli 1794  tr 1e Diemen 17 mei 1753 Francois Aartsz de Mutsert  ged Amsterdam Amstelkerk  30 april 1724 kaartmaker, landmeter, z.v. Aart de Mutsert opzichter Hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk en Maria van Tuijl                    overl  voor 1771 jongman tot Diemen, en Marijtje Mijts, jongedogter op Den Helder; wegens de bruijt present Ysaak Mijts haar oom, dus voor haar F. 15.-.- kaarte van het West End van het Eyland Ter Schellingh 1749, vervaardigd door Frans de Mutsert Aartszn., landmeter bij het Hof van Holland archief familie Ortt Utrechts Archief.  kaart van Weesp 1754 3. kaart van den zeedijk voor Huisduijnen en Den Helder, okt 1749   Nat Arch,  landmeter geadmitteerd in Holland op 3.06.1744, toen wonende in Diemerdijk tr 2 e Diemen 25 augustus 1771 Jan Gerritsz van Houweningen  ged Werkendam  14 mei 1732 schout, secretaris Diemen  overl Muiden   26 augustus 1801 wed van Adriana Goudriaan, hertr Muiden 2.8.1794 Liefje Buyteweg z.v. Gerit van Houweninge en Ariaantje van ‘t Sant 2 Frederik Abrahams Mijts ged Den Helder 30 augustus 1733  Freerk tr Den Helder 8 augustus 1761Trijntje Gerritsdr Kroon wed van Wentel  begr Amsterdam  10 februari 1806 Heiligeweg en Leidse kerkhof commandeur op walvisvaarder ’Jacob en Alida’ 1760, juni 1763 retour van Groenland met 4 vissen 111q, voer voor rederij uit Zaandam 1755-1767  en ving 26 ½ walvis 3 Jacobus Mijts ged Den Helder  25 december 1734  4 AALTJE ABRAHAMS MIJTS    tr     AARJEN WILLEMS TUYNZAAT      330/331 5 Jacobus Mijts ged Den Helder 27 juli 1738 get Barbertje Hoogland 6 Anne Mijts ged Den Helder  21 november 1739 7 Jacobus Mijts  ged Den Helder  23 november 1740 tr 1e Diemen  11 juli 1773  Petronella Marees/Morrees  geb Watergraafsmeer  otr Amsterdam  20 juli 1787 tr 2e  Diemen 5 augustus 1787  Aaltje Havesman  overl Diemen 28 december 1812  Alida, wed tr 1e Amsterdam 5.8.1763 Adriaen Gerrardsz van der Hoeve 8 NN ged Den Helder januari 1742 get Maartje Freriks Mijts 9 Abraham Abrahams Meits  ged Den Helder 19 juli 1744   Abram Mijts commandeur  get Jannemoeij Mijts overl Nieuwe Niedorp 29 april 1814 NH arch akte 16 1.5.1814  otr Nieuwe Niedorp   19 februari 1777 tr 1e Nieuwe Niedorp  16 maart 1777 Aagtje Cornelis Wonders   ged Nieuwe Niedorp  2 december 1742 overl Nieuwe Niedorp  6 december 1800  wed van Jan van den Beets o/tr 2e NIeuwe Niedorp 8/23 november 1806  Geertje Pieters Koeman  geb Nieuwe Niedorp   11 november 1742   overl Nieuwe Niedorp  2 februari 1823  Abraham woont 1806 in Diemen Abraham Mijts de Jonge tussen 1771-1774 voer hij voor de firma De Lange & Tip  Westzaan, bevriend met Jan Walig en Cornelis Corf ook commandeur uit Den Helder, zie   het dagverhaal van Aafje Gijsen 1773-1775.   de ‘Eensgezindheid’ was een schip van rederij Ebmeyer uit Zaandam, in 1798 door Engelsen onderschept en verkocht. Cornelis Clorn uit Den Helder was toen commandeur. Cultuurgeschiedenis van de Lage Landen deel VIII, pag 276   Een gevelsteen Nieuwe Niedorp vermeldt: 13 juni 1872 is de eerste steen gelegd door   Abraham Mijts Abrz  oud 15? jaar 10 Antje  Mijts ged Den Helder  26 september 1745  begr Den Helder  7 januari 1771 otr Den Helder 27 oktober 1769 tr Den Helder 12 november 1769   Abraham Tjeertsz Schoon  hij  hertr  Den Helder 20.3.1774 Barbertje Louris Walig present f 12-0-0  Antje Meijts sterft kort na geboorte van haar dochter Antje geb Den Helder 1.1.1771 11 Hendrik Mijts ged Den Helder 2 juli 1747 12 NN ged Den Helder 5 januari 1749

664/665  CORNELIS KLAASZ KELDERMAN ged Purmerend 7 september 1683 begr Purmerend 17 juli 1728 tr 1e Purmerend 3 april 1707 Cornelia Jans  geb Purmerend  ca 1685 begr Purmerend 9 december 1719 tr 2e Purmerend   18 januari 1722 ARIAANTJE SIMONS  GROOT  geb Zuid Scharwoude Ariaantje tr 2e Purmerend  23 december  1731  Pieter Dirksz Werf d.v. Sijmen Dirks Groot geb Monnickendam watermolenaar tr Edam 16.1.1700 Grietje Harmens 1330/1331 Kinderen 1e  1 Klaas Kelderman  geb Purmerend  21 juli 1709 2 Klaas Kelderman  geb Purmerend  2 oktober 1710 3 Jan Kelderman  geb Purmerend  31 maart  1712 4 Jan Kelderman  geb Purmerend 30 april 1713 5 Hester Kelderman geb Purmerend 25 november 1714 6 Hester Kelderman  geb Purmerend  13 februari 1716 7 Reintje Kelderman geb Purmerend  14 december 1717 8 Reintje Kelderman geb Purmerend 1 december 1719 Kinderen 2e  9 Willem Cornelisz Kelderman ged Purmerend  19 januari 1723  tr Purmerend 10 december 1747  Lijsbeth Michiels Breukers ged Purmerend 1 januari 1724  10 CORNELIS CORNELISZ KELDERDAM    tr    LIJSBETH DUBBELT 332/333 11 Simon Cornelisz Kelderman geb Purmerend  9 september 1725 tr Purmerend  29 oktober 1747  Geertruij Jans Bloemendaal  geb Hengelo

 666/667  JACOB SIMONSZ DUBBELT  ged Alkmaar 24 februari 1686 remonstrants  overl  aangegeven Akersloot 15 juli 1747  aangegeven door  Arien Jansz Smit  tr 1e Zuid Schermer  8 januari 1713 AAGJE JACOBS BERKHOUT ged Zuid Schermer  18 oktober 1693 d.v. Jacob Jans Groot Berkhout en Marite Simons 26.09.1717 beiden belijdenis. DTB Akersloot inv  6  tr 2e Zuid Schermer/Akersloot 3 juli 1729 Trijntje Michiels/Machiels   ged Warmenhuizen  5 september 1700  overl  Zuid Schermer 3 november 1761 d.v. Michiel Willemsz en Anna Ariens Kinderen 1e  1 Jannetje Jacobs Dubbelt  ged Zuid Schermer  23 september 1714 2 Trijntje Jacobs Dubbelt ged  ca 1715  tr Zuid Schermer  6 januari 1732  Dirk Dirksz Koster 3 Jacob Jacobs Dubbelt   ged Zuid Schermer 9 augustus 1716  overl  voor 1721 4 Jacob Jacobs Dubbelt  ged Zuid Schermer  8 december 1721 5 Maartje Jacobs Dubbelt ged Zuid Schermer 18 augustus 1724 tr Zuid Schermer  11 maart 1742  Jacob Klaas Slooten 6 Aagje Jacobs Dubbelt ged Zuid Schermer 24 maart 1726 7 LIJSBETH JACOBS DUBBELT  tr CORNELIS KELDERMAN      332/333 Kinderen 2e 8 Aagje Jacobs Dubbeld  geb  ca 1733  overl Akersloot 18 januari 1767  tr Akersloot  5 mei 1754 Dirk Ariens Smit  geb Zuid Schermer 19 februari 1708  overl Akersloot   21 maart 1772  z.v. Arie Jans Smit en Neeltje Joostens 9 Jacob Jacobs Dubbeld geb Oterleek  10 november 1737 tr Akersloot 20 maart 1763  Trijntje Willems Schermer  geb Akersloot  ca 1735   Kinderen 9a Maartje Jacobs Dubbeld  ged Oterleek begr Schermerhorn  23 mei 1803 tr 1e Oterleek 3 mei 1789 Pieter Jansz Raven  ged Oterleek  21 oktober 1764 z.v. Jan Michels Raven en Antje Pieters de Groot  tr 2e Oterleek 26 februari 1797 Pieter Jansz Dekker 6270 – 26.2.1797 Pieter Jansz Dekker wed in de Schermer Oterleek Maartje Jacobs  Dubbeld wed  in de Heer Huijgenwaard voor de gerechte getrouwd  9b JacobJacobs Dubbeld  geb Akersloot jongeman wonende in Oterleek tr 30 januari 1803 9c Trijntje Jacobs Dubbeld  geb ca 1769 overl Schermerhorn  29 april 1796 tr Oterleek  8 maart 1789  Cornelis Cornelisz Nap  geb Akersloot  12 februari 1764 boer overl Schermerhorn  3 december 1809  Cornelis hertr 1799 Trijntje Cornelisdr Aaij Kinderen a Neeltje Nap ged Oterleek  17 november 1794   9d Willem Dubbeld  geb Akersloot  1774 overl Oterleek 11 april 1831 tr Oterleek 30 januari 1803  Geertje Jans Meinis  9e Jacoba 10 Antje Jacobs Dubbeld  ged Zuijd Schermeer 9 november 1741 overl Akersloot 21 februari 1808 tr  Akersloot  20 maart 1763 Jacob Jacobs Vlaanderen  geb Zuijd Schermeer Driehuizen  12 december 1732  landbouwer begr Akersloot  30 november 1793 z.v. Jacob Florisz Vlaanderen en Aafje Jacobs  NA 143 nr 41 11.5.1808 Akersloot notaris Lourens Veer volgens de acte van scheiding bezit Antje aan goederen en obligaties 5204,14 gld na aftrek van kosten bleef hiervan over  fl 5029,4,6  Kinderen  10a Aafje Jacobs Vlaanderen  ged Zuid Schermer 16 september 1770 overl Akersloot  20 december 1803 tr Zuid Schermer 25 juni 1794 Jan Cornelisz Visser  overl Schermerhorn 28 november 1798 Kinderen a Jacobs Jans Visser hij staat in 1808 als minderjarige onder voogdij van Jacob en Floris acte 26.5.1804  10b Jacob Vlaanderen  geb Zuid Schermer Driehuizen 21 april 1765 boer overl Oterleek  20 september 1826 tr 1e Zuid Schermer 10 april 1789 Antje Marijtje Rens  ged Groot Schermer 10 april 1763 overl Akersloot 9 september 1812 tr 2e Heerhugowaard 18 september 1814 Neeltje Klaas Zwaan  geb Heerhugowaard 1758  boerin overl Oterleek 12 mei 1829  10c Simon Vlaanderen  geb Zuid Schermer  21 maart 1773 overl Zuid en Noord Schermeer  12 november 1816 huis 133 tr  Maartje Olij  geb    ca 1782 overl Zuid en Noord Schermer 12 november 1816  d.v. Jan Olij en Aaltje Langerijs  10d Floris  ged Driehuizen  7 februari 1768 overl Zuid en Noord Schermer  24 maart 1850 tr  Neeltje Keesema  geb S Pancras  ca 1750 overl Zuid Schermer  14 september 1840  10e Trijntje  geb Zuid Schermer 1 februari 1778 boerin overl Wijde Wormer 5 november 1835 tr  Pieter Veen zij woonden  Axwijk Kwadijk

672/673 CORNELIS HONINGH  ged Holysloot ca 1710  overl   ca 1744   tr TRIJNTJE JANSD  HUISMAN    ged Holysloot   1710  overl Holysloot  15 januari 1787  77jr Kinderen 1 SIJMEN CORNELISZ HONINGH   tr GRIETJE DIRKS KRIJNE  336/337 Cornelis is waarschijnlijk kleinkind van Cornelis Jansz Honich  tr Geertje Claasdr op 1.2.1652

 674/675 DIRK JACOBS  KRIJNE  ged Holysloot ouderling 7.12.1760-5.12.1762  overl Holysloot  24 januari 1767 tr Holysloot  23 februari 1727 EEFKE JANS LIS  overl Holysloot 9 april 1767 Kinderen 1 GRIETJE DIRKS  KRIJNE tr SIJMEN CORNELIS HONINGH 336/337 2 Neeltje Dirks Krijne tr 1e Holysloot 17 december 1752 Albert Jans Peeper wed van tr Holysloot 4.5.1749 Wijntje Sijmons Honingh tr 2e Holysloot   5 juli 1778 Jan Boerendans 3 Jacob Dirks Crijne tr Holysloot 16 november 1755  Lieuwtje Martensdr Kap geb Uijtdam  zij hertr  Holysloot ca.1763 Jan Jacobs Zijp  Kind: 21.8.1763

 678/679  JAN DE VOS  ged Broek in Waterland 19 oktober 1704 z.v. Tomas de Vos en  Grietje , z.v. Cornelis de Vos en Klaartje tr Broek in Waterland  2 januari 1728 TRIJNTJE SCHOON ged Amsterdam   31  augustus 1707 d.v.Pieter Schoon en  Dintje Jans Pelser Kinderen 1 Maritje ged Broek in Waterland 14 november 1728 2 Grietje ged Broek in Waterland 13 maart 1729  overl Broek in Waterland 1729 3 Grietje ged Broek in Waterland 5 november 1730 4 Simon ged Broek in Waterland 24 augustus 1732 5 Stijntje ged Broek in Waterland 7 maart 1734 6 Tomas ged Broek in Waterland 12 december 1735  7 STIJNTJE  DE VOS  tr GERRIT NAGELHOUT  338/339 8 Grietje ged Broek in Waterland 8 januari 1741 9 Tomas ged Broek in Waterland 19 april 1744

688/689  PIETER JACOBSZ BRUIJN  overl Zuiderwoude 1708 tr GEERTJE CORNELIS  VISSCHER ged Zuiderwoude 3 februari 1658 belijdenis 30 mei 1683 overl Zuiderwoude 29 november 1719 Kinderen 1 Dieuwertje Bruijn ged Duurtje  tr Zuiderwoude 2 november 1704 Jacob Jans de Geus geb Zuiderwoude  9 januari 1678 z.v. Jan Jaep de Geus en Jannetje Jacobs                 Kinderen 1a Niesje de Geus geb Zuiderwoude 23 augustus 1705 1b Niesje Jacobs de Geus  ged Zuiderwoude  4 maart overl voor 1828  tr Zuiderwoude 22 oktober 1730 Pieter Sijmonsz Salomons  ged Zuiderwoude  20 november 1704 overl voor 1828 datum onbekend volgens verklaring der burgemeester 1c Lijsje de Geus ged Zuiderwoude 17 september 1710 1d Cornelis de Geus ged Zuiderwoude 23 april 1713 1e Cornelis de Geus ged Zuiderwoude 18 november 1714 2 JACOB PIETERS  BRUIJN  tr  LIJSJE JANS MELIS  344/345 3 Lijsje Pieters Bruijn ged Zuiderwoude 29 april 1691overl  1724 tr Zuiderwoude 11 februari 1714 Sijmen Jansz Koster  Lijsje en Sijmen  waren het laatste paar dat in de kerk van Zuiderwoude trouwde, de kerk stort in  op 26 februari 1714 Kinderen 3a Niesje Koster ged  8 november 1715   tr  8 juli 1742  Cornelis Simonsz Bruyn weduwnaar van Neeltje geb 29.1.1713, tr 1.5.1740. 4b Neeltje   ged Zuiderwoude  28 november 1723 4 Claertie Pieters Bruijn  ged Zuiderwoude  11 november 1696  tr Zuiderwoude  18 december 1712  Klaas Jans Groot  ged Zuiderwoude  19 augustus 1685 z.v. Jan Claes Groot en Trijntje Jans Kinderen 4a Sijtje  ged Zuiderwoude  29 juli 1714 4b Jan ged Zuiderwoude  11 augustus 1715 4c Lijsje  ged Zuiderwoude  6  september 1716 5 Niesje Pieters Bruijn  geb Zuiderwoude  23 januari 1698

 690/691  JAN CLAESZ  MELIS  ged Zuiderwoude  7 december 1664 overl bij Bornholm 1718 bruidegom in 1718 gebleven bij Bornholm  tr Zuiderwoude  9 februari 1698 BEERTJE HEERMANS  ged Zuiderwoude  21 november 1666  d.v. Heerman Pieters en Marritie Jans Kinderen 1 Claes ged Zuiderwoude  31 mei 1699 2 LIJSJE JANS MELIS tr JACOB PIETERSZ BRUIJN 344/345 3 Marritie ged Zuiderwoude 30 maart 1704

704/705  GERRIT HOEGEN   ged Vaassen  15 januari 1702 landman  overl/begr Apeldoorn 15/21  januari 1789 tr na 1737 RIKSJE JACOBS WESTENENK geb/ged Apeldoorn 3/5 maart 1720 Rijkje overl/begr Apeldoorn  11/18  april 1791 zij was bekend als Rickien van Jacob van de Holhorst Kinderen 1 Jacob Gerrits Hoegen  geb/ged Apeldoorn  25 december 1740  overl /begr Apeldoorn 13/17 mei 1803  tr Apeldoorn 30 april 1780  Jenneke Elzenatius  ged Apeldoorn  4 mei 1760  Jentje Eugnatius  overl Apeldoorn  23 januari 1853  d.v. Elsenatius Lamberts en Megteld /Martha Jansen  Kinderen 1a Johanna Hoegen  geb/ged Apeldoorn 13/17 februari 1782 Hanna/Anna arbeidster      overl Apeldoorn  25 december 1858 tr Apeldoorn  15 november 1807 Geurt Goverts van den Burg ged Arnhem  1775 Gerrit Goossens landman overl Apeldoorn 30 januari 1840      1b Riksje Gerrits Hoegen geb/ged Apeldoorn 1/5 oktober 1783 dienstmeid overl Beekbergen 21 juli 1827  tr Apeldoorn 29 januari 1825 Teunis Oosterman  geb Beekbergen 9 februari 1897 arbeider  overl Apeldoorn  28 december 1835  Teunis tr 2e 25.5.1833 Cristina de Wilde          1c Gerrit Jan Hoegen ged Apeldoorn  11 september 1785          1d Megteld Hoegen ged Apeldoorn  25 december 1786 overl Apeldoorn  23 augustus 1844  1e Christine Hoegen  geb/ged Apeldoorn  10/12 oktober 1788        1f Jannetje Hoegen  geb/ged Apeldoorn  22/24 oktober 1790            1g Gerritje Hoegen ged Apeldoorn 16 september 1792          1h Hendrik Hoegen  geb/ged Apeldoorn  8/18 mei 1794  overl Apeldoorn 2 mei 1861 tr Apeldoorn 13 mei 1821 Hendrika Brekvoort ged Laren  8 juni 1794 Brekveld, Brakveld             overl Apeldoorn  15 mei 1878  Kinderen   a Jacomina Hoegen geb Apeldoorn 13 december 1819 overl Zevenhuizen Apeldoorn 9 januari 1903 tr Apeldoorn 14 oktober 1848 Maas Buitenhuis geb Apeldoorn  7 januari 1824 overl Apeldoorn 7 januari 1911    b Gerrit Hoegen  geb Apeldoorn  26 april 1831   c Jansje Hoegen geb Apeldoorn 21 oktober 1835   d Mechteline Hoegen  geb Apeldoorn 22 juni 1838      1i Elisabeth Hoegen geb/ged Apeldoorn 21/27 augustus 1797 overl Apeldoorn 15 september 1797         1j Elisabeth Hoegen geb/ged Apeldoorn 3/9 juni 1799             1k kind geb/overl Apeldoorn  18 juni 1801  1l kind geb/overl Apeldoorn  20 juli 1803  begr Apeldoorn  23 juli 1803  2 HUGO GERRITS   tr   BERENDINA JANSEN TAMBOUR   352/353  3 Hendrik Gerrits Hoegen  ged Apeldoorn  7 maart 1745  landman  overl Apeldoorn  15 december 1787 begr Apeldoorn 22 december 1787  ondertr Apeldoorn 21 januari 1774  tr Apeldoorn  6 februari 1774  Willempje Janssen de Kroese  ged Apeldoorn 19 januari 1746  landman op de Beempte  begr Apeldoorn  29 december 1824  d.v Jan Gerrits Croese en Geertruij Dirx/Geertruid Dercks Kipperman, Willempje hertr 29.7.1798 Gerrit Jansen Tamboer 796/707-5            Kinderen            3a Rikjen Hendriks Hoegen  geb/ged Apeldoorn  3/8 mei 1774 get Fenneken Andries  overl Terwolde Gld 16 januari 1828 tr   Fredrik Gerrits ged Terwolde  25 november 1764   daghuurder overl Terwolde Voorst 12 april 1825 60jr   z.v. Gerrit Gerrits en Eefse Freriks  3b Geertruij Hendriks  geb/ged Apeldoorn 7/8 april 1776 overl 1842             3c Stientjen Hendriks  geb/ged Apeldoorn  10/14 juni 1778 Christina dienstmeid overl Apeldoorn  2 mei 1847 tr Apeldoorn  29 april 1819  Gerrit Kruimer geb Apeldoorn 23 juli 1782 bouwman overl Apeldoorn  9 februari 1858   z.v. Jan Kruimer en Antonia Wicherts  3d Jan Hoegen geb/ged Apeldoorn 1/6 februari 1780 papiermaker overl Apeldoorn  5 februari 1851 tr Apeldoorn  16 oktober 1812 Aaltje van Gerrevink geb Apeldoorn 17 april 1787 overl Apeldoorn 26 mei 1836 d.v Zeintje Muller  3e Gerrit Hendriks Hoegen    ged Apeldoorn 30 december 1781 overl Apeldoorn  31 november 1831 tr 1e Apeldoorn 29 november  1807 Aaltje Bosgoed overl Apeldoorn  1 maart 1808 begr Apeldoorn  7 maart 1808 tr 2e Apeldoorn  30 december 1810  Harmine Lamberts Nalink  ged Apeldoorn 10 december 1769  3f Hendrika Hendriks geb Apeldoorn 29 december 1783 ged Apeldoorn 11 januari 1784 3g Hendrikus Hoegen  geb/ged Apeldoorn  6/8 mei 1785  overl Utrecht 7 september 1847  tr Utrecht 31 juli 1816  Anna Onderberg geb Roewert Duitsl 1777 overl Utrecht 9 oktober 1854  d.v. Michiel Onderberg en Gerdrut Vowinkel 4 Geertien Gerrits Hoegen  ged Apeldoorn 3 januari 1748 Gerritje overl Apeldoorn 31 december 1807 begr Apeldoorn 6 januari 1808 ondertr Apeldoorn 3 juni 1775 tr Apeldoorn 18 juni 1775  Berend Nieuwenhuijs  ged Apeldoorn  15 november 1744 overl Apeldoorn 3 juni 1814 70j 5 Stijntjen Gerrits Hoegen ged Apeldoorn 19 april 1750 Stientjen begr Deventer Bergkerk 18 april 1794 ondertr Apeldoorn  7 december 1792 tr Apeldoorn  23 december 1792 met attestatie naar Deventer 23.12.1792  Barend/Baerend Nagel geb  woont Deventer, wed van Johanna van Battem 6 Joanna Gerrits Hoegen  geb/ged Vaassen   22 juli 1753 Janna/Johanna  overl Deventer 30 maart 1822 ondertr/tr Apeldoorn  11/27 oktober 1782  tr kerk Deventer 27 oktober 1782  Reinier Lammerts  geb Vaassen 1728  Reynier,  cannonier  in de comp  ged Vaassen 4 februari 1734  van Hr Hamman in Deventer overl Deventer 5 april 1815  wedn van Barbara Landgoed 7 Aardje Gerrits Hoegen  ged Apeldoorn  12 december  1756 ondertr/tr Apeldoorn  9/25 augustus 1776  overl Apeldoorn 21 juni 1818  Aalbert Janssen de Kroese ged Apeldoorn  20 januari 1754  landman op de Beempte  overl Apeldoorn  5 december 1826 begr Apeldoorn 11 december 1826  Aalbert wordt in de lijst van weerbare mannen genoemd 1784 8 Gerrit Hoegen  ged Apeldoorn 4 april 1760  landman overl Apeldoorn  17 maart 1845 ondertr/tr Lochem/Apeldoorn 2/25 april 1790  Jenneken Bannink geb Lochem  1760  boerenwerk doende  overl Apeldoorn  1 april 1846  d.v. Gerrit Jan Bannink. overl Apeldoorn 1 april 1846  Kinderen 8a Gerhardus Hoegen  geb/ged Apeldoorn  13/17 juli 1791 Gradus overl Apeldoorn  11 januari 1866 tr Apeldoorn  30 mei 1822 Berendina Peters van Putten geb Epe  18 november 1798 overl Beemte  3 augustus 1881 d.v Berendina Gerrits           8b Gerrit Jan Hoegen ged Apeldoorn  24 november 1793 overl Groningen 3 november 1815 8c Rik Hoegen geb/ged Apeldoorn 25/27 maart 1796 overl Apeldoorn 29 oktober 1879 tr Nijbroek 12 februari 1816 Hendrikje Brouwers ged  Epe 9 december 1792 overl Apeldoorn 1895            8d Jannes Hoegen geb Apeldoorn 27 augustus 1798 ged Apeldoorn  2 september 1798 8e  Hendrika Hoegen  geb Apeldoorn 30 augustus 1801 ged Apeldoorn 20 september 1801 overl Diepenveen  24 februari 1888             8f Johanna Hoegen  geb/ged Apeldoorn  12/21 april 1805  dienstmeid tr Apeldoorn  6 november 1835 Roelof ter Beek  ged Apeldoorn 3 juli 1813  kleermaker, z.v. Jan ter Beek en Geertje Hendriks Klooster             8g Cornelis Johannes   ged Apeldoorn 23 november 1806             8h Wouter Hoegen geb Apeldoorn  28 juni 1807  ged Apeldoorn  5 juli 1807 overl Apeldoorn 27 november 1889            8i Gerritje Hoegen  geb Apeldoorn 15 november 1810 ged Apeldoorn  2 december 1810 overl Epe  15 mei 1892 81j  tr Apeldoorn  19 februari 1836  Albertus Kluitenberg geb Epe 22 juli 1804   schoenmaket  overl Vaassen /Epe   3 februari 1858 54j    

706/707  JAN GERRITS TAMBOER  geb Vaassen  2 december 1708 tambour bij de compagnie van majoor Kaeks landbouwer op ‘de kleine asheuvel ‘ overl/begr Vaassen 12/18 maart 1766 tr 1e Janna Jansen geb Voorst  1726 in het Vaassense broek  otr Deventer 19 maart 1735  tr 2e Vaassen  11 april 1735 HENDRICKJEN JURRIAANS  geb/d Nijbroek 28/30 oktober 1712 Hendrikje Juriens Schipper  overl/begr Vaassen  3/7 juni 1781 Kinderen 1 Willemijntje Jans Tamboer ged Vaassen   14 december 1738   Willemtjen genaamt Truiboer o/tr Vaassen  13 april/6 mei 1759  Gerrit Lubberts van  Norel/Krul ged Vaassen  25 januari 1733  z.v. Lubbert Jans van de Gansenebbe en Jentje Gerrits van Laar 2 Geertruij Jans Tamboer  ged Apeldoorn  19 augustus 1742 overl Apeldoorn  30 april 1826 tr Vaassen 26 februari 1764 Derrek Jannes van Werven geb Vaassen  1734 overl Vaassen 23 februari 1816 3 Dirk Jans Tamboer ged Apeldoorn 19 maart 1747 overl/begr Apeldoorn Wormingen  25/30 april 1800  tr Vaassen  6 mei 1770  Janna Knippenberg  ged Nijbroek   1 december 1743 overl Apeldoorn  25 oktober 1816  lidmaat Apeldoorn 26.12.1778 met attestatie van Vaassen 4 Berend Jansen Tamboer  geb Apeldoorn  12 mei  1748   landbouwer op Driehuizen  overl/begr  Vaassen  23/29 maart 1804tr Vaassen 13 mei 1765  Hendrika Roelofs geb Vaassen 2 december 1743 overl Apeldoorn  22 september 1821 5 Gerrit Jansen Tamboer geb/d Vaassen  15/18 februari 1750   landbouwer  overl Brummen  9 augustus 1824  woont in 1797 in de Papagaay aan de Grift  tr 1e Vaassen  16 februari 1772  Petertje Teunis Bloemink  geb Nijbroek  1752 overl Apeldoorn   29 december 1797  tr 2e Apeldoorn  29 juli 1798   Willempje Jansen Kroeze ged Apeldoorn 19 januari 1746  overl Apeldoorn  29 december 1824  wed van  Hendrik Gerrits Hoegen 704/705-3 d.v. Jan Gerrits Kroeze en Geertrui Dercksken  Knipperman  6 BERENDINA JANSSEN TAMBOER   tr   HOEGE GERRITS 352/353

708/709  HARMANNUS HARMS PEPPELENBOSCH  geb  1729 aangenomen naam, Mannus  overl Apeldoorn  16 november 1804 begr Apeldoorn  20 november 1804 tr Voorst  14 november 1756 HENDERCIE CORNELIS ged Voorst 18 januari 1733 Cnelisse  overl Apeldoorn   11 mei 1819 onder de naam Hendrikje Peppelenbosch van de Graafden 17-11-1804 gav vrouw Peppelenbosch aan dat vrijdag om dito namiddags om 1 uur aan een beroerte overleden is Hermannus Herms in de Kleterstraat oud 75 jaren, begraven dingsdag 20 dito Kinderen 1 CORNELIS PEPPELENBOSCH  tr PETRONELLA VAN  MOERKERKEN 354/355 peppel = populier.          

710/711  CORNELIS VAN MOERKERKEN geb Breda  22 januari 1724msoldaat, NH  get Cornelia van Breunel overl Apeldoorn  27 september 1817 z.v. Reijnier van Moerkerk en Adriana Maria van Rotterdam o/tr 1e Breda  1/16 november 1755 MARIA ENGELHART geb  ca 1730 NH  overl ws Breda  20 november 1783 tr 2e Breda  30 januari 1785 Elisabeth Bijenburg ged Breda  26 maart 1741 Bienburg, 27.6.1776 lidmaat ned ger kerk Breda d.v. Koenraad Beijenburg en Maria Margaretha  Constant Kinderen 1 Adriana van Moerkerken ged Breda  1 augustus 1756 overl Bergen op Zoom 12 februari 1813 tr Arnhem 30 maart 1779 Theodorus Johannes de Greef   2 Mattheis van Moerkerken  geb Nijmegen  16 mei 1759    3 PETRONELLA VAN MOERKERKEN tr CORNELLIS PEPPELENBOSCH  354/355  4 Lijsje van Moerkerk  ged Arnhem 8 augustus 1763 Lucia van Moerkerk  overl Apeldoorn  1 december 1827 tr 1e Arnhem  9 augustus 1786 Hendrik Hendriksen overl Enkhuizen  28 september 1797 tr 2e Arnhem 29 juni 1806 Davis Spitste  geb Miele bij Nastiel overl Arnhem 29 december 1838 5 Mattheus van Moerkerk  geb Arnhem 27 oktober 1765  Mattijs, NH, militair, grensjager  overl Gendt 2 maart 1845  1805 sergeant in Delfzijl, 14.5.1836 gepensioneerd tr Burgh Zld 5 mei 1800  Willemien Bonselaar  geb Erm Bij Sleen  14 november 1777 NH Willemina Bonselaar overl Gendt  15 mei 1849  Willemien hertr 5.5.1800 Burgh Zld   d.v Berend Janssen Bonselaar geb ca 1732 Meppen tr Zweeloo Dr 24 april 1757 en Trijntje   Jacobs van den Bosch Oude Staten Arch toegang 0001, inv 868.31, Haardstedengeld Sleen, Ermen, 1774 pg 4501
Kinderen  5a Cornelis van Moerkerk  geb Deventer 1 mei 1803 dagloner  overl Gendt  16 december 1867 tr Gendt 3 augustus 1829 Catharina Janssen geb Kekerdom/Ubbergen  16 maart 1809 overl Gendt 7 September 1875 d.v Peter Hendrik Jansen en Theodora Jansen   5b Petronella van Moerkerk  geb Delfzijl 13 december 1805 overl Gendt 2 februari 1875 tr Gendt  8 oktober 1830 Peter Hendriks Vink  geb Bemmel   19 februari 1792 dagloner overl Gendt  14 juni 1853 61j  5c Pieter van Moerkerken geb Hoog Keppel 19 augustus 1808 overl Gendt 10 januari 1874tr 1e Gendt  14 mei 1836 Johanna Hendrikx  geb Dodewaard  1 april 1811 overl Gendt  27 november 1852  zij tr 1e Elst 31.12.1831 Johannes Wientjes tr 2e Nijmegen  18 augustus 1853 Susanna Boers geb Nijmegen 3 januari 1807 overl Nijmegen  31 maart 1888  5d Bernardes van Moerkerken geb Arnhem 4 september 1811 overl Arnhem  14 november 1812   5e Lucia van Moerkerk geb Arnhem 18 januari 1814  dienstmeid  overl Gendt 3 december 1866 tr Gendt 5 mei 1843 Jan Hendrik Henderiks  geb Gendt  16 mei 1817 arbeider overl  Gendt  22 mei 1902  5f Egbert van Moerkerk  geb Kekerdam december 1818  overl Kerkerdam 22 februari 1819  5g Bernardes van Moerkerk geb Gendt 18 maart 1823 overl Gendt 31 januari 1880 tr Gendt 1 mei 1847 Willemina van Elst geb Dodewaard 11 april 1819 overl Gendt 1 oktober 1898   6 Wilmina van Moerkerk geb Groningen 28 mei 1769                 

712/713  JAN RUTGERUS STOEFGEN  geb Werden a/d Ruhr  ca 1700  Rutgerus Stüffken otr 1e Werden a/d Ruhr  15 augustus 1725  tr Werden 8 september 1725 in katholischen kirche St Lucius ANNA ELISABETH PLUCKER  ged Schwelm Westfalen 15 maart 1690 d.v. Casper Plucker  tr 2e  na 1737 NN Kinderen 1e 1 JAN HENDRIK STUFKEN  tr MARIA VAN BEEK 356/357  2 Catharina Margarethe Stufken ged Werden an der Ruhr 1 oktober 1737 Stiefgen overl voor 1819 tr  Christoffel Lange Christoph  zij wonen in Velbert en hebben vier kinderen, deze zijn in 1819 erfgenaam  van oom Hendrik Willem i.p.v hun overleden moeder  Kinderen  2a Catherina Margarethe Lange  ged Velbert 31 december 1772 Katholische Pfarre St. Lucius, Werden, Taufbuch FW 11/9, Seite 150, Jahrgang 1737  2b Anna Catharina Lange  ged Velbert  15 februari 1776  2c Christina Gertraut Lange  ged Velbert  18 mei 1779  2d Anna Sophia Lange ged Velbert  6 maart 1783 3 Henrich Wilhelm Stoefgen  geb Velbert ca 1735  Henricus Wilhelmus  ged Werden an der Ruhr 1735  oom Hendrik overl Amsterdam 13 febr 1819 83jr ongehuwd  hij laat bij overlijden fl 39803,04 na, volgens testament zijn neven en nichten erfgenamen  hij woonde Binnenkant 44 Amsterdam,  lidmaat Beekbergen 1755Rechterlijk Archief Hoge Heerlijkheid Het Loo inv.nr. 47 blz. 1114-2 1784 Registret d 20e Septb Compareerden voor mij Dr J van Nuijs scholtis der hoge en vrije Heerlijkheijd t Loo en geauthoriseert van den Hooghwelgeboren getreuen heer gg Baron Bentinck, heer van den Brieler, Aller en Berecamp, drossard van welgem. Heerlijkheijd etc etc etc en de onder ben. schepenen Willemtje Willems meerderjarig jonge dochter geas. met Aart Robbers, voors Teunis Rengen en Grietje Willems mitsgaders Gerrit Seijn en Anthonia Hoogklimmer Eheln Tutorbis en verklaerden kraght dezes voor haer en haere aan en ten erfelijke behoeve van Hendrik Willem Stufke Erven te cederen en transporteren derzelver huijs en opstal nieuwe camp te noord Apeldoorn met ongeveer ses schepel lands.
Cornelis IJzerman t zelve aen comptn in erfpacht heeft uijt gland oost en westw t gemeenteveld, zuijdw Corn Ijzerman en t Hessels, bij coper t halve huijs en land aenstonds aenvat wederhelft van beijde petri 1785 te aenvaerden en bij jaarlijkse canon van thien gulden tot petri 1785 in huijs en zulx voor een summa van seshondert caroliguldens hollandsch het stuk bij comptn bekend ontfangen met belofte wagtong en wheering nae Erfcoopregten op Veluwen.
Tot nakominge dezes verbinden Comptn haere en haerer Personen en goederen ter judicature des gerichts dezer Heerlijkheijd.Deze nevens mij (alzo de 50e penn oin margine dezes betaald ben getekent en gezegult den 27e september 1784
In margine stond Den 50e penn hiervan voldaan op den 25e sep met 12 guld was get. JH Holscher was get en gezeg LS JH Nuijs scholtis der hoge Heerlijkheijd LS J Hessels LS Ahn Wilbrenninck
Amsterdam doopboek Evang Luthers 270 p 38 fol 21 nr 6 8.5.1787
gedoopt aan huis Christiaan Hendrik zoon van Cornelis Sijbrands Bos en Sara Kraaij. Getuigen: Hendrik Willem Stuffken en Catherina Kraaij. Pastor Johannes Hamelau
Amsterdam dooopboek Evang Luthers 272 p 82 fol 53 nr 3 30.10.1789 gedoopt aan huis Hendrik Willem zoon van Pieter Johannes Wijsman en Johanna Elizabeth Dorfling. Getuigen: Hendrik Willem Stufken en Anna Margaretha Juel. Pastor Johannes Tisselu
Amsterdam fol 114 fiche 1309 Den 15 februarij 1819 11.00 v.m. afsterven gemeld van Hendrik Willem Stuffken, 83 jaar oud, wonende Binnenkant nr 44, kanton 2, geboren te Werden aan de Rhoer, ongehuwd, verder niets bekend, geen onroe-rende goederen, geen kinderen. Op verklaring van Hendrik van der Hoeve, 48 jaar, metselaar, gebuur en Bernardus van Eerden, 55 jaar, wonend Korte Houtstraat 23 van beroep Mr. koekebakker, bekende van de overledene Uit de overlijdensacte en -advertentie en de memorie van successie blijkt dat Hendrik Willem Stufken op het moment van zijn overlijden niet gehuwd is en ook geen kinderen heeft. Het is echter niet bekend of hij eventueel ooit gehuwd geweest is en kinderen heeft gehad die dan echter voor hem zijn overleden. Zijn erfgenamen zijn de kinderen en kleinkinderen van zijn broer Jan Hendrik en zijn zusters Catharina Margarethe, Catharina Elizabeth en Sophia Catharina.
Memorie van successie 1818-1900 Amsterdam inventarisnr 11van Hendrik Willem Stufken
Wij ondergetekenden Willem Johannes Ardesch wonende te Amsterdam op de Binnenkant bij de Schipperstraat no 44, Hendrik van de Hoeve wonende op de Waal over de Schipperstraat no 60 en Bernardus van Eerden wonende in de Korte Houtstraat no 22 kiezende domicilie ten huize van de eerst ondergeteekende in kwaliteit als executeurs van na te meldene testament verklaren: Dat de voormelde overledene laatst gedomicilieerd geweest binnen deze stad op de Binnenkant voormeld no 44 den 13 february laatstleden is komen te overlijden.
Dat de overledene bij testament door hem op de 30 october 1818 voor de notaris Jan Fredrik Meyer en getuigen gepasseerd, heeft gelegateerd:
– Aan de vier kinderen van wijlen zijne zuster Catharina Margaretha Stufken etc. en tot zijn erfgenamen gesteld – Voor een derde part de drie kinderen van wijlen zijn neef Rutger Stuffken……. etc. – de kinderen en verdere afkomelingen van zijn zusters en broeder van heele bedde als de vier kinderen van wijlen Catharina Margaretha Stuffken….. etc. – de drie kinderen van wijlen Jan Hendrik Stuffken…….. etc.
het actief van de boedel alzo f 41.885,63…..etc,c. Lidmaat Beekbergen DTB 1755 aangekomen en aangenomen Henrich Wilhelm Stuffgen an Velbert 4 Catharina Elisabeth Stoefgen geb Werden a/d Ruhr  overl/begr Apeldoorn  9/15 januari 1799  bij de Kleterstraat op ’t Loo begraven  tr  Beekbergen  24 januari 1766  Evert Peeters Veldhuijs  ged Apeldoorn 31 mei 1739  z.v. Peter Everts en Berendina Hendrix, Evert woonde op t Zol onder Garderen, den 4e juni des jaars 1759 door weleerwaarde heer G W Schimmelpenninck Predikant te Apeldoorn alhier in de dienst bevestigd zijnde hebbe ik Albertus Theodoor van Hulsteijn tot leedematen deese volgende aangeschreven lidmatenboek Beekbergen 1731-1774 no 43;   Anno 1759 den 2 juli Catharina Elisabeth Stoefgen met attestatie van Felbert met attestatie   na Garderen, 18.1.1772 met attestatie van Garderen naar Apeldoorn 5 Christina Catharina Stufken  ged Werden a.d. Ruhr 26 juni 1740  Katholische Pfarre St. Lucius, Werden, Taufbuch FW 11/9, seite 166, Jahrgang 1740 Kinderen 2e 6 Sophia Catharina Stufken geb/ged Werden a.d. Ruhr overl voor 1819 tr “aan het Stufken bij Werder an der Ruhr”Johannes Koksholt  uit t Koksholt aan t Stufken bij Werden aan de Ruhr  Kinderen: twee kinderen zijn in 1819 erfgenaam van oom Henricus Wilhelmus 712/713-3 i.p.v    hun overleden moederde boerderij aan de Englanderweg is afgebroken in 1976

714/715  ROBERT VAN BEEK   ged Voorst  2 mei 1696 Robbert, Roebert begr Voorst  14 september 1753 Holtrichter Lierdermark   tr Voorst  9 mei 1726 z.v. Jan Evertss beleend met ½ erve Hilderinck op 27.11.1722 HENDRICA MULDER ged Wilp  28 oktober 1703 Hendrijne begr Voorst  25 september 1751 ten doop gehouden door de meuij van het kind Teuntje Mulders Kinderen 1 MARIA VAN BEEK   tr   J.H STUFKEN  356/357  2 Johanna van Beek ged Voorst 25 januari 1728 overl Voorst  12 april 1766  tr Voorst 6 mei 1753 Evert Bloeminck geb Appen Voorst ged Voorst 3 september 1724 overl  Voorst 4 maart 1800 z.v. Jacob Bloeminck en Teunisje Hendricks van Voorst Kinderen   2a Teuntje Bloeminck  geb Appen in het Klijne Holthuis 27 maart 1754

716/717  BERENT HENDRIKS CAPEL  ged Loenen  ca 1706 papiermaker/molenaar Gasthuismolen Beekbergen, holtrichter van Lierder en Speldermark en in 1768 eigenaar van een der ruitermolens overl/begr Beekbergen  11/15 juni 1778 tr Beekbergen 19 april 1733 JACOBJEN JANSSEN (SCHUT) ged Loenen  7 augustus 1708 Japikjen  overl Beekbergen  15 maart 1781 wed. van Adolf Egberts Ickmans, molenaar Gasthuismolen Beekbergen tr mei 1727, kinderen: Willempje Adolphs IJkmans 1729-1811 het paar schenkt in 1777 een tweetal, in 1968 nog aanwezige, fraaie koperen kronen aan de kerk van Beekbergen (nog steeds in de kerk aanwezig) In 1759 verkoopt Berend zijn helft van de molen De Liere aan Cornelia Jansen Middelink. Jacobje had nog 1/4 deel van de molen Altena geerfd, in 1768 verkopen ze dit deel voor 1200 gld. Kinderen 1 Janneke Berends Capel geb Beekbergen 7 januari 1734  overl Beekbergen  20 september 1784 tr Beekbergen  december 1755  Gelis Luitjes  ged Vaassen  4 juni 1730 meester papiermaker overl Beekbergen  5 oktober 1796 diaken Beekbergen, z.v. Reijnder Jansz Luitjes en Jacomina Aelts Barneveld 2 Luitjen  Capel geb Beekbergen  24 juli 1735 3 Adolf Capel   geb Beekbergen  10 februari 1737 4 Hendrik Capel  geb Beekbergen  25 januari 1739 overl Beekbergen 1795 begr Beekbergen 18 januari 1796  tr Beekbergen  15 juni 1777 Eva Aalbers van den Berg   ged Beekbergen  4 april 1756 overl Beekbergen  4 mei 1782 5 JAN CAPEL tr A.R. WOUDENBERG   358/359 6 Willem Capel  geb Beekbergen 20 mei 1742  overl Beekbergen  8 juli 1770 7 Elisabeth Capel   geb Beekbergen  15 maart 1744  overl Beekbergen  4 mei 1807  tr Beekbergen  8 augustus 1777   Derk Hendrik van Voorst  landbouwer, hij neemt 4.12.1812 Beekbergen de naam Van Voorst aan 8 Jan Aards Capel  geb Beekbergen   25 december 1748 Buenincx goet of Boenincxerve nr 726 buurtschap Lieren kerspel Beekbergen – Herengoederen pag 709 11.3.1781 Hendrik Capel  x Eva van den Bergh investiture en oprukking na approbatie van een magescheid dd 4.12.1779 tussen Jacobje Schut weduwe van Berend Capel  en haar kinderen Jenneken x Gelis Luijtjes, Hendrik voorn, Adolph, Elisabeth x Derk Hendrix en Jan x Aaltje Reinders waarbij aan Hendrik de zaalweer en de navolgende percelen zijn toebedeeld: de Broodakker gr 4 sch, het kleine Broodakkertje gr 3 spint ’t Knollenakkertje gr 1 sch de Dwarsakker gr 2 sch, 2 akkertjes bij het Hulle gr 1 ½ sch 3 sch bij Swartenberg de Kortevooren gr 1 ½ sch de Toren gr 1 sch de Geer gr 3 sch 3 sch en 1 ½ sch in  Swartenbergs dellen de Scholtencamp gr 5 sch alles in de Lierderenk nog 1 vol vierendeel in Geertje Martensdeel en 6 mrg hooiland in het Woud

718/719 REINDER LAMBERTS  WOUDENBERG landman geb Beekbergen 1708   overl Beekbergen  20 juni 1758 tr 1e Beekbergen  16 april 1743 Berendje Willems  ged Beekbergen 20 januari 1720 overl Beekbergen 1749 d.v. Willem Michels en Lubbertje Aarts tr 2e Beekbergen 28 januari 1750 SWAANTJE WILLEMS    ged Nijbroek  26 maart 1717  overl Beekbergen  21 oktober 1782 Swaantje trouwde 2e Beekbergen 2 juni 1758 Derk Jansen Looijs, timmerman overl Beekbergen 10.10.1763z.v. Jan Hendrik Lois en Bartjen Hendriks Schermaat Kinderen 1e 1 Lambert Woudenberg  ged Beekbergen 16 februari 1744  overl Arnhem  18 mei 1811 tr 1e Westervoort   17 maart 1785 Johanna Vleming  geb Rheden kerk Westervoort  17 november 1742 d.v. Wolter Vleming en Lutgart Jansen Pennechamp  tr 2e Arnhem  19 oktober 1801 Margaretha Everhard   geb Huissen   1751 2 Lubbertje Woudenberg  ged Beekbergen  12 december 1745 3 Marijtje Woudenberg  ged Beekbergen 28 januari 1748 tr  Adam Franciskus Koenengragt geb Beekbergen   1744 4 Mechteld  ged Beekbergen    11 mei 1749 Kinderen 2e 5 AALJE  REINDERS  WOUDENBERG     tr     JAN CAPEL  358/359 6 Lubbert   ged Beekbergen 22 december 1754  overl Beekbergen  22 oktober 1802 tr 1 1e Apeldoorn 2 november 1783  Geertje Goossens ged Beekbergen 28 januari 1753  overl Beekbergen 6 september 1796  tr 2e Beekbergen  25 februari 1798 Femia Jansen Blaauw ged Apeldoorn  7 december 1766 overl Beekbergen  13 november 1826

752/753 HENRIC KEMPERINK   geb Aalten  1677 tr AALTJEN KEMPINK  geb Aalten  1681 Kinderen 1 Enneken Kemperink  ged Aalten   23 juni 1700  overl Aalten  18 april 1770 begr Aalten   21 april 1770 een vrouw aan klijn Kappers dochter van Henric Kempink en Aaltje otr Aalten  25 juli 1717 tr 1e Aalten  15 augustus 1717 Jan Kappers  ged Aalten  17 februari 1689 bouwman overl Aalten   voor november 1740  z.v. Hendrik Lensink Kappers en Lutte te Ormal overl 1713  zie opmerkingen hierna  otr Aalten 25 juli 1740  tr 2e  Aalten 26 november 1740  Herman te Kiefte te Paske  geb Heurne Aalten voor 1720 overl/begr  Aalten  9/11 januari 1780 z.v. Teunis te Kiefte Jan Kappers was boer op Bemmer en Bosch, later genoemd Nieuw of Klein Kappers 2 JAN KEMPINK    tr GEERTIEN TE KORTBEEK   376/377 3 Jan Hendrick Kempink geb Aalten  29 mei 1707  tr Aalten  11 april  1739 Jenneken Nijenhuis d.v. wijlen Wander Nijenhuis Jan Hendrik lidmaat Nederduits gereformeerde kerk Aalten pasen 1727 4 Geertruijd Kempink  geb Aalten 28 februari 1714 tr Aalten 19 mei 1736 getuige Henric Kempink Dirk te Kiefte  z.v. Teunis te Kiefte te Paske

752/753-1 Voorouders Jan Kappers tr Enneken Kemperink Hendrick Lensink alias Kappers belijdenis Pinksteren 1669, “Hendrik Kappers in de Heurne”, boer, overl. na 10.5.1722. otr/tr 1e  Aalten 8.1/9.2.1671 Lijsken Thijsen/Lijsken Ten Tijhuis belijdenis Pasen 1667, overl tussen 25.3.1683 en 28.6.1684, d.v. Lubbert Thijsen op den Estijserlo o/tr 2e Dinxperlo/Aalten 28.6/20.7.1684 als Hendrik Kappers wed van Lijsken Thijs,  Lutte Ormel, overl. na 2.7.1713 d.v. Jan Te Ormel en Dersken    
1671, Den 8 (sten) Januarij Hendrick Lensinck n(agelaten) s(oon) van zal(ige)n Geert Lensinck, Lijsken Thijsen d(ochter) van Lubbert Thijsen, beijde op den Estijserlo. In margine: getrouwt den 9 (de) Feb(ruari).
1684… Henderick Cappers w(eduwnaar) van sal(ige)n Lijsken Thijs in de Heurne, Lutte Ormel n(agelaten) d(ochter) van Jan te Ormel in Dinxperlo. In margine: getrouwt den 20 (sten) Julij.  
Het erve Kappers ligt in de buurtschap Heurne. Eind zestiende eeuw wordt het aangeduid als een half erf. De oudste thans bekende vermelding dateert van 1534 wanneer een zekere Henrick Cappers en zijn vrouw Mette een jaarrente uit hun goed “Dat Cappers Guet” verkopen In 1618 is genoteerd “Dat Kappers Goedt behort hemselven”. In 1648 vermeldt het verpondingscohier dat het “Cappers goet is Jan Cappers eijgehen toestendich. Heeft huijs, hoff groot een schepel gesaeij. Noch een gaerden achter die schoppe van een halff schepel gesaeij. Aen bouwlant 5 off 5 1/2 molder saet. Is thientbaer aen Willem Raesvelt ende hem selve, … heeft noch 1 molder saet slecht lant wer somtijdts gebouwt, somtijdts geweijdet wordt”.
Inclusief het slechte land, omvat Kappers in 1648 dus evenals het goed Lensink circa 3,7 hectare bouwland. Uit de aanduidingen van 1534, 1618 en 1648 kunnen we concluderen dat het een allodiaal goed is.  
Kinderen 1e
1 Geert Kappers ged. Aalten 24.12.1671
2 Dirk Kappers ged. Aalten 14.9.1673 overl. na 21.8.1745 en voor 9.3.1753 o/tr Aalten        24.7/21.8.1701  Lotte Haartmans d.v Jeurden Haartmans op de Haart en Lumme Haartmans
3 Herman Kappers
4 Willemken Kappers ged. Aalten 25.3.1683 overl. na 10.7.1718 tr otr/tr Aalten       6.9/11.10.1711  Jan Te Apenhorst z.v Berent Te Apenhorst.      Kinderen 2e
5 Ceupe Kappers Ten Teunte bouwman op het Teunte overl. tussen 28.3.1748 en 2.4.1757     o/tr Aalten 13.9/11.10.1716  Aaltje Ten Teunte, ged. Aalten 25.5.1683 d.v. Henric Ten     Teunte en  Aaltje    bij huwelijk wordt hij genoemd “soon van Henric Cappers in de Heurne”.
Na overl Jan Kappers wordt hij als mombar (voogd) aangesteld als zijnde “de naste in den  bloede”.   Kinderen onder de naam Ten Tuijnte gedoopt en trouwen  onder de naam Kappers   Gerrit  Elizabet 
6 Jan Kappers ged Aalten 17.2.1689 boer op Bemmer en Bosch, later genoemd Nieuw     Kappers, ook genoemd Klein Kappers, overl. voor 26.11.1740 tr Enneken   752/753-1
Jan Kappers heeft in 1740, blijkens zijn nalatenschap met zijn zwager Jan Kempink samen,  een huis op de grond van het goed “Bemmer en Bosch”; ieder de halfscheid. Dit erve wordt in 1748 ten tijde van de Liberale Gift, aangeduid als “Nieu Kappers” en het wordt dan in ieder geval bewoond door Jan Kempink en Geertje Kortbeek en vermoedelijk ook door Enneken Kempink en haar tweede echtgenoot, Herman Te Kiefte alias Herman Kappers  de naam “Klein Kappers” komt voor in het begraafboek 1763 van Aalten, het huis van Klein Kappers is ws door de zwagers Jan Kempink en Jan Kappers, samen gebouwd het begraafboek van Aalten vermeld op 26 december 1764 “Jan Klein Kappers vrouw”.   7 Gijsbert Kappers ged. Aalten 3.5.1691.
8 Lubbert Kappers ged. Aalten 30.4.1693 kerkeraadslid te Bredevoort, procedeert in 1726     tegen Helena Tolkamp, die hem belasterde als zou hij haar “vleeselijk bekend ende     bezwangerd hebben” woont in 1748 in het rot van Jannes Weninck overl. na 31 juli 1753.
tr Bredevoort 10.5.1722  Anna Jagers/Jegers geb. Bredevoort overl. na 31.7.1753, d.v.       Berent Jegers. Anna  otr 1e. Bredevoort 29.8.1697 Willem Rocholt/Richolt z.v.     Maximiliaan Richolt. Testeren mutueel voor het gerecht te Aalten 31 juli 1753
Kinderen 8a/8b twee zonen ged 3 maart 1723 Bredevoort  ws voor 1748 jong overl   Abraham Schoemaker en zijn echtgenote Willemina Raben noemen op 21 mei 1782 “hun     grootvader Lubbertus Kappers” Anna Jagers uit  huwelijk met Willem Richolt twee kinderen Maximiliaan en Maria   Elisabeth, de moeder van Willemina Raben. Lubbert Kappers is niet grootvader maar   “stiefgrootvader”
9 Lijsken Kappers ged Aalten 12.1.1696
10  Aeltjen Kappers ged Aalten 15.11.1697
11  Marie Kappers ged Aalten 10.7.1701  

754/755  JAN TE KORTBEEK  geb Heume  1665 Cortbeek overl  1704  otr 16 november 1690 tr Aalten 7 december 1690 METTE ‘T HEEGHT   ged Lintelo  11 april 1669 Metjen Frericks, Roele, Freers  ged Aalten  14 juni 1669 zij tr 2e Aalten 4 mei 1704 Derk Buunk alias te Cortbeek geb Lintelo z.v. Hendrik Buunk Kinderen 1 Derk te Kortbeek   ged Aalten  20 december 1691 Buitink alias Tammel  overl Lintelo/Aalten   25 februari 1761 gaat de naam Tammel voeren. in de heurne weden.van Geerten Boytinkm bron gem ar c zuthem en ra arn huw dinx. 20.12.1691 met geertje Benytinck geb dinx. 6.7.1679 eerder wed uwe van Herman te Apenhorst, kinderen uit dit huw. dinx 1-12-1715 trijne en 5.3.1719 arend , uit haar eerste huw  heeft zij nog 3 kinderen dinx  19.9.1706 derk, dinx 8.1.1708 geertruid en dinx. 9.2.1710 dersken. uit de begraafboeken dinx. overleden den 5.7.1765 de ouden kortbeek tr Elsken Tammel ged Lintelo 10 August 1690  d.v. Arend Krayenbrinck Tambeloverl ca 1700 en Eslken Resinckoverl ca 1748 den 29 maart 1748 ’t eerste rot buurschap Lintelo; Derk Kortbeek bouman op Klein Tammel  getr. emt Elske Tammel heeft 2 kinderen over de 16 jr. Verzekerd met eede dat geen 500 gly bezit en iets gefurneert voor alle 6 termijnen tr 2e Dinxperlo 13 mei 1714   Geertje Buitink/Beuijtincks   ged Heurne Dinxperlo 6 juli 1679  wed van tr 29.11.1705 Harmen ten Aapenhorst, d.v. Arent Bruntsinck en Geertruid ten Grotenhuis 2 Beemdeken te Kortbeek ged Aalten 6 januari 1694 3 Trijne te Kortbeek  ged Aalten  12 april 1696 4 Gerrit te Kortbeek   ged Aalten   15 januari 1699  5 GEERTJEN TE KORTBEEK     tr   JAN KEMPINK    376/377 6 Jan te Kortbeek    ged Aalten   23 december 1703heet ook ‘te Slaa’  overl/begr  Aalten 15/18 juni 1778  tr Aalten   26 mei 1726  Stijne te Slaged Aalten  5 augustus 1705 overl/begr Aalten  15/22/mei 1792 d.v. Herman te Slaa en Willemken te Koldenbarch Kinderen Mette en Derk Buunk 7 Derkske te Cortbeek  geb  1704 8 Hendersken te Cortbeek   ged Aalten  8 augustus 1706  overl/begr Aalten  23/26 maart 1793 tr Aalten  1 februari 1728 Jan te Velthuijs/Varsevelt  geb Heume   3 maart 1680 overl/begr Aalten   9/12 december 1774  z.v. Berent te Velthuijs en Mette Velthuijs 9 Trijne/Catharina  te Cortbeek  ged Aalten 28 april 1709 10 Willemken te Cortbeek   ged Aalten  28 februari 1712

756/757  WESSEL NIJWEIDE TE KULVE  ged Winterswijk  24 oktober 1658 landbouwer op de Kulve Woold begr Winterswijk 3 juli 1711 tr 1e Winterswijk  28 januari 1681 NN tr 2e Winterswijk 20 juni 1687 MECHTELT TER CULVE  ged Winterswijk  14 augustus 1659  get: Derck Meerdinck, Stijne Willinck, Lijsken Demminck  begr Winterswijk  25 november 1738 Kinderen 2e allen ned geref 1 Geertken Nijweide te Kulve ged Winterswijk 3 juni 1688 tr Winterswijk 12 mei 1709  Derk Harmens Konings geb Woold 2 Janna Nijweide te Kulve ged Winterswijk 1 februari 1690 3 COOPE TER CULVE     tr   EISKEN TE  HAVESTE  OONK 378/379  Nijewijde/Oonk 4 Jenneken Nijweide te Kulve ged Winterswijk   17 mei 1694 5 Jenneken Nijweide te Kulve  ged Winterswijk 20 april 1695 6 Wessel Nijweide te Kulve  ged Winterswijk  27 december 1696  get Derck Kats, Wessel te Breummelsloot, Metta te Kulve  overl Winterswijk  26 januari 1777 tr 1e Winterswijk 15 oktober 1719  Maria Meerdinck  ged Winterswijk  6 april 1682begr Winterswijk 6 oktober  1724  als Wessel Nijweide vrouw wed van Hendrik Rauwerdinck tr Miste 9.10.1712,  d.v. Wessel Dircksz Meerdinck en Stijne Boeijinck tr 2e Winterswijk  27 mei 1725 Trijntje Rensink ged Winterswijk  22 augustus 1691 begr Winterswijk  29 april 1765 d.v. Hendrik Miste en Marija ten Haeve 7 Jenneken Nijweide te Kulve ged Winterswijk 13 augustus 1698 get: Agnis Roerdinck, Jenneken Breumelsloot, Henders Debbink tr Winterswijk  6 juli 1737 Berent Debbink, wedn ged Aalten  28 augustus 1698 begr Winterswijk  30 oktober 1764 Berent Baten wed tr Winterswijk 4.8.1715 Garritje Hijink begr  10.2.1736 Winterswijk, tr 1734 Jenneken te Hengeveld alias Roele geb Lintelo 1705    8 Geertruit Nijweide te Kulve  ged Winterswijk  1 december 1700  tr Winterswijk   Geert te Kreijl alias Roerdink Wander hertr  27.3.1745 Geesken Bouwers, d.v. Lubbert Bouwers Miste en Aaltje Ubbink 9 Jan Nijweide te Kulve  ged Winterswijk  4 december 1702 10 Janna Nijweide ged Winterswijk 28 augustus 1707 begr Winterswijk  15 augustus 1751 11 Hendrik Nijweide  ged Winterswijk  24 maart 1709   begr Winterswijk 24 mei 1770

758/759  WILLEM TE HAVESTE ALIAS OONK ged Winterswijk  18 april 1671 landbouwer op Oonk  getuigen: Jan Kals, Henderck Sibelinck, Stineken Haveste   begr Winterswijk 7 april 1731 tr Winterswijk 10 juni 1694 AALKEN TER HOORNE  ged Winterswijk 4 oktober 1657 begr Winterswijk 1 augustus 1727 Aalken weduwe tr ca 1690 Hendrick Oenck geb Winterswijk ca 1665, overl 1694, door haar 1e huwelijk is ze  op de boerderij terecht gekomen Kinderen van Aalken ter Hoorne en Henrich Oenck: Hermken Oonk ged Winterswijk 6.8. 1691, Harmken Oonk ged Winterswijk  6.8.1692 tr 26.8.1714 Harmen Kleijn Poelhuus  ged Winterswijk 1.8.1680 Kinderen 1 Hendersken te Haveste Oonk  ged Winterswijk 16 juni 1695 get Lammert te Haveste, Geertje te Haveste 2 Geertjen te Haveste Oenck ged Winterswijk 23 januari 1697 get Derck te Havese, Mettha te Haveste, Elske Heminck 3 Geert te Haveste Oenck ged Winterswijk 8 oktober 1698 get Lammert Heeminck, Jan te Haveste, Aelken Hijenk 4 Geert te Haveste alias Deunk geb Winterswijk/Brinkheurne 24 december 1699  landbouwer op Deunk in de Brinkheurne overl Winterswijk  2 april 1761 begr Winterswijk 6 april 1761 otr 1e Winterswijk 28 januari 1720 Hilleken Hoornenborg ged Aalten Haart 13 januari 1689 wed van Jan Doenck begr Winterswijk 2 mei 1724 d.v. Gerrit Hoornenberg uit Aalten en Aaltjen Huijninck, Hilleken tr 1e 7.6.1711 Jan Doenck  ged 24.1.1687 Winterswijk, begr Winterswijk 26.9.1719 z.v. Gerrit en Stijncken Hemminck Kinderen  Hilleken en Jan Doenck:  Berendina ged  16.8.1711,  Jan ged 21.1.1714, Gerrit Jan ged  4.10,1715, Berent ged 31.10.1717 tr 2e Winterswijk  16 juli 1724 Stijntje Broekman begr Winterswijk  23 december 1724 wed van Hendrik Sikkink in  Corle ged Bredevoort maart 1661 tr Winterswijk 18.2.1714 d.v. Geert Broekma en Hindersken Hoebink tr 3e Winterswijk  18 maart 1725 Henders ter Wocht ged Winterswijk 13 mei 1706  Hindersken overl/begr Winterswijk  13/16 januari 1734 Kinderen 3e  4a Gerrit Jan  geb  1730   4b Willem geb  1733 4c Aalbert Dunk geb Winterswijk 12 april 1734  Deunk tr Henders Dreijers geb 1727 overl 1769   zij zijn voorouders van Marianne Forger zie 32/33 bijlage g1-1  Kind Willem Dunk 1753-1837 tr Hanna Heek 1747-1797  Kind: Hendrika Dunk 1786-1875 tr Jan Willem van Overhagen 1787-1851 Kind: Hermanus van Overhagen 1828-1868 tr Johanna van der Kolk 1828-1868 4d Jan Willem geb  1737 4e Jan Hendrik geb  1746 4f Jan Berent geb 1748   4g Hilleken geb 1727 4h Berendina geb 1728 4i Geertruijt  geb 1740 drie kinderen van Geert worden begraven op  15.10.1728, 22.4.1738, 29.10.1744, door de eerste  vrouw van Geert als wed van Jan Doenck  is de familie op  Brinkheurne gekomen, in 1748  wonen er op  boerderij Deunk: Geert Deunk 48j, vrouw Hindersken  42j, soons Gerrit Jan 18j, Willem 15j, Albert 13j, Jan Willem 11j, Jan Hendrik 2 j Jan Berent 3 weken,  dogters Hilleken  21j, Berendina  20j, Geertruijt 8 j hij heeft 2 paarden (das lib Gifte  Brinkheurne 29) eedt gedaen onder de 500 glns en iets gegeven 5 EISKEN TE HAVESTE OONK tr COOPE TER CULVE 378/379  Nijewijde/Oonk 6 Willemken te Haveste Oenck ged Winterswijk  5 april 1706 get Jan Wissinck, Aeltjen Oenck, Stijntje te Harkel 7Jenneken te Haveste Oenk ged Winterswijk 13 maart 1709 get Geert Heemink, Griete Bos, Griete Krosenbrink 8 Teunis te Haveste Oenk geb Winterswijk  20 januari 1712 overl Winterswijk 5 februari 1790 tr Winterswijk  12 april 1732 Janna Kempers  geb Oedink onder Suytloon ca 1708  d.v. Fijt Kempers en Stijnken Houders  begr Winterswijk  28 oktober 1762 9 Coene te Haveste Oenk  ged Winterswijk  12 december 1714  get: Gerrit Wijverdink, Engbert Oenk,  Stijne Wevers

760/761  DERK BAINK ged ca 1665 nederl geref Kinderen 1 Hendrik ged Vorden 12 september 1685 2 Willem  ged Vorden  2 februari 1690 3 Aaltje Baank  ged Vorden 24 juli  1692 4 AREND BAANK   tr  JANNA HIDDINK  380/381 5 Jan Baank  geb Vorden  12 juli 1696 6 Grietje Baank  geb Vorden 20 november 1698 boerderij Baank staat nog aan de Lindenseweg bij de kruising met de weg van ’t Zelle naar Kranenburg. in 1494 wordt een Bernard Badinch genoemd, een samentrekking van Badink van de voornaam Bad van ‘badu’ wat strijd betekent

1280/1281  HARING THIALLINGS geb 20 december 16?? Haringh Tjallings Itsma overl Jutrijp 28 maart 1693  tr  ca 1662 TRIJN INTES geb ca 1650 Yntedr overl Jutrijp/Hommerts 25 februari 1712 57jr lidmaat 29 – als weduwe komt ze te wonen op het stemdragend pand 22 te Hommerts Kinderen 1 Thialling Haringhs    tr Hommerts  10 februari 1689  Ytje Evers geb Hommerts  Eeweerts DTB875 ng 1691  Kinderen  1a Haringh Thiallings ged Hommerts 20 december 1691 redelijk boer/huisman  tr 1e Jutrijp 24 februari 1715 DTB 895 1682-1811 Willemke Freerks  geb Hommerts  tr 2e Hommerts 16 oktober 1729 Janneke Piers geb Hommerts Kinderen   a Tjalling Haringhs ged Hommerts 21 februari 1717 arm schipper in 1749 tr 1e Jutrijp 10/15 oktober 1737 Siucke Heeres tr 2e Jutrijp 25 januari 1750 Antie Johannis   Kinderen 1e  Hero ged Hommerts   20.4.1741  Janke ged Hommerts  22.3.1744 Kind 2e Haring ged Hommerts 11.6.1752    Kinderen: Pier Harings,,  Maria tr Minne Jans, Trijntje b Freerk Haringhs ged Hommerts  23 oktober 1719  schuitenvoerder c Ytje Haringhs tr 1e 16 oktober 1746 Gerlof Intes tr 2e 21 november 1751 Tjibbe Jans    Kind 1e   Marijke Gerlofs ged Hommerts 12.3.1747  1b Hid Thiallings  ged Hommerts 12 november 1693  1c Thialling Thiallings ged Hommerts  29 mei 1699  dongvoerder = mestvervoerder  tr   1726 Fed Minnes   ged Jutrijp 11 maart 1703 d.v. Minne Rienks en Wyb Hotses 2 Douwe Haringhs    smakschipper  tr 1e Hommerts 28 januari 1700  Grietje Sijmens geb Hommerts 1680 ged Hommerts 26 december 1705 gedoopt tijdens belijdenis  tr 2e 17 maart 1748  Pietertje Klases  Kinderen  2a Haring Douwes ged Hommerts 20 februari 1701  2b Sijmen Douwes ged Hommerts 10 december 1702 overl 9 mnd oud 1703  2c Sijmen Douwes ged Jutrijp 30 augustus 1705  2d Jan Douwes ged Hommerts  29 mei 1707 overl na 3 weken juni 1707  2e Acke Douwes ged Jutrijp  30 juni 1709  3 THIANKE HARINGHS  tr RICHTJE SIJTSES   640/641 4 Wopke Haringhs  geb Hommerts otr Sneek 12 september 1705 tr kerk Jutrijp 25 oktober 1705  Aartje Martens geb Sneek                                               Kinderen  4a Haring Wopke ged Jutrijp 29 augustus 1706  4b Marten Wopkes ged Jutrijp 5 december 1708  4c Sibelle Wopkes ged Hommerts 26 december 1710  4d Sibel Wopkes ged Jutrijp 26 februari 1711 bootsgezel in 1749  tr Jutrijp 12 mei 1737  Vou  Wijtses  ged Hommerts 13 december 1712  d.v. Wijtse Hylkes en Grietje Geerts quotisatiecohieren 1749/109 huisgezin 3 personen ouder 12jr en 3 onder 12jr     Kinderen   a Wytse Sibels woont in Jutrijp en neemt in 1811 de naam van der Zee aan tr Jutrijp? 2 november 1777  Iets/Yets Jans 5 Uto Haringhs  ged Hommerts 9 juli 1682  Uytte, Ute, Oete door zijn oom Siucke ten doop gehouden  tr 1e Hommerts 1 november 1705 Trijntje Johannes Trijntje werd gedoopt bij haar belijdenis ged Jutrijjp 14 december 1688 Trijntje Jans overl Hommerts  24 december 1714 tr 2e Hommerts 25 december 1712 Yd Martens geb Jutrijp   Kinderen 1e  5a Dieuwe Utos  ged Jutrijp  5 februari 1708  5b Haring Utos  ged Jutrijp   28 april 1709  5c Brechtje Utos  ged Jutrijp 7 februari 1712  Kinderen 2e  5d Trijntje Utos ged Hommerts 1 juli 1714  5e Antie Utos  ged Hommerts 8 september 1715  5f Brechtje Utos ged Hommerts 19 september 1717  5g Marij Utos  ged Hommerts  2 april 1719 6 Antje Haringhs  ged Jutrijp 6 september 1685  lidmaat 38 Antje van Thialling in d’Hommerts door haar vader ten doop gehouden 7 Mints Utos

1282/1283  SIJTSE ANNES ABBEMA geb IJlst 1658 Zytse  overl in het buitenland  1704 dorpsrechter, ontvanger en schipper in Hommerts, diaken 25.5.1682 tr 1e voor 1683 SIEUCKE JANS ged Joure 16 maart 1653  overl Hommerts   10 november 1688 zij overlijdt bij de geboorte van haar zoon Bentse.d.v. Jan Alberts en Greats Bintses  tr 2e  1699 Joostje Eewertsdr   geb Fransum Groningen overl na 1714 dit huwelijk van Sijdse gaat in 1699  op het laatste moment niet door, zijn Groningse bruid Joostje van Ewerts van Fransum blijkt zich te hebben voorgedaan als een weduwe met kinderen, maar blijkt nog getrouwd te zijn. Kinderen 1 RICHTJE SIJTSES tr THIANKE HARINGHS   640/641 2 Anne Sijtses  ged Jutrijp 14 februari 1686 3 Bentse Sijtses  geb Hommerts  10 oktober 1688  ged Jutrijp   28 oktober 1688 Sijdse leent geld in 1683 van Here Themes en Sjouk Hotses van Heeg en Theododrus Ruardi, dominee te IJlst en op 21.5 eist Valerius van Glinstra grietman van Gaasterland van Sijtze Annes dorpsrechter te Hommerts het betalen van een obligatie van 100 gld, hij verkoopt een huis, een schuur, een aandeel in de watermolen en een pand annex landen in Hommerts aan de schoonouders Hylcke  en Grets 3.2.1691in 1689 is hij hen 700 carolus guldens verschuldigd.

1292/1293  DIRK LOLLING  geb Oldersum  1646 molenaar, voerman, diaken  overl Borkum  na 1713  tr  1673  36jr op Borkum GEESKE ROELOFS  geb Borkum Gesche Rolfs overl 1712 d.v. Rolews Ulferts Dirk betaalde belasting op vee van 1683 tot 1693 en had overige inkomsten van 10 a 12 gulden per jaar. Kinderen 1 Focke Dirks  Lolling geb  1680  matrose auf Borkum  overl Borkum  6 oktober 1738  tr Borkum  1700  Frouwke Janssen Kleyn  geb Borkum  1681 overl Borkum  voor 1733 d.v. Jan Geerts Kleyn en Saytje Janssen  zeebrief Fokke Lolling 24.4.1706  Amsterdam schipper op de “Wassende maan” 14.5.1706 Amsterdam  “de juffr Geertruijd”  21.9.1717 schipper op  de “Vrede”,  een zeebrief is een document voor het verlof tot het voeren van bepaalde landsvlag door een koopvaardij schip, de brief behoort tot de scheepspapieren die aan boord aanwezig moeten zijn 2 Roelof Dirks Lolling  geb Borkum  ca 1686  overl Borkum  23 augustus 1733  tr Borkum 1717  Hester Abrahams   geb Borkum   ca 1689   overl Borkum 10 mei 1741  d.v. Abraham Oltmanns en Epke Jacobs 3 GEERT DIRKS LOLLING  tr   MARRY HINDRIKS HAAN 646/647 vernoemd naar de grootvader van vaders kant 4 Gertruid Dirks Lolling geb Borkum 1683 overl Borkum 19 september 1757 tr 1707  Gerrit Jacobs  geb Greetsiel  1684  bootsgesell  overl Groenland  13 juni 1759  begr Borkum  15 oktober 1759 5 Renske Dirks Lolling  geb Borkum  1697  overl Borkum  20 december 1767 tr  ca 1717  Jan Hindriks Hen Ayelts  geb 1693  commandeur  overl Amsterdam   29 september 1759 begr Borkum  15 oktober 1759 6 Reijneweij Dirks Lolling  geb  1699

1294/1295  HINDRIK WILLEMS HAAN geb Borkum 1648 overl Borkum 1733 tr Borkum 1682 ANTJE WILLEMS MEYER  geb Borkum  1650  overl Borkum 25 september 1739 Antje weduwe tr 1673 van Hendrik Ode Hen, commandeur, z.v. Ode Hindrichs Hen geb 1690 begr Borkum 19.7.1735 Kinderen 1 Heike Hindriks Hen  geb Borkum  1681  Haitje de Haan overl Borkum 10 mei 1753 tr  1705  Tjark Claassen  geb Schiermonnikoog 1676  fischer  overl Borkum  30 september 1746  Kinderen  1a Hindrik Tjarksen Haan geb Borkum  24 september 1719 overl voor Texel 14 oktober 1753 op het schip van commandeur  Roelof Gerrits Meijer tr  Antie Freriks Rigts geb Borkum 24 augustus 1721 overl Borkum  17 augustus 1803  1b Grietje Tjarks   geb Borkum  17 mei 1716  overl Borkum   17 mei 1764 tr Borkum 4 december 1740  Nanne Geerts   ged Borkum   19 augustus 1714 overl Borkum 28 februari  1786  1c Claas Tjarks  de familie en nakomelingen van Tjark Claassen woonden in het Insulanerhaus op Borkum  nu het Ferienhaus aan de Wiesenweg 2 MARRY HENDRIKS HAAN tr GEERT DIRKSZ LOLLING 646/647

1296/1297  DANIEL WILLEMS  geb Emden  1653 schipper overl Borkum  1709 tr Borkum 1671 KLARA GERDES  geb Borkum 1653  overl Borkum  na 1713 Kinderen 1 WILLEM DANIELS MEYER  tr  ANTJE JURGENS   648/649 2 Gerrit Daniels Meyer geb Borkum 1681  commandeur/stuurman   overl Borkum  5 februari 1741 tr Borkum  1702  Zautje/Soutje Pieters geb Borkum ca 1675 overl Borkum  4 maart 1747  d.v. Peter Jansse Joukes en Itje Doedens 2594/2595 3 Claes Daniels Meyer geb Borkum  1683  commandeur  overl Borkum   30 september 1750  tr 1e Borkum  1706  Eitje Ulfers  geb Borkum 1668 overl Borkum  voor 1723  tr 2e  1723  Geeske Freriks   geb 1692 overl Borkum 4 april 1764 Daniel Willems had even buiten het dorp een huis laten bouwen. Tijdens de S. Martens vloed van 1686 werd dit pas gebouwde huis vernield en weggespoeld, alleen de fundamenten waren blijven staan. Het  huis werd na het overlijden van Daniel door zijn zoon Willem Daniels  herbouwd. s Daniel Willems was bij zijn dood eigenaar van twee huizen.  Een van deze huizen was het erfgoed van Klara Gerdes, achterkleindochter van Otte Wiartz, de man die op 24 januari 1628 het huis, erf en toebehoren van Jan Daniels in Pilsum (Pilsen) had gekocht. 5184/5185 Klara woonde na de dood van Daniel Willems in het geèrfde huis bij haar zoon Claes.

1296a Kinderen  DANIEL WILLEMS  1296/1297 1 WILLEM DANIELS MEIJER tr ANTJE JÙRGENS    648/649 2 Gerrit Daniels Meyer tr Soutje Pieters Zautje d.v. Pieter Joukes en Itje Doedens 2594/2595 Gerrit Daniels was in 1713 stuurman,  het is onzeker of hij vracht- of walvisvaarder was. In 1718,  37 jaar,  werd hij aangesteld als commandeur  op het schip ‘De Vier Gebroeders’ van de reder Claes Kroon uit Edam. Hij maakte op dit schip vier reizen naar Groenland en Straat Davis. Hij voerde daarna het gezag op de schepen ‘’T Land van Belofte’ en de ‘Vijf Gebroeders’ en kwam in 1727 op de ‘Cornelis en Jacob’ , zijn vierde schip van Claes Kroon. Deze reis leverde geen vangst op. Van 1728 tot 1739 voer hij voor de  reder Gerrit Poel uit Amsterdam Totaal 22 reizen met een totaalvangst van 80-3/4 walvissen. In 1738 werd er geen vis gevangen. De laatste reis ging naar Groenland op de ‘Elisabeth’ in 1739. Hij had voor zijn reders en zichzelf een aanzienlijk vermogen opgebouwd. Zij geld had hij belegd in  hypotheken, huizen en waardepapieren. Sinds 1721 voer hij op de Davis Straat  samen met Samuel Ides Lolling, die het commando voerde op de ‘Jonge Juffrouw Maria’ en waren zij de eerste Borkummers die de westkust van Groenland zal jachtgebied uitzochten. Zijn schoonzoon Jan Roelofs Visser, getrouwd met Claartje 2a, ging in 1722 naar  Straat Davis Niet alleen het aantal walvissen was groter dan aan de oostkust van Groenland, maar zij waren groter en brachten meer traan en spek op. Met zijn broer Claes Daniels, die voor Simon Groot in Zaandam voer en Simon Slevogt, ook een groenlandvaarder werd van 1719 tot 1722 voor 25 rijksdaalders het recht  op de konijnenjacht gepacht, een aardige bijverdienste aan vlees en vellen. Tot zijn 58e jaar bleef Gerrit Daniels  Meyer met de walvisvaart verbonden Op het kerkhof van Borkum staat gebeiteld op een grafsteen: “Hier leyt begraven Gerrit Daniels Meyer is gestorven den 5 febryary 1741 is out geweest 60 jaren en sijn huysvrouw Soutje Pieters is gestorven den 4 maart 1747 is out geweest 72 jaren” Kinderen 2a Claartje Gerrits Meyer ged Vlieland  1702 overl Borkum 22 augustus 1770 aan een borstkwaal  tr Borkum 1724 Jan Roelofs Visser  geb Borkum  ca 1700   Rolef  overl Borkum  12 oktober 1766 walvisvaarder, 2b Daniel Gerrits Meyer ged 1707  commandeur, rossmueller  overl Borkum 3 oktober 1789   baecker tr  1732  Antje Roelofs geb   1718 overl Borkum   27 januari 1793 Als 19-jarige bezorgde zijn vader hem een aanstelling als commandeur op een schip van Claes Kroon, notaris en reder te Edam. Hij voer in de zomers van 1626 en 1627 met zijn vader naar Straat Davis,  kreeg na deze reizen last van jicht en na een langdurige geneeskundige behandeling in Amsterdam en Hamburg  vertrok hij in 1637 voor de Zaandamse reder Jan Louwe naar Groenland. Met een zwaar beschadigd schip moest hij in 1731 de reis onderbreken en naar huis zeilen. Van  1732 t/m 1734 voer hij weer uit en gedurende 7 reizen ving hij 8 walvissen, maar door zijn kwaal  kon hij niet meer varen. Zijn vader had echter de concessie van de korenmolen op Borkum verkregen, zodat Daniel toch een redelijk inkomen kon verwerven. Later kreeg hij ook de concessie op het bakken van brood en hij had toen het monopolie voor het malen van meel en het broodbakken in handen. Daniel Gerrits had zijn bezit weten te vergroten door landaankoop t.w.v. 854 gulden en hypotheken en obligaties t.w.v. 2141 gulden. In 1744 kwam Borkum onder het bestuur van Pruissen, dit had gevolgen voor de bevolking, de wetgeving en de concessies, etc..In 1755 liepen de winsten uit  de walvisvaart terug. Het aantal walvissen verminderde door overbevissing. De armenkas, door de walvisvaart op peil gehouden, kon over minder geld beschikken. In 1781 brak de 4e Engelse oorlog uit, waardoor veel Borkumers, die op Hollandse schepen voeren, hun werk verloren. De Borkumer scheepvaart had hierdoor ernstig te lijden.  Achttien schepen t.w.v. 75.000 gulden werden door de Engelsen in beslag genomen. Een zware storm op de Elbe  veroorzaakte in 1784 het vergaan van het schip van commandeur Geert Eyssens van Borkum waardoor 11 Borkumse gezinnen werden getroffen. Borkum  liep leeg. Veel gezinnen vertrokken naar Emden, Hamburg en Amsterdam.   Inwoners in 1766: 852  en 1784: 732     Kinderen 2b    a Gerrit Daniels Meyer geb Borkum  5 juni 1733 overl Borkum 14 augustus 1733    b Soutje Daniels Meyer geb Borkum  5 mei 1735  overl Borkum 1 september 1825 tr Borkum  23 november 1755  Jacob Jansen Lubben  overl Borkum 5 september 1790  walvisvaarder c Gerrit geb Borkum  14 september 1737 overl Borkum  2 oktober 1737   d Gerrit  geb Borkum  9 oktober 1738 overl Borkum  1 maart 1739        e Gerrit Daniels Meyer geb Borkum 15 juni 1742 commandeur  overl Borkum 30 september 1810  aan zijn graf stonden zijn neven Roelof en Gerrit van zijn oom Pieter Gerrits 2d en Gerrit Roelofs 2c ,de zoon van Roelof Gerrits tr Borkum  10 november 1765  Eltje Aggen Akkerman   geb Borkum  22 april 1746 overl Borkum  19 september 1810  d.v. Agge Steffen Akkerman  Gerrit maakte 28 reizen naar Groenland /Straat Davis voor reder Hooghard uit Amsterdam.Van 1763 – 1792 maakte hij 28 reizen als commandeur en ving totaal 28 walvissen zijn laatste reis ving    hij 1 walvis. Op 24 september 1765 kocht hij een huis met erf op Borkum van Sjamme Aggen en diens huisvrouw,  twee maanden later trouwde hij.  In 1766 nam hij zijn neef Okke Feyken, die getrouwd was met Nieltje Claassen Meyer  mee aan boord. Okke stierf op deze reis en werd op 17 augustus 1766 Borkum begraven De Borkumer schippers namen, indien mogelijk , een gestorven bemanningslid mee terug naar de thuishaven om hen daar te begraven.DTB Nieuwendam:26 augustus 1774 :  Begraven een matroos Cornelis Jansz  commandeur Gerrit Daniels Meyer  overleden op den  reyze.21 augustus 1792: Jacob Sijmons  commandeur Gerrit Daniels Meyer  overleden op den reyze.14 augustus 1794   Barend Hendrik  commandeur Jan Meyer  overleden op den reyze. 18 augustus 1794  Jan Stijn  commandeur Gerrit Daniels Meyer  overleden op den reyze.De grote tijden van de walvisvaart waren voorbij. Omstreeks 1800 stonden er nog 170 huizen op Borkum, waarvan er 113 waren bewoond. Hiervan waren er 40 weduwen, waarvan 30 waren aangewezen op de armenkas.    f Grietje Daniels Meyer  geb Borkum  18 oktober 1744  overl Borkum   17 oktober 1781  tr Borkum   8 november 1767  Lubbert Wijbert Schol geb/ged  Borkum  25/30 juni 1743  walvisvaarder g Anke Daniels Meyer  geb Borkum  15 maart 1747  overl Borkum 27 januari 1810   tr 1e Borkum  3 november 1766  Claas Aggen Akkerman  geb Borkum  15 februari 1744 overl Borkum  30 november 1782 tr 2e 1782  Jan Jansen Lübben  geb/ged Borkum   12/18 oktober 1739  overl Borkum 21 april 1807h Claartje Daniels Meyer  geb Borkum  11 augustus 1750 overl Borkum 19 september 1753i Claartje Daniels Meyer   geb/ged Borkum 3/12 september 1756  tr Borkum 1 januari 1778  Lubbe Aggen Akkerman geb/ged Borkum  2/8 oktober 1752 j Geeske Daniels Meyer    geb Borkum 1766  overl   1815 tr  Olfert Gerts        2c Roelof Gerrits Meyer  geb  1712   commandeur   overl Borkum   14 januari 1798  tr 1e  Borkum   12 december  1734   Renske Feijken   geb Borkum   11 augustus 1714 overl Zaandam 11 maart 1760  begr Borkum   20 maart 1760   d.v. Feijke Geerts Okken en Grietje Teunis  tr 2e Borkum  10 october 1761   Trientje Jansen Lolling, wed van Fokke Christian Slevogt.Roelof werd als 24 jarige, commandeur bij de Amsterdamse reder Abraham Straalman op de “Vreyheyt”.Hij maakte 47 reizen en ving daarbij 311-3/8 walvissen. In 1741, het overlijdensjaar van zijn vader en in 1748 bleef hij een seizoen thuis. Op 74 jarige leeftijd maakte hij zijn laatste reis voor reder Kramp uit Amsterdam op de ‘Vergulde Walvis’ Door zijn vangstsuccessen was hij vermogend geworden. Reder Kramp  schonk hem toen hij 54 jaar was een rijpaard.  Op Borkum kreeg hij onder bepaalde voorwaarden toestemming van de vorst van Pruissen om het paard te houden. In 1744 behaalde hij zijn recordvangst van 16 walvissen op het schip de ‘Drie Gebroeders’ van de reders Albert en Jan Kramp.Op 11 april 1777 vertrok Roelof met de ‘Vergulde Walvis’ uit Amsterdam en op 19 april vanaf Texel naar Groenland. Het was een koele zomer en het ijs bevond zich al op lagere breedte dan gewoonlijk. Op 8 mei kwam hij ijs tegen en op 30 mei ving hij 2 walvissen. Op 29 juni 9-1/2 walvissen . Op  13 augustus was de positie 64°48’ N en werd hij smaen met 300 andere schepen door het ijs ingesloten. Op 20 augustus zonk het schip en verdween onder het ijs. Op 1 oktober 1777 werd bij notaris Willem Dekker te Amsterdam de scheepsverklaring opgemaakt.Op het kerkhof van Borkum wordt op een van de overgebleven grafstenen vermeld:‘Hier leyt begraaven Renske Feijkes Huisvrouw van Roelof  G. Meyer Is geboren 11 augusti 1714 en gesturven den 11 maart 1760’ Renske overleed, toen zij met haar man naar Amsterdam reisde, waar Roelof zich zou inschepen. Roelof  keerde naar Borkum terug om zijn vrouw te begraven op 20 maart, hierna vertrok hij op 14 april voor   reder Hendrik Louwe uit Zaandam op ‘De Hopende Visser’. In het kerkje van Borkum staan twee zilveren bekers, die door Roelof in 1754 zijn geschonken. In het hypothekenboek  staat vermeld dat hij bij zijn overlijden  2700 gulden aan schuldbekentenissen van   eilandbewoners bezat.  De broers Daniel, Pieter en Roelof hadden toen aan 50 Borkumse families 6000 gulden uitgeleend.In 1964 werd op Borkum een straat naar hem vernoemd.   Kinderen 2e a Gerrit Roelofs Meyer  geb Borkum  7 oktober 1762  commandeur  overl Emden 8 juni 1815  begr Borkum  Gerrit Roelofs j voer voor de Amsterdamse reder Albert Kramp 1784 – 1789 en  voor de Amsterdamse  reder Simon Cramer en Demter 1790 –1792. Hij maakte 8 reizen en ving 8   walvissen  b Soutje Roelofs Meyer geb Borkum  7 september 17662d Pieter Gerrits Meyer   ged Borkum 3 januari 1715   commandeur overl Borkum  23 mei 1808   93 jr  tr 1e  Borkum  18 november 1736   Geesle Folkerts  ged  Borkum 31 augustus 1715  overl Borkum   13 november 1758   d.v. Folkert Jansen  tr 2e  Borkum  12 januari 1766   Geeske Aylts,  geb/ged Borkum  22/23 april 1725   wed van Roelof Doeden overl Borkum  17 november 1766  tr 3e Borkum  19 september 1779   Neeltje Claassen, overl aan TBC  20 januari 1785   wed van Geert Geels WildeboerIn 1736 was Pieter stuurman en in 1740 wordt hij commandeur op de ‘Elisabeth’ ,het schip waarop zijn vader 10 jaar had gevaren en maakte hierop 21 reizen, hierna maakte hij 10 reizen voor Olivier Middelhoven uit Zaandam en tussen 1771 en 1779  nog 10 reizen voor de Amsterdamse reder Nicolaas Meyn, tijdens 40 reizen ving hij 124 walvissen.Op het schip van commandeur Pieter stiervenzijn zwager Hinrich Michels op 26 juni 1754, zijn lijk werd meegevoerd naar Borkum en aldaar begraven. Fokke Christiaan Slevogt op 22 juli 1758, zijn weduwe Trijntje Janssen trouwt Roelof  Gerrits Meyer. Gerd Roelofs Meeuw, een dag na Fokke Slevogt. Beiden op Borkum begraven.Jan Janssen van der Lui in 1763  in Straat Davis.Op het kerkhof van Borkum staat op een van de drie overgebleven grafstenen te lezen:‘Hier leyt begraven Geeske Folkers huysvrouw van Pieter G. Meyer is geboren den 31 augustus 1715 en gesturven den 13 november 1758’      Kinderen 1e      a Gerrit Pieters Meyer  geb Borkum   3 oktober 1740  commandeur   overl Borkum   10 juli 1827  tr Borkum  25 februari 1759  Grietje Oulderman  geb Borkum  7 februari 1740  voor de Zaandamse reder Gerrit Visser  maakte hij 7 reizen 1763-1769 naar Groenland en voor   Luden uit Amsterdam 10 reizen 1770-1779.  Vangst 56-3/4 walvissen.Kinderen- Pieter Gerrits Meyer, de laatste walvisvaarder uit het geslacht Meyer.    b Soutje Pieters Meyer       geb Borkum  1745  overl Borkum  1788  tr  Simon Ulfers        c Marietje Pieters Meyer   geb/ged Borkum  25/28 augustus 1747 overl Borkum   16 oktober 1825 tr Sloterdijk  14 oktober 1772  Albert Jurgens Bakker     geb Norden  1744  commandeur bakker  overl Borkum   6 november 1808  Albert was ook walvisvaarder, maar door een gebrek aan zijn hand kon hij dit beroep niet verder   uitoefenen en verkreeg de concessie van de bakkerij op Borkum. d Geeske Pieters Meyer geb Borkum  14 september 1750  tr Borkum 5 november 1770  Jan Roelofs Akkerman    ged Borkum   8 september 1748 e Folkert Pieters Meyer geb Borkum 7 juli 1754  commandeur  overl op zee  24 juli 1777   begr Borkum  30 augustus 1777  Folkert maakte voor Jaaren Jacob Swartenhof uit Amsterdam drie reizen naar Straat Davis op de   ‘Hendrik en Dierk’.  Zijn eerste reis in 1775 leverde niets op. Het schip verloor de fokkemast en de boegspriet op de uitreis,     na het herstellen van de schade zeilde hij naar Groenland. In 1776 en 1777 ving hij totaal 7 walvissen.   Hij stierf op de thuisreis in 1777 23 jr oud. f Roelof Pieters Meyergeb Borkum  17 augustus 1756 overl Borkum   18 april 1844 tr Borkum   27 juni 1819  Geeske Gerhard geb Greetsiel (ten N van Emden)    1775  overl Borkum  30 maart 1836  Hij maakte 11 reizen voor Nicolaas de Myn en Zoonen uit Amsterdam en in 1780 zijn enige reis naar   Straat Davis.   Op de ‘De Liefde’ van dezelfde reder ook 11 reizen 1783-1792 naar Groenland. Vangst: 46 vissen.In 1836 vermaakte hij per testament 1000 gulden aan de armenkas en de kerk van Borkum. In de kerk van Borkum is een herinneringsbord aangebracht:  ‘ Ter roemvolle nagedachtenis van de heer Roelof Pieters Meyer geboren 17 augustus 1756 te Borcum   gest den 18 april 1844 te Borcum. In leven commandeur der Holl. Groenlands Visscherij tevens ouderling dezes gemeente was stichter van twee legaten ieder van 1000 gulden Holl. Door hem uit   zijne nalatenschap toegewezen aan de kerk en armenkas te Borcum‘ Kinderen 2e g Geertje Pieters Meyer geb Borkum  7 november 1766 overl Borkum  30 november 1836  tr Borkum 11 december 1786  Eisse Geerts Eissen   z.v. commandeur Geert Eissen, is op 24.4.1784 op de Elbe vergaan 3 Claes Daniels Meyer 1713 eigenaar van een tjalk en bezat hij 2 koeien 1 kalf en een veulen, commandeur 35jr voor de Zaandamse  reder Simon Groot op ‘De Generaal’ en op de ‘Meyboom’   1733-mei 1749  naar Oost Groenland  in 1723 kwam hij zonder vangst terug en in 1724 verloor hij zijn schip in het ijs, vanaf 1725 acht seizoenen   naar de Davisstraat en kwam  in 1732 zonder een vis terug. Twee jaar voor zijn overlijden bleef hij aan wal. Hij heeft gedurende 31 reizen  94 walvissen gevangen.  Pieter Silt, een bemanningslid ligt op Spitsbergen begraven.  ‘Hier leyt begraven Pieter van Silt op het schip de Meyboom Daarop commandeur Claes Daniels Meyer’ Kinderen 1e 3a Hebbelke Claessen Meyer geb Borkum 1708 overl Borkum 24 augustus 1765  tr Borkum 1730/31 Rolef Steffens Akkermann  geb Amtsvogt/Borkum 1707 overl Borkum 21 juni 1782 3b Gritie Classen Myer   geb Borkum  1712  overl Borkum 26 september 1781 tr   Agge Steffens Akkerman  geb   1711   overl Borkum  9 mei 1780 3c Eitje Claessen  ged Borkum 11 oktober 1716 Kinderen 2e 3d  Nieltje geb Borkum 1723 overl Borkum  20 januari 1781 3e Daniel Claassen Meyer geb/d Borkum  19/23 juli 1724  commandeur  overl Amsterdam 12 september 1783 aan waterzucht begr Borkum   tr 1e Borkum  17 december 1752   Stientje Feyken Okken tr 2e Borkum  15 november 1758  Trientie Olpherts Hoymann Commandeur op de ‘Meyboom van reder Gerrit Poel uit Zaandam sinds 1750. Op zijn 6e reis op 4 juni 1755  door het ijs bezet en op 27 juni werd het schip opgegeven. Hij voer  in 1756 voor de Zaanse  reder Gerrit Visser, deze reis  was de vangst slecht. De reis van  16.4.1757 tot 7.9.1757 was geheel zonder resultaat. 1758 en 1759 waren iets beter. Hij bleef vier jaar aan de wal en vertrok in 1765 voor Robert Makreel uit Amsterdam Van 1770 tot 1775 voer hij voor Pieter Hartgens. In 18 reizen ving hij 41 walvissen. 3g Reenske Claessen  geb Borkum 19 augustus 1725 3h Neeltje Claessen geb  1730 tr 1e Borkum 7 januari 1753   Ocke Feiken Okken tr 2e Borkum 20 januari 1765  Geert Geelts Eijsen 3i Bettie Claessen geb/ged Borkum  15/24 mei 1733 3j Bettie Claessen  geb  ca 1736 overl Borkum  20 juni 1755 tr Borkum  10 november 1754   Galt Doede Visser 3k Marten Claassen Meyer geb Borkum  25/30 juni 1737   commandeur overl op zee 26 september 1781 begr Sluis   tr 1e Borkum  27 oktober 1765   Antje Geelts Wildeboer tr 2e Borkum  18 december 1780 Trientje Jansen Luebben Marten vertrok voor Pieter Hartgens  op 21.4.1774 en keerde op 14.8 terug met 2 walvissen, in 1775 ving hij 1 walvis, hij verloor het schip in het ijs en stopte met de walvisvaart. Hij werd schipper en op 26.9.1781 verspeelde hij zijn schip op de Vlaamse banken op reis van Bordeaux naar Amsterdam. De  zes bemanningsleden werden in Sluis begraven. 3l Geeske Claessen geb Borkum 5 augustus 1741 overl Borkum 17 augustus 1741          

1312/1313  WILLEM JACOBS BONT tr GRIETJE CLAAS  Kinderen  1  JACOB WILLEMS BONT en GRIETJE CLAAS ENDT 656/657     2 Grietje Willems Bont ged Purmerland 27 januari 1699 tr Purmerland 31 mei 1721 Gerrit Klaas Endt ged Landsmeer 6 juni 1694 3 Antje Willems Bont ged Purmerland 27 December 1705  tr Purmerland 14 November 1728 Dirk Cornelisz Duijfs 9.9.1712 acte van procuratie 3656 akte 83 Bailliuw Cornelis Duijfs te Ilpendam geeft procuratie aan advocaat Cornelis Baers te Purmerend 3.8.1716 hypotheek 3656 akte 11 6 Cornelis Boom en Cornelis Duijfs, beiden uit Purmerland, regerende kerkmeesters aldaar, zij bekennen schuldig te zijn aan Gerberigh Pieters, weduwe van Jan Claasz Boom uit Purmerland een somme van F. 400-00-00, onder verband van alle kerkegoederen. Borgen Jacob Claasz Bosschieter en Jan Jansz Spanjer, regerende burgemeesters van Purmerland 18.12.1716 getuigenverklaring 3656 akte 119 Machteltje Dirks van de Wouteren huisvrouw van Pieter Bakker en Jannetje Bastiaens, huisvrouw van Cornelis Claasz Pondman, beiden uit Purmerland verklaren op het verzoek van de Bailliuw Cornelis Duijfs het navolgende: Dat Mr. Jacob Besselaer, chirurgijn te Purmerland een ruit gebroken heeft aan het huis van Maghteltje en aldaar de op visite zijnde Neeltje Jans, huisvrouw van Claas Moen heeft uitgescholden voor hoer. 9.3.1718 getuigenverklaring 3656 akte 123 Jan Jansz Spanje de jonge, Pieter Claasz Knoeijer, Jan Sijmonsz Bijl, Aem Moensz, Cornelis Claasz Knoeijer en Claas Sijmonsz Bakker. Zij verklaren op verzoek van bailliuw Cornelis Duijfs voor Willem Bondt en contra Sijmon Claasz Valck. Hoe deze laatste een gat in de dijk aan het dichten was en daarbij een mes getrokken heeft tegen Willem Bondt 30.4.1722 verkoop van land te Purmerland fol. 18-R verkoper Zijmon Claasz Valk uit den Ilp Koper Mr. Jacob Besselaer chirurgijn te Purmerland Transactie:1. Een stukje land te Purmerland bewesten de Gouw, 125 roeden, 8e Weerno 28 en 45, de kinderen van Claas de Rood ’t Verdolve ten Z en Willem Jacobsz Bont ten N.2. Een heuvel te Purmerland, beoosten de Gouw, 125 roeden, 7e Weer no 51, Albert Pietersz Out ten Z en burgemeester Jacob Pauw ten N.3. Een ledige werf te Purmerland, beoosten de Gouw, Cornelis Duijfs ten Zen Jan Jansz Spanje ten N. Samen voor F. 20-00-00.30

1314/1315  CLAAS JACOBS ENDT  tr NEELTJE BARENDSE DOELEN  Kinderen 1 GRIETJE CLAAS ENDT  tr   JACOB WILLEMSZ BONT 656/657           2 Trijntje Claas Endt  ged Landsmeer  7 Januari 1691 begr Oostzaan 17 Maart 1763 tr Oostzaan  2 Juli 1730 Jacob Sijmonsz Deventer geb Oostzaan, Zuideinde weduwnaar in ’t Zuijdent met Trijntje Claas Ent jongedogter van  Lantsmeer  alias Jacob Vuijligheijt  ged Oostzaan  11 September 1689   begr Oostzaan  29 Augustus 1750

1324/1325  FREDERIK ABELSZ MIJTS Frerik  begr Den Helder  27 juni 1729 in kl  3.-.-noemt zich ook Frederik Grasmayer doopsgezind Kinderen 1 Albert Mijts  ged Den Helder 2  december 1696 2 Albert Mijts  ged Den Helder  24 augustus 1698 3 Aarjen Frederiks Mijts ged Den Helder  17 januari 1700  loods  tr 1e Den Helder 17 februari 1725  Guurtje Jans Korvs geb Den Helder  3 september 1702  overl Den Helder  8 oktober 1730 otr Den Helder 17 november 1730 tr 2e Den Helder 2 december 1730 Grietje Jacobs Bont  Adriaan Mijts, rederij De Rijp-Zaandam, 1736-1738, 1740-1761, 112 en 1/4 walvissen Mijts, Adriaan Frederiksz. 27.2. 1742 tot f.4,000, gegoed Not. H. Hoflaan, Schagen walvisvaarder    commandeur 1736-1761 had 1736-1741, als commandeur 23 walvissen gevangen zeeloods loodsexamen 31.10.1725.  4 ABRAHAM FRERIKS MIJTS  tr   ANNATJE HOOGLANDS    662/663    Beknopte Gesch Huisduinen en Den Helder116 /117  Aarj en Abraham in 1765 geregistreerd als loods
5 Isaak Mijts ged Den Helder  8 september 1705  begr Den Helder  29 januari 1770  o/tr Den Helder  9/24 oktober 1734  Maartje Gerrits Geus geb Den Helder  27 september 1711  Kinderen  5a  Frerik Mijts ged Den Helder 2 oktober 1737   5b Frederik Isaksz Mijts  geb  1743 Isaacqs/IJsacqs  begr Den Helder 19 februari 1784   tr 1e Den Helder  7 juni 1766 beide in kl f 3.-.-  Marijtje Pieters de Gooijer  geb Den Helder 17 september 1778 tr 2e Den Helder 13 februari 1779 hij is weduwnaar beide in kl f 3.-.-     Martje Cornelis Dekker 30.7.1780 testament van Fredrik Isacks Mijts aan Martje Cornelis Decker dato 30 julij 1780   5c Isaak Freriks Mijts zijn kind begr Den Helder 18 mei 1740 6 Maartje Mijts  ged Den Helder  9 september 1708 get Anna Alberts 7 Jannemoeij Mijts  ged Den Helder  9 september 1708 get Martjen…. 8 Maertje Fredriks Mijts ged Den Helder 18 december 1709 begr Den Helder 1 december 1757 aangever Aarjen Freriks Mijts tr Den Helder 14 november 1795 jm van Zwol bruid kl f 3.-.- bruigegom pro deo Jan Pietijse 9 Jannemoeij Mijts  ged Den Helder 3 september 1713 get Anne Alberts  begr Den Helder  17 mei 1762  aangever Meijdert Meijnkom o/tr Den  Helder 9/24 december 1741 get Isaak Mijts broer Pieter Meijnkom  geb Den Helder begr  Den Helder 21 juli 1748  aangever Isaak Mijts Jannemoeij laat  in Den Helder 24.2.1758 een akte opmaken bij notaris  P.de Leeuw Frederik Abelsz had w.s. een broer met een dochter  Guurtje Alberts Mijts geb 1695 tr Abraham Aarjans  Wentel geb 1690 Den Helder Kind: Lijsbeth Wentel, geboren 1719  Den Helder  overl 18.11.1762 Den Helder data Mormonen

1328/1329  KLAAS CORNELIS KELDERMAN  ged Purmerend  11 november 1655 tr Purmerend 2 juni 1680 REINTJE WILLEMS geb Naarden Kinderen allen Ned Geref. 1 CORNELIS KLAASZ KELDERMAN tr ARIAANTJE SIMONS GROOT  664/665 2 Lijsbet Klaas Kelderman ged Purmerend 23 augustus 1685 tr Purmerend 14 oktober 1714  Klaas Puntel  geb Purmerend 3 Trijntje  ged Purmerend 14 september 1688 4 Willem ged Purmerend 17 oktober 1690 5 Klaas  ged Purmerend 11 augustus 1693 6 Jannetje Klaas Kelderman  ged Purmerend 6 november 1695 tr Purmerend 5 november 1719 Cornelis Adriaansz Sol 7 Maartje ged Purmerend   6 juli 1698 tr 1723  Cornelis Jacobs

1332/1333  SIMON MAARTENSZ DUBBELT overl Schermeer voor 1731 tr TRIJNTJE GERRITS  Kinderen 1 Aafje Simons Dubbelt ged Alkmaar 24 januari 1685  remonstrants overl voor 1687 2 JACOB SIMONSZ DUBBELT  tr   AAGJE JACOBS BERKHOUT   666/667 3 Aafje Simons Dubbelt  ged Alkmaar 28 december 1687 tr  Simon Dirksz Kaasboer 4 Trijntje Simons Dubbelt  ged Schermer 18 mei 1690 in huis gedoopt  overl  voor 1731 tr  Arien Dirksz Wit  Kinderen  4a Dirk Ariens Wit 5 Jan Simonsz Dubbelt  Kinderen  5a Maarten Jansz Dubbelt 6.10.1691 worden de kavels 20,21,22 door Simon Maertsz Dubbelt  voor de helft aangekocht van de familie Trip J Belonge “de Schermeer 1633-1933 bl113 5.10.1696 verkopen Sijmen Maartensz Dubbelt en Pieter Pietersz Kleijenburg als last hebbende van de gezamenlijke erfgenamen van Aaf Jacobs huisvrouw van Beatris Kinnema een huis, erf en een koehuis aan de westzijde van de St Annastraet te Alkmaar, belend ten noorden Willem Gerritsz Bakker met een gemene muur, ten westen de gemene steeg, ten zuiden Swaertveger, door Maerten  Maertensz Dubbele Maerten verkregen op  20 mei 1664 voor 600 gld RAA ONA Alkmaar 1165 fol 128v, 25.7.1705 wordt de andere helft van de kavels 20,21,22 door Gijsbert Maertsz Dubbeld aangekocht J. Belonge “de Schermeer” 1633-1922 bl 113, 2.6..1731 compareren Pieter Aelberts wonende in de bedijkte Schermeer en zijn vrouw met Guurtje Gerrits weduwe en boedelhoudster van Maarten Jansz Dubbelt die mede erfgenaam was van zijn grootvader Simon Maartens Dubbelt overleden in dezelve Schermeer ten eenre, en Jacob Simonsz Dubbelt in de Schermeer zoon en mede erfgenaam van Simon Dubbelt, Simon Dirksz Kaasboer in de Beemster, getrouwd met Aafje Simons Dubbelt  dochter en mede erfgenaam van dezelve en ten slotte nogmaals Jacob Dubbelt en Simon Kaasboer met Cornelis Schermer schout te Akersloot als voogden over Dirks Ariens minderjarige zoon van Arien Dirksz Wit en wijlen Trijn Simons Dubbelt als mede erfgenamen van Simon Dubbelt ter andere zijde. Zij zijn overeengekomen dat de eerste comparant voor 750 gulden uitgekocht wordt uit het nog onverdeelde deel van de boedel van Simon Maartensz Dubbelt. RAA ONA Alkmaar 494 notaris Arent Klaver akte 109

1334/1335  JACOB JANSZ GROOT BERKHOUT geb Akersloot  1665  overl  ca 1715  tr Akersloot 1693 MARITJE SIMONS Maritje tr 2e Gerrit Dirksz Kinderen  1 AAGJE JACOBS BERKHOUT tr  JACOB SIMONSZ DUBBELT  666/667  2 Maartje Jacobs Berkhout ged Zuid Schermer 23 oktober 1695 3 Trijntje Jacobs Berkhout   ged Zuid Schermer 6 april 1698 4 Jan Jacobs Berkhout ged Zuid Schermer  18 april 1700 31.10.1715 boedelscheiding van de overleden Jacob Jansz Groot. Genoemd worden o.a zijn vrouw Martje Simons, de kinderen uit hun huwelijk waaronder Aagje gehuwd met Jacob Simonsz Dubbelt. Verder de huidige man van Maritje Simons genaamst Gerrit Dirksz RAA ONA West Graftdijk 1643, notaris A. Kos akte 123

1356/1357  TOMAS DE VOS geb Monickendam 5 december 1666 tr 11 december 1689 GRIETJE SIJMONS   geb Broek in Waterland Kinderen 1 Cornelis de Vos  ged Broek in Waterland 30 april 1690 2 Saartje de Vos ged Broek in Waterland 16 september 1691 3 Cornelis de Vos ged Broek in Waterland  4 november 1693 tr Broek in Waterland  27 januari 1725  Annetje Verhaal 4 Sijmon de Vos ged Broek in Waterland  2 oktober 1695 tr Broek In Waterland 3 november 1718  Dieuwertje Jans de Geus geb Broek in Waterland 5 Jan de Vos geb Broek in Waterland 2 oktober 1695 6 Frans de Vos  geb Broek In Waterland 27 oktober 1697 7 Frans de Vos geb Broek in Waterland  5 september 1700 tr Broek in Waterland  28 januari 1725  Maritje de Geus  geb Broek in Waterland  8 JAN DE VOS    tr  TRIJNTJE SCHOON  678/679 9 Adriaan de Vos geb Broek in Waterland  24 april 1707 overl  1762 tr Broek in Waterland 26 januari 1730 Trijntje Pieters van Keenen overl  1743

1376/1377  JACOB JANS BRUIJN Jaep  overl   na 1672 tr AEGHIE JACOBSEN Eeghtie overl   na 1672 lidmaten op Zuiderwoude 29 mei 1672 Kinderen 1 Aeltgie ged Zuiderwoude  12 januari 1651  lidmaat 2.3.1687 2 Marritie  ged Zuiderwoude 5 oktober 1659 3 Jan ged Zuiderwoude  1 juli 1663 4 Jacob ged Zuiderwoude   8 juli 1664 5 Jacob  ged Zuiderwoude  10 oktober 1666 6 Jaep   ged Zuiderwoude  6 oktober 1669  7 PIETER JACOBS BRUIJN       tr  GEERTJE CORNELIS DE VISSCHER  688/689 8 Sijmen ged Zuiderwoude   tr Zuiderwoude   30 februari 1684 Maritie Outgers van Marken 9 Jacob  ged Zuiderwoude 8 juli 1665

1378/1379  CORNELIS DIRKS VISSCHER  tr LIJSJE CORNELIS     Kinderen 1 GEERTJE CORNELIS VISSCHER  tr PIETER JACOBSZ BRUIJN  688/689

1380/1381  CLAES GERRITS MELIS tr LIJSJE CORNELIS SOOTEREKENEN Lijsgie Cornelijszen Kinderen 1 Outger geb Zuiderwoude 1 oktober 1650  2 JAN CLAESZ MELIS  tr  BEERTJE HERMANS 690/691

1408/1409  HUYGE GARRIS  geb ws Epe  ca 1670 papiermakersknecht op de Hofmolen Nijmolense beek Emst Vaassen belijdenis Vaassen  Pinxter 1713 lidmaat 1712 geref gemeente onder de naam Hoege Gerrits  vertr met attestatie naar Apeldoorn  tr HENDRIKJEN TEUNIS geb  voor 1684  overl voor 1783 Kinderen  1 GERRIT HOEGEN   tr RIKSJE WESTERNENK   704/705 2 Aertie Hoegen  geb Vaassen  17 februari 1704  overl voor 1803

1410/1411  JACOB HENDRICKSE  geb onder Otterlo  overl ws Apeldoorn z.v. Hendrick Wouterse te Westenengh onder Otterlo bij zijn geboorte heet hij Jacob van de Holhorst tr Otterlo  1 juni 1705 HENDRICKJE RIJCKSE   ged Apeldoorn  9 januari 1681  overl Apeldoorn ws d.v. Rijck Janse tot Wurmen onder Apeldoorn en Aertjen Rijckse(n) Kinderen 1 RICKSIE JACOBS WESTENENK  tr  GERRIT HOEGEN 704/705

1414/1415  JURRIEN GERRITS   geb Nijbroek nederduits geref overl Nijbroek na 1712 tr Nijbroek 3 september 1707 WILLEMTIE GERRITS  geb Nijbroek   overl Nijbroek   na 1712 Kinderen 1 HENDRICKJE JURRIAANS     tr JAN GERRITS TAMBOUR  706/707

1416/1417  HARMEN HARMANS  geb Voorst ca 1700 overl voor 1756 woont in 1747 in de buurtschap Broekland z.v. Harman trJENNEKEN GERRITS  ged Apeldoorn  26 juni 1702 overl voor 1757 Kinderen  1 HARMANUS HARMS   tr HENDERCIE CORNELIS 708/709 waarschijnlijke kinderen Harmen (Hermen 1745 Brummen 1785 Zutphen Teunis Hendriks, Hermannes Herms, Jan (Hendricus), Gerardus (Garrit) Joannes (Jannes

1418/1419  CORNELIS HENDERIJCKS ged Wilp  5 juni 1701 Cnelis  Peppelenbosch begr Voorst 18 december 1767  tr 1e Voorst 24 februari 1732 GEESKE JANSE  ged Voorst  16 september 1708 begr Voorst  29 juni 1738 d.v. Jan Gerrits uit Wilp  otr/tr 2e Zutphen   6/22 januari 1737 Gerritje Henderijcks  geb Zutphen overl/begr Voorst 22/26 april 1788 Cornelis Henderijcks is geboren op de boerderij Sandestein, in 1708 verhuisd naar de boerderij Peppelenbosch Kinderen 1e 1  HENDERCIE CORNELIS  tr HARMANUS PEPPELENBOSCH   708/709 Hendersken 2 Jenneken ged Voorst 12 december 1734 3 Henderijk ged Voorst  29 mei 1736 Kinderen 2e  4 Lambert ged Voorst 26 januari 1737 overl Voorst 8 oktober 1742 5 Geesken Peppelenbosch  geb Voorst 31 maart 1740  ged Voorst  17 april 1740 overl Vorden 21 maart 1803 begr Vorden 25 maart 1803 tr Voorst 23 mei 1763 Hendrik Jan Poelert geb Vorden  14 september1738 overl Vorden  16 december 1793 begr Vorden 21 december 1793   Hendrik Jan onechte zoon van Aaltje Poelert 6 Hendrica  ged Voorst 22 januari 1741 7 Lambert ged Voorst 10 februari 1743 8 Harmen  ged Voorst  31 januari 1745 overl Apeldoorn 5 december 1833 9 Henderijck  ged Voorst 3 maart 1748 10 Jan ged Wilp  23 april 1752

1420/1421  REIJNIER VAN MOERKERK  ged Breda  22 november 1699 get Antoni van den Wijngaert, Johanna Herdewel. overl  voor 1756  otr Breda  27 oktober 1720 tr  Breda 10 november 1720  ADRIANA MARIA VAN ROTTERDAM ged Breda  31 januari 1694 NH overl Breda  3 januari 1756 woonde te Elders Kinderen  1 CORNELIS VAN MOERKERKEN  tr MARIA ENGELHART    710/711  2 Mattheus van Moerkerk   ged Breda  24 april 1722 overl Breda  13 februari 1801 doopget Mattheus van Rotterdam, Maria van  Moerkerk tr 1e Berendina Ridders begr Breda  14 juli 1771 tr 2e Breda  29 oktober 1775 Maria Pieternella Maanders/Maendert   geb Breda 13 november 1734 overl Breda 25 november 1802  tr 1e Breda 1 maart 1755 Willem Wieriks Mesuer    3 Maria van Moerkerk ged Breda 17 maart 1726 doopget Apollonia van Moerkerk overl Breda 11 juli 1726 4 Johannes van Moerkerk  ged Breda  11 december 1727 doopget Anna van den Dries 5 Pieter van Moerkerk ged Breda 17 juni 1734 doopget Anna van den Dries, Nehatus van den Dries 6 Maria van Moerkerk ged Breda  31 mei 1736 doopget Christiaen Rudolphus Mees, Aletta Wijdeman overl Breda   22 mei 1738 

1428/1429  JAN EVERTS VAN BEECK  geb na 1630 kerkmeester te Voorst begr Voorst 27 november 1722 tr 1e Voorst  9 april 1671 Wijsken Aelberts Voet wed van Aloff Hendricks op den Oy onder Wilptr 2e Voorst  11 januari 1674  get Jacob Everts,  Elbertus Lubberti, custos Henrixken Telligens wed tr ca 1660 van Reiner Bessem d.v. Anthoni Telgen en Swaentje Driessen  tr 3e Voorst  20 januari 1678 HENDERSKEN ROEBERTS BRINCK geb ca 1640 wonende tot Beekbergen, d.v. sal. Robbert Brinck J. van Beek en Hendersken Brink registr 1707 lidmaat/gevormde Kinderen 1 Maria van Beek geb Twello 28 oktober 1694 overl Twello 14 juli  1765 tr Twello  5 november 1719  Wolter Brascamp  geb Twello 8 februari 1694 schoolmeester overl Twello 9 januari 1755  2 ROBBERT VAN BEEK   tr  HENDRICA MULDER  714/715  3 Tonisken van Beek  ged Voorst 19 september 1675  Teunisjen, Theuntien  otr 1e Voorst 8 april 1706  Berent Ankersmit  wedn van  Deeltjen Bartolds van Wilpe  tr 2e Twello 18 januari 1727  Wijert Jochems Hofenck geb Twello  4 maart 1705  overl/begr Wilp  21/25 mei 1753  18 jan. Wijer Joochems Hofenck jongeman soon van Joochem Aerts Hofenck en Teuntje van  Beek weduwe van wijlen Berend Anckersmit onder Wilp  Weijer hertr Twello 1.11.1748 Christina Jansd Nooyen Jan Everts van Beeck wordt beleend met ½ leengoed Hilderinck op 13.7.1683

1430/1431  EVERT HENDRIX MULLER   overl voor 1785 wonende op de Bargel op IJsselgoed tr WIMKEN  RUTGERS  geb Twello/Wilp ca 1680 woont 1703 op de Bargel op IJsselgoed Kinderen 1 HENDRICA  MULDER   tr ROBERT VAN BEEK  714/715 2 Hendrina  geb Wilp  2 oktober 1707 3 Maria Mulder ged Wilp  10 augustus 1710 4 Rutger Harms Mulder ged Wilp 1 november 1711 tr 1e Wilp Jenneken Jansentr 2e Twello 1 mei 1734  NN         

1432/1433  HENDRIK PETERS CAPEL  geb Loenen  1670   weerd in de herberg de Capelle te Loenen, zie V.G.  1982 bl 208 en kerkmeester te Loenen overl Loenen  11 juni 1778   tr Loenen 30 januari 1701 ELISABETH SPECKING geb Warnsveld 26 oktober 1680 Elisabeth Johannes Specking  overl Loenen  1750 Kinderen 1 Peter Henrics Capel  ged Beekbergen  23 oktober 1701 2 Jan Hendriks Capel   geb Beekbergen 26 oktober 1703  kerkmeester van Loenen  ged Beekbergen  30 september 1712 overl Loenen  12 december 1783  mr papiermaker op de Hunekampse molen in Zilven/Loenen op bovenste Schoonmans molen, op onderste molen Coldenhove 1, de molen onder Coldenhove wordt verpacht aan Gerrit Sebus de Bruijn tr Beekbergen 23 mei 1743  Wiesje Schut geb Beekbergen ca 1710  Wijsje overl Loenen 15 juli 1782  d.v. Daniel Janssen Schut en Stijntje Klaassen van Amersfoort 3 BERENT HENDRIKS CAPEL  tr  JACOBIEN JANSSE SCHUT   716/717 4 Jenneken Henrics Capel  ged Loenen 23 maart 1708 5 Teunisje Henrics Capel   ged Loenen 28 juli 1709 6 Hendrica Hendriks in de Capel ged Loenen  13 december 1711  Henrica  overl/begr Loenen  24/28 mei 1779 tr  1e Loenen 10 juni 1736 Andries Aarts  geb Loenen papiermaker overl Loenen ca 1742 Andries neemt in 1739 tot 1743  de pacht van de Bovenste Molen II over van zijn moeder z.v. Andries Lubberts en Luitje Gerrits   Andries’ broer Hendrik gebruikte de achternaam Brouwer tr 2e Loenen 11 augustus 1743 Willem Cornelis Meijerink  geb Apeldoorn diaken te Loenen 1758  ged Loenen 13 december 1711 papiermaker overl Loenen  31 december 1784  Hendrica en Willem erfden 1500 gld van de ouders van Hendrica in 1745, zij kochten hiervan een deel van de Bovenste Molen II t.o. Horstenkamp Loenen, de pacht was 140 gld per jaar, een vette gans, een halve riem schrijfpapier en 5 pond suiker    7 Sweer Hendriks Capel ged Loenen 3 december 1713  herbergier, onderschout Loenen   overl Loenen 7 januari 1785 tr Loenen  8 november 1744   Aartjen van Til   ged Loenen 14 augustus 1718   d.v. Jacob Jansen van Til in 1714 de pachter van de achterste molen I in Loenen en Gerritje    Gerrits Pannekoek van Loenen, Sweer erfde de herberg Capelle, Aartje erfde van grootvader Jan van Til de Bovenste Molen 8 Willem Capel  ged Loenen 9 februari 1716 9 Gerrit Hendriks Capel  ged Loenen 7 augustus 1718 Gerrit Henrics in de Capell  overl Loenen  17 september 1783 tr 1e Loenen   1 juni 1749 Jacobje Daniels Schut ged Loenen  29 september 1724 overl/begr Loenen  19/23 mei 1770 d.v. Daniel Janssen Schut en Stijntje Klaassen van Amersfoort tr 2e  Loenen   6 december 1772 Jannetje Janssen ged Loenen  24 januari 1745 overl Loenen  17 september 1783 10 Antonia Cappel  Antonia Henderiks Kapell tr 1e Loenen 17 maart 1743  Sweer Gerrits z.v. Gerrit Reinders  tr 2e Loenen  23 april 1751 Gerrit Gerrits

1434/1435 JAN AERTS JOACHIMS SCHUT  begr Beekbergen 20 november  1734 papiermaker op de oude molen Altena te Ughelen, hij erft deze molen in 1715  tr Beekbergen ca 1694 LUITJE HENDRIKS VAN AMERSFOORT  geb Beekbergen  begr Beekbergen 20 november 1734 Jan Aerts liet het papiermaken over aan Bartolt te Water, uit zijn nalatenschap erft dochter Geertje 10  huizen, Daniel blijft  op de molenhij bouwt in 1639 de Hamermolen in Ughelen op 1 km van zijn eigen molen Altena Zijn boedel, papiermolen ‘de Oude Molen’ aan de Ugchelse Beek werd op 15 april 1735 verdeeld tussen de vier in leven zijnde kinderen Jacobje, Daniel, Geertje en Jenneken gehuwd met Aelbert Hendriks Kinderen 1 Daniel Jansen Schut geb Beekbergen 1708  papiermaker op Altena overl Beekbergen 11 juli 1770 tr Harderwijk 13 mei 1732  Janna Westenenk   ged Beekbergen 1707  Johanna  Jansen Westenenck   overl Beekbergen  22 mei 1790  Daniel volgt zijn vader op als molenaar op de oude molen. 1739 ‘de Oude Molen Altena’, volgens de lijst van Cedule Haardgeld in 1749 werkend met   zes meiden en knechts, zonder echtgenote.  2 JACOBIEN JANS  SCHUT  tr   BERENT HENDRIKS CAPEL   716/717  Japikjen Jacobje Schut en  Berend Capel verkochten hun 1/4 part in mei 1768 voor 1200 gld Arent Schut 3 Jenneke Schut  geb/d Beekbergen 24/26 juni 1709 geb op wonsedag op S Jans begr Heelsum 9 februari 1757  den 9e Februarij De Huisvrouw van de Jager Albert Hendriks begraven otr Oosterbeek  30 maart 1731 tr Oosterbeek 18 april 1731  Albert Hendriks geb Beekbergen  ca 1700  jager op den Heerlickheit  overl Doorwerth Doornweert  begr Heelsum 26 juni 1773 den 18e April Aelbert Hendricks Jm woonachtig onder de Heerlijckheid Doorreweerth en Jennetgen Janssen Schut Jd van Beeckbergen met attestatie van Aelbert Hanssen V.D.M. te Rencum en te Heelsum en J. van Otterloo, custos [koster] van Beeckbergen bij Vacature van deze plaatse [er was geen dominee].Albert Henrix, die 1/4 part van zijn schoonvader had geërfd en het 1/4 part van zijn schoonzuster Geertje Schut had gekocht, in 1773 aan zijn bezit gepeind wegens schulden. Zijn erfgenamen hebben de halve molen verkocht aan Arent Klaas Daniels Schut, voor 1750 gld. De papiermolens in de prov Gelderland, H. Voorn, 1985 – blz. 412 4 Geertjen  Schut geb Beekbergen  1711 begr Beekbergen  7 mei 1787 tr Beekbergen mei 1731  Willem Jans Luitjes overl  voor 9 juni 1759  z.v. Jannes Jansen   zij kregen o.a. 10 huizen en diverse landerijen, maar de papiermolen bleef ‘in ’t gemeen’   januari 1759 verkocht Geertje Schut haar 1/4 part in ‘de Oude Molen’ later genoemd Altena, in gebruik door Arent Schut, voor 1265 gld. aan haar zwager Albert Henrix, wed van haar zuster.  5 Gerrit Schut geb Beekbergen  1713 tr Terwolde 6 maart 1734  Maria Gosens  begr Beekbergen 23 mei 1738 tr 2e Beekbergen 24 mei 1739  Elbertjen Everts 6 Jacob  ged Beekbergen  13 januari 1715 7 Johanna  ged Beekbergen  16 augustus 1716 8 Derk   ged Beekbergen  25 november 1719 9 Hilletje ged Beekbergen   7 januari 1725 10 Willempje   ged Beekbergen 26 mei 1726

 1436/1437  LAMBERT REINDERS  geb Beekbergen voor 1680 Woudenberg  overl Beekbergen                   voor 1715 z.v. Reiner Lamberts  tr Beekbergen 3 oktober 1701 MARIE JANSEN WOUDENBERG  ged Voorst  27 maart 1681 overl Beekbergen  november 1715 d.v. Jan Hendriks van Wouwenberg  en Toniske Lucas Marie trouwt 2e  29.11.1715 te Beekbergen met Teunis Jansen Eggink ws uit Hengelo Gld Kinderen 1 Teunis Lamberts Woudenberg  geb Beekbergen  1706  overl Beekbergen 27 april 1766 tr 1e Beekbergen  16 juli 1730  Aartje Teunisse Ploeg   geb Beekbergen  1710 overl 1763  tr 2e Beekbergen  20 november 1763  Martha Janssen  ged Beekbergen  26 mei 1726 2 Jan Woudenberg  ged Beekbergen  10 april 1707  3 REINER LAMBERTS     tr  SWAANTJE WILLEMS   718/719

1438/1439  WILLEM HUMMEN  geb Nijbroek  ca 1690 pachter op Groot Drieënhuizen  overl/begr Apeldoorn/Driehuizen  2/7 april 1756 z.v. Humme Gerrits   tr 1e  Nijbroek  6 maart 1717 AALTJE JURRIENS   geb Nijbroek? voor 1700 d.v. Jurrien Hendriks  overl Ugchelen? tussen 1725 en 1730 tr 2e Beekbergen  12 november 1730 Gerretien Jansen  geb Apeldoorn  27 oktober 1698  overl Apeldoorn 9 april 1757 6.3.1717 Willem Humme j.m. met Aeltjen Jurriens j.d. beide te Nijebroek Getuigen van den bruidegom: Jan Arends als broeder; van de bruid: Jurrien Hendrix de vader, Jacob Jurriens de broer Kinderen 1e 1 SWAANTJE WILLEMS tr REINDER LAMBERTS WOUDENBERG     719/720 2 Weijne Humme  geb Nijbroek Voorst  22 maart 1719  

1508/1509  DIRK TE KORTBEEK  geb Heurne/Aalten  1633 Derck te Cortbeeck, lidmaat Ned.Geref Aalten Pasen 1653  tr Aalten  1653 TRIJNTJE RUTGERS  geb  1639 Trijne Kinderen 1 Geertjen geb Aalten 1653 tr Aalten 1 september 1672 Hendrick Gebbinck geb Bocholt 1650 2 Jenneken  geb Aalten 1657 tr Aalten 11 maart 1677  Herman Goerdinck  geb Bocholt 1655 overl Aalten 1704 z.v. Jan Goerdinck in ’t ampt van Boeckholt  3 JAN TE KORTBEEK  tr   METTE ‘T HEEGHT   754/755 4 Stijntje te Kortbeek  ged Aalten  10 december 1665 overl  voor 1704 tr Aalten  5 februari 1688  Herman te Slaa geb Aalten  1665 overl Aalten  1740  Herman tr 2e Aalten 14.9.1704 Willemken Colenberg/Koldenbarch geb Winterswijk  5.2.1671  24.8.1704 ‘aanvaart Hendrik Willem Arentsen het toezicht op het uitvoeren van het   testament van Herman te Slaa die zich wil ‘verandersaaten’ met Willemken ten Colenbargh´ de 5 kinderen krijgen op hun trouwdag of op hun 25e verjaardag 25 gulden, linnengoed en wol uit de erfenis van hun moeder getekend o.a. door Berent en Jenken Cardtbeek te Aalten 5 Berent  te Kortbeek ged Aalten 23 april 1670 Stegeman blz. 288, vermeldt dat rond 1575 Kortbeke onder Aalten door een plunderende roversbende in brand gestoken werd.

1510/1511  WILLEM FRERICKS  geb Lintelo 1626 landbouwer overl alias Freers, Rule of ’t Heegt             tr  ca 1659 DERCKSKEN IN ‘T  HEEGT  geb ca 1635  overl Lintelo 1710 Willem had een broer Jan aen ‘t Heeghte Kinderen 1 Jan in ’t Heeght  geb Lintelo 1658 2 Jan in ’t Heeght  ged Lintelo   1660 “zoon van Willem in ’t Heeght nu Frericks”  overl Aalten  1722 otr 1e Aalten  18 maart 1683 Aaltje Entincks Hengeveld  ged Varsseveld 1662 tr 2e Aalten 28 juli 1689 Grietje Doornincks geb 1664 Jan heet ook ‘te Hengelveld’ en ‘Frericks’ Kinderen 1e 2a  Derk te Hengeveld  geb Aalten  20 november 1692 3 Geert’t Heeght geb Lintelo  1859 tr  1659 Elsken 4 Gerritje Frericks  geb Aalten  1665 tr Aalten  16 juni 1689   Herman Thijs te Kampe  geb Aalten  1659  overl  1704  Herman tr 2e Geerts Slotboom  Kinderen  4a Jenneke te Kampe  geb ca 1699  tr Aalten 30 mei 1728 Jacob te Lindert Westendorp ged Aalten 26 september1680 5 Berent in ’t Heeght  ged Aalten  9 september 1666 Berent Freers  o/tr 1e Aalten  16 april/7 mei 1699 Lijsken te Hengeveld  geb Lintelo  ca 1678 d.v. Berent aan ’t Kleijn Hengeveld  o/tr 2e Aalten  6/27 augustus 1724 Jenneken Rosier  ged Aalten   12 maart 1671 wed tr 4.8.1712 van Hendrick Hulskamp   Kinderen 1e 5a Armert Freers geb Aalten 6 METTE ’T HEEGHT  tr   JAN TE KORTBEEK   754/755  7 Armgard ’t Heeght   ged Aalten  9 juli  1671 tr Aalten 13 oktober 1695Derck ter Stroet alias Heeght  ged Aalten  26 januari 1668       8 Dercksken ’t Heeght  ged Aalten 24 mei 1674 o/tr Aalten   1/30 januari 1701 Hendrik Stapelkamp wonende op de Onenga 9 Hendersken ’t Heeght ged Aalten  19 augustus 1677 tr Jan Lumans 10 Geesken ’t Heeght  ged Aalten  22 augustus 1680   Geesken Freers  otr Aalten 29 januari 1708  tr 1e Aalten 12 februari 1708 Wolter Lumans  geb Bredenbroek  1678 Freers; Bokkel  woont Varsseveld, met attestatie naar Varseveld z.v. Jan Lumen  otr 2e Aalten   16 januari 1724 Joost Schepers geb 1694 met attestatie naar Varsevelt z.v. Willem Schepers op de Haart mogelijk mei 1701 te Bredevoort gedoopt z.v. Henrik Siepers een   bouwman buiten de stad, Stroet doopboek Bredevoort Geesken woonde bij huwelijk in Varsseveld 11 Geertberentjen in ’t Heeght  ged Aalten

1512/1513  WESSEL NIJWEIDE geb Winterswijk  ca 1623 overl Winterswijk  na juni 1687 z.v. Coepe Rauwerdink Nijweide  met broer van Wessel Kinderen 2: Wessel en Henrick ter Nieuweide  ged mei 1621 Woold Winterswijk  tr Winterswijk ca 1650 NN  Kinderen                      Gertken Nijeweijde geb 1650 tr Winterswijk  1672   Derk Smenck 2 ?? Nijweide  geb Winterswijk 7 maart 1652 3 Tonnis Nijweide  geb Winterswijk 22 april 1654  get Harmen Roert, Aeltjen Haevestede tr Winterswijk   28 januari 1681 Hyndricksen Schroors  ged Winterswijk  7 april 1655  begr Winterswijk 22 maart 1713      3 Coepe Nijweide  geb Winterswijk   9 maart 1656  4 WESSEL NIJWEIDE TE KULVE  tr MECHTELT TER CULVE  756/757  5 Henrick Nijweide  geb Winterswijk 3 juni 1661 tr 1e Winterswijk  4 juni 1685 Aelken Meijerijnck  tr 2 Winterswijk 3 maart 1689 Enneken Schulten              

1514/1515  JAN TER CULVE  geb Winterswijk ca 1620   overl Winterswijk 1678/1679 tr Winterswijk   ca 1650 HARMKEN ??  geb Winterswijk  ca 1625 Kinderen 1 Herman te Culve  geb Winterswijk 1650 tr Winterswijk  13 juli 1679 Hermken te Haecke 2 Wessel ter Culve  geb Winterswijk   29 maart 1650 3 Jan ter Culve   geb Winterswijk   4 mei 1651 4 Aeltjen ter Culve   geb Winterswijk   29 augustus 1652   Alken  tr Winterswijk 20 mei 1677  Wessel Brommelstrott ged Winterswijk  22 juli 1655  landbouwer op Brummelstroott  begr Winterswijk  14 oktober 1713   z.v. Hendrik te Brummelstroet en Metta Golden/Govelden 5 Lijsabet ter Culve  geb Winterswijk  24 september 1654 6 Jenneken ter Culve  geb Winterswijk  17 januari 1657 tr Winterswijk  3 maart 1678 Garrit Sijkijnck   ged Kotten Gld  26 december 1653 7 MECHTELT TER CULVE  tr WESSEL NIJWEIDE (TE KULVE)     756/757

 1516/1517  GEERT  TE GROSENBRINK      geb Winterswijk (Woold)  ca 1640 Krosenbrink Oonk te Haveste  overl Winterswijk voor mei 1683 otr  Winterswijk  19 juni 1664 METCHEN HOFSTEE  geb Winterswijk  voor 1640 d.v. Hendrik Hofstee  overl  na 1683 Metchen otr 2e Winterswijk 12 mei 1683 Jan Wybberdinck ged Winterswijk 11.3.1660 z.v. Lubbert Wybberdinck Kinderen 1 Geertje Haveste  geb Brinkheurne Winterswijk   ca 1665/1668 tr Brinkheurne Winterswijk 17 december 1702 Jan Wessinck geb Winterswijk 2 Lammerdt te Haveste  geb Winterswijk   juli 1669  tr Winterswijk  2 december 1693  Geertken Wijberdinck geb Winterswijk 1669 3 WILLEM TE HAVESTE ALIAS OONK  tr AALKEN TER HOORNE  758/759  4Jan te Haveste  ged Winterswijk  5 september 1675 tr Winterswijk  30 april 1712 Stynken ter Oelewick  ged Winterswijk/Ratum  21 april 1672  Stienken Oellewick  overl Brinkheurne Winterswijk 31 augustus 1728  d.v. Willem ter Ulewick en Alcken Beuckenhorst Stientken tr 1e Winterswijk 1.8.1696 Berend Wevers/Rookes 5 Gretken te Haveste  ged Winterswijk  24 maart 1678 tr Winterswijk  8 maart 1705  Jan Hendrik Wolters   ged Winterswijk  15 mei 1683 begr Winterswijk   17 januari 1713

1518/1519  KOENE TER HOORNE geb Winterswijk  1615 overl Winterswijk 3 maart 1672  tr Winterswijk 29 november 1643 DERRICKJEN SELLEKINCK  geb Winterswijk Kinderen 1 Jenneke ter Hoorne  geb Woold  ca 1650 begr Winterswijk   16 augustus 1727 tr Winterswijk  18 januari 1676   Geert ten Weekamp   ged Winterswijk Miste 1645  begr Winterswijk 20 september 1721 z.v. Wessel Weekamp 2 Trijne ter Hoorne   ged Winterswijk 23 september 1650 tr Derck Schuirinck alias Heurne 3 Tonnis ter Hoorne Jentinck   ged Winterswijk  27 oktober 1657tr Aalten  9 november 1698  Trincke te Wocht  ged Corle Winterswijk 20 augustus 1665  Trincke  tr 1e Aalten 22.3.1691 Hendrick Jentinck uit Haart Aalten  d.v. Jan Henninck uit Huppel en Hendersken Beninck uit Corle 4 Hendrickgen  ged Winterswijk  15 maart 1663 5 Coene ter Hoorne   ged Winterswijk   8 juli 1655 tr Winterswijk 18 januari 1691  Stijncken Paes geb Ratum Winterswijk 1660  Stijnken ten Pas  overl Winterwijk  7 februari 1716  Stijnken tr 1e Winterswijk 20.5.1677 Dijrick ten Boeckenhorst  6 AALTJE TER HOORNE   tr WILLEM TE HAVESTE    758/759  7 Berendjen ter Hoorne  ged Winterwijk  23 mei 1660 8 Eelsken ter Hoorne geb Huppel Winterswijk  begr Winterswijk  4 november 1717 tr Winterswijk 1 mei 1686   Lammert Heeminck ged Huppel Winterswijk  24 januari 1658   Hemincks  begr  Winterswijk 9 maart 1729  z.v. Geert Heeminck en Willemken Boessinck Huppel 29: Heemink 1820 no 87 Mogelijk in 1386 Henikijnc Erf. Inv. Beib.T 1 S. 1887 1529 Hemekinck  1647 Heminck, hofhorigh an ’t Capittel te Vreden. huis, hof ½ sch. boulant 6 ½ mlr. derde  gerve, hofhorigheit afgetrocken blijft 46-13-0; 6-0-0 1 vercken of 4 dlr., eijcken bomen  ’t  Huis Ahuijs in ’t Stift Munster; 2-0-0 Heminck wegens bloedigen thient. Clooster ten Burlo: 12-2-0 Heminck, 6 sch. spilkoorn, 4 ½ sch. Rogg ’t Capittel te Vreden: 7-15-8     Hrminck wegens hofrecht 3 sch. rogg, 3 sch. Garst Joost ter Feelkinck (Pelkwijk?) 3-17-8   Heminck 1 sch. rogg. 2 sch. Mancksaet 1688 verponding. Heeminck Huppel: 12-12-0!  Aant: dokter Das rondom de Liberale Gifte 1748 9 Eeneken ter Hoorne  ged Winterswijk   18 april 1671 tr  Jan Beumers 10 Jan ter Horne  geb Woolt  ca 1648 tr Winterswijk 1 september 1678  Marrij ter Stroott  ged Winterswijk 2 november 1656  Marrija ter Stroott tr 2e 28.8.1680 Coene Nijenhuis geb Brinkheurne Winterswijk  d.v. Jan ter Stroott Henxel/Winterwijk en Elsken Beukenhorst 26.4.1698  Erschenen Elsken ten Boeckenhorst wed. Jan ter Stroote, doordien compatinne  soon Aelbert ter Stroot comparantinnen andere kinderen Aeltjen, Maria ende Jan ter Stroote eens voor all afgegoedet heeft, en zij door haar zoon Aelbert ter Stroote x Geesken ten Grootenhuijs alleen wordt onderhouden, draagt zij de Stroeterstede aan hem over. ORA inv. 433 fol 170v

 2560/2561  THIALLING SIUCKES ITSMA   geb ca 1620 dorpsrechter overl Jutrijp  voor 1651 ontvanger en kerkvoogd te Jutrijp z.v. Siucke Tjallings, boer te Jutrijp en Gretss Upckes overl 1623         5120/5121   tr voor 1623 MINTS JOHANSDR CNOSSEN  geb Hommerts 1602 overl Jutrijp 1623 zij procedeert als weduwe tegen het opzeggen van de huur van het kerkvoogdijland in 1651, Thialling is eigenaar van een deel van het door hem bewoonde stemdragende pand 13 te Jutrijp, na het overlijden van zijn moeder kreeg hij behalve zijn erfdeel nog 100 goudguldens omdat  ‘hij eenige jaeren met sijn wijlen moeder d’sate hadde opgeholden’ In 1637 en 1639 procedeert hij als kerkvoogd. Tjallings erfgenamen verkopen het aandeel in de plaats te Jutryp aan Sybolt Birdes Buma, oud ontvanger van Wymbritseradeel te Abbega, voor 55 goudgld 7 stuivers per pondemaat; meting leverde het oppervlak op van 32 pondemaat, 12 “einsen” en 10 penningen. Buma, die als gevolg hiervan op de al betaalde koopsom, nog toeleggen moest, eiste dat het teveel in mindering werd gebracht op het voorschot van het huis; hij werd niet ontvankelijk verklaard. De borgstelling van Tjaerd Sybolts in 1651 voor Sybold Birdes voor alle aanspraken van Mints Johansdr. en de belofte van Sierck Johans Cnossens uit naam van Mints om de schuld van 18 gulden aan Dr. Verhel te betalen, kwam voort uit de eerder genoemde moeilijkheden betreffende het betalen van de koopsom en de proceskosten. Mints protesteert in 1651 als weduwe tegen het opzeggen van de huur van kerkvoogdijland. Kinderen waarschijnlijk 1 Thialling Thiallings 2 Wopke Thiallings tr Itske Heres   Kinderen   2a Thialling Wopkes  tr Jutrijp  26 november 1683  Bouk Wijtses  Kinderen    a Wopke  ged De Hommerts 19 oktober 1684    b Wijtse ged Hommerts 20 maart 1687 tr 1712    Gertje Windricks    c Itske  ged Jutrijp  9 juni 1689 3 HARING THIALLINGS   tr TRIJN INTESDR  1280/1281 4 Doeke Thiallings Durk   Kinderen o.a.   4a Thialling Doekes  tr 8 maart 1691 Trijntje Zijtses 5 Sijmen Thiallings Siucke, Sjuk  Tjallings  lidmaat 32 overl 22 april 1693  tr Jutrijp/Hommerts kerk 10 februari 1689  geb Hommerts Beitske overl  22 juni 1705  Kinderen 5a Thialling Sijmens  tr 20 januari 1693 Yijldum Wijbes   Kinderen   – Saap  ged Jutrijp 1696      – Sijmen  ged Hommerts 1700  – Lilck ged Jutrijp  1701   – Saapke  ged Hommerts 24 september 1712  tr  Wiebe Piebes  ged 24 februari 1709  smakschipper z.v. Piebe Wiebes en Ytje Douwes    Kinderen – Piebe  geb Hommerts  maart 1738 (grootvader van Tjalling Simons)- Tjalling geb Jutrijp  10.12.1741- Douwe geb Hommerts 3.10.1745   tr Trijnte Ates 6 Johan Thiallings overl 4 november 1704   lidmaat 64 tr  Yeltje Ypes overl  7 juni 1704  lidmaat 65  Kinderen 6a Ments Johans  geb Hommerts 1683   6b Trijntje geb Hommerts 1688 Johan is 7.11.1686 doopheffer van Symen geb Jutrijp z.v. Heere Symen

2584/1585 GERARDUS LOLLING  geb Oldersum  ca 1620 pastor op Borkum van 1648 – 1678 overl 1678                                                                               Oldersum ligt ZO van Emden aan de Ems Gerhardus Lolling  heeft in mei 1645 examen afgelegd en was in Oldersum en Oldendorp gem Jemgum, als leraar en vicaris  werkzaam. Hij was 29 jaar pastor op Borkum. Toen in 1646 de Lutherse ambtsvoogd Nicolaus Sleevogt op  het eiland kwam,  had hij steeds grote meningsverschillen met hem.Bron: Heimatverein  den insel Borkum:  ….een ‘Aktennotiz’ vermeldt  dat een zekere Gerhardus Lolling  op 8 mei  1639  in zijn huis de gerechtsdienaar met een bijl  te lijf ging , maar door zijn vrouw tegengehouden werd en de “hartbärtige” zoon, door  vader opgejut,  met een bullepees op de gerechtsdienaar af ging en hem sloeg. Vader Lolling verscheen woedend  voor het gerecht en is daarna vrijwillig weggegaan – begaf  zich  “in de grote walvis van God  die hem ergens in een ander land uitwierp om met Jonas in Ninive te gaan om daar het evangelie te prediken”.   Bij de  Borkummer pastor Gerhardus Lolling staat in de annalen:  “omdat hij een zeer temperamentvolle man schijnt te zijn, uitte hij zijn mening niet allen met heftige woorden maar ook in onbeheerste daden”. Hiertegenover staat dat bij zijn  aantreden als pastor  zeer goede getuigschriften  overlegd werden  Zijn inkomen was zeer bescheiden maar hij moet een goede boer zijn geweest , aldus een ambtgenoot. De  religieuze tegenstellingen met de lutherse ambtsvoogd  Sleevogt werden door de persoonlijke verschillen nog vergroot.  In 1663 kreeg een ongetrouwd meisje een kind Zij wilde dat kind met de naam van de vader gedoopt werd. De vader was een zoon van Sleevogt Deze dreigde dat hij de pastor neer zou schieten als hij daaraan gevolg zou geven.Lolling  heeft toen inderdaad  bij de doop  afstand genomen van de naamserkenning maar hij heeft zich hierover bij  de kerkenraad  beklaagd, hetgeen in de akten os opgenomen. Lolling overleed  in  1678 in dat jaar stierf ook Sleevogt, Beide rivalen werden op het kerkhof naast de Kleine Kapel bij de Oude Torren/ Alten Turm begraven.“ Heimatverein Borkum: de gemeente  moet zich over hem ‘beschwerden’, hij beschimpte de inwoners. ..dass er um Borne Kinderfárge aus den Kirchhofe wieder herausgegraben ferner dass er  Kollektengeld für Ausbesserung de Kirche unterschlagen habe dass er selber sein Schule hatte wie er übernommen und dass er einem  von der Gemeinde angestellte und bezahlten guten Lehrer vertrieben habe. Zur Absetzung des Lolling kan es in das nicht, er musste aber Besserung geloben…. Kinderen:  1 DIRK GEERTS LOLLING        tr    GESKE ROELOFS    1292/1293

2586/2587 ROELOF ULFERTS  geb ws Nord Friesland  ca 1590 Rolef, schiffer, landwirt  overl ws Borkum  1670  tr Borkum    1629 NN ‘Borkummer Einkommen jaargang 1627-1679 nr 246. hij bezit  zeven koeien, na zijn overlijden wordt zijn bezit verdeeld in zeven delen Kinderen 1 Agge Roelefs  geb Borkum  1631  schiffer, fáhrmann   overl Borkum 1707 tr Borkum 1656  Rinske Jansen  geb Borkum  1634  overl Borkum  1698  d.v. Luppe Roelofs Jansen en Aaltje Jacobs Melcherts  voorouders familie Aggen 2 Mewes Roelefs  geb Borkum  1632 overl Borkum  na 1693 tr 1670  Reinsje Oden  geb  1637 overl Borkum  na 1713 d.v. Ode Nonnen Reinsje is vermeld op de inwonerslijst 1713, zij is dan 76 jaar, Mewes wordt in 1693 nog  vermeld voorouders familie Meeuw 3 GESKE ROLFS    tr  DIRK LOLLING     1292/1293

 2588/2589 WILLEM HENDRIKS HAAN  tr NN Kinderen 1 HINDRIK WILLEMS HAAN     tr  ANTJE WILLEMS MEYER    1294/1295

 2590/2591 2592/2593 WILLEM DANIELS MEYER geb ca 1601 overl  na 1676  tr 1eeerste echtgenote waarschijnlijk uit geslacht Okke Hayens of Geert Jacobs overl voor 1650  tr 2e ? RICHTS dr.uit 2e huwelijk van Richt Gelts en Anna Frerichs z.v. Gelt Richts en Reine in 1626 is hij volgens het Renteregister in Oost Friesland Landenmuseum in Emden eigenaar van 1 koe in 1646 van 2 koeien en 2 vaarzen en in 1676 2 koeien en 1 vaars en wordt tot 1676 op de Greetsieler rentelijsten vermeld op 9 april 1660 werd Willem Daniels ingeschreven als burger van Emden  en legt de burgereed af. hij bleef op Borkum wonen, door zich in Emden te laten inschrijven kon hij als scheepseigenaar op een voordelige manier gebruik maken  van zijn burgerschap. Emden was zijn thuishaven en hij voer vandaar en Hamburg via op Amsterdam. Kinderen 1e 1 Martje Willems  geb Borkum  1631 tr  1673  Richt Okken  geb Borkum  1635  schipper Kinderen 2e 2 ANTJE WILLEMS   tr    HINDRIK WILLEMS HAAN   1294/1295 3 DANIEL WILLEMS    tr   KLARA GERDES   1296/1297             

2594/2595 GEERD ROELOFS ged   overl jong overleden tr ITJE DOEDEN Itje Doeden hertrouwt  Pieter Joukes beiden uit altbauer families Kinderen  1 KLARA GERDES  tr DANIEL WILLEMS MEYER   1296/1297 KinderenItje Doeden en Pieter Joukes 1 Soutje Pieters geb  ca 1675  Soutje trouwt Gerrit Daniels Meyer 1296/1297-2 Itje Doedens is de hertrouwde grootmoeder van Gerrit Daniels. Zij heeft uit haar tweede huwelijk dus minstens een dochter nl Soutje Pieters. Soutje is dus de stieftante van haar man. Soutje was 22 jaar jonger dan haar stiefzuster Klara, de vrouw van haar schoonvader.

2656/2657 CORNELIS JACOBSZ KELDERMAN  geb  ca 1625 tr LIJSBETH KLAAS Kinderen 1 Klaas Cornelis  ged Purmerend  8 februari 1652 2 KLAAS CORNELISZ KELDERMAN tr REINJE WILLEMS   1328/1329 3 NN   ged Purmerend   20 september 1657 Cornelis Jacobsz is een zoon van Jacobus geb ca 1600 5312/13 deze Jacobus had  twee  broers t.w. Engelbert geb ca 1600  overl ca 1656 tr Anneken Schardenborgh geb ca 1600 te Dordrecht en Jan

2664/2665 MAARTEN MAARTENSZ DUBBELT  woont Schermer tr 1e NN  tr 2e Lijsbeth Gerrits Lijsbeth had een zuster Neeltje Gerrits 30.5.1664 verkopen de voogden van de kinderen van Gerrit Simonsz Walraven, schoenmaker aan Maarten Maarsz Dubbeld uit de Schermer een huis, erf en koehuis aan de westzijde van de S. Annastraat te Alkmaar, belend ten noorden Willem Gerritsz Bakker met een gemene muur, ten westen de gemene steeg, ten zuiden de verkopers en Pieter Gerrits Stoeldraaier voor f 1700 en een huis en erf aan de westzijde van de St Annastraat belend ten noorden  en westen de koper, ten zuiden Pieter Gerritsz Stoeldraaier  voor f 1605, met uitgebreide bepalingen over de voorzieningen met de belenders. De betaling is op 6 meidagen beginnende mei 1664. RAA ORA Alkmaar 159 fol 112v/116v 26.8.1671 begeert Maerten Maertensz Dubbelt bij codicil dat de helft van een woning met de helft van een kavel land in de bedijkte Schermeer in de letter J nr 11 die zijn erfgenamen ab intestato van hem zullen komen te erven zullen blijven bij zijn bloed tot de vierde graad incluis, om in dezelve graden niet te mogen worden verkocht of belast. RAA ONA Alkmaar 289 notaris Simon Spont akte 92. 15.3.1672 testeren Maarten Maartens Dubbelt wonende in de Schermeer en Lijsbeth Gerrits, geechte man en vrouw. Hij vermaakt aan haar 50 gld sjaars zolang zij leeft en niet hertrouwt en benoemt tot universele erfgenamen degenen die ab intestato tot zijn goederen gerechtigd zullen wezen. Zij prelegateert aan haar zuster Neeltje Gerrits haar kleren en benoemt haar man tot universele erfgenaam. RAA ONA Alkmaar 289 notaris Simon Spont akte 102, 30.5.1691 testeert Maarten Maartens Dubbelt wonende in de Schermeer. Hij revoceert zijn codicil van 26.8.1671 en prelegateert 20 gld aan Jannitie Jans weduwe van Jan Maartensz zijn overleden zoon. Voorts heeft hij gewild dat de goederen die Simon Maartensz, Gijsbert Maartensz en Jannetje Maartens zijn twee zoons en dochter van hem zullen komen te erven op dezelfde zijn  zonen en dochter zullen wezen verbonden en blijven subject aan zijn bloed en niet worden verkocht of belast, gelijk hij begeert voor de goederen die het nagelaten kind van Maarten Maartensz zijn overleden zoon, het nagelaten kind van Jan Maartensz zijn overleden zoon en de drie nagelaten kinderen van Baart Maartensz mede zijn overleden zoon van het comparant zullen komen te erven. Eindelijk begeerde hij comparant dat na zijn overlijden 300 gld zal blijven liggen voor degenen van zijn bloed die in nood en armoede mochten komen te vervallen. RAA ONA 290 not Simon Spont akte 105 Kinderen 1e 1 SIMON MAARTENS DUBBELT tr   TRIJNTJE GERRITS        1332/1333 2 Maarten Maartens  overl  voor 1691 Jonge Dubbelt   otr Zuid Schermer  6 december 1665  Aafje Jacobs  geb Barsingerhorn op 2.1.1667 wordt in Zuid Schermer Aafje vermeld als huisvrouw van Maarten Maartens  met attestatie van Barsingerhorn 3 Jan Maartens overl   voor 1691 tr Jannetje Jans  4 Baart Maartens Dubbelt overl  voor 1691 ondertr Zuid Schermer  1 januari 1673 overl Schermer  1694 Grietje Maartens Koster d.v. Maarten Klaas Koster en Neeltje Klaas Grietje hertrouwt met Pieter Otsz   Kinderen   4a Maarten Baars  4b Aafje Baars  4c Trijntje Baars 14.1.1676 verklaart Henrick Brant raad der stad Alkmaar verhuurd te hebben aan Baart Maartens Dubbelt wonende op het nagenoemde land een hofstede omtrent 227 morgen land in de bedijkte Schermeer  aan de ringdijck in de hoge GH voor 5 jaar ingaande Kerstmis jongstleden, jaarlijks 510 gld, met de conditiën dat de verhuurder de boet behoudt waar de paarden gestaan hebben alsmede de zolder daarboven en de huurder geen hoenders mag houden, elk jaar een halve kavel moet laten greppelen, jaarlijks een dwarssloot moet heinen geen hooi mag verkopen en niet meer dan 7 morgen mag hooien zonder nochtans het hooiland te mogen etten. RAA ONA Alkmaar 265 notaris Cornelis Kessel fol 231 12.3.1676 verkopen Lijsbeth Ariens, weduwe van Arien Jansz Boeckel die een zoon en mede erfgenaam was van Jan Jacobsz te Boekel geassisteerd met Jan Ariensz Gorter te Akerlsloot haar broer mitsgaders Jacob Jans Boeckel oom en bloedvoogd van de kinderen van Lijsbeth Ariens aan Baart Maartensz in de Schermeer en Gijsbert Maartens drie vierde parten in een halve kavel land in de Schermeer belend ten westen Claas Gerritsz ten oosten de Tochtsloot ten noorden de Boekelerweg ten zuiden  Cornelis Jans Hildernis voor f 1555-2-8 te betalen in drie termijnen (voldaan 12.3.1678) RAA ORA Alkmaar 161 fol 243 5.2.1694/17.4.1694 wordt op aangeven van zijn weduwe Griet Maartens de inventaris opgemaakt van de goederen van zal. Baart Maartens en Griet Maartens ten overstaan van Gijsbert en Symon Maartens Dubbeld als ooms van vaderszijde van de kinderen en erfgenamen door Baart Maartensz nagelaten.  De inventaris bevat een kavel land in de Schermer aan de Zuidervaart groot 15 morgen, 2 stukjes land aan de Boekerlerweg, verstrekte leningen van in totaal f 1250, aan gerede penningen f 861, 22 koeien. De deling hiervan gebeurt tussen Pieter Otsen in huwelijk hebbende Griet Maartens ter eenre en Gijsbert Maartens en Simon Maartens als bloedvoogden en ooms van vaderszijde van de kinderen bij voornoemde Griet Maartens geteeld ter andere zijde, waarbij de moeder de 15 morgen land aan de Zuidervaart krijgt. RAA ONA West Graftsdijk 1642 noraris Adriaan Kos akte 55 1.5.1694 verkoopt Gisbert Maartensz aan Maarten, Aafje en Trijntje Baars kinderen en erfgenamen van Baart Maartensz de helft van drie vierde parten in een halve kavel land in de Schermeer waarvan de kopers de wederhelft toebehoort in letter H nr 1 door Gijsbert Maartens verkregen op 12.3.1676 voor 700 gld. RAA ORA Alkmaar 165 fol 33v 5 Gijsbert Maartens  tr1e  NN  otr 2e Zuid Schermer 3 januari 1672  tr 2e Zuid Schermer  17 januari 1672  Neel Jans  geb ws Hensbroek  op 9.10.1672 doet Gijsbert belijdenis NG Zuid Schermer op 2.10.1695 verkoopt Claas Cornelisz Cleijn wonende te Alkmaar aan Gijsbert Maartens  Dubbeld wonende in de Schermeer een kavel land groot omtrent 15 morgen in de letter L nr  26 voor f 4200. Dit volgens RAA ORA Schermeer 6350 fol 2  10.9.1707 testeren Gijsbert Maartens Dubbeld en zijn vrouw Neel Jans wonende in de bedijkte Schermeer. Geertje heeft 1500 gld genoten, blijft f 500 voor haar, voor Trijntje en Maritje elk 200 gld. Aafje Pieters d.v van Trijntje krijgt bij deling 600 gld. RAA ONA West Graftdijk 1643 notaris Adriaan Kos akte 83   Kinderen 5a Trijntje  tr  Pieter Jacobs Grol  Kinderen  a Aafje Pieters woont bij de grootouders 5b Maritje   tr  Cornelis Maartensz   5c Geertje tr  Mieus Jansz Stammer 6 Jannetje Maartens

2688/2689  CORNELIS JANS HONICH ws z.v. Jan Jacobs HONICH  tr   1 februari 1652 GEERTJE CLAESDR  ws Kleinkinderen 1 CORNELIS HONINGH   tr   TRIJNTJE JANSD HUISMAN   672/673 1648 De eerste predikant van Durgerdam was Petrus Wijnstok. Hij trouwde met een Durgerdams meisje Weyntje Jans Honich (Honingh) d.v. Jan Jacobs Honich die achter de kerk aan het Damrak een oliemolen bezat.Petrus Wijnstok opponeert zwaar tegen de roomsen die in Durgerdam nogal vertegenwoordigd waren. Zij resorteerden onder de parochie Diemen Petrus Wijnstok werd in 1668 insolvent verklaard en afgezet in 1669. Zijn bezittingen werden openbaar verkocht op een custebood te Durgerdam ten huyse van Cornelis Mouthaen, waert in ‘De Ruyter’ op de 125e dag van may 1668 op last van de wettige curateuren gestelt bij de gerechte der stede Monnickendam. Zijn beide zwagers Jan en Cornelis Jans Honich kochten bijna alles behalve 1/8 part  van een graf in de Nieuwe Zijds  kapel Amsterdam. Zij kochten 2 perscelen weiland die Wijnstok geerfd had van zijn schoonvader plus de complete inboedel. Deze zwagers waren de voogden van de kinderen van Ds Wijnstok zijn vrouw was inmiddels overleden.Het grootste verkochte perceel aan de Erfstergouw te Durgerdam heet nog steeds ‘De Wijnstok’, deze naam is 300 jaar onveranderd.

2816/1817 mogelijk GERRIT HOEGEN geb Hengelo Gld  ca 1645 tr HENDERSKEN WICHERINK Kinderen 1 Jentje Hoegen  geb Epe/Vaassen  ca 1670  Huygen  tr Epe/Vaassen  27 april 1691 Hermen Herms Kuykius/van t Hul  geb Oldenzaal   ca 1675 2 Gerrit Hougen  geb Epe/Vaassen  ca 1680 tr Epe  13 april 1704  Willemtjen Arents   geb Epe/Emst   Kinderen 2a Anneken Gerrits  geb Epe  1705   2b Geertruijd Gerrits  geb/ged Epe  7 februari 1712  2c Jannes Gerrits  geb Epe 1714 3 HUIGE GERRIS   tr  HENDRIKJE TEUNIS  1408/1409 4 Marritjen Hoegen  wonende in de Kroon tot Vaassen   tr 1e  voor 1713 Hendrick Egbers Dolman  geb Vaassen tr 2e  Vaassen  11 oktober 1713 Jan Willems Krull  geb Vaassense broek

2834/2835 GERRIT AALBERS  geb Apeldoorn z.v. Aalbert uit Apeldoorn  tr Twello  12 juni 1687 STIENTIEN GERRITS  geb Twello Stijntje d.v. Gerrit Jansz Kolenbrander tot Twello Kinderen 1 JENNEKEN GERRITS   tr HARMAN HARMANS   1416/1417

2836/2837 HENDERICK CORNELISSE  ged Wilp of Voorst  overl Voorst  16 september 1725 woonde 5.6.1701  op boerderij Sandestein en 15.7.1708 op boerderij Peppelenbosch te Appen tr Twello 20 juni 1700 HENDRIKJE HERMENS  ged ws Voorst Hendersjen Harms   overl Voorst  22 november 1728 de doopboeken van Wilp zijn in 1680 verloren gegaan, Henderick en Hendrikje zijn ws voor 1680 geboren Kinderen 1 CNELIS HENDERIJCKS  tr  GEESKEN JANSSE  1418/1419 2 Harmen   ged  Wilp Sandestein 6 oktober 1703 3 Derck  ged  Wilp Sandestein  26 oktober 1704 4 Pieternella   ged Voorst Peppelenbosch     8 oktober 1706 5 Thomas  ged Voorst  24 november 1709 6 Jan Derkx  ged Voorst   15 juli 1708 7  Herman   ged Voorst 26 november 1713

2838/2839  JAN GERRITS  ged Voorst  14 juni 1668 z.v. Gerrit Aelberts uit N. Empe  overl  voor 1701 GEESKEN HARMS   ged Voorst 5 april  1675 Kinderen  1 GEESKEN JANSSE   tr  CNELIS HENDERIJCKS   1419/1420 

2840/2841 PIETER VAN MOERKERK 1692 soldaat onder Kapt. Huijgens  tr 1 Antonetta de Roij geb Breda  23 december 1692 tr 2e Breda  3 augustus 1698  MARIA VAN DEN WIJNGAERT  geb Breda  29 december 1665 Kinderen 1e 1 Apollonia van Moerkerk ged Breda 29 juli 1693 get Abraham en Anneke van Moerkerken 2 Abraham van Moerkerk geb 1696 Kinderen 2e 3 REINIER VAN MOERKERK en ADRIANA VAN ROTTERDAM 1420/1421

2842/2843 CORNELIS ADRIAEN VAN ROTTERDAM ged Breda 12 december 1640 koopbrouwe en tienraadsman Breda 1649   doopget Heyndrick Stammans1693 kapitein in Breda z.v. Adriaen en Maeyken Adriaensen  tr 1e Teteringen 17 juli 1663 Cornelia Mattheus Michiel Smits ged Terheijden  12 november 1628 Breda haven overl Breda  4 maart 1679 Cornelia wed  tr Breda 13.5.1556 Peeter Dirck Adriaen van Dun deken van kuipersgilde Breda op de haven d.v. Mattheus Michiel Wouter Smits timmerman en Adriaentje Wouter Cornelis van Rijckevorse ltr 2e Elisabeth Peys overl Breda 16 januari 1690 akte notaris R. Damisse begr Breda kerk  21 januari 1685 gebruik van baarkleed eiken kist overluiden tr 3e Breda 1 januari 1690   MARIA PUTTING Swed tr 1e Etten Leur 19.3.1673 Sibrecht van Gent  en tr 2e 22.6.1687 Cornelis Boon geb Elders Kinderen 1e 1 Maria vn Rotterdam ged Breda   1 december 1664 2 Helena van Rotterdam  ged Breda  19 november 1666 3 Adriana van Rotterdam ged Breda  8 mei 1669 tr Etten 25 maart 1693  Jeremias Maes  predikant  Etten 1693. 4 Mattheus van Rotterdam   ged Breda  25 maart 1672 Kinderen 3e 5 ADRIANA MARIA VAN ROTTERDAM tr REIJNIER VAN MOERKERK  1420/1421 Kinderen Maria Puttings en Van Gent Dingena ged Breda 12 september 1674 Peter ged Breda 23 oktober 1675 Maria ged Breda 19 februari 1677 Willem ged Breda 25 juni 1678

2856/2857 EVERT JANS VAN BEEK geb ca 1590 overl voor 3 juli 1683 is in 1647 boerrichter in Vorst en Noord Empe, in 1671 kerkmeester in Voorst, beleend 4/14.6.1649 met ½ erve leengoed Hilderinck , kerspel Voorst, buurtschap Appen  tr 1eGerretien Lamberts  tr 2e THEUNISKEN REYNDERS  geb 1618 d.v. Reyner Willems, sinds 1612 wonende op Leverinck N. Empe, z.v. Sweer Reyners, sinds 1571 op Leverinck en Mechteld Bernts Hissinck d.v. Bernt Hissinck Kinderen. 1e 1 Jacob Everts van Beek geb Voorst ca 1620  kerkmeester 1687 diaken te Voorst overl Voorst november 1692  1659 diaken Noord Empe tr  Gerritje Frederiks Bessem  geb Voorst  d.v. Frederik Hermans Bessem 1587-1675 en Wendeltje NN geb ca 1595- Kinderen 2e 2 JAN EVERTS VAN BEECK      tr  HENDERSKEN. BRINCK     1428/1429

2858/2859 ROBBERT CORNELISZ BRINCK geb Beekbergen ca 1610  overl voor 1678 Vorster Lierder- en Speldermark buurtschap voor Oosterhuizen 1650-1666  tr GEERTJE JANSEN BUYTENHUYS Kinderen 1 HENDERSKEN BRINCK tr   JAN EVERTS VAN BEECK  1428/1429 2 Jan Roeberts Brink overl Beekbergen voor 1735 tr  Naaltien Reijnders  archief Beekbergen aantekening archief Beekbergen 22-11-1735 De erfgenamen van Jan    Roeberts Brinck, te weten Naaltjen Reijnders, weduwe, Jan Brinck en Maria Hendricx echtelieden, Willem Krijf en Tisien Jansen Brinck, echtelieden, Evert Everds en Geertruyd   Jansen Brinck, echtelieden, Henrick Vuelkers en Maria Jansen Brinck, echtelieden, de moeder mede voor haar zoons Reynder en Egbert Jansen Brinck, transporteren land in  Lierdermark.

2860/2861 HENRICK EVERTS MULLER z.v. Evert Everts Muller, brouwer te Wilp en Courtien Dercks tr Terwolde of Wilp  voor 1682 MARITJEN JANSEN Henrick wordt beleend met ½ erve landgoed Hilderinck in buurtschap Appen,zijn grootvader Evert Muller z.v. Henderijck Muller en Catharina Poppincks is overleden voor 23.5.1638 Kinderen 1 EVERT HENDRIX MULLER   tr WIMKEN RUTGERS 1430/1431

2862/2863 RUTGER HARMENS geb Twello ca 1630 Rutger Hermens op Schelenhof  overl Twello juni 1711 ws.” De Scherpenhof” bedoeld landbouwer, pachter, scheuter, armenjager z.v. Harmen  tr 1e Twello  10 oktober 1658 Willemken Harmens wed van Egbert Wolters   tr 2e Twello  13 november 1671 HENDRICKJEN HARMENS  geb Wilp Heymerigs   overl Twello  28 augustus 1725 Kinderen 1e 1 Hermen Rutgers geb Twello 25 februari 1660 tr Twello  23 januari  1687 Mechteld Henrix Bosch  geb Twello ca 1660 Trouwboek Twello 23.1.1687 Hermen Rutgers jongeman soon van Rutger Hermens ende Mechteld Henrix Bosweer beijde van Twell,déen op Schelenhof(/Scherpenhof dánder van Badink/Badijk 2 Egbert Rutgers  geb Twello  8 juni 1661 3 Arent Rutgers geb Twello 26 juli 1663 4 Hendrika Hermens Rutgers geb Twello ca 1665 overl  1698 tr Twello  9 april  1697 Arend Courts geb Wilp 5 Catharina Rutgers  geb Twello 10 juli 1667 tr Twello 15 december 1708 Hendrik Gerrits Kiesebrink geb Twello ca 1680 kerkmeester, wed Hendrik 1e  Heiltjen Hendriks van Olst 6 Hermina  geb Twello  10 juli 1667 tr Veessen Heerde 31 mei 1714  Gerrit Jansen Backhuijs geb Veessen Heerde Kinderen 2e 7 Geurt  Rutgers  geb Twello  ca 1672  op de Schelenhof tr Twello 16 maart 1689 Grietje Gerrits geb Twello ca 1660 8 Maria Rutgers geb Twello ca 1672 tr Twello 1 juli 1699 Hendrik Teunis geb Twello 1670 9 WIMKEN RUTGERS       tr    EVERT HENRIX MULLER   1430/1431

2864/2865 PETER HENRICKS CAPEL  geb  ca 1630 weerd in de herberg de Capel te Loenen   overl  1692 1670 geërfde van de Veluwe   tr 1e Elsken Gerrits  otr Brummen 11 juni 1660 tr 2e Brummen/Loenen  6 juli 1660 TOENISKEN HENDRIXD d.v. Hendrick Aerens tot Rhijnderen/Brummezij  had een broer Berent Kinderen 1 HENDRIK PETERS  tr   ELISABETH SPEKKING   1432/1433 2 Elsken Hendricks tr Loenen  27 januari 1704 broer Henrick uijt de Capelle is getuige  Warner  Tonissen   wed van Elsje Harmens 3 Geertruij Hendricks tr 1695  Hendrick Banninck

2866/2867 BAREND  SPECKING  geb WerkenBerent Haasenbrieck overl Neede  1701 z.v.“ Jan (of Swier)  in de Starinck”   otr Neede/Warsnveld 26 februari 1671 tr Warnsveld 5 maart 1671  overl Neede  30 januari 1701 JENNEKEN SWEERS RUHOFF geb Neede voor 1655 d.v. Swier Ruhoff Kinderen 1 ELISABETH SPEKKING  tr     HENDRIK PETERS CAPEL  1432/1433 2 Sweer Specking   geb Warnsveld   ca. 1673  overl Warnsveld  30 jun 1745  begr Warnsveld 6 juli 1745  otr Warnsveld/Lochem 30 april 1707  Judith Wentinck  ged Neede Laren   16 oktober 1686  begr Warnsveld  26 maart 1759  zij is op 10.5.1705 doopgetuige te Lochem van Jenneken d.v. Berent Nijenampsen, later  genaamd Wentink uit Ampsen, die in 1727 op Wentink in Groot Dochteren woont  en  Jenneken Slachmans “Berent Speckinck koopt 1671 de boerderij/uitspanning /brouwershuis/stokerij “Opdorp” of het “Klein Starink”onder Warken Warnsveld, later “het Spekkink”geheten, Judith Wentink verkoopt na overlijden van Sweer in 1745 “het Spekkink” aan Teunis Eggink en Magdalena Stroomans

2868/2869 JOCHEM DANIEL SCHUT   geb   ca 1649 papiermaker in de oude molen Altena Ugchelen overl ca 1716  tr ca 1675 TIJSJEN HUISKAMP geb Apeldoorn  ca 1650 1682 Jan Daniels Schut eigenaar samen met zijn schoonzoons /papiermaker Hamermolen, bovenste nieuwe molen en molen “De Kamp” hij erfde de Hamermolen van zijn ouders. Kinderen 1 Gijsbertje Aerts Schut    geb Ugchelen   ca 1677 tr Corrnelis Willems Meijerink overl Beekbergen  5 januari 1754 papiermolens Tiemensmolen I-De Kamp Cornelis stond bekend als een driftig mannetje. Hij was samen met zwager en schoonvader eigenaar van de Kamp. Na overlijden van Gijsbertje vertrekt Cornelis naar zoon Jacob in Beekbergen papiermaker op de Winkewijert. 2 JAN AARTS JOACHIM  tr   LUITJE HENDRIKS VAN AMERSFOORT  1434/1435 3 Daniel Jans Schut  geb Apeldoorn ca 1680 overl Beekbergen tr Beekbergen ca 1705  Stijntje Klaassen van Amersfoort overl Beekbergen  1682 Hamermolen is eigendom van zijn vader, maar Daniel beheert de molen na ca 1710. Toen zijn vader was overleden erfden Daniel en Stijntje de molen. Daniels moeder, Tijsjen, kwam bij hen wonen in een klein huisje gebouwd voor de molen.(De Hamermolen) 4 Jenneken Jans Schut  ged Ugchelen  23 september 1683 overl Heelsum  25 maart 1740 tr Jan Claassen Wegenaar ged   23 september  1683 overl Heelsum 10 mei 1755  papiermolens De Kamp en de Veentjes; Jan was samen met zijn schoonvader en zwager  eigenaar van de Kamp. Van de molen de Veentjes bezaten Jan en Jenneke 4/6 deel. Na zijn  overlijden kochten de kinderen de andere delen en verkochten de hele molen in 1757 aan  Engelbert van Eck.

 2870/2871 HENDRIK JANSEN VAN AMERSFOORT overl Beekbergen  8 januari 1733 meesterpapiermaker en molenaar op de Ruitersmolen Beekbergen, diaken te Beekbergen z.v. Jan Jansen van Amersfoort, papiermaker op de Ruitermolen (z.v. Jan van Amersfoort) en Luitje JacobsHendrick Janssen van Amersfoort en zijn echtgenote Hilletien Derckxsz krijgen op 29.6.1695 oprukking van een herengoed te Voshuizen (Beekbergen) na transport door Hendrick Gerritsen. Zij krijgen hier weer oprukking van op 22.6.1720 en op 12.3.1740 is er weer oprukking van dit goed voor Jans Hendricks van Amersfoort, zijn zuster en zijn zusters kinderen tr HILLETJE DERCX  geb Beekbergen ca 1655 overl Beekbergen 20 november 1734 Kinderen 1 LUITJE HENDRICKSD VAN AMERSFOORT tr J.A.J. SCHUT   1434/1435 2 Jan Hendriks  overl voor 1736 tr  Geertje Gerrits Muller  d.v. Gerrit Cornelis Muller en Naleke Dercksen Als erfgenaam verkoopt Jan in januari 1734 de Ruitermolen 2, een vierbaksmolen, voor 5500  gulden aan de pachter, Willem Jansen Beekhuis en Annetje Elisabet Abrahams Westenenck. 3 Aaltje   geb Beekbergen   tr voor 1715  Cornelis Willemsen Brouwer  geb Beekbergen  wedn van Driesje Lubbers  Willem Brouwer koopt in 1737 voor 6280 gld de Ruytermolen I van Jan Gerrit van Amersfoort, komt in financiele problemen en moet zijn bezittingen afstaan aan zijn borgen  Cornelis Willemsen Brouwer , Zeger Cornelis Brouwer, bekend als de eigenaar van het  posthuis op Het Loo en van herengoed Ritsbergen en Jacob Gerrits Timmerman die de  molen verpachten aan Berend en Jan Oosterhof De tweede Ruitermolen werd omstreeks 1693 gebouwd en kwam ca 1704 uit de nalatenschap van Jan Jansen van Amersfoort aan zijn zoon Hendrik, gehuwd met Hilletje Dercxin 1729 heeft hij de molen verpacht aan Willem Jansen die zich later Willem Jansen Beeckhuys noemde, in januari 1734 hebben de erfgenamen van Hendrik Jansen van Amersfoort en zijn vrouw de vierbaksmolen voor 5500 gulden verkocht aan hun pachter.in oktober 1864 is de molen afgebrand en niet meer opgebouwd

2872/2873 REINDER LAMBERTS geb Beekbergen voor 1660 Kinderen 1 LAMBERT REINDERS  tr MARIE JANSEN WOUWENBERG   1436/1437

 2874/2875 JAN HENDRIX WOUDENBERG geb Voorst 1640 weert in “De Beer” te Voorst  overl Voorst   1715  tr 1e Voorst  1665 TONISKEN LUCAS  geb Voorst   1644 overl Voorst  1702  tr 2e Voorst  26 maart 1702 get Luc  BoemerReintje Claesen van Schoten   geb Voorst  6 december 1674  overl  1735 Reintje hertr Gerrit Everts d.v. Claas Reints uit Tonden Kinderen 1e 1 Jenneken Woudenberg ged Voorst 21 maart 1666 tr Deventer 28 december 1686  Hendrik Leuvelink  z.v. Dirck Leuvelinx 2 Gerritje Woudenberg geb Voorst 1666 tr 1e Voorst 14 april 1694  Jacob Hartgers tr 2e  Voorst 10 januari 1717  Henderijk Everts 3 MARIA JANSEN WOUDENBERG      tr LAMBERT REINDERS 1436/1437 4 Fredrick Woudenberg  geb Voorst  4 november 1683    overl Amsterdam  31 januari 1763 begr Amsterdam 5 februari 1763 tr Amsterdam   1718  Hendrina Kerps  geb Amsterdam   1697 overl Amsterdam augustus 1734  kwijtscheldingen 26.5.1778 Amsterdam Huis en erf tussen Prinsengracht en Lange  Leidsedwarsstraat  Leidsekruisstraat koper Pieter Simoons verkoper Erven Fredrik Wouwenberg wednr Hendrina Kerps Fredrik geregistreerd  in testament  van Jannitje Wessels Amsterdam  10.9.1742 akte 183953  opm nabij de Pestbrug 5 Jacob Woudenbergh  ged Voorst 4 juli 1686 overl Amsterdam  1754 otr Amsterdam  7 mei 1716  Swaantje Loomans  geb Schotterop  1682 overl Amsterdam 16 maart 1754  kwijtscheldingen geregistreerd 11.4.1737 Amsterdam Huis en erf, hoek Klimopstraatje  Nieuwezijds Voorburgwal koper Jacob Wouenberg verkoper Jan SLuijtman 6 Heymerick Woudenberg  geb Voorst 1690  Heijmerijk  overl Voorst  19 maart 1753  gereg lidmaat juli 1707 tr 1e Voorst  5 juni 1718  Derkjen Jansen tr 2e Voorst  20 augustus 1752  Derkjen Gerrits Kinderen 2e 7 Tonisken Wouenberg  ged Voorst 4 maart 1703 8 Jacomijn Woudenbergh  geb Voorst 31 augustus 1704  Jacomintje  begr Amsterdam 10 december 1792 Nieuwezijds kapel otr Amsterdam   21 oktober 1735  Hendrik Greman geb 1704  begr Amsterdam   10 december 1792 9 Tonisken  geb Voorst  9 september 1708 10 Hermijna Woudenberg geb Voorst  14 april 1713 overl Voorst 24 maart 1781 tr Voorst Brummen  29 april 1736  Steven Jan Cronius  geb  1709  29.4.1736 Steven Jansen Cronius j.m. ond. Brummen won. tot Voorst en Hermina  Woudenbergs j.d. tot Voorst. Cons.v. bruydegoms ouders en bruyds styfvader

2876/2877 HUMME GERRITS geb  ca 1670schepen, burgemeester 1715  overl Nijbroek  na 1717 z.v. Gerrit Hummenn en Aeltjen Willems Beumer  tr 1e Nijbroek voor 1700 SWAENTJE JANSEN  geb Nijbroek  voor 1665 d.v. Jan Arentsen en Geertjen Everts 1698 lidmaten  kerk Nijbroek nr0176 tr 2e Nijbroek 16 november 1715 get Berent van Werven en Jan van Oemme secr NijbroekTheunisje Barthels  geb Apeldoornwed van Geurt Aalberts Apeldoorn overl  1715 Kinderen 1e 1 WILLEM HUMMEN    tr AALTJE JURRIAANS   1438/1439 2 Geertruijd   ged Nijbroek 2 augustus 1695 3 Jan Arends   geb Nijbroek ca 1698 4 Helena ged Nijbroek  29 november 1700

2878/2879 JURRIEN HENDRIKS tr NN Kinderen 1 AALTJE JURRIENS tr  WILLEM HUMMEN    1438/1439

3028/3029 HERMAN TE KULVE geb Winterswijk   ca 1560 ter Stelle z.v. Hendrik te Kulve ged Winterswijk ca 1530 en Mette te Kulve geb Winterswijkhorige van Hof te Bredevoort, hofhorig 1600, 1613, 1614, 1623. Hofboek Bredevoort:obiit 1626 pauper tr Bredevoort  1590 tr vermeld in hofboek Bredevoort GRIETE SICKERS   geb Winterswijk   ca 1565 hofhorigen in Bredevoort 1613,1614,1623,1626 Kinderen 1 Derick te Kulve  geb  1590 2 Jacob te Kulve  geb  1590 3 JAN TER CULVE    tr      HARMKEN    1514/1515 4 Coepe te Kulve  geb Winterswijk  1620 overl Winterswijk 1681 5 Berent te Kulve  geb   1625 6 Henrick te Kulve/Wiesche  geb  ca 1630  overl Winterswijk 23 januari 1692tr Winterswijk 1648  Jenneken Wessels  geb Winterswijk  ca 1650  wed tr Winterswijk 14.6.1682 van Geert Wevers           

3032/3033 GEERT KROESENBRINCK geb Winterswijk/ Miste  ca 1600 overl Winterswijk augustus 1680 otr Winterswijk 1641 GRIETE TER WIJSCHE geb  ca 1610 alias Krosenbrinck Griete is mogelijk een dochter van Goe ten Buddewisch en diens vrouw Hinneken, zuster van Wessel ter Wisch.1607 en Jan ter WijscheGeert is de zoon van Miste Henninck ca 1559 en NN, zij hadden 3 kinderen: Wessel ca 1590, Harmen ca 1596 en Geert Kroesenbrinck Henninck als bovenKerkeraadsnotulen 9.7.1699 art 3: “Voor de E. Kerkeraad is verschenen Griete Krosenbrink en heeft voorgesteld hoe dat haar kind swaar gebroken zijnde ter  gelegenheid dat die bewuste breuksnijder tot Zutven is, en sijne konst gewoonlijk om niet oefend nu lichtelijk soude kunnen geholpen worden, daar op versoekende onderstand ter hare reijse, de E vergadering kennis hebbende van de voorname curen, welk die meester aldaar seer gelukkig en konstig uitgevoerd heeft, vind dit versoek niet onbillijk, insonderheid ook te gemoetsiende behalven beoging van de gezondheid van dit arme kind dat aldus  den armenbesorgers geen groten onkosten bij aangroeij van dit gevaarlijk accident te huijs sal komen en staat derhalve toe op hare bede 3 gulden”Het is niet duidelijk of het hier om dezelfde Griete gaat, zij zou immers geen kleine kinderen meer hebben Bron: Das aantekeningen kerkeraadsnotulen Winterswijk23 juni 1629 Willem ten Kreijl, Geesken eheluijden, bekanden rechter jaerlicx pension avergelaten und verkofft te hebben aen Gaeijken ten Haecken op Buddewijs, Henricke eheluiden, vier daeler. Bron: RAG, ORA Bredevoort inv.nr. 402 fol. 4624 mei 1642 Cope ten Kreijll, Aelken sijn huijsfrouw, verkopen aan Hinneken Buddewijsch weduwe van zal. Goe ten Buddewisch achtenhalven dall: jaerlix op Meij Philippi Jacobi. Onderpand: den Smalenkamp bij Thebekamp gelegen onder Kreijll.
In Marge: Anno 1655? bekanden Wessel ter Buddewisch ende Geerdt Krosenbrinck, dat hun dese summa van Coepe ten Kreijl afgelost ende betaelt ergo vacat. Bron: RAG: ORA Bredevoort inv.nr. 413 fol. 18v
3 juni 1644:
Johan Wissinck Aelken eheluiden laten in pandtschap over aan Hinneken ten Buddewisch sekere parcelen hoeij off groenlandt inden Berntschot mit eenen ende ande Beke, mitten anderen an Berntschotes kamp in vorder bepalonge gelegen, die loese een vierdell jaeres te voren te verkondigen voorbeholden, und dem nae op Meij, viertijn dage voor offt nae ovverhaelt, mitte summa van anderhalffhondert dall: den daell ad dertich str.
In marge: 1665. Wessel te Buddewis, soon van Hinneken te Buddewisch, bekande voldaen ende betaelt te sijn. Bron: RAG: ORA Bredevoort, inv.nr. 414, fol. 29 Kinderen 1 Jan  geb  ca 1630 overl  voor 1691 geb ca 1630 overl voor 1691 2 GEERT TE CROSENBRINK     tr     METCHEN HOFSTEE  1516/1517   te Krosenbrink 3 Wessel  geb ca 1641 overl  voor 1673 4 Geesken  geb  ca 1641 5 Jenneken Kroesenbrinck  geb Miste  ca 1641 otr Winterswijk 1670  Hindrijck Roordinck 6 Hindrick   geb  ca 1641 overl   voor 1715 7 Toebe   geb  ca 1641 8 Hindersken Kroosenbrinck  geb  ca 1651  Hijndersken tr  Winterswijk 28 augustus 1680  Hermen Jansen Wevers geb Woold  schoolmeester overl Winterswijk  feb 1687/ okt 1688  wed tr Winterswijk 5.1.1677 Hendersken Wekampotr 2e Winterswijk  16 oktober 1688  Wessel Heetkamp   ged Winterswijk  13 maart 1664begr Winterswijk  11 april 1730 9 Peetter Crosenbrinck  geb Miste  ged Winterswijk 30 juli 1653   get: Jan Crosenbrinck, Wessel Buddewijs, Aeltjen Catmansoverl voor 1702  otr Winterswijk  1 september 1678  Jenneken ter Mooell  d.v. Arentt te Moell uit Grolle 10 Gretta Croosenbrijnck  geb Miste  ca 1655 otr 1e Winterswijk 28 augustus 1680  Hijndrijck Hoijkijnck ged Winterswijk 25 juli 1658  otr 2e Winterswijk  22 april 1714  Wijne Hijnck  otr 3e Winterswijk  29 maart 1722  Engbert Straetman ged Winterswijk 1671  overl Winterswijk 25 november 1745       

3034/3035 HENDRIK TEN HAVESTEDE geb Winterswijk  ca 1600  overl voor 1694 tr Winterswijk 1622 HEIJLKEN WIJBRINK Kinderen 1 Teunis   geb   ca 1635 overl  voor 1699 tr Winterswijk  Alken Dulmes  geb ca 1640 2 METCHEN HOFSTEE    tr GEERT TE  GROESENBRINK   1516/1517 3 Derck Haveste  geb Brinkheurne  1645 tr Winterswijk juli 1669  Hijnders Kooijers‘ Hendric ter Havestede ende sijn huysvrou Heyle’ worden op 8.11.1654 ‘bij opdracht Richarda de Roller, weduwe Basten ende desselfs soon beleent met een erve ende goet de Hoevestadt genamt in de buyrschap Brinchove; Belening 176bin 1694 erft Tonnis/Teunis  het goet Hoevestadt of Havestadt van zijn vader en in 1697 komt het in handen van Herman Roerdinck wiens familie tot de laatste belening in 1804 het in leen hield

3036/3037 KUNNE TER HOORNE z.v. Huppel ter Heurne  overl Huppel Winterswijk voor juni 1662huw contr tr Winterswijk februari 1620mANNA COCKS geb  ca 1495 Kinderen 1 KOENE TER HOORNE tr  DERRICKJEN SELLEKINCK 1518/1519 2 Berentje ter Heurne  geb ca 1620 overl Huppel huw contr tr Winterswijk 23 juli 1643  Harmen ten Schuirhof  geb Winterswijk ca 1611  overl Winterswijk  ca 1680 3 Jennecken ter Hoorne   geb Huppel Winterswijk   ca 1640 otr Winterswijk 1 juni 1662  Hendrick Sijbinck   geb Medeho Winterswijk  ca 1635  z.v. Hijndrick Sijbink en Gertken van Huppel   Kinderen  3a Geertruij  geb  1664  3b Hendrik  geb  1690  22.10.1662 Geert Sibinck, tegenwoordige man van de wed. van zal. Geertien Sibinck,  tevens   present, neffens Henrick Sibinck als oudste zoon van wl. Henrick Sibinck verkoopt    aan het capittel des graefflijcken Stifts Vreden hun hofhorige gerechtigheid van het goed en  erve Sibinck in Medeho, zoals het aan voornoemd capittel hofhorig is geweest, onder voorbehoud dat deze Geertien Sibinck, nu huisvrouw van Geert Sibinck het goed zal hebben  als naeste daer toe sijnde om te bouwen, ploegen en gebruiken conform het contract van 17  juli 1651. Kwartieren Greidanus-Jaeger reeks 45 RABvt 423 f 35v16 februari 1637: Geerdt Sijbinck met zijn vrouw Aelcken en Henrick Sijbinck met zijn vrouw Geertken verkopen bouwland gend. die kleine Oosterwandt in Meddo in pandschap.
Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen 45, RABvt 410 f 11v
20 december 1637; Henrick Sijbinck en zijn vrouw Gertken van Huppel verkopen een rente uit land in Sijbinck. Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen 45, RABvt 410 f 48
2 april 1641: Henrick (Geert doorgehaald) Sijbinck met zijn vrouw Gertken verkoppt een rente uit al zijn goed. Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen 45, RABvt 412 f 19v
16 mei 1643:
Henrick Sijbinck en Gertken verkopen het korengewas van de derde garve van drie schepel gesaeij land op de Sewinck Esch in Meddo en een rente van vijf daalders op onderpand van een hoeck groenlandts in de Gosen Mors in Sijbinck gelegen.
15 juni 1643: Zij verkopen het gewas van de derde garve van het lange stuk op de Sijbbinck kamp voor 125 daalders.Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen 45, RABvr 413 f 55, 55v, 63 23 mei 1644: Hij wordt beboet wegens het vellen van acht eiken zonder toestemming van het Kapittel Greidanus-Jaeger 45,
1647: Hendrick Siebinck wordt bij de verponding aangeslagen voor het goed hofhorig aan het kapittel te Vreden.
26 januari 1653: Henrick Sijbinck en zijn vrouw Geeske (!) van Huppel verkopen aan hun zwager en zuster Jan Schulte van Huppel en Jenneke hun aandeel in vaders versterf.
Bron: Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen 45, RABvt 418 f 51
10 mei 1655: Der wittib Henrich Sibings in Medehoe… bewilligt zu abstaltung einiger Schlückschübe
Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen 45, Archief Anholt Rep. 64 nr. 8 f 137

5120/5121    10270/10271  SIUCKE TJALLINGS boer te Jutrijp  overl Jutrijp 23 september 1623   tr GRETS UPCKES overl Jutrijp 1623 Grets heeft in 1607 een rechtszaak, in 1623 is er een inventarisatie in het sterfhuis van Grets te Jutrijp, haar nalatenschap wordt vastgesteld op 1390 goudguldens, 12 stuivers en 8 cent exclusief opstal en landerijen. Kinderen 1 TJALLING SJOUKES ITSMA  tr  MINTS CNOSSENS 2560/2561 2 TRIJN SIUCKES  tr BINTSE HEERES   5134/5135

5122/5123  JOHAN UPCKES CNOSSENS geb Knossens bij Bolsward   1576 Wpckes  in 1617 ‘olt omtrent 41 jaren’ Frysk kertierstaeteboek dorpsrechter te Hommerts, ontvanger bl 324  overl Hommerts  voor 10 juli 1636  tr Hommerts  ca 1600 JELCK BAESDR ALGERA  geb Algeraburen  ca 1578 Jeltje Baes Johans Algera  overl /begr Hommerts  1636 d.v. Bee Pietersz Saarda en Jeltje Klases Algra Johan was bijzitter = wethouder, dijkgraaf van Wymbritseradeel, en al in 1610 dorpsrechter, ontvanger en kerkvoogd in Hommerts, eigenaar van een plaats in de Hommerts, in 1640 is zijn dochter Jeltje eigenaar van deze plaats,  met het recht van twee stemmen, mede gedeputeerde van Wymbritseradeels contributie opschrift op de kerkklok van Hommerts: “Johan Upckes Cnossens bijzitter in Wijmbritseradeel en gedeputeerde der dijcen anno 1624 Hoyte Tites Hoijtema en Seerp Sijkes kerkvoogden in den Hommerts” op een grafsteen in de kerk: “1636 begraven Johan Wpkes Knossens deszelfs huisvrouw Jelken Bees dr Algera ten jre 16….. Zij wordt in 1637 genoemd als weduwe te Hommerts en in 1640 Jeltje Johans
genoemd, eigenaar en gebruiker van boerderij nr. 30 te Hommerts (stemkohier).
Vermoedelijk zijn door Cnossens twee stemgerechtigde boerderijen samengevoegd
tot een en werd er door hem een nieuwe woning opgezet. Het proces, dat Jeltje met haar kinderen in 1642 met de kerkvoogden van Hommerts voerde,
had met nieuwbouw te maken. Beide partijen moeten bij de grietman verschijnen
en hem informeren over o.a. wat ende hoeveel huijsinge sedert den 21e April
is gebout, wat dien waardich is ende ote de voorscreven bouwinge eerlijcke en
redelijcker wijse is geschiet nae gelegentheijt der landen van dit dorp, wat huijsinge
voor’t nieuwgebou daer heeft gestanden ende hoeveel geestelijcke landen
bij de Impetranten (eisers) ende haer man gebruijckt sijn geweest; daarop men
de last der questiose huijsinge will leggen ende wat andere landen d’Impetrante
ende haer man meer hebben gehadt ofte gefoocht onder dit questiose huijs altijt
gebruijckt Als we de procureurs-generaal geloven mogen had Reimer reiners zijn dorpsgenoot Johan Upckes gedreigd “binnen een maend gelycke ryck te willen maken”, waarschijnlijk was Johan welgesteld; ook was het een paar keer tot een handgemeen gekomen, Reiner geeft de schuld aan Johan, die vanwege zijn vete ‘altijt op des beclaechdesooms leven met lang geweer geiact had’: het Hof legt Reiner op Johan verder met rust te laten. In 1617 is Johan “mede Gedeputeerde van Wymbritseradeels contributie” en “old ontrent 41 Jaren”. Op19 mei 1617 legt Johan met Aernt Hessels verantwoording af van hun behher van het vermogen van de kinderen Aene Upckes bij zijn twee vrouwen Ancke Hessels en Tyetske Douwes Stapert (tr. Bolsward 30-4-1610 Aene van Knossens en Tyets van Itens, hja tr. 2 Bolsward 16-1-1617 Melis Melissen vann Hilaard); enkele maanden voor het afrekenen was inventaris opgemaakt van Aene, bij leven huisman te “Yesterbuyren” bij Arum; toen werden de leeftijden van de voorkinderen vermeld, zowel als die van de nakinderen Mints (4 jaar) en Taetscke (5 weken). Op 3 juni 1618 doet Johan mee aan de verdeling van de nalatenschap van zijn zuster Atke, gehuwd met Fedde Taes Lessawons, dorpsrechter. Het mag niet uitgesloten worden dat alle kinderen van Johan, kinderen zijn uit zijn huwelijk met Jelcke Bees Algera, zij is gestorven tussen mei 1642 en maart 1647, Johan voor 10-7-1638 (Bron: Sibbele Postma). Kinderen 1 MINTS JOHANS CNOSSENS   tr  TJALLING SJOUKES ITSMA     2560/2561    2 Sierck Johans Cnossens  geb Hommerts  ca 1615  dorpsrechter, ontvanger overl Bolsward  na 1657 tr  Hommerts  ca 1622 Antje Hansens   geb Smallebrugge/Smelbrege  ca 1620  Aukje 3 Wpcke Johans Cnossens  geb Hommerts Boalsert  ca 1600  tr 1e  ca 1625  Ansk Pybedr Sytinga   geb   1605  overl  1640 35jr tr 2e Bolsward 17 oktober 1650 Jell Pyters uit Zaard onder Bolsward 4 Jeltje Johansdr Cnossens  overl Smallebrugge   21 juni 1651   Anno 1651 den 21 iunius is in den heere gerust den eerbare Yel Iohannes Cnossen dochter   echte huisfrouwe van Haytse Hanses gewest ende leyt alhier begraven tr Wymbritseradeel  14 februari 1630 Haytse Hanses 5 Tiets Johans Cnossens  ged Hommerts  26 december 1610 Tyets tr Oppenhuizen  1630  Gerrit Sybes Roukema  geb Oppenhuizen  1585 boer, rechter  overl 1645 60j  Gerrit tr 1e Oppenhuizen 1609 Lolck Louwes Coppenburg 6 Eitske Johans Cnossens   geb Hommerts ca 1600  Eth  tr  20 juni 1619 Jan Pieters 7 Botke Johansdr Cnossens ged Heeg  7 juli 1611 Bolt  overl  voor juni 1659 tr 1e Nanne Reins   tr 2e Freerk Pieters 8 Gatske Johansdr Cnossens   geb Hommerts  1615  overl Hommerts 1672 tr Drylst/IJlst  4 augustus 1639 Ytte Murks Ecama geb Drylst 1598   Jetse Mircks, boer z.v. Mirck Evertsz Ecama/Syrcxma, burgemeester van IJlst en Jantien Emesdr,  Yte is in 1640 pachter van een plaats van heer Nauta, stem 29 in Hommerts. Gats Johans bewoont in 1672 een kamer in Hommerts voor 9 goudgulden, eigendom van Jan Ruurds.  5130/5131 – 2 9 Goslick Johansdr Cnossens   ged Hommerts  26 oktober 1610 vader is  doopheffer 10 Jan Jans Cnossens   geb  ca 1631

5128/5129  WYBE WABES  geb 1592 schuitemaker in Emden overl Emden 1656 tr Leeuwarden Hermaarderadeel  5 maart 1617  GOYTS SYDSES  geb Grouw   ca 1610 Wybe woonde 1616, 1617, 1626 te Grouw en 1626, 1627 te Oldeboorn Wybe en Goyts hebben in 1620 een schuld van 100 goudguldens met hun huis als onderpand aan Duckle en Eelcke Ulbes op Coldijckstrastate onder Grou in 1623 is Wybe schuitemaker in Emden (Dld) in 1640 is hij met zijn broer Willem eigenaar van de Abbema state Roordahuizen groot 52 ha. Stem 4 van het stemkohier van 1640 de Abbemastate wordt in 1656 verkocht aan Sybrand Jaspers voor 167 goudgulden 21 stuivers per ha en Wybe wordt steward in Emden in 1623 is Sijmen Rinnerts uit Grou eiser in een proces met Wybe Wabes schuitemaker, Wybe en zijn broer Willem procederen in 1633  tegen Feyke Dircks uit Roordahuizen, in 1640 is deze Feijcke pachter van de Abbemastate, de crediteuren van Philippus Bedeker te Emden procederen in 1654 tegen Wybe Wabbes burgemeester van IJlst en voor Wybe Wabbes te Emden en voor Floris Murcks secretaris te IJlst hij wordt genoemd in 1616 en 1626 schuitemaker  en 1654 en 1656 als servysmeester te Emden, hij is dan ws verantwoordelijk voor  eten, drinken en noodzakelijk gereedschap van scheepsbemanning. op 15.9.1648  legt Wybe Wabbes zijn broer het bewijs van kwijting van de schulden van 1638 over Kinderen 1 ANNE WYBES ABBEMA  tr   RICHTJE MURCHS ECAMA  2564/2565 2 Hendrikje Wijbes Abbema   geb Grouw   ca 1622 peettante van Goyts Annes Abbema een d.v. Anne Wybes 3 Sytze Wijbes Abbema  overl IJlst  1698 handelsman, burgemeester van IJlst 1663,1669, botterkoper, notaris publicus 1672  tr Oosthem  Anti Rientsd Jans d.v. Rienck Jans  lidmaten in IJlst 18.8.1658 en gaan ca 1686 naar Heeg,  zij woonden 1656, 1663, 1669, 1672   te IJlst en 1689 te Heeg 4 Bauckien Wijbes Abbema   geb IJlst  ca 1631 tr Emden kerk juni 1654 Abbe Mircksd Syrcxma, houtkoper, Abbe is een broer van Richt Murcks 2564/5  Bauckien woonde te Jutrijp 1668 en  doet belijdenis te IJlst 8.2.1654, op 5.5.1651 met attestatie van IJlst geconfirmeerd tot Emden, op 11.5.1655 terug uit Emden met attestatie, 23.8.1668 van Jutrijp naar IJlst 5 Jan Wijbes Abbema  geb 1620  boer in IJlst  overl  IJlst

5130/5131  MURCK EVERTS ECAMA  geb  IJlst  1565 Mirck, Myrcke  Syrcxma  overl IJlst  1640 tr IJlst 1590 JANTIEN EMESDR geb  ca 1575 zij trouwde toen zij nog geen 15 jaar oud was Murck was burgemeester van IJlst 1621,1628,1638 en mede Staat ter Admiraliteit in Dokkum 1630 Kinderen 1 RICHT MURCKS ECAMA  tr ANNE WYBES ABBEMA 2564/2565 2 Yte Murcks Ecama geb IJlst 1598  boer te Hommerts overl 1672 Jitte   tr IJlst  4 augustus 1639  Gatske Johanns Cnossens  geb Bolsward 1600 overl Hommerts ca 1675 5122/5123 3 Sijmen Murcks Ecama  geb IJlst 1600 overl IJlst 1675 tr IJlst 1630 Ansck Hesselsdr geb 1610 4 Rintie Murcks Ecama  geb IJlst 1602  ontvanger IJlst tr Burgwerd Wunseradeel 1634  Antie Algers geb  1616 Kinderen 4a Hans Rinties Ekama ged  IJlst  30 maart 1650 5 Evert Murcks Ecama geb IJlst 1603  chirurgijn  otr IJlst 3 maart 1639  Hotsche Tiebbesdr geb 1610  Tijebbesdr  overl IJlst Kinderen 5a Sjoertje Evert Siercksma 6 Jantie Murcks Ecama  geb IJlst 1604 7 Haytse Murcks Ecama geb IJlst 1605   boer te Langweer  overl IJlst  1646  woonde in IJlst 1632 tr 1e Teroele Skarsterlan 30 april 1626  Eets Waltesdr van Hettinga geb Teroele  november 1602  uit Langweer overl 1640  woonde in Teroele  tr 2e IJlst 1645  Pierk Jellesdr geb Harich  1597 overl IJlst  16 januari  1652 8 Abe Mircksd Syrcxma  geb  1610  houtkoper, doopsgez  overl Harlingentr Emden kerk 2 juni 1654   Bauckien Wijbes Abbema   geb IJlst  ca 1631 2564/65   Bauckien woonde te Jutrijp 1668 en  doet belijdenis te IJlst 8.2.1654, op   5.5.1651 met attestatie van IJlst geconfirmeerd tot Emden, op 11.5.1655 terug uit Emden met attestatie, 23.8.1668 van Jutrijp naar IJlst 

5134/5135  BINTSE HERES overl voor  1647 Wsennet “Inde Rip” en wurdt mear as ien kear berlage troch Reiner Reiners fan de Hommerts, ‘totdien einde onder den dijck bij nachte met messen, forcken, roeren ende diergelijken’  1610 eigner fan Jutryp stim 15   1640 tr  1623 TRYN SIUCKES  geb IJlst Wennet yn Drylst en lient oan oaren   1647 Kinderen 1 GRAETS  BINTSES  tr    JAN ALBERTS   2566/2567

 5172/5173 ULFERT  MEWES geb Borkum   altbauer, landwirt  overl 1593 waarschijnlijk stammend uit Noord Friesland  tr Borkum 1588 GESKE ULFERTS overl Borkum  na 1606 zij bezat 1606 6 koeienGezke Ulferts ein weduwe 13 jaren gewesen geborich alhir up Borkum hefft 2 kinderen unberaden 6 khoeve1606/24 108 Gesche Ulferts frau von Ulfert MewesBorkummer einkommen renteregistern Amtes Greetsiel 1606-26 108 1621/75 lid 191 211 246Verzeichnis der ingesener up Borkum 16.11.1606 Kinderen 1 Mewes Ulferts  geb Borkum  overl Borkum  1675  2 Ode Ulferts  geb Borkum 1589  overl Borkum  1626  bron: 1588  1621/75 191, 1626 211, 1627/1670 246 3 ROELEF ULFERTS   tr NN    2586/2587  

5182/5183   5186/5187 RICHT GELTS   tr ANNA FRERICHS Kinderen 1 Frerich Richts  overl voor 1657 tr  Trijne ??  Kinderen  1a Bauke Frerichs  geb Borkum 1652  overl Borkum 5 juli 1733 tr Borkum  1685 Richt Richts geb Borkum  1650  schipper z.v. Richt Ayeltes 2  RICHTS tr  WILLEM DANIELS MEIJER 2590/2591 2592/2593 3 en 4 een kind

5184/5185 DANIEL WILLEMS MEYER geb Stettin, Pommern  ca 1563 lutheraans pastor 1591-1599            overl Borkum  tussen 1618 en 1627 op Borkum   tr GRETE VAN ULSEN  geb Bentem  ca 1565 uit het graafschap Bentheimoorspronkelijk pastor  in Stralsund Pommern, zij kwamen omstreeks 1592 via Stralsund op Borkum aan.hij wordt vermeld op de inwonerslijst van de voogd Dirck van Lheer 16.11.1606, het gezin bestond uit 7 personen, ouders en 5 ongetrouwde kinderen de veestapel bestond uit 3 koeien en 2 paarden. volgens Oost Fries kerkrecht werd hij aangesteld door de patroon van de kerk Edzard II, Daniels opvolger Gerlaci was 1627-1637 op Borkum Kinderen 1 Claes Daniels geb tussen 1586 en 1596 hij komt als eerste van de familie in het renteregister van 1616 voor en is zelfstandig houder van 2 koeien.  en is dan tussen 20 en 30 jaar oud. 2 Jan Daniels  Johan tr  Hoesje Doeden  geb Borkum  d.v. altbauer Doede Aylts Jan Daniels  hij komt van 1622 tot 1626 in het renteregister voor en woonde dus met zekerheid nog op Borkum in 1626.  op  24 augustus 1628 tekent hij een verkoopovereenkomst in Pilsen over ‘Johan Meyers behuizing’.   “Huis en land op Borkum benevens alle daartoe behorend recht en gerechtigheid grond en nagelvast met alle  daarop aanwezige houtwerk en netten benevens twee paarden, eg en ploeg”, dit  was een erfenis uit het bezit  van altbauer Galtet Aylts.  Hoesje Doeden was een nicht van de erflater. 3 WILLEM DANIELS     tr   RICHTS    2592/2593 4 Engels Daniels  hij wordt in het renteregister van 1655 vermeld.  Kinderen o.a.  4a Daniel Engels5 Willebrandt Daniels  mogelijk jong gestorven of heeft het eiland verlaten. 5 Aylt Daniels  wordt in de “Kuhliste” van 1655 tot 1659 vermeld en is dan eigenaar van 4 koeien.alle kinderen zijn waarschijnlijk in Oost Friesland geboren.

 5186/5187 zie 5182/5183  

5376/5377  JAN JACOBS HONICH  tr NN Jan Jacobs Honich 1638 heemraad van de Waterlandse meren, Broeker, Belmer en  Boekeler meer, die in 1623 concessie verkregen en later werden drooggelegd. 1643/44 burgemeester van Durgerdam 1648 kerkmeester 1650/51 burgemeester van Durgerdam Kinderen 1 CORNELIS JANS HONICH   tr  GEERTJE CLAESDR   2688/2689 2 Jan Jans Honich 3 Weyntje Jans Honich tr Petrus Wijnstok predikant 1648 De eerste predikant van Durgerdam was Petrus Wijnstok. Hij trouwde met een Durgerdams meisje Weyntje Jans Honich (Honingh) d.v. Jan Jacobs Honich die achter de kerk aan het Damrak een oliemolen bezat. Petrus Wijnstok opponeert zwaar tegen de roomsen die in Durgerdam nogal vertegenwoordigd waren (zij resorteerden onder de parochie Diemen) Petrus Wijnstok werd in 1668 insolvent verklaard en afgezet in 1669. Zijn bezittingen werden openbaar verkocht op een custebood te Durgerdam ten huyse van Cornelis Mouthaen, waert in ‘De Ruyter’ op de 125e dag van may 1668 op last van de wettige curateuren gestelt bij de gerechte der stede Monnickendam. Zijn beide zwagers Jan en Cornelis Jans Honich kochten bijna alles behalve 1/8 part  van een graf in de Nieuwe Zijds  kapel Amsterdam. Zij kochten 2 perscelen weiland die Wijnstok geerfd had van zijn schoonvader plus de complete inboedel. Deze zwagers waren de voogden van de kinderen van Ds Wijnstok, zijn vrouw was inmiddels overleden. Het grootste verkochte perceel aan de Erfstergouw te Durgerdam heet nog steeds ‘De Wijnstok’, deze naam is 300 jaar onveranderd. Het gebrandschilderde glas van J.J. Honich geschonken aan de kerk (nu in Rijksmuseum)“t Gaet er wel toe daer de wetten oirbaerlijcke paelen setten Dan noch rust, ontsach en vree, deelt de gunst des Hemels mee” 1652 Wapen:  witte zwanen op rood veld (= functie in de vroedschap), rode snavel en poten en gouden ring om hals op groene achtergrond aan rechterzijde, drie koevoeten op linkerhelft (= functie heemraad) Hij vertegenwoordigde met Jan Krul in de vroedschap de Banne Ransdorp in het kwartier Durgerdam. “in wichtich Hoogh Beleyt door Guide middelmaat voor ondersaet voor Heer het Stuck ten besten gaet Jan Jacobs Honich Vroetschap en Heemraet van Waterlant”

5672/5673 CORNELIS GERRITS uit Gietelsebroek, z.v. ws Gerrit Teunis uit Gietelsebroek tr 1e Voorst Apeldoorn  29 maart 1667 Hendersjen Gerritswed van Gerrit Willemsen uit Apeldoornsebroek  tr 2e Voorst GERRITJEN DERCKS   geb Wilpd.v. Derck Gerrits tot Wilp Kinderen 1 HENDERICK CORNELISSE   tr HENDRICKJE HERMENS   2836/2837

 5674/5675 HERMEN HENDRICKS z.v. Hendrick Gerrits wonende in Voorst   tr Voorst 9 maart 1679 DERKSKEN JANS ged Voorst  14 augustus 1659 d.v. ws Jan Gerrits wonende Gietelsebroek Kinderen 1 HENDRICKIEN HERMENS tr  HENDERICK CORNELISSE 2836/2837

5678/5679  HERMEN JANSEN  tr Twello 12 augustus 1668 DERCKIEN JANSSEN geb Voorst Kinderen 1  GEESKEN HARMS  tr JAN GERRITS   2838/2839

5682/5683 REIJNIER ANTONISSEN VAN DE WIJNGAERT otr Breda  30 oktober 1665tr Breda                       11 december 1665 DIGNA ADRIAENSEN VAN ROTTERDAM geb Breda 10 november 1638 doopget Barbara Gerritsen en Cornelis Dirckxen  overl Breda  12 november 1686 Kinderen 1 MARIA VAN DE WIJNGAERT tr PIETER VAN MOERKERK 2840/2841 2 Antonia van den Wijngaert geb Breda   12 december 1667 3 Johannes van den Wijngaert geb Breda  27 augustus 1670 4 Willem van den Wijngaert    geb Breda  23 december 1672

5714/5715 REYNER WILLEMS  geb Brummen of Voorst sinds 1612 wonende op Leverinck overl voor 1618 z.v. Willem en Frerixcen Sweer Reynersdr   tr Voorst  ca 1610 MECHTELD BERNTS HISSINCK geb Voorst  ca 1590 Mechteld hertr Lambert Arndts Knoiff Mechteld krijgt 1618 uitstel van horigheid, mede voor haar kinderen Stijne en Berndtjen en haar ongeboren kind/ tweeling van wijlen  Reiner Willems.voogd voor haar Berend Jansen Hissinck
Kinderen Claes Aelberts was voogd over haar kinderen bij Reiner Willems.
1 Berndgen Reiners  geb Voorst  ca 1612 tr Voorst ca 1635  Jan Rutgers geb Brummen Oeken ca 1608 2 Stijntgen Reiners geb Voorst  ca 1610 tr Voorst ca 1628 Willem Arends    3 THEUNISKEN REIJNDERS     tr EVERT JANS VAN BEEK        2856/2857 4 Reijneken Reiners  geb Voorst ca 1618 tr Voorst  Evert Beuw  z.v. Berent Beuw  ingeschreven in weeskamer 26 juli 1624 Zutphen 1624 Stijntgen, Berndtjen, Reynerken en Toenisken krijgen uitstel van horigheid onder voogdijschap van Hans Wageman en Lubbert Claessen.

5716/5717 CORNELIS HERMANS BRINCK  geb  ca 1575  tr MARIA BERNTS Marrijken Cornelis wordt genoemd in 1609 in stuk nr 9 van het civiel hof in Beekbegen De Jonge VG2003 nr5 pag 37 Kinderen 1 Ermgard Cornelissen Brincks  geb  ca 1615  Brynck  tr  ca 1640  Jan Gerritsen Muller/de Jonker geb  ca 1615  korenmolenaar papiermaker  overl  ca 1690  Een herengoed te Oosterhuizen, buurtschap Oosterhuizen, Kerspel Beekbergen  6.9.1690 Ermgardt Cornelissen Brinck wed van Johan Gerrits Muller, oprukking 3.1.1694   6.9.1690 Ermgard approbatie voor de verkoop aan Willem Willemsen de Jonge, van 6  schepel zaai- of bouwland in de Oosterhuizenenck (O+Z Preastland. Het straatje van de  Oosthuizerenk naar de korenmolen, een gemeen straatje schietende naar het Broek.  Kinderen  1a Aerdt Jansen de Jonker geb Epe  28 februari 1641 overl Apeldoorn 14 september 1670 tr Jennichjen Hendricks Wijers geb Epe   1639 2 ROBBERT CORNELISZ BRINCK  tr GEERTJE BUYTENHUYS   2858/2859 3 Herman Cornelissen Brincks   geb Beekbergen onderschout tr Willempje Thomas  Kinderen  3a Hendrick Brinck  3b Josijn Brinck  3c Jan Brinck  3d Thonis Hermsen Brinck tr  Geertje Aarts 4 Cornelis Cornelissen Brincks

5718/5719 JAN JANSEN BUYTENHUYS geb Wormingermark ca 1570 landman  overl voor 1631in 1628 holtrichter Hoog Soerderbos  tr TRIJNTJE FRERIKS  geb Apeldoorn overl   na 20 april 1636 d.v. Frerik Reynders kerkmeester te Apeldoorn 1599hij is landbouwer op Buijtenhuijs, kerkmeester te Apeldoorn 1599, gegoed in Wormen, Hoog Soerderbos en Noord Apeldoorn, testeert 18.9.1629in Noord Apeldoorn beleend met een halve te Have 14.9.1594, draagt leen over op 10 februari 1621een (Holt)richter (een veel voorkomende familienaam in Apeldoorn en omgeving) is een ambtenaar in dienst van een mark die toezicht hield op de landbouw en de bossen, hij ‘richtte’ allerlei disputen. Kinderen 1 Frerick Johannes Buijtenhuijs  geb Deventer Fredericus  overl Borne 1691 tr Deventer  10 november 1649  Hendricksken Gerrits Westenenghe  d.v. Gerrit Hendriks Westenenghe en Wichmoet Aerts van Asselt  Frerick schrijft zich 5.5.1644 in als student te Deventer, ingeschr tot 21.6.1649, in 1648 vicaris van St Annavicarie Apeldoorn, in Borne predikant 1649-1691 2 GEERTIEN BUYTENHUYS  tr   ROBBERT C. BRINCK     2858/2859 3 Stijntje Jans  tr  Lambert Henrix  zij wonen in de Vlessche 4 Gaert Reinder geb Wormingermark 1613 Rijck overl Wormingermark na 1681 gezwoerene van de Soerderhege 1633 -1635, buur van de Ordermark in 1648 5 Megteld vermeld 1629 6 Tonissie vermeld 1629 7 Crijt vermeld 1629 8 Aeltie vermeld 1629 9 Meritien vermeld 1629 10 Geart Jansen ten Buitenhuis tr 1e  Derksken Lamberts  tr 2e  Merrijken

 5720/5721 EVERT EVERTS brouwer te Wilp molenaar Voorst overl  voor 22 maart 1687  tr ca 1650 COURTIEN DERCKS  geb  1632 Evert Everts is in 1649 beleend met de helft van het erve en leengoed Hilderinck in Appen Evert Everts Muller en zijn vrouw Courtien Dercks. na opdracht door Johan Dibbets namens Gerard Marriënburch diens zoon Willem en verdere kinderen broers en zusters. Dibbets voorn. is hulder, 1649 juni 4/14. Arent Everts Muller te Amsterdam na doode zijns grootvader Evert Everts, 1687 Maart 22/April 1. Herman Everts Muller te Amsterdam na doode zijns broeders Arent, 1694 November 20/30. Gerrit Wessels. Groothedde na opdracht door Herman Everts Muller 1720 Juli 31. Evert Gerritss. Groothedde na doode zijns vaders Gerrit Wesselss., 1722 November 27. Idem vernieuwt den eed, 1734 April 10. Uit den leenband ontslagen, 1742 Mei 1. “ Kinderen 1 HENRICK EVERTS MULLER tr  MARITJEN JANSEN    2860/2861 2 Arent Everts Muller ged Voorst 24 oktober 1658  woont Amsterdam, overl voor 1694  erft leengoed Hilderinck 22.3.1687 3 Derck  ged Voorst  11 december 1659 4 Herman Everts Muller overl voor 1720 woont Amsterdam ,erft van broer Arent leengoed Hilderick 20.11.1694 5 Gerritjen  ged Voorst 15 maart 1663 6 Jenneken  ged Voorst 13 november 1664 7 Jan  ged Voorst  13 april 1666 8 Geertruid Everts Muller ged Apeldoorn 28 februari 1668  woont in Amsterdam overl “In t Wolthuijs” begr Voorst in de kerk  31 januari 1728  Voorst. “1668. Februarius. den 28 dit. op Vrijdagh in die Vasten die Vader Evert Everts  mollenaer in Voorst die Dochter Geertruijt”
Voorst. “1728. Den 31 janu is Trui in het Wolthuys overluijt in de kercke begraven Dubbelt f 2 – 2 –otr Voorst 8 april 1694 tr Amsterdam 17 april 1694  Garnt Wessels Groothedde              geb Apeldoorn  Gerrit  begr Voorst in de kerk  20 juni 1721  overl “In t Wolthuijs”  Gerrit tr 1e 27.10,1689 Geertjen Gerrits z.v. Wessel Berents geb ca 1630 en Kunniken  Gerrit woonde in het Wolthuis  Apeldoorn op de grens metTeuge.  31.7.1720 beleend met de helft van leengoed Hilderinck buurtschap Appen in de kerspel van  Voorst met al sijne regten en toebehoren na opdracht van zijn zwager Herman Everts Muller,  op 7.11.1722 erft zijn zoon Evert Groothedde het leen, deze wordt  1.5.1742 uit de leenband  ontslagen.  Gerrit en Geertruid ondertekenen mede de verkoop van Hofstee Bentinck augustus 1711  Terwolde Gerrit tekent als “Gerrit Wessels”. 9 Ariaantje Everts  ged Voorst 20 november 1670 begr Voorst  1  april 1729 o/tr Voorst 17/31 januari 1692  Aalbert Wessels Groothedde geb 1659  overl 1710  z.v. Wessel Berents en Kunniken  otr 2e Voorst 8 december 1710  Derck Arents Hofenk Camperman  ged Voorst begr Twello 4 maart 1728  z.v. Aert Hermens op den Hoffenk 10 Evert ged Voorst  31 maart 1672

5734/6735 SWIER RUHOFF Ruwehof  tr GERTIEN STOCKHOERNE  overl Neede  6 september 1635 Kinderen 1 JENNEKEN SWEERSEN     tr BAREND SPECKING

5736/5737 DANIEL JACOBS  SCHUT geb Beekbergen  ca 1607papiermaker te Ugchelen  overl Apeldoorn  ca 1682 tr GEERTJEN JANSEN LOOIJS  overl Apeldoorn 1698 Daniel neemt Altena van zijn vader over 1648. hij erft van zijn vader de Hamermolen, ook kaartenmaker en hield 75 schapen. Tot zijn dood bleef hij op Altena wonen.Daniel voert in 1640 een proces tegen zijn oom Paul Martens Rech Arch Veluwe inv nr 321 Gerichtssignaten, in 1645 eigenaar en gebruiker van de Oude en Nieuwe molens, ca 1646 oprichter van de papiermolen ’t Voorslop te Ugchelen, in 1671 krijgt hij van de Rekenkamer de erfpacht van de wind en richt de Wind(e)molen te Ugchelen op1646 eigenaar en papiermaker Hamermolen bovenste nieuwe molen, 1648 eigenaar en papiermaker Altena Oude molen 1653 papiermolen gelegd Molen Het Voorslop 1671 windmolen gelegd grote Winnemolen Buenincx goet of Boenincxerve (nr. 726 ), buurtschap Lieren , kerspel Beekbergen, (Herengoederen pag. 709)
6.4.1653 Daniel Jacops inevestirute en oprukking van half Boeninx erve, als erfgenaam van zijn vader Jacop Jacopsen, die het samen met zijn halfbroer Pouwel Martens bezat Kinderen 1 JOCHEM DANIELS SCHUT     tr  TIJSJEN HUISKAMP   2868/2869 2 Jan Daniels Schut geb Beekbergen  ca 1650 overl Apeldoorn 1716  Jan erft de papiermolen “Hamermolen” te Ugchelen tr  ca 1675  Tijsje Lamberts Huiskamp geb Apeldoorn  Jan Daniels is voor 1675 meesterpapiermaker van de Nieuwe Molen en krijgt op 23.4.1680  afdracht en investituur van het herengoed Den Hietcamp te Engeland, 1680 erft hij het halve  Boenincx Erve dat hij in 1692 transporteert aan zijn zwager Aalbert van Sas en zonen, in  1710 met Claes Wegenaar eigenaar van de papiermolen de Veentjes in Heelsum en met  Cornelis Willems Meijerink van de papiermolen Op de Kamp in Heelsum 3 Geertje Daniels Schut geb ca 1650  tr Hierden/Harderwijk  27 augustus 1676  Aalbert Sas 4 Jacobje Daniels Schut  geb Beekbergen ca 1640  eigenaresse Bazemolen II  tr 1e voor 1696  Jan Put, meesterpapiermaker op de kleine Bazemolen tr 2e Jan Hendriks Baas  meesterpapiermaker op de kleine Bazemolen Ugchelen z.v. Hendrik Thonis Baas 5 Reijnder Daniels Schut geb Beekbergen 1662 overl Beekbergen  12 oktober 1740  tr  voor 1698  Hendrickje Willems  Smit  geb Beekbergen  begr Apeldoorn 9 maart 1737  d.v. Willem Bartels Smit en Marie Gerrits Buytenhuys  eigenaar van de windmolen en koopt in 1699 de Wincke Wijer, erft de kleine Bazemolen  in 1724  zoon Theunis heeft bij Mechteld Put een onechte dochter Geertje Schut ged Beekbergen  28.9.1749 6 Derk Daniels Schut   geb Beekbergen  ca 1655  1698 meesterpapiermaker ged Beekbergen  6 januari 1726  eigenaar van ’t Voorslop   tr 1e Kootwijk 12 augustus 1688  Elisabeth Cornelisse van Renesse    geb Kootwijk ca 1650 overl Ugchelen  ca 1732  wed van Jan Gerrits Hissink  overl Apeldoorn 21.9.1750, d.v. Cornelis Jansen  van Renesse 7 Gerrit Daniels Schut geb Beekbergen  wordt in 1698 met broer Reijnder eigenaar van een molen genoemd.  waarschijnlijk kinderloos

5740/5741 JAN JANS VAN AMERSFOORT geb 1620 overl Beekbergen 1704 tr  voor 1651 LUITJE JACOBS overl Beekbergen  ca 1664 papiermaker, eigenaar van de papiermolen Ruitersmolen I en Ruitersmolen II Jan erft de molen van zijn vader en maakt van de molen een dubbel bedrijf door er een tweede molenrad aan te hangen. De zonen Klaas en Hendrik erven ieder een molen Jan Jansen, mede als vader van zijn kinderen bij zaliger Luijtien Jacobs, krijgt op 17.6.1665 approbatie van een verpanding van het herengoed Ten Brink in Engelandt aan Mr Daniel Jacobs Schudt, papiermaker en Geertje Jansse, van twee stukken hooiland, het een groot 3 schepel, alsmede het 1/5 deel van een derden deel, afgetrokken het 1/8 part van het geheele derde deel in de Lierdermark en dan nog het 1/5 deel van een vierendeel in het Speldermarkt, afgetrokken het 1/8 deel idem het 1/5 deel van een gerechtigheid welk Willem Willemse heeft in de Bruggelermark tot zijn heregoed in Engelandt en tot slot een ½ morgen in het Beekbergse hooiland. Zij kopen op 17.7.1654 drie vierde part van ”seecker heerengoed” in den Ampte van Apeldoorn te Beekbergen in den buurtschap Engelandt gelegen gent. “Arnt Custergoed” van Nicolaas Jansz van Ede. Het resterende vierde part was eigendom van de dochter van zaliger Diederick van Essen ( arch rekenkamer inv 1532 d.d. 17.7.1654)Op 27.6.1655 krijgen Jan Jansz van Amersfoort en zijn echtgenote Luijtgen Jacops transport na overdracht door Dorothea van Essen van het ¼ part van het herengoed dat zij van haar vader Derck van Essen geerfd had Op 13.5.1662 krijgt Jan Jans oprukking voor ¾ part Op 27.6.1671 krijgt Jan Jans en zijn huisvrouw oprukking voor 3/4 part Dit krijgt Johan Janssen  weer op 2.3.1678 Daarna krijgt op 19.3.1712 Gerrit Henrix Koeckoek gehuwd met Gertien Jans oprukking van dit herengoed. Dit krijgen ze ook weer op 11.3.1718 Op 6.7.1759 is het herengoed in bezit van Jan van Amersfoort deze transporteert het op 26.8.1763 aan Dr Nicolaas van Westenenck Kinderen 1 HENDRIK JANSEN VAN AMERSFOORT tr HILLETJE DERCX  2870/2871 2 Claes Jansz te Beekbergen tr 1e  Wijse Arnts Cruimer overl voor 1708  d.v. Arnt Claes Cruimer tr 2e   16 januari 1708  Cornelia Janssen Cruimer  d.v. Jan Gerrits Cruimer en Trijntje Goossens  Claes is meesterpapiermaker op een van de Ruitermolens in Beekbergen, hij koopt in 1722  samen met Heymerik van Till de achterste molen in Loenen 3 Elsje van Amersfoort  geb Beekbergen overl  voor 1702 tr 1e Epe ca 1674  Theunis Peters geb Epe 1650  meesterpapiermaker te Wissel Epe  overl Epe  de zuidelijke Wisselse molen Theunis nam de molen over van zijn stiefvader Jan Berends.
In 1682 werd door middel van een loting de zuidelijke molen toegewezen aan Theunis en  Jan Berends kreeg de Noordelijke molen.      tr 2e Epe  1697  Daniel Warners Boekelman ged Vaassen   15 juli 1676  overl Renkum  meesterpapiermaker op een van de Wisselse molens te Epe en vertrekt in 1705 naar een der Kwadenoordse molens in Renkum z.v. Warner Jansen Veenhuijsen en Anna van Holten,  Daniel gebruikt de naam Boekelman of Bocckelman i.p.v. Veenhuijsen, hij hertr Petertje  Roelofs 4 Grietje Jansen van Amersfoort   tr   1684  Carel Holtius   studeerde aan Hogeschool Franeker bij Guilielmus Amsius, predikant te Beekbergen 1623-1669  z.v Johannes Holtius en Elisabeth Carels Boekelmans     5 Lambert 6 Jacobjen van Amersfoort   overl  11 mei 1695 tr Barneveld  28 oktober 1683  Jan Hendriks Collert  molenaar te Barneveld op oosterse molen Wilhelminastraat gebouwd 1389, 1666 afgebrand  korenmolen  koopakte 16.11.1740  Claes van Snoeckveld verkoopt als eigenaar en gebruiker van de  Oostermolen aan Aart Schut voor fl. 3100,– ‘een huis, hof en schuurberg met een  koornwindmolen, benevens een streepje grond over dien molen naast den hof van Jan  Hendriks Collert, gewezen molenaar, zijnde alle die voorzijde goederen staande en gelegen  bij het dorp Barneveld aan ’t zogenaamd Moleneind en zijnde vrij allodiale deelbare  goederen, doch bezwaard met een jaarlijkse verponding van 23 gulden, 6 stuivers en 8  penningen naar ’t Kohier en 4 gulden, 10 stuivers voor wind- en tinsgeld of erfpacht aan de  Rekenkamer’ 7 Geertje  tr Beekbergen  21 september 1694  Hendrik Gerrits Koekkoek  z.v Gerrit Hendricks  Koekkoek en Geertjen Janssen van Amersfoort zij trouwen met huwelijks dispensatie van het Hof in Arnhem als broeder

 5748/5749 HENDRIK JANS WOUDENBERG  geb Voorst  1632weert in Voorst z.v. Jan Woudenberg           overl Voorst  tr Voorst  1643   JACOBJEN ??   geb   1625 Kinderen 1 JOAN HENDRIX VAN WOUDENBERG   tr   TONISKEN LUCAS   2874/2875 2 Hendricus Woudenberg geb Voorst  1653  Warner Henderijck  overl Voorst 26 december 1722 tr Voorst  11 november 1674  Jenneken Arents Brink geb Voorst 3 Hendrick Hendricks Woudenberg  geb Voorst  1655 overl Deventer 2 januari 1696 tr Deventer 4 juli 1674  Cornelia Reijnders  geb Deventer 1657overl Deventer  1696 4 Jenneken Woudenberg geb Voorst  1661          

5758/5759 JAN ARENTSEN schepen te Nijbroek  tr GEERTJEN EVERTS  overl Nijbroek  juli 1686 Kinderen 1 SWAENTIE JANSEN      tr   JURJEN HENDRIKS  2878/2879           

6056/6057 HENDRIK TE KULVE  geb  ca 1530 tr  voor 1560 METTE TE KULVE Kinderen 1 HERMA TE KULVE tr GRIETE SICKERS    2988/2989 2 Hendrick te Kulve  geb Winterswijk 1576 3 Jan te Kulve  geb Winterswijk tr 1621  domine oculi = 4e zondag voor Pasen  Enneke te Annevelt

10244/10245  WOPKE/UPCKE AENES/ANNES KNOSSENS  geb Bolsward  1539/1540  overl Bolsward           18 januari 1597 waarschijnlijk kleinzoon van Johan Wpckes toe Knossens eigenaar van land te Knossen   tr MINTS THOMASD overl Knossens/Bolsward   8. ??. 1607 d.v. Thomas Jelles geb 1545 Nijland en Gats Etes  20490/20491 uit transacties van zijn kleinkinderen in de eerste helft 17e eeuw blijkt dat hij 40 pondematen in Knossens bezat, waarsch uit erfenis. Met zijn schoonmoeder verkoopt Wpcke in 1564/5 land te Ymwold onder Tjerkwerd en hij koopt met haar in 1566 ‘een grootdeel’ van de boerderij “Groote Bergh”, 64 pondematen en 1½ einsen, gerekend naar de koningsroede van Tae Sjoerds en Watse Arends Breutsma te Kornwerd In 1568/69 ruilt Wpcke land met Watse Arents ten Berg Rentm rek en Wons S.1.171 Watse gehuwd met een dochter van Meine Idszn Tietema van Harich wordt door Rennert Solckema in zijn kroniek een man genoemd die zijn vermogen er door joeg -.mitden was t goet al wat verlopen watthie waer ende to brengenHenn K4 – op 3 februari 1569 is Wpcke voor het gerecht van Hennaarderadeel in proces met Epe Epes, maar “vermits hij den voorscreven Epe citeert hadde, selffs nijest compareert es ”konden Wpckes argumenten niet gehoord worden op de rechtdag van 24 oktober 1569 belooft Fedde Tyaerdtzn te Kubaard 10 goudgulden en een oord terzake rogge te betalen aan Wpcke voor de volgende rechtszitting, de naeste warre, In 1570 doet Wpcke een bod van 100 goudgulden op een rente van 7 goudgulden uit een boerderij te Rien, die door Taco van Roorda en Gerlof Ulbes Rispens als voogden van de wezen van Alef van Aijlva ter verkoop worden aangeboden Met een hoger bod is Sjoerd Sickes Rheen op 2 augustus de uiteindelijke koper.In 1570 heeft Wpcke zijn pachters Teije Wijbes en Rienk Wybedr de huur opgezegd van 6 pondematen in Berghstera sathe en van een stuk van 4 pondematen. Teije en Rinck hadden vier jaar lang geen huur betaald van de vier pondematen.Voor het gebruik van het stuk land van 6 pondematen zijn ze een jaar huur schuldig. Er volgt een proces en het gerecht spreekt zich op 14 november 1571 uit. Wpcke verklaarde in 1566 van Tae Sjoerds en Wattye Aernts 64 pondematen en 1 1/2 einsen land, gerekend naar de koningsroede, in Groete Berghstera sathe gekocht te hebben. Teije en Rinck zouden de landerijen zes jaar mogen huren maar moesten deze in 1571 vrij geven.Men weigert met name het zaailand onder “Cleine Bergh” vrij te geven. Teije en Rinck zijn het hier niet mee eens. Men was al huurder onder de vorige eigenaars en volgens het huurcontract met Watse Arents mocht ëen plack saedlandt, groet ca 1 ½ p.m. onder Cleine Bergh”gratis gebruikt worden. Het stuk terpland hadden ze altijd al in huur gehad.Wpcke keert, mee namens zijn vrouw en schoonmoeder op 21 juni 1570 de verkoop van een rente van 12 goudgulden uit Berghstera sathe In 1578 wordt Wpcke vermeld als wonende onder Bolsward – Personele impositie –  en is hij goed voor 4 gulden. Hij overleed na een testament te hebben gemaakt.HvF YY18.18.7.1590 – in 1590 is Mints als weduwe in proces voor het Hof van Friesland met Jelle Tyaerdtszn te Sint Jacobi Parochi HennK2 – in 1597 verkoopt ze 5 pondematen land in een stuk van 10 pondematen miedland, vrij van bebouwing te Oosterend voor 330 goudgulden – HennK8. Vermoedelijk was dit land afkomstig van haar vader, die in 1545 15 pondematen onder de boerderij Meijlahuijs te Oosterend bezit Folkert Sjoerds te Bolsward leende 50 goudgulden van haar, terwijl zijn vader Sjoerd Pieters te Bolsward deze schuld op 2 december 1600 afloste.In hetzelfde jaar leent Doytse Simpckes – BW QI133 en 149  – 100 goudgulden van haar. Kinderen 1 Aene Wpckes Cnossens  geb Bolsward 1570  huisman  overl  ca 1615  tr 1e  Ancke Hessels  geb 1590  d.v. Hessel Aernts te Wommels en Swob Sipckedr  woont vanaf 1592 de boerderij Groote Bergh te Kubaard. tr 2e Bolsward 30 april 1610 Tjits Douwes Stapert           geb Itens Littenseradiel  1585 overl  tussen 1642 en 1653  d.v. Douwe Poppes, boer te Itens en Sibbel Johannesdr Stapert  Aene Uupkes tot Knossen uit Bolsward of Arend Oepkes woonde tot 1608 Knossens, dan  Arum. Index op de Quaclappen; Anna Wpckes, inz zathe Groot Knossens 27.3.1576,  Arch HvF 14, inv.16696 bl 197 Kinderen 1e  1a Wpcke Aene Cnossens 1b Auck Aene Cnossens 1c Trijn Aene Cnossens 1d Sipke Aene Cnossens 1e Ancke Aene Cnossens 1f Gaets Aene Cnossens Kinderen 2e  1g Mints Aene Cnossens tr Fetse Tjepckes 1h Taets Aene Cnossens  tr Jan Dirckszn Henn E1 – in 1595/96 procedeert zijn moeder tegen hem over de bevestiging van het huurcontract van deze boerderij Groote Bergh , Aene was contractueel verplicht de boerderij te verlaten, ook wordt daarbij gesproken van een testament van Wpcke en van 300 goudgulden die Aene als pachter moest voorschieten en die hij van zijn schoonvader geleend had. Henn K8 – in 1597 protesteert hij, evenals zijn nicht Eet Oenedr Reinalda, volgens het stamboek van Friese Adel  Idsche  Regnaesd en overleed ze op 2 april 1605 en werd te Oldeboorn begraven, vrouw van Helle Tincos van Andringa, secretaris, later grietman van Utingeradeel tegen de verkoop van 5 pondematen land te Oosterend door zijn moeder Hij trad na de dood van Eet/Idsche in het huwelijk met Gerland van Oenema. Aenes oom Oene Edes Reinalda woonde in 1578 te Tjerkgaast en was een voorstander van de aansluiting van Friesland bij de Unie van Utrecht. Zijn broer Auke Edes Reinalda, grietman van Doniawerstal ondertekende “voor mij ende mijn broer Oene Edes” de akte van aansluiting. Vanaf 1601 woont Aene op Knossens en in 1602 procedeert hij tegen de oom van zijn vrouw Wigle Sipckes over de betaling van 200 goudgulden en 7 goudgulden rente.Hof v Fr WW5 14.2.1604 nr 25 – Aene en Anck kochten in 1600 hun broer Thomas en zuster Atke Wpckdr uit de boerderij Groote Bergh te Kubaard – Henn K8. Hij had in 1599 ¾ part en zijn broer Johan voor ¼ part de boerderij verkocht aan Johannes Gerlofs Rispens en Trijnke Jelledr Bonnema te Oosterend. De kopers leenden hiervoor op 9 mei 1599 een bedrag van 1400 gulden van mr. Willem Chemmenich te Franeker en nog eens 700 gulden op 3 oktober 1599  Uit het door Aene tegen Rispens gevoerde proces voor het Hof van Friesland in 1604 blijkt dat in totaal 76 pondematen en 6 einsen voor 95 goudgulden de pondemaat waren verkocht. Bij het opmeten van het land was gebleken dat “d’sate meer dan ses pondematen ondergemeten wasHet Hof was van mening dat de boerderij opnieuw verkocht moest worden.Ook in het proces dat Aene voerde voor de erfgenamen van zijn moeder Mints tegen Douwe Epema met zijn broers als erfgenamen van Hessel van Epema wordt gesproken van een boerderij die wel 8 ½ pondematen ondergemeten was,  Hof v Fr WW7 .19.12.1612 nr. 47In 1600 kopen Karel van Nitzen en Atke van Offenhuizen te Franeker de boerderij Groote Bergh, groot 81 pondematen en 6 einsen. Hessel Douwes Epema is dan eigenaar van 5 pondematen in een perceel dat de dertigste wordt genoemd. Hof v Fr WW10.27.10.1618 nr. 38 – Uit een in 1618 gevoerd proces tussen Atke van Offenhuizen, weduwe v.d. Nitzen en Viglius van Buigers, echtgenoot van Elisabeth Ockinga blijkt dat laatstgenoemden in 1612 de boerderij Groote Bergh bij dekreet van het Hof hadden gekocht voor 106 goudgulden en 7 stuivers de pondemaat, In oktober 1603 koopt Aene uit een boelgoed te Jutrijp hooi voor twee koeien voor 25 gulden en 14 stuivers – Wym Q2 2 Theets Wpckedr Cnossens  overl voor 1600  tr  Ede Tietes Hoytema  overl Bozum               voor 1631  Ede woont 1598 in Hommerts. Hij koopt land in Bozum (Cnossen boek 120) 3 Thomas Cnossens geb Bolsward 1580 4 Atke Cnossens  tr  Fedde Taedes Lessawons,   rechter te Makkum  HvFrWW11. 20.12.1620 Atke erfde 20 pondematen in de Groote Bergh te Kubaard. Verkoop door broer Aene van dit land op 5.3. 1600 brengt  haar 1900 goudgld.  Atkes testament 15.2.1614. 1625  erfgenamen procederen over de nalatenschap van drie   huizen te Makkum – HvFWW16 bl 319 Johan Wpckezn Cnossens, mederechter en dijksgedeputeerde van Wymbritseradeel voor zich en de weeskinderen van zijn overleden broer Aene, met volmacht van Ede Tietezn Hoytema voorstander van zijn kinderen bij   wijlen Theets Wpckedr verwekt, Heercke Melchiors ,voogd van Gaets Aendr, Thomas Wpckezn Cnossens als erfgenamen enerzijds en Fedde Taedezn Lessawons anderzijds.  HvFrWW10.27.10.1618   Fedde is in 1628 62 gld schuldig wegens de koop van een schip 5 JOHAN UPCKES/WPKES CNOSSENS   tr    JELCK BAESD ALGERA  5122/5123

10256/10257  WABBE WABES geb Gouw  ca 1565 overl Grouw  ca 1647 woonde in 1591/92 in Weidum, in 1606 en 1616 in Grouw z.v. Wybe Wabes, geb ca 1540 verkoper van land te Hijlaard ‘op die bergh’ in 1583  koopman/boterkoper, belastinginner, kapitein, herbergier en eigenaar van de Abbemastate in Reduzum, grietman van Idaarderadeel 1573, gesneuveld Emden 1584 tr NN tr  1591 SYOERDKE HAYTSES geb Weidum  overl  na 1648 d.v. Haytses geb ca 1611 mede eigenaaar van Berstuma onder Gouw en Bauck geb ca 1611 Kinderen 1 WYBE WABES tr GOYT SYDSES  5128/5129 2 Haitse Wabes Abbema  boer in Rauwerd  tr 1625  Ancke Haitsesdr  geb Grouw 3 Willem Wabbes Abbema geb  1590  burgemeester van IJlst overl  1677  1653, 1658, 1643, wordt1662-1665 genoemd als houtkoper,  woonde 1626  Oosterwierum  en  1634,1653 ,1662,1676 te IJlst tr 1e Sneek  19 juli 1626  Trijntje Bartels geb  1662  wed van Claes Loickes  overl ca 1627 tr 2e  Attie Douwesdr  wed van Feke  Willem is met broer Wytske eigenerfde van Abbemastate en voogd over de kinderen van broer Wybe eigenerfde = als drie generaties in rechte lijn op de boerderij woonden  woonden te Raard 1625,1649,1651  via zijn vrouw kreeg hij ‘Berestein’ onder Grouw in bezit, mede eigenaar van de   Abbemastate met land onder IJlst, in 1649 boer op boerderij 30 te Raard 4 Wytse Wabes  geb  ca 1595 otr Leeuwarden  8 juni 1619 tr Leeuwarden 4 juli 1619  Kempo Taekes van Franken van Roordahuizen  meester goudsmid Ruyrdt Popkes, oud soldaat gooit “den glasen ten huijse van Wabe Wybes” te Grouw in 1602 Wabe is “pachter van seep, sout en fan bieren” 1609, herbergier te Grouw 1610. in 1614 veroordeeld tot het betalen van 385 carolus gulden 10 stuivers aan Claes Wouters schepen van Haarlemde huur van land onder Grouw wordt opgezegd en Wabe belooft het vrij te geven 1645. zijn kinderen worden de erfgenamen van “d’oude capitain” genoemd 1657zij verkopen het huis te Grouw aan Gosse Gravius executeur van Idaarderadeel

10260/10261  EVERT MURCKS geb IJlst 1538 burgemeester 1588,1591,1600,1616  overl Drijlst IJlst 2 februari 1620 raadslid 1584 tr ca 1565 RICHT SIOERDTSDR geb 1545 overl IJlst 17 maart 1620 bij overl inwoner van IJlst Evert betaalt een belasting van 1 carolus gulden terwijl zijn zwager burgemeester Bonne Pieters 6 carolus guldens betaalt ,1578Evert wordt vermeld als “rijk”22.11.1588 ondertekent hij als burgermeester een brief aan Gedeputeerde Staten waarin geklaagd wordt over de overlast van de soldaten van hopman Jan van Groningen. 1591 wordt Evert veroordeeld om aan Bonne voor hemzelf en zijn kinderen bij wijlen Auck Mircksdr. de schulden van 1563 af te rekenen. 12.2. maken Evert en Richt een testament. Kinderen 1 MURCK EVERTS ECAMA  tr JANTIEN EMESDR   5130/5131 2 Reyn Everts Ecama  geb IJlst 1567  burgemeester IJlst 1588,1591,1600, 1616 overl  IJIlst 1620 tr Ede Joosdr Wiarda  1625 “een rick mans son, oock selver rick”. 3 Syuerdke Everts Ecama geb IJlst 1569 tr  Folckert Sickes 4 Ebel Everts Ecama  geb IJlst 1575 tr  Frans Laeses  17.3.1620 wordt Ibel Everts, overeenkomstig testament van Evert en Richt door het gerecht van IJlst onder curatele gesteld van Reyn Everts burgemeester Bron: Sibbele Postma. Kinderen buitenechtelijk 5 Douwe Ecama geb IJlst 1570 geen recht op erfdeel  Kind  5a Attie Douwes Ecama  geb IJlst  1600 tr Sneek 1627 Willem Wabbes Abbema  geb  Grouw 1605  1640 eigenaar Abbema state Oosterwierum houtkoper, burgemeester IJlst       overl  IJlst  1677  Willem wed tr Sneek 19.7.1626 Trijncke Barteles geb IJlst 1600, Trijncke wed van Claes Lolkes In 1620 woonden Wybe Wabbes en zijn vrouw in Grouw en in 1626-1627 te Oldeboorn. Wybe was mede-eigenaar van Abbema-state in Roordahuizen in 1640. In 1649 was Wybe “Uitlandigh”. Wybe procedeert in 1633 met zijn broer Willem Wabbes tegen Feycke Dircks te Roordahuizen. In 1640 is Feycke pachter van Abbema-state, waarvan Wybe en Willem Wabbes eigenaar zijn; die plaats was 52 pondemaat groot en stem 4 van het stemkohier. In 1656 verkopen zij de plaats, Wybe is dan ‘servijsmeester’ te Emden(D) en Willem oud-burgermeester van IJlst. Koper is Sybrant Jaspers voor 167 goudgulden en 21 stuivers per pondemaat. In 1620 zijn Wybe en Goyts 100 goudgulden schuldig aan Duckle en Eelcke Ulbes op Coldyckstra-state onder Grouw, onderpand is hun huis. In1623 is Symen Rinnerts te Grouw eiser in een proces met Wybe Wabbes, schuitenmaker daar, de crediteuren van Philippus Bedeker te Emden procederen in 1654 tegen Willem Wabbes, burgermeester van IJlst en voor Wybe Wabbes te Emden en voor Floris Murcks, secretaris te IJlst (Bron: Sibbele Postma).

10270/10271  zie 5120/5121

11428/11429 WILLEM  tr FRERIXCEN REYNERSD d.v. Sweer Reijners geb ca 1525, sinds 1571 op de Leverinck 5714 Kinderen 1 REYNER WILLEMS tr   MECHTELD BERNTS HISSINCK   5714/5715          

11430/11431 BEERNT JANSEN OP HISSINCK  geb Voorst ca 1550 overl Deventer  9 juni 1624 tr ca 1580 TONISKEN CLAES HISSINCK geb Voorst ca 1558 Kinderen 1 Lubbert Hissinck  geb Voorst ca 1585 overl voor 1624 tr  NN  Kinderen Berent, Claes, Jan 2 MECHTELD BERNTS HISSINCK  tr   REIJNER WILLEMS    5714/5715 3 Elisabeth Berends Hissinck geb Voorst ca 1586 4 Peter Hissinck  geb Voorst  ca 1588 5 Willem Berends Hissinck geb Voorstca 1591 tr Voorst  NN  Kinderen: Berent, Lubbert, Anneken 6 Reiner Berends Hissinck  geb Voorst ca 1592 Beernt bezit het Lubbersgoed en het Kruyersgoed Berent krijgt op 22.04.1612 oprukking van een herengoed te Appen gelegen, enkele malen Hissinck genoemd, als erfgenaam van zijn vader Jan Willems Hissinck, erfgenaam van zijn vader Willem Hissinck.
Betreft Heethoeve: Tijnslijsten Voorst fol 139 en 139V Claes Aelberts-Beerent Jansen (Deventer)-Lubbert Berends-Mechteld Berends. Overerving via Thonisken´s kant
02.05.1612 Acte van afdracht van misbruyken en van 6 jaren oprukkingen van seeker vrijheerengoed in den ambt van Voorst, buurtschap Appen gelegen.
Die luyden van den Rekenkamer van Gelderland doen kond alzoo bevonden is, dat Beernt Janss Hissinck bezit en gebruickt een vrijheerengoed.
1546-1599 Census novus in NoirtEmpe: Item Bernt Hissinck heeft uut Lubbert Hissinck´s somme = VIII d 1/2 m.

11432/11433 HERMAN TEN BRINCK  geb Beekbergen  ca 1541 kerkmeester te Beekbergen 1575-1580 z.v. Jan ten Brinck  tr 1579 HENDRIKJE JANS De familie behoort tot de oudste geslachten van Beekbergen die vermeld wordt met een geslachtsnaam, de naam ‘Brinck’ komt al in 1463  in Beekbergen voor. Kinderen 1 CORNELIS HERMANS BRINCKS  tr  MARIA BERNTS  5716/5717 2 Jan Hermens Brinck  geb Beekbergen  ca 1579   tr 1e  Geertjen Geerts Otten geb Beekbergen  tr 2e  Jenneke Jacobs 3 Peter Hermsen 4 Wilhelmken ten Brinck geb Beekbergen ca 1558  tr  Gerrit Gerrits Kruimer geb Beekbergen ca 1562  de naam Kruimer is mogelijk afkomstig van het herengoed “Cruyners of  Cruijmersgoed”  Beekbergen buurtschap Oosterhuizen  Kruimer Hoeve Weterschoten 11 in 1911 afgebrand.

11434/11435 BEERNT LAMBERTS geb ca 1535 overl 1602 z.v Lambert Muller en Jenneken Weijnen  tr NN Kinderen 1 MARRIJKEN BERNTS   tr   CORNELIS HERMANS BRINCKS  5716/5717  Maria

 11436/11437 JAN GERRITS TEN BUIJTENHUIJS geb  ca 1560   overl na 1610 tr 1e Jenneken  tr 2e GERTGEN RIJCKSDR geb Wenumermark 1594 overl  na 1594 landbouwer en vorster, bosbauer in de Wormingermark, geerfde van de Veluwe, hij bezit in 1600 een vierdeel in het Hoog Soerderbos en was gegoede in de Wormingermark en Ordermark, woonde op de boerderij Buitenhuis Kinderen 1 JAN JANSEN BUIJTENHUIJS tr TRIJNTJE FRERIKS  5718/5719 2 Gerrit Janzen Buijtenhuijs  geb  1580   overl 1654   tr  Hendrickien Hessels  Gerrit J. wordt beleend met “Wenum tebewesten” op 22.7.1626 en wordt vermeld in 1648,  testeert 22.2.1656 en koopt nog land in “de Daljowve” op de Beemte3 Hendrik Janzen Buijtenhuijs  1648 gegoed in het Broekland   tr  NN Jans  d.v. Jan Everts en Trijne N

11440/11441 EVERT MULLER overl  voor 23 mei 1638 hij bezit een gedeelte van het goed ’t Veen in Wilp Kinderen 1 EVERT EVERTS tr COURTIEN DERCKS   5720/5721

 11472/11471 JACOB JACOBS SCHUT  geb Ugchelen  1582 meesterpapiermaker op de Tullensmolen te Ugchelen  tr  1607JENNEKE REINDERS  geb Beekbergen 1590 De naam Schut wordt overgenomen van moederskant. Marten Orges de stiefvader van Jacob kreeg 9.2.1613 erfrecht op het water van de beek en bouwde Altena, de oude molen) 35  m NAP en Jacob pachtte de grond op 4.5.1613 voor 30 jaar, werkte ook op de Tullekensmolen II. Hij was in 1626 meesterpapiermaker op de Grote Tullekens Molen te Beekbergen en de Oude Molen Altena te Ugchelen Op 17.12.1636 transport van het Heerengoed Den Hietcomp in de buurtschap Engeland aan hem en zijn vrouw. In 1637 erft hij het halve Boenincx  erve. Op 7 december 1639 krijgt hij van de rekenkamer het erfpacht wat het water op de tegenwoordige koppel of koolsprengen te Ugchelen. Hij verbeterde veel aan de natuurlijke beek en ontwikkelde de koppelsprengen waaraan hij in 1639  de Nieuwe Hamermolen 1639-1900  stichtte te Ugchelen  op 50  m ZW van Altena, van 1640 tot 1646 betaalde hij de waterrrechten voor de Oude en de Nieuwe molen – Archief Gelderland Rekenkamer -, hij groef de Ugchelse beek uit tot 50  m NAP en stichtte in 1644 de papiermolen/watermolen ‘Bovenste molen’, het Voorslop,  in 1648/1649 wordt hij als rentenier eigenaar van morgen grond “Vorschen Slodt”genoemd-Hardonk pag 140/147-Kinderen 1 DANIEL JACOBS SCHUT    tr   GEERTIEN JANSEN   5736/5737

11480/11481 JAN JANS VAN AMERSFOORT eigenaar en papiermaker Ruitersmolen IIkoopt in 1638 de papiermolen Ruitersmolen te Beekbergende molen is in 1985 gerestaureerd en te bezichtigen Kinderen 1 JAN JANS VAN AMERSFOORT tr    LUITJE JACOBS  5740/5741 2 Geertje Jansen  geb Beekbergen ca 1655  Gerritien Jansen tr  Gerrit Hendricks Koekkoek  geb Beekbergen Jan van Amersfoort komt waarsch van Utrecht, zie T. van den Brink 1977trouwboek Jutphaas  Jan Jansen van Amersfoort en Maria Steijgers, wed. van Christiaen Gerritsen, tr. mei of juni 1639 met att. v. Utrecht.genoemd in het verpondingskohier van 1648/50, in de buurschap Engeland als “eigenaar en gebruiker van huis en papiermolen van vier bakken, op een halve schepel grond van de erfgenamen van de mark, tegen een jaarpacht van 40 gld.”koopt 1638, geen akte van bekend, de verkoop is bekend verpondingskohier van 1648/50 de papiermolen Ruitersmolen te Beekbergen.Een jongere zoon die eveneens Jan heet, is binnenvader in het weeshuis van Utrecht.zie T. v.d Brink en een codicil 20.2.1680 in Utrecht in een legaat aan het weeshuis   “Jan Jansz van Amersfoort, als koper van huis op de noordhoek van ’t Patervaatsteegje, wz Lange Nieuwstraat, van de erven Peeter Vuystinck en Christina de Prins, in leven echtelieden ” notaris A. HoutmanDeze jongere Jan Jansen van Amersfoort was gehuwd met Neeltje Adriaens Storm.11.7.1683 schenking, “Elsjen Peters, enige erfgename van dochter , Eva Henricks Storm, die voor een derdepart erfgename , was van Neeltje Adriaens Storm, in leven geh. met Jan Janssen van Amersfoort” akte 1646, Utrecht, inv nr U031a002,liquidatie ten aanzien van de door ieder betaalde lasten en schulden, erven van Aeltgen de Veth, eerste partij: Cornelis Aertss Storm, coperslager, Gerrit Aerts Storm, broer, Neeltgen Adriaens Storm, zuster, gehuwd met Jan Janss van Amersfoort, coperslager.opmerkingenJan = aantekening. Bert Blommers, 16 mei op soc nederl adel: “Hendrik van Amersfoort moet voordat hij in 1224 getrouwd blijkt met Rixa (van Bosinchem) al een eerder huwelijk hebben gehad. Zijn zoon Wouter komt al in 1238 voor in relatie tot goederen van Amelis uten Weerde. Mogelijk is Wouter daarbij als erfgenaam van zijn moeder, die dan een Wulvense ‘uten Weerde’ moet zijn geweest, waarschijnlijk een zuster van heer Amelis. De namen Wouter en Gijsbrecht voor Hendrik oudste zonen komen zo beschouwd dus uit de hoek der Van Wulvens, waaruit ook heer Amelis (van Amelisweerd) is voortgekomen.”aantekening. Monumenta Van Buchel pag. 116 (fol. 61v) “Op St. Thomas in 1523 is Jan van Amersfoort hier begraven, door de zorg van zijn vriend Anton Buser, scholaster, in de hoop dat de welwillende aarde . . . ”Doopboek Lochem heeft ook een familie Van Amersfoort:
04.8.1595 Anthonij van Ammesfoirths dochter Elyzabeth.
05.9.1596 Goesen Berndtzoens soen een soldaet liggende onder Capyteyn Albert Koennerssen, Berndt genoemt. dye gevaders Caspar vliegens und Carll wussens und Agnete van Amsforth.
24.4.1597 gedoept Johan van Eps Dochter Essele genoempt. gevaders Ryck van Amesforth, Heyle mullers und Effse t’oenhuyss.
06.08.1597 gedoept Johan van Amessforths soene Derck genampt, liggende by Meyster Johan kock.In 1575 (zeer waarsch) Claes Jans van Amersfoort genoemd als dijkpander. De Jonge, Veluwse Geslachten 33 #1 p26

20488/20489  AENE KNOSSENS  tr ATH JOHANNIS KNOSSENS  geb 1515 begr in Martinikerk Bolsward d.v Johan Upckes toe Knossens overl 27 oktober 1558 en Egbertje Egbertsd 40978/40979  het geslacht wordt voortgezet in vrouwelijke lijn. Aene en het nageslacht nemen de naam Cnossens aan Kinderen 1 WPCKE/UPCKE AENES KNOSSENS  tr MINTS THOMASDR  10244/10245

20514/20515  HAYTSE HAYTSES  overl Boarnsterhiem voor 1611 woont in Hilaard   tr BAUCK  overl Boarnsterhiem Kinderen 1 SYOERDTKE HAYTSEDR tr   WABBE WYBES 10256/10257 2 Ees Haytsesdr  woont in Grouw 1616   tr  1608  Jetse Piersz 3 Bintke Haytsesdr  woont in Grouw 1616   tr  Jaeckle Joannesz 4 Afke Haytsesdr  woont in Harlingen tr  Tyallingh Jans Muller         

20520/2052 1 MURCK EVERTS Myrcke woont in IJlst overl voor 1542 z.v. Evert Haytses uit IJlst en had eigendommen in Jutrijp tr ETESDR in het testament genoemd in 1542 en was voogd over de kinderen van Murck Everts in 1546 Kinderen 1 EVERT MURCKS  tr RICHT SJOERDTSDR 10260/10261

22860/22861 JOHAN WILLEMS HISSINCK  geb Voorst ca 1530 Jan  overl voor 1612 tr  LYSBETH Erfde een deel van erve “Hissinck” welk deel overgaat  naar zoon Berend 1566: graantelling 5 molder rogge en 1 molder boekweit, allet ongeveerlich Kinderen 1 BEERNT JANSSEN OP HISSINCK     tr   TONISKEN HISSINK  11430/11431 2 Grietken Jans Hissink  geb Voorst  1555 tr 1575  Jan Gerrits Hissink  geb  ca 1550 overl Steenderen   voor 1611  bezat Orinck, de kinderen krijgen de naam van moederszijde maar ook van vader aansluiting op Hissinck in 1624 draagt Gerrit van Poelwijck het goed Orinck over aan Jan  Gerrits inwoner van Voorst.
3 Jan Jansen geb Voorst ca 1560 4 Willem Jansen Hissink  geb Voorst  ca 1561 tr 1e Voorst ca 1530  Grietje Peters  geb Voorst  tr 2e  Heijltje Jansen Hoetinx  Willen Jans erft deel van “Erve Hissinck”  1534 op het herengoed Hissinck rustte de lasten “wagenpfeerd” te houde. Paarden konden in  tijden van strijd gevorderd worden. 

22872/22873 GEURT JANSZ TEN BEYTENHYS  geb Apeldoorn/Wormingermark   ca 1531 Gerrit landbouwer in de Wormingermark vorster bosbouwer  overl Apeldoornhij legt als landbouwer de eed af met betrekking tot de Wormingermark en wordt vermeld in de korentelling van 1566 te Wenum   tr 1e GEERTGEN RIJKSD schoonmoeder van de gelijknamige Geertgen Rijcksd tr 2eNN Kinderen 1e 1 JAN GERRITS TEN BUIJTENHUIJS tr GEERTGEN RIJKSD    11436/11437 Kinderen 2e 2 Hendrick Gerritsen Beytenhys geb Wormingermark overl  juli 1626  beleend  met het goed “Wenum te bewesten” op 27.2.1562, vermeld als buur van  Wenummermark  in 1594, beleend met ‘dat guet bij westen Apelderkersper’ op 27.6.1610  Hendrik is de stamvader van tak Wenum Buitenhuis tr  Merrie Gerryts van der Horst  d.v. Gerrit van der Horst en Hille Roelof Ottendr  Kinderen  2a Gerrit beleend 22.7.1626 verpondingsregister vermeld 1648, testeert op 22.2.1656 tr     Hendrickien Hessels d.v. Hessel Hendricks  2b Jan  2c Isaac  2d NN Hendrickdr 3 Gerrit Gerrits to Beytenhys  in 1628 vermeld als pachter op Homoetsgoed tr  Jenneken Goossens

22874/22875 RIJCK BARTOLS  geb ca 1488Riick Bertelts landbouwer in de Wenumermark, het heerengoed Collartserve, na 1608 Collartsgoed, buurtschap Noord Apeldoorn, kerspel, heerlijkheid Apeledoorn – Herengoederen pag 688 – 13.3.1570 Griete Wijmans, weduwe van Rijck Bartolts afdracht en oprukking  tr GRIETE WIJCHMANS   overl Apeldoorn 13 maart 157031.3.1624 tot richter voor twee jaar: Jan Warners, tot gezworenen: Peter van Dronenck, Jan Jansen en Roelof van Wormingen en i.p.v. Gerrit van Till: Hendrick Melis.op Riick Bartols wagen is hout uit het bosch weggevoerd dat van Jan Hendrix, uit Harderwijck, was. Hij gaf te kennen dat dit ten behoeve van Derck Warners was gedaan. Voorts is er een limietkwestie met die van Noord-Apeldoorn. Genoemd: overpander Guert Pannekoeck, Jan Hendric bouwert Kinderen 1 Wijchman Rijcksz  geb 1570 overl Apeldoorn  Collartserve na 1608 Collartsgoed, buurtschap Noord Apeldoorn, Herengoederen pag. 688,  beleend 25.9.1570 met de smalle thiend van Collert hofstede 2 GEERTGEN RIJCKSDOCHTER  tr GEURT JANS TEN BEYTENHYS 11436/11437 3 Peter Rijcksz 4 Bartolt Rijcksz

22880/22881 HENDERIJCK MULLER   overl ca 1578 tr CATHARINA POPPINCKS geb ca 1544 zij leeft nog in 1638 Henderijck bezit een gedeelte van het goed ’t Veen in Wilp Kinderen 1 EVERT  MULLER tr NN 11440/11441 2 Jan

22944/22945 JACOB LUCASZ MARCUS  geb ca 1560 de Gelderse Rekenkamer kent hem als Jacob Marcus, geb in omgeving  Beekbergen tr 1e  voor 1582 GEERTJE DIRKSD SCHUTTEN papiermaakster  overl Beekbergen na 1637 ws d.v. Derrick Schutt, die in 1576/78 pachter van een hofstede toe Zeelbeek, Oosterbeek is – Arch Kap S. Pietr Utrecht inv 1010 – of van Derick Schutten in het kerspel van Dieren – zie VG 1983 bl 311 misschien dezelfde personen?  tr 2e Beekbergen 22 februari 1601 Marten Orges  geb Vaud Zwitserland ca 1570 begr Beekbergen in de NH kerk  9 september 1626 papiermaker te Beekbergen hij wordt genoemd in Koornmullenaers, Pampiermaeckers en Coperslagers door Hardonk in de kerk van Beekbergen ligt nog de grafzerk van Marten Kinderen 1e 1 JACOB JACOBSZ SCHUT  tr   JENNEKEN REINDERS   11472/11473 Kinderen 2e De kinderen noemen zich Schut. 2 Daniel Martens Schut  geb Beekbergen 1590 overl Ugchelen  1636 met alle kinderen aan de pest  tr Ugchelen Marrycken Willems Brouwer overl Ugchelen aan pest  1636 Daniel krijgt op 27.4.1618 toestemming voor een papiermolen (Bazemolen) beneden de molen van Jacob Jacobs Schut (Altena) zijn stiefbroer. De molen lag op 25 m NAP 3 Paul Martens Schut geb Beekbergen  1592 tr 1620  Bettien Peters  De molen Klein Hattem (1613-1916) wordt op 13.1.1613 gesticht door de boekdrukker Jan Jansen op  2 km beneden Altena aan de Ugchelse beek op 25  m NAP. In 1625 verkrijgt Paul Martens de molen. De molen is tot na 1738 in het bezit van de nazaten van Paul Martens geweest. Geertgen Dirksd Schut wordt als de stammoeder van de familie Schut beschouwd. In het begin van de 17e eeuw wordt Ugchelen ontdekt als geschikt gebied om papiermolens te leggen. Door sprengen te graven bereikt men het grondwater wat een regelmatige en doorlopende bron van waterkracht geeft. Tevens wordt het water gebruikt bij de vervaardiging van papier, zodat het duidelijk zal zijn dat de papiermaker uit die tijd groot belang had bij een goede regeling van zijn watervoorziening. Het pachten van het recht op ‘het lopende water’ is een belangrijke overeenkomst voor de papiermaker. Bij de akte van 9.2.1613 verkrijgen Marten Orgen en zijn vrouw Geertgen Schutten (Schut) van de rekenkamer de erfpacht van het water voor een papiermolen in Ugchelen op de Ugchelse beek. Orges sticht dan de ‘oude’ molen, de huidige wasserij Altena. Het recht op het water heeft betrekking op de beek van de huidige papierfabriek van VHP te Ugchelen. De stiefzoon van Orges, Jacob Jacobs krijgt op 7 december 1639 het erfpacht R. Hardonk : Koornmullenaers, Pampiermaeckers en Coperslaghers, een verslag van de waterradmolens van Apeldoorn, Beekbergen, Loenen en Ugchelen. H. Voorn  De papiermolens in de provincie Gelderland Overijssel en Limburg De molen van Marten Orges staat in het Openluchtmuseum in Arnhem

22946/22947 REIJNDER REIJNDERS geb Essen bij Barneveld 1563 weerd  en kerkmeester overl Beekbergen 19 augustus 1627  begr Beekbergen in de NH kerk tr MERRY ARNDTS JACOBS   geb Beekbergen 1543  overl Beekbergen  19 augustus 1627 d.v Arndt Jacobs , z.v. Jacob Arnts geb 1497 en Hille een grafsteen in de kerk van Beekbergen van de 19 augustus 1627 overleden herbergier en kerkmeester Reinder Reinders, de klok in de toren van Beekbergen is in 1616 geschonken door de kerkmeesters Reinder Reindersen en Gerrit Tissen de klok draagt het opschrift “Hendrik Wegewart me fecit Daventria anno 1616 verbum Domine manet in cabrium, Reinder Reindersen en Gerrit Tissen karckmeisters der kerspel Beekbergen hebben mi laten gieten” de klok kostte in 1616 Ae 861,– Kinderen 1 Thonis 2 Reinder onderschout van Beekbergen 3 Aert 4 Jacob JENNEKEN REINDERS tr JACOB JACOBS SCHUT  11472/11473 6 dochter

40978/40979  JOHAN UPCKES TOE KNOSSENS  overl   27 oktober 1558  tr EGBERTJE EGBERTSDR  overl 26 augustus 1570 d.v. ws Egbert Syurds Buwama, ghaeman in Allingawier en bezitter van landerijen in Kimswerd Kinderen 1 ATH JOHANNIS KNOSSENS   tr AENE KNOSSENS   20488/20489 het geslacht gaat verder op vrouwelijke lijn, men neemt de naam Cnossens aan. Grafsteen in de Martinikerk Bolsward: “Anno 1570 den 26 augusti stierf den eerbaren Egbert Johan Knossens wijf”, en dat Johan “anno 1558 den 27 octobris” overleed. Johan bekleedde belangrijke ambten in de stad en kocht in 1544/45 in 28 pondematen land te Kimswerd in Egbert Buwamalanden voor 458 goud gld rentmeesterrekening RvA Wonseradeel 1546, 1546 eigenaar van 17 ½ pondematen in een stuk van 32 te Kimswerd die gehuurd worden door Buwe Janszn BW E1.397.389.366 tussen 1550 en 1553 koopt hij 19 ½ pondematen te Knossens Johan in 1552 vermeld in register van Monstercedullen Bolsward en dient als weerbare gegoede burger een volledige wapenuitrusting te hebben , achter zijn naam staat een ‘v’ zoals bij gegoede burgers BW YI 97 uit ”daer niet bij geschreven staat sijn geordineerd op spreeten ende deghen oft in plaets van de spietze een hellebaert, ruer of andere gueds lange geweer” gezinshoofden vermeld met dit teken bezaten een volledige wapenuitrusting als een harnas met toebehoren, in 1553 provoost van de Bolswarder schutters, 1557 medevolmacht voor Bolsward betreffende een geschil over het onderhoud van de zeedijken ten noorden van Makkum voor het Hof van Friesland. Vermeld RA Baarderadeel Cl blz. 247 26.10.1556 en in processen voor het gerecht Bolsward 1553-1558. Hij woonde in Bolsward en eigenaar van de sathe te Knossens.

45720/45721 WILLEM JANS  HISSINCK   geb  ca 1505  tr GRIETIEN PETERS Kinderen 1 JOHAN WILHELMS HISSINCK  tr   JUTTE  22860/22861 2 Peter  geb Deventer  ca 1535 3 Andreas ?

45744/45745 JAN EVERTSEN TO BUYTENHUYS  geb ca 1483 landbouwer op Buytenhuys overl  na 1563 vermeld als buur in 1505 en 1507 en 1531 als vorster en gezworene van Wormingermarkt, hij bezit een vierdeel in het Hoog Soerderbos 1526 vermeld op de veestapellijst van de Veluwe, in ca 1530 wordt ook nog zo een lijst gemaakt ’Johan te Buytenhuys, praestmanen gehuwd met een dienstwijf, wonende op een praestgoed ’volgens het buurtboek van Wormingermarkt anno 1513 is er een kwestie geweest tussen Johan  tho Buijtenhuis en de buren en geerfden van de Wormingen, de kwestie ging over een stuk heideveld dat zijn vader gekocht had en waarover het zgn ‘zeentgelt’ moest worden betaald, twee getuigen bevestigen dat Johan en zijn moeder Megteld – Mette – het zeentgelt schuldig zijn te betalen voor die’gemeint en buiren en de arme inwoeners om gods wil’.er is toen bepaald dat zij iedere Sacramentsavond een ‘kwart olijen ende seend’ zouden betalen aan de geerfdentijdens zijn leven legt Jan verschillende getuigenissen af in het gerecht o.a. in 1519, 1537, 1547, 1550 en 1553, in zijn laatste bekende optreden als getuige zegt hij 70 jaar oud te zijn  tr NN Kinderen 1 GEURT JANSZ TEN BEYTENHYS tr  GEERTGEN RIJKSDOCHTER  22872/22873 2 Evert Buytenhuys  geb Wormingermark ca 1532  vermeld in het Tynsregister: Lieren ca 1565/1576  Kinderen  2a Nale  2b Jan     zijn zoon Gerrit in 1688 genoemd als geërfde in de Wormingermark

 81956/81957  UPKA JOHANS TOE KNOSSENS  Benificaalboeken 1543 vermelden dat hij steekpachten moest betalen aan de Hoofdpriesters van de Martinikerk te Bolsward. Hij betaalt 11 st aan Cornelis Jansen benificum en 10 stuivers aan Pieter Greogorys. Zoon Jan Upckes betaalt stedepachten 10 ½ st aan priester Foecke Siblis. Upke laat state – ‘Groot Knossens’ bouwen 1543, dochter Anna Upckedr is erfgename van de zathe volgens het eigenerfdenschap . Onder de gebeeldhouwde grafsteen in de Martinikerk te Bolsward, bij de nooddeur, lag zijn vrouw begraven, deze  zerk uit de Broerekerk van Bolsward  is door het lopen van kerkgangers versleten het randschrift is goed leesbaar is, haar naam is niet meer bekend Kinderen 1 JOHAN UPCKES TOE KNOSSENS tr EGBERTJE EGBERTSD   40978/40979 2 Anna Upckedr   tr 1e   Tyerck Jansz  Heer Tyerk in 1546 prebendarius van de prebende ‘Jeintne oft Sint Thomasproven’ , in Benificiaalboeken genoemd blz 278, 1543  tr 2e  voor 1576 Pieter Kromwal geb Bolsward  Archief Hof van Friesland 1572 Anna als eisende partij genoemd tegen haar schoonzuster Egbertje weduwe van Johan Upckes.  Anna wordt door het hof erfgename verklaard van de ‘grote sathe te Knossens’ en alle goederen die haar vader Upke van zijn vader Johan – Janka – had geerfd HvF YY9.9  , HvF YY9.9  in 1576 procedeert Anna voor het hof tegen Wopcke en Siucke Doytsez over land ‘in de sathe  ‘Groot Knossens’ en het bijbehorende huis en over de ‘moelen daarop geset Anna was toen getrouwd met Pieter Kromwal van Bolsward en kocht in 1576 samen met haar schoonzoon Keympe Krijnsz en dochter Syouk Pietersd , Hattingahuis te Letkewierum Keympe Krijnsz en Syouk Pietersd zijn beide in de kerk van Itens begraven Kinderen  2e   2a Syouk Pietersd  begr Itens in de kerk tr  Keympe Krijnsz begr Itens in de kerk 3 Barbera Upckedr 1554 vermeld als echtgenote van Tjalling Fransz in een proces     waarin haar broer Johan Upckes voorkomt tr Tjalling Fransz  geb Tzum 4 Ath Upckedr  vermeld 1554  in een proces voor het Bolswarder gerecht met haar broer Johan Upckes  tr Loutrens Abbezn 5 Jelbe Upckezn Monstercedul 1552 genoemd als ‘Jelbe toe Merwirt’  onder Bolsward  volgens het eigenerfdenschap gaat de boerderij over op de oudste dochter Anna Upckedr en na haar dood op de vrouwelijke nakomeling van haar broer Johan Upckes, toen Anna in 1572 tegen haar schoonzuster procedeerde over het bezit van Groot Knossens moeten haar zusters en broers zijn  overleden

81958/81959  EGBERT SYURDS BUWANA ghaeman in Allingawier, bezit landerijen in Kimswerd Kinderen  1 EGBERTJE EGBERTS  tr JOHAN UPCKES TOE KNOSSENS   40978/40979

91440/91441 JAN HISSINCK geb Voorst  ca 1480  tr NN woonde op de Voshofstede samen met Rutger Jans Kinderen 1 Willem Hissinck  geb  ca 1464 2 Lubbert Hissinck geb   ca 1470 3 WILLEM JANS HISSINCK       tr GRIETIEN PETERS      45720/456721

91488/91489 EVERT TO BUYTENHUYS  geb Apeldoorn  ca 1450 landbouwer  overl Wormingermark            1492/1505 op het proosdijgoed “Buytenhuys” in Wormingermark, leengoed van Proostdij van St. Lebuïnus te Deventer. vermeld in de Schildschatting van 1492. in 1484 heeft hij door toedoen van een derde schade opgelopen in de Zoerense bossen  tr  voor 1486MEGTELD EVERTS THEN BERGE     geb Wormingermark Mette overl Apeldoorn   na 1505 ze kochten in 1486 van de geerfden van Wormen een stuk heideveld gelegen naast de “Wormyner Crussche” tegen betaling van 12 stuivers en vierdeel olie sjaars. Evert staat vermeld in de Schildschatting van 1492 Kinderen 1 JAN EVERTSEN TO BUYTENHUYS   45744/45745 2 Arnt to Butenhues  geb Wormingermark   ca 1480

163912/163913 JOHAN UPCKES TOE KNOSSENS Janka, Johan in Knossens, Johan Upkazin, Jan Upkis toe Knossens, Janke ten Draye, voor het eerst in 1495 vermeld arch weeshuis Bolsward 1495 in oorkonden 4 en 9 januari 1495 verklaart Wijpck Tiersma/Tiarxma borg te staan voor de schulden van Johan aan Egbert Sywrds zun Buwana en Johan Reijn zin Sickama, beiden grootgrondbezitter in Knossens. Wijpck heeft land gekocht na het overlijden van haar man Tyerc her Johannis zin. Hij woont op Litike Knossens In 1497 vermeld in het Sneker Reces boek. De Sneker magistraat beveelt hem zijn zilveren riem en ander zilverwerk, dat hij had ingezet als onderpand om geld te lenen, in te lossen voor Kersttijd. Dan genoemd Jan Upkis zin, Jan Upkis toe Knossens en Janka ter Draye. Johan zal niet ontkomen zijn aan de oorlogshandelingen tussen de Hoofdelingen Juw en Goslick Jongema, die strooptochten en brandschattingen ondernamen. In 1415 begint in Groningen en Friesland de strijd tussen de Skieringers en de Fetkeapers De Schieringers hebben hun naam waarschijnlijk ontleend aan de schiere/grijze monniken van de Cisterciënzer orde. Zij waren sterk in Westergo en voorstander van de Friese vrijheid. De Vetkopers, de naam is waarschijnlijk afgeleid van de Preamonstratenzer monniken die aan vetweiderij deden, hadden in het noordoosten de overhand en toonden zich soms bereid vreemd gezag te erkennen. Aan beide zijden vind je steden, Leeuwarden was vetkepers, Franeker en Sneek schieringers. Ook de hoofdelingen waren aan beide zijden, hun invloed was vaak doorslaggevend . Harlingen, Stavoren en Hindeloopen waren om handelsredenen niet geinteresseerd in de strijd hoewel ze soms toch in de vuurlinie lagen Kinderen 1 UPKA JOHANS TOE KNOSSENS  81956/81957 2 Jell Jaenckedr  tr  Heyn Claeszn,   Jell  wordt in drie oorkonden genoemd, Bolswarder oud archief  1540 en 1544, zij woont “Luttycke Knossens” en heet Jell Heyns weduwe, Jell zalige Heins weduwe , Jell Jaenckedr  weduwe van Heyn Claesz. Zij verkoopt land te Knossens aan het armenhuis te Bolsward en aan Ryoerd  Allerts en zijn vrouw Ebel Obbedr Ryoerd en Ebel waren aangeerfd van wijlen heer Wibe  Pastoor te Luttyckewierum. De verkoopakte ondertekent doorneef Johan Upckes 3 Renk Jaenkadr  komt in het register van de aanbreng voor onder Wolsum

182880/182881 WILLEM JANSSEN HISSINCK geb ca 1464 tr Voorst ca 1480 JUTTE JANSSEN RUTGERS  geb Voorst  ca 1460 Kinderen 1 JAN HISSINCK   91440/91441 21.05.1501 wordt Willem Hoetinck als geerfde te Noirtempe genoemd – Hoetinck = Hissinck vermeld als eigener van Hissinck in 1527 Gelderse Rekenkamer, woonde op Roelof van Eymerensgoed gekocht van den heren van Prumen, leenman. Bezit Hissinck (kindsdeel), dienstman van de Hertog van Gelre.
Willem en Henric verkrijgen het goed Oeykink te Epse van w.s. hun vader belening ca. 1511
Henrick, zijn broer lost het kindsdeel van Willem af.
12.04.1527 Wilhelm spreekt met recht Roelof van Eymeren aan en zegt hoe dat Roelof zit in het gebruik van een deel van het erf geheten Hyssinckbusch, dat gekomen is uit het goed te Hyssinck en is een vrijgoed van mijn genedigen Lieven Heere en een deel is tijnsgoed dat Roelof ook gebruikt, welk goed Wilhelm Hyssinck toebehoort etc. Gerichtssignaat der Veluwe fol.128 vso – Voorst.

182976/182977 GERRYT THEN BUYTENHUYS  geb Apeldoorn  ca 1400  overl    Wormingermark   ca 14501445 bezit het goed Butenhuys, horig ged van de Proosdij St Lebuinus Deventer vallen onder het hof Wormynghen   tr GEERTRUID BUYTENHUYS  overl   na 1451 zij ontvangt als weduwe Geertuid Buytenhuys van de proosdij St Lebuinus consent om Aernt Hendricksoen tot momber te stellen over haar onmondige kinderen en zegt toe dat binnen 10 jaar een van haar kinderen in de echt der proosdij zal gaan, vermeld 1445 het goed Butenhuys, vermeld 1431 (horig goed van de proosdij Sr Lubuinus Deventer) vallend onder het hof Wormynghen Kinderen 1 EVERT TO BUYTENHUYS  tr MEGTELD EVERTS TEN BERGHE 91488/91489 2 Lambert tr  Wyndel3 Hendrick to Buytenhuys

182978/182979 EVERT TEN BERGHE  tr NN Kinderen 1 MEGTELD EVERTS TEN BERGHE tr EVERT TO BUYTENHUYS   91488/91489  Mette

327824/327825  UUPCA JOHANNIS TO KNOSSENS  tr REIJNSKE SICKAMA genoemd Reijnske Wopka weduwe hij woonde ca 1450 op Knossens, buurtschap ZO van Bolsward en zet als getuige zijn zegel onder een oorkonde van 5 juni 1456 waarin Peter Martenzn afziet van hen toekomend land. Workum GA nrB7 5.6.1456 de verklaring wordt medegetekend door heer Henric, persona te Bolsward en Tabeen Boldwijns, schepen te Bolsward, de oorkonde is in het archief van de stad Workum te vinden de Cnossens zijn over de jaren trouwe inwoners van Friesland gebleven en zijn dat voor het grootste deel nog. Nadat het buurtschap verlaten werd in het midden van de 17e eeuw kon men bijna drie eeuwen later de grootste concentraties van Cnosens en Knossens in Hommerts en Jutrijp vinden. Het zegel toont een dubbelkoppige adelaar , in het rondschrift : WPKA JOHAN(NIS) to KNOSSENS In het Genealogische Jierboekje van de Fryske Akademy 1970 is het wapen Cnossens geregistreerd. “ Op een goud veld een zwarte dubbele adelaar met in het schildhoofd tussen de koppen een groen klaverblad. Helmteken drie struisveren van zwart, goud en groen. Wrong en dekmantel goud en zwart Kinderen 1 Rixt Upkadr  genoemd in het register van de aanbreng 1511 onder het nabij gelegen Wolsum 2 JOHAN UPCKES TOE KNOSSENS  163912/16391 3 Johan, de vader van Wpka Johanz, een nieuwe stamvader Wpka Johanz Knossens, 1456 samen met heer Henric, pastoor te Bolsward, zegelt een kwitantie van Peter Martenz. . Het moeten vooraanstaande families zijn geweest. Vast staat dat begin 15de eeuw een Johan leefde, in de 14e geboren. Twee generaties later worden twee mannen aangetroffen die Johan heetten, Johan Wpkis toe Knossens, de zoon van Wpka Johanz en Johan Reynz Sickama, eigenaren van Knossens. De naam Johan komt in Friesland voor 1500 niet veel voor. We mogen er van uitgaan dat dit geen sprake toeva isl. Voor de hand ligt de veronderstelling dat heet gaat over neven, vernoemd naar de oude Johan zo is eenrelatie aangetoond met de Sickama’s. Johan, de oude, had e waarschijnlijk 3 kinderen: Wpka Johanz, Auk Johanzdr en Wiipck Johanzdr. Auk trouwde Reyn Sickama de stammoeder van de Sickama’s en Buwama’s

365760/365761 JAN HISSINCK geb Voorst ca 1415 Johan overl Deventer na 1489 tr Voorst  ca 1457 KERSTKEN MENSINCK geb Herfsen Almen ca 1420 Kinderen 1 Henrick Jansen geb Voorst ca 1457 2 Lubbert/Luit Hissinck  geb ca 1460  zat op Niehoeve 3 Herman  geb Voorst ca 1460 overl Voorst ca 1513 4 Claes  geb   ca 1462 5 WILLEM JANSSEN HISSINCK tr  JUTTE RUTGERS       182880/182881 6 Jacob geb ca 1465 7 Aelt  geb  ca 1468 8 Lysken  geb Voorst  ca 1470 5.5.1473 arch 83 Bornhof Zutphen no. 677 Johan Hyssing en zijn vrouw Kerstken/Kersteken en Hasseke van Dummeren Kerstekens zoon, verpachten voor 20 jaar aan Gheert ter Schuren en zijn vrouw Alyt een maat land geheten Hassing Bredinger horende in het erf toe Hassing, gelegen in het kerspel van de St. Nicolaaskerk op den Berch toe Deventer, buurtschap Dummeren.
Oorspr. inv. no. 677requestno.149 De zegels van de oorkonden en van Hasseke van Dummeren zijn verloren gegaan.
12.05.1489 Sunte Pancraesdach. No 370 arch Oude en Nieuwe Gasthuis Zutphen Johan Hissinck en Kerstken, zijn vrouw, Hasken van Dommeren en Wysze zijn vrouw, verklaren dat zij hun goed Mensinck met de daarbij behorende katerstede, gelegen in het kerspel Almen buurtschap Herfssen, verkocht hebben aan Wilhelmus van der Heyden procurator van het Oude Gasthuis geheten de Heilige Geest. afschr inv.nr1 p207, afschr inv.nr2 p14 Johan Hyssinck burger van Zutphen in 1468 en van Deventer in 1488. (leenman goed Oeykink te Epse) Johan behoort tot het Voorster geslacht hij zegelt met het 5 ruiten zegel.
De reden dat Johan en zijn zonen Willem en Hendrick beleend worden met Oeykink kan zijn, dat dit goed behoorde aan de Abdij van Prum en dat Oeykink vanuit het hof te Voorst beheerd werd. Toen was Roelof Wijchmans van Eymeren te Voorst, ambtman van Prum en heeft hij wellicht het goed aan zijn plaatsgenoten beleend. (A.C.Zeven en van den Enk) ca 1511
Johan betaalde ook tijns voor de Niehoeve. Die wordt door Luit Hissinck voortgezet en daarna door Lubbert Hendricks. Van Lubbert gaat tijns over op Gerrit Reinders en Jan Gerrits.
Johan betaalde ook tijns voor het Rouwenveen met Hendrick Jacobizn.Note: leenman van het goed Oeykinck? wellicht in 1468 burger te Zutphen en misschien in 1448 te Deventer stads/streekarch Zutphen archnr 407, inventaris oud en nieuw gasthuis Zutphen 1380-1841

731520/731521 LUBBERT GERRITS HISSINCK geb   voor 1360 tr 1e w.s Lijsken  geb ca 1370 tr 2e METTE PRAESINCKS geb Gietelo  ca 1386 Mette trouwde Gerardus Spronc Kinderen 1e Lijsken  en Spronc Jan of Jacob Kinderen 2e 1 Gerrit Lubberts Hissinck geb Voorst ca 1388  Gerardus Hissinck de III jug  de Nuwenhofstee  quondam Willem van den …… van Custor  ende brueders hey…..?dinghen? per concambuim cum Henrick Hissinck (freter Gerardi  Hissinck acq) Anno 1422 tr ca 1415  NN
2 JAN HISSINCK   tr  KERSTKEN MENSINCK   365760/365761
3 Henrick Lubberts Hissinck geb Voorst ca 1394 4 Jacob Lubberts Hissinckgeb Voorst ca 1397 vermeld tijnslijst fol.6 Mette Praesinxz .Lubbe filius ejus 5 Evert Lubberts Hissinck geb Voorst 1410 3 Jacob Lubberts Hissinck  geb Voorst  1411 4 Engele Lubberts Hissinck  geb Voorst 1413 Hendrick Presinx in Gietelo. wordt vermeld 1408 in lijsten van inkomsten van de Abdij van Prum te Arnhem en Voorst ten dele 1405-1421.
In Gietelo bona Lubbenhuus, per Johannem te Lubbenhuus et Lubertum Hissinc. II1/2 scepel siliginis et VII scepel ordei  (gerst) (A.C.Zeven en B. van den Enk)
In Appen bona Lubberti Hyssincs.
2de tijnsrol van het schoutambt Voorst 1432
Lubbertus Hissinc de Y jug. IIIs IIIId
Wenemar Hissincx I jug. IIIIdWenemar Hissinc de VI jug.I hont.
na 1439 Henrick, Jacob en Jan Hyssinck, fratres Lubberti Hissinck de IIII jug. III hont dictus dat Ruweveen/Rouwenveen
Lubbert betaalde tijns voor de Haverhoeve. lijst 1448: Gerardus Spronck, meisterszn,de II jug. III hont in die Haverhoeve quondam Lubberti Hissinck. In Appen: Wagenpeerden. het vrijguet domini ducis dat Erve Hyssinck dat Erve Egefinck en dat Erve Myntinck (Possesor: Roloff van Eymeren van de laatste twee erven). Register van dienstpaarden op Veluwe anno 1534. Archief Rekenkamer inv.nr. 167.

1463040/1463041 WENEMAR HISSINC  geb Voorst ca 1330 overl Voorst na 1397 Gerardus betaalde tijns voor de Holthuizenstraat vermeld tijnslijst 1357 Anno 1397 Ger. Hessinc de X jug III st IIIId Appenremarc Tijnslijst 1357 Wenemar Hessinc de VI jug 1 hont IIst. I ob tr ca 1360 NN.
Kinderen 1 LUBBERT HISSINCK    tr  METTE PRAESINCKS  731520/731521 2 Thease Hissinc 12.1385 arch Elburg Deric van Hoemen richter van Veluwen oorkondt dat Lubbert en Tyassen Hissinc gebroeders eenerzijds en Jan Creyenhof met Femme zijne vrouw andererzijds eene minnelijke schikking hebben gemaakt ten aanzien van het goed te Lubbenhuys gegeven int jaer onss Heren dusent dryehondert vijf ende tachtentich op Onser Vrouwen dach Conceptio inv 1407 het geschonden zegel van den oorkonde in groene was 1385 charter reg no66 3 Brand (Berend) Gerrits Hissinck/Holthuisen? geb  Voorst  ca 1365

2926080/2926081 WENEMAR WENEMAR HISSINC   geb Voorst  ca 1290 Wenemar vermeld te Voorst in 1326, 1336, 1340 overl  na 1340 dienstman bij graaf van Gelre Wenemarus Essinc, Wenemaro Hissinc en Wenemer Hessinc  tr Voorst ca 1325 ca 25 jr NN Kinderen 1 WENEMAR HISSINC  1463040/1463041 2 Gerardus Wenemar Hessinc   geb Voorst ca 1330 Kinderen 2a Gerardus Hissinc 1397 Gerardus Hessinc en Wenemar Hessinc als tynsplichtigen genoemd RA Elburg 8.12.1385. inv.no. 1407 reg.66  een minnelijke schikking ten aanzien van het  Goet te Lubberhuys met de broers Hissinc en Jan Creyenhoff en Fenne zijne vrouw. richter:  Deric van Hoemen 3 Thease Hessinc in 1336 als Tyace Essinc 1339 als Thealse Hissinc genoemd. In 1326 moesten Wenemar en Thease als ‘graven lude’ 2 pond aan de graaf van Gelre betalen. Thease/Tyace/Thealse  afgeleid van Mattheus.
zij noemden zich naar de boerderij Hissinck te Appen in de Appenremark bij Voorst. op Hissinck rustte de plicht een ‘wagenpeerd’ te houden om in tijde van strijd gevorderd te worden. Het Vryguet domini ducis dat Erve Hyssinck, dat Erve Egefinck, dat Erve Myntinck. Roloff van Eymeren possessor. RA Gld Rekenkamer invnr 1672. Reg vanden dienstpaarden op Veluwen 1534 archief Hissink 1 Genealogie A.C. Zeven Wageningen 1976 Wenemar Hessinc en Thease Hessinc 1326 genoemd als “graven ludein de ambacht Voerst (Voorst), Reden, Brummen in Pauwen cloft” (het Ambt van schout Herman Pauw). 1335/36 Wenemarus Essinc en Tyace Essinc genoemd, in 1339 Thealse Hissinc en in 1340 Wenemaro Hissinc 1470 aanduiding van het herengoed “Hyssinc” onder Voorst. In Steenderen ligt ook een erf Hissinck 1473 Dr. Ir. A.C. Zeven Gens Nostra 30e jr nr 11 bl366 en kwartierstaat Enterman Gens Nostra 39e jr nr1 bl28 Wenemar en Thease Hessinc graven van Lude in den ambacht Voorst vermeld in een fragment-rekening van een bede door de lieden des Graven van Gelre en lieden van andere Heeren op de Veluwe ca 1326
1333-1334 Hessinc de VII jugera VI hont.
1336 Wenemarus Essinc en Tyare Essinc vermeld  Rekeningen van ontvangsten/uitgaven van renten en domeinverkopingen van de Veluwe. Hertogenlijk archief A-1
1339 Decimus = tienpachter Thealse Hissinc
1340 Wenemaro Hissinc
1383 Inschrijving achterstallige betaling van tijnsen in Appenremarc
Wilhelmus de Zinderen (de Zinden) de IIII jug. XV d emptis erga Hissinc. Wilhelmus zus Lutgard tr Jacob van der Welle op Hackfort te Vorden, Hackfort bezat land in Baak/Steenderen
1412 idem Dominus Theodurus de Zinderen de IIII jug., quondam Hissinx XVI Hert Archief nr13 La 6.A.C. Zeven. Hissinck genealogie
Oud Rechterlijke Archief Elburg 8.12.1385 inv no. 1407 reg.66
een minnelijke schikking t.a.v het goed Lubbenhuys met de broers Hissinc en Jan Creyenhoff en Fenne zijne vrouw Richter: Deric van Hoemen w.s. Wenemar en broer Gerardus
Woltero Hiscingh ca 1220  Charter uit 1275 Woltero Hiscingh  leenman op de Zutphense Eng.
Na de oorlog tussen de Franken onder leiding van Karel de Grote en de Saksers omstreeks 800 viel de Achterhoek toe aan de Franken. Al snel traden ze op als landheren. De Saksische boeren en keuters werden hun pachters en horigen.
In de Achterhoek zijn vijf ervenHissink bekend:
– Hyssinck in Baak onder Steenderen
– Hyssinck in Linde onder Vorden
– Hissinc onder Zelhem
– Hissink in Appen gemeente Voorst
– Hissink onder Hengelo (Gld).
Hissink is zoon van Hisso of Hizo. Er zijn nog namen His, Hisse en Hiske. Hizo en Hizzeke ‘hildo’ (strijd).